Colegiul National „Mihai Viteazul”,Ploiesti Bulevar ul! "n e#en entei Ploieşti $u e%ul Prahova Pro&!

'erener ( Vari )onio Clasa a *""+a '1, '2

Anul şcolar 2010/2011 Programa şcolară pentru clasa a XII-a filologie A#ro,at #rin or in al -inistrului nr! 5959 / 22.12.2006 AV".A) /0'! CA)012A Pro&! 2a u A riana AV".A) 1"20C)32 Pro&! )aga 4a,riel

Planificare calendaristica – Stiinţe
Unitatea de învăţare - titlu Competenţe specifice vizate Semestrul I Prezentarea -ateriei! Moleculele vietii
2ezolvarea e #ro,le-e, 5n i&erite conte6te, #rin utilizarea unor -eto e si tehnici stiinti&ice selectate #e ,aza unei analize critice

Conţinuturi

Nr de ore 1 #

Săpt S1 1 – 1! S# #$-#% S #! - 1 S% %-& S' 11 - 1' S() S! 1& - ## S& 1-' S* & - 1# S1$ 1' - 1* S11 ## - #( S1# #* S1 ( - 1$ S1% 1 - 1!

Luna

a I" - a a I" - a a"-a a"-a a"-a #' - #* a "I - a a "I - a a "I - a a "I - a a "II - a a "II - a a "II - a

Moleculele vietii ( a#7, li#i e, zaharuri, #roteine, A1N, A2N! Moleculele vietii ( a#7, li#i e, zaharuri, #roteine, A1N, A2N! )eoria celular7 ( si-ilitu ine, iversitate, evolutie, 5-,7tr8nire, -oarte! )eoria celular7 ( si-ilitu ine, iversitate, evolutie, 5-,7tr8nire,-oarte! Proiectul geno-ului u-an Biotehnologii !A-eliorare Clonare! Clonare #ro si contra! Co-unicarea celular7 ( -e-,ran7 celular7 % ' () ! & * 1$ 11 1# 1 1%

Ceasul -olecular al vietii

'or-ularea e $u ec7ti evaluative re&eritoare la a#lica,ilitatea #ractic7 a teoriilor si a legilor naturii si ale societ7tii

/iste-e eschise ,iologice

'or-ularea e $u ec7ti evaluative re&eritoare la a#lica,ilitatea #ractic7 a teoriilor si a legilor naturii si ale societ7tii! 2ezolvarea e #ro,le-e, 5n i&erite conte6te, #rin utilizarea unor -eto e si tehnici stiinti&ice selectate #e ,aza unei analize critice

2ece#tori 9or-oni 1roguri

e. sucuri igestive.titlu Competenţe specifice vizate Competenţe specifice vizate Conţinuturi Conţinuturi )rans#lanturi.ile si in&or-atia! Me-orie Nr de ore Nr de ore 1' 1( 1! 1& 1 # Săpt Săpt S1' #$ .1& S #1 . 5n iverse conte6te socio+istorice! ( Constiint7.a a I+ . in #ers#ectiva cauzelor care le+au generat! "nteligent7.a a I+ .1 S* %-& S1$ 11 .a a III .il7 a siste-elor reale! 0ntro#ia si #erce#tia ti-#ului ca -7sur7 a ireversi. gre&e. urin7.a a I+ .a a III .#* S1# #-( S1 *-1 S1% 1( .! S1( 1$ .oal7 ( ger-eni.a a III .1' S11 #( .iologice ( s8nge. 5nlocuiri e organe /iste-e in&or-ationale ( co genetic. anti. lichi #leural 0ntro#ia si evolutia ireversi.#' S% #& .iotice.a a III . #rioni Semestrul II Meta.ilit7tii! Procese ireversi. anticor#i.oal7 ( ger-eni. saliv7.a a+-a a+-a a+-a a+-a Chi-ia siste-elor eschise .#& S1 ! .% S' ! .1& S! #1 . vaccinuri. e-otional7 /u.titlu Unitatea de învăţare .Unitatea de învăţare .11 S# 1% .#$ S1' # . lichi ce&alorahi ian.iotice.a a II . so-n.#! Luna Luna aI-a aI-a aI-a aI-a a II .iologice 0ntro#ia siste-elor reale 'or-ularea e $u ec7ti evaluative re&eritoare la a#lica.#1 S1& #% . #rioni /tarea e s7n7tate si starea e . anticor#i. i-unitate.constient.#' S& #& . inteligent7. c8-#ul &ortelor nucleare ( &orte nucleare C8-#uri &izice ( &orte ele-entare C8-#ul gravitational )eoria c8-#ului uni&icat 2eca#itulare . vaccinuri.– reactii s#eci&ice energie si conversia energiei 5n reactii .a a II . anti.a a I+ .olis. sintez7 #roteic7.1% S1! 1! .ilitatea #ractic7 a teoriilor si a legilor naturii si ale societ7tii! Analiza i-#actului social al a#licatiilor eso#eririlor stiinti&ice.iochi-ice Analize clinice e &lui e . g8n ire! 2atiune ! & * 1$ 11 1# 1 1% 1' Analiza co-#arativ7 a iverselor teorii stiinti&ice.11 S( 1% . regla$ genetic! /tarea e s7n7tate si starea e . i-unitate. 5n iverse conte6te socio+istorice! % ' Procese corticale Analiza i-#actului social al a#licatiilor eso#eririlor stiinti&ice. vise! Ca-#ul electro-agnetic ( #rezentare calitativ+istoric7 a ecuatiilor lui Ma6:ell C8-#ul &ortelor sla.

titlu Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr de ore Săpt Luna .Unitatea de învăţare .

Related Interests