P. 1
KAKKAMPI Newsletter Vol 1 No 4

KAKKAMPI Newsletter Vol 1 No 4

4.57

|Views: 172|Likes:
Published by KAKKAMPI
Official Newsletter of Association KAKKAMPI
Official Newsletter of Association KAKKAMPI

More info:

Published by: KAKKAMPI on Feb 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2009

pdf

text

original

Kapat ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an

ng M ang g agaw ang Pilipino s a Ibayong da gat
Issue No.: 4 Geneva, Switzerland July 2002

Salo-Salo sa Halo-Halo
08 June 2002
Worldcup, BBQ, halo-halo at talakayan, mga elemento ng unang Salo-Salo sa Halo-halo na ginanap sa hardin ng opisina ng YWCA noong ika 30 ng Hunyo ng taong ito. Lagpas sa limampung katao ang lumahok at nag-ambag ng pagkain, oras at kuro-kuro. May nagdala ng isda, “chicken” lollipop, tinapay, pansit, BBQ, yelo at iba’t ibang halo ng Halo-halo. Siyempre mayroon din TV para walang malagpasan na aksyon sa “FIFA World Cup”. At tulad ng ibang nakaraan na mga pagtitipon ng KAKKAMPI, may kasiyahan at mayroon din seryosong talakayan. Nagpalitan ng mga kuro-kuro ang mga nagsidalo tungkol sa isyu ng “Sumbungan”. Kung ano ang epekto nito sa indibidwal at sa pangkalahatang komunidad ng mga Pilipino. Bago maghiwa-hiwalay, nasabi na sana ay magkaroon pa ng iba pang makabuluhang pag-uusap tungkol sa mga problemang pang-komunidad. At dahil maganda ang naging resulta, hindi ito magiging huli kaya magkita na lang tayo sa susunod na Salo-salo.

Isang Panawagan
Hinahanap si Julia Casalme a.k.a. “Lea” na may taas na 5’ 5’’ at 22 taong gulang na may itim at mahabang buhok, maputi, at taga-Batangas ng kanyang mga kamag-anak. Siya ay huling nakita noong ika 05 May 2002 sa Cornavin Train station. Kung may nakaka-kilala o nakaka-alam ng kanyang kinaroroonan kung maari ay ipagbigay alam sa mga sumusunod: Mila Sabio Tel.: 079 5601659 Alice Cepeda Tel.: 022 3480869 The Steering Committee of the Filipino community in Geneva in cooperation with the Philippine Mission presents: " A Glimpse of Philippine Culture in Songs and Dances " featuring The University of the Philippines Singing Ambassadors (U P S A ). Saturday, September 14, 2002, 7.00 PM Salle Centrale Madeleine 10, rue de la Madeleine Behind C&A, Jouet Weber, Toy Shop Bus 8, 9, stop : Place du Port, just right after the bridge Tram 12, 16, stop : Rive or Molard Entrance Fee: Points of sale : Geneva-Manila Express Tel # 022 7317916 Hollywood Video Shop Tel # 022 7313865 Philippine Mission Tel # 022 7161930 Mabuhay Shop Tel # 022 7402510 KAKKAMPI Tel # 076 5227161

CHF 30.00 - for Public

CHF 50.00 - for Sponsors

KARAPATAN
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an
ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

isang talakayan hinggil sa

Sa Salo-Salu sa Halo-Halo na idinaos noong ika 30 ng Hunyo sa hardin ng opisina ng World YWCA sa Grand Saconnex ay tinalakay ang tungkol sa “denunciations”. Ang pinaka-malapit na salita sa Tagalog ay “sumbungan”. Ang unang pumapasok sa isip kapag maririnig mo ang salitang « sumbungan » ay mga bata na kapag sinaktan o nadaya ay mag-susumbong sa magulang o ate/kuya para maparusahan yung nag-kamali. Siguro ito yung isang pinagmumulan ng “uneasiness” pag napaguusapan: Ang sumbungan ay para sa mga bata doon sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili, kaya kailangan ang tulong ng isang nakatatanda o ng isang authority para makaganti. Pero sa Geneva, kung saan maraming pilipino ang walang papel, ang sumbungan ay may mas mabigat implikasyon: mula sa pag-kawala ng trabaho, ang pwersadong pag-lisan, at ang epekto nito sa mga dependents ng napa-uwi. Ang mas nakakalungkot pa, ayun sa mga

kinauukulan, ang mga pilipino ang nangunguna sa dami ng “SUMBUNGAN” at pumapangalawa lamang ang mga taga-Peru. Bakit ba may sumbungan? Ayon sa talakayan: • Ang isang pinag-mumulan ay ang pag-kakaroon ng isang “hierarchical” na pananaw: na ang mundo ay nahahati sa mga taong ordinaryo na walang poder at yung mga mas nakatataas. Maraming pinag-babatayan ang hierarchy: economic status, trabaho, sex, pinag-aralan, itsura, impluwensyang pampulitika, sirkulo ng kaibigan, residential status dito sa Switzerland, etc. Karaniwan, naka-kabit ang importansya o value ng isang tao sa mga kategoryang ito. Ito rin ang nagiging batayan ng organisasyon ng buhay natin at ang kapayapaan ng komunidad ay naka-batay sa pag-tanggap ng kanya-kanyang papel sa hierarchy na ito. • Away, galit, tsismis at inggit ang mga nabanggit na posibleng dahilan ng “SUMBUNGAN”. Isa pa marahil na dahilan ay kung paano natin sinusubukang ayusin ang away sa pagitan ng magkaibigan o sa loob ng komunidad. Isang

karakteristika nito ay ang pag-iwas sa confrontation. Hindi tayo sanay na ilabas ang ating galit sa taong nanakit sa atin. Maaaring ang buong mundo ang nakaka-alam ng ating sama ng loob maliban doon sa taong pinagmulan ng sama ng loob natin. Naka-ugnay din dito ang aktitud na mapag-higanti. Kung nasaktan tayo, imbis na harapin ang kaaway, gaganti na lang tayo. Ang tipo ng ganti natin ay nakabatay kung gaano kasama ang ating loob at kung gaano kalaki ang kasalanan sa atin. At syempre, nakabatay din ito sa kung ano ang mga “alas” natin. Halimbawa, kung may papel ako at walang papel yung kaaway ko, pwede akong mag-higante sa pamamagitan ng pag-sumbong sa autoridad sa Geneva para mapa-uwi siya. Maraming mga away na nag-re-resulta sa ganitong paghi-higanti, maraming pagka-kaibigan ang nasisira dahil dito, marami ring buhay ang naa-apektuhan. Paano ba natin haharapin ang problemang ito? Maaring tugon sa “sumbungan” ay ang pagpapahalaga natin sa komunidad bilang pinagmumulan ng kabuluhan ng ating buhay, bilang

isang yunit na tutulong sa atin, makikinig sa ating problema, magbi-bigay ng lakas sa pag-tugon sa mga isyu na kinaka-harap ng iba pang mga Pinoy dito sa Geneva. Palakasin ang “solidarity” o pagkakaisa sa komunidad na hindi lamang naka-ugat sa personal kundi mag-karoon din ng ibang batayan, halimbawa, ang pagkilala at paggalang sa karapatang pang-katauhan. Mahalaga ito dahil ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan ay hindi magre-resulta sa paglabag ng karapatan ng “kaaway”. At mag-karoon ng mga talakayan tungkol sa karapatang pantao at ang karapatang pantao ng bawat isa sa atin, may papel o wala. Marahil ay malutas ng kumunidad ang problema ito kung lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng paninindigan na hindi gagamit ng “SUMBONG” bilang isang uri ng pag-ganti.

KAUNLARAN
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an
ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

- Clarissa Balan-Sycip

Magimpok at Mamuhunan, Itatag ang Kabuhayan Part 3 a KAKKAMPI-Unlad Kabayan MS-AI initiative in Switzerland

KARAPATAN
NATURE
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an
ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

Every OFW’s failure to save, invest and use credit wisely pushes this country further into the rut of economic stagnation. Migrant workers must examine the ways by which they use their income and if their practices have effected favorable changes in their life and that of the community in which they live.
much preparation except some savings and the right intention. The hardships of overseas work and the longing for and excitement to return home leave little room for the migrant worker to carefully prepare for his/her re entry. Many migrant workers underestimate or do not fully realize what their goals would require from them. The lack of preparation includes: • a poorly conceived plan (not thorough enough to include a consideration of factors that may affect the success of the venture such as business viability, source of funds, market study, steps and requirements, etc.) • failure to save enough or a method and form of savings that does not yield enough savings to build up capital • lack of skills to run an enterprise and those appropriate for the nature of the enterprise • absence of a reliable support system • lack of determination and commitment to see the plan through

The film “Anak”, typifies the struggles and problems faced by an OFW. In the film, Josie, the main character, had to go back to Hong Kong because her savings had dwindled to P 9,000.00 and her partners withdrew from the Taxi business she had started. But it was not a matter of ‘bad luck” and therefore beyond Josie’s control. It was a problem of foresight, planning and commitment — all within her sphere of control. Recurrance of migration such as the case of Josie is a question of dependence on migrant income and an inability to make wise use of it. It is rooted in the wrong notion that overseas jobs are always available, an ever-present alternative in case efforts back home fail. Reentry is often taken for granted. Often, it seems enough that they return with some savings and an intention to start some income-generating project at home. Migrant workers tend to have unrealistic expectations when they return home. Because overseas work itself. is already difficult, having survived it makes the task at home seemingly easier, so that it does not require

S AV I N G S
Preparing for re-entry by SAVING Because the decision to migrate for work arises out of economic needs, a migrant worker naturally intends to use his income advantage to respond to this need. This a migrant worker does by saving. DEFINITION Dictionary definition — from the word “save”: • protect something — to preserve or guard from destruction or loss • accumulate money — to set aside money for later use, often adding to the sum periodically • conserve something — to avoid wasting something or using it unnecessarily • keep something back for later — to keep something back, protect something, or set something aside as a store or reserve so that it can be used later Savings involves RESOURCES, the manner by which it is KEPT or STORED, and the intention to make it SAFE. All forms of savings operate on the following elements: Amount — amount and kind of resources Time — length of time resources are kept, preserved or set aside Place — location and form of investment

Reasons why OFWs fail to save or to save enough

The Asian Migrant Center “Survey of the Income, Expenditure and Savings Pattern of Filipina Domestic Helpers in the Klang Valley of Malaysia,” by Prof. Shri Tharan, concludes: Though the disposable income of migrant workers is “sufficient to generate adequate savings”, many of them cannot save not because of low income or high consumption needs, but because of the pressure from their families for “regular and continuous remittance.” The impact of economic factors (inflation, rising cost of basic commodities, taxes, etc.), which are often used as an excuse, can be minimized by examining the practices and the beliefs underlying the failure to save. It must be noted that OFWs generally come from families that are below or just above the poverty threshold, and this accounts for their unique problems with savings. • The sudden influx of income, usually in amounts larger than what they are used to, brings about a temporary increase in purchasing power and creates problems in spending values and practices for the OFW’s family: • They begin to acquire long-desired items, with the larger ones on installment or pay-later basis (e.g., major appliances). • They become lax, if not wasteful, in expenses usually made with much care (e.g., food, recreation). • Spending sometimes becomes addictive, leading to indebtedness or budgeting problems. • Investing on more long-term productive endeavor is postponed in favor of satisfying material cravings. • Increased spending for material things is usually justified as a kind of indemnity for long years of deprivation. • It is also common for some family members (even relatives and friends) to harbor the illusion that their migrant family member has stumbled on a pot of gold, so that the financial boost they are enjoying is lasting. This creates complacency, idleness, indolence and dependence on the migrant worker. • There is also a social pressure to spend and display their improved social status to match the prestige commonly bestowed on families with a household member working “abroad”. • Many OFWs also lose much of their authority and influence over family decisions (including budgeting) because of their absence.

• Because of the current demand for foreign contract workers, some OFWs also have the perception that overseas jobs would always be available for them. The presence of a back-up alternative sometimes makes it easier to forego or postpone saving and planning for one’s reentry.

• Migrant workers, who are usually more aware of the hardships and precariousness of overseas jobs, give in to the requests and demands of family members.

They feel guilty for leaving their family behind while they get to “travel”. They shower the family with material things to compensate for their absence and to share their “luck” with their family — arising out of the mistaken belief by both parties that the migrant is enjoying him/herself being in another country. Though most of them intend to use their earnings for incomegenerating ventures when they return home, these plans are held in abeyance in favor of “making up” for the deprivation long endured by the family.

KAUNLARAN
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an
ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

Something to think about. The film “Anak”, typifies the struggles and problems faced by an OFW. As in the case of Josie, the main character of the film, recurrance of migration is a question of dependence on migrant income and an inability to make wise use of it. It is rooted in the wrong notion that overseas jobs are always available, an ever-present alternative in case efforts back home fail. The film puts forward the idea that migration is necessary and unavoidable. But it was not a matter of ‘bad luck” therefore beyond Josie’s control — that her business partners withdrew from their taxi business. It was a problem of foresight, planning and commitment — all within her sphere of control. 1. What motivated Josie to find work overseas? What were her dreams? 2. What were her plans upon her return home? 3. What were the problems she faced upon her return? 4. How did she carry out her plans? 5. Did she succeed in her efforts? Why not? 6. Josie’s savings dwindled down to P9,000. Where did her money go? 7. What recourse did she take in the end? What was behind her decision? 8. Were your experiences with re-entry similar to this story? How? 9. Why did Josie’s plans fail? Do you think Josie and her friends were prepared enough for the taxi business they set up? Based on your experiences, cite possible reasons why they failed. 10. What is the ending of the story trying to say? 11. If you were in Josie’s place, reflecting on your own experiences, what would you have done, and how would you like your story to end?

KARAPATAN

Consequences of failure to save
The failure to save enough is pervasive in Philippine society. The country, in fact, ranks lowest among Asian countries in savings performance OFWs have the advantage of higher income than the majority of Filipinos, thus they can save more. But many OFWs and their families fail to utilize their advantage. Generally, we Filipinos can afford to be complacent because we know we can endure the worst of situations. A vicious cycle thus results. • Migration continues and becomes permanent. • Failure to save for income.generating activities deprives the community potential jobs that could be generated by OFW investment. • Families become trapped in informal modes of production and distribution of goods and services. • Expansion of the informal sector takes away human resources and factors of production that could fuel the country’s economic recovery.

- Unlad Kabayan Migrant Services Foundation Inc.

Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an

ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

Part 4 of Mag-impok at mamuhunan will discuss the Values, Principles and Discipline of saving.

AN AFTERNOON IN ZURICH
By Edessa Ramos

This article is part of “Trans Euro Express: Filipinas in Europe”, a book compiled and edited by Mary Lou U. Hardillo-Werning.

Edessa Ramos is a writer, theater artist, poet, arnis practitioner, scuba-diver. She holds a business degree from the University of the Philippines and a masters degree in Political Sicence from University of Illinois. She co-founded the Filipino-American theater, Pintig. She presently resides in Zurich.

KAKKAMPI Newsletter Editorial Board Clarissa Balan-Sycip, Marylou Panpilo-Leyvraz, Gemma Layco, Belen Conti, Dennis de Guzman Layout & Design: Dennis de Guzman Articles, opinions, letters to the editor should be sent to kakkampi@hotmail.com

I WAS RIDING THE TRAM THIS AFTERNOON from Zurich, rushing to my travel agent’s office in Bellevue. I had to get our holiday papers in order. Also, I just like to go to Zurich occasionally for window shopping and to ob serve the afternoon hustle-and-bustle, or to savor a cappuccino at a sidewalk cafe while reminiscing about my hometown in the Philippines. I don’t mind anymore that people tend to be rude and elbow their way through the rush- hour crowd, sometimes at the expense of my ribs or shoulders. I learned to walk so that I could stay out of their way while not actually appearing to evade them. After eight years in this city, I finally learned this special art of confrontationavoidance while preserving my space with peace and dignity. I have always been a very calm and capable woman, my friends like to say, with an inner strength and confidence that somehow shine through. These are admirable traits in one who does not boast of a college-level education or a degree in some specialized trade. I am, however, proud of my wisdom, and rightfully so, for I have survived a poverty-stricken childhood in the island of Negros and a string of difficult life experiences. I have always considered myself as my own big sister, someone with that unswayed, unfrazzled demeanor. So there I was, sitting peacefully, watching the urban landscape rise and fall outside the tram window, a scene now so familiar to me. At a station halfway to Bellevue, a woman boarded the tram - a woman in her mid-fifties with platinum-gray hair and wearing an expensive coat and sparkling jewellery. She went to stand beside me and said in Swiss German: “That is

KAUNLARAN
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an
ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

....continue to next page

AN AFTERNOON IN ZURICH
....continued from previous page

KARAPATAN

my seat.” I glanced up, somewhat startled and unsure whether the woman was addressing me. Seeing that she was, I simply opened my bag and pulled out a pocketbook. I flipped over some pages and started to read. “Entschuldigung,” the woman insisted, “but you are in my seat.” I lifted my eyes from the book and looked at the woman straight in the eyes. “Did you say your seat, Ma’am?” I inquired politely, also in Swiss German (thank goodness I have learned the language thoroughly by now). “Sind Sie Ausländerin?” Are you a foreigner, the woman asked with an exaggerated look on her face, then continued. “Obviously you are, for you don’t seem to understand. Whenever I ride the tram, I always take this seat.” At this point, I stood up and opened my purse again. This time I took out my Swiss passport. Calmly, I stood up and leaned towards the woman. “You see here?” I showed it to her in the manner of one sharing something special with an intimate friend. “Ich bin Schweizerin”. That’s what it says here. I am Swiss. And furthermore, I paid as much as you did to ride on this tram. “I can sit wherever I want.” What more could I do but to smile kindly, sit down a go back to my reading. My eyes dimmed and the printed pages started undulating before my eyes. Like flotsam h-i the tender tide, some bits and pieces of my past swam around in my head. I have been living in Switzerland for the past 19 years. In a life framed by this country’s majestic mountains, I have raised my daughter until she blossomed into a shining teenager, proud of her mixed culture, of her mother’s dark skin and strange language. After the initial years of waiting at tables in the clubs and arranging canned goods on grocery shelves, after serving customers and enduring their sideward glances, some curious while others stained with pr and dislike, after all these, I have settled into a happy marriage, knowing that I have been luckier than most women who started out like me. I remember the other Filipinas I met along the way, particularly those whom I befriended in Vienna when I first arrived in Europe, who shared with me their beds in their scanty apartments while I
Kap at ir an par a s a Kar apat an at Kaunlar an

waited for the chance to move on to Switzerland. They have not all been as lucky as me, and they continue to slave away in thankless jobs the way I had nineteen years ago. And through all these, I found the magic answer to coping with difficulties - pride in myself and my capabilities, side by side with tolerance for others and their failings as human beings. Like this woman in the tram. She is obviously limited by her myopic vision of the world, thinking perhaps that her expensive coat and jewellery, her pale skin and her false sense of confidence justify her treatment of darker skinned people as though they were mere specks of dust who landed by mistake in her path. Well, perhaps today she will learn an embarrassing lesson. I did not budge from my seat and continued to pretend reading my book. I heard a slight rustle of movement on the aisle beside me and looked up. The woman had moved to the exit. At the very next stop, as surreptitiously as she could, the woman alighted hurriedly from the tram.

Advertisement

Chez Boubou
Boulangerie Patisserie
28 Rue Jean-Violette 1205 Geneva Tel.: +41 22 320 60 38

ng M an gg aga w an g Pil ip ino s a Ib ay on g da g at

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->