You are on page 1of 2

_

_
_

Intro
.

,
,

Ha -
,
ah -
,

ah.
. .

,
,

Hu -
,
uh -
,
huh
,
,

.
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
5
_
_
_
_
V1
,

Du
,
sid-
,
der
,
der
,
,

og
,
kig-

,
ger
,
den
,
an-
,
den
,
vej
, ,
,

,
Mens
,
jeg
,
pro -
, ,

ver
,

at
,
komm'

,
i
,
kon-
,
takt
,
med
,
dig
,


,
, _
, , ,
, _
,
9
_
_

,
Men
,
jeg
,
str
,

,
li -

,
ge
,
bag -
,
,
ved
,
di -
,
,
ig

,
Kan
,
du
,
ho -
,
,
re
,
mig?
,

,
Kan
,
du
,
ho -
,
,
re
,
mig?
,
,
13
_
_
_
_
Omkv,1
,
Hey

,
(-ey)

,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
, ,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej.
_
_
_

,
,
,
17
_
_
_
_
,

,
Hey
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
, ,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej.
_
_
_
,
21
_
_
_
_

,
men
,
du
,
ser
,
den
,
an -
,
den
,
vej.

. -
_ ,
,
,
,
_ ,
,
,
,
,
25
_
_
VZ
,

Dit
,
bru -
,
ne
,
hr
,

,
Ial -

,
der
,
ned
,
,
i
,
pan -
,
,
den.

,
Det'
,
som
,
om,
,
,

du
,
pluds' -

,
lig
,
er
,
,
en
,
an -
,
den.

,
29
_
_
,

Er
,
det
,
vi
,
havd'
,

,
ba -

,
re
,
ble -
,
,
vet
,
min -
,
,
der?

,
Kan
,
du
,
ho -
,
,
re
,
mig?
,

,
Kan
,
du
,
ho -
,
,
re
,
mig?
,
,
Du ser den onden vej
Emmo Pi
M0P-vinder Z0I4

33
_
_
Omkv,Z
,
Hey

,
(-ey)

,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
, ,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej.
37
_
_
,

,
Hey
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

by,
.

,
41
_
_
C-stk,
,

Du
,
sid -
,
der
,
ud'
,
i
,
sko -
,
le -
,
gr -

,
den
,
sam'n
,
med
,
al -

,
le
,
di -
,
ne
,
ven -

,
ner,
,
,

og
,
dem
,
du
,
ken -

,
der.
.

,
45
_
_
_
_
g
,

Hvad
,
kan
,
jeg
,
go -
,
re
,
Ior
,
at
,
I

,
dig
,
til
,
at

,
re -
,
a -
,
ge-

,
re?

,
Kom' -
,
ni -
,
ke-
,
re?
,
,

Ah -
,
-
,
uh.
-
.
,
,
,
,
, , , , , , , ,
,
50
_
_
Omkv,3
,
Hey

,
(-ey)

,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
, ,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej.
,
54
_
_
,

,
Hey
,
(-ey)

_
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)

,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
, ,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej
,
58
_
_
Codu

,
,
Men
,
du
,
ser
,
den
,
an-
,
den
,
vej

,
,
Men
,
du
,
ser

,
den
,
an -
,
,
den
,
vej
,
,

, ,

Ha-
,
ah-
,
ih.

,
,
Men
,
du
,
ser
,
den
,
an-
,
den
,
vej

. .

,
66
_
_
,
Hey

,
(-ey)

,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
jeg
,
vil
,
snakk'
,

,
med
,
dig,
,
hey!
,
(-ey)
,
Hey
,
,
ba -
,

,
by,
,
,
men
,
du
,
ser

,
den
,
an-
,
den
,
vej
,
70
_
_
,

, ,

Ah -
,
ha -
,
ai,

,
men
,
du
,
ser
,
den
,
an -
,
den
,
vej.

. -
,