מכאן כרך יד

‫רות גינזבורג — ‪286‬‬

‫וְ ִאם ְּת ַב ֵ ּקשׁ לַ ֲעוֹ נִ י‪ֶ ,‬א ְב ַרח ִמ ֶּמ ָךּ ֵאלֶ ָ‬
‫יך‪ :‬על פיקרסקה קדם־טראומטית‬
‫אבידֹב ליפסקר־אלבק — ‪311‬‬
‫א"ב יהושע — רטרוספקטיבה‪ :‬ממטאפיזיקה של רוע לאתיקה של מצבים‬

‫תיאוריה‬
‫שני תרגומים למכתבו של גרשם שלום לפרנץ רוזנצוויג מן ה־‪327 — 26.12.1926‬‬
‫ז'אק דרידה — ‪330‬‬
‫עיני השפה (מצרפתית‪ :‬מיכל בן‪-‬נפתלי)‬
‫מיכל בן‪-‬נפתלי — ‪359‬‬
‫"הדממה המשתלטת בתוך הלשון"‪ :‬בעקבות מסתו של דרידה על שלום‬

‫בעין הסערה‪ :‬חביבה פדיה‬
‫שאול סתר — ‪367‬‬
‫קולות של מסירה‪ :‬חביבה פדיה אל מול "הספרות העברית החדשה"‬
‫נעם גל — ‪395‬‬
‫הערה על בעין החתול לחביבה פדיה ועל הלא־אנושי הבדיוני‬
‫לילך לחמן — ‪418‬‬
‫הליכה בעקבות "איש הולך"‪ :‬להיסטוריוגרפיה של משוררת‬

‫דיוקן‬
‫"מה שראתה שפחה על הים"‪ :‬ריאיון עם מאיר ויזלטיר — ‪427‬‬
‫המשתתפים בחוברת — ‪453‬‬
‫הנחיות למחברים — ‪457‬‬

5

6

7

8

9

10

11

12

13

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪14‬‬

‫דן מירון‬

‫‪15‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪16‬‬

‫דן מירון‬

‫‪17‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪18‬‬

‫דן מירון‬

‫‪19‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪20‬‬

‫דן מירון‬

‫‪21‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪22‬‬

‫דן מירון‬

‫‪23‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪24‬‬

‫דן מירון‬

‫‪25‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪26‬‬

‫דן מירון‬

‫‪27‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪28‬‬

‫דן מירון‬

‫‪29‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪30‬‬

‫דן מירון‬

‫‪31‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪32‬‬

‫דן מירון‬

‫‪33‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪34‬‬

‫דן מירון‬

‫‪35‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪36‬‬

‫דן מירון‬

‫‪37‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪38‬‬

‫דן מירון‬

‫‪39‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪40‬‬

‫דן מירון‬

‫‪41‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪42‬‬

‫דן מירון‬

‫‪43‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪44‬‬

‫דן מירון‬

‫‪45‬‬

‫רגע אחד‪ ,‬שקט‬

‫‪46‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful