RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Kelas Tarikh Masa Tajuk Standard Kandungan : K2 : 5 Februari 2014 : 0940 – 1010

(30 minit) : Kemahiran bertutur : 2.1 Bertutur Mata Pelajaran Hari Bilangan Murid : Bahasa Malaysia : Rabu : 4 orang

Standard pembelajaran : 2.1.1 Bertutur tentang pengalaman atau gambar mengenai; i. ahli keluarga Kemahiran Hasil Pembelajaran : Membolehkan murid menggunakan nombor dalam kehidupan seharian : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1. Menyatakan latar belakang setiap anggota keluarga. 2. Mengumpul maklumat berkaitan anggota keluarga. Penggabungjalinan Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, : Murid mempunyai dan mengetahui keluarga asas dan kepentingan menyayangi keluarga. : Kerjasama, Keberanian, Kerajinan : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi : Komputer Riba , Klip Video, Slaid, Lembaran Kerja.

kesabaran Carta salasilah keluarga. “papaku pulang dari kota” Guru meminta murid untuk melihat tayangan video klip. Kaedah : tunjuk cara Bbm: Kbkk: Nilai : bersemangat. 5. Langkah 2 ( 10 minit ) Bercerita mengenai aktiviti berdasarkan gambar. ketekunan . 3. Kaedah : cara kerja Bbm:lembaran kerja Kbkk: Nilai : kesabaran.Rancangan Pengajaran Harian Tajuk : kemahiran Bertutur Langkah/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peranan guru Peranan pelajar Strategi/Kaedah / Bahan bantu mengajar/KBKK/Nilai murni Kaedah : Bbm: klip video Kbkk: Nilai : bersemangat Set induksi (5 minit ) Menonton video klip yang ditunjukkan oleh guru. Murid bercerita mengenai gambar yang ditunjukkan. Murid bercerita tentang ahli keluarga. Murid membuat carta salasilah keluarga. Murid ditayangkan klip video yang bertajuk “papaku pulang dari kota” Langkah 1 (10 minit) Bersoal jawab mengenai ahli keluarga. 4. 2. Ayah Ibu Abang Kakak Adik Guru bertanya mengenai ahli keluarga murid. Guru bertanya pada setiap murid mengenai aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Guru menunjukkan model salasilah keluarga. 1.

Kaedah : Bbm: klip video Kbkk: Nilai : bersemangat . Murid memberitahu apa yang dipelajari.Penutup (5 minit ) Rumusan Guru bertanya kepada murid apa yang dipelajari pada hari ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.