Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian Melalui Pembentangan

INSTRUMEN PENILAIAN • Senarai semak • Rekod anekdot • Borang soal selidik • Borang maklum balas .

6. Persediaan Kerjasama Bahasa Kontak mata Bahasa tubuh Penampilan Keyakinan . 3. 4.ASPEK PENILAIAN MELALUI PEMBENTANGAN 1. 7. 2. 5.

.Apa isi yang akan dari awal sehingga akhir pembentangan . .Siapa yang akan mulakan pembentangan .Preparation(persedian) • Persediaan dari A-Z. • Perbincangan sehingga berpuas hati dengan isi pembentangan sekiranya pembentangan secara berkumpulan.Pastikan tiada isi tertinggal.

setiap ahli perlu memberi kerjasama Beri pendapat Berkongsi pendapat berusaha menjadikan pembentangan yang terbaik .Co-operation(kerjasama) • sekiranya pembentangan secara berkumpulan.

Language(bahasa) • • • • Gunalah bahasa yang mudah Tidak terlalu bombastik. Pastikan penggunaan bahasa yang betul Gunakan laras bahasa yang sesuai .

pandanglah keseluruhan audience . bukannya orang asing.Eye Contact (kontak mata) • Anggap semua audience itu adalah sahabat karib anda yang sentiasa menyokong. • Apabila sudah mendapat sedikit keyakinan.

bercekak pinggang atau apa-apa tabiat tangan yang tidak sesuai. • Tidak berpeluk tubuh.Body Language (Bahasa tubuh) • Berdiri tegak dan cuba dapatkan postur badan yang selesa dan menyakinkan. • Penggunaan bahasa badan yang sesuai semasa menyampaikan isi pembentangan dengan gerakan yang sesuai dan difahami. • Mimik muka sesuai dengan mood pembentangan . menghayun tangan tidak tentu arah. menyeluk saku.

Appearance (Penampilan) • Pastikan pemakaian sesuai dengan situasi pembentangan • Pastikan kekemasan pemakaian • Pemakaian seseorang pembentang mempengaruhi tarikan penonton terhadap pembentangan .

Confidence (Keyakinan) • Keyakinan juga mempengaruhi penyampaian pembentangan • Penilaian pembentangan juga boleh dinilai berdasarkan keyakinan pembentang. .