Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR

KELAS

:……………………………………………………

NAMA

:……………………………………………………

NO.I/C

: ………………………………………………….

TARIKH:……………………

NAMA GURU:…………………………………………………..
KOD:B2D2E1 (Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi)

1.Nyatakan pola bagi turutan nombor yang diberi:
a)

8 , 11 , 14 , 17 , …

: ________________________________________

b)

70 , 65 , 60 , 55 , …

: ________________________________________

c)

1 , 3 , 9 , 27 , …

: ________________________________________

d)

64 , 32 , 16 , 8 , …

: ________________________________________

e)

2 , 3 , 5 , 8 , 12 , …

: ________________________________________

Bulatkan semua nombor genap daripada senarai nombor di bawah: 4 7 11 16 20 34 37 41 48 4. Pernyataan Contoh a) Hasil tambah dua nombor ganjil ialah genap 3 + 5 =___ b) Beza antara dua nombor ganjil adalah ganjil 11 – 7 = ___ c) Hasil tambah dua nombor genap adalah ganjil 8 + 12 = ___ d) Beza antara dua nombor genap adalah genap 6 – 4 = ___ e) Hasil darab antara dua nombor ganjil adalah ganjil 1 x 9 = ___ f) Hasil darab dua nombor genap adalah genap 2 x 4 = ___ g) Hasil tambah satu nombor ganjil dan satu nombor genap adalah genap 3 + 6 = ___ h) Hasil darab satu nombor ganjil dan satu nombor genap adalah ganjil 5 x 6 = ___ Benar/Palsu . Bulatkan semua nombor ganjil daripada senarai nombor di bawah: 3 5 8 12 13 18 25 26 33 34 5. NO. KOD:B2D2E2 (Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap dan menyatakan perbezaan antara nombor ganjil dengan nombor genap) 1.Nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. NAMA GURU :…………………………………………………. 3.Senaraikan semua nombor ganjil antara nombor antara 56 dengan 68..Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:…………………… NAMA PELAJAR:………………………………………………….I/C : ………………………………………………….Senaraikan semua nombor genap antara nombor 81 dengan 99.. 2.

. NO.a)Dengan menggunakan kalkulator. NAMA GURU :………………………………………………….I/C : …………………………………………………. c) Nombor-nombor yang disenaraikan dalam bahagian (b) disebut sebagai 7 .tandakan nombor yang boleh membahagi nombor berikut dengan tepat: Pembahagi Nombor 1 2 3 4 5 6 12 23 35 37 41 42 47 51 60 b) Senaraikan nombor yang boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri dan 1. KOD:B2D2E3 (Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana) 1.Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:……………………….. NAMAPELAJAR:………………………………………………….

I/C : ………………………………………………….Senaraikan gandaan bagi nombor yang diberikan: a) Lima gandaan pertama bagi 5 b) Lima gandaan pertama bagi 8 c) Lima gandaan pertama bagi 12 d) Gandaan bagi 4 antara 10 dan 30 e) Gandaan bagi 7 antara 30 dan 80 f) Gandaan bagi 9 yang kurang daripada 60 g) Gandaan bagi 15 yang kurang daripada 100 TARIKH:…………………….. NAMA GURU :…………………………………………………..Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. KOD:B2D2E4 (Menyenaraikan gandaan nombor-nombor bulat) 1. . NO.

7 e) 7 .6. . 36 . 18 . . 42 . 28 . g) 1 . 48 . 36 . KOD:B3D2E1 (Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi) 1. 36 . . 8 . . 20 . 25 . . 11 .9. . 21 .Lengkapkan senarai nombor berpola berikut: a) 24 . . 16 . b) 54 . 24 .Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:……………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………… NO.3. 14 . 6 . f) 3. 19 . 32 . NAMA GURU :…………………………………………………. 23 . c) .. 30 d) . . 3 . 28 . 15 .I/C : ………………………………………………….

Kod:B3D2E2 (Menentukan nombor perdana) 1. NAMA GURU :………………………………………………….Gambarajah di bawah menunjukkan satu kumpulan nombor. NO.Tandakan nombor-nombor perdana.Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. a) 7 f) 45 b) 9 g) 53 c) 23 h) 75 d) 29 i) 123 e) 31 j) 247 2.I/C : …………………………………………………. Kenalpasti nombor-nombor perdana dan senaraikan di ruang yang disediakan... 43 63 2 57 27 71 15 13 19 87 Nombor perdana .

Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. Hitungkan hasil tambah semua faktor bagi 35. 1 2 3 6 9 18 Rajah di atas menunjukkan semua faktor bagi 18. = ___________________________________ . NO. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut: Nombor ( a ) 16 Faktor ( b ) 24 ( c ) 64 3. NAMA GURU :…………………………………………………. = ___________________________________ 4. kenalpastikan faktor perdana bagi 18. B3D2E3 –Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat 1. Bulatkan faktor bagi setiap nombor yang berikut: Nombor (a)8 ( b ) 12 ( c ) 28 Faktor 1 2 2 3 2 3 3 5 4 4 6 7 8 12 14 16 18 28 2...I/C : ………………………………………………….

NAMA GURU :…………………………………………………..I/C : ………………………………………………….. = _____________________ TARIKH:………………… . = _____________________ 3. 18 dan 20. NO. B4D2E2 – Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor 1. Cari GSTK bagi 6 dan 9. Cari GSTK bagi 6. = ____________________ 2.Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. Cari GSTK bagi 3 dan 4.

NO. NAMA GURU :………………………………………………….Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. Cari tiga gandaan sepunya pertama bagi setiap yang berikut: ( a ) 2 dan 5 : _________________________________ ( b ) 6 dan 9 : __________________________________ ( d ) 2 .I/C : …………………………………………………... B4D2E1 – Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor 1. 4 dan 6 : __________________________________ TARIKH:………………… .

I/C : …………………………………………………. Senaraikan faktor sepunya bagi nombor-nombor berikut: a. 9 dan 15 = _______________________________ b. 21 dan 24 = _______________________________ TARIKH:………………… . 18. 20 dan 36 = _______________________________ c. NAMA GURU :…………………………………………………... B4D2E3 (Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor) 1.Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. NO.

54. NAMA GURU :…………………………………………………. 30) Ya ( Tidak ( ) ) c. Tentukan yang berikut adalah FSTB kepada nombor-nombor yang diberi dalam kurungan a.I/C : …………………………………………………. 6 (42. 14 (56. 28) Ya Tidak ( ( ) ) b.. 21. 98) Ya ( Tidak ( ) ) e. 4 (8. 33 (99.. NO.Bab 2: URUTAN DAN POLA NOMBOR KELAS :…………………………………………………… TARIKH:………………… NAMAPELAJAR:…………………………………………………. 3 (15. 165) Ya ( Tidak ( ) ) . B4D2E4 (Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor) 1. 132. 60) Ya Tidak ( ( ) ) d. 70.