1

Consiliul Local al Sectorul 2 Plan Integrat de Dezvoltare Urbana a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 18 August 2009

Consiliul Local al Sectorul 2, Bucuresti

Plan Integrat de Dezvoltare Urbana a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani, din Sectorul 2, Bucuresti

18 August 2009 Acest raport contine 275 pagini

© 2009 Finance & Consulting Group, a Romanian limited liability company. All rights reserved. Printed in Romania.
2

Cuprins
1. Preambul
1.1. Elaborator 1.2. Obiectivele proiectului de consultanta 1.3. Contextul de dezvoltare a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani

Pg 7 7 7 10 12 12 12 14 15 18 44 44 48 49 50 51 52 53 54 57 57 58 58 59 61 62 62 66 66 68 86 87 89 95 95 95 96 106 109
3

2. Caracterizarea generala a zonei de actiune urbana
2.1. Identificarea si justificarea alegerii zonei de actiune urbana 2.1.1. Justificarea alegerii zonei de actiune urbana 2.1.2. Caracteristici geografice 2.1.3. Zonificare Functionala 2.1.4. Analiza tesutului urban existent 2.2. Caracteristici demografice si sociale ale zonei de actiune urbana si comparatie cu orasul 2.2.1. Distributia populatiei 2.2.2. Spor natural 2.2.3. Principalii indicatori sociali in zona Plumbuita 2.2.4. Analiza SWOT a situatiei demografice 2.2.5. Forta de munca si Somaj 2.2.6. Multiculturalism 2.2.7. Educatie 2.2.8. Servicii sociale 2.2.9. Servicii de sanatate 2.2.10. Migratie 2.2.11. Situatia referitor la criminalitate 2.2.11.1. Date statistice privind infractionalitatea 2.2.11.2. Ilegalitati in zona peninsulara 2.2.12. Analiza SWOT privind caracteristicile sociale 2.3. Caracteristici economice ale zonei de actiune urbana si comparatie cu orasul 2.3.1. Profilul Economic al cartierului Plumbuita si distributia activitatilor economice 2.3.2. Analiza bazei de productie existente in zona Plumbuita 2.3.2.1. Principalele societati care activeaza in cartierul Plumbuita – Steaua Rosie - Petricani 2.3.2.2. Analiza zonala a activitatilor economice 2.3.3. Servicii publice 2.3.4. Situatia referitoare la mediu in cartierul Plumbuita 2.3.5. Patrimoniul cultural al cartierului Plumbuita- Steaua Rosie – Petricani 2.3.6. Analiza SWOT a situatiei economice 2.4. Dinamica investitiilor in zona de actiune urbana 2.4.1. Investitii imobiliare 2.4.2. Alte investitii economice 2.4.3. Infrastructura publica - spatii verzi si parcari 2.4.4. Infrastructura publica

2.4.5. Accessibilitate si sistemul de transport public privat 2.4.6. Conditii de trafic in zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 2.4.7. Analiza SWOT privind accesibilitatea si transportul 2.4.8. Cadru rezumativ al aspectelor generale ale zonei 2.4.9. Reteaua de utilitati in zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 2.4.9.1. Retea de iluminat public pe strazi si pe zone 2.4.9.2. Apa si canalizarea 2.5. Nevoi de dezvoltare identificate in zona de actiune urbana 2.5.1. Opinii privind situatia existenta si nevoi de dezvoltare identificate prin sondaj de opinie a) La nivelul firmelor b) La nivelul populatiei 2.5.2. Reclamatiile din cartierul Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani inregistrate la Primaria Sectorului 2 2.5.3. Nevoi de dezvoltare identificate pe baza sondajului de opinie 2.5.4. Nevoi de dezvoltare identificate in urma analizei diagnostic 2.6. Potential de dezvoltare a zonei de actiune urbana 2.6.1. Infrastructura publica urbana 2.6.2. Infrastructura sociala 2.6.3. Infrastructura de afaceri 2.7. Analiza SWOT a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani

113 116 117 118 119 119 124 128 128 128 130 133 136 136 138 138 139 141 144 146 146 146 146 147 148 150 151 151 152 155 155 157 157 159 159 161 161 164
4

3. Strategia dezvoltarii zonei de actiune urbana
3.1. Fundamentarea strategiei zonei Plumbuita – Steaua Rosie - Petricani 3.1.1. Elemente externe zonei 3.1.1.1. Prioritati la nivelul UE 3.1.1.2. Prioritati la nivelul national 3.1.1.3. Prioritati la nivelul regional 3.1.1.4. Prioritati la nivelul municipiului Bucuresti 3.1.2. Elemente specifice zonei 3.1.2.1. Politici publice 3.1.2.2. Prioritati de dezvoltare la nivelul Sectorului 2, Bucuresti 3.1.3. Principii de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita – Steaua Rosie - Petricani 3.1.4. Viziunea strategica a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti – Ilfov 3.1.5. Viziunea administratiei locale 3.1.6. Proiecte ale PS2 pentru reabilitarea zonei Plumbuita – Steaua Rosie Petricani 3.2. Obiectivele strategice ale dezvoltarii zonei Plumbuita –Steaua Rosie Petricani 3.3. Politici si programe 3.4. Prioritati de dezvoltare 3.4.1. Imbunatatirea accessibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 3.4.2. Incluziune sociala, egalitate de sanse si cresterea serviciilor sociale

3.4.3. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice 3.5. Restrictii ale dezvoltarii urbane in zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 3.6. Indicatori propusi pentru masurarea implementarii Master Planului de devoltare durabila a Zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani

166 167 168 170 170 171 173 176 176 179 179 180 183 184 184 190 192 195 198

4. Planul de actiune
4.1. Portofoliu de proiecte la nivelul zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 4.1.1. Lista proiectelor 4.1.2. Matricea proiectelor de dezvoltare urbana 4.2. Surse de finantare 4.2.1. Fonduri nerambursabile 4.2.2. Fonduri rambursabile 4.2.3. Surse Proprii Primariei Sectorului 2 4.2.4. Potentiale surse de finantare ale proiectelor de dezvoltare propuse la nivelul zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 4.2.5. Activitatile eligibile ale axei prioritare 1, Domeniul de interventie 1.1 4.3. Lista proiectelor eligibile in cadrul Programului Operational Regional, axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.1 4.3.1 Proiect 1 - Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita, inclusiv drum de halaj 4.3.2. Proiect 2 – Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii 4.3.3. Proiect 3 - Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice - Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita 4.3.4. Proiect 4 - Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi, locuri de joaca) - Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita 4.3.5. Proiect 5 - Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie, Plumbuita) 4.4. Bugetul estimat al proiectelor 4.4.1. Bugetul estimat al proiectelor cu finantare POR 4.4.2. Bugetul estimat al proiectelor elegibile pe Axa 1.1 4.5. Perioada de implementare a proiectelor 4.5.1. Perioada de implementare a proiectelor POR 4.5.2. Perioada de implementare a proiectelor eligibile pe Axa 1.1 4.6. Harta zonelor de actiune a proiectelor 4.6.1. Harta zonelor de actiune a proiectelor cu finantare POR 4.6.2. Harta zonelor de actiune a proiectelor eligibile pe Axa 1.1 4.7. Managementul implementarii planului integrat 4.7.1. Justificarea metodologica 4.7.2. Managementul implementarii

5. Informarea publicului in procesul elaborarii planului
5.1. Informarea publicului 5.1.1. Consultarea publica 5.1.2. Revista presei referitoare la activitati de consultare publica

200 200 206 212 212 213 215 215 220 224 224 224 230 230 230 232
5

I consultare: lista participantilor Anexa 11 .Retea Apa-Canalizare Plumbuita Anexa 18 – Flyer Planul Integrat de Dezvoltare Urbana 6 .Petricani Anexa 3 .Adresa din partea Evidenta Persoanelor Anexa 5 .Invitatie II consultare publica Anexa 9 .3.5.Retea Apa-Canalizare TeiToboc Anexa 17 .II consultare: lista participantilor Anexa 12 .Model de chestionar pt firme Anexa 7 .Delimitarea zona Plumbuita prin PUZ Sector 2 Anexa 2 .Minuta I intalnire Anexa 14 .III consultare: lista participantilor Anexa 13 .1.Petricani Anexa 4 .Harta Plumbuita .Minuta III intalnire Anexa 16 .Steaua Rosie .Minuta II intalnire Anexa 15 .Invitatie I consultare publica Anexa 8 . Legislatie relevanta privind informarea publica si transparenta decizionala 234 236 236 236 237 238 239 244 249 250 251 252 256 262 268 269 271 273 274 275 6.Model de chestionar pt cetateni Anexa 6 .Invitatie III consultare publica Anexa 10 . Anexe Anexa 1 .Steaua Rosie .Harta satelitare Plumbuita.

cat si a zonei inconjuratoare. se va implementa prin proiecte individuale colectate si depuse de primariile eligibile. • integrarii grupurilor etnice in conditiile protejarii mediului. cresterea competitivitatii si a ocuparii. Aceasta abordare consta in sprijinirea simultana a unor probleme intre care exista relatii de interdependenta. Acesta vizeaza rezolvarea simultana a unor probleme intre care exista relatii de interdependenta. inovativ si orientat catre satisfacerea clientilor. multumita unei echipe de consultanti si profesionisti de cel mai inalt nivel. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atat asupra dezvoltarii de ansamblu a orasului. 1. care are ca scop asigurarea cresterii economice si crearea de locuri de munca. care sa respecte cerintele de elaborare 7 . de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca. precum si actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Planul contine strategia de dezvoltare pe termen lung a zonei respectiva. clar delimitate spatial in cadrul oraselor. Din acest motiv. prin Programul Operational Regional s-a prevazut ca. sociale si de mediu din zonele urbane degradate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care exista relatii de interdependenta si care afecteaza atat zona urbana cat si arealele adiacente. Planul integrat porneste de la analize socio-economice ale zonei de actiune urbana si identifica nevoile si problemele care trebuie depasite. Abordarea integrata a problemelor economice. Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate. firma de drept romanesc infiintata in aprilie 2006. plan care se implementeaza prin proiectele individuale identificate in planul de actiune.2 Obiectivele proiectului de consultanta Planul integrat de dezvoltare urbana este un document de planificare strategica a dezvoltarii ce se poate referi la un centru urban sau zona de actiune urbana.eu). Acest document de planificare a dezvoltarii zonei de actiune urbana clar delimitata. vor fi finantate planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung. propunandu-se ca partener strategic in dezvoltarea de proiecte ale societatilor si administratiei publice din Romania. in cadrul acestei axe prioritare.finco-group.Co Group are in portofoliul sau mai mult de 250 de clienti. Bucuresti este elaborat de Finance & Consulting Group Srl (www. In dubla provocare de inovare si imbunatatire continua a performantelor. Fin. asa cum sunt: • activitatilor de renovare fizica a mediului urban.1 Preambul 1. condusi de un spirit dinamic. Bucuresti. avand ca scop regenerarea arealelor urbane (”zone de actiune urbana”). grupul ofera clientilor publici si privati sprijin total in administrarea societatilor si in management proiectelor. • actiunilor pentru dezvoltarea economica.1 Elaborator Master Planul de Dezvoltare Durabila a Zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani din Sectorul 2. • activitatilor de reabilitare a infrastructurii de baza. Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui Master Plan de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita/ Steaua Rosie/ Petricani din sectorul 2. dar si obiectivele specifice necesar a fi atinse pentru a rezolva problemele identificate. Experientele europene anterioare au aratat ca abordarea integrata a problemelor a fost o metoda de succes pentru rezolvarea acestora si obtinerea unei dezvoltari urbane durabile.

de mediu. Sub-domeniul: Centre urbane. avand ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de actiune urbana). sociale. analiza generala a zonei de actiune urbana si comparatie cu Sector 2 si Municipiul Bucuresti. clar delimitate spatial in cadrul oraselor. asa ca acest documentul strategic de planificare a dezvoltarii va corela politicile sectoriale economice. In acest context. sociale si de mediu din zonele urbane degradate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care exista relatii de interdependenta si care afecteaza atat zona urbana cat si arealele adiacente. 8 . Obiectivul secundar al proiectului consta in aplicarea pe baza acestui document . anume cresterea rolului economic si social al oraselor. si care sa propuna optiunile de dezvoltare strategica pentru regenerarea urbana a zonei. 3.1 – Planuri integrate de Dezvoltare. Din acest motiv. Avantajul unei abordari integrate a problemelor economice. prin Programul Operational Regional s-a prevazut ca. Obiectivul acestui domeniu major de interventie il reprezinta – conform Programului Operational Regional . Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor. dar si obiectivele specifice necesar a fi atinse pentru a rezolva problemele identificate. inclusiv a serviciilor sociale in zona vizata. vor fi finantate planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung. Scopul final al proiectului il constituie rezolvarea simultana a o serie de probleme identificate la nivelul zonei Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani. intre care exista relatii de interdependenta si care afecteaza si arealele adiacente zonei de interventie propriu-zise – zona Plumbuita.ale unui plan integrat de dezvoltare urbana. Domeniul Major de Interventie 1. in vederea atragerii de catre Primaria Sectorului 2 Bucuresti de fonduri nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare.cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase. 2. in cadrul Programului Operational Regional. imbunatatirea serviciilor urbane. precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului. care sa fundamenteze analiza nevoilor locale si a orientarilor strategice de dezvoltare si care sa furnizeze informatii relevante privind situatia din zona Plumbuita / Steaua Rosie/ Petricani. de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale pentru ocuparea fortei de munca. precum si cu Orientarile Strategice Comunitare pentru actuala perioada de programare 2007-2013. prin reabilitarea infrastructurii urbane. Master Planul de Dezvoltare Durabila a fost elaborat in patru etape: 1. Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane degradate. elaborarea Planului de actiune. inclusiv a serviciilor sociale. cat si a zonei inconjuratoare. prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane. planurile integrate de dezvoltare si regenerare urbana vor contribui la atingerea obiectivului specific al POR. elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani. in cadrul acestei axe prioritare. prin aplicarea unei abordari policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor. Obiectivele specifice acestei cercetari converg catre realizarea unui sistem coerent si complet de date si informatii. in concordanta cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Cadrului National Strategic de Referinta. Planul Integrat porneste de la analize socio-economice ale zonei de actiune urbana si identifica nevoile si problemele care trebuie depasite. Planul are drept scop cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca. transport cu politicile teritoriale specifice dezvoltarii durabile a zonei. Bucuresti. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atat asupra dezvoltarii de ansamblu a orasului. sector 2. precum si actiuni de reabilitare a infrastructurii sociale si imbunatatirea serviciilor sociale.

ONG-uri. • Programul de Cooperare Interregionala URBACT II. atat din partea mediului de afaceri.4. Bucuresti este elaborat in concordanta cu: • Legislatia Comunitara (europeana si nationala) in domeniul unor indicatori sau factori limitativi (minimi sau maximi obligatorii). • Programul de Cooperare Interregionala INTERACT 2007-2013. La nivel national: • Programul Operational Regional 2007-2013. • pentru a asigura beneficii egale pentru toti membrii comunitatii. cat si din partea Primariei. • Programele Operationale Sectoriale pentru perioada 2007-2013. • pentru a vedea costurile monetare. • pentru a fi folosita ca instrument de atragere a investitiilor. 9 . MPDD ia in considerare si prioritatile formulate in urmatoarele documente strategice sau programatice ce pot influenta elaborarea sa: Documente strategice Documente de programare – Fonduri structurale Documente planificare urbana de • Planul National de Dezvoltare a Romaniei pe perioada 2007-2013. Master Planul de dezvoltare durabila (MPDD) a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani din Sectorul 2. • Planul Multianual al Bugetului (sectorul 2). • Cadrul Strategic de Dezvoltare a Regiunii Bucuresti-Ilfov. • pentru a implica cat mai multi beneficiari in acest proces: mediul educational. • Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV C. Planul integrat de dezvoltare este necesar si datorita altor beneficii conexe: • pentru a crea o viziune a comunitatii locale cu privire la dezvoltarea sa in viitor. documentele de programare strategica la nivelul Uniunii Europene si mondial. • Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila. elaborarea Portofoliului de proiecte finantabile. • Planul Urbanistic General si regulamentul aferent. • pentru a stabili si a agrea scopuri comune de dezvoltare a localitatii. comunitatea de afaceri. • Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013. de resurse umane si timp care sunt implicate in dezvoltarea locala. • Cadrul Strategic National de Referinta pentru 2007-2013. La nivel international: • Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei. Pe langa avantajele generate de interesul socio-economic.

1 Soseaua Colentina. în judetul Ilfov. Gherghitei şi având în vedere că zona e limitrofă unor zone precum Tei. cu o medie de varsta de 40 ani. Colentina1 reprezintă limita de sud.1. D-na Ghica şi Sos. desfasurandu-se pe o suprafata de 32 km² cu o populatie de 360. doar linia care merge de la strada Oituz si str.01%). este localizata strategic in capitala. Sectorul 2 se caracterizeaza printr-un relief plat de campie. având în vedere prezenţa arterelor fundamentale pentru viabilitatea din sectorul 2 şi pentru circulaţia din capitală. Petricani. Zona de studiu Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Această arteră se întinde pe verticală conectând inima sectorului 2 atât de zonele de producţie şi de birourile din Pipera/Tei. germani (0.33%). Andronache. 96%). accentuând caracterul periferic al zonei.44% il reprezinta populatia de gen masculin si 53.000 locuitori.12%). Situata in partea centrala a Sectorului 2 Bucuresti. romi (1. un procent de 46. datorită prezenţei arterelor precum Sos. atât în analiza problemelor existente cât şi ca punct de plecare pentru o dezvoltare integrată şi durabilă a zonei. Dintre acestia. secui (0. D-na Ghica. Sos. până la Pepiniera Tei Toboc. populatia activa reprezentand 73% din totalul populatiei. Zona Plumbuita –Steaua Rosie – Petricani. este principala intrare catre zona de studiu.01%). Colentina. reprezintă limita de vest care delimitează zona de lacul Tei. D-na Ghica şi Fundeni. macedoromani (0. fosta fabrică de ceramica parasita. Acesta se invecineaza in vest cu Sectorul 1 si in est si sud-est cu Sectorul 3. Aceasta este cea mai importanta ruta de acces si delimiteaza zona de studiu pe partea de vest de la intersectia cu Sos. Str. • Tărmul nordic al lacului Plumbuita. cu o densitate a populaţiei de 11. Afumati (pana la iesirea din municipiul Bucuresti). Trebuie menţionat însă că datorită prezenţei lacului acului Plumbuita.3 Contextul de dezvoltare a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . • Strada Petricani. zona Plumbuita –Steaua Rosie e Petricani are o mare importantă din punct de vedere istoric. Conform statisticilor. Din punct de vedere geografic. a cărui morfologie generează două peninsule subţiri de forma unei potcoave. cartierul Andronache/ Creanga şi Fundeni. detine o localizare strategica în cadrul sectorului 2 (mai mult decat alte macro-zone precum Baicului şi Creanga). cultural si religios pentru sectorul 2. In Sectorul 2 convietuiesc romani (cca. pentru conexiunile cu platforma industrial industri ă Pipera şi pentru accesul la provincia Ilfov. Fundeni pana la intrarea pe Sos. Pornit ca si celelalte Sectoare din centrul Capitalei. ţărmul reprezinta o limită naturală care trebuie luata in considerare. strada cu cel mai mare debit din sectorul 2 si artera de iesire din Bucuresti spre Buzau si Nord-Estul tarii.Salcilor) reprezintă limita de nord al perimetrului în discuţie. populatia Sectorului 2 este una tanara.74%). zona e delimitată de urmatoarele artere de circulatie: • Str.332 loc/km². str. marea majoritatea a străzilor interne ale zonei în discuţie (mai ales cele două peninsule) sunt greu accesibile. cât şi de Tunari şi de alte centre localizate în nord sau exteriorul municipiului Bucureşti. reprezentand un major punct de transport prin situarea in apropierea arterelor de transport importante ale orasului. Andronache (începutul. maghiari (0. 10 .Petricani Sectorul 2 este situat in partea de nord-est a orasului Bucuresti. sasi (0. Oituz. odată activă din punct de vedere industrial şi foarte atractivă pentru populaţia Bucureştiului datorită prezenţei parcului şi lacului Plumbuita şi al faimoasei mănăstiri. Mihai Tudor.03%).56% populatia de gen feminin. Str. In general. în vecinătatea arterelor Colentina.

necesită o serie de intervenţii urgente care să respecte o strategie integrată de dezvoltare durabilă. cu un grad ridicat de periculozitate şi având consecinţe asupra vieţii şi condiţiilor sociale ale locuitorilor. mai ales în ceea ce priveşte problema gunoaielor. Fundeni si ajunge la Str. ţinând cont de logica regenerării urbane şi construcţiei unei identităţi locale pe baza patrimoniului existent2. Hortensei (care reprezinta inceputului cartierului Colentina). • lipsa de integrare a comunitatii rrome si grad ridicat de separare sociala (mai ales în cele două zone peninsulare. • infrastructura de acces deficitara pentru locuitori.Perimetrul de est al zonei noastre este delimitat de str. fiind caracterizata prin: • starea ridicata a infractionalitatii. unde se găsesc diverse cazărmi din metal). încălţăminte. Numeroasele probleme cu care se confruntă zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani în ceea ce priveşte infrastructura. publicitate şi consultanţă. ceea ce demonstrează că zona nu este un pol productiv important pentru sectorul 2 şi cu atât mai puţin pentru Bucureşti. Imaginea de cartier degradat. • infrastructura economica si de comunicatii slab dezvoltata. Zona noastra de studiu nu este dezvoltata nici din punct de vedere industrial. cu o mare concentraţie de populaţie romă). Aceasta segregare sociala a condus la procese de formare a inegalitatilor si la o distantare sociala (marginalizare si chiar la izolare sociala). • un fond de locuinte vechi şi improvizat (în special in cele două peninsule si in zona Gherghitei-Tudor Mihai. • infrastructura tehnica (utilitatile) care necesita extinderi si modernizari importante in tot perimetru. de o calitate foarte slaba a mediului construit. Salcilor şi de Sos. • In vederea implementarii Agendei Locale 21. care sa faca posibila dezvoltarea armonioasa si durabila a Sectorului 2. Cu excepţia câtorva societăţi care produc mobilă. economice si sociale in raport cu alte zone ale sectorului 2 si cu realitatea existenta la nivelul Bucurestiului. mai ales daca vorbim despre instalatiile de productie existente. ceea ce determina activitati comerciale cu volum redus. societăţi de servicii. in special in zona Tei Toboc si arealul locuit din peninsula Plumbuita. instalaţii urbane. echitatea sociala si protectia mediului. bazandu-se pe potentialul de dezvoltare al zonei. Sectorul 2 devenind primul sector din Bucuresti care pune in practica acest instrument modern de planificare si management care urmareste o abordare integrata a problemelor comunitatii locale. Zona pe care o avem in studiu prezinta mari disparitati infrastructurale. problemele de natură socială. ambientală şi economică. periferic si nedezvoltat. sau care derulează anumite activităţi comerciale. Primaria Sectorului 2 Bucuresti impreuna cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au semnat la 12 februarie 2007 Memorandumul de Finantare. care subliniaza caracterul economic al zonei ca fiind cu precadere de servicii. construirea capacitatilor pentru dezvoltare durabila va presupune un echilibru intre noile infrastructuri publice. trebuie mentionata absenta totala a unei retele productive locale şi prezenţa unui număr reduse de firme care să activeze în cartier. La nivelul zonei Plumbuita –Steaua Rosie Petricani. mai ales din cauza deficienţelor reţelei de apă şi situaţiei grave a reţelei de canalizare (absentă aproape în totalitate într-un cartier din centrul unei capitale europene) • mari probleme legate de ambient din cauza lacului Plumbuita şi a nivelului redus de educaţie civică a populaţiei. dezvoltarea economica. genereaza un impact negativ asupra atragerii investitiilor si dezvoltarii de noi activitati economice. Colentina care porneste de la sos. 2 11 . Bucuresti. aşa cum există şi pe străzile din partea de est a peninsulei Tei Toboc.

Aspecte relevante legate de lipsa infrastructurii (într-o zonă deja periferică dată fiind morfologia celor două peninsule create de lac). ridicarea calitatii vietii si serviciilor. Poate ca toate problemele semnalate si de care se lovesc locuitorii se vor rezolva in momentul in care vor incepe o serie sistematica de actiuni de interventii programate pe teritoriu. avand în vedere faptul ca se constata disparitati de dezvoltare intre zona si celelalte zone ale sectorului si ale Bucurestiului. cat mai ales investitii majore. bandele de cartier) fac din cartierul Plumbuita –Steaua Rosie – Petricani o zona de granita. nivelul redus de educaţie şi condiţiile precare de trai. conservarea şi reabilitarea patrimoniului cultural şi arhitectural existent3. probleme cu poluarea apelor). este necesar să se structureze demersul strategic pentru dezvoltarea durabila si regenerarea economica si sociala. asa cum s-a intamplat in orase precum Copenhaga.1. prioritate au apărarea. Munchen sau Londra.645 locuitori din sectorul 2 nu beneficiază de aceste servicii). Un program de recuperare urbană bine structurat ar putea să transforme ţesutul urban al zonei discutate pentru a favoriza o distribuţie mai echilibrată a 3 Marele avantaj al zonei este dimensiunea culturala. veniturile foarte mici ale populaţiei. In afara piorităţilor sociale şi de infrastructură care trebuie soluţionate imediat.1 Justificarea alegerii zonei de actiune urbana De decenii.1. Zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani se confrunta cu mai multe probleme fundamentale. poate atrage atat turisti. Zona se confruntă cu probleme diverse.imbunatatind nivelul de trai in zona pentru locuitori. Identificarea si justificarea alegerii zonei de actiune urbana 2. construirea unei zona urbane functionale. Caracterizarea generala a zonei de actiune urbana 2. zona Plumbuita – Steaua Rosie . 12 . Faptul că la cele două peninsule se poate ajunge printr-o singură arteră (Petricani pentru Tei Toboc şi Plumbuita. care. probleme cu reţeaua de apă. absenţa totală a serviciilor medico-sanitare şi sociale pentru rezidenţi (mai mult de 23. degradarea spaţiilor verzi.Ricinului pentru peninsula Plumbuita) demonstrează gradul de accesibilitate redus al zonei în ceea ce priveşte transportul cu auto-vehiculul. pe baza unei logice de dezvoltare integrata a teritoriului4. Situaţia gravă existentă şi înrăutăţită de-a lungul anilor a amplificat degradarea şi izolarea zonei care are nevoie astăzi de o serie de intervenţii integrate şi orientate către recuperarea cartierului şi regenerarea urbană. de gradul de degradare al constructiilor si o puternica tendinta. zona dispune de un anumit potenţial turistic şi cultural şi de agrement. Caracterul de segregare al cartierului se regaseste in integrarea redusa a zonei in restul orasului. absenţa canalizărilor.2. In zona Plumbuita –Steaua Rosie – Petricani este nevoie de accentuarea identitatii cartierului. de segregare etnica (rrom) si sociala (familiile numeroase. Pornind de la inventarierea tendintelor de evolutie si a potentialului de dezvoltare. folosita inspirat. dar si o schimbare estetica pozitiva. esenta fiind reconsiderarea pentru un confort superior. putin dezirabila ca zona de locuit sau de lucrat pentru populatia din Bucuresti. Din contra. prima dintre ele fiind cea privitoare la marile carenţe în infrastructură (străzi care nu sunt asfaltate. 4 Regenerarea urbana se produce doar intr-un teritoriu care functioneaza in anumite conditii. inca in curs. prin optimizarea conditiilor mediului urban si regenerand perimetrul cartierului dintr-o perspectiva sustenabila. dar şi cu un nivel ridicat al criminalităţii locale (care se organizează şi afectează şi alte zone sau ţări). de securitate si nivelul de trai in spatiile publice. absenţa staţiilor de pompaj pentru apa din lac. Administraţia publică a sectorului şi administraţia generală au datoria de a pune în aplicare politici concrete pentru recuperarea zonei. Iar centrele si reperele culturale sunt perfecte pentru proiectele de regenerare urbana. majoritatea proiectelor reusite de gen fiind bazate pe repere culturale preexistente. integrare care poate tine de o imbunatatire a infrastructurii urbane.Petricani este bine cunoscuta de administratia publica pentru o serie de probleme nerezolvate şi pentru o serie de condiţii minime care ar trebui să fie garantate cetăţenilor din cartier. o mai mare accesibilitate.

Steaua Rosie . Plumbuita . In contextul dezvoltarii viitoare. Este intr-adevar aceasta baza de la care se pleaca pentru a optimiza intr-un mod cat mai coerent regenerarea intregii zona Plumbuita – Steaua Rosie . comercial. de agrement. saraciei si a deteriorarii in general. pentru a elimina condiţiile de abandon şi de degradare urbană. de asemenea. stiut fiind faptul ca reclasificarea zonei este absolut necesara.Petricani catre un studiu calitativ-cantitativ a tuturor fenomenelor care se vor prezenta in aceasta zona. De aici deriva necesitatea de a individualiza criteriile de transformare concordante cu caracteristicile fiecarui mediu. Obiectivul administratiei consista in regenerare urbana prin care se intentioneaza revigorarea unei zone periferice cu pronuntate carente structurale si cu o nemultumire generala la nivel socioeconomic. orientata spre reechilibrarea functiilor urbane si valorificarea potentialului specific (cultural. ambientală şi socială care caracterizează zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane. In cadrul acestei axe prioritare se finanteaza proiecte de regenerare urbana. Daca planificarea urbana in reamanajarea unei zone inseamna. Orice posibilitate de reinnoire.Petricani. Tocmai datorita acestor motivatii foarte puternice s-a orientat analiza socio-economico-structurala a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . ar trebui efectuata intr-un cadru concordant cu strategia de planificare integrata si durabila. inclusiv transportul urban. turistic. creare ex novo sau de conversie trebuie sa se bazeze pe o atenta evaluare a caracteristicilor zonei Plumbuita – Steaua Rosie . astfel cu atat mai mult cu cat exista oportunitatile de finantare oferite de programele europene5. Este de o importanta majora abordarea integrata a dezvoltarii urbane. ca in ciuda neglijarii intretinerii. fie acelea care necesita o noua proiectare si constructie. care traieste o stare de degradare urbana si nemultumire sociala. De altfel. urbana si de mediu. Proiectele de investitii vor trebui sa vizeze revigorarea socio-economica a zonei prin satisfacerea nevoilor de dezvoltare imediata a comunitatii locale: modernizarea strazilor.Petricani. vizeaza posibilitatea concreta pentru zonele periferice de a reconstrui sau de a forma ex novo o proprie identitate si un nou rol functional. deoarece nu toate modelele pot fi extinse dincolo de mediul geografic la care fac referire. dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reconditionarea zonelor din Plumbuita. a devenit o prioritate a Administratiei Primariei Sectorului 2 regenerarea urbana a zonei Plumbuita – Steua Rosie – Petricani. garantarea unui minim de servicii sociale si sanitare pentru rezidenti prin reabilitatea infrastructurii sociale. a construi ex novo inseamna a rationaliza interventiile care trebuie efectuate dintr-un punct de vedere care presupune armonizarea potentialului fie de structurile care trebuie reevaluate.Steaua 5 In cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala. rezidential) fiecarei zone a cartierului. servicii sociale in sprijinul populatie locale. in conformitate cu principiile de sustenabilitate. rezolvarea problemei referitoare la criminalitate si infractiuni. actiunea de dezvoltare si incluziune sociala se bazeaza pe recuperarea si valorificarea bazei urbane si a conditiilor socio-economice. a infrastructurii existente deja care isi sporeste utilitatea. problemele sunt acute si impun solutii urgente: punctele critice ale zonei au nevoie de raspunsuri ad hoc. 13 . sociala. Ca si alte zone periferice. solutii pentru o mai buna accessibilitate din toate zonele cartierului. Pe termen scurt. acces la utilitati pentru locuitorii din cartier. prin integrarea strategiilor de dezvoltare economica. pentru a reduce marginalizarea sociala si de mediu.serviciilor şi a infrastructurii şi pentru a îmbunătăţi calitatea ambientală şi arhitectonică a spaţiului urban. Programul Operational Regional 2007 – 2013 pentru Romania include fonduri pentru proiectele care se integreaza in Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – zone de actiunea urbana.Petricani. O politica orientata spre regenerarea urbana.

Baneasa. Pe teritoriul Capitalei. Sos. in continuare. Sectorul 2 se invecineaza in vest cu Sectorul 1 si in est si sud-est cu Sectorul 3. Mihai Tudor si de malul nordic al lacului Plumbuita Cartierul Plumbuita s-a dezvoltat pe un relief jos. Arealul Plumbuita – Soseaua Rosie . care despart zona de studiu de cartierul Fundeni • Limita estica este formata din Strada Salciilor. zona cartierului Doamna Ghica (in sud) si in vecinatatea cartierului Fundeni (in est). depasind diferenta de calitate a vietii urbane.4 km pe aria Municipiului Bucuresti. de coeziune sociala si de identitate care o separa de celelalte cartiere avantajate din acest punct de vedere. Andronache pana la intersectia cu Strada Oituz si. strada Cremenita. Astfel. Plumbuita. formata de strada Petricani. astfel incat delimitarea este data atat de artere de circulatie. traverseaza zona de nord a Bucurestiului si curge mai apoi inspre Dambovita. zona de studiu este marginita de: • Limita de vest a cartierului. o subunitate a Campiei Vlasiei. Salba de lacuri a fost creata incepand cu anul 1936. ci ar trebui sa se observe oportunitatea interventiilor structurale si strategice pentru dezvoltarea si recalificarea intregului sector 2 si al orasului. in lunca raului Colentina. Floreasca. limita care separa cartierul Andronache • In nord. atat din prisma faptului ca este vorba de o ocazie de redefinire a structurarii sistemului teritorial din Sectorul 2. Cadrul natural favorizeaza asadar dezvoltarea asezarilor umane. Insa ideal ar fi sa nu se perceapa zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani ca una periferica si degradata. situata chiar la nord de lacul Plumbuita. care acum sunt lipsite de activitate si de semnificatie. formand astfel o zona peninsulara si una insulara si zoan exterioara acestui spatiu. Colentina formeaza o salba de lacuri naturale: Mogosoaia. Pantelimon. zona de studiu este dominata de prezenta lacului Plumbuita. Perimetrul zonei obiect de studiu nu are o forma regulata. rau care izvoreste din zona dealurilor Targovistei. In plus. surse de oxigen pentru echilibrul climatic si improspatarea atmosferei poluate a orasului. Sos. in zona lacului Plumbuita. Prezenta lacurilor si a spatiilor verzi constituie o adevarata oaza de verdeata si. 2. cu a sa forma de semicerc. al carei afluent este si in care se varsa dupa un curs de 98 km. de strada Oituz.Rosie – Petricani trebuie sa-si aduca aportul la relansarea sectorului 2. Colentina. Ca si imagine geografica. dincolo de care se intinde Lacul si Parcul Tei • Delimitarea in partea de sud este data de strada Sinaia. care imparte zona in mai multe segmente.Petricani are o pozitie centrala inc adrul sectorului.1.2 Caracteristici geografice Situat in partea de nord-est a Bucurestiului. cat si pentru ca zonele degradate constituie o oportunitate de recuperare si refolosire fizica a unor areale din oras. Dovada a faptului ca teritoriul a fost candva acoperit de faimosii codri ai Vlasiei este padurea Andronache. o simpla “rana urbana” care trebuie rezolvata in scurt timp prin intermediul instrumentelor structurale. suprapunandu-se Campiei Bucurestiului. delimitarea este data de Str. prin bararea cursului raului si asanarea albiei mlastinite a raului. cat si de limita lacului care da si numele zonei. fiind localizat intre cartierul Tei (perimetrul este marginita la vest de Lacul Tei). continuata in sud-vest de strada Doamna Ghica. 14 . Tei. rolul pe care aceste zone il poate avea in procesul de transformare urbana rezulta strategic. zona Andronache (in nord). cu prelungiri in zona judetului Ilfov ce conduc spre orasele Buzau si Urziceni. Colentina si Strada Simetriei. dintre care 37. totodata. Fundeni. Herastrau.

Depunerile de aluviuni transportate de apele care alimenteaza lacul a dus la dezvoltarea excesiva a vegetatiei acvatice si. Pentru a crea o imagine mai clara a celor 66 de strazi. Din punct de vedere al vegetatiei. in timp ce verile sunt foarte calde in ultimii ani. asadar. Acest lucru se datoreaza deversarii direct in raul Colentina a apelor uzate rezultate in unitatile industriale din amonte de Bucuresti: Buftea (industria alimentara. calitatea apei lacului nu corespunde standardelor calitative. este bine definit de graficul din dreapta. 2. Astfel. de vile in cosntructie si mormane de moloz. Cu toate acestea. strazile perimetrului sunt enumerate in 15 . motiv penru care nu poate fi utilizata in scop domestic. Atat iarna cat si vara se caracterizeaza prin prezenta redusa a precipitatiilor. lacul este inconjurat pe de o parte de blocurile din cartier. in mod esential. indicam mai jos o lista care le cuprinde integral. nu se evidentiaza printr-o diversitate a speciilor flauristice. chiar caniculare (cu temperaturi care pot ajunge si pana la 45 de grade la umbra). Iarna. Crevedia (ferma de crestere a pasarilor). doar arborii obisnuiti in parcurile bucurestene. Zonificare Functionala Cu obiectivul administratiei publice al recalificarii urbanistice se face referire la reevaluarea si relansarea zonei in ceea ce priveste structura si caracterul social si economic. Astfel. Diferentele de temperatura intre vara si iarna pot ajunge pana la 60 de grade. ceea ce a condus la acumularea de mari cantitati de namol insalubru.3. Pe de alta parte. Mogosoaia (industria cinematografica). la imposibilitatea practicarii de activitati de agrement. obiect al studiului nostru. care evidentiaza clar delimitarea spatiului ce formeaza perimetrul cartierului Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani. Schimbarile ce au intervenit la nivelul cadrului natural al zonei au urmarit sporirea functionalitatii in concordanta cu dezvoltarea economica si spatiala a cartierului. Centrul urban. obiect al studiului nostru. in consecinta. mai ales in luna ianuarie. dar si in gospodariile localnicilor din zona. in cadrul si in vecinatatea parcului Plumbuita. fundurile lacurilor de pe raul Colentina nu au mai fost dragate de mai bine de 30 de ani. Actiunea de dezvoltare si de integrare sociala se bazeaza. deoarece interesul acordat in amenajarea acestui spatiu verde este foarte scazut. aporturi de nutrienti). cu atat mai mult cu cat nu exista retea de canalizare si statii de epurare care sa colecteze apele menajere. caracterizata de prezenta celor patru anotimpuri. Intalnim. Un astfel de piesaj prezinta atractie doar pentru pescarii care se incumeta sa-si desfasoare pasiunea intrun mediu insalubru si dezolant. pe cealalta in schimb. pe recuperarea si reevaluarea zonei urbane si reevaluarea din punct de vedere socio–economic. industria usoara.In prezent. Clima este temperat-continentala. zona are o amplasare foarte buna. pentru a reduce situatia de marginalizare sociala si ambientala. temperaturile coboara destul de mult.1.

Zamfir Gh. In imediata vecinătate a cartierului Pipera (nord). Str. Str. Ion Marin 32. Ineu 6. Mihai Tudor 41. I. Logofatul Carstea 36. prin două peninsule şi o insulă şi prin prezenţa renumitei Mănăstiri Plumbuita (asa cum este reprezentată mai jos). Constantin Beiu 15. Str. Str. Porumbaceanu 30. Olanelor 47. prin spatii industriale parasite (in mov) şi prin inceputul arterelor Colentina-Andronache care duc către cartierul Creanga. Str. Str. N. Aristotel 12.Intr. Str. Str. Str. Raul Colentina 56.Intr. Tei (vest). Str. prin prezenţa a 3 braţe ale lacului Plumbuita. Str. Str. Neagota 43. Str.Intr. Cremenita 16. Emanciparii 21. Sinaia 61. Str. Lopetii 37. Gorgan Spatarul 28. Str. Str. Nicolae Zamfir 45. Colentina 11. Andronache 10. Str. Str.Petricani se caracterizează prin numeroase spaţii verzi (Parcul Plumbuita 1 şi 2). Str. Str. I. Parau 42. Marcu Zamfir 39. Palamidei 48. Ricinului 57. Str.Intr. Str.Str. Str. Fabrica de Gheata 22. Dumitru Tane 19. Gherghitei 5. Gimalau 27. Petre Negulescu 51. Sipca 62. Str. Stefan Pascale 64. Paroseni 49. Pietrisului 53. Bujorul Alb 14. Folclorului 24. Salciilor 58.Sos. Harta de mai jos arată clar localizarea cartierului discutat în interiorul sectorului 2. Str. Simetriei 60.Intr. Linotipului 34. Str. Oituz 46. Str. Str. Str. Str. Str. Ghimbav 26. Str. Polixemia Radulescu 55. Str. I. Petricani 52. Mica 40. Tomovici 66.Aleea Sinaia 2.Intr. Geicu 29. Str. Str.Intr. Nicolae Paraschiv 44. Str. Tiglelor 9. 1. Magura Vaii 38.urmatorul tabel. Str. Str. Doamna Ghica 18. Gherghitei 25. Fundeni şi Andronache (sud şi est). Ferestrei 23. Steaua Rosie 63. Str. Str. Str. Str. Stanga 31.Str. Str. Plumbuita 54. Str. Str. Str. Elevatorului 20. Constantin Beiu 4. Culmea Fagarasului 17. Memoriei 7. Str. Afirmarii 3. Str. Brana 13. Tamaioarei 65. Litoralului 35. Str. Str. Str. Str. Savu Bara 59. cartierul Plumbuita – Steaua Rosie .Sos. Ivarului 33. Colentina. Petre Ispir 50. Str. Safirului 8. Str. 16 .

Perimetrul arealului a fost delimitat cu o linie galbena. pentru cartierul Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani nu exista un PUZ specific. pentru o mai buna observare a zonei. Trebuie facuta si mentiunea ca. necesare la elaborarea proiectului.ro. desi pentru sectorul 2 sunt prevazute diferite PUZ-uri pentru anumite zone. am extrapolat si 17 . dar o singura adresa poate influenta prelucrarea datelor statistice selectate pentru fiecare strada in parte. Din planul urbanistic general al sectorului 2. cu atat mai mult cu cat nu o portiune de strada.Prezentam in continuare o harta (imagine satelitara) pe care se pot vedea si numele strazilor din cuprinsul zonei analizate. document public si prezent pe www. Limitele amintite prezinta o importanta deosebita din punct de vedere al integrarii cladirilor si activitatilor economice din cuprinsul zonei.ps2.

Str. obtinand in linii mari un tablou urbanistic zonal al portiunii care se analizeaza (jos dreapta). Lipsa omogenităţii specifice zonei. este în schimb compusă dintr-o zonă rezidenţială (în gri deschis). 2. cat si si practico-locativ. in afara de lacul Plumbuita. Colentina. observăm prezenţa unei zone mixte comercialo-rezidenţială. Emanciparii. Partea de sud a zonei discutate. Andronache). din spaţii verzi şi dintr-o zonă in care este necesara elaborarea de planuri urbanistice zonale (in gri). înconjurată de o zonă mixtă constituită dintr-un ţesut urban într-un teritoriu de importanţă majoră dar cu capacităţi reduse pentru absorbţia traficului intens (Gherghitei. Dna Ghica ce se află între intersecţia Petricani-Tei şi sensul giratoriu Ghica-Colentina).Petricani. În afară de arterele de comunicaţii importante. linia metodologica urmata din partea staff-ului de cercetare a fost o dezvoltare directa a studiului prin vizite pe teren si prin analize efectuate la fata locului.Colentina. opţiune care a condus încet la abandonul zonei. Din analiza in detaliu a Planului Urbanistic. dincolo de a fi in mod vizibil haotica. în timp ce celelalte spaţii verzi sunt considerate spaţii verzi cu acces public nelimitat. face zona mai putin practicabilă. Sos. Analiza tesutului urban existent Pentru o descriere mai buna a unei zone asa de variate si complexe. cuprinsă intre străzile Gherghitei – Str. Insula se întinde de-a lungul lacului în partea dinspre Steaua Rosie (asa cum si sos Petricani e limitrofă lacului Tei) şi cele două ţărmuri ale râului Colentina sunt considerate spaţii verzi de protecţie. Colentina şi Str. din analiza Sos. oferta de mobilitate publică este absentă in peninsulă Plumbuita şi în arealul din Tei Toboc. Ulterior. La inceput.delimitat si aici zona-obiect a studiului (jos stinga). Oituz. limita sud-estică a perimetrului nostru. se observă că partea centrală a perimetrului discutat este compusa aproape exclusiv.4. Specificul celor două peninsule şi funcţionalitatea actuală a lacului şi a spaţiilor verzi arată opţiunea pentru un plan urbanistic care a favorizat politici locative ale zonei exterioare marilor artere. nefiind legaturi cu centrul din Sectorul 2 si cu zonele mai periferice ale cartierului. tipică pentru o mare arteră şi dens populată (aşa cum este Str. Astfel de zone cuprind şi câteva locuinte colective în blocuri cu regim de inalţime ridicată (peste P+6 niveluri). In schimb.1. cu excepţia părţii de sud. fiecare strada a perimetrului din zona Plumbuita.Salcilor – Sos. începutul sos. la absenţa soluţionării problemelor de infrastructură ale rezidenţilor şi la o sărăcire lentă şi tragică a patrimoniului natural al zonei. precum Str. scopul vizitei a fost acela de a oferi o impresie initiala a zonei. obiect al unor planuri şi modernizări recente (străzi asfaltate).Mihai Tudor – Str.Steaua Rosie . atat de ordin arhitectonic. D-na Ghica.Petricani a fost analizata 18 .

I. In tabelul urmator vom lista strazile care formeaza fiecare zona. Continuand drumul din Str. Str. Dumitru Tane Str. dar cu carente evidente. La Est granita este reprezentata de Str. Colentina Str. Colentina. Mai departe. care reprezinta granita de Est a zonei. Bujorul Alb Str.Steaua Rosie . Ineu Intr. Sinaia Zona 3 Sos. Cremenita. Fabrica de Gheata Str. Porumbaceanu Str.Zamfir Str. impreuna cu Str. se ajunge la incrucisarea cu Str. analizam marginea zonei in detaliu impartita in mai multe microzone.Petricani si cu clarificarea nevoilor pentru o regenerare urbana de cartier. de la numerele civice 99 si 106. Nic. Gimalau Zona 6 Str. Memoriei Intr. Folclorului Str. zona Plumbuita . Aceasta ultima strada. Salciilor. Culmea Fagarasului Str. Andronache Sos. care merge mai departe pana cand se intalneste cu Str.de mai multe ori pentru o descriere detaliata a fiecarui segment care compune cartierul. Tudor Mihai. I. Linotipului Str. Colentina Str. I. Dumitrescu Tanase Str. Petricani. Andronache. Inaintand in directia Nord Est. Petre Negulescu Zona 5 Intr. Aristotel Str. defalcate in functie de diferitele caracteristici ale structurii urbane.Petricani se caracterizeaza printr-o mare varietate urbana data de zonele rezidentiale. Litoralului Str. care se gasesc respectiv la colt cu Str. Sinaia Sos. Tudor Mihai si cu Str. Petricani. Tamaioarei 19 . Mica Str. Afirmarii Intr. Chiar daca este doar o portiune din sectorul 2. Lacul Plumbuita delimiteaza la Nord zona “Plumbuita Steaua-Rosie Petricani”. pana la numarul 347. Stanga Str. Marcu Zamfir Str. Pentru o descriere optima a tesutului urban existent in perimetrul zonei pe care o studiem. care delimiteaza in partea nordica teritoriul. Aceasta etapa a fost importanta pentru familiarizarea cercetatorilor cu zona urbana si comerciala a cartierului Plumbuita. precum si prin zone utilizate pentru schimburi comerciale. Andronache. reprezinta intregul perimetru de Sud din zona PlumbuitaGranita zonei inainteaza la vest de-a lungul Strazii D-na Ghica pana la rond. Mihai Tudor Str. Inaintand spre Nord de-a lungul Str. Ricinului Str. Salciilor Str. Gherghitei Str. Geicu Str. Simetriei Zona 4 Intr. Constantin Beiu Intr. Ferestrei Str. aceasta intalnindu-se cu Str. Constantin Beiu Str. Plumbuita Str. Oituz Str. Oituz in zona cuprinsa intre numerele civice 45 si 60. Emanciparii Str. Gherghitei Str. Neagota Str. Oituz. Plumbuita Zona 2 Al. din centrul urban analizat. Safirului Intr. Salciilor va da in Str. Cremenita Str. Polixemia Radulescu Str. granita zonei inainteaza spre Str. mai mult sau mai putin organizate. Sinaia si Strada D-na Ghica. Elevatorului Str.Steaua Rosie . se ajunge din nou la rondul cu lacul Plumbuita. Tiglelor Str. Brana Str. D-na Ghica Str. Ghimbav Str. pana in punctul in care se intalneste cu Str. Zona 1 Str. Ivarului Str. Gorgan Spatarul Str.

Zona 1 Zona 1 ar putea fi definita ca si zona cea mai verde din cartier. o straduta acoperita cu pamant duce pana la Strada Ricinului. Parau Str. 20 . Logofatul Carstea Str. care au avut loc in timpul regimului comunist. ce merge de-a lungul lacului Plumbuita. Petricani Str. Peninsula este inconjurata. se caracterizeaza prin prezenta unor ample spatii verzi si prin apropierea de lacul Plumbuita care inconjoara si limiteaza toata zona nord – centrala si cea vest – centrala. de o strada marginita de arbori de-o parte si de alta care delimiteaza pana la pod toata zona. Tomovici Str. Magura Vaii Str. Ion Marin Str. Petre Ispir Str. Zona se distinge prin prezenta slaba si aglomerata de casute. N. In partea nord-vestica vom gasi un pod. Raul Colentina Str.Str. Neagota Str. Zamfir Gh. a. care este taiata in doua de Str. Olanelor Str. foarte bogata in verdeata si caracterizata in zona sud-orientala de prezenta unui far de mici dimensiuni. Palamidei Str. Steaua Rosie Str. intr-o stare evidenta de abandon. Savu Bara Str. care duce la o insulita. Nicolae Paraschiv Str. Plumbuita. Pietrisului Str. Zona 1. Sipca Str. de o ampla si difuza zona de verdeata si de apropierea de lac. de-a lungul coastei. zona fiind caracterizata de prezenta manastirii. In zona nordvestica la stanga manastirii. Stefan Pascale Str. care printr-un noroc a supravietuit demolarii multor edificii istorice. Paroseni Str. Lopetii Str.

Plumbuita in directia manastirii (parcului). dar si in cel cultural. domina zona. Lacul care inconjoara pensinsula caracterizeaza statutul de abandon si de degradare a zonei. deoarece este inconjurata de verdeata si se situeaza in partea centrala a zonei 1. o puteti lua si pe podul de fier. folosit in trecut pentru a putea fi vazute incendiile din zona. care se indreapta in aceasta directie nu doar pentru a se bucura de frumusetea locului. Plumbita se ajunge la Manastire. foarte ingrijita desi nu foarte impunatoare. campuri intinse. nu doar de la haosul urban. cu o structura odihnitoare. lipsa unui sistem hidric si al canalizarii precare. este caracterizata de prezenta copacilor inalti. Vegetatia este alcatuita din copaci inalti si boscheti si iarba. Pentru a putea ajunge pe insulita. zona este traversata de strazi cu pamant si asfalt.Intrand pe Str. dar si pentru a-si regasi pacea si linistea sufleteasca. Spatiul verde si pozitionarea spatiului. asa cum se poate observa si in fotografia de mai jos. fiind un potential punct atractiv pentru locuitorii acestei zone si pentru numerosii visitatori. Cladirea se distinge prin prezenta unui acoperis verde si prin albul zidurilor cladirii. in dreapta strazii Plumbuita. care este situata in zona nord-vestica. 21 . ci si de la viata frenetica a orasului. Manastirea Plumbuita atrage numerosi pelegrini. Tot peisajul este infrumusetat de prezenta unui mic parculet de jocuri si de bancute. Ajunsi pe insula se poate observa un mic far. Din Str. se prezinta bine pentru viitoarele investitii in sectorul de food&beverage. se poate urmari cursul unui suvoi de apa care nu face altceva decat sa accentueze imaginea degradata a invelisului stradal: trotuarul este mai mult utilizat pentru parcarea masinilor locuitorilor din zona si din strada se pot vedea amplele spatii verzi care caracterizeaza zona pana in apropierea lacului . Parcul. dar cu un impact vizual puternic si situata intr-o zona linistitoare. Manastirea constituie un potential centru de dezvoltare al cartierului. desisuri scunde si multi arbusti. Calitatea constructiei denota o recenta restructurare.

La acest pod care duce la insula cu far se poate ajunge de pe strada ingusta care vine de la manstire sau venind din sud. foarte poluata. strada Plumbuita care duce la Manastire. care este utilizata de locuitorii din zona ca niste zone de atarnat rufele. de pe Strada Ricinului. amplificand. pe bucati. precum cea alba din imagine. din zona 1 . statutul de degradare al zonei . ocupa. masinile. datorita lipsei unei retele de canalizare si a posibilitatii de epurare. 22 . Locul necesita o importanta interventie de reamenajare si imbunatatire. trotuarul. din fier.Fotografia de mai jos ilustreaza foarte bine felul in care se prezinta strada principala din zona 1. fiind unicul punct de acces catre insulita si catre far. In imaginile de mai jos se poate vedea micul pod de fier . intr-o evidenta stare de degradare . partea din dreapta este delimitata de o imprejmuire ca o retea. de culoare verde inchis. In imaginea din dreapta jos se poate vedea apa lacului insalubra.

mergand spre manstire. faptul ca apa este statuta amplifica efectul de poluare. Lipsa unui sistem de epurare. locuit de numerosi caini vagabonzi. lacul Plumbuita. care. de la Manastire. in poza alaturata. deci.Sagetile galbene indica posibilitatile actuale de acces catre insulita: una de la sud. traversand Strada Ricinului. cealalta varianta. Plumbuita. Parcul este. Asa cum se poate observa. se pot observa vestitele haine atarnate pe gardul din sarma. se afla intr-o stare de degradare a mediului avansata. Strada Plumbuita. Traversand Str. prin prezenta lor ii descurajeaa pe potentialii vizitatori sa mearga mai departe. nepermitand. fiind nevoie asadar de o interventie pentru recuperare si valorificare. refluxul apelor. mai complexa tinand cont de starea de abandon si prezenta unei stradute nepavate. Pentru vizitatorii parcului acest lucru reprezinta un ulterior indiciu al starii de degradare a zonei. in plus. 23 .

Sinaia. care se uneste la vest cu prima parte din Sos. Sos. zona 2 incepe din punctul intersectiei cu Str. unele dintre acestea sunt insa intro stare de restructurare. Ricinului. se caracterizeaza prin prezenta structurilor de locuinte. Petricani si D-na Ghica. care traverseaza Sos. Zonele care se gasesc de-a lungul perimetrului sud-vestic al zonei 2. Este delimitata in partea sa sudica de o strada principala. Petricani. Zona 2 Zona 2 se gaseste la sudul zonei Plumbutia. care coincid cu cele doua strazi. pentru ca apoi sa dea la est in Str. Paroseni si Sos. 24 . La vest. strada Dna Ghica. Colentina si se continua cu Str. la Nord zona este delimitata de marginile lacului Plumbuita si de Str. Cremenita. blocuri care se gasesc in conditii nu foarte potrivit. Petricani.b. si se dezvolta de-a lungul partii finale a ultimei dintre cele doua strazi.

o mare artera de comunicatie. impreuna cu activitati comerciale de toate tipurile precum centrul foto. se ajunge la Str. Zona este caracterizata de o urbanizare puternica: sunt prezente ample zone cu parcari neconventionale de-a lungul si de-a latul blocurilor locuite. se poate observa trecerea de la o zona in intregime inconjurata in majoritatea ei de spatiu verde pe ambele parti ale strazii la o zona complet urbanizata. 25 . magazinul cosmetic. fast-food-uri si supermarket-uri. D-na Ghica.Traversand portiunea din Soseaua Petricani spre Sud. Luand-o spre Sud.

sunt prezente recipiente imense pentru reciclarea diferentiata a gunoaielor. asfaltul pe sosele in Strada Colentina este intr-o stare destul de buna. Din foto se vede cum zona este bine intretinuta: strazile sunt curate. Pe cand pe partea stanga blocurile sunt despartite de prezenta zonelor verzi.De-a lungul si de-a latul suprafetei stradale sunt prezente blocuri de locuinte. precum linia de tramvai si legaturile prin intermediul autobuzului. asa cum este 282. ingrijirea liniei de electricitate este optima. chiar daca este periferica. zona. este legata de restul orasului de o retea de transport in comun destul de dezvoltat. 26 . de partea cealalta strada este ca un bloc format din cladiri construite adiacent. Asa cum se poate vedea din poza de mai sus.

O latura a strazii este marginita de zona verde. in timp ce latura cealalta este complet delimitata de cladiri. inconjurata de verdeata. cat si a vilelor individuale. continuand spre Sud. este foarte ingrijita si este intr-o stare foarte buna. ajungem la biserica cu acelasi nume. cu prezenta atat a blocurilor realizate in ciment. Zona rezulta a fi o aglomerare urbana. Constructia. Doamna Ghica. imprastiate din loc in loc.In plus. Zona care se afla intre Sos. 27 . Indreptandu-ne spre Sud.Sinaia. este caracterizata prin multitudinea de cladiri.Colentina si Str. spre Str. precum Mega Image si Mc Donald. sunt diverse activitati comerciale. cu o densitate mare a populatiei. care favorizeaza traficul intens caracteristic periferiei Bucurestiului. ce delimiteaza zona 2 la est. Colentina. se intalneste la intersectie cu Sos. chiar daca sunt prezente si cateva zone verzi. Soseaua Colentina este una din principalele cai de comunicatie. Strada D-na Ghica.

In partea de nord. se observa o cladire. delimitata de strazile Petricani. 28 . care incepe de la intersectia D-na Ghica si Str. Aceasta strada se intretaie cu o strada de acces de mici dimensiuni. cu prezenta parcurilor si copacilor. si lacul Plumbuita este aproape in intregime verde. D-na Ghica. care se intrepatrunde cu zona verde. reprezentand o comunicare cu zona de locuinte din acest perimetru. imprejmuita in totalitate de copaci. Comunicarea interna este asigurata de o strada principala. situata la Sud-Est. Colentina si se termina in spatele lacului Plumbuita.Partea interna din zona 2.

Simetriei cu Salciilor. de Str. pentru a se continua mai apoi cu Str. Aceasta ultima portiune. Pentru o portiune de cativa zeci de metri granita este formata de Str.Petre Negulescu. Emanciparii. delimitata de Soseaua Colentina. in zona cuprinsa intre suprapunerea Str. si se afla intre Fabrica de Gheata si intersectia in forma literei T dintre aceasta si Sos. in afara de faptul ca parcurge intregul cartier Colentina. Granita zonei de analiza se continua cu Str. Aceasta strada. Sos. 66. Emanciparii se ajunge intr-un final la Str. Salciilor pana in punctul in care se intalneste cu Str. Fabrica de Gheata. Strada Gherghitei. Simietrei. Colentina. permite si legatura traficului vehiculelor care vin dinspre nor vest Str. de unde ajunge mai apoi iar in Sos. o strada paralela cu Sos. se observa numeroase locuinte de tipul blocurilor. Fundeni. care se curbeaza spre sud-vest si se intersecteaza cu marginea lacului Pumbuita. rezulta a fi un spatiu cu o densitate destul de mare. e 667.c. care prezinta doua benzi pe fiecare din sensurile de mers si este caracterizata si de prezenta statiilor de tramvai si de autobuze 21. Aceasta parte din microzona 3. Fundeni. Petricani si luand-o pe Strada D-na Ghica. asa cum se vede si in fotografiile zonei. care pana la 31 martie 2009 a fost reconstruita in mare parte. In interiorul acestei parti a zonei 3. Colentina. Traversand Str. 29 . Petre Negulescu. cu cea care vine dinspre sud est. si de prima parte din Sos. 51. Colentina. Andronache. Fundeni si punctul in care se intalneste Str. Simetriei cu Sos. inchide o importanta strada de comunicatie a Bucurestiului. Andronache delimiteaza zona 3 pana la intersectia cu Str. Zona 3 Micro zona 3 se afla in partea estica a arealului analizat. Pe latura nordica. Fabrica de Gheata. de la nord est la sud vest. Sos. Zona este apoi delimitata tot in corespondenta cu aceasta. inchizand in acest fel perimetrul zonei 3. Granita de Sud este formata in intregime de Sos. traversand Sos. Colentina.Fundeni. definita ”Plumbuita -Steaua Rosie Petricani din Sectorul 2 Bucuresti”.

Fabrica de Gheata si Sos. 30 . In interiorul zonei cuprinsa de la Str. se afla un important santier pentru realizarea noilor cladiri de locuinte. mai mult in ceea ce priveste produsele asiatice. precum activitatile de import alimentar. Colentina. Cooper Beach Tower vor fi blocuri cu 12 etaje. cu un numar de 156 apartamente.Zona inglobeaza diferite portiuni comerciale. magazine specializate in ustensile necesare pentru uz caznic si constructii. Realizate de Cooper Beach. In zona se gasesc si servicii private precum cabinetele stomatologice de mici dimensiuni. mai ales cea formata din chinezi. Existenta acestor micro activitati economice diverse reflecta prezenta unui ridicat procent de populatie straina care locuieste in zona. in apropierea lacului. 148 apartamente vor avea vedere catre lacul Plumbuita si catre parc. viitoarele locuinte. iar valoarea medie va fi de 1500 si 1800 euro/mp.

Colentina si Andronache. leaga diversele strazi de blocuri de-o parte si de alta si inchid aceasta parte a micro zonei 3. pe structuri de tipul blocurilor. uneori locuintele prezente aici in zona 3. Sos. mici magazine specializate in materiale de constructii. cu o perspectiva mai larga. adapostesc mai multe familii si sunt construite pe un etaj. patiserii. Salciilor apar in plus cateva activitati industriale. tesutul urban si dimensiunea fiecarei unitati de locuinte prezentate mai sus. Poza ne arata granita dintre cele doua sub zone ale microzonei 3. magazine de telefonie. Str. sunt cateva activitati comerciale de mici dimensiuni precum magazine alimentare. Poza de jos ne arata insa . Colentina. caracterizate de diferente ale tesutului urban si a tipurilor de locuinta.De-a lungul Str. Zona este deci in general bine deservita si din punct de vedere stradal. Gorgan Spataru si Str. materiale electronice si centre foto. o zona mai diversificata din punct de vedere al tesutului urban si din punct de vedere al caracteristicilor locuintelor. In aproprierea Str. Toata zona este deservita de iluminare stradala. Gherghitei si Sos. Radulescu Polixenia. Totodata. Simetriei si Salciilor. Granita este reprezentata de Str. aproximativ in intersectia unde se gaseste un moment in forma de avion. iar soselele sunt asfaltate. 31 . macelarii. Aceasta parte a zonei 3 este delimitata de strazile: Gherghitei. Tipologia de locuinte mai frecvente in aceasta parte a zonei 3 este formata din case pentru cate o familie cu gradini nu foarte mari/medii.Andronache care da in Sos. Intr-adevar doua strazi asfaltate. Emanciparii. Fundeni. Zona 3 se termina cu zona descrisa mai sus si este destul de populata.

nu numai pentru construirea noilor nuclee rezidentiale. dar nici comercial si nici de locuit sau de inchiriat. Toata zona de pe langa parc cu jocuri pentru copii si mese de picnic a fost in cele din urma reamenajata. au fost folosite gratie pozitiei panoramice. O restransa parte de teren cuprinsa intre Str. Fabrica de Gheata. precum Cooper Beach Tower.Luand-o iar pe Str. nici in scop industrial. Acesta este in prezent frecventat de familiile celor care locuiesc aici. Fasia de teren care se extinde in vecinatatea lacului. Fabrica de Gheata a fost utilizata pentru realizarea unui parc. se poate vedea ezitarea diverselor parti din micro zona 3 neutilizate. dar si pentru realizarea de investitii pentru deshiderea punctelor de restaurare din partea marilor lanturi de fast-food precum Mac Donald’s si Mega Image. si de hotelul “Colentina”. 32 .

Patru strazi principale traverseaza paralel zona 4: Str. sunt 3 cladiri de birouri care sunt reprezentate de cladiri formate din constructii de mici dimensiuni. Litoralului. Nicolae.d. care par a fi int-un stadiu de saracie. Tudor Mihai. de o zona de fabrici care nu mai functioneaza insa si niste zone verzi de dimensiuni neregulate si acoperite de pamant. Str. Strada Zamfir Nicolae traverseaza perpendicular aceste trei siruri de constructii. exceptand doua case private. apropiate una de alta in prelungire. pozitionate respectiv la inceputul si la sfarsitul strazii. la vest de marginile lacului Plumbuita. Z. in schimb. Tudor Mihai nu prezinta de-a lungul ei multe cladiri si contructii pe latura nordica a strazii. Nicolae. Z.Estica a zonei urbane Plumbuita si este delimitata la Nord de strada Tudor Mihai. si care sunt de fapt locuite de persoane. pe partea nordica a strazii Zamfir Nicolae gasim si blocuri de dimensiuni mai mici dar cu niste conditii mai bune pentru a putea fi locuite. Capitan Zamfir a Marcu. Spre deosebire de Strada Tudor Mihai. Zona 4 Zona 4 se gaseste in partea Nord. Pe partea strazii care se intersecteaza cu Str. in conditii bune . Pe latura interna a strazii care este paralela cu 33 . la Est de strada Oituz (cum putem vedea si in fotografia cu numarul 2) la Sud de strada Emanciparii si Fabrica de Gheata. departate una de alta .

sunt prezente case noi. Parcurgand Strada Litoralului. de exemplu. care inchide zona 4. numarul caselor in conditii bune si vile se micsoreaza din ce in ce mai mult cu cat ne afundam in aceasta zona interna: in Str. Particularitatea care face ca aceasta strada sa se distinga fata de alte strazi analizate mai devreme este ca astfel de cladiri cum sunt aici. strada in analiza este in principal formata din cladiri de dimensiuni mici. in timp ce restul strazii este format de diverse tipuri de baraci. nearanjate de nici un fel din punct de vedere al aspectului urbanistic. sunt asezate in asa maniera si atat de aproape si concentrate. de dimensiuni mici si in stare foarte proasta. acest areal intern al zonei 4. inainte de a ajunge in strada Gherghitei.Strada Capitan Zamfir si Marcu au fost construite cladiri prefabricate care au functii industriale pentru stocarea si depozitarea marfurilor. si cladiri care sunt folosite in diferite activitati. se poate observa prezenta cu totul necorespunzatoare a cladirilor necorcondante intre ele: astfel. “Motul – Service Auto”. dar inainteaza pana la intersectia cu strada Gherghitei. Astfel de strada. Asa cum se poate observa continuand acelasi traseu pana la intersectia cu Str. Inaintand pe Str. Cum se poate vedea si in fotografia a treia. chiar daca sunt total diverse una fata de alta. Emanciparii se observa doar 3 locuinte. nu doar traverseaza arealul blocurilor contruite si al baracilor numeroase si depozitelor. 34 . asa cum se observa in cea de-a 4° fotografie. Capitan Zamfir Marcu pana la Str. in timp ce. De altfel. in stilul unor mici vile. Astfel de cladiri sunt multe. care se intinde de la Str. Emanciparii. in ultima parte a strazii. atelier mecanic de dimensiuni medii si activitati in sectorul mecanic si de reparatii si intretinere a automobilelor. Capitan Zamfir si Marcu ne gasim in partea distrusa a zonei 4. cladiri cu strucuturi de dimensiuni foarte mari si destul de noi si ingrijite se intersecteaza cu constructii de mici dimensiuni ale caror acoperisuri stau sa cada. facand-o sa fie o zona foarte densa de constructii. cu distanta intre ele. Emanciparii este zona reprezentata de cea mai mare densitate de cladiri iesite din comun si abandonate parca pentru ele insele. intr-adevar.

aceasta parte din strada Emanciparii. intr-adevar. si nu prezinta nici un fel de constructie sau cladire care sa fie dedicata activitatii de productie. Str. si segmente ale teritoriului folosita aproape numai ca zone de aruncare a deseurilor produse de fabricile si companiile din zona. ca si de zone verzi care nu sunt deloc ingrijite 35 . care odata au servit pentru diverse activitati productive. acest spatiu este ocupat de baraci abandonate. In ceea ce priveste restul suprafetei. Aceasta microzona este cu totul inactiva. Gherghitei are si cateva locuri de verdeata care alterneaza cu diversele cladiri destinate folosirii comerciale si pentru productie. sau mai bine zis Strada Gherghitei se intinde pana la marginea lacului Plumbuita. Zonele verzi pe care le analizam nu sunt asezate intr-o anumita ordine. a carei lungime transversala taie cele cinci strazi analizate mai sus. fiind complet abandonata cu zone mlastinoase. dar sunt foarte la intamplare asezate una fata de alta.Inainte sa se termine Strada Emanciparii patrundem pe Str Gherghitei. delimiteaza cea de-a patra micro-zona la interiorul zonei 4. In zona de analizat sunt prezente doar 3 cladiri folosite ca si locuinte si una care este formata din mai multe baraci.

Si flora prezenta in aceasta microzona apare foarte slab dezvoltata si foarte neingrijita. 36 . pe langa structurile care arata mai putin bine intalnim si structuri care arata foarte bine. Al doilea tip de structura sunt magaziile. Se pot vedea pana la 3 astfel de vile care sunt in curs de constructie pe la jumatatea strazii Oituz. unde se alterneaza peisajul cu mari cladiri de un ciment gri. un mare lant de productie si distributie de imbracaminte precum “Losan SRL” detine chiar pe Str. Se poate vedea existenta unor cosntructii neutilizate. acestea fiind realizate in scopul locuirii. Cum putem vedea din fotografia alaturata. depozite pentru firme si fabrici. care fac pesisajul sa fie si mai deplorabil. nici comercial sau tertiar in general. in timp ce numarul de hambare prezente aici este net superior si depozitele sunt distribuite pe intreaga lungime a strazii Oituz. Oituz vedem cladiri de marime medie si in conditii bune. si structura ei la sfarsitul strazii inainte de intersectia cu Soseaua Andronache: aici. care delimiteaza in est zona 4 legand direct Strada Tudor Mihai de Strada Emanciparii. Diversele hambare ale depozitelor se intrepatrund cu cladirile care sunt in curs de constructie. Oituz cateva hambare pentru depozitare si pentru fabricarea propriilor produse . Cum putem observa din urmatoarea fotografie. si spatiul ramane ocupat de cladiri si baraci de dimensiuni mici. Se pot numara cel putin 5 exemple de astfel de structuri in prima jumatate a Str. Oituz. atfel de tipuri de structuri sunt in general realizate pe 3 etaje si au o gradina interioara. Este prezent si un al 4-lea tip de structura. care detin pe aceasta strada cateva sedii pentru producerea la scara larga. Asa cum putem observa si in imaginea de mai sus. Este vorba de mici cladiri locuibile multifamiliare si de nivel mediu-slab. nici in scop industrial. se observa prezenta cladirilor distruse si a resturilor de constructii. Inaintand pe partea opusa fata de Strada Gherghitei si a lacului Plumbuita. si nici macar pentru a fi locuite.care dau direct spre lac. Pe masura ce ne apropiem de malul lacului Plumbuita. Fotografia ne arata exact imaginea strazii Oituz. alcatuite din mai multe etaje si in care se simte o ingrijire periodica. mai precis numeroase baraci imprastiate care alterneaza cu depozitele si cu locuintele propriu-zise. de exemplu. ajungem la Strada Oituz. alcatuite din structuri care pot fi locuite. in prima parte a Str. mai ales in partile de pe langa cladiri. Astfel de structuri au o forma non-conformista – cum putem observa in fotografia de mai jos – pentru ca par abandonate in ceea ce priveste ingrijirea lor si construite din materiale de o clitate foarte proasta.

Steaua Rosie. gasindu-se din loc in loc gropi daca o iei pe strada de la un capat la altul. si. Si la nord de Strada Sipca si de Strada Raul Colentina in timp ce la est este marginita de Str. In plus. aceasta zona incepe la inceputul Sos. sunt cu totul absente parcarile vehiculelor de dimensiuni mai mari.Strada nu este foarte bine asfaltata. iar in sud. Petricani si Str. Zona 5 Zona 5 este situata in partea nord-estica a cartierului Plumbuita si este delimitata la vest de Sos. doua pe sensul de dus si doua pe sensul de intors si leaga cartierul cu restul Bucurestiului. Aceasta strada este compusa din 4 benzi. acestea fiind parcate in maniera dezordonata pe marginea strazii. Aceasta zona peninsulara este marginita de Tei Toboc si se arata la nord si vest a lacului Plumbuita in timp ce in est se invecineaza cu lacul Tei. dens. La inceputul strazii Sos. asadar. Petricani pe stanga este lacul Tei. e. de o complexitate si diversitate sociala. Aceasta zona se extinde pe distanta intregului teritoriu si e caracterizat de o mare diferentiere atat sociala cat si economica si a mediului. Paroseni. in tip ce pe partea dreapta este o serie de constructii si depozite destul de vechi si unele in stare de abandon. 37 . nefiind prezenta nici un fel de trecere de pietoni sau trotuar. Ajungand pe teritoriul in analiza al Soselei Petricani se observa ca aceasta strada are un trafic relativ mediu.

ca si in restul cartierului Tei Toboc. este prezenta multitudinea de baraci si de depozite. Terminand de parcurs Sos. nu este nici o modalitate de trasnport urban care sa permita locuitorilor rezidenti aici sa se poata deplasa cu usurinta si sa poata ajunge in orice zona a Bucurestiului. este destul de variat. Inaintand pe Sos. insa la sfarsitul lor sau trecand de Strada Sipca nu mai rezulta a fi acoperite de asfalt. se pot observa pe dreapta diverse strazi care dau in aceasta strada si sunt asfaltate. Sunt insa probleme cu epurarea apei si cu canalizarea in general. Petricani. deci este compus din cladiri si depozite de tot felul si de cateva case recent contruite. In plus. se ajunge in Str. o nevoie de reamenajare si de restructurare a spatiilor verzi. Aceasta strada este situata la nord de zona Tei Toboc si este marginita in totalitate de lacul Plumbuita. astfel incat diverse buruiuni cresc dupa bunul plac. spre terminarea cartierului Tei Toboc sunt terenuri nefolosite si lasate in custodia proprietarilor si au rams asa in paragina. precum tot restul cartierului. In acest perimetru. asadar. Spatiile verzi in aceasta zona sunt destul de numeroase dar de mici dimensiuni si total abbandonate. Petricani. si iluminarea stradala si legaturile de curent electric functioneaza perfect. Se poate observa ca in aceasta zona a cartierului Tei Toboc chiar daca strazile nu rezulta a fi asfaltate. Rezulta. Sipca. Nu este prezenta in aceasta parte a cartierului nici o zona comerciala sau vreun chiosc de vanare a produselor alimentare de diverse tipuri. 38 .Inceputul zonei 5. fara ca cineva sa se ocupe de aspectul acesta.

Lasand putin de-o parte aceasta strada si uitandu-ne pe strazile laterale acesteia. adunate la marginea strazilor. se observa o diferenta semnificativa. Compozitia calitativa si cantitativa a caselor si a strazilor care se arata pe aceste strazi este mult diversa fata de strada Petricani. este plin de alge si de tot felul de deseuri aruncate in lac. mai ales pe perioada iernii. situatia acestor strazi este cu adevarat deplorabila. la marginea strazilor sunt din plin gunoaie si deseuri adunate de la locuitorii de aici de toate tipurile. situata in partea de nord vest a cartierului Tei Toboc. dar nu este deloc o retea de canalizare iar strazile de pe marginea lacului nu sunt deloc asfaltate. Mergand mai departe. In plus. creand astfel probleme enorme populatiei care locuieste aici. si in aceasta parte a cartierului nu pare a se desfasura vreo activitate comerciala sau a fi vreun magazin alimentar sau vreo linie de transport public. oferind posibilitatea de costruire a unor spatii publice si locuinte. apa nu este mai curata decat in alte parti. trotuare sau sisteme de protectie care sa impiedice accesul la lac. Toate strazile interne ale cartierului sunt lispsite de asfalt.Se poate observa ca de-a lungul lacului Plumbuita si Tei. ar putea duce la o imbunatatire generala a conditiilor de viata si a viabilitatii cartierului. a unor potentiali turisit in viitor. 39 . pentru ca acest cartier are potential dar nu este valorificat. de ce nu. aceasta parte a cartierului este alimentata de curent electric. de la Strada Sipca se ajunge la o alta strada care margineste lacul Plumbuita care se numeste Raul Colentina. mai ales pentru cei care deja locuiesc in aceasta zona si. Dincolo de toate aceste lucruri negative si privind mai departe in viitor. Locuintele de-a lungul strazii Sipca sunt inferioare calitativ fata de strada mai sus mentionate si. asa cum a fost specificat si mai devreme. nu exista drumuri. Asa cum s-a adaugat si mai sus. fundul este tulbure. desi acest cartier ar avea un enorm potential. Apropo de lac. Acestea nu sunt asfaltate. In realitate. o actiune de refacere a mediului cu o restructurare a caselor deja existente. sunt prezente locuri cu deseuri imprastiate pe ici pe colo.

transformand-o intr-o o zona foarte atractiva. in apropierea de Str. deseurile abandonate pe marginea strazii si prezenta depozitelor si a depozitelor de toate felurile. avand si multe gropi care ar face imposibila inaintarea vehiculelor si a pietonilor. purtatori de boli diverse care ar putea fi transmisible si la om. care se prezinta c aun mediu propice de aparitie a sobolanilor. 40 . Raul Colentina. chiar daca acesta este compromis si ar putea avea si el probleme la precipitatii. este evident contrastul dintre locuintele care sunt pe marginea lacului cu o constructie moderna si apartinand unei clase sociale inalte. Langa aceasta. Si aici zona se deschide spre marginea lacului si face ca cei care se ocupa de amenajarea urbanistica sa ii puna pe ganduri cu reamenajarea ei. Totusi.O astfel de strada este foarte asemanatoare cu strada Sipca prin prezenta iluminarii publice si asfaltului. este prezenta iluminarea publica si legatura de curent elctric. aceste strazi rezulta a fi impracticabile datorita faptului ca nu sunt asfaltate. si lipseste cu desavarsire canalizarea atat de importanta. si ceea ce se poate vedea aici. In mod cert problemele acestea se constituie intr-un focar de boli infectioase datorita deseurilor care sunt abandonate aici. insa legat de restul. si pe aceste strazi situate spre interior.

Aceasta strada se prezinta ca si cele anterior descrise. ca si energia electrica la nivelul locuintelor. 41 . Este un aspect foarte important intrucat majoritatea populatiei care locuieste aici este de varsta inaintata. Este prezenta iluminarea stradala si este energie electrica in fiecare casa. iar situatia nu se schimba mult de la un loc la altul. nici in acesta zona nu sunt legaturi de mijloace publice de tran sport. precum lipsa totala a trotuarelor. pe masura ce se inainteaza spre cartierul Tei Toboc. au niste probleme esentiale. Aceste strazi sunt tot mai putin largi si in anumite portiuni este o urma de asfalt ramas de la foste asfaltari. Beliu. avand nevoie de mijoace de transport.In plus. In aceasta zona este si un cimitir. situatia caselor construite cu materiale precare si daunatoare mediului si nerezistente. in realitate. Costantin Beiu. Petricani. intreaga zona este caracterizata de mult mai multe probleme fata de zonele care marginesc lacurile Tei si Plumbuita. Spre deosebire de altele. la fel ca pe Sos. depozite intangibile si parasite. Se poate concluziona ca. B. si la strada numita Steaua Rosie. Steaua Rosie intrand in interiorul peninsului se intalnesc in ordinea urmatoarele strazi: N. Si in aceasta zona se poate observa prezenta deseurilor si a gunoaielor imprastiate pe marginea lacului si in zonele apropiate acestuia. Continuand itinerariul. asa cum s-a spus si mai sus. se ajunge din nou la lacul Plumbuita. Zamfir. si astfel se poate observa lipsa retelei de canalizare si prezenta locuintelor prost facute. multe terenuri in paragina. strazile de aici sunt asfaltate chiar daca intr-un mod deplorabil. Astfel de strazi. Dupa str. Iluminarea stradala este prezenta.

Situatia strazii este intr-adevar foarte preocupanta. Prima strada margineste zona 6 pe partea de vest. Cealalta strada insa. aceastea rezulta a fi total impracticabila si este aproape imposibila trecerea cu masini pe aici. impejmuind parcul si separandu-l de zona 1. Tamaioarei care traverseaza central toata zona. delimiteaza partea de est a zonei si margineste pe de o parte lacul. Intradevar. 42 . este relevanta si Str. Zona 6 Perimetrul zonei 6 este foarte bine delimitat de 2 strazi foarte importante precum Str. f. asa cum se vede si in cele doua poze din lateral. Plumbuita si Strada Ricinului. In plus.

chiar daca in anumite puncte degradarea este extrem de evidenta. traversand zona de la sud la nord. Dupa o analiza mai profunda s-a observat ca. care. vazand numarul mare de autovehicule parcate pe ambele parti ale carosabilului. si acestea. care zac. cand strada se umple de noroaie ramanand impracticabila. precum servicii sanitare chimice. 43 . abia spalate. fara nici o ingrijire speciala. se ajunge la intersectia cu Str. Tamaioarei. ar putea fi destul de problematic. Conditia in care apare aceasta strada este in mod sigur mult mai buna fata de conditiile strazilor prezentate mai devreme. Plumbuita incepe in partea sudica a zonei 6. foarte des in gramezi imense la marginea strazii. Neglijenta este foarte vizibila in partea stanga a strazii. Casele sunt in conditii degradante. Zona pare oricum a fi foarte dens populata. Plumbuita se incruciseaza cu Str. tinand cont de caldura si decompunerea deseurilor. sunt utilizate de locuitori pentru a-si usca rufele. care margineste lacul Plumbuita. facand stanga se ajunge Str. In partea de sud a hartii. cand apar precipitatiile mai ales in perioada iernii. dat fiind lipsa canalelor adecvate. Acest lucru ar putea provoca dezastre foarte mari. oricum in conditii de degradare. probabil. a iesit la iveala si lipsa unui loc adecvat pentru strangerea gunoaielor. Ajunsi la capatul strazii Tamaioarei. In plus gardurile aproape distruse de rugina. Tocmai de aceea. Situatia acestei strazi ne apare foarte delicta din punct de vedere urbanistic. mai ales in perioada verii. multe par aproape distruse sau construite cu materiale foarte putin stabile si putin rezistente. Pe langa asta. Str. marginand lacul. Strada este destul de ampla si pe alocuri se prezinta destul de bine. locuitorii acestor locuri sunt constransi sa utilizeze cateva structuri mobile. multe dintre ele aparand intr-o stare evidenta de abandon sau de degradare. si ajunge pana la manastire. multe din acoperisuri sunt construite din materiale poluante si daunatoare pentru sanatatea indivizilor care locuiesc acolo. unde se poate observa o serie compacta de locuinte. Situatia stradala a zonei este complet neadecvata pentru ca rezulta ca aceasta nu este asfaltata. divide practic perimetrul in 2 parti. Acest lucru. Ricinului. Ne apare foarte dificila si situatia igienico – sanitara. Reteaua electrica este prezenta pe intreaga strada si pare a fi functionala. chiar daca este evidenta necesitatea unei noi revizii. Inaintand.Str. Ricinului.

pe langa numeroasele centre comerciale care. Cu toate eforturile. cea mai importanta modificare fiind inregistrata in intervalul 2001-2002 cand populatia Sectorului a scazut cu 17. natalitatea. 2.Aici.1 Distributia populatiei Situat in partea de N. In intervalul 2000-2007.011 de persoane.01%). Existenta unui mic excedent feminin poate influenta. locuinte din materiale noi si intr-o stare foarte buna. ale carui ape tulburi lasa sa se vada urma unei poluari daunator pentru locuitorii din zona.03%). care ar putea fi un pericol pentru locuitorii din zona. Caracteristici demografice si sociale ale zonei de actiune urbana si comparatie cu orasul 2. Tiglelor 0 -14 ani M F 164 147 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 14 . Bucuresti.300 locuitori). La nivel de sector convietuiesc romani (cca.40 ani M F 404 458 6 16 4 4 0 0 0 0 2 2 7 6 6 5 40 . cu foarte multi copaci prezenti pe ambele parti ale trotuarului.M 1014 21 11 9 0 3 23 30 Tot.619 persoane de sex feminin.74% reprezentand cca. cu diferente minore de la un an la altul.01%) totalizand aproximativ 363. extrasa din baza de date de evidanta a persoanelor a Mun. situatia zonei pare destul de dificila si pentru recuperare ar fi necesare. sunt baruri. Safirului Intr. este posibila realizarea a numeroase vile.33%).2009. cu o suprafata de 32 km2. Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor a furnizat urmatoarele date statistice a persoanelor care domiciliaza in zona Plumbuita/ Steua Rosie / Petricani. in mod particular.56% si un numar de 167.44%. numeroase opere de epurare a apei si curatare. corespunzator unui procent de 46. insa. Strada pare a fi asfaltata si zona este deservita de tot ce trebuie.05. in sens usor pozitiv. Gherghitei Intr. sasi (0. maghiari (0. secui (0. populatia Sectorului 2 reprezinta un procent de 18. Ceea ce uimeste in mod favorabil este mai ales aranjamentul urbanistic care se adapteaza perfect carasteristicilor peisajului din zona. Strada Aleea Sinaia Intr. Afirmarii Intr. reprezentand 53.Steua Rosie .F 1173 31 14 4 0 7 14 34 44 . Constantin Beiu Intr.E a Bucurestiului.18 ani M F 40 35 2 1 0 1 9 4 0 0 0 0 7 1 10 6 18 . se poate observa o iluminare destul de scazuta a strazii.559 de locuitori. Ceea ce ne face sa analizam mai in profunzime este conditia in care se afla lacul. referitor la strazi din cartier. probabil. Analizand. 361. 96%). actualizata la nivelul datei de 01.593 persoane de sex masculin.2. Memoriei Intr. Ineu Intr. Pentru a obtine o imagine cat mai relevanta a zonei Plumbuita. intr-adevar. romi (1. 6. macedoromani (0.Petricani este esential sa analizam si aspectul demografic si situatia statistica a populatiei si distributia acesteia pe sexe si grupe de varsta. mai in detaliu. populatia Sectorului 2 a avut o evolutie descrescatoare. in decembrie 2006 populatia Sectorului fiind alcatuita din 193.2. Referitor la distributia populatiei in zona Plumbuita/ Steua Rosie / Petricani.7% din populatia Capitalei insumand in anul 2006. germani (0. Structura pe sexe este echilibrata.12%).60 ani M F 279 347 9 8 5 6 0 0 0 0 1 2 4 3 8 8 peste 60 ani M F 127 186 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3 5 12 Total 2187 52 25 13 0 10 37 64 Tot.212 din populatia Capitalei.

Ivarului Str. Steaua Rosie Str. Petre Ispir Str. Tamaioarei Str. Nicolae Paraschiv Str. Logofatul Carstea Str. Marcu Zamfir Str.Sos. Ricinului Str. I. Petre Negulescu Str. Olanelor Str. Gherghitei Str. I. Stefan Pascale Str. Fabrica de Gheata Str. Elevatorului Str. Plumbuita Str. Ghimbav Str. Bujorul Alb Str. Emanciparii Str. Andronache Sos. Brana Str. Raul Colentina Str. Petricani Str. Paroseni Str. Polixemia Radulescu Str. Simetriei Str. Mihai Tudor Str. Salciilor Str. I. Cremenita Str. Gimalau Str. Oituz Str. Culmea Fagarasului Str. Savu Bara Str. Folclorului Str. Porumbaceanu Str. N. Parau Str. Lopetii Str. Neagota Str. Colentina Str. Sipca Str. Tomovici 22 443 0 6 17 39 41 3 118 3 3 1 1 0 7 9 42 4 23 9 1 3 3 5 4 3 15 2 4 5 24 0 2 2 14 5 2 10 6 11 32 16 12 7 0 23 18 2 0 6 8 16 77 1 3 26 30 9 30 428 0 4 25 28 38 3 142 4 5 2 1 0 18 12 38 2 18 8 5 4 1 3 4 1 30 1 5 6 14 0 7 5 10 11 8 12 8 8 31 17 6 3 1 26 22 1 0 3 9 15 66 3 3 25 25 6 5 85 0 2 9 13 7 0 30 0 6 0 3 0 2 1 0 4 0 1 1 4 0 4 0 0 8 1 0 5 1 0 2 2 3 2 2 3 9 3 6 6 2 2 1 13 2 2 0 8 1 0 11 0 0 9 1 2 8 92 0 3 8 14 8 1 27 0 1 2 2 0 3 3 0 11 0 3 0 3 2 2 0 0 10 0 0 6 4 0 1 4 1 1 2 5 3 0 10 3 3 1 2 2 0 1 8 7 6 1 11 0 0 5 2 2 40 1542 0 11 59 56 147 8 509 14 16 2 28 0 21 21 149 6 36 28 8 21 11 20 13 7 82 7 15 28 24 0 9 24 44 14 19 36 24 18 79 24 39 27 7 48 11 8 42 6 18 48 126 8 6 25 113 16 38 1551 0 11 68 69 164 3 501 9 12 4 21 0 21 22 127 2 43 34 12 19 9 13 13 4 74 4 16 33 55 0 9 16 32 15 10 36 25 22 84 36 24 15 2 63 12 4 44 10 25 39 146 5 5 39 104 18 36 1186 0 11 48 65 106 6 357 9 7 3 0 0 12 11 106 4 36 20 10 11 12 12 3 1 76 6 7 33 42 0 5 15 23 4 9 30 12 13 60 29 35 6 10 45 5 3 41 6 20 36 142 5 3 12 69 14 39 1574 0 13 53 60 156 3 389 12 9 3 0 0 14 13 130 5 27 25 6 13 14 10 6 5 74 7 8 24 47 0 10 11 25 5 16 33 13 8 54 27 30 9 7 40 11 3 37 7 20 39 165 8 3 14 79 16 22 827 0 4 12 26 46 2 258 7 4 1 11 0 1 6 38 1 15 4 5 3 7 7 2 2 28 4 0 7 25 0 5 5 12 1 1 18 9 1 16 9 12 8 4 19 5 1 13 5 12 19 174 5 4 7 38 8 33 1145 3 5 28 35 75 1 300 9 6 2 16 0 12 10 69 2 19 8 8 8 7 5 1 1 46 6 2 17 29 0 3 4 21 4 6 26 10 4 37 12 23 16 7 23 4 5 35 5 12 34 173 7 2 11 41 16 273 8873 3 70 327 405 788 30 2631 67 69 20 83 0 111 108 699 41 217 140 56 89 66 81 46 24 443 38 57 164 265 0 53 88 185 62 75 209 119 88 409 179 186 94 41 302 90 30 220 63 131 247 1091 42 29 173 502 107 125 4083 0 34 145 199 347 19 1272 33 36 7 43 0 43 48 335 19 110 62 25 42 33 48 22 13 209 20 26 78 116 0 23 48 96 26 33 97 60 46 193 84 100 50 22 148 41 16 96 31 59 119 530 19 16 79 251 49 148 4790 3 36 182 206 441 11 1359 34 33 13 40 0 68 60 364 22 107 78 31 47 33 33 24 11 234 18 31 86 149 0 30 40 89 36 42 112 59 42 216 95 86 44 19 154 49 14 124 32 72 128 561 23 13 94 251 58 45 . Litoralului Str. Ferestrei Str. Sinaia Str. Gorgan Spatarul Str. Ion Marin Str. Magura Vaii Str. Linotipului Str. Mica Str. Geicu Str. Dumitru Tane Str. Stanga Str. Dumitrescu Tanase Str. Pietrisului Str. Palamidei Str. Aristotel Str. Constantin Beiu Str. Doamna Ghica Str. Nicolae Zamfir Str.

Str. zone urmata apoi de zona 3 (24%). Feminin Graficul circular din dreapta prezinta procentele acestor categorii. de la 19 la 40 ani o a 12% treia categorie. Aceste date evidentiaza o situatie destul de ingrijoratoare. impartite pe 5 Procentul populatiei grupe de varsta. Observand distributia populatiei in cadrul cartierului studiat. Copiii si tinerii pana in 14 ani reprezinta doar 41 . imagine care reprezinta o caracteristica a intregului perimetru Plumbuita in complexul sau. anume doar 3%. Se observa 15 . Pentru a studia prezenta 47% si distributia demografica pe baza varstei 53% cetatenilor. intre 41 si 60 de ani a patra 19% 0 . zona 5 (15%) 6% si zona 4 (10% din total). Zamfir Gh.60 12%. Zona 1 15% 0% 10% 24% 45% Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 46 . se observa si procentul populatiei de grupe de sex pentru fiecare din cele 6 zone care alcatuiesc perimetrul de studiu. Pe langa o analiza detaliata a structurii demografice sub aspectul raportului masculinDistributia populatiei feminin. cei mai putini fiind cei care apartin Peste 60 grupei 15-18 ani. dupa cum urmeaza: de la 0 la totale 14 ani.40 30% 36% grupei de varsta cuprinsa intre 19 si 40 de ani. Total partial Total pe clase de varsta Total populatia 18 1388 22 1389 2777 2 354 2 344 698 35 4232 33 4316 8548 18 3212 18 3821 7033 5 1927 5 2662 4589 158 78 80 23645 11113 12532 Graficul urmator ilustreaza structura distributiei demografice in cadrul cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. evidentiind procentul major al persoanelor de sex feminin (53%) si inferioritatea celor de sex masculin (47%). populatia cartierului a fost Masculin impartita in 5 categorii de varsta. se trage concluzia ca zona Distributia populatiei pe cea mai dens locuita este zona 2 (45%). de la 15 la 18 ani.18 ca mai mult de o treime din populatie apartine 19 .14 3% grupa si peste 61 ani ultima grupa. demonstrand o imbatranire avansata a populatiei din cartier.

Astfel.18 ani 19 . In cele din urma.40 ani Distributia populatiei pe categorii de varsta Zona 4 18% 11% 3% 35% 0 .40 ani Considerand distributia populatiei in cadrul fiecarei zone. anume 32%).14 ani 15 .40 ani 32% Distributia populatiei pe categorii de varsta Zona 3 22% 11% 2% 36% 29% 0 .40 ani 33% Distributia populatiei pe categorii de varsta Zona 5 14% 27% 38% 16% 5% 0 .Prezentam in continuare cele 5 grafice circulare care descriu distributia demografica pe baza varstelor in fiecare zona in parte. Zona care corespunde celui mai mare procent al populatiei cu varsta cuprinsa intre 41 si 60 de ani este zona 4 (cu un procent de 33%).18 ani 19 . procentul cel mai mare se inregistreaza in zona 6 (40%) si in zona 2 (in care aceasta grupa de varsta totalizeaza 39%). mai precis 15-18 ani (al carui procent ajunge la 5%). Referitor la populatia cu varsta cuprinsa intre 19-40 ani. dat fiind faptul ca nu prezinta o concentrare de populatie rezidenta in acest spatiu.18 ani 19 . Pentru zona 1 nu a fost ilustrat un astfel de grafic. sunt prezentate in continuare 5 grafice care ilustreaza datele pentru fiecare grupa de varsta: 47 .14 ani 15 . distributia populatiei in baza sectoriala si teritoriala a fost analizata luand ca punct de referinta si diferitele categorii in care a fost impartita populatia intregului perimetru. populatia populatia de peste 61 de ani este concentrata majoritar in zonele 2 si 3 (22% din populatiei depasind aceasta varsta). In acelasi timp.14 ani 15 . cu un procent corespunzator de 16%.14 ani 15 .14 ani 15 . Distributia populatiei pe categorii de varsta… 22% 4% 3% 39% 0 . Pe langa analiza in functie de zonele in care a fost impartit arealul cartierului.18 ani Distributia populatiei pe categorii de varsta Zona 6 16% 29% 40% 11% 4% 0 .18 ani 19 . urmata de zona 2 (cu un procent asemanator.40 ani 19 . rezulta ca prima grupa de varsta (0-14 ani) este cel mai bine concentrata in zona 5. zona 5 este si zona cu cea mai mare concentrare a populatiei din cea de-a doua grupa de varsta.

821 femei) – 30% • peste 60 ani → 4. iar distributia reala si oficiala a acestora pe grupe de varsta se prezinta astfel: • intre 0-14 ani → 2. si tot in cadrul acesteia se gaseste si procentul cel mai mare al persoanelor cu varsta peste 61 de ani.2.232 barbati si 4.927 barbati si 2.662 femei) – 19% pentru un total de: 23.388 barbati si 1. sectorul 2 si cartierul Plumbuita este posibil sa observam tendinta demografica a acestuia din urma.465 persoane Analizand datele referitoare la intreaga populatie din Bucuresti.2.Distributia populatiei categoria 0-14 ani 19% 9% 22% 5% 45% Zona 2 Zona 3 Zona 4 Distributia populatiei categoria 15-18 ani 19% 6% 50% 9% 16% Zona 2 Zona 3 Zona 4 Distributia populatiei categoria 19-40 ani 13% 6% 10% 22% 49% Zona 2 Zona 3 Zona 4 Distributia populatiei categoria 41-60 ani 12% 5% 11% 23% 49% Zona 2 Zona 3 Zona 4 Distributia populatiei categoria peste 60 ani 10% 4% 9% 25% 52% Zona 2 Zona 3 Zona 2 prezinta cele mai multe particularitati in ceea ce priveste aspectul demografic: este interesant astfel de observat ca grupa de varsta 0-14 ani este prezenta cu precadere in zona 2.389 femei) – 12% • intre 15-18 ani → 698 persoane (354 barbati si 344 femei) – 3% • intre 19-40 an → 8.548 persoane (4.589 persoane (1.316 femei) – 36% • intre 41-60 ani → 7.033 persoane (3. Spor natural Numarul de cetateni cu adresa de domiciliu pe strazile din zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani este de 23.465 persoane. Trebuie mentionat faptul ca numarul 48 .212 barbati si 3.777 persoane (1. Zona 4 2.

Principalii indicatori sociali in zona Plumbuita Sub aspect social. Numarul persoanelor in varsta in schimb. Alt factor.3 19. pentru persoanele cu domiciliul pe strazile din zona de interes. actualizata la nivelul datei de 30.1 9.000 pers) 10.0% 15.107 Rata natalitatii (la 1. Procentul de 3% in plus in cazul populatiei in varsta.2009. simultan cu impulsionarea activitatilor economice.persoanelor tinere sub 18 ani pastreaza aceeasi linie ca si in alte cartiere ale sectorului 2 (aproximativ 15%.3 -2.236 359. protectia sociala a varstnicilor. trebuie sa mentionam faptul ca se inregistreaza o tendinta negativa. cartierul Plumbuita se caracterizeaza prin probleme referitoare la nivelul de trai. Datele comunicate au fost extrase din baza de date a evidentei persoanelor a municipiului Bucuresti.8% 19. il constituie nivelul celor trei componente ale educatiei: formala. nonformala si informala. adica 49.931. ca si in cartiere precum Baicului.5% 23. Creanga sau Colentina). micsoreaza segmentul populatiei apte de munca (19-60 ani). cel mai apasator se resimt problemele finanziare. 2. cu circa 3 puncte procentuale mai mult.0% In privinta sporului natural. care s-a inrautatit ca urmare a scaderii veniturilor familiilor defavorizate in primul rand. astfel incat nu se poate estima cu exactitate numarul de casatorii din baza de date.3 Raportul natalitate/ mortalitate -1. care totalizeaza 66% din populatia cartierului. Populatie Bucuresti Sectorul 2 Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani 1. In ceea ce priveste numarul casatoriilor inregistrate in intervalul cuprins intre anii 2001-2008. Cu toate acestea.2. situatia statistica extrasa din baza de date nu este relevanta deoarece nu toate persoanele declara sau prezinta actele de casatorie la ghiseu.3. asa cum sunt zonele peninsulare.4 -0. Acest proces de crestere a numarului persoanelor cu varsta peste 40 de ani (un total de 11622.000 pers) 11. ceva mai mare ca in alte zone ale sectorului 2.5 12. trebuie subliniate faptul ca 58% din acestia sunt femei. in vederea operarii in baza de date a mentiunilor de casatorie. ceea ce demonstreaza ca populatia din zona analizata prezinta o concentratie a batranilor.5% din totalul populatiei cartierului). comparativ cu alte cartiere. crearea de noi locuri de munca si cresterea calitatii pentru serviciile medicale. Sporul natural pentru intreg anul 2008 atunci este negativ (-180 unitati). asa cum se intampla si in cazul altor cartiere ale sectorului.9% 16.7% Procentul tinerilor (‹18) 17. pe masura inaintarii in varsta a locuitorilor.07. Alti 19% din acestia sustin ca venitul mediu al locuitorilor din cartier este cuprins intre 500 si 800 49 . important indicator al nivelului scazut de viata. se impune continuarea programelor de masuri pentru a tine trendul de crestere a natalitatii. al carui procent in totalul populatiei din Plumbuita este de 19%. In ceea ce priveste date referitoare la raportul natalitate/mortalitate.9 Rata mortalitatii (la 1. In plus. Drept urmare. in special in anumite zone. 73% din intervievati au un venit mai mic de 500 RON. ceea ce demonstreaza diferenta tot mai mare intre sexe. Cum rezulta si din chestionarele la care rezidentii au fost rugati sa raspunda.1 9. locuite in principal de persoane in varsta.465 9.4 Procentul varstnicilor (+60) 18. precizam ca in decursul anului 2008 s-au nascut 252 persoane cu domiciliul in zona Plumbuita si au decedat 432 persoane cu domiciliul in zona de referinta. trage un semnal de alarma cu privire la viitorul trend demografic din cartier.

ajungand la 28. transformarea unor spatii in zone de pasunat pentru animale domestice (cai. asa cum era de asteptat. unde viata cotidiana a populatiei este caracterizata de substantive precum “excluziune” si “singuratate”.3%. 2.Petricani.4% (67. pentru crearea de noi locuri de munca • Cresterea mobilitatii populatiei • Imbunatatirea standardelor educazionale ale populatiei Puncte slabe • Concentrare a populatie in varsta. existenta unor foste spatii industriale abandonate. superioara fata de nivelul national (8%) si fata de cel al Bucurestiului (8. In ceea ce priveste ocuparea pe piata muncii. Totodata. Astfel. depozitarea deseurilor in zona lacului.2% in cazul barbatilor. procentul populatiei active fara locuri de munca inregistrat la nivelul zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani era de 8. In plus. prezinta cel mai mic procent de ocupare pe piata muncii. procentul persoanelor fara loc de munca a atins nivelul cel mai inalt in cazul tinerilor sub 20 de ani. cu astfel de venituri.3% barbati si 53. In ultima perioada.Steaua Rosie .6% in cazul femeilor si de 6. 76. perceptia negativa asupra acestei zone. ceea ce alimenteaza nesiguranta populatiei.RON. se descrie ca fiind neintegrata in structura sociala. este in crestere si rata somajului. gaste). Din populatia cu studii medii.2. Este lesne de inteles nivelul de trai pe care si-l pot permite cetatenii din Plumbuita. 62.2%.1%). sanitare si de asistenta oferita persoanelor dezavantajate. Aspectele ce deriva din aceste probleme sunt marginalizarea sociala si insuficienta mecanismelor de asigurare a securitatii publice. poluarea mediului.8% barbatii si 21. Analiza SWOT a situatiei demografice Puncte tari • Concentrare a populatiei cu varsta apta de munca • Rata mortalitatii mai mare decat media pe Bucuresti • Zona cu potential de extindere comercial si rezidential Oportunitati • Dezvoltarea spatiului rezidential • Expansiunea spatiilor comerciale. Clasa sociala mijlocie din zona Plumbuita . existenta unor strazi neasfaltate. gradul de ocupare a populatiei cu varste peste 15 ani era de 49. Trebuie subliniate mai apoi problemele reale ale zonei. cel mai mare procent al persoanelor somere s-a inregistrat in cazul barbatilor cu varste cuprinse intre 30-39 ani (76%).4. in special cei cu studii inferioare. O mare parte din numarul persoanelor fara locuri de munca este reprezentat de tineri cu varsta sub 25 de ani (25. In plus. Categoria celor fara studii. Trebuie evidentiata si deficienta existenta la nivelul serviciilor sociale.8% femeile si un procent ceva mai ridicat 53.8% din populatia cu studii superioareare un loc de munca (79% in cazul persoanelor de sex feminin si doar 72. unde rata somajului ajunge la 7. In cazul impartirii pe sexe. degradarea cartierului si indiferenta locuitorilor.9%.8% in medie (43.5% (35. mai precis 28. Dificultati in gasirea unui loc de munca intampina si tieni cu varste sub 20 ani.5% barbatii). situatia ilustreaza un procent de dezocupare de 14.2% femeile). care reprezinta o proportie semnificativa a populatiei.2% femei) sunt ocupati. cainii vagabonzi. delincventa in zona peninsulara. precum lipsa canalizarii.4%).3% pentru cele de sex masculin). peste media din Bucuresti • Spor natural negativ • Rata populatiei sub 18 ani sub media din Bucuresti • Rata somajului ridicata Riscuri • Descrestere demografica • Imbatranirea populatiei si scaderea populatiei apte de munca • Scaderea numarului populatiei 50 .

unde sunt prezentate in date absolute informatiile referitoare la situatia somerilor din zona de studiu.53%) • intre 25 – 29 ani: 23 persoane (8. Rezulta.2.81%) • peste 55 ani: 77 persoane (28. din care: -cu studii superiore: 17 persoane -cu studii medii: 48 persoane -muncitori calificati si necalificati: 206 persoane Conform datelor publicate in evidentele oficiale. cei mai multi dintre ei (77) apartin grupei de varsta de peste 55 ani.41%) Asa cum reiese din histograma alaturata.2009.48%) • intre 30 – 39 ani : 59 persoane (21.5. sunt in evidenta 271 someri in plata.2. sub forma de procente. Repartitia pe grupe de varsta a somerilor sub 25 ani intre 30-39 ani intre 25-29 29 ani intre 40-49 49 ani peste 55 ani Repartitia pe grupe de varsta a somerilor (%) 28% 6% 8% sub 25 ani intre 50-59 ani 22% intre 25-29 ani 19% 77 intre 30-39 ani 17% intre 50-59 ani intre 30-39 ani 51 46 59 23 15 intre 40-49 ani intre 50-59 ani peste 55 ani sub 25 ani 51 . nemultumiti de cel pe care l-au avut initial. in cartierului Plumbuita. Urmeaza categoria celor cu varsta cuprinsa intre 30 si 39 de ani (59 de persoane somere). Se observa astfel cum cei 271 someri sunt impartiti dupa in urmatoarele categorii: • sub 25 ani: 15 (5. tabelul urmator prezinta repartitia pe grupe de varsta a somerilor din zona de studiu. Situatia generala din interiorul cartierului Plumbuita nu difera de media la nivel national. asadar. Aceleasi date. sau pe care l-au pierdut in aceasta perioada de criza economica. care reprezinta 13. Din acest total in zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. in data de 02. Forta de munca si Somaj Cu privire la situatia somerilor in datele trimise de catre ALOFM sector 2. care probabil sunt in cautarea unui alt loc de munca.97%) • intre 50 – 55 ani : 51 persoane (18. Cei mai putini sunt tinerii cu varsta sub 29 de ani. sunt prezentate si in graficul circular prezentat in continuare. ca cei care intampina mai multe probleme in gasirea unui loc de munca sunt cei apropiati de varsta pensionarii si cei intre 30 si 39 de ani.046 someri indemnizati.25% din someri din sectorul 2.77%) • intre 40 – 49 ani : 46 persoane (16. exista in evidenta un numar de 2.06. care totalizeaza 38 de persoane in situatie de somaj. reiese ca. Tinerii in schimb intampina cele mai putine probleme atunci cand vine vorba de gasirea unui lco de munca.

Trebuie sa evidentiem ca situatia care reiese din actele oficiale este total diferita de cea reala, avand in vedere ca nu ia in considerare cetatenii care nu lucreaza sau lucreaza din cand in cand la negru, si nu o declara.Ingrijorator este faptul ca populatia tanara este afectata cu precadere de acest fenomen, fiind necesare programe de reconversie profesionala si educatie (pregatire profesionala initiala si continua). Din acest total, trebuie sa evidentiem ca 15 persoane sunt sub 25 ani, care reprezinta 9.2% din total somerilor. 2.2.6. Multiculturalism In ceea ce priveste structura populatiei din Plumbuita, aceasta este eterogena. Romanii reprezinta majoritatea, dar pe langa ei mai sunt si alte minoritari, cea mai reprezentativa fiind cea a etniei rrome. Cetatenii romani nu sunt inregistrati in Registrul National privind Evidenta Persoanelor dupa criteriul etnic. Conform ultimelor inregistrari statistice realizate la nivelul anului 2007 ponderea populatiei rrome declarate din totalul populatiei Sectorului este de 1,74%, ceea ce reprezinta un numar de aproximativ 6.300 de persoane. Insa, din surse provenite de la asociatiile rrome se estimeaza ca la nivelul Sectorului exista un numar de aproximativ 20.000 de etnici rromi. Oricum, trebuie sa mentionam ca neoficial in Sectorul 2 locuiesc 10.000 de rromi din care 3% locuiesc in zona Plumbuita – Steaua Rosie - Petricani, pentru un total de 300 de unitati. Pentru o analiza corecta a situatiei populatiei rrome care locuieste in Sectorul 2, un rol deosebit il are intelegerea factorilor determinanti ai conditiilor socio-economice. Astfel, printr-un raport elaborat in cadrul proiectului “Campanie de promovare a sanatatii in comunitatile de rromi” finantat prin programul PHARE si a unor chestionare aplicate in comunitatea rroma de catre expertii locali rromi si reprezentanti DGASPC Sector 2, au fost evidentiate mai multe aspecte legate de starea reala a acestei comunitatii, care se caracterizeaza prin: • standard de viata scazut, • lipsa actelor de identitate (s-a evidentiat faptul ca majoritatea familiilor sunt formate din cupluri in concubinaj) • nivel precar de locuire (multe familii nu detin locuinta proprietate personala, motiv pentru care inchiriaza de multe ori locuinte cu statut incert de proprietate, locuind fara forme legale) • nivel de studii foarte scazut si prezenta unui grad ridicat de analfabetism • venituri mici (venitul mediu pe membru de familie este sub venitul mediu garantat, existand chiar familii care nu au nicio sursa de venit). Anchetele sociale realizate la nivel local au identificat si alte elemente definitorii pentru situatia cetatenilor rromi, precum: ocuparea abuziva a unor terenuri si spatii, realizarea de constructii fara autorizatii, o stare de incertitudine in ceea ce priveste actele de proprietate, existenta unor spatii improprii pentru locuire (baraca, bordei), asa cum se poate observa foarte clar si in fotorafiile care ilustreaza capitolul referitor la analiza tesutului urban al arealului. Un procent semnificativ din populatia de etnie rroma, adulti si copii nu sunt inscrisi la medicul de familie. Problemele de sanatate ale populatiei de rromi sunt complexe, dar nu au o determinare etnica ci, mai degraba, educationala (stilul de viata) si socio-economica (nivelul de trai scazut). Referitor la ocuparea cetatenilor de etnie in rroma pe piata muncii, se poate spune ca, in general, gradul de ocupare este destul de mic. Un numar semnificativ de rromi obtin venituri din munci necalificate, in domeniul colectarii deseurilor si ca muncitori zilieri. Ponderea mare a casnicelor in totalul populatiei feminine de etnie rroma arata slaba participare a femeii rrome pe piata muncii.

52

In cadrul arealului analizat, sunt 3 zone (din cele 6 in care a fost impartit perimetrul) in care prezenta acestei etnii se face mai bine simtita. Poate ca cea mai reprezentativa zona sub acest aspect este zona 4, situata in imediata apropiere a Manastirii Plumbuita. Informatiile existente referitoare la cetatenii de origine rroma (informatii provenite in special din chestionarele pe care cetatenii din zona le-au completat) arata ca acestia nu au un loc de munca stabil, desfasurand diferite activititati precum colectarea fierului vechi si/sau a sticlelor goale. Copiii care apartin acestor familii nu frecventeaza scoala, petrecandu-si timpul in general pe strazile cartierului, ceea ce duce la integrarea lor in bande de cartier si la crearea unui ambient social periculos. Pentru rezolvarea acestor problematici, institutiile administrative si diferite organizatii ar trebui sa lanseze diferite programe de integrare sociala pentru membrii acestei comunitati. Concluzionand, se observa existenta unor diferente de dezvoltare intre zona analizata si alte cartiere ale capitalei, disapritati evidente mai ales la nivelul educatiei, al conditiilor de viata, al serviciilor medicale si sociale. De asemenea, exista o segregare sociala intre membrii etniei rrome si populatia de origine romana, diferenta care a dus la o distantare sociala a celor din comunitatea rroma. 2.2.7. Educatie In zona Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani, se gasesc urmatoarele unitati de invatamant: I. Gradinita 137 (str. Plumbuita nr. 5 - sectorul 2 - 021-240.75.81, mijloace de tran sport care permit accesul: Troleibuze: 66: statia D-na Ghica; Tramvaie: 21: statia D-na Ghica; Autobuze: 101,143,182,282: D-na Ghica); II. Gradinita de copii nr. 11, unde sunt inscrisi aproximativ 100 de copii (aleea Sinaia nr. 2 sectorul 2, 021-240.47.55). III. Scoala generala cu clasele 1-8 Nr. 39 (Soseaua Colentina, Nr.91, Sectorul 2- 021.2403025).

IV.

Centru de limba araba situat in Str. Fabrica de Gheata nr 14, sector 2 si scoala “Jerusalem School Bucharest” pentru copii musulmani.

53

In general, nefiind universitati in zona (in apropiere se afla doar Universitatea Tehnica de Constructii, www.utcb.ro in B-dul Lacul Tei nr.124 si centrele de la Fundeni), trebuie sa mentionam faptul ca nu exista nici centre de specializare sectoriala sau de cercetare, publice sau apartinand unor structuri private. In consecinta, forta de munca din cartier, care oricum nu are prea multe posibilitati de angajare, data fiind carenta de structuri industriale private si de societati in cadrul cartierului, este deficitara prin lipsa know-how-ului tehnic. O explicatie a acestui fapt consta in intreruperea studiilor, putini fiind cei care au studii superioare, in lipsa posibilitatii de formare tehnica sau in lipsa ofertei de locuri de munca, care sa le dea posibilitatea sa se angajeze si sa perfectioneze. Studentii, prin intermediul arterei Colentina, Tei si Fundeni, frecventeaza centrele din centrul capitalei. Problema majora a zonei Plumbuita in domeniul specializarii resurselor umane este generata de lipsa unitatilor de invatamant specializate si nivelul salarial al locuitorilor din aceasta arie urbana. Slaba calificare a tinerilor genereaza slaba adaptare a fortei de munca la nivelul zonei pentru meserii calificate, solicitate de putinele intreprinderi (mai ales cele din sectorul serviciilor) care au investitii in areal. Riscul major este ca mare parte dintre tineri, din cauza situatiei lor de trai, poate sa sa devina infractori sau sa migreze in alte zone din Bucuresti/tara. 2.2.8. Servicii sociale In cartier exista si o serie de probleme generate de lipsa de servicii sociale: din pacate exista o lipsa de asistenta integrata la nivel de populatie, insuficienta proiectelor sociale pentru populatia din zona, absenta unui sistem de asigurare a securitatii persoanelor. Inainte de tot, trebuie si sa mentionam faptul ca Mănăstirea susţine constant numeroase proiecte destinate familiilor defavorizate din comunitatea locală. În interiorul mănăstirii funcţionează un cabinet medical şi o farmacie, înfiinţate şi susţinute cu ajutorul sponsorilor, unde populaţia cu venituri mici beneficiază, în limita posibilităţilor, de asistenţă medicală şi medicamente gratuite. La nivelul zonei Plumbuita, pentru care s-au prezentat informatiile, exista Serviciul de Asistenta Sociala, “Masina de Paine (S.A.S.M.P.), cu sediul la adresa din Str. Maina de Paine nr. 65. Acest serviciu este unul din cele 5 servicii de specialitate in structura organizatorica a institutiei, acoperind o zona relevanta a sectorului 2 din perspectiva asistentei sociale. O parte din principiile care au stat la baza infiintarii serviciilor de specialitate descentralizate, in diferite zone sau cartiere ale sectorului 2, sunt urmatoarele: - asigurarea unui acces rapid al beneficiarilor la serviciile sociale, prin sedii in imediata apropiere a comunitatii, cu decongestionarea sediului central al institutiei; - asigurarea unor mai eficiente idntificiari, stabiliri da masuri si monitorizari ale cazurilor sociale din zonele arondate serviciilor de speciali tate, printr-o acoperire adecvata a
54

problemelor specifice in ceea ce priveste raportul numerului reprezentantilor institutiei si al cazurilor din zona ( cunoasterea mai exacta a problemelor, interventie mai rapida etc.); - gestionarea la un nivel superior a informatiilor referitoare la beneficiarii de servicii si prestatii sociale din zona (grad de detaliere ridicat, posibilitatea de a intocmirapid situatii mai exacte etc.); Activitatea desfasurata de serviciile de specialitate este orientata catre cazurile persoanelor sau grupurilor pentru care nu s-au instituit masuri de asistanta sociala prin centrele aflate in subordine. La nivelul zonei Plumbuita nu exista centre care sa asigure asistentia sociala in sistem rezidential, nici pentru adulti, nici pentru copii, desi populatia din zona beneficiaza de diferite forme de protectie, in functie de grupul vulnerabil din care face parte. Spre exemplu, o parte din adulti beneficiaza de servicii socio-psiho-medicale in regim de urgenta prin Ambulanta Sociala (S.I.U.S.) sau de prestatii sociale aflate in evidenta altor compartimnte. In situatiile statistice prezentate in continuare, pentru o mai corecta analiza a situatiei socioeconomice si a starii de sanatate a populatiei din zona, grupurile analizate in functie de serviciile si prestatiile sociale acordate, au fost impartite pe categorii de varsta. Pentru cateva din arterele mari, care se incadreaza numai partial in zona analizata, numarul persoanelor nu a fost delimitat in functie de codul postal al domiciliului (numar calastra), ci dupa denumirea arterei, existand posibilitatea ca situatiile sa contina un numar mai mare de beneficiari. Spre exemplificare, strazile D-na Ghica si Colentina se incadreaza numai partial in zona analizata, insa situatiile nu fac distinctie intre persoanele cu domiciliul situat in zona sau in exterioul acesteia. De asemenea, exista situatii in care o persoana poate aparea in mai nulte statistici, in cazul in care i se ofera mai multe servicii sau prestatii sociale. Totodata, precizam faptul ca, pentru o evidentiere mai clara, informatiile au fost prezentate grafic, in functie de categoriile analizate. Au fost intocmite astfel, urmatoarele situatii statistice: • situatia generala a zonei Plumbuita : o Distributia pe strazi a beneficiarilor de asistentia sociala ; • Situatii referitoare la persoanele cu handicap, ale caror drepturi au fost stabilite in conformitate cu Legea nr. 448/2006n privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: o situatia persoanelor cu handicap din zona alalizata – repartizaerea pe grade de handicap; NR. PERSOANE CU HANDICAP Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 52 533 12 • situatii pe categori de servicii si prestatii sociale (persoane fara venituri si cu venituri sub nivelul venitului minim garantat prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minin garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; beneficiari ai O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentale, beneficiari ai H.C.L. Sector 2 nr. 159/2007privind stabilirea categoriilor de persoane beneficiare si a ajutoarelor finnciare de urgenta acordate,in vederea depasirii unor situatii de dificultate care pot duce la marginalizzare si excluziune sociala, servicii socio-psiho-medicale prin Ambulanta Sociala): o situatia acordarii serviciilor si prestatiilor sociale in zona, trim. I anul 2009;
55

TOTAL SERVICII SI PRESTATII SOCIALE ACORDATE AJ AJ SER AS ASIST AJUT A SE UT UT VICII IS ENTA OAR L RV OR OR MED TE SOCIA E O ICII SO FIN ICAL N PRI LA SI INCA C CI AN E T N MEDIC LZIR A AL CIA STO A E TII AM ALE R MAT SO PRIN LOC BU OLO CI “CRUC UINT LA GICE A A NT EA ALBG GRA L LEM A ALBE TUIT A NE SO NA” E CI AL A 16 545 91 62 1 1201 75 17

PE RS OA NE CU HA ND IC AP

1%

Total servicii si prestatii 21% 23% sociale acordate
3% 46%

1%

3% 2% 0%

AJUTOR SOCIAL AJUTOR FINANCIAR

597

o structura pe sexe si categorii de varsta;
FEMININ F> F> =1 =3 8 5 Si Si F< F< 35 45 1 13 0 F> =4 5 F< 59 38 3 F >5 9 MASCULIN M> M> M> =18 =35 =45 Si Si Si M< M< M< 35 59 45 102 142 249 M> =59

Structura pe sexe si categorii de varsta
M>=18 Si M<35 M>59 M>=35 Si M<45 F>=18 Si F<35 M>=45 Si M<59 F>=35 Si F<45

65 8

334

F>=45 Si F<59

F>59 33% 5% 7% 12% 17% 19% 7% 0%

0%

Structura pe sexe si categorii de varsta: Feminin
F>=18 Si F<35 56% F>=45 Si F<59 F>=35 Si33% F<45 F>59

11%

Structura pe sexe si 12% categorii de varsta: Masculin
41%
M>=18 Si M<35 M>=45 Si M<59

17% M>=35 Si M<45 30% M>59

Persoane beneficiare ale prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzi rea locuintei, precum si a unor facilitati opulatiei pentru energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare:
56

educatie sau de alta natura produce un impact negativ asupra confortului intregii populatii la nivelul acestei zone. In afara de doua farmacii existente in cadrul arealului. Exista in schimb serviciul de ambulanta al Primariei Sectorului 2. Fundeni. Servicii de sanatate Cartierul Plumbuita se caracterizeaza prin lipsa unor servicii sociale de baza. 2. ceea ce creaza dificultati populatiei. zone care deservesc cam intregul cartier. Fundeni) si un al treilea in Str. pe Sos. Lacul Tei. situat in imediata vecinatate a zonei. sunt mai multe puncte farmaceutice. care asigura asistenta gratuita cetatenilor.10. D-na Ghica si Sos. In ceea ce priveste migratia interna Bucurestiului. in spatele Universitatii de Constructii. una dintre acestea fiind chiar lipsa serviciilor medicale in perimetrul cartierului. cartiere precum Baicului sau Ion Creanga de exemplu. prin deplasarea la domiciliul acestora. Lipsa serviciilor sociale de sanatate. la est de perimetrul delimitat. unul dintre principalele centre medicale la nivel national chiar. D-na Ghica. 2. trecand apoi la somaj si criminalitate (infractiuni si talharii). pe Bulevardul Lacul Tei. In afara limitelor zonei de studiu in schimb.o beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei. Unul dintre ele se afla in apropierea intersectiei dintre Str. Coelntina. Tesatoarelor. pornind de la venturile pe familie (aflate in medie sub limita de subzistenta). cu o abordare “bottom-up”. La sud de perimetrul studiat. Cel mai apropiat spital este Spitalul E.2. cealalata la intersectia dintre strada Fabrica de Gheata si Gherghitei. din populatia totala cu resedinta in zona respectiva. Migratie Deoarece nu exista statistici referitoare la fluxul si evolutia emigrarii legale a fortei de munca din cartierul Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani s-a realizat un sondaj telefonic pe un esantion reprezentativ cu administratorii blocurilor din zona Petricani/ D-na Ghica / Colentina din perimetru de studiu. se afla si Institutul Clinic Fundeni. procentajul cetatenilor care au emigrat legal in strainatate a fost egal cu 7% din total. Cele doua farmacii se afla una la intersectia strazilor Petricani. Pe baza interviurilor se poate observa ca.2. un altul in Str. Nevoile de servicii sociale sunt generate de problemele cu care se confrunta comunitatea locala. Irza. rata superioara daca facem referire la alte cartiere ale sectorului 2 din Bucuresti. inspre alte cartiere si 57 . AJUTOARE INCALZIRE LOCUINTA LEMNE LEMNE GAZE NATURALE RADET 246 217 738 Nevoile de servicii sociale sunt generate de problemele cu care se confrunta comunitatea locala. locuitorii nu beneficiaza de un altfel de asistenta medicala.9. Clopotului (zona Sos. pe baza limitelor teritoriale delimitate in vederea obtinerii de date referitoare la fluxul emigrantilor.

lasand in continuare descoperite zonele peninsulare. distrugeri. etc. motivand acest procent prin lipsa oportunitatilor de lucru la nivelul cartierului. Viitorul flux de locuitori va ocupa zona din str. In general. 119 au fost comise in segmental stradal (6 talharii. 75% din acestia mentionau o rata a migratiei de 65%. zone deja aglomerate si populate. Colentina si Bd. 5 distrugeri. Astfel. 69 de furturi din auto. care nu poate fi considerat atractiv pentru populatie in scopuri rezidentiale. 15 furturi din autovehicule si 1 furt de autovehicul -Strada Domnea Ghica (de la bd.) precum si frecvente accidente auto produse pe principalele artere de circulatie (sos Clolentina. 14 furturi simple si 9 furturi de autovehicule). locuiesc mai multe familii care comit diferite infractiuni. 13 furturi din autovehicule si 2 furturi de autovehicule -Soseaua Colentina (pana la str.P-Sector 2 Politie.M. Fabrica de Gheata si din Sos. nefiind inca finalizate. 16 furturi din autovehicule. zona nu este foarte cautata de potentiali chiriasi. Din cartierul Tei Toboc. Noile vile construite in cartier apartin celor care deja locuiau in zona si care au avut posibilitatea de a investi in imbunatatirea propriei locuinte.P. Doamna Ghica. Brigada de la Politie Rutiera si Politia Comunitara Sector 2) au rezultat o serie de aspecte privind existenta unor fapte ce pot pune in pericol siguranta cetatenilor. Berindei).2.21 fapte din care 1 talharie. delimitate de Parcul Plumbuita si de lac si cele rezidentiale din zona 4 a perimetrului analizat. acestia aleg Italia si Spania. Situatia referitor la criminalitate 2. 58 .sectoare. Lacul Tei la str.23 fapte din care 1 talharie. 5 distrugeri. Ca urmare a raspunsurilor inregistrate la sondaj.2.30 fapte din care 2 talharii. 23 distrugeri. 1 furt din buzunare/genti. zona cu cea mai mare rata a infractionalitatii in cadrul perimetrului analizat. 6 furturi simple si 1 furt de autovehicul. lucru confirmat si in cadrul celei de-a doua consultari publice. In interiorul cartierului nu au fost construite structuri locative noi in complexe integrate de vile indivuduale sau duplex. rezulta ca cele mai multe persoane care emigreaza nu au o specializare profesionala si nici studii superiore. Trebuie amintit si faptul ca marile complexe rezidentiale in constructie (Lakeland. producerea unor infractiuni stradale in unele zone cu potential criminogen ridicat in arealul “Plumbuita” (furturi. care a fost descrisa in capitolul de tesut urban pe zone.G.11.1. 14 furturi simple si 9 furturi din autovehicule). 2. consum de droguri. Din totalul de 148 de fapte cu caracter penal. D-na Ghica la str Oradea). 1 furt din buzunare/genti. nu au dat nastere unui flux migratoriu intern in zona de studiu. 66 furturi din autovehicule. ceea ce insemana ca cetateanul buucrestean nu doreste sa se mute in zona Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani.11. 3 furturi din societati comerciale. 11 furturi din locuinte. Ca destinatii. 28 de distrugeri. Principalele infractiuni sunt reprezentate de cele 148 de fapte penale cu autori neconoscuti comise numai in primele 6 luni ale acestui an (13 talharii. ci doar la date aproximative. bd Lacul Tei si sos Petricani) si strazile adiacente acestora. Date statistice privind infractionalitatea Urmare a analizei efectuate de catre factorii responsabili din domeniul ordinii si sigurantei publice la nivelul Sectorului 2 (D. Copper Beach). Fabrica de Gheata). Din analiza efectuata se constata ca cele mai afectate artere de circulatie unde s-au inregistrat diferite infractiuni sunt: -Soseaua Colentina (de la str. rezultate din opiniile intervievatilor. talhari. nu am avut acces la date concrete. 6 distrugeri.

zone pe care se depoziteaza necontrolat deseuri menajere in special in zona malurilor lacului. pe strazile Sipca. Nu lipsesc probleme precum accesibilitatea la retele de utilitati publice. Datele si informatiile obtinute prin acest sistem de catre personalul destinat supravegherii si monitorizarii acestor zone vor putea ti transmise operativ pentru a fi explorate si ce catre alte institutii de pe raza Sectorului 2 – Politia. Asistenta Sociala. Avand in vedere numarul redus de etective. Prin instalarea mijloacelor tehnice se va realiza o supraveghere generala de ansamblu si de detaliu a obiectivelor existente in zona. sediul Politiei Sector 2 si la Brigada Politiei Rutiere.2. etc. furturi din buzunare genti etc. Din intregul cartier. pentru a-si plati achizitionarea acestora. dar si insalubritatea prezenta aici.2. precum si o monitorizare in detaliu a traficului rutier. bineinteles. 1 furt din buzunare/genti. distrugeri si furturi. Aceasta va fi coordonata de catre personalul de serviciu din cadrul dispeceratului ce se va instala la sediul Politiei Comunitare a Sectorului 2. Apa Nova. a insulei. initiate de primarie sau de companii private. Administratia Domeniului Public. 7 distrugeri. protectia mediului inconjurator. Transportul Local etc. inconjurate de gunoaie menajere sau deseuri provenite de la materiale de constructii. Intamplator sau nu. Pompierii. aceasta zona este locuita in special de populatie de etnie rroma.). pe timp de 24 de ore. Ambulanta. fapt care a dus la producerea a numeroase fapte de tulburare a ordinii publice pe strazile Constantin Beiu. Ricinului si Fabrica de Gheata. Politia Rutiera.11. Steaua Rosie. Totodata prin acest sistem se va actiona pentru prevenirea si combaterea unor fapte infractionale comise cu violenta. conflictele sunt generate in principal de stilul de viata al rromilor. 22 furturi din autovehicule. Paroseni si Gimalau constand in talharii. probleme care. atrag atentia presei. accidente. prevenirea precum si asigurarea pazei unor obiective si bunuri de interes public si privat. In acest caz. 8 furturi simple si 5 furturi de autovehicule. interactiunea dintre aceasta etnie si romani duce la aparitia de conflicte. Ilegalitati in zona peninsulara Zona peninsulara a cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani este reprezentata de arealul parcului si al manastirii. calamitati naturale. Arealul este dominat de existenta Lacului si Parcului Plumbuita. Exista insa si incercari de rezolvare a acestora si de imbunatatire a conditiilor de viata din areal. Raul Colentina. explozii. avarii. fapt ce va crea conditii favorabile realizarii interventiei operative si eficace a echipajelor de ordine publica a Politiei Comunitare si a Politiei Sectorului 2 . Este cunoscuta starea de infractionalitate ridicata care se inregistreaza in aceasta zona. aceasta arie are reputatia de zona cu risc major. Din analiza datelor statistice ale anului 2009 rezulta ca arealul este controlat si dominat infractional de 2 gasti de cartier in zona strazii Gimalau. 2. recurg la diverse fapte cu caracter penal (talharii. Se constata de asemnea ca unii consumatori de droguri. polarea mediului sau traficul de droguri. prevenirea unor fapte antisociale sau interventia operativa in cazul unor incendii. dar si comecializarea de droguri. prin proiecte de restructurare si modernizare. 59 . atat al Politiei Sectorului 2 cat si al Politiei Comuitare Sector 2 destinate asigurarii ordinii si sigurantei publice combaterii fenomenului infractional si cresterii gradului de siguranta al cetatenilor rezulta necesitatea monitorizarii prin mijloace technice a acestui areal. care traiesc in case darapanate. Asa cum se intampla in general.In perimetrul delimitat de Soseaua Petricani-Strada Sipca-Strada Raul Colentina-Strada Steaua Rosie-45 fapte din care 2 talharii.

locuitorii din acest areal au transformat zona lacului intr-un depozit de aparate electronice vechi. lacului si manastirii. ceea ce. faptul ca nu au contracte cu firma de salubrizare care opereaza in zona ii face sa depoziteze resturile menajere in zona lacului. In ciuda problemelor. isi fac chiar nevoile pe strazi. Lipsa de educatie si de simt civic se vede foarte clar si in comportamentul celor care locuiesc in zona.prezenta parcului. grupurile de rromi alimenteaza criminalitatea din zona peninsulara a cartierului Plumbuita. completata de dispretul si lispa de interes a localnicilor fata de mediul in care isi desfasoara propriile activitati creeaza un tablou greu de imaginat pentru timpurile in care traim. contribuie la scaderea ratei criminalitatii - - Oportunitati Puncte slabe pozitionarea cartierului in afara centrului orasului perimetrul parcului si al manastirii perceput ca zona cu risc major anturajul stradal infractionalitate ridicata traficul si consumul de droguri numar redus al efectivelor de politisti care supravegheaza zona situatie financiara precara pentru mare parte din locuitorii zonei aparitia de conflicte intre populatia de etnie rroma si romani mare parte din populatie nu are contract cu firmele de salubrizare Amenintari 60 . imaginea fiind mai degraba aceea a unei mahalale din secolul al XIX-lea. Pe langa deseurile menajere. Proiectele in desfasurare si cele viitoare vor contribui cu siguranta la transformarea cartierului si la crearea unei imagini mai bune in opinia publica. ceea ce reprezinta un potential cultural si social important . a parcului si a lacului. amintind numarul foarte mare de seringi folosite la injectarea de substante halucinogene si apoi aruncate si abandonate pe spatiul public. din pacate de varste tot mai fragede. Preotii de la manastire au facut in repetate randuri sesizari la Primarie si la alte autoritati. care ofera anumite servicii (mai ales medicale) familiilor defavorizate. asa-numitul “drog al saracilor”. zona peninsulara sin Plumbuita ar putea deveni o mare atractie pentru investitori. Copiii nu se sfiesc sa umble dezbracati pe strazi. ceea ce constituie unul dintre principalele aspecte negative ale zonei. De altfel. Au fost inregistrate diverse sesizari in special cu privire la consumul de droguri. aceasta zona a cartierului Plumbuita este o zona cu un potential ridicat. obiecte de mobilier si materiale de constructii. in general se vinde heroina.ducand astfel la poluarea zonei. Astfel. Situatia de agraveaza cand minorii. In zona parcului si a manastirii sunt prezente foarte multe urme care indica consumul de stupefiante. traficul de droguri nu mai este de mult un aspect necunoscut pentru oamenii legii. Mai mult chiar. Tot mai multi au acces la astfel de stupefiante. ducand acolo practic toate lucrurile de care nu mai au nevoie in gospodarie. Puncte tari . Daca toate aceste elemente ar fi mai bine valorificate. Lipsa canalizarilor.infiintarea unor servicii sociale. prin integrarea acestor categorii in programe sociale. din consumatori ajung chiar dealeri. Zona fiind cunoscuta ca una saraca. beneficiind de prezenta manastirii.

etc.Centre pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1 si 3 ani • Administrarea eficienta a resurselor . precum si asigurarea pazei unor obiective si bunuri de inters public si privat. atat al Politiei Sectorului 2 cat si ai Politiei Comunitarie Sector 2 destinate asigurarii ordinii si sigurantei publice. avarii. sediul Politiei Sector 2 si Brigada Politiei Rutiere. 1 scoala generala. de ansamblu si de detaliu a obiectivelor existente in zona. a ratei criminalitatii scaderea gradului de instruire scolara a tinerilor Prin instalarea mijloacelor tehnice se va realiza o supraveghere generala.. prevenirea unor fapte antisociale sau interventia operativa in cazul unor incendii. calamitati naturale.2. precum si o monitorizare in detaliu a traficului rutier.25% din totalul sectorului 2) • Stabilitatea a indicatorilor sociali si • Spor natural negativ (-180 unitati) demografici • Fenomenul de migratie ia amploare (65% din • Predominarea populatiei cu varsta apta de membrii comunitatii se transfera in alte zone ale munca si tendinta de imbatranire a populatiei Bucurestiului. implicit. combaterii fenomenului infractional si cresterii gradului de siguranta al cetatenilor.posibilitatea accesarii unor programe de finantare pentru alcatuirea unor programe sociale (reconversie profesionala. rezulta necesitatea monitorizarii prin mijloace tehnice a acestui areal. pe timp de 24 de ore.instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video in zona parcului . explozii. 2.interesul personalului autoritatilor publice de a se implica in realizarea sigurantei comunitare . curatenia sectorului in zonele vizualizate. care duce la cresterea ratei somajului si a saraciei si.Centre pentru victime ale violentei in familie financiare alocate de catre Consiliul Local al .12.) - - - - lipsa de educatie si simt civic si dezinteresul populatiei pentru zona in care isi desfasoara activitatile sau in care locuieste deficit de personal in cadrul Politiei Comunitare si insuficienta resurselor materiale alocate pentru serviciile de siguranta publica inexistenta unor programe sociale pentru reducerea faptelor de violenta si pentru integrarea in societate a tinerilor care comit astfel de fapte criza economica mondiala. protectia mediului inconjurator. Aceasta va fi coordonata de catre personalul de serviciu din catru dispeceratului ce se va instala la sediul Politiei Comunitare a Sectorului 2. fapt ce va crea conditii favorabile realizarii interventiei operative si eficace a echipajelor de ordine publica a Politiei Comunitare si a Politiei Sectorului 2.Centre pentru persoanele fara adapost Sectorului 2 . conform rezultatelor chestionarelor) • Prezenta a 4 unitati de invatamant (2 • Probleme de siguranta si ordine publica gradinite. Avand in vedere numarul redus de efective. 1 scoala de • Lipsa serviciilor sociale precum: limba araba) . Analiza SWOT privind caracteristicile sociale Analiza SWOT privind caracteristicile sociale ale zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani: Puncte tari Puncte slabe • Populatie de aproape 24.Spatii pentru activitati recreative si culturale • Infiintarea unor servicii si programe de • Inexistenta pistelor pentru biciclisti sprijinire a familiilor defavorizate in cadrul 61 . centre de reintegrare sociala a copiilor strazii. Totodata prin acest sistem se va actiona pentru prevenire si combaterea incalcarii regulilor de comert stradal. adica (persoane domiciliate in cartierul Plumbuita) 13.000 locuitori • Nivel ridicat al ratei somajului (271 someri. accidente etc.Centre de zi pentru batrani sau persoane cu nevoi • Existenta serviciilor publice (ALOFM) si speciale private de ocupare a fortei de munca .

acordare de rechizite gratuite.3 Caracteristici economice ale zonei de actiune urbana si comparatie cu orasul 2. 62 .Manastirii • Existenta serviciului de Ambulanta Sociala.3. pe o retea institutionala prezenta. ceea ce inseamna ca nivelul educational. Astfel.Dezvoltarea regionala . care se poate transforma intr-un centru cultural si recreativ al perimetrului Oportunitati • Definirea unor proiecte de imbunatatire a centrelor sociale si scolare • Infiintarea punctelor de servicii medicale • Amenajarea unor locuri de recreere atat pentru copii cat si pentru adulti • Cresterea numarului de agenti de politie prezenti in zona pentru asigurarea sigurantei cetatenilor • Dezvoltarea unor programelor de protectie sociala a varstnicilor • Impulsionarea activitatilor economice.075 la nivelul Bucurestiului). comparativ cu restul tarii (datele studiului CNP. ce se bazeaza pe o forta de munca cu o inalta calificare si pe un sistem de comunicatii dezvoltat dar. economic si cultural-stiintific al tarii. crearea de noi locuri de munca • Integrarea populatiei rrome cu ajutorul proiectelor europene • Existenta programelor de sustinere financiara a elevilor (acordarea suplimentului de hrana. care ofera servicii socio-psiho-medicale unor categorii de populatie • Prezenta parcului si a Manastirii Plumbuita. constituie principalul factor care explica valoarea net superiora a PIB-ului pe cap de locuitor in Bucuresti. nu in ultimul rand.000 euro a PIB-ului la nivel National si de 9. Profilul Economic al cartierului Plumbuita si distributia activitatilor economice Analiza economica a perimetrului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani porneste in primul rand de la pozitionarea Sectorului 2 in capitala tarii. in acelasi timp.1. accesul pe piata muncii si calitatea vietii acestora vor ramane in continuare la un nivel scazut • Atitudinea negativa a comunitatilor locale fata de rromi • Migratia populatiei calificate inspre alte zone ale Bucurestiului • Insuficienta si chiar lipsa spatiilor de locuit (mai ales pentru tineri) • Cresterea ratei somajului • Cresterea numarului de beneficiari de asistenta sociala • Interes tot mai scazut al populatiei tinere pentru continuarea studiilor postliceale si universitare • Neconcordanta intre oferta educationala si cerintele pietei de munca 2. care. este si cel mai important centru politic.prezent si perspective indicau la nivelul anului 2006 o valoare de 3. ambientului economic al capitalei. programe pentru dotarea cu calculatoare) • Dezvoltarea de centre rezidentiale in cadrul unor programe sociale • Existenta unei forte de munca necalificata • Inexistenta unor unitati de invatamant liceal in zona • Lipsa unor servicii de sanatate in cadrul perimetrului analizat • Lipsa unei piete agroalimentare • Nivel insuficient de asigurare a securitatii elevilor si cadrelor didactice in perimetrul unitatilor de invatamant • Insuficienta personalului calificat care sa acopere nevoia de servicii sociale oferite • Inexistenta unor programe de incluziune sociala a membrilor etniei rrome Amenintari • Gradul scazut de integrare a populatiei rrome.

La capitolul societati comerciale si economice, sectorul 2 insumeaza peste 17% in cifra de afaceri a capitalei, doar ca acestea nu sunt distribuite in mod uniform, ceea ce inseamna ca in cadrul sectorului sunt si zone de vid comercial. La sfarsitul anului 2005 in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti erau 21.417 agenti economici. 21.391 (99%) din acestea erau in registrate ca proprietati majoritar private. Din punct de vedere al marimii acestor agenti economici, la aceeasi data predominau societatile “micro” (mai putin de 9 angajati), in numar de 19.316 sau 90% din total. Sectorul economic al cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani rezulta din conformatia fizicogeografica a teritoriului, din eterogenitatea tesutului urban si din prezenta unor importante cai de comunicatie. Această zonă a sectorului 2 din Bucureşti a fost dintotdeauna cunoscută pentru existenţa unor fabrici de gheaţă în zona bisericii din D-na Ghica şi pentru fabrica de ceramică (construită în 1870), pentru fortăreţele turceşti din vecinătatea Str. Gherghitei, instalaţie care acum nu mai există şi care prelucra nisipul în anii ’30. Pana in 1989, desi exista o fabrica de glucoză în zonă, exista intenţia ca zona să fie demolată, inclusiv casele locuitorilor din zonă şi crearea unui mare parc şi a unei zone de agrement. Inainte de revoluţie, în afară de cafeneaua localizată pe insula din vecinătatea Mănăstirii din Plumbuita, lacul era traversat de vaporase si era foarte frecventat de către copii şi locuitori ai zonei. In vremea lui Ceauşescu, se intenţiona crearea unui bazin sportiv pentru sporturi nautice cu scopul de a transforma zona într-un sat olimpic (in zona de sud a lacului Plumbuita). Trebuie de asemenea menţionat modul în care conformaţia ţesutului urban s-a schimbat în ultimii 30 de ani, având în vedere faptul că braţul occidental al lacului Plumbuita era compus înainte din case, cel puţin până la inundaţiile din 1976-1979 de pe str. Colentina şi Str. Fabrica de Gheata (nu exista încă partea de pământ din str. Ricinului). Centrul cartierului este dominat de o zona verde, marginita pe trei dintre laturi de lacul Plumbuita, in interiorul careia se afla manastirea Plumbuita, relevanta pentru patrimoniul cultural-istoric (zona 1). Astfel, zona se caracterizeaza prin lipsa cailor de comunicatie, cu exceptia unui pod care face legatura intre manastire si celalalt mal. Lipsa de infrastructura ingreuneaza dezvoltarea de zone productive, caracteristice centrelor culturale. Zona prezinta potential sub aspect turistic, dar este nevoie de masuri clare de recalificare. Chiar in apropierea malurilor lacului Plumbuita, data fiind distanta fata de principalele artere de comunicatie, se intind zone rezidentiale supuse fenomenului de degradare urbana si lipsite de activitati productive (zona 6). In perimetrele urmatoare (zona 4, 5, 6) in schimb, se concentreaza in mare parte activitatile productive, ce tin in general de sectorul secundar. Multe firme si depozite care opereaza in sectorul constructiilor se localizeaza in aceasta zona, ca urmare a prezentei strazilor asfaltate si a preturilor scazute ale terenurilor. Aceste societati, caracterizate de o cifra mica de afaceri, sunt localizate in general in zonele exterioare lacului, zone cu o prezenta scazuta a activitatilor tertiare. Un astfel de tesut productiv se intalneste mai ales in apropierea strazilor Steaua Rosie, in zona de nord-vest, si Fabrica de Gheata, Emanciparii, Andronache. Aceasta zona, in afara de centrele comerciale din sectorul alimentar deja prezente, McDonald’s si Mega Image, se prezinta ca un perimetru supus proceselor de transformare, ca urmare a alocarii investitiilor destinate realizarii de noi spatii rezidentiale, de exemplu complexul Cooper Beach. De-a lungul malurilor lacului, se intind zone foarte degradate, de multe ori fara servicii de canalizare sau de colectare a gunoiului si cu strazi neasfaltate. In aceste perimetre multe locuinte sunt darapanate si lipsesc activitatile productive, atat cele secundare, cat si cele tertiare.
63

Zona caracterizata de o astfel de structura urbana este cea cuprinsa intre Str. Ricinului si Str. Plumbuita. De fapt, cele trei strazi principale ale micro-zonei analizate, Plumbuita, Ricinului si Tamaioarei, insumeaza circa 70% din activitatile economice, ceea ce demonstreaza lipsa aproape in totalitate a agentilor econimici in strazile din imprejur. Zona verde se intinde si la sud de lac, dincolo de Str. Ricinului (zona 2). Acest areal margineste una dintre cele mai productive arii si, in acelasi timp, una dintre cele mai diversificate din macro-zona. Astfel, spatiul delimitat de strazile Siania, Dna Ghica si Sos. Colentina reprezinta perimetrul cu cea mai mare concentrare a activitatilor din intregul cartier studiat. Principalele artere de comunicatie ale cartierului, adica Petricani, Colentina, Dna Ghica, Gherghitei, situate din punct de vedere geografic in partile extreme ale arealului, sunt si strazile care concentreaza cel mai mare numar de societati economice, dintre care cele mai multe opereaza in sectorul tertiar. Asa cum se poate vedea din graficul alaturat, zona 2 este dominanta din punct de vedere al prezentei agentilor economici. Serviciile concentrate aici sunt in general legate de activitati profesionale, stiintifice, tehnice si administrative.

Un caz particular in ceea ce priveste concentrarea de servicii in apropierea strazilor importante il reprezinta Str. Dna Ghica. Aceasta artera, care delimiteaza in sud tot perimetrul, este foarte locuita pe latura de sud-est, in timp ce pe partea cealalta se intinde doar un spatiu verde. De altfel, Dna Ghica este o artera importanta in cadrul cartierului, la o oarecare distanta de zonele degradate. Aceasta strada, care totalizeaza un numar de 187 activitati profesiona profesionale, le, stiintifice si tehnice si 91 de societati care activeaza in sectorul transporturi si depozite de materiale, demonstreaza, pe langa o prezenta semnificativa a unei concentrari de societati mici si mijlocii din sectorul teriar, si o insemnata specializare in prestarea de servicii calificate. Alte activitati prezente in Str. Dna Ghica sunt: servicii ITC, intermedieri financiare, servicii publice si administrative, restaurante si hotel. Sos. Colentina (zona 3) se caracterizeaza, in schimb, prin prezenta numeroaselor activitati din sectorul alimentatiei, cu specific etnic (mai ales chinezesti si arabe), a fast-foodurilor, import-export cu produse pentru locuinte si alte servicii, de care beneficiaza populatia rezidenta, eterogena, care se concentreaza in special in apartamente de bloc. Si zona din partea de est a lacului (zona 4), ce se intinde intre strazile Emanciparii si Gherghitei, concentreaza un numar seminificativ de intreprinderi mici care activeaza in sectorul tertiar.

64

Activitatile din cartier sunt in general impartite pe sectoare: activitati de spectacol, transformari industriale si sectorul alimentar cu un procent de circa 8%; 40% din activitati apartin sectorului constructiilor (desi cu o concentrare mai mica decat in alte cartiere); serviciile financiare si de real estate reprezinta 14% si tot 14% si activitatile din sectorul hotelier si al restaurantelor. Sub aspect turistic, zona prezinta potential. Perimetrul imediat urmator, situat tot in zona 4 de analiza, subliniaza existenta unei discontinuitati la nivelul distributiei activitatilor tertiare. Aceasta micro-zona, cuprinsa intre Gherghitei si lacul Plumbuita, este o zona mlastinoasa si este caracterizata prin prezenta unor spatii inactive si parasite. Saptiile verzi prezente au aparut ca urmare a incetarii fostelor activitati. De altfel, strada Emanciparii, desi usor de parcurs, nu prezinta o concentrare deosebita a activitatilor economice si comerciale, din cauza conditiilor tesutului urban si social.

In concluzie, se face simtita o puternica prezenta a activitatilor economice si o eterogenitate a sectoarelor productive, care corespund principalelor artere stradale dens locuite. Amintim in schimb, un procent scazut al dezvoltarii economice in zonele situate la o oarecare distanta de axele principale, aflate in apropierea lacului si degradate din punct de vedere social si urban. De altfel, sectorul tertiar se concentreaza in lungul strazilor principale, in timp ce in restul teritoriului se distribuie omogen activitatile ce tin de sectorul secundar.

65

2.3.2. Analiza bazei de productie existente in zona Plumbuita 2.3.2.1. Principalele societati care activeaza in cartierul Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani Ca urmare a analizei economice prezentate mai sus si in baza datelor oficiale ale Institutului National de Statistica cu privire la societatile care activeaza in sectorul 2 al capitalei, date care au fost selectionate in functie de strazile prezente in perimetrul studiat, putem analiza acum cifrele de afaceri ale societatilor din Plumbuita, care activeaza in diferite sectoare economice. Metodologia de lucru care s-a folosit se bazeaza pe impartirea societatilor in 6 zone care constituie macro-zone, in functie de cifra de afaceri inregistrata. Astfel, societatile au fost impartite in 3 categorii: cele cu o cifra de afaceri anuala mai mare de 4.200.000 RON (1 milion de euro), cele a caror cifra de afaceri este cuprinsa intre 1.050.000 si 4.200.000 RON (intre 250.000 si 1 milion de euro) si societati cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 1.050.000 RON (250.000 euro). In baza acestei clasificari, rezulta ca la nivelul intregului cartier, societatile cu o cifra de afaceri mai mare de 4.200.000 RON sunt 11, prezentate in tabelul de mai jos. Cifra de afaceri in RON
17.919.476 17.166.831 14.803.412 13.811.284 11.212.915 10.363.739 8.317.201 6.745.984 5.786.999 4.442.330 4.307.017

Societate
NEXIDIAN GENERAL CONSULTING SRL (www.nexidian.ro) EVID-CONT CONSULT SRL MTC MATERIAL COMPANY S.R.L. BREJAWI INTERNATIONAL SRL FARR GROUP SRL INFOMED SRL CORE METALIAT EXIM SRL SIND TEL ROMANIA SRL KLASS PRODEXPORT SRL (www.klass.ro) STALDIROM IMPORT-EXPORT SRL DONIROM COMERCIAL SRL

Ca urmare a impartirii teritoriului in zone functionale, analizam in continuare cele mai mari realitati economice, dupa cifra de afaceri. Din totalul de 1.775 societati prezente in periemtrul de studiu, am preferat sa nu luam in considerare societatile cu o cifra de afaceri mai mica de 250.000 euro pe an, existente in numar foarte mare. Pentru o mai buna cartare a operatorilor economici prezenti in Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani, prezentam in continuare lista celor mai mari societati din zona in functie de cifra de afaceri exprimata in RON, enumerate in ordine descrescatoare. Evident, o asemenea analiza nu va fi facuta si pentru zona 1, unde nu este prezenta niciun fel de activitate economica. Zona 2 Trepte ale cifrei de afaceri – peste 4.200.000 Ron
Cifra de afaceri in RON 14.803.412 10.363.739 4.442.330 4.307.017 Societate MTC MATERIAL COMPANY S.R.L INFOMED SRL STALDIROM IMPORT-EXPORT SRL DONIROM COMERCIAL SRL

66

Trepte ale cifrei de afaceri – De la 1.050.000 la 4.200.000 RON
Cifra de afaceri in RON 3.605.003 3.425.710 3.408.363 3.338.769 3.298.267 3.251.094 3.019.865 2.930.061 2.807.122 2.473.445 2.396.758 2.321.713 2.313.485 2.234.258 2.033.496 2.013.227 1.988.484 1.969.666 1.867.606 1.854.668 1.815.542 1.797.662 1.760.784 1.722.392 1.693.068 1.652.597 Societate Cifra de afaceri in RON Societate

ARCADE DOORS SRL 1.569.186 ANDA & YB COM TRADING SRL 1.533.432 BABY STAR 2000 SRL 1.475.983 PETRIA II SRL 1.459.824 MEDIVETSIM IMPEX SRL 1.434.367 PROFESIONAL PRODSERV SRL 1.421.024 LEVEL WOOD PROD EXIM SRL 1.400.396 GINROX PRODCOM SRL 1.397.682 TOP EXPERT DCE SRL 1.382.620 DIGITAL BIT SRL 1.376.152 HIDROPROIECT DESIGN SA 1.375.072 DAHER COM SRL 1.350.760 EL STUDIO DESIGN SRL 1.340.337 FAREN COMEXIM SRL 1.330.572 POWER NET SRL 1.328.796 ALTAMIRA PRODIMPEX SRL 1.307.988 F& D IDEAL TRADING SRL 1.264.605 SERVCO & CONTA SRL 1.223.143 GROUP M.G. INTERNATIONAL 1.216.053 LUDICOM ART SRL 1.190.824 EL MUNDO TOUR SRL 1.177.506 MOD EXPRES INTERNATIONAL 1.161.422 EXPERT LINE SRL 1.084.930 PRONET COMPUTERS COMIMPREST1.062.133 ROCO'CO TEAM-IMPEX SRL 1.059.950 EKOL INVEST SRL

RIVA SRL ACTEC SRL CAVIO PROD SRL EURO TRANS GROUP SRL TUDOR SELF SRL WEB MEDIA SERVICES SRL SMART STAR SRL SYS IMPEX SRL CHENNING TRADING S.R.L. A.S. VIDA EXIM SRL GAUDEAMUS TRADE GENICOM INTERMED SRL LIQENG COMIMPEX SRL ZHONG XIN IMPEX SRL CABO PROD CORPORATION SRL GOLDEN BRICK CONSTRUCT SRL PETRIA SRL MEDIA SYMBIO S.R.L. PATELA SERV COM IMPEX SRL MANICEX TRADING SRL AKIL 97 CO-IMPEX S.R.L. GELPA SRL NOVA - ROM HL SRL YUJING IMPEX SRL ROMANIA GUO CHENG

Zona 3 Trepte ale cifrei de afaceri – Peste 4.200.000 Ron Cifra de afaceri in RON 11.212.915

Societate FARR GROUP SRL

Trepte ale cifrei de afaceri – De la 1.050.000 la 4.200.000 RON
Cifra de afaceri in RON 3.418.075 3.331.119 2.963.253 2.596.915 Societate Cifra de afaceri in RON 1.710.436 1.616.319 1.124.031 1.123.261 Societate

PH PNEUMOSERVICE SRL JINDA COMPANY SRL TORNADO DISTRIBUTION 2002 SRL TRAFFIC COMETAL SA

FACHANG SRL DANKO DIVERS SRL HAMEDAN COM SRL RUXCONTAD GRUP SRL

67

Zona 4 Trepte ale cifrei de afaceri – Peste 4.200.000 Ron
Cifra de afaceri in RON 8.317.201 Societate CORE MATALIAT EXIM SRL Cifra de afaceri in RON 6.745.984 Societate SIND TEL ROMANIA SRL

Trepte ale cifrei de afaceri – De la 1.050.000 la 4.200.000 RON
Cifra de afaceri in RON 3.269.023 2.558.657 Cifra de afaceri Societate in RON CULTURE BUSINESS SRL 2.027.701 NISACO PROD COM SRL WEIXIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SRL Societate

Zona 5 Trepte ale cifrei de afaceri – Peste 4.200.000 Ron
Cifra de afaceri in RON 17.919.476 17.166.831 Cifra de afaceri in RON 13.811.284 NEXIDIAN GENERAL CONSULTING SRL EVID-CONT CONSULT SRL Societate Societate BREJAWI INTERNATIONAL SRL

Trepte ale cifrei de afaceri – De la 1.050.000 la 0 RON
Cifra de afaceri in RON 2.909.972 2.396.758 Societate

SANTINA '96 COMPREST SRL HIDROPROIECT DESIGN SA

Cifra de afaceri in RON 1.892.397

Societate LOID GRUP SRL

Zona 6 Trepte ale cifrei de afaceri – Peste 4.200.000 Ron Cifra de afaceri in RON Societate 5.786.999 KLASS PRODEXPORT SRL

2.3.2.2. Analiza zonala a activitatilor economice Considerand impartirea teritoriului care constituie obiectul nostru de studiu in sase micro-zone, vom analiza in continuare in detaliu aceste diviziuni, din punct de vedere al activitatilor economice. Precizam faptul ca este posibila o analiza pentru fiecare micro-zona si fiecare strada in parte, si nu doar una cu caracter general, ca urmare a selectarii tuturor persoanelor juridice prezente pe ficare strada a perimetrului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. In primul rand, trebuie mentionat faptul ca zona 1, ca urmare a conformatiei sale, nu prezinta nicun tip de activitate economica, cu exceptia fluxului turistic sau a donatiilor pentru Manastirea Plumbuita. 2.3.2.2.1. Zona 2 a) Distributia teritoriala a operatorilor economici pe strazi Numarul total de societati care desfasoara activitati economice in zona 2 este de 921 unitati. Distributia teritoriala este puternic neomogena. Acest aspect depinde de lungimea strazilor, de pozitia strategica in care se gasesc si de eterogenitatea geografica a zonei, impartita intre spatii verzi si zona urbana. Strada cu cea mai mare rata a activitatilor este Sos. Colentina, unde activeaza 366
68

Asta inseamna ca 74% din activitatile economice din zona 2 se conc concentreaza entreaza pe aceste doua strazi. fiind practic artere secundare ale Sos. Colentina. tran sport si depozit. petricani 2% Strada crementi a 5% 300 400 Doamna Ghica 34% Aleea Sinaia 10% Strada sinaia 8% Acest fapt este lesene de inteles. Strazile cu o prezenta redusa a activitatilor economice sunt Cremenita. Colentina. urmate maia poi de constructii. mai precis. Totusi. tehnice sia dministrative. fie prin predominanta vegetativi. In graficele de mai jos este presentata aceasta situatie. mai ales in cazul Sos. Petricani. cu 43 societati). pe Aleea Sinaia opereaza 90 de societati. asadar vizibilitatea activitatilor ce se desfasoara. asa cum se intampla pe str. b) Analiza activitatilor economice pe strazi Analizand distributia operatorilor economici pe sos. Colentina. stiintifice. diferenta fata de primele doua artere este destul destul de mare. densitatea scazuta a firmelor prezente aici se explica fie prin lungimea redusa a strazilor strazilor (cum este cazul str. unde functioneaza doar 22 de societati. Petricani si Bujorul Alb. Conform datelor. data fiind lungimea celor doua strazi si pozitia lor centrala. Cremenita. care traverseaza o zona urbana. atat in procente cat si in valori absolute. Numarul agentilor economici este mai mic de 100. in timp ce pe strada Sinaia 70. 69 . Distributia activitatilor economice pe strazi Distributia teritoriala a agentilor economici pe strazi Sos colentina 40% 366 318 90 70 43 22 12 0 100 200 Bujorul alb 1% Str. Comparativ cu strazile amintite deja . sau traverseaza o zona caracterizata de prezenta spatiilor rezidentiale. dar si volumul de trafic. Bujorul Alb. Acets lucru se datoreaza faptului ca cele doua strazi sunt mult mai scurte si nu au o pozitie centrala. rezulta ca cea mai mare parte a acestora desfasoara activitati professionale. urmata de D-na Ghica cu 318 societati. strazile care urmeaza dupa cele doua mai sus amintite sunt Aleea Sinaia si Str. Din aceasta categorie face parte str.operatori economici. Sinaia. dministrative.

adica 58%.stiintifice. Invatamant si asistenta sociala 1% Hoteluri. Concentrarea activitatilor pe Strada Sos Colentina Valori in procente Industria alimentara si agricultura 1% Servicii publice si administrative 0% Sanatate. Prezenta celorlalte sectoare nu este relevanta. cu exceptia zonei industriei prelucratoare si de administrare a deseurilor. concentrarea acestui sector este de 25%. transporturilor si depozitelor. divertisment 2% Activitati de spectacole. Un al doilea sector bine reprezentat pe aceasta artera este cel al constructiilor. Astfel. cu o valoare absoluta de 187 societati dintr-un total de 318. numarul total de societati care activeaza in aceste sectoare este 312 dintr-un total de 366. Celelalte 54 de societati ramase se impart in alte 8 sectoare. transporturi si depozitare 35% Industria prelucratoare si gestionarea deseurilor 4% O astfel de analiza economica se poate face si pentru str.In valori absolte. Trebuie subliniata in schimb absenta serviciilor publice si administrative. D-na Ghica. Prezenta activitatilor economice in zonele ramase este foarte redusa. stiintifice. mai putin de 10 unitati. tehnice si administrative 50% Activitati profesionale. asa cum sunt serviciile publice si administrative. culturale si recreative 2% Intermedieri financiare.asigurari si Real Estate 2% Activitati profesionale. In procente. stiintifice. in timp ce restul agentilor apartin celorlalte categorii. tehnice si administrative” . care in valori procentuale inseamna 85%. 70 . tehnice si administrative 50% Constructii. restaurante. se observa o concentrare mai mare a activitatilor economice din categoria “activitati profesionale. Trebuie mentionat faptul ca sunt sectoare de activitate din cadrul carora activeaza cate o singura societate. daca ne gandim ca din punct de vedere cantitativ este vorba de circa 10 unitati.

societatile apartinatoare la cele doua sectoare majore numara numara 775 unitati dintr-un total de 921 cate sunt in registrate in total in zona 2. mai mult de 50% din agentii economici apartin activitatilor de constructii. c) Activitati economice in zona 2 Din analiza distributiei operatorilor economici pe baza sectorului de care apartine. urmate de alte 18 care desfasoara activitati din categoria activitatilor professionale. In shimb. In ambele cazuri. mai precis 53 de firme. a serviciilor publice si administrative. cu 22 respectiv 12 societati. se observa ca predominanta este categoria activitatilor profesionale.… 8 Industria alimentara si… 7 Activitati de… 4 Intermedieri… 4 Sanatate. Raman astfel doar 19 societati cu activitati in alte domenii. 71 . proportia distributiei economice este cam aceeasi. transport si depozite. a restaurantelor. transporturilor si depozitelor pe de o parte si a celor legate de activitati profesionale. stiintifice. mai precis 420. ceea ce in valori relative inseamna 84%. stiintifice. Si in cazul strazilor Sinaia si Cremenita. tehncie si administrative. Al doilea sector cu o prezenta insemnata este cel al cosntructiilor. In acest caz. stiintifice. transporturilor si depozitelor. In valori absolute. sanatatii si asitentei sociale. strazile care in termeni absoluti au o prezenta scazuta a agentilor economici sunt Petricani si Bujorul Alb. care numara 355 societati.Concentrarea activitatilor pe Strada Doamna Ghica Valori absolute 187 91 Industria… 11 Hoteluri. adica 39% din total. Analizand mai in detaliu datele. restaurante. urmeaza analiza Aleii Sinaia. rezulta ca pe toate strazile exista o puternica discrepanta intre prezenta societatilor din sectoarele constructiilor. cele mai multe activitati aparin categoriei constructii. tehnice si administrative pe de alta parte si toate celelalte 8 categorii de activitati. ceea ce trans format in valori relative inseamna 45. sunt singurele strazi fara activitati ins ectorul industriei alimenatare si agricole. De altfel.6%. transporturi si depozite. unde functioneaza 90 societati. Societatile implicate in acest sector sunt aproape jumatate. tehnice si administrative. Invatamant… 3 ITC 3 0 50 100 150 200 Dupa numarul de societati.

raportat la activitatile totale. in numar absolut. strada Colentina prezinta cel mai mare numar de activitati prin comparatie cu celelalte. in raport cu 318 in Str. asa cum se vede si in graficul de mai jos. 60% din firme opereaza in sectorul tertiar.7% raportat la doar 60% in Sos. acestea fiind concentrate cu precadere in Sos. se poate spune ca la nivelul zonei 2. In concluzie. sunt implicate 12 societati din 921. sunt prezente doar 3 firme. In cazul Sos. asigurari si activitati in sectorul cultural. Concret. D-na Ghica (65. Coelntina). mai numeroase in Str. servicii legate de intermedieri financiare. Aceasta diferenta este determinata de prezenta semnificativa a societatilor care activeaza in sectorul secundar (34.8%. Colentina. analizand graficul de mai sus. 72 . sectorul hotelier si al restaurantelor. Dna Ghica) si societatile din sectorul tertiar. adica 12. administrarea deseurilor. In toate aceste categorii activeaza in intreaga zona 2.7% si rezulta din raportul dintre activitatile tertiare (209) si totalul celor din sectorul primar. in cazul primul sector mentionat mai sus. referitor la distributia societatilor in cadrul diferitelor sectoare de activitate.6%) de-a lungul Sos. Concret. cea mai mare concentrare de activitati tertiare se concentreaza in strada D-na Ghica. 118 operatori economici. Colentina in schimb. situatia este similara cu cea care se obtine prin analizarea distributiei societatilor pe strazi.3%. adica doar 1. Valorile relative sunt egale cu 65. dar. Colentina (366 in Colentina.3% din toata zona 2. adica 0.Lipsesc agentii economici care opereaza in cadrul serviciilor publice si administrative. Celelalte 6 categorii de activitati ramase sunt: industria alimentara sia gricultura. In valori absolute. cele de sanatate si de asistenta sociala. Rezulta astfel un contrast intre datele referitoare la prezenta operatorilor economici. secundar si tertiar (318) pe strada. d) Analiza activitatilor tertiare De interes este si analiza specifica a sectorului tertiar. IT&C. cu accent pe fiecare strada.

caracterizat printr-o densitate mare a locuintelor.Asa cum este ilustrat in graficul alaturat. unde isi au sediul si numeroase societati cu activitati productive secundare si tertiare. in timp ce pe cele din urma se intalnesc cu precadere activitati secundare. Colentina si Str. 73 .2. Zona 3 Microaria pe care o analizam in continare este o zona puternic eterogena a orasului daca luam in considerare tesutul urban. si celelalte strazi pe de alta parte. In schimb. In valori absolute. Petricani. Pe primele doua artere. In Sos. si un al treilea segment. Sinaia si in Str. D-na Ghica pe de o parte. strada D-na Ghica are cele mai mare numar de agenti tertiari. o zona caracterizata de o concentrare scazuta a activitatilor productive si cu un spatiu locuibil de dimensioni medii. cele mai importante din zona. in timp ce Bujorul Alb si Petricani au cel mai mic numar de societati care activeaza in acest sector. concentrarea de activitati tertiare pe celelalte strazi este redusa. 2. in care se fac investitii pentru construirea unor proiecte rezidentiale. Microzona 3 poate fi impartita in 3 segmente diferite: segmentul litoral.2. cea mai mica concentrare se intalneste in Str. Ultimul grafic ilustreaza activitatile tertiare pentru fiecare strada in parte raportat la totalul operatorilor economici care activeaza in sectorul tertiar in intreaga zona 2 (adica 514 societati). Colentina este cea mai mare concentrare de activitati tertiare din toata zona 2. inferioara procentului de 45%. structura sociala a cartierului si structura economica productiva.3. predomina activitatile tertiare.2. Acesta este un rezultat al prezentei semnificative de activitati secundare. usor de plasat pe piata ca urmare a preturilor accesibile si a pozitiei geografice favorabile. Comparand fiecare strada se observa o diferenta mare intre Sos.

Fundeni. 5 societati active in sectorul serviciilor culturale si spectacolelor. permite legatura dintre traficul ce vine din nord-vest prin intermediul strazii Petricani si care continua cu Dna Ghica si cel din sud-est. cuprinsa intre Sos. Aceasta situatie economico-productiva demonstreza o valoare a terenului si o pozitie geografica privilegiata. multumita tarficu tarficului lui zilnic din zona si prezentei transportului public. Str. Astfel. ca urmare a propriului tesut social. in ciuda faptului ca prezentei Sos. Microaria 3 este un sector important in cadrul cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani din punct de vedere economic productiv. cu o valoare medie intre 1500 si 1800 euro/mp. care pot avea posibilitati bune de dezvoltare a propriei afaceri. de asemenea. Aceasta strada. Asa cum a fost descris si anterior. Particularitatea acestei zone sub aspectul profilului urban social si economic consta in faptul ca densitatea urbana ridicata si locuintele de tip bloc coexista cu o realitate diversificata din punct de vedere geografic si economic. 2 societati care desfasoara activitati de asigurari si real estate si 3 care se ocupa de transformarea si administrarea deseurilor. Colentina. 74 .Prima dintre cele trei zone descrise mai sus. De altfel. transporturilor si depozitelor de marfa. In aceasta zona se desfasoara si diferite activitati tertiare. pe langa faptul ca strabate intreg cartierul Colentina de la nord la sud-vest. Zona analizata a fost definita. caracterizat de o valoare ridicata a densitatii urbane si de un sistem de artere de comunicatie ca o locatie ideala pentru realizarea de investitii directe si pentru deschiderea de magazine si restaurante de catre catene mari precum McDonald si Mega Image si a unui hotel. Pe aceasta artera se concentreaza cea mai mare parte din activitatile productive ale cartierului si. prezinta inca numeroase spatii nefolosite. viitorul complex rezidential Cooper Beach Tower va fi realizat de grupul Cooper Beach cu 12 etaje si va avea 156 apartamente. Fabrica de Gheata si Andronache. este a doua microzona dupa numarul absolut de firme care activeaza sau au sediul legal aici. 30 societati care ofera servicii tehnice administrative si professionale. Structura productiva din str. anume Sos. bine reprezentata de diferitele servicii cu potential de devoltare si recalificare. 148 dintre apertamente vor avea vedere la lac lacul ul si parcul Plumbuita. in aceasta zoan au fost realizate investitii importante atat in volum cat si ca recalificare si relansare a zonei. Limita de sud este alcatuita din principala strada a zoeni. cele mai diversificate. Asa cum se observa in graficul alaturat. cea care margineste lacul. aici isi au sediul 61 de societati care opereaza in sectorul constructiilor. Coelntina. 7 care desfasoara activitati IT&C. Colentina in apropiere constituie o atractie pentru cele mai multe societati din microaria analizata. dinspre Sos. Fabrica de Gheata deonstreaza aceasta situatie. ingradite si degradate. In imediata apropire functioneaza si o scoala generala si o scoala de limba araba.

In plus. tehnice si administrative. tehnice si stiintifice. Acest aspect se explica prin desnitatea urbana scazuta si lipsa unor artere importante de comunicatie. 2 in sectorul serviciilor de sanatate si asistenta sociala. Colentina se explica prin importanta acestei artere ca si cale de comunicatie pentru intreaga zona sin imediata sa apropiere. Cea de-a treia zona. Sunt inregistrate 413 societati. ceea ce reprezinta un factor important in dezvoltarea activitatilor productive tertiare. activittai culturale. Numarul mare de activitati de transport si depozitare evidentiaza numarul semnificativ de societati mici care activeaza in distributia de produse artizanale. Acest areal. Este strada cea mai relevanta pentru concentrarea de activitati si pentru diversitatea acestora. care se desfasoara in strazile Salciilor si Spataru. pe langa densitatea urbana. Concret. Emanciparii. Aici se afla un numar destul de mic de societati. tehnico-stiintifice s-a dezvoltat cu precadere in zona. prezenta serviciilor diversificate din Sos. 3 in cadrul serviciilor publice administrative. Se poate observa ca prestatia serviciilor profesionale. Simetriei si Salciilor. care apartin comunitatii arabe si chineze din cartier. din care 273 operatori in sectorul de constructii.Strada a fost restructurata de curand si reprezinta o cale de comunicare importanta atat pentru transportul privat cat si pentru cel public. centre de reparatii si servicii ITC. realitatea economica a acestui perimetru se prezinta ca fiind destul de putin dezvoltata si diversificata. este caracterizat de eterogenitatea etnica. serviciilor logistice si de transport. 15 in industria prelucratoare sau de prelucrare a deseurilor. amintim prezenta a 21 de societati care activeaza in sectorul constructiilor si al transporturilor. 6 in sectorul de intermedieri financiare si asigurari. Astfel. Colentina. 9 in industria alimentara si agricoltura. iar impartirea lor pe sectoare de activitate este foarte diferita de cea de pe Sos. 76 activitati professionale. desi in aceeasi microarie 3. Diveristatea ce caracterizeaza Sos. Datele prezinta o repartitie destul de echilibrata intre serviciile si activitatile productive. dar cu perspective de dezvoltare in ceea ce priveste recalificarea spatiului din punct de vedere urban si social. Pe strazile adiacente in schimb. situata in imediata apropiere a acesteia. 12 societati ITC. recreative) si activitati profesionale. ca si existenta serviciilor publice in zona alaturata (scoala generala). desi exista o gama complexa de activitati productive. analizata anterior. transport si depozite de marfa. Cu exceptia unor activitati de constructii. In ciuda densitatii urbane. zona poate fi considerata ca avand o preponderenta a activitatilor tertiare. este delimitata de strazile Gherghitei. iluminat stradal si unele strazi sunt asfaltate. transport si depozitare. Coelntina. cu urmari evidente si la nivel economic. prezenta saptiilor verzi a stimulat dezvoltarea unui nucleu rezidential. de alimente sau de servicii de transport marfa. Acest aspect este evident prin prezenta restaurantelor. mai ales in ceea ce priveste activitatile menite sa serveasca piata locala. 75 . a ctivitatilor de import-export de produse de artizanat si alimentare. situatia este diferita din punct de vedere al activitatilor productive. 9 in sectorul hotelier sau al restaurantelor. Realitatea descrisa pana acum demonstreaza o situatie critica. Zona beneficiaza de servicii de canalizare. Tipologia caselor cea mai frecvent intlanita este cea a locuintelor monofamiliare. activitati din sectorul restaurantelor si hotelier. 4 societati din sectorul ITC si cateva activitati de servicii de diferite tipuri (culturale.

din graficul de mai sus putem intelege repartitia activitatilor aferente sectorului tertiar pe strazile zonei 3. Colentina si in zona laculului Plumbuita (str.Zona 3 % activitatilor tertiare in cadrul activitatilor totaleZona 3 Fabrica de Gheata Emanciparii Sos. transporturi si depozitare Hoteluri. stiintifice. Pe restul strazilor nuamrul societatilor scade. Toate aceste activitati. Invatamant si asistenta sociala Activitati de spectacole. atat ca numar absolut. tehnice si administrative Servicii publice si administrative Sanatate. Fabrica de Gheata). Simetriei 0% 1% 2% 3% 4% Dumitrescu Tanase Str Salcilor Emanciparii Str. 0 100 200 300 400 500 alimentara si agricultura 3 Activitati economice . Zonele in care sunt prezente cele mai multe societati sunt pe Sos. Colentina Str. Graficul prezinta situatia celui de-al treilea sector din cadrul microzonei 3. 76 . transportul si depozitarea constituie principala activitate productiva. Colentina 41 33 28 26 24 25% 65% Sos. culturale si recreative 63% 18% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 2% 4% Analizand graficul urmator. urmata de activitatile profesionale.Zona Industria Industria prelucratoare si gestionarea deseurilor Constructii. Andronache Gorgan Spatarul 0 Intrand in mai multe detalii. Andronache Fabrica de Gheata Sos. Simetriei Sos. se poate observa compozitia economica a cartierului: constructiile. in Sos. Simetriei 9 Emanciparii 8 Gorgan Spatarul 4 Str Salcilor 4 Dumitrescu Tanase 0 Strada\Polixemia… 413 In graficul alaturat este ilustrat un tablou complet al distributiei activitatilor economice in cadrul microzonei 3. restaurante. cat si relativ.Distributia activitatilor economice Sos. ca si celelalte ce tin de alte sectoare de activitate sunt concentrate. Andronache 19 Str. asigurari si Real Estate Activitati profesionale. Distributia activitatilor tertiare pe strazi . apartinand sectorului tertiar. divertisment ITC Intermedieri financiare. Colentina pe strazi 110 Fabrica de Gheata 29 Sos. caracterizata de predominarea functiei rezidentiale. asa cum s-a spus si anterior. Colentina. tehnice si administrative.

Bara Zamfir pe strazi ei aproape toate activitatile economice din zona. 16% Str. legata de sectorul transporturi si constructiilor. Zona 4 a) Distributia teritoriala a operatorilor economici pe strazi Acest paragraf urmareste distributia activitatilor economice in cele 14 strazi care apartin de zona 4. Mihai 1% Ion 2% 1% Ion Acest lucru este normal. Str. Oituz. Distributia teritoriala aIntr. cu cel mai mare numar de operatori.2. Strada i Emancip Gherghit Mihai Tudor si Strada Savu Bara. 77 . Gherghitei. datele referitoare la prelucratoare alimentara si . depozitelor Activitati de depozitare si transporturilor – Str. 11% Str. recreative Litoralului. nu se 5% arii ei bucura de o prezenta semnificativa a agentilor Str. ca urmare a lungimii Str. insumand Str. In zona 4 Str. Str. fiind strazi mici. care traverseaza practic Tomovic 1% 4% 4% aproape toata zona 4. Mihai Tudor Marcu 9% si Str. Oituz. Tudor Geicu Stanga si vizibilitaii strazii. spectacole. cu se intersecteaza 4 artere principale – Str.2. in zone de multe Petre Litoralul ori greu accesibile.3. asa cum este ilustrat si in graficul de mai jos: De altfel.2. agentilor economica este strada Gherghitei. prezenta a operatorilor asigurari si economici activitatea Real Estate predominanta este cea 11% Constructii. Str. Str. O descriere exacta a distributiei Zamfir territoriale a activitatilor economice in zona 4 11% se poate vedea in graficul circular alaturat. Strada Mica. unde Gherghit Str. 67% culturale si Gherghitei.Valori in ITC procente strazile prezente in zona divertisment si gestionarea 2% agricultura 2% 4. Strada Strada Industria Industria Gherghitei restaurante. SavuNicolae economici functioneaza 30 de societati. economici.3. se observa ca pe deseurilor 5% Intermedieri strazile cu cea mai mare 2% financiare. Impartirea acestora se prezinta destul de eterogena si depinde de dimensiunile strazilor si de pozitia mai mult sau mai putin strategica a acestor strazi. asa cum s-a vazut si in Negules ui partea de analiza a tesutului urban. Strada cu ce mai puternica activitate Str. comparand Concentrarea activitatilor pe Hoteluri. b) Distributia teritoriala a activitatilor economice pe strazi Zona cu cea mai mare concentrare a activitatilor economice este Strada Gherghitei. Gherghitei. Oituz 8% Emanciparii. 32% 6% Str.

imaginea este aceea a unui spatiu abandonat. Emanciparii. care. societatile inregistrate cu activitate in aceste sectoare sunt numeroase si volumul de investitii este semnificativ. mai precis fragmentul cuprins intre Str.Histograma alaturata ilustreaza distributia activitatilor economice pentru cele 13 strazi din teritoriu. in sensul ca nu prezinta cladiri cu destinatie productiva. ba chiar sunt spatii parasite. se observa ca si concentrarea locuintelor scade pe masura ce se intra in zona. cu cei circa 30 de agenti economici. unde unele zone au fost transformate in locuri de depozitare a gunoiului. legand direct Strada Tudor Mihai si Strada Emanciparii. sunt prezente 4 tipuri de structuri. Asadar. Oituz. care delimiteaza in est zona 4. Totusi. depozitelor si transporturilor. fiind prezente doar 9 societati. neavand nicio activitate productiva in registrata. d) Lista sectoarelor economice pentru fiecare strada Clasificare economica a fiecaruia dintre sectoarele de activitate se prezinta destul de omogena in zona 4. care prezinta un numar semnificativ de activitati in comparatie cu celelalte. restaurantelor. caracterizata de prezenta zonelor verzi. atat pentru depozit cat si pentru fabricarea produselor vestimentare. Marcu Zamfir. Str. in timp ce restul strazii este ocupat de baraci. Se evidentiaza si alte strazi in afara de Oituz si Gherghitei. Astfel. care se alterneaza cu depozite si fabrici cu uz comercial si productiv. Strada Emanciparii rezulta de altfel si din analiza tesutului urban ca fiind una dintre cele mai bune strazi ca si accesibilitate. Strada Mica nu a fost considerata. Si asta deoarece mai mult de jumatate din lungimea strazii. c) Concentrarea activitatilor economice Desi nu este mentionat in datele statistice pe care le-am prelucrat pana acum. Litoralului. Ghrghitei. dar si sectorul investitiilor financiare. 78 . tinand cont de faptul ca cea mai mare parte a sectoarelor active in zona tin de sectorul industrial. Str. Zo Zonele nele verzi amintite nu sunt organizate bine. activitatile cu cea mai mare prezenta apartin de sectorul constructiilor. este cel care inregistreaza cea mai mare densitate a spatiilor abandonate. Emanciparii. reprezinta cel mai mare procent al prezentei activitatilor din zona). se pot numara doar 3 locuinte pe strada Emanciparii. Aceasta microzona este complet inactiva. comercial si financiar si impartirea societatilor este echilibrata (cu exceptia Str. cum ar fi: Str. Acest lucru nu este valabil si pentru Strada Gherghitei. Tomovici si Str. Capitan Marcu Zamfir si Str. sunt prezente in special depozitele si fabricile. asigurarilor si cel de real estate. hotelurilor. numarul de activitati care se desfasoara pe aceasta strada este redus. Pe strada Oituz. este clar ca cele mai multe societati commerciale s gasesc in Str. Asa cum am prezentat deja in analiza tesutului urban. De altfel.

11 din cadrul sectorului cosntructiilor. Pe strada 1 ITC Ion Stanga functioneaza 5 1 Hoteluri. transporturilor si Industria prelucratoare si… depozitelor si una din 0 5 10 15 20 25 30 domeniul restaurantelor. transporturi si… sectorul restaurantelor. 5 activitati apartinand domeniului financiar. Str. In schimb functioneaza 30 de agenti comerciali in sectorul constructiilor. una in 30 Constructii. divertisment 42% Intermedieri financiare. asigurari si Real Estate Industria alimentara si agricultura Activitati de spectacole. asigurari… sociala si alta in sectorul 2 Industria alimentara si agricultura recreativ si cultural. real-estate. transporturilor si depozitarii. se observa diferitele tipuri de activitati economice si sectoare productive. culturale… domeniul sanatate si asistenta 5 Intermedieri financiare. de asigurari si real estate. Invatamant si asistenta sociala Graficul prezentat ilustreaza asadar valorile absolute ale prezentei pe strazi a activitatilor economice. 79 . transporturi si depozitare Hoteluri. Gherghitei se desfasoara doua activitati din sectorul restaurantelor si una singura ce tine de sectorul financira. Se mai desfasoara si activitati de servicii publice si administrative si activitati recreative-culturale (cate un singer operant). unul care activeaza in industria prelcuratoare prelcuratoare si gestionarea deseurilor. Asa cums epoate vedea si in graficul urmator. 5 opereaza in campul financiar si al asigurarilor. una de ITC. functioneaza o societate care opereaza in industria prelucratoare. in timp ce alte 5 au activitati recreative si culturale. una in sectorul ITC. transporturilor si depozitarii. culturale si recreative Industria prelucratoare si gestionarea deseurilor 14% Activitati profesionale. una in 5 Activitati de spectacole. al asigurarilor si de real estate. Gherghitei este una dintre cele mai importante din punct de vedere al activitatilor economice: Pe strada Ion Geicu Concentrarea activitatilor pe strada functioneaza o societate in -Valori Absolute industria alimentara. restaurante. tehnice si administrative ITC Servicii publice si administrative Sanatate. Pe strada Gherghitei sunt doi operatori care desfasoara activitati in sectorul industriei alimentare.Zona 4 Constructii. alte doau ca apartin de industria prelucratoare. Pe strada Litoralului gasim doua activitati din cadrul sectorului alimentar.6% 8% 8% 14% 5% 1%1% 1% Activitati economice . divertisment activitati din sectorul 1 const ructiilor. restaurante. o activitate in cadrul sectorului financiar. Pe Intr. stiintifice. la care se adauga o activitate din sectorul sanatatii si al serviciilor sociale. Prin intermediul unei analize detaliate. al restuarantelor si al divertismentului. Pe str strada ada Emanciparii. cinci agenti comerciali in cadrul sectorului hotelier. O alta societate desfasoara activitati in domeniul divertismentului si al restaurantelor.

De-a lungul str. doi din industria prelucratoare. in cadrul zonei 4. de asigurari si real estate. Tomovici Ion Geicu un procent mediu al prezentei acestor activitati (Strada Str. stiintifice. 12%. e) Distributia activitatilor tertiare pe strazi In continuare prezentam un studiu detaliat asupra distributiei activitatilor tertiare pe strazi. patru in sectorul financiar. Se observa astfel ca Strada Petre Negulescu prezinta cea mai mica concentrare de activittai tertiare. Litoralului Ion Geicu 7%. una in constructii. dupa cum urmeaza – strazile cu un procent pana in Str. (7%). Astfel. Strada Litoralului Emanciparii Gherghitei 12%) si in cele din urma strazile cu o distributie mai Str. in cele din urma. Strada Oituz 10 %. zona 4 se tertiare pe strazi. Strada Marcu Zamfir 24 7% 5% 24% %). asigurari si real estate. pe strada Tomovici se observa prezenta unei societati care activeaza in sectorul alimentar. Petru Negulescu functioneaza doi operatori din industria industria alimentara. Gherghitei 5% al prezentei serviciilor (primele trei strazi). Ion Geicu. la acelasi nivel cu Str. In cele din urma. Marcu Zamfir insemnata a serviciilor tertiare (Strada Emancipari 3% 5% 14%. Deja pe str. Acest grafic circular este crescator. respectiv 14%). Activeaza aici doua societati. Strada Gherghitei 20%. cele cu Str. ar trebui citit in sens orar. asa cum se vede si in graficul de mai jos. 20% 12% de sectroul restaurantelor si. Mica nu functioneaza niciun tip de activitate comerciala sau economica. stiintifice. al asigurarilor si de real estate si doua in cadrul serviciilor publice si administrative. Nici in Nicolae Zamfir prezenta activitatilor economice nu este foarte numeroasa. Mihai Tudor se poate vorbi despre despre un operator din industria alimentara. transportului si depozitarii.In strada Savu Bara opereaza o singura societate. o societate care se ocupa de ITC. un altul din industria prelucratoare si a gestionarii deseurilor. doua societati cu activitati profesionale. una in industria prelucratoare si alta in doemniul constructiilor. activitatile cele mai prezente in aceasta zona 10% sunt cele legate de cosntructii. tehnice si administrative si doua care activeaza in domeniul recreativ si cultural. Urmeaza strazile Oituz. Sunt opt societati care functioneaz ain domeniul restaurantelor. Gherghitei cu 5% din operanti. de 14% investitiile finanziare. 5 in sectorul constructiilor si doi pe partea financiara. Asa cum a fost prezentat si in analiza tesutului urban. cu doar 3% din societati care activeaza in acest scetor. 80 . depozite si tran sport. Tomovici. Situatia. Petre Negulescu Intr.Strada Marcu Zamfir se caracterizeaza prin prezenta unui operator din sectorul industriei alimentare. Asa cum aminteam deja. Oituz Str. Urmeaza apoi Intr. unde activitatile tertiare se alterneaza intr-o masura echilibrata cu alte tipuri de activitati.ZONA 4 poate imparti in trei grupe. in domeniul constructiilor. trei agenti in domeniul activitatilor profesionale. asa cum este prezentata in graficul alaturat. pentru inceput se poate afirma ca distributia activitatilor tertiare se prezinta dispersata. Distributia activitatilor apare eterogena pana la un punct: astfel. Strada Gherghitei si strada Marcu Zamfir sunt doua zone in care sunt concentrate cele mai multe activitati de servicii (20% respectiv 24%). situatia etse un pic diferita. destul de omogene intre ele. in timp ce pe str. in Str. in sensul ca pentru a intelege caracterul dispersat al distributiei activitatilor. Litoralului si Emanciparii (cu o prezenta de 10%. Pe strada Oituz functioneaza sapte societati in domeniul cosntructiilor. tehnice si administrative si una pe domeniul cultural-recreativ. prezenta activitatilor tertiare este mai densa (7%).

folosit si in cazul celorlalte microzone.2. doar 8 din cele 10 tipuri de activitati se regasesc in microzona analizata in acest paragraf. Paroseni si Gimalau. Mai ales prin analizarea activitatilor ce se desfasoara in strazile Emanciparii. fiind vorba despre o zona aproape abandonata si care nu beneficiaza de servicii esentiale pentru populatie si in acleasi timp pentru desfasurarea unor activitati economice.3. Strada Ion Geicu prezinta o societate care activeaza in industria alimentara. in cocnluzie. una in sectroul alimentatiei publice si al restaurantelor. au fost luate in considerare aceleasi categorii ale clasificarii CAEN.4. la randul sau. Slaba diversificare a activitatilor productive care functioneaza in microzona 5 evidentiaza faptul ca doar unele tipuri de activitati. Ion Geicu.2. pe strada Emanciparii se gaseste o societate care opereaza in industria prelucrarii si gestionali deseurilor. care. Alta societate ofera servicii culturale/recreative.Urmatorul grafic este o histograma care urmareste sa demonstreze natura diferitelor activitati de pe fiecare strada. de alimnetatie publicarestaurante (8 societati). Zona 5 Pentru analiza structurii economice si a distributiei si concentrarii activitatilor economice in microaria 5. prezinta activitati din sectoarele industriei alimentare. 81 . nu in ultimul rand. arealul analizat pare a fi destul de omogen din punct de vedere al activitatilor economice prezente. Ferestrei. Totusi. 5 operatori in sectorul alimentatiei publice si hotelier. Marcu Zamfir. tehnice si administrative. Sipca. Observand structura geografica a teritoriului cartierului Tei Toboc. a dus la nasterea unei microzone diferita de tesutul social si urban sin restul arealului Tei Toboc. a spatiilor verzi publice si a malului lacului in partea de vest a zonei 5. De mentionat insa ca nu sunt prezente toate toate categoriale in cadrul acesui areal de analiza. mai ales in zona strazilor Neagota. vedem ca acesta este acrcaterizat de o mare diferentiere atat sociala. O ultima strada. strazic concentreaza si cea mai mare prezenta a serviciilor. cat si ambientala si. stiintifice. 2. prezenta diferitelor servicii in teritoriu si a posibilitatilor acestei populatii populatii de a beneficia de servicii diferite. al asigurarilor si de real estate. transporturilor si depozitelor resimt intr-o masura mica structura sociala a cartierului. Astfel. De altfel. activitati profesionale. conditiile economice ale populatiei care locuieste aici. de o complexitate si diversi tate a situatiilor sociale. cele care activeaza in sectorul prelucrarii si gestionarii deseurilor si inc el alc osntructiilor. o societate in domeniul financiar. o societate care desfasoara activitati in sectorul administratiei publice si una care activeaza in sectorul cultural. ceea ce vine sa completeze analiza teritoriala facuta in primul paragraf. a energiei electrice. Prezenta unei retele de strazi imbunatatite. al industriei de prelucrare si gestionare a deseurilor. una in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Marcu Zamfir. a dus la crearea unui sistem sistem de activitati productive diversificate. ITC si.

sectorul prelucrarii si gestionarii deseurilor. asa cum a fost deja descris anterior. intermedieri financiare si real estate. stiintifice si profesionale. Atat activitatile legate de structuri de primi primire re si restaurante. activitati culturale si recreative. dar si a sectorului de constructii si depozite de marfa si. Zona studiata a atras un numar mic de activitati economice. strada care. sunt serviciile ITC. nu in ultimul rand. Alte sectoare prezente. tehnice si administrative. Trecand in revista si celelalte tipuri de activitati economice prezente in zona. Acesti factori considerati impreuna explica prezenta nu numai a industriei de prelucrare si gestionare a deseurilor. Analiza completa a compozotiei microzonei 5. Din aceasta ultima categorie. cu o predominare aproape absoluta a sectorului industriei 82 . Paroseni si Gimalau. amintim prezenta serviciilor de publica alimentatie/restaurante. dupa numarul de societati.Aceasta zona este traversata de Strada Petricani. restaurantele. doua pe fiecare sens de circulatie. si leaga orasul si cartierul de referinta cu imprejurimile Buucrestiului. alimentara si industria de prelucrare si depozitare. Aceste activitati sunt impartite intr-o masura omogena in tot perimetrul. care tin de categoria serviciilor tertiare. se evidentiaza o predominare a activitatilor professionale. In restul cartierului sunt prezente in cea mai mare aprte doar trei tipuri de activitati. serviciile de asigurari. sub profilul tipurilor de activitati productive subliniaza o prezenta predominanta a societatilor care activeaza in sectorul constructiilor si transporturilor (46). Activitatile care au sediul aici beneficiaza de o mai buna retea rutiera. dar un numar important de societati in raport cu toata microzona 5. cat si cele ale industriei agro-alimentare numara 3 operatori care functioneaza in cadrul microzonei 5. de o categorie mai buna de locuinte si de un cost al terenurilor destul de scazut. daca consideram intregul perimetru Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Perimetrul poate fi definit ca o zona putin relevanta pentru activitaea economica a cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. este alcatuita din patru benzi. Concentrarea cea mai mare de firme din aceste categorii se afla in strazile Constantin Beiu. Urmeaza. servicii tehnice. anume cea de constructii. a celor de servicii. desi cu putini operatori din fiecare categorie. Constantin Beiu si Paroseni. desi cu o concentrare ceva ma mare in Str.

Neagota. Ferestrei functioneaza 7 firme (5 in constructii si transporturi. sectoarele de constructii. Neagota. stiintifice si profesionale). dinc are 3 activeaza ins ectorul constructiilor transporturilor di depozitarii de marfuri. 83 . stiintifice. in raport cu alte microzone ale cartieului Plumbuita – Steaua Rosie –Petricani. fiind sediul a 2 operatori din domeniul prelucrarii deseurilor. una de domeniul hightech si ultima de sectorul industriei alimentare. precum serviciile publice si sanitare. unde sunt prezente 8 societati. Asa cum a fost descris si mai devreme. aceasta zona a cartierului este mai diversificata din punct de vedere al profilului activitatilor economice. Constantin Beiu. Din graficul urmator se pot extrage diferite informatii cu privire la structura economica generala a cartierului. 1 in sectorul structurilor receptive. comparativ cu cel de servicii. tehnice si administrative. relevante pentru activitatile productive prezente. Totusi. 1 ce tine de activitatile structurilor receptive si doua in sectorul activitatilor culturale. Cum reiese si din graficul si din prezentarea perimetrului. La analiza situatiei specifice a unor strazi. Str.prelucratoare. cele mai multe firme. in termeni relativi sau absoluti. Ferestrei. 1 in activitati tehnice. se concentreaza in partea de vest a cartierului. prezentul perimetru se prezinta ca fiind putin dezvoltat din punct de vedere al profilului realitatilor economice care functioneaza aici. ca si cel alimentar si al industriilor de prelucrare a deseurilor constiutie nucleul definitoriu al activitatilor economice in chestiune. Asa cum rezulta din datele si din graficele corespunzatoare. element emplematic al realitatii sociale ale zonei. 1 in prelucrarea deseurilor. In Str. professionale sau administrative. una opereaza in sectorul prelucrarii deseurilor. in zona definita de strazile Paroseni. 2 in sectorul activitatilor culturale si artistice recreative). Strada Neagota adaposteste 7 societati (2 in industria prelucrarii deseurilor. Str. Strada Gimalau este cea de-a patra strada analizata sub profilul concentrarilor societatilor din fiecare sector. iar ultima intreprinde activitati stiintifice. 1 in sectroul activittailor professionale. Sunt prezente mai apoi si cateva categorii. 1 in sectorul constructiilro si transporturilor. Paroseni prezinta cea mai mare concentrare de societati din total. Conctantin Beiu. transporturi si depositare. 1 in tran sport si depozitare de marfa. Constatin Beiu. ne vom referi la urmatoarele strazi: Str. Sunt prezente in total 5 firme. Ferestrei si Gimalau. In Str. din care 6 apartin sectorului de constructii si transporturi.

ceea ce indica o specializare productiva scazuta. Memoriei Intr. Analizand in detaliu Activitati economice .2. 84 . Firmele care functioneaza in cadrul acestei zone sunt specializate in cea mai mare parte pe activitati de transport si depozitare marfuri. este posibila Constructii. Nicolae Paraschiv Str. Mai sunt prezente societati care ofera servicii de ITC (7%) si firme care opereaza in sectorul de prelucrare a deseurilor. Magura Vaii Str. reprezinta in mod sigur partea cea mai importanta a perimetrului perimetrului considerat. divertisment puternice prezente de activitati specializzate in Industria alimentara si agricultura transportul de marfa. Sipca Str.Zona 6 Activitati profesionale. Olanelor Str. Diagrama alaturata ilustreaz ain schimb procentul societatilor pentru fiecare sector. Steaua Rosie Gimalau 1%1% 1% Ferestrei 1% 1% 4% 3% 1% 4% 17% 4% 10% 4% 4% 9% 5% 9% 5% 4% 6% 4% Garficul de mai sus ne prezinta o perspectiva analitica a localizarii activitatilor sectorului tertiar in zona. Pietrisului Str. 3% Servicii publice si administrative asa cum se ilustreaza si 3% in graficul circular Industria prelucratoare si gestionarea 2% 2% deseurilor alaturat. ITC 17% Circa 60% dina ctivitati sunt cuprinse. 2.5. activitati care nu necesita o dotare tehnolgica. Afirmarii Intr. cu cei 13 agenti economici. Tigleror Folclorului Ion Marin Str.3. Urmeaza mai apoi sectorul serviciilor.2. in 7% Sanatate. stiintifice. din numarul total de agenti economici prezentin microzona 5. Structura functionala a activitatilor apartine de sectoarele de tran sport si depositare marfuri. Palamidei Str. de altfel. Costantin Beiu Intr. Cea mai mare concentrare se observa pe strada principala. statisticile diferitelor tehnice si administrative activitati. care ocupa 18% dina ctivitatile din zona. transporturi si depozitare individualizarea unei 59% Hoteluri. Petre Ispir Intr. Plumbuita.Distributia teritoriala a agentilor economici pe strazi Intr. care. restaurante. Safirului Str. Zona 6 Zona 6 se deosebeste de celelalte printr-o prezenta foarte redusa a societatilor economice. Invatamant si asistenta 7% sociala acets sector productiv. Lopetii Str.

data fiind lungimea arterei. 2 in cadrul activitatilor stiintifice. caracterizata de prezenta activitatilor de transport si depozitare (9 din 13) • A doua in ordinea importantei este Str. Pana acum. Tamaioarei. 2 care opereaza in activitatile professionale. cea mai mare densitate este. Serviciile ITC. impartiti pe sectoare de activitate dupa cum urmeaza: 7 in sectorul edilitar.multumita mai ales pozitiei strategice a strazii principale. unde sunt prezente aceleasi activitati de transport si depositare de marfuri (7 din 12) 85 . Microzona analizata ina cest paragraf este caracterizata printr-o puternica prezenta a activtatilor netehnologizate. Plumbuita care reprezinta 33% din activitatile desfasurate in zona 6. Este lesne de esplica acest lucru. asa cum era L LINOTIPU TA de asteptat. care reunesc 1/5 din totalul activitatilor economice. profesionlae si administrative. ceea ce se 2% explica atat prin lungimea acestora. stiintifice si administrative. paralela cu Plumbuita si carcaterizata de prezenta a 12 operatori economici. Strada Plumbuita este reprezentativa. strada cu cea mai mare densitate de activitati economice este Str. in ordine descrescatoare. Cea de-a doua strada ca importanta este Tamaioarei. Asa cum a mai fost spus deja. pe cele trei artere principale. dupa numaruld e agenti economici: • Plumbuita. cele doua strazi analizate insumeaza 50% din operatorii economici activi in zona. Serviciile legate de asemenea activitate demonstreaza si prezenta semnificativa a celor care opereaza in sectroul activitatilor professionale. si a spatiilor largi de depozitare a marfurilor. industria agro-alimentara si prelucrarea deseurilor au cate un singer reprezentant. Histograma alaturata ilustreaza valorile absolute ale prezentei activitatilor economice pe strazi. care 3% LUI 32% totalizeaza 70% din totalul activitatilor. Distributia pe strazi a activitatilor confirma concentrarea majora a operatorilor economici in strazile mai lungi si mai accesibile. stiintifice si administrative si cate una in ITC si sanatate si asistenta sociala. cat si prin ELEVATO intretinerea lor. In graficul urmator sunt prezentate procentele Distributia teritoriala a agentilor economici pe strazi concentrarilor activitatilor economice pe strazi. ARISTOTE PLUMBUI Zona 6 Astfel. Plumbuita. cu cele 13 societati dinc are 9 in cadrul categoriei cosntructiilor si transporturilor. RULUI RICINULU I 22% TAMAIOA REI 29% 5% ION PORUMB ACEANU 7% Analizam in continuare vocatia economica a fiecarei strazi din interiorul microzonei 6.

ceea ce indica starea de degaradare si saracie a zonei. cat si la schimbarea calitatii vietii locuitorilor. Colentina. Colentina. depozite pentru materiale de constructii. Tot pe Sos. prezenta Manastirii Plumbuita in centrul cartierului este dominanta. pe strada Cremenita functiona Piata Colentina. Cu exceptia catorva farmacii si cabinete stomatologice. Fundeni. cu activitati care nu necesita o specializare tecnologica. in cartier mai sunt alte 3 biserici . spatii verzi amenajate pentru copii (locuri de joaca) si pensionari (locuri de recreere. in zona Sos. in partea de sud a cartierului. in cateva cuvinte. In cartier exista. sah). Servicii publice Perimetrul care constituie obiectul de studiu al prezentului proiect se caracterizeaza prin aspectul general contrastant. punctele de asistenta medicala lipsesc in cadrul arealului studiat. care apartine retelei Mega Image. si o moschee. 282). care poate duce atat la cresterea economica a arealului. Colentina si Sos. tabloul general al zonei Plumbuita-Steaua Rosie-Petricani. In ceea ce priveste serviciile. zona 6 este caracterizata de prezenta unor intreprinderi low-tech. fast-fooduri. fara sa existe insa un serviciu dominant care sa dea un caracter specific cartierului. de asemenea. situata la intersectia strazilor Petricani. de la case darapanate la vile sau de la zone lipsite total de servicii. Interiorul zonei in schimb este lipsit de mijloace de tran sport. in fata Palatului Ghica. situata chiar la intersectia dintre Sos. Colentina si biserica “Cuvioasa Paraschiva” in str. la intersectia cu Doamna Ghica. Singurul supermarket. deschiderea acestui punct comericla a oferit si numeroase locuri de munca pentru locuitori.3.3. Irza si a Institutului Clinic Fundeni. Doamna Ghica si Bulevardul Lacul Tei. la cares e adauga si activitati professionale. locuitorii fiind obligati sa se deplaseze pe jos pana la cele mai apropiate statii RATB. benzinarii. Am descris astfel.Urmeaza Str. Pe langa faptul ca este principalul punct de aprovizionare pentru populatia din zona. cu un aspect rural chiar. 182. Din punct de vedere al lacasurilor de cult. spatiu nefolosit in prezent.“Inaltarea Domnului” Ghica-Tei in Str. Pentru reabilitarea acestui perimetru. sub mai multe aspecte. tehncie si administrative si diferite servicii. 86 • . In ceea ce priveste transportul public. Fabrica de Gheata. in special in partea sudica. troleibuze (66) si tramvaie (21). Activitatea comerciala se polarizeaza pe principalele cai de acces din cartier. Astfel. este situat la intersectia dintre Soseaua Andronache si Colentina. La sud de Sos. pentru cetatenii de origine musulmana. unde acestia pot juca table. este si o statie de benzina Agip. unde 6 din 9 societati desfasoara activitati ins ectorul constructiilor. situata tot in zona strazii Fabrica de Gheata. zona este deservita de o serie de autobuze (liniile 167. in cartier functioneaza o sucursala a Bancii BRD. este cu siguranta nevoie de o inteventie externa. dar si spalatorii auto. stiintifice. Colentina. Ricinului. la nord de lacul Plumbuita isi are sediul societatea Supoercom. Petricani. spatii comerciale. insa toate aceste trasee marginesc cartierul pe latura vestica si sudica. farmacii. 2. locuitorii benficiind insa de localizarea in imediata vecinatate a Spitalului E. biserica de la intersectia dintre Str. Pe langa aceasta insa. Astfel. la una dintre cele mai aglomerate artele ale Bucurestiului. Serviciile publice de baza sunt prezente pe arterele exterioare ale cartierului. Cea de-a doua benzinarie este Lukoil. care se ocupa de salubrizare in sectorul 2. fiind prezente aceleasi activitati. Doamna Ghica si Sos. Imaginea de ansamblu este aceea de cartier aflat intr-o vizibila stare de degradare. Nu in ultimul rand. imaginile intalnite trecand de la spatii verzi la terenuri parasite. transporturilor si depozitarii marfurilor • Celelalte 4 strazi ramase urmeaza aceeasi schema.vorbim despre o zona in care sunt prezente servicii bancare.

Pe teritoriul Sectorului 2 amenajarea râului Colentina s-a materializat prin amenajarea hidrotehnică a lacurilor Tei. lipsa de simt civic a unora dintre cei care locuiesc sau lucreaza in zona nu fac decat sa strice imaginea acestei arii. In martie are loc înflorirea puternică a diatomeelor (Cyclotella meneghiniana) şi algelor verzi (Chlorella vulgaris). atat din punct de vedere infractional. creând astfel alge şi miros de putrefacţie. Calitatea apei din râului Colentina7 si din lacul Plumbuita a fost în programul de control pentru zone vulnerabile şi substanţe organice – clasa de calitate din punct de vedere chimic . ceea ce nu permite evacuarea apelor pluviale si menajere in sens gravitational.02) încadrând secţiunea în clasa II de calitate. benzină şi dau tot la est spre strada. Principala problema in aceste zone o constituie pozitionarea pe raul Colentina. 7 Singura apă curgătoare care străbate teritoriul Sectorului 2 este râul Colentina. aceste probleme nu sunt singulare la nivelul Bucurestiului. nu există nici măcar containere sau coşuri de gunoi care să înfrâneze parţial dorinţa de a polua. prezinta conditii de viata mult sub nivelul celor normale in secolul XXI intr-o capitala europeana. Stadiul trofic: hipertrof. in cartierele Plumbuita si Colentina au fost investiti 7 milioane de RON pentru retelele de apa si canalizare. care face parte din bazinul Argeş şi este afluent de stânga al Dâmboviţei. Analizele fizico-chimice au evidenţiat următoarele: încărcare organică corespunzătoare clasei II de calitate. înregistrandu-se o biomasă de 104. având în vedere că nu funcţionează conducta dintre cele două braţe ale lacului.4 mg/l în zona de mijloc a lacului. iar apele nu se întâlnesc. Din pacate.42 mg/l) însă se dezvoltă puternic Cyanophytele (Anabaena spiroides. În iunie biomasa fitoplanctonică se menţine ridicată (56. Pe ţărm. cat si din punctul de vedere al insalubritatii.Steua Rosie .4 Situatia referitoare la mediu in zona Plumbuita. ulei. Abia in 2006 de exemplu. pentru că. Microcystis) şi Cryptophytele. neexistând conducte sau decantoare înainte de intrarea în lac. indicele de saprobitate (2. trebuie mentionat că apele lacului sunt poluate cu grasimi. cu număr redus de indivizi (în iunie) şi Crucigenia (august). Indicele de saprobitate mediu încadrează secţiunea în clasa IV de calitate . Cartierul Plumbuita este unul dintre cartierele bucurestene care si-a format in timp imaginea unui cartier de risc. în campaniile următoare să devină dominante algele verzi din genul Scenedesmus.3. Tot lacul creat din partea Raului Colentina a fost construit pentru agrement6. mai precis pentru construirea unei statii de pompare a apelor si a retelei de canalizare. în zona lacului există rampe special create pentru deversarea gunoaielor. Analiza biologică a evidenţiat la nivelul algelor planctonice o dominantă a algelor aurii (Chrysophyta) în campania lunii martie. 87 . iar acum rezidenţii din zona lacului aruncă în lac gunoaie şi reziduuri din construcţii. Braţul secundar al lacului e închis. agrement. Aphanizomenon gracile. Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Oamenii s-au obisnuit cu gramezile de gunoaie.III. unde se amestecă ape pluviale şi menajere. cu incendiile provocate de instalatiile electrice improvizate. Schema de amenajare a râului Colentina este compusă din 15 lacuri amplasate în cascadă. In schimb. Plumbuita. irigaţii. Inafara de gunoaie si alge. cu traficul sau cu consumul de droguri. Mai mult. ci doar anumite areale. Prezenta parcului si a lacului in zona ar trebui sa fie un punct in favoarea locuitorilor. Cu toate acestea nu au fost scoase de pe harta zonelor inundabile cartierele in intregime. Lacul Plumbuita este partea cea mai depresionară din zonă şi direcţionează toate apele secundare din cartier. mai precis un total de 17 strazi la nivelul ambelor cartiere. Indicatorii din categoria nutrienţilor au înregistrat valori corespunzătoare clasei II de calitate cu excepţia azotaţilor care în primavară au depăşit limita clasei III de calitate.2. Fundeni şi Pantelimon.Petricani Zona care constituie obiectul prezentului studiu. atenuarea viiturilor. sub forma unor acumulări permanente pentru folosinţe de piscicultură.stare ecologică slabă.

au colectat peste 160 metri cubi (aproape 5 tone). • lipsa unui loc special amenajat pentru depozitarea deseurilor menajere. multi dintre locuitori refuza sa incheie contracte de salubrizare. zona cartierului Plumbuita se confrunta si cu problema deseurilor menajere din preajma lacului. in zona mentionata au fost identificate urmatoarele nereguli: • depozitari de deseuri din constructii rezultate in urma interventiilor asupra unor constructii ce au fost amplasate anterior. frasini si stejari. Parcul Plumbuita a fost amenajat ca zona de agrement in anul 1977 si includea terenuri de joaca pentru copii si chiar o fantana in mijlocul lacului.Pe langa problema colectarii apelor. In prezent. artari. In acelasi timp. este departe de a a avea destinatia initiala. • prezenta urmelor de ardere a deseurilor de orice fel. menajere. • lipsa sistemului de aprovizionare cu apa si de preluare a apelor uzate. Reglementarea neconformitatilor mentionate mai sus duce la imbunatatirea accesibilitatii in zona – obiectiv specific al proiectului de dezvoltare. Pe de alta parte. Mirosurile sunt greu de suportat. program care s-a repetat in aceasta primavara. • lipsa contractelor de prestari servicii privind salubritatea. acestia acuza firma de salubritate ca nu trec saptamani la rand prin cartier pentru a ridica gunoaiele. Aceasta situatie este cu atat mai constrastanta cu cat. cei care isi doresc sa ajunga la manastire pentru a se reculeaga. aceea de zona de agrement. care oricum la nivelul Bucurestiului se afla in numar redus comparativ cu nevoile numarului populatiei. unul dintre locasurile de cult importante ale Bucurestiului. in toamna anului trecut s-a desfasurat si o campanie de plantare de arbori. intreg arealul fiind practic transformat intr-o groapa de gunoi. In total. Astfel. Voluntarii care s-au ocupat de ecologizarea lacului Plumbuita in cadrul unei actiuni de salubrizare organizate de Administratia Nationala Apele Romane la inceputul lunii iunie a acestui an. • lipsa unui sistem de colectare selectiva a deseurilor din ambalaje rezultate din activitatile comerciale din perimetru. preferand astfel sa arunce gunoaiele menajere si nu numai. direct in strada sau pe malul lacului. Pentru schimbarea imaginii parcului si imbunatatirea conditiilor de viata a celor care locuiesc in arealul Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. sunt envoiti sa traverseze zona descrisa mai sus. ca sa nu mai vorbim despre imaginea de nedescris pe care toti care lucreaza sau locuiesc in zona sunt nevoiti sa o vada zilnic. 88 . Din punct de vedere al Protectiei Mediului. Locuitorii cartierului sunt depasiti de situatia aceasta si au apelat in mai multe randuri atat la autoritati cat si la mass-media in incercarea de a solutiona problema. a carei imagine este completata de personaje care cer mai mult sau mai putin amenintator “da-mi o tigara” sau “n-ai cumva un leu?”. se afla Manastirea Plumbuita. in mijlocul aceluiasi parc. in cele doua etape ale programului au fost plantati circa 700 arbori – mesteceni. Acest proiect a contribuit astfel la suplimentarea zonei verzi.

Prezenta parcului si a lacului Plumbuita.Reglementarea neconformitatilor mentionate mai sus duce la imbunatatirea accesibilitatii in zona – obiectiv specific al proiectului de dezvoltare.Steaua Rosie – Petricani In cartierul Plumbuita sunt mai multe locatii istorice si monumentale. • Mănăstirea Plumbuita (figura 3). de interes cultural. zona prezinta diferite puncte de atractie. • Monumentul Eroilor 1916-1918 (figura 2). care vor schimba imaginea curateniei in zona cartierului . Numele de Plumbuita ia fost dat de localnici.Multe familii nu au contracte cu firmele de salubrizare .Infractionalitate Plumbuita si Colentina) .Inexistenta unui loc special pentru colectarea aparatelor electrice si electrocasnice 2. datorită faptului că biserica a fost multă vreme acoperită cu tablă de plumb.Absenta de minim doi statie de pompare apelor menajere zonei lacului si pluviale (costuri mari de executare si grad de . Puncte tari Puncte slabe .Dezinteresul locuitorilor din zona pentru mentinerea zona.5.Absenta de cos de gunoi pe malul lacului . din constructii si a deja existente aparatelor electrocasnice pe malurile lacului . importante si atractive pentru Regiunea BucurestiIlfov. Asa cum se observa pe harta de alaturi.Dezvoltarea de proiecte rezidentiale in . adaugam in continuare o analiza Swot sectoriala.Consumul de droguri in parc si in zona manastirii Oportunitati Amenintari .3.Nivel de trai scazut (7 milioane RON in 2006 pentru zona .Calitatea apei din lacul Plumbuita foarte scazuta .Pozitionarea pe raul Colentina. Pentru a rezuma prezenta analiza ce face referire la aspectele de mediu ale cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. asa cum ar fi: • Biserica „Inaltarea Domnului Paraclisul Familei Ghica–Tei” (figura 1). .Depozitarea deseurilor menajere.Programe de ecologizare si salubrizare a . Patrimoniul cultural al cartierului Plumbuita . fapt care nu permite care ar putea fi transformat intr-un spatiu evacuarea apelor menajere si pluviale in sens cultural si de agrement gravitational . 89 .Investitii pentru retele de apa si canalizare .Dezvoltarea de programe de plantare de amortizare este de minim 10 ani) arbori pentru suplimentarea zonei verzi . • „Palatul Ghika Tei” (figura 5).Lipsa retelelor de canalizare pe majoritatea dintre strazi din Petricani – Steua Rosie – Petricani .

ca resedinta de vara. salonul vanatorec. de domnitorul Grugore al IV-lea Ghica (1822-1828) A fost restaurat si transformat in restaurant de epoca (Restaurantul Tei). În anul 1978.editura Sport. in stil diferit de cel traditional (1833). Graur Florescu . cabinetul de lucru. pe locul vechii case părinteşti a banului Dumitrache Ghica8. palatul este restaurat de Sorin Ilfoveanu. Petricani si lac prezinta mai multe puncte de interes istoric. pe fundatiile unor case mai vechi. Se remarca holul de primire a carui bolta pastreaza pictura initiala. ce foloseste vara terasa dinspre lac cu 450 de locuri la mese. Exista si o sala muzeu unde sunt expuse obiecte ce reflecta istoria acestui monument (dupa "Popasuri in imprejurimile Bucurestilor" de Gh. este o construcţie în stil neoclasic. ridicată de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica în anul 1822.Cum se poate observa si in fotografia satelitara prezentata mai jos. precum si saloanele care mantin denumirile fostelor lor destinatii: sala de receptie. salonul Ludovic si sala tronului9. construit fiind in 1822. cu motive romantice. Palatul Ghica-Tei este cel mai reprezentativ monument de arhitectura neoclasica italiana din oras. asupra carora ne oprim pentru o descriere detaliata si pentru o prezentare a potentialului artistic foarte mare.Turism 1983). care mărgineşte latura sudică a lacului. a italianului Giacometti. in anul 1822. „Palatul Ghika Tei” (figura 5). Biserica Ghica-Tei a fost paraclis al palatului. Elena Roşca şi Dan Broscăuţeanu. Palatul Ghica a fost construit in stil neoclasic. zona cuprinsa intre Sos. 9 8 90 .

Astfel în 1595 a suferit urmarile invaziei turcesti condusa de Sinan Pasa iar în 1632.Doamna Ghica.Ed. Opera lui a fost terminata de succesorii la tron: Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577) si Mihnea Turcitul (1577-1583. asezamântul monahal a fost numit de populatie „Plumbuita". la 25 octombrie. sec.2002). zidita în anul 1833.Biserica „Inaltarea Domnului Paraclisul Familei Ghica–Tei” (figura 1): o biserică ortodoxă din Bucureşti (Str. Doamna Ghica nr. Fiind acoperit cu tabla de plumb. Acest prim ctitor al manastirii era fiul lui Mircea Ciobanul. 1585-1591). In apropierea structurii se gaseste si Monumentul funerar Grigore Ghica (Str.3. Ca toate constructiile de acest fel si manastirea Plumbuita a avut multe de îndurat. sector 2). pictata de pictorul italian Giacometti (Bucuresti in date si intamplari Radu Olteanu . Doamna Ghica 3 sector 2). ctitorie din secolul XVI a lui Petru cel Tânăr(1559-1568). XVIII – XIX. ridicată de Matei Basarab în 1647. în apropierea ei s-a dus cunoscuta lupta dintre 91 . Realizata in 1883 de mesterul Iosif Weltz. în incinta căreia se află şi Casa domnească. în curtea Bisericii "Înălţarea Domnului" . Fosta Capela a Palatului Domnesc al Printului Grigore Ghica. Paideia . care dateaza de la mijl. Mănăstirea Plumbuita (figura 3).

Casa Domnească: aici este amenajat un muzeu care cuprinde: obiecte de artă religioasă. (Cel mai mare clopot turnat la Mănăstirea Plumbuita are 1200 de kg şi este în funcţiune la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti). 130 de busturi ale domnitorilor români (sculptate în piatră de către stareţul Simeon Tatu). inclusiv o secţie de turnat clopote. Are ziduri foarte groase. în 1647. 92 . biserica mănăstirii. precum şi picturi murale originale. cat si ancadramente de tip gotic la ferestre. Ansamblul actual al mănăstirii cuprinde: 1. Până recent. Manastirea a suferit mult si în urma cutremurelor din 1802 si 1838 iar apoi a fost transformata în închisoare pentru revolutionarii de la 1848. Matei Basarab a refacut. de tâmplărie mecanică şi manuală. Dupa câstigarea luptei. În ultimul sfert al veacului al XVI-lea a functionat aici o tipografie. În interiorul bisericii se află moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae şi ale Sfinţilor Mucenici Gheorghe. In interior se afla moaste ale Sfantului Ierarh Nicolae si ale Sfintilor Mucenici Gheorghe. cuprinde titluri valoroase. cladirea manastirii. 2. sprijinit de moldoveni si de tatari. de aproape un metru. care evidentiaza influenta arhitecturii moldovenesti. cu turla pe naos. aceasta fiind prima carte tiparita la Bucuresti. chiliile. construind si un rând de case domnesti. Tabloul votiv al bisericii ii infatiseaza pe voievodul-ctitor Matei Basarab si pe Elena Doamna. mănăstirea dispunea de ateliere de sculptură. de preparat tămaie şi ateliere de prelucrare a obiectelor de cult din metal. sprijinite pe coloane cilindrice. cunoscut muzeu de carte veche. Casa Domneasca are arcade pe masive de zidarie la parter si arcade mai numeroase. Biserica manastirii prezinta atat caractere arhitecturale tipic muntenesti. de plan triconc. Mai detinem o icoana a Sfantului Nicolae de secol XVIII. printre altele a fost scos în 1582 un „Tetraevanghel". turnul clopotniţă. În cadrul mănăstirii funcţionează atelierele Secţiei de Pictură. fiul lui Constantin Ilias. care este facatoare de minuni. Între 1933-1940 manastirea a fost supusa unor restaurari serioase conduse de Comisia Monumentelor Istorice. Pantelimon si Ioan cel Nou de la Suceava. Restaurare şi Patrimoniu din cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti. unde. 4. Pantelimon şi Ioan cel Nou de la Suceava. Biblioteca mănăstirii. Radu. 3.Matei Basarab si rivalul sau la domnie. fiind unul dintre exemplarele rare de arhitectura civila anterioara secolului al XIX-lea care se pastreaza in Bucuresti. la etaj. unele vechi de 500 de ani.

Este târnosită pe 24 iunie 1958. În 1940. mareşalul Ion Antonescu începe o acţiune de restaurare. Mentionam mai apoi faptul ca in cadrul perimetrului cartierului care constituie zona de studiu este prezenta si una dintre cele mai importante biserici ortodoxe din zona cartierului Colentina. Plumbuita decade şi ajunge în ruină pentru o lungă perioadă de timp. în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Cum originea acestei constructii (ca de altfel nici a celorlalte refugii si tuneluri care creeza o adevarat retea in subteranele Bucurestiului) nu este foarte clara. Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor şi rezultatul celui de Al Doilea Război Mondial nu au permis finalizarea acestui proiect. Atelierele au fost mutate temporar în comuna Popeşti-Leordeni. la intersectia cu Sos. Printre altele. dorind ca Plumbuita să devină Panteonul Naţional al eroilor căzuţi în războiul pentru reîntregirea neamului. Odată cu secularizarea averilor mănăstireşti. 93 . biserica mănăstirii este restaurată prin grija Patriarhului Iustinian. Colentina. mănăstirea este supusă unei renovări ample. În prezent. fost egumen al Mănăstirii Xiropotamu de la Muntele Athos. toate averile mănăstirii trec în proprietatea statului. Acestea sunt reparate ulterior de egumenul Dionisie din Ianina. bazate mai mult sau mai putin pe date istorice.Începând cu secolul al XIX-lea. Cutremurul din 1802 afectează grav mănăstirea şi clopotniţa. Muzeul din Casa Domnească este închis pentru lucrări de restaurare. si anume biserica din Strada Doamna Ghica. Mănăstirea este părăsită. Harta satelitara atasata prezinta foarte bine localizarea si structura in cadrul ariei de studiu. În anii 1954-1955. mănăstirea traversează o lungă perioadă de decădere. stareţ fiind Părintele Arhimandrit Sofian Boghiu. trebuie amintita prezenta tunelului subteran de sub Lacul Colentina. s-au format mai multe legende cu privire la momentul aparitiei si la functionalitatea acesteia. iar locul său de veci să fie în acest lăcaş. fiind transformată în biserică de mir. Biserica este avariată grav de cutremurul din 1942.

Pe langa punctele de interes istoric. trebuie amintita construirea recenta a fantanii arteziene de pe lacul Plumbuita. 94 . totul se prezenta ca o zidarie patrata.Astfel. care se poate observa atat din Parcul Plumbuita cat si din zona strazii Ricinului. care leaga pivnita Palatului Ghica de Manastirea Plumbuita. trece pe sub lacul Colentina si ajunge in zona Manastirii. La momentul descoperirii. Dupa sapaturi s-a observat ca tunelul incepe in pivnitele Palatului cu o portiune verticala prevazuta cu o scara de lemn care coboara zeci de metri sub pamant. tunelul din nordul Bucurestiului. Ca si dimensioni. a fost descoperit in jurul anului 1948. plina de moloz. are mai mult de 1 km lungime. Se crede ca acest tunel de refugiu a aparut in secolul al XIX-lea.

15 societati a caror cifra de afaceri depaseste 4.potential turistic cultural-artistic prin prezenta manastirii . cu prezenta intreprinderilor care nu se bazeaza pe un nivel tehnologic ridicat Amenintari . Conform programului. Analiza SWOT a situatiei economice Puncte tari . Petricani . specializate in sectorul tertiar Puncte slabe . D-na Ghica. ansamblul imobiliar din Plumbuita este proiectat sa ofere un mix de apartamente.investitii private pentru construirea de spatii rezidentiale . Noile complexe ce se construiesc incearca sa vina in intampinarea clasei de populatie cu venituri medii.prezenta a trei artere de circulatie importante: Sos. In acest scop.predominarea societatilor de mici dimensiuni. Colentina. dezvoltatorii care au demarat proiecte in acest cartier au mizat pe avantajul de a construi ansambluri rezidentiale cu vedere spre lacul si parcul Plumbuita. Proiectul consta in construirea a 156 de apartamente in strada Fabrica de Gheata.prezenta numeroasa a societatilor cu o cifra de afaceri foarte scazuta . In ciuda aspectului saracacios si a locuintelor individuale modeste care caracterizeaza mare parte din zona de studiu.suprafete extinse necultivate si abandonate .000 RON/an .reamenajarea spatiilor verzi abandonate si transformarea lor in spatii urbane sau productive .piata de consum tot mai scazuta. In plus. Principalul proiect care se realizeaza in zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani este ansamblul imobiliar Cooper Beach.predominarea sectorului secundar in zona din jurul lacului.cresterea ratei somajului in aceasta perioada de criza .lipsa retelei de canalizare si a unei statii de epurare . pozitia geografica a cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani constituie ea insasi un avantaj. Investitii imobiliare Zona Plumbuita a cartierului Colentina a intrat in ultimii ani in atentia investitorilor imobiliari.nivel de trai scazut .prezenta a 1.dificultati in gasirea de personal cu o inalta calificare .1.3. Dinamica investitiilor in zona de actiune urbana 2.adancirea echilibrului pe piata muncii intre cerere si oferta .lipsa unor cai de comunicatie fluviala . al carui dezvoltator anunta in 2007 valoarea totala a proiectului la circa 30 milioane de euro.investitii care sa urmareasca construirea unei statii de epurare a apelor 2.6. beneficiind de servicii in imediata apropiere. imbina suprafetele mai mici ale apartamentelor vechi cu design si facilitati moderne.79% dintre activitatile productive sunt concentrate in lungul celor trei artere.interes scazut pentru introducerea de noi tehnologii Oportunitati . prin faptul ca este o zona accesibila atat din centrul orasului cat si venind din afara si este situata intr-o zona populata.500.4.nivel scazut al productivitatii (low tech) .4.775 societati economice .fenomenul de emigrare a fortei de munca specializata . ca urmare a scaderii puterii de cumparare in aceasta perioada .lipsa unor artere principale si usor de parcurs in cadrul cartierului . Denumit "Blue Tower". lucrarile de constructie incepute in anul 2007 ar trebui finalizate in cursul acestui an.poluarea apelor lacului .pozitie periferica in raport cu centrul orasului .2. Cladirea are 16 etaje si este costruita 95 . punand la dispozitia cumparatorilor tot confortul necesar. cu dificultati in infruntarea crizei economice . de la garsoniere pana la penthouse-uri.zona accesibila din centru .

ce va cuprinde 250 de magazine. avand un total de 4000 de apartamente. lucrurile se pot schimba in bine pentru cartierul din imprejurul Lacului Plumbuita. in aceeasi zona a lacului Plumbuita este proiectata si constructia unui centru comercial. in timp ce penthouseurile ajung pana la 200 mp.500 euro. exista unele structuri care se evidentiaza. se afla Academia de paintball.pe un teren de 5.4. labirinte si constructii din lemn. La sfarsitul anului 2008. influentand procesul de regenerare urbana a cartierului. Proiectul este unul complex. sub aspectul profilului economic-comercial si rezidential. chiar in apropierea lacului. 96 . 10 sali de cinema si 2000 de locuri de parcare. De-a lungul strazii Petricani.650 euro.200 euro pe mp. daca ne gandim ca sunt in curs de desfasurare proiecte pentru extinderea retelelor de utilitati sau de construire a complexelor rezidentiale mai sus amintite. cele cu 4 camere 170 mp. Cu toate acestea.2 Alte investitii economice In cadrul perimetrului analizat. La sfarsitul anului 2008 mai erau disponibile 25 de apartamente din totalul de 156. Modalitatea standard de plata cel mai des promovata este 25% avans şi 75% la receptie.500 mp. cat si celor care au familii. dreapta). numit Galleria Bucharest. 2. zona nu a atras atentia investitorilor economici. Acest nou proiect ar urma sa se numeasca Planorama II si conform planurilor proiectului va cuprinde 12 blocuri a cate 16 etaje. Preturile de vanzare pe metru patrat variaza intre 1. cele mai multe dintre ele au fost costruite inainte de 1977.350 si 1. drumurile neasfaltate facand dificil accesul masinilor de tonaj mare care ar trebui sa faca aprovizionarea agentilor economici. Preturile de vanzare pornesc de la 1. o investitie recenta ce se desfasoara pe o suprafata de 4. In primul rand din cauza lipsei utilitatilor precum apa si canalizare. absolut necesare in desfasurarea oricarei activitati economice. De mentionat insa un alt factor. apartamentele din proiectul Blue Tower corespund atat cerintelor celor care locuiesc singuri. piscina si parcari. apartamentele cu doua camere 79 mp. in imediata apropiere a lacului. mai apoi din cauza starii proaste a majoritatii strazilor. Academia functioneaza in prezent si este dotata cu diferite trasee. Suprafetele apartamentelor variaza intre 50 mp si 300 mp. ceea ce cu siguranta va contribui la schimbarea imaginii zonei. dar dezvoltatorii ofera si alte variante. Un alt proiect planuit pentru a fi dezvoltat in zona lacului Plumbuita apartine investitorilor israeliani care detin si complexul Planorama. mai ales in cazul micilor intreprinzatori. Garsonierele au o suprafata medie de 45 mp. Prin interventii de reamenajare a spatiului ar permite extinderea zonelor verzi (cums e poate vedea in harta din stanga jos). urmand sa cuprinda spatii verzi. In ceea ce priveste blocurile construite in perioada comunista. Suprafetele acestor tipuri de apartamente sunt cuprinse intre 30 mp in cazul garsonierelor si 90 mp la apartamentele de patru camere. complet abandonata. Din pacate. cele cu 3 camere 120 mp. gradinita. Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Pe langa proiectele imobiliare. care a dus la stagnarea multor investitii. Tot pe malul lacului.000 mq (imaginea de mai jos. cluburi si restaurante. Pe malul lacului Plumbuita se afla o fosta fabrica de caramida. costul pe mp intr-un astfel de apartament era in jur de 1. anume situatia economica globala. Ca si suprafete.

Pretul locuintelor variaza intre 1. se desfasoara o zona folosita ca parcare / service auto de catre Univers Company. finantarea fiind asigurata in proportie de 48% de la Alpha Bank Romania si restul din sursele proprii ale companiei. a carei constructie a inceput in august 2007. Copper 97 . Apartamentele vor avea finisari de lux. pe o suprafata de 5. pe o zona extinsa au fost costruite mai multe hale industriale. in zona Strazii Gherghitei.580 de euro pe metru patrat. balcoane private si centrala de incalzire. este sediul central si productiv al Supercom. una dintre companiile renumite in acest spatiu (imaginea din stanga jos). si va fi finalizata la jumatatea anului 2009.In lungul malului lacului Plumbuita. In prezent. in cartierul Fabrica de Gheata.000 de euro.500 de metri patrati.in apropiere de lac. Fabrica de Gheata. Pentru moment. realizat de societatea Cooper Beach. Cladirea Blue Tower are 16 etaje si este construita pe un teren cu o suprafata de 5. folosit pentru schimb de marfuri si depozit. Acest spatiu. Cooper Beach. Complexul va include si spatii de parcare. 95% dintre apartamente avind vedere catre lacul Plumbuita si parcul din apropiere. constind intr-un mix de 156 de apartamente. constructia a ajuns la cel de-al 13-lea etaj. Pe str. oferind si garaje la preturi de 12. proeictul este administrat de Grupul FDP.500 mp se desfasoara santierul proiectului rezidential Blue Tower. Blue Tower este o constructie de 16 etaje. Intre Str. Investitia atrasa de acest ansamblu se ridica la circa 30 milioane de euro.400 si 1. ferestre. Gherghitei si lacul Plumbuita. Cladirea dispune de locuri de parcare subterana si supraterana. Totalul de apartamente ajunge la 156. in zona Colentina din Bucuresti. urmand a fi cedat mai apoi companiei care a realizat investitia. Dezvoltatorul imobiliar Copper Beech a lansat proiectul Blue Tower in valoare de 30 de milioane de euro. garsoniere si penthouse-uri.

totalizând circa 4. impreuna cu arhitectul local All Plan Construction.000 de apartamente. amplasat langa lacul Plumbuita. aceste noi orăşele pot deveni realitate. iar în mijlocul complexului va exista un parc cu o suprafaţă de 7. Conform ultimelor informaţii. Creditul a fost accesat pentru dezvoltarea proiectului Blue Tower din zona Plumbuita. euro pe piata romaneasca pe termen mediu. proiect care era deja inceput din luna august a anului 2007. De altfel. 12 'Pe malul lacului va fi o alee încadrată de copaci. Proiectantii proiectului sunt firma austriaca Baumschlager & Eberle. Deocamdată. Publicul tinta al primului proiect al dezvoltatorului complexului rezidential sunt persoanele de peste 25 de ani. 10 98 . Acesta as trebui cuprinde un ansamblu de blocuri cu un regim maxim de înălţime de P+45E. Un alt santier din zona lacului Plumbuita este cel din Sos. daca perioada de criza va permite acest lucru. piscină şi un centru de tratament şi înfrumuseţare. Complexul va include şi două nivele subterane de parcări. care a amanat din cauza crizei majoritatea proiectelor rezidentiale planificate. Grupul de investitori israelieni care deţin ansamblul Planorama din Bucureşti ar fi trebuit sa inceapa in iulie 2009 lucrările de construcţie a unui cartier rezidenţial în zona Lacului Plumbuita. totalizând 6. condus de compania spaniola CP Grupo11 si realizat de Terratest Geotehnic. Un alt mare proiect despre care s-a vorbit foarte mult în ultimi ani de zile este parcul rezidenţial Manhattan-ul Bucureştean din Şos. Petricani. Potrivit dezvoltatorilor EuroHabitat. dată fiind şi cererea foarte mare pentru locuinţele noi. proiectul aşteaptă aprobarea PUZului de către municipalitate. unde se va construi proeictul Lakeland Residence. Dar în cazul în care dezvoltatorii au experienţă în crearea unor comunităţi de mari dimensiuni şi sunt susţinuti de o bancă puternică pe piaţa locală. asigurati atat din surse personale. care va fi numit Planorama II şi a cărui valoare va depăşi 600 de milioane de euro. va renegocia in urmatoarele doua luni termenii contractului de credit in valoare de circa 15 milioane de euro cu Alpha Bank. La o primă vedere.200 euro / mp. însă.000 de mp'.500 euro). Sigma Proiect Development pregateste demararea lucrarilor pentru un nou ansamblu rezidential cu 1. Desi proiectul a fost oprit de criza economica si amanat. va fi derulat pe un teren de nouă hectare. trebuie mentionat ca: “vor fi 12 blocuri a câte 16 etaje fiecare. un club cu baruri. Proiectul va include şi o grădiniţă. iar preţurile de vânzare vor porni de la 1. Proiectul.700 de apartamente noi si 20. cu o valoare a investitiei de 210 milioane euro. din cartierul bucureştean Colentina. cu un venit mediu spre ridicat (1. peste aceste proiecte s-a lăsat liniştea. Colentina.Beech. proiectul se remarcă prin existenţa unor suprafeţe importante de spaţii verzi12.000 de metri patrati de spatii comerciale (14 cladiri. a spus Zemer-Tov. Suprafeţele apartamentelor vor varia între 50 de mp şi 300 de mp. intre doua si 16 etaje. Lucrarile de constructie vor incepe in 2009 si se vor incheia in 2011. Complexul va cuprinde 144 de apartamente costruite pe 15 etaje si va beneficia de parcari Proiectul este subterane10. mai ales. discotecă şi restaurante. finalizarea unui astfel de proiect implică multe riscuri şi necesită calcule financiare elaborate. dar si prin credite bancare). iar momentan suntem in faza de selectie a constructorului.800 de apartamente. lansarea şi. 11 Dezvoltatorul imobiliar spaniol CP Grupo are un buget de investitii imobiliare de 100 mil. şansele de finalizare a unor proiecte de asemenea anvergură par destul de slabe.

290.641. Ferestrei nr.40 23. Şipca nr. Ferestrei nr.03.096.08 13. Şipca nr. Paroşeni nr.07 14.509.00 1. 21 C str.07.08 11.06 07. 6 şos. vom face referire la lista autorizatiilor de construire eliberate in perioada 2006 – aprilie 2009 in zona Petricani – Steaua Rosie – Plumbuita. Petricani nr. Petricani nr.extind..495. 4 str. Petricani nr.00 2.000.00 192.00 7...06 13.00 123. 46 D şos.06 15.400. 22 str. 24 B str.et.00 940. Şipca nr.00 122. Şipca nr.07 13.02.70 277. 32 str.în leg. Paroşeni nr. Şipca nr. schimb.00 19.09.03. 34 str.06 1.00 184. .00 25.438.00 123. Beiu Constantin nr. Ferestrei nr.315.06 07.00 200.cu un nivel modif.07.724.00 610.comp.01.794. 6 D str. 2 str.00 550.729.07.08 19.09 10. Petricani nr.024.00 358.00 194.07 20.07 26.00 1. Neagota nr.440. . Autorizare de costruire 708/90 P/ 31360/37232 1082/128 P/ 47897 1160/134 P/ 55719 661/71 P/ 32005 1351/145 P/ 61903 115/24 P/ 6036 1240/148 P/ 67338 220/31 P/ 19707 321/38 P/27764 701/62 S/ 34902 702/63 S/ 34901 1057/100 S/ 46113 1334/124 S/ 58729 152/16 S/ 10639 120/10 S/ 10533 226/19 S/ 10539/17302 1446/135 S/ 72232/80475 947/14 N/ 47528 158/2 N/ 14290 1483/162 M/ 62130 46/2 M/ 1937 766/50 B/ 35648 1660/111 B/ 92399 1228/56 F/ 58332 44/4 F/ 1031 231/10 F/ 12798 482/68 P/ 25207 1327/158 P/ 57145/58859 45/11 P/ 398 239/30 P/ 14892 Tipologia locuinţă D+P+2E consolid.00 214.764.07 02. 38 A str.096.06.00 794.în leg.062.06 24.12 858.990.07 14..extind.00 610.împrejmuire desfiinţare anexe desfiinţare intr. 10 str.00 1.708.641. Petricani nr.locuinţă P+1E locuinţă P+1E+Emansardat extindere anexă locuinţă P+1E şi împrejmuire locuinţă P+2E locuinţă P+1E+pod circulabil intr.08 04.35 5. I.340.01.000. Paroşeni nr.06. Şipca nr.726. 49 str.00 2.30 292. 19 str. 6 str.formă acoperiş. 43 str.070.320.00 20.09 30.00 4.423. 65 Cheltuieli (RON) 581. II la AC 90"P"/2006 amplasare staţie GSM mansardare amplasare pilonet pt.supraet j.00 219. . 14 A str.464. 6 A str.09 07.08 15.00 194.300.10. 6 şos.11.000.00 50. Ds+P+2-3E consolid. intr. 4 str.00 263.08. lot 2) str.388.remod.02.11.00 973. supraetj.06 03.02.P+2E RK.08 06.06 13. .09.modif.910. 1 str.52 99 .00 110.03.int.locuinţă S+P+1E împrejmuire locuinţă Sp+P+2E+M locuinţă P+1Em locuinţă P+1E locuinţă P+1E+M locuinţă P+1E consolid.09 16.locuinţă P+1E Strada şos. Şipca nr.12. Petricani nr.00 831.000.00 961.Pentru a prezenta mai bine investiţiile private cele mai importante din zonă.06 24..839.00 245. 6 str.00 Data 07. Petricani nr.00 412.00 922.074.00 1.07.00 1. extindere parter locuinţă S+P+3E+M şi ref..100.258..10.07 02.00 50.07 21.10.0 12. 11 str.000.00 1.09 14.07 24.în leg..11.00 1.extind. Măgura Văii nr. antenă GSM consolid.02.04.învelit.50 18. 14 str.02.00 400.04.03.119. Beiu Constantin nr.11.00 7.magazie parter locuinţă P+1E locuinţă P+1E intr.00 250.00 158.00 1.00 10.704.06 14.815. Petricani nr. 12 str.00 1.810. 34 şos.65 151.00 166.000.în leg.000.20 188.09. Petricani nr.688. Neagota nr. Măgura Văii nr. 20 str. Paroşeni nr. 14 str.06 19.cu 2 etaje . supraetj. 45 (fost 41-49. Şipca nr.06 30.

Gimalău nr.625.104.80 467.065.10.033.00 530.03 1.000. 101 str. Steaua Roşie nr. Ţiglelor nr..08 27.extindere modificare construcţie autoriz.00 56.08 17. 1 str.07 22. 49 str.08 13...076.09 19.07 02. 99 str.10. Steaua Roşie nr..07 14. extindere.007.80 753. 12 B str. 9 intr.supraetj locuinţă P+1E locuinţă P+2E împrejmuire locuinţă P+1E şi gard extindere P+1E locuinţă P+1E consolidare.00 1.00 412.500.00 1.47 scutit 151.101.45 575.în leg. mansardare birouri intr.357.86 193. 47 str. etajare împrejmuire locuinţă P+1E+M intr. 25 str.PUD consolidare. 5 str.. Ţiglelor nr.00 215.06 19. Paroşeni nr. etajare consolid.11. Plumbuita nr.00 1.00 93.465.06 150..07. Pietrişului nr.373.06 30.12.00 2.03.58 153. Olanelor nr.000.12. Gimalău nr.00 69. Plumbuita nr. Gimalău nr.10. 5 str. 65 str.00 scutit 495.00 1. 26 str.000.extindere. Steaua Roşie nr. extindere.126.07.. Steaua Roşie nr. extindere locuinţă P+2E cf.09 06.08 02.062.05. .50 53.00 5.07. 27 str.reconf.000.613. Brâna nr. supraetajare reamenajare locuri joacă consolid..77 1. 43 B str.001.228.06 19. extindere cu P+Em locuinţă P+1E şi gard intr.857.07 25.18 580.07 17.47 50.496.07 04.06 10. Tămâioarei nr.60 760. Paroşeni nr.00 1.06 02. Paroşeni nr.50 2.05.00 Scutit 471.00 79.00 34. comercial consolid. Logofătul Cârstea nr.07 10.00 100 .650. .50 113. 103 str.00 3.06. Plumbuita nr.02. mansardare construcţie lemn . Tămâioarei nr.în leg.498. Folclorului nr.00 202. 113 552.620. Steaua Roşie nr. 1 şi 2 str.420.580.50 212.remod.00 ? 543.09 10.11. supraetajare locuinţă S+P+1E cu sp. 26 str. 63 str.07 04. Logofătul Cârstea nr.692/73 P/ 39289 1406/152 P/ 66113 1474/160 P/ 71091 1595/170 P/ 77405 1681/182 P/ 82307 1284/156 P/ 66669 1363/85 T/ 64985 889/63 T/ 45270 742/22 G/ 36081 1534/60 G/ 85264 122/3 G/ 7973 183/9 G/ 17012 626/81 C/ 27909 1021/48 L/ 35287/42722 797/41 L/ 47132 734/48 B/ 36153 1000/21 O/ 41851/45894 719/33 F/ 38401 358/30 S/ 7114/19830 902/81 S/ 39482/43053 136/13 S/ 6362 1549/152 S/ 74657 1629/159 S/ 78052 49/5 S/ 5864 586/62 P/ 30539 1373/130 P/ 60728 1377/132 P/ 54146 1400/150 M/ 66431 113/23 P/ 74441/9631 333/50 P/ 18476 108/9 T/ 41687/7049 408/35 T/ 27597 consolidare. 10 intr.00 22.80 115.300..06 20.549.160.06 20.00 1.06.29 116. 27 str.07 10.09. cu 2 etaje locuinţă P+1E+M extindere cu S+P+1E+2E consolid.02. 30-32 str. 12 str.00 1. Logofăt Cârstea nr.724.06 08.00 380.06 01.605.supraetj.09 25.00 201.00 2.270.768.08. .00 15. 65 str.060.extindere.773.07 28.locuinţă P+1E consolid.06 03.control-pază consolid.278.00 25.09.00 280. extind.02. Paroşeni nr. Steaua Roşie nr.07.535.în leg. 53 str.41 1.07 25.00 354. Plumbuita nr.02.360.07.122.750.00 1.07 27.00 scutit 225. Plumbuita nr.04.865. 35 str. 26 str.140.00 404.948.00 1.018.10. Gimalău nr.08 10. supraetajare locuinţă S+P+1E locuinţă locuinţă regim de urgenţă str.00 565. Paroşeni nr.256. 26 str.00 347.02.11..051.00 5.remod.07 14.12. 67 str. 27 str.750.00 192.11. Plumbuita nr. 12-14 str.05. 23-25 str.08.

01.00 1.00 149.08 12.868.06.00 908.10.703. împrejmuire . cu un corp P+1Em locuinţă P+1E.20 1.00 Mai mult.4S+P+10E+12E+14Er Locuinta unifamiliala . Ricinului nr. Fabrica de Gheaţă nr.P+2E Locuinţă . Petricani nr.locuinţă amenajare garaj 2 imobile . Aristotel nr. 6 str.00 109.în leg.în leg.P+1E şi P+1E+M locuinţă P+1E+M şi ref.40 15.841/57 T/ 26405/34006/40593 1496/93 T/ 71766/72681 953/66 T/ 46403 1095/79 T/ 50499 1269/68 T/ 53888 896/43 T/ 30570 1506/74 T/ 82504 18/3 T/ 2617 111/9 T/ 7901 25/3 R/ 72614 510/32 R/ 26808 577/36 R/ 24079 722/40 R/ 34891 915/47 R/ 44370 1299/42 R/ 58025 513/27 R/ 34920 740/31 R/ 46356 149/7 A/ 9916 1268/167 C/ 56897 1191/124 P/ 55648 3/1 G/ 94638 236/6 E/ 11228 locuinţă P+1E intr. S+P+1E+2Eretras.2007 207 AC 12/6 din 22. Petricani nr.P+M Extindere locuinta . Tămâioarei nr. 4 str.06 20.325.036. destin.consolid.00 1. Ricinului nr. Petricani nr. 82 C str.75 165.386.00 1.202. 62A-64 str.000.P+1E Locuinta .00 1.372.44 650.834. vom ataşa evidenţa autorizaţiilor PUD care s-au cerut la Directia Investitii din PS2. . Strada si nr. Petricani nr.07 09.2006 148 CA 10/7 din 28. 26 str.08 19.034.967.02.84 1.PUD locuinţă Sp+P+1E+2Em locuinţă P+1E împrejmuire locuinţă P+1E garaj locuinţă P+1E+pod intr.2004 5 CA 1/6 din 17.654. 11A Str.08 187.201.940. înafară de cazul în care este cerut planul urbanistic de dezvoltare punctuală. Tămâioarei nr. 14A Str.00 175.06.00 500.06 08. .în leg.00 100. Ferestrei nr.55 206.12. 30 B str.02. extind. 9A Str. Fabrica de Gheaţă nr. mansardare intr. 5.03. Tămâioarei nr.47 342.09 17.30 2.00 25..09 03.P+1E Complex locuinţe ANL Ansamblu de locuinţe . 14 str. extindere. civic Str.50 363.00 188.731. Elevatorului nr.06 08.01.000.3 x P+4E Complex multifuncţional Spălătorie auto şi birouri .000. Orice autorizaţie e înregistrată după stradă şi numărul personal. . 8A-10 str.802. .. 19 Str.09 13.000.01.000. Petricani nr.02.09. 82 A str. Ricinului nr. 116 B str.778.06 10. Ferestrei nr. 11 Str. 9 str. Culmea Făgăraşului nr.294.424. 30 B str. Ricinului nr.06. lot 2 Str.etajare consolidare.05.00 28.06 08. Linotipului 166. Petricani nr..09 991. fosă septică şi puţ apă menajeră str.07 15. 24 str.10.08 24.08.00 2.08.00 100. 64 str.00 18.00 10.00 137. supraetj.cfPUD consolidare.06. 102 str.06 14.820.00 664.07 09. Tămâioarei nr.07 04. 1 Str.500.08 23.10.05. 43 B str.60 78.50 941. 43 B str.00 830. Ricinului nr. 1.00 235.000.00 6. 1.00 248.P+1E+M Imobil de locuit .09 13. amenajări intr.589. 12 A str. Ferestrei nr. Ghimbav nr. 46B Avis 80 CA 9/23 din 2007 122 CA 12/28 din 2007 93 CA 10/21 din 27.00 175. 6 str.861. Tămâioarei nr. extindere cu un corp P+1E cf.00 825. Ricinului nr.06 06. lot 1 Str.07. 24 str.03. 1.07.Ds+P+2E+M 101 .S+P+16E Imobil de locuinţe colective . lot 2 Str.00 121. împrejm.07 05.extind.în leg.2008 22 CA 6/1 din 2001 135 CA 13/1 din 2003 234 CA 19/6 din 2003 66 CA 5/1 din 2004 112 CA 7/36 din 2004 163 CA 11/5 din 2004 Tipologia de cerere Imobil de locuinţe colective . Ion Porumbăceanu nr.00 175.11. 30 B str. 32 Str. Tămâioarei nr.311. Tămâioarei nr. Tămâioarei nr.schimb. Ricinului nr.09.56 685.Ds+P+2E Imobile multifuncţionale . Tămâioarei nr.00 750.împrejmuire loc.00 10. şi gard locuinţă P+1E locuinţă P+1E consolidare. colţ cu str.886.06 15.00 3. Logofat Cârstea Str. Ricinului nr.07.

Ion Porumbăceanu nr. Petricani nr. lot 2 323 CA 17/5 din 2005 381 CA 21/12 din 2005 84 CA 5/31 din 2006 269 CA 17/11 din 2006 359 CA 23/20 din 2006 21 CA 3/5 din 2007 62 CA 8/8 din 2007 205 CA 17/11 din 2007 355 CA 26/3 din 2007 160 CA 9/1 din 2008 223 CA 12/27 din 2008 270 CA 15/11 din 2008 320 CA 16/45 din 2008 374 CA 17/58 din 2008 403 CA 18/20 din 2008 410 CA 19/1 din 2008 406 CA 18/23 din 2008 418 CA 19/9 din 2008 150 CA 14/ 7 din 2003 220 CA 12/ 23 din 2008 365 CA 17/47 din 2008 205 CA 12/ 2 din 2005 335 CA 18/17 din 2005 225 CA 12/29 din 2008 60 CA 8/3 din 2007 259 CA 15/3 din 2004 54 CA 4/12 din 2008 278 CA 16/15 din 2004 133 CA 13/9 din 2007 11 CA 1/18 din 2006 99 CA 11/6 din 2007 103 CA 9/19 din 2009 299 CA 16/14 din 2008 341 CA 25/4 din 2007 129 CA 7/36 din 2006 166 CA 9/10din 2006 59 CA 8/2 din 2007 52 CA 7/8 din 2007 308 CA 16/23 din 2008 25 CA 2/17 din 2004 125 CA 8/17 din 2004 261 CA 15/6 din 2004 331 CA 18/11 din 2005 75 CA 5/17 din 2006 297 CA 19/15 din 2006 117 CA 7/22 din 2006 Extindere şi supraetajare locuinţă . Petricani nr.S+P+3E+4Er Imobil multifuncţional . Gimalău nr. Paroşeni nr.P+1E Locuinţă unifamilială . 70-72 Str.20xDs+P+2E Imobil de locuit . 34 Str.P+3E+M Imobil de locuit . Petricani nr. 2x3S+P+45E Imobil de locuinţe . Ricinului nr. Petricani nr. 1. 50A Str. lot 2 Str. Ghimbav nr. Măgura Văii nr. Petricani nr.Sp+P+4E+5Er Ansamblu rezindenţial cu dotări conexe locuirii . 30B Str.P+1E Imobil de locuit şi comerţ Extindere şi supraetajare locuinţă . 29.P+1E+M Locuinţă unifamilială . 6 Str. Gimalău nr.P+1E Locuinţă . 5 Str. Ricinului nr. Plumbuita nr. Paroşeni nr.P+1E+M Locuinţă . 62 Str. Petricani nr.Ds+P+2E. 4-6 Str. Pascale Ştefan nr.P+1E Extindere imobil de locuit . Râul Colentina nr. Petricani nr. 3 Str. 70-72 Str. 1 Str.P+1E Extindere şi supraetajare imobil de locuit .P+1E+M Extindere imobil de locuit .P+1E Extindere şi supraetajare locuinţă . 53 Str. 63 Str. 12A Str.P+2E+Em Imobil de locuit . Ricinului nr. Petricani nr.Ds+P+2E Locuinţă .Str. 52 Str.P+1E+M Locuinţă . 50. Paroşeni nr. 46B Str.P+1E Extindere şi supraetajare locuinţă . 109-111 Str. Ivărului nr. CB3 Str. Petricani nr. Neagota nr.S+P+3E+M Imobil de locuinţe . 1. 1.5 Str.3S+P+12E Ansamblu imobile de birouri . 66B Str.P+1E+M Imobil de locuit .S+P+2E+4Er Imobil de locuinţe .P+1E Locuinţă . Petricani nr.Sp+P+1E+M Locuinţă . 9A Str. M2a Str.Ds+P+2E Extindere şi supraetajare imobil de locuit . 47 Str.P+1E+M Extindere şi supraetajare locuinţă .3S+P+22E Ansamblu rezindenţial cu dotări conexe locuirii .P+2E Extindere şi supraetajare locuinţă . Ispir Petre nr. 99 Str. 1. Ds+P+6E Ansamblu rezindenţial cu dotări conexe .P+1E+M Locuinţă unifamilială . Ricinului nr. Folclorului nr. Neagota nr. 1 Str. 36 Str. Petricani nr.2S+P+10E Imobil de birouri .2S+P+10-14E Locuinţă . 48. 128 -154. Ion Porumbăceanu nr. Plumbuita nr. 128 -154. Gimalău nr. Petricani nr. 46D Str. subparcela 8. Pietrişului nr. Gimalău nr. 72 Str. 26 Str. M2b Str. Sold.P+1E 102 .P+1E Imobil de locuit .S+P+2E+3Er Imobil de locuinţe .6x3S+P+30E.2 Str. Petricani nr. 128 -154. Petricani nr.P+1E Locuinţă .S+P+3E+6-7Er Ansamblu rezindenţial cu dotări conexe locuirii . lot 4.S+P+3E+4-5Er Imobil de locuinţe .P+M Imobil de locuit . 22 Str. Ricinului nr. 9 Str. 7 Str. 25 Str. Petricani nr. 32 Str. Petricani nr. 6 Str. 18 Str. Petricani nr. 20 Str.P+1E Imobil de locuit . lot 1 Str.P+1E+M Extindere şi supraetajare imobil de locuit . 1.P+1E Extindere şi supraetajare locuinţă .P+1E+M Imobil multifuncţional .Ds+P+2E Locuinţă . 3 Str. parcela 72 Str. 40B Str. Plumbuita nr. Paroşeni nr.P+1E Imobil de locuit . Petricani nr. 49 Str.

33B Str.P+1E+M Extindere locuinţă . Tamaioarei sunt străzile unde sunt concentrate majoritatea acestor cereri. Tămâioarei nr. Str.P+2E+M Imobil de locuinţe . 10 Str. 82 Str. 82A Str. 51 Str. Tămâioarei nr. Petricani şi Str. 12 Str. 75A Str. 74 Str. Şipca nr.Str. Steaua Roşie nr.S+P+1E Locuinţă .P+1E Extindere şi mansardare locuinţă .P+2E Extindere şi supraetajare locuinţă .S+P+1E+M Locuinţă . Şipca nr. 43B Str. 12B 104 CA 11/2 din 2003 180 CA 12/2 din 2004 309 CA 18/8 din 2004 368 CA 20/19 din 2005 292 CA 19/8 din 2006 291 CA 16/2 din 2008 223 CA 13/7 din 2005 238 CA 13/18 din 2006 332 CA 17/4 din 2008 44 CA 6/1 din 2002 65 CA 7/10 din 2003 115 CA 12/5 din 2003 282 CA 17/3 din 2004 92 CA 7/7 din 2005 248 CA 13/10 din 2005 377 CA 21/5 din 2005 312 CA 21/4 din 2006 29 CA 4/5 din 2007 197 CA 17/2 din 2007 409 CA 29/4 din 2007 34 CA 3/3 din 2008 101 CA 7/16 din 2008 334 CA 17/6 din 2008 370 CA 17/54 din 2008 245 CA 13/26 din 2006 40 CA 6/1 din 2007 Locuinţă . 43B Str. 29.P+1Ep+Mp Asa cu meste sublimiate in tabel prezentat pe dreapta.S+P+1E Extindere şi supraetajare locuinţă . Şipca nr. 99 Str. Tămâioarei nr. 26 Str.P+M Locuinţă . Tămâioarei nr.P+1E+M Locuinţă .S+P+1E+M Imobil de locuit .Parter Imobil de locuit .S+P+2E+3Er. Şipca nr. Tămâioarei nr. 31 Str. Tămâioarei nr. 50 Str.S+P+4E Imobil multifuncţional . Tămâioarei nr. Tămâioarei nr.P+1E Imobil de locuit . se poate vedea evidenţa şi graficul referitoare la cererile de PUZ de strazi. Tămâioarei nr. 20 Str. Ţiglelor nr.P+1Ep Locuinţă .P+1E Locuinţă . Ţiglelor nr. 23% din cereri (19) au făcut referire la extinderea şi supraetajarea locuinţei. Mai jos.P+2E Extindere şi supraetajare locuinţă . Şipca nr. 14 Str. Tămâioarei nr. Steaua Roşie nr. 24 Str. 27. 27 Str. 121-123 Str. Au existat 6 cereri pentru complexuri rezidenţiale noi şi 5 cereri pentru imobile destinate să fie folosite ca birouri.Ds+P+1E+M Locuinţă . Şipca nr.S+P+1E+M Imobil de locuit . Tămâioarei nr. 14. Tămâioarei nr.P+1E Locuinţă . trebuie menţionat că mai mult de jumătate din cereri au făcut referire la locuinte individuale şi imobile de locuinte (aproximativ 59% din cereri).P+1E+M Imobil de locuinţe şi birouri . Tămâioarei nr. 20 Str. 77 Str. 46A Str. 40 Str. 14 Str. Tămâioarei nr. lot 2 Str. Steaua Roşie nr. 103 . Tămâioarei nr.S+P+2E Locuinţă .P+1E+M Extindere şi supraetajare locuinţă .S+P+2E+M Locuinţă .P+1E+M Locuinţă . S+P+5E+6Er Imobil de locuit .

Neculai Ontanu. in acest mod. Neagota 2 Str. Telegondola dorita de edili sectoarelor 1 si 2 ar urma sa aiba mai multe functiuni . Proiectul construirii telegondolei mai presupune amenajarea de parcari la capetele liniei. care vrea ca bucurestenii sa se poata deplasa.Strada / Nr. Un alt avantaj al acestui proiect este. agrement si transport public. peste lacurile de pe raul Colentina si pana in zona Herastrau.turism. Ispir Petre 1 Str. agrement si transport public. Traseul aerian pe care vor putea circula bucureştenii este de la Pavilionul H din parcul Herăstrău până la Cora în şoseaua Pantelimon. Tămâioarei 15 Str. Surse din CGMB au precizat. ca asocierea nu are mari sanse sa fie aprobata in 2009. Ghimbav 1 Str. Şipca 6 Str. de agrement şi de transport prin realizarea telegondolei peste lacurile Colentina. care vor permite descongestionarea traficului rutier prin traversarea Capitalei cu acest mijloc de transport. din cauza lipsei resurselor financiare necesare pentru ca proiectul sa fie pus in practica. Ion Porumbăceanu 2 Str. Logofat Cârstea 1 Str. Fundeni.turism. Fabrica de Gheaţă 2 Str. Telegondola va rezolva doua probleme dintr-un foc: cea a traficului supra-aglomerat si va atrage turistii care vor sa se afle macar o data deasupra Bucurestiului. Tei. Ferestrei 3 Str. Herăstrău. Paroşeni 4 Str. Gimalău 4 Str. oferind utilizatorilor posibilitatea de a admira zonele verzi si luciul de apa. Râul Colentina 1 Str. Sold. amplasarea unor zone pietonale sub traseul telegondolei. care vor permite descongestionarea traficului rutier prin traversarea Capitalei cu acest mijloc de transport. "oferind utilizatorilor posibilitatea de a admira zonele verzi si luciul de apa". Steaua Roşie 3 Str. Pascale Ştefan 1 Str. Pietrişului 1 Str. Folclorului 1 Str. Măgura Văii 1 Str. Avize de PUD care s-a cerut Str. Floreasca. dupa cum promit edilii. Ricinului 5 Str. Ivărului 1 Str. Ţiglelor 2 Consiliile locale ale sectoarelor 1 si 2 au aprobat hotarari prin care se asociaza pentru a construi o telegondola care va circula peste lacurile de pe raul Colentina din Capitala. 104 . Telegondola va avea mai multe functiuni . Un alt avantaj al proiectului este amplasarea unor zone pietonale sub traseul telegondolei.În proiect se prevede că vor fi montaţi stâlpi de susţinere a cablurilor din 700 în 700 de metri şi că vor fi prevăzute şase staţii. Proiectul construirii telegondolei mai presupune amenajarea de parcari la capetele liniei. Petricani 24 Str. Proiectul telegondolei doreste valorificarea potenţialului natural turistic. Plumbuita 3 Str. asocierea avand insa nevoie si de acceptul Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB). insa. Plumbuita. in opinia edililor. Ideea unei telegondole cu capacitatea de 4-6 persoane apartine primarului sectorului 2.

cu autorizatiile care au fost deja obtinute. dupa Carrefour Colentina si inainte de intrarea in complexul comercial Europa. Mall-ul este. Andronache. de forma aproximativ rotunda.4.Dobroieşti. Colentina si Andronache. deoarece pe acest mal se construiesc locuinţe pentru bucureşteni şi fluctuaţia populaţiei va fi mult mai mare. 15 Efectele sunt adesea rapide in cazul unor astfel de proiecte. este programata in anii urmatori. inclusiv zona limitrofa mall-ului. Siragului. exista strazi constituite dintr-o retea foarte fragila care s-ar putea dezvolta cu aceasta ocazie. pusă la dispoziţia locuitorilor din cartierul Colentina. a fost făcut vineri. 17 Ar implica pentru intreaga zona. Cremeniţa şi Vasile Băcilă. in cazul in care se finalizeaza17. pe malul drept al râului. pentru ca in esenta este vorba despre tipuri de comert total diferite. de catre acelasi dezvoltator. Este bine-cunoscut faptul ca orice contructie de tip mall modifica starea comertului nu doar in zona Andronache si a sectorului 2. inaugurată vineri. incluzand astfel zona obiect de studiu al prezentului proiect. Andronache si un complex rezidential. in faza de proiect. Suceava si Str. etc. Chiar daca este in afara zonei care constituie obiectul studiului nostru. Oricum. cu atat mai mult cu cat in zona vor mai aparea masini. 16 POT-ul propus este de 55%. Colentina. daca va fi cazul. legaturi cu centrul. ca o contra-propunere comerciala care sa anuleze activitatea centrului Europa16. vor exista doua niveluri de parcare. Pasarela peste râul Colentina13. in cea mai mare parte pozitive. Pasarela peste râul Colentina este realizată dintr-o dală de beton armat pe o suprafaţă de 280 mp. Accentul vertical propus va fi destinat birourilor. pentru ca este necesara cu orice pret o fluidizare a circulatiei. cu un diametru de cca. iar constructia sa. Pantelimon. 17 iulie. constructia mall-ului ar rezolva nu numai problemele legate de absenta unui centru de agregare pentru viata sociala a cartierului. In aceasta zona se intentioneaza construirea unui mall multi-terasat. trebuie mentionat faptul ca se obtin autorizatii pentru constructia unui mall in zona care a fost un timp utilizata pentru productia Helitube. Colentina si Sos. pasarela asigură tranzitul pietonal pentru locuitorii cartierelor Doamna Ghica. un interes crescut in sectorul de imobiliare. Intre cele doua sosele. intre Str. este un lucru care trebuie mentionat. diversi experti nu sunt de acord cu posibilitatea de anulare a problemelor referitoare la inlocuirea activitatii comerciale a complexului comercial Europa prin noul spatiu comercial. ci in intreg orasul15. dar ar genera toate acele efecte colaterale. În acest mod. 200m. reuşindu-se astfel fluidizarea tranzitului pietonal14. trafic intens si noi probleme legate de locurile de parcare. cu mini-ecluze prin care râul Colentina va deveni navigabil pentru ambarcaţiuni. 13-15. asa cum s-a intamplat si in Bucuresti: la construirea unui mall. Ramane de stabilit ce se va petrece cu spatiul din spatele mall-ului. avand in vedere care sunt implicatiile unui astfel de proiect. sprijinită pe două culei fundate pe câte şase piloţi foraţi la adâncime de 16 metri. acest fapt fiind o consecinta clasica a acestui gen de proiect.). iar CUT-ul nu va depasi 1. tele gondola urmand sa treaca pe deasupra ei. prospectul Soselei Colentina va fi amplificat la 28m. Cat despre intentia de a construi un mall comercial pe Sos. de fiecare data preturile apartamentelor din zona au crescut brusc. Se presupune ca va fi situat in fata benzinariei OMV din Sos. in momentul de fata. 13 105 . 17 iulie 2009. Amenajarea pasarelei în dreptul pieţei Colentina a fost gândită ca urmare a construirii pieţei situate pe strada Cremeniţa nr. Primul pas în demersurile Primăriei Sectorului 2 pentru reabilitarea salbei de lacuri şi a amenajării telegondolei în Capitală. râul cu acelaşi nume. când s-a inaugurat cea mai nouă şi modernă pasarelă pietonală. fie si numai in stadiu de proiect. efecte colaterale de regenerare urbana. 14 Noua variantă de trafic asigură accesul direct al locuitorilor de pe malul stâng către piaţa Cremeniţa. previzibile in cazul unei astfel de investitii similare in teritoriu (crearea spontana a unor servicii publice ulterioare pentru vizitatorii mall-ului. face parte din acest amplu proiect şi este menită să uşureze traficul locuitorilor care vor să traverseze de pe o parte pe cealaltă. Intr-adevar. mai exact intre Sos.

515 m² spaţii verzi în ansambluri de locuinţe. Parcul este delimitat in nord si est de lac. În aceste condiţii. 2. De asemenea.87 m². parter si 2 etaje supraterane (in zona centrala). 451. în condiţiile în care se înregistrează o tendinţă continuă de reducere a acestora. Suprafata parcului si pozitia sa il fac usor de frecventat de toti locuitorii cartierului. formata prin plantarea mai multor arbori si arbusti. Impactul asupra intregii cartier va fi pozitiv. si dintr-o cladire de birouri. reprezentând aproximativ 11.14% din suprafaţa sectorului18. Plumbuita. viitorul spatiu comercial ce umeaza a fi construit (in cazul in care proiectul va fi aprobat) in zona Andronache se va intinde pe o suprafata considerabila. Complexul va fi alcatuit din centrul comercial propriu-zis.4. Colentina. Doamna Ghica.208. iar suprafaţa medie a spaţiului verde public pentru un locuitor este de 3. cu o altitudine maxima de 35 m. ii confera o pozitie avantajata in comparatie cu alte parcuri bucurestene.3.spatii verzi si parcari Zonele verzi sunt alcătuite din 896. pentru o dezvoltare sănătoasă. Infrastructura publica .73 m². situat chiar in centrul perimetrului c\de studiu Petricani – Steaua Rosie – Plumbuita. structurat pe 2 etaje subterane. schimband total imaginea si imbunatatind calitatea vietii locuitorilor sub aspect ambiental si social. respectiv Str. In zona Plumbuita – Steua rosie . ajungand astfel la o inaltime maxima de 60 m. Intregul spatiu va fi inconjurat de o perdea verde.500 m² spaţii verzi stradale (scuaruri şi platbande) şi 2. parter si 16 etaje supraterane. 18 Suprafaţa medie totală care revine unui locuitor este de aproximativ 9. 106 . Amplasamentul pe malul lacului Plumbuita. Limita vestica o constituie Str. devine evident că în Sectorul 2 suprafaţa spaţiilor verzi este insuficientă.952 m² de grădini şi parcuri publice. avand 2 etaje subterane. Normele europene prevăd că. în timp ce media internaţională recomandată este de 26 de metri pătraţi de zonă verde pe cap de locuitor. fiecare persoană are nevoie de aproximativ 12-16 mp de spaţiu verde. proiectul cuprinde si o serie de constructii adiacente.iar in sud-est si sud-vest de Sos.Petricani peisajul este dominat de prezenta Parcului Plumbuita.Asa cum se vede si in schita alaturata.

care constituie limita vestica a perimetrului in studiu. Prin interventia Primariei Sectorul 2. o tipografie şi ateliere tipografice. Pe lac a fost construita si o fantana arteziana. Sunt spatii imprejmuite.7 milioane de lei. in Parcul Plumbuita mai este amenjat un spatiu dedicat adolescentilor. a fost şi este un important centru cultural al Bucureştilor. amatori de skateboard. 6 hectare din parc au fost retrocedate de instanta in baza unei expertize gresite. curate si ingrijite. le-a fost adaugat ulerior un teren de fotbal (cu acces pe baza de plata). Fauna este caracteristică zonelor de câmpie fiind reprezentată în special de păsări. pe o suprafata de 80 ha. indiferent de varsta. Dotarilor initiale. insa putine si nu foarte bine distribuite la nivelul intregului cartier. In imediata apropiere a locului de joaca din Fabrica de Gheata exista si un loc de recreere pentru batrani. dar tinand cont de faptul ca zona a intrat in interesul investitorilor imobiliari. Un alt parc amenajat. Dintre speciile de arbori existente. Pentru moment peisagistica acestui spatiu este foarte simpla. constructie ce dateaza din prima jumatate a secolului al XIX-lea. locuri de joaca pentru copii. stejar. In cadrul parcului se afla doua obiective arhitecturale istorice ale Bucurestiului. in nordul parcului. fag. In luna decembrie a anului trecut. Pe langa acestea. doar gazon si arbori. frasin. plop. lampadare si cosuri de gunoi. dud. castan. urmand a fi construit un complex rezidential. socializa si juca sah sau table. corn. care constau in alei. a fost amenajat un spatiu in cadrul parcului. fiind un spatiu organizat pentru ca acestia sa se poata intalni. In 2007. arţar. 19 Mânăstirea Plumbuita (1559). 107 . de dimensiuni mult mai reduse. evitandu-se astfel o situatie similara celei din parcul Bordei. Spatiile de joaca amenajate pentru copii deja exista in cartier. catalpă. Astfel. dotate cu jucarii si mobilier specific. platan şi salcâm. la care aveau acces toti cetatenii. ordonata si curata. situat intre lac si strada Fabrica de Gheata. terenul a fost salvat si inapoiat spatiului public. renovata. Aici a funcţionat încă din secolul al XV-lea. Primaria a organizat in parcul Plumbuita si un patinoar in aer liber. sunt multi copaci si plante. O zona amenajata este si spatiul care marginaste in sud lacul Plumbuita. pe latura dinspre strada Plumbuita si un altul in strada Fabrica de Gheata. Administratia Locala a sectorului 2 a investit in reabilitarea parcului circa 3. ctitorita in secolul al XVI-lea si Palatul Ghica Tei. cel mai vechi lăcaş religios din Sectorul 2. care tipăreau şi decorau cărţi bisericeşti. ambele dedicate copiilor. in sud-vestul parcului. Imbunatatirile aduse constau in amenajarea unui gard care imprejmuieste spatiul parcului si schimbarea bancutelor. In cadrul acestui parc este amenajat si Strandul Tei. Structura este bine intretinuta. Amintim aici Manastirea Plumbuita19. cele mai întâlnite specii sunt: tei. mesteacăn.Spatiul a fost amenajat ca zona de agrement in 1977. situat pe Strada Petricani. cu siguranta ca se vor aduce imbunatatiri si sub acest aspect. de-a lungul aleilor se gasesc numeroase banci. o pergola cu mese si scaune. este Parcul Petricani. De curand. conifere. Dar acestea doua sunt insuficiente pentru copiii din intreg cartierul.

5 din analiza tesutului urban) sunt prezente alte doua astfel de spatii nefolosite. a caror destinatie devine di pacate aceea de spatiu de depozitare a gunoaielor. referitor la primul patinoar in aer liber cu instalatie de iluminat nocturn. de exemplu economic. Ontanu a primit o pereche de patine pentru gheata. La deschidere. in Strada Sipca. de exercitii demonstrative ale pompierilor sau serbari organizate cu ocazia diferitelor sarbatori. in raport cu nevoile cetatenilor. a inaugurat deja un proiect specific sezonului rece. In zona cuprinsa intre lacul Tei si lacul Plumbuita (care corespunde zonei nr. fie in spatii verzi amenajate. fara constructii. spatii de recreere si agrement. cu potential. s-ar putea construi un loc de joaca pentru copii. la care au participat atat artisti romani. Singura parcare amenajata este cea situata intre malul lacului si Str. cat si straini. exista in cartier si spatii libere. Prin dezafectarea si reabilitarea zonei. Poate fi amintit astfel si spatiul fostei fabrici de caramida. Fabrica de Gheata. locuitorii s-au putut bucura de numeroase spectacole. Primarul sectorului 2. care in prezent este abandona in neglijenta. fiind un spatiu trist. de asemenea. reintroducand in circuit a terenurilor nefolosite momentan si mai ales prin construirea de parcari 108 . In ceea ce priveste spatiile de parcare. Neculai Ontanu. fie in cladiri cu destinatii economice (tertiare) ar putea contribui la cresterea nivelului de trai in zona. prin construirea unui complex de birouri. Astfel. dupa care a urmat un program demonstrativ de patinaj Acestea fiind spatiile verzi la care locuitorii au acces. Este vorba despre zone care sunt acoperite in prezent de pamant si noroi. Transformarea acestor terenuri. care din lipsa spatiilor de parcare sunt nevoiti sa procedeze in acest fel. Unele dintre terenurile amintite mai sus ca fiind abondonate si lasate din neglijenta in grija nimanui ar putea fi folosite chiar in acest scop. prin imbunatatirea amenajarii zonelor deja dedicate spatiilor verzi publice. Patinoarul a fost amenajat in Parcul Plumbuita din cartierul Colentina. Vorbim despre un teren aflat intre Strada Petricani si Strada Paroseni si despre un altul situat chiar pe malul lacului plumbuita. datorita amplasarii chiar pe malul lacului. Toate aceste spatii ar putea fi evaluate ca potentiale resurse. acestea sunt putine. la degradarea vizuala a cartierului contribuie si masinile parcate pe trotuare in fata locuintelor de catre cetatenii din zona. zone linistite pentru varstnici sau ar putea fi dedicat unui alt scop. si scena mai multor evenimente organizate in aer liber in cartier. In felul acesta. de deseuri (fiind transformate in spatii de depozitare a gunoiului de catre cetatenii cartierului) sau de resturile constructiilor care le ocupa initial. acest teren ar putea intra fara probleme in folosul cetatenilor.Parcul Plumbuita este. Este asadar evident ca.

Caros ./Pamint Pamint/Pami nt Asfalt/Asfalt . Sos. mai ales pe strazile care imprejmuiesc lacul. atat din punct de vedere al aspectului urban. Asa cum se poate vedea. Legat de acest aspect. Cartierul Plumbuita este accesibil din exterior prin trei intersectii mari.4. In interiorul cartierului sunt zone de interes. anume: intersectia Petricani – Dna Ghica. Trot. ar trebui luata in considere si posibilitatea amenajarii de zone destinate concertelor. de asemenea in zona peninsulara sau in imprejurimi. este important de subliniat faptul ca toate liniile de autobuz. Infrastructura publica In analizarea infrastructurii publice in cartierul Plumbuita trebuie evidentiata absenta sau slaba prezenta a infrastructurii publice care sa corespunda nevoilor populatiei care locuieste in zona sau. date fiind particularitatile acesteia. intreaga zona ar avea de castigat./Piatra de riu . Colentina. de intersectia dintre Sos. troleibuz sau tramvai strabat doar arterele principale – Str.). Petricani. Sub aspectul prezent. care se pot constitui in oportunitati pentru dezvoltarea turismului in zona. O alta posibilitate este aceea de a crea o zona rezidentiala. Mp Sup Total a mp Limite de la Strada Limite pana la Strada Raul Colentina Valoare deviz general Valoar e C+m LEI 50 2 200 4 200 400 Pascal Tamai oarei Petrica ni Gimala u Ricinul ui Linotip ului Neagot a Steaua Rosie Colenti na Elevat 314000 286000 81 662 210 98 65 300 224 157 127 - 1 1 2 1 1 1 - 162 1192 798 235 5 6 3 4 3 7 381 3972 651 402 195 2010 2128 942 597 543 5164 1449 637 195 2010 2576 1256 597 Steua Rosie Steua Rosie Tamaioar ei Porumbac eanu Pietrisului Steua Rosie - 370000 4059000 911000 502000 168000 2044000 1311000 2220000 303000 337000 369600 0 829000 457000 153000 186100 0 119400 0 202200 0 276000 448 314 10 6 5 109 . Si in ceea ce priveste transportul public. pe langa aceste propuneri. Lu ng Tro t. librarii./Pamint Lung. M Denumire Afirmarii Aristotel Beiu Constantin Brana Culmea Fagarasului Elevatorulu i Ferestrei Folclorului Gherghitei Ghimbav Tip imbrac Trotuar/Ca rosabil Piatra de riu/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu Beton/Beton Beton/Beton Beton/Piatra de riu . tuturor celor care interactioneaza din diferite motive cu acest perimetru. Fundeni. operelor si reprezentatiilor teatrale. Mp Lat. Sos. fiind in acelasi timp accesibil dar greu de strabatut din cauza impracticabilitatii strazilor. urmata de incucisarea dintre Dna Ghica si Sos. Dna Ghica. Coelntina si Sos. M Sup. adaugam in continuare o lista completa a strazilor asfaltate si a celor care nu au fost inca asfaltate. Strada ml Sup. Caro s. Andronache. Introcandu-ne la infrastructura publica. s-ar putea dezvolta puncte sociale de intalniri (centre sociale.pentru locuitorii cartierului. dar mai ales ca si calitate a vietii.4. etc. in cele din urma. cartierul nu este atractiv pentru spatii rezidentiale. Colentina si. in general. 45 strazi nu sunt asfaltate. 2. in aceasta zona.

/Pamint Asfalt/Asfalt Raul Colenti na Petrica ni Ferestr ei Plumb uita Ricinul ui Ghergh itei Stefan Pascale Gimala u Gimala u Ferestr ei Beiu Consta ntin Colenti na Sipca Gimala u Stefan Pascale Gimala u Petre Ispir Gimala u Gimala u Petrica ni Colenti na Steua Rosie 211300 0 Gimalau 505 1 1263 6 2980 4242 2319000 Ineu Ispir./Pamint Piatra de riu/Piatra de riu . Sold. 30 72 340 312 1 1 202 624 3 7 9 5 90 482 2890 1685 90 684 2890 2309 Simetriei Gimalau Steua Rosie Raul Colentina Steua Rosie Petricani Steua Rosie 90000 404000 2162000 1778000 82000 368000 196900 0 162000 0 115 197 577 1 1 1 230 453 1269 8 5 6 690 1024 3635 920 1478 4905 620000 802000 3913000 585000 697000 290800 0 178300 0 394 2 1340 6 2403 3743 1958000 Palamidei Pietrisului Plumbuita 169 285 862 - 1 1 338 6 8 963 2366 6120 1301 2366 7844 - 564000 1366000 5582000 1724 7 514000 124400 0 508400 0 110 .orului Piatra de riu/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu ./Pamint Asfalt/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu Dale/Piatra cubica . Cap./Piatra de riu Asfalt/Piatra de riu . Sold. 45 303 - 2 - 180 6 8 270 2363 450 2363 Gimalau Tamaioar ei Tamaioar ei Oituz Raul Colentina Steua Rosie Steua Rosie Gimalau 615000 1865000 560000 169900 0 Ivarului Linotipului Litoralului Logofatul Cirstea 75 118 535 - 1 3 150 3 4 225 496 2943 375 496 5618 204000 339000 2754000 186000 309000 255000 0 2675 6 50 1 100 6 300 400 734000 669000 575500 0 164600 0 163500 0 Lopetii Marin Ion. Petre./Piatra de riu Dale/Piatra cubica Piatra de riu/Piatra de riu Beton/Piatra de riu Beton/Beton Piatra de riu Beton/Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu . Parau nicolae Paroseni Pascale Stefan. Magura Vaii 136 2 406 4 544 952 6613000 394 314 2 1 1182 628 8 6 3152 1821 4334 2449 1808000 1796000 Memoriei Mica Neagota Olanelor Paraschiv N.

Tip imbrac Trotuar Piatra de riu 13% 3% 29% Beton 13% 42% 24% Pamint Carosabil Dale Piatra de riu Asfalt Beton Piatra cubica Asfalt Pamint 5% 5% 50% 16% 111 . Str. Plumbuita. dar aflate intr-o stare foarte proasta./Pamint . Exemple foarte bune de astfel de strazi sunt Str./Piatra de riu Piatra de riu/Piatra de riu 115 238 - 1 476 6 6 725 1380 725 1856 Elevat orului Gimala u Colenti na Tamai oarei Beiu Consta ntin Zamfir Nicola e Parose ni Petrica ni Petrica ni Ricinul ui Ghergh itei Stefan Pascale Petrica ni Gimala u Steua Rosie Gorgan Spataru Tamaioar ei 412000 1790000 375000 163000 0 114 917 1 2 319 3668 6 7 627 6419 946 10087 632000 6518000 576000 593600 0 Safirului Stanga Ion Cap./Beton Beton/Piatra de riu Dale/Pamint Dale/Pamint . TOTAL 72 - - 5 360 360 Zamfir Marcu Raul Colentina Gimalau Ricinului Oituz Raul Colentina Steua Rosie 244000 222000 104500 0 309900 0 131100 0 821000 447200 0 255600 0 679000 807000 140 560 299 100 780 375 150 104 - 1 2 2 2 - 280 12 6 6 5 1610 3360 1884 500 5304 3000 825 936 1890 3380 1884 500 7800 4425 1425 936 1147000 3403000 1440000 901000 4911000 2892000 746000 886000 2496 1426 600 7 8 6 9 165 1 330 6 990 1320 934000 7734400 0 850000 694460 00 La strazile neasfaltate s-ar putea adauga si unele artere asfaltate. Steaua Rosie Sipca Strandul Tei Tamaioarei Tudor Mihai Tane Dumitru Tiglelor Zamfir Gheorghe./ Pamint Beton/Beton Piatra de riu/Piatra de riu Beton/Beton . Ricinului.Raul Str. Sipca.Porumbace anu Ion Raul Colentina Radulescu Polixenia Ricinului ./Beton .Raul Colentina. pline de gropi si crapaturi de dimensiuni destul de mari./Piatra de riu Piatra de riu/Pamint . In graficele de mai jos rezumăm datele referitoare la tipul de trotuar şi de carosabil în tot perimetrul studiat. Sold. Str. ca urmare a degradarii asfaltului.

pancarde care sa interzica aruncarea gunoiului in zona lacului de exemplu. să analizăm mai atent situaţia trotuarului şi al carosabilului în cele două microzone. in aceste zone. etc. desi distantele intre stalpi sunt destul de mari. Plumbuita. din cauza vizibilitatii scazute si a lipsei de control. cat si la corpuri de iluminat. D-na Ghica si Sos. ar trebui inlocuite cu altele noi – si facem aici referire atat la obiectele de mobilier stradal si alte elemente de amenajare urbana (cosuri de gunoi. prezente in numar mic.).Având în vedere faptul că zonele care au cea mai mare nevoie de intervenţii se regăsesc în zonele 5 şi 6 (peninsula Tei Toboc şi Plumbuita). piste de biciclete. In zona lacurilor Tei si Plumbuita in schimb.Colentina si un alt spatiu amenajat in Str. Programul care se refera la spatiile destinate activitatilor sportive si de joaca ar trebui sa cuprinda restructurarea si completarea spatiilor de acest fel. Tip imbrac Trotuar Zona 5 Piatra de riu Beton Pamint Asfalt Dale Tip imbrac Trotuar Zona 6 Piatra de riu Beton Pamint Asfalt Dale 6% 0% 6% 53% 40% 0% 0% 35% 0% 60% Carosabil Zona 5 Piatra de riu Asfalt Beton Piatra Cubica Pamint Asfalt Carosabil Zona 6 Piatra de riu Beton Piatra Cubica Pamint 4% 13% 0% 13% 70% 13% 25% 12% 0% 50% O alta tema ce trebuie adusa in discutie este aceea a iluminatului public. organizata sau nu. Proiectul ar putea sa includa printre altele demolarea gardurilor 112 . dar ingrijindu-i si inlocuindu-i totusi acolo unde este cazul. pastrand arborii deja existenti. iluminatul public lipseste lipseste cu desavarsire. astfel incat sa permita o mai buna desfasurare a activitatilor sportive. Este necesara amenajarea spatiilor verzi din perimetrul analizat. De altfel. devenind astfel un spatiu in care viata rau-famata. prin cresterea gradului de confort si siguranta pe timp de noapte. Arealul prezinta potential si ofera posibilitatea transformarii spatiului verde din cadrul tesutului urban. iar elementele de amenajare urbana. dar mai ales a strazilor. Obiectivul este ca toate aceste elemente sa contribuie la definirea mediului inconjurator. In interiorul cartierului este functonabil iluminatul public. ceea ce da o imagine de degradare urbana. Spatiile verzi se prezinta ca fiind putin functionale pentru cetatenii cartierului si ai Bucurestiului chiar. Spatiile dedicate activitatilor sportive se situeaza in part partea ea de sud a lacului Plumbuita: se pot considera doua structuri sportive intre Str. se poate desfasura fara a intampina niciun fel de probleme. pot avea loc diferite infractiuni.

caracteristici de demaraj si franare. Principalele cai de acces in cartierul studiat sunt: • Strada Petricani. Colentina. sunt areale in cadrul cartierului in care lipsesc si alte servicii de baza pentru viata cotidiana.Petricani este deservit de o serie de mijloace de transport – autobuze. generat de activitatile economice desfasurate in zona si. atat a personaleor cat si a marfurilor. inscrierea in viraje si in intersectii.Lacul Tei pana la intersectia GhicaColentina. Pe o piata foarte competitiva. O alta artera ce are un rol important in accesibilitatea in zona noastra de studiu este Bd. desi este externa perimetrului analizat. care delimiteaza macrozona in partea de vest si face legatura intre peninsula Tei Toboc de strada D-na Ghica si Sos. Zona Plumbuita – Steaua Rosie .privat Arealul Colentina – Steaua Rosie – Plumbuita se desfasoara la nord-est de centrul Bucurestiului si este despartit de restul orasului de lacul Plumbuita. Componenta traficului este eterogena. Accessibilitate si sistemul de transport public . riscand in felul acesta contractarea de boli. Barbu Vacarescu. precum internet sau electricitate. cu cate doua benzi. lipsite fiind de serviciile de apa si canalizare. cu exceptia celor trei artere principale (Colentina. Potentialul arealului este clar diminuat de lipsa unor infrastructuri atat de necesare. face dificila circulatia in areal. situatie care devine si mai dificila iarna sau in perioadele ploioase. Zona analizata in prezentul studiu. Aceasta artera uneste intersectia dintre Petricani – Tei – Ghica cu cartierul Tei. Fluxurile de trafic se compun din: trafic de origine. avand o distributie variata cu mai multe tipuri de vehicule care prin gabaritul in dimensiune si greutate influenteaza comoditatea traficului urban prin manevrabilitate. care. intre intersectia dintre Sos. intre intersectia Colentina-D-na Ghica si intersectia cu strada Salciilor.4. fiind circulate de tramvaie. din trafic local. 2. dar chiar si o posibila localizare de activitati productive. • Sos. 113 .Petricani-Bd. nevoiti sa-si faca nevoile pe strada. Colentina. troleibuze si tramvaie – insa acestea nu au o distributie uniforma la nivelul intregului cartier. D-na Ghica. putin cunoscute si din cauza asta. realizarea unei instalatii de irigare a terenului de fotbal si organizarea spatiilor verzi. Arterele indicate prezinta fiecare doua sensuri de mers. ca urmare a inexistentei unui sistem de drenare a apelor.rupte si invechite si crearea unora noi. Realizarea unor astfel de trasee ar duce la promovarea turismului in zona. • Str. Zona nu este deservita de nicio statie de metrou. In acest scop ar putea fi organizate puncte de informare. O imagine a acestor conditii de viata pe care le suporta locuitorii di zonele studiate o reprezinta copii. in orice caz. ar fi limitate in implementarea activitatilor lor. In perimetrul analizat. nu ar putea desfasura activitati productive sau. Lacul Plumbuita ar putea deveni navigabil prin desfasurarea de lucrari de amenajare pentru navigatie cu barcute. Un alt factor determinant care duce la atractivitatea scazuta a cartierului consta in lipsa totala de activitati legate de promovarea si informarea structurilor din zona. zonele peninsulare nu beneficiaza de o retea de canalizare. Tranzitarea zonei si a altor autovehicule similare este practic aproape imposibila. gravitatea situatiei fiind evidenta in starea de degradare si abandonare a anumitor strazi secundare si chiar in aspectul malos si culoarea apei lacului: acest aspect influenteaza negativ nu numai calitatea vietii cetatenilor. pana in Str. nu in ultimul rand. lipsa infrastructurilor inluenteaza in mod negativ viata unei societati.5. Lacul Tei. Doamna Ghica si Petricani). asa cum este cea actuala. putin apreciate. Lipsa acestor servicii face dificila prezenta turistilor in zona. De altfel.

in intersectai dintre Bd. Petricani. permite accesul dinspre estul Bucurestiului in zona Plumbuita. se face doar cu autobuze private.In apropierea intersectiilor dintre Sos. delimitata de Str. Strada Steaua Rosie este greu accesibila chiar si locuitorilor. fara dificultati. 114 . De altfel. Lacul Tei in sud si cu Bd. venind din partea de est a orasului si terminandu-se la Sos. cea mai apropiata gara fiind cea de la Bucuresti Obor. Concret. Strada Plumbuita. situata si ea in afara zonei de studiu. pe langa faptul can u exista o retea stradala asfaltata. Str. Liniile de tramvai sunt prezente doar pe doua dintre strazi. Lacul Tei cu Str. cuprinsa intre Lacul Plumbuita. Colentina. Petricani si D-na Ghica. care corespund principalelor artere de comunciatie din macrozona. care face legatura cu Bd. perimetru legat de restul zonei printr-o singura strada. • Toata microzona delimitata de Str. Practic. In schimb.Petricani sunt nevoiti sa parcurca pe jos distante mai mici sau mai mari pentru a ajunge in cea mai apropiata statie de autobuz. Petricani. De altfel. Linia tramvaiului 17 ajunge in partea de sud-vest a zonei. Accesul la insula din vecinatatea manastirii este permis doar pietonilor. Colentina si D-na Ghica si Bd. Lipseste orice forma de transport public. Colentina si Str. Dna Ghica si Sos. Fundeni. Lacul Plumbuita si inchisa la sud de Sos. la o distanta de cel putin 2 km. traficul este foarte intens in ciuda prezentei celor doua sensuri giratorii. Sos. Dimitrie Pompei la nord. troleibuz sau tramvai. cea din urma este traversata de linia tramvaielor 16 si 36. acest aspect este foarte important pentru fluiditatea circulatiei si la orele de varf. zonele bine servite de transportul public sunt cele din apropierea limitelor de sud si est. o cunoscuta destinatie turistica a Regiunii Bucuresti-Ilfov. O a treia strada. Accesul la manastire. care parcurg zona de sud si est a macrozonei. este o artera aglomerata pentru traficul rutier. macrozona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani nu este foarte bine deservita de liniile de tran sport urban. mijloacele de transport public lipsesc in zonele urmatoare: • Zona limitrofa Parcului Plumbuita (Manastirea Plumbuita). Petricani. zonele din centru si estice ale cartierului nu au nicun fel de conexiune RATB. Ricinului si Lacul Plumbuita • Zona estica a perimetrului analizat. Aceasta fiind situatia. Coelntina. Lacul Tei. Este vorba despre liniile 1 si 21. mai ales cand ploua sau ninge. Alte doua linii de tramvai parcurg si Sos. D-na Ghica. Calea ferata nu este in apropierea zonei de studiu. care ar trebui sa asigure o buna circulatie a traficului privat in zona Peninsula Tei Toboc. Plumbuita. Colentina. Sos. locuitorii cartierului Plumbuita – Steua Rosie . In ceea ce priveste transportul public.

Petricani circula autobuzul 167. 411 – circula pe Sos. pe Str. se prezinta mult mai bine decat cea din interiorul zonei de studiu. Intre Bd Lacul 6 Tei si sos Colentina si 143 (intre Sos Colentina si Str Heliade intre Vii). pe strada D-na Ghica autobuzul numarul 282. 415. Str Zamfira Nicolae. Str Oituz. Sos Colentina. 182. 66.153. 682 intre Str Doamna Ghica si Sos Fundeni functioneaza liniile 21. 253. iar strada Andronache de autobuzul numarul 153. functioneaza linia 682 pe Sos Colentina Sos. intre Str Teiul Doamnei si Str Doamna Ghica functioneaza liniile 21.182. 432. Str Gerghitei. 56. 417. 682 iar intre Sos Fundeni si Str Sportului functioneaza liniile 21.In general. Soseaua Colentina este traversata de linia de troleibuz 66 si autobuzele 182 si 282. Andronache. 253. 101. 426. Pe Sos Petricani intre Bd Lacul Tei si Bd Dimitrie Pompeiu functioneaza liniile de tramvaie 16 si 36. Pe Sos Colentina. Colentina. Fundeni. 416. Gheorghe Roventa. Liniile de autobuz in schimb strabat mai multe strazi. 143. Astfel. 282. situatia legaturilor exterioare si strazile de acces principale pentru cine provine din alte zone ale orasului. 409. 412. Str. D-na Ghica. strada care se termina in Sos. Str Cpt. Alte autobuze . 115 . 155. Str Cornisei cu intoarcere prin Mentiunii. Referitor la situatia statiilor RATB. 182. functioneaza liniile 282. pe cartierul Andronache. 409. Peris. 454. Pe Str. 66. Liniile de autobuz si tramvai permit o legatura frecevnta intre partea de sud a zonei analizate si centrul orasului.

2. viteza neadaptata la conditiile de drum si nerespectarea culorii rosii a semaforului de catre conducatorii de autovehicule. conform analizei noastre. Pe langa faptul ca uneste zona Andronache de zona Tei. Sos. Traficul este de 22 de masini pe minut in medie. Fabrica de Gheata. Colentina a rezultat a fi a doua cea mai periculoasa sosea din Bucuresti. atat din punct de vedere ambiental cat si fonic. Prezinta 4 benzi si beneficiaza de iluminat public. treceri de pietoni. conditiile se ingreuneaza in zilele ploioase.4. fundamentala la nivelul perimetruluiobiect de studiu. Are doua benzi pe fiecare sens. fiind in acelasi timp si strada de acces in zona Tei Toboc. iluminat public. In anul 2008 s-au inregistrat pe Sos. traversarea neregulamentara a pietonilor. mai ales din vina pietonilor care incearca sa traverseze prin locuri nepermise. In interiorul zonei. care traverseaza si delimiteaza partea vestica a perimetrului studiat. sau iarna. in care are deschidere si Calea Mosilor (o alta cale de comunicatie cu un trafic intens la nivelul Bucurestiului). soldate cu 4 morti si 38 de raniti grav. Andronache. spatii verzi care separa carosabilul de trotuare. trotuare pe ambele parti si piste ciclabile. Astfel. In plus. De asemenea. In partea de sud-vest a arealului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. data fiind desfasurarea in linie dreapta a strazii si lipsa intersectiilor importante si a sensurilor giratorii. Cea de-a treia strada este Petricani. Colentina este cea mai importanta artera de comunicatie. Si aceasta este o importanta artera de circulatie. Asfaltul se prezinta gaurit. duc la formarea de cozi nesfarsite si la ore intregi petrecute in trafic. desi nu intotdeauna regulamentare. se poate circula cu viteza destul de mare. Au fost numarate 35 de masini pe minut. Colentina reprezinta punctul de iesire din Bucuresti catre orasele din estul tarii (respectiv de intrare. treceri de pietoni. Sos. 116 . ceea ce duce la producerea de multe accidente. continuandu-se cu DN2. exista un sens giratoriu in intersectia dintre Sos. accesibila din Str. cu iluminat public si trotuare. probleme precum semafoare care nu functioneaza sau lucrari de infrastructura. dupa Iuliu Maniu. Sos. diferenta creata pe de o parte de importanta logistica a strazilor. fara a fi delimitate insa. asa cum era amintit si mai sus. desi nesemnalate. semafoarele si pistele ciclabile. Colentina este strabatuta de un trafic intens si rapid si ca urmare a faptului ca in zona functioneaza mai multe centre comerciale. Cu alte cuvinte. determina cel mai mare flux auto. In plus. Pe langa faptul ca reprezinta poarta de iesire/intrare in Bucuresti. Colentina si Str. o artera cu un trafic mediu.Steaua Rosie . Principalele cauze ale accidentelor sunt. Colentina nu mai putin de 132 accidente. Traficul se ridica la 54 de masini pe minut. cat si de starea de pastrare a acestora. Intr-o statistica recenta a Brigadei de Politie Rutiera a Capitalei. Lipsesc in schimb pistele ciclabile. localizarea arterei. O strada care are deschidere in Sos. Aceasta prezinta doua benzi pe fiecare sens. ceea ce inseamna si valori foarte ridicate ale poluarii. se desfasoara Str. dar fara piste pentru biciclete. stabilit la 83 de masini pe minut. Str. cand zapada este stransa si depozitata in gramezi pe marginea carosabilului. cand si mai multi bucuresteni ies cu masinile personale. asa cum aminteam si anterior. este un punct care trebuie traversat in mod obligatoriu pentru patrunderea in zona. este marginita de trotuare. Conditii de trafic in zona Plumbuita. treceri de pietoni si parcari. care se desfasoara in mai toate perioadele anului. dar lipsesc trecerile de pietoni. Strada prezinta doua sensuri de mers. Colentina este Str.6. D-na Ghica. neacordarea de prioritate pietonilor. daca ne gandim la sensul invers). Strada se deosebeste de celelalte prin prezenta a doua sensuri de mers si a 8 benzi. spatii pentru parcari. adica cele doua cartiere care se desfasoara de o parte si de alta a lacului Plumbuita.Petricani Dintr-o analiza a traficului stradal in cadrul macrozonei de studiu rezulta o discrepanta evidenta intre arterele de comunicatie. Gheorghitei sau din Colentina.

care leaga perimetrul • Infiintarea de zone destinate organizarii de studiat cu Bd Lacul Tei in sud si cu Bd Dimitrie concerte si spectacole de teatru in zona Pompei in nord. • Imbunatatirea transportului public spre zona Petricani linia de autobuz 167. Str. fiind foarte greu de strabatut. are o pozitie strategica. in Sos. Colentina si Doamna dezvoltarii durabile Ghica si Petricani • Renovarea si asfaltarea tuturor strazilor • Proiecte de investitii in infrastructura facuta din • Fluidizarea traficului si ameliorarea accesibilitatii partea Primariei Sectorului 2 cetatenilor la zonele de utilitate publica • Accesibilitate la autobuze si la troleibuze (str. al carui trafic intens este influentat in mare masura de spitalul Fundeni. In sudul zonei de studiu. ce permite legatura dintre zona Sos. autobuzele 182 si 282 si in strada principale si strazile de acces Andronache autobuzul numarul153) – liniile de • Noi parcursuri de transport urban tramvai sunt accesibile din Sos. total neasfaltata si pe marginea careia sunt depozitate resturi menajere si deseuri. Paroseni si Steaua Rosie. prezinta un trafic foarte redus. De asemenea. Numarul mediu de masini este de 14 pe minut. strada D-na Ghica comerciala dinspre zonele interne ale cartierului linia de autobuz 282.Colentina • Largirea benzilor de circulatie pentru arterele troleibuzul 66. Colentina si Str. Cand ploua. Gherghitei prezinta un trafic mediu de 6 masini pe minut. fiind aproape imposibil de parcurs este Str. Nici trotuarele nu sunt foarte ingrijite. sunt strazi care din cauza pozitiei marginale si a starii proaste in care se afla. Ultima parte a strazii nu este asfaltata. parcarile nu sunt delimitate si lipsesc iluminatul public si pistele ciclabile.ceea ce incetineste traficul auto. Trebuie sa amintim faptul ca 27 dintre strazile arealului studiat nu sunt asfaltate. necesitand imbunatatiri. care reprezinta principalul pol al zonei. 2. In aceeasi situatie sunt Str. Sos. se afla si Sos. Desi este o strada secundara.7 Analiza SWOT privind accesibilitatea si transportul Analiza SWOT privind caracteristicile referitoare la accessibilitate si transport in zona Plumbuita: Puncte tari Oportunitatii • Localizarea in vecinatatea arterelor majore de • Atragerea surselor de finantare pentru sustinerea trafic din sectorul 2. Fundeni. Nu exista piste ciclabile. Colentina si partea de nord a perimetrului. in partea exterioara perimetrului analizat. atat pentru autoturisme. asfaltata doar partial. dar lipsesc semafoarele si pistele pentru biciclete. Constantin Beiu . Una dintre strazile care se afla intr-o stare de ingrijire foarte proasta. De-a lungul strazii sunt trotuare si treceri de pietoni. este intr-o stare proasta. peninsulara si in spatiile din imprejurimi • Prezenta ariilor largi disponibile pentru • Dezvoltarea complexului rezidential din strada dezvoltare Fabrica de Gheata si crearea unei zone • Prezenta Parcul Plumbuita si a Manastirii rezidentiale in lungul strazilor din jurul lacului Puncte slabe Amenintari • Situatia dezastruoasa referitoare la canalizare in • Neabsorbirea fondurilor nerambursabile prin POR zona • Dezvoltari rezidentiale . iar parcarile nu sunt semnalate prin benzi.potential de segregare a 117 . cat si pentru pietoni. • Oportunitati pentru turism Petricani. Astfel de situatia creeaza dificultati pentru cetatenii care locuiesc in zona. pe strazi se formeaza noroi. cu gauri in asfalt. Strada Ricinului. Aceasta din urma este traversata de • Crearea in zona peninsulara de spatii sociale liniile de tramvai 16 si 36.4.

8. Desi din punct de vedere geografic nu este tocmai o zona izolata a capitalei. Aspectele care au dus la conturarea unei astfel de perceptii sunt in primul rand cele legate de lipsa unor servicii precum reteaua de canalizare sau de apa. Sos. de calitate slaba si nefinisate. absolut necesare intr-o comunitate umana civilizata si normale pentru perioada in care traim si de care. Nedezvoltarea proiectelor de centre medicale si gradinite (private/publice) in urma expansiunii rezidentiale. Cadru rezumativ al aspectelor generale ale zonei Imaginea cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani nu este una pozitiva in viziunea locuitorilor din celelalte zone ale Bucurestiului. Colentina este continuata de DN2 si. care au atras si atentia presei. Destinatia spatiului este cu precadere rezidentiala. fiind prezente diferite tipologii de locuinte. De asemenea. Colentina. perimetrul analizat se prezinta ca o insula izolata. Colentina. care se dezvolta in prezent in Str. precum Bucurestiul.• • • • • • • Calitatea scazuta a fondului construit existent. Doamna Ghica. sub aspect economic si social poate fi definita fara probleme ca un cartier marginas. asa cum este si cazul proiectului amintit mai sus. Fabrica de Gheata. iar cele mai multe dintre acestea sunt de o calitate scazuta. locuitorii din aceasta zona sunt privati. pana la complexe rezidentiale in constructie – asa cum este cazul proiectului Cooper Beach. Cele mai raspandite tipuri de locuinte raman insa apartamentele de bloc. care se continua ulterior cu Calea Mosilor. specific unui oras mare. intre lac si Sos. in general slab dezvoltat. putinele cazuri in care zona in studiu este amintita in mass-media se datoreaza tocmai acestor aspecte. Situatia aceasta se explica prin lipsa unei infrastructuri moderne si a unor linii de transport care sa faca legatura intre centrul Bucurestiului si spatiul in discutie. Structura urbanistica este aceea a unui cartier mic. Astfel.4. iar in celalalt sens. Plumbuita si Str. zona noastra de studiu este legata de centrul orasului. Cu alte cuvinte. dedicandu-se mai mult categoriei de populatie cu venituri medii. Petricani. 118 . cu putin interactiuni cu zonele invecinate. in ciuda pozitie sale intre bratele lacului Plumbuita. de la case saracacioase si darapanate in zona cuprinsa intre Str. Insuficienta colaborare intre autoritatile locale pentru dezvoltarea proiectelor de imbunatatire a aspectului si accesibilitatii cartierului 2. desi prin intermediul Sos. Spatiile de locuit sunt adesea dezordonate. oferind in acest fel confort la un pret convenabil. Oferta imobiliara din ultimii ani a cunoscut o diversificare in schimb. ceea ce reprezinta un mare avantaj fata de alte areale din Bucuresti. Apartamentele din aceste complexe imobiliare imbina caracteristici ale apartamentelor din blocurile comuniste – suprafata mai redusa – cu facilitatile si designul specifice apartamentelor noi. intre lacul Plumbuita si Strada Petricani (din cauza neasfaltarii strazilor) • • • noii populatii (zona Fabrica de Gheata) Trafic intens pe arterele care fac legatura cu centrul orasului . Din aceste motive.Colentina. totusi. sarac. Ricinului. vorbim despre o segregare a zonei si o atractivitate scazuta pentru investitori. au contribuit la crearea acestui tablou si gradul de degradare al zonei si mai ales problemele sociale. in special in zona centrala a perimetrului urban ales Crearea infrastructurii rutiere Situatia deficitara ailuminatului public in spatiile verzi si in zona lacului Plumbuita Situatia deficitara referitoare la necesitatea crearii de spatii de joaca pentru copii Acces redus la servicii medicale si la spitalele cele mai apropiate Lipsa unei piete agroalimentare Lipsa unei retele de transport public in zona Peninsulei Tei Toboc.

spatii pentru birouri. este cunoscuta problema grupurilor de rromi care prin neacceptarea regulilor de conduita sociala. evidentiind in acest fel necesitatea aplicarii unor modificari sociale si de structura. nefiind valorificata la adevaratul ei potential. cu cele fara nicio destinatie. locuitorii au pierdut numeroase oportunitati de angajare in zona. refuza sa se integreze in cadrul comunitatii locale.Steaua Rosie Plumbuita pentru strazile din cartier. Mai mult decat atat. perimetrul analizat in prezentul studiu adaposteste si 1. Din punct de vedere social. in acelasi timp. axa principala a cartierului. supermarketuri. in ciuda preturilor accesibile in ceea ce priveste chiriile. Din punct de vedere al spatiilor de productie si spatii comerciale.775 societati. stalpi 18 13 30 5 1 4 24 8 5 4 16 Situatia sistemului de iluminat public este gestionata de catre SC Luxten Lighting Co. farmacii. Colentina.SA. trebuie sa mentionam situatia sistemului de iluminat public existent in zonele Petricani . Cu toate acestea. demonstreaza nivelul slab de dezvoltare a spatiului studiat si.) si cel rezidential (blocuri. Reteaua de utilitati in zona Plumbuita / Petricani 2. Cu exceptia proiectului rezidential Cooper Beach. Astfel. ca si scurgerea apelor menajere pe strazi. care sa urmareasca crearea unui punct focal de viata a comunitatii. Retea de iluminat public pe strazi si pe zone Denumire strada Afirmarii Aristotel Sold.). contextul economic prezent a avut un impact negativ asupra imaginii generale a zonei si a calitatii spatiilor construite.4. In felul acesta.9. cu toate ca nu exista un punct central al activitatilor comericale. spatii culturale. trebuie mentionat faptul ca in cadrul perimetrului se alterneaza zonele cu functii rezidentiale sau comerciale. Referitor la sistemul de iluminat public existent in zonele Petricani-Steaua-Rosie-Plumbuita. oferind o perspectiva buna pentru economica locala. etc. dezinteresul locuitorilor fata de zona in care traiesc.Pe langa functia rezidentiala.9. 2. Bara Savu Beiu Constantin Beiu Constantin Brana Culmea Fagarasului Domna Ghica Elevatorului Emanciparii Ferestrei Tip artera INTRARE STRADA STRADA STRADA INTRARE INTRARE STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA Nr. nefolosite.4. In plus. nivelul de infractionalitate. Cele mai multe dintre ele se concentreaza in zona Sos. depozitarea deseurilor menajere si a resturilor electronice in zona malurilor lacului. una dintre principalele artere ale sectorului 2 chiar. ajungand in acest fel in apele lacului. care desfasoara activitati economice. accesul nu foarte usor o pune in umbra. unul dintre cele mai importante lacase de cult din Bucuresti. accetuand astfel imaginea negativa a unui areal deja lipsit de servicii la nivel local – centre de recreere. nefunctional si degradat. cu exceptia supermarketului Mega Image si a restaurantului McDonald nu a mai fost facuta o alta investitie in cadrul cartierului. In scopul regenerarii urbane a perimetrului Plumbuita este nevoie de o specializare functionala a zonei.1. in Plumbuita nu au mai fost facute alte investitii. fiind stopate investitiile. ceea ce ar modifica echilibrul natural al mediului inconjurator si ar atrage investitori in mai multe sectoare deficitare la nivel local – amintim aici sectorul serviciilor (banci. unitati de invatamant. Atractiile publice sunt reprezentate de existenta in inima perimetrului analizat a Manastirii Plumbuita. etc. Va facem de asemenea urmatoarele precizari: 119 . Sistemul infrastructurii stradale din cartierul Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani este in cea mai mare parte invechit.

Zamfir Gheorghe Zamfir Nicolae Fabricu de Gheata Sos. beton centifugat fisurati tip SCP ) sunt in momentul de fata utilizati atat pentru sistemul de iluminat public cat si pentru distributia altor retele (electric. 120 . cablu. 2-52 si 1-71 Gorgan Spataru nr. telefonie) facand dificile operatiile de intretinere/mentinere a instalatiei de iluminat public. Colentina nr. 2-60 Olanclor Paraschiv N.Geicu Ion Gherghitei Gherghitei Ghimbav Gimalau Ineu Cao. 1-27 si nr. Petre Ispirescu Ivarolui Linotipului Litoralului Logofatul Carstea Lopeti Sold. Zamfir A. 1-67 si nr. 18-336 St. Pascale Dumitrescu Tanase Brgd. Stanga Ion Steaua Rosie Sipca Tanaioarei Sold. 43-309 si nr. 2-38 Sos. 2-98 Cap. Andronache nr. ceea ce o face sa fie destul de uzata: Stalpii (de lemn.Folclorului Sold. Bujorui Alb Crementina STRADA STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA SOSEA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA STRADA INTRARE STRADA STRADA STRADA STRADA SOSEA STRADA SOSEA STRADA STRADA STRADA STRADA 17 7 31 55 16 20 7 16 29 9 3 5 6 5 11 12 15 33 5 6 8 17 5 101 8 23 4 4 4 25 4 4 23 5 11 11 21 7 9 7 5 14 6 13 22 61 33 9 13 28 20 - - Reteaua de iluminat public din zona mentionata are o vechime de peste 30 ani. 1A-45 si nr.Marin Ion Magura Vaii Neagota Negulescu Oiutz nr. Tomovici Tudor Mihai Tane Dumitru Tiglelor Cap. Parau Nicolae Paroseni Palamidei Petricani nr.2-60 Petrisului Plumbuita Porumbacc-anulon Raul Colentina Radulescu Polixenia Ricinului Safirului Salciilor Simetriei nr. Marcu Sold.

Parau Nicolae Paroseni Palamidei Petrisului Raul Colentina Safirului Salciilor Safirului Salciilor Tudor Mihai Tane Dumitru Tiglelor Sold. în timp ce aproximativ 35% beneficiază de o tipologie TYIR. 1-7 si nr. Strazi cu retea Clasica: Afirmarii Aristotel Sold. 83. 2-60 Porumbacc-anulon Radulescu Polixenia Ricinului Tanaioarei Sold. doar 5% din străzi posedă o reţea clasică şi TYIR. după care urmează străzile dotate cu reţea subterană de iluminat şi. Tomovici Cap.Sinaia Doamna Ghica nr. Pascale Crementina Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Clasica Strazi cu retea TYIR: Beiu Constantin Beiu Constantin Brana Domna Ghica Sold. Andronache 2-52 si 1-71 Sos. Petre Ispirescu Ivarolui Gherghitei Ghimbav Litoralului Logofatul Carstea Magura Vaii Neagota Olanclor Paraschiv N.2-60 Simetriei 1-67 si 2-98 TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYIR TYR TYIR TYIR Subterana Subterana Subterana Subterana Subterana Subterana Clasica/ TYIR Clasica+TYIR 121 . Zamfir A. Marcu Zamfir Nicolae Dumitrescu Tanase Brgd. în cele din urmă. Bara Savu Culmea Fagarasului Elevatorului Emanciparii Ferestrei Folclorului Cao.Marin Ion Negulescu Oiutz nr. Zamfir Gheorghe Gorgan Spataru 1-27 si 2-38 St. Bujorui Alb Sinaia Strazi cu retea Subterana Plumbuita Fabricu de Gheata Sos. 1A-45 si nr. este interesant de observat în graficul alăturat că în macro-zonă aproximativ jumătate din străzi posedă o reţea clasică. Colentina 43-309 si 18-336 D-na Ghica Sinaia Strazi cu retea Clasica+TYIR Petricani nr. nr 2-10 Sinaia 5% STRADA STRADA ALEEA 15 22 45 Retea de iluminat public Clasica 9% TYIR Subterana Clasica+TYIR 51% 35% In ceea ce priveşte tipologia reţelei de iluminat public.Geicu Ion Gherghitei Gimalau Ineu Linotipului Lopeti Sold.

In plus. Similar. In anumite cazuri pentru aceeaşi zonă au fost dispuse ambele sisteme. Tipuri de retea electrica-total 1% 11% 23% 65% Aerean Subteran Sub+ ae Niciun tip Situaţia generală arată o situaţie la fel de îngrijorătoare în ceea ce priveşte distribuţia de energie electrică în zonă.Steaua Rosie – Aerian Petricani. Acest lucru e un indicator al condiţiei unor Ae+Su 64% servicii de distribuţie energetică mai eficiente şi mai Niciun tip sigure. în zonă sunt utilizate două tipuri de reţele de distribuţie a energiei electrice: cel aerian şi cel subteran. Lipsa luminii electrice se intâlneşte într-un singur Tipuri de retea electrica in caz: pe strada Logofatul Carstea. cel mai mare 0% 0% din cadrul macro-zonei Plumbuita . de 36% Subteran legături subterane pentru furnizarea de energie electric ă. Prezenţa sistemului de furnizare subteran e un indicator al sistemului de distribuţie al curentului electric relativ mai sigur şi mai eficient. nu există 38% străzi unde să lipsească lumina electrică. Subteran 62% Ae+Su Niciun tip 122 . Stanga Ion Steaua Rosie Clasica Clasica+TYIR La momentul de faţă. localizată în zona 2 vecinătatea Lacului Plumbuita. 11% din macro-zonă este conectată la reţeaua de distribuţie printr-un sistem aerian. în zonă nu există străzi care să beneficieze de sistemul de furnizare al energiei electrice. Graficul reprezentând condiţia reţelei de distribuţie a Tipuri de retea electrica in curentului electric în zona 3 arată o acoperire totală zona 3 a teritoriului şi un procentaj relevant. In graficul alăturat putem 0% 0% observa că zona 2 este caracterizată de o cotă Aerian semnificativă în comparaţie cu întreaga zonă. de legături subterane.Sipca Clasica Cap. în interiorul peninsulei Tei Toboc. Acesta este de fapt utilizat cu precădere în străzile cu o activitate economică mai intensă şi cu o mai mare densitate urbană.

Acesta e un indicator al ineficienţei reţelei din zonă. în cazul în care legătura aeriană nu este în conformitate cu normele sau prezintă standarde scăzute de siguranţă şi eficienţă. de tip metalici 8m. Strada Logofat nu dispune de o reţea electrică. 86% Ae+Su Niciun tip 4% Tipuri de retea electrica in zona 5 21% 14% Aerian Subteran Ae+Su Niciun tip 61% Situaţia reprezentată e destul de gravă şi provine din absenţa unei legături pe o stradă din zonă şi din prezenţa unui procent ridicat de străzi dotate cu electricitate pintr-un sistem de legături strict aeriene. aflată între strada Petricani şi lacul Plumbuita. procentajul de legături aeriene e preponderent. 0% Tipuri de retea electrica in zona 6 14% 43% 43% Aerian Subteran Graficul alăturat evidenţiază o condiţie foarte neomogenă pentru zona 6 în ceea ce priveşte conectarea zonei la energia electrică. Ae+Su Niciun tip Analizând datele referitoare la reţeaua de iluminat public şi la stâlpii corespunzători (pentru electricitate şi telefonie). Ambele condiţii prezentate se regăsesc în zona Tei Toboc.Tipuri de retea electrica in zona 4 0% 0% 14% Aerian Subteran In zona 4. SP-3W şi stâlpi RATB. într-un număr net inferior. graficul care prezintă cota de legături subterane indică necesitatea de a pune în siguranţă o parte din sistemul de distribuţie energetică. 18% de tip lemn şi restul străzilor. putem observa din grafic că marea majoritate a străzilor din interiorul zonei posedă o bază de reţele de iluminat public de tip beton. aproximativ 13% de tip beton+lemn. metalici 10m. Retea de iluminat public si de telefonia: Tip Stalpi Beton Metalici 8m 2% 1% 13% 18% Beton+Lemn SP-3W 3% 3% 60% 123 .

2-60 Radulescu Polixenia Ricinului Salciilor Cap. rezultă că 26 de străzi nu sunt dotate cu o instalaţie de reţea de apă. analizând datele furnizate de Apa Nova Bucureşti. se pare că a fost depus la PMB un studiu de fezabilitate cu privire la reţeaua de apă şi de canalizare a zonei Plumbuita – Petricani – Steaua Rosie. Stanga Ion Tanaioarei Sold. Apa si canalizarea Analizam acum situatia. trebuie menţionată existenţa unei reţele ilegale de conducte cu un diametru de 1 000 de mm şi care ar trebui eliminate şi direcţionate către Soseaua Petricani. Bara Beton Savu Beiu Beton Constantin Brana Beton Culmea Beton Fagarasului Domna Ghica Beton Ferestrei Beton Folclorului Beton Sold. Andronache nr. SF-ul a fost predat din partea PMB şi la momentul actual PS2 aşteaptă un feedback de la Primăria Generală. Tip Retea Apa nu detinem in cuncesiune retea de apa detinem in cuncesiune retea de apa 39% 61% La momentul de faţă. Tomovici Tudor Mihai Cap. cu potenţialitatea unor variante diferite ferite de investiţii care oscilează de la 3. 2-60 Olanclor Porumbaccanulon Petricani nr. primita de la SC Apa Nova Bucuresti SA. 2-52 si Metalici 10 m 1-71 Strazi cu Stalpi Tip SP-3W: Fabricu de Gheata Sinaia SP-3W SP-3W 2.Marin Ion Beton Negulescu Beton Oiutz nr. de unde şi nevoia absolută a unei staţii de pompaj pentru apele din zonă. 1-67 si nr. a retelelor de ape si canalizare existente in zona Petricani Steaua Rosie . Microzona Ricinului – Tamaioarei – Plumbuita pare să fie bine acoperită de reţeaua de distribuţie a apei. Din analiza reţelei de apă şi de canalizare a zonei Petricani . Bujorui Alb Crementina Sinaia Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Beton Strazi cu Stalpi Tip Beton+Lemn: Elevatorului Beton+Lemn Gimalau Beton+Lemn Magura Vaii Beton+Lemn Mica Beton+Lemn Neagota Beton+Lemn Paroseni Beton+Lemn Simetriei nr.Geicu Ion Beton Gherghitei Beton Gherghitei Beton Ghimbav Beton Ineu Beton Cao.5 la 7 milioane de euro (costuri ridicate de execuţie şi timp mare de amortizare).Plumbuita. Pascale Dumitrescu Tanase Brgd.9. Mai ales în zona Tei Toboc.4.Strazi cu Stalpi Tip Beton: Afirmarii Beton Aristotel Beton Sold. aşa cum putem vedea în graficul alăturat. 2-98 Beton+Lemn Steaua Rosie Beton+Lemn Sipca Beton+Lemn Strazi cu Stalpi Tip Metalici 8m: Plumbuita Metalici 8m Doamna Ghica nr. nr 2-10 Strazi cu Stalpi Tip Metalici 10m: Sos. în schimb lipseşte reţeaua de canalizare: singura reţea existentă e aceea care serveşte lacului şi care e pluvială şi non-menajeră. 1-7 si nr. 124 . Zamfir A.2.Steaua Rosie – Plumbuita. Marcu Zamfir Nicolae Gorgan Spataru 127 si 2-38 St. 1A-45 si nr. Metalici 8m 83. Petre Beton Ispirescu Ivarolui Beton Linotipului Beton Lopeti Beton Sold.

Ghimbav Ineu. igienă şi la condiţiile de viaţă ale cetăţenilor. Aristotel Beiu Constantin Constantin.La momentul actual canalizarea menajer m ă şi pluvială sunt amestecate. lucru de evitat pe viitor având în vedere faptul că cea pluvială se varsă în lac. Cap Ispir Petre Ivarului Linatipului Logofat Carstea Lopetii Sold Marin Ion Magura Vaii Memoriei. Intr. Elevatorului Ferestrei Folclorului Gherghite. Intr. Neagota Oleanuz Paraschiv Parau Nicholae Paroseni Palamidei Petricani Pietriusului Porumbacea Raul Colentina Ricinului Safirului Cap Stanga Ion Steaua Rosie Sipca Tamaioarei 125 . Tip Retea Canal nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesiune retea de canalizare 19% 81% Problema reţelei de canalizare este de o prioritate absolută faţă de celelalte probleme ale zonei. acţiuni esenţiale pentru îmbunătăţirea străzilor şi pentru relansarea economică. Mica Neagota Paraschiv N . Intr. Ghimbav Ineu. Intr. Intr. Strazile unde PS2 nu detine in concesiune retea de apa: Afirmarii. Intr. turistică şi socială a cartierului. atât din punctul de vedere al reconstruirii imaginii cartierului cât şi vizavi de condiţiile sanitare şi sociale ale cetăţenilor rezidenţi. mai ales peninsula Tei Toboc şi zona Plumbuita ale cărei străzi sunt aproape în totalitate lipsite de serviciul de canalizare cu toate consecinţele referitoare la ambient. Intr. Parau Nicolae Palamidei Pietriusului Raul Colentina Safirului Cap Stanga Ion Steaua Rosie Sipca In ceea ce priveşte structura reţelei de canalizare. cu toate consecinţele legate de poluare. Intr. Intr.Steaua Rosie Petricani. Brana Culemea Fagarasului Elevatorului Ferestrei Folclorului Gherghite. Aristotel Brana Constantin. Intr. ceea ce arată o altă problemă a zonei Plumbuita . Cap Ispir Petre Linatipului Logofat Carstea Magura Vaii Memoriei. putem vedea în grafic că numai 13 străzi prezintă un astfel de sistem. Strazile unde PS2 nu detine in concesiune reteaua de canalizare: Afirmarii. Reţeaua pluvială ar trebui să dispună cel puţin de nişte decantoare la intrarea în lac.

Neagoita şi Str. Aristotel. Str. Zona cuprinsă în interiorul străzii Petricani. Această structură a reţelei de apă este de dimensiuni mari. Soldat Gheorghe Zamfir şi o bună parte din str. Steaua Rosie. Soldat D. Paroseni. Nicolae Parau. Ricinului şi care este legată direct la Statie Pompe instalată la începutul şoselei Colentina. prezintă o reţea de ape care se extinde de la începutul străzii Petricani şi se întinde în interiorul zonei prin Str. Plumbuita pana la Str. Lopetii. Ricinului. Stefan Pascii. Str. Tamaioarei şi Str. Stra. zona prezintă o reţea de apă de un volum mare dar de o extensie limitată în partea de sud. Magura Vaii. Ferestrei. Analizam acum situaţia retelelor de ape si canalizare existente existente in zona de la Str. Toată partea de la Nord si de la Est. Petricani pana la Str. străzii Neagoită şi străzii Paroseni în exterior. Brana. Folcloru Folclorului şi mai puţin pe strada Steua Rosie. Str. Betu Costantin. adică Str.Steaua Rosie – Plumbuita. Se pare însă că această instalaţie e ineficientă deoarece acoperă doar o parte redusă din strada Ricinului şi nu are acces la reţeaua de apă care acoperă Sos. Str. Ghimbav. Gimalau. Afirmarii. Colentina 126 . Str. Olanelor. Plumbuita. Str. Linotipului. Str. Ambele reţelele de retea de apa si apă şi de canalizare sunt canalizare absente în 25 de străzi ale cartierului analizat Din analiza reţelei de apă a celor 6 zone ale regiunii Petricani . Negoita. Analizam acum situaţia retelelor de ape si canalizare existente in zona de la Str.Se poate deci deduce că Tip Retea de apa si canalizare situaţia zonei Petricani Steaua Rosie – Plumbuita nu detinem in e deosebit de gravă din cuncesiune punct de vedere igienicoretea de apa si 32% sanitar: aproape jumătate canalizare din străzi nu beneficiază detinem in de niciuna din cele două 68% cuncesiune reţele. În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare. adică prin întreaga stradă Petricani. Steaua Rosie nu e prevăzută cu un sistem de canalizare. Nicolae Paraschiv Str. Marin Ion. Ar fi deci util ca reţeaua de apă să fie mutată din interiorul străzii Ferestrei. rezultă că zona 6 are cea mai mare concentraţie de străzi de unde lipseşte reţeaua de ape (cu un procentaj de 45%). In schimb. Str. sistemul de apă este absent în străzile secundare şi mici. Str. Acelaşi lucru se poate spune şi despre structura reţelei de canalizare care e absentă în străzile interne ale zonei precum pe Str. strada Steaua Rosie şi delimitată la nord de lacul Plumbuita. zona prezintă un sistem de canalizare care se propagă pe străzile Petricani. adică la linia de-a lungul capătului străzii Ricinului înainte de a ajunge în strada Colentina. Cap. Str. Paroseni. In plus. Dumitru Tane. Petre Ispir. Zona cuprinsă în interiorul străzii Plumbuita şi străzii Ricinului inului e dotată de o instalaţie de apă care se extinde prin trei străzi principale. dar arată faptul că este distribuită în partea centrală a suprafeţei unde străzile sunt de dimensiuni mici şi deci nu sunt adecvate pentru a suferi o intervenţie viitoare de lărgire a reţelei de apă pentru a o face mai eficientă şi adaptată pentru a distribui un sistem de apă complex în toată zona. adica Str.

Zona 2 nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesium retea de canalizare Zona 4 nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesium retea de canalizare 38% 62% Zona 5 nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesium retea de canalizare 3% 97% Zona 3 nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesium retea de canalizare Zona 6 nu detinem in cuncesiune retea de canalizare detinem in cuncesium retea de canalizare 17% 83% 63% 37% 9% 91% 127 . După analiza reţelei de canalizare ale celor 6 zone. rezultă că zona 4 beneficiază de cea mai mare concentraţie de străzi cu instalaţii ale reţelei de canalizare (38%). în timp ce zona 5 e cea mai săracă în instalaţii de canalizare.Zona 2 şi zona 5 sunt zonele care beneficiază cel mai mult de instalaţiile reţelei de apă. aşa cum se arată în graficele de alături. aşa cum se poate vedea în graficele alăturate.

ce va sprijini strategic reinnoirea acestui perimetru. O a doua etapa a chestionarului incerca sa sublinieze nevoile de imbunatatire a zonei in viziunea acelorasi operatori.5 Nevoi de dezvoltare identificate in zona de actiune urbana 2. au fost si cateva intrebari deschise. Cele mai multe intrebari erau de tip scala. rezulta ca cele mai multe dintre aspectele enuntate ii nemultumesc. intr-o prima faza se urmarea identificarea opiniilor comunitatii de afaceri cu privire la situatia prezenta. 128 . dezvoltarea unor masuri care sa conduca la dezvoltarea zonei. respectiv 1 “foarte necesar”.1 Opinii privind situatia existenta si nevoi de dezvoltare identificate prin sondaj de opinie a) La nivelul firmelor Firmelor operante in perimetrul cartierului Plumbuita – Steaua Rosie . De asemenea. referitor la problema transporturilor in zona avuta in studiu. Cu alte cuvinte. Trecand la urmatorul set de intrebari. in timp ce a treia parte era concentrata pe stabilirea prioritatilor in rezolvarea situatiilor problematice. Din raspunsurile referitoare la sectorul constructiilor si infrastructurii edilitare. Analiza chestionarelor se va face indicand frecventa raspunsurilor intervievatilor in procente. Urmeaza apoi sistemul rutier. raspunsurile s-au concentrat in procente mari (cuprinse intre 66 si 83%) si asupra situatiei sistemului rutier. Intrebarile chestionarului erau organizate in trei directii principale. in timp ce 5 era echivalentul pentru “deloc necesar”. de care peste 90% se declara nemultumiti. Intrebarile au fost structurate pe mai multe categorii. aproape 96% dintre respondenti indicand aceasta ca o problema fundamentala. care au dat ocazia intervievatilor sa formuleze singuri problemele cu care se confrunta in cartierul analizat sau sa mentioneze fiecare ce proiecte dezvoltate de primarie ar putea duce la cresterea potentialului de devoltare a societatii in care activeaza sau care ar fi domeniile de activitate care considera ca s-ar putea dezvolta mai mult in zona. de care se arata multumiti circa 80%. unde raspunsurile urmareau o scara de la 1 la 5. si anume: situatia actuala a zonei Plumbuita. Tinta chestionarului era de a ajuta autoritatile sectorului 2 in identificarea nevoilor populatiei si a operatorilor economici din zona. in ideea formularii unor strategii de dezvoltarea urbana ce vor sta la baza alcatuirii masterpanului zonei mai sus amintite. Astfel. sectorul serviciilor. De asemenea. unde intrebarile s-au concentrat pe sectorul transporturilor. Surprinzator.Petricani li s-a solicitat completarea unui chestionar. respondentii au fost de acord cu luarea unor masuri care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de transport si la fluidizarea traficului rutier (circa 71% considerand foarte necesare astfel de masuri). 1 insemna “foarte multumit” si 5 “deloc multumit”.5. care incerca evidentierea principalelor probleme existente in zona. rezulta ca principala prioritate in viziunea comunitatii de afaceri o constituie legarea zonei la reteua de canalizare a Bucurestiului. singurele aspecte pozitive in viziunea comunitatii de afaceri sunt accesul la internet si reteua de gaze. din analizarea raspunsurilor completate de operatori. propunandu-se luarea unor masuri imediate pentru reabilitarea strazilor si pentru infiintarea mai multor locuri de parcare.2. In primul rand este de amintita reteaua de canalizare. si anume: situatia curenta. respectiv 62%. siguranta cetateanului. dar si asupra imbunatatirii iluminatului public in zona. nevoia de imbunatatire a situatiei actuale si prioritatea rezolvarii problemelor identificate. Lipsa locurilor de parcare si fluenta traficului rutier sunt aspecte care pentru circa 71% dintre respondenti nu satisfac nevoile operatorilor comerciali din zona. despe care 83% spun ca situatia actuala este departe de nivelul dorit. sectorul constructiilor si al infrastructurii edilitare.

Astfel. acestia au raspuns in totalitate ca nu au platit niciodata taxa de protectie pentru a-si desfasura activitatea in zona. imbunatatirea alimentarii cu energie electrica sau gasirea de solutii pentru descongestionarea traficului. in general. la mai putin de 1. Cei mai multi au raspuns ca nu au gasit ceva mai mai bun sau ca aveau deja in proprietate acel teren (62% din respondenti). De asemenea.6 6.In sectorul constructiilor se subliniaza necesitatea imbunatatirii serviciilor de colectare. dar si infiintarea unor servicii medicale. Raspunsurile au reluat de multe ori probleme care se regaseau si in intrebarile anterioare. amenajarea lacului si a parcului si transformarea intr-o insula de agrement. cand li s-a cerut sa enumere 5 probleme care considera ca ar trebui sa se rezolve cat mai curand in perimetrul cartierului respondentii au indicat in primul rand lipsa canalizarii.6 6. cei care forta de munca din zona are un nivel de pregatire care se limiteaza la 8 clase.6 6. Astfel.6 Raspunsuri exprimate in procente Canalizare referitoare la problemele enuntate de catre firme Salubrizarea 2% 2% zonei 2% Reabilitare strazi 2% 3% 2% 2% 3%3% 5% 5% 14% 14% 24% 17% Securitatea zonei Infractionalitate Modernizare infrastructura Infiintarea de locuri de parcare 129 . Cu privire la siguranta cetateanului. o intrebare era dedicata motivului pentru care operatorii economici au ales sa opereze in zona analizata.6 6.6 46. conform a 44% din respondenti. care se situeaza. Din intrebarile adresate comunitatii de afaceri.3 13. operatorii economici considera ca nu este nici foarte usor dar nici foarte greu sa se gaseasca si ca. cei care desfasoara afaceri in zona de studiu se declara convinsi ca rezultatele firmei au de suferit din cauza amplasarii in Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. ceea ce indica faptul ca acestea sunt intr-adevar cele mai apasatoare exigente cu care se confrunta operatorii economici din zona zona avuta in studiu. Probleme enuntate din totalul respondentilor Canalizare Salubrizarea zonei Reabilitare strazi Securitatea zonei Infractionalitate Modernizare infrastrcutura Infiintarea de locuri de parcare Amenajare fosa septica Amenajare parc Amenajarea laculului Sistemul rutier Servicii medicale Alimentarea cu energie electrica Apa curenta Trafic % 66. In continuarea acestor intrebari generale. Au urmat apoi intrebarile deschise. transport si depozitare a gunoiului (50% din respondenti) respondenti) si mai ales infiintarea unor centre medicale (75%).6 40 40 13.6 6. reabilitarea strazilor si a asigurarea sigurarea sigurantei publice in cartier. peste 79% din cei care au completat chestionarele au considerat foarte necesara luarea unor masuri pentru cresterea gradului de siguranta publica.6 6. La intrebarile legate de forta de munca din zona.6 6. Circa 75% din intervievati au declarat ca activeaza activeaza ins ectorul comertului si ca sunt proprietarii unor microintreprinderi.3 6. De asemenea.000 RON pe luna. au mai rezultat informatii legate de chiria lunara a halelor sau a birourilor.6 6. salubrizarea zonei. au urmat mai multe intrebari adresate numai societatilor.

construirea de noi locuinte. cat si din intrebari deschise. curatenia stradala. in timp ce ultima parte puncta aflarea prioritatii rezolvarii unor probleme in viziunea locuitorilor. Urmatorul set de intrebari se concentra pe identificarea nevoilor de imbunatatire a situatiei actuale. Chestionarul a fost alcatuit din mai multe tipuri de intrebari . Au fost. cel dedicat populatiei urmarea. rezultand astfel un tablou real. zona placuta. lipsa canalizare. In viziunea celor chestionati. intr-o prima parte se dorea cunoasterea opiniei cetatenilor cu privire la situatia actuala. care au dat posibilitatea respondentilor sa-si exprime liber nevoile si parerile. care a permis autoritatilor sa evalueze perceptia si opiniile cetatenilor. s-a considerat ca sunt cei mai in masura sa identifice problemele si necesitatile care ar trebui rezolvate cu prioritate. Astfel. Concluzionand. si 130 . formularea unor strategii de dezvoltare urbana in scopul elaborarii masterpalnului zonei mai sus amintite.Tot prin intrebari cu raspunsuri deschise. Alaturi de chestionarul aplicat agentilor economici din zona. mizerie. astfel incat nu este luata in considerare posibilitatea unui transfer al activitatii. conform raspunsurilor intervievatilor. fluidizarea traficului. poluare. b) La nivelul populatiei Chestionarele realizate cu un esantion reprezentativ al populatiei. lipsa echipajelor de politie stradala.Petricani considera ca zona are posibilitatea de a se dezvolta in continuare. nivel de trai scazut.Steaua Rosie – Petricani. infiintarea centrelor de asistenta medicalam amenajarea parcurilor si spatiilor verzi. dar si parcuri ingrijite. crearea de locuri de parcare. furturi.atat intrebari de tip scala. problemele cele mai urgente pe care autoritatile ar trebui sa le rezolve pentru imbunatatirea zonei se refera la sistemul rutier (reabilitarea soselelor si a strazilor). li s-a cerut respondentilor sa descrie in cateva cuvinte zona in care opereaza. extinderea retelei de canalizare. urmareau crearea unei imagini care sa oglindeasca cat mai bine conditiile sociale ale cartierului Plumbuita . mentionam ca intrebarile urmareau trei directii principale. Locuitorii din zona fiind cei care se confrunta zilnic cu problemele si situatiile din cartier. rezulta asadar ca firmele situate in zona Plumbuita – Steaua Rosie . de asemenea. Pentru o analiza mai eficienta a rezultatelor chestionarelor. principalele proiecte care ar putea duce la cresterea potentialului de dezvoltare a zonei sunt urmatoarele: pasaj rutier reorganizare sistem iluminat modernizare carosabil sistematizarea arhitectonica extinderea suprafetelor verzi construirea de locuinte posturi fixe de politie deratizare curatenie reabilitare zona siguranta cetatenilor Proiecte de realizat asistenta medicala amenajare lac canalizare agrement investitii imobiliare infrastructura asfaltare strazi dezapezire pe timp de iarna parcari stopare infractionalitate infiintarea unei piete agroalimentare Din analiza completa a chestionarelor. de asemenea. descris prin cuvinet precum: nesiguranta.

Nu in ultimul rand. de siguranta personala in cadrul cartierului (circa 68% din locuitori indicand aceste aspecte ca principale probleme). in timp ce 5 insemna „deloc necesar”. de curatenia din cartier. respectiv 54%).intrebari tip grila. Trecand la cea de-a doua parte a chestionarului. cetatenii din Plumbuita au fost rugati sa-si exprime opinia referitoare la nevoia de imbunatatire a situatiei actuale. unde respondentii trebuiau sa aleaga o varianta de raspuns dintr-o lista de raspunsuri. 1 insemna „foarte necesar”. Primul set de intrebari a scos la iveala foarte multe nemultumiri ale cetatenilor. poluarea sau lipsa unor activitati sportiverecreative in cartier (46%) sau activitati culturale (49%) reprezinta nevoi identificate de locuitorii din Plumbuita. Principalele nemultumiri exprimate de locuitorii cartierului Plumbuita lipsa activitati sportive-… reteaua de apa traficul rutier posibilitatea gasirii unui… reteaua de canalizare % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pe lista neagra alcatuita de locuitorii din zona in c ceea eea ce priveste situatia actuala a cartierului lor. Surprinzator. sunt 73% din locuitori care considera foarte necesare masuri precum cresterea numarului de politisti comunitari in zona. Alte puncte esentiale punctate de cetateni au facut referire la numarul si la starea unitatilor de asistenta medicala si a unitatilor de invatamant (64%. transportul in comun. se mai adauga iluminatul stradal. starea spatiilor verzi si a locurilor de joaca. reteaua de apa (51%). in timp ce 78% considera importanta cresterea preocuparilor cetatenilor pentru protectia mediului. locuitorii din Plumbuita s-au aratat foarte nemultumiti in primul rand de reteaua de canalizare. care sa duca la dezvoltarea zonei. cetatenii nu se declara multumiti de niciunul dintre punctele enumerate in lista intrebarilor. 131 . La alte intrebari. Raspunsurile intrebarilor de tip scala scala urmareau o scala de la la 1 la 5. acestia raspunzand negativ la aproape toate intrebarile. sistemul rutier (68% din cei care au completat chestionare). Astfel. aproape 92% dintre respondenti declarandu-se nemultumiti. reteaua de gaze (58%). in ceea ce priveste siguranta siguranta cetateanului si protejarea mediului inconjurator. De asemenea. unde cifra 1 insemna „foarte multumit” si 5 „deloc multumit”. de posibilitatile de a gasi un loc de munca in zona.

25 populatia cartierului Plumbuita este prezentata in tabelul si servicii medicale 6. De altfel. factorii care au dus la amplificarea acestor probleme au fost in primul rand marginalizarea sociala (4%) si lipsa ajutoarelor economice publice (2%). multe dintre raspunsurile indicate la intrebarile deschise se regaseau in problemele enuntate in primul set de intrebari. gradinite acte de proprietate piete criminalitate furturi fluenta traficului rutier somaj magazine locuinte 5. situatia parcului si a sectie politie/siguranta 9.92 sesizarilor enuntate si considerate prioritare de catre parcari 6. a fost foarte educatie / scoli si gradinite 16.89 0. Lista completa a gaze 8. De asemenea. violenta de orice tip sau criminalitate influenteaza intr-o masura mult mai mica viata sociala in cartierul Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani (12. in momentul in care le-a fost adresata o intrebare care privea in special gradul in care criminalitatea este prezenta in zona. identificate cu ajutorul intrebarilor grila.57 3.Principalele probleme cu care se confrunta populatia.67 1.89 0.96 care sa asigure ordinea si sigurnata publica.82 transformat intr-o zona de agrement.78 1.82 lacului Plumbuita. la problema parcarilor.57 2.78 0. amenajarea spatii verzi apa curenta iluminatul public locuri de munca transport in comun integrarea copiilor rromi in scoli.25 graficul de mai jos. la necesitatea infiintarii unor patrule de politie canalizare 41.07 des nominalizata sub diferite forme. Ca si in cazul chestionarelor la care au raspuns agentii economici. cei mai multi dintre respondenti (38%) au indicat o slaba prezenta a acestui factor. Probleme enuntate din totalul % Au fost amintite in continuare aspecte relative la reteaua de respondentilor canalizare. Principalele cauze ale problemelor populatiei din cartierul Plumbuita 33% 5% 13% 25% 25% venitul redus al familiilor somaj droguri/alcoolis m In viziunea locuitorilor.89 0. ceea ce nu face decat sa sublinieze importanta si necesitatea rezolvarii acestor nevoi.78 1.89 0.5% respectiv 5%).89 Canalizare Raspunsuri exprimate in % referitoare la problemele enuntate de catre cetateni Starea drumurilor/asflatare 1% 1% 1% 1% 1% 1% Educatie / scoli si gradinite 2% 4% 2% 1% 1% 1% 2% 3%2% Sectie politie/siguranta populatiei 4% 27% Curatenie 17% 10% 6% 6% 6% Gaze Parcari Servicii medicale 132 . sunt cauzate in general de venitul familiilor sub limita supravietuirii si de rata somajului (25%). la curatenia din starea drumurilor/asflatare 26.78 cartier.89 0.57 3. care ar putea fi mult mai bine valorificat si curatenie 9. Factori precum droguri/alcolism.35 3.

prezenta gropi pe portiunea dintre Palatul Ghica si prima alee care duce in parcul Plumbuita. D-na Ghica. Mentionam ca necesita a fi udati toti platanii din zona Palatului Ghica si cei din zona Manastirii Plumbuita.5. Sesizare privind iluminatul public ce functioneaza ziua pe aleile din Parcul Plumbuita.Plumbuita . Sesizare telefonica referitoare la nefinalizarea lucrari de catre Acvatot. Sesizare privind 3 masini abandonate pe str. iar cand ploua fantanile din pare sa fie oprite Sesizare privind necesitatea introducerii str. Cremenita vis-a-vis de Politia Comunitara. Mentionam ca la intersectia acestor doua strazi este mult noroi. B 95 BMW si de 133 . iar acestia sa impiedice persoanele care pescuiesc cu plasa in parcul Plumbuita. nu doar cei din dreptul cladirii Gradina cu Poney. aflat pe marginea lacului Plumbuita. Beiu Constantin si Ferestrei in programul de reabilitare. Sesizare referitoare la udare platani in Parcul Plumbuita. au acoperit lucrarea cu pietris in urma cu o luna.Petricani inregistrate la Primaria Sectorului 2 Anexam in continuare lista intreaga a sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Primaria Sectorului 2 in perioada mai sus amintita: Anul 2009 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pentru Sesizare telefonica referitoare la stalpi de iluminat public non-functionali. Sesizare referitoare la deteriorare poarta de acces in parcul Plumbuita.2. Sesizarea telefonica referitoare la lucrarea apartinand Sc Distrigaz Sud SA care blocheaza accesul locatarilor in imobil si ghena pe Aleea Sinaia nr. Sesizare referitoare la taierea pomilor in parcul Plumbuita.propune distribuirea de WC-uri ecologice catre familiile din zonele fara canalizare cum ar fi zona 10 . defectiune iluminat public Sesizare referitoare la panta strada defecta -se strange apa de la ploaie Solicitare asfaltare strada reparare trotuare amenajare alveole.l6bl77. Sesizare referitoare la iluminat public diurn in parcul Plumbuita. langa ghereta de la rond. solicitare referitoare necesitate plantare braduti intre aleea pietonala si bl 1-7 pe bd.Tei –Toboc Sesizare referitoare la necesitatea curatarii lacului Plumbuita + dotarea bodyguarzilor cu cele necesare.Steua Rosie . deoarece in jurul lui este imprastiat foarte mult gunoi si duce la producerea unui focar de infectie. Sesizare referitoare la iluminat public diurn in Parcul Plumbuita. Sesizare referitoare la lipsa tribunelor in mini stadionul de la Parcul Plumbuita. Sesizare referitoare la necesitatea relocarii containerului de gunoi din Parcul Plumbuita. Mentionam ca este vorba de doua Dacii cu nr. Sesizare referitoare la iluminat public diurn pana la orele 10-11 in Parcul Plumbuita. Solicitare .2 Reclamatiile din zona Plumbuita. Memoriu referitori la borduri si trotuar pt biciclisti biciclisti Memoriu referitor la desfiintarea cismelelor. Sesizare privind deteriorarea unui stalp metalic de iluminat public. precum si vandalizare mobilier urban de catre tineri turbulenti. de inmatriculare B 04 RBV. Sesizare privind defectiune iluminat public diurn in parcul Plumbuita.

2008 stalpii de iluminat public au fost inlocuiti fara a se monta becuri la ace§tia. Sesizare privind lisa becuri pentru stalpii de iluminat din Sos. in data de 19. SUPERCOM S.lipsa iluminat public la Sos Petricani. Aceasta situatie favorizeaza producerea de accidente.C. Intrarea Sefirului. in dreptul statiei RATB tramvai. Sesizare referitoare la neaducere la nivel a canalelor pe str Oituz. 65.05. deoarece in zona se afla o gradinita de copii si numeroase persoane insotite de copii mici tranziteaza zona catre pare. 2. langa fostul targul de animale. de inmatriculare DB 05 VHH. Petricani. Beiu Constantin nr. iar marcajul zebrei de pietoni nu este suficient de vizibil.03. Mentionam ca exista un semn de avertizare dar nu este vizibil din cauza coronamentului copacilor din zona. 46 si 48. Mentionam ca aceasta este defecta de aproximativ 1 luna Sesizare privind montarea de limitator de viteza si indicator cu lumina galbena intermitenta la trecerea de pietoni sos Petricani intersectie cu str C-tin Beiu si Aleea §trandul Tei. Sesizare privind lipsa capac canal pe str Fabrica de Gheata in parcarea blocului nr. Mentionam ca domnul Margarit Daniel propune ca in momentul in care strazile sunt maturate sa se ridice si sacii cu deseuri menajere Sesizare privind distribuire tomberoane de catre Supercom persoanelor fara contract pe Str Paroseni si Str Gimalau Sesizare privind defectiune conducta de apa pe strada Beiu Constantin in fafa imobilelor nr. 134 . in urma salubrizarii strazilor. Mentionam ca petentul dore§te si montarea unor panouri care sa interzica aruncarea gunoiului pe spatiul verde precum si o amenda specifica privind aceasta fapta. Sesizare privind functionarea fara intrerupere a iluminatului public din Parcul Plumbuita Sesizare lipsa iluminat stradal -Str. Mentionam ca acesta prezinta un real pericol pentru copii celor 2 §coli aflate in zona Sesizare privind neingrijire parculet din Aleea §trandul Tei aflat la intersectia cu str.A. Sesizare referitoare la gunoi pe marginea Lacului Plumbuita.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • un microbuz albastru cu nr. Sesizare referitoare la lipsa iluminatului public pe Str Ferestrei sect 2. precum si montarea de cosuri de gunoi pe marginea lacului.2009 22:35:19 . Aceste trei ma§ini au somatiile in geam dar nu sunt ridicate. Solicitare primita de la "Margarit Daniel" (8582338). Sesizare referitoare la lipsa iluminatului public pe Str Paroseni. Mentionam ca acestea nu sunt ridicate de aproximativ 3 saptamani Sesizare privind neridicarea deseurilor menajere pe strazile Petricani si Beiul Constantin Sesizare privind neridicarea deseurilor menajere pe strada Beiul Constantin Sesizare privind necesitatea ridicarii sacilor de gunoi de catre reprezentantii S. Petricani. Mentionam ca in urma accidentului petrecut in data de 02. in dreptul nr IB §i nr 5. Str Beiu Constantin Aleea §trandul Tei.95. atat pe str Ricinului cat si pe partea opusa a acesteia. Paroseni Sesizare privind neridicarea deseurilor menajere aflate la intersectia strazii Beiul Constantin cu Sos. Sesizare privind neridicarea deseurilor menajere pe strazile: Beiu Constantin. Sesizare referitoare la necesitatea montarii unui semn de semnalizare intermitent in mijlocul carosabilului la trecerea de pietoni din dreptul Pietei Cremenita. sect. Ferestrei. Petricani la statia §trandul Tei.

in fata Bisericii din fata parcului Plumbuita + necesitate reinfiintare pe str. Dna Ghica statia de autobuz 282. • Sesizare referitoare la prezenta cainilor comunitari in parcul Plumbuita • Solicitare primita de la (8582530). fca mizerie. in data de 11. impiedica accesul catre Clubul Seniorilor) • Prezenta seringilor folosite de cei care isi injecteaza diferite substante halucinogene. • Sesizare referitoare la prezenta cainilor comunitari in parcul Plumbuita in sectorul 2. proprietarul de la adresa respectiva a construit o baie in curtea proprie. Fabrica de Gheata nr. Beiu Constantin) Distributie tomberoane de gunoi persoanelor care nu au contract cu firma de salubrizare si ridicarea gunoiului menajer si neridicarea deseurilor menajere Probleme cu iluminatul public (str. Sos. Ferestrei. 2. care impiedica accesul catre Clubul Seniorilor. Paroseni.2009 12:09:31 -construire baie fara autorizatie la Str. mai ales in zonele in care se strange apa dupa ploi Reabilitarea bordurii trotuarelor si amenajarea pistelor pentru bi ciclisti Montarea semafoarelor acustice (sesizare referitoare la str. Dna Ghica. 95) Reabilitarea strazilor (intersectia Beiu Constantin cu Ferestrei). Petricani. care musca batranii si copii. s-a intocmit urmatorul tabel care cuprinde principalele probleme rezumate pe macrozone. • Sesizare referitoare la necesitatea montarii unui semafor acustic pe str. respectiv str. • Sesizare referitor la prezenta a numerosi caini comunitari in Parcul Plumbuita. 68 sect. Dna Ghica Defectiune conducte apa (str. • Sesizare referitor haite mari de caini comunitari agresivi in parcul Plumbuita. Pentru a evidentia cat mai bine problemele observate de populatia cartierului. in zona parcului Plumbuita (sunt agresivi. desfiintarea celor existente Depozitarea de gunoaie in zona lacului Masini abbandonate Distribuirea de WC-uri ecologice catre familiile din zonele fara canalizare Lipsa tribunelor in mini stadionul Problema cainilor comunitari. parcul Plumbuita. Mentionam ca. Ricinului nr.05. Dna Ghica. Oituz. Beiu Constantin) Neingrijirea spatiilor verzi Lipsa cismelelor de apa. Mentionam ca acestia ataca oamenii si fac mizerie. in zona parcului si chiar si in fata manastirii • Criminalitatea in zona peninsulara a cartierului • Transformarea lacului si a zonelor inconjuratoare in adevarate focare de infectie prin depozitarea deseurilor menare in aceste spatii 135 • .Sesizare privind semnalizare necorespunzatoare a trecerii de pietoni la intersectia strazii Plumbuita cu Piata Cremenita. Sector 2. Mentionam ca in ultima perioada au avut loc foarte multe accidente ca urmare a semnalizarii necorespunzatoare a trecerii de pietoni. Strazi • • Social • • • • Siguranta • • • • • Montarea de limitatoare de viteza si indicatoare cu lumina galbena intermitenta la trecerile de pietoni (sesizare primita pentru interesectia Ctin Beiu si Aleea Strandul Tei) Lucrari pentru adducerea la nivel a gurilor de canal sau lipsa capacelor de canal (str. in fata Bisericii si a Parcului Plumbuita) Semnalizarea • • • • • • • Realizarea de constructii in spatiul privat fara autorizatie Reinfiintarea statiei de autobuz linie 282 pe str. str. str.

In continuare au fost aminitite problemele legate de fluenta traficului. mai ales odata cu lasarea serii. De altfel. dintre cei care locuiesc sau care lucreaza in zona. Cei mai multi s-au declarat nemultumiti de aspecte precum reteaua de canalizare. transport si depozitare a gunoiului. Nu au fost uitate problemele legate de imbunatatirea serviciilor de colectare.4. In ceea ce priveste sectorul constructiilor. De asemnea. nicidecum a unui cartier bucurestean.5. reabilitarea retelelor stradale a fost un alt aspect enuntat de populatia din Plumbuita. dau imaginea unei localitati rurale. s-a adus in prim plan nevoia infiintarii unor centre medicale. Strazile au aspectul de camp deschis. de curatenie cartierului sau de siguranta publica. respondentii au mentionat lucrarile de extindere a retelelor de utilitati. din care 3 strazi cu o importanta 136 . Concluzionand. aproape 96% dintre respondenti indicand aceasta ca o problema fundamentala. locurile de parcare existente nu fac fata nevoilor populatiei.5. Acest aspect. 2. chiar a unei gradinite si a unei piete agroalimentare.3. lucru greu de imaginat intr-o capitala europeana. cu atat mai mult cu cat zona nu este bine iluminata. Pe de o parte au fost subliniate aspectele negative specifice fiecareia dintre cele doua categorii in parte si pe de alta parte au fost identificate si raspunsuri comune. Desi caracterizat cu precadere ca un cartier rezidential. care are o structura stradala alcatuita din 67 artere. De asemenea. foarte importanta este si prezenta activitatilor culturale si sportive-recreative in viziunea intervievatilor. amenajarea mai multor locuri de joaca pentru copii. Rezultatele acestor chestionare prezinta autoritatilor perceptia exacta a cetatenilor si nevoilor acestora. Nevoi de dezvoltare identificate pe baza sondajului de opinie In scopul de a sprijini autoritatile sectorului 2 in identificarea nevoilor populatiei si a operatorilor economici din zona pentru formularea unor strategii de dezvoltare urbana ce vor sta la baza alcaturii Planului Integrat de Dezvoltare Urbana dedicat perimetrului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Si lipsa locurilor de parcare ridica mari probleme in cartierul analizat. cetatenii si operatorii economici care au completat chestionarele au mai amintit si aspecte precum lipsa transportului comun la nivelul intregului cartier. fapt care indica necesitatea gasirii unor solutii pentru remedierea acestor lipsuri ale cetatenilor. Astfel. la care se adauga starea proasta a strazilor. acoperit cu praf atunci cand vremea este calduroasa si secetoasa si de noroi in perioada ploilor. o principala prioritate in viziunea atat a locuitorilor cat si a agentilor economici o reprezinta legarea zonei la reteua de canalizare a Bucurestiului. este necesara si infiintarea unui centru medical. care lipseste pe foarte multe dintre strazi. Nevoi de dezvoltare identificate in urma analizei diagnostic Infrastructura stradala este unul din punctele sensibile ale cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.necorespunzatoare a trecerilor de pietoni (sesizare referitoare la intersectia strazii Plumbuita cu Piata Cremenita) • din Parcul Plumbuita Lucrari ale furnizorilor de servicii care ingreuneaza accesul in zona 2. Locuitorii s-au plans si de prezenta cainilor vagabonzi pe strazile cartierului. Pe langa acestea. si inca unul a carui populatie are o putere economica scazuta. la nivelul arealului mai sus amintit s-au alcatuit doua modele de chestionare. neasfaltate in cele mai multe cazuri. unul pentru cetateni si un altul pentru agentii economici. Multi locuitori se tem pentru pentru viata lor si pentru bunurile personale.

Petricani si Str. a inceput constructia complexului rezidential Cooper Beach din Str. Parte dintre ele au fost deja reabilitate. Odata finalizat acest proiect. 4. celelalte mijloace strabatand celelalte doua artere. pe langa piata de imobile in scop comercial – reprezentate de locatii pentru constructia de spatii de birouri. inspre lac. care pot fi inchiriate la preturi convenabile. sau in zona cuprinsa intre Str. Sos. Pentru a veni in sprijinul cetatenilor si a celor care desfasoara activitati in acest spatiu. In scopul imbunatatirii infrastructurii rutiere. imaginea zonei se va schimba. In felul acesta. astfel incat toti cetatenii din zona vor beneficia de imbunatatirile aduse. Bd. centre commerciale si depozite. Traficul este intens. Altfel spus. Colentina. ceea ce poate duce la producerea de accidente. Colentina. pentru cei care au domiciliul in interiorul zonei Tei Toboc. se propune adoptarea unor masuri precum: 1. fiind printre altele una dintre cele mai intens traficate artere la nivelul Bucurestiului. faptul ca nu beneficiaza de servicii de transport public devine problematic. Colentina. drumuri care fac conexiunea intre capitala si orasele din estul tarii (Moldova). Sos. cat si al transporturilor de marfa catre centrele comerciale care functioneaza in arealul din jurul acestei artere. fiind greu accesibile transportului. prin modernizarea infrastructurilor. o problema principala in cadrul perimetrului o constituie starea drumurilor. Aceasta aglomeratie se explica prin faptul ca face legatura intre centrul orasului si DN2 / E60. Daca pentru cei care locuiesc in apropierea acestor artere principale. mai ales in zonele rezidentiale. crearea de noi locuri de parcare supraterane. Colentina. Cu alte cuvinte. asfaltarea trotuarelor strazilor nou amenajate si amenajarea celor existente. Considerand problemele enuntate mai sus. situatia prezentata nu constituie un aspect foarte dificil. nu este traversat de niciun fel de mijloc de transport. Str. de punerea in functiune a iluminatului public in zona parcului si a lacului. Astfel. Fabrica de Gheata. in care nu toate strazile sunt asfaltate si a caror stare actuala prezinta pericol de producere a accidentelor. atat din cauza numarului mare al autoturismelor rezidentilor. Doamna Ghica. perimetrul studiat este delimitat in partea sudica de una dintre arterele cu cea mai intensa circulatie. Soseaua Colentina este caracterizata de un trafic intens. imediat in spatele Sos. montarea de limitatoare de viteza pe strazile care permit circularea cu viteza mare. au fost identificate mai multe proiecte ce ar trebui puse in practica pentru ridicarea standardelor de viata ale rezidentilor. D-na Ghica. la interior. perimetrul. Petricani. Oituz. a pietrisului sau a pamantului care le acopera.deosebita la nivelul intregului sector: Sos. a atras si atentia proiectelor imobiliare. din cauza pietrelor sparte. Vorbim astfel despre reorganizarea spatiilor verzi si amenajarea de locuri de joaca pentru copii. prin functiile pe care le indeplineste la nivelul intregului cartier si chiar al sectorului. Dupa cum se amintea si mai sus. Tot aceasta cale de comunicatie concentreaza si cele mai multe mijloace de transport in comun. au intrat in atentia investitorilor si spatiile din vecinatate. sunt in stare de degradare. altele insa. modernizarea drumurilor. 3. Un alt punct care necesita atentia deosebita a autoritatilor il reprezinta transportul. atat pietonal cat si auto. care limiteaza zona in studiu pe latura vestica – Sos. de gasirea unor solutii pentru interzicerea depozitarii de deseuri in imediata 137 . a retelei de apa si canalizare pe anumite strazi. Gherghitei si Str. au fost enuntate nevoile de dezvoltare cu privire la zona de studiu. rezidentii din zona care nu au masini personale fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos pana la cea mai apropiata statie de autobuz/troleibuz/tramvai. Primaria Sectorului 2 a implementat proiecte de reabilitare a strazilor. Asa cum a fost deja amintit anterior. 2.

Din punct de vedere al serviciilor publice si sociale. D-na Ghica e Sos. prin eliminarea gaurilor care reprezinta un obstacol in bunul mers al circulatiei autovehiculelor si prin largirea strazilor de legatura pe diverse portiuni din zona. ar trebui sa tinteasca mai ales spre imbunatatirea accesibilitatii si viabilitatii strazilor minore interne. Sunt si alte servicii care lipsesc in perimetrul Plumbuita – Steaua Rosie –Petricani. cu obiectivul specific de reamenajare a teritoriului. precum Str. Interventiile necesare pentru restaurarea si reechilibrarea acestui standard calitativ in toate strazile din zona. spre deosebire de strazile de legatura interna si de dimensiuni mai mici. daca ne gandim la importanta sa in cadrul unei comunitati in care populatie prezinta o tendinta de imbatranire. securitatea cetatenilor este un aspect operational al acestor nevoi. trebuie mentionata si problema sigurantei publice.6. Str. pe langa problemele care priveau amenajarea sau organizarea spatiilor verzi sau infiintarea spatiilor de petrecere a timpului liber dedicate diferitelor grupe de varste. Evident. precum Sos. pe langa folosirea tuturor suprafetelor. rezulta a fi de o mare importanta si introducerea de semne stradale orizontale (de exemplu dungile pentru separarea benzilor. Solutia indicata pentru aceasta problema este cresterea numarului politistilor comunitari. Astfel. o sala de sport sau chiar centre de formare profesionala. ca si de cele ale Clubului Seniorilor. ar fi necesara infiintarea de noi treceri de pietoni si restaurarea celor deja existente. Printre operele de intretinere. pe langa faptul ca ar trebui mai intai de toate asfaltate strazile care sunt inca acoperite de pamant (ceea ce nu face decat sa ingreuneze conditiile de circulatie auto si pietonala cand ploua sau ninge). Beiu Constantin. Ricinului. pentru cei care nu au o calificare sau care nu-si gasesc de lucru in domeniul in care sunt calificati si doresc sa-si faca o noua specializare. a caror situatie in prezent este negativa. cum ar fi o biblioteca la care sa aiba acces toti cetatenii. ar trebui sa se inceapa o opera de intretinere a invelisul stradal. Este adevarat ca populatia din zona beneficiaza de serviciile ambulantei sociale. Str. In plus. Un alt aspect important al serviciilor sociale. Acest contrast este reprezentat mai ales printr-o diferenta a aspectului calitativ al strazilor si conditiile de viabilitate stradala si pietonala pe fiecare dintre aceste strazi. acestea au o importanta secundara. cat si in cadrul consultarilor publice organizate anterior alcatuirii prezentului studiu. Steaua Rosie. dar prin comparatie cu cele amintite anterior. 2. de infiintarea unor servicii medicale.1 Infrastructura publica urbana Lipsurile existente la nivelul infrastructurii zonei Plumbuita . care comunica unele cu altele. parcarile si punctele de traversare 138 . Putem sa amintim printre acestea infiintarea unei piete agroalimentare sau organizarea unor spatii de recreere si petrecere a timpului liber. care a fost subliniat atat in rezultatele chestionarelor la care cetatenii si agentii economici au raspuns. Str. tot printre masurile urgente care trebuiesc luate amintim extinderea retelelor de apa si mai ales de canalizare.Steaua Rosie – Petricani cer o imbunatatire a conditiilor generale ale cartierului. care sunt in conditii jalnice. Acesta este unul dintre punctele care trebuie sa atraga cea mai multa atentie din partea autoritatilor. este cel al serviciilor medicale. de organizarea unor spatii de parcare. Colentina. Dupa o prima analiza a teritoriului iese la iveala un contrast evident intre situatia arterelor principale ale zonei. Petricani. cu scopul de a face traficul pietonal mai bun.apropiere a lacului.6. acestea fiind prioritatile. In acest sens. dar prezenta unor cabinete medicale sau a unui dispensar medical este absolut necesara. Potential de dezvoltare a zonei de actiune urbana 2.

element care mareste gradul de degradare si izolare a persoanelor care locuiesc aici. mai ales in interiorul noilor spatii publice cu importanta socio-culturala. Petricani. Cu o imbunatatire a retelei stradale. o interventie de reamenajare a zonei nu poate porni daca exista in continuare aceasta bariera arhitectonica si imbunatatirea accesibilitatii fata de ceea ce li se ofera acum rezidentilor si persoanelor care vin aici. Colentina – Str. Petricani si D-na Ghica. facand astfel mai placuta si usoara circulatia nocturna in trafic. care poate fi obtinut prin implementarea diverselor cosuri de gunoi pentru diferitele tipuri de gunoaie. deci. ar putea fi realizate asa-zisele “fose biologice” sau conducte pentru ape menajere si pentru garantarea nivelului de igiena si. cat si spre lac. ar trebui realizata pentru a imbunatatirea nivelului de igiena si diminuarea gradului de poluare. Distantele mari si slaba legatura stradala a anumitor zone fac tot mai dificila accesibilitatea in cateva din portiunile interne a serviciilor in perimetrul luat in analiza. In acest sens. Este nevoie. care se deschide intre Strada Gherghitei. garantand. Pentru a elimina riscul de inundare a strazilor din cauza ploilor si a evita crearea de inundatii care ar pune in pericol si ar crea pagube locuitorilor si celor care folosesc strazile si asigurarea curatarii apelor murdare departe de locuintele oamenilor si cele de birouri. Str. sa se tina cont atat de apele rezultate din activitatile domestice cat si de cele din precipitatii. 139 . Pentru a garanta o mai buna siguranta. marind o eventuala activitate turistico/economica indreptata atat spre zonele de verdeata de aici. D-na Ghica si Sos. este necesara instalarea unui sistem de iluminare prin lampi prezente pe toata lungimea strazii.pietonala) si verticale. serviciile locuitorilor si. De o foarte mare importanta rezulta a fi si prezenta unui sistem de utilizare a gunoaielor in conformitate cu respectarea mediului inconjurator si mentinerea unui nivel adecvat de igiena.Petricani este in prezent o zona care beneficiaza de o slaba infrastructura sociala. Si construirea eventualelor canale si a unui centru de epurare in apropierea marginii lacului Plumbuita. si spre manastirea Plumbuita. Este prezenta o retea de servicii publice doar in strazile care delimiteaza macro-zona la Sud si Est. In ceea ce priveste strazile de dimensiuni mai mari.Steaua Rosie .2. Reamenajarea infrastructurii strazilor este necesara deoarece ar permite imbunatatirea ritmului de viata a locuitorilor si ar face mai usoara accesibilitatea in zona ceea ce ar duce la imbunatatirea si marirea activitatilor economice in acest perimetru. pe de alta parte. reprezinta o foarte mare dificultate pentru locuitori. O reamenajare a zonei ar face ca accesibilitatea interna prin mijloacele de transport care au trasee pe strazile mai putin importante si mai mici sa fie mai buna. Colentina.6. Infrastructura sociala Zona Plumbuita . sau mai bine zis Sos. ar fi posibila ajungerea la un nivel de comunicare urbana. este necesara implementarea unor semne de circulatie si avertizare verticale si orizontale. Lipsa liniilor de autobuz si tramvaie in zonele interne care sunt departe de principalele axe de comunicare.Petricani. calitatea vietii in general. Recalificarea acestei zone ar trebui sa vizeze si imbunatatirea sistemului de canalizare pentru adunarea apelor menajere. pentru orientarea in maniera disciplinata a mersului vehiculelor si mijloacelor de transport. cu costuri majore si timpi tot mai mari pentru cei care au nevoie de anumite servicii sociale. este fundamentala construirea unui sistem de retea de canalizare mixta pentru a aduna atat apele murdare urbane cat si pe cele rezultate din ploi. pe de o parte. 2. in consecinta. mai ales ca actuala retea de tramvaie permite doar accesul in zona limitrofa in partea centrala a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . Barierele arhitectonice contituie de asemenea o dificultate pentru persoanele cu probleme de sanatate. precum Sos. mai ales daca nu au masina proprie.

Colentina. prezenta activitatilor culturale si artistice de acest tip ar putea atrage in mod sigur diverse activitati economice (pub-cafenele. chiar si sporturile acvatice ar putea fi practicate pe lac. asa cum se intampla intre comunitatea rroma si celelalte prezente aici. discoteci-baruri). intr-adevar. Sos. ar putea fi dificultatile care s-ar putea rezolva cu 140 . procentul mare de abandon scolar. bibliotecile. etnica si sociala.precum si in insula care este in apropiere de Manastirea Plumbuita. In plus.culturale. slaba atentie acordata partii gunoaielor. atat dintre rezidenti cat si turisti. sculptura). stilurile de viata caracterizate ca fiind de nivel jos din punct de vedere al standardelor igienice si de sanatate. ar trebui puse la punct serviciile de paza. muzeele si teatrele. ca si de aparitie a delincventilor. ar dota zona cu structuri necesare pentru dezvoltarea diverselor activitati artistico-cultural. cat si in peninsula Ricinului-Tamaioarei-Plumbuita. prin intermediul camerelor de supraveghere capabile sa monitoreze activitatea in interiorul zonei. de altfel. lansari de carti si diverse alte activitati in general. prin promovarea expozitiilor (pictura. Singurele structuri care in momentul de fata ar putea atrage activitati de schimb cultural si socializare in zona. Pe langa aceasta. in special in anumite zone unde starea de degradare este tot mai mare. ar putea fi imbunatatit printr-o atentie deosebita alocata apectului politic si cultural. zonele sportive si recreative. pentru a mari procentul de siguranta al persoanelor care locuiesc aici. de fotbal. precum pietele. Creste astfel si riscul de izolare sociala pentru cine locuieste aici si de marire a criminalitatii in zona. acestea nu reprezinta intregul potential al zonei din punct de vedere al activitatilor sportive. zona luata spre analiza este total lipsita de spatii recreative si locuri destinate schimbului cultural. Acest element rezulta tot mai critic cu cat zona este foarte neomogena sub aspect etnic si cultural. sunt cateva structuri sportive precum zonele de joaca. ar putea fi instituita o zona cu o imensa activitate culturala. ceea ce lipseste cu desavarsire in Bucuresti si in Romania in general.Oituz – Emanciparii – Gherghitei. zonele verzi dotate cu un sistem de monitorizare si de paza. diferite activitati si work-shopuri artistice si culturale. Intr-adevar. baschet si alte sporturi. ar putea constitui un sistem de prevenire a activitatilor ilegale mai ales in zona spatiilor verzi si in apropierea marginii lacului. teatre si centre unde sa te poti culturaliza in general. cu capacitate de a atrage un numar mare de persoane. In plus. absenta structurilor socio. odata exploatate toate modurile de recreere in intreaga zona. reprezentata de areale unde accesul este aproape inexistent. centrele culturale. nu dispune de cinematografe. Modul dificil de intalnire si interactiune intre diversele etnii prezente in aceasta zona. in prim plan fiind abuzul de substante stupefiante si alcoolul. inclusiv in strazile din perimetrul Tudor Mihai. nici zona imediat apropriata axei de comunicare principala. organizata urmarind o logica zonala. planificarea urbanistica a cartierului nu a tinut cont suficient de mult in ceea ce priveste necesitatile de a fi create spatii publice fundamentale pentru a putea coexista din punct de vedere social si cultural a cetatenilor care locuiesc aici. activitati cu un potential economic dezvoltat. spatii care lipsesc cu desavarsire atat in peninsula Tei Toboc. In plus. Factorul infrastructural poate fi un punct determinant pentru noile forme de coexistare interculturala. Protectia zonei prin efectuarea rondurilor Politiei Comunitare. Previziunea realizarii unui nou Centru Social si a unei biblioteci a cartierului. Sunt multe problematicile de tip social si ambiental. Structura etnico-sociala si culturala este. atat pentru cei care locuiesc aici cat si pentru turisti. concerte si festivaluri. izolarea zonei si a persoanelor care locuiesc aici depinde mai ales de spatiile de unire publica. Totusi. In plus. realizandu-se in acest mod zone predispuse la ghetouri (Tei Toboc).

se bucura de o pozitie strategica si nu foarte periferica fata de centru si prezenta un potential foarte mare de dezvoltare in ceea ce priveste infrastructura. cu structura bine organizata de operatori si persoane care se se ocupe de partea sociala si culturala. Astfel. In toata zona sunt putine societati de productie: mobila. in privinta ocuparii specializate pe domenii in ceea ce priveste munca si conditia psihologica si sociala a locuitorilor. cheltuieli care sunt acoperite prin ajutoare sociale. gratuite pana la o anumita limita. care in zona de analiza nu sunt prevazute. Aceste lucruri ar fi fundamentale mai ales in ceea ce priveste tinerele mame. Prezenta numeroasa a populatiei care are nevoie de ajutor necesita mai multa asistenta. Perimetrul Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. in ceea ce priveste forta de munca. facand ca serviciul de asistenta sociala sa fie mai dezvoltat per total pentru intreaga populatie. si zona Plumbuita – Steaua Rosie. ar putea avea adevarate beneficii. pentru ca existenta si accesibilitatea lor este necesara pentru cresterea economica. O asemenea actiune nu ar presupune un efort si sarcini atat de grele. tinichigerie. In plus. structura care nu este totusi suficienta pentru a satisface toate nevoile populatiei cu varsta inaintata din intreg perimetrul. avand in vedere situatia avantajoasa in care se gaseste sectorul 2. o situatie din care. ingrijiri la domiciliu si structuri de protectie. ar putea constitui mai apoi un adevarat stimul in ceea ce priveste dezvoltarea in planul muncii si formarea capitalului uman. Chiar daca exista farmacie sociala.3. In cartier lipseste si un punct de asistenta permanenta. O serie de interventii bazate pe infrastructura business ar putea sa sprijine atat comertul en-gross cat si cel endetail in zona. zona ramane in plan general fara resurse in gradul de a fi specializate si capabile sa raspunde nevoilor intregii populatii care locuieste in acest cartier. fiind utile campaniile de informare si de prevenire legate de sfera sociala si sanitara si legate de asistenta sociala a tinerilor si a batranilor. reparatii auto etc. 141 . telecomunicatiile si energia sunt servicii esentiale. cu siguranta. de oferire de asistenta sociala si de asigurare de ture suplimentare ale doctorilor si stomatologilor in zona. ar diminua numarul somerilor care locuiesc aici si ar creste starea de bunastare si viata mai buna a locuitorilor. sudura.ajutorul centrelor de informare permanenta. a serviciilor si localizarea productiva (nu sunt prezente in perimetrul acestei societati in ceea ce priveste productia). rezidentiala.6. Strcturile cartierului nu reusesc sa satisfaca nevoile primare cum ar fi asistenta persoanelor cu probleme sociale si psihologice si a activitatilor de asistenta informativa prin intermediul celor care ii consulta. mase plastice. s-ar putea considera potentialul structurii sociale deja existente .Farmacia Sociala din interiorul Manastirii Plumbuita . care in momentul acesta la Bucuresti nu reprezinta o dezvoltare industriala. servicii de prim ajutor si de ingijire a bolnavilor. cartierul are deja un centru de dimensiuni mici ce-i drept. Consecintele pozitive ale actiunii de acest tip ar putea sa reprezinte o foarte mare reducere a activitatilor ilegale in zona si o marire a activitatilor economice atrase de o diminuare pe plan larg a degradarii zonei. Infrastructura de afaceri Retele de transport eficiente. parchet. un Club al Seniorilor. In ceea ce priveste spatiile pentru persoanele in varsta. ceea ce ar influenta pozitiv procentul rezidentilor fara loc de munca. 2.evitand astfel infiintarea si functionarea unor servicii de doua ori. Cursurile de formare profesionala.Petricani. dar reprezentant un imbold pentru proiectul de aprovizionare cu medicamente. Sunt si magazine care vand diferite produse alimentare sau industriale. care se confrunta cu un declin economic si social. ar putea fi niste puncte de sprijin pentru dezvoltare si contituire a noilor baze economice zonale. servicii de strungarie.

Prin urmare. ale capacitatilor de vanzare si distributie. prin urmare.5% din zona totala a sectorului 2 si numarul companiilor prezente aici constituie 5. • Optimizarea zonei trebuie sa se bazeze pe o imbunatatire a serviciului de curatenie urbana.000 euro). PIB-ul pe cap de locuitor este aproape triplu fata de media orasului (9. • Opere de recalificare urbana complexa. Dar cartierul Plumbuita / Petricani / Steaua Rosie. astfel. Am putea deduce astfel ca pe arterele principale de legatura prezentate mai sus se concentreaza un procent de activitati cu un ptential mare in paralel cu legatura numarului total al activitatilor prezente in sectorul 2. a volumului de afaceri. b) Zona este reprezentata de 6.417 operatori economici activi. precum Sos. Petricani / Sos.7% din total. Zona ar avea insa nevoie de: • Imbunatatirea calitativa a strazilor si a transporturilor publice in general. Daca am lua in considerare urmatoarele premize: a) Zona se prezinta intr-o maniera neomogena cu o foarte mare concentrare a activitatilor productive in apropierea arterelor care fac legatura cu axele mari. In ceea ce ar insemna dezvoltarea investitiilor in sector din punct de vedere informational.775 operatori economici. 142 . oficial 1. favorizand in acest mod accesibilitatea in zona a muncitorilor si a potentialilor clienti. Str. cat si in zonele limitrofe si cele rezidentiale ar facilita transportul de marfuri. sunt prezenti 21. • O marire a serviciilor de inalta tehnologie precum furnizarea si crearea retelelor fixe si wireless in scopul de a se imbunatati mai ales posibilitatea de informare a intreprinderilor si a operatorilor. eliminarea deseurilor trebuie sa se faca in mod natural in mediu si. Sub aspect economic. Mai mult. financiare. datorita densitatii urbane si volumului mare de trafic o buna atractivitate in ceea ce priveste investitia. anumite zone s-au evidentiat in analiza noastra prin anumite activitati in care merita sa se investeasca in continuare pentru dezvoltarea cartierului. zona reprezentata de Str. c) In interiorul arterelor de legatura principale circa 80% din activitatile zonei Plumbuita Steaua Rosie . In general. un procentaj minim. Sectorul 2 este unul dintre cele mai dezvoltate din Bucuresti din punct de vedere economic.Petricani. este de dorit o actiune care sa favorizeze cresterea acestei valori. imbunatatirea infrastructurii existente si construirea unor noi strazi in apropierea lacului Plumbuita . sa se realizeze infrastructura ulterioara.trebuie specificat ca zona Plumbuita are o populaţie de circa 24. Colentina. al asiguarilor. crescand volumul acestora si. multumita propriei pozitii strategice.075 euro fata de media de 3. iar acest procent reuseste aproape sa compenseze deficitul activitatilor economice pe strazile mai putin importante din zona. reprezinta punctul slab al sectorului: aici au fost.000 de locuitori din care preponderent sunt locuitorii cu vârsta aptă de muncă pentru care trebuie identificate posibilităţi de angajare in zona. prin intermediul proiectelor ce urmează să se implementeze prin fonduri structurale. Petricani si Strada D-na Ghica. cifra care reprezinta numai 5. capabila sa valorizeze zona fundamental pentru tipul de servicii si activitati care prevad o relationare directa cu clientii.7% din totalul firmelor din sector. Colentina prezinta si acum. Am putea analiza dezvoltarea diverselor tipologii de infrastructura de business in zona luand in considerare diversele tipuri de investitii in teritoriu care ar putea fi realizate si astfel am putea vedea potentialul cresterii oferite de fiecare oferta din zona pentru fiecare dintre acestea.

printr-o marire a valorii pamantului. Prezenta unui astfel de tip de investitie lasa sa se presupuna existenta unui potential al investitiilor de acest tip. sunt intr-adevar cele mai active din punct de vedere economic. legala si controlata. ar putea sa fie favorabila. ceea ce ar face ca o serie de activitati economice sa mearga bine. ar trebui in primul rand sa se imbunatateasca infrastructurile stradale si retelele de distributie energetica. In plus. in consecinta. Daca consideram in ultima instanta potentialul de crestere al activitatii de stocare. nu beneficiaza in schimb de un numar de puncte de restaurare suficient pentru a putea satisface intreaga zona. precum Supercom. Aceste strazi (Colentina. ar putea constitui un serviciu important pentru locuitorii din zona. discoteci cu vedere directa la lac. Pana la momentul in care acest tip de investitie poate fi pus in practica. ar putea fi un factor de stimulare a dezvoltarii zonei in mod indirect. oferind posibilitatea de a se ajunge in acest fel la Manastire. distributie a marfurilor si activitatii de transformare si gestiune a deseurilor. ne dam seama cum potential destul de dezvoltat ale diverselor infrastucturi urbane si generale de recalificare in zona ar putea avea un impact pozitiv in ceea ce priveste cresterea investitiilor imobiliare. ( dintre cele sigure) precum cel realizat de Copper Beach. mai ales pentru lansarea 143 . Zona. ce ar putea fi folosit prin infiintarea unui traseu pitoresc strabatut de un trenulet. lucru pretios pentru activitatile comerciale de mica si mare intreprindere din zona. precum distractiile in baruri. Fabrica de Gheata). care benficiaza de mijloacele de transport in comun si care are un trafic destul de intens. sunt arterele mari de circulatie care dispun de un potential productiv a investitiilor. printre care Mc Donald’s si Mega Image. a catorva companii. In zona imediat urmatoare a intersectiei dintre Colentina si Str. ne dam seama cum diferite zone mai mici sunt deja utilizate. dar care nu este dezvoltat la maxim. Nasterea investitiilor de acest tip si a unui nou impuls pentru santierele deja existente.Analizand posibilitatile de dezvoltare ale investitiilor de pe piata imobiliara. a vanzarilor de terenuri si a chiriilor. Din punct de vedere al realizarii investitiilor productive in sectorul de distributie alimentara. cat si pentru promovarea activitatilor culturale si recreative care pot fi realizate in zona. Petricani. Potentialul zonei pentru acest tip de investitie este fortat de prezenta zonelor verzi si de elementele de relevanta arhitecturala istorica si culturala. 5 e 6). infiintarea unor noi sedii rezidentiale si. Referindu-se la realitatea comerciala a intregului cartier se observa ca nu exista piete agro-alimentare. in al doilea rand ar fi necesar. dezvoltarea unei structuri corespunzatoare pentru realizarea unei piete agroalimentare stabile. cu cea mai mare concentrare a populatiei. Fabrica de Gheata. favorizate de prezenta unor zone neutilizate in apropierea intregii parti de est a malului Lacului Plumbuita. obiect de interes din partea marilor intreprinzatori imobiliari pentru pozitia sa favorabila constructiei de noi centre rezidentiale precum si birouri (fiind aproape de zona Pipera). La ceea ce s-a scris deja trebuie adaugat un punct de importanta vitala: construirea centrului comercial Andronache. ca urmare a faptului ca terenurile sunt ieftine si a prezentei in zona a importantelor axe stradale. cateva importante investitii au fost realizate de marile GDO alimentare. ar putea fi unul dintre viitoarele puncte de dezvoltarea a acestui loc. care desi este in afara perimetrului pe care il analizam. Ghica. car ar putea intra in circuitele turistice. Gherghitei. pentru a putea deservi nu doar populatia care locuieste in acea zona. Zona lacustra ar putea sa fie utilizata atat pentru promovarea sportului nautic. in pozitie strategica. o crestere demografica. artistice si mai ales cele recreative. cat si pe cea din celelalte zone (zona 4. In zona este prezent si un pasaj subteran care leaga Palatul Ghica de Manastire. foarte bine deservite de mijloace de transport. creand astfel un nou brand pentru capitala si aducand cu ea o serie de activitati economice colaterale pentru aceasta zona. inclusiv activitatile culturale. Str.

000 ron/an transformarea lor in spatii economice sau destinatii productive • 79% dintre activitatile economice sunt concentrate in lungul celor trei artere principale Sos. acordarea de • Existenta serviciului de Ambulanta Sociala.42‰ in zona Plumbuita.7 Analiza SWOT a zonei Plumbuita – Steaua Rosie .775 societati economice rezidentiale • 15 din aceste societati au o cifra de afaceri de • Reorganizarea spatiilor abandonate si peste 4.000 locuitori • Potential de extindere comercial si rezidential. ceea ce poate duce la crearea de • Predominarea populatiei din grupa de varsta apta lcouri de munca de munca (66% locuitori cu varsta cuprinsa intre 19-60) • Cresterea fenomenului de mobilitate a populatiei • Rata scazuta a mortalitatii (9.200.3‰ in sectorul 2 si 11. 2.Petricani Puncte tari Oportunitati Situatia economica Situatia economica • Dezvoltarea unui mediu economic. care rechizite gratuite. programe pentru ofera servicii socio-psiho-medicale dotarea cu calculatoare) • Dezvoltarea de centre rezidentiale in cadrul programelor sociale Infractionalitate • Existenta patrulelor de interventie Infractionalitate • Instalarea unui sistem de supraveghere video • Disponibilitatea administratiilor publice de a se implica in cresterea sigurantei comunitare Dezvoltare urbana Dezvoltare urbana a) Accesibilitate si infrastructura urbana a) Accesibilitate si infrastructura urbana • Prezenta principalelor artere de transport din • Existenta unor terenuri nefolosite in 144 . Str. reusind astfel sa combata depozitarea ilegala a deseurilor. Petricani Investitii Investitii • Punct de interes pentru investii imobiliare .• Posibila dezvoltare in zona din jurul lacului Plumbuita a spatiului rezidential Panorama complexul rezidential “Blue Tower”. 1 • Impulsionarea activitatilor economice si scoala generala. 1 scoala de limba araba) crearea de noi locuri de munca • Infiintarea unor servicii si programe de sprijinire • Existenta programelor de sustinere a familiilor defavorizate in cadrul manastirii financiara a elevino (acordarea suplimentului de hrana.unui numar semnificativ de activitati in sectorul de gestionare si de adunare a deseurilor. Colentina. Sos. care se II si a complexului comercial Galleria adreseaza populatiei cu venituri medii Bucharest • Posibilitatea obtinerii de finantari de la bugetul local si din fonduri externe Situatia demografica Situatia demografica • Populatie de aproape 24. prin prezenta • Investitii private in construirea de spatii celor 1. in raport cu 12. un control foarte mare al teritoriului.5‰ in Bucuresti) Caracteristici sociale Caracteristici sociale • Prezenta a 4 unitati de invatamant (2 gradinite. Dana Ghica.

3 furturi din societati commerciale. ca si accesul pe piata muncii. troleibuz 66. 182. ce ar putea fi trasformate in spatii productive Asfaltarea strazilor din interiorul arealului Organizarea unei piete agro-alimentare Puncte slabe Situatia economica • Prezenta scazuta a agentilor economici (8. ca urmare a scaderii puterii de cumparare Investitii • Stagnarea investitiilor in perioada crizei • Inasprirea conditiilor de obtinere a finantarilor Situatia demografica • Fenomenul de migratie ia amploare (din chestionare rezulta ca 65% din membrii comunitatii se transfera in alte zone ale Bucurestiului) • Imbatranirea populatiei Caracteristici sociale • Nivel educational scazut in cadrul comunitatii de rromi. 69 furturi din auto.• sectorul 2 – Colentina. victime ale violentei in familie • Lipsa serviciilor medicale publice in cadrul perimetrului analizat • Inexistenta unor programe de incluziune sociala a membrilor etniei rrome Infractionalitate • Potential criminogen ridicat (conform datelor Politiei Comunitare: 148 fapte penale in primele 6 luni ale anului: 13 talharii. 282.9‰ in sectorul 2 ) • procentul populatiei sub 18 ani mai mic in raport cu media pe Bucuresti (15% in Plumbuita. tramvaie 16 i 36) • • prezent.1‰ in Bucuresti si 9.9% in Bucuresti ) • Spor natural negativ (-0. raportat la 16.417 operatori inregistrati in sectorul 2) • Nu toate firmele inregistrate au intr-adevar punctual de activitate in cartier. adica 13. D-na Ghica si Petricani Zona strabatuta pe arterele externe de mai multe mijloace de transport public (autobuze 153.1‰ in Plumbuita. din cauza gradului scazut de integrare a membrilor etniei • Spatii locative insuficiente Infractionalitate • cresterea ratei somajului si a saraciei. 11 furturi din locuinte. 1 Amenintari Situatia economica societatilor de mici • Predominarea dimensiuni.5% in sectorul 2 si 17. care au dificultati in infruntarea crizei economice • Cresterea ratei somajului • Fenomenul de emigrare a fortei de munca specializata • Piata de consum tot mai scazuta. ceea ce inseamna in realitate o cifra si mai mica • Nivel de trai scazut • Nivel scazut al productivitatii (activitati low tech) si prezenta societatilor care nu se bazeaza pe un nivel tehnologic ridicat Investitii atractivitate pentru investitorii • Slaba economici din cauza aspectului neingrijit al zonei si a lipsei serviciilor Situatia demografica • rata natalitatii mai mica decat media pe Bucuresti (9. 28 distrugeri.3‰) Caracteristici sociale • Nivel ridicat al ratei somajului (271 someri. copii mai mici de 3 ani. 167.29% din totalul de 21.25% din totalul sectorului 2) • Probleme de siguranta publica • Lipsa unor centre de zi dedicate unor grupuri tinta: persoane cu nevoi speciale. ceea ce are ca si consecinte cresterea ratei criminalitatii • lipsa unor programe sociale pentru reduce rea faptelor de violenta comise de gastile de 145 . comparativ cu 10.

9 cartier furturi de autovehicule) • numarul redus al efectivelor de politisti si insuficienta colaborare intre institutiile responsabile – Politie. Elemente externe zonei Masterplanul de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani. obiectivele / prioritatile identificate.1.1.1. cat si la 146 .1. de mediu. Politia Comunitara Dezvoltare urbana Dezvoltare urbana • Situatia negativa in ceea ce priveste retelele de • Posibila concentrare a investitiilor in canalizare si de apa infrastructura in zona Fabrica de Gheata. Prioritati la nivelul UE Romania trebuie sa se racordeze atat la Politica de Coeziune a Uniunii Europene (care se axeaza pe trei obiective: convergenta.1. unde se construieste complexul rezidential • 27 din cele 67 de strazi sunt neasfaltate • Lipsa unei retele de transport in interiorul zonei • Neluarea unor masuri pentru curatarea spatiilor nefolosite. Bucuresti este elaborat in concordanta cu prioritatile stabilite la nivelurile: Uniunii Europene. a contextului socio-economic.furt din buzunare/genti. 3. 14 furturi simple. Jandarmerie. precum si pe baza sugestiilor partenerilor/ actorilor locali consultati. national. planul de actiune ales pentru zona Plumbuita au la baza analiza cadrului strategic. 3. Strategia dezvoltarii zonei de actiune urbana 3. care au fost transformate • Trafic foarte intens pe cele 3 artere principale in depozite de deseuri menajere • Insufiecienta structurilor dedicate timpului liber si activitatilor culturale • Inexistenta unei piete agroalimentare 3. de accessibilitate si transport si pe piata imobiliara. regional si local. competitivitate regionala si cooperare teritoriala europeana). Sector 2. Fundamentarea strategiei zonei Plumbuita – Steaua Rosie .1.Petricani Strategia definita.

2. Programul Operational Regional (2007 – 2013). Proiectele desfasurate sub obiectivul “Convergenta” pot fi finalizate prin cele trei fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul National de Dezvoltare se concentreaza.2 Prioritati la nivelul national Enumeram in continuare principalele documente strategice necesare in procesul de dezvoltare strategica a Romaniei. este documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala. al carui scop consta in reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala in regiunile din cadrul UE. Cadrul Strategic National de Referinta (2007 – 2013). In acelasi timp. Trebuie aminitit faptul ca propunerile Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale in perioada de programare 2007-2013 reflecta o reorientare in sensul sustinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale incluse in Agenda Lisabona si Agenda Göteborg.). 3. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economica si sociala. credite externe. la indeplinirea carora va trebui sa contribuie. incercand in acest scop imbunatattirea conditiilor pentru cresterea si ocuparea fortei de munca. Totodata.2013. cat si externe (fondurile structurale si de coeziune. care se axeaza pe reducerea cat mai rapida a decalajelor existente fata de UE prin metode promovate la nivel european si care vor beneficia de o sustinere financiara substantiala din partea UE. la nivel national: 1. cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere. cu un PIB<75%. Romania puncteaza alinierea politicii sale de dezvoltare la prioritatile europene de dezvoltare. PND constituie. Planul National de Dezvoltare (PND) (2007 – 2013). prin folosirea PND-ului. Cu alte cuvinte. ocuparea deplina si protectia durabila a mediului. dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport. ce grupeaza in interior mai multe domenii si sub-domenii prioritare: 1. obiectivul amintit urmareste accelerarea procesului de convergenta a Statelor membre si a regiunilor mai putin dezvoltate. in primul rand asupra prioritatilor si obiectivelor compatibile cu domeniile de interventie a Fondurilor Structurale si de Coeziune. instrumentul fundamental pe care Romania il are la dispozitie in idea de a recuperara cat mai rapid decalajul existent la nivel socio-economic.). Planul National de Dezvoltare (PND) pe perioada 2007-2013. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei. 4. 3. etc. fonduri UE pentru dezvoltare rurala si pescuit. urban-rural. PND serveste si la stabilirea ordinii prioritatilor investitiilor publice pentru dezvoltare. Toate regiunile Romaniei se incadreaza in obiectivul “Convergenta”. reprezentand strategia agreata de Comisia Europeana pentru utilizarea instrumentelor structurale.prioritatile Agendei Lisabona. si a directiilor catre care vor fi alocate fondurile publice pentru investitii. ca si fundamentarea acesteia pe masuri considerate stimuli de dezvoltare socio-economica durabila la nivel european. si pe de alta parte la nivel intern (ex. Asadar. 3. regiunea X fata de media nationala etc.1. Strategia PND include sase prioritati nationale de dezvoltare. proveniente atat din surse interne (buget de stat. Pe aceleasi obiective ale Agendei Lisabona si ale Agendei Göteborg se axeaza strategia de dezvoltare a PND 2007-2013. 147 . etc. Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune (FC). de altfel.). protejarea si imbunatatirea calitatii mediului.1. 2. pe de o parte intre Romania si Uniunea Europeana. bugete locale. Astfel. Tot in baza PND a fost elaborat Cadrul Strategic National de Referinta 2007 . si anume cresterea competitivitatii.

intr-un context de crestere sustinuta si durabila. care sustin cresterea economica”. intarirea capacitatii administrative. Acestea sunt impartite la randul lor in sectiuni mult mai specifice. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere. cultura. POR urmareste reducerea diferentelor existente la nivel socio-economic. s-a stabilit aducerea nivelului calitatii vietii in regiunea Bucuresti-Ilfov la acelasi nivel cu cel inregistrat in celelalte capitale europene. Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov 2007 – 2013 (PDR BI).3. care are ca scop ajutorarea regiunilor UE cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana a UE 27. asemenea celoralte programe operazionale. intre regiuni mai dezvoltate sau mai putin dezvoltate ale tarii. contribuie la indeplinirea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala si al Cadrului Strategic de Referinta. prin notiunea de “calitate a vietii” s-a definit accesul la serviciile publice. Fondurile pentru proiectele finantate prin POR vin de la Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR).1. si prin dezvoltarea structurilor ce ofera sprijin dezvoltarii afacerilor si antreprenoriatului. 5. Cadrul Strategic Regional pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. De asemenea. turism. prin reabilitarea infrastructurii urbane. Prin obiectivul sau general. Prioritati la nivelul regional La nivel regional au fost adoptate urmatoarele planuri si strategii: 1. care vor incerca sa obtina finantare prin Programele Operationale Sectoriale si Regionale. numite Axe prioritare. care se adreseaza celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. domeniul major de interventie – Planuri integrate de dezvoltare urbana. pana in 2015. urmareste cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca. promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative. dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol. imbunatatirea serviciilor urbane. cooperare transnationala. inclusiv cele sociale. Planul regional de actiune pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala si Planul de implementare a planului regional de actiune 2006 + 2008. in cadrul urmatoarelor domenii: transport. Prima axa prioritara. Pentru alcatuirea Strategiei de dezvoltare durabila a perimetrului Plumbuita – Steaua Rosie Petricani s-au avut in vedere si obiectivele ca apartin Programului Operational Regional. dezvoltare si regenerare urbana. in regiunile Romaniei. prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri. atat din punct de vedere economic. POR-ul este un document stategic care urmareste implementarea elementelor Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala din Planul National de Dezvoltare. mediu. 6. unul dintre Programele Operationale romanesti agreate de UE. 30% din totalul fondurilor au fost alocate de Programul Operational Regional acestei axe. 4. Ca obiectiv general. 3. si crearea locurilor de munca de calitate pentru toti. denumite Domenii de Interventie. Bucuresti – Ilfov. Strategia regionala de inovare a regiunii Bucuresti – Ilfov. Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (2007-2013) urmareste sa sprijine proiectele regionale de investitii publice. dezvoltarea resurselor umane. diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii. Programul Operational Regional acopera sase arii principale. adica “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile. 2. adica diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala. infrastructura sociala. POR. cat si social. 148 .4. 3.1.

2. in scopul rezolvarii problemelor de mediu. Optiunea spatial teritoriala: – intarirea zonei metropolitane printr-o coeziune si competitivitate spatiala (urmareste integrarea policentrica de dezvoltare prin vectorii de atractie ai orasului: poli de dezvoltare noi in cadrul regiunii. aeroporturi. Stimularea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca Prioritati 1.In regiunea Bucuresti-Ilfov intra capitala tarii si judetul Ilfov. Cresterea economica si crearea locurilor e munca Obiectivul I: Imbunatatirea capacitatii administrative Priveste eforturile foarte mari pe care o administratie locala sau regionala trebuie sa le faca in mod sustinut. Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii 3.258 km) si 2. Administrarea regionala 2. ceea ce face ca regiunea sa fie. 149 . urbana. porturi. de trafic si sociale. lungime totala: 6 500 km). cale ferata. Coridorul IX: Helsinki – S. specializarea functionala prin inovare (cu alte cuvinte urmareste consolidarea unui parteneriat intern intr-un numar de sectoare bazate pe servicii si productie). articulate pe patru prioritati de dezvoltare. Coridorul IV: Berlin – Nümberg – Praga – Budapesta – Bucuresti – Constanta – Salonic – Istanbul (legatura EU-Drumul Sud-Est European. Obiective specifice 1. daca se tine cont de faptul ca Bucurestiul este principalul nod de transport al tarii. iesire la port. In plus. legatura la Dunare prin feribot. Astfel: 1. Lungime totala: 3. Mediu 4. Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev – Liubashevska – Chisinau – Bucuresti – Dimitrovgrad – Alexandropolis (strazi. Optiunea legata de structura activitatilor economice 3. Imbunatatirea calitatii mediului inclusiv utilizarea eficienta a resurselor de energie 4. Imbunatatirea capacitatii administarative regionale 2. alaturi de axa de dezvoltare Bucuresti – Ilfov: Voluntari si Otopeni). in proportie de peste 90%. Obiectivul II: Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii Este prioritatea regionala principala. bunastarea sociala si protectia mediului inconjurator si la ocuparea deplina a fortei de munca pentru combaterea saraciei si excluderii sociale). sprijinirea cresterii economice durabile (se refera la cresterea standardului de viata. Optiunea de dezvoltare Dintr-o analiza a nevoilor au rezultat patru obiective specifice. calea ferata. Accesibilitate si mobilitate 3. Pentru definirea strategiei de dezvoltare a regiunii au fost numite trei seturi de optiuni principale: 1. transport combinat. capitala Romaniei va fi traversata si de doua din coridoarele PanEuropene multimodale.

Planul Urbanistic General cuprinde obiectivele strategice si urbanistice de dezvoltare. care au rolul de piloni ai cresterii economice si a reducerii saraciei. economie rurala si marketing regional Investitiile care se incadreaza in acest obiectiv servesc la imbunatatirea structurii si performantei activitatilor economice din regiune. termenul de durabilitate exprima imbunatatirea calitatii vietii si a conditiilor de locuit. 3. obiectiv strategic nr. plus faptul ca Bucurestiul este un important centru feroviar.urmareste contributia la dezvoltarea regionala prin raspunderea si responsabilitatea deplina in administrarea resurselor fizice si nemateriale ale regiunii. Prioritatea 1 – guvernarea regionala . se refera la diversificarea si internationalizarea economiei regionale ca piloni ai cresterii economice si ai crearii locurilor de munca. 3. dupa cum urmeaza: 1. educatie si ocuparea fortei de munca.Petricani se regasesc printre cele propuse de PUG: 1. Obiectivul III: Imbunatatirea calitatii mediului Acest obiectiv se bazeaza pe principiul de durabilitate. Prioritatea 4 – cresterea economica si ocuparea fortei de munca – urmareste sprijinirea educatiei si cercetarii. a inovatiei si imbunatatirea productivitatii. Prioritatea 2 – acesibilitate si mobilitate – se refera la imbunatatirea atractivitatii regiunii Bucuresti-Ilfov si la dezvoltarea de oportunitati prin cresterea accesibilitatii in regiune si a mobilitatii intre regiuni. pot reduce dependenta de traficul rutier. turism si cultura. Intreprinderile au nevoie de sprijin pentru imbunatatirea activitatilor. exprimat in acest caz prin dezvoltarea coerenta a teritoriului. a costurilor de transport. de asemenea. care duce la reducerea emisiilor de gaze si. precum si prioritatile necesare pentru realizarea acestora. dar mai ales reducerea impactului activitatilor antropice asupra mediului natural si regenerarea sistemelor naturale de mediu. 150 . care in acest fel se diminueaza. Totodata.4 Prioritati la nivelul municipiului Bucuresti In ceea ce priveste municipiul Bucuresti. internationalizarea economiei regionale trebuie incurajata prin ajutarea IMM-urilor in accesarea pietelor si furnizorilor externi. Acest factor. I – accentuarea identitatii Municipiului Bucuresti in vederea transformarii sale intr-o metropola europeana.1. care includ si resursele “virtuale”. a produselor si a sistemelor de gestiune a standardele impuse de competitia globala si interna si in acelasi timp. intr-un context de durabilitate si deplina conformitate cu acquis-ul comunitar si cu alte angajamente internationale asumate de Romania. Obiectivele Primariei Sectorului 2 si ale zonei Plumbuita – Steaua Rosie . Nu trebuie neglijate nici efectele pozitive pe care astfel de masuri le au asupra sanatatii umane si nici timpii de transport. care constituie unul dintre coridoarele Pan Europene de Transport. 2. a zonelor urbane si rurale si a sistemelor de productie locale. In Planul National de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov (elaborat pentru perioada 2007-2013) au fost incluse patru prioritati de dezvoltare.1. Prioritatea 3 – mediu – are ca scop imbunatatirea calitatii vietii prin adoptarea unei abordari in dezvoltarea teritoriului care sa reduca impactului activitatilor umane asupra sistemelor naturale si de mediu. totodata. prin compatibilitatea procesului de transformare a teritoriului punctand pe integritatea fizica si pe identitatea culturala a zonei. este un avantaj important pentru regiunea Bucuresti Ilfov. Obiectivul IV: Investitii in inovare regionala si internationalizare.Prezenta in apropiere a Dunarii. 4. precum alocarile financiare din fonduri publice.

2. imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala. 6. supraveghere cu dispozitive video. Planurile de dezvoltare nationala si regionala pentru perioada 2007-2013 cuprind cele cinci domenii prioritare: competitivitate. Aceste documente au fost elaborate pentru a sta la baza accesarii Fondurilor Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene. sanse egale pentru persoanele defavorizate. transporturi. In ceea ce priveste dependentii de droguri: centre de reabilitare. anume Primaria Sectorului 2. 4. obiectiv strategic nr. integrarea minoritatilor. reducerea consumului de apa si energie. III . facilitati de ingrijire a copiilor (crese. zona Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani este obiectul interventiei publice. gradinite). comert. administrarea apelor reziduale. 3. oferind astfel posibilitatea de a gestiona programele de dezvoltare economica integrata. dezvoltare rurala si mediu. Cresterea confortului vietii: facilitarea accesului la servicii medicale si alte servicii publice. asociatii mutuale.2. obiective care au ca principal scop imbunatatirea vietii locuitorilor. II – dezvoltarea atractivitatii Municipiului Bucuresti pentru a corespunde cu pozitia sa de Capitala a Romaniei. obiectiv strategic nr.dezvoltarea capitalei ca Aglomeratie Urbana si a rolului sau activ atat la nivel regional. dezvoltarea colaborarii public-privat. Elemente specifice zonei Procesul de dezvoltare a sectorului 2 este sub directa coordonare a autoritatii publice locale. asigurarea sigurantei si prevenirea infractionalitatii. Municipiul Bucuresti reprezinta principalul pol de dezvoltare al acestor unitati teritoriale. ce se axeaza pe: sprijinirea companiilor. resurse umane.1 Politici publice In vederea implementarii unor programe si actiuni specifice. Aceste foruri sunt abilitate sa decide modul in care sunt alocate fondurile alocate dezvoltarii de investitii la nivel local. servicii pentru IMM-uri.2. Dezvoltarea inovatiei antreprenoriale si stimularea fortei de munca. monitorizarea calitatii aerului. implicarea rezidentilor in supravegherea cartierelor.1. In mod special. 5. Reintegrarea persoanelor excluse: consiliere. 151 . prin intermediul institutiei Primarului si a Consiliului Local. imbunatatirea iluminarii stradale. a spatiilor verzi. Zona Plumbuita este unul din beneficiarii interventiilor publice ale PS2. 3. Aceasta pozitie deriva din rolul de capitala. care urmareste protejarea mediului inconjurator si a sanatatii locuitorilor. Oferirea de facilitati: facilitarea serviciilor pentru varstnici si copii. cat si metropolitan. 4. sociale. IV – imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor. implicarea in viata comunitatii. 2. in functie de necesitatile identificate. ca urmare a indicatorilor economici si sociali. renovarea cladirilor pentru a oferi spatiu unor activitati economice. planuri de formare si invatare a limbilor orientate spre nevoile caracteristice minoritatilor. reducerea poluarii fonice. proiecte de reabilitare. obiectiv strategic nr. de unde se va pleca inspre dezvoltarea celorlalte regiuni. promovarea surselor de energie reinnoita. sau stabilit urmatoarele politici publice: 1. in conformitate cu normele comunitare aflate in vigoare. iar politicile publice dezvoltate pentru zona Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani vor fi compatibile cu interventia in alte zone ale sectorului 2: 3. Primaria Sectorului 2 a stabilit obiective de dezvoltare pentru perioadele de planificare a fondurilor europene. Dezvoltarea mixta a zonei Plumbuita. prin: reabilitarea spatiilor publice. 3. prin mijloace sustenabile.1. Dezvoltarea comunitara prin: imbunatatirea capitalului social.

sprijin pentru utilizarea tehnologiilor informationale si de comunicare pentru formare. Trebuie sa se considere. 3.conectarea transportului public la zona locurilor de munca si de formare in zona respectiva sau in afara acesteia. Bucuresti (dupa o atenta evaluare a nevoilor la nivel local) si Planul Local de Dezvoltare Durabila a Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. care rezuma problemele politicilor locale din ultimii ani: Cresterea rolului economic si social al Sectorului 2 in cadrul regiunii Bucuresti – llfov Dezvoltarea serviciilor Dezvoltarea echilibrata a tuturor zonelor Sectorului Dezvoltarea constructiilor pentru activitati economice Valorificarea potentialului turistic Imbunatatirea calitatii locuirii Siguranta populatiei la nivelul Sectorului 2 Realizarea iluminatului pietonal in mediul urban. comert electronic) Pentru succesul efectuarii unor schimbari radicale in zona studiata. nevoile identificate de PS2 la nivel de macrocategorii sunt prezentate in tabelul de mai jos. este esentiala colaborarea intre toate autoritatile implicate la nivelul sectorului 2. 2) Planul Local de Actiune si 3) Portofoliul de proiecte. cresterea ocuparii locurilor de munca. Astfel de proces de dezvoltare tin cont de elementele de dezvoltare durabila si constrangerile impuse de finantarile europene. mediu inconjurator. promovarea educatiei integrate si planuri de formare care vizeaza reintegrarea persoanelor marginalizate si defavorizate. de asemenea. sprijin pentru IMM-uri. Cresterea suprafetelor de spatii verzi Gestionarea eficienta a deseurilor Reabilitarea energetica a blocurilor in vederea indeplinirii prevederilor protocolului de la Kyoto. Urmand o metoda deductiva. sisteme de IT pentru managementul resurselor umane. 7. dezvoltarea serviciilor de interes public (domeniile prioritare fiind: educatie si formare.Petricani are la baza strategiile de dezvoltare adoptate la nivel local – Sector 2.2. putem proiecta dezvoltarea zonei Plumbuita – Steaua Rosie . si continuand cu nivelul regional si municipal. Fluidizarea traficului Reducerea numarului de accidente rutiere prin cresterea sigurantei traficului rutier (realizarea unui iluminat rutier adecvat normelor). importanta majora a politicilor si programele dezvoltate si promovate de Primaria Municipiului Bucuresti.2 Prioritati de dezvoltare la nivelul Sectorului 2. Reducerea cheltuielilor aferente iluminatului urban. Eficientizarea energetica a sistemelor de iluminat urban. Din punct de vedere al obiectivelor. Dezvoltarea societatii informationale prin: educatie si cultura. Asigurarea securitatii in scoli.1. 152 . sanatate. care cuprinde: 1) Strategia Locala de Dezvoltare Durabila. adica pornind de la nivelul european.Petricani ca element intrinsec al dezvoltarii mai largi a Sectorului 2. Bucuresti Strategia de dezvoltare a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . in special in zonele cu risc ridicat de infractionalitate.

prin: Derularea programelor de invatare pe parcursul intregii vieti Dezvoltarea programelor educationale de prevenire a abandonului scolar. economic. obiectivele strategice pe termen mediu si-au structurat prioritatile dupa cum urmeaza: Siguranta cetatenilor din cartier si lupta impotriva bandelor de cartier si a crimei organizate Combaterea riscurilor de excluziune sociala a persoanelor varstnice si cresterea calitatii vietii acestora prin dezvoltarea serviciilor de tip centru de zi Dezvoltarea si diversificarea gamei de servicii sociale. Protectia populatiei rrome Dezvoltarea serviciilor de sanatate (Extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spitalelor si dotarea cu aparatura medicala) Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap Protectia si promovarea drepturilor copiilor si tinerilor si asigurarea securitatii in scoli. Cresterii accesului la servicii de asistenta medicala si servicii comunitare. prin: Sprijinirea procesului de pregatire continua a personalului din sistemul de asistenta sociala Reducerea numarului de persoane asistate social. Strategia de dezvoltare durabila a sectorului 2 puncteaza elementele de viziune strategica de dezvoltare a intregului sector. Dezvoltarea serviciilor de sanatate Dezvoltarea infrastructurii scolare Cresterea accesului la servicii de asistenta medicala si servicii comunitare Protectia si promovarea drepturilor copiilor si tinerilor. 153 . Protectia victimelor violentei in familie. Reabilitarea patrimoniului cultural – istoric Valorificarea patrimoniului cultural – istoric Constientizarea publicului cu privire la valorile culturale – istorice locale Integrarea actiunilor culturale in viata comunitatii locale Atragerea de resurse financiare pentru valorificarea mostenirii culturale Dezvoltarea unui centru cultural polivalent la nivelul Sectorului 2 Strategia de dezvoltare durabila elaborata in Agenda 21 a sectorului 2 din Bucuresti cuprinde o descriere detaliata a aspectelor relevante referitoare la obiectivele macro-zonelor: social. mediu inconjurator si minoritari (rromi).Combaterea riscurilor de excluziune sociala a persoanelor varstnice si cresterea calitatii vietii acestora Protectia populatiei rrome Cresterea calitatii vietii pentru populatia rroma Cresterea accesului pe piata muncii pentru rromi Cresterea nivelului educational si a nivelului de acces la educatie pentru rromi Protectia sociala a persoanelor cu venituri reduse. 2. Protectia victimelor violentei in familie si a persoanelor cu venituri reduse. Cresterii nivelului educational si a nivelului de acces la educatie. Sub aspectul dezvoltarii sociale la nivelul Sectorului 2. cultural. Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap Asigurarea unui sistem educational eficient. dar care sunt apte de munca Atragerea prin programe de pregatire si stimulare a personalului din sistemul de asistenta sociala. in contextul exercitiului programatic national privind atingerea tintelor la nivel local de convergenta si coeziune. Imbunatatirea dezvoltarii de programe pentru diminuarea fenomenului de migrare a fortei de munca de inalta calificare Sustinerea pregatirii continue a personalului din invatamant Asemenea obiective specifice puncteaza pe realizarea pe termen lung a: 1. Dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii scolare si unitatilor de invatamant Asigurarea unui sistem educational eficient.

Valorificarea potentialului turistic prin refacerea si modernizarea patrimoniului arhitectural cu valoare cultural-istorica Referitor la dezvoltarea culturii. Integrarea actiunilor culturale in viata comunitatii locale.3. PS2 a inteles ca este nevoie de o abordare integrata a chestiunilor comunitatii. Cresterea nivelului educational si a nivelului de acces la educatie 2. integrarea minoritatilor. crearea / reorganizarea structurilor de asistenta sociala. Cresterea accesului la servicii de asistenta medicala si servicii comunitare 3. obiectivele strategice de dezvoltare culturala pe termen mediu si lung in sectorul 2 sunt urmatoarele: 1. calificarea resurselor umane la accesul pe piata muncii. Identificarea unor solutii pentru includerea romilor in sistemul asigurarilor de sanatate. Dezvoltarea sectorului de constructii (pentru activitati economice si ansambluri comerciale/ rezidentiale) si extinderea retelelor tehnico-edilitare si reabilitarea fondului construit existent in zonele deficitare 6. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor publice 5. Valorizarea si promovarea turistica a obiectivelor culturale reprezentative pentru sector prin promovarea de evenimente culturale si inscrierea obiectivelor in circuite turistice prin parteneriate public-private. 3. Constientizarea publicului cu privire la valorile cultural . In ceea ce priveste dezvoltarea economica. 2. Cresterea nivelului veniturilor familiale c. Cu privire la etnia rroma. Solutionarea problemelor privind documentele de identitate si stare civila b. considerand urmatoarele obiective generale ca fiind strategice pentru integrarea si incluziunea sociala a rromilor: 1. Cresterii calitatii vietii. prin: a. Ca urmare a structurii specifice a cartierului analizat (Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani). sa reduca munca la negru (facilitand accesul la piata de munca) si sa puna accentul pe eliminarea actiunilor discriminatorii la adresa etniei rrome (prin 154 . 5. proiectele considerate prioritare vizeaza in mod special politicile de protectie si asistenta. Cresterea calitatii vietii. politicilor de incluziune sociala.istorice locale si atragerea lor la evenimente. Cresterea accesului pe piata muncii In scopul indeplinirii obiectivelor amintite si a minimalizarii riscurilor. 2. Cresterea rolului economic si social al Sectorului 2 in cadrul regiunii Bucuresti-Ilfov. au fost considerate prioritare pe termen mediu si lung urmatoarele obiective: 1. Primaria Sectorului 2 se focalizeaza pe implementarea actiunilor care sa intensifice actiunile de preventie si control (pentru reducerea gradului de infractionalitate). medicatie compensata 4. Atragerea de resurse financiare externe si guvernamentale pentru valorificarea mostenirii culturale. 4. Dezvoltarea echilibrata a tuturor zonelor Sectorului prin planuri integrate de regenerare urbana a zonelor deficitare 3. Cresterii accesului pe piata muncii. Reabilitarea patrimoniului si fondului cultural existent. 4. Fluidizarea traficului si dezvoltarea infrastructurii de transport 4. inscrierea la medicul de familie.

Petricani trebuie sa tina cont atat de nevoile locuitorilor. a diferitelor programe de asistenta sanitara. • Modele de mobilitate urbana durabila: se urmareste stoparea utilizarii inutile a vehiculelor motorizate si. Cresterea suprafetelor de spatii verzi. pentru a reduce nevoia de mobilitate. cu protectia mediului. 3. carton) si valorificarea acestora pentru diferite intrebuintari. hartie. prin care se doreste dezvoltarea terenurilor si proiectarea noilor zone de interventie.3 Principii de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . • Echitate sociala: se doreste integrarea nevoilor esentiale din punct de vedere social. Utilizarea surselor de energie neconventionale. Reducerea poluarii aerului (prin devierea traficului pe unele artere secundare si prin promovarea utilizarii mijloacelor de transport alternative) si a solului si imbunatatirea calitatii apei. utilizare a fortei de munca si a spatiului locativ. aprobat in cadrul Summit-ului de la Rio de Janeiro.Petricani Strategia de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani se bazeaza pe urmatoarele principii de dezvoltare: • Dezvoltare durabila: element fundamental al planului de dezvoltare a zonei Plumbuita. prin: a. folosirea bicicletei. 3. amenajarea de noi parcuri b. 3. care priveste colaborarea intre toate sectoarele comunitatilor locale – cetateni. a mijloacelor de transport in comun). Din punct de vedere al mediului inconjurator. Viziunea strategica a Regiunii de Dezvoltare Bucuresti – Ilfov Comunitatea urbana locala a cartierului Plumbuita / Steaua Rosie / Petricani. unde deseurile menajere sa fie depozitate dupa sortare (sticle. Promovarea problematicii de mediu si educatia ecologica prin dezvoltarea de programe multianuale pentru informarea cetatenilor cu privire la problemele de mediu 5. • Modele de utilizare durabila a terenurilor: acest element consta in planificarea urbana. firme. 4. astfel incat programul sa aiba succes. grupuri de interese – programul de dezvoltare a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . plantarea de pomi si gard viu pe marginea acestora pentru absorbtia noxelor provenite de la autovehicule 2. in scopul de a rezolva problema distributiei inechitabile a bogatiei.1. Primaria Sectorul 2 a considerat prioritare si strategice urmatoarele obiective: 1. iar mijloacele individuale de transport raman a fi utilizate doar pentru facilitarea accesului catre serviciile locale si pentru mentinerea activitatii economice in oras. Una stfel de proces urmareste cresterea simtului de apartenenta la comunitatea locala. • Cetatenii ca factori principali si implicarea comunitatii: pentru a respecta mandatul dat de Agenda 21. in acelasi timp. Gestionarea eficienta a deseurilor bazate pe colectare selectiva si crearea unei statii de transfer. Foarte importanta este strangerea relatiilor dintre institutii si comunitatea locala.intermediul programelor nationale si europene de incluziune sociala si formare profesionala pentru comunitatea rroma). stimularea utilizarii mijloacelor de transport ecologice (mersul pe jos. este individualizata de 155 .1. cat si de cele ale firmelor si institutiilor care participa la dezvoltarea zonei.4.

43 milioane Euro. inclusiv resursele “virtuale”. 1 Prioritatea Guvernare regionala Alocari totale 50 milioane Euro.834. precum: „nivelul de calitate a vietii in Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov este la nivelul celorlalte regiuni capitale europene. 5 Dezvoltarea si 714 milioane Euro. 1413. care este inclusa in Planul Regional de Dezvoltare (PRD). 304 de la administratia locala si 14 Obiectivul principal al strategiei de mediu a regiunii Bucuresti-Ilfov urmareste imbunatatirea calitatii vietii prin adoptarea unei abordari in dezvoltarea teritoriului care sa duca la dimuarea presiunii asezarilor umane si productive asupra sistemelor si resurselor naturale. din care 274 milioane Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. 521.5 finantare de la administratia locala. ce urmareste punctele prioritare prezentate in continuare: Nr. Viziunea zonei Plumbuita trebuie sa aiba in vedere si cerintele Regiunii de Dezvoltare BucurestiIlfov. din care 600. 250 milioane Euro din Fondul de Dezvoltare Rurala. 156 .alte comunitati similare locale prin caracteristicile specifice care o definesc. In cadrul viziunii strategice definite la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov pe o perioada cuprinsa intre 2007 . din care 16 milioane din Fondul Social European. Mediul 1. precum si a diversificarii si internationalizarii economiei regionale ca piloni ai cresterii economice si ai crearii locurilor de munca.721 milioane Euro. Aceste elemente definitorii stau astfel la baza procesului de planificare strategica a perimetrului analizat.084 milioane Euro. intr-un cadru de durabilitate si deplina conformitate cu acquis-ul comunitar si cu alte angajamente internationale asumate de Romania. asa cum sunt alocarile financiare din fonduri publice. in contextul cresterii sustinute si durabile si a asigurarii locurilor de munca de calitate pentru toti”.584 milioane Euro din FEDR. din care economica si 300 milioane Euro din Fondul ocuparea fortei European pentru Dezvoltare de munca Regionala. proces fundamentat pe analizele diagnostic realizate in etape precedente (mediul existent). din care 270 regenerarea milioane Euro din Fondul urbana European pentru Dezvoltare Regionala. Scopul principal consta in imbunatatirea gradului de atractivitate al regiunii BucurestiIlfov si in dezvoltarea oportunitatilor prin cresterea accesibilitatii in regiune si a mobilitatii intre regiuni. Principalul obiectiv al prioritatii pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca consta in sprijinirea sectorului de educatie&cercetare. Descriere Principalul scop este acela de a contribui la dezvoltarea regionala prin raspundere si responsabilitate deplina in procesul de alocare si gestionare a resurselor fizice si nemateriale ale regiunii. pe consultarea unor documente oficiale care contin date statistice si pe consultari publice cu actorii locali interesati. 2 Accesibilitate si mobilitate 3 4 3. Obiectivul principal este de a sprijini zone de actiune urbana defavorizate in implementarea programelor pentru a fi revigorate social si economic. 1030 milioane Euro din Fondul de Coeziune.2013 sunt incluse tinte generice. 790 milioane Euro investitii private/FI. 300 milioane Euro din Fondul de Coeziune. 897 milioane investitii planificate de administratia locala. urmarind prin asta ocuparea deplina a fortei de munca si incluziunea sociala. Cresterea 915.43 milioane Euro din Fondul Social European si 94 milioane Euro de la administratiile locale. inovatie si imbunatatire a productivitatii.

Mai multe dintre aceste proiecte fac referire concreta si la perimetrul Plumbuita. care include si cartierul Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Proiectele propuse.5 Viziunea administratiei locale Viziunea administratiei locale vine sa continue politicile locale ale Consiliului Local al Primariei. guvernarea regionala este reprezentata de administratia de sector. este cel referitor la realizarea traseului telegondolei peste Lacul Colentina.Petricani a fost realizat conform Strategiei de dezvoltare durabila a Sectorului 2 si viziunii stabilite la nivelul municipiului Bucuresti. proiecte sociale si dezvoltare comunitara. infrastructura. 3. Inovatie. Astfel. zona de studiu a prezentului Proiect Integrat de Dezvoltare Urbana.Steaua Rosie . Proiectul de fata are ca scop imbunatatirea vietii cetatenilor din sector. existand astfel un raport direct si obligatoriu intre cele doua institutitii. Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Programul Operational Regional 2007-2013 sunt instrumentele principale care servesc indeplinirii obiectivelor prioritatilor mentionate in PRD. prezentate in numar destul de mare (aproape 90 numai al nivelul acestui an). comerciala. se spera ca si anul acesta o parte dintre proiecte isi vor gasi aplicabilitatea si ca vor fi implementate. 3. Altfel spus. proiecte de mediu. Proiecte ale PS2 pentru reabilitarea zonei Plumbuita – Steua Rosie .1.contributie din surse private. Astfel. o conditie esentiala pentru eficienta unei administratii publice este o buna guvernare. ca proiectul strategic al cartierului Plumbuita . unul dintre aceste proiecte. adica cu Primaria Generala a Bucurestiului. 157 . intitulat “Al saselea raport periodic privind situatia sociala si economica si dezvoltarea regiunilor in UE”. Studiul mai sus amintit demonstra ca guvernarea regionala reprezenta 35% din competitivitatea teritoriala totala. Rezulta asadar. in timp ce restul de 65% este sustinut de ceilalti patru factori (Accesibilitate si Mobilitate. domeniul social. Asa cum s-a intamplat si in anii trecuti. care se refera la structura geografica. mediu. sectorul cultural – si de zone ale sectorului 2. lucru care va duce la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei din zonele respective. Individualizarea zonelor cheie in care se pot aplica finantarile venite de la UE reprezinta o prioritate strategica si depinde de nivelul guvernarii locale si de viziunea de dezvoltare a PS2. Structura Activitatii Economice si Eficacitatea Serviciilor pentru firme).1. proiecte care urmaresc extinderea categoriei de servicii oferite cetatenilor. cultura si turism. Administratia locala a PS2 isi demostreaza capacitatea sa administrativa care-i permite sa promoveze si sa asigure dezvoltarea proiectelor sale: „Primaria Sectorului 2 Bucuresti iti propune sa devina un etalon al calitatii la nivelul primariilor din Romania prin obtinerea si mentinerea unui sistem de elita in furnizarea serviciilor catre cetateni si ceilalti clienti”. acopera o gama larga de ramuri – domeniul economic. mostenirea arhitecturala si functionalitatea urbana a zonei analizate. domeniu economic. viziunea de dezvoltare a Regiunii nu poate fi pusa in practica fara o corelare cu viziunea de dezvoltare urbana si metropolitana. in domenii precum: regenerare urbana / amenajarea spatiilor verzi. Asa cum reiese si din studiul DG Regio. In cazul Municipiului Bucuresti. Pentru realizarea acestor proiecte au fost luate in considerare aspectele specifice cartierului Plumbuita/ Steaua Rosie / Petricani.Petricani Primaria Sectorului 2 are in plan mai multe proiecte pentru reabilitarea si modernizarea diferitelor zone mai putin favorizate ale sectorului. sociala. folosindu-se de interventiile si finantarile publice.6. a carui activitate nu se poate desfasura fara o legatura directa cu guvernarea locala.

un alt proiect analizat de Administratia Primariei Sectorului 2 face referire la construirea unui pasaj rutier in zona soselelor Colentina. Totul a pornit de la reprezentantii Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania si de la cei ai Asociatiei “Bio-Romania”. In paralel cu initiativele Primariei Sectorului 2.P. Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti.Directia Apelor Arges – Vedea S.Scopul acestui proiect este acela de a oferi celor care locuiesc sau lucreaza in arealul lacului Colentina un plus de confort. este in acest moment in stadiu de elaborare a Studiului de Oportunitate si de realizare a Caietului de Sarcini. Ministerul Educatiei. Andronache si a strazii Gherghitei. Scopul principal al acestui grup il constituie rezolvarea problematicilor constante in zona lacului. se vrea si punerea la punct a unui program de masuri coerente pentru gestionarea deseurilor din acel perimetru. Sector 2. sunt in derulare in prezent lucrari de introducere a retelelor de canalizare pe strazile Bujorul Alb si Cremenita (1 SPAU si 3 statii de preepurare a apelor meteorice SPAM). Consilier obstesc zona Plumbuita. Pe langa functia turistica de interes regional si impactul pe care l-ar avea asupra Bucurestiului. Din acesta categorie. neasfaltarea strazilor. Cu alte cuvinte. si anume – lipsa canalizarii. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Pentru punerea in valoare a obiectivelor turistice din sectorul 2. Pe alte strazi. Valorizarea acestui areal nu se refera doar la aspectul cultural. Inovarii. Alte proiecte aflate in coordonarea Primariei Sectorului 2 se refera la investiiile in retelele de apa si canalizare. care a primit deja aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. dedicat schimbarii imaginii cartierului.G. Camera Deputatilor – Comisia de Administratie Publica. au fost luate in considerare si alte iniziative. prin acordarea unui plus de activitati. odata cu amenajarea eficienta a zonei lacurilor. Spatarul Gorgan). care vor avea opriri in diferite puncte de interes public stabilite de-a lungul acestora. proiectul telegondola urmareste si punerea in valoare si includerea in circuitul turistic a unor zone cu potential natural si antropic deosebit (fiind vorba aici de valorificarea salbei de lacuri si a zonelor verzi din acea zona a Bucurestiului).D.A. Pe langa descongestionarea traficului. ci si la cel economic. Primaria intentioneaza ca acest proiect sa fie eligibil pentru finantarea cu fonduri europene. probleme sociale si infractionale. Primaria Municipiului Burcuresti. Astfel. Acestea fiind proiectele cu reale sanse de punere in practica. prin crearea de noi locuri de munca si atragerea de investitii din sectorul public-privat. care este proiectata sa porneasca in acest nod rutier. a luat fiinta si un Grup de Lucru numit “Adopta Lacul Plumbuita – Adopta O 9 Atitudine!”. un astfel de program urmareste transformarea zonei in favoarea cetatenilor. La prima intalnire au participat reprezentanti ai diferitelor administratii publice si institutii culturale: Administratia Nationala “Apele Române” . Cercetarii. care au lansat in partea a doua a lunii iulie 2009 acest proiect. In cadrul intalnirilor lunare ale membrilor grupului se vor prezenta propuneri si idei de solutionare a problemelor din zona direct afectata. un avantaj foarte important al proiectului consta in descongestionarea traficului si in amplasarea unor zone pietonale sub traseul telegondolei. Amenajarea Teritoriului si Echilibrului Ecologic. pasaj care ar avea ca scop descongestionarea traficului pe traseul viitoarei autostrazi Bucuresti-Brasov. Ilfov-Bucuresti. Proiectul. este posibila si infiintarea unor trasee pentru vaporase pe lacurile Tei si Plumbuita. cunoscuta fiind problema traficului intens din aceasta zona a Bucurestiului. Directia de Sanatate Publica 158 . Primaria Sectorului 2 desfasoara lucrari de asfaltare (din zona de studiu Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani fiind inclusa in acest program Str. In acelasi timp. Politia Comunitara a Sectorului 2. A. Fundeni.

bine conoscute si nerezolvate din 1992). competitivitate economica: dezvoltarea mediului de afaceri in perimetru Plumbuita – Steaua Rosie . 3.2. recreative. Zona prezinta un potential nefolosit si pentru desfasurarea unor activitati culturale. 6.Petricani In urma consultarilor publice cu actorii locali interesati. dezvoltarea mediului de afaceri in mod durabil.Petricani. 2. construirea de 2 pasaj suprateran).. 4. Garda de Mediu. Sectia 7 Politie. Ca urmare a analizei diagonistic realizate la nivelul zonei Plumbuita –Steaua Rosie . 3. pentru o programare pe perioada medie/lunga au fost identificate urmatoarele 6 directii strategice: 1. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. consideram esentiala sustinerea colectiva a strategiei din partea tuturor actorilor locali ai comunitatii.C. 2. precum si efortul comun in implementarea de proiecte de dezvoltare strategice la nivelul zonei Plumbuita –Steaua Rosie . incluziune sociala. de agrement si turistice. special in zona de maluri de pel ac Plumbuta aferente zonei Steua Rosie si Plumbuita). crestera sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii. egalitate de sanse si cresterea serviciilor sociale. de infrastructurii de transport si de infrastructurii de utilitati (in primis referitor la retea de apa si canalizare din cartier. 3. oferirea de sanse egale pentru minoritatii (special rromi) din cartier. Manor Center S. resolvand probleme de mediu din zona. 5. unde in anul de 450 ani de istoria Manastirului nu ajunge sistema de trasport public). Obiectivul general este referitor la imbunatatirea nivelului de trai al locuitorilor din zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani).Petricani si cresterea gradului de competitivitate a firmelor. Obiectivele strategice ale dezvoltarii zonei Plumbuita –Steaua Rosie . Manastirea Plumbuita si-a anuntat intentia de a se implica activ prin organizarea de activitati cu caracter social – cultural si educativ in folosul comunitatii locale. cresterea suprafetelor de spatii verzi folosibili din partea populatiei.Municipiul Bucuresti. In vederea atingerii acestor obiective. prin atragerea de investitii strategice.Petricani. asigurare acces la zone deconectate din cartier.L. 3. obiectiv care se transpune in trei obiective specifice: 1. Strategia de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita –Steaua Rosie . dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice in cartier Plumbuita –Steaua Rosie Petricani. Politici si programe 159 .Petricani (special in peninsula Tei Toboc si in pensinsula Plumbuita. S. infrastructura de transport: rezolvarea problemelor structurale cauzate de trafic si de inexistenta unei infrastructuri de transport corespunzatoare in anumite perimetre din zona de actiune urbana Plumbuita –Steaua Rosie. Manastirea Plumbuita. imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita – Steua Rosie – Petricani prin actiuni si politici de: Dezvoltarea urbana (modernizarea strazilor. Teatrul Tandarica. dezvoltarea serviciilor sociale si devoltare comunitara: sustinerea categoriilor sociale in dificultate (nu exista incartier nicun centru de asistenta sociale-sanitara).Petricani urmareste pe termen mediu si lung urmatoarele obiective strategice si specifice. Universitatea Ecologica din Bucuresti. dezvoltare urbana: diminuarea disparitatilor de dezvoltare existente intre zona Plumbuita – Steaua Rosie ..R.3. sprijinirea formarii si ocuparii resurselor umane (nu exista in cartier nicun centru de specialitate).Petricani si celelalte zone din Sectorul 2 si ale Municipiului Bucuresti.

Politica SI. SI-B1-4: Amenajarea de piste ciclabile pe strazile din zona Plumbuita – Steaua Rosie . pasaje. parcari. SI-B1-3: Amenajarea de locuri de parcare in zona Plumbuita – Steaua Rosie .A4: Imbunatatirea infrastructurii educationale in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani Programul: SI-A4-1: Dezvoltarea infrastructurii preuniversitare/scolare.A2. Dezvoltarea sistemului de managenent al deseurilor in zona Plumbuita – Steaua Rosie . Politica SI-C1: Cresterea atractivitatii economice a domeniului public: Programul SI-C1-1: Reabilitarea si amenajarea de noi spatii publice: zone verzi.Petricani.Petricani Programul S1-A1-1: Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi si drumuri urbane (cuprinzand infrastructura aferenta: trotuare. piste ciclabile etc. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice Programe: SII-A3-1: Promovarea problematicii de mediu si educatie ecologica. Politica SII. Politica SII-A3.Petricani). minori cu parinti plecati in strainatate. SII-A3-3: Cresterea suprafetelor de spatii verzi. sistem de iluminat.Petricani. SI-A3-2: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate. SII-A3-2: Utilizarea surselor de energie neconventionala pentru asigurarea sustenabilitatii energetice. varstnici.Sectiunea I: Modernizarea infrastructurii locale Politica SI-A1: Cresterea accesibilitatii si a mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie . persoanele fara adapost din zona Plumbuita – Steaua Rosie .Petricani Programul: SII-A2-1: Gestionarea eficienta a deseurilor. SI-A2-2: Imbunatatirea sigurantei publice pentru cetateni. SI-B1-2 Reamenajarea statiilor de autobuz din zona Plumbuita – Steaua Rosie . poduri. Sectiunea II: Infrastructura de mediu Politica SII-A1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata Programul: SII-A-1: Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare. locuri de joaca Politica SI-A2 Siguranta cetatenilor Programe: SI-A2-1 Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani.) Politica SI-B1: Fluidizarea si descongestionarea traficului in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani Programe: SI-B1-1 Realizarea sistemului de management al traficului in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani . copii si adulti cu dizabilitati. 160 .Petricani. Politica SI.Petricani Programe: SI-A3-1: Modernizarea centrelor sociale si diversificarea serviciilor sociale pentru categoriile de persoane aflate in situatie de risc social (persoanele cu nevoi speciale.A3: Imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor sociale in zona Plumbuita – Steaua Rosie . drum de halaj.

3. De asemenea. autoritatile vor amenaja un teren de sport cu nocturna. care va fi in acest fel inclusa in circuitul turistic monahal al Bucurestiului. Sectiunea IV. Lucrarile de amenajare vor pune astfel in valoare si Manastirea Plumbuita. Capitala se va imbogati cu singurul parc cultural din tara. Prioritati de dezvoltare 3. toate acestea cu finantari europene. Promovarea incluziunii sociale pe piata muncii Programul: SIV-A3-1: Integrarea pe piata muncii a persoanelor cu nevoi speciale/handicap si a rromilor Pe langa politicile amintite mai sus. un alt program pe care autoritatile locale ale sectorului 2 vor sa-l implementeze se refera la insula Plumbuita si la transformarea acesteia intr-un "parc cultural" prin amenajarea unor spatii de joaca.Petricani priveste imbunatatirea accesabilitatii si mobilitatii in zona. care va avea o suprafata de circa 2 hectare. Infrastructura economica Politica SIII-A1. Această carenţă structurală în termeni de accesibilitate a făcut ca acest cartier 161 .Steua Rosie . a unor zone de fitness si agrement. Dezvoltarea resurselor umane Politica SIV-A1. In cadrul analizei facute de primarul sectorului 2 impreuna cu specialistii in materie s-a discutat demararea cat mai curand a lucrarilor de reabilitare a zonelor verzi. Printre altele. reprezintă o adevărată barieră pentru majoritatea populaţiei.SII-A3-4: Informare si constientizare publica privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora.Steaua Rosie . Promovarea tehnologiei informatiilor Programul: SIII-A2-2: Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice. având în vedere că mai mult de 45 de străzi nu sunt asfaltate. Imbunatatirea accessibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita . Multe zone sunt deconectate total. a unei biblioteci publice in spatiul foisorului existent si a unei cafenele literare. urmate de trasarea si amenajarea aleilor de promenada si acces.4. un punct medical. Politica SIII-A2. vor amplasa un debarcader pentru inchirierea ambarcatiunilor pe lac si vor construi fantani arteziene.1. In cartier trebuie sa fie asigurate legaturi eficiente ale infrastructurii de transport şi e necesară o îmbunătăţire a condiţiilor actuale ale străzilor. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Programul: SIV-A1-1: Recrutarea. generând enclave locative în interiorul celor două peninsule. iar frontiera reprezentată de lac al cărui derum de halaj nu e modernizat iar malurile lacului nu sunt amenajate. Iluminatului arhitectural si ambiental urmeaza a fi asigurat de surse de energie regenerabila. Promovarea masurilor active de ocupare Programul: SIV-A2-1: Promovarea masurilor active pe piata muncii Politica SIV-A3.Petricani Prioritatea specifica pentru dezvoltarea aerealului Plumbuita . Crearea structurilor de sprijin al afacerilor Programul: SIII-A1-1: Crearea si oferirea conditiilor de infrastructura in vederea dezvoltarii economice. de curatenie a insulei si a apei.4. dotari pentru tenis de masa. Sectiunea III. de va amenaja o zona de belvedere cu locuri de relaxare si una de agrement cu promenada. instruirea si perfectionarea personalului din sectorul serviciilor sociale Politica SIV-A2. a unei tabere de sculptura / sezatori si cenacluri literare.

2 Reabilitarea zonelor industriale in vederea dezvoltarii de noi activitati. accesul pietonal in aria noilor zone devenite operationale).Sos. sociale. Sos. Inafară de un trafic mai bine organizat şi de o îmbunătăţire al accesului la anumite zone. 3) Dezvoltarea infrastructurii de utilitati. sunt artere foarte populate şi de o importanţă capitală pentru traficul din sectorul 2 şi pentru municipiul Bucureşti21. Pentru reducerea timpului de calatorie.1 Infrastructura urbana A. Dezvoltarea unor spatii publice pentru activitati recreationale. recreationale. în timp ce un nivel înalt de atractivitate ar fi o pre-conditie pentru investitii durabile în activitatile economice si. accesibil tuturor locuitorilor (accesul facil la mijloacele de transport in comun. Andronache. Investitiile în aceasta prioritate sunt coerente atât cu strategia de la Lisabona. Cresterea functionalitatii spatiilor publice. B. educationale. recreationale b) Dezvoltare urbana mixta a zonei 1. Recuperarea ariilor vacante prin dezvoltarea unor functiuni mixte (in functie de situatia juridica a terenurilor) 3. a zgomotului asociat si a numarului de accidente rutiere este nevoie sa se îmbunatateasca mobilitatea sia per le strade menzionate come si in aerelul limitrof. 4. nivel înalt de calitate si o crestere a atractivitatii locala. In plus. Colentina. Intretinerea si amenajarea de noi parcuri / zone verzi dupa normele urbanistice Masuri a) Configurarea spatiala viabila pentru dezvoltarile viitoare 1. precum străzile Sos. Reconversia zonelor industriale in vederea reintroducerii in circuit pentru noi activitati .parcuri. scaderea timpului de calatorie pentru locuitori si calitatea mediului ar putea fi îmbunatatita prin reducerea dependentei de transportul rutier. este esentiala pentru îmbunatatirea imaginii cartierului20. Fundeni. 21 162 . Axele strategice de urmarit pentru a indeplini un astfel de obiectiv de devoltare sunt: 1) Dezvoltarea urbana. Prioritati dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale de 1. Str. D-na Ghica şi. sociale. Aceasta se poate realiza prin impunerea si promovarea unor norme si modele de dezvoltare pentru proiectele viitoare din zona. Impactul va consta în costuri reduse. Avand in vedere analiza diagnostica si pe baza sondajului de opinie facuta in zona Plumbuita . Aceasta prioritate este consistenta cu celelalte prioritati regionale si locale. Dezafectarea/ reconversia zonelor industriale in vederea reintroducerii in circuit pentru noi activitati .spatii publice. cât si cu politicile sectoriale ale UE si nationale. în vederea reducerii numarului de vehicule care circula în timpul zilei de pe arterele Colentina-D-na Ghica . axele individualizate pentru imbunatatirea accesabilitatii si mobilitatii pentru fiecare dintre cele trei axe sunt urmatoarele: 1. în timp ce majoritatea zonelor din cartier sunt prost conectate la arterele stradale. Modernizarea infrastructurii de transport urban. Dezvoltarea unui tesut permeabil. centre sportive. educationale. sos. Fundeni. sos. deci reducând traficul si emisiile de gaze. alte zone. ii.Petricani si a necesitatilor cartierului.să fie din ce în ce mai marginal. Gherghitei. Dezvoltare urbana i. Petricani. In zona e nevoie de o crestere a eficacitatii si a eficientei transportului public.Str. Dezafectarea/reconversia zonelor industriale in vederea reintroducerii in cercuit pentru noi activitati – spatii publice. Reabilitarea transport urban infrastructurii de B. a aglomerarii. 2. chiar dacă externă perimetrului. de asemenea.Steua Rosie . Prioritati de dezvoltare Aria de interventia 20 Reabilitarea zonelor industriale in vederea dezvoltarii de noi activitati 1. Infrastructura urbana A. 2) Dezvoltarea infrastructurii de transport. centre sportive.

Surse de energie alternativa b) Utilizarea energiei alternative in domeniul public 1.1 Infrastructura de transport rutier A. Actiuni in domeniul gestionarii deseurilor a) Modernizarea managementului deseurilor 1. Infrastructura de trasport rutier 1. Amenajarea spatiilor publice C.Obiective operationale Masuri a) Reabilitarea/ Reconversia spatiilor publice 1. Crearea unui nou sistem de management al deseurilor. a actorilor publici si privati privind problemele de mediu de 1. Permanentizarea unor campanii de informare si constientizare a populatiei zonei privind protectia mediului. Reabilitarea infrastructurii de transport urban a) Crearea de noi obiective de infrastructura rutiera pentru fluidizarea circulatiei b) Optimizarea circulatiei 163 . Dezvoltare infrastructurii de trasport i. Schimbarea mentalitatii si a comportamentului fata de mediu a) Constientizarea populatiei privind obiectivele dezvoltarii durabile 1. a actorilor publici si privati privind problemele de mediu A.Crearea unui dispensar 4. Actiuni in domeniul gestionarii deseurilor B.4 Cresterea gradului de constientizare a populatiei. Prioritati dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale Masuri Cresterea gradului de constientizare a populatiei. Utilizarea energiei solare pentru iluminatul public pe timp de noapte. B. Reabilitarea si imbunatatirea infrastructurii de transport rutier locale a. 2. Optimizarea circulatiei Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale 2. 2. cu puncte de reciclare la nivelul sub-zonelor. Amenajarea spatiilor publice A. Crearea unui centru multifunctional pentru persoanele varstnice 2. iii. Amenajarea spatiilor publice a) Reducerea poluarii 1. Prioritati dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale Masuri iv. Amenajarea parcului Plumbuita si amenajare complexa de pe lacul aferente zonei Steaua Rosie si Plumbuita C.3 Rezolvarea problemelor de mediu A. Surse de energie alternativa de 1. Infiintarea unei linii de metrou subteran. Crearea de noi obiective de infrastructura rutiera pentru fluidizarea circulatiei b. Crearea de centre de colectare prin co-interesarea populatiei. Rezolvarea problemelor de mediu 1. Utilizarea energiei solare pentru producerea energiei termice. 2. Dezvoltarea unei zone de agrement 3.

multiculturalism) in mediul social. B. Imbunatatirea accesului locuitorilor la mijloace de transport. Racordarea tuturor gospodariilor la retelele de alimentare (apa-canal. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru absorbtia fluxului ridicat de trafic rutier greu si de tranzit.Masuri 1. a saracilor. retelele de alimentare a) Extinderea utilitatilor in zonele a) Modernizarea retelei de utilitati publice intravilane 1. 3. 3. Imbunatatirea infrastructurii de utilitatii: canalizare. Modernizarea de strazi.Petricani. acesta fiind un scop intrinsec al modelului social şi de bunăstare european. Conectarea zonei la Soseaua Fundeni. Probleme ca saracia. Modernizarea retelelor de apa-canal. Infrastructura de utilitati 1. ii. drumuri si poduri. începând cu anul 1997 saracia a cunoscut o crestere atingând maximul perioadei în anul 2000 (35%). Infrastructura urbana 1. Reabilitarea infrastructurii sociale Tranzitia în România a fost însotita de o crestere exploziva a saraciei. Racordarea tuturor gospodariilor la epurare ape reziduale.4. În prima jumatate a anilor 90 saracia a crescut.1. incluziunea sociala a minoritatii. 1. Ratele scazute ale ocuparii fortei de munca precum si ratele scazute de participare la educatie si încadrarea în munca a minoritatilor etnice trebuie sa creasca semnificativ. discriminarea si inegalitatea sunt recunoscute ca necesitând o abordare coordonata si comprehensiva pentru tratarea lor în mod eficace. politicile si actiunile ar trebui sa se concentreaza pe lupta pentru o calitate mai buna a vietii prin cresterea nivelului de trai si pentru accesul la oportunitati pentru toti locuitorii din cartier Plumbuita – Steaua Rosie . electricitate. Deci. Extinderea/ modernizarea a. Extinderea tuturor retelelor de utilitati in 1. Crearea de piste pentru biciclisti pe arterele principale ale zonei.1 Infrastructura de utilitati A. Optimizarea fluxului traficului auto prin crearea de sensuri unice de circulatie pe strazi 2. 3. Dezvoltarea infrastructurii de utilitatii i. 2. gaze. gaze. 4. trebuie avute in vedere urmatoarele macroobiective: 1. si a persoanelor marginalizate sau cu handicap este o prioritate importanta si zona de saracie reprezentata de cele doua pensinsule necesita raspunsuri publice adecvate22. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale I. servicii sociale. In scopul de a realiza prioritatea referitoare la Dezvoltarea comunitara (cultura. egalitate de sanse si cresterea serviciilor sociale Este esenţial ca cetăţenii să poată beneficia şi contribui la progresul economic şi social. gaze 2. Imbunatatirea infrastructurii de utilitati: canalizare. internet) Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale Masuri 3. apa potabila. sanatate. Prevenirea excluderii sociale este o sarcina fundamentala pentru Administratia Publica si scopul sau este înlaturarea barierelor în vederea participarii la viata de zi cu zi si a îmbunatatirii accesului la serviciile care satisfac nevoile rezidentilor. energie termica. cablu TV. iar la mijlocul ultimei decade a cunoscut o perioada scurta de declin. epurare ape reziduale. intravilanul existent. apa potabila. În acest sens. linii telefonice. Incluziune sociala. Totusi. a femeilor. 22 164 . Crearea de parcari subterane si supraterane.2.

7 ori mai mare decât al unei persoane facând parte din etnia majoritara sau din alte grupuri etnice minoritare. Persoanele apartinând etniei rrome se confrunta cu o serie de dificultati de integrare pe piata muncii.i.3 Dezvoltarea de relatii multiculturale A. Reabilitarea infrastructurii sociale a) Realizarea unor investitii in infrastructura sociala destinata categoriilor de persoane marginalizate si/ sau cu dizabilitati. cât si reticentei unor angajatori de a-i încadra în munca. Dezvoltarea resurselor umane I. Securitatea cetatenilor din zona Plumbuita . Crearea si modernizarea facilitatilor pentru timpul B. b.Steaua Rosie – Petricani. Construirea de noi spaţii pentru sport Realizarea unei baze sportive pentru cetatenii Crearea unui centru multifunctional. 1. iii. 23 Populatia Rroma este în mod disproportionat afectata de saracie. Dezvoltarea unui centru de diagnostic (servicii de asistenta medicala in ambulatoriu) c) Pregatirea resurselor umane suport pentru servicii sociale 1. Aria de interventie Obiective operationale ale prioritatii Realizarea unor investitii in infrastructura sociala destinata categoriilor de persoane marginalizate si/ sau cu disabilitatii Infiintarea unui serviciu de asistenta medicala pentru cetateni Pregatirea resurselor umane si suport pentru serviciile sociale 1.Steua Rosie . 3. 165 . desi reprezinta doar 7% din totalul persoanelor sarace din România. Plasarea de camere de supraveghere in spatii publice. Asigurarea sigurantei locuitorilor si prevenirea criminalitatii a.Petricani I. atât datorita unei calificari slabe. Plumbuita . Riscul unei persoane Rroma de a fi saraca este de 2. b) Infiintarea unui serviciu de asistenta medicala pentru cetateni 1. Plasarea de camere de supraveghere in spatii publice Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale ale prioritatii Masuri 1. Dezvoltarea serviciilor sociale in zona Plumbuita Steua Rosie . Cresterea accesului la cultura.Steua Rosie .Steua Rosie . prin: a. 2.3. Infiintarea unui centru de asistenta sociala acordata grupurilor dezavantajate. Integrare inter-etnica a) Exploatarea potentialului multicultural din zona Plumbuita .Petricani prin formarea de asistenti sociali Masuri 1. Crearea si modernizarea facilitatilor pentru timpul liber.Petricani a) Activitati recreationale (sportive / culturale) 1. Crearea unui post de referent cultural din cartier pentru rromi in cadrul Primariei Sectorului 2 2. ii. Securitatea cetatenilor din zona liber. Cresterea gradului de ocupare la nivelul zonei. Marirea numarului din politisti. b) Asigurarea sigurantei locuitorilor si prevenirea criminalitatii 1.2. Dezvoltarea de relatii multiculturale Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale Masuri 1. Cresterea accesului la cultura b.1. 2.2 Dezvoltarea sistemului de servicii publice urbane A. Asigurarea accessului la educatie si formare al populatiei. 1. Asigurarea accesului la educatie si formare a populatiei zonei Plumbuita .Petricani23 1. Dezvoltarea sistemului de servicii publice urbane a.

de agrement si culturale si pentru valorificarea complexului manastirii din punct de vedere turistic. adaptarea la cerintele pietei muncii. Dezvoltarea serviciilor publice electronice a) Acces sporit la infrastructura IT 1.Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale ale prioritatii 2. Zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani prezinta potential si pentru desfasurarea unor activitati culturale. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice Dezvoltarea si diversificarea activitatilor in zona ce constituie obiectul prezentului studiu se bazeaza pe atragerea de investitii strategice. Utilizarea metodelor de e-business prin implicarea autoritatilor in extinderea retelei de IT (inclusiv retele de wireless public). Implicarea autoritatilor locale si a mediului de afaceri in organizarea de targuri de locuri de munca. Construirea unui centru de afaceri care sa includa si un incubator de afaceri. Reabilitarea infrastructurii de educatie. orientare. stagii de practica) tinerilor 3.2 Cresterea gradului de ocupare la nivelul zonei Plumbuita . 2.3. a) Organizarea de targuri de locuri de munca 1. Modernizarea procesului de invatamant obligatoriu. c) Educatie civica si antreprenoriala a tinerilor b) Programe de pregatire continua Masuri 1.Petricani A. Modernizarea procesului de invatamant obligatoriu si vocational. Modernizarea unitatilor de invatamant existente.1 Dezvoltarea mediului economic A. Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale ale prioritatii Masuri 1.1 Asigurarea accesului la educatie si formare a populatiei din zona Plumbuita . a) Modernizarea infrastructurii unitatilor de invatamant existente / infiintarea de noi unitati de invatamant 1. Realizarea de centre de informare pentru cetateni. investitii care sa contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil. 2. 1. organizare jobshop-uri.4. si cel profesional si tehnic C. reconversia profesionala. dezvoltarea antreprenoriatului) . Prioritati dezvoltare Aria 166 . Dezvoltarea unor cursuri de educatie civica si de antreprenoriat Prioritati de dezvoltare Aria de interventie Obiective operationale Masuri 2.2 Dezvoltarea sistemului de servicii publice urbane A.Steaua Rosie Petricani A. de de 1. Servicii de consiliere. Dezvoltarea de servicii pentru mediul antreprenorial a) Elaborarea unui program de atragere a investitiilor 1. B. Infiintarea de unitati profesionale: scoala profesionala/ de meserii.corelate cu nevoile pietei muncii.Steua Rosie . Infiintarea de centre de pregatire profesionala initiala si continua (in vederea asigurarii (re)insertiei pe piata fortei de munca. imbinarea dintre elementele naturale (parcul si Lacul Plumbuita in cazul de fata) si cele antropice (manastirea) construind tabloul ideal pentru amenajarea unor spatii recreative. Comercializarea produselor agroalimentare B. acordarea de stimulente (burse de studiu.

fie de riscul programatic de dezvolatre existent la nivelul autoritatilor centrale sau al Primariei Generale. Sub aspect financiar. ceea ce poate duce la inadecvarea si necorelarea prioritatilor identificate. Cu privire la exproprierea cladirilor in schimb. Stafful din Primarie. Instantele judecatoresti competente vor putea hotari exproprierea numai dupa ce utilitatea publica s-a declarat potrivit prezentei legi. alcatuit din resursele tehnice si cele din cadrul Directiei Managementului Proiectelor si Integrarea Europeana. implementarea unor proiecte la nivelul sectorului 2 mai poate fi incetinita sau chiar oprita din cauza situatiilor in care responsabilitatile sunt impartite intre 167 . Utilitatea publica se declara de catre Guvern pentru lucrarile de interes national si de catre consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pentru lucrarile de interes local. Foarte importante sunt cazurile in care terenurile sau imobilele necesare dezvoltarii urbane sunt expropriate. beneficiind in plus si de experienta acumulata in proiectele pregatite si implementate anterior. Cu exceptia situatiilor descrise mai sus. care urmareau tematica finantarilor nermabursabile si managementul proiectelor. dar. este de mentionat ca implementarea proiectelor depinde atat de caapcitatea institutionala a PS2. Terenurile necesare pentru relocarea utilitatilor. indicand numelui proprietarilor. drumurile temporare. 198/2004 stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de constructie de drumuri de interes national. judetean si local prevazute la art. 33 din 27/05/1994 exproprierea de imobile. republicata. au participat la o serie de cursuri de instruire. conform Legii nr. in timpul implementarii pot aparea riscuri legate fie de neimplicarea mediului privat in sustinerea masurilor. Municipiile reprezinta expropriatorul pentru drumurile de interes local. expropriatorul imobilului va avea sarcina de a alcatui planurile cuprinzand terenurile si constructiile propuse spre expropriere.Petricani Rolul principal in implementarea unui plan integrat de dezvoltare durabila la nivelul unui centru de actiune urbana ii revine Primariei Sectorului 2. in tot sau in parte. precum si cele necesare gropilor de imprumut pot fi expropriate si se supun prevederilor acestei legi.5. drumurile ocolitoare. pentru drumurile tehnologice. Acest pas implica in prealabil efectuarea unei cercetari si este conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajare a teritoriului. precum si ofertele de despagubire. pentru localitati sau zone unde se intentioneaza executarea ei. prin hotarare judecatoreasca. Staff-ul Primariei Sectorului 2 dispune de capacitatea de realizare si implementare a proiectelor. trebuie mentionat ca totul depinde de bugetul Primariei. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobate conform legii. dupa o dreapta si prealabila despagubire. Cu privire la cel de-al doilea punct amintit mai sus. Restrictii ale dezvoltarii urbane in zona Plumbuita – Steaua Rosie . In timpul procesului de implementare pot aparea diferite probleme. si anume capacitatea administrativa. referitor la expropierea de terenuri. cele mai multe din acestea avand legatura cu lichiditatile financiare.interventie Obiective operationale ale prioritatii Masuri a) Construirea si amenajarea de piete agroalimentare 1. 184 din 21/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. posibile litigii si exproprieri de terenuri si / sau imobile. 43/1997 privind regimul drumurilor. capacitatea de administrare. se poate face numai pentru cauza de utilitate publica. Construirea unei piete agroalimentare si/ sau cresterea numarului de puncte volante 3. dar atragerea de fonduri europene prin programul POR poate contribui in mod semnificativ la dezvoltarea locala. Ulterior declararii utilitatii publice. Astfel. cat si de parteneriatele incheiate. Legea nr. 5 din Ordonanta Guvernului nr.

intreprinderi mari Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale Centre sociale modernizate (mp) Persoane care beneficiaza de serviciile sociale oferite de centrul social modernizat/ dezvoltat /echipat (numar).) Terenuri poluate/neutilizate amenajate pentru alte tipuri de activitati (ha) Imbunatatirea transportului public urban Linii de tramvai/troleibuze nou-infiintate/modernizate (km) Crearea. administratiile locale nu pot dezvolta niciun fel de lucrari pentru reabilitarea / modernizarea acestora. care nu intra in sarcinile primariilor de sector. prevede urmatorii indicatori de monitorizare la nivel de proiect: Crearea. reabilitate si modernizate pentru alte destinatii (mp) Obiective de patrimoniu cultural mondial – UNESCO -. Altfel spus. Persoane din categorii defavorizate (persoane de etnie roma. (mp) Cladiri aflate in stare de degradare. scuaruri. din care: copii. beneficiare de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate /dezvoltate/echipate . construite/ modernizate/ extinse (km) Companii stabilite in orasele care au beneficiat de investitii pe baza planurilor de dezvoltare (nr). alte persoane defavorizate (persoane cu dizabilitati. local din mediul urban. varstnici.(re)integrate pe piata muncii (nr) Echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii achizitionate (nr. Cazuri concrete sunt de exemplu arterele de circulatie principale. din care: femei/ barbati 168 .1 din cadrul Programului Operational Regional. trotuare. persoane foste dependente de droguri.administratia locala si cea municipala sau trec total in sarcina administratiei Municipiului Bucuresti. persoane cu dizabilitati.) Infrastructura feroviara construita/ modernizata/ extinsa in interiorul SSA (km) Infrastructura rutiera construita/ modernizata/ extinsa in interiorul SSA (km) Infrastructura utilitati de baza create/ modernizate/extinse in structura de afaceri (km) Drumuri de acces la SSA. etc). 3. Indicatori propusi pentru masurarea implementarii Master Planului de dezvoltare durabila a Zonei Plumbuita – Steaua Rosie -Petricani Indicatorii constituie masuratori specifice ale obiectivelor enuntate in Master Planul Zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani din Sectorul 2.6. IMM-uri. Beneficiari de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate/ dezvoltate/ echipate. femei. pe categorii de marime: microintreprinderi. indicatorii permit masurarea gradului de indeplinire a obiectivelor si demonstreaza modul in care s-a ajuns la punerea in practica a acestora. modernizarea. barbati. pasaje. persoane foste dependente de droguri. etc). restaurate (nr. drept urmare. in cazul unui raport de activitate. dezvoltarea mediului de afaceri Structuri de afaceri create/dotate (mp) Structuri de afaceri modernizate/dotate (mp) Structuri de afaceri dotate cu echipamente IT (nr. norma intreaga). etc. conform Ghidului solicitantului. echiparea infrastructurii urbane Spatii publice modernizate: strazi. Axa prioritara 1. peste 60 ani. persoane de etnie roma. pe grupe de varsta (numar): 0-18 ani. 19-60 ani. domeniul major de interventie 1. dezvoltarea. national.) Crearea de locuri de munca Locuri de munca nou create total (nr-echiv.

Output (Iesiri)– pentru a masura rezultatele imediate.) . IV. .Steua Rosie . . certificate de urbanism. norma intreaga) . controale efectuate).Locuitori care beneficiaza de implementarea PIDU-lui (nr.Linii de tramvai/ troleibuze nou-infiintate/modernizate (km) III. sunt doua tipuri de indicatori ce vor fi folositi pentru masurarea eficacitatii obiectivelor propuse. pasaje. . Pentru fiecare Proiect identificat la nivelul Portofoliului de Proiecte vor fi utilizati indicatori de program: . norma intreaga).Proiecte care asigura servicii care promoveaza egalitatea de sanse si incluziunea sociala in cadrul planurilor integrate (% din bugetul total alocat) .) .Proiecte care valorifica patrimoniul cultural –istoric (nr) . etc. I.Steua Rosie Petricani si celelalte zone ale Municipiului Bucuresti.) . Dezvoltare urbana: diminuarea disparitatilor existente intre zona Plumbuita.Zone industriale dezafectate reabilitate si/sau folosite pentru dezvoltare (ha) In cazul zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.Extinderea suprafatelor de spatii verzi deja existente (ha) . satisfactie exprimata in date de opinie publica.Proiecte care promoveaza dezvoltarea mediului de afaceri si antreprenoriatului in cadrul planurilor integrate (% din bugetul total alocat) .) . Acestia sunt prezentati in continuare: 1.Petricani.Proiecte care asigura sustenabilitatea si imbunatatirea infrastructurii publice urbane in cadrul planurilor integrate (% din bugetul total alocat) . etc.Locuri de munca create / salvate in „zonele de actiune urbana” (nr. (mp) II. Cresterea suprafetelor de spatii verzi Asigurarea sigurantei cetatenilor din cartier si . Indicatorii obiectivi (avize de constructii. numar de plangeri sau petitii. numar de articole favorabilenefavorabile de presa. 2. total (nr-echiv. masurabile ale proiectelor.Locuri de munca dupa durata angajarii: permanente /temporare. Cu privire la cele 6 directii strategice indicate de noi.Suprafete spatii verzi nou create (ha) .Spatii publice modernizate: scuaruri.Companii stabilite in „zonele de actiune urbana” (nr. Infrastructura de transport: rezolvarea problemelor structurale cauzate de trafic si de inexistenta unei infrastructuri de transport corespunzatoare in anumite aree din zona de actiune urbana Plumbuita. trotuare.Input (Intrari) – pentru corelarea resurselor implicate raportat la rezultate. din care: femei/ barbati Locuri de munca nou create ocupate de persoane de etnie rroma: total (nr-echiv. eventual pe termen lung. Acest fel de indicatori sunt cei de Impact – pentru a masura efectul real in societate. Indicatorii subiectivi sunt indicatori de satisfactie a consumatorului.) 169 .Echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii achizitionate (nr. am putea sa reducem lista indicatorilor obiectivi.Strazile noi asfaltate (nr.

din in dificultate. etc).Petricani Analizele diagnostic efectuate la nivel sectorial. varstnici. . Plecand de la stabilirea obiectivului general si a celor specifice de dezvoltare.Persoane din categorii defavorizate beneficiare de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate /dezvoltate/echipate .Persoane care beneficiaza de serviciile sociale oferite de sustinerea categoriilor sociale centrul social modernizat/ dezvoltat /echipat (numar).Structuri de afaceri dotate cu echipamente IT (nr.Petricani prin prisma a) celor trei obiective specifice de dezvoltare: 1. oferirea de sanse egale foste dependente de droguri.Companii stabilite in orasele care au beneficiat de investitii pe baza planurilor de dezvoltare (nr). sprijinirea care: copii. Ca urmare a acestor analize. Incluziunea sociala.Infrastructura rutiera construita/ modernizata extinsa in Rosie . combaterea criminalitatii Dezvoltarea serviciilor sociale . Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie . 170 .Petricani. construite/ modernizate/ extinse firmelor. peste 60 ani. formarii si ocuparii resurselor alte persoane defavorizate (persoane cu dizabilitati. determinand un numar de 5 proiecte de dezvoltare care vizeaza regenerarea urbana a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . 19-60 ani.Petricani si cresterea interiorul SSA (km) gradului de competitivitate a .1. Planul de actiune 4. regional si municipal si confruntarea rezultatelor acestor analize cu datele statistice existente sunt elementele care stau la baza strategiei de dezvoltare a zonei Plumbuita – Steaua Rosie .Structuri de afaceri modernizate/create/dotate (mp) dezvoltarea mediului de afaceri . barbati. Portofoliu de proiecte la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie . pentru minoritatii. Prioritatile si potentialul de dezvoltare al zonei au fost identificate pe baza analizei diagnostic si a nevoilor de dezvoltare. pe grupe de varsta (numar): 0-18 ani. national. (km) . pe categorii de marime: microintreprinderi. care cuprinde trasaturi locale ce pot constitui factori care influenteaza negativ sau pozitiv dezvoltarea pe termen lung.Steua . VI.V.(re)integrate pe piata muncii (nr) Competitivitate economica: .Beneficiari de servicii sociale oferite de centrele sociale modernizate/ dezvoltate/ echipate. care apoi au determinat proiecte individuale de dezvoltare.) in zona Plumbuita. 2. femei. intreprinderi mari 4. aria de interventie precum si masurile care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor identificate.Drumuri de acces la SSA. Fiecare axa strategica a presupus identificarea unei serii de prioritati de dezvoltare a zonei. analizele documentelor strategice la nivel comunitar. . dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale. persoane umane. s-a continuat cu identificarea celor 6 directii strategice de dezvoltare pe baza nevoilor si a potentialului de dezvoltare a zonei.Petricani. pentru fiecare dintre acestea fiind trasate obiectivele specifice. IMM-uri.Centre sociale modernizate (mp) si devoltare comunitara: .Petricani s-a conturat profilul strategic al zonei. a dezbaterilor si consultarilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie . persoane de etnie roma. egalitate de sanse.

Petricani • Componenta 1: Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. 2.1. devoltarea unei infrastructuri de utilitati. 6. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani prin atragerea de investitii strategice. dezvoltare urbana: diminuarea disparitatilor de dezvoltare existente intre zona Plumbuita – Steaua Rosie . infrastructura de transport: rezolvarea problemelor structurale cauzate de trafic si de inexistenta unei infrastructuri de transport corespunzatoare in anumite zone din Plumbuita – Steaua Rosie . inclusiv drum de halaj • Componenta 4: Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice: Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita • Componenta 5: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi. 4.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita .Petricani si celelalte zone ale Municipiului Bucuresti. ne vom axa pe urmatoarele obiective: • Cresterea suprafetelor de spatii verzi. Lista proiectelor 01 Obiectiv Specific: Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita .Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita . competitivitate economica: dezvoltarea mediului de afaceri in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani si cresterea gradului de competitivitate a firmelor. 4.Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita • Componenta 6: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie.Steua Rosie . 171 .3. dezvoltarea resurselor umane. O1-D1-1. O1-D2-2 . sprijinirea formarii si ocuparii resurselor umane. Plumbuita) Sursa de Finantare: Programul Operational Regional Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Proiect nr. locuri de joaca) .1.Petricani. In special.Steua Rosie – Petricani. . • Siguranta cetatenilor si lupta impotriva criminalitatii. Plumbuita. 5. 3. b) celor sase directii de dezvoltare: 1.Steua Rosie Petricani D1 Directia strategica: Dezvoltare urbana Sursa de Finantare: Bugetul local Proiect nr.Steua Rosie . dezvoltarea mediului de afaceri in mod durabil.Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita . dezvoltarea serviciilor sociale si devoltarea comunitara: sustinerea categoriilor sociale in dificultate. oferirea de sanse egale pentru minoritari.Petricani cu un set de masuri de reconfigurare spatiala conform prevederilor prezentului Masterplan Sursa de Finantare: POR Axa Prioritara 1 Proiect nr. O1-D1-2 .

D-na Ghica • Componenta 3: Pasaj suprateran Sos.Steua Rosie – Petricani: Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Sursa de Finantare: Programul Operational Regional Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere Proiect nr. egalitate de sanse. O1-D2-5 .2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde” Proiect nr.Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona Plumbuita . Fundeni si Str.Dezvoltarea unui centru de asistenta medicala primara (oferire de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu) in cadrul centrului de asistenta sociala Sursa de Finantare: Programul Operational Regional Axa prioritara 3 O2 Obiectiv Specific: Incluziune sociala.Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice Proiect nr.Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de transport in peninsula Tei Toboc si in peninsula Plumbuita. O1-D1-4 – Campania de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora Sursa de Finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa prioritara 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in furnizarea energiei electrice. O2-D4-10 . O1-D1-3 . in conditiile combaterii schimbarilor climatice Domeniul Major de Interventie 4. servicii sociale) Sursa de Finantare: Bugetul local Proiect nr. Gherghitei • Componenta 7: Sisteme de management al traficului • Componenta 8: Crearea de piste ciclabile (Ricinului – Parcul Plumbuita – Colentina) • Componenta 9: Crearea de parcari supraterane in zona Plumbuita Proiect nr. dezvoltarea resurselor umane si a 172 .Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii securitatii locuitorilor Proiect nr. Sursa de Finantare: Bugetul local O1 Obiectiv Specific: Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita . O2-D4-9 . Colentina intersectie cu str. sanatate.Steua Rosie Petricani D3 Directia strategica: Dezvoltarea infrastructurii de utilitati Sursa de Finantare: Programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata Proiect nr. O1-D3-6 Extinderea retelelor de apa si canalizare O2 Obiectiv Specific: Incluziune sociala. dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale D4 Directia strategica Dezvoltarea comunitara (cultura.• Componenta 2: Pasaj suprateran Sos. O2-D4-11 . O2-D4-12 .Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru iluminatul pe timp de noapte Proiect nr. egalitate de sanse.

Program de pregatire profesionala initiala pentru populatia de etnie rroma din cartier. a carui tema este integrarea rromilor in viata comunitara.serviciilor sociale D5 Directia strategica Dezvoltarea resurselor umane Sursa de Finantare: POSDRU Axa prioritara 6 Proiect nr.2.1. 4. Matricea proiectelor de dezvoltare urbana 173 . O3-D5-13 .

Componenta 6 .Obiective generale.Campania de constientizare privind colectarea selectiva coscientizare a populatiei zonei Plumbuita .Petricani cu un set de masuri de reconfigurare spatiala accessibilitatii Rosie .Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea 2.Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita Imbunatatirea urbana tuturor locuitorilor zonei Plumbuita . specifice. Componenta 4: Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita 5.Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita 6. locuri de joaca) . Colentina intersectie cu Str. accessibil Proiect nr. Gherghitei 4.Petricani zone verzi dupa normele urbanistice 1. Plumbuita) Utilizarea energiei solare pentru iluminatul public Proiect nr.1 .Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie.Steua Steaua Rosie .Petricani privind protectia mediului 1. Cresterea functionalitatii spatilor publici Proiect nr. 1.Steua Rosie .Petricani a de trasport tranzit: Componenta 8: Crearea de piste ciclabile (Ricinului – Plumbuita – 174 . prioritatii la nivelul zonei Ion Plumbuita .Steua Rosie .2 . Componenta 5 – Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi. Componenta 1: Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. Componenta 2 – Pasaj suprateran Sos.Petricani Obiective Directii Masuri Proiecte individuale specifice de strategice dezvoltare a.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea infrastructur absorbtia fluxul ridicat de trafic rutier greu si de serviciilor publice in zona Plumbuita .3 . Recomandam ca Plumbuita dezvoltarile viitoare sa includa un mix Steua Rosie functional care se completezze oferta existenta Petricani 1.4 . Dezvoltarea Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru Proiect nr.Steua Rosie . Intretinerea si amenajarea de noi parcuri/ serviciilor publice in zona Plumbuita .Steua a deseurilor si reciclarea acestora Rosie . D-na Ghica 3. Componenta 3 – Pasaj suprateran Sos. inclusiv drum de halaj 2. 2 . Dezvoltare Dezvoltarea unui tesut permeabil.Petricani prin impunerea si promovarea conform prevederilor prezentului Masterplan si mobilitati in unor norme si modele de devoltare pentru zona prioectele viitoare din zona. Fundeni si Str.Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru pe timp de noapte iluminatul pe timp de noapte Permanentizarea unor campanii de informare si Proiect nr. Plumbuita.

8 . umane si a multicultura servicilor lism) sociale Modernizarea retele de apa-canal Colentina) Componenta 9: Crearea de parcari supraterane in zona Manastirea Plumbuita Proiect nr.5 . dezvoltarea antreprenonoriatului( corelate cu nevoile piatei munci 175 . dezvoltarea servicii resurselor sociale.Extinderea retelelor de apa si canalizare Marirea numarul din politisti in cartierul Proiect nr. sanatatea. adaptarea la cerintele pietei munci. sanse.Oferire de servicii de asistenta medicala in cadrul asistenta medicala) centrului de asistenta sociala Club Seniorilor Infintarea de centre de pregati rea Proiect nr.Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani .Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de transport. Creare de piste pentru ciclisti pe arterele principale ale zonei 3.Steaua Rosie .Petricani Componenta 7: Sisteme de management al traficului Proiect nr. Dezvoltarea infrastructur ii de utilitatii b. Incluziune Dezvoltarea sociala. 7 . in peninsula Tei Toboc si in peninsula Plumbuita Proiect nr.Sistem de supraveghere video si management publice informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Infintarea unui centru de asistenta sociala acordata Proiect nr. Optimizarea fluxului traficului auto prin semaforizare inteligenta Extinderea/ infinta rea de linii de autobus 2.10 .Petricani securitatii locuitorilor zonei Dezvoltarea resurselor umane Plasarea de camere de supraveghere in spatii Proiect nr.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita .1.Program de pregatire profesionala initiala pentru profesionalainitiala si continua in vederea populatia de etnie rroma din cartier. comunitara egalitate de (cultura.2 . a carui tema este integrarea asigurari (re)insertiei pe piata fortei de munca: rromilor in viata comunitara reconversia profesionala.9 – Modernizarea unui centru de asistenta sociala (Clubul grupurilor dezavantajate Seniorilor) acordata persoanelor varstnice Dezvoltarea unui centru de diagnostic (servicii de Proiect nr. Creare de parcai subterane si supraterane 2.11 .6 .

4. adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor. Bugetul local al Primariei Sectorului 2. sanatate si instrumente financiare pentru cooperare teritoriala.2. prin reabilitatea infrastructurii urbane si prin imbunatatirea serviciilor urbane. cresterea eficientei administrative si integrare sociala si Fondul de Coeziune (FC) – finanteaza actiuni ce fac parte din domeniul retelelor transeuropene de transport si mediu.1 Fonduri nerambursabile Romania va beneficia de spijin prin intermediul obiectivului „Converegenta”. FC propune reducerea Programul Operational Sectorial Ministerul Economiei FEDR Cresterea Competitivitatii Economice disparitatilor existente la Programul Operational Regional Ministerul Dezvoltarii FEDR nivel social si Regionale si Locuintei economic intre Programul Operational Sectorial Ministerul Muncii.2 Surse de finantare Finantarile proiectelor pot proveni atat din fonduri nerambursabile. Proiectele de dezvoltare urbana in zona cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani pot beenficia de finantari / co-finantari provenite din mai multe fonduri: pe de o parte. inclusiv a serviciilor sociale. 4. FC desfasoara pe o Transport Transporturilor si perioada de Infrastructurii sapte ani si isi Programul Operational Sectorial Mediu Ministerul Mediului FEDR. cercetare si dezvoltare. ale carui actiuni sunt sustinute de fonduri structurale. turism. mediu. Programul Operational Autoritatea de Instrumente Strategia Management Structurale urmarita se Programul Operational Sectorial pentru Ministerul FEDR. energie. la indeplinirea obiectivului general. contribuind.2. telecomunicatii. Programul Operational Asistenta Tehnica Internelor Ministerul Economiei FEDR 4. anume impulsionarea dezvoltarii regionale prin reducerea diferentelor intre regiunile Romaniei. isi propune dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului. educatie. pe de alta parte.1 Programul Operational Regional Programul Operational Regional are rolul de a implementa elementele Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND. In continuare sunt prezentate pe rand cele doua tipuri de surse. 176 . referitoare la educatie si formare profesionala. Astfel. FSE Dezvoltarea Resurselor Umane Familiei si Protectiei Romania si Sociale nivelul mediu Programul Operational Dezvoltarea Ministerul FSE al celorlalate capacitatii Administrative Administratiei si state membre. surse nerambursabile de finantare comunitara si surse rambursabile (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare co-finantare). cat si din fonduri rambursabile. alaturi de celelalte Programe Sectoriale. infrastructura in transport.1. Fondul Social European (FSE) – sustine proiecte de natura sociala. Totodata. mai precis prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – acorda spijin financiar pentru IMM-uri (in vederea crearii de locuri de munca durabile). proiectele vor primi finantare prin programele de fonduri comunitare. Axa prioritara 1 a POR – „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” are ca obiectiv cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase.

in procesul de dezvoltare a unor zone mai izolate din cadrul unei 177 . sociale si de mediu din zonele urbane aflate in stadiu de degradare. Existenta a doua proiecte din categorii diferite de operatiuni constituie o conditie a eligibilitatii planurilor integrate. reprezentati de 13 orase/municipii si centre urbane. dar si la constructia / reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean si/sau urban. poli de dezvoltare urbana. la randul lui. cu singurul Domeniu major de interventie 2. eligibile doar in cadrul Axei prioritare 1. patrimoniu cultural mondial (UNESCO).1. este divizat in trei sub-domenii. strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura” se adreseaza reabilitarii si modernizarii retelei de drumuri judetene. reprezentate de orase/municipii cu populatie mai mare de 10. asa cum sunt cele care vizeaza infrastructura de transport. ceea ce va duce la atingerea obiectivului specific al Programului Operational Regional.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene. reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane. proiectele individuale. Astfel de planuri integrate se vor implementa avand la baza proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane. din mediul urban b. adica dezvoltarea social-economica a orasului. Unul dintre acestea trebuie sa se refere la reabilitarea infrastructurii urbane si la imbunatatirea serviciilor urbane.Axa prioritara mai sus amintita include un singur domeniu de interventie. dar si din zonele limitrofe ale acestor perimetre.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene. sistemele hidroedilitare (apa si canalizare). dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Prin finantarea de planuri integrate de dezvoltare urbana pe termen mediu sau lung. reabilitarea sit-urilor industriale poluate si pregatirea pentru noi activitati. strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”) sau alte programe operationale sectoriale (POS Mediu. obligatorie de altfel. POS Dezvoltarea Resurselor Umane). cu singurul Domeniu major de interventie 2. transport si mobilitatea populatiei iii.1 al POR trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii de operatiuni si activitati eligibile: a. Axa in discutie indeplineste o etapa de tranzit. Pentru a fi eligibile. Planuri integrate de dezvoltare urbana. Finantarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane este sprijinita in totalitate de axa prioritara 1. care includ si transportul urban. a strazilor urbane. Proiectele finanatate prin Axa prioritara 1 fac referire la 3 categorii de structuri: poli de crestere – alcatuiti dintr-un mare centru urban si zona sa de influenta. anume: 1. dezvoltarea mediului de afaceri pot cere finantari si in cadrul altor axe ale POR (Axa prioritara 2 –„Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”. poli de dezvoltare urbana. centre urbane (orase/municipii cu o populatie superioara a 10. Axa proritara 2 – „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”. national si local. domeniul major de interventie 1. incluse in planurile integrate de dezvoltare urbana ce vor fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1. celelalte categorii de proiecte ale centrelor urbane. Acesta. inclusiv transportul urban: i.000 de locuitori si diferite de primele doua categorii).000 de locuitori si diferite de polii de crestere si de polii de dezvoltare urbana. c. care corespund obiectivelor axei prioritare 1 a POR-ului. Cu exceptia proiectelor incluse in Planul integrat pentru dezvoltare urbana. reabilitarea infrastructurii sociale. infrastructura publica urbana ii. axa prioritara 1 permite rezolvarea simultanta a problemelor economice. acoperind astfel mai multe categorii de beneficiari: poli de crestere.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv un prim pas necesar consta in imbunatatirea infrastructurii de transport. cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine. b. 215/2001. precum si in justitie. care incearca sa obtina finantari din fonduri structurale (FEDR) si/sau de la bugetul de stat. orasul (consiliile locale). prin formarea de conditii favorabile pentru transportul de marfuri si de calatori. • Eliberarea si amenajarea terenului. de drept privat. 2 si 3). • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean si/ sau urban. gaze. 215/2001 republicata. 178 . solicitantii pot fi unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale): judetul (consiliile judetene). c. Insumarea tuturor acestor factori pot duce la o dezvoltare mai rapida a Romaniei in general si a fiecarei regiuni in parte. • Amenajari pentru protectia mediului. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale Sunt considerati parteneri urmatoarele unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale): judetul (consiliile judetene). atat din punct de vedere temporar. • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri si podete. Domeniul major de interventie 2. Astfel. Un proiect propus pentru obtinerea finantarii prin Axa prioritara 2 a POR. trebuie sa corespunda uneia din urmatoare categorii de operatiuni: • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene. • Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria 1. ceea ce are ca finalitate stimularea dezvoltarii economice durabile. canalizare.1.regiuni. municipiul. bunurilor si serviciilor. cu modificarile si completarile ulterioare. ceea ce va inregistra mai apoi consecinte pozitive in randul mobilitatii populatiei si a bunurilor. infiintata de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. electricitate. Autoritati ale administratiei publice locale In conformitate cu prevederile Legii nr. Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului pot fi: • Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene. • Devierea retelelor de apa. telefonie. dezvoltarea infrastructurii de transport va facilita si cooperarea interregionala. primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice. stand la baza cresterii competitivitatii societatilor si a mobilitatii fortei de munca. gaze si canal. Obiectivul sau se refera la imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si mobilitatii populatiei. • Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean si/ sau urban. electricitate. telefonie). • Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane. • Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa. Beneficiarii finantarilor prin intermediul Axei prioritare 2 sunt cei care corespund categoriilor de mai jos: a. Asociatie pentru Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Entitate cu personalitate juridica. cat si economic. In cazul consiliilor locale. orasul si comuna (consiliile locale). municipiul. • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele.

acestea provin din bugetul Consiliului Local al Sectorului 2. 4.1. Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare mobilizeaza. investitii straine directe semnificative. Dupa ce initial. In ceea ce priveste sursele proprii de finantare ale Primariei Sectorului 2. Ispir Petre. strategia axandu-se pe urmatoarele directii prioritare: 1. Cap. Sectorul privat – tinteste sustinerea intreprinderilor private autohtone. imbunatatirea transportului public. Ca si principal investitor institutional in regiune.Trebuie mentionat faptul ca activitatile enumerate mai sus ca fiind eligibile au caracter orientativ. pe langa finantarile proprii. Printre strazile care trebuia sa fie modernizate se numara Gimalau.2. Orice alte activitati a caror eligibilitate este dovedita de solicitant. Programele Operationale aflate sub obiectivul „Cooperare Teritoriala Europeana”. trebuie mentionat ca in perioada 2006-2007 se vorbea de nevoia crearii in perimetrul care reprezinta obiectul nostru de studiu doua statii de pompare a apei. urmarind cresterea cooperarii regionale si a comertului. innoirea parcului de autobuze. Guvernul a luat in calcul limitarea cotelor de TVA 24 Dintre toate investitiile necesare la nivelul infrastructurii. Paroseni.2 Alte fonduri nerambursabile • Programul Operational Sectorial Mediu • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane • De asemenea. Cei care beneficiaza de imprumuturile BERD sunt in general societatile furnizoare de utilitati detinute de municipalitati. transportul si distributia de energie 3. alte surse de creditare pot fi obligatiunile municipale si institutiile bancare. pot fi utilizate pentru pregatirea parteneriatelor si proiectelor pentru a consolida rolul transfrontalier si transnational al acestor orase/municipii. care se stabileste in cadrul intalnirilor de consiliu si se distribuie spre toate departamentele si directiile din cadrul Primariei. 179 . finantarile erau adresate investitiilor din sistemul de apa si canalizare24. Raul Colentina. reabilitarea infrastructurii din centrul istoric al Bucurestiului si imbunatatirea infrastructurii privind deseurile solide. acestea provin din bugetul Consiliului Local al Sectorului 2. Infrastructura – se concentreaza pe dezvoltarea infrastructurii nationale. BERD a inceput finantarea investitiilor importante in sectorul infrastructurii inca din 1995. in masura relevantei.3 Surse Proprii Primariei Sectorului 2 In ceea ce priveste sursele proprii de finantare ale Primariei Sectorului 2. asigurarand astfel cofinantarea alaturi de fondurile structurale disponibile din partea Uniunii Europene. Steaua Rosie si Sipca din zona Petricani si Ricinului. 4. Totodata. Din pacate insa. BERD si-a extins sprijinul si la nivelul altor tipuri de infrastructura: modernizarea sistemului de incalzire centralizata. de aceasta problema. Astfel. modernizarea soselelor. BERD va sprijini in continuare Romania si in ceea ce priveste proiectele de infrastructura municipala. BERD reprezinta un catalizator major pentru investitii. insa amanarea din diverse motive a proiectului a determinat administratia locala sa se ocupe.2. pentru anul 2009.2 Fonduri rambursabile O sursa de finantari rambursabile pentru proiectele administratiilor locale o constituie Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. pot fi inscrise pentru obtinerea de finantari. cele 30 din Steaua Rosie-Petricani si 10 in Plumbuita trebuia sa fie modernizate cu bani de la Banca Europeana de Investitii (BEI). Pentru Romania. Sectorul energetic – acorda investitii companiilor din sectorul public si privat. 4. modernizarea liniilor de tramvai. in scopul intaririi competitivitatii si accesului la piete externe 2. in special cea de transport. prin fonduri proprii. In afara de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. Initial. care se ocupa de producerea. Tamaioarei si Plumbuita in cartierul cu acelasi nume. BERD investeste atat in sectorul public cat si in cel privat.2.

ceea ce afecteaza lucrarile deja incepute si aflate in curs de desfasurare. 4.Petricani 180 . dar si cele care urmeaza sa inceapa. O astfel de masura se traduce prin reduce rea investitiilor de la bugetul de stat.2. ca o masura anticriza.platite catre administratiile locale.4. Potentiale surse de finantare ale proiectelor de dezvoltare propuse la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie .

Componenta 4: Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice: Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita 3.5 .6 .Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita 4. Plumbuita) Budgat local / Budget POR Axa prioritara 2.Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru iluminatul pe timp de noapte malul lacului prioritara 4 Fondul de mediu POS Mediu si buget Proiect nr.Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de tran sport in peninsula Tei toboc si in peninsula Plumbuita POS Mediu Axa POR Axa prioritara 2 Proiect nr.Petricani cu un set de masuri de reconfigurare spatiala conform prevederilor prezentului Masterplan POR Axa prioritara 1 POR Axa prioritara 2.Petricani 1.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Buget local Steaua Rosie . locuri de joaca) . Proiect nr. Proiect nr.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Buget local Steaua Rosie . Proiect nr.2 .3 .4 . Gherghitei POR Axa prioritara 1 POR Axa prioritara 2.2 . inclusiv drum de halaj 2. Componenta 6: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Buget local Steaua Rosie . Fundeni si Str.Petricani • Componenta 9: Crearea de parcari supraterane in zona Plumbuita • Componenta 8: Crearea de piste ciclabile (Ricinului – Parcul Plumbuita – Colentina) POR Axa prioritara 1 POR Axa prioritara 2.Potentiale surse de finantare ale proiectelor de dezvoltare propuse la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie .Campania de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora local Budget local Proiect nr. Componenta 5: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi.2 .Petricani Potentiale surse de finantare Proiecte individuale Alternativa 1 Alte alternative Buget local Proiect nr.1 . Proiect nr.8 . D-na Ghica 2.Petricani • Componenta 7: Sisteme de management al traficului POS CCE Axa Buget local Proiect nr.2 . Componenta 3: Pasaj suprateran Sos.Petricani Bucuresti 1.Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie .7 .Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Primaria Generala Buget local Steaua Rosie . Componenta 1: Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. Plumbuita.Extinderea retelelor de apa si canalizare prioritara 1 / Buget local Buget local Proiect nr.Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii securitatii locuitorilor zonei POR Axa prioritara 1 Buget local Proiect nr.Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii 181 . Componenta 2: Pasaj suprateran Sos. Colentina intersectie cu str.

Program de pregatire profesionala initiala pentru populatia de etnie rroma din cartier. a carui tema este integrarea rromilor in viata comunitara 182 .POR Axa prioritara 3 POR Axa prioritara 3 POS DRU Axa prioritara 6 Buget local Buget local Buget local Proiect nr.Dezvoltarea unui centru de asistenta medicala primara (oferire de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu) in cadrul centrului de asistenta sociala Proiect nr.11 .10 .9 – Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice Proiect nr.

iar restul sumelor disponibile sunt prevazute pentru centrele urbane. impartirea acestor sume pe tipuri de proiecte se face dupa cum urmeaza: un procent de maxim 50% din alocarea financiara totala a Axei prioritare 1 a POR. centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente.2. domeniul major de interventie 1. In tabelul de mai jos este prezentata repartizarea pe regiuni de dezvoltare a alocarilor financiare pentru Axa prioritara 1. centre pentru persoane varstnice.11 Sud 197.02 milioane euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR).1 al POR trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii: 1.806 milioane euro din FEDR si 273.19 135. national si local. dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.26 milioni di euro.117.4.poli urbani de crestere".84 Bucuresti Ilfov 123. centre pentru tineret. Conform HG nr. reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane. protejarea si conservarea picturilor interioare. este prevazut pentru finantarea proiectelor incluse in Planurile integrate de dezvoltare elaborate de catre cei sapte poli de crestere. din care: FEDR Nord Est 227. Restul este asigurat din fonduri publice nationale.568. astfel cum este indicata mai sus.restaurarea. din care 1. 2. ce urmeaza a fi finantate prin intermediul Axei prioritare 1. Domeniul de interventie 1.reabilitarea / modernizarea cladirilor destinate serviciilor sociale (centre de ingrijire a copiilor. pentru perioada 2007-2013. in cazul centrelor rezidentiale pentru copii.90 156. Programului Operational Regional i-a fost distribuita suma de 1. 3.patrimoniu cultural mondial (UNESCO).infrastructura publica urbana . maxim 20% reprezinta alocarea dedicata finantarii proiectelor incluse in Planurile integrate de dezvoltare urbana promovate de catre polii de dezvoltare urbana.33 148. reabilitarea infrastructurii sociale: . in interiorul zonei de protectie a acestora. Mergand mai in amanunt.726.07 Sud Vest 194. inclusiv echipamente de informare si comunicare. Sub-domeniul: Centre urbane la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti – Ilfov este de 123.85 115.171 milioane euro pentru axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor . prin: 1. protejarea si conservarea monumentelor istorice. persoane aflate in dificultate) si dotarea acestora cu echipamente specifice. alocarea financiara disponibila pentru Domeniul major de interventie 1. 2.64 121.58 Nord Vest 168.04 Pentru a indeplini criteriile de eligibilitate a operatiunilor si activitatilor.14 Centru 151.60 Vest 143. Activitatile eligibile ale axei prioritare 1.34 milioane euro.26 99. Sumele reprezinta milioane de euro: Regiunea de dezvoltare Alocarea financiara totala. picturilor murale exterioare. din mediul urban .04 182.43 Sud Est 184.refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate. 183 . din care 3.1 Totalul resurselor financiare alocate Programului Operational Regional 2007-2013 este egal cu 4. capacitatea acestora nu trebuie sa depaseasca 50 de locuri. frescelor. consolidarea.96 159.365 milioane euro co-finantare nationala. proiectele prezentate in planurile integrate de dezvoltare urbana.5.1 – Planuri integrate de devoltare urbana.transport si mobilitatea populatiei .998/2008.391.restaurarea. inclusiv transportul urban: .

1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana.500. incluziv drum de halaj 184 .700. Ghidul solicitantului precizeaza limite minime si maxime intre care proiectele de dezvoltare din Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere. sub-domeniul: centre urbane.. Proiect 1 . Plumbuita.achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere.1.000.000. inclusiv transportul urban are ca limita maxima a proiectelor 1. Selectia planurilor ce urmeaza a primi finantarea se face pe baze competitive. 4. trebuie sa se incadreze pentru fiecare din cele trei operatiuni eligibile: . .000 lei si 85.000 lei.proiectele care se incadreaza in operatiunea Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri: intre 1.3.000 lei. etc. Valoarea totala a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile inclusiv a TVA –ului aferent acestora.000 lei.700. in functie de calitatea acestora si a maturitatii proiectelor prin care se vor implementa respectivele planuri. Domeniul de interventie 1.proiectele ce apartin operatiunii Reabilitarea infrastructurii sociale: intre 350.) Planurile integrate de dezvoltare a centrelor urbane sunt finantate exclusiv din axa prioritara 1 a POR.Modernizare strazilor din cartierul Steaua Rosie. .operatiunea Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane.3 Lista proiectelor eligibile in cadrul Programului Operational Regional 4.000 lei si 3.000 lei si minima 90.

Petricani Modernizare strazilor din cartierul Steaua Rosie. Obiectivul Domeniului major de interventie 1.Petricani. de dezvoltare economica si sociala a regiunii Bucuresti Ilfov. precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.Petricani (reprezentare grafica pe harta) Anul realizarii investitiei Iunie 2010. locuri atractive pentru investitii. contribuind astfel la imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona. 6. durabile si obiectiv specific) echilibrate teritorial. sociale. se incadreaza in obiectivele Domeniului de investitie al POR intitulat „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Astfel. Obiectivele proiectului intitulat „ Modernizare strazilor din cartierul Steaua Rosie. ceea ce va determina si cresterea investitiilor in zona. imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza. Email: angelatoderita@ps2. in special cele mai slab dezvoltate. Plumbuita. 3. a tuturor regiunilor Romaniei. sub-domeniul Centre urbane. si in special a zonei vizate de proiect. Prin proiect se doreste îmbunatairea infrastructurii urbane de transport la nivelul cartierului. Bucuresti proiectului Coordonatele de contact ale beneficiarului Toderita C. incluziv drum de halaj”. se va realiza imbunatatirea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane de baza ale regiunii mentionate. 598.2096252. Obiectivele proiectului (obiectiv general. Angela. Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea infrastructurii urbane a zonei Plumbuita – Steua Rosie .1– Centre Urbane. 7.a) INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 1. Plumbuita. prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane. 5.cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase. inclusiv a serviciilor sociale. incluziv drum de halaj Localizarea proiectului Zona Plumbuita – Steua Rosie . prin intermediul proiectului.1 – „ Planuri integrate de dezvoltare urbana il reprezinta – conform Programului Operational Regional . 4. Titlul proiectului Reabilitarea infrastructurii urbane in Zona Plumbuita – Steaua Rosie . Fax: 021. potrivit nevoilor si resurselor specifice. realizand incadrarea obiectivului general al priectului in obiectivul general POR masura 1. proiectului Telefon: 021-209600 int. Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice. Bucuresti si Primaria Municipiului Bucuresti Entitatea responsabila cu implementarea Consiliul Local al Primariei Sectorului 2.Iunie 2012 Durata proiectului 24 luni Beneficiarul proiectului /Parteneri Consiliul Local al Primariei Sectorului 2. cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere. pentru a face din regiunile Romaniei. a bunurilor si serviciilor în vederea stimularii dezvoltarii 185 .ro b) DESCRIERE PROIECTULUI 1. Director – Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana. 2. pentru a facilita mobilitatea populatiei.

inclusiv prin plantarea de gard viu si a unor garduri de protectie in scopul menajarii si prevenirii deteriorarii acestuia. • Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor. pietoni si biciclisti. • Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si in special a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile inconjuratoare. prin realizarea de trotuare si asigurarea accesului la proprietati.2. cu scopul imbunatatirii confortului si sigurantei circulatiei. in conditiile dezvoltarii continue a traficului. • Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor. • cresterea gradului de siguranta rutiera. • realizarea suprastructurii stradale. pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane. pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor. • sistematizarea verticala a zonei aferente strazii. o delimitarea corecta a spatiilor verzi din trama stradala.Petricani”.Petricani. o reabilitare si/sau modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale. Obiectivele specifice care vor fi atinse prin intermediul proiectului “Modernizare strazilor din cartierul Plumbuita . printr-o abordare policentrica. Obiectivele specifice ale programului POR sunt: Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane. Potentialii beneficiari ai proiectului: Grupurile tinta propuse au fost astfel alese incat actiunea 186 . Se intentioneaza sistematizarea pe verticala a zonei aferente strazilor cuprinse in zona prin: • realizarea infrastructurii stradale.Steaua Rosie . • mentinerea viabilitatii retelei rutiere . Zonele tinta si / sau grupurile tinta economice durabile a cartierului. • cresterea calitatii peisajului. se vor delimita strict trotuarele sau partea carosabila de spatiile verzi prin: o reabilitarea si/sau modernizarea carosabilului. • inlaturarea aspectului neingrijit si neunitar al aleilor ce deservesc spatiile urbane. • Infrumusetarea peisajului prin solutii moderne. • Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri. • promovarea imaginii zonei Plumbuita – Steaua Rosie . • cresterea gradului de confort al populatiei. Se vor amenaja aceste strazi conform standardelor nationale si europene. printr-o abordare policentrica. incluziv drum de halaj sunt: • modernizarea strazilor in vederea cresterii confortului si sigurantei in utilizare pentru conducatorii auto.

persoanele care tranziteaza zona Manastirul Plumbuita.3 Semnare contract de finantare In cadrul acestei activitati sunt implicati toti membrii echipei de proiect. mijloace de transport in comun si nu numai. 1. cu subactivitatile mentionate este de 3 luni. agentii economici care îsi desfasoara activitatea. modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale). 1. Beneficiarii indirecti ai investitiei propuse sunt. Dintre beneficiarii directi putem aminti si firmele din domenii diverse si cladiri de birouri care va fi in zona cartierului Plumbuita . o Firmele care vor participa la implementarea proiectului. printre altii.Petricani. Prin implementarea acestui proiect persoanele din grupul tinta vor beneficia de un bun confort si de stoparea fenomenului de degradare al mediului inconjurator prin infrumusetarea peisajului prin solutii moderne si infrastructurii stradale. cu urmatoarele subactivitati.1 Identificare furnizori servicii. turistii. 187 . Demararea proiect: Aceasta activitate presupune toate demersurile necesare inceperii proiectului propus. de asemenea sunt partile interesate de dezvoltarea comunitatii locale: o Consiliul Local .Petricani. fiecare cu atributiile specifice fisei postului. Acestia vor beneficia in mod direct de o retea rutiera modernizata (modernizarea carosabilului. Grupul tinta vizat prin implementarea acestui proiect este reprezentat de locuitorii cartierul Plumbuita – Steua Rosie . Principalele activitati din proiect proiectului sa aiba un impact socio-economic semnificativ in zona de dezvoltare. persoanele care nu locuiesc in zona dar care trec prin zona cartierului Plumbuita – Petricani atat cu automobilul personal. o Comunitatea de afaceri din zona . Beneficiarii indirecti sunt. Printr-o abordare integrata se are in vedere sprijinirea dezvoltarii de lunga durata a potentialului economic si social local si al regiunii in ansamblu. Acestia vor avea parte de o buna fluidizare a traficului datorita moderizarii strazilor din aceasta zona. someri). femei. o Forta de munca din zona (in special tineri. Durata acestei activitati.3.Petricani carora li se vor oferi conditii mai bune de infrastructura de transport. lucrari si bunuri. actionandu-se in sfera decizionala a sectorului economic. insa responsabilul principal este managerul de proiect care va coordona intreaga activitate. Beneficiarii directi : Primii beneficiari ai investitiei sunt toti locuitorii din zona Plumbuita – Steaua Rosie .2 Intocmire si depunere proiect 1. Activitatile concrete ale proiectului sunt urmatoarele: 1.

6. Publicitate si marketing 6. Rapoartele financiare vor fi realizate de catre responsabilul financiar al proiectului. ca si atributie este in sarcina managerului de proiect. Se vor intocmi in acest sens rapoarte periodice si se vor realiza controale anuntate si inopinate la locul de desfasurare a investitiilor in vederea urmaririi modului de desfasurare a acestora si a preintampinarii eventualelor probleme ce pot aparea. banere. Aceasta activitate se va realiza in prima luna de dupa semnarea contractului de finantare.2.3 Publicitate pe site-ul primariei 6.3 Organizare de santier 4. conform instructiunilor din ghidul solicitantului.3 Intocmirea de rapoarte financiare Activitatea de monitorizare si control se desfasoara pe parcursul celor 24 de luni de implementare de catre managerul de proiect in colaborare cu ceilalti membri ai echipei. 5. brosuri 6.2 Realizarea de sedinte de lucru. Coordonare proiect 3. 3. 5.1 Realizare panouri 6. Lucrari de constructii si instalatii in vederea realizarii investitiei 4. de 24 de luni.4 Constructii Activitatea de lucrari de constructii se desfasoara pe parcursul tuturor celor 24 de luni de implementare.2 Asistenta tehnica 4.2 Anunturi in media 6. 4. Coordonarea proiectului. Elaborare si depunere Proiect tehnic Dupa semnarea contractului de finantare este necesara depunerea proiectului tehnic. pliante. ea urmand a se desfasura pe intreaga perioada de implementare a proiectului.1 Amenajare protectia mediului 4.1 Solicitarea de catre managerul de proiect a unor rapoarte periodice. in stransa colaborare cu managerul de proiect 5.2 Realizarea de controale pe teren in vederea identificarii stadiului de implementare a proiectului.4 Realizare fotografii.1 Realizare de rapoarte de progres. Monitorizare si control: 5.5 Placa permanenta Realizarea activitatii de informare prin publicitate si marketing este in atributia managerului de 188 . Monitorizarea desfasurarii acestei activitati conform conditiilor contractuale este in atributia reprezentantului tehnic. Urmarirea intocmirii si depunerii proiectului tehnic cade in sarcina responsabilului tehnic. 3.

Petricania. contribuind la promovarea zonei ca target turistic.delimitarea corecta a spatiilor verzi din trama stradala.Bucuresti. Prin implementarea acestui proiect Sectorul 2 isi propune sa reabiliteze strazi. . 7.Petricani.Sectorul 2 este insuficient dezvoltata sau prezinta un grad ridicat de deteriorare. Justificarea proiectului: nevoi identificate În momentul de fata. trotuare si spatiile verzi din zona Plumbuita – Steua Rosie . 4. 7. . infrastructura stradala din zona Plumbuita – Steua Rosie – Petricani al in Zona Plumbuita – Steua Rosie . In vederea rezolvarii acestor probleme s-a realizat un Plan local de Dezvoltare al sectorului 2 si un Plan Integrat Dezvoltare Urbana pentru Zona Plumbuita – Steua Rosie . . Necesitatea implementarii acestui proiect apare din necesitatea sa se obtina o imbunatatire a confortului si a sigurantei circulatie. Impactul estimat al proiectului (impact . îngreunând Petricani astfel desfasurarea traficului rutier si pietonal în zona.cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere turistic si de agreement. . 5.reabilitarea si/sau modernizarea carosabilului. cu efecte pozitive asupra dezvoltarii economice si atractivitatii zonei.reabilitare si/sau modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale. S-a optat pentru accesarea de fonduri europene in vederea rezolvarii problemelor identificate. pe parcursul implementarii proiectului. national) . INCADRARE IN TIMP : 189 . III. conform graficului. inclusiv prin plantarea de gard viu si a unor garduri de protectie in scopul menajarii si prevenirii deteriorarii acestuia. Inchidere proiect 7.1 Receptia lucrarilor. Proiectul propus raspunde demersurilor de revitalizare a zonei prin modernizarea infrastructurii stradale.cresterea accessibilitati in zona. prin intermediul proiectelor. Cu ajutorul responsabilului financiar se vor intocmi documentele contabile referitoare la inchiderea proiectului precum si cele necesare rambursarii cheltuielilor eligibile conform contractului de finantare.Petricani de 45 strazi din Sector 2 . .cresterea atractivitatii zonei Plumbuita – Steua Rosie .proiect si se va desfasura periodic. regional. local. Asigurarea acestor conditii va permite valorificarea si conservarea patrimoniului istoric.2 Rambursarea cheltuielilor de catre autoritatea contractanta conform contractului de finantare Inchiderea proiectului se va realiza dupa terminarea investitiilor care vor fi predate managerului de proiect.cresterea gradului de confort social (crearea de facilitati locuitorilor zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Pentru atingerea acestui deziderat se vor amenaja aceste strazi conform standardelor nationale si europene. muncitorilor si agentilor economici).imbunatatirea infrastructurii urbane. se vor delimita strict trotuarele sau partea carosabila de spatiile verzi prin: .

090000 RON) V.2096252. Tamaioarei – Lacul Plumbuita (reprezentare grafică pe hartă) 2010-2011 12 luni Primăria Sectorului 2. Proiect 2 – Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii I. Bucureşti în parteneriat cu Poliţia Comunitară. Bucureşti şi Poliţia Comunitară Toderita C. de Sos. 5. de Str.Petricani : Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Zone Peninsulari – delimitata 1. Director – Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana.500. 7. 598. Ricinului/ Str. Email: angelatoderita@ps2. Petricani .000 Euro (40. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana. domeniul major de interventie 1. Plumbuita.Str.1. Bucureşti Primăria Sectorului 2.3. 2. Angela. 4. Localizarea proiectului 3.Paroseni/ Lacul Plumbuita/ Strada Sipca. Axa Prioritara 1. Sector 2. Fax: 021. Anul realizarii investitiei Durata proiectului Beneficiarul proiectului /Parteneri Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita – Steaua Rosie . Telefon: 021-209600 int. Steaua Rosie. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI Estimati costul total al proiectului 9.ro II. 6.2. Titlul proiectului 2. DESCRIEREA PROIECTULUI: 190 . Incadrare in timp -Data de incepere a proiectului: Iunie 2010 -Data incheierii proiectului: Iunie 2012 -Situatia curenta a proiectului: In curs de implementare IV. sub domeniul centre urbane 4. PRINCIPALA SURSA DE FINANTARE: Programul Operational Regional.

prevenirea şi combatearea actelor de violenţă în spaţiile publice. . stabilirea numărului de camere de supraveghere. calugari. Justificarea proiectului: nevoi identificate in Plumbuita – Steaua Rosie . turisti. caietelor de sarcini şi detalii de execuţie pentru investiţiile propuse. Elaborarea documentaţiei conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantului din cadrul POR.Petricani (intersecţii. Obiective specifice: Instalarea unui sistem de supraveghere stradală şi in proximitatea şcolilor si a obiectivelor de interes public. Grupurile tinta: locuitorii din cartier.1. Zonele ţintă şi / sau grupurile ţintă 3. care să asigure: . spatiile verzi din parcul Plumbuita. Lansarea licitaţiei publice. stabilirea modului de transmitere a datelor. polarea mediului sau traficul de droguri.schimbarea imaginii cartierului. staţii de autobuz si spatiile cu factori de risc ridicat). Este cunoscuta starea de infractionalitate ridicata care se inregistreaza in aceasta zona. echiparea dispeceratului. Elaborarea documentaţiilor de atribuire. Obiectivele proiectului (obiectiv general. Nu lipsesc probleme precum accesibilitatea la retele de utilitati publice. selectarea şi contractarea companiei (iilor) care se va/vor ocupa de întocmirea studiilor de fezabilitate. 191 . În vederea implementării acestui proiect integrat se vor realiza o serie de activităţi: 1. proiectelor tehnice. evaluarea. dar si insalubritatea prezenta aici. Numărul crescut al infracţiunilor care se petrec în zona Plumbuita măresc gradul de nesiguranţă al locuitorilor şi vizitatorilor acestei zone. lansarea licitaţiei publice. 4 Monitorizarea implementării proiectului de investiţii.prevenirea şi combaterea actelor de violenţă si infractionalitate (mediu) pe malul lacului Plumbuita. Zona peninsulara a cartierului Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani este reprezentata de arealul parcului si al manastirii. care va fi perceput ca sigur si linistit Zona tinta: zona Plumbuita – Steaua Rosie . aceasta arie are reputatia de zona cu risc major. Axa Prioritara 1. evaluarea. dând o imagine negativă acesteia. . De aici rezultă nevoia de instalare a unui sistem de supraveghere şi monitorizare. vizitator de parcuri.1.prevenirea şi reducerea consumului de droguri în spaţiile publice din zona Plumbuita.Petricani Obiectivul general este îmbunătăţire siguranţei. Din intregul cartier. zone in care s-au inregistrat infractiuni conform datelor de la politie. securităţii locuitorilor şi copii din zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani prin un sistem de supraveghere video si management informational pentru crestere siguranta sociale si prevenirea criminalitati. sisteme anti-vandalizare). Principalele activităţi din proiect 4. selectarea şi contractarea companiei (iilor) în vederea achiziţionării sistemului de monitorizare (stabilirea locurilor de montare a camerelor video. 3. 2. 5 Asigurarea personalului responsabil cu supravegherea. obiectiv specific) 2. .. care va consta în amplasarea de camere de supraveghere pe principalele artere rutiere şi spaţiile publice.

Incadrare in timp .Data de incepere a proiectului: . Obiectivele proiectului (obiectiv general. depistarea reţelelor de traficanţi de droguri. Steaua Rosie. zona 192 II. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 1. Director – Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana. 6. Str. Racinului.Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice – Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita I.Data incheierii proiectului: . PRINCIPALA SURSA DE FINANTARE: Programul Operational Regional. Impactul estimat al proiectului (impact local. domeniul major de interventie 1. INCADRARE IN TIMP : prevenirea anumitor fenomene sociale degradante la adresa persoanelor.3. national) • • • • • • III. Axa Prioritara 1.2096252.Situatia curenta a proiectului: Estimati costul total al proiectului 2010 2011 In planificare Valoarea investitiei totale (inclusiv TVA) este de 710. 2. Telefon: 021-209600 int.3. obiectiv specific) . 1.996.000 Euro (2. DESCRIEREA PROIECTULUI: 1. Fax: 021. 598. 3. sub domeniul centre urbane 4.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana. Proiect 3 . scăderea/ descurajarea comportamentului indisciplinar pe străzi. reducerea violenţei (Zona Peninsuare). Angela.200 RON) lei IV. Sector 2 Teren in suprafata de 1.5. din care durata de excutie 8 luni Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Toderita C.96 ha delimitat de Str. 5.ro Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 1. prevenirea şi combaterea consumului de droguri (zona Plumbuita si parc). pe zone parasite si pe maul lacului Plumbuita. Insula Plumbuita 2010-2011 12 luni. 7. V. regional. Titlul proiectului Localizarea proiectului Anul realizarii investitiei Durata proiectului Beneficiarul proiectului /Parteneri Entitatea responsabila cu implementarea proiectului Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Municipiul Bucuresti. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Email: angelatoderita@ps2. reducerea numărului de infracţiuni si îmbunătăţirea condiţiilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice. 4.

proiectul isi propune: conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana.2. actorii principali fiind reprezentati de populatia varstnica si de tineret. Ca obiective specifice. pe parcursul derularii contractului de lucrari. Proiectul propus se incadreaza in masurile ce vor fi adoptate de catre Primaria Sectorului 2 in vederea descresterii lipsei de coeziune sociale a zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani cu 193 . Grupul tinta este populatia din zona respectiva dar si locuitorii din Sectorul 2 si Municipiul Bucuresti. Justificarea proiectului: nevoi identificate in Zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. prin intermediul carora va fi transpus in realitate obiectivul general. Zonele tinta si / sau grupurile tinta 3. printre lucrarile de constructii ce se vor executa enumeram: o Crearea unui stavilar in zona insulei Plumbuita o Amenajarea bazei lacului prin betonare o Crearea in partea sudica a lacului a unei scurgeri a apei din lac in Raul Colentina Monitorizarea implementarii proiectului – 12 luni Auditarea cheltuielilor proiectului – 8 luni (in paralel cu executarea lucrarilor de constructii) Informare si publicitate – 3 luni (intermitent. in special a spatiilor recreationale crearea de noi locuri de munca cresterea gradului de siguranta a populatiei imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator promovarea nediscriminarii si a incluziunii sociale controlarea nivelului lacului utilizarea lacului pe toata durata anului pentru activitati recreative si de agrement intretinerea si igenizarea mult mai facila a lacului Zona tina o reprezinta zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Transferul dreptului de administrare a zonei vestice a Lacului Plumbuita de la Apele Romana la Consiliul Local al Sectorului 2 Derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea serviciilor de management al executiei proiectului (care vor include si asistenta pentru derularea activitatilor de informare si publicitate). Principalele activitati din proiect 4. a serviciilor de audit si a lucrarilor de constructii – 3 luni Negocierea si incheierea contractelor – 1 luna Executarea lucrarilor de constructii prevazute – 8 luni .500 locuitori. si in special cu o luna inainte de finalizarea acestor lucrari). avand un numar de aproximativ 23. cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate.

5.). iar in al doilea rand – prin pubelele si campania de educare a publicului – in cresterea gradului de colectarea selectiva si. imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator: implementarea proiectului propus se va concretiza in primul rand in salubrizarea unei zone care in prezent face obiectul depozitarii necontrolate de deseuri. hidrobiciclete. Impactul local se va concretiza in: cresterea calitatii vietii pentru populatia din zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani (aprox. in structura primariei. crearea de noi locuri de munca: se va crea un loc de munca. national) alte cartiere ale sectorului 2 si ale orasului in ansamblul sau. 23. Aceasta lipsa de coeziune este cauzata de existenta unor puncte slabe in plan demografic.2 (ca urmare a dezvoltarii de activitati economice in proximitatea parcului). iar pe perioada de iarna transformarea lacului in patinoar. reciclare a deseurilor solide municipale. pe intreaga durata de analiza a proiectului. panza freatica. economic si al infrastructurii. fapt ce creeaza un disconfort vizual. prin luarea in considerare a unui factor de multiplicare minim de 1:1. nerespectarea principiului nediscriminarii si promovarii incluziunii sociale.sub 50% din suprafata medie alocata in cadrul UE pentru fiecare locuitor in parte. promovarea in mod activ a principiului nediscriminarii si incluziunii sociale: in cadrul parcului vor exista facilitati care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati. pune in pericol sanatatea populatiei si polueaza factorii de mediu (solul. etc. aer). fara a 194 .500 locuitori) ameliorarea semnificativa a gradului de coeziune a zonei conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate cu 12 ha de suprafata recreationala (lac) controlarea nivelului apei din lac prin stavilarul din dreptul insulei Plumbuita si prin canalul de scurgere amenajat in partea sudica a lacului utilizarea lacului in perioada de vara pentru activitati de agrement (barci. Avand un nivel controlat al apei se poate goli periodic lacul permitand curatarea acestuia de impuritati si deseuri. Impactul estimat al proiectului (impact local. in mod indirect. regional. pe cale de consecinta. gradul redus de constientizare de catre populatie a importantei existentei unui sistem de management al deseurilor (in principal in ceea ce priveste colectarea selectiva). depozitarea necontrolata a deseurilor. aspecte ce au fost indentificate si prioritizate prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana. se estimeaza crearea aditionala a unui numar de 38 locuri de munca. Nevoile identificate prin acest Plan si carora li se adreseaza proiectul propus sunt urmatoarele: lipsa spatiilor recreationale (parcuri. zone verzi) . social.

4. Racinului. 2. Insula Plumbuita 2010-2011 12 luni.000 euro (14. nu se propaga in mod evident si cuantificabil la nivel national.770. sub domeniul centre urbane 4. 5. 195 . din care durata de excutie 8 luni Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Toderita C. Sector 2 Teren in suprafata de 1. Director – Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana. 7. DESCRIEREA PROIECTULUI: 1. domeniul major de interventie 1.000 Ron) IV. 6. Obiectivele proiectului (obiectiv general.apela la metodele traditionale. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 1. Str. 598.500. contribuind astfel la marginalizarea acestora. Fax: 021. Steaua Rosie. intrucat rezultatele proiectului. Impactul national: nu este cazul. Proiect 4 – Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi.2096252. Impact regional: singurul potential impact este acela al crearii unui model de urmat. Axa Prioritara 1. PRINCIPALA SURSA DE FINANTARE: Programul Operational Regional.Data de incepere a proiectului: Data incheierii proiectului: Situatia curenta a proiectului: Data de incepere a proiectului: iulie 2010 (data estimata pentru incheierea contractului de finantare) Data incheierii proiectului: iulie 2011 (data estimata pentru finalizarea lucrarilor de constructie) Situatia curenta a proiectului: se analizeaza posiblitate a de a se realiza transferul dreptului de administrare a la cului de la Apele Romane la Consiliul Local al Sectorului 2 Valoarea investitiei totale (inclusiv TVA) este de 3. locuri de joaca) . INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 1. INCADRARE IN TIMP : 1. 3.Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita I. Titlul proiectului Localizarea proiectului Anul realizarii investitiei Durata proiectului Beneficiarul proiectului /Parteneri Entitatea responsabila cu implementarea proiectului Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita Municipiul Bucuresti. care eticheteaza anumite obiective ca fiind „destinate persoanelor cu dizabilitati”.ro Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune II.96 ha delimitat de Str. care poate fi replicat cu succes si in cazul altor unitati teritorial-administrative. Estimati costul total al proiectului V. 4. desi semnificative in plan local. III.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana.3. Email: angelatoderita@ps2. Angela. Incadrare in timp . Telefon: 021-209600 int.

prin intermediul carora va fi transpus in realitate obiectivul general. Nevoile identificate prin acest Plan si carora li se adreseaza proiectul propus sunt urmatoarele: lipsa spatiilor recreationale (parcuri. depozitarea necontrolata a deseurilor. a serviciilor de audit si a lucrarilor de constructii – 3 luni Negocierea si incheierea contractelor – 1 luna Executarea lucrarilor de constructii prevazute – 8 luni Monitorizarea implementarii proiectului – 12 luni Auditarea cheltuielilor proiectului – 8 luni (in paralel cu executarea lucrarilor de constructii) Informare si publicitate – 3 luni (intermitent. Justificarea proiectului: nevoi identificate in Zona sociala. Derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea serviciilor de management al executiei proiectului (care vor include si asistenta pentru derularea activitatilor de informare si publicitate). pune in pericol sanatatea populatiei si polueaza factorii de mediu (solul. aspecte ce au fost indentificate si prioritizate prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana. avand un numar de aproximativ 23. Aceasta lipsa de coeziune este cauzata de existenta unor puncte slabe in plan demografic. aer). cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate. Grupul tinta este populatia din zona respectiva dar si locuitorii din Sectorul 2 si Municipiul Bucuresti. pe parcursul derularii contractului de lucrari. zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. Principalele activitati din proiect 4. si in special cu o luna inainte de finalizarea acestor lucrari).obiectiv specific) 2. Zonele tinta si / sau grupurile tinta 3.500 locuitori. zone verzi) . Ca obiective specifice. fapt ce creeaza un disconfort vizual. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. economic si al infrastructurii. panza freatica. proiectul isi propune: conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana. actorii principali fiind reprezentati de populatia varstnica si de tineret. Proiectul propus se incadreaza in masurile ce vor fi adoptate de catre Primaria Sectorului 2 in vederea descresterii lipsei de coeziune sociale a zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani cu alte cartiere ale sectorului 2 si ale orasului in ansamblul sau. social. in special a spatiilor recreationale crearea de noi locuri de munca cresterea gradului de siguranta a populatiei imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator promovarea nediscriminarii si a incluziunii sociale Zona tina o reprezinta zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. 196 .sub 50% din suprafata medie alocata in cadrul UE pentru fiecare locuitor in parte.

care poate fi replicat cu succes si in cazul altor unitati teritorial-administrative. reciclare a deseurilor solide municipale. lipsa de siguranta pe care o resimte populatia nevoita sa tranziteze zona propusa pentru construirea viitorului parc. Incadrare in timp .2 ha de suprafata recreationala (parc) crearea de noi locuri de munca: se va crea un loc de munca. care eticheteaza anumite obiective ca fiind „destinate persoanelor cu dizabilitati”. fara a apela la metodele traditionale. Impact regional: singurul potential impact este acela al crearii unui model de urmat. III. prin luarea in considerare a unui factor de multiplicare minim de 1:1. in mod indirect. nerespectarea principiului nediscriminarii si promovarii incluziunii sociale. nu se propaga in mod evident si cuantificabil la nivel national.500 locuitori) ameliorarea semnificativa a gradului de coeziune a zonei conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate cu 1. desi semnificative in plan local. Impactul local se va concretiza in: cresterea calitatii vietii pentru populatia din zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani (aprox. national) gradul redus de constientizare de catre populatie a importantei existentei unui sistem de management al deseurilor (in principal in ceea ce priveste colectarea selectiva).2 (ca urmare a dezvoltarii de activitati economice in proximitatea parcului). contribuind astfel la marginalizarea acestora. intrucat rezultatele proiectului. promovarea in mod activ a principiului nediscriminarii si incluziunii sociale: in cadrul parcului vor exista facilitati care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati. regional. iar in al doilea rand – prin pubelele si campania de educare a publicului – in cresterea gradului de colectarea selectiva si. 23. pe intreaga durata de analiza a proiectului. in structura primariei.Data de incepere a proiectului: - Data incheierii proiectului: Data de incepere a proiectului: iulie 2010 (data estimata pentru incheierea contractului de finantare) Data incheierii proiectului: iulie 2011 (data estimata pentru finalizarea lucrarilor de constructie) 197 . se estimeaza crearea aditionala a unui numar de 38 locuri de munca. INCADRARE IN TIMP : 1.5. Impactul estimat al proiectului (impact local. imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator: implementarea proiectului propus se va concretiza in primul rand in salubrizarea unei zone care in prezent face obiectul depozitarii necontrolate de deseuri. pe cale de consecinta. Impactul national: nu este cazul.

1: Planuri integrate de dezvoltare urbana. 6. Director – Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana. Steaua Rosie. Estimati costul total al proiectului V. Ca obiective specifice. din care durata de excutie 8 luni Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti Toderita C. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Titlul proiectului Localizarea proiectului Anul realizarii investitiei Durata proiectului Beneficiarul proiectului /Parteneri Entitatea responsabila cu implementarea proiectului Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita Municipiul Bucuresti. DESCRIEREA PROIECTULUI: 1. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 1. 5.000 RON) IV. PRINCIPALA SURSA DE FINANTARE: Programul Operational Regional. in special a spatiilor recreationale crearea de noi locuri de munca cresterea gradului de siguranta a populatiei imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator promovarea nediscriminarii si a incluziunii sociale Zona tina o reprezinta zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. domeniul major de interventie 1.000 Euro (6. Angela. Proiect 5 – Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie. Plumbuita) I.5. 2. 598. avand un numar de aproximativ 23.2096252. 4. sub domeniul centre urbane 4. Insula Plumbuita 2010-2011 12 luni.500 locuitori. Zonele tinta si / sau grupurile tinta 198 . 7. obiectiv specific) 2. II.96 ha delimitat de Str. Racinului.500. Axa Prioritara 1.- Situatia curenta a proiectului: Situatia curenta a proiectului: se analizeaza posiblitate a de a se realiza transferul dreptului de administrare a la cului de la Apele Romane la Consiliul Local al Sectorului 2 Valoarea investitiei totale (inclusiv TVA) este de 1.3. Email: angelatoderita@ps2. Fax: 021. 3. Sector 2 Teren in suprafata de 1. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 1. Str. zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani. prin intermediul carora va fi transpus in realitate obiectivul general.ro Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala. proiectul isi propune: conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana.330. cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate. Telefon: 021-209600 int. Obiectivele proiectului (obiectiv general.

Justificarea proiectului: nevoi identificate in Zona 5. Nevoile identificate prin acest Plan si carora li se adreseaza proiectul propus sunt urmatoarele: lipsa spatiilor recreationale (parcuri.2 ha de suprafata recreationala (parc) crearea de noi locuri de munca: se va crea un loc de munca. Impactul local se va concretiza in: cresterea calitatii vietii pentru populatia din zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani (aprox. aspecte ce au fost indentificate si prioritizate prin intermediul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana. Principalele activitati din proiect 4. nerespectarea principiului nediscriminarii si promovarii incluziunii sociale. pe parcursul derularii contractului de lucrari. pune in pericol sanatatea populatiei si polueaza factorii de mediu (solul. Aceasta lipsa de coeziune este cauzata de existenta unor puncte slabe in plan demografic. depozitarea necontrolata a deseurilor. panza freatica.500 locuitori) ameliorarea semnificativa a gradului de coeziune a zonei conceperea si implementarea unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbana cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate cu 4. economic si al infrastructurii. social. Impactul estimat al proiectului (impact local. Derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea serviciilor de management al executiei proiectului (care vor include si asistenta pentru derularea activitatilor de informare si publicitate). actorii principali fiind reprezentati de populatia varstnica si de tineret.3. gradul redus de constientizare de catre populatie a importantei existentei unui sistem de management al deseurilor (in principal in ceea ce priveste colectarea selectiva). national) Grupul tinta este populatia din zona respectiva dar si locuitorii din Sectorul 2 si Municipiul Bucuresti. in structura primariei. zone verzi) .sub 50% din suprafata medie alocata in cadrul UE pentru fiecare locuitor in parte. Proiectul propus se incadreaza in masurile ce vor fi adoptate de catre Primaria Sectorului 2 in vederea descresterii lipsei de coeziune sociale a zonei Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani cu alte cartiere ale sectorului 2 si ale orasului in ansamblul sau. fapt ce creeaza un disconfort vizual. prin luarea in considerare a unui factor de multiplicare minim de 1:1.2 (ca 199 . si in special cu o luna inainte de finalizarea acestor lucrari). 23. in mod indirect. aer). a serviciilor de audit si a lucrarilor de constructii – 3 luni Negocierea si incheierea contractelor – 1 luna Executarea lucrarilor de constructii prevazute – 8 luni Monitorizarea implementarii proiectului – 12 luni Auditarea cheltuielilor proiectului – 8 luni (in paralel cu executarea lucrarilor de constructii) Informare si publicitate – 3 luni (intermitent. regional.

Incadrare in timp .4. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana.Data de incepere a proiectului: Data incheierii proiectului: Situatia curenta a proiectului: Data de incepere a proiectului: iulie 2010 (data estimata pentru incheierea contractului de finantare) Data incheierii proiectului: iulie 2011 (data estimata pentru finalizarea lucrarilor de constructie) Situatia curenta a proiectului: se analizeaza posiblitate a de a se realiza transferul dreptului de administrare a la cului de la Apele Romane la Consiliul Local al Sectorului 2 Valoarea investitiei totale (inclusiv TVA) este de 2. Impactul national: nu este cazul. PRINCIPALA SURSA DE FINANTARE: Programul Operational Regional. se estimeaza crearea aditionala a unui numar de 38 locuri de munca. Bugetul estimat al proiectelor 4. pentru proiecte de dezvoltare cu finantare POR:Buget 200 .4. fara a apela la metodele traditionale.000 RON) IV. pe cale de consecinta. reciclare a deseurilor solide municipale. care poate fi replicat cu succes si in cazul altor unitati teritorial-administrative. nu se propaga in mod evident si cuantificabil la nivel national.862. INCADRARE IN TIMP : 1. imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator: implementarea proiectului propus se va concretiza in primul rand in salubrizarea unei zone care in prezent face obiectul depozitarii necontrolate de deseuri. Estimati costul total al proiectului V.urmare a dezvoltarii de activitati economice in proximitatea parcului).1.000 euro (8. Axa Prioritara 1. pe intreaga durata de analiza a proiectului. iar in al doilea rand – prin pubelele si campania de educare a publicului – in cresterea gradului de colectarea selectiva si. intrucat rezultatele proiectului. domeniul major de interventie 1. Impact regional: singurul potential impact este acela al crearii unui model de urmat. sub domeniul centre urbane 4. III. contribuind astfel la marginalizarea acestora. desi semnificative in plan local. care eticheteaza anumite obiective ca fiind „destinate persoanelor cu dizabilitati”. promovarea in mod activ a principiului nediscriminarii si incluziunii sociale: in cadrul parcului vor exista facilitati care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati. Bugetul estimat al proiectelor cu finantare POR In tabelul urmator sunt listate estimarile de buget necesare pentru a realiza obiectivele de investitii propuse si asistenta tehnica in implementare.100.

210.2010 01.07. D-na Ghica Local al PS2 creaza mari cozile la semafoar si PMB Componenta 3: Componenta 3: Componenta 3: 01.03.000 Euro (128. Anul finalizarii Total (lei) 1 O mai buna incadrare a noilor dezvoltari intr-o strategie pentru zona.2010 31.000 Euro (2.500.500. Perioada de implementare Denumire proiect Solicitant Obiectiv si activitati propuse Anul inceperii Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie .2011 str.000 Euro (23.Petricani cu Consiliul un set de masuri de Local al PS2 reconfigurare spatiala conform prevederilor prezentului Masterplan Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie .06.000 RON) Componenta 3: 6.2011 31. Actualizarea planului urbanistic zonal astfel incat acesta sa raspunda noii directii de dezvoltare a zonei.090000 RON) 2 Componenta 2: Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in tot Sectorul 2 si in zona sudica din cartier Componenta 2: Plumbuita – Steua Rosie .Petricani Pasaj suprateran Sos.03. Colentina – Sos.2013 Colentia – Doamna Ghica.04. 01. pietoni si biciclisti .000.2011 30. Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si Fundeni si Str. Obiective specifice: Fluidizarea traficului la intersectia Componenta 2: Componenta 2: Colentina intersectie cu Consiliul 31. crt. Gherghitei mobilitatii in zona estica din lacul Plumbuita Obiective specifice: Fluidizarea traficului din intersectia Sos.06.amenajarea strazilor in vederea cresterii confortului si sigurantei in utilizare pentru conducatorii auto.958 lei) 2 Componenta 1 Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie Petricani Obiective specifice: .532.promovarea imaginii zonei Plumbuita – Steaua Rosie .000 Euro (40.Petricani 01. inclusiv drum de halaj.05. Fundeni Componenta 2: 5.2013 Componenta 3: Pasaj suprateran Sos.2012 9.Petricani Consiliul Local al PS2 Componenta 1: si PMB Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie.Nr. unde trece si tramvai si se 01.04. Plumbuita.000 RON) 201 .

zona Plumbuita – Steaua publice (spatii verzi) – Consiliul Rosie – Petricani.000 RON) 202 .000 RON) 31.Petricani Amenajarea de noi spatii Obiective specifice: publice (spatii verzi.06.2010 Amenajarea complexa a si PMB in special a spatiilor recreationale zonei vestice a lacului • imbunatatirea gradului de protectie a mediului Plumbuita inconjurator • controlarea nivelului lacului • utilizarea lacului pe toata durata anului pentru activitati recreative si de agrement • intretinerea si igenizarea mult mai simpla a lacului Componenta 5 Obiectiv e termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si Componenta 5: mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie .Local al PS2 Manastirul Plumbuita si PMB Crearea unui parc de .2010 malurilor de pe lacul si PMB cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate.500. proiectul isi propune: 01.crearea de spatii verzi si oferirea de facilitati de utilitate publica in zona petrecere a timpului liber Plumbuita .330.2010 de joaca) in cartier .06.862. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.000 euro (14.2011 2. prin Componenta 6: imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Amenajarea de noi spatii Municipiului Bucuresti.06.imbunatatirea calitatii spatiului public pe margine 01.100. proiectul isi Consiliul pregătirea lor pentru noi propune: activităţi economice Local al PS2 • cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate.07. Plumbuita) cresterea gradului de siguranta a populatiei imbunatatirea gradului de protectie a mediului 31.2011 3. locuri Consiliul .ameliorarea calitatii mediului ambiant .770.000 Euro (6. 01.000 euro (8.2011 1. prin intermediul carora va fi Amenajarea terenurilor şi transpus in realitate obiectivul general. Componenta 4: Ca obiective specifice.000 Ron) 31. Plumbuita (aferenta zonei in special a spatiilor recreationale Steaua Rosie. Amenajarea complexa a Local al PS2 Ca obiective specifice.500. zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.intarirea identitatii si imbunatatirea imaginii locale Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala.2 2 2 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala.07.07.

sporirea confortului in utilizarea spatiului carosabil si Componenta 9: Crearea de al trotuarelor parcari supraterane in zona .cresterea sigurantei cetatenilor .2010 31.08. de noapte Obiectivul specific: achizitia si instalarea de lampadare publice bazate pe panouri solare.07.reducerea cheltuielor la energie electrica 01.330.000 euro (2.06.crearea de noi locuri de parcare Plumbuita – Steaua Rosie .Petricani .000 euro (253.Petricani si PMB Obiective specifice: optimizarea circulatiei in zona Componenta 7: Sisteme de management al traficului Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si serviciilor publice in zona mobilitatii in zona Plumbuita – Steua Rosie . care ofera: .2010 31.09.Petricani mobilitatii in zona Plumbuita – Steua Rosie .2011 31.Petricani Obiectivul general al proiectului urmareste imbunatatirea vizibilittaii si sigurantei cetatenilor din zona Plumbuita – Steaua Rosie .Petricani. 2 2 3 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Componenta 7 Consiliul Plumbuita – Steaua Rosie Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si Local al PS2 .2012 Componenta 9: 1.000 euro (6.inconjurator rezolvarea probleme de scurgere apei din lac in raul Colentina creare o noua destinatia turistica in Bucuresti.500.08.000 lei) 203 .2012 500.2011 Componenta 8: 60.2011 200.000 Euro (844.110.000 RON) Componenta 8: Componenta 8: 01.Petricani Plumbuita – Steaua Rosie Obiective specifice Componenta 8: .08.cresterea culturii sportive si civice la nivelul Local al PS2 sectorului piste ciclabile (Ricinului – si PMB Obiective specifice Componenta 9: Parcul Plumbuita – Colentina) .200 RON) Componenta 9: Componenta 9: 01.2010 31. precum si a Utilizarea tehnologiei celor ce tranziteaza sectorul /zona prin montarea si celulelor fotovoltaice Consiliul modernizarea sistemului de iluminat public utilizand pentru iluminatul pe timp Local al PS2 energia solara (celule fotovoltaice).000 RON) 01.09.mai buna utilizare a spatiilor publice . Consiliul Componenta 8: Crearea de .cresterea traficului rutier alternativ si crearea in zona un circuit turistic pentru biciclisti.09.

cresterea sigurantei si a ordinii publice. Obiectivul specific consta in realizarea unui studiu de oportunitate tinand cont de scenariile de dezvoltare prezente si viitoare ale cartierului. 01.000 euro (in functia de devizul elaborat in faza de pre-fezabilitate) (8.000 Eur (126.05.01.2010 31.2010 710.Cresterea efectivului de politisti in zonele considerate periculoase.reciclarea unui volum mai mare de deseuri 01.2010 31.Stabilirea zonelor unde trebuie intarita siguranta publica.2010 cu apa si canalizare la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie . .schimbarea mentalitatii locuitorilor zonei Plumbuita Steaua Rosie – Petricani si a comportamnetului acestora fata de mediu.000 Euro (105.000 lei) 31.12. 01. . .2011 30.07. .12.4 Campania de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora Consiliul Local al PS2 in parteneriat cu operatorul de salubrizare Obiectiv general: crearea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor la nivelul Sectorului 2 Obiective specifice: .2010 30.prevenirea si combaterea actelor de violenta.12.000 Euro (126.stimularea colectarii selective .2011 31. prin reorganizarea interna a politiei comunitare (realocari.Petricani. Principali activitatii din proiect: . angajari de personal). Proiectul urmareste: .07.2010 25. Obiectiv specific: extinderea sistemelor de alimentare 01.01.600 RON) 6 7 Consiliul Local al PS2/ Politia Comunitara Marirea numarului de si Politia politisti in vederea Capitalei asigurarii securitatii (Ministerul locuitorilor zonei de Interne si Reformei Administrati ve) 8 Sistem de supraveghere Consiliul Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea conditiilor de viata si a conditiilor de mediu.asigurarea comunicarii intre locuitori si politisti.600 RON) 5 Studiu de oportunitate Consiliul privind necesitatea crearii Local al PS2 de noi linii de transport Consiliul Local al PS2 Extinderea retelelor de apa in si canalizare parteneriat cu PMB Obiectivul general al proiectului urmareste analizarea necesitatii crearii de noi linii de transport public in urma dezvoltarii cartierului.000 Euro 204 . Obiectivul general este imbunatatirea sigurantei. responsabilizarea.12. Obiectivul specific urmareste marirea numarului de politisti in zonele unde se inregistreaza un nivel ridicat 01.000.440.07. Obiectivul general este cresterea sigurantei locuitorilor si prevenirea criminalitatii.500 RON) 31.2010 al actelor ilicite.2010 2.

400 RON) 205 .Petricani prin realizarea infrastructurii de asistenta sociala si medicala. Obiectiv specific este instalarea unui sistem de supraveghere stradala.000. 01.07. de asistenta sociala si medicala. Bucuresti securitatii locuitorilor din zona Plumbuita – Steua Rosie .996.05. Obiectivul specific consta in identificarea persoanelor rrome fara pregatire initiala.000 Euro (2.2012 500. Bucuresti Agentia Nationala Ocupare Fortei Munca al / de a de Obiectivul general al proiectului urmareste imbunatatirea starii de sanatate si siguranta a populatiei varstnice din zona Plumbuita –. Directia de Protectie Sociala 10 Furnizare de asistenta medicala primara in cadrul centrului de asistenta sociala Consiliul Local al PS2.000 Euro (506.2010 de asistenta sociala si medicala care sa furnizeze servicii complexe.04.07. mecanica. Activitatii prevazute: 1. Elaborarea documentatiilor de atribuire. ingrijire medicala. Obiectivul General al proiectului urmareste gradul de absorbtie a persoanelor dezocupate in piata muncii si imbunatatirea gradului de integrare in comunitate a populatiei rrome.Petricani.2012 1. selectarea 30. Acest centru poate sa furnizese accesul rapid la servicii medicale primare si sa ofera servicii persoanelor aflate in dificultate.000 RON) 01. hrana si socializare.110. care sa asigure prevenirea si combatearea actelor de violenta in spatiile publice. cu sau fara loc de munca. a carui tema este integrarea rromilor in viata comunitara Consiliul Local PS2. specializate. lansarea licitatiei publice.220.2010 si pregatirea acestora in meserii solicitate la nivel de sector si la nivelul municipiului Bucuresti (constructii.000 RON) 30. Obiectivul specific consta in modernizarea unui imobil si transformarea acestuia intr-un centrului 01.05. Obiectivul general este imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor prin oferta de servicii de asistenta medicala in clubul Seniorilor a diverselor grupuri 01. Directia de Protectie Sociala 11 Program de pregatire profesionala initiala pentru populatia de etnie rroma din cartier. etc).000 Euro (4. Serviciile acordate in cadrul acestui centru de asistenta sociala sunt: consiliere.200 RON) 9 Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice (Clubul Seniorilor) Consiliul Local al PS2.video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Local al PS2 in parteneriat cu Politia Comunitara.2011 120. precum si suport persoanelor varstnice.04. (2.2010 afectate de fenomenele sociale. evaluarea. Sector 2.

805. evaluarea. 4. Elaborarea dosarului de finantare (cererea de finantare si documentele suport) conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational in cadrul caruia se aplica pentru obtinerea finantarii nerambursabile. Lansarea licitatiei publice. selectarea si contractarea companiei (iilor) care vor furniza cursurile de pregatire profesionala. 3.805.877.4. Bugetul estimat al proiectelor eligibile pe Axa 1.1 Nr .2.000 Euro 34.000 Euro (146. 2. Sub-total 1 (buget proiecte) Costuri implementare Plan integrat TOTAL 34. Monitorizarea implementarii proiectului.100 RON) 4.si contractarea companiei (iilor) care se va/vorocupa de intocmirea dosarului de finantare. crt Denumire proiect Solicit ant Perioada de implemen tare Obiectiv si activitati propuse Buget proiect 206 .

2 Depunere cerere de finantare cu anexe 6. Demararea procedurii de achizitii publice pentru serviciile de proiectare.8 9.1 Trimitere cereri de oferte 5. Obiectivele specifice care vor fi atinse prin intermediul proiectului Modernizare strazi Cartierului Plumbuita – Steaua Rosie .090000 RON) 207 . asistenta tehnica si consultanta cu urmatoarele subactivitati: 5.Val Co oar ntri A buti e n e ner ul am pro Anul fi bur prie incep n sabi cost erii al uri la iz soli elig ar cita ibil ii e ta (lei) (lei) Obiectiv pe termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.60 368 32 0 RO RO RO N N N 9. Plumbuita. Elaborare si depunere proiect 6. inclusiv drum de halaj Consil iul Local al sector ului 2 2010 2 0 1 2 29.62 609.1 Intocmire proiect conform ghidului POR 1.3 Selectie furnizori servicii 6.1 Amenajare protectia mediului Cos turi neel igib ile (lei) Valoarea investitiei TOTAL (lei) (inclusiv TVA) este de 1 Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie.2 Colectare si analiza oferte 7.3 Semnare contract de finantare 7.500.2 Colectare si analiza oferte 5. printr-o abordare policentrica. Achizitii publice pentru servicii de constructii. dotari 7. Lucrari de constructii si instalatii in vederea realizarii investitiei 8.000 Euro (40.0 1. 59.3 Selectie furnizori servicii 8.1 –Centre urbane 6.1 Trimitere cereri de oferte 7. pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor • Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor si in special a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile inconjuratoare Activitatile concrete ale proiectului sunt urmatoarele: 5.Petricani sunt: • Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane.

Petricani. Angajarea de personal si training 7.57 42 088 0 RO RO RO N N N 208 .4 Anunt inchidere proiect 6. Achizitie bunuri lista de dotari: (soft management integrat. Centralizarea Cv-urilor 7. securitatii locuitorilor din zona Plumbuita – Steua Rosie . Angajarea personalului 7. eficientizarea activitatilor de depistare.2. Obiectivul specific al proiectului: Supravegherea video permanenta (24/7) si in timp real a zonei delimitate de zonei delimitate de peninsula Tei Toboc si peninsula Plumbuita. urmarire a investitiilor urbane) 6. Organizarea de interviuri 7.3 Anunt de progres 6.2 Asistenta tehnica 8. precum si a unor obiective locale de interes cuprinse in aceasta zona.6. gestiune.4 Constructii 5.5 Placa comemorativa 7.000Euro (2.2 Panou descriere proiect 6. Inchidere proiect Obiectivul general este imbunatatirea sigurantei. Publicitate si marketing 6. planificare.200 RON) 2 0 1 1 2.23 45.4.2 Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Consil iul Local al Prima riei Sector 2 8.1. 1.1 Anunt incepere proiect 6.3 Organizare de santier 8. combatere si instrumentare juridica a infractiunilor si cresterea gradului de protectie a mediului. modernizarea managementului operational si al resurselor. Principalele activitati din proiect: 2010 • Organizarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) • Indeplinirea formalitatilor de achizitie publica • Realizarea proiectului de executie • Achizitia echipamentelor si executia lucrarilor de instalare si testare a sistemului de supraveghere • Auditul proiectului • Asigurarea activitatilor de informare si publicitate • Scolarizarea si instruirea operatorilor sistemului 710.3.5 719.996. Anuntarea posturilor disponibile 7. Training 8.

in special a spatiilor 2010 recreationale • imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator • controlarea nivelului lacului • utilizarea lacului pe toata durata anului pentru activitati recreative si de agrement intretinerea si igenizarea mult mai simpla a lacului Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala.500.500.98 2.000 Ron) 2 0 1 1 4.intarirea identitatii si imbunatatirea imaginii locale. 2 0 1 1 8.000 RON) 209 . zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.crearea de spatii verzi si oferirea de facilitati de petrecere a timpului liber . pe parcursul derularii contractului de lucrari. si in special cu o luna inainte de finalizarea acestor lucrari).58 9. prin intermediul carora va fi transpus in realitate obiectivul general. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in setorul 2 al Municipiului Bucuresti. zona cartier Plumbuita – Steua Rosie .54 0. proiectul isi propune: • cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.80 0 0 0 RO RO RO N N N 3.16 5.3 Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Consil iul Local al PS2 si PMB Crearea unui parc de utilitate publica in cartierul Plumbuita Consil iul Local al Sector ului 2 al Munic ipiului Bucur esti 4 Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala.51 96.000 euro (14.000 Euro (6. Principali activitati din proiect: Derularea procedurilor de achizitie publica pentru contractarea serviciilor 2010 de management al executiei proiectului (care vor include si asistenta pentru derularea activitatilor de informare si publicitate).330.04 4.ameliorarea calitatii mediului ambiant .Petricani Obiective specifice: .2 4. Ca obiective specifice.Petricani. Obiectiv e termen lung: imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie .20 16 4 0 RO RO RO N N N 1.imbunatatirea calitatii spatiului public pe margine Manastirul Plumbuita . a serviciilor de audit si a lucrarilor de constructii – 3 luni Negocierea si incheierea contractelor – 1 luna Executarea lucrarilor de constructii prevazute – 8 luni Monitorizarea implementarii proiectului – 12 luni Auditarea cheltuielilor proiectului – 8 luni (in paralel cu executarea lucrarilor de constructii) Informare si publicitate – 3 luni (intermitent.770.24 3.71 1.

500.Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie.000 2231570 45542 719088 2996200 710.000 8980160 2245040 3544800 14770000 3.000 Euro TOTAL 73.Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Proiect 4 . Plumbuita.200 RON (17.000 4714584 96216 1519200 6330000 1.4 6. Plumbuita) Consil iul Local al PS2 si PMB Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii si a gradului de coeziune sociala.12 2.Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi. prin imbunatatirea infrastructurii urbane in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.000 euro 13.500.000 Euro) Denumire proiect Proiect 1 .310.5 Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie. proiectul isi propune: cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate. inclusiv drum de halaj Proiect 2 – Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Proiect 3 .500. zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani.000 0 RON) RO RO N N Sub-total 1 (buget proiecte) Costuri implementare Plan integrat 17. in special a spatiilor 2010 recreationale cresterea gradului de siguranta a populatiei imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator rezolvarea probleme de scurgere apei din lac in raul Colentina creare o noua destinatia turistica in Bucuresti. Ca obiective specifice.88 70 (8. 2 0 1 1 660 041 8 RO N 2.310. locuri de joaca) Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita Contributie proprie Valoare nerambursabila costuri Costuri solicitata (Lei) eligibile (lei) neeligibile (lei) Total (lei) Total (Euro) 29859032 609368 9621600 40090000 9.048.000 210 .862.100.

Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie.Proiect 5 .310.000 73048200 17.000 Total 211 .100. Plumbuita) 6600418 52385764 13470 3009636 2126880 17531568 8862000 2.

Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie . Gherghitei Componenta 4: Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Componenta 5: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi. Perioada de implementare a proiectelor POR 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 I F MA MI I A S O N D I F MA MI I A S O N D I F MA MI I A S O N D I F MA MI a e a p a u u u e c o i a e a p a u u u e c o i a e a p a u u u e c o i a e a p a u n b r r i n l g p t v c n b r r i n l g p t v c n b r r i n l g p t v c n b r r i n Implementarea (luna.4. Colentina intersectie cu str.5. inclusiv drum de halaj Componenta 2: Pasaj suprateran Sos.an) Proiect 1 .1.Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie . Fundeni si Str.Petricani Componenta 1: Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. locuri de joaca) . Plumbuita) Componenta 7: Sisteme de management al traficului Componenta 8: Crearea de piste ciclabile 212 . D-na Ghica Componenta 3: Pasaj suprateran Sos. Perioada de implementare a proiectelor 4.5.Petricani cu un set de masuri de reconfigurare spatiala conform prevederilor prezentului Masterplan Proiect 2 .Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita Componenta 6: Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie. Plumbuita.

Referitor la cele cinci proiecte. Plumbuita.Campania de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora Proiect 5 . 2. Perioada de implementare a proiectelor eligibile pe Axa 1.Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Proiect 9 . cu implementarea prevazuta pentru anii 2010-2011 (iulie 2010 – iulie 2011).1 Perioadele de implementare a celor cinci proiecte de dezvoltare sunt programate pentru perioada 2010-2011.Program de pregatire profesionala initiala pentru populatia de etnie rroma din cartier.Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de tran sport in peninsula Tei Toboc si in peninsula Plumbuita Proiect 6 .Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii securitatii locuitorilor zonei Proiect 8 . inclusiv drum de halaj” dureaza 12 luni.(Ricinului – Parcul Plumbuita – Colentina) Componenta 9: Crearea de parcari supraterane in zona Manastirea Plumbuita Proiect 3 . a carui tema este integrarea rromilor in viata comunitara 4. 213 .Extinderea retelelor de apa si canalizare Proiect 7 . cu implementarea prevazuta de la 1 ianuarie 2009 pana la 1 ianuarie 2011.Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice Proiect 10 .Dezvoltarea unui centru de asistenta medicala primara (oferire de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu) in cadrul centrului de asistenta sociala Proiect 11 .“Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. trebuie mentionate urmatoarele: 1. “Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” dureaza 12 luni.5.Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru iluminatul pe timp de noapte malul lacului Proiect 4 .2.

dar cu durata de executie de 8 luni (lucrari vor incepe dupa iarna). Plumbuita. „Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice – Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita” dureaza 12 luni. cu implementarea prevazuta pentru ani 2010. cu implemntarea prevazuta pentru ani 2010. Tabelul urmator reprezinta starea desfasurarii lucrarilor prevazute: 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 I F MA MI I A S O N D I F MA MI I A S O N D I F MA MI I A S O N D I F MA MI a e a p a u u u e c o i a e a p a u u u e c o i a e a p a u u u e c o i a e a p a u n b r r i n l g p t v c n b r r i n l g p t v c n b r r i n l g p t v c n b r r i n Implementarea (luna.an) Proiect 1: “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie.2011 (iulie 2010 – iulie 2011).3.Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice – Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Proiect 4 . “Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita” dureaza 12 luni. 5. din care durata de executie 8 luni. 4. “Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita” dureaza 12 luni.2011 (iulie 2010 – iulie 2011) . inclusiv drum de halaj” Proiect 2 – “Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” Proiect 3 . cu implementarea prevazuta pentru anii 2010-2011 (inceput prevazut pentru 1 iulie 2010). dar cu durata de executie de 8 luni (lucrari vor incepe dupa iarna).“Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita” 214 .“Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita” Proiect 5 .

1. Colentina intersectie cu str. locuri de joaca) . Proiect 3 Proiect 4 Proiect 5 Proiect 6 Proiect 7 Proiect 8 Proiect 9 Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. Plumbuita.Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi. 2.4. inclusiv drum de halaj Pasaj suprateran Sos. Plumbuita) Sisteme de management al traficului Crearea de piste ciclabile (Ricinului – Parcul Plumbuita – Colentina) Crearea de parcari supraterane in zona Manastirea Plumbuita harta 2 harta 3 harta 3 harta 4 harta 5 harta 6 harta 7 harta 8 harta 9 harta 10 harta 1 harta 11 harta 12 si harta 13 harta 14 harta 15 harta 16 harta 1 Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru iluminatul pe timp de noapte malul lacului Campania de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor si reciclarea acestora Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de transport in peninsula Tei toboc si in peninsula Plumbuita Extinderea retelelor de apa si canalizare Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii securitatii locuitorilor zonei Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei sociale si prevenirea criminalitatii Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice 215 . D-na Ghica Pasaj suprateran Sos. 7. 8. 9.Petricani cu un set de masuri de reconfigurare spatiala conform prevederilor prezentului Masterplan Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie . 6. 5. 3. Fundeni si Str. Gherghitei Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice .6 Harta zonelor de actiune a proiectelor 4.Petricani 1. Harta zonelor de actiune a proiectelor cu finantare POR Scopul principal Proiect 1 Proiect 2 Actualizarea PUZ-ului la nivelul zonei Plumbuita – Steaua Rosie . 4.6.Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie.

Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie. Plumbuita.Proiect 10 Proiect 11 Dezvoltarea unui centru de asistenta medicala primara (oferire de servicii de asistenta medicala in ambulatoriu) in cadrul centrului de asistenta sociala Program de pregatire profesionala initiala pentru populatia de etnie rroma din cartier. a carui tema este integrarea rromilor in viata comunitara harta 16 harta 1 Harta 1 – Zona de actiune urbana “Plumbuita – Steua RosiePetricani” (Proiecte nr. 1 si nr. 11) Harta 2 .Proiect nr. inclusiv drum de halaj 216 . Componenta 1 . 2.

Pasaj suprateran Sos.Proiect nr. Plumbuita) 217 . 2.Proiect nr.Proiect nr.Harta 3 . 2. Colentina intersectie cu str. Componenta 2 . componenta 5 – Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita Harta 6 . Gherghitei Harta 4 . 2 – Componenta 6 . Fundeni si Str. 2. componenta 4 –Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita Harta 5 .Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul (aferenta zonei Steaua Rosie.Proiect nr.Pasaj suprateran Sos. D-na Ghica si compunenta 3 .

3 – Utilizarea tehnologiei celulelor fotovoltaice pentru iluminatul pe timp de noapte 218 . 2 – Componenta 8 – Creare de piste ciclabile Harta 9(Proiect nr.Proiect nr.Crearea de parcari supraterane in zona Manastirea Plumbuita) Harta 10 .Sisteme de management al traficului Harta 8 .Harta 7 .Proiect nr. 2 –Componenta 7.Proiect nr. 2 – Componenta 9 .

7 – Marirea numarului de politisti in vederea asigurarii securitatii locuitorilor zonei 219 . 6 – Extinderea retelelor de apa si canalizare) – Retea de Canalizare Harta 13 .Proiect nr.Proiect nr. 5 – Studiu de oportunitate privind necesitatea crearii de noi linii de tran sport in peninsula Tei Toboc si in peninsula Plumbuita Harta 12 . 6 – Extinderea retelelor de apa si canalizare) – Retea de apa Harta 14 .Proiect nr.Harta 11 .Proiect nr.

Harta 15 . 9 si nr.axa prioritara 1 este urmatoarea: 220 . Harta zonelor de actiune a proiectelor eligibile pe Axa 1.2. 10 – Modernizarea unui centru de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice si furnizarea de asistenta in cadrul centrului de asistenta sociala 4.1 Localizarea celor cinci proiecte integrate de dezvoltare propuse pentru obtinerea de finantare in cadrul Programului Operational Regional . 8 – Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii Harta 16 .Proiect nr.6.Proiect nr.

Magura Vaii Memoriei Mica Neagota Olanelor Paraschiv N. Sold. Steaua Rosie Sipca Strandul Tei Tamaioarei Tudor Mihai Tane Dumitru Tiglelor Zamfir Gheorghe 221 . Pentru a fi vizualizate mai usor le-am evidentiat in violet. Ivarului Linotipului Litoralului Logofatul Cirstea Lopetii Marin Ion. Cap.Proiect 1 – Modernizare strazi cartierului Plumbuita Steaua Rosie . astfel incat este mult mai bine definita si zona rezidentiala din cadrul perimetrului pe care il avem in studiu. Palamidei Pietrisului Plumbuita Porumbaceanu Ion Raul Colentina Radulescu Polixenia Ricinului Safirului Stanga Ion Cap.Petricani. Afirmarii Aristotel Beiu Constantin Brana Culmea Fagarasului Elevatorului Ferestrei Folclorului Gherghitei Ghimbav Gimalau Ineu Ispir. Petre. Parau nicolae Paroseni Pascale Stefan. Sold. in tabelul ce urmeaza graficului sunt prezentate strazile ce vor fi reabilitate. Cu privire la acest proiect. incluziv drum de halaj.

Petricani. este prevazuta si o noua conducta pentru a decanta apelor din lac in raul Colentina. Pentru o scurgere mai eficienta a apelor. Prin acest proiect. imbunatatirea gradului de protectie a mediului inconjurator. un control sistematic al nivelului lacului si intretinerea si igenizarea mult mai facila a lacului. asa cum se poate observa si pe harta zonei) va fi pe toata durata anului pentru activitati recreative si de agrement. utilizarea a zonei vestica lacului (in galben. Localizarea lor exacta va fi definita mai apoi in fisa de proiect.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani: “Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice – Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita”. pe baza indicatiilor primite de la Politia Comunitara. tinand cont si de rezultatele studiului de fezabilitate si a analizelor cost-beneficiu.Proiect 2 – Sistem de supraveghere video si management informational pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona Plumbuita – Steaua Rosie. Proiectul isi propune cresterea suprafetei spatiilor publice modernizate in zona vestica a lacului Plumbuita. In graficul alaturat. am incercta sa localizam camerele video in zonele strategice ale cartierului. Proiect 3 . 222 .

Plumbuita). cuprind zona Steua Rosie si peninsula Plumbuita.96 ha si este localizat in patratul verde din grafic alaturat. 223 . adica in zona de centru-nord est a perimetrului studiat.Proiect 4 . Str. Proiect 5 . Plumbuita.Amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi) – Amenajarea complexa a malurilor de pe lacul Plumbuita (aferenta zonei Steaua Rosie. Ricinului si Manastirea Plumbuita.Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor publice in zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani: “Crearea unui parc de utilitate publica in zona Plumbuita”. Proiectul se va desfasura pe toata parte nordica a malului lacului Plumbuita. Asa cum se poate observa si pe harta zonei. Teren unde va fi amenajat un parc de utilitate publica este in suprafata de 1. viitorul parc va fi construit intre Str.

alcatuit pe de o parte dintr-o analiza specifica a contextului planului si pe de alta parte din propuneri creative: a) programul obiectivelor. 4.7 Managementul implementarii planului integrat 4. b) definirea metodelor si a resurselor umane si materiale pentru concretizarea obiectivelor. planurile respective urmand a fi selectate pe baze competitive. aria urbana a sectorului 2 si societatile locale care opereaza aici pot construi. Elaborarea Masterplanului pentru zona Plumbuita – Steaua Rosie . se urmareste determinarea performantelor si a rezultatelor implementarii. Aceasta prezentare urmareste asigurarea conditiilor de implementare a proiectelor existente in cadrul Planului Integrat si. considerand sistemul de inteventii necesare dezvoltarii sale intr-un cadru organic si global.1 a Programului Operational Regional (Finantarea planurilor integrate de dezvoltare a centrelor urbane se va asigura in totalitate din axa prioritara 1 a POR. • Dezvoltarea unui proces de implementare a strategiilor. • Identificarea actorilor organizarii si a diferitelor competente de profil.2. propriile investitii.Petricani si in relatia reciproca de interdependenta. Obiectivul actiunii planului strategic este de fapt acela de a ordona cerintele de transformare a centrului de actiune urbana. elaborand printr-o atitudine deschisa si flexibila. c) sistemul de control al rezultatelor proiectelor propuse. in functie de calitatea acestora si a maturitatii proiectelor prin care se vor implementa aceste planuri).Petricani si ulterioara implementare a acestuia reprezinta. propriile politici. Prin acest proces de supraveghere in timp.1 Justificarea metodologica Procesul ce duce la identificarea planului integrat de dezvoltare durabila este definit ca fiind principala metoda in cadrul careia. Intreg procesul este caracterizat de participarea publica in diferitele faze de costructie.Petricani” explica relatiile existente intre departamentele aplicantului si partenerii publici si privati care conteaza in procesul de programare strategica a perimetrului Plumbuita – Steua Rosie . Planul de dezvoltare durabila cuprinde si un desfasurator ce va permite monitorizarea evolutiei mecanismelor de implementare. printr-un efort comun si sustinut. indiferent de sursa de finantare (POR – prioritate principala sau 224 .7. avand ca instrument aprecierea veniturilor realizate odata cu punerea in practica a planului. Principalele etape ale proiectului de planificare strategica au in general urmatoarea alcatuire: • Analiza de mediu interna si externa. in acelasi timp. • Definirea unui instrument de monitorizare a rezultatelor intermediare si finale. in functie de un aspect care puncteaza pe impartasirea activa a deciziilor. • Formularea strategiilor si a planurilor de devoltare pentru zonele de interventie si definirea prioritatilor (sub un aspect organic si global). propriile alegeri prioritare. coordonarea dintre continutul planului si documentatiile ce fac referire la proiectele propuse pentru obtinerea de finantare prin intermediul Axei 1. Identificarea partenerilor strategici in etapa de elaborare a Planului Integrat “Zona Plumbuita – Steua Rosie .4. rezultatul unui proces decizional organizat. asadar. menita sa realizeze un acord intre diferitii agenti si grupuri de interese. In cele ce urmeaza se face o descriere a conditiilor si metodelor de administrare a implementarii Planului Integrat.7. Managementul implementarii Managementul implementarii presupune implementarea Planului Integrat de Dezvoltare si proiectele integrante ale acestuia. o viziune comuna si dinamica a propriului viitor si a propriei pozitii competitionale. dar si a aspectului economic si social. totul pentru o optimizare a eficientei.

048. . un buget total de aproximativ 146.Steaua Rosie . Unitatea formata din reprezentanti ai principalelor directii cu atributii in domeniul dezvoltarii urbane: . luand in considerare si disponibilitatea de finantare sau cofinantare a Primariei Sectorului 2. 225 . etapa ce poate fi aplicata la nivel local prin functionarii instruiti.000 Euro milioane de Euro (finantare proprie si confinantare din fonduri externe). planificarea pe termen scurt urmareste atragerea finantarii externe prin Programul Operational Regional. Modul de bugetare temporara si financiara a proiectelor este factorul in functie de care este realizat managementul.200 milioane lei (17. tehnica si financiara din acest document vor implementa Planul Integrat de Dezvoltare in timpul si in conditiile estimate. necesitatile sale si oportunitatile viitoare reprezinta obiectivele urmarite de metodele de implementare. Procesul de coordonare a activitatilor interdependente pentru asigurarea conditiilor in vederea atingerii obiectivelor prezentului proiect de investitii reprezinta managementul proiectului.1. Se estimeaza ca perioada de finantare pentru finantarea si implementarea Planului Integrat „Zona Plumbuita. Un management performant va asigura atingerea obiectivelor in conformitate cu standardele propuse. Intrucat pentru perioada 2010-2013 este estimata o implementare a unor proiecte individuale in valoarea de aproximativ 73.000 Euro). Axa 1. activitate vitala pentru implementarea proiectului. sunt urmarite trei etape principale • Evaluarea ex-ante: necesara pentru distribuirea adecvata a resurselor • Evaluarea intermediara: necesara pentru a determina daca strategia urmarita este eficienta si modul in care se poate optimiza managementul • Evaluarea ex-post: analiza rezultatului. intrucat procedura publica de implementare a proiectelor poate cauza aceasta prelungire si de asemenea. ca o consecinta logica a unui Masterplan care vizeaza solutionarea diverselor probleme pe termen scurt si mediu. Evaluarea procesului de formare a planului integrat este un element esential in economia proiectului.805. impactul implementarii strategiei. in limitele bugetului si folosind resursele de care dispune beneficiarul.Directia Managementul Proiectelor si Integrare Europeana va sustine activitatea echipelor de implementare asigurand transferul de know how privind implementarea proiectelor cu finantare externa. Evaluarea corecta a potentialului zonei de interventie.alte surse de finantare). Pentru a contracara posibilele probleme de management sau de coerenta in desfasurarea proiectului.Directia Juridica va asigura suportul necesar privind aspectele juridice din cadrul proiectelor. adica 34.310.Directia Urbanism si Gestionarea Teritoriului va sprijini implementarea proiectelor din perspectiva reglementarilor urbanistice. Perioada de implementare estimata poate depasi 2 ani. . In continuare se ve descrie cum capacitatea operationala.Petricani” este de 3 ani. Similar administratiei. . un plan integrat este relevant pentru o zona de actiune urbana. respectiv 2010-2013.877.Directia Economica va asigura resursele financiare necesare implementarii proiectelor. la timp. asigurand un echilibru optim intre performanta. si din punct de vedere financiar.100 RON. timp si resurse. S-a creat o Unitate de Implementare a Planului Integrat coordonata de Primarul Sectorului 2.

Director Elena Nita Reprezentant DUGT. inclusiv elaborarea unor proceduri de lucru care sa asigure indeplinirea obiectivelor propuse. acorduri. rolul managerului de proiect si al echipei fiind determinant in sensul ca astfel se vor stabili eventualele corectii necesare in derularea proiectului.Economica.Angela Toderita Reprezentant Dir. Se va avea grija sa existe un flux informational permanent astfel incat toti participantii sa dispuna de informatiile necesare. autorizatii si in ceea ce priveste reglementarile referitoare la investitiile publice. Grupul de Coordonare este compus din: Manager coordonator. evaluarea propusa fiind una participativa. Director Corneliu Drug In procedura de evaluare interna sunt implicati toti membrii unitatii. Director Bogdan Parvanu Reprezentant DRP. . - 226 . Juridica.Serviciul Strategii. Director DMPIE. Evaluarea se va realiza dupa parcurgerea etapelor cheie.Directia Investitii si Servicii Publice se va implica in rezolvarea problemelor ce tin de avize. Director Mariana Georgescu Reprezentant DISP. Planificare si Managementul Calitatii va asigura monitorizarea indeplinirii indicatorilor la nivelul planului integrat si este responsabil de asigurarea calitatii in derularea activitatii. Director DE.Ion Marin Reprezentant Dir.

4. Unitatea de Implementare al Planului Integrat va urmari: definirea prioritatilor de finantare propuse si. Studii de Impact). 227 . estimarea bugetelor. Reevaluarea Planului Integrat. Plan de Afaceri. Realizarea caietelor de sarcini cu scopul de a face studiile de fezabilitate necesare aplicarii masurilor propuse (Studii de Fezabilitate. totodata. Evaluarea initiala a costurilor de proiectare si a costurilor necesare pentru a implementa masurile propuse. Sarcinile presupuse de managementul Planului Integrat „Zona Plumbuita – Steaua Rosie – Petricani” sunt: 1. 3.Astfel. alegerea indicatorilor de monitorizare si evacuare. Identificarea nevoilor si evaluarea posibilitatilor de atingere a obiectivelor propuse 2. adaptarea noile cerinte legale (daca este cazul) si elaborarea Cererilor de Finantare. Analiza Cost-Beneficiu. evaluarea masurilor propuse in cadrul planului integrat si verificarea legalitatii proiectului integrat. verificarea eligibilitatii acestora. nevoilor de cofinantare si sumelor necesare.

). Realizarea achizitiei publice. 8.5. AM. proiectul urmeaza schema de mai jos. economice. Obtinerea Hotararii Consiliului Local Sector 2 pentru obtinerea finantarii proiectelor prioritare si asigurarea co-finantarii din bugetul local. Analiza informatiilor. proiectul trece la nivelul de implementare care. Titluri de Proprietate sau Contracte de Inchiriere. etc. Vor fi stabilite structurile unitatilor de implementare la nivel de proiect astfel incat membrii acestora sa acopere activitatile tehnice. 11. cat si controlul financiar. Depunerea documentatiei de finantare la OI ADR Bucuresti Ilfov. 228 . Inserarea elementelor tehnice si financiare in PIDU si in Cererile de Finantare a proiectelor. 12. Realizarea variantei finale a PIDU si a cererilor de finantare. Scrisoare de bonitate financiara. 10. Realizarea unei dezbateri publice si inserarea propunerilor celor implicati. prin monitorizarea unei unitati specifice. 9. Inainte de a fi pus in practica. 6. si institutionale. este sustinuta la nivel de management de o structura responsabila atat in ceea ce priveste managementul tout court. In cazul unui feedback pozitiv. CV-uri. Acesta trebuie sa fie evaluat si aprobat de autoritatile competente (OI. Obtinerea Acordurilor si Avizelor necesare masurilor propuse si realizarea Documentelor Administrative pentru depunerea Cererilor de Finantare (Certificat Fiscal. MDRL): conditie necesara pentru ca lucrarea facuta la nivel de proiect sa poata fi efectuata pana la implementare. 7.

UIP este responsabila de respectarea obligatiilor delegate de Autoritatea Contractanta catre Beneficiar.Petricani. monitorizata si evaluata de un Grup de Coordonare care va fi compus din Membrii echipei manageriale a Planului Integrat de dezvoltare urbana a zonei Plumbuita – Steaua Rosie . responsabili de desfasurarea curenta a activitatilor si a subactivitatilor Planului. In vederea implementarii cu succes a proiectelor Consiliul Local al Sectorului 2 in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile va asigura la nivelul fiecarui proiect individual: ■ infiintarea Unitatilor de Implementare a proiectelor. Unitatea de Implementare a Proiectului va fi constituita din : ■ manager de proiect ■ responsabil tehnic ■ responsabil financiar ■ responsabil cu achizitiile ■ consultantul 229 . Componenta. ■ contractarea serviciilor de management de proiect cu rolul de asistenta in implementare. Unitatea de Implementare la nivel de proiect individual Scopul infiintarii Unitatii de Implementare la nivel de proiect individual este sa asigure implementarea cu succes si la timp a proiectului.Activitatea echipelor va fi sustinuta. a proiectelor individuale si de indeplinirea obiectivelor.

procesul decizional a fost imbunatatit mai ales prin 230 . 5. ■ asigurarea respectarea legislatiei specifice domeniului pe durata efectuarii lucrarilor de investitie. ■ Realizarea si monitorizarea achizitiilor publice de servicii si lucrari. ■ Asigura respectarea cerintelor si procedurilor de identitate vizuala. ■ Elaborarea draft-ului raportului de progres. ■ Realizarea si monitorizarea achizitiilor publice de servicii si lucrari. Informarea publicului in procesul elaborarii planului 5.Petricani in decizia de politica publica şi de a incuraja exprimarea lor libera fata de autoritatea publica. ■ participarea la vizitele pe teren. Activitatile desfasurate la nivelul UIP vor consta in: ■ Monitorizarea evolutiei proiectului sub aspectul incadrarii activitatilor in bugetul estimat si in graficul de timp. Consultantul (Firma de Management de Proiect) va dispune de experti cu calificari si abilitati necesare pentru : ■ Pe durata lucrarilor de constructie asigura respectarea legislatiei specifice domeniului abordat de investitie. In acest fel.1 Informarea publicului 5. consultarea publicului reprezintă un schimb interactiv de informatii.Atributiile Unitatii de Implementare a Proiectului constau in evaluarea interna si raportarea progresului proiectului catre organismele abilitate. ■ asistenta la intocmirea notificarilor privind depunerea cererilor de pre-finantare / rambursare pentru trimestrul urmator.1 Consultarea publica Forma sustinuta de asociere a societăţii ca întreg. ■ Asigurarea comunicarii dintre beneficiar si Organismul Intermediar. ■ Monitorizeaza activitatea firmei care va asigura managementul proiectului finantat.1. prin care se organizează grupuri consultative. ■ Monitorizarea activitatii firmei care va asigura managementul proiectului finantat. o elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare o intocmirea notificarilor privind depunerea cererilor de pre-finantare / rambursare pentru trimestrul urmator.Steaua Rosie . interviuri si dezbateri publice cu participarea mass-media. ■ Asigura managementul de risc al proiectului. ■ urmarirea indeplinirii indicatorilor asumati prin documentatia de finantare. ■ Asigurarea managementului de risc al proiectului. ■ Aprobarea draft-urilor rapoartelor de progres si a raportului final elaborate de consultant ■ intocmirea cererilor de pre-finantare si de rambursare. s-a organizat o consultare publica. ■ asistenta in elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare. ■ Asigura comunicarea dintre beneficiar si Organismul Intermediar. ■ asistenta la intocmirea cererilor de pre-finantare si de rambursare. ■ Asigurarea respectarii cerintelor si procedurilor de identitate vizuala. Pentru a implica populatia si comunitatea de afaceri din zona Plumbuita .

faptul ca s-au aplicat proceduri eficiente de colaborare la toate nivelurile din cadrul administratiei publice. Scopul consultării publice a fost acela de a colecta opiniile populatiei si comunitatii de afaceri cu privire la continutul, la strategie, la obiective si masurile Master planului de dezvoltare durabila a zonei, optiunile de dezvoltare propuse si potentialele proiecte de dezvoltare pentru obtinerea acceptului din partea grupurilor tinta. Dezbaterea a fost organizată de Comisia de initiere a audierii publice. Comisia a fost formata din Directia Management Proiecte si Integrare Europeana. Prin dezbatere, a oferit publicului de trei ori posibilitatea de a-si exprima opiniile in legatura cu Master planul de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita - Steua Rosie - Petricani. Grupurile-tinta au fost invitate la dezbatere si astfel au fost colectate multe opinii despre Master planul de dezvoltare durabila a zonei Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani. Primaria Sectorului 2 a intreprins acele activitati care conduc la implicarea comunitatii in dezbaterea pe marginea documentului strategic si la colectarea acelor perceptii si necesitati care au condus la realizarea Master Planului. Actori la nivel local au constituit grupurile-tinta ale consultarii publice. Printre acestia se numără: Comunitatea locala (cca 23500 locuitori); • Reprezentanti ai Administratiei publice locale din sectorul 2 • Reprezentanti ai Agentiei de Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov • Reprezentanţi ai Agentiei pentru Protectia Mediului • Reprezentanţi ai Apelor Romane şi Apa Nova • Reprezentanţi ai Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca • Reprezentanti ai mediului de afaceri • Reprezentanti ai societăţii civile • Consilieri Obstesti Ca metoda de consultare, a fost aleasă audierea publica şi care s-a derulat la sediul Primariei Sectorului 2. S-au identificat expertii necesari subiectului (actori istitutionali, tehnicieni, publicul afectat ori posibil afectat sau care are un interes in procesul decizional inclusiv organizatiile neguvernamentale relevante, mass media), fie din cadrul organizatiei proprii, fie independenti. Consultarea publica a respectat metodologiă specifică de consultare propusă prin intermediul legii 52/2003 privind transparenta decizionala. Experti ai audierii publice au colectat opiniile martorilor si au efectuat sinteza depozitiilor acestora, sub forma de raport. Există mai multe motive pentru care s-a ales audierea ca metoda de consultare publica. Acestea sunt: • Prin audierea publica orice structura de interese, de la autoritatea publica, ONG-un, coalitii, aliante, organisme, organizatii, isi aduce contributia transparenta la actul decizional al politicilor publice. • Audierea publica ofera un cadru riguros si eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii si puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul in dezbatere prezinta importanta. • Audierea publica ofera posibilitatea reprezentantilor administratiei publice locale de a asculta si de a auzi parerile cetatenilor inainte de a lua decizia finala. Instrumente metodologice pentru promovarea proiectului si internalizarea si externalizarea discutiilor:
231

1. Mai intai, s-a realizat o ancheta socio-economică. 2. Au fost prezentate o serie de obiective si de strategii pentru dezvoltarea integrata a zonei Plumbuita - Steua Rosie - Petricani 3. S-au organizat întalniri de lucru cu expertii Primariei si coordonatorii principalelor servicii publice la nivel de autoritate locala. Astfel, au fost consultate Departamentele Primariei si Administratia Domeniului Public, Apelor Romane, Apa Nova, Centrul National de Administrare privind Evidenta Persoanelor, Politia Comunitara; 4. S-a consultat populatia prin audiere publica pentru a identifica problemele zonale impreuna cu actori locali si actori istitutionali si pentru a face propuneri de dezvoltare. Planul integrat a fost mai apoi revizuit in functie de concluziile consultarii. 5. S-au organizat intalnirile de lucru cu actori-cheie la nivel local (Reprezentanti ai mediului de afaceri si reprezentanti ai Asociatii de Locatari si Proprietari); 6. La finalizarea proiectului, publicul tinta si actorii cheie la nivel decizional au fost implicati in formularea de feedback pe marginea propunerilor din Master Plan. In cazul evenimente organizate de PS2, publicul a fost consultat in procesul elaborarii planului. Publicul a trebuit sa completeze un chestionar referitor la problemele, nevoile si la cererile care nu pot fi amanate din punctul de vedere al populatiei, ale caror rezultate le-am analizat in paragrafele precedente. Intrebarile chestionarului au fost elaborate de staff-ul Directiei de Management Proiecte si Integrare Europeana şi au avut ca scop strangerea de elemente pentru a defini frecventa si dinamicile relationale a celor intervievati, starea socio-economica si de integrare, calitatea serviciilor oferite de cartier si gradul de disponibilitate in ceea ce priveste recalificarea. S-a realizat o cercetare orientata spre adunarea, in afara de necesitatile si dorintele exprimate ale cetatenilor, acelei parti ne-exprimate, care poate oferi un exercitiu de citire a starii de spirit si a emotiilor populatiei. Astfel, participantii la consultarile publice, actori cheie ai sistemului local din zona Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani, si-au expus propriul punct de vedere referitor la subiectul supus dezbaterii, ea fiind denumita in prezenta procedura martor. Aceasta consultare a populatiei si firmelor cu privire la opinia fata de intentia de reabilitare/dezvoltare a constituit un element important pentru a identifica nevoile comunitatii de afaceri si ale cetatenilor la nivelul zonei Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani. De asemenea, a fost implementata o campanie informativa specifica prin intermediul unor flyere cu ajutorul Primariei Sectorului 2. Se doreşte ca documentele dezvoltate in cadrul proiectului usa aiba un impact atat la nivelul zonei Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani cat si la nivelul sectorului 2 sau al orasului Bucuresti. Prin activitatile de informare si consultare, atat implicarea publicului cat si sustenabilitatea abordarii au fost asigurate. 5.1.2. Revista presei referitoare la activitati de consultare publica Pe parcursul procesului de elaborare al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), s-au realizat întalniri între actorii principali în dezvoltarea localitatii: autorităti publice locale, agenti economici, cetăteni, în vederea identificarii proiectelor prioritare care raspund nevoilor stringente ale cartierului Plumbuita- Steaua Rosie - Petricani. În vederea informării si consultării comunitătii locale privind planul integrat, s-a asigurat procesului de implicare a populatiei urbane în procesul de elaborare a PIDU-lui. Pentru ca planul integrat de dezvoltare a zonei Plumbuita - Steua Rosie - Petricani sa fie acceptat de catre populatia beneficiara si sa aiba sustinerea actorilor cheie implicati, Primaria Sectorului 2 a utilizat o serie de instrumente de popularizare si informare, instrumente care au la baza norme si legi privind participarea publica a cetatenilor si societatii civile.
232

Informarea publicului pe parcursul elaborării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a avut următoarele obiective: • Asigurarea participării publice în cadrul procesului de elaborare a Planului integrat; • Asigurarea implicării factorilor de decizie; • Identificarea nevoi de devoltare din partea locuitori din cartier; • Sustinerea procesului de constientizare a cetătenilor privind problemele si potentialul de dezvoltare al cartierului si educarea comunitătii privind valorile locale; • Responsabilizarea factorilor-cheie si a comunitătii privind deciziile în dezvoltarea urbană; • Facilitarea procesului de aprobare si asumare a Planului integrat de dezvoltare urbană. Persoanele cheie din localitate (conducătorii principalelor instituţii din localitate, reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai sectorului neguvernamental) au fost invitate nominal la întâlnirile de către Primăria Sectorul 2. Cu ocazia culegerii de informaţii despre infrastructura, probleme de mediu si situaţia socio-economică curentă, au fost realizate discuţii cu reprezentanţi discuţii cu reprezentanţii tuturor instituţiilor din Sectorul 2, ai Poliţiei Comunitare, al Agentiei de Protectia Mediului, ai Apelor Romane, ai Apa Nova, al ADP Sectorul 2, ai Agenţiei Locală de Ocupare a Forţei de Muncă. În aceste întâlniri, reprezentanţii acestor instituţii au fost informaţi asupra intenţiei muncipalităţii de a prelua o parte din priorităţile din prezent PIDU. Prezentarea Master Plan-ului Zona Plumbuita - Steua Rosie - Petricani se bazeaza pe: 1. O etapa importanta de consultare a publicului, etapa initiata de Primaria Sectorului 2 odata cu inceperea studiilor pentru identificarea problemelor si nevoilor din zona. Scopul acestei consultari publice a fost de a identifica nevoile de dezvoltare ale zonei, resimţite la nivelul comunităţii, în funcţie de solicitările şi sesizările locuitorilor. Aceasta prima consultare a avut loc in sediul Primariei Sectorului 2 (Sala Tudor Arghezi), pe data de 17 iulie 2009, la ora 11.00. Un rezumat al evenimentului este disponibil online pe site-ul PS2 „Schimbare radicală a zonei Petricani Steaua Roşie – Plumbuita” la urmatoare adresa: http://www.ps2.ro/Pagini/Stirea_zilei/04_Evenimente/2009/07/17_2/10.html, unde sunt postate si pozele evenimentului. In timpul consultarii au fost prezentate niste slide-uri referitoare la nevoile si prioritati de dezvoltarea a zonei Plumbuita – Steaua Rosie - Petricani. Minuta consultarii publice este atasata la PIDU la anexa nr. 13. 2. Alta etapa importanta a consultarii s-a realizat odata cu efectuarea studiilor de perceptie cu privire la dezvoltarea zonei Plumbuita - Steaua Rosie - Petricani. Au fost din nou convocaţi pe data de 6 august 2009 (ora 11.00, Sala Tudor Arghezi, Sediul PS2) reprezentanţi ai comunităţii pentru a discuta şi propune priorităţile şi proiectele care vor face obiectul investiţiilor din acest plan. Specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai comunităţii respective s-au întâlnit la Primăria Sectorului 2 pentru a analiza modalităţile de reabilitare a infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a celor sociale. Pe baza analizei efectuate pentru identificarea nevoilor de dezvoltare a fost elaborată o strategie de dezvoltare, structurată pe obiective şi măsuri prioritare. Un rezumat al evenimentului este disponibil online pe site-ul PS2 „Modernizarea cartierului Plumbuita” la urmatoare adresa: http://www.ps2.ro/Pagini/Stirea_zilei/04_Evenimente/2009/08/06/02.html unde sunt postate si pozele evenimentului. In timpul consultarii au fost prezentate urmatoarele slide-uri, referitoare la un draft asupra strategiei adoptate si a proiectelor propuse pentru zona de actiune Plumbuita Steua Rosie Petricani, disponibile online pe
233

http://www.ps2.ro/download/PIDU%20ZONA%20PLUMBUITA.pdf. Minuta acestei consultari publice este atasata la prezentul PIDU, sub forma anexei nr. 14. 3. Cea de-a treia consultare publica, ce a incheiat practic elaborarea PIDU-lui, a avut rolul de a evidentia proiectele ce au fost propuse in prezentul studiu, in scopul rezolvarii problemelor identificate anterior. Intalnirea a avut loc in ziua de 9 octombrie 2009. Cei prezenti au avut, asadar, ocazia sa dezbata varianta finala a PIDU-lui, care a urmarit identificarea tuturor problemelo de infrastructura, mediu, sociale, economice si culturale ale arealului analizat. Mai multe informatii cu privire la eveniment sunt disponibile pe site-ul PS2, in cadrul articolului intitulat “Consultare publică pentru modernizarea zonei Plumbuita – Steaua Roşie Petricani”, accesibil la adresa http://www.ps2.ro/Pagini/Stirea_zilei/04_Evenimente/2009/10/09/08.html. De asemenea, la aceeasi adresa sunt postate si fotografiile din timpul intalnirii. Minuta consultarii publice este atasata la PIDU, la anexa nr. 15. Actiunea de consultare a societatii civile si participarea publicului larg a fost sustinuta de o actiune de marketing si comunicare, care a constat in elaborarea unui flyer, care a fost pus la dispozitia cetetenilor si a altor parti interesate si a fost pus online pe websitul Primariei Sectorul 2 la urmatoare adresa: www.ps2.ro/download/Flyer_PIDU%20Ion%20Plumbuita - Steua Rosie Petricani.pdf. Aceasta forma de comunicare adresata cetatenilor are ca scop principal incurajarea implicarii acestora, pentru a dezvolta ideea ca isi aduc contributia activa la modernizarea cartierului25. 5.1.3. Legislatie relevanta privind informarea publica si transparenta decizionala Legea numarul 544 din 12 octombrie 2001 privind contenciosului administrativ. reglementeaza modul de solutionare a litigiilor dintre cetateni si autoritatile publice atunci cand drepturile si interesele cetatenilor sunt lezate de acte administrative ilegale sau de refuzul autoritatilor de a raspunde cetatenilor in conditiile prevazute de lege. Modificata de: OUG 190/2005; L. 262/2007; OUG 100/2007 aprobata cu modificari de L. 97/2008; L. 100/2008. Legea 544 detaliaza liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza si garanteaza accesul liber si neingradit la informatiile de interes public. Astfel, se prevad urmatoarele: Art. 1. Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei. Art. 5. /(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

Motivul care sta la baza pregatirii acestor materiale publicitare se incadreaza in logica unui plan de regandire a relatiei dintre cetateni si institutii, ale carui implicatii pot fi intelese printr-un concept de comunicare publica ca flux informativ dintre cetateni si administratia publica.

25

234

b. structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; c. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; d. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; f. programele si strategiile proprii; g. lista cuprinzand documentele de interes public; h. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; i. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. (2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1). (3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a. (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin: a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora. In conformitate cu aceasta lege (Art. 3) obligatia de transparenta reprezinta obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice. In acelasi temei, asociatia legal constituita reprezinta orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 reglementeaza modul de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora. Potrivit Art. 6, autoritatile publice sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.

235

Anexe Anexa 1: Delimitarea zona Plumbuita prin PUZ Sector 2 Anexa 2: Harta Plumbuita .Petricani 236 .6.Steaua Rosie .

Petricani 237 .Steua Rosie .Anexa 3: Harta satelitare Plumbuita.

Anexa 4: Adresa din partea Evidenta Persoanelor 238 .

iluminatul stradal Foarte mulţumit b. poluarea în zonă Foarte mulţumit Deloc mulţumit 1 Foarte mulţumit 1 2 3 2 3 4 5 k. acestea fiind utilizate în mod depersonalizat la analiza privind nevoile de dezvoltare durabilă. OPINII PRIVIND SITUAŢIA CURENTĂ 3. Foarte mulţumit 1 2 3 4 Deloc mulţumit 5 Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 a. spaţiile verzi şi locuri de joacă Foarte mulţumit c. curăţenie Foarte mulţumit h. sistemul rutier (şosele. tenis etc. Chestionar CHESTIONAR PRIVIND OPINIA POPULAŢIEI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA ZONEI PLUMBUITA – STEAUA ROSIE . furturi). În ce măsură sunteţi mulţumit de situaţia actuală în zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani referitoare la: 1.Anexa 5: Model de chestionar pt cetateni Primăria Sector 2 Bucureşti Data completării Completat de Nr. activităţile culturale în zonă Foarte mulţumit Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 m. reţelele de gaze Foarte mulţumit g. alei) Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 d. 2.PETRICANI Notă: Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate strict confidenţial. găsirea unui loc de muncă pentru tineri Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 j. reţele de apă Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 Deloc mulţumit 1 2 3 4 5 e. protejarea securităţii personale (agresiuni fizice. transportul în comun Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 i. protejarea locuinţelor ş i a bunurilor personale 239 .) Deloc mulţumit 4 5 l. activitatea sportivă în zonă (terenuri de fotbal. reţelele de canalizare Foarte mulţumit f. străzi.

extinderea / modernizarea reţelei de apă Foarte necesar extinderea / modernizarea reţelei de canal 240 . îmbunătăţirea condiţiilor de transport Foarte necesar d. locurile de parcare Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 q. fluenţa traficului rutier Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 p.1 Foarte mulţumit 1 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 n. fluidizarea traficului rutier II. înfiinţarea de linii noi care s ă acopere transportul public spre punctele importante ale Capitalei Foarte necesar c. b. creşterea numărului de vehicule pe liniile existente Foarte necesar b. În domeniul construcţiilor şi infrastructurii edilitare Foarte necesar 1 2 3 4 Deloc necesar 5 Deloc necesar a. numărul şi starea unităţilor de înv ăţământ din zonă Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 t. Vă rugăm să vă exprimaţi opinia cu privire la necesitatea unor măsuri în zonă care să conducă la dezvoltarea acesteia: I.PETRICANI 4. posibilităţile locale de aprovizionare cu alimente Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 r. În domeniul transportului Foarte necesar Deloc necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 a. numărul şi starea unităţilor de asistenţa medicală Foarte mulţumit Deloc mulţumit s. accesul la Internet în zonă OPINII CU PRIVIRE LA NEVOIA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI ACTUALE ÎN ZONA PLUMBUITA – STEAUA ROSIE . zonele de agrement Foarte mulţumit 1 2 3 Deloc mulţumit 4 5 o.

b. întreţinerea mai bună a spaţiilor verzi existente Foarte necesar c. În domeniul întreţinerii curăţeniei stradale. a spaţiilor verzi. zone de agrement. întreţinerea mai bună a spaţiilor de joacă existente Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 d. alei) Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 f. deschiderea unor centre de agrement în zonă (s ăli spectacole. a locaţiilor pentru petrecerea timpului liber Foarte necesar 1 2 3 4 Deloc necesar 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 a.1 Foarte necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 c. înfiinţarea de noi centre de asistenţă medicale Foarte necesar Deloc necesar construirea de noi grădiniţe 241 . În domeniul îngrijirii sănătăţii şi modernizării învăţământului Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 a.) Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 f. amenajare piste pentru biciclişti IV. amenajarea de noi spaţii de joacă Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 e. străzi. extinderea / modernizarea reţelei de gaz Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 d. extinderea reţelelor de electricitate Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 e. reabilitarea sistemului rutier (şosele. îmbunătăţirea colectării. transportului şi depozitării gunoiului Foarte necesar b. creş terea numărului locurilor de parcare III. încurajarea activităţii sportive prin construirea de terenuri de sport Foarte necesar Deloc necesar 1 2 3 4 5 g. îmbunătăţirea iluminatului public în zonă Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 g. expoziţii etc. îmbunătăţirea izolaţiei apartamentelor din vechile blocuri Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 h.

construirea de centre comerciale pentru bunuri de larg consum Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 d.1 Foarte necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 c. creş terea numărului de poliţiş ti comunitari în zonă Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 b. licee Foarte necesar Deloc necesar 1 2 3 4 5 d. creş terea accesului la Internet în zonă Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 f. modernizarea/reabilitarea unităţilor de învăţământ (şcoli. sucursale bancare) VI. creş terea serviciilor bancare în zonă (bancomate. În domeniul siguranţei cetăţeanului şi protejarea mediului înconjurător Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 a. În domeniul comerţului şi serviciilor Foarte necesar 1 2 3 4 Deloc necesar 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 a.) Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 e. construirea de noi pieţe agro-alimentare Foarte necesar b. grădiniţe) V. Care este opinia dumneavoastră cu privire la gradul de implicare al următorilor factori pentru rezolvarea în viitor a problemelor de infrastructură locală şi a serviciilor de sprijin ? a) Consiliul local Foarte mult Foarte puţin 242 . modernizarea pieţei agro-alimentare din zonă Foarte necesar c. creş terea preocupărilor cetăţenilor din zonă pentru protecţia mediului OPINII CU PRIVIRE LA PRIORITATEA REZOLVĂRII UNOR PROBLEME DIN ZONA PLUMBUITA – STEAUA ROSIE . creş terea colaborării dintre cetăţeni şi poliţia comunitară Foarte necesar 1 2 3 Deloc necesar 4 5 c. construirea de spaţii de alimentaţie public ă (restaurante. terase etc. construirea de noi şcoli.PETRICANI 5.

.... vă rugăm să indicaţi ordinea răspunsurilor indicând de ordine numărul în dreptul acestora) 1) Venitul familiilor sub limita supravieţuirii 2) Şomaj 3) Droguri/alcoolism 4) Violenta in familie si nu numai 5) Criminalitate 8........ In ceea ce priveşte criminalitatea............. 8..... 1) ………………………………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………………………………… 3) ………………………………………………………………………………………………………… 4) ………………………………………………………………………………………………………… 5) ………………………………………………………………………………………………………… CONFIGURAŢIA DEMOGRAFICĂ CARACTERIZAREA RESPONDENTULUI 5..... după părerea Dvs..…………………………… 2) ……………………….. 12.......... Vârstă 10-20 ani 21-40 ani 41-65 ani Peste 65 ani 7....... După părerea Dvs.. aceste probleme s-au amplificat in decursul anilor? 1) Da 2) Nu 9................... Studii primare gimnaziale liceale superioare 243 ....... Ocupaţie...........1 Foarte mult 2 3 4 5 Foarte puţin b) Primăria Foarte mult 1 2 3 4 5 Foarte puţin c) ONG-uri Foarte mult 1 2 3 4 5 Foarte puţin d) Instituţii independente Foarte mult 1 2 3 4 5 Foarte puţin e) Grupuri de iniţiativă privată 1 2 3 4 5 Aţi putea indica 2 caracterizări succinte pentru a descrie populaţia care locuieşte in zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani? 1) ... în ce măsură/proporţie este prezentă? Foarte mult Foarte puţin 7. ce a favorizat amplificarea acestor probleme? 1) Marginalizare sociala 2) Lipsa ajutoarelor economice publice 3) Politia nu este prezenta 4) Lipsa de educaţie/instruire 5) Alt motiv :.. care sunt problemele principale cu care se confrunta populaţia din aceasta zona? (selectaţi 3 răspunsuri in ordinea importanţei... Puteţi indica venitul mediu al unui locuitor din zona Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani ? 1) Mai puţin de 500 RON 2) Intre 500 si 800 RON 3) Intre 800 si 1000 RON 4) Peste 1000 RON Enumeraţi cel mult 5 probleme care consideraţi că trebuie rezolvate cât mai curând în zona dvs... După părerea Dvs... Daca da....... Sex Masculin Feminin 6............ 1 2 3 4 5 6. 10.... 11......

Venit mediu lunar net (personal) Sub 500 RON 500-1500 RON Peste 1500 RON 10. OPINII PRIVIND SITUAŢIA CURENTĂ sunteţi mulţumit de situaţia actuală în zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani referitoare la: Foarte mulţumit 1 u. În ce măsură Deloc mulţumit 5 Deloc mulţumit 2 3 4 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit Foarte mulţumit 1 x. străzi. reţelele de gaze Foarte mulţumit 1 z. Etnie: Română Maghiară Germană Rromă Rromă 11. Număr copii Nici unul 1-3 copii mai mult de trei copii Anexa 6: Model de chestionar pt firme Data completării Completat de Nr. alei) Foarte mulţumit 1 w. reţelele de canalizare Foarte mulţumit 1 y. iluminatul stradal Foarte mulţumit 1 v. sistemul rutier (şosele. ele folosind în mod depersonalizat la analiza privind nevoile de dezvoltare durabilă. curăţenie Foarte mulţumit 1 aa. transportul în comun Foarte mulţumit bb. Stare civilă Necăsătorit Căsătorit 11. Chestionar CHESTIONAR PRIVIND OPINIA COMUNITĂŢII DE AFACERI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA PLUMBUITA – STEAUA ROSIE .9. reţele de apă 15.PETRICANI Notă: Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate strict confidenţial. poluarea în zonă 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit 244 .

înfiinţarea de linii noi care să acopere transportul public spre punctele importante ale Capitalei 1 Foarte necesar c. fluidizarea traficului rutier 1 Foarte necesar e. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 245 . numărul şi starea unităţilor de asistenţa medicală Foarte mulţumit 1 gg. locurile de parcare 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit 2 3 4 5 Deloc mulţumit Foarte mulţumit 1 ee. îmbunătăţirea condiţiilor de transport 1 Foarte necesar d.1 Foarte mulţumit 1 cc. În domeniul transportului Foarte necesar a. Altele (specificaţi)…………………………………………. 1 Foarte necesar f. accesul la Internet în zonă 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 Deloc mulţumit 5 Deloc mulţumit 5 OPINII CU PRIVIRE LA NEVOIA DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI ACTUALE ÎN ZONA PLUMBUITA – STEAUA ROSIE . Altele (specificaţi)…………………………………………. posibilităţile locale de aprovizionare ale firmei Foarte mulţumit 1 ff. fluenţa traficului rutier Foarte mulţumit 1 dd.PETRICANI 16. Vă rugăm să vă exprimaţi opinia cu privire la necesitatea unor măsuri în zonă care să conducă la dezvoltarea acesteia: I. creşterea numărului de vehicule pe liniile existente 1 Foarte necesar b.

1 Foarte necesar 246 . sucursale bancare) e. i. 1 Foarte necesar 1 III. străzi. îmbunătăţirea iluminatului public în zonă Foarte necesar 1 o. îmbunătăţirea colectării. În domeniul serviciilor Foarte necesar 1 g. reabilitarea sistemului rutier (şosele. creşterea numărului locurilor de parcare Foarte necesar h. alei) Foarte necesar 1 n. transportului şi depozitării gunoiului Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar Foarte necesar 1 b. extinderea / modernizarea reţelei de apă Foarte necesar 1 j. extinderea reţelelor de electricitate Foarte necesar 1 m. În domeniul construcţiilor şi infrastructurii edilitare Foarte necesar 1 i.II. Altele (specificaţi)…………………………………………. creşterea accesului la Internet în zonă Foarte necesar d. Altele (specificaţi)…………………………………………. înfiinţarea de noi centre de asistenţă medicală Foarte necesar 1 c. extinderea / modernizarea reţelei de gaz Foarte necesar 1 l. creşterea serviciilor bancare în zonă (bancomate. Altele (specificaţi)…………………………………………. Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 Deloc necesar 2 3 4 5 extinderea / modernizarea reţelei de canal Foarte necesar 1 k.

creşterea numărului de poliţişti comunitari în zonă Foarte necesar 1 e.. IV... Nu am găsit altceva mai bun 4. Consideraţi că performanţa şi rezultatele firmei Dvs. 2………………………….. Preturile avantajoase pe piaţa imobiliară din zonă 3.. etc... Altele (specificaţi)…………………………………………... În domeniul siguranţei cetăţeanului 2 3 4 5 Deloc necesar 1 2 3 4 5 Foarte necesar 1 d. Alt motiv:.. …………………………….. creşterea colaborării dintre firme şi poliţia comunitară 2 3 4 2 3 4 Deloc necesar 5 Deloc necesar 5 OPINII CU PRIVIRE LA PRIORITATEA REZOLVĂRII UNOR PROBLEME DIN ZONA PLUMBUITA – STEAUA ROSIE PETRICANI 17. Poziţia strategica fata de restul oraşului 2.1 Foarte necesar f.... Aţi putea indica doua cuvinte care va vin in minte când va gândiţi la cartierul Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani? 1.. 19... Da 2. 20.... de ce? (explicaţi in maxim 2 rânduri) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 247 .... Nu 21... 5. noi clienţi.. Care este motivul pentru care v-aţi amplasat firma/întreprinderea in zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani din sectorul 2? 1. Daca da. sunt penalizate pentru ca este localizată in zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani (cifra de afaceri.): 1. Care este opinia dumneavoastră cu privire la gradul de implicare al următorilor factori pentru rezolvarea în viitor a problemelor de infrastructură locală şi a serviciilor de sprijin ? Foarte mult Foarte puţin a) Consiliul local 1 Foarte mult b) Primăria 1 Foarte mult c) ONG-uri 1 Foarte mult d) Instituţii independente 1 Foarte mult e) Grupuri de iniţiativă privată 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 Foarte puţin 5 Foarte puţin 5 Foarte puţin 5 Foarte puţin 5 18...

.. Fara diploma 2. Nu plătesc chirie/ proprietate personala 26.. cat de uşor se găseşte in zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani? Foarte mult Foarte puţin 1 2 3 4 5 23. Peste 4000 RON 6. Liceu 5.. Domeniul 1………………………………………………………………………………………… 2....... Care este costul mediu al forţei de munca pe oră in zonă? ………. Mare 248 . Intre 1000 si 2000 RON 3. Domeniul 3………………………………………………………………………………………… 16. Calificare post-universitate 24.. RON/h 25.. In medie care este nivelul de pregătire al forţei de muncă din zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani? 1. Intre 2000 si 3000 RON 4.. Nu 27...... Nu 3.. Mai puţin de 1000 RON 2.. Microîntreprindere 2. şi care consideraţi că trebuie rezolvate cât mai curând în zona dvs... am plătit-o in trecut 3... Nu ştiu 17. In ceea ce priveşte forţa de munca... Da.. IMM 3. 1) ………………………………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………………………………… 3) ………………………………………………………………………………………………………… 4) ………………………………………………………………………………………………………… 5) ………………………………………………………………………………………………………… 28.. Menţionaţi 3 domenii de activitate care credeţi că ar putea să se dezvolte la nivelul zonei: 1...22... Intre 3000 si 4000 RON 5. 29.. 8 clase 4. În condiţiile actuale de dezvoltare ale zonei Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani există potenţial de dezvoltare pentru firma dvs. Universitate 6.. 4 clase 3. Care este cuantumul chiriei lunare a halelor si/sau birourilor? 1.. o plătesc 2. Domeniul 2………………………………………………………………………………………… 3.. ? 1.. Ce proiecte consideraţi că ar trebui realizate în zona Plumbuita-Steaua Roşie – Petricani care să conducă la creşterea potenţialului de dezvoltare a firmei dvs: 1) 2) 3) 4) 5) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… DATE DE IDENTIFICARE 8. Aţi plătit vreodată taxă de protecţie? 1. Da 2.. Da....... Care este sectorul de activitate al firmei Dvs. Tip întreprindere 1.? .. Enumeraţi cel mult 5 probleme cu care se confruntă firma dvs...

Servicii …………………………………. Cifra de afaceri (conform bilanţ 2007) 11. Domeniul de activitate 10. Industrie 2.9. Număr de angajaţi (conform bilanţ 2007) 1. Anexa 7: Invitatie I consultare publica 249 . Construcţii 3.(EUR) …………………………………. Comerţ 4.

Anexa 8: Invitatie II consultare publica 250 .

Anexa 9: Invitatie III consultare publica 251 .

Anexa 10: I consultare: lista participantilor 252 .

253 .

254 .

255 .

Anexa 11: II consultare: lista participantilor 256 .

257 .

258 .

259 .

260 .

261 .

Anexa 12: III consultare: lista participantilor 262 .

263 .

264 .

265 .

266 .

267 .

Anexa 13: Minuta I intalnire 268 .

din Sectorul 2 Ordinea de zi: Prezentarea analizei zonei. Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă. o există foarte multe zone unde se acumulează cantităţi semnificative de deşeuri provenite şi de la construcţii. pentru a se contura astfel mai bine punctele care vor constitui analiza SWOT. eligibile POR. reprezentant al firmei care elaborează documentul. Agenţia pentru Protecţia Mediului.08. şi a continuat cu rezumarea structurii planului integrat. prezenţa câinilor comunitari în număr mare. propuse de consultant Prezentarea primelor propuneri de proiecte. cu identificarea arterelor de circulaţie care o delimitează. locuitor al zonei. 6.Str.2009 cu ocazia consultării publice organizate pentru elaborarea Planului integrat de dezvoltare urbană a zonei Plumbuita-Steaua Roşie-Pretricani. o nu există toalete publice.ps2. o accesibilitatea pe unele străzi este blocată de vegetaţia dezvoltată haotic. probele de mediu.Anexa 14: Minuta II intalnire ROMÂNIA Municipiul Bucureşti Primăria Sector 2 Direcţia Management Proiecte şi Integrare Europeană Serviciul Managementul Proiect www. a luat cuvântul pentru a puncta unele aspecte care caracterizează zona: o existenţa în cartier (Zona de studiu) a unui număr semnificativ de persoane care ocupă abuziv unele proprietăţi. Distrigaz. Tel: 0040-021-2096252. (a se vedea prezentarea anexată prezentei minute). Axa 1 Discuţii. o reluarea activităţilor specifice care se derulau în urmă cu mai mulţi ani în interiorul Mănăstirii Plumbuita ( ex: ateliere pentru confecţionarea obiectelor de cult). cei prezenţi au fost invitaţi să-şi exprime punctul de vedere referitor la aspectele semnalate. fenomenul fiind o consecinţă a migraţiei dinspre zonele rurale către acest cartier al Bucureştiului. o evacuarea persoanelor care locuiesc ilegal. Chiristigiilor nr. scopul elaborării planului integrat de dezvoltare locală a zonei. unele terenuri libere fiind utilizate în acest scop. Dl Bogdan Chiriac a prezentat celor prezenţi zona de studiu. dir. dl Dimache a continuat cu enumerarea unei serii de propuneri care pot avea aplicabilitate imediată: o redeschiderea drumului către Mănăstirea Plumbuita. reprezentanţi ai mediului de afaceri.ro . o lipsesc trotuarele. …) Consilieri Obşteşti. Angela Toderiţă care a subliniat motivele care au condus la alegerea zonei. Gheorghe Dimache. caracteristicile sociale. pe diferite domenii Analizarea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a zonei. După prezentarea acestor situaţii. accesibilitatea şi transportul. cu diversificarea tipurilor de activităţi în funcţie de nevoile actuale (ex: confecţionare de mobilier stradal) o înfiinţarea unui traseu pentru un tren de agrement care să traverseze zona 269 . Dl. În continuare a dat cuvântul dlui. Ulterior. o igienizarea întregii zone. oportunităţile şi ameninţările pe următoarele linii: caracteristicile economice. Fax: 0040-021-2096284 Nr. reprezentanţii companiei Finance & Consulting Group Întâlnirea a fost deschisă de dna. o se remarcă un nivel ridicat al zgomotului. 11-13. precum şi scopul întâlnii prezente. accentuându-se punctele tari. pe diferite domenii. Bogdan Chiriac. prin traversarea insulei Plumbuita. propuneri Participanţi: reprezentanţi Administraţia publică locală Sector 2. pentru prezentarea materialului supus consultării publice. punctele slabe. reprezentanţi Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov. S-a trecut în continuare la prezentarea zonei. reprezentanţi furnizori de utilităţi (Apa Nova.______________/ ______________ Minuta încheiată astăzi.

priorităţi de dezvoltare. Valeriu Diaconeasa. dl. Mănescu Mihai) o Ar fi necesară implicarea cetăţenilor de etnie romă în derularea tuturor activităţilor. Mihail Fâcă. Cele menţionate constituie factori care întârzie demararea lucrărilor. Dimache. aria de intervenţie. dl. care trebuie soluţionate prin acţiunea tuturor şi de asemenea trebuie reglementate foarte clar zonele în care fiecare instituţie are atribuţii. reprezentatul Apele Române a luat cuvântul pentru a aduce a cunoştinţa celor prezenţi că anual instituţia pe care o reprezintă desfăşoară 2-3 acţiuni de salubrizare. Referitor la problematica legată de Lacul Plumbuita. dl Dimache. Poliţia Comunitară Sector 2. Director. Gheorghe Guţă a luat cuvântul pentru a expune unele informaţii legate de existenţa unei reţele de canalizare. (dl Dimache Gheorghe) o Referitor la situaţia deşeurilor. cu tematici specifice o amenajarea unor locuri de joacă o amenajarea unui punct pentru oferirea serviciilor de asistenţă sanitară Dl. a menţionat: în cadrul analizei SWOT a zonei nu au fost detaliate suficient problemele legate de protecţia mediului pentru orice proiect iniţiat ar trebui stabilite încă de la faza de propunere criteriile de performanţă ale proiectului. participanţii au remarcat că în prezent nu există disponibilitate de spaţiu.o organizarea de evenimente culturale pe insula Plumbuita. dl. s-ar putea aduce bărci de agrement pe lac şi s-ar putea înfiinţa o patrulă civilă pentru a stopa fenomenul de aruncare a deşeurilor persoana din partea Apelor Române care este responsabilă pentru lacul Plumbuita nu este permanent prezentă la post şi nu îşi îndeplineşte toate sarcinile ar trebui aplicate amenzi. În partea II-a a întâlnirii au fost prezentate obiectivele şi priorităţile de dezvoltare. după cum urmează: o în cadrul PIDU ar trebui detaliat aspectul referitor la transportul în zonă. (dl Alexandru Cristea) o Referitor la propunerea de construire unei săli de sport în incinta şcolii din zonă. Enea Mihai. pe străzile Ferestrei şi Paroşeni trebuie deviate conductele magistrale de alimentare cu apă. reprezentantul SC Apa Nova a explicat că datorită caracterului depresionar al acestei zone este necesară realizarea unei staţii de pompare. A propus ca această reţea să fie identificată cu exactitate şi să se analizeze posibilitatea reutilizării acesteia. Angela Toderiţă 270 . iar în plus. prin insulă (dl. consilier obştesc a continuat discuţia menţionând că trebuie să existe o foarte strânsă colaborare între instituţii care au diferite atribuţii şi cetăţeni. În acest sens. Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului. Mihail Geangu (DGAPI) a menţionat că propunerea nu se poate concretiza întrucât nu există suficient spaţiu. o posibilitate ar fi dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul mănăstirii În continuare participanţii au revenit la aspectele legate de utilităţile din zonă. A menţionat de asemenea că există unele neconcordanţe în activitatea instituţiilor cu responsabilităţi. participanţii au ridicat diferite probleme. este util a se menţiona în PIDU o propunere referitoare la introducerea unui sistem de colectare selectivă în zonă (dna Daiana Tănăsescu) o Legat de propunerea realizării unor piste pentru biciclete. Albu Inocenţiu. au înaintat propuneri şi au făcut observaţii relevante. În continuare a vorbit despre situaţia existentă la nivelul lacului Plumbuita. cei prezenţi au remarcat că propunerea nu este fezabilă la nivelul cartierului. a luat cuvântul pentru face unele observaţii cu privire la modul de abordare a protecţiei mediului. (dl. măsuri. Daiana Tănăsescu. atât pe lac cât şi pe maluri. care să specifice în mod explicit şi aspecte de mediu consultantul care elaborează PIDU ar trebui să participe pe de o parte la o serie de întâlniri cu reprezentanţii Agenţiei de Protecţia Mediului şi pe de altă parte să discute cu cetăţenii şi să preia nevoile şi propunerile acestora. Dna Angela Toderiţă a încheiat întâlnirea subliniind că opiniile exprimate de toţi participanţii vor fi incluse în planul integrat care va fi consultat şi pe pagina de site a Primăriei. având în vedere problemele de infrastructură şi de infracţionalitate. Dl. Şef Serviciu Protecţia Mediului. proiectelor şi totodată s-ar putea înfiinţa o grădiniţă pentru copii de etnie romă (o posibilă locaţie ar putea fi fostul centru de butelii) o Instalarea unui sistem de monitorizare video este o prioritate pentru zonă (dl Dimache) o La momentul realizării infrastructurii de utilităţi şi a celei rutiere este necesară şi realizarea unui sistem subteran pentru cablurile electrice. axe strategice. Daniel Mărgărit. cu plata unor sume de bani sau cu prestare de muncă în folosul comunităţii pescuitul pe lac ar trebui interzis sau ar putea fi permis după achitarea unei taxe care să fie utilizată pentru întreţinerea lacului Dl. o Referitor la propunerea de înfiinţare a unui centru de asistenţă socială. în acest sens menţionând următoarele: o lipsa canalizării este cea mai gravă problemă a zonei o există zone unde reţeaua de gaze nu este prezentă o la solicitarea cetăţenilor de a li se oferi informaţii cu privire la momentul de începere a lucrărilor pentru reţeaua de canalizare. (conform prezentării anexate prezentei minute). obiective operaţionale ale priorităţii. neutilizată în prezent şi a unei staţii de pompare care deservea lacul Plumbuita. după următoarea structură: obiective specifice de dezvoltare. subliniind următoarele aspecte: sunt multe deşeuri. pentru a se putea ajunge astfel la un interes comun şi la rezolvarea problemelor. se pot înfiinţa linii dar doar pe străzile care traversează întregul cartier şi care au dimensiunile necesare pentru susţinerea unui astfel de serviciu. a făcut o scurtă trecere în revistă a tipurilor de probleme legate de protecţia mediului în zona vizată. dl Diaconeasa) o O problemă prioritară ar fi redeschiderea drumului de acces la Mănăstirea Plumbuita. A reamintit de asemenea că administraţia locală aşteaptă în continuare propuneri şi că se vor organiza şi alte sesiuni de consultări. Dna. deşi în anii anteriori nu a existat transport public. dl dir. Pe baza celor expuse de consultant. menţionând de asemenea că este absolut necesară o strânsă colaborare între instituţiile care au diferite atribuţii în ceea ce priveşte lacul şi zona înconjurătoare.

.a deschis consultarea publică. Primăria Municipiului Bucureşti. Petricani. Sub domeniul Centre Urbane.a precizat că introducerea apei şi a canalizării în zonă este o acţiune prioritară.a precizat ca a discutat cu cei de la ApaNova despre canalizare şi apă şi aceştia au precizat că urmează să demareze aceste proiecte cu finanţare de la Primăria Municipiului Bucureşti. . dând asigurări că vor realiza aceste investiţii în zonă. din care 5 proiecte sunt eligibile în cadrul Programului Operaţional Regional – Axa Prioritară 1 –Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere. Petricani: .a amintit zona de studiu care a fost supusă analizei.încearcă de 1 an de zile să rezolve problema canalizării pe str. Petricani: a efectuat demersuri către Primăria Sectorului 2.a precizat că toate străzile din cadrul acestor proiecte sunt incluse în programul de modernizare şi reabilitare. doar 5 dintre acestea sunt eligibile restul urmând a fi finanţate prin alte surse de finanţare.a precizat că prin realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Durabilă a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani s-a urmărit elaborarea unui document de planificare urbană de lungă durată precum şi identificarea unei metodologii de elaborare a planurilor integrate care va constitui un model pentru regenerarea urbană şi a altor zone defavorizate ale Sectorului 2.a precizat că zona supusă atenţiei este Steaua Roşie – Plumbuita – Petricani. din cele 11 proiecte ce au fost identificate la nivelul zonei.a solicitat ca Poliţia Comunitară să intervină în zonă pentru a tine situaţia sub control. . . potenţialul turistic al lacului). D-na Andrei Rodica – locuitor de pe str.a oferit detalii despre proiectul amenajare maluri (curăţare lac. . .a precizat că a primit un răspuns din partea Apa Nova prin care i se comunica că până în luna mai 2009 se va realiza canalizarea pe str. Sub domeniul Centre Urbane.a menţionat că se confruntă cu foarte multe probleme legate de lipsa de civilizaţie a unor cetăţeni de etnie romă din zonă. 271 . .actualizarea Planului Urbanistic Zonal şi reconfigurarea spaţială a zonei.a prezentat concluziile Planului Integrat de Dezvoltare Durabilă a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani precum şi proiectele aferente acestei zone. Apa Nova pentru rezolvarea acestei situaţii. . ceea ce nu s-a întâmplat până acum. activităţi de agrement. . . enumerând proiectele care au fost identificate în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Durabilă a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani (în număr de 11). D-nul Bogdan Chiriac – Finance & Consulting Group: . .a întrebat cine va realiza canalizarea în zonă. . D-nul Bogdan Chiriac – Finance & Consulting Group: .a precizat că nu toate aceste proiecte sunt eligibile prin Programul Operaţional Regional – Axa Prioritară 1 –Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere.Anexa 15: Minuta III intalnire Consultare publică pentru modernizarea zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani D-ra Luisa Drăgoi – Şef Serviciu Management Proiecte DMPIE: .

Apa Nova a recomandat să fie realizată o altă scurgere paralelă ca să aibă un debit mai mare la golirea lui. în acest sens..a ridicat problema animalelor de companie abandonate (câini). 272 . .D-na Andrei Rodica – locuitor de pe str. . D-nul Bogdan Chiriac – Finance & Consulting Group: . 3) Amenajarea terenurilor şi pregătirea lor pentru noi activităţi complexe – Amenajarea complexa a zonei vestice a lacului Plumbuita. 2010 – 2012 (24 de luni). Elena Iancu – Direcţia Urbanism . inclusiv drumul de halaj. 2) Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii 2010. . care are ca obiectiv amenajarea râului Colentina pe partea dreapta a acestuia.a precizat că pe str.. . precum şi hărţile aferente acestora (străzi. Sub domeniul Centre Urbane.a întrebat dacă există nelămuriri în legătură cu proiectele care au fost prezentate. D-nul Bogdan Chiriac – Finance & Consulting Group: . Petricani există mulţi cetăţeni de etnie romă săraci care nu lucrează.2011 (12 luni).a prezentat cele 5 proiecte eligibile pentru finanţare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Durabila a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani.este nemulţumită că nu există canalizare pe strada unde domiciliază.reciclare” trebuie să fie folosit separat de campanii. Doamna Daiana Tănăsescu – Poliţia Comunitară Sector 2 – Mediu: . . Petricani: . este nevoie de transferul dreptului de administrare către Primăria Sectorului 2.s-a referit la proiectul intitulat . Petricani..a precizat că există o scurgere mică şi nu acoperă întreaga cantitate de apă.va încerca să facă tot posibilul ca să rezolve problema canalizării pe str.a precizat că există un proiect al Primăriei Municipiului Bucureşti pentru tot ce ţine de râul Colentina. D-nul Bogdan Chiriac – Finance & Consulting Group: .a întrebat cum se va realiza scurgerea apei din lac.Campanie de colectare selectivă a deşeurilor”. precizând că termenul de . amenajare lac): 1) Modernizare străzi din cartierul Steaua Roşie – Plumbuita – Petricani. şi anume aceea de patinoar. . şi.a precizat că insula se află în administrarea Apelor Romane şi pentru ca proiectul propus să fie eligibil. a solicitat să fie scos termenul de . menţionând că reciclarea este o activitate ulterioară colectării selective.reciclare” din denumirea proiectului. camere video.A solicitat să fie comunicată valoarea estimativă a proiectelor care urmează să fie finanţate prin Programul Operaţional Regional – Axa Prioritară 1 –Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere. iar acest lucru necesită efectuarea unor demersuri legislative. 4) Modernizarea si amenajarea de noi spatii publice (spatii verzi şi locuri de joacă) 5) Modernizarea unui centru de asistenţă socială pentru persoanele dezavantajate (persoane vârstnice). Doamna Daiana Tanasescu – Politia Comunitara Sector 2 – Mediu: .a precizat ca lacului i se poate da o întrebuinţare şi pe durata iernii.

Anexa 16: Retea Apa-Canalizare TeiToboc 273 .

Anexa 17: Retea Apa-Canalizare Plumbuita 274 .

Anexa 18 – Flyer Plan Integrat de Dezvoltare Urbana 275 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful