You are on page 1of 2

ANALIZA CIJENE

R. Br. GN

Stavka-opis

Jed. Kol.
mjer.

Materijal

Radna snaga

zidarski radovi
Strojevi

Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN)

1
Zidanje zidova prizemlja TI
301-206-2.2 blokovima s koncentrinim
uljinama dimenzija 251919 cm
u produnom mortu 1:3:9

1) Materijal
mort:
- cement

kg

146

0.68

99.28

- pijesak

m3

0.93

65.00

60.45

- voda

m3

0.24

10.00

2.40

- opeka

kom

82

1.35

67.5
229.63

2) Rad
- spravljanje morta - RII

4.89

11.24

54.96

- prijenos cementa - RII

0.15

11.24

1.68

- zidanje - ZVI

1.18

17.08

20.15

- prijenos opeke - RII

0.17

11.24

1.91
77.98

3) Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

36.00

249.12
249.12

Ck=M+R*f+S=
229.63 + 77.98 4 + 249.12 =
790.67 kn/m3

2
Zidanje dimnjaka od opeke
301-211-2.2 bez obzira na broj kanala u
produnom mortu 1:2:6. Prijenos
skip dizalicom.

1) Materijal
- opeka

kom

385

1.35

519.75

- cement

kg

146

0.68

99.28

- pijesak

m3

0.93

65.00

60.45

- voda

m3

0.24

10.00

2.40
681.88

2) Rad
- spravljanje morta - RII

0.84

11.24

9.44

- zidanje - ZVI

6.5

20.97

136.31

1.5

11.24

16.86

0.94

11.24

10.57

- RII
- prijenos opeke - RII

- prijenos maltera - RII

0.37

11.24

4.6
177.34

3) Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

36.00

249.12
249.12

Ck=M+R*f+S=
681.88 + 177.34 4 + 249.12
1640.36 kn/m3

3
Zidanje pregradnih zidova
301-214b-2.1prizemlja d=12cm, opekom
normalnog formata u
PCM 1:2:6, s vertikalnim
dizanjem "skip" dizalicom.

1) Materijal
- puna opeka

kom

50

1.35

67.5

- PCM 1:2:6

m3

0.04

305.96

12.24
79.74

2) Rad
- pravljenje
maltera

R II

0.11

11.24

1.24

- zidanje

Z VI

1.18

17.08

20.15

R II

0.5

11.24

5.62

- prijenos opeke R II

0.17

11.24

1.91

- prijenos malteraRII

0.08

11.24

0.90
29.82

3) Stroj
- "skip" dizalica

m3/h

6.92

36.00

249.12
249.12

Ck=M+R*f+S=
79.74 + 29.82 4 + 249.12 =
448.14 kn/m3