RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Kelas Tarikh Masa Tajuk Standard Kandungan : K2 : 6 Februari 2014 : 0910 – 0940

(30 minit) : Kemahiran bertutur : 2.1 Bertutur Mata Pelajaran Hari Bilangan Murid : Bahasa Malaysia : Rabu : 3 orang

Standard pembelajaran : 2.1.1 Bertutur tentang pengalaman atau gambar mengenai; ii. rakan. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : 1. Menyatakan nama penuh rakan mereka. 2. Mengetahui hobi rakan mereka. Penggabungjalinan Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, : Murid sudah mengenali rakan mereka. : Kerjasama, Keberanian, Kerajinan : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi : Komputer Riba , Klip Video, Slaid, Lembaran Kerja.

Tinggal di mana Guru menyatakan adabadab semasa berkawan. Murid diceritakan mengenai adab-adab berkawan Kaedah : tunjuk cara Bbm: Kbkk: Nilai : bersemangat. Langkah 1 (15 minit ) Adab-adab berkawan Bersoal jawab mengenai rakan baik 1. “upin ipin” Guru bersoal jawab mengenai rakan upin ipin. Hobi 3. Murid ditayangkan klip video Murid mejawab persoalan guru. Makanan dan minuman kesukaan 4.Rancangan Pengajaran Harian Tajuk : kemahiran Bertutur Langkah/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peranan guru Peranan pelajar Strategi/Kaedah / Bahan bantu mengajar/KBKK/Nilai murni Kaedah : Bbm: klip video Kbkk: Nilai : bersemangat Set induksi (5 minit ) Menonton video klip yang ditunjukkan oleh guru. kesabaran Guru bertanya mengenai rakan murid. . Nama penuh 2. Murid bercerita tentang ahli keluarga.

Langkah 2 ( 10 minit ) Murid menulis ucapan kepada rakan sekelas mereka. Murid menulis ucapan mereka. Guru meminta murid tampil ke hadapan. Kaedah : pengucapan Bbm: Kbkk: Nilai : kesabaran. ketekunan Murid membaca ucapan mereka di hadapan. Murid memberitahu apa yang dipelajari. Kaedah : Bbm: Kbkk: Nilai : . Guru meminta murid untuk menulis ucapan kepada rakan sekela. Penutup (5 minit ) Rumusan Guru bertanya kepada murid apa yang dipelajari pada hari ini. Murid membaca ucapan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful