Minggu 4 | Pembinaan Ujian

UJIAN OBJEKTIF Ujian objektif merupakan satu tugasan berstruktur yang menghadkan tindak balas dengan cara menanda, membulat, menggaris gerak balas (respon yang tepat) di samping mempunyai hanya satu jawapan yang betul. (Rukiah Ahmad Tabon; 2008) Ujian objektif pula dibahagikan kepada dua item iaitu item pilihan jawapan bebas, dan item pilihan jawapan tetap.

Item Pilihan Jawapan Bebas Item pilihan jawapan bebas memerlukan murid memberi jawapan bukan memilih jawapan yang diberikan. Soalan ini boleh digubal samada berbentuk soalan, pernyataan tergantung, jawapan pendek atau item melengkapkan seperti mengisi tempat kosong, dan melengkapkan ayat. Contohnya; Item jawapan pendek i. ii. Tuliskan dengan perkataan nombor 17 siapakah empat golongan yang dikecualikan daripada

kewajipan menunaikan menunaikan zakat? __________, _________, __________, ___________

Item jawapan melengkapkan i. Haiwan yang memakan daging dan tumbuhan dinamakan __________

item memadankan. Item ini biasanya hadir dengan soalan-soalan yang berbentuk item betul/salah. pemeluwapan penyulingan pendidihan elektrolsis Bagi soalan-soalan aneka pilihan. interpretif. Terengganu __________ Pahang __________ Item Pilihan Jawapan Tetap Item pilihan jawapan tetap merupakan item yang memerlukan murid memilih jawapan. bukannya memberi jawapan sebagaimana item pilihan jawapan bebas. Item aneka pilihan dapat pula dibahagikan kepada beberapa jenis pula iaitu bentuk soalan. Aneka pilihan Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses A. C. Contoh : . Contoh soalan adalah seperti: 1. dan juga pengganggu. dan cantuman. soalan yang digubal mempunya empat unsur utama iaitu pokok soalan. B. jenis negatif. b. dan item aneka pilihan. ayat tidak lengkap. kata kunci. D. jenis jawapan terbaik. item susun semula. item pengelasan. opsyen.ii Tuliskan nama tarian tradisional negeri berikut a.

C. Satu sahaja pilihan yang betul. Contoh : Pembinaan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British memberi kesan terhadap A. dan C D – pengganggu – jawapan 2. kemasukan buruh asing beramai-ramai industri membuat tin berkembang pesat migrasi penduduk dari bandar ke luar bandar industri perlombongan bijih timah berkembang pesat 3.Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses – stem A. B. Memeriksa soalan demi soalan . Ayat tidak lengkap Setiap ayat yang tidak lengkap diikuti dengan beberapa pilihan. Jenis jawapan terbaik Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi? A. D.B.B.dan D – opsyen A.C.

B. Jenis interpretif Soalan adalah berdasarkan rangsangan yang mungkin berupa peta. Jenis Item Negatif Kelebihan ujian bentuk objektif adalah seperti berikut kecuali A. tepat dan objektif boleh menguji bidang kognitif di peringkat pengetahuan dan fahaman dengan berkesan 5. gambar rajah. B. C. jadual. C. internet perdagangan telekomunikasi . D. X adalah merujuk kepada A. D.B. graf atau petikan karangan Contoh: Berdasarkan rajah1 di atas. Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah 4. C. sesuai digunakan untuk ujian sumatif dapat menguji bidang kognitif yang lebih tinggi jawapan dapat diterima dengan cepat.

C. sintesis. II. pengangkutan 6. analisis. Jenis Cantuman atau Gabungan Soalan jenis ini mengandungi lebih daripada satu jawapan yang betul. dan penilaian. III. kefahaman. D. II dan IV I. III dan IV II. Murid dikehendaki mencantumkan jawapan menjadi satu sahaja jawapan yang betul Contoh: Antara berikut. UJIAN SUBJEKTIF . aplikasi. B. manakah alat pengangkutan jalan air pada zaman dahulu? I. II dan III I. IV.D. Jong Rakit Perahu Kapal layar I. A. III dan IV Soalan-soalan objektif hendaklah digubal dengan mengikut spesifikasi Taksonomi Bloom iaitu aras pengetahuan.

Soalan .Soalan subjektif atau esei merupakan suatu bentuk soalan yang memerlukan pelajar untuk memberi tindak balas. Contoh soalan senaraikan lima komponen utama … nyatakan tiga kelebihan … apakah definisi … mengikut …? Soalan Berstruktur dan Esei Lanjutan Soalan-soalan yang berbentuk sebegini membolehkan calon memilih. dan respon samada melalui lisan mahupun tulisan. idea dan membuat penilaian secara bebas . menyusun dan menyampaikan jawapan yang difikirkan sesuai di samping dapat menguji kebolehan calon mengemukan pendapat. jawapan. Jawapan terhad memerlukan pelajar untuk menjawab soalan secara dalam satu ayat ataupun hanya menggunakan satu perenggan manakala jawapan lanjutan merupakan esei penuh yang menjawab soalansoalan yang dikemukakan. Jawapan Pendek Terhad apa yang harus dijawab. Ia mempunyai dua bentuk tindak balas iaitu tindak balas berbentuk terhad dan juga tindak balas berbentuk lanjutan.

. analisis. dan penilaian. - Huraikan peranan sektor swasta dalam usaha memajukan ekonomi negara Sejauhmanakah anda setuju dengan kenyataan kenaikan harga minyak boleh menyebabkan inflasi.sebegini juga digunakan bagi menguji peringkat kemahiran yang lebih tinggi seperti aras sintesis. Contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful