P. 1
Cod Rutier 2011

Cod Rutier 2011

|Views: 2|Likes:
Published by Garoafa Ion
Cod Rutier 2011
Cod Rutier 2011

More info:

Published by: Garoafa Ion on Mar 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

http://urssur.

com Prezinta :

Codul rutier 2011

Legislatia routiera din Romania
OUG 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile public, actualizata prin OUG nr. 63/2006

Pret

: GRATUIT – 0,0 Lei

Valoare : Nelimitata :)

Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/

Pagina 1 din 70

Capitole
Dispozitii generale - CAPITOLUL 1.........................................................................................3 CAPITOLUL 2 Vehiculele........................................................................................................ !"CTIU#"A 1 Con$itiile pri%in$ circulatia %ehiculelor si controlul acestora....................... !"CTIU#"A a 2-a In&atricularea' inregistrarea si ra$ierea %ehiculelor.............................( CAPITOLUL 3 Con$ucatorii $e %ehicule...............................................................................13 !"CTIU#"A 1 Dispozitii generale....................................................................................13 !"CTIU#"A a 2-a Per&isul $e con$ucere.......................................................................1) CAPITOLUL ) !e&nalizarea rutiera.....................................................................................1 CAPITOLUL * +eguli $e circulatie........................................................................................21 !"CTIU#"A 1 O,ligatiile participantilor la tra-ic...............................................................21 !"CTIU#"A a 2-a +eguli pentru circulatia %ehiculelor.....................................................23 !"CTIU#"A a 3-a +eguli pentru alti participanti la tra-ic..................................................31 !"CTIU#"A a )-a Circulatia pe autostrazi.......................................................................32 !"CTIU#"A a *-a O,ligatii in caz $e acci$ent.................................................................33 !"CTIU#"A a .-a Circulatia auto%ehiculelor in tra-icul international...............................3. CAPITOLUL . In-ractiuni si pe$epse....................................................................................3 CAPITOLUL / +aspun$erea contra%entionala.....................................................................)3 CAPITOLUL Cai $e atac i&potri%a procesului-%er,al $e constatare a contra%entiei..........3 CAPITOLUL ( Atri,utii ale unor &inistere si ale altor autoritati ale a$&inistratiei pu,lice.....* CAPITOLUL 10 Dispozitii -inale.............................................................................................(

Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/

Pagina 2 din 70

Dispozitii generale - CAPITOLUL 1
Art. 1
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculel r, piet !il r "i a cel rlalte cate# rii de participa!ti la tra$ic, drepturile, bli#atiile "i ra"pu!derile care revi! per" a!el r $i%ice "i &uridice, precum "i atributiile u! r aut ritati ale admi!i"tratiei publice, i!"titutii "i r#a!i%atii "u!t "upu"e di"p %itiil r preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta' (() )i"p %itiile preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta au ca "c p a"i#urarea de"$a"urarii $lue!te "i i! "i#ura!ta a circulatiei pe drumurile publice, precum "i cr tirea vietii, i!te#ritatii c rp rale "i a "a!atatii per" a!el r participa!te la tra$ic "au a$late i! % !a drumului public, pr tectia drepturil r "i i!tere"el r le#itime ale per" a!el r re"pective, a pr prietatii publice "i private, cat "i a mediului' (*) Aut ritatea c mpete!ta i! d me!iul circulatiei pe drumurile publice privi!d i!itierea "i avi%area u! r re#leme!tari, precum "i aplicarea "i e+ercitarea c !tr lului privi!d re"pectarea ! rmel r di! ace"t d me!iu e"te ,i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r, pri! I!"pect ratul Ge!eral al - litiei R ma!e' (.) Re#leme!tarile privi!d circulatia pe drumurile publice "e emit, dupa ca%, de catre aut ritatile publice ce!trale "au l cale cu atributii i! ace"t d me!iu, !umai cu avi%ul I!"pect ratului Ge!eral al - litiei R ma!e "i cu re"pectarea ac rduril r "i c !ve!tiil r i!ter!ati !ale la care R ma!ia e"te parte' (/) -revederile pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta "e aplica tutur r participa!til r la tra$ic, precum "i aut ritatil r care au atributii i! d me!iul circulatiei "i "i#ura!tei pe drumurile publice, precum "i i! d me!iul pr tectiei mediului'

Art. 2
I!drumarea, "uprave#herea "i c !tr lul re"pectarii ! rmel r de circulatie pe drumurile publice "e $ac de catre p litia rutiera di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al - litiei R ma!e, care are bli#atia "a ia ma"urile le#ale i! ca%ul i! care c !"tata i!calcari ale ace"t ra'

Art. 3
Circulatia pe drumurile publice di! % !a de $r !tiera "i di! alte % !e pe!tru care, p trivit le#ii, "0au "tabilit re"trictii "e $ace cu re"pectarea re#leme!taril r i!"tituite pe!tru acele % !e'

Art. 4
C !tr lul circulatiei vehiculel r aparti!a!d i!"titutiil r di! "i"temul de aparare, rdi!e publica "i "i#ura!ta !ati !ala "e e$ectuea%a de catre p litia rutiera, precum "i de per" !alul de"em!at de catre ace"te i!"titutii'

Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/

Pagina 3 din 70

care "ta!&e!e"te "au pu!e i! peric l "i#ura!ta circulatiei. "a aplice marca&e pe drumurile publice. rice b"tac l a$lat pe partea car "abila. $ara ac rdul admi!i"trat rului drumului public. "i "a ia t ate ma"urile de i!laturare a ace"tuia' (*) Aut ritatile publice l cale "u!t bli#ate "a ame!a&e%e "tatiile mi&l acel r de tra!"p rt public de per" a!e.com/ Pagina 4 din 70 . i! c !ditiile i! care ace"te c !"tructii ar a$ecta "i#ura!ta circulatiei piet !il r "i vehiculel r' (/) I! perimetrul "tatiil r mi&l acel r de tra!"p rt public de per" a!e p t $i ame!a&ate d ar "patii: a) de a"teptare pe!tru calat ri2 b) pe!tru c merciali%area le#itimatiil r de calat rie' (3) I! ca%ul pr ducerii u!ui eve!ime!t rutier ca urmare a "tarii teh!ice !ec re"pu!%at are a drumului public. "i "a le me!ti!a i! "tare c re"pu!%at are' (() Admi!i"trat rul drumului public "au. cat mai repede p "ibil. e"te bli#at "a i!"tale%e i!dicat are ri alte di"p %itive "peciale. dupa ca%. cu avi%ul p litiei rutiere' (. dupa ca%. i! parcarile ame!a&ate "au pe partea car "abila.Art. 5 (1) Admi!i"trat rul drumului public. cu avi%ul p litiei rutiere. civil "au pe!al. a!trepre! rul "au e+ecuta!tul lucraril r. admi!i"trat rul drumului public. daca pri! ace"tea ii bli#a pe ceilalti participa!ti la tra$ic care au pri ritate de trecere "a0"i m di$ice bru"c directia "au vite%a de depla"are ri "a prea"ca2 (' ac "tame!t 0 $a"ia laterala cupri!"a i!tre limita partii car "abile "i mar#i!ea plat$ rmei drumului2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. a!trepre! rul "au e+ecuta!tul lucraril r ra"pu!de. 6 I! "e!"ul pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. i! c !ditiile le#ii' (4) 5rice ma"ura de re"trictie a circulatiei pe drumurile publice "e di"pu!e de catre admi!i"trat rul drumului !umai cu avi%ul p litiei rutiere' (6) -ri! e+ceptie de la ali!'(4). de"$ii!tarea de ame!a&ari rutiere' Art.) 1e i!ter%ice ampla"area c !"tructiil r de rice $el "i practicarea actel r de c mert pe tr tuar "au pe ac "tame!t. a!trepre! rul ri e+ecuta!tul lucraril r e"te bli#at "a "em!ali%e%e c re"pu!%at r. c !$ rm c mpete!tel r ce ii revi!. admi!i"trativ. c !trave!ti !al. p litia rutiera p ate di"pu!e. c !$ rm "ta!dardel r i! vi# are. precum "i a b"tac lel r ri lucraril r care "e e+ecuta pe ace"ta. preva%ute cu alve le "au re$u#ii. i! ca%uri temei!ic &u"ti$icate. e+pre"iile "i terme!ii de mai & " au urmat rul i!tele": 1' ac rdare a pri ritatii 0 bli#atia ricarui participa!t la tra$ic de a !u0"i c !ti!ua depla"area "au de a !u e$ectua rice alta ma!evra. p litia rutiera p ate " licita admi!i"trat rului drumului public e+ecutarea "au. ma"uri temp rare de re"trictie a circulatiei pe drumurile publice' (7) I! "c pul a"i#urarii de"$a"urarii i! c !ditii de "i#ura!ta a circulatiei pe drumurile publice. a !e"em!ali%arii "au a "em!ali%arii !ec re"pu!%at are a ace"tuia. dupa ca%.

re%ervat e+clu"iv circulatiei aut vehiculel r. cu e+ceptia cail r $erate.' drum public 0 rice cale de c mu!icatie tere"tra. care c !duce u! aut vehicul de a!umita cate# rie. ampla"ate pe drumul public i! "c pul a"i#urarii "ecuritatii rutiere2 . daca are latime c re"pu!%at are pe!tru circulatia i!tr0u! "e!" a u!ui "ir de vehicule. de p vara ri de calarie2 1*' c !ducat r de aut vehicul "au tramvai. care !u "erve"te pr prietatii rivera!e. "pecial ame!a&ata pe!tru tra$icul piet !al "au rutier. de"chi"a circulatiei publice2 drumurile care "u!t i!chi"e circulatiei publice "u!t "em!ali%ate la i!trare cu i!"criptii vi%ibile2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. "ituata la!#a a+a drumului. pe!tru tra!"p rtul de mar$uri. ate"tat pr $e"i !al 0 per" a!a $i%ica p "e" are a u!ui permi" de c !ducere "i a u!ui certi$icat de ate"tare pr $e"i !ala. u! vehicul "au a!imale de tractiu!e. altele decat cele de"ti!ate "em!ali%arii. i!trarea "i ie"irea $ii!d permi"e !umai pri! l curi "pecial ame!a&ate2 3' aut vehicul 0 vehiculul echipat cu m t r i! "c pul depla"arii pe drum' Tr leibu%ele "i tract arele rutiere "u!t c !"iderate aut vehicule' . cu e+ceptia u! r l curi "peciale "au cu caracter temp rar. care "e depla"ea%a !umai ca%i !al pe drumul public. !u "u!t c !"iderate aut vehicule2 4' ba!da de circulatie 0 "ubdivi%iu!ea l !#itudi!ala a partii car "abile. i! "e!"ul de circulatie. ava!d cel puti! d ua be!%i de circulatie pe "e!" "i ba!da de ur#e!ta. pedele. i! m d e+cepti !al. precum "i circulatiei aut vehiculel r cu re#im pri ritar care "e depla"ea%a la i!terve!tii "au i! mi"iu!i cu caracter de ur#e!ta2 7' ba!da rever"ibila 0 ba!da de circulatie. de"ti!ata circulatiei aut vehiculel r i!tr0u! "e!" "au i! altul. de!umite tramvaie. altele decat vehiculele care "e depla"ea%a pe d ua r ti2 6' ba!da de ur#e!ta 0 "ubdivi%iu!ea l !#itudi!ala "uplime!tara. vehiculele care "e depla"ea%a pe "i!e. per" a!e "au alte "ervicii2 1. "em!ali%at "pecial. i!ter"ectii de!ivelate "i acce"e limitate.' a!"amblu de vehicule 0 vehiculul cu m t r cuplat cu u!ul "au d ua vehicule. cu a&ut rul pedalel r "au ma!ivelel r2 11' c l a!a $iciala 0 u!ul "au mai multe vehicule care circula pe drumul public "i "u!t i!" tite de u!ul "au mai multe aut vehicule ale p litiei rutiere. tract arele $ l "ite i! e+pl atarile a#ric le "i $ re"tiere. care au i! $u!ctiu!e "em!ale "peciale de averti%are " ! re "i lumi! a"e de cul are r "ie2 1(' c !ducat r 0 per" a!a care c !duce pe drum u! #rup de per" a!e. "eparate pri!tr0 % !a media!a "au. i! $u!ctie de i!te!"itatea tra$icului2 10' bicicleta 0 vehiculul preva%ut cu d ua r ti. pr pul"at e+clu"iv pri! $ rta mu"culara. pri! alte m dalitati. di"p %itivel r "i ricar r mi&l ace teh!ice.com/ Pagina 5 din 70 . cu "au $ara rem rci.*' ame!a&ari rutiere 0 t talitatea c !"tructiil r. de"ti!ata e+clu"iv "tati !arii aut vehiculel r i! ca%uri &u"ti$icate. preva%ut cu d ua cai u!idirecti !ale. cu "au $ara rem rca. care circula pe drum ca u!itate2 /' aut "trada 0 drumul !ati !al de mare capacitate "i vite%a. marcata "i "em!ali%ata. "ituata la e+tremitatea di! partea dreapta a aut "tra%ii. a!imale i% late "au i! turma. precum "i vehiculele pe!tru e$ectuarea de "ervicii "au lucrari. materiali%ata pri! marca&e rutiere "au alte mi&l ace.

' participa!t la tra$ic 0 per" a!a $i%ica ce utili%ea%a. electric. a tr tuarului ri a ac "tame!tului "au pi"ta "eparata de drum. ra"ul "i mu!icipiul ale car r i!trari "i ie"iri "u!t "em!ali%ate i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale2 16' ma"a t tala ma+ima aut ri%ata 0 ma"a ma+ima a u!ui vehicul i!carcat. drumul public2 (/' pi"ta pe!tru biciclete 0 "ubdivi%iu!ea partii car "abile. trei "au patru r ti./ 9m:h2 (*' parte car "abila 0 p rtiu!ea di! plat$ rma drumului de"ti!ata circulatiei vehiculel r2 u! drum p ate cupri!de mai multe parti car "abile c mplet "eparate u!a de cealalta pri!tr0 % !a de"partit are "au pri! di$ere!ta de !ivel2 (. cu capacitate cili!drica ce !u depa"e"te /0 cm* "au cu u! alt m t r cu ardere i!ter!a ri./ 9m:h "i care e"te echipat cu u! m t r cu ardere i!ter!a. & !ctiu!e "au bi$urcare de drumuri la !ivel. cu "au $ara ata". a carui vite%a ma+ima pri! c !"tructie !u depa"e"te .1/' u!itati de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ate i! ace"t "e!" 0 u!itatile "a!itare cu per" !al cali$icat "i d tare c re"pu!%at are pe!tru e+ami!area medicala ambulat rie a ca!didatil r la bti!erea permi"ului de c !ducere "i a c !ducat ril r de aut vehicule "au tramvai. 9. la u! m me!t dat. pri! c !"tructie. cu apri!dere pri! "ca!teie. declarata admi"ibila i! urma m l #arii de catre aut ritatea c mpete!ta2 17' mi&l c teh!ic certi$icat 0 di"p %itivul care d vede"te c !"umul de pr du"e ri "ub"ta!te "tupe$ia!te "au al medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra "au pre%e!ta i! aerul e+pirat a alc lului2 (0' mi&l c teh!ic m l #at "i veri$icat metr l #ic 0 di"p %itivul care "tabile"te c !ce!tratia de alc l i! aerul e+pirat ri de"ti!at ma"urarii vite%ei "au pri! care "e pr bea%a i!calcari ale u! r re#uli de circulatie2 (1' m ped 0 vehiculul. cu d ua. c mu!a. i!clu"iv "patiile $ rmate de ace"tea2 14' l calitate 0 catu!ul. depa"e"te . aut ri%ate de catre aut ritatile de "a!atate publica &udete!e "au a mu!icipiului 8ucure"ti. a carui putere ! mi!ala e"te de cel mult . echipat cu u! m t r care are capacitate cili!drica mai mare de /0 cm* "i:"au a carui vite%a ma+ima. i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale privi!d circulatia pe drumurile publice2 (4' rem rca 0 vehiculul $ara m t r de"ti!at a $i tractat de u! aut vehicul "au de u! tract r2 (6' rem rca u" ara 0 rem rca a carei ma"a t tala ma+ima aut ri%ata !u depa"e"te 4/0 9#2 (7' "emirem rca 0 rem rca a carei ma"a t tala ma+ima aut ri%ata e"te preluata i! parte de catre u! aut vehicul "au de catre u! tract r2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. de"ti!ata !umai circulatiei bicicletel r "i m pedel r2 (3' pri ritate de trecere 0 dreptul u!ui participa!t la tra$ic de a trece i!ai!tea cel rlalti participa!ti la tra$ic cu care "e i!ter"ectea%a.2 ((' m t cicleta 0 aut vehiculul cu d ua r ti. dupa ca%2 13' i!ter"ectie 0 rice i!cruci"are. "atul. dupa ca%.com/ Pagina 6 din 70 . "pecial ame!a&ata. "em!ali%ata "i marcata c re"pu!%at r.

' deti!at r 0 per" a!a $i%ica "au &uridica care $ l "e"te u! vehicul i! ba%a u!ui c !tract de lea"i!# "au c !tract de i!chiriere2 */' vehicul 0 "i"temul meca!ic care "e depla"ea%a pe drum. de"ti!at circulatiei piet !il r2 *.*0' tract r 0 vehiculul cu m t r. cu cel puti! d ua a+e. pe drumul public2 *(' trecere la !ivel 0 i!cruci"area la !ivel di!tre u! drum public "i tramvai. cu "au $ara mi&l ace de aut pr pul"are. care di"pu!e de plat$ rma i!depe!de!ta2 cale $erata "au li!ie de **' tr tuar 0 "patiul l !#itudi!al "ituat i! partea laterala a drumului. pe r ti "au pe "e!ile. % !a de pr tectie "i % !a de "i#ura!ta' Limitele % !el r drumuril r "e "tabile"c i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale2 *7' % !a piet !ala 0 perimetrul care cupri!de u!a "au mai multe "tra%i re%ervate circulatiei piet !il r. depa"e"te ma"ele t tale ma+ime admi"e "au dime!"iu!ile de #abarit admi"e. depa"e"te cel puti! $r !tiera de "tat2 *6' % !a drumului public 0 cupri!de "upra$ata de tere! cupata de eleme!tele c !"tructive ale drumului. preva%ute i! re#leme!tarile le#ale2 *4' vehicul i! circulatie i!ter!ati !ala "au i! tra$ic i!ter!ati !al 0 vehiculul care. utili%at i! m d cure!t pe!tru tra!"p rtul de per" a!e "i:"au bu!uri ri pe!tru e$ectuarea de "ervicii "au lucrari2 *3' vehicul cu ma"e "au dime!"iu!i de #abarit depa"ite 0 vehiculul care. dat rita dime!"iu!il r "ale ri mar$uril r tra!"p rtate. u!de acce"ul vehiculel r e"te "upu" u! r re#uli "peciale de circulatie. de re#ula. pri! depla"area "a. ava!d i!trarile "i ie"irile "em!ali%ate i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale2 . ava!d i!trarile "i ie"irile "em!ali%ate i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/ Pagina 7 din 70 . utili%at pe!tru e+ecutarea de lucrari.0' % !a re%ide!tiala 0 perimetrul di!tr0 l calitate u!de "e aplica re#uli "peciale de circulatie. care "e depla"ea%a !umai ca%i !al pe drumul public2 *1' tract r rutier 0 tract rul pe r ti. c !ceput "pecial pe!tru a tra#e "au a impi!#e a!umite utila&e "au rem rci $ l "ite i! e+pl atarile a#ric le ri $ re"tiere "au pe!tru alte lucrari. precum "i pe!tru tractarea u! r rem rci $ l "ite pe!tru tra!"p rtul de per" a!e "au bu!uri "i care "e depla"ea%a. "eparat i! m d vi%ibil de partea car "abila pri! di$ere!ta "au $ara di$ere!ta de !ivel.

m l #ate' Art. aut vehiculele. !it rul 5$icial al R ma!iei. 8 -e!tru a $i c !du"e pe drumurile publice.litiei R ma!e. aut vehiculele "i tramvaiele trebuie "a $ie d tate cu tru"e medicale de prim0a&ut r. pr tectia mediului "i utili%area c !$ rm de"ti!atiei' Art. -artea I' (*) ) cume!tul care ate"ta m l #area e"te cartea de ide!titate a vehiculului. triu!#hiuri re$lect ri%a!te "i "ti!#at are de i!ce!diu. rdi!e publica "i "i#ura!ta !ati !ala. i!"pectia teh!ica peri dica "e p ate e$ectua "i i! "tatii pr prii. iar veri$icarea "tarii teh!ice a vehiculel r a$late i! tra$ic pe drumurile publice "e $ace de catre p litia rutiera. cu avi%ul . care "e publica i! . i!re#i"trate "au admi"e i! circulatie. eliberata i! c !ditiile le#ii' (. a cel r al car r terme! de valabilitate a i!"pectiei teh!ice peri dice a e+pirat.) -e!tru a $i me!ti!ute i! circulatie. c !$ rm le#i"latiei i! vi# are' (3) -e!tru aut vehiculele aparti!a!d i!"titutiil r di! "i"temul de aparare. 9 (1) -e!tru a $i i!matriculate.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r 0 I!"pect ratul Ge!eral al . aut ri%ate p trivit le#ii' Art. precum "i a cel r !ea"i#urate pe!tru ra"pu!dere civila pe!tru ca% de pa#ube pr du"e tertil r pri! accide!te de circulatie' (() C !"tatarea de$ectiu!il r teh!ice ale vehiculel r "e $ace de catre p litia rutiera. impreu!a cu i!"titutiile abilitate de le#e' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. c !"tructiil r "i turi"mului.CAPITOLUL 2 Vehiculele SECTIU EA 1 Con!itiile pri"in! circulatia "ehiculelor si controlul acestora Art. vehiculele i!matriculate "e "upu! i!"pectiei teh!ice peri dice' (/) I!"pectia teh!ica peri dica "e e$ectuea%a i! "tatii aut ri%ate.com/ Pagina 8 din 70 . rem rcile "i tramvaiele trebuie "a $ie m l #ate i! c !ditiile le#ii' (() Cate# riile de vehicule care p t $i admi"e i! circulatie $ara a $i m l #ate "e "tabile"c pri! rdi! al mi!i"trului tra!"p rturil r. 10 (1) <"te i!ter%i"a circulatia pe drumurile publice a vehiculel r care !u c re"pu!d di! pu!ct de vedere teh!ic. m pedele. 7 5rice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie "a c re"pu!da ! rmel r teh!ice privi!d "i#ura!ta circulatiei rutiere.

p trivit le#ii. i!ai!te de a le pu!e i! circulatie.) 5peratiu!ile preva%ute la ali!'(*) "e reali%ea%a pe ba%a datel r de ide!ti$icare ale vehiculului "i ale pr prietarului "i "e c !creti%ea%a pri! atribuirea u!ui !umar de i!matriculare "i pri! eliberarea de catre aut ritatile c mpete!te. !it rul 5$icial al R ma!iei. care c re"pu!d ! rmel r privi!d "i#ura!ta circulatiei "i pr tectiei mediului' (*) I!matricularea vehiculel r e"te c !ti!ua. dupa ca%.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r cu atributii de r#a!i%are "i c rd !are a activitatii de evide!ta "i eliberare a certi$icatel r de i!matriculare "i a placutel r cu !umere de i!matriculare "i Re#i"trul Aut R ma!. p trivit le#ii.SECTIU EA a 2-a In#atricularea$ inregistrarea si ra!ierea "ehiculelor Art. "e p ate $ace "i pe cale i!$ rmatica. a tutur r tra!"miteril r ulteri are ale dreptului de pr prietate a"upra u!ui vehicul' (. i! c !ditiile "tabilite pri! pr t c l i!cheiat i!tre aut ritatea c mpete!ta di! "ub rdi!ea . re"pectiv a valabilitatii ace"t ra. datele ! ului pr prietar "e i!"criu i! evide!tele aut ritatil r c mpete!te "imulta! cu me!ti !area i!cetarii calitatii de titular al i!matricularii a $ "tului pr prietar' (3) 1 licita!tii u!ei peratiu!i de i!matriculare a u!ui vehicul i! evide!tele aut ritatil r c mpete!te. a u!ui certi$icat de i!matriculare. a d ba!dirii dreptului de pr prietate a"upra u!ui vehicul de catre primul pr prietar2 b) tra!"criere i! evide!tele aut ritatil r c mpete!te. trebuie "a $aca d vada certi$icarii aute!ticitatii vehiculului de catre Re#i"trul Aut R ma! i! ca%urile "i c !ditiile "tabilite pri! 5rdi! c mu! al mi!i"trului tra!"p rturil r. c !"tructiil r "i turi"mului "i al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. -artea I' (4) -revederile ali!'(3) !u "e aplica i! ca%ul vehiculel r ! i. c !$ rm prevederil r le#ale' (() I!matricularea vehiculel r are ca "c p admiterea i! circulatia pe drumurile publice d ar a vehiculel r m l #ate. p trivit prevederil r pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta.com/ Pagina din 70 . care "e publica i! . 11 (1) -r prietarii de vehicule "au ma!datarii ace"t ra "u!t bli#ati "a le i!matricule%e "au "a le i!re#i"tre%e. precum "i a placutel r cu !umarul de i!matriculare' (/) I! ca%ul tra!"miterii dreptului de pr prietate a"upra u!ui vehicul. de la admiterea i! circulatie pa!a la "c aterea de$i!itiva di! circulatie a u!ui vehicul di! cate# ria cel r "upu"e ace"tei c !ditii. p trivit le#ii. veri$icarea e$ectuarii i!"pectiei teh!ice peri dice "i a a"i#urarii bli#at rii de ra"pu!dere civila. pe!tru " licita!tii peratiu!ii preva%ute la ali!'(*) lit' a)' (6) Cu ca%ia reali%arii ricarei peratiu!i de i!matriculare a u!ui vehicul. re"pectiv C mi"ia de 1uprave#here a A"i#uraril r' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. p trivit le#ii. "i pre"upu!e peratiu!ea de: a) i!"criere i! evide!tele aut ritatil r c mpete!te. p trivit le#ii.

trebuie "a $ie i!matriculate ri i!re#i"trate. "i "a p arte placute cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare. vehiculele preva%ute la ali!'(1) p t circula cu !umere pr vi% rii. 13 (1) Aut vehiculele "i rem rcile "e i!matriculea%a perma!e!t "au temp rar la aut ritatea c mpete!ta i! a carei ra%a terit riala pr prietarii i"i au d miciliul. pe care le v r vira ulteri r per" a!el r &uridice i! drept i! ba%a u! r pr t c ale i!cheiate cu ace"tea' Ace"te ta+e "i tari$e p t $i i!ca"ate de la " licita!ti de catre per" a!ele &uridice i! drept. p t " licita. precum "i cele ale 1erviciului R ma! de I!$ rmatii "e i!re#i"trea%a la ace"te i!"titutii "i p t. dupa ca%. i!clu"iv pri! mi&l ace electr !ice de plata i! c !ditiile "tabilite pri! pr t c ale i!cheiate cu ace"tea de catre aut ritatile c mpete!te' (10) 1 cietatile abilitate "a c merciali%e%e vehicule ! i "i " cietatile de lea"i!# di! R ma!ia. car "ea%a ri te"tea%a aut vehicule "au rem rci li "e p ate elibera pe!tru ace"tea aut ri%atii "i !umere pe!tru pr ba' (/) <vide!ta vehiculel r i!matriculate "e ti!e la aut ritatea c mpete!ta pe ra%a careia pr prietarul i"i are d miciliul. i!matricularea "au aut ri%area pr vi% rie pe!tru circulatie a vehiculel r.i!i"terului Apararii Nati !ale. de catre aut ritatea c mpete!ta di! "ub rdi!ea .i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r cu atributii de r#a!i%are "i c rd !are a activitatii de evide!ta "i eliberare a certi$icatel r de i!matriculare "i a placutel r cu !umere de i!matriculare' (11) -r prietarul "au deti!at rul ma!datat al u!ui vehicul e"te bli#at "a " licite aut ritatii c mpete!te i!"crierea i! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare a ricarei m di$icari a datel r de ide!ti$icare a vehiculului re"pectiv' Art. a"amblea%a.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. i! c !ditiile "tabilite pri! re#leme!tarile i! vi# are' (() Aut vehiculele di! d tarea . i! c !ditiile "tabilite pri! pr t c l. per" a!el r &uridice care $abrica. cu e+ceptia primel r de a"i#urare. a .(7) Aut ritatile c mpete!te "a reali%e%e peratiu!ile de i!matriculare a vehiculel r p t i!ca"a t ate ta+ele "i tari$ele "tabilite p trivit le#ii.com/ Pagina 10 din 70 . re"edi!ta ri "ediul. dime!"iu!i "i c !ti!ut preva%ute de "ta!dardele i! vi# are' (() =ehiculele care !u "u!t "upu"e i!matricularii "au i!re#i"trarii p t circula pe drumurile publice !umai i! c !ditiile preva%ute pri! re#ulame!t' Art. dupa ca%. pe cale i!$ rmatica.) La cerere. "a $ie i!matriculate i! c !ditiile preva%ute la ali!'(1)' (*) -a!a la i!matriculare. pri! i!termediul u!ei aplicatii i!$ rmatice pu"e la di"p %itie. vehiculele. re"edi!ta "au "ediul' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. cu e+ceptia cel r tra"e "au impi!"e cu ma!a "i a bicicletel r. a$ere!te ace"t r peratiu!i. pe ba%a u!ei aut ri%atii "peciale eliberate de aut ritatea c mpete!ta' (. cu $ rme. 12 (1) -e!tru a circula pe drumurile publice.

a#ric le. iar d vada i!l cuit are a ace"tuia e"te eliberata $ara drept de circulatie "au terme!ul de valabilitate a e+pirat' Art. 16 I!matricularea. 14 (1) Tramvaiele. care "e publica i! . precum "i vehiculele cu tractiu!e a!imala "e i!re#i"trea%a de catre c !"iliile l cale. c !$ rm cate# riei "au "ubcate# riei di! care $ac parte vehiculele re"pective' (. !it rul 5$icial al R ma!iei. ali!'(1). )<. tr leibu%ele. 8<. "peci$ica!du0"e calitatea i! care acea"ta p ate utili%a vehiculul' I! ca%ul i! care pr prietarul vehiculului e"te " cietate de lea"i!#. daca "e c !"tata ca au $ "t i!calcate ! rmele le#ale re$erit are la ace"te peratiu!i' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. c !"tructiil r "i turi"mului "i al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. C. tract arele care !u "e "upu! i!matricularii. ma"i!ile "i utila&ele aut pr pul"ate utili%ate i! lucrari de c !"tructii. aut ritatea care le i!re#i"trea%a eliberea%a pr prietaril r ace"t ra certi$icate "i placute cu !umere de i!re#i"trare. C1<. !it rul 5$icial al R ma!iei. i!re#i"trarea "au atribuirea !umarului pr vi% riu ri pe!tru pr be a u!ui vehicul "e a!ulea%a de catre aut ritatea care a e$ectuat0 . C1.com/ Pagina 11 din 70 . m pedele. care !u are m !tate placute cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare atribuite de aut ritatea c mpete!ta ri daca ace"tea !u "u!t c !$ rme cu "ta!dardele i! vi# are. iar tramvaiele. -artea I' (/) <"te i!ter%i"a pu!erea i! circulatie a u!ui vehicul. 8. 15 (1) 5data cu reali%area peratiu!il r de i!matriculare a vehiculului. i!matriculat "au i!re#i"trat. i! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare "e p ate i!"crie "i alta per" a!a decat pr prietarul. precum "i placute cu !umarul de i!matriculare' (1'1) La cererea "cri"a a pr prietarului u!ui vehiculul. C<. )1 "au )1<. dime!"iu!ile "i c !ti!utul certi$icatului de i!matriculare "i ale certi$icatului de i!re#i"trare "e "tabile"c pri! rdi! al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. care "e publica i! . 81. i! cate# ria Tv. precum "i i! ca%ul i! care certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare e"te reti!ut. ). aut ritatea c mpete!ta eliberea%a pr prietarului "au ma!datarului ace"tuia u! certi$icat de i!matriculare c !$ rm cate# riei "au "ubcate# riei di! care $ace parte vehiculul re"pectiv. -artea I' Art.) > rma.Art. care ti! "i evide!ta ace"t ra' (() Cate# riile de vehicule care !u "u!t "upu"e i!matricularii "au i!re#i"trarii. $ re"tiere. precum "i cele care !u "e "upu! i!"pectiei teh!ice peri dice "e "tabile"c pri! rdi! c mu! al mi!i"trului tra!"p rturil r. i! c !ditiile "tabilite i! re#ulame!t' (*) -e!tru vehiculele preva%ute la art'1* ali!'(() "i art'1. Tr "au Tb ri i! u!a di! "ubcate# riile: A1. e"te bli#at rie me!ti !area i! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare "i a datel r de ide!ti$icare a utili%at rului' (() Aut vehiculele "e i!cadrea%a i! u!a di! urmat arele cate# rii: A.

) =ehiculele declarate. i! c !ditiile le#ii' (*) <"te i!ter%i"a circulatia pe drumurile publice a vehiculel r radiate di! evide!ta' (. i! urmat arele ca%uri: a) pr prietarul d re"te retra#erea de$i!itiva di! circulatie a vehiculului "i $ace d vada dep %itarii ace"tuia i!tr0u! "patiu adecvat. "chimbarii !umelui "au deteri rarii certi$icatului de i!matriculare "au de i!re#i"trare. 18 I! ca%ul pierderii. i! c !ditiile "tabilite de aut ritatea c mpete!ta' Art. la trecerea ace"t ra i! pr prietatea altei per" a!e. -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ca"arii "au predarii vehiculului la u!itati "peciali%ate i! vederea de%membrarii2 c) la "c aterea de$i!itiva di! R ma!ia a vehiculului re"pectiv2 d) i! ca%ul $urtului vehiculului' (() Radierea di! evide!ta a vehiculel r i!re#i"trate. "e radia%a di! $iciu i! terme! de *0 de %ile de la primirea di"p %itiei re"pective' Art. la cererea pr prietarului. radierii "i eliberarea aut ri%atiei de circulatie pr vi% rie "au pe!tru pr be a vehiculel r "e "tabile"c pri! rdi! al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. 19 -r cedura i!matricularii.Art. $urtului. pri! di"p %itie a aut ritatii admi!i"tratiei publice l cale. p trivit le#ii. $ara "tapa! "au aba!d !ate. deti!ut i! c !ditiile le#ii2 b) pr prietarul $ace d vada de%membrarii. pr prietarul vehiculului re"pectiv e"te bli#at "a " licite aut ritatii c mpete!te eliberarea u!ui ! u certi$icat de i!matriculare "au de i!re#i"trare. la cererea pr prietarului. !it rul 5$icial al R ma!iei. care "e publica i! . "e $ace de catre aut ritatea care a e$ectuat i!re#i"trarea. i!re#i"trarii. 17 (1) Radierea di! evide!ta a vehiculel r "e $ace de catre aut ritatea care a e$ectuat i!matricularea "au i!re#i"trarea d ar i! ca%ul "c aterii de$i!itive di! circulatie a ace"t ra.com/ Pagina 12 din 70 .

i! c !ditiile "tabilite de re#leme!tarile i! vi# are' Art. care "e publica i! . !it rul 5$icial al R ma!iei.com/ Pagina 13 din 70 . 20 (1) -e!tru a c !duce u! aut vehicul pe drumurile publice. !it rul 5$icial al R ma!iei. c !$ rm re#leme!taril r i! vi# are' (. -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. -artea I' (*) <+ami!area medicala "e reali%ea%a i! vederea: a) apr barii pre%e!tarii la e+ame! pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere2 b) bti!erii certi$icatului de ate"tare pr $e"i !ala pe!tru c !ducat rii de aut vehicule "i tramvaie2 c) veri$icarii peri dice.i!i"terul 1a!atatii -ublice "i "e apr ba pri! rdi! al mi!i"trului. 22 (1) <+ami!area medicala "e reali%ea%a i! "c pul certi$icarii "tarii de "a!atate "i a calitatil r $i%ice !ece"are u!ui c !ducat r de aut vehicul "au tramvai' (() A$ectiu!ile medicale i!c mpatibile cu calitatea de c !ducat r de aut vehicule "au tramvaie "e "tabile"c de catre . 21 (1) C !ducat rii de aut vehicule "au tramvaie trebuie "a aiba cu! "ti!tele "i i!dema!area !ece"are c !ducerii "i "a $ie apti di! pu!ct de vedere medical' (() C !ducat rii de aut vehicule "au tramvaie v r $i veri$icati peri dic di! pu!ct de vedere medical.) <+ami!area medicala "e reali%ea%a i! u!itati de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ate i! ace"t "e!". care trebuie "a aiba var"ta mi!ima de 13 a!i impli!iti' Art. p ate $i reali%ata "i de catre medicul de $amilie' (/) Li"ta u!itatil r de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ate i! ace"t "e!" "e "tabile"te pri! rdi! al mi!i"trului "a!atatii publice.CAPITOLUL % Con!ucatorii !e "ehicule SECTIU EA 1 Dispozitii generale Art. c !ducat rul ace"tuia trebuie "a p "ede permi" de c !ducere c re"pu!%at r "i "a aiba var"ta mi!ima de 16 a!i impli!iti. cu e+ceptia cel r care c !duc aut vehiculele di! "ubcate# riile A1 "i 81. care "e publica i! . cu bli#atia luarii i! evide!ta a " licita!tului "au a c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai de catre medicul de $amilie' Certi$icarea "tarii de "a!atate a"a cum re%ulta i! urma e+ami!arii medicale e$ectuate i! u!itatile de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ate i! ace"t "e!".

atu!ci ca!d c !"tata ca per" a!a di! evide!ta "a. la " licitarea "i pe cheltuiala partil r i!tere"ate' SECTIU EA a 2-a Per#isul !e con!ucere Art. -artea I' (6) -ermi"ul de c !ducere al per" a!ei care e"te declarata i!apta medical "au p"ih l #ic pe!tru a c !duce aut vehicule ri tramvaie "e retra#e de catre p litia rutiera "i p ate $i red ba!dit !umai dupa i!cetarea m tivului pe!tru care "0a luat acea"ta ma"ura' (7) Avi%ul de apt "au i!apt medical p ate $i c !te"tat d ar pe ba%a u!ei e+perti%e e$ectuate de i!"titutiile medic 0le#ale. i! c !ditiile "tabilite pri! re#ulame!t. va " licita e+ame!ul de "pecialitate !ece"ar.(3) . care "e publica i! .com/ Pagina 14 din 70 . iar i! ca%ul i! care "0a "tabilit ca per" a!a e"te declarata i!apta medical "au p"ih l #ic pe!tru a c !duce u! aut vehicul "au tramvai. c re"pu!%at r cate# riei ri "ubcate# riei di! care $ace parte vehiculul re"pectiv. dupa ca%. pe!tru pa#ubele pr du"e tertil r ca urmare a pr ducerii u!ui accide!t de circulatie' (*'1) -re#atirea te retica "i practica a per" a!el r i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere e"te precedata de evaluare bli#at rie a capacitatil r p"ih l #ice " licitate i! activitatea de c !ducere a aut vehiculel r "au tramvaiel r. 23 (1) )reptul de a c !duce u! aut vehicul "au tramvai pe drumurile publice il are !umai per" a!a care p "eda permi" de c !ducere valabil. !umai i! pre%e!ta "i "ub "uprave#herea directa a u!ui i!"truct r aut ate"tat i! ace"t "e!". dupa ca%. precum "i a e+ami!at rului di! cadrul aut ritatii c mpete!te i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere pe!tru ricare di!tre cate# riile ri "ubcate# riile preva%ute de le#e' (*) -e parcur"ul activitatii de pre#atire practica "au de e+ami!are i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere. pre%i!ta a$ectiu!i medicale preva%ute i! rdi!ul mi!i"trului "a!atatii publice emi" c !$ rm ali!'((). !it rul 5$icial al R ma!iei. e+ami!at rul. i!"truct rul aut ate"tat ri.edicul de $amilie. i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere. care p "eda permi" de c !ducere. "i per" a!ele care urmea%a u! cur" de pre#atire practica. "au d vada i!l cuit are a ace"tuia cu drept de circulatie' (() Au dreptul de a c !duce aut vehicule "au tramvaie pe drumurile publice. va c mu!ica acea"ta imediat p litiei rutiere pe ra%a careia medicul i"i de"$a" ara activitatea' (4) =eri$icarea medicala "e e$ectuea%a i! c !ditiile "tabilite pri! rdi! al mi!i"trului "a!atatii publice. i! c !ditiile "tabilite de re#leme!tarile i! vi# are' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ale carei c !clu%ii v r $i i!clu"e i! pr #rame de c !"iliere "i educatie rutiera a ca!didatil r "i i! per$ecti !area m dalitatil r de i!"truire a ace"t ra' <valuarea p"ih l #ica e"te bli#at rie i! vederea bti!erii certi$icatului de ate"tare pr $e"i !ala pe!tru c !ducat rii de aut vehicule "i tramvaie' (*'() C !ducat rii de aut vehicule "au tramvaie v r $i evaluati peri dic di! pu!ct de vedere al capacitatil r p"ih l #ice " licitate i! activitatea de c !ducere a aut vehiculel r "au tramvaiel r. ra"pu!d impreu!a cu per" a!a pe care "uprave#hea%a "au e+ami!ea%a pe!tru i!calcarea de catre acea"ta a re#ulil r de circulatie "au.

aut ri%ati i! c !ditiile le#ii' (*'/) Li"ta lab rat arel r de "pecialitate aut ri%ate "i a p"ih l #il r cu drept de libera practica. c !$ rm ! rmel r met d l #ice apr bate pri! rdi! c mu! al mi!i"trului tra!"p rturil r. c !"tructiil r "i turi"mului "i al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. al mi!i"trului educatiei "i cercetarii "i al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. "a $ie apte di! pu!ct de vedere medical "i "a $aca d vada pre#atirii te retice "i practice pri! cur"uri r#a!i%ate de u!itati aut ri%ate. care "e publica i! .com/ Pagina 15 din 70 . c !"tructiil r "i turi"mului. !it rul 5$icial al R ma!iei. p trivit le#ii' (/) -re#atirea te retica "i practica a per" a!el r i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere "e e$ectuea%a de catre pr $e" ri de le#i"latie rutiera "i i!"truct ri aut ate"tati de aut ritatea c mpete!ta. precum "i met d l #ia de r#a!i%are "i de"$a"urare a cur"uril r i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere "e "tabile"c pri! rdi! c mu! al mi!i"trului educatiei "i cercetarii. !it rul 5$icial al R ma!iei. c !"tructiil r "i turi"mului.(*'*) <valuarea p"ih l #ica "e e$ectuea%a i! c !ditiile "tabilite pri! rdi! al mi!i"trului tra!"p rturil r. !it rul 5$icial al R ma!iei. care "e publica i! . care "e publica i! . $ara "c lari%are "i "u"ti!erea e+ame!ului de ate"tare. p liti"tii rutieri cu #rad de $iter car ra le0au i!cetat rap rturile de "erviciu "i care "i0au de"$a"urat activitatea !ei!trerupt i! ultimii 10 a!i i! "tructurile p litiei rutiere' (4) . aut ri%ati i! c !ditiile le#ii. "e "tabile"te pri! rdi! al mi!i"trului tra!"p rturil r. !it rul 5$icial al R ma!iei. i! c !ditiile le#ii. -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.liti"tii rutieri care !u au #rad de $iter p t $i ate"tati ca i!"truct ri aut pe!tru pre#atirea practica. -artea I' (3) . -artea I' (*'. c !"tructiil r "i turi"mului. care "e publica i! .) -er" a!ele care " licita pre%e!tarea la e+ame! pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "au a u! r ! i cate# rii ri "ubcate# rii ale ace"tuia trebuie "a i!depli!ea"ca. al mi!i"trului tra!"p rturil r.t $i ate"tati ca pr $e" ri de le#i"latie "au i!"truct ri aut pe!tru pre#atirea practica. p trivit le#ii.) <valuarea p"ih l #ica "e reali%ea%a i! lab rat are de "pecialitate aut ri%ate di! cadrul i!"titutiil r abilitate "au de catre p"ih l #i cu drept de libera practica. c !ditiile de var"ta. precum "i c !ditiile c !crete de bti!ere a ace"tuia "e "tabile"c pri! re#ulame!t' (10) -r cedura de e+ami!are pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "e "tabile"te pri! rdi! al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. !it rul 5$icial al R ma!iei. care "e publica i! . -artea I' (. -artea I' (7) Cate# riile "au "ubcate# riile de vehicule pe!tru care e"te !ece"ara bti!erea permi"ului de c !ducere. daca i!depli!e"c c !ditiile preva%ute la ali!'(3)' (6) -r #rama de i!vatama!t pe ba%a careia "e r#a!i%ea%a cur"uri de pre#atire.

i! c !ditiile preva%ute la art'(. la cerere. -artea I' (*) I! l calitatile i! care aut ritatea c mpete!ta aut ri%ea%a de"$a"urarea cur"uril r de pre#atire "i "u"ti!erea e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. precum "i la e+pirarea peri adei de valabilitate. ace"tea "e p t r#a!i%a. i! "c pul i!"u"irii c recte "i al re"pectarii de catre ace"tia a di"p %itiil r le#ale care re#leme!tea%a circulatia pe drumurile publice' Art. vatamare c rp rala #rava. i!tr0 limba de circulatie i!ter!ati !ala' (/) -ermi"ul de c !ducere e"te valabil 10 a!i de la data eliberarii' La "chimbarea de catre titular a d miciliului "au a !umelui. "i i! limba mi! ritatii !ati !ale re"pective' (. i! c !ditiile "tabilite pri! re#ulame!t' (3) Nu are dreptul "a "e pre%i!te la e+ame! pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere per" a!a care a $ "t c !dam!ata. pri! h tarare &udecat rea"ca rama"a de$i!itiva.com/ Pagina 16 din 70 . permi"ul de c !ducere "e pre"chimba $ara "u"ti!erea u!ui ! u e+ame!. i! ca%ul pierderii. la cerere. i! c !ditiile "tabilite pri! re#ulame!t' Art. care "e publica i! . 26 -r prietarii "au deti!at rii ma!datati de aut vehicule care e$ectuea%a tra!"p rt public de per" a!e "au de mar$uri pericul a"e "u!t bli#ati "a a"i#ure te"tarea a!uala a c !ducat ril r de aut vehicule ate"tati pr $e"i !al. 24 (1) <+ami!area pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "i eliberarea ace"tuia "e reali%ea%a de catre aut ritatea c mpete!ta u!de " licita!tii i"i au d miciliul "au re"edi!ta' (() > rma "i c !ti!utul permi"ului de c !ducere "e "tabile"c pri! rdi! al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r.Art. l vire ri vatamare cau%at are de m arte. 27 (1) -er" a!ele care i"i "tabile"c d miciliul ri re"edi!ta i! R ma!ia p t " licita bti!erea permi"ului de c !ducere la aut ritatile c mpete!te pe a car r ra%a i"i au d miciliul "au re"edi!ta.) I! ca%ul cetate!il r "trai!i care i"i "tabile"c d miciliul "au re"edi!ta i! R ma!ia. $urtului ri al deteri rarii. ali!'(1) "i (3)' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. cu e+ceptia ca%uril r ca!d a i!terve!it u!a di! "ituatiile preva%ute la art'113 ali!'(1)' Art. e+ami!area la pr ba te retica pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "e p ate e$ectua. talharie "au de $urt al u!ui aut vehicul. !it rul 5$icial al R ma!iei. pe!tru i!$ractiu!e la re#imul circulatiei pe drumurile publice "au de m r. 25 (1) -e!tru c !ducat rii de aut vehicule "au tramvaie care au vechime mai mica de u! a! de la bti!erea permi"ului de c !ducere "e "tabile"c pri! re#ulame!t re#uli "uplime!tare de circulatie' (() Aut vehiculele c !du"e de per" a!ele preva%ute la ali!'(1) v r purta u! "em! di"ti!ctiv.

) 1e i!ter%ice deti!erea "imulta!a a d ua permi"e de c !ducere !ati !ale' Art. l cui!ta di! R ma!ia a cetatea!ului r ma! cu d miciliul i! "trai!atate "e c !"idera re"edi!ta' (*) abr #at (.com/ Pagina 17 din 70 . 28 <vide!ta permi"el r de c !ducere reti!ute "i a "a!ctiu!il r aplicate c !ducat ril r de aut vehicule "au tramvaie "e ti!e de catre p litia rutiera pe a carei ra%a titularii i"i au d miciliul "au re"edi!ta' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.(() Cetate!ii r ma!i cu d miciliul i! "trai!atate p t " licita i! R ma!ia bti!erea permi"ului de c !ducere la aut ritatile c mpete!te pe a car r ra%a i"i au l cui!ta deti!uta i! pr prietate "au i!chiriata' I! "e!"ul pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta.

CAPITOLUL & Se#nalizarea rutiera
Art. 29
(1) Circulatia pe drumurile publice "e de"$a" ara i! c !$ rmitate cu re#ulile de circulatie "i cu re"pectarea "em!i$icatiei "em!ali%arii rutiere reali%ate pri! mi&l acele de "em!ali%are, "em!alele "i i!dicatiile p liti"tului rutier care diri&ea%a circulatia, "em!alele "peciale de averti%are lumi! a"e "au " ! re, de "em!ali%are temp rara "i "em!alele c !ducat ril r de vehicule' (() -articipa!tii la tra$ic "u!t bli#ati "a re"pecte "i "em!alele p liti"til r de $r !tiera, ale i!drumat ril r de circulatie ai ,i!i"terului Apararii Nati !ale, a#e!til r cail r $erate, ale per" a!el r de"em!ate pe!tru diri&area circulatiei pe "ect arele de drum pe care "e e+ecuta lucrari de reabilitare a ace"t ra, ale membril r patrulel r "c lare de circulatie care acti !ea%a i! imediata apr piere a u!itatil r de i!vatama!t, precum "i ale !eva%at ril r, p trivit prevederil r di! re#ulame!t'

Art. 30
(1) ,i&l acele de "em!ali%are rutiera "u!t: a) "i"temele de "em!ali%are lumi! a"a "au " ! ra2 b) i!dicat arele2 c) marca&ele2 d) alte di"p %itive "peciale' (() ,i&l acele de "em!ali%are rutiera "e c !"tituie i!tr0u! "i"tem u!itar, "e reali%ea%a "i "e i!"talea%a a"t$el i!cat "a $ie b"ervate cu u"uri!ta "i de la di"ta!ta adecvata, atat pe timp de %i, cat "i pe timp de ! apte, de cei car ra li "e adre"ea%a "i trebuie "a $ie i! depli!a c !c rda!ta i!tre ele, precum "i i!tr0 "tare teh!ica de $u!cti !are c re"pu!%at are' (*) 1em!alele lumi! a"e pe!tru diri&area circulatiei i! i!ter"ectii au urmat arele "em!i$icatii: a) "em!alul de cul are verde permite trecerea2 b) "em!alul de cul are r "ie i!ter%ice trecerea2 c) "em!alul de cul are #albe!a, impreu!a cu cel de cul are r "ie, i!ter%ic trecerea' (.) ,i&l acele de "em!ali%are rutiera, precum "i alte di"p %itive "peciale de ace"t $el "e a"i#ura, "e i!"talea%a "i "e i!treti! pri! #ri&a admi!i"trat rului drumului public re"pectiv ri al caii $erate, dupa ca%' I!"talarea mi&l acel r de "em!ali%are rutiera "i a di"p %itivel r "peciale "e e+ecuta !umai cu avi%ul prealabil al p litiei rutiere' (/) ,i&l acele de "em!ali%are "i pre"em!ali%are a i!ter"ectiil r di!tre d ua drumuri de cate# rii di$erite "e a"i#ura, "e i!"talea%a "i "e i!treti! de catre admi!i"trat rul $iecarui drum, cu re"pectarea m dului de re#leme!tare a circulatiei "tabilit i! ! dul rutier re"pectiv' (3) ,i&l acele de "em!ali%are rutiera p t $i i!" tite "i de di"p %itive "peciale de averti%are'
Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/ Pagina 18 din 70

(4) 1e i!ter%ic: a) ampla"area, i! % !a drumului public, de c !"tructii, pa! uri "au di"p %itive ce p t $i c !$u!date cu i!dicat arele "au cu i!"talatiile ce "erve"c la "em!ali%area rutiera ri reali%area de ame!a&ari "au alte b"tac le care "u!t de !atura "a limite%e vi%ibilitatea ri e$icacitatea ace"t ra, "a "ta!&e!ea"ca participa!tii la tra$ic "au "a le di"tra#a ate!tia, pu!a!d i! peric l "i#ura!ta circulatiei2 b) lipirea de a$i"e, i!"criptii "au i!"cri"uri pe i!dicat arele ri di"p %itivele ce "erve"c la "em!ali%area rutiera, i!clu"iv pe "up rturile ace"t ra'

Art. 31
-articipa!tii la tra$ic trebuie "a re"pecte re#ulile de circulatie, "em!alele, i!dicatiile "i di"p %itiile p liti"tului rutier, precum "i "em!i$icatia di$eritel r tipuri de mi&l ace de "em!ali%are rutiera, i! urmat area rdi!e de pri ritate: a) "em!alele, i!dicatiile "i di"p %itiile p liti"tului rutier2 b) "em!alele "peciale de averti%are, lumi! a"e "au " ! re ale aut vehiculel r, preva%ute la art'*( ali!'(() lit'a) "i b)2 c) "em!ali%area temp rara care m di$ica re#imul ! rmal de de"$a"urare a circulatiei2 d) "em!alele lumi! a"e "au " ! re2 e) i!dicat arele2 $) marca&ele2 #) re#ulile de circulatie'

Art. 32
(1) 1em!alele "peciale de averti%are lumi! a"e "u!t emi"e i!termite!t de di"p %itive de ilumi!are m !tate pe aut vehicule "i au urmat arele "em!i$icatii: a) lumi!a r "ie bli#a participa!tii la tra$ic "a prea"ca i! directia de mer" cat mai apr ape de mar#i!ea drumului2 b) lumi!a alba"tra bli#a participa!tii la tra$ic "a ac rde pri ritate de trecere2 c) lumi!a #albe!a bli#a participa!tii la tra$ic "a circule cu ate!tie' (() 1u!t aut ri%ate "a utili%e%e "em!ale "peciale de averti%are lumi! a"e: a) pe!tru lumi!a r "ie 0 aut vehiculele aparti!a!d p litiei "i p mpieril r2 b) pe!tru lumi!a alba"tra 0 aut vehiculele aparti!a!d p litiei, &a!darmeriei, p litiei de $r !tiera, "erviciului de ambula!ta "au medici!a le#ala, pr tectiei civile, ,i!i"terului Apararii care i!" te"c c l a!e militare, u!itatil r "peciale ale 1erviciului R ma! de I!$ rmatii "i ale 1erviciului de -r tectie "i -a%a, Admi!i"tratiei Nati !ale a -e!ite!ciarel r di! cadrul ,i!i"terului ?u"titiei, aut vehiculele de "erviciu ale pr cur ril r crimi!ali"ti di! ,i!i"terul -ublic, precum "i cele aparti!a!d )epartame!tului Nati !al A!tic ruptie, atu!ci ca!d "e depla"ea%a i! actiu!i de i!terve!tie "au i! mi"iu!i care au caracter de ur#e!ta2

Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/

Pagina 1 din 70

c) pe!tru lumi!a #albe!a 0 aut vehiculele cu ma"e "i:"au dime!"iu!i de #abarit depa"ite ri care i!" te"c a"eme!ea vehicule, cele care tra!"p rta a!umite mar$uri "au "ub"ta!te pericul a"e, cele de"ti!ate i!treti!erii, repararii ri veri$icarii u! r lucrari e$ectuate i! partea car "abila "au e+ecutarii u! r lucrari de drumuri, curate!iei "tra%il r, de"%ape%irii "au tractarii, tra!"p rtului "i depa!arii aut vehiculel r rama"e i! pa!a "au avariate, precum "i tract arele care tractea%a utila&ele a#ric le "i teh! l #ice a#abaritice' I!"pect ratul Ge!eral al - litiei R ma!e p ate aut ri%a utili%area di"p %itivel r "peciale lumi! a"e de cul are #albe!a pe!tru aut vehiculele "tabilite pri! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta' (*) Aut vehiculele preva%ute la ali!'(() lit'a) "i b) trebuie "a $ie echipate "i cu mi&l ace "peciale " ! re de averti%are' (.) -e aut vehiculele aparti!a!d p litiei "i pe cele preva%ute la ali!'(() lit'c) p t $i i!"talate "i di"p %itive lumi! a"e cu me"a&e variabile, de"ti!ate participa!til r la tra$ic' (/) ,i&l acele "peciale de averti%are, lumi! a"e "au " ! re, "e certi$ica "au "e m l #hea%a de aut ritatea c mpete!ta, p trivit le#ii' C !ditiile de utili%are a ace"t ra "e "tabile"c pri! re#ulame!t'

Art. 33
(1) 1em!ali%area "i ame!a&arile rutiere !ece"are pe drumurile publice "e a"i#ura de catre admi!i"trat rul drumului re"pectiv "i "e e$ectuea%a !umai cu avi%ul p litiei rutiere' (() 1em!ali%area lucraril r care "e e+ecuta pe drumurile publice e"te bli#at rie "i "e e$ectuea%a de catre e+ecuta!tul lucraril r, cu avi%ul p litiei rutiere, a"t$el i!cat acea"ta "a a"i#ure depla"area i! "i#ura!ta a tutur r participa!til r la tra$ic, c !$ rm re#leme!taril r i! vi# are' (*) 1em!ali%area "i ame!a&arile rutiere "e de$i!e"c "i "e reali%ea%a i! c !ditiile "tabilite pri! re#ulame!t, i! c !$ rmitate cu re#leme!tarile teh!ice i! vi# are'

Art. 34
C !ditiile de circulatie pe viaducte "i i! tu!ele, precum "i "em!ali%area ace"t ra "e "tabile"c pri! re#ulame!t, i! c !$ rmitate cu re#leme!tarile teh!ice i! vi# are'

Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/

Pagina 20 din 70

"a i!ma!e%e ace"tuia d cume!tul de ide!titate "au. cu e+ceptia ca%uril r preva%ute i! re#ulame!t' (() -e timpul depla"arii pe drumurile publice.) I! e+ercitarea atributiil r de diri&are a circulatiei rutiere. pe timpul e+ercitarii atributiil r. p liti"tul rutier are dreptul "a veri$ice vehiculul.i!i"terului Apararii Nati !ale. "a p arte echipame!t de pr tectie0averti%are $lu re"ce!t0re$lect ri%a!t' (3) C !ducat rii aut vehiculel r cu ma"a ma+ima aut ri%ata mai mare de *. i! depla"area pe drumurile publice.CAPITOLUL ' (eguli !e circulatie SECTIU EA 1 O)ligatiile participantilor la tra*ic Art. d cume!tul de i!matriculare "au de i!re#i"trare a vehiculului c !du". d cume!tele re$erit are la bu!urile tra!"p rtate. "a !u pu!a i! peric l viata "au i!te#ritatea c rp rala a per" a!el r "i "a !u aduca pre&udicii pr prietatii publice ri private' (() -articipa!tii la tra$ic "u!t bli#ati ca. 35 (1) -articipa!tii la tra$ic trebuie "a aiba u! c mp rtame!t care "a !u a$ecte%e $lue!ta "i "i#ura!ta circulatiei. precum "i ide!titatea c !ducat rului "au a pa"a#eril r a$lati i! i!teri rul ace"tuia atu!ci ca!d e+i"ta i!dicii de"pre "avar"irea u!ei $apte de !atura c !trave!ti !ala "au pe!ala' (. i!drumat rii de circulatie ai .liti"tii de $r !tiera. a#e!tii cail r $erate. m pedel r "i per" a!ele tra!"p rtate pe ace"tea au bli#atia "a p arte ca"ca de pr tectie m l #ata' (*) C !ducat ril r de vehicule le e"te i!ter%i"a $ l "irea tele$ a!el r m bile atu!ci ca!d ace"tia "e a$la i! timpul mer"ului. precum "i alte d cume!te preva%ute de le#e' (*) I! e+ercitarea atributiil r care ii revi!. c !ducat rii m t cicletel r./ t !e "u!t bli#ati "a p arte echipame!t de pr tectie0averti%are $lu re"ce!t0re$lect ri%a!t atu!ci ca!d e+ecuta i!terve!tii la vehiculul care "e a$la pe partea car "abila a drumului public' (4) Neva%at rii "u!t bli#ati "a p arte. p liti"tii rutieri "u!t bli#ati "a p arte u!i$ rma cu i!"cri"uri "i i!"em!e di"ti!ctive' (/) . la cererea p liti"tului rutier. 36 (1) C !ducat rii de aut vehicule "i per" a!ele care cupa l curi preva%ute pri! c !"tructie cu ce!turi "au di"p %itive de "i#ura!ta m l #ate trebuie "a le p arte i! timpul circulatiei pe drumurile publice. ba"t ! de cul are alba' Art. cu e+ceptia cel r preva%ute cu di"p %itive tip @mai!i libere@' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. dupa ca%. precum "i membrii patrulel r "c lare de circulatie "u!t bli#ati ca. per" !alul aut ri%at di! % !a lucraril r pe drumurile publice. permi"ul de c !ducere.com/ Pagina 21 din 70 .

cu e+ceptia cel r tra"e "au impi!"e cu ma!a. 40 (1) Re#ulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile aut vehiculel r de"ti!ate tra!"p rturil r de mar$uri. cel r cu ma"e "au dime!"iu!i de #abarit depa"ite ri care tra!"p rta mar$uri "au pr du"e pericul a"e "e "tabile"c pri! re#ulame!t./ t !e. c !"tructiil r "i turi"mului' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. la cererea ace"teia "i i! terme!ul " licitat. ide!titatea per" a!ei careia i0a i!credi!tat vehiculul pe!tru a $i c !du" pe drumurile publice' Art. 38 C !ducat rii vehiculel r. i! lip"a ace"tuia. i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. . "u!t bli#ati "a "e "upu!a te"tarii aerului e+pirat "i:"au rec ltarii pr bel r bi l #ice i! vederea "tabilirii alc lemiei ri a c !"umului de pr du"e "au "ub"ta!te "tupe$ia!te ri a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra.) C !ditiile de bti!ere a certi$icatului de ate"tare pr $e"i !ala "e "tabile"c pri! rdi! al mi!i"trului tra!"p rturil r. i!"truct rii aut ate"tati "a e$ectue%e i!"truirea practica a per" a!el r pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. tra!"p rtului public de per" a!e. piet !il r le "u!t i!ter%i"e traver"area "i circulatia pe car "abil pa!a la trecerea vehiculel r re"pective' Art. precum "i e+ami!at rul aut ritatii c mpete!te. cat mai apr ape de mar#i!ea drumului "au b rdura tr tuarului. la " licitarea p liti"tului rutier' Art. la apr pierea "i la trecerea aut vehiculel r cu re#im de circulatie pri ritara care au i! $u!ctiu!e mi&l acele "peciale de averti%are lumi! a"a de cul are r "ie "i " ! re' (() C !ducat rii de vehicule "u!t bli#ati "a reduca vite%a. a car r ma"a t tala ma+ima aut ri%ata e"te mai mare de *. 39 -r prietarul "au deti!at rul u!ui vehicul e"te bli#at "a c mu!ice p litiei rutiere.Art. 37 (1) C !ducat rii de vehicule "u!t bli#ati "a prea"ca imediat.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r.i!i"terului Apararii "i 1erviciului R ma! de I!$ rmatii' (.com/ Pagina 22 din 70 . i! c !$ rmitate cu re#leme!tarile i! vi# are' (() C !ducerea vehiculel r de"ti!ate tra!"p rtului de mar$uri. tra!"p rtului de mar$uri "au pr du"e pericul a"e. pe ac "tame!t "au. i! "e!"ul de depla"are. "a circule cat mai apr ape de mar#i!ea drumului i! "e!"ul de depla"are "i "a ac rde pri ritate la trecerea aut vehiculel r cu re#im de circulatie pri ritara care au i! $u!ctiu!e mi&l acele "peciale de averti%are lumi! a"a de cul are alba"tra "i " ! re' (*) I! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) "i ((). precum "i c !ducerea vehiculel r cu ma"e "au dime!"iu!i de #abarit depa"ite "u!t permi"e !umai c !ducat ril r de aut vehicule "au tramvaie ate"tati pr $e"i !al de . C !"tructiil r "i Turi"mului' (*) -revederile ali!' (() !u "e aplica i! ca%ul .i!i"terul Tra!"p rturil r.

precum "i m pedele v r $i c !du"e !umai pe pi"ta re"pectiva' Art. "em!ali%ata ca atare. i! c !ditiile preva%ute de re#ulame!t.(/) Certi$icatul de ate"tare pr $e"i !ala care c !$era titularului dreptul de a e$ectua activitatea pe!tru care a $ "t eliberat e"te valabil !umai i!" tit de permi"ul de c !ducere' SECTIU EA a 2-a (eguli pentru circulatia "ehiculelor 1' . cat mai apr ape de mar#i!ea partii car "abile. ava!d bli#atia "a revi!a pe prima ba!da ri de cate ri ace"t lucru e"te p "ibil. cu re"pectarea "em!i$icatiei "em!ali%arii rutiere "i a re#ulil r de circulatie' (() Numer tarea be!%il r de circulatie pe $iecare "e!" "e e$ectuea%a i! rdi!e cre"cat are de la mar#i!ea di! partea dreapta a drumului catre a+a ace"tuia' I! ca%ul aut "tra%il r. ace"tea v r circula !umai pe ba!da re"pectiva' (() C !ducat rul de vehicul care circula pe ba!da "ituata la!#a mar#i!ea partii car "abile trebuie "a ac rde pri ritate de trecere vehiculel r care e$ectuea%a tra!"p rt public de per" a!e !umai atu!ci ca!d c !ducat rii ace"t ra "em!ali%ea%a i!te!tia de a rei!tra i! tra$ic di! "tatiile preva%ute cu alve le "i "0au a"i#urat ca pri! ma!evra l r !u pu! i! peric l "i#ura!ta cel rlalti participa!ti la tra$ic' (' . 41 (1) =ehiculele "i a!imalele. 42 Ca!d circulatia "e de"$a" ara pe d ua "au mai multe be!%i pe "e!". atu!ci ca!d circula pe drumurile publice pe care le e"te permi" acce"ul. 44 (1) I! circulatia pe drumurile publice c !ducat rii de vehicule p t $ l "i. ace"tea "e $ l "e"c de catre c !ducat rii de vehicule i! $u!ctie de i!te!"itatea tra$icului "i vite%a de depla"are. ace"tea. trebuie c !du"e pe partea di! dreapta a drumului public. daca acea"ta !u e"te de"ti!ata vehiculel r le!te "au tra!"p rtului public de per" a!e' Art.i&l acele de averti%are $ l "ite de c !ducat rii de vehicule Art. mi&l acele de averti%are " ! ra "i lumi! a"a a$late i! d tare "i m l #ate' (() I! circulatia pe aut "tra%i. i! "e!"ul de circulatie.com/ Pagina 23 din 70 .%itii i! timpul mer"ului "i circulatia pe be!%i Art. pe drumurile e+pre" "i cele !ati !ale eur pe!e (<) c !ducat rii de aut vehicule "u!t bli#ati "a $ l "ea"ca "i i! timpul %ilei lumi!ile de i!tal!ire' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ba!da de ur#e!ta !u i!tra i! !umer tarea be!%il r de circulatie' (*) )aca u! drum e"te preva%ut cu pi"ta "peciala de"ti!ata circulatiei bicicletel r. 43 (1) )aca u! drum e"te preva%ut cu ba!da de"ti!ata vehiculel r le!te "au tra!"p rtului public de per" a!e.

' Trecerea pe la!#a vehiculele care circula di! "e!" pu" Pentru chestionare auto on line – http://urssur. precum "i ca%urile i! care depa"irea e"te i!ter%i"a "e "tabile"c pri! re#ulame!t' . pri! "chimbarea directiei de mer" "i ie"irea de pe ba!da de circulatie "au di! "irul de vehicule i! care "0a a$lat i!itial' (() C !ducat rul vehiculului care "e a!#a&ea%a i! depa"ire trebuie "a "e a"i#ure ca vehiculul care circula i! $ata "au i! "patele lui !u a i!itiat a"eme!ea ma!evra' (*) Atu!ci ca!d pri! ma!evra de depa"ire "e trece pe"te a+a care "epara "e!"urile de circulatie. precum "i deti!erea. c !ducat rii de vehicule trebuie "a "e a"i#ure ca di! "e!" pu" !u "e apr pie u! vehicul "i ca di"pu! de "patiu "u$icie!t pe!tru a rei!tra pe ba!da i!itiala. a$lat pe acela"i "e!" de circulatie. pri! ma""0media "au pa! uri de averti%are' C !ducat rii de aut vehicule p t $ l "i mi&l ace pr prii de detectare a di"p %itivel r de ma"urare a vite%ei' *' )epa"irea Art. i! "e!"ul ali!'(1). m !tarea "au $ l "irea pe aut vehicule a "i"temel r care perturba bu!a $u!cti !are a di"p %itivel r de "uprave#here a tra$icului' (/) C !ducat rii de aut vehicule p t $i averti%ati de p litia rutiera i! le#atura cu pre%e!ta i! tra$ic a di"p %itivel r de ma"urare a vite%ei. 46 5bli#atiile c !ducat ril r vehiculel r care e$ectuea%a depa"irea "i ale c !ducat ril r vehiculel r care "u!t depa"ite. 45 (1) )epa"irea e"te ma!evra pri! care u! vehicul trece i!ai!tea altui vehicul ri pe la!#a u! b"tac l. "ituatia i! care u! vehicul circula mai repede pe u!a di!tre be!%i decat vehiculele care circula pe alta ba!da i! acela"i "e!" de circulatie' (/) )epa"irea "e e$ectuea%a !umai pe partea "ta!#a a vehiculului depa"it' Tramvaiul "au vehiculul al carui c !ducat r a "em!ali%at i!te!tia "i "0a i!cadrat c re"pu!%at r para"irii "e!"ului de mer" "pre "ta!#a "e depa"e"te pri! partea dreapta' (3) Tramvaiul a$lat i! mer" p ate $i depa"it "i pe partea "ta!#a atu!ci ca!d drumul e"te cu "e!" u!ic "au ca!d i!tre "i!a di! dreapta "i mar#i!ea tr tuarului !u e+i"ta "patiu "u$icie!t' Art.) Nu c !"tituie depa"ire.com/ Pagina 24 din 70 . m !tarea "i $ l "irea mi&l acel r "peciale de averti%are " ! ra "i lumi! a"a pe "i i! alte aut vehicule decat cele preva%ute la art'*( ali!'(().) I! circulatia pe drumurile publice "e i!ter%ice deti!erea la vedere. u!de au bli#atia "a revi!a dupa e$ectuarea ma!evrei de depa"ire' (.(*) C !ducat rii m t cicletel r "i m pedel r "u!t bli#ati "a $ l "ea"ca lumi!ile de i!tal!ire pe t ata durata depla"arii ace"t ra pe drumurile publice' (.

a"t$el i!cat "a p ata e$ectua rice ma!evra i! c !ditii de "i#ura!ta' Art. "u!t: a) pe aut "tra%i 0 1*0 9m:h2 b) pe drumurile e+pre" "au pe cele !ati !ale eur pe!e (<) 0 1009m:h2 c) pe celelalte cate# rii de drumuri 0 70 9m:h' Art. "i limite de vite%a "uperi are. 81. dar !u mai mult de 60 9m:h' Limitele de vite%a mai mari de /0 9m:h "e "tabile"c !umai cu avi%ul p litiei rutiere' (*) -e a!umite "ect are de drum. dar !u mai puti! de 10 9m:h pe!tru tramvaie "i de *0 9m:h pe!tru t ate aut vehiculele' (. C1 "i C1<2 d) . 70 9m:h pe drumurile e+pre" "au pe cele !ati !ale eur pe!e (<) "i 60 9m:h pe celelalate cate# rii de drumuri. 50 (1) =ite%ele ma+ime admi"e i! a$ara l calitatil r pe!tru cate# riile "i "ubcate# riile de aut vehicule preva%ute la art'1/ ali!'(() "u!t: a) 1*0 9m:h pe aut "tra%i. admi!i"trat rul drumului p ate "tabili. ti!a!d "eama de impre&urari "i de i!te!"itatea circulatiei. admi!i"trat rul drumului.) Limitele ma+ime de vite%a. p ate "tabili "i limite de vite%a i!$eri are. 8 "i 8<2 b) 110 9m:h pe aut "tra%i. cu avi%ul p litiei rutiere. 100 9m:h pe drumurile e+pre" "au pe cele !ati !ale eur pe!e (<) "i 70 9m:h pe celelalte cate# rii de drumuri. pe!tru aut vehiculele di! cate# riile C. pe!tru tract are "i m pede' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. 48 C !ducat rul de vehicul trebuie "a re"pecte re#imul le#al de vite%a "i "a adapte%e i! $u!ctie de c !ditiile de drum. 49 (1) Limita ma+ima de vite%a i! l calitati e"te de /0 9m:h' (() -e a!umite "ect are de drum di! i!teri rul l calitatil r. ) "i )< "i "ubcate# riile )1 "i )1<2 c) 70 9m:h pe aut "tra%i. pe!tru aut vehiculele di! cate# ria A "i 8. pe!tru aut vehiculele di! "ubcate# riile A1.com/ Pagina 25 din 70 . 60 9m:h pe drumurile e+pre" "au pe cele !ati !ale eur pe!e (<) "i 40 9m:h pe!tru celelalte cate# rii de drumuri.Art./ 9m:h. C<. 47 C !ducat rii vehiculel r care circula di! "e!"uri pu"e trebuie "a pa"tre%e i!tre vehicule di"ta!ta laterala "u$icie!ta "i "a circule cat mai apr ape de mar#i!ea di! dreapta a be!%ii de circulatie re"pective' /' =ite%a "i di"ta!ta di!tre vehicule Art. i! a$ara l calitatil r. pe!tru aut vehiculele di! cate# riile A.

"pitalel r. 52 (1) <"te i!ter%i"a de"$a"urarea de c !cur"uri. pe!tru evitarea c li%iu!ii' di"ta!ta Art. a!tre!ame!te ri i!treceri cu vehicule "au cu a!imale pe drumurile publice.com/ Pagina 26 din 70 . "u!t bli#ate "a ia ma"uri pe!tru reali%area de ame!a&ari rutiere de"ti!ate circulatiei piet !il r.) =ite%a ma+ima admi"a i! a$ara l calitatil r pe!tru aut vehiculele ai car r c !ducat ri au mai puti! de u! a! practica de c !ducere "au pe!tru per" a!ele care e$ectuea%a pre#atirea practica i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere e"te cu (0 9m:h mai mica decat vite%a ma+ima admi"a pe!tru cate# ria di! care $ac parte aut vehiculele c !du"e' Art. dupa ca%' Art. civil "au pe!al. bicicli"til r. c !trave!ti !al. i! apr pierea u!itatil r de i!vatama!t.(() =ite%a ma+ima admi"a i! a$ara l calitatil r pe!tru aut vehiculele care tractea%a rem rci "au "emirem rci e"te cu 10 9m:h mai mica decat vite%a ma+ima admi"a pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul tra#at r' (*) =ite%a ma+ima admi"a pe!tru aut vehicule cu ma"e "i:"au #abarite depa"ite ri care tra!"p rta pr du"e pericul a"e e"te de . 51 C !ducat rul u!ui vehicul care circula i! "patele altuia are bli#atia de a pa"tra "u$icie!ta $ata de ace"ta. precum "i i! % !ele cu ri"c "p rit de accide!te' 3' Re#uli re$erit are la ma!evre Pentru chestionare auto on line – http://urssur. r#a!i%at rii ace"t ra ra"pu!d admi!i"trativ. "em!ali%ate c re"pu!%at r. tar#uril r.0 9m:h i! l calitati. ca urmare a !ei!depli!irii atributiil r preva%ute la ali!'((). cu e+ceptia cel r aut ri%ate de admi!i"trat rul drumului re"pectiv "i avi%ate de p litia rutiera' (() 5r#a!i%at rii i!treceril r aut ri%ate "u!t bli#ati "a ia t ate ma"urile !ece"are pe!tru de"$a"urarea i! "i#ura!ta a ace"t ra. iar i! a$ara l calitatil r de 40 9m:h' (. precum "i pe!tru pr tectia cel rlalti participa!ti la tra$ic' (*) I! ca% de pr ducere a u!ui eve!ime!t rutier. cu aut ri%atia admi!i"trat rului drumului public "i cu avi%ul p litiei rutiere "au la " licitarea ace"teia. 53 Aut ritatile publice l cale. vehiculel r cu tractiu!e a!imala "i calmarii tra$icului. pietel r.

vehiculele care circula i! i!teri rul ace"t ra au pri ritate $ata de cele care urmea%a "a patru!da i! i!ter"ectie' Art.com/ Pagina 27 din 70 . 57 (1) La i!ter"ectiile cu circulatie !ediri&ata. au pri ritate acele vehicule care circula pe drumul public' Art. 54 (1) C !ducat rul de vehicul care e+ecuta ma!evra de "chimbare a directiei de mer". pe!tru a ac rda pri ritate de trecere participa!til r la tra$ic care au ace"t drept' Art. de ie"ire di!tr0u! ra!d de vehicule "tati !ate "au de i!trare i!tr0u! a"eme!ea ra!d. "ema$ are "au de catre p liti"tul rutier. c !ducat rul de vehicul e"te bli#at "a re"pecte "em!i$icatia "au i!dicatiile ace"tuia' (*) -atru!derea u!ui vehicul i!tr0 i!ter"ectie e"te i!ter%i"a daca pri! acea"ta "e pr duce bl carea i!ter"ectiei' (. c !ducat rul de vehicul e"te bli#at "a ac rde pri ritate de trecere vehiculel r care circula pe "i!e' Ace"tea pierd pri ritatea de trecere ca!d e$ectuea%a vira&ul "pre "ta!#a "au ca!d "em!ali%area rutiera di! acea % !a "tabile"te alta re#ula de circulatie' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. "em!ali%ate ca atare. 58 I! ca%ul vehiculel r care patru!d i!tr0 i!ter"ectie di!tre u! drum i!chi" circulatiei publice "i u! drum public. 56 La apr pierea de i!ter"ectie c !ducat rul de vehicul trebuie "a circule cu vite%a care "a ii permita prirea. 55 I!ter"ectiile "u!t: a) cu circulatie !ediri&ata2 b) cu circulatie diri&ata' I! acea"ta cate# rie "u!t i!clu"e "i i!ter"ectiile i! care circulatia "e de"$a" ara i! "e!" #irat riu' Art. de trecere pe alta ba!da de circulatie "au de virare "pre dreapta ri "pre "ta!#a "au care urmea%a "a e$ectue%e i!t arcere ri "a mear#a cu "patele e"te bli#at "a "em!ali%e%e di! timp "i "a "e a"i#ure ca p ate $ace $ara "a perturbe circulatia "au "a pu!a i! peric l "i#ura!ta cel rlalti participa!ti la tra$ic' (() 1em!ali%area "chimbarii directiei de mer" trebuie "a $ie me!ti!uta pe i!trea#a durata a ma!evrei' 4' I!ter"ectii "i bli#atia de a ceda trecerea Art.) I! i!ter"ectiile cu "e!" #irat riu.Art. c !ducat rul de vehicul e"te bli#at "a cede%e trecerea tutur r vehiculel r care vi! di! partea dreapta' (() La i!ter"ectiile cu circulatie diri&ata pri! i!dicat are. 59 (1) I! i!ter"ectiile cu circulatie !ediri&ata.

$iecare i!tra!d i! i!ter"ectie de pe u! drum "em!ali%at cu u! i!dicat r ava!d aceea"i "em!i$icatie de pri ritate "au de pierdere a pri ritatii' (. 60 (1) -articipa!tii la tra$ic trebuie "a dea d vada de prude!ta "p rita la apr pierea "i traver"area li!iil r de cale $erata cure!ta "au i!du"triala. re#ula pri ritatii de dreapta "e re"pecta !umai i! ca%ul i! care d ua vehicule urmea%a "a "e i!tal!ea"ca. i!di$ere!t de cul area "ema$ rului electric. cu c !ditia ac rdarii pri ritatii de trecere vehiculel r "i piet !il r care au drept de circulatie' 6' Trecerea la !ivel cu calea $erata Art. preva%uta cu bariere "au "emibariere. "ub $ rma u!ei "a#eti ver%i pe $ !d !e#ru. c !ducat rii de vehicule "u!t bli#ati "a "e c !$ rme%e "em!i$icatiei "em!alel r a#e!tului de cale $erata' 7' Aut vehicule cu re#im de circulatie pri ritara Art. cu e+ceptia cel r care re#leme!tea%a trecerea la !ivel cu calea $erata' (*) Ca!d pe drumul public circulatia e"te diri&ata de u! p liti"t rutier. m !tata la acela"i !ivel cu lumi!a verde ! rmala a "ema$ rului. c !ducat rii aut vehiculel r preva%ute la ali!'(1) trebuie "a re"pecte "em!alele.(() I! i!ter"ectii. trebuie "a aiba i! $u!ctiu!e "em!alele lumi! a"e "i " ! re' (() C !ducat rii aut vehiculel r a$lati i! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) p t i!calca re#imul le#al de vite%a "au alte re#uli de circulatie. c !ducat rii vehiculel r care virea%a "pre "ta!#a "u!t bli#ati "a ac rde pri ritate de trecere vehiculel r cu care "e i!ter"ectea%a "i care circula di! partea dreapta' (*) I! i!ter"ectiile cu circulatie diri&ata pri! i!dicat are de pri ritate. "em!ali%ata c re"pu!%at r.) Ca!d u! "ema$ r cu trei cul ri are lumi!a verde i!termite!ta "uplime!tara. cu var$ul "pre dreapta. daca ace"tea "u!t i! cur" de c b rare ri i! p %itie ri% !tala "i:"au "em!alele " ! re "i lumi! a"e care a!u!ta apr pierea tre!ului "u!t i! $u!ctiu!e' (*) La trecerea la !ivel cu cale $erata i!du"triala. aut vehiculele preva%ute la art'*( ali!'(() lit'a) "i b).com/ Pagina 28 din 70 . apri!derea ace"teia "em!i$ica permi"iu!ea pe!tru vehicule de a0"i c !ti!ua drumul i! directia i!dicata de "a#eata. c !ducat rii de vehicule "u!t bli#ati "a prea"ca i! dreptul i!dicat rului ce bli#a la prire. atu!ci ca!d "e depla"ea%a i! actiu!i de i!terve!tie "au i! mi"iu!i care au caracter de ur#e!ta. i!dicatiile "i di"p %itiile ace"tuia' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. 61 (1) -e!tru a avea pri ritate de trecere. dupa ca%' (() La trecerea la !ivel cu cale $erata cure!ta.

im bili%area "e c !"idera "tati !are' (() Nu "e c !"idera prire: a) im bili%area vehiculului atat timp cat e"te !ece"ara pe!tru imbarcarea "au debarcarea u! r per" a!e. u!a la!#a alta' Art. "tati !area "i parcarea Art. pe u! "i!#ur ra!d. pe durata de cel mult / mi!ute' -e"te acea"ta durata. t cicletele $ara ata"./ t !e. atat timp cat e"te !ece"ar pe!tru peratiu!ea de di"tribuire a mar$uril r alime!tare la u!itatile c merciale' (*) -e!tru aut vehiculele care tra!"p rta mar$uri. admi!i"trat rul drumului public impreu!a cu aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale. m pedele "i bicicletele p t $i prite "au "tati !ate "i cate d ua. tra!"p rtul "i dep %itarea vehiculului "tati !at !ere#ulame!tar "e "up rta de catre deti!at rul ace"tuia' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. vehiculul care circula di! partea dreapta are pri ritate' 10' 5prirea.com/ Pagina 2 din 70 . dupa ca%' (() C !traval area cheltuielil r pe!tru ridicarea.) 1e c !"idera parcare "tati !area vehiculel r i! "patii "pecial ame!a&ate "au "tabilite "i "em!ali%ate c re"pu!%at r' (/) =ehiculul prit "au "tati !at pe partea car "abila trebuie a"e%at la!#a "i i! paralel cu mar#i!ea ace"teia. i! care prirea "au "tati !area e"te permi"a pe!tru di"tribuirea mar$uril r' (. i! ca% c !trar urma!d "a ra"pu!da. ve!i!d di! directii di$erite.litia rutiera p ate di"pu!e ridicarea "i dep %itarea i! l curi "pecial ame!a&ate a vehiculel r "tati !ate !ere#ulame!tar pe partea car "abila "i care c !"tituie u! b"tac l pe!tru circulatia publica' Ridicarea "i dep %itarea vehiculel r "e reali%ea%a de catre admi!i"tratiile publice l cale "au de catre admi!i"trat rul drumului public. c !ducat rii aut vehiculel r preva%ute la art'31 ali!'(1) trebuie "a reduca vite%a "i "a circule cu ate!tie "p rita pe!tru evitarea pr ducerii u! r accide!te de circulatie. p trivit le#ii' (() Ca!d d ua aut vehicule cu re#im de circulatie pri ritara. altele decat cele preva%ute la ali!'(() lit'b). cu avi%ul p litiei rutiere. care "e depla"ea%a i! mi"iu!e ava!d "em!alele lumi! a"e "i " ! re i! $u!ctiu!e. "e apr pie de i!ter"ectie. v r "tabili pr #rame "au i!tervale rare pe timpul ! ptii. 62 (1) La i!trarea i! i!ter"ectiile u!de lumi!a r "ie a "ema$ rului e"te i! $u!ctiu!e ri i!dicat arele bli#a la ac rdarea pri ritatii de trecere. 63 (1) 1e c !"idera prire im bili%area v lu!tara a u!ui vehicul pe drumul public.Art. daca pri! acea"ta ma!evra !u a $ "t perturbata circulatia pe drumul public re"pectiv2 b) im bili%area aut vehiculului ava!d ma"a t tala ma+ima aut ri%ata de pa!a la *. daca pri!tr0u! alt mi&l c de "em!ali%are !u "e di"pu!e alt$el' . 64 (1) .

. tra!"p rt i! c !t pr priu de per" a!e cu micr bu%e "i aut bu%e. la care R ma!ia a aderat pri! Le#ea !r'*1:177. ri pe!tru care c !ducat rul vehiculului !u deti!e certi$icat A')'R' c re"pu!%at r' Art. . 67 1e i!ter%ice tra!"p rtul pe drumurile publice al mar$uril r "i pr du"el r pericul a"e i! vehicule care !u au d tarile "i echipame!tele !ece"are "au care !u i!depli!e"c c !ditiile teh!ice "i de a#reere preva%ute i! Ac rdul eur pea! re$erit r la tra!"p rtul rutier i!ter!ati !al al mar$uril r pericul a"e (A')'R'). 66 (1) Ate"tatul pr $e"i !al e"te bli#at riu pe!tru c !ducat rul aut vehiculului care e$ectuea%a tra!"p rt de mar$uri pericul a"e. i! c !$ rmitate cu prevederile pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta' 11' Circulatia vehiculel r de"ti!ate tra!"p rtului de mar$uri "au tra!"p rtului public de per" a!e Art. 65 Ca%urile "i c !ditiile i! care prirea.Art. dupa ca%.i!i"terului Apararii "i 1erviciului R ma! de I!$ rmatii' (*) C !ditiile de bti!ere a certi$icatului de ate"tare pr $e"i !ala "e apr ba pri! rdi! al mi!i"trului tra!"p rturil r. "tati !area "au parcarea pe drumul public e"te permi"a "e "tabile"c pri! re#ulame!t. precum "i pe!tru aut vehiculele de tra!"p rt mar$a cu ma"a ma+ima aut ri%ata mai mare de *. depa"e"c ma"a "i:"au #abaritul preva%ute de ! rmele le#ale p t circula pe drumul public !umai pe tra"eele "tabilite de admi!i"trat rul drumului public "au. pri! c !"tructie "au. care circula i! tra$ic i!ter! "i i!ter!ati !al' (() -revederile ali!'(1) !u "e aplica c !ducat ril r de aut vehicule aparti!a!d .) Certi$icatul de ate"tare pr $e"i !ala care c !$era titularului dreptul de a e$ectua activitatea pe!tru care a $ "t eliberat e"te valabil !umai i!" tit de permi"ul de c !ducere c re"pu!%at r cate# riei di! care $ace parte vehiculul c !du"' Art. cu re"pectarea prevederil r le#ale i! vi# are' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. de aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale. tra!"p rturi a#abaritice. 68 (1) Aut vehiculul care tra!"p rta mar$uri "au pr du"e pericul a"e p ate circula pe drumurile publice !umai i! c !ditiile preva%ute de re#leme!tarile i! vi# are' (() =ehiculele care.com/ Pagina 30 din 70 .i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. c !"tructiil r "i turi"mului. dat rita i!carcaturii tra!"p rtate. i!cheiat la Ge!eva la *0 "eptembrie 17/4. i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale i! vi# are' (. tra!"p rt public de per" a!e./ t !e.

72 (1) -iet !ii "u!t bli#ati "a "e depla"e%e !umai pe tr tuar. cele care tra!"p rta mar$uri "au pr du"e pericul a"e. i! l calitati. iar c !ducat rii ace"t ra trebuie "a le me!ti!a i! $u!ctiu!e pe t ata peri ada depla"arii pe drumul public' SECTIU EA a %-a (eguli pentru alti participanti la tra*ic Art. pe ac "tame!tul di! partea "ta!#a a drumului. preva%ute la art'*( ali!'(1) lit'c). p trivit c mpete!tel r "tabilite pri! le#e' (*) -e!tru a circula pe drumurile publice pe care acce"ul le e"te permi". piet !ii "u!t bli#ati "a circule cat mai apr ape de mar#i!ea di! partea "ta!#a a partii car "abile. 70 (1) -e!tru a c !duce u! m ped pe drumurile publice. i! mu!icipii "i pe drumurile la i!ceputul car ra e+i"ta i!dicat are de i!ter%icere a acce"ului' (() I! ca%urile preva%ute la ali!'(1). iar vehiculele cu tractiu!e a!imala v r $i echipate "i cu mi&l ace de ilumi!are "i di"p %itive re$lect ri%a!t0$lu re"ce!te. c !ducat rul ace"teia trebuie "a aiba var"ta de cel puti! 1. i! directia l r de mer"' Ca!d "i ac "tame!tul lip"e"te. iar i! lip"a ace"tuia. precum "i cele de i!" tire trebuie "a aiba m !tate "em!alele "peciale de averti%are cu lumi!a #albe!a. ri la cul area verde a "ema$ rului de"ti!at piet !il r' (*) Traver"area drumului public de catre piet !i "e $ace perpe!dicular pe a+a ace"tuia. de tractiu!e "au de calarie. !umai dupa ce "0au a"i#urat ca p t $ace $ara peric l pe!tru ei "i pe!tru ceilalti participa!ti la tra$ic' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/ Pagina 31 din 70 . de tractiu!e "i de calarie v r avea cate u! c !ducat r. c !ducat rul ace"tuia trebuie "a aiba var"ta de cel puti! 13 a!i' (() -e!tru a c !duce bicicleta pe drumurile publice. a!i' (*) 8icicletele "i m pedele care circula pe drumurile publice trebuie "a $ie echipate cu mi&l ace de ilumi!are "i di"p %itive re$lect ri%a!t0$lu re"ce!te' <"te i!ter%i"a circulatia ace"t ra pe timp de ! apte $ara ace"te mi&l ace "i di"p %itive i! "tare de $u!cti !are' Art. i! c !$ rmitate cu prevederile re#ulame!tului' Art. vehiculele tra"e "au impi!"e cu ma!a. 69 Aut vehiculele cu ma"e "i:"au #abarite depa"ite. iar i! lip"a ace"t ra.Art. i! directia l r de mer"' (() -iet !ii au pri ritate de trecere $ata de c !ducat rii de vehicule !umai atu!ci ca!d "u!t a!#a&ati i! traver"area drumuril r publice pri! l curi "pecial ame!a&ate. 71 (1) 1u!t i!ter%i"e acce"ul "i depla"area vehiculel r cu tractiu!e a!imala. a!imalele de p vara. pe la c ltul "tra%ii. precum "i a a!imalel r i% late "au i! turma pe drumurile !ati !ale. a!imalele. marcate "i "em!ali%ate c re"pu!%at r. a a!imalel r de p vara. aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale "u!t bli#ate "a ame!a&e%e drumuri laterale de"ti!ate circulatiei ace"t ra. !umai pri! l curile "pecial ame!a&ate "i "em!ali%ate c re"pu!%at r.

carava!ele publicitare. pri! c !"tructie "au di! alte cau%e. 73 Re#ulile privi!d circulatia pe drumurile publice a m pedel r. prirea "au "tati !area aut vehiculel r pe ba!da de ur#e!ta. c rte#ii.com/ Pagina 32 din 70 . bicicletel r. precum "i c rte#iile' (*) 1e i!ter%ice circulatia. a tract arel r "i ma"i!il r aut pr pul"ate pe!tru lucrari a#ric le. a vehiculel r cu tractiu!e a!imala. a!tre!ame!tele "i c mpetitiile "p rtive de rice $el. ma!i$e"tatiile. "a i!drume "au "a diri&e%e circulatia rutiera. i! c !ditiile i! care c !ducat rul vehiculului re"pectiv a re"pectat prevederile le#ale privi!d circulatia pri! acel "ect r' (/) 1u!t a"imilate piet !il r per" a!ele care c !duc u! "cau! rula!t de c !"tructie "peciala. !umai pe ba!da mar#i!ala di! partea dreapta a aut "tra%ii.(.) Circulatia aut vehiculel r de"ti!ate tra!"p rtului public de per" a!e "au de mar$uri "e e$ectuea%a. precum "i de a!imale "e "tabile"c pri! re#ulame!t' SECTIU EA a &-a Circulatia pe autostrazi Art. de re#ula. a vehiculel r tra"e "au impi!"e cu ma!a. i! c !ditiile "tabilite pri! re#ulame!t' (4) <"te i!ter%i"a cuparea tr tuarel r cu vehicule im bili%ate. 74 (1) -e aut "tra%i e"te i!ter%i"a circulatia piet !il r. precum "i a vehiculel r care. i! e+ercitarea atributiil r de "erviciu.) -iet !ii "urpri!"i "i accide!tati ca urmare a traver"arii pri! l curi !epermi"e. iar ca!d acea"ta e"te permi"a. cele care c !duc vehicule de"ti!ate e+clu"iv tra#erii "au impi!#erii cu ma!a. i! "e!"ul de mer"' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. de$ilarile. la cul area r "ie a "ema$ rului de"ti!at ace"t ra "au !ere"pectarii alt r bli#atii "tabilite de ! rmele rutiere p arta i!trea#a ra"pu!dere a accide!tarii l r. i!cercarile pr t tipuril r de "a"iuri "i de aut vehicule. #rupuri r#a!i%ate. cu e+ceptia ca%uril r &u"ti$icate. c !$ rm i!dicat arel r "au marca&el r. latimea mi!ima a tr tuarului la"at la di"p %itia piet !il r trebuie "a $ie de cel puti! u! metru' Art. c !$ rm re#leme!taril r i! vi# are. precum "i cele care "e depla"ea%a pe pati!e "au di"p %itive cu r le' (3) 1e e+ceptea%a de la re"pectarea re#ulil r "tabilite pe!tru piet !i p liti"tul rutier "i per" a!ele care "e a$la pe plat$ rma drumului public "i "u!t aut ri%ate. precum "i a aut vehiculel r cu re#im de circulatie pri ritar' (. a aut vehiculel r cu #abarite "au ma"e depa"ite $ara aut ri%atie "peciala de tra!"p rt eliberata de admi!i"trat rul drumului public. !u p t depa"i vite%a de /0 9m:h' (() )e a"eme!ea. a a!imalel r. a bicicletel r "i m pedel r. a c !ducat ril r de c l a!e militare. vehiculel r cu tractiu!e a!imala. pe aut "tra%i "u!t i!ter%i"e i!vatarea c !ducerii u!ui vehicul.

c !$ rm le#ii' (() . precum "i i! "ituatia i! care i! eve!ime!t e"te implicat u! vehicul care tra!"p rta mar$uri pericul a"e e"te bli#ata "a a!u!te de i!data p litia "i "a apele%e !umarul !ati !al u!ic pe!tru apeluri de ur#e!ta 11(. "a m di$ice "tarea l cului "au "a "tear#a urmele accide!tului $ara i!cuvii!tarea p litiei care cercetea%a accide!tul' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. a$late i! tra$ic. 75 Accide!tul de circulatie e"te eve!ime!tul care i!tru!e"te cumulativ urmat arele c !ditii: a) "0a pr du" pe u! drum de"chi" circulatiei publice ri "i0a avut ri#i!ea i!tr0u! a"eme!ea l c2 b) a avut ca urmare dece"ul. "a !u m di$ice "au "a "tear#a urmele accide!tului "i "a !u para"ea"ca l cul $aptei' (() 5rice per" a!a care e"te implicata "au are cu! "ti!ta de pr ducerea u!ui accide!t de circulatie i! urma caruia a re%ultat m artea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e. a rem rcil r "i a m pedel r. 76 (1) =ehiculele i!matriculate "au i!re#i"trate. elibera!d d vada $ara drept de circulatie' (*) )aca deti!at rul vehiculului !u $ace d vada a"i#urarii ace"tuia.litia rutiera di"pu!e ma"ura reti!erii certi$icatului de i!matriculare "au i!re#i"trare "i retra#erea placutel r cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare a vehiculel r !ea"i#urate.SECTIU EA a '-a O)ligatii in caz !e acci!ent Art. care circula pe drumurile publice. trebuie "a aiba a"i#urare bli#at rie pe!tru ra"pu!dere civila i! ca% de pa#ube pr du"e tertil r pri! accide!te de circulatie.com/ Pagina 33 din 70 . p litia rutiera di"pu!e radierea di! evide!ta a vehiculului' Art. cu e+ceptia cel r cu tractiu!e a!imala. e+i"te!t i! retelele de tele$ !ie di! R ma!ia' (*) <"te i!ter%i" ricarei per" a!e "a "chimbe p %itia vehiculului implicat i!tr0u! accide!t de circulatie i! urma caruia a re%ultat m artea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e. dupa *0 de %ile de la data aplicarii ma"urii preva%ute la ali!'((). ra!irea u!eia "au mai mult r per" a!e ri avarierea a cel puti! u!ui vehicul "au alte pa#ube materiale2 c) i! eve!ime!t a $ "t implicat cel puti! u! vehicul i! mi"care2 d) "0a pr du" ca urmare a i!calcarii u!ei re#uli de circulatie' Art. 77 (1) C !ducat rul u!ui vehicul implicat i!tr0u! accide!t de circulatie i! urma caruia a re%ultat m artea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!ei per" a!e e"te bli#at "a ia ma"uri de a!u!tare imediata a p litiei.

dupa ca%. "e c !"idera ca re%ultatele te"tului "au ale a!ali%ei pr bel r bi l #ice rec ltate re$lecta "tarea c !ducat rului.com/ Pagina 34 din 70 . le e"te i!ter%i" c !"umul de alc l "au de "ub"ta!te ri pr du"e "tupe$ia!te "au medicame!te cu e$ecte "imilare ace"t ra dupa pr ducerea eve!ime!tului "i pa!a la te"tarea c !ce!tratiei alc lului i! aerul e+pirat "au rec ltarea pr bel r bi l #ice' (() I! "ituatia i! care !u "u!t re"pectate di"p %itiile ali!'(1). a i!"truct rului aut "au a e+ami!at rului re"pectiv i! m me!tul pr ducerii accide!tului' Art. de re la u!itatea de p litie pe ra%a careia "0a pr du" accide!tul. "a0l depla"e%e cat mai apr ape de b rdura "au ac "tame!t. validitatea "au !ulitatea c !"tatarii amiabile de accide!t2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur.Art. precum "i c rectitudi!ea i!t cmirii $ rmularului de c !"tatare amiabila de accide!t "i ate"ta. "em!ali%a!du0l c re"pu!%at r' (() I! "ituatia preva%uta la ali!'(1). daca "u!t i!depli!ite cumulativ urmat arele c !ditii: a) "0au pr du" pa#ube materiale a car r de"pa#ubire e"te a"i#urata pri! p lita de a"i#urare bli#at rie de ra"pu!dere civila pe!tru pre&udicii pr du"e pri! accide!te de aut vehicule2 b) accide!tul !u "0a pr du" ca urmare a "avar"irii $aptel r pe!tru care "e reti!e permi"ul de c !ducere "au d vada i!l cuit are a ace"tuia. 78 (1) C !ducat rului de aut vehicul "au tramvai. dupa ca%. i! vederea i!t cmirii d cume!tel r de c !"tatare "i eliberarii aut ri%atiei de reparatie' (('1) )i"p %itiile ali!'(() !u "e aplica i! ca%ul i! care "e i!cheie c !"tatare amiabila de accide!t. 79 (1) C !ducat rul de vehicul implicat i!tr0u! accide!t de circulatie i! urma caruia a re%ultat !umai avarierea vehiculului e"te bli#at "a0l "c ata imediat i! a$ara partii car "abile ri. i!"truct rului aut ate"tat care "e a$la i! pr ce"ul de i!"truire practica a u!ei per" a!e pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. implicat i!tr0u! accide!t de circulatie. c !ducat rul de vehicul e"te bli#at "a "e pre%i!te i! terme! de (. precum "i e+ami!at rului aut ritatii c mpete!te i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "au pe!tru ricare di!tre cate# riile ri "ubcate# riile ace"tuia. precum "i a $aptei preva%ute la art' 63 ali!'(1)2 c) cel puti! u!ul di!tre c !ducat rii vehiculel r implicate i! accide!t "i0a recu! "cut vi! vatia i! pr ducerea accide!tului de circulatie2 d) c !ducat rul de vehicul care "i0a recu! "cut vi! vatia i! pr ducerea accide!tului de circulatie deti!e a"i#urare bli#at rie de ra"pu!dere civila pe!tru pre&udicii pr du"e pri! accide!te de aut vehicule valabila2 e) cei d i c !ducat ri de vehicule implicate i! accide!tul de circulatie au c mpletat "i "em!at $ara biectiu!i $ rmularul de c !"tatare amiabila de accide!t' (('() 1 cietatea de a"i#urare veri$ica i!depli!irea c !ditiil r preva%ute la ali!'((1) lit' a) 0 e). i! c !ditiile preva%ute la art' 111 ali!' (1) lit' b) "i c). daca !u e"te p "ibil.

c !$ rm prevederil r le#ale. aut ritatea care are i! evide!ta vehiculele i!matriculate "au i!re#i"trate c mu!ica ace"t ra datele re$erit are la pr prietarii "au utili%at rii vehiculel r' (() La " licitarea C mi"iei pe!tru "uprave#herea a"i#uraril r "au a " cietatil r de a"i#urare. au bli#atia "a c mu!ice imediat la " licitarea p litiei rutiere datele i!re#i"trate. rem rca "au tramvai a $ "t avariat i! alte impre&urari decat i!tr0u! accide!t de circulatie e"te bli#at "a a!u!te imediat p litia pe ra%a careia "0a pr du" eve!ime!tul pe!tru i!t cmirea d cume!tel r de c !"tatare' Art. precum "i de a aduce la cu! "ti!ta celui implicat bli#atia de a "e pre%e!ta la u!itatea de p litie. c !ducat rul de vehicul implicat i! accide!tul de circulatie are bli#atia de a "e pre%e!ta la u!itatea de p litie i! terme! de (. !it rul 5$icial al R ma!iei. p litia rutiera c mu!ica ace"t ra c pii ale d cume!tel r de c !"tatare a eve!ime!tel r.(('*) 1 cietatile de a"i#urare bli#at rie de ra"pu!dere civila pe!tru pre&udicii pr du"e pri! accide!te de aut vehicule "au repre%e!ta!tii ace"t ra. -artea I' (*) abr #at Art. c !ti!utul "i m dul de di"tribuire a $ rmularului de c !"tatare amiabila de accide!t. precum "i $ rma. 80'1 -er" a!ele $i%ice "au &uridice aut ri%ate "a e+ecute lucrari de reparatii la vehicule avariate. i! vederea i!t cmirii d "arel r pe!tru de"pa#ubire' (*) La " licitarea p litiei rutiere. la " licitarea C mi"iei de 1uprave#herea A"i#uraril r "au a " cietatil r de a"i#urare. care "e publica i! . 81 (1) I! vederea i!t cmirii d "arel r pe!tru de"pa#ubire. 80 -r prietarul "au deti!at rul al carui aut vehicul.com/ Pagina 35 din 70 . i! vederea i!t cmirii d cume!tel r de c !"tatare a accide!tului de circulatie "i eliberarea aut ri%atiei de reparatie' (('/) -r cedura ate"tarii preva%ute la ali!'(((). i! evide!tele pr prii' Art.) I! "ituatia preva%uta la ali!'((*). preva%ut la ali!'((1) lit' e) "e "tabile"c pri! rdi! al pre"edi!telui C mi"iei de 1uprave#here a A"i#uraril r. "e"i%ati de pr ducerea u!ui accide!t de circulatie i! ba%a $ rmularului de c !"tatare amiabila de accide!t au bli#atia de a a!u!ta imediat u!itatea de p litie pe ra%a careia "0a pr du" eve!ime!tul. de re de la data primirii i!vitatiei di! partea ace"teia. " cietatile de a"i#urare c mu!ica ace"teia date re$erit are la c !"tatarile amiabile de accide!te i!re#i"trate i! evide!tele ace"t ra' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. daca e+i"ta i!dicii cu privire la !ei!depli!irea c !ditiil r preva%ute la ali!' ((1) lit' b)' (('.

per" a!ele care "u!t titulare ale u!ui permi" de c !ducere eliberat i!tr0u! "tat care !u e"te membru al C !ve!tiei a"upra circulatiei rutiere. preva%uta la ali!'((). p t $i c !du"e pe drumurile publice pe peri ada de ma+imum 70 de %ile de la i!tr ducerea ace"t ra i! tara. daca i!depli!e"c c !ditiile cerute pe!tru a $i admi"e i! circulatia i!ter!ati !ala. i!cheiata la =ie!a la 6 ! iembrie 1736 "i rati$icata de R ma!ia pri! )ecretul !r'*16:1760. dar !umai pe peri ada cat "u!t a"i#urate pe!tru ca%urile de ra"pu!dere civila ca urmare a pre&udiciil r pr du"e pri! accide!te de aut vehicule' (*) -e!tru a c !duce u! aut vehicul pe terit riul R ma!iei. daca "u!t a"i#urate pe!tru ca%urile de ra"pu!dere civila ca urmare a pa#ubel r pr du"e pri! accide!te de circulatie' (/) -er" a!ele care "i0au "tabilit re"edi!ta i! R ma!ia p t "a i"i i!matricule%e aut vehiculele "au rem rcile la aut ritatea c mpete!ta di! % !a de re"edi!ta' (3) Aut vehiculele i!matriculate i! "tatele care !u "u!t "em!atare ale C !ve!tiei a"upra circulatiei rutiere. trebuie "a p "ede "i permi" de c !ducere i!ter!ati !al' (.com/ Pagina 36 din 70 . daca i!depli!e"c c !ditiile teh!ice preva%ute i! C !ve!tia a"upra circulatiei rutiere. preva%uta la ali!'(() "u!t bli#ate "a p arte i! partea di! "pate "em!ul di"ti!ctiv al "tatului care a e$ectuat i!matricularea' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. i! c !ditiile "tabilite pri! tratatele la care R ma!ia e"te parte "au care e"te eliberat de aut ritatile c mpete!te ale "tatel r membre ale U!iu!ii <ur pe!e "au 1patiului <c ! mic <ur pea! ri a carui valabilitate e"te recu! "cuta i! ace"te "tate pe ba%a de recipr citate' (() Aut vehiculele "i rem rcile i!matriculate i! alte "tate p t trece $r !tiera de "tat "i p t circula pe drumurile publice di! R ma!ia. 82 (1) Aut vehiculele "i rem rcile i!matriculate i! R ma!ia p t trece $r !tiera de "tat pe drumurile publice. deti!ute de per" a!e care au "ediul "au d miciliul i! R ma!ia.) Aut vehiculele "i rem rcile i!matriculate i! alte "tate. iar c !ducat rii l r p "eda permi" de c !ducere valabil.SECTIU EA a +-a Circulatia auto"ehiculelor in tra*icul international Art.

c !$ rm m delel r "tabilite i! C !ve!tia a"upra circulatiei rutiere. a$late temp rar i! R ma!ia. la aut ritatea c mpete!ta di! % !a de re"edi!ta' (. !it rul 5$icial al R ma!iei.Art. "au a carui valabilitate e"te recu! "cuta pe ba%a de recipr citate' (() -er" a!ele cu d miciliul i! R ma!ia care p "eda permi"e de c !ducere !ati !ale eliberate de aut ritatile "tatel r membre ale C !ve!tiei a"upra circulatiei rutiere au dreptul "a c !duca aut vehicule pe drumurile publice cel mult 70 de %ile de la i!trarea l r i! tara' (*) -er" a!ele care "i0au "tabilit re"edi!ta i! R ma!ia p t "a i"i pre"chimbe permi"ul de c !ducere.) -re"chimbarea permi"el r de c !ducere !ati !ale emi"e de aut ritatile "trai!e cu d cume!te "imilare r ma!e"ti "e e$ectuea%a i! c !ditiile "tabilite pri! rdi! al mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.com/ Pagina 37 din 70 . preva%uta la art' 6( ali!'((). p t c !duce aut vehicule pe drumurile publice daca p "eda permi" de c !ducere valabil. i!tr0 u!ul r ma!e"c. bti!ut i! alt "tat "em!atar al C !ve!tiei a"upra circulatiei rutiere. 83 (1) -er" a!ele care d micilia%a i! alte "tate. care "e publica i! .

com/ Pagina 38 din 70 . u!ei per" a!e care "e a$la i! u!a di!tre "ituatiile preva%ute la ali!'(1) "au (() "au u!ei per" a!e care "u$era de b ala p"ihica ri "e a$la "ub i!$lue!ta alc lului "au a u! r pr du"e ri "ub"ta!te "tupe$ia!te "au a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. pe!tru c !ducerea pe drumurile publice. care i!tru!e"te eleme!tele c !"titutive ale u!ei i!$ractiu!i. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la u!u la * a!i' (() -u!erea i! circulatie "au c !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul "au tramvai cu !umar $al" de i!matriculare "au de i!re#i"trare "e pedep"e"te cu i!chi" are de la u!u la / a!i' (*) Tractarea u!ei rem rci !ei!matriculate "au !ei!re#i"trate ri cu !umar $al" de i!matriculare "au de i!re#i"trare "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * lu!i la ( a!i "au cu ame!da' (.) C !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul "au tractarea u!ei rem rci ale carui placute cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare au $ "t retra"e "au a u!ui vehicul i!matriculat i! alt "tat care !u are drept de circulatie i! R ma!ia "e pedep"e"te cu i!chi" are de la 3 lu!i la ( a!i' Art. 86 (1) C !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul ri a u!ui tramvai de catre per" a!a care !u p "eda permi" de c !ducere "e pedep"e"te cu i!chi" are de la u!u la / a!i' (() C !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul "au tramvai de catre per" a!a al carei permi" de c !ducere e"te !ec re"pu!%at r cate# riei "au "ubcate# riei di! care $ace parte vehiculul re"pectiv "au permi"ul i0a $ "t retra" "au a!ulat ri careia e+ercitarea dreptului de a c !duce i0a $ "t "u"pe!data "au care !u are dreptul de a c !duce aut vehicule i! R ma!ia "e pedep"e"te cu i!chi" are de la 3 lu!i la * a!i "au cu ame!da' (*) Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(() "e "a!cti !ea%a "i per" a!a care i!credi!tea%a cu "tii!ta u! aut vehicul "au tramvai. atra#e ra"pu!derea pe!ala "i "e "a!cti !ea%a p trivit pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta' Art. 85 (1) -u!erea i! circulatie "au c !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul "au tramvai. !ei!matriculat "au !ei!re#i"trat. 84 Nere"pectarea di"p %itiil r privi!d circulatia pe drumurile publice.CAPITOLUL + In*ractiuni si pe!epse Art.

i!i"terul 1a!atatii' (*) 1tabilirea pre%e!tei alc lului i! aerul e+pirat "au te"tarea prelimi!ara a pre%e!tei i! r#a!i"m a "ub"ta!tel r ri pr du"el r "tupe$ia!te "au a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra "e $ace de catre p litia rutiera. precum "i medicame!tele cu e$ecte "imilare ace"t ra "e "tabile"c de catre . de a "e "upu!e rec ltarii pr bel r bi l #ice "au te"tarii aerului e+pirat. !it rul 5$icial al R ma!iei. a$lat i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. i! vederea "tabilirii imbibatiei de alc l i! "a!#e' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. "au a e+ami!at rului aut ritatii c mpete!te. pedeap"a e"te i!chi" are de la ( la 4 a!i' (/) Re$u%ul. i! c !$ rmitate cu ! rmele met d l #ice elab rate de . 87 (1) C !ducerea pe drumurile publice a u!ui aut vehicul "au tramvai de catre per" a!a care are imbibatie alc lica de pe"te 0.. cu a&ut rul u!ui mi&l c teh!ic m l #at "i veri$icat metr l #ic' (/) -er" a!a care c !duce u! aut vehicul "au tramvai. imp trivirea "au "u"tra#erea c !ducat rului u!ui aut vehicul "au al u!ui tramvai ri a i!"truct rului aut . "e pedep"e"te cu i!chi" are de la ( la 4 a!i' Art.Art.com/ Pagina 3 din 70 .i!i"terul 1a!atatii. 88 (1) Rec ltarea pr bel r bi l #ice "e $ace i! u!itatile de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ate i! ace"t "e!" "au i! i!"titutii medic 0le#ale "i "e e$ectuea%a !umai i! pre%e!ta u!ui repre%e!ta!t al p litiei rutiere' (() 1tabilirea c !ce!tratiei de alc l "au a pre%e!tei i! r#a!i"m de "ub"ta!te ri pr du"e "tupe$ia!te "au a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra "e $ace i! i!"titutiile medic 0le#ale aut ri%ate. -artea I' (.) 1tabilirea c !ce!tratiei de alc l i! aerul e+pirat "e $ace de catre p litia rutiera. p ate " licita ace"tuia "a i "e rec lte%e pr be bi l #ice de catre u!itatile "au i!"titutiile medicale preva%ute la ali!'(1).0 m#:l alc l pur i! aerul e+pirat. iar li"ta ace"t ra "e publica i! . tra!"p rt de "ub"ta!te "au pr du"e pericul a"e ri "e a$la i! pr ce"ul de i!"truire practica a u!ei per" a!e pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "au i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. cu a&ut rul u! r mi&l ace teh!ice certi$icate' (.60 #:l alc l pur i! "a!#e "e pedep"e"te cu i!chi" are de la u!u la / a!i' (() Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(1) "e "a!cti !ea%a "i per" a!a care c !duce u! aut vehicul "au u! tramvai "i care "e a$la "ub i!$lue!ta u! r "ub"ta!te ri pr du"e "tupe$ia!te "au medicame!te cu e$ecte "imilare ace"t ra' (*) 1ub"ta!tele "au pr du"ele "tupe$ia!te. te"tata de p liti"tul rutier cu u! mi&l c teh!ic certi$icat "i depi"tata ca ava!d c !ce!tratie de pa!a la 0. i! vederea "tabilirii alc lemiei ri a pre%e!tei de pr du"e "au "ub"ta!te "tupe$ia!te ri a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra.) )aca per" a!a a$lata i! u!a di!tre "ituatiile preva%ute la ali!'(1) "au (() e$ectuea%a tra!"p rt public de per" a!e. a$lat i! pr ce"ul de i!"truire.

89 (1) -ara"irea l cului accide!tului de catre c !ducat rul vehiculului "au de catre i!"truct rul aut a$lat i! pr ce"ul de i!"truire "au de e+ami!at rul aut ritatii c mpete!te a$lat i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. daca ace"ta a!u!ta de i!data p litia "i dupa termi!area mi"iu!ii "e pre%i!ta la "ediul u!itatii de p litie pe a carei ra%a de c mpete!ta "0a pr du" accide!tul. el i!"u"i tra!"p rta per" a!ele ra!ite la cea mai apr piata u!itate "a!itara i! ma"ura "a ac rde a"i"te!ta medicala !ece"ara "i la care a declarat datele per" !ale de ide!titate "i !umarul de i!matriculare "au i!re#i"trare a vehiculului c !du". daca "e i!ap ia%a imediat la l cul accide!tului' (. a u! r "ub"ta!te "au pr du"e "tupe$ia!te ri a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra li "e rec ltea%a bli#at riu pr be bi l #ice' Art. daca victima para"e"te l cul $aptei.0 m#:l alc l pur i! aerul e+pirat. c !"em!ate i!tr0u! re#i"tru "pecial. $ara ac rdul echipei de cercetare la $ata l cului' (*) Nu c !"tituie i!$ractiu!e $apta c !ducat rului de vehicul care. te"tati i! tra$ic cu u! mi&l c teh!ic certi$icat. i! pr du"ele bi l #ice. implicat i!tr0u! accide!t de circulatie i! urma caruia a re%ultat uciderea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e ri daca accide!tul "0a pr du" ca urmare a u!ei i!$ractiu!i. iar c !ducat rul de vehicul a!u!ta imediat eve!ime!tul la cea mai apr piata u!itate de p litie' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. $ara i!cuvii!tarea p litiei care e$ectuea%a cercetarea l cului $aptei.(3) -er" a!a care c !duce u! aut vehicul "au tramvai. care i!dica pre%e!ta. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la ( la 4 a!i' (() Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(1) "e "a!cti !ea%a "i $apta ricarei per" a!e de a m di$ica "tarea l cului "au de a "ter#e urmele accide!tului de circulatie di! care a re%ultat uciderea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e. i! lip"a alt r mi&l ace de tra!"p rt. te"tata cu u! mi&l c teh!ic certi$icat ca ava!d c !ce!tratie de pe"te 0..) Nu c !"tituie i!$ractiu!ea de para"ire a l cului accide!tului $apta c !ducat rului aut vehiculului cu re#im de circulatie pri ritara. e"te bli#ata "a "e "upu!a rec ltarii pr bel r bi l #ice "au te"tarii cu u! mi&l c teh!ic m l #at "i veri$icat metr l #ic' (4) C !ducat ril r de aut vehicule "au tramvaie. i! vederea i!t cmirii d cume!tel r de c !"tatare' (/) Nu c !"tituie i!$ractiu!e para"irea l cului accide!tului.com/ Pagina 40 din 70 .

92 (1) >apta "avar"ita cu i!te!tie de a "u"tra#e. 91 Nei!depli!irea bli#atiil r preva%ute la art'(( ali!'(/) de catre medicul de $amilie. di"tru#e. pr du"e ri "ub"ta!te "tupe$ia!te "au medicame!te cu e$ecte "imilare ace"t ra. ame!a&arile rutiere "au crearea de b"tac le pe partea car "abila "e pedep"e"te cu i!chi" are de la 3 lu!i la ( a!i "au cu ame!da' (() Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(1) "e "a!cti !ea%a i!"talarea de mi&l ace de "em!ali%are rutiera "au m di$icarea p %itiil r ace"t ra.com/ Pagina 41 din 70 . daca "e pu!e i! peric l "i#ura!ta circulatiei ri "e aduce ati!#ere dreptului la libera circulatie a cel rlalti participa!ti la tra$ic' (/) La"area $ara "uprave#here pe partea car "abila a drumuril r publice a u!ui vehicul care tra!"p rta pr du"e "au "ub"ta!te pericul a"e "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * la 4 a!i' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. i! ca%ul pr ducerii u!ui accide!t de circulatie care a avut ca re%ultat uciderea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e. daca ace"tea "u!t admi!i"trate de per" !al medical aut ri%at. ri a e+ami!at rului aut ritatii c mpete!te. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * lu!i la ( a!i "au cu ame!da' (. "ema$ arele. la i!treceri !eaut ri%ate pe drumurile publice. i! calitate de c !ducat r de vehicul "au de a!imale. dupa pr ducerea u!ui accide!t de circulatie care a avut ca re%ultat uciderea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!eia "au mai mult r per" a!e. a$lat i! pr ce"ul de i!"truire. dupa pr ducerea accide!tului de circulatie "i pa!a la " "irea p litiei la $ata l cului.) Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(*) "e "a!cti !ea%a bl carea cu i!te!tie a drumului public. de a c !"uma alc l. a$lat i! timpul de"$a"urarii pr bel r practice ale e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere. $ara aut ri%atie eliberata de aut ritatile c mpete!te. i! ca%ul i! care ace"tea "u!t impu"e de "tarea de "a!atate "au de vatamarea c rp rala a c !ducat rului aut ' Art. de !atura "a i!duca i! er are participa!tii la tra$ic' (*) 5r#a!i%area "au participarea. ca urmare a a$ectiu!il r medicale ale c !ducat rului de vehicul. 90 (1) >apta c !ducat rului de vehicul "au a i!"truct rului aut . de#rada ri de a aduce i! "tare de !ei!trebui!tare i!dicat arele. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la u!u la / a!i' (() Nu c !"tituie i!$ractiu!e c !"umul de medicame!te cu e$ecte "imilare pr du"el r "au "ub"ta!tel r "tupe$ia!te.Art. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * lu!i la ( a!i "au cu ame!da' Art. pa!a la rec ltarea pr bel r bi l #ice ri pa!a la te"tarea cu u! mi&l c teh!ic m l #at "i veri$icat metr l #ic "au pa!a la "tabilirea cu u! mi&l c teh!ic certi$icat a pre%e!tei ace"t ra i! aerul e+pirat.

com/ Pagina 42 din 70 . i! ca%ul c !"tructiil r ampla"ate i! % !a ace"tuia' (*) -er" a!a aut ri%ata de admi!i"trat rul caii $erate care !u ia ma"urile c re"pu!%at are pe!tru "em!ali%area treceril r la !ivel cu calea $erata "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * lu!i la ( a!i "au cu ame!da' (. 93 (1) I!depli!irea de$ectu a"a "au !ei!depli!irea atributiil r de veri$icare teh!ica ri i!"pectie teh!ica peri dica a aut vehiculel r. $ara aut ri%atia eliberata de p litie. rem rcil r "au tramvaiel r. $ara aut ri%atie de c !"tructie eliberata i! c !ditiile le#ii. m der!i%are "au reabilitare a drumului public. daca pri! acea"ta "0a pr du" u! accide!t de circulatie di! care au re%ultat victime me!e"ti "au pa#ube materiale' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. pa! uri "au reclame publicitare i! % !a drumului. ri a cel r re$erit are la e$ectuarea u! r reparatii "au i!terve!tii teh!ice de catre per" a!ele care au a"eme!ea atributii. 94 (1) <$ectuarea u! r lucrari de c !"truire. pe!tru ame!a&area acce"ului rutier la drumul public. ampla"area u! r c !"tructii. m di$icare. i! ba%a ate"tarii validitatii c !"tatarii amiabile de accide!t' Art. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la 3 lu!i la * a!i "au cu ame!da' (() Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(1) "e "a!cti !ea%a "i per" a!a care !u re"pecta c !ditiile "tabilite i! aut ri%atia de c !"tructie. care !u ia ma"urile c re"pu!%at are pe!tru "em!ali%area b"tac lel r "au a lucraril r pe drumurile publice.Art. "e pedep"e"te c !$ rm le#ii pe!ale' (() Repararea aut vehiculel r ava!d urme de accide!t. eliberata i! c !ditiile le#ii. daca di! cau%a "tarii teh!ice a vehiculului "0a pr du" u! accide!t de circulatie care a avut ca re%ultat uciderea "au vatamarea i!te#ritatii c rp rale ri a "a!atatii u!ei per" a!e.) Cu pedeap"a preva%uta la ali!'(*) "e "a!cti !ea%a "i per" a!a aut ri%ata de catre admi!i"trat rul u!ui drum public "au de catre e+ecuta!tul u!ei lucrari pe partea car "abila. "e pedep"e"te cu i!chi" are de la * lu!i la ( a!i "au cu ame!da' (*) Nu c !"tituie i!$ractiu!ea preva%uta la ali!'(() repararea aut vehiculel r ava!d urme de accide!t.

i! ca%urile preva%ute la art' 14 ali!'(. *. art'101 ali!'(*) "i art'10( ali!' (*) "au de catre "e$ul p litiei rutiere di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al . dupa ca%. "au 3 pu!cte de pe!ali%are' (. cu u!a di!tre "a!ctiu!ile c !trave!ti !ale c mpleme!tare preva%ute la art'73 ali!'(()' (() Averti"me!tul c !"ta i! ate!ti !area verbala "au "cri"a a c !trave!ie!tului. re"edi!ta titularul permi"ului de c !ducere' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. a u!eia di!tre "a!ctiu!ile c !trave!ti !ale c mpleme!tare preva%ute la ali!'(() lit'c).com/ Pagina 43 din 70 .CAPITOLUL . dupa ca%. altele decat cele care i!tru!e"c eleme!tele c !"titutive ale u!ei i!$ractiu!i. .) 1a!ctiu!ile c !trave!ti !ale preva%ute la ali!'(1) "e "tabile"c "i "e aplica c !trave!ie!til r. 96 (1) 1a!ctiu!ile c !trave!ti !ale c mpleme!tare au ca "c p i!laturarea u!ei "tari de peric l "i prei!tampi!area "avar"irii alt r $apte i!ter%i"e de le#e "i "e aplica pri! acela"i pr ce"0verbal pri! care "e aplica "i "a!ctiu!ea pri!cipala a ame!%ii "au averti"me!tului' (() 1a!ctiu!ile c !trave!ti !ale c mpleme!tare "u!t urmat arele: a) aplicarea pu!ctel r de pe!ali%are2 b) "u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce. d) "i $). pe timp limitat2 c) c !$i"carea bu!uril r de"ti!ate "avar"irii c !trave!tiil r preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta ri $ l "ite i! ace"t "c p2 d) im bili%area vehiculului2 e) radierea di! $iciu a i!matricularii "au i!re#i"trarii vehiculului. pe ra%a careia a $ "t "avar"ita u!a di!tre $aptele preva%ute la art'100 ali!'(*). "u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce "e di"pu!e de catre "e$ul p litiei rutiere a &udetului "au a mu!icipiului 8ucure"ti pe ra%a careia i"i are d miciliul "au.litiei R ma!e ri ad&u!ctul ace"tuia pe!tru $aptele c !"tatate de p liti"tii rutieri di! "ub rdi!e' I! ca%ul cumulului de 1/ pu!cte de pe!ali%are. pe la!#a "a!ctiu!ea pri!cipala "au. (aspun!erea contra"entionala Art. c !"tituie c !trave!tie "i "e "a!cti !ea%a cu averti"me!t ri cu ame!da ca "a!ctiu!e pri!cipala "i. dupa ca%.)2 $) ridicarea vehiculel r "tati !ate !ere#ulame!tar' (*) -e!tru i!calcarea u! r ! rme la re#imul circulatiei. i! ca%urile preva%ute la art'106 ali!'(1) "e aplica "i u! !umar de (. per" a!e $i%ice ri &uridice' Art. 95 (1) I!calcarea di"p %itiil r pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. i!" tita de rec ma!darea de a re"pecta di"p %itiile le#ale' (*) Averti"me!tul "e aplica i! ca%ul i! care pri! i!calcarea ! rmei rutiere !u "e pu!e i! peric l "i#ura!ta circulatiei' (.) 1u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce "e di"pu!e de catre "e$ul p litiei rutiere a &udetului "au a mu!icipiului 8ucure"ti ri i!l cuit rul ace"tuia.

ca urmare a "avar"irii de catre c !ducat rul ace"tuia a u!eia di! $aptele preva%ute la art'114 ali!'(1)' Art. m !tate "i $ l "ite pe alte aut vehicule decat cele preva%ute la art'*( ali!'(() "i (*)2 b) di"p %itivele care perturba $u!cti !area mi&l acel r teh!ice de "uprave#here a tra$icului2 c) placutele cu !umarul de i!matriculare "au i!re#i"trare care !u c re"pu!d "ta!dardel r i! vi# are "i care "u!t m !tate pe vehicule2 d) vehiculele cu tractiu!e a!imala. "i pu!erea lui i! imp "ibilitate de mi"care pri! $ l "irea u! r di"p %itive teh!ice "au a alt r mi&l ace de bl care' (6) Im bili%area u!ui vehicul "e di"pu!e de catre p liti"tul rutier.' (3) -r cedura aplicarii ma"uril r admi!i"trative "e "tabile"te pri! re#ulame!t' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ca!d circula pe drumurile publice pe care le e"te i!ter%i" acce"ul ri pe alte tra"ee decat cele "tabilite de aut ritatile publice l cale' (4) Im bili%area u!ui vehicul c !"ta i! "c aterea ace"tuia i! a$ara partii car "abile.com/ Pagina 44 din 70 . c !$ rm di"p %itiil r art'73 ali!' (() lit'b)' (. 97 (1) -e la!#a "a!ctiu!ile c !trave!ti !ale. data cu c !"tatarea $aptei. pe ac "tame!t "au cat mai apr ape de mar#i!ea drumului. a d ve%ii i!l cuit are a ace"t ra2 b) retra#erea permi"ului de c !ducere. dupa ca%. i! ca%urile preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta.) Retra#erea permi"ului de c !ducere "e di"pu!e de catre p litia rutiera daca titularul ace"tuia a $ "t declarat i!apt pe!tru a c !duce vehicule pe drumurile publice de catre u!itate de a"i"te!ta medicala ambulat rie de "pecialitate aut ri%ata i! ace"t "e!"' (/) A!ularea permi"ului de c !ducere "e di"pu!e de catre p litia rutiera pe a carei ra%a de c mpete!ta "0a pr du" u!a di!tre $aptele preva%ute la art'11. "i u!a di!tre urmat arele ma"uri teh!ic 0 admi!i"trative: a) reti!erea permi"ului de c !ducere "i:"au a certi$icatului de i!matriculare ri de i!re#i"trare "au. p liti"tul rutier di"pu!e.(/) C !$i"carea "e di"pu!e de catre p litia rutiera pri! pr ce"ul0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei. a certi$icatului de i!matriculare "au i!re#i"trare ri a placutel r cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare2 c) a!ularea permi"ului de c !ducere' (() Reti!erea permi"ului de c !ducere ri a certi$icatului de i!matriculare "au i!re#i"trare "e $ace de catre p liti"tul rutier. elibera!du0"e titularului d vada i!l cuit are cu "au $ara drept de circulatie' (*) -eri ada i! care titularului permi"ului de c !ducere i "e i!ter%ice dreptul de a c !duce u! aut vehicul "au tramvai "e c !"idera "u"pe!dare. data cu aplicarea "a!ctiu!ii ame!%ii' (3) 1u!t "upu"e c !$i"carii: a) mi&l acele "peciale de averti%are lumi! a"e "i " ! re deti!ute.

ce!tura "au di"p %itivele de "i#ura!ta m l #ate2 7' !ere"pectarea bli#atiei de catre c !ducat rul de m t cicleta "au m ped de a purta. i! timpul depla"arii pe drumurile publice. ai #rupuril r r#a!i%ate aut ri%ate "i c rte#iil r2 3' !ere"pectarea "em!i$icatiei "em!alului lumi! " i!termediar de $ rma u!eia "au a u! r "a#eti de cul are #albe!a ri alba cu var$ul rie!tat i! & " "pre dreapta. "tabilit pri! h tarare a Guver!ului' (*) C !trave!tiil r preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta li "e "tabile"c cla"e de "a!ctiu!i car ra le c re"pu!de u! !umar de pu!cte0ame!da.com/ Pagina 45 din 70 .' !ei!depli!irea bli#atiei pr prietarului "au a utili%at rului de aut vehicul de a " licita d cume!tul de c !"tatare a avariil r pr du"e ace"tuia i! alte impre&urari decat i! urma u!ui accide!t de circulatie2 /' !ere"pectarea ! rmel r privi!d circulatia pe drumurile publice de catre c !ducat rii c l a!el r militare. care a!u!ta "chimbarea "em!alului de cul are verde i! ca%ul be!%il r cu circulatie rever"ibila2 4' c !ducerea u!ui vehicul avariat pe"te terme!ul de *0 de %ile de la data eliberarii d cume!tului de c !"tatare a avariei2 6' !ere"pectarea bli#atiei c !ducat rului de aut vehicul "i a pa"a#eril r ace"tuia de a purta. ca"ca de pr tectie m l #ata2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur.) Cla"ele de "a!ctiu!i "u!t urmat arele: a) cla"a I 0 ( "au * pu!cte0ame!da2 b) cla"a a II0a 0 . "au / pu!cte0ame!da2 c) cla"a a III0a 0 de la 3 la 6 pu!cte0ame!da2 d) cla"a a I=0a 0 de la 7 la (0 pu!cte0ame!da2 e) cla"a a =0a 0 de la (1 la 100 pu!cte0ame!da' (/) C !trave!tiile preva%ute la cla"a a =0a de "a!ctiu!i "e aplica per" a!el r &uridice' Art. 99 (1) C !"tituie c !trave!tii "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a I de "a!ctiu!i urmat arele $apte "avar"ite de catre per" a!e $i%ice: 1' c !ducerea u!ui aut vehicul i! m d !e&u"ti$icat cu vite%a cu cel puti! 10 9m:h "ub limita mi!ima bli#at rie "tabilita pe tr !" !ul de drum re"pectiv2 (' !ere"pectarea bli#atiei de "em!ali%are a ma!evrei de "chimbare a directiei de mer"2 *' !ere"pectarea de catre piet !i a ! rmel r privi!d circulatia pe drumurile publice2 .Art. 98 (1) Ame!%ile c !trave!ti !ale "e "tabile"c i! cua!tumul determi!at de val area !umarului pu!ctel r0ame!da aplicate' (() U! pu!ct0ame!da repre%i!ta val ric 10A di! "alariul mi!im brut pe ec ! mie. i! $u!ctie de #ravitatea $aptel r "i de peric lul " cial pe care ace"tea il pre%i!ta' (. i! timpul depla"arii pe drumurile publice.

' !ere"pectarea de catre pa"a#eri "au calat ri a bli#atiil r ce le revi! atu!ci ca!d "e a$la i! vehicule2 1/' !ere"pectarea "em!i$icatiei cul rii #albe!e a "ema$ rului2 13' c !ducerea u!ui vehicul ale carui placute cu !umarul de i!matriculare "au i!re#i"trare "u!t deteri rate. ale a#e!til r de cale $erata. #hid !ului "au a ma!etei de c ma!da a vehiculului2 1.10' !ere"pectarea bli#atiei c !ducat rului de vehicul de a la"a liber tra"eul tramvaiului la apr pierea ace"tuia.com/ Pagina 46 din 70 . cu e+ceptia cel r care c !duc aut vehicule preva%ute la art'*( ali!'(() lit'a) "i b)2 *' !ere"pectarea "em!i$icatiei i!dicat arel r "i marca&el r de bli#are2 . i! terme!ul preva%ut de le#e. pe "ect arele de drum pe care "e e+ecuta lucrari de reabilitare a ace"t ra. altele decat cele preva%ute la art'10( ali!'(*) lit'b) ri care are lip"a u!ul "au mai multe eleme!te de car "erie "au acea"ta e"te deteri rata vi%ibil' (() Ame!da c !trave!ti !ala preva%uta la ali!'(1) "e aplica "i c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai care "avar"e"te $apta pe!tru care "e aplica ( pu!cte de pe!ali%are. precum "i cele ale patrulel r "c lare de circulatie "i ale !eva%at ril r2 (' !ere"pectarea re#ulil r de utili%are a mi&l acel r de averti%are " ! ra de catre c !ducat rii de vehicule. pierdute. i! ca%ul i! care ace"tea au $ "t declarate $urate. ca!d drumul are "i!#ura ba!da2 11' !ere"pectarea re#ulil r de circulatie de catre c !ducat rii de a!imale2 1(' !ere"pectarea bli#atiei de a aplica "em!ul di"ti!ctiv pe aut vehicule c !du"e de per" a!e care au mai puti! de u! a! vechime de la d ba!direa permi"ului de c !ducere2 1*' la"area libera i! timpul c !ducerii a v la!ului. eliberarea u!ui duplicat al permi"ului de c !ducere "au al certi$icatului de i!matriculare ri de i!re#i"trare. ale per" a!el r de"em!ate pe!tru diri&area circulatiei. c !$ rm art'106 ali!'(1) lit'a)' Art. murdare ri ac perite cu #heata "au %apada de !atura a impiedica ide!ti$icarea !umarului de i!matriculare "au de i!re#i"trare2 14' c !ducerea u!ui vehicul pe ale carui placute cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare "u!t aplicate $ lii "au alte di"p %itive care !u permit citirea !umarului de i!matriculare ri placutele !u c re"pu!d "ta!dardel r i! vi# are2 16' c !ducerea pe drumurile publice a u!ui vehicul cu de$ectiu!i teh!ice.' !ei!depli!irea bli#atiei de a " licita aut ritatii c mpete!te. ale i!drumat ril r de circulatie ai .i!i"terului Apararii Nati !ale. deteri rate "au !u mai c re"pu!d di! pu!ct de vedere al $ rmei "i c !ti!utului cel r i! vi# are2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. 100 (1) C !"tituie c !trave!tii "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a II0a de "a!ctiu!i urmat arele $apte "avar"ite de per" a!e $i%ice: 1' !ere"pectarea "em!alel r p liti"til r de $r !tiera i! pu!ctele de trecere a $r !tierei de "tat a R ma!iei.

i!tr0 i!ter"ectie i! care circula "i tramvaie "i de a la"a liber tra"eul tramvaiului atu!ci ca!d "patiul di!tre "i!a di! dreapta "i tr tuar !u permite circulatia pe d ua "iruri2 10' e$ectuarea de catre c !ducat rul u!ui vehicul a u! r activitati de !atura a0i di"tra#e ate!tia de la c !ducere ri $ l "irea i!"talatiil r de " ! ri%are la u! !ivel de %# m t care a$ectea%a depla"area i! "i#ura!ta a lui "i a cel rlalti participa!ti la tra$ic2 11' !ere"pectarea bli#atiei ce revi!e c !ducat rului de m t cicleta "au m ped de a avea i! $u!ctiu!e. p luea%a $ !ic "au ema!a ! +e pe"te limita le#al admi"a2 6' !ere"pectarea tra"eel r "tabilite de p litia rutiera pe!tru pre#atirea practica "au "u"ti!erea e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere2 7' !ere"pectarea bli#atiei de a circula pe u! "i!#ur "ir. c !$ rm art'106 ali!'(1) lit'b)' (*) C !"tituie c !trave!tie "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a II0a de "a!ctiu!i "i cu aplicarea "a!ctiu!ii c !trave!ti !ale c mpleme!tare a "u"pe!darii e+ercitarii dreptului de a c !duce pe!tru peri ada de *0 de %ile "avar"irea de catre c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai a urmat arel r $apte: a) depa"irea c l a!el r de vehicule prite la cul area r "ie a "ema$ rului "au la trecerile la !ivel cu calea $erata2 b) !eac rdarea pri ritatii de trecere piet !il r a!#a&ati i! traver"area re#ulame!tara a drumului public pri! l curile "pecial ame!a&ate "i "em!ali%ate. m l #ate' (() Ame!da c !trave!ti !ala preva%uta la ali!'(1) "e aplica "i c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai care "avar"e"te $apta pe!tru care "e aplica * pu!cte de pe!ali%are.com/ Pagina 47 din 70 . a$lati pe "e!"ul de depla"are a aut vehiculului "au tramvaiului2 c) !eac rdarea pri ritatii de trecere vehiculel r care au ace"t drept2 d) !ere"pectarea "em!i$icatiei cul rii r "ii a "ema$ rului2 e) !ere"pectarea re#ulil r privi!d depa"irea2 $) !ere"pectarea "em!alel r. preva%ute i! re#leme!tarile i! vi# are2 3' c !ducerea u!ui aut vehicul care are m !tate a!vel pe cu alte dime!"iu!i "au caracteri"tici decat cele preva%ute i! certi$icatul de i!matriculare "au i!re#i"trare ri "u!t u%ate pe"te limita admi"a2 4' c !ducerea u!ui aut vehicul care. i! timpul %ilei./' lip"a d taril r "peci$ice la aut vehiculele de"ti!ate i!vatarii c !ducerii aut . i!di$ere!t de directia de depla"are. lumi!ile de i!tal!ire i! circulatia pe drumurile publice2 1(' !eutili%area echipame!tului de pr tectie0averti%are $lu re"ce!t0re$lect ri%a!t de catre per" a!a care e+ecuta lucrari i! % !a drumului public "au de catre a#e!tul de cale $erata care a"i#ura trecerea la !ivel2 1*' c !ducerea u!ui aut vehicul care !u e"te d tat cu tru"a medicala. i! mer" "au "tati !are. i!dicatiil r "i di"p %itiil r p liti"tului rutier a$lat i! e+ercitarea atributiil r de "erviciu2 #) !ere"pectarea prevederil r art'47 ali!'(()' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. triu!#hiuri re$lect ri%a!te "i "ti!#at r pe!tru i!ce!dii.

rem rca "au tramvai cu de$ectiu!i la "i"temul de ilumi!are "au de averti%are " ! ra ri ca!d ace"tea lip"e"c2 1(' !ere"pectarea re#ulil r i! ca%ul im bili%arii i!v lu!tare i! pa"a&e "ubtera!e "i tu!eluri2 1*' !ere"pectarea re#ulil r privi!d tra!"p rtul per" a!el r "i al biectel r i! "au pe vehicule2 1. 101 (1) C !"tituie c !trave!tii "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a III0a de "a!ctiu!i urmat arele $apte "avar"ite de per" a!e $i%ice: 1' c !ducerea u!ui aut vehicul cu permi" de c !ducere a carui valabilitate a e+pirat2 (' c !ducerea u!ui aut vehicul de catre per" a!a care !u a pre"chimbat permi"ul de c !ducere !ati !al r ma!e"c la "chimbarea d miciliului "au re"edi!tei.Art. circulatia cu u"ile de"chi"e ri de"chiderea ace"t ra i! timpul mer"ului2 de"chiderea u"il r aut vehiculului atu!ci ca!d ace"ta e"te prit "au "tati !at.' !ei!depli!irea bli#atiil r de pre"chimbare a certi$icatului de i!matriculare "au de i!re#i"trare a aut vehiculului ri rem rcii i! ca%urile preva%ute de le#e2 /' !epa"trarea di"ta!tei laterale "u$icie!te $ata de vehiculul care circula di! "e!" pu"2 3' !ere"pectarea de catre c !ducat rul de vehicul a "em!i$icatiei i!dicat arel r "i marca&el r de i!ter%icere "au re"trictie ri a cel r temp rare. cu e+ceptia cel r care i!ter%ic acce"ul "au depa"irea care "e i!cadrea%a i! alta cla"a de "a!ctiu!i2 4' !ere"pectarea bli#atiei de a permite para"irea i!ter"ectiei c !ducat rului vehiculului rama" i! i!teri rul ace"teia2 6' !ere"pectarea ! rmel r privi!d circulatia bicicletel r "i m pedel r2 7' !ereducerea vite%ei i! ca%urile preva%ute de re#ulame!t2 10' m !tarea la aut vehicul. rem rca "au tramvai a lumi!il r de alta cul are "au i!te!"itate.com/ Pagina 48 din 70 . $ara a"i#urarea ca !u "e pu!e i! peric l "i#ura!ta depla"arii cel rlalti participa!ti la tra$ic2 1/' prirea aut vehiculel r de"ti!ate tra!"p rtului public de per" a!e i! alte l curi decat i! "tatiile "em!ali%ate ca atare2 13' !ere"pectarea re#ulil r privi!d circulatia pe be!%i2 14' c !ducerea pe drumurile publice a vehiculel r cu d ua r ti.' p r!irea de pe l c a aut vehiculului "au tramvaiului cu u"ile de"chi"e. c !$ rm art'106 ali!'(1) lit'c)' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. a alt r lumi!i ri di"p %itive de averti%are " ! ra "au acce" rii ri m di$icari !e m l #ate2 11' circulatia cu u! aut vehicul. i! terme!ul preva%ut de le#e2 . i! terme!ul preva%ut de le#e2 *' c !ducerea u!ui aut vehicul de catre per" a!a cu d miciliul i! R ma!ia care !u a pre"chimbat permi"ul de c !ducere bti!ut i! alt "tat. pu!cte de pe!ali%are. $ara a "e a"i#ura c !tactul cu partea car "abila pe ambele r ti' (() Ame!da c !trave!ti !ala preva%uta la ali!'(1) "e aplica "i c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai care "avar"e"te $apta pe!tru care "e aplica .

i!"criptii "au i!"cri"uri pe i!dicat arele "au di"p %itivele ce "erve"c la "em!ali%area rutiera. i! ca%urile "i terme!ele preva%ute de le#e2 /' c !ducerea u!ui aut vehicul de"ti!at tra!"p rtului public de per" a!e "au de mar$uri $ara a deti!e ate"tatul pr $e"i !al2 3' !ee$ectuarea veri$icarii medicale peri dice2 4' !ei!depli!irea de catre medicul de $amilie a bli#atiil r preva%ute la art'(( ali!'(/) i! ca%ul implicarii. di!tre care u!ul eliberat de aut ritate c mpete!ta "trai!a2 7' lipirea de a$i"e. a c !ducat rului de vehicul a$lat i! evide!ta "a i!tr0u! accide!t de circulatie i! urma caruia au re%ultat !umai pa#ube materiale2 6' deti!erea "imulta!a a d ua permi"e de c !ducere !ati !ale. m !tarea "au $ l "irea i! circulatia pe drumurile publice a mi&l acel r "peciale de averti%are " ! ra "au lumi! a"a pe vehiculele care !u au ace"t drept2 11' deti!erea. m !tarea "au $ l "irea i! circulatia pe drumurile publice a di"p %itivel r care perturba $u!cti !area ! rmala a di"p %itivel r de ma"urare a vite%ei2 1(' $ l "irea !e&u"ti$icata a mi&l acel r "peciale de averti%are lumi! a"e "au " ! re de catre c !ducat rii aut vehiculel r care au re#im de circulatie pri ritara2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. depa"irea "au trecerea la cul area r "ie a "ema$ rului. i!clu"iv pe "up rturile ace"t ra2 10' deti!erea. cu vi! vatie.com/ Pagina 4 din 70 .(*) C !"tituie c !trave!tie "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a III0a de "a!ctiu!i "i cu aplicarea "a!ctiu!ii c !trave!ti !ale c mpleme!tare a "u"pe!darii dreptului de a c !duce pe!tru peri ada de 30 de %ile "avar"irea de catre c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai a urmat arel r $apte: a) !ere"pectarea re#ulil r privi!d pri ritatea de trecere. daca pri! acea"ta "0a pr du" u! accide!t de circulatie di! care a re%ultat avarierea u!ui vehicul "au alte pa#ube materiale2 b) !ere"pectarea i!terdictiei temp rare de circulatie i!"tituite pe u! a!umit "e#me!t de drum public2 c) !ere"pectarea re#ulil r de circulatie la trecerea u!ei c l a!e $iciale "au i!tercalarea i!tr0 a"t$el de c l a!a2 d) circulatia pe "e!" pu". cu e+ceptia ca%uril r i! care "e e$ectuea%a re#ulame!tar ma!evra de depa"ire' Art. 102 (1) C !"tituie c !trave!tii "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a I=0a de "a!ctiu!i urmat arele $apte "avar"ite de per" a!e $i%ice: 1' c !ducerea pe drumurile publice a u!ui vehicul care !u c re"pu!de di! pu!ct de vedere teh!ic "au al carui terme! de valabilitate a i!"pectiei teh!ice peri dice a e+pirat2 (' c !ducerea pe drumurile publice a u!ui vehicul $ara a avea m !tata u!a di!tre placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare ri daca placutele cu !umarul de i!matriculare ri de i!re#i"trare !u "u!t $i+ate i! l curile "pecial de"ti!ate2 *' c !ducerea u!ui vehicul cu tractiu!e a!imala !ei!re#i"trat2 .' !ee$ectuarea radierii vehiculel r di! evide!ta.

i! terme!ul "tabilit la u!itatea de p litie rutiera la care a $ "t i!vitat pe!tru " luti !area ricarei pr bleme le#ate de calitatea de participa!t la tra$ic "au de pr prietar ri utili%at r de vehicul2 (3' patru!derea pe drumurile publice m der!i%ate cu u! vehicul care are pe r ti "au pe car "erie ! r i ce "e depu!e pe partea car "abila ri di! care cad "au "e "cur# pr du"e. a ide!titatii per" a!ei careia i0a i!credi!tat vehiculul "pre a $i c !du"2 1/' !ei!depli!irea bli#atiil r ce ii revi! c !ducat rului de vehicule care e$ectuea%a tra!"p rt public de per" a!e "au de mar$uri2 13' !ere"pectarea bli#atiil r ce revi! c !ducat ril r de vehicule cu tractiu!e a!imala2 14' !ere"pectarea di"p %itiil r art'4. la " licitarea p litiei rutiere. i! m d !e&u"ti$icat. privi!d circulatia pe aut "tra%i2 16' !ei!depli!irea bli#atiil r preva%ute la art'47 ali!'(() i! ca%ul implicarii c !ducat rului de aut vehicul i!tr0u! accide!t de circulatie di! care au re%ultat !umai pa#ube materiale2 17' e$ectuarea tra!"p rtului de mar$uri "au per" a!e cu aut vehicule "i rem rci care circula i! ba%a aut ri%atiei pe!tru pr ba2 (0' c !ducerea u!ui aut vehicul care circula i! ba%a aut ri%atiei pe!tru pr be i! a$ara &udetului "au a mu!icipiului 8ucure"ti i! ra%a caruia i"i are "ediul titularul aut ri%atiei2 (1' !ere"pectarea "em!i$icatiei lumi!ii r "ii a di"p %itivel r i!"talate pe!tru "em!ali%area be!%il r cu circulatie rever"ibila2 ((' "avar"irea de catre c !ducat rii de vehicule "au pa"a#erii ace"t ra de #e"turi b"ce!e./ t !e pe drumurile ac perite cu #heata. materiale. "ub"ta!te "au vehicule. deteri rarea "au c lirea p rtil r de #abarit i!"talate i!ai!tea trecerii la !ivel cu calea $erata2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. adre"area de e+pre"ii &i#!it are "au vul#are participa!til r la tra$ic2 (*' aru!carea. dupa ca%2 (.' !ere"pectarea re#ulil r privi!d rem rcarea vehiculel r2 (/' !epre%e!tarea. a "em!ului di"ti!ctiv al "tatului care a e$ectuat i!matricularea2 *0' "tati !area !ere#ulame!tara pe drumurile publice i! c !ditii de vi%ibilitate redu"a2 *1' l virea. pr $erarea de i!&urii. %apada "au p lei.' !ec mu!icarea de catre pr prietarul "au utili%at rul u!ui vehicul.com/ Pagina 50 din 70 . $ara a avea m !tate pe r ti la!turi "au alte echipame!te a!tiderapa!te m l #ate2 (7' !eaplicarea. la"area ri aba!d !area pe drumul public de biecte. "ub"ta!te "au materiale ce pu! i! peric l "i#ura!ta circulatiei2 (4' tra!"p rtul c piil r i! var"ta de pa!a la 1( a!i "au al a!imalel r pe l curile di! $ata ale vehiculel r2 (6' c !ducerea aut vehiculului cu ma"a ma+ima aut ri%ata mai mare de *. i! partea di! "pate a u!ui aut vehicul i!matriculat i!tr0u! "tat care !u e"te "em!atar al C !ve!tiei a"upra circulatiei rutiere.1*' !ere"pectarea "em!alel r re#ulame!tare ale a#e!til r de cale $erata la trecerea la !ivel2 1.

' !eaplicarea.com/ Pagina 51 din 70 . cu mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. i! partea di! "pate a vehiculului care e$ectuea%a tra!"p rt public de per" a!e "au de mar$uri. b) c !ducerea vehiculului cu de$ectiu!i #rave la "i"temul de $ra!are "au la meca!i"mul de directie. a i!dicat rului cu limitele de vite%a admi"e pe!tru cate# ria di! care $ace parte vehiculul c !du"2 */' aplicarea tratame!tel r chimice "au a $ liil r. p trivit le#ii. iar i!te!"itatea "em!alului depa"e"te pra#ul $ !ic preva%ut de le#e2 *.*(' l virea "i:"au deteri rarea pa"a&el r "uperi are de pe drumurile publice. lu!eta "au #eamurile laterale care re"tra!# "au e"t mpea%a vi%ibilitatea "ub limita le#al admi"a ri impiedica "au dimi!uea%a e$icacitatea di"p %itivel r de ilumi!are "i "em!ali%are lumi! a"a ri citirea !umarului de i!matriculare2 *4' i!calcarea bli#atiil r re$erit are la circulatia pe drumurile publice a vehiculel r care tra!"p rta pr du"e "au mar$uri pericul a"e ri a vehiculel r cu ma"a "i:"au #abaritul depa"it' *6' !ere"pectarea bli#atiei de c mu!icare preva%ute de art' 601 "au c mu!icarea de date i!e+acte "au i!c mplete (() Ame!da c !trave!ti !ala preva%uta la ali!'(1) "e aplica "i c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai care "avar"e"te $apta pe!tru care "e aplica 3 pu!cte de pe!ali%are. c !$ rm art'106 ali!'(1) lit'd)' (*) C !"tituie c !trave!tie "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a I=0a de "a!ctiu!i "i cu aplicarea "a!ctiu!ii c mpleme!tare a "u"pe!darii e+ercitarii dreptului de a c !duce pe!tru peri ada de 70 de %ile "avar"irea de catre c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai a urmat arel r $apte: a) c !ducerea "ub i!$lue!ta bauturil r alc i!$ractiu!e2 lice. c !"tatate de p litia rutiera impreu!a cu "peciali"tii Re#i"trului Aut R ma!2 c) !e prirea la trecerea la !ivel cu calea $erata ca!d barierele "au "emibarierele "u!t c b rate ri i! cur" de c b rare "au ca!d "em!alele cu lumi!i r "ii "i:"au " ! re "u!t i! $u!ctiu!e2 d) !ere"pectarea di"p %itiil r preva%ute la art'*/ ali!'(*)2 e) depa"irea cu mai mult de /0 9m:h a vite%ei ma+ime admi"e pe "ect rul de drum re"pectiv "i pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul c !du". pri! !ere"pectarea #abaritului de libera trecere "em!ali%at c re"pu!%at r2 **' m !tarea pe aut vehicul a u!ui "i"tem a!ti$urt " ! r a carui durata a "em!alului depa"e"te mai mult de u! mi!ut c !"ecutiv. pe parbri%. reclame publicitare. daca $apta !u c !"tituie. cu e+ceptia cel r m l #ate "i:"au certi$icate de catre aut ritatea c mpete!ta "i care "u!t marcate c re"pu!%at r2 *3' aplicarea de a$i"e. i!"cri"uri "au acce" rii pe parbri%. lu!eta "au pe #eamurile laterale. p trivit le#ii. c !"tatata.

com/ Pagina 52 din 70 . dar !u mai puti! de *0 de %ile. c !$ rm "ta!dardel r i! vi# are2 !ei!laturarea b"tac lel r care impiedica vi%ibilitatea c !ducat ril r de vehicule la trecerile la !ivel cu calea $erata2 (' !ei!depli!irea bli#atiil r de i!"talare a mi&l acel r de "em!ali%are rutiera.litiei R ma!e. i! m d !e&u"ti$icat. i! terme! de 10 %ile de la data c !"tatarii ultimei c !trave!tii' (. are re"edi!ta. daca titularul permi"ului de c !ducere cumulea%a. cel puti! 1/ pu!cte de pe!ali%are i! urmat arele 1( lu!i de la data e+pirarii ultimei "u"pe!dari a e+ercitarii dreptului de a c !duce' (() I! ca%ul i! care c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai "avar"e"te. di! ! u. dupa ca%. 104 La cererea m tivata a titularului permi"ului de c !ducere. 105 C !"tituie c !trave!tii "i "e "a!cti !ea%a cu ame!da preva%uta i! cla"a a =0a de "a!ctiu!i urmat arele $apte "avar"ite de catre per" a!e &uridice: 1' !e"em!ali%area "au "em!ali%area !ec re"pu!%at are a drumului public "au a treceril r la !ivel cu calea $erata. c !trave!ie!tul e"te bli#at "a "e pre%i!te la u!itatea de p litie pe ra%a careia d micilia%a "au. pe!tru a preda permi"ul de c !ducere' (4) Nepre%e!tarea c !trave!ie!tului i! terme!ul preva%ut la ali!'(3). daca titularul permi"ului de c !ducere a "avar"it c !trave!tii care cumulea%a 1/ pu!cte de pe!ali%are2 b) pe!tru peri ada de 30 de %ile. peri ada de "u"pe!dare "e ma& rea%a cu i!ca *0 de %ile' (*) I! ca%urile preva%ute la ali!'(1) "i (() h tararea de "u"pe!dare a e+ercitarii dreptului de a c !duce "e c mu!ica titularului de catre "erviciul p litiei rutiere. preva%uta la ali!'(1) lit'a) "i b)' Art. i! c !ditiile preva%ute i! re#ulame!t' Art.) -u!ctele de pe!ali%are "e a!ulea%a la impli!irea terme!ului de 3 lu!i de la data c !"tatarii c !trave!tiei' (/) 1u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce a!ulea%a t ate pu!ctele de pe!ali%are acumulate pa!a i! acel m me!t' (3) I! ca%urile preva%ute la ali!'(1). atra#e ma& rarea cu *0 de %ile a duratei de "u"pe!dare a e+ercitarii dreptului de a c !duce. peri adele de "u"pe!dare "e reduc de catre "e$ul p litiei rutiere al &udetului "au al mu!icipiului 8ucure"ti pe ra%a careia a $ "t "avar"ita $apta ri de catre "e$ul p litiei rutiere di! I!"pect ratul Ge!eral al .Art. i! terme! de / %ile de la primirea i!"tii!tarii "cri"e. care are i! evide!ta c !trave!ie!tul. art'101 ali!'(*) "i art'10( ali!'(*). i!tr0u! i!terval de 3 lu!i de la data re"tituirii permi"ului de c !ducere. ! ua $apta preva%uta la art'100 ali!'(*). di! ! u. precum "i a di"p %itivel r "peciale de ace"t $el2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. 103 (1) 1u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce aut vehicule "e di"pu!e: a) pe!tru peri ada de *0 de %ile.

be!e$iciar ca.' ampla"area "tatiil r mi&l acel r de tra!"p rt public de per" a!e $ara avi%ul p litiei rutiere2 1/' !ere"pectarea bli#atiil r de a e$ectua rele de educatie rutiera i! u!itatile de i!vatama!t2 13' practicarea actel r de c mert pe tr tuar. ac "tame!t "au tr tuar. a b"tac lel r "au lucraril r a$late i! % !a drumului public2 . precum "i a cel r cu ma"e "au #abarite depa"ite2 1*' !ere"pectarea bli#atiei de a echipa per" !alul de e+ecutie a lucraril r i! % !a drumului public cu echipame!te de pr tectie0averti%are $lu re"ce!t0re$lect ri%a!t2 1. i! terme!. la cererea p litiei rutiere.com/ Pagina 53 din 70 . c !$ rm "ta!dardel r i! vi# are. dupa termi!area lucraril r i! partea car "abila. a bli#atiei de a " licita aut ritatii c mpete!te i!"crierea i! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare a datel r de ide!ti$icare a utili%at rului2 17' !ei!depli!irea bli#atiil r ce revi! r#a!i%at ril r i!treceril r aut ri%ate de a lua t ate ma"urile !ece"are pe!tru de"$a"urarea i! "i#ura!ta a ace"t ra. i! le#atura cu vehiculele "i c !ducat rii ace"t ra2 10' !ec mu!icarea. dupa ca%.*' !e"em!ali%area "au "em!ali%area !ec re"pu!%at are. precum "i pe!tru pr tectia cel rlalti participa!ti la tra$ic2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. "a readuca drumul public cel puti! la "tarea i!itiala2 7' !ei!depli!irea bli#atiil r ce ii revi!. a ide!titatii per" a!ei careia i0a i!credi!tat vehiculul pe!tru a $i c !du" pe drumurile publice2 11' lip"a d taril r "peci$ice bli#at rii pe!tru admiterea "i me!ti!erea i! circulatie a vehiculel r2 1(' !ea"i#urarea i!" tirii depla"arii vehiculel r care e$ectuea%a tra!"p rt de mar$uri "au pr du"e pericul a"e. iar i! a$ara l calitatil r. de catre pr prietarul "au deti!at rul ma!datat al vehiculului. pe ac "tame!t "au pe partea car "abila.' !ea"i#urarea "tarii de viabilitate a partii car "abile p trivit "ta!dardel r i! vi# are. i! % !a de "i#ura!ta a drumului public2 14' re$u%ul !e&u"ti$icat de a i!matricula "au de a i!re#i"tra u! vehicul "au de a elibera placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare ri de a me!ti !a i! certi$icatul de i!matriculare datele de ide!ti$icare a utili%at rului2 16' !ei!depli!irea. precum "i !eluarea ma"uril r de i!laturare a b"tac lel r a$late pe partea car "abila2 /' ampla"area i! % !a drumului public de di"p %itive care p t $i c !$u!date cu i!dicat arele ri i!"talatiile care "erve"c la "em!ali%area rutiera ri reali%area de c !"tructii "au i!"talatii ri crearea de alte b"tac le de !atura "a le limite%e vi%ibilitatea "au e$icacitatea2 3' i!"tituirea de re"trictii de circulatie pe drumurile publice $ara aut ri%atia admi!i"trat rului drumului "i avi%ul p litiei rutiere2 4' !ere"pectarea terme!el r "i c !ditiil r "tabilite de admi!i"trat rul drumului public "i p litia rutiera privi!d ampla"area "i e+ecutarea de lucrari i! % !a drumului public2 6' !ere"pectarea bli#atiil r de catre e+ecuta!t "au. p trivit ! rmel r le#ale.

bicicli"til r. art'10( ali!'(*) "i art'104 c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai trebuie "a "e pre%i!te. $ara ca ace"tea "a $ie avi%ate. de a de"$ii!ta ame!a&arile rutiere. de catre admi!i"trat rul drumului public "i p litia rutiera2 (4' i!calcarea di"p %itiil r le#ale privi!d e$ectuarea de m di$icari "i c mpletari i! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare ri i! cartea de ide!titate a vehiculului.(0' !ei!depli!irea bli#atiei. c !$ rm c !v carii. vehiculel r cu tractiu!e a!imala "i calmarii tra$icului.' !ei!depli!irea bli#atiei de catre aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale de a ame!a&a drumuri laterale i! c !ditiile art'41 ali!'(()2 (/' !ere"pectarea bli#atiei admi!i"trat rului drumului public "au aut ritatii publice l cale de a e+ecuta "au. 106 (1) I! ca%urile preva%ute la art'100 ali!'(*). art'101 ali!'(*). dupa ca%. peri ada de "u"pe!dare "e prelu!#e"te pa!a la pr m varea te"tului' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. bli#at riu. precum "i veri$icarea teh!ica peri dica a ace"tuia $ara " licitarea pre%e!tarii de catre pr prietar a d ve%ii e+i"te!tei a"i#urarii de ra"pu!dere civila pe!tru pa#ube pr du"e tertil r pri! accide!te de aut vehicule2 (6' !ei!depli!irea bli#atiei de i!treti!ere a drumului public. i! terme!ul "tabilit impreu!a cu p litia rutiera2 (3' pu!erea i! aplicare a pla!uril r de urba!i"m #e!erale. pe timp de iar!a. de a e$ectua ame!a&ari rutiere de"ti!ate circulatiei piet !il r. pe!tru veri$icarea cu! a"terii re#ulil r de circulatie' (() I! ca%ul !epr m varii te"tului de cu! a"tere a re#ulil r de circulatie. de catre aut ritatile publice l cale. i! prealabil. % !ale "au de detaliu.com/ Pagina 54 din 70 . precum "i !e"em!ali%area "au "em!ali%area !ec re"pu!%at are a ace"t ra2 (1' i!credi!tarea u!ui vehicul de"ti!at tra!"p rtului public de per" a!e "au de mar$uri pe!tru a $i c !du" pe drumurile publice de catre u! c !ducat r de aut vehicul "au tramvai care !u are ate"tat pr $e"i !al2 ((' di"pu!erea e$ectuarii tra!"p rtului de mar$uri "i pr du"e pericul a"e "au a vehiculel r cu ma"a "i:"au #abaritul depa"it $ara aut ri%atie "peciala emi"a i! c !ditiile le#ii ri pe alte tra"ee decat cele "tabilite de aut ritatea c mpete!ta2 (*' !ei!depli!irea bli#atiei de i!"tii!tare a p litiei rutiere de pe a cBrei ra%a de c mpete!ta pleaca tra!"p rtul de mar$uri "au pr du"e pericul a"e cu privire la tra"eul "tabilit "i l calitatea de de"ti!atie2 (. p trivit re#leme!taril r i! vi# are' (7' !ere"pectarea bli#atiei de c mu!icare preva%ute de art' 601 "au c mu!icarea de date i!e+acte "au i!c mplete'@ Art.

mer"ul i!ap i. c !"tatata. 107 1a!ctiu!ile preva%ute la art'100 ali!'(*). p trivit le#ii. daca pri! acea"ta "0a pr du" u! accide!t di! care au re%ultat avarierea u!ui vehicul "au alte pa#ube materiale2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. cu mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic2 /' circulatia pe u! "ect r de drum pe care acce"ul e"te i!ter%i"2 3' !ere"pectarea re#ulil r privi!d ma!evra de i!t arcere. art'101 ali!'(*). cu mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic2 *' !ere"pectarea re#ulil r privi!d ma!evra de i!t arcere. 108 (1) 1avar"irea de catre c !ducat rul de aut vehicul "au tramvai a u!eia "au mai mult r c !trave!tii atra#e. precum "i re$u%ul de a permite veri$icarea vehiculului2 b) * pu!cte de pe!ali%are pe!tru "avar"irea urmat arel r $apte: 1' prirea !e&u"ti$icata "au circulatia pe ba!da de ur#e!ta a aut "tra%il r "au prirea pe partea car "abila a drumuril r e+pre" "au a drumuril r !ati !ale eur pe!e (<)2 (' depa"irea cu (10*0 9m:h a vite%ei ma+ime admi"e pe "ect rul de drum re"pectiv pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul c !du". cu e+ceptia cel r preva%ute cu di"p %itive de tip @mai!i libere@2 *' !ere"pectarea bli#atiei de a purta. c !"tatata. p trivit le#ii.com/ Pagina 55 din 70 . i! timpul circulatiei pe drumurile publice. pe la!#a "a!ctiu!ea ame!%ii. dupa cum urmea%a: a) ( pu!cte de pe!ali%are pe!tru "avar"irea urmat arel r $apte: 1' $ l "irea i!c recta a lumi!il r de drum la i!tal!irea cu u! aut vehicul care circula di! "e!" pu"2 (' $ l "irea tele$ a!el r m bile i! timpul c !ducerii. certi$icatului de i!matriculare "au de i!re#i"trare. "i aplicarea u!ui !umar de pu!cte de pe!ali%are. mer"ul i!ap i. al cel rlalte d cume!te preva%ute de le#e. a$lat i! pr ce"ul de i!"truire practica a per" a!el r pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere ri e+ami!at rului a$lat i! timpul de"$a"urarii pr bei practice a e+ame!ului pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere' Art. art'10* ali!'(() "i art'103 "e aplica "i i!"truct rului aut ate"tat. ce!tura de "i#ura!ta ri ca"tile de pr tectie m l #ate. permi"ului de c !ducere. art'10( ali!'(*). "chimbarea be!%ii de circulatie "au a directiei de mer". dupa ca%2 . "chimbarea be!%ii de circulatie "au a directiei de mer"2 4' !ere"pectarea bli#atiei de a $ l "i lumi!ile de i!tal!ire "i pe timpul %ilei.' depa"irea cu 100(0 9m:h a vite%ei ma+ime admi"e pe "ect rul de drum re"pectiv pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul c !du". la cererea p liti"tului rutier.Art. pe aut "tra%i. drumuri e+pre" "i pe drumuri !ati !ale eur pe!e (<)2 6' "tati !area !ere#ulame!tara2 7' re$u%ul i!ma!arii actului de ide!titate.

re"pectiv % !a media!a "au rac rdurile di!tre cele d ua parti car "abile2 6' !ere"pectarea "em!i$icatiei i!dicat arel r Trecere la !ivel cu cale $erata "impla. $ara bariere "au 5prire. c !"tatata. pe timp de ceata. Trecere la !ivel cu cale $erata dubla.com/ Pagina 56 din 70 . p trivit le#ii.' c !ducerea u!ui vehicul i!matriculat "au i!re#i"trat care !u are m !tata u!a di! placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare2 /' circulatia "au "tati !area pe "patiul i!ter%i" care "epara "e!"urile de circulatie pe aut "trada2 3' "tati !area ri parcarea aut vehiculel r pe aut "trada i! alte l curi decat cele "pecial ame!a&ate "i "em!ali%ate2 4' e+ecutarea pe aut "trada a ma!evrei de i!t arcere "au de mer" i!ap i. daca pri! acea"ta "e i!calca marca&ul l !#itudi!al c !ti!uu care "epara "e!"urile de circulatie2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. p trivit le#ii. i!"talat pe re$u#iul "tatiil r de tramvai2 3' patru!derea i!tr0 i!ter"ectie atu!ci ca!d circulatia i! i!teri rul ace"teia e"te bl cata2 c) . !i!" are abu!de!ta "au pl aie t re!tiala. daca pri! acea"ta "0a pr du" u! accide!t di! care au re%ultat avarierea u!ui vehicul "au alte pa#ube materiale2 /' !ere"pectarea "em!i$icatiei i!dicat rului CC c lireCC. pu!cte de pe!ali%are pe!tru "avar"irea urmat arel r $apte: 1' !ere"pectarea bli#atiil r care ii revi! i! ca%ul vehiculel r rama"e i! pa!a "au avariate2 (' !ere"pectarea "em!i$icatiei i!dicat rului CC1T5-CC2 *' depa"irea cu *10.10/0 9m:h a vite%ei ma+ime admi"e pe "ect rul de drum re"pectiv pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul c !du". cu u! aut vehicul $ara lumi!i "au $ara "em!ali%are c re"pu!%at are2 /' c !ducerea u!ui aut vehicul "au tractarea u!ei rem rci atu!ci ca!d d vada i!l cuit are a certi$icatului de i!matriculare "au de i!re#i"trare e"te eliberata $ara drept de circulatie "au durata ace"teia a e+pirat2 d) 3 pu!cte de pe!ali%are pe!tru "avar"irea urmat arel r $apte: 1' re$u%ul de a permite im bili%area vehiculului "au veri$icarea teh!ica a ace"tuia2 (' !ere"pectarea "em!i$icatiei "em!alel r re#ulame!tare ale a#e!til r de cale $erata care diri&ea%a circulatia la trecerile la !ivel cu calea $erata2 *' depa"irea cu . circulatia "au traver"area de pe u! "e!" de circulatie pe celalalt pri! % !ele i!ter%i"e.' !epa"trarea u!ei di"ta!te c re"pu!%at are $ata de vehiculul care il precede. cu mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic2 . cu mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic2 . c !"tatata. $ara bariere.0 9m:h a vite%ei ma+ime admi"e pe "ect rul de drum re"pectiv pe!tru cate# ria di! care $ace parte aut vehiculul c !du". i!"talate la trecerea la !ivel cu cale $erata2 7' "chimbarea directiei de mer" pri! vira& "pre "ta!#a.' circulatia i! timpul ! ptii "au %iua..

i! terme!ul preva%ut de le#e' (7) -revederile pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta re$erit are la c !trave!tii "e c mpletea%a cu cele ale 5rd !a!tei Guver!ului !r'(:(001 privi!d re#imul &uridic al c !trave!tiil r. !umele. $apta "avar"ita. cu m di$icarile "i c mpletarile ulteri are. &umatate di! mi!imul ame!%ii preva%ute de le#e' (3) -e!tru ame!%ile c !trave!ti !ale i! cua!tum de pa!a la (0 pu!cte0ame!da. 109 (1) C !"tatarea c !trave!tiil r "i aplicarea "a!ctiu!il r "e $ac direct de catre p liti"tul rutier. apr bata cu m di$icari "i c mpletari pri! Le#ea !r'160:(00(. de cetate!ia. daca pri! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta !u "e di"pu!e alt$el' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. p ate achita. daca pri! acea"ta "e pr duce bl carea circulatiei i! i!teri rul i!ter"ectiei' (() -r cedura de i!re#i"trare a pu!ctel r de pe!ali%are "e "tabile"te pri! re#ulame!t' Art. pre!umele "i "em!atura a#e!tului c !"tatat r.) > rma "i c !ti!utul pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei "e "tabile"c pri! re#ulame!t' (/) C !trave!ie!tul. iar i! pu!ctele de trecere a $r !tierei de "tat a R ma!iei de catre p liti"tii de $r !tiera' (() C !"tatarea c !trave!tiil r "e p ate $ace "i cu a&ut rul u! r mi&l ace teh!ice certi$icate "au mi&l ace teh!ice m l #ate "i veri$icate metr l #ic. precum "i la #hi"eul u!ic di! pu!ctele de trecere a $r !tierei de "tat a R ma!iei' 5 c pie de pe chita!ta "e preda de catre c !trave!ie!t a#e!tului c !"tatat r "au "e trimite pri! p "ta r#a!ului di! care ace"ta $ace parte. !emai$ii!d !ece"ara i!cheierea pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei daca !u "e di"pu!e "i "a!ctiu!e c !trave!ti !ala c mpleme!tara' (6) Ame!%ile privi!d circulatia pe drumurile publice "e $ac ve!it i!te#ral la bu#etele l cale' Ame!%ile cuve!ite bu#etel r l cale "e achita la Ca"a de <c ! mii "i C !"em!atiu!i 0 C'<'C' 0 1'A' "au la ca"ieriile aut ritatil r admi!i"tratiei publice l cale ri ale alt r i!"titutii publice abilitate "a admi!i"tre%e ve!iturile bu#etel r l cale. a#e!tul c !"tatat r eliberea%a c !trave!ie!tului chita!ta repre%e!ta!d c !traval area ame!%ii i! care "e me!ti !ea%a data. i! terme! de cel mult ( %ile lucrat are de la data primirii pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei. $ara a $i !ece"ara c !$irmarea $aptel r de catre mart ri' (.com/ Pagina 57 din 70 . i!di$ere!t de l calitatea pe a carei ra%a $u!cti !ea%a ace"tea. c !trave!ie!tul p ate achita pe l c a#e!tului c !"tatat r &umatate di! mi!imul ame!%ii preva%ute de le#e' (4) I! ca%ul preva%ut la ali!'(3). actul ! rmativ care "tabile"te "i "a!cti !ea%a c !trave!tia. cu e+ceptia per" a!ei &uridice. dupa "tabilirea ide!titatii c !ducat rului de vehicul. !umele "i pre!umele c !trave!ie!tului. c !"em!a!du0"e acea"ta i! pr ce"ul0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei' (*) I! ca%urile preva%ute la ali!'((). d miciliul "au de re"edi!ta c !trave!ie!tului ri de l cul "avar"irii c !trave!tiei. me!ti !a!du0 "e acea"ta i! pr ce"ul0verbal. pr ce"ul0verbal "e p ate i!cheia "i i! lip"a c !trave!ie!tului.10' patru!derea i!tr0 i!ter"ectie diri&ata pri! "ema$ are.

"u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce "e di"pu!e pe i!trea#a peri ada cat durea%a i!ter%icerea dreptului de a e+ercita pr $e"ia "au cupatia de c !ducat r de aut vehicul Art. "e reti!e de catre p litia rutiera daca aut rul accide!tului a i!calcat re#ula de circulatie di!tre cele preva%ute la art'10( ali!'(*). art'101 ali!'(*). dreptul de circulatie "e p ate prelu!#i. di! *0 i! *0 de %ile.) "i (/). ((). d vada i!l cuit are a permi"ului de c !ducere "e eliberea%a cu drept de circulatie pe!tru peri ada de 1/ %ile' (/) I! "ituatiile preva%ute la art'6/. 110 I! ca%ul i! care imp triva titularului permi"ului de c !ducere "0a luat ma"ura de "i#ura!ta preva%uta la art'11( lit'c) di! C dul pe!al.) -ermi"ul de c !ducere al c !ducat rului de aut vehicul "au tramvai. art'70 ali!'(1) "i art'7( ali!'(*) "i (/)2 c) la "avar"irea u!eia di!tre c !trave!tiile preva%ute la art'100 ali!'(*). art'67 ali!'(1). titularului ace"tuia i "e eliberea%a d vada i!l cuit are cu "au $ara drept de circulatie' (*) I! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) lit'b) "i art'10( ali!'(*).com/ Pagina 58 din 70 . d vada i!l cuit are a permi"ului de c !ducere "e eliberea%a cu drept de circulatie pe!tru peri ada de 1/ %ile' (3) -e!tru ca%urile preva%ute la ali!'(. art'63 ali!'((). elibera!du0"e d vada i!l cuit are $ara drept de circulatie' )aca re#ula de circulatie i!calcata e"te u!a di!tre cele preva%ute la art'100 ali!'(*) "i art'101 ali!'(*). implicat i!tr0u! accide!t de circulatie di! care a re%ultat uciderea "au vatamarea c rp rala #rava a u!ei per" a!e. d vada i!l cuit are a permi"ului de c !ducere "e eliberea%a $ara drept de circulatie' (. la pr pu!erea pr cur rului care e$ectuea%a urmarirea pe!ala "au care e+ercita "uprave#herea cercetarii pe!ale ri la pr pu!erea i!"ta!tei de &udecata care " luti !ea%a cau%a pe!ala ri pla!#erea i!tr du"a imp triva pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei. 111 (1) -ermi"ul de c !ducere "au d vada i!l cuit are a ace"tuia "e reti!e i! urmat arele ca%uri: a) la cumularea a cel puti! 1/ pu!cte de pe!ali%are2 b) ca!d titularul ace"tuia a "avar"it u!a di!tre i!$ractiu!ile preva%ute la art'6/. "ter"aturi "au adau#ari. art'100 ali!'(*) "i art'101 ali!'(*). i! ca%urile preva%ute la ali!'(1). (.) te%a a II0a "i ali!'(/). art'10( ali!'(*) "i art' 11/ ali!'(1)2 d) ca!d titularul ace"tuia a $ "t declarat i!apt pe!tru a c !duce aut vehicule "au tramvaie2 e) ca!d pre%i!ta m di$icari. e"te deteri rat ri "e a$la i! m d !e&u"ti$icat a"upra altei per" a!e2 $) ca!d peri ada de valabilitate a e+pirat' (() La reti!erea permi"ului de c !ducere. pa!a la rama!erea de$i!itiva "i irev cabila a h tararii &udecat re"ti' Pentru chestionare auto on line – http://urssur.Art. art'63 ali!'((). art'64 ali!'(1). art'70 ali!'(1). pe t ata peri ada urmaririi pe!ale de catre "e$ul p litiei rutiere pe ra%a careia "0a c mi" $apta.

pre%i!ta taieturi "au rupturi ale c rdului ri "u!t u%ate pe"te limita le#al admi"a2 i) %# m tul i! mer" "au "tati !are depa"e"te limita le#al admi"a pe!tru tipul re"pectiv de vehicul2 &) m t rul emite ! +e p lua!te pe"te limitele le#al admi"e2 9) eleme!tele di"p %itivului de cuplare pe!tru rem rcare pre%i!ta u%uri pr !u!tate ri !u "u!t c mpatibile. $ii!d de !atura "a pr v ace de"pri!derea rem rcii "au de%echilibrarea a!"amblului2 l) aut vehiculul "au tramvaiul are aplicate pe parbri%. atat di! i!teri r.com/ Pagina 5 din 70 . di"p %itivele de ilumi!are "i "em!ali%are lumi! a"e. de rice per" a!a i!tere"ata' -r cedura prealabila !u e"te bli#at rie' Art. lu!eta "au #eamurile laterale a$i"e "au reclame publicitare. 112 (1) Certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare ri d vada i!l cuit are a ace"tuia "e reti!e de catre p litia rutiera i! urmat arele ca%uri: a) vehiculul !u are e$ectuata i!"pectia teh!ica peri dica valabila2 b) !u "u!t re"pectate ! rmele teh!ice c !"tructive re$erit are la tra!"p rtul pr du"el r pericul a"e2 c) vehiculul circula ! aptea $ara $aruri "au lampi de "em!ali%are. altele decat cele m l #ate2 p) datele di! certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare !u c !c rda cu caracteri"ticile teh!ice ale vehiculului2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. $ lii !e m l #ate "i:"au !emarcate c re"pu!%at r ri acce" rii care re"tra!# "au e"t mpea%a vi%ibilitatea i! timpul mer"ului. cat "i di! e+teri r2 m) aut vehiculul are aplicat pe partea $r !tala "i:"au p "teri ara a ace"tuia a$i"e.(4) )eci%ia "e$ului p litiei rutiere privi!d prelu!#irea dreptului de circulatie p ate $i atacata la i!"ta!ta de c !te!ci " admi!i"trativ c mpete!ta. i!"cri"uri "au reclame care dimi!uea%a e$icacitatea di"p %itivel r de ilumi!are "i "em!ali%are lumi! a"a ri citirea !umarului de i!matriculare2 !) aut vehiculul pre%i!ta "cur#eri "em!i$icative de carbura!t "au lubri$ia!t2 ) placutele cu !umerele de i!matriculare "au de i!re#i"trare !u "u!t c !$ rme cu "ta!dardul "au au aplicate di"p %itive de ilumi!are. preva%ute i! ! rmele teh!ice i! vi# are2 d) vehiculul circula cu de$ectiu!i ma& re la "i"temele de ilumi!are0"em!ali%are "au cu alte di"p %itive decat cele m l #ate2 e) "i"temul de $ra!are de "erviciu e"te de$ect2 $) "i"temul de $ra!are de a&ut r "au de "tati !are e"te de$ect2 #) meca!i"mul de directie pre%i!ta u%uri pe"te limitele admi"e2 h) a!vel pele au alte dime!"iu!i "au caracteri"tici decat cele preva%ute i! cartea de ide!titate a vehiculului. mi&l acele $lu re"ce!t0re$lect ri%a!te.

a rd !a!tei pr cur rului pri! care "0a di"pu" !ei!ceperea urmaririi pe!ale. ). certi$icata pri!tr0u! act medic 0le#al' (() -ermi"ul de c !ducere "e re"tituie de catre p litia rutiera i! c !ditiile "tabilite i! re#ulame!t' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ). p). "e re"tituie pr prietarului "au utili%at rului vehiculului de catre p litia rutiera.). i). p liti"tul rutier eliberea%a c !ducat rului de vehicul d vada i!l cuit are $ara drept de circulatie. p liti"tul rutier retra#e "i !umerele de i!matriculare "au de i!re#i"trare' (. preva%ute de re#leme!tarile i! vi# are' (() I! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) lit'b). la reti!erea certi$icatului de i!matriculare "au de i!re#i"trare.com/ Pagina 60 din 70 . data cu reti!erea certi$icatului de i!matriculare. "c aterea de "ub urmarirea pe!ala "au i!cetarea urmaririi pe!ale2 e) i! ba%a h tararii &udecat re"ti rama"e de$i!itive pri! care "0a di"pu" achitarea i!culpatului ri pr ce"ul0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei a $ "t a!ulat2 $) la i!cetarea cau%el r pe!tru care a $ "t retra" permi"ul de c !ducere i! c !ditiile art'74 ali!'(. !). la pre%e!tarea de catre ace"ta a d ve%ii i!cetarii m tivului pe!tru care d cume!tul a $ "t reti!ut.). r) "i "). t) u). l). p). 9). h). r) "i "). c !$ rm le#ii2 t) deti!at rul vehiculului !u a pre"chimbat certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare.) Certi$icatul de i!matriculare "au de i!re#i"trare "i placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare. dupa ca%. i! c !ditiile art' 73 ali!'(. e). c). &). cu e+ceptia cel r care !u c re"pu!d "ta!dardel r. iar i! ca%urile preva%ute la ali!'(1) lit' a). d vada i!l cuit are cu drept de circulatie pe!tru 1/ %ile' (*) I! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) lit'b).r) vehiculul !u a $ "t radiat di! circulatie i! ca%urile preva%ute i! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta2 ") vehiculul !u e"te a"i#urat de ra"pu!dere civila i! ca% de pa#ube pr du"e tertil r pri! accide!te de circulatie. i! c !$ rmitate cu prevederile le#ale2 u) vehiculul !u are m !tata u!a di!tre placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare2 v) vehiculul are lip"a eleme!te ale car "eriei ri acea"ta e"te i!tr0 "tare ava!"ata de de#radare2 +) lip"a d taril r bli#at rii pe aut vehicule de"ti!ate i!vatarii c !ducerii aut vehiculel r i! pr ce"ul i!"truirii per" a!el r i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere. #). d). m). $). 113 (1) -ermi"ul de c !ducere "e re"tituie titularului: a) la e+pirarea peri adei de "u"pe!dare2 b) ca!d. v) "i +). "0a h tarat ca e+ercitarea dreptului de a c !duce !u "e "u"pe!da2 c) la i!cetarea ma"urii de "i#ura!ta preva%ute la art' 11( lit' c) di! C dul pe!al2 d) i! ba%a re% lutiei "au. i! c !ditiile preva%ute i! re#ulame!t' Art.

(. art'67 ali!'(1) "i (().litiei R ma!e "i i! ca%ul i! care imp triva titularului ace"tuia "0a h tarat a"t$el de ma"ura de catre aut ritate "trai!a c mpete!ta pe!tru $apta "avar"ita pe terit riul altui "tat.) "i (/).Art. dupa ca%. ali!'(1) "i la art' 11/ ali!'(1) "e p ate pre%e!ta la e+ame! pe!tru bti!erea u!ui ! u permi" de c !ducere. 115 (1) 1u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce "au a!ularea permi"ului de c !ducere "e di"pu!e de catre p litia rutiera di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al . art'70 ali!'(1) "i art'7( ali!'(*)2 c) abr #at d) titularului permi"ului de c !ducere i "0a aplicat. lit'c) di! C dul pe!al2 e) permi"ul de c !ducere a $ "t bti!ut cu i!calcarea ! rmel r le#ale. ((). i! c !ditiile "tabilite pri! C !ve!tia eur pea!a cu privire la e$ectele i!ter!ati !ale ale i!ter%icerii e+ercitarii dreptului de a c !duce u! vehicul cu m t r. "avar"ita ca urmare a !ere"pectarii re#ulil r de circulatie2 b) titularul permi"ului de c !ducere a $ "t c !dam!at pri!tr0 h tarare &udecat rea"ca rama"a de$i!itiva pe!tru i!$ractiu!ile preva%ute la art'6/. pe!tru t ate cate# riile avute a!teri r. 116 (1) -er" a!a al carei permi" de c !ducere a $ "t a!ulat ca urmare a rama!erii de$i!itive a u!ei h tarari &udecat re"ti de c !dam!are pe!tru u!a di!tre $aptele preva%ute la art' 11. preva%uta la art'3. rati$icata de R ma!ia pri! Le#ea !r'1(3:1774' (() D tararea a"upra "u"pe!darii e+ercitarii dreptului de a c !duce u! vehicul "au a a!ularii permi"ului de c !ducere "e c mu!ica titularului de catre p litia rutiera care a di"pu" ma"ura' Art. art'63 ali!'((). pedeap"a c mpleme!tara a i!ter%icerii e+ercitarii pr $e"iei "au cupatiei de c !ducat r de vehicule. daca a i!terve!it u!a di! "ituatiile urmat are: a) au trecut 3 lu!i de la data e+ecutarii pedep"ei ame!%ii pe!ale "au a pedep"ei i! re#im de privare de libertate ri la l cul de mu!ca2 b) a trecut u! a! de la data #ratierii pedep"ei "au a rama!erii de$i!itive a h tararii &udecat re"ti pri! care "0a di"pu" "u"pe!darea c !diti !ata a e+ecutarii pedep"ei ri "u"pe!darea e+ecutarii pedep"ei "ub "uprave#here2 c) a i!terve!it am!i"tia2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. ad ptata la 8ru+elle" la * iu!ie 1743. art'64 ali!'(1). 114 (1) A!ularea permi"ului de c !ducere "e di"pu!e i! urmat arele ca%uri: a) titularul permi"ului de c !ducere a $ "t c !dam!at pri!tr0 h tarare &udecat rea"ca rama"a de$i!itiva pe!tru i!$ractiu!e care a avut ca re%ultat uciderea "au vatamarea c rp rala a u!ei per" a!e.com/ Pagina 61 din 70 . "ituatie c !"tatata de i!"ta!ta c mpete!ta' (() -ermi"ul de c !ducere "e a!ulea%a "i i! ca%ul i! care titularul ace"tuia a decedat' (*) -r cedura a!ularii permi"ului de c !ducere "e "tabile"te pri! re#ulame!t' Art. pri!tr0 h tarare &udecat rea"ca rama"a de$i!itiva.

d) i!ter%icerea dreptului de a e+ercita pr $e"ia "au cupatia de c !ducat r de aut vehicule.) -r cedura de im bili%are a vehiculel r i! ca%urile preva%ute la ali!'(1) "i (() "e "tabile"te pri! re#ulame!t' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. preva%uta la art'3. p litia rutiera p ate utili%a di"p %itive "peciale m l #ate' (. "e p ate pre%e!ta la e+ame! i! vederea bti!erii u!ui ! u permi" de c !ducere. per" a!a a$lata i!tr0u!a di! "ituatiile preva%ute la ali!'(1) "i (() trebuie "a $aca d vada ca: a) e"te apta di! pu!ct de vedere medical2 b) !u a $ "t c !dam!ata pri! h tarare &udecat rea"ca rama"a de$i!itiva pe!tru u!a di!tre i!$ractiu!ile preva%ute la art'(. $ara a $i !ece"ara trecerea vreu!ui terme! de la data aplicarii ma"urii admi!i"trative' (*) -e!tru pre%e!tarea la e+ame! i! vederea bti!erii u!ui ! u permi" de c !ducere. ca urmare a "avar"irii. iar c !ducerea vehiculului !u p ate $i a"i#urata de alta per" a!a2 #) !u re"pecta timpii de c !ducere "i de dih!a preva%uti de le#e' (() Im bili%area u!ui vehicul "e di"pu!e "i i! ca%ul i! care c !ducat rul ace"tuia ri u!ul di!tre pa"a#eri "avar"e"te $apta de !atura pe!ala "au e"te urmarit pe!tru "avar"irea u!ei i!$ractiu!i' (*) -e!tru prirea $ rtata "au im bili%area i! ca%urile preva%ute la ali!'(1) "i (().com/ Pagina 62 din 70 . a e+pirat "au a $ "t rev cata' (() -er" a!a careia i0a $ "t a!ulat permi"ul de c !ducere. i!tr0u! i!terval de 3 lu!i de la re"tituirea permi"ului de c !ducere. ali!'(3). cu e+ceptia ca%uril r i! care a i!terve!it u!a di! "ituatiile preva%ute la ali!'(1)' Art. deteri rea%a drumul public "au a$ectea%a mediul2 c) c !ducerea u!ui vehicul cu i!calcarea re#ulil r re$erit are la tra!"p rtul mar$uril r pericul a"e ri cu #abarite "i:"au ma"e depa"ite2 d) c !ducerea u!ui vehicul de"pre care e+i"ta date "au i!dicii ca $ace biectul u!ei $apte de !atura pe!ala2 e) re$u%a "a "e le#itime%e2 $) "e a$la "ub i!$lue!ta bauturil r alc lice. a pr du"el r "au "ub"ta!tel r "tupe$ia!te ri a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra. lit'c) di! C dul pe!al. 117 (1) Im bili%area u!ui vehicul "e di"pu!e de catre p liti"tul rutier i! ca%ul "avar"irii de catre c !ducat rul ace"tuia a u!eia di!tre urmat arele $apte: a) c !ducerea u!ui vehicul !ei!matriculat "au !ei!re#i"trat ri cu !umar de i!matriculare "au de i!re#i"trare $al" ri $ara a avea m !tate placutele cu !umarul de i!matriculare "au de i!re#i"trare2 b) c !ducerea u!ui vehicul a carui "tare teh!ica pu!e i! peric l #rav "i#ura!ta circulatiei. i!ai!te de i!trarea i! vi# are a pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. a u!ei $apte care atra#ea "u"pe!darea e+ercitarii dreptului de a c !duce.

di! *0 i! *0 de %ile.com/ Pagina 63 din 70 .Cai !e atac i#potri"a procesului-"er)al !e constatare a contra"entiei Art. pa!a la rama!erea de$i!itiva a h tararii &udecat re"ti' (/) -la!#erea impreu!a cu d "arul cau%ei "e trimit i! terme! i!"ta!tei de &udecata pe ra%a careia a $ "t "avar"ita $apta' Art.litiei R ma!e ri ad&u!ctul ace"tuia pe a carei ra%a de c mpete!ta a $ "t "avar"ita c !trave!tia. la "erviciul p litiei rutiere i! a carui ra%a de c mpete!ta a $ "t c !"tatata $apta' (() -la!#erea "u"pe!da e+ecutarea ame!%il r "i a "a!ctiu!il r c !trave!ti !ale c mpleme!tare de la data i!re#i"trarii ace"teia pa!a la data rama!erii de$i!itive a h tararii &udecat re"ti' (*) Ca!d d vada i!l cuit are a permi"ului de c !ducere a $ "t eliberata $ara drept de circulatie. 118 (1) Imp triva pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiil r "e p ate depu!e pla!#ere. 119 I! ca%ul i! care $apta u!ui c !ducat r de aut vehicul "au tramvai a avut ca urmare pr ducerea u!ui accide!t de circulatie. "e$ul p litiei rutiere pe ra%a careia a $ "t "avar"ita $apta me!ti !ea%a pe d vada ca titularul permi"ului are drept de circulatie pe!tru peri ada de *0 de %ile' (. i!"ta!ta de &udecata i!ve"tita cu " luti !area cau%ei va cita u!itatea de p litie di! care $ace parte a#e!tul c !"tatat r. partile implicate i! eve!ime!t "i " cietatea de a"i#urare' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. i! terme! de 1/ %ile de la c mu!icare. i! ba%a u!ui certi$icat eliberat de i!"ta!ta de &udecata care c !$irma ca d "arul e"te i! cur" de " luti !are. la data depu!erii pla!#erii imp triva pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei.) -relu!#irea dreptului de circulatie "e $ace de catre "e$ul p litiei rutiere a &udetului "au a mu!icipiului 8ucure"ti ri i!l cuit rul ace"tuia "au de catre "e$ul p litiei rutiere di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al .CAPITOLUL .

litiei R ma!e' (*) .litiei de >r !tiera. precum "i "uma dat rata. p litiei rutiere di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al .litiei R ma!e c mu!ica i! "cri" I!"pect ratului Ge!eral al . dupa ca%. "e c mu!ica de catre p litia rutiera pe ra%a careia "0a pr du" $apta.Art. pe!tru e+ecutare. i"i pr duce e$ectele dupa data rama!erii de$i!itive a h tararii &udecat re"ti "i e+pirarea valabilitatii d ve%ii i!l cuit are a permi"ului de c !ducere' (() <+ecutarea "a!ctiu!ii c !trave!ti !ale c mpleme!tare "e pre"crie i! acela"i terme! i! care "e pre"crie "a!ctiu!ea c !trave!ti !ala pri!cipala' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. "a!ctiu!ea c !trave!ti !ala.com/ Pagina 64 din 70 . a rama!erii de$i!itive a h tararii &udecat re"ti pri! care "0a re"pi!" pla!#erea c !"tituie titlu e+ecut riu. !umele "i pre!umele c !trave!ie!tului. i! cel mult 3 lu!i de la primirea titlului e+ecut riu. i!clu"iv cea c mpleme!tara. pe!tru a $i luate i! evide!ta "i a $i c !diti !ata i!trarea pe terit riul R ma!iei a c !trave!ie!tului' Art. deve!ite titlu e+ecut riu. 121 (1) I! ca%ul i! care i!"ta!ta i!ve"tita cu " luti !area cau%ei a re"pi!" pla!#erea c !trave!ie!tului imp triva pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei. 120 (1) -r ce"ul0verbal !eatacat i! terme! de 1/ %ile de la data c mu!icarii ace"tuia ri. !umarul pa"ap rtului "i al pr ce"ului0verbal de c !"tatare a c !trave!tiei.litia rutiera di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al . $ara vre alta $ rmalitate' (() -r ce"ele0verbale ale cetate!il r "trai!i "au ale cetate!il r r ma!i cu d miciliul i! "trai!atate.

de ide!ti$icare. precum "i a echipame!tel r de"ti!ate "i#ura!tei circulatiei pe drumurile di! admi!i"trarea "a. de rec !"tructie a vehiculel r. e+ami!area "i ate"tarea pr $e"i !ala a i!"truct ril r "i pr $e" ril r de le#i"latie i! d me!iul pre#atirii ca!didatil r pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere.com/ Pagina 65 din 70 . de i!"pectie teh!ica peri dica. pie"el r de "chimb "i materialel r de e+pl atare pe!tru vehicule2 e) aut ri%ea%a i!$ii!tarea "i $u!cti !area "tatiil r de i!"pectie teh!ica peri dica. de certi$icare a aute!ticitatii.i!i"terul Tra!"p rturil r. i! vederea i!matricularii ace"t ra2 ) a"i#ura eliberarea cartii de ide!titate a vehiculel r rutiere2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur.CAPITOLUL . precum "i de de%membrare a ace"t ra2 !) a"i#ura e$ectuarea certi$icarii aute!ticitatii "au a ide!ti$icarii vehiculel r rutiere. de re#lari. aplicarea "i i!treti!erea mi&l acel r de "em!ali%are rutiera. "uprave#hea%a "i c !tr lea%a activitatea ace"t ra "i ate"ta per" !alul care e$ectuea%a i!"pectia teh!ica peri dica2 $) "tabile"te ! rme met d l #ice "i r#a!i%ea%a pre#atirea. i! c !ditiile le#ii2 #) "tabile"te c !ditiile teh!ice "i met d l #ice de m l #are pe!tru circulatia pe drumurile publice a vehiculel r. veri$ica m dul de e+ecutare "i re"pectarea terme!el r "tabilite2 d) "tabile"te c !ditiile teh!ice "i met d l #ia de m l #are "i certi$icare a echipame!tel r. precum "i de veri$icare teh!ica i! tra$ic a vehiculel r2 h) aut ri%ea%a i!$ii!tarea "i $u!cti !area "c lil r pe!tru pre#atirea c !ducat ril r de aut vehicule "i tramvaie2 i) "tabile"te ! rme bli#at rii privi!d r#a!i%area "i de"$a"urarea tra!"p rturil r rutiere "i c !tr lea%a re"pectarea ace"t ra2 &) elab rea%a re#leme!tari "peci$ice i! d me!iul tra!"p rturil r rutiere2 9) m l #hea%a vehicule pe!tru circulatie2 l) certi$ica "i:"au m l #hea%a echipame!tele. C !"tructiil r "i Turi"mului are urmat arele atributii: a) ia ma"uri pe!tru me!ti!erea perma!e!ta i! "tare teh!ica bu!a a drumuril r pe care le admi!i"trea%a2 b) ia ma"uri pe!tru i!"talarea. Atri)utii ale unor #inistere si ale altor autoritati ale a!#inistratiei pu)lice Art. de m di$icari c !"tructive. pie"ele de "chimb "i materialele de e+pl atare pe!tru vehiculele $abricate i! tara "au imp rtate2 m) aut ri%ea%a a#e!tii ec ! mici care de"$a" ara activitati de reparatii. cu re"pectarea "ta!dardel r i! vi# are2 c) aut ri%ea%a e$ectuarea lucraril r i! % !ele de "i#ura!ta "i pr tectie a drumuril r di! admi!i"trarea "a. 122 .

pri! i!"pect ratele "c lare. activitatea de educatie rutiera i! u!itatile de i!vatama!t.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. i!clu"iv de pre#atire "i per$ecti !are a cadrel r didactice de"em!ate "a e+ecute a"t$el de activitati2 d) a"i#ura materialul didactic pe!tru lab rat arele de educatie rutiera "i parcurile0"c ala pr prii de circulatie' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. precum "i a vehiculel r di! parcul pr priu2 c) i!re#i"trea%a vehiculele di! parcul pr priu "i ti!e evide!ta ace"t ra2 d) pre#ate"te per" !alul di! "ub rdi!e pe!tru c !ducerea vehiculel r mi!i"terului "i aut ri%ea%a per" !alul didactic di! "c lile de pre#atire a c !ducat ril r aut di! "i"temul pr priu.i!i"terului Apararii Nati !ale "i i!" tirea c l a!el r militare' Art.i!i"terul <ducatiei "i Cercetarii are urmat arele atributii: a) a"i#ura.i!i"terul Apararii Nati !ale are urmat arele atributii: a) i!druma. i! vederea bti!erii certi$icatel r de ate"tare pr $e"i !ala2 E) elab rea%a.com/ Pagina 66 din 70 . educatia rutiera a pre"c laril r "i elevil r di! i!vatama!tul preu!iver"itar2 b) a"i#ura.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. impreu!a cu . i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere2 e) r#a!i%ea%a "i e+ecuta i!"pectia teh!ica peri dica a vehiculel r di! u!itatile a$late i! "ub rdi!ea "a2 $) elab rea%a. 123 .p) "tabile"te ! rmele met d l #ice "i r#a!i%ea%a pre#atirea "i e+ami!area c !ducat ril r aut . impreu!a cu . pri! pr #rama "c lara. i! c !ditiile le#ii. pre#atirea cur"a!til r i! vederea bti!erii permi"ului de c !ducere2 c) i!druma. "uprave#hea%a "i c !tr lea%a circulatia pe drumurile publice a vehiculel r aparti!a!d ace"tui mi!i"ter "i c !tr lea%a re"pectarea de catre c !ducat rii de vehicule di! "ub rdi!e a re#ulil r de circulatie2 b) c perea%a cu p litia rutiera pe!tru reali%area actiu!il r de i!" tire a c l a!el r $iciale militare. ! rme privi!d c !tr lul circulatiei aut vehiculel r aparti!a!d . i! u!itatile de i!vatama!t "peciali%ate. ! rme privi!d evaluarea capacitatil r p"ih l #ice " licitate i! activitatea de c !ducere a aut vehiculel r "au tramvaiel r' Art. 124 . ! rme privi!d c !ditiile i! care p t circula pe drumul public vehiculele "peciale de lupta di! parcul pr priu2 #) elab rea%a. c rd !ea%a "i c !tr lea%a.

cu avi%ul p litiei rutiere2 Pentru chestionare auto on line – http://urssur. c !$ rm le#ii2 b) iau ma"uri pe!tru i!"talarea. aplicarea "i i!treti!erea mi&l acel r de "em!ali%are rutiera "i a echipame!tel r de"ti!ate "i#ura!tei circulatiei. multidi"cipli!are i! d me!iul "i#ura!tei circulatiei rutiere. 126 C mi"ia de 1uprave#here a A"i#uraril r impreu!a cu p litia rutiera i!t cme"c pr #rame de preve!tie rutiera "i i!druma. c !$ rm "ta!dardel r i! vi# are. 127 (1) I! "c pul c rd !arii u!ei "trate#ii u!itare. i! "c pul preve!irii accide!tel r de circulatie #e!erate de cau%e medicale2 c) elab rea%a ! rme privi!d e+ami!area medicala a c !ducat ril r de aut vehicule "i tramvaie. 125 . ti!a!d evide!ta ace"t ra2 c) i!t cme"c "i actuali%ea%a pla!urile de r#a!i%are a circulatiei pe!tru l calitatile urba!e "i iau ma"uri pe!tru reali%area lucraril r ce "e impu! i! vederea a"i#urarii $lue!tei "i "i#ura!tei tra$icului.i!i"terul 1a!atatii are urmat arele atributii: a) elab rea%a ! rme re$erit are la e+ami!area medicala a ca!didatil r la e+ame!ul pe!tru bti!erea permi"ului de c !ducere "i a c !ducat ril r de vehicule2 b) "tabile"te ma"urile ce trebuie luate de u!itatile "a!itare. "tati !are "i parcare pe!tru di$erite cate# rii de vehicule.com/ Pagina 67 din 70 . 128 (1) Aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale au urmat arele atributii: a) iau ma"uri pe!tru me!ti!erea perma!e!ta i! "tare teh!ica bu!a a drumuril r pe care le admi!i"trea%a. i! "ub rdi!ea Guver!ului $u!cti !ea%a C !"iliul I!termi!i"terial pe!tru 1i#ura!ta Rutiera' (() Atributiile C !"iliului I!termi!i"terial pe!tru 1i#ura!ta Rutiera "e "tabile"c pri! h tarare a Guver!ului' Art. precum "i a reducerii !iveluril r de emi"ii p lua!te. precum "i pe!tru ilumi!area c re"pu!%at are a ace"t ra. cu avi%ul p litiei rutiere2 d) "tabile"c re#leme!tari re$erit are la re#imul de acce" "i circulatie. precum "i ! rme privi!d prelevarea pr bel r bi l #ice i! vederea "tabilirii i!t +icatiei etilice "i a "tarii de i!$lue!ta a pr du"el r "i "ub"ta!tel r "tupe$ia!te "au a medicame!tel r cu e$ecte "imilare ace"t ra a"upra c mp rtame!tului c !ducat ril r de aut vehicule "i tramvaie2 d) "tabile"te "em!ul di"ti!ctiv ce "e aplica pe ambala&ul medicame!tel r c !trai!dicate c !ducerii vehiculel r2 e) "tabile"te "i certi$ica c !ti!utul tru"el r medicale de prim a&ut r' Art. c rd !ea%a "i c !tr lea%a m dul de aplicare a ace"t ra' > !durile !ece"are de"$a"urarii ace"t r pr #rame "e a"i#ura de catre C mi"ia de 1uprave#here a A"i#uraril r impreu!a cu " cietatile de a"i#urare aut ri%ate' Art.Art.

precum "i de be!%i de"ti!ate e+clu"iv tra!"p rtului public de per" a!e pe drumurile pe care le admi!i"trea%a. pe parcur"ul a!ului "c lar' (*) . de pi"te pe!tru biciclete.i!i"terul <ducatiei "i Cercetarii "i . primar "i #im!a%ial bli#at riu "e de"$a" ara cel puti! ra de educatie rutiera pe "aptama!a.com/ Pagina 68 din 70 . a tract arel r. al p litiei rutiere di! I!"pect ratul Ge!eral al . -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. v r $i avi%ate de "e$ul p litiei rutiere a &udetului. mu!icipiului 8ucure"ti "au. 130 5rele de educatie rutiera di! i!"titutiile de i!vatama!t pre"c lar.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. ale aut ritatil r admi!i"tratiei publice l cale i! le#atura cu p pulari%area re#ulil r de circulatie pe drumurile publice' (.) . care "e publica i! .e) iau ma"uri pe!tru ame!a&area de tr tuare "i drumuri laterale pe!tru circulatia piet !il r. rem rcil r. primar "i #im!a%ial "e de"$a" ara p trivit pr #ramei apr bate pri! rdi! c mu! al mi!i"trului educatiei "i cercetarii "i mi!i"trului admi!i"tratiei "i i!ter!el r. dupa ca%. vehiculel r cu tractiu!e a!imala. cu avi%ul p litiei rutiere2 $) i!re#i"trea%a "i ti! evide!ta vehiculel r !e"upu"e i!matricularii2 #) iau ma"uri pe!tru ridicarea "i dep %itarea.litia rutiera di! cadrul I!"pect ratului Ge!eral al . elab rate de aut ritatile publice l cale. aba!d !ate "au para"ite pe d me!iul public2 h) iau ma"uri pe!tru a"i#urarea "patiului "i dep %itarii vehiculel r cu tractiu!e a!imala. i! "patii "pecial ame!a&ate. 129 (1) . depi"tate circula!d pe drumurile publice pe care le e"te i!ter%i" acce"ul2 i) "pri&i!a activitatile r#a!i%ate de .litiei R ma!e "e va implica i! reali%area pr #ramel r de "i#ura!ta rutiera. deve!ite impr prii di! pu!ct de vedere teh!ic pe!tru a circula pe drumurile publice. !it rul 5$icial al R ma!iei. "tabilite de C mi"ia <c ! mica pe!tru <ur pa a 5r#a!i%atiei Natiu!il r U!ite' Art.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r pe!tru educatia rutiera a elevil r' (() -r iectele de "i"temati%are a l calitatil r.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r "i aut ritatile admi!i"tratiei publice l cale iau ma"uri pe!tru p pulari%area re#ulil r de circulatie i! ra!dul tutur r per" a!el r care $ l "e"c drumurile publice "i i! ace"t "c p v r prevedea i! pla!urile a!uale $ !durile !ece"are' (() I! u!itatile de i!vatama!t pre"c lar. precum "i a drumuril r publice di! i!teri rul "i di! a$ara ace"t ra. car "eriil r "au "uba!"ambluril r ace"t ra. a aut vehiculel r.litiei R ma!e' Art.a""0media p ate "pri&i!i actiu!ile . de re#leme!tare a circulatiei.

!it rul 5$icial al R ma!iei. de"ti!ate campa!iil r "i activitatil r de educatie rutiera' Art. p litia rutiera p ate " licita "pri&i!ul u! r a" ciatii pr $e"i !ale "i al u! r c !ducat ri de aut vehicule.. de!umit re#ulame!t i! cupri!"ul pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. c !$ rm le#ii' Art. -artea I. 133 (1) . 131 I! de"$a"urarea activitatil r de preve!ire a accide!tel r rutiere. Guver!ul va emite h tararea de m di$icare "i c mpletare a D tararii Guver!ului !r'6/:(00* pe!tru apr barea Re#ulame!tului de aplicare a 5rd !a!tei de ur#e!ta a Guver!ului !r'17/:(00( privi!d circulatia pe drumurile publice.i!i"terul de I!ter!e va elab ra re#ulame!tul de aplicare a pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. care "e apr ba pri! h tarare a Guver!ului' Art. delele i!dicat arel r. !it rul 5$icial al R ma!iei. 135 I! terme! de 70 de %ile de la publicarea i! . la care R ma!ia e"te parte' Art. 132 A!ual "e "tabile"c $ !duri di! bu#etul . 134 (1) -re%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta "e aplica i!cepa!d cu data de 1 $ebruarie (00*' -e aceea"i data "e abr #a )ecretul !r'*(6:1733 privi!d circulatia pe drumurile publice.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r.7 di! (6 iu!ie 176. republicat i! 8uleti!ul 5$icial. -artea I. care c !"imt "a participe v lu!tar la ace"tea. la pr pu!erea . pe ba%a m di$icaril r "i c mpletaril r adu"e c !ve!tiil r "i ac rduril r i!ter!ati !ale i! d me!iu.i!i"terului Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. marca&el r "i "em!alel r lumi! a"e. !r'. precum "i rice alte di"p %itii c !trare pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta' (() I! terme! de *0 de %ile de la data publicarii . care "e va publica i! . -artea I' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. precum "i "em!alele p liti"til r rutieri "u!t preva%ute i! a!e+a care $ace parte i!te#ra!ta di! pre%e!ta rd !a!ta de ur#e!ta' (() A!e+a preva%uta la ali!'(1) p ate $i m di$icata "i c mpletata pri! h tarare a Guver!ului. cu m di$icarile ulteri are.CAPITOLUL 1/ Dispozitii *inale Art.com/ Pagina 6 din 70 . a le#ii de apr bare a pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta.

pe!tru prevederile art' (* ali!'(*'*) "i (*'/) "i ale art' . . C !"tructiil r "i Turi"mului.i!i"terul <ducatiei "i Cercetarii "i . art'(. pe!tru prevederile art'7 ali!'((). pe!tru prevederile art'1*0' Pentru chestionare auto on line – http://urssur. (/) "i (4). !it rul 5$icial al R ma!iei. C !"tructiil r "i Turi"mului. -artea I. mi!i"terele cu atributii i! d me!iul circulatiei pe drumurile publice v r elab ra. v r apr ba "i v r publica i! .i!i"terul Tra!"p rturil r. art' 64 ali!' (*). !it rul 5$icial al R ma!iei. -artea I. pe!tru prevederile art'1/ ali!'(. ali!'(() "i art'6* ali!'(.Art.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. C !"tructiil r "i Turi"mului "i .i!i"terul Tra!"p rturil r.)2 c) .i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r.i!i"terul Apararii Nati !ale "i . pe!tru prevederile art'1(* lit'$) "i #)2 h) .)2 b) .).0 ali!'(.i!i"terul <ducatiei "i Cercetarii "i . dupa cum urmea%a: a) .i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. art'1. art' 66 ali!'(() "i ale art' 1(/ lit' a)2 e) abr #at $) .i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. ! rmele de aplicare a prevederil r pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. pe!tru prevederile art' (* ali!'(/) "i (6)2 #) . art'(* ali!' (10).i!i"terul 1a!atatii -ublice. 136 I! terme! de 70 de %ile de la publicarea i! .i!i"terul Tra!"p rturil r.i!i"terul Admi!i"tratiei "i I!ter!el r. a le#ii de apr bare a pre%e!tei rd !a!te de ur#e!ta. ali!'(()2 d) . pe!tru prevederile art' (( ali!'(().com/ Pagina 70 din 70 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->