You are on page 1of 2

ANALIZA CIJENE

R. Br. GN

Stavka-opis

Jed. Kol.
mjer.

Materijal

Radna snaga

zemljani radovi
Strojevi

Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN) Jed. cijena Cijena(KN)

Ruenje stabala mekog drveta

200-401-1.3 promjera 20-30 cm


1) Materijal
2) Rad
- RII

6.75

11.24

75.87
75.87

3) Stroj

Ck=M+R*f+S =
75.87 4 =
303.48 kn/h

2
Otkop humusa buldoerom
200-500-2.1 TG 50 sa guranjem zemlje
od 20-40 cm

1) Materijal
2) Rad
3) Stroj
- buldoer

m3

0.071

425.00

30,175
30,175

Ck=M+R*f+S =
30.175 kn/m3

3
Runo kopanje zemljita za
200-103-3.1 temelje irine 0.60 - 1 m
u prirodno vlanom zemljitu
od 0 - 2 m IV kategorije tla

1) Materijal
2) Rad
- RII

3.00

11.24

33.72
33.72

3) Stroj

Ck=M+R*f+S =
33.72 4 =
134.88 kn/h

4
Runo kopanje zemljita za
200-103-14.1kanalske rovove irine 0.4 m
dubine do 2 m IV kategorije tla

1) Materijal
2) Rad
- RII

2.60

11.24

29.224
29.224

3) Stroj

Ck=M+R*f+S =
29.224 4 =
116.89 kn/h

5
Razastiranje materijala u slojevima
200-203-3.1 do 15 cm (ljunak prirodni)
1) Materijal
- ljunak

m3

0.15

50.00

7.5
7.5

2) Rad
- RII
3) Stroj

Ck=M+R*f+S =
7.5 + 4.72 4 =
26.38 kn/m3

0.42

11.24

4.72
4.72