Inceperea lucrului in Excel 2002

Continut
Inceperea lucrului in Excel 2002................................................................................................................................ 1 Continut................................................................................................................................................................... 1 Obiective................................................................................................................................................................. 2 Pornirea Excel......................................................................................................................................................... 2 Pentru a porni Excel din Start menu.................................................................................................................... 2 Ecranul Excel.......................................................................................................................................................... 3 The Title Bar bara de titlu!...................................................................................................................................... 3 The "enu Bar bara de meniu!............................................................................................................................... 3 Toolbar#urile............................................................................................................................................................ $ Pentru a %electa o comanda dintr#un toolbar....................................................................................................... $ Pentru a %chimba modalitatea de a&i%area a unui toolbar....................................................................................$ '&i%area %i a%cunderea unui toolbar..................................................................................................................... ( Celula activa) headin*#urile liniilor %i coloanelor...................................................................................................... + The ,ormula Bar bara de &ormula!......................................................................................................................... + Scroll Bar% barele de %croll!................................................................................................................................... The Sheet Tab%....................................................................................................................................................... The Statu% Bar bara de %tatu%!.............................................................................................................................. . "eniuri.................................................................................................................................................................... . Pentru a %electa un meniu &olo%ind mou%e#ul...................................................................................................... / Pentru a %electa un meniu &olo%ind ta%tatura....................................................................................................... / Pentru a de%electa un meniu............................................................................................................................... / Pentru a re#a&i%a o comanda de meniu.............................................................................................................. 10 Pentru a arata toate comen0ile din meniu.......................................................................................................... 10 Speed1e2%............................................................................................................................................................ 11 The Ta%3 Pane panoul de activitate!.................................................................................................................... 11 Pentru a a&i%a %au a%cunde un panou de activitate........................................................................................... 11 Ie%irea din Excel.................................................................................................................................................... 12 Pentru a ie%i din Excel....................................................................................................................................... 12 Obtinerea a4utorului &olo%ind Excel........................................................................................................................ 12 ,olo%irea lui O&&ice '%%i%tant pentru a obtine a4utorul............................................................................................ 12 Pentru a activa O&&ice '%%i%tant#ul..................................................................................................................... 12 Pentru a obtine a4utorul O&&ice '%%i%tant#ului..................................................................................................... 13 Pentru a a%cunde inchide! O&&ice '%%i%tant#ul.................................................................................................. 1$ Obtinerea a4utorului &ara O&&ice '%%i%tant.............................................................................................................. 1$ Pentru a de0activa O&&ice '%%i%tant#ul %i a obtine a4utorul &olo%ind &erea%tra de 5elp a4utor!...........................1( Pentru a obtine a4utorul &olo%ind optiunea Content%.......................................................................................... 1( Pentru a *a%i un topic &olo%ind optiunea Index.................................................................................................. 1( Pentru a obtine a4utorul &olo%ind 'n%6er 7i0ard#ul........................................................................................... 1+ ,olo%irea optiunii '%3 a 8ue%tion.......................................................................................................................... 1Pentru a &olo%i optiunea '%3 a 8ue%tion............................................................................................................ 19ucrul cu &erea%tra de 5elp................................................................................................................................... 1. Pentru a a&la in&ormatii de%pre ceea ce e%te pe ecran.......................................................................................... 1. Pentru a a&i%a un ScreenTip pentru o 0ona din ecranul Excel...........................................................................1. Pentru a a&i%a un ScreenTip intr#o ca%uta de dialo*a........................................................................................ 1/ Exercitii : Inceperea lucrului in Excel......................................................................................................................... 20

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1 din 20

Obiective
Generale ,amiliari0area cu ecranul Excel %i %electarea elementelor din meniuri %i bari de meniu. ;upa completarea ace%tei lectii) vei putea %a:  Pornesti o %e%iune Excel  Identi&ici di&eritele elemente de pe ecranul Excel  Vizualizezi %i %electe0i elemente din meniuri %i bare de meniu  Obtii ajutor &olo%ind Excel  Iesi din Excel

Specifice

Pornirea Excel
O data ce Excel a &o%t in%talat pe calculator poti %a porne%ti aplicatia de%chi0and orice &i%ier %au %hortcut care are icoana Excel.

Pentru a porni Excel din Start menu
 Pe Taskbar) apa%a pe butonul Start %i apoi %electe0a meniul Programs Submeniul Programs va &i a&i%at.  'pa%a pe icrosoft Excel

Submeniul Programs

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 2 din 20

Ecranul Excel
Ecranul Excel denumit %i Ecranul !plicatiei! e%te %imilar cu ecranul altor aplicatii O&&ice <P.

The Title Bar (bara de titlu)
Bara de Titlu identi&ica aplicatia pe care o rule0i in ace%t moment "icro%o&t Excel! %i numele &i%ierului pe care il ai de%chi% Boo3 1!. In partea %tan*a a barei de titlu e Program Icon icoana de pro*ram!. ;aca vei apa%a pe acea%ta) va aparea un meniu de de comen0i cu a4utorul carora poti %a controle0i &erea%tra Excel. Poti %a &olo%e%ti %i butoanele de inimise minimi0ea0a!) aximise maximi0ea0a! " #estore readuce la marimea normala! %i $lose inchide! din partea dreapta a barei de titlu pentru a controla acea%ta &erea%tra. %ara de titlu

The Menu Bar (bara de meniu)
,iecare cuvant din bara de meniu repre0inta un meniu di&erit. ,iecare meniu contine comen0ile de care vei avea nevoie %a active0i diver%e elemente Excel. ;aca o comanda poate &i *a%ita %i pe o toolbar ve0i mai 4o%!) atunci icoana care repre0inta acea comanda e%te a&i%ata %i in meniu) pentru a u%ura recunoa%terea comen0ilor.

%ara de meniu Sfat ;aca dai clic3#dreapta pe obiecte de pe ecran inclu%iv celule) headin*#uri) %i altele! un meniu de s&ortcut va &i a&i%at. "eniurile de %hortcut contin o %electie de comen0i relevante pentru obiectul pe care ai dat clic3.

Icoanele de control ale barei de meniu %unt &olo%ite pentru a minimi0a) maximi0a %au inchide &erea%tra de 6or3boo3.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 3 din 20

Toolbar-urile
Toolbar'urile contin butoane#icoana care %unt %hortcut#uri pentru di&erite comen0i dintr#un meniu. Cand porne%ti pentru prima oara Excel) vor &i a&i%ate toolbar#urile Standard( )ormatting de &ormatare!. 'ce%tea contin cele mai de% intalnite comen0i. "ai exi%ta multe alte toolbar#uri in Excel) &olo%ite pentru &unctiuni %peciali0ate) cum ar &i editarea de *ra&ice %i de ima*ini.

Toolbar'ul Standard

Toolbar'ul )ormatting

Pentru a selecta o comanda dintr'un toolbar
 Indreapta mou%e#ul %pre un buton dintr#un toolbar Butonul va %ubliniat) pentru a arata ca ace%ta a &o%t %electat. ;aca veti tine cur%orul mai mult timp pe%te buton) va aparea un ScreenTip care de%crie &unctia butonului.

Exemplu de ScreenTip Sfat ;aca nu apar ScreenTip#urile) ace%tea trebuie pu%e in &unctiune. ;in meniul Vie*) %electati Toolbars) apoi $ustomize. 'pa%ati pe +ptions) apoi dati clic3 pe ca%uta S&o* ScreenTips on toolbars. ;aca optiunea e bi&ata in%eamna ca e%te in &unctiune.. 'pa%a pe buton pentru a activa comanda a&erenta

=nele butoane au o %a*eata in dreptul lor. ;aca apa%ati pe %a*eata vor &i a&i%ate %i alte optiuni. =nele butoane activea0a %au de0activea0a o optiune. ;aca un buton e%te %ubliniat &ara ca cur%orul mou%e#ului %a &ie dea%upra %a) acea%ta optiune e%te activata. ;aca un buton e >decolorat?) e a&i%at cu *ri#de%chi%) optiunea aceea nu poate &i &olo%ita in acel moment.

Pentru a sc&imba modalitatea de afisarea a unui toolbar
Cand toolbar#urile Standard %i ,ormattin* %unt po0itionate pe aceea%i linie de pe ecran) nu %unt vi0ibile toate butoanele de pe toolbar.  'pa%a pe Toolbar +ptions $&e,ron la %&ar%itul &iecarui toolbar! pentru a a&i%a butoanele a%cun%e pentru amandoua toolbar#uri Inceperea lucrului in Excel pa*. $ din 20

;aca %electe0i un buton a%cun%) ace%ta va &i adou*at pe toolbar a%t&el incat %a poata &i %electat rapid data viitoare cand va &i nevoie de el. Butoanele care nu %unt &olo%ite vor &i a%cun%e.

Comanda S&o* %uttons on T*o #o*s a&i%ea0a toolbar#ul Standard %i toolbar#ul )ormatting pe doua linii %eparate.

Toolbar'uri pe doua linii separata  ;aca vrei %a ve0i mai mult %au mai putin dintr#un toolbar) indreapta cur%orul %pre o,e -andle

Cur%orul mou%e#ului %e %chimba in cur%orul de mi%care.  Clic3#%i#tra*e pentru a muta toolbarul in %tan*a) dreapta) in %u% %i in 4o% ;aca tra*i un toolbar in a&ara ecranului) va deveni un toolbar plutitor.

Toolbar plutitor     Clic3#%i#tra*e bara de titlu a unui toolbar plutitor pentru a o muta#o pe ecran Clic3#%i#tra*e mar*inea de %u% %au de 4o% a unui toolbar pentru a#l &ace mai mare %au mai mic Clic3#%i#tra*e mar*inile laterale ale unui toolbar pentru a#l &ace mai lat Tra*e toolbar#ul plutitor in mar*inea ecranului pentru a#l &ixa din nou

!fisarea si ascunderea unui toolbar
Pentru a %alva din %patiul de pe ecran) toolbar#urile pot &i a%cun%e) %au chiar inchi%e.  ;in meniul Vie*) %electea0a Toolbars( apoi %electea0a toolbar#ul pe care vrei %a il a%cun0i %au %a il a&i%e0i sau  Clic3#dreapta pe orice toolbar %i ale*e un toolbar pentru a &i inchi%) a&i%at %au a%cun% ;aca un toolbar e%te a&i%at pe ecran) ca%uta de lan*a el e%te bi&ata.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. ( din 20

Celula activa, heading-urile liniilor si coloanelor
Partea principala a ecranului e%te ocupata de catre *orks&eet. 'ici %e introduc datele %i &ormulele. 7or3%heetul e%te impartit in coloane ordonate in ordine al&abetica %i in linii numerotate. Punctul unde o coloana %i o linie %e inter%ectea0a %e nume%te celula. O celula e identi&icata prin numarul %au de linie %i litera de coloana. ;e exemplu) prima celula din coloana din coloana ! %i din linia . %e nume%te celula !. . $elula acti,a e locul unde are loc editarea) de exemplu introducerea %au %ter*erea de text. ;aca celula activa e unica celula %electata) ea e bordata cu ne*ru) %i poate &i identi&icata in ca%uta /ame prin re&erire la *rila %au de catre un nume care i#a &o%t dat. ;aca e %electata mai mult de o celula) intrea*a %electie e a&i%ata intr#o culoare liliachie) textul avand culoarea nea*ra) cu exceptia celulei active) care are culoare normala in mod normal alba cu text de culoare nea*ra!. 5eadin*#ul coloanei identi&ica &iecare coloana cu a4utorul literelor al&abetului. Sunt pre0ente 2(+ de coloane) de la ' la @) apoi de la '' pana la '@) B' pana la B@ %i a%a mai departe) a%t&el repetandu#%e literele al&abetului de mai multe ori pana la coloana IV. 5eadin*#ul liniei identi&ica &iecare linie cu a4utorul unui numar. In total) exi%ta +()+3+ de liniii intr#un 6or3%heet. 5eadin*#urile coloanei %i liniilor %electate %unt colorate in alta culoare pentru a u%ura locali0are celulelor %electate.

$elula acti,a( si &eading'urile coloanei 0column &eading1 si ale liniei 0ro* &eading1

Selectarea mai multor celule

The Formula Bar (bara de ormula)
Bara de formula a&i%ea0a in timp real ceea ce e%te introdu% de la ta%tatura. Ea mai a&i%ea0a %i continutul celulei active) exact la &el cum a &o%t introdu% in %pread%heet. diver%ele optiuni de &ormatare pot %chimba continutul celulei! Cand %e introduce %au %e editea0a text) in dreptul barei de &ormula vor aparea o cruciulita ro%ie %i un %emn de bi&are verde) cu a4utorul carora puteti con&irma %au anula ceea ce ati introdu%.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. + din 20

%ara de formula Butonul Insert )unction e%te &olo%it pentru a crea &ormule matematice. Ca%uta /ame box a&i%ea0a diver%ele tipuri de in&ormatie) depin0and de actiunea pe care o e&ectuati la momentul acela. In mod normal) ea a&i%ea0a locali0area celulei active %au numele ace%teia. ;aca %electati butonul de pe bara de formula) va aparea ca%uta de lucru Insert )unction.

!croll Bars (barele de scroll)
Barele de %croll %unt &olo%ite pentru a navi*a prin 6or3%heet. Poti %a %croll#uie%ti %a navi*he0i %u%#4o%) dreapta# %tan*a! dand clic3 pe sagetile de scroll %croll arro6%! %au tra*and butonul de scroll %croll button! in partea in care doriti. Butonul de %croll i%i %chimba dimen%iunea) in relatie cu marimea 6or3%heetului.

%arele de scroll Sfat ;aca doriti %a a%cundeti barele de %croll %au ace%tea lipe%c) din meniul Tools %electati +ptions222) apoi Vie*. Puteti bi&a ca%utele din dreptul Vertical scroll bar bara de %croll verticala! %u ale -orizontal scroll bar bara de %croll ori0ontala!. Cand %e utili0ea0a barele de de&ilare) celula activa nu %e %chimba. Pentru a incepe editarea dupa de&ilarea ecranului) dati clic3 cu mou%e#ul pe o celula de pe ecran) a%t&el mutand celula activa in noua locatie.

Sfat

The !heet Tabs
=n &i%ier Excel de tip %pread%heet numit *orkbook! nu e%te compu% doar dintr#o %in*ura &oaie de calcul >%heet?!. El e%te compu% din mai multe &oi de calcul %heeturi! aran4ate in ordine ca pa*inile unei carti. ,iecare 6or3boo3 nou contine trei %heeturi) &iecare din ele putand &i &olo%it in mod %eparat %au con&i*urat pentru a >imparti? datele %i cu celelalte %heeturi. Sheeturi aditionale pot &i adau*ate in orice moment) daca e%te nece%ar. Sheet tab#ul de la mar*inea in&erioara a ecranului de 6or3%heet identi&ica &iecare %heet din 6or3boo3. =n %heet e%te %electat daca %e apa%a pe ca%uta %a. Butoanele de defilare a foilor de calcul permit %a %e a&i%e0e %i alte %heet tab#uri care %e in a&ara locului de pe ecran care e%te alocat in mod normal pentru ace%tea.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. - din 20

S&eet tabs

The !tatus Bar (bara de status)
Bara de %tatu% arata in&ormatii de%pre diver%e optiuni activate in timp ce %e lucrea0a la un %heet. ;e exemplu e%te a&i%ata o %uma pe bara de %tatu% oricand %unt %electate doua %au mai multe numere de pe %heetA $!PS %i /3 arata daca ta%tele 4$aps 5ock6 %i 4/um 5ock6 %unt active %au nu. %ara de status

Meniuri
Cuvintele de pe %ara de meniu repre0inta di&erite *rupuri de comen0i inrudite intre ele. Cand un meniu e%te activat) o li%ta de comen0i va &i a&i%ata %ub cuvantul din meniu. ;aca %electe0i una din comen0ile nou#aparute) meniul %e va inchide automat. Poti &olo%i atat mou%e#ul cat %i ta%tatura pentru a %electa comen0i din meniu. Speed7e8s %i butoanele din toolbar %unt de &apt %hortcut#uri pentru cele mai &recvent &olo%ite optiuni din meniuri. Optiunile de meniu care au in dreptul lor %a*eti) %electe0a anumite %ubmeniuri %ubmenu%!. ;aca %e po0itionea0a cur%orul pe ele) vor aparea %i alte comen0i. Comen0ile care %unt a&i%ate cu *ri#de%chi% *re2ed#out! nu pot &i &olo%ite in momentul re%pectiv.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. . din 20

$omenzile de meniu( aratand icoanele butoanelor de toolbar si Speed7e8'urile

Pentru a selecta un meniu folosind mouse'ul
 Pe bara de eniu) indreapta cur%orul %pre numele meniului re%pectiv Bumele meniului re%pective va &i %ubliniat.  ;ati clic3 o singura data pentru a %electa meniul  "uta cur%orul mou%e#ului in 4o%ul meniului pentru a a4un*e la comanda dorita  'pa%a o %in*ura data butonul mou%e#ului pentru a %electa comanda Sfat ;aca dai clic3#dreapta pe un obiect de pe ecran inclu%iv celule) headin*#uri) %heet tab#uri %i altele! va aparea un meniu de s&ortcut. "eniurile de %hortcut contin o %electie de comen0i relevante la obiectul pe care ai dat clic3

Pentru a selecta un meniu folosind tastatura
 'pa%ati ta%ta 4!lt6 Bara de meniu va &i activata %i cuvantul )ile &i%ier! va &i %ubliniat) dar meniul nu va &i a&i%at.  'pa%ati %i dati drumul la litera %ubliniata din cuvantul a&erent meniului la care doriti %a a4un*eti ;e exemplu) 4)6 pentru a de%chide meniul )ile) 4E6 pentru a de%chide meniul Edit %i a%a mai departe.  'pa%ati pe litera %ubliniata a&erenta comen0ii pe care o doriti) %au navi*ati pana la ea &olo%ind %a*etile de la ta%tatura) urmata de apa%area ta%tei 4Enter6

Pentru a deselecta un meniu
"eniurile de%chi%e accidental pot &i de%electate &ara a ale*e nici o comanda din ele.  'pa%a ta%ta 4Esc6 de doua ori) %au da#i clic3 cu mou%e#ul oriunde altundeva pe ecran Excel are meniuri Cinteli*enteC care %e per%onali0ea0a automat pentru a va a4uta) pe ba0a a cat de mult &olo%iti o anumita comanda. Cand %electati pentru prima oara un meniu) o ver%iune >pre%curtata? va &i a&i%ata) care contine doar comen0ile de ba0a. Cu cat petreceti mai mult timp in Excel) ace%te meniuri >pre%curtate? %e vor %chimba pentru a arata doar comen0ile pe care le &olo%iti in mod curent. /ota 'cea%ta in%emna ca meniurile pe care le vedeti pe calculatorul dumneavoa%tra nu vor arata exact ca %i cele din ace%t manual

Inceperea lucrului in Excel

pa*. / din 20

Pentru a re'afisa o comanda de meniu
;aca doriti %a cautati o anumita comanda pe care nu o &olo%iti in mod curent %au nu ati mai &olo%it#o pana acum) e%te nece%ar %a a4u%tati meniul a%t&el incat %a o a&i%e0e.  'pa%ati pe %a*eata dubla din mar*inea in&erioara a meniului sau  ;ati dublu#clic3 pe numele meniului &or example) Edit! pentru a#l extinde Cand un meniu e extin%) toate celelalte meniuri %e extind automat pana cand utili0e0i o comanda %au de%electe0i meniul. ;aca %electe0i o comanda dintr#un meniu extin%) ea va &i adau*ata in meniul >pre%curtat?) unde va ramane atat timp cat e%te &olo%ita.

eniul extins

Pentru a arata toate comenzile din meniu
In ca0ul in care pre&eri %a ai toate optiunile de meniu di%ponibile :  ;in meniul Tools) %electea0a $ustomize apoi dati clic3 pe +ptions Da aparea ca%uta de $ustomize  Bi&ea0a ca%uta !l*a8s s&o* full menus  ;ati clic3 pe $lose pentru a inchide meniul

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 10 din 20

$asuta $ustomize /ota ;aca %electe0i %au de%electe0i optiunea !l*a8s s&o* full menus) ace%t lucru va a&ecta toate aplicatiile O&&ice <P de pe calculator.

!"eed#e$s
Odata ce devii mai competent in &olo%irea unei aplicatii) va deveni mai u%or %a &olo%e%ti ta%tatura in locul mou%e# ului pentru a executa o comanda. "a4oritatea comen0ilor importante pot &i e&ectuate cu a4utorul tastelor speedke8. ;e exemplu) pentru a de%chide un &i%ier) poti &olo%i Speed1e2#ul 4$trl6E4+6. =neori) exi%ta mai mult decat o %in*ura ta%ta de %peed3e2. ;e exemplu) mai poti %a de%chi0i un &i%ier %i cu 4$trl6E 4).26. Pentru a vedea o li%ta completa de Speed1e2#uri) uitati#va in online help) la >1e2board %hortcut%C.

The Tas% Pane ("anoul de activitate)
Panourile de acti,itate %unt &olo%ite pentru a u%ura cele mai de% intalnite activitati. Panourile de activitate %unt &olo%ite in toate aplicatiile "S O&&ice <P. In Excel exi%ta panouri de activitate pentru a te a4uta in crearea %i de%chiderea 6or3boo3urilor) in%erarea elementelor de *ra&ica %i in cautarea de &i%iere. Panoul de activitate e%te a&i%at in mod automat in partea dreapta a ecranului) oricand %e %electea0a o comanda core%pun0atoare. Poti oricand %a a&i%e0i %au %e a%cun0i orice panou de activitate.

Pentru a afisa sau ascunde un panou de acti,itate
 ;in meniul Vie*) %electea0a Task Pane ;aca ca%uta din dreptul comen0ii e%te bi&ata) panoul e%te vi0ibil.  Pentru a %chimba panoul) apa%a pe %a*eata de pe bara de titlu a panoului

eniul Task Pane  Selectea0a panoul pe care vrei %a il a&i%e0i

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 11 din 20

Task Pane

&esirea din Excel
Poti %a ie%i din Excel in mei multe moduri. ;aca ai documente active care nu au &o%t %alvate in momentul in care ie%i din Excel) vei &i intrebat daca dore%ti %a le %alve0i inainte de a ie%i din Excel. Cel mai bine e%te %a %alve0i %iF%au %a inchi0i toate documentele inainte de a ie%i din Excel) pentru a &i %i*ur ca documentul pe care e%ti intrebat daca vrei %a il %alve0i e%te ce care trebuie.

Pentru a iesi din Excel
 sau  sau  ;in meniul )ile) %electea0a Exit SpeedKey: 4!lt6E4)96! ;ati clic3 pe butonul de $lose din dreapta#%u% a ecranului cruciulita oblica! ;a dublu#clic3 pe Excel Program Icon din %tan*a#%u% a ecranului

Obtinerea a'utorului olosind Excel
Excel contine un %i%tem online de a4utor pentru a te a4uta %a &olo%e%ti %i %a %tudie0i diver%e &acilitati ale pro*ramului. Poti acce%a %i%temul de a4utor in di&erite moduri : punand intrebari in >limba4 natural? %au navi*and prin continutul %au indexul %i%temului de a4utor. Poti con&i*ura Excel pentru a#ti a&i%a %&aturi %i de a te a%i%ta cand porne%ti pro*ramul %au in timp lucre0i. ;aca vrei %a a&li ce &unctie are un obiect de pe ecran) &unctiunea ScreenTips iti poate o&eri in&ormatii &olo%itoare.

Folosirea lui O ice (ssistant "entru a obtine a'utorul
Cand te a&li in mi4locul unei activitati %i ai nevoie de a4utor) dati clic3 pe +ffice !ssistant pentru a obtine a4utorul de care ai nevoie. +ffice !ssistant'ul e%te a%cun% in mod implicit. 'ce%ta poate &i activat in unul din urmatoarele moduri.

Pentru a acti,a +ffice !ssistant'ul
 ;e pe toolbar#ul Standard) dati clic3 pe icrosoft Excel -elp S!3  ;in meniul de -elp) %electea0a icrosoft Excel -elp SpeedKey:4).6! +ffice !ssistant'ul va &i a&i%at.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 12 din 20

Pentru a obtine ajutorul +ffice !ssistant'ului
 '&i%ea0a +ffice !ssistant#ul +ffice !ssistant'ul incearca %a *hicea%ca ce ai dori %a a&li %i iti o&era o %erie %e %ubiecte care te#ar putea a4uta.  ;aca li%ta nu cuprinde ceea ce dore%ti %a a&li) %crie o intrebare in ca%uta de text) de exemplu : >Cum %alve0 un 6or3boo3? bineintele%) I/ E/G5E:!!  'pa%a pe

O noua li%ta de %ubiecte topice! va aparea.  ;ati clic3 pe unul din ele.

Da &i a&i%ata &erea%tra icrosoft Excel -elp. Dei putea pu% %a ale*i dintr#o %erie de %ubiecte inrudite subtopice! cu cel care te intere%ea0a. 'ce%tea %unt a&i%ate cu alba%tru %i cu un triun*hi de culoare alba%tra in %tan*a lor.  ;ati clic3 pe un %ubiect

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 13 din 20

)ereastra icrosoft Excel -elp In&ormatii re&eritoare la %ubiectul pe care l#ati ale% va &i a&i%ata imediat %ub %ubtopic. Triun*hiul alba%tru) care pana acum era indreptat %pre dreapta) va &i inlocuit de un triun*hi alba%tru indreptat in 4o%.

!fisarea unui subtopic Sfat Pentru a a&i%a tot textul pentru toate %ubtextele de pe pa*ina de help) dati clic3 pe S&o* !ll din dreapta#%u% a &ere%trei de a4utor.

'numite topice contin lin3uri catre alte %ubtopice. ;aca mou%e#ul e po0itionat catre orice text care e%te colorat in alba%tru) cur%orul mou%e#ului %e tran%&orma intr#o mana.  'pa%a pe textul alba%tru pentru a a4un*e la topicul re%pectiv  Inchide &ere%tra de a4utor apa%and pe butonul $lose

Pentru a ascunde 0inc&ide1 +ffice !ssistant'ul
 ;in meniul de -elp) %electea0a -ide t&e +ffice !ssistant S!3  ;ati clic3#dreapta pe +ffice !ssistant) apoi din meniul de %hortcut) %electea0a -ide +ffice !ssistant'ul va &i a%cun%. /ota Sfat =neori) Excel a&i%ea0a me%a4e ca ra%pun% la anumite comen0i. ;aca O&&ice '%%i%tant#uI e a&i%at) ace%t me%a4e vor &i a&i%ate de catre ace%ta. Pentru a a&i%a '%%i%tant#ul) %electati din meniul -elp) optiunea S&o* t&e +ffice !ssistant.

Obtinerea a'utorului ara O ice (ssistant
Pentru a obtine a4utor &ara a &olo%i O&&ice '%%i%tant#ul) ace%ta trebuie oprit.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1$ din 20

Pentru a dezacti,a +ffice !ssistant'ul si a obtine ajutorul folosind fereastra de -elp 0ajutor1
 'ctivea0a +ffice !ssistant'ul) dati clic3 pe el apoi dati clic3 pe

   sau

Selectati +ptions ;e#bi&ati ca%uta 3se t&e +ffice !ssistant apoi dati clic3 pe +7 ;e pe toolbar#ul Standard) dati clic3 pe icrosoft Excel -elp

 ;in meniul de -elp) %electati icrosoft Excel -elp SpeedKey:4).6! '%t&el) &erea%tra icrosoft Excel -elp va &i a&i%ata.

Pentru a obtine ajutorul folosind optiunea $ontents
    ;aca optiunile $ontents) !ns*er ;izard %i Index nu %unt a&i%ate) dati clic3 pe butonul S&o* Pentru a a&i%a cuprin%ul) apa%ati pe $ontents daca ace%ta nu e%te de4a %electat 'pa%ati pe %emnul din %tan*a unei carti pentru a a&i%a continutul li%tei pentru acea carte ;ati clic3 pe un topic de help pentru a a&i%a de%pre topicul din ecranul din dreapta daca e nece%ar) dati clic3 pe %ubtopicul alba%tru pentru a mari cantitatea de in&ormatie!

Pentru a gasi un topic folosind optiunea Index
,olo%e%te Index'ul pentru a cauta cuvinte %peci&ice) topice %au %a ale*i dintr#o li%ta de cuvinte cheie.  ;in meniul -elp) %electea0a icrosoft Excel -elp )ereastra icrosoft Excel -elp va &i a&i%ata.  ;aca optiunea Index nu a &o%t de4a %electata) dati clic3 pe ea  Ta%tati ceva in ca%uta 1 %au navi*ati prin li%ta de cuvinte cheie din ca%uta 2

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1( din 20

+ptiunea Index < fereastra icrosoft Excel -elp  ;ati clic3 pe Searc&  ;in ca%uta 3) dati clic3 pe un topic pentru a a&i%a in&ormatii de%pre topicul re%pectiv in &erea%tra din dreapta

Pentru a obtine ajutorul folosind !ns*er ;izard'ul
!ns*er ;izard'ul &unctionea0a in aproximativ aceea%i maniera ca %i O&&ice '%%i%tant#ul. ;ace ii pui intrebari in limba en*le0a) el va incerca %a iti *a%ea%ca ra%pun%uri la intrebari.  ;in meniul -elp) %electea0a icrosoft Excel -elp ,erea%tra icrosoft Excel -elp va &i a&i%ata.  ;aca optiunea !ns*er ;izard nu a &o%t de4a %electata) dati clic3  Scrieti o intrebare in ca%uta ;&at *ould 8ou like to do=  ;ati clic3 pe Searc& O li%ta de topice inrudite cu intrebarea vor &i a&i%ate in ca%uta Select topic to displa8>.  ;ati clic3 pe un topic pentru a a&i%a in&ormatia de%pre topicul din dreapta ecranului daca e nece%ar) dati clic3 pe un %ubtopic alba%tru!

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1+ din 20

+ptiunea !ns*er ;izard '

icrosoft Excel -elp *indo*

Folosirea o"tiunii (s% a )uestion
Optiunea !sk a ?uestion din coltul dreapta#%u% a barii de meniu te la%a %a pui intrebari in >limba4 natural?.

Pentru a folosi optiunea !sk a ?uestion
 S!3  ;ati clic3 in ca%uta !sk a ?uestion %i %crieti o intrebare ;aca ati mai pu% o intrebare intr#o %e%iune anterioara Excel) apa%ati pe %a*eata indreptata in 4o% pentru a %electa intrebarea.

$asuta !sk a ?uestion  'pa%ati 4Enter6 Da &i a&i%ata un meniu care denume%te topicele relevante pentru intrebarea pe care ati pu%#o.

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1- din 20

eniul  ;ati clic3 pe un topic ,erea%tra de 5elp va &i a&i%ata cu in&ormatia de%pre topice pe partea dreapta a ecranului.

*ucrul cu ereastra de +el"
Cand a4un*i la &erea%tra de 5elp poti %a o manipule0i in mai multe moduri.

)ereastra

icrosoft Excel -elp

Pentru a a la in ormatii des"re ceea ce este "e ecran
Cand e%ti ne%i*ur in le*atura cu un obiect de pe ecran %au ce &ace ace%ta) poti %a a&i%e0i un ScreenTip) care o&era o de%criere a obiectului. ScreenTip#urile %unt di%ponibile %i pentru comen0i de meniu) butoane de toolbar) %i 0one din ecran cum e%te de exemplu bara de %croll.

Pentru a afisa un ScreenTip pentru o zona din ecranul Excel
 ;in meniul -elp) %electea0a ;&at@s T&is= SpeedKey: 4S&ift6E4).6! Cur%orul mou%e#ului %e va tran%&orma intr#o %a*eata cu un %emn de intrebare.  ;ati clic3 pe un obiect de%pre care doriti %a a&lati mai multe

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1. din 20

Pentru a afisa un ScreenTip intr'o casuta de dialoga
 '&i%ea0a ca%uta de dialo* pentru care dore%ti %a obtii a4utorul  ;ati clic3 pe semnul de intrebare din coltul dreapta#%u% al ca%utei Cur%orul mou%e#ului %e va tran%&orma intr#o %a*eata cu un %emn de intrebare ata%ata.  ;atii clic3 pe un obiect de%pre care doriti %a a&lati in&ormatii =n ScreenTip va &i a&i%at cu in&ormatiile de care aveti nevoie. Sfat Pentru a inchide un ScreenTip %au pentru a %ter*e %emnul de intrebare de pe %a*eata) apa%a 4Esc6 %au dati clic3 pe butonul de 5elp %au pe butonul cu semn de intrebare din nou..

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 1/ din 20

Exercitii > Inceperea lucrului in Excel
 Porne%te Excel  Identi&ica di&eritele elemente de pe ecran Bara de Titlu Bara de eniu %i Task Pane panoul de activitate! Toolbar#urile Standard %i )ormatting Scroll bar#urile Verticale %i +rizontale Bara de Status  9ocali0area S&eet tab#urilor) a ;indo* $ontrol Icon'ului) %i a optiunilor inimise) #estore %i aximise  Obi%nuie%te#te %a clic3#ui pe ele cu mou%e#ul dati clic3 pe icoana Excel Ta%3bar pentru a te intoarce in Excel dupa ce ace%ta a &o%t minimi0at!  Obi%nuie%te#te %a acce%e0i meniul &olo%ind atat mou%e#ul cat %i ta%tatura  Studia0a di&erite ca%ute %i butoane ale*e intotdeauna $ancel pentru a ie%i!  Ie%i din Excel) &olo%ind 4!lt6E4)96) apoi reporne%te#l  ;e%chide un 6or3boo3 S!5ES )ile +pen) %au 4!lt6) 4)6) 4+6 %au 4$trl6E4+6!  Pune urmatoarele intrebari +ffice !ssistant#ului 5o6 do I enter date%G cum %e introduc dateG! 5o6 do I create a chartG cum %e creea0a o dia*ramaG! 5o6 do I u%e 'utoSumG cum %e &olo%e%te &unctiunea 'utoSumG!  Exer%ea0a navi*area prin di&erite 6or3%heeturi) dand clic3 pe S&eet tab#urile a&erente  Inchide &i%ierul din meniul )ile) %electand $lose %au apa%and 4$trl6E4)96  Ie%i din Excel dand dublu#clic3 pe icoana !pplication icon din bara de Titlu  ;e%chide 6or3boo3#ul S!5ES %i porne%te Excel dati clic3 pe butonul de Start din 7indo6% Ta%3bar) %i %electati S!5ES din meniul Aocument!

Inceperea lucrului in Excel

pa*. 20 din 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful