You are on page 1of 3

Kulometné stanoviště typu Champagne

Palebné postavení má obdélníkový půdorys, vstupuje se do něj pečlivě vydřevenou šachtou. Kulomet je umístěn na platformě ve tvaru „T“ (viz. obr. 1). Pod střeleckým stanovištěm se nachází podzemní úkryt pro obsluhu zbraně, resp. obsluhy dvou zbraní, jelikož palebná postavení se budují v párech. Do střeleckého postavení se vstupuje po žebříku, z prostoru podzemního úkrytu. Z důvodu umožnění rychlého obsazení stanovišť nesmí jejich vzájemná vzdálenost přesáhnout 35 yardů. Tento typ stanovišť lze budovat pouze v lokalitách, kde není příliš vysoká hladina spodní vody. V opačném případě by mohlo docházet k zaplavení podzemního úkrytu. Palebná postavení jsou obzvláště vhodná do míst, která jsou ohrožena přímou dělostřeleckou palbou a především vystavena nepřátelskému pozorování. Pozemním pozorováním jsou postavení velmi těžko odhalitelná a před leteckým pozorováním je lze snadno zamaskovat. V případě, že je stanoviště vystaveno přímému pozorování, je nežádoucí, aby bylo shora opatřeno nakrytím. Nakrytí narušuje siluetu okolního terénu a prozrazuje polohu objektu. Další nevýhodou nakrytí palebného postavení vystaveného přímé palbě je, že po zásahu se části jeho konstrukce zřítí dovnitř objektu, znemožní jeho používání, evakuaci raněných apod. V oblastech, které nejsou ohroženy přímou dělostřeleckou palbou najdou postavení typu Champagne také uplatnění. Jejich budování však vyžaduje použití velkého množství materiálu a pracovních sil. Proto se jejich použití omezuje především na ochranu míst se zvláštním taktickým významem.

omezuje p ř edevším na ochranu míst se zvláštním taktickým významem. Obr. 1: Platforma pro uchycení

Obr. 1: Platforma pro uchycení kulometu

Obr. 2: Výkres kulometného stanovišt ě typu „Champagne“ Obr. 3: Schéma využití stanovišt ě pro

Obr. 2: Výkres kulometného stanoviště typu „Champagne“

2: Výkres kulometného stanovišt ě typu „Champagne“ Obr. 3: Schéma využití stanovišt ě pro palbu do

Obr. 3: Schéma využití stanoviště pro palbu do týlu. Za normálních okolností stojí obsluha zbraně na podlážce, uvnitř vydřevené šachty.

Pozn.: Vzhledem k nepřesnostem vznikajícím zaokrouhlováním při převádění jednotek angloamerické měrové soustavy do jednotek metrických bude v textu používáno původní označení jednotek délky. K převodu délkových jednotek lze použít např. tabulky uvedené na Wikipedii.

Odkaz na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava

Prameny a použitá literatura: Manual of fieldworks (All arms), His majesty´s stationery office, London, 1921 Autor: Ing. Vladimír Polášek E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz