PP_BV_1_PP_1 PSIHOLOGIE PEDAGOGIE Psihologia personalitatii 1

ALEGEŢI RÃSPUNSUL CORECT

1)

Abordarea nomotetică a personalităţii presupune: 1 2 3 determinarea a ceea ce este singular, unic, irepetabil în om; determinarea trăsăturilor individuale ale personalităţii. descrierea personalităţii ţinând cont de legiile oricărui sistem. găsirea legităţilor, a invarianţilor comuni tuturor oamenilor, unor grupuri mai largi/restrânse, a structurilor, mecanismelor, care determină adaptarea unică, originală la mediu.

2)

Abordarea ideografică este: 1 2 3 explicativă descriptivă atât explicativă cât şi desriptivă

3)

Sexualitatea omului face parte din: 1 2 3 periferia personalităţii nucleul personalităţii fie din periferie fie din nucleu în funcţie de context

4)

Descrierea tipului de personalitate orală este o abordare: 1 2 3 ideografică nomotetică nu poate fi catalogată ca ideografică sau nomotetică

5)

Instinctul este considerat principalul element de bază a personalităţii în: 1 2 3 abordarea psihanalitica abordarea umanistă abordarea cognitivistă

6)

În concepţia psihanalitică libidoul este: 1 2 3 instinctul sexual o stare de excitare sexuală comportament sexual pervertit

7)

Cel mai important instinct al omului, conform teoriei freudiene este: 1 2 3 instinctul morţii instinctul conservării instinctul sexual

8)

Eul, în concepţia lui Freud, este guvernat de :

îndreptată către cerinţele realităţii 12) Mecanismele de apărare sunt modalităţi iraţionale de: 1 2 3 4 agresivitate latentă reducere a anxietăţii protecţie impotriva agresivităţii externe sublimare a energiilor sexuale 13) Mecanismul prin care subiectul încearcă să dea o explicaţie logică unei atitudini. instinctuală şi pesimistă spirituală şi optimistă socio-culturală şi sceptică . unui sentiment ale cărui cauze sunt neconştientizate se numeşte: 1 2 3 4 proiecţie deplasare refulare raţionalizare 14) Psihanaliza freudiană consideră că perioada cea mai importantă in evoluţia omului şi împlicit în dezvoltarea nevrozelor este: 1 2 3 4 perioada intrautrină perioada 0-2 ani primii cinci ani de viaţă perioada pubertăţii 15) Teoria psihanalitică freudiană este construită pe o viziune asupra omului: 1 2 3 fiziologică. realităţii. moralităţii sunt concepte ale abordării: 1 2 3 4 psihanalitice ontogenetice umaniste comportamentaliste 10) Regulile de conduită sunt conţinuturi specifice: 1 2 3 eului sinelui supraeului 11) Sinele. unei idei. în concepţia freudiană este instanţa psihică: 1 2 3 conţinătoare a tuturor instinctelor nucleul al personalităţii raţională.1 2 3 principiul plăcerii principiul moralităţii principiul realităţii 9) Principiile plăcerii.

Allport K.Horney Erich Fromm 21) În viziunea lui C. Freud C.G.W. Jung G.G. Horney 20) Extraversia/introversia reprezintă criteriul fundamental în tipologia lui: 1 2 3 C.16) Tendinţele distructive sunt specifice următorului tip de personalitate: 1 2 3 4 falică anal-agresivă oral agresivă oral incorporativă 17) Rezolvarea complexului lui Oedip are loc prin: 1 2 3 identificarea cu tatăl şi renunţarea la orientarea spre mamă investirea suplimentară a libidoului spre mamă sublimarea energiei sexuale prin sport sau învăţătură 18) Psihologia analitică a lui Jung consideră Sinele ca fiind: 1 2 3 nivelul profund şi inaccesibil al psihismului. amintiri. complexul este: 1 2 3 un nucleu de emoţii.Jung. în viziunea lui: 1 2 3 4 S.G.Jung K. percepţii şi dorinţe focalizate în jurul unei teme un sentiment profund de neadecvare proprie o situaţie dramatică existentă în viaţa unui om care produce conflicte puternice intre arhetipurile personalităţii 22) Arhetipurile sunt: 1 2 3 structuri psihice primitive criteriile de definire a tipologiei lui Jung imagini prin care se manifestă conţinuturile inconştientului colectiv 23) Pierderea identităţii reale şi identificare cu masca se numeşte: 1 2 3 extraverie extremă inflaţia personei complex de superioritate . integralitatea personalităţii totale rezervorul de pulsiuni care conţine energia psihică totală 19) Libidoul este văzut ca o energie vitală. nediferenţiată care alimentează întreaga personalitate. conţinător al tuturor experienţelor speciei umane arhetipul unităţii.

etapa cea mai importantă în dezvoltarea personalităţii este: 1 2 3 4 prima copilărie (1-5 ani) pubertatea adolescenţa si prima tinereţe maturitatea 27) Tendinţa naturală şi inevitabilă spre evoluţie. Maslow 29) În psihologia individualităţii a lui A. Freud A. comportamente şi deprinderi pe care îl dezvoltă un individ este denumit de Adler: 1 2 3 construct personal stil de viaţă mod de actualizare 31) Alcoolicii şi dependenţii de droguri fac parte din următorul tip de personalitate adleriană: .autoagresivitate 25) Anima este: 1 2 3 4 aspectul psihic masculin al bărbatului aspectul psihic masculin al femeii aspectul psihic feminin al femeii aspectul psihic feminin al bărbatului 26) În viziunea lui Jung. realizarea Sinelui şi devenirea totalităţii a fost denumită de Jung: 1 2 3 4 deplasare maturizare individuare actualizare 28) Rolul pozitiv al factorilor sociali în dezvoltarea personalităţii este susţinut de: 1 2 3 A.24) Modul de canalizare a libidoului înspre înăuntru sau înafara personalităţii este criteriul de definire a: 1 2 3 tipologiei freudiene tendinţelor intraversie – introversie polarităţii agresivitate . Adler S. Adler se consideră drept factor principal al dezvoltării personalităţii: 1 2 3 4 sentimentul de inferioritate satisfacerea pulsiunilor sexuale satisfacerea ierarhizată a trebuinţelor rezolvarea etapelor de criză 30) Patternul specific de trăsături.

Horney dezvoltarea normală a personalităţii este determinată de măsura în care este satisfăcută trebuinţa de: 1 2 3 4 siguranţă sexuală autorealizare afecţiune 35) Senzaţie copleşitoare şi insidioasă de singurătate şi neajutorare într-o lume ostilă este denumită de K. în concepţia lui Horney. Fromm. tendinţa de evadarea din libertate a omului are ca scop inconştient: 1 2 3 dorinţa de a manipula nevoia de dărui afecţiune restabilirea securităţii 39) Ideea că omul evită libertatea este: .Horney: 1 2 3 anxietatea bazală nesiguranţă dependenţă 36) Pentru K. Horney sursa nevrozelor este: 1 2 3 4 lipsa afectivităţii în primii ani de viaţă satisfacerea compulsivă a trebuinţelor o educaţie necorespunzătore conflictul dintre eu şi supraeu 37) Nevoia compulsivă de atenţie şi aprobare determină.1 2 3 tipul dependent tipul evitant tipul dominator 32) Conform teoriei lui Adler. un tip de personalitate: 1 2 3 dependentă agresivă conformistă 38) În viziunea lui E. stilul de viaţă competitiv şi revendicativ este caracteristic: 1 2 3 primului copil născut în familie al doilea născut ultimului născut 33) Ordinea naşterii copilului în familia de origine are o influenţă asupra: 1 2 3 modului de realizare a individuării rezolvării cu succes a complexului Oedip stilului de viaţă 34) Pentru K.

Bandura . Murray la teoria personalităţii a fost conceptul de: 1 2 3 siguranţă complex trebuinţă 46) Bază explicativă a motivaţiei şi direcţionării comportamentului în viziunea lui Murray: 1 2 3 trebuinţa autorealizarea sentimentul de inferioritate 47) Motivaţia constituie partea centrală a teoriei asupra personalităţii conform lui: 1 A. Freud pentru a descrie personalitatea masochistă 40) Conformitatea automată este un mecanism prin care: 1 2 3 Individul evită asumarea responsabilităţii în scopul de a câştiga libertate Individul îşi pierde Eul pentru câştigarea securităţii Individul vrea să se supună cuiva (persoană sau instituţie) şi să dobândească astfel securitate 41) Tipul de personalitate productiv/neproductiv caracterizează perspectiva lui: 1 2 3 4 E. ci şi emoţii şi gânduri se orientează spre ceilalţi pentru a dobândi ceea ce vor. Bandura 42) În viziunea lui E. Fromm pentru a descrie dezvoltarea personalităţii exprimată de S. Fromm. cu care omul nu se poate împăca din cauza raţiunii şi a imaginaţiei 45) Contribuţia cea mai importantă a lui H. Fromm este: 1 2 3 o combinaţie de orientări productive şi nonproductive doar orientările productive doar orientările neproductive 44) Pentru Fromm trebuinţa de transcendenţă este: 1 2 3 nevoia omului de securitate nevoia omului de a se simţi unic ca individ nevoia de a depăşi starea animală-pasivă. Horney A. Maslow A. indivizii cu orientare exploatativă: 1 2 3 îşi satisfac astfel tendinţa de securitate acumulând nu numai bunuri.1 2 3 negată de întreaga psihologie exprimată de E. Fromm K. dar luându-le prin forţă sau viclenie ceea ce aceştia au reprezintă forma ideală de dezvoltare umană 43) Calea ideală de realizare în condiţiile societăţii contemporane. conform lui E.

are ambiţii exagerate care îl duc. Murray G. este sub influenţa complexului: 1 2 3 4 anal uretral de castrare anal de retenţie 51) Scopul final al vieţii nu este atingerea unei stări detensionate. persoana care ţinteşte prea sus.2 3 4 C. Murray. spre eşec. paradoxal.G. Allport S. care determină mentalitatea şi capacităţile caracteristicice ale persoanei este definiţia dată de Allport: 1 2 3 proprium-ului eului personalităţii 53) Allport propune înlocuirea termenului de Eu cu cel de: 1 2 3 4 sine proprium arhetip id 54) Trăsăturile cardinale. Jung H. în opinia lui Allport sunt: 1 2 3 cele mai consistente trasături generale. ci satisfacţia derivată din procesul de reducere a tensiunii. este afirmaţia lui: 1 2 3 H. Murray complexul claustral explică 1 2 3 plăcerea genitală plăcerea suptului plăcerea de a simţi siguranţa uterului matern 49) Complexul de neajutorare este o formă a complexului: 1 2 3 4 claustral anal de castrare oral 50) Conform teoriei lui H. Rotter 48) În viziunea lui H. Freud 52) Organizarea dinamică a sistemului psihofiziologic. foarte influente şi dominante multiple şi relative la situaţie 55) Allport arăta că structura atitudinilor este: . Murray J.

respingere. Bandura 60) Structura permanentă. aparţin nucleului personalităţii 59) Schizotimie / Ciclotimie este polaritatea care caracterizează o personalitate în teoria lui: 1 2 3 4 R. centrale şi secundare nu au o existenţă reală în fiecare personalitate. ele sunt nişte abstracţii rezultate din analiza factorială. Horney A. Cattel K. Maslow A. Freud R. o persoană: 1 2 3 suspicioasă anxioasă depresivă 63) Tensiune şi excitabilitate caracterizează. Murray G. care deşi are variaţii de intensitate nu dispare niciodată. foarte stabilă determinată de natura complexelor persoanei 56) Trăsăturile. conform lui Cattel. trăsăturile de personalitate: 1 2 3 sunt cardinale. pentru că includ evaluări pro şi contra. Allport S. conform lui Cattel este: 1 2 3 4 sentimentul atitudinea ergul trăsătura 61) În viziunea lui Cattel sentimentul de sine este: 1 2 3 printre ultimele dintre sentimentele dobândite ontogenetic printre primele dintre sentimentele dobândite ontogenetic primul sentiment dobândit ontogenetic 62) Neincrederea în sine şi autocritica caracterizează.1 2 3 polară: atracţie . o persoană: . în opinia lui Allport: 1 2 3 nu au aceeaşi intensitate şi semnificaţie au aceeaşi intensitate şi semnificaţie au o semnificaţie dinamică 57) Abordarea prin cei 16 factori de personalitate aparţine lui: 1 2 3 4 H. conform lui Cattel. Cattel 58) Conform lui Cattel.

6 ani copilăria propriu-zisă: 6 . 14 .inferioritate 71) Intimitate – izolare sunt modalităţile de adaptare ale stadiului: . sunt: 1 2 3 4 autonomie – şovăială incredere – neîncredere iniţiativă – vinovăţie străduinţă . în teoria lui Erickson.14 ani adolescenţa. perioada cea mai importantă în formarea personalităţii este: 1 2 3 prima copilărie: 0 . Maslow A. Erickson este reprezentantul viziunii: 1 2 3 4 psihanalitice asupra personalităţii ontogenetice asupra personalităţii comportamentaliste asupra personalităţii cognitiviste asupra personalităţii 67) În opinia lui Erickson conceptul de criză este unul fundamental pentru explicarea: 1 2 3 dezvoltării umane modului de constelare a trăsăturilor de personalitate tipurilor de personalitate 68) Fiecare stagiu al dezvoltării umane. este: 1 2 3 determinat de modul de depăşire şi integrare a unei zone sexuale influenţat de achiziţiile intelectuale ale individului un punct de cotitură în care individul are de ales între două moduri de înfruntare a situaţiei: mod dezadaptativ şi mod adaptativ 69) Modalităţile specifice de adaptare ale stadiului senzorial – oral. Bandura 66) E.vinovăţie 70) Modalităţile specifice de adaptare ale stadiului de latenţă. sunt: 1 2 3 autonomie – şovăială incredere – neîncredere iniţiativă .18 ani 65) Tensiunea ergică este un factor de personalitate specific teoriei lui: 1 2 3 4 R. conform lui Erickson.1 2 3 anxioasă suspicioasă dependentă 64) În opinia lui Cattel. Horney A. Cattel K. în teoria lui Erickson.

Cattel K. Rogers afirma că.oral 73) Căutarea identităţii de sine este tema centrală a teoriei lui: 1 2 3 4 R. Rogers o personalitate matură este caracterizată prin: 1 conştientizarea plenară a trăirilor. fără inhibări sau distorsiuni .genital adult tânăr adolescenţă senzorial . Bandura 74) Actualizarea este un concept cheie în: 1 2 3 teoriile comportamentaliste teoria lui A. Horney E.1 2 3 de latenţă adult tânăr adolescenţă 72) Iniţiativă – vinovăţie sunt modalităţile de adaptare ale stadiului: 1 2 3 4 locomotor . conform lui C. pe măsura dezvoltării Eului: 1 2 3 se dezvoltă şi tendinţa spre actualizare se dezvoltă şi idealul eului se dezvoltă o atitudine pozitivă faţă de sine 77) C. Rogers 75) Actualizare este o tendinţă umană: 1 2 3 dobândită prin efort propriu înnăscută impusă de societate 76) C. Rogers: 1 2 3 existenţa sau non-existen-a tendinţei la actualizare gradul de normalitate al unei persoane intensitatea atitudinii faţă de sine 79) În opinia lui C. Erickson A. Adler teoria lui C. Rogers afirma că incongruenţa între imaginea de sine şi anumite aspecte ale experienţei individului este trăită de acesta ca: 1 2 3 anxietate insecuritate depresie 78) Compatibilitatea dintre aspectele conştientizate prin Eu şi experienţă arată.

Erickson 83) Conform lui Maslow. G. în viziunea lui Maslow. se caracterizează prin: 1 2 3 4 inteligenţă şi voinţă conformism social flexibilitate şi spontaneitate uşurinţa învăţării 82) Piramida trebuinţelor a fost introdusă de: 1 2 3 4 A. Bandura C. explică: 1 2 3 satisfacerea ierarhizată a trebuinţelor funcţionarea oamenilor cu realizări deosebite funcţionarea oamenilor apatici 86) Conform lui Maslow experienţele culminante. mistice sunt caracteristice unei persoane: 1 2 3 4 nevrotice psihotice normale mature 87) În opinia lui Maslow. trebuinţele sunt 1 2 3 înnăscute şi sociale dobândite doar înnăscute 84) Conform teoriei lui Maslow: 1 2 3 primele patru niveluri de trebuinţă ale piramidei au o funcţie homeostatică primele două niveluri de trebuinţă ale piramidei au o funcţie homeostatică ultimul nivel al piramidei are funcţie homeostatică 85) Metamotivaţia. Maslow E. în opinia lui Rogers. Rogers este una: 1 2 3 4 etiologică fenomenologică deterministă pesimistă 81) Personalitatea matură.2 3 4 un nivel inalt al adaptării la mediul social un grad ridicat de eficienţă profesională o voinţă puternică 80) Abordarea lui C. Jung A. o personalitate matură: 1 se acceptă pe sine şi pe ceilalţi .

inaccesibilă cunoaşterii noastre. Skinner. F. Jung A. Maslow E. comportamentul operant este: 1 2 3 direct şi involuntar întărit prin efectul său voluntar şi nespecific 93) Personalitatea nevrotică. G. Kelly constructul este: 1 2 3 4 modul în care individul îşi rezolvă conflictele intrapsihice un mod personal de a percepe şi de a interpreta evenimentele lumii înconjurătoare un mod eronat de a percepe lumea inconşuratoare instanţa psihică responsabilă de adaptarea la mediu 89) Concepţia lui Kelly despre personalitate este o abordare: 1 2 3 cognitivistă comportamentalistă umanistă 90) „Cutia neagră”. Skinner se caracterizează prin: 1 2 3 conflicte intrapsihice fixarea într-un stadiu infantil de dezvoltare învăţare şi manifestarea unor comportamente neadaptative 94) În opinia lui A Bandura. în opinia lui B. Skinner . repertoriul comportamnetal est învăţat prin: 1 2 3 modelare condiţionare operantă condiţionare simplă 95) Eul definit ca . F. în opinia lui Skinner. Skinner C. este: 1 2 3 4 inconştientul întreg interiorul fiinţei umane modul de gândire motivaţia 91) Întărirea este baza comportamentului în opinia lui: 1 2 3 4 B..structuri cognitive care furnizează mecanisme de referinţă” aparţine teoriei lui: 1 2 3 H. F.2 3 au un nivel inalt de conformitate socială funcţionează după principiul realităţii 88) În opinia lui G. Erickson 92) În opinia lui B. Murray G. Allport B.F.

Maslow şi Jung La Freud.4 A Bandura 96) Criteriul de descriere a personalităţii umane folosit J. Rotter este: 1 2 3 4 proprium localizarea controlului condiţionarea operantă arhetipul 98) Modelul împlinirii în explicarea şi descrierea personalităţii îl regăsim la: 1 2 3 pshianalişti comportamentalişti umanişti 99) Modelul conflictului în teoriile personalitîţii îl găsim la: 1 2 3 doar la S. . Freud la Freud. Rotter este: 1 2 3 dezvoltarea onto-genetică a persoanei modul în care individul atribuie controlul întăririlor propriei persoane sau mediului exterior modalitatea de condiţionare a comportamentului 97) Conceptul propriu introdus de J. Murray şi Erickson 100) Eficienţa de sine este definită de A. Bandura ca: 1 2 3 abilitatea de a produce şi de a controla evenimentele din viaţa noastră abilitatea de construi un ideal cât mai realist abilitatea de a obţine ceea ce-ţi doreşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful