You are on page 1of 4

ANALIZA CIJENE

R. Br. GN

Stavka-opis

Jed.

Koliina

mjer.

1
301-206-2.1

Zidanje zidova prizemlja

za zidarske radove

Materijal

Radna snaga

Jed. cijena

Cijena(KN)

m3

1.0

m3

0.1

282.16

28.22

kom

82

3.62

296.84

Jed. cijena

Cijena(KN)

d=30cm, upljim glinenim


blokovima, veliine
29x19x19cm u PCM 1:3:9
s vertikalnim dizanjem
materijala "skip" dizalicom.

Materijal
- PCM 1:3:9
- blok 29x19x19

325.06
Rad
- zidanje

Z VI

3.2

17.08

54.66

R II

0.9

11.24

10.12

R II

1.65

11.24

18.55

R II

0.2

11.24

2.25

- prijenos
blokova
- prijenos
morta

85.57
Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

m3

1.0

Ck=M+R*f+S=
=325,06+85,57*1,4+5,2=
=128,25KN/m2

2
301-214b-2.1

Zidanje pregradnih zidova


prizemlja d=12cm, opekom
normalnog formata u
PCM 1:2:6, s vertikalnim
dizanjem "skip" dizalicom.

Materijal
- puna opeka

kom

50

1.35

67.5

- PCM 1:2:6

m3

0.04

305.96

12.24

79.74

Rad
- pravljenje
maltera

R II

0.11

11.24

1.24

- zidanje

Z VI

1.18

17.08

20.15

R II

0.5

11.24

5.62

- prijenos opeke R II

0.17

11.24

1.91

- prijenos malteraRII

0.08

11.24

0.90

Ck=M+R*f=
=79,74+29,82*1,4=
=121,50KN/m2

29.82

ske radove
Strojevi
Jed. cijena

Cijena(KN)

36.0

5.20

5.20