COMPETENŢE DE SPECIALITATE PENTRU INGINER LICENŢIAT, SPECIALIZAREA C.F.D.P. promoţia 2009 A. Proi !"ar 1.

Elaborarea studiilor şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru fundamentarea investiţiilor specifice specializării 2.Elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru drumuri locale, judeţene şi naţionale .Elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru poduri cu deschidere de p!nă la 2"m ".Elaborarea proiectelor tehnice şi de execuţie pentru căi ferate şi construcţii anexe #. E$ !%ţi 1.#naliza documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia lucrărilor specifice specializării 2.$ro%ramarea şi conducerea lucrărilor de drumuri, poduri si căi ferate .&rmărirea realizării lucrărilor şi 'ndeplinirea exi%enţelor de calitate impuse prin caietele de sarcini, recepţionarea lucrărilor drumuri, poduri si căi ferate ".(ntocmirea documentaţiei tehnice necesare )ărţii )onstrucţiei *. +iri%enţie de şantier, responsabil tehnic cu execuţia 'n urma atestării de către or%anele abilitate ,.-evizia, execuţia lucrărilor de 'ntreţinere şi reparaţii curente C. Mar& "i'(, o) r"ar , *i!i"ar 1.Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru licitarea şi ofertarea lucrărilor specifice specializării 2. #naliza comparativă a soluţiilor tehnico-economice de realizare a lucrărilor specifice specializării D. +',-ţ-m.'" , )ormar pro) /io'a*1.#ctivităţi didactice pe funcţia de preparator 'n 'nvăţăm!ntul superior, 'n conformitate cu )arta .nstituţiei de 'nvăţăm!nt superior 2. $rofesor de specialitate 'n 'nvăţăm!ntul preuniversitar E. A0mi'i/"raţi 1. /ervicii tehnice 'n cadrul instituţiilor, societăţilor comerciale şi a re%iilor de specialitate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful