You are on page 1of 3

ANALIZA CIJENE

R. Br. GN

Stavka-opis

Jed. Kol.
mjer.

Materijal

Radna snaga

Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN)

1
Runo ugraivanje betona MPa
400-305-4.1 30 od kote 0.00 na vie u
nearmirane temelje srednjeg
srednjeg presjeka. Beton
spravljen mjealicom zapremine
250l.

1) Materijal
- cement

kg

350

0.68

328

- ljunak

kg

1.25

50

62.5

- voda

m'

0.2

10

2
392.5

2) Rad
- spravljanje - RII

1.73

11.24

19.45

- izrada - BIV

1.25

17.93

22.41

- ugravanje - BII

1.25

13.79

17.24

- prijenos - RII

2.35

11.24

26.41
85.51

3) Stroj

Ck=M+R*f+S=
392.5 + 85.51 4 =
734.54 kn/m3

2
Runo ugraivanje vlanog beton
400-401-4.1 MPa 30 od kote 0.00 navie u
nearmirane nadtemelje malih
presjeka. Beton spravljen
mjealiom zaprmine 250l.

1) Materijal
- cement

kg

350

0.68

328

- ljunak

kg

1.25

50

62.5

- voda

m'

0.2

10

2
392.5

2) Rad
- spravljanje - RII

1.73

11.24

19.45

- ugravanje - BIII

2.25

15.86

35.68

- BIV

2.25

17.93

40.34

1.21

11.24

13.60

- prijenos - RII

betonski radovi
Strojevi

109.07
3) Stroj

Ck=M+R*f+S=
382.5 + 109.07 =
828.78 kn/m3

3
Runo ugraivanje betona
400-309-3.2 30 MPa od kote 0.00 na nie
u armiranu plou
velikog presjeka. Beton sparavljen
mjealicom zapremine 250l.

1) Materijal
- cement

kg

350

0.68

328

- ljunak

kg

1.25

50

62.5

- voda

m'

0.2

10

2
392.5

2) Rad
- spravljanje - RII

1.73

11.24

19.45

- ugravanje - BIV

1.08

17.93

19.36

- BII

1.08

13.79

14.89

2.35

11.24

26.41

- prijenos - RII

80.11
3) Stroj

Ck=M+R*f+S=
392.5 + 80.11 4 =
712.94 kn/m3

4
Runo ugraivanje betona
400-413-1.2 MPa 30 od kote 0.00 navie u
armirane konstrukcije vel. presj.
Beton spravljen mjealicom
zapremine 250l. Vertikalni
transport ''skip'' dizalicom.

1) Materijal
- cement

kg

350

0.68

328

- ljunak

kg

1.25

50

62.5

- voda

m'

0.2

10

2
392.5

2) Rad
- spravljanje - RII

1.73

11.24

19.45

- ugravanje - BIV

1.08

17.93

19.36

- BII

1.08

13.79

14.89

1.21

11.24

13.60

- prijenos - RII

67.30
3) Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

36.00

249.12
249.12

Ck=M+R*f+S=
392.5 + 67.30 4 + 249.12 =
910.82 kn/m3

5
Runo ugraivanje betona
400-401-3.2 MPa 30 od kote 0.00 navie u
armirane kosntrukcije malih
presjeka.
Beton spravljen mjealicom
zapremine 250l. Vertikalni
transport ''skip'' dizalicom.

1) Materijal
- cement

kg

350

0.68

328

- ljunak

kg

1.25

50

62.5

- voda

m'

0.2

10

2
392.5

2) Rad
- spravljanje - RII

1.73

11.24

19.45

- ugravanje - BIV

2.40

17.93

43.03

- BIII

2.40

15.86

38.06

1.21

11.24

- prijenos - RII

13.60
114.14

3) Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

36.00

249.12
249.12

Ck=M+R*f+S=
392.5 + 114.14 4 + 249.12 =
1098.18 kn/m3