You are on page 1of 13

ERRUMANIA EUROPAKO EKIALDEAN DAGO

IPARRALDEAN UCRANIA ETA MOLDAVIA. EKIALDEAN ITSASO BELTZA.HEGOALDEAN SERBIA ETA BULGARIA.MENDEBALDEAN HUNGRIA.

ERLIEBEAK: MENDIAK ETA MENDI KATEAK


Errumania es a uaren er!ian Transi"#ania$% mese a !a&%. Mese a '%ri in&ura (en Kar)a %a$ !au!e. E$ia"!e$%e$ *+,, me r% &araiera !u e. Transi"#ania$% A")ea$ &araia&%a$ !ira.Ber an es a u$% men!iri$ a" uena !a&%: M%" Da#enau men!ia- +./0 me r% !i uena .

MOL DAVENAU 1+./02

Kar)a %a$

EKONOMIA

NEKAZARITZA Diru sarreren se$ %ren &arran (i sua !a. Ar %a- )a a a-a(u$re errem%"a 3a - &aria e a (e$a"ea$ erei en !ira. 4ru a e a 5ara($ia$ ere e$%i( en !ira.

LEKALEAK ETA BARAZKIAK

KABIARRA
ERRUMANIA EUROPAKO KABIAR BIGARREN EKOIZLEA DA. ITSASO BELTZAN HARRAPATZEN DUTE. KABIARRA ESTURION IZENEKO ARRAIN BATEN ARRAUTZAK DIRA.

ABELZAINTZA: ARDIAK ETA T6ERRIAK

Bur!in&in (a$: 5ur!in5i!e a$% &aia$$imi$a$- in!us ria- e'un &in (a e a 7anari in!us ria

- Turism%a$ &arran (i 'an!ia !uI sas% Be" (a$% eremue an.

- Zura: Kar)a %e a$% 5as%e a$% (ura - (erra e&ie an e a )a)er e a a" (ari in!us ria era5i" (en !a.

- Errumania$% "ur)ea a5era sa !a: Pe r%"i%a- &as na ura"a - i$a (aminera"a$ 1 "i&ni %a - 5ur!ina5eruna- $%5rea- (in$a- 5auni a e a man&anes%a 5ai au!e 5er an2.