RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENGURUSAN DIRI

Kelas

: K4

Mata Pelajaran

Tarikh

: 17 Februari 2014

Masa

: 0940 – 1010 (30 minit)

Tajuk

: Cara makan dan minum

Standard Kandungan

: 1.2 Mengamalkan cara makan dan minum yang betul

Hari
Bilangan Murid

Standard pembelajaran : 1.2.4 Menyatakan adab sebelum

Hasil Pembelajaran

i.

Makan

ii.

Minum

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
1. Menunjukkan 3 daripada 4 cara makan dan minum yang betul
2. Menyatakan 2 darpada 4 adab makan dan minum dengan betul

Penggabungjalinan

: Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif,

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid megetahui cara dan adab ketika makan dan minum.

Penerapan Nilai

: Kerjasama, Keberanian, Kerajinan

Unsur Terapi

: Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar

: Komputer Riba , Klip Video, Slaid, Lembaran Kerja.

: Pengurusan Diri
: Isnin
:5 orang

3. 2. Langkah 2 ( 10 minit ) Strategi/Kaedah / Bahan bantu mengajar/KBKK/Nilai murni Kaedah : soal jawab Bbm: Kbkk: Nilai : bersemangat Kaedah : tunjuk cara Bbm: Kbkk: Nilai : bersemangat. Guru mengedarkan lembaran kerja Murid menyiapkan lembaran kerja Langkah 1 (10 minit) Adab makan dan minum 1. Guru bersoal jawab dengan murid Murid bersoal jawab dengan guru. kesabaran Basuh tangan Baca doa Cara duduk Basuh tangan selepas makan Lembaran kerja Kaedah : cara kerja Bbm:lembaran kerja Kbkk: Nilai : kesabaran. Bersoal jawab mengenai cara makan yang betul: Guru menerangkan adab makan dan minum yang betul Murid diterangkan tentang adab makan dan minum yang betul. 4.Rancangan Pengajaran Harian Tajuk : Adab makan dan minum Langkah/Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Peranan guru Peranan pelajar Set induksi (5 minit ) Bersoal jawab mengenai cara makan dan minum. ketekunan .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. .Penutup (5 minit ) Rumusan Guru bertanya kepada murid apa yang dipelajari pada hari ini.... Kaedah : Bbm: Kbkk: Nilai : Refleksi pengajaran : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………... Murid memberitahu apa yang dipelajari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful