Crearea unei formule

Continut
Crearea unei formule.................................................................................................................................................. 1 Continut................................................................................................................................................................... 1 Obiective................................................................................................................................................................. 2 Ce este o formula?.................................................................................................................................................. 2 Ce este un lant (range)? ..................................................................................................................................... 2 Ce este o formula?.............................................................................................................................................. 2 Folosirea functiei AutoSum pentru a calcula suma unei linii sau a unei coloane.....................................................3 Folosirea AutoSum pentru a crea o suma (de linie sau de coloana)....................................................................3 entru a calcula suma mai multor coloane.......................................................................................................... ! entru a calcula suma mai multor linii ................................................................................................................ ! entru a calcula sumele mai multor linii si mai multor coloane............................................................................! "ntroducerea unei formule....................................................................................................................................... # Calculul re$ultatului unei formule......................................................................................................................... % entru a introduce o formula................................................................................................................................ % &'emple de formule............................................................................................................................................. % Ordinea efectuarii unui calcul............................................................................................................................... ( Construirea unei formule folosind functii................................................................................................................. ( entru a folosi fereastra Function Arguments pentru a construi o formula..........................................................( &ditarea unei formule.............................................................................................................................................. ) entru a edita o formula....................................................................................................................................... ) &fectuarea unui calcul pe bara de status................................................................................................................ ) entru a efectua calcul folosind bara de status................................................................................................... ) Folosirea de date statistice intr*o formula.............................................................................................................. 1+ Functii folositoare............................................................................................................................................... 11 Folosirea referirilor relative si absolute la celule intr*o formula..............................................................................11 entru a crea o referire absoluta la o celula...................................................................................................... 11 ,ecunoastere erorilor de referiri circulare............................................................................................................. 11 ,ecunoasterea erorilor de referiri sterse............................................................................................................... 12 ,ecunoasterea altor mesa-e de eroare................................................................................................................. 12 ...................................................................................................................................................................... 12 ./A0&?............................................................................................................................................................ 12 .1A23&4 ........................................................................................................................................................... 12 .5"16+4............................................................................................................................................................... 13 &'ercitii7 Crearea unei formule.................................................................................................................................. 1!

Crearea unei formule

pag. 1 din 1!

Obiective
Generale 5e a crea formule si de a folosi functii pentru a efectua calcule. 5upa completarea acestei lectii8 vei putea sa 7  "ntelegi conceptului de formula si sa cree$i calcule simple  Folosesti functia AutoSum (calcularea automata a unei sume)  "ntroduci o formula de la tastatura sau folosind bara de formula  "ntroduci un lant (range) de celule intr*o formula folosind mouse* ul  Revizuiesti unei formule  Folosesti optiunea Insert Function (inserarea unei functii)  Folosesti functiile de baza (A1&,A9&8 S308 CO3/:8 0"/8 0A;)  Folosesti referiri relative si absolute la celule  ,ecunosti cele mai intalnite mesaje de eroare

Specifice

Ce este o formula?
&fectuarea de calcule este una din cele mei intalnite folosinte ale foilor de calcul &'cel. &'cel te lasa sa construiesti formule comple'e folosind operatori aritmetici si functii predefinite.

Ce este un lant (range)?
Fiecare celula are o denumire8 data de litera coloanei si de numarul liniei pe care se afla. 5e e'emplu8 daca celula activa se afla in coltul din stanga*sus a foii de calcul si este mutata cu trei linii in -os si cu patru coloane in dreapta8 ea va fi denumita 53. 3n lant este8 de fapt8 o insiruire de celule. 3n lant este notat in urmatorul fel 7 prima celula din coltul stanga*sus a selectiei8 semnul < = (doua puncte)8 si ultima celula din dreapta -os a selectiei. Astfel8 lantul care se intinde din coltul din stanga*sus (celula A1) al ecranului pana la celula 538 va fi notat A! "#. 2anturile sunt folosite pe larg in efectuarea de calcule.

Ce este o formula?
O formula este un set de calcule care dau un anumit re$ultat. O formula poate folosi constante sau referiri la valori care au fost introduse in celulele foii de calcul. &'cel include multe functii ( functions) implicite8 pentru a a-uta in construirea de calcule comple'e. "ntroducerea unei formule este inceputa prin introducere semnului $ intr*o celula.

%n e&emplu de formula simpla

%n e&emplu de formula mai complicata

Crearea unei formule

pag. 2 din 1!

Folosirea functiei AutoSum pentru a calcula suma unei linii sau a unei coloane
3na din cele mai folosite functiuni ale foii de calcul este aflarea sumei unei linii sau a unei coloane. "n loc sa folosesti o multime de semne de > pentru a aduna grupuri de celule8 poate fi folosita functia S%'. S30 va calcula suma unor numere. Functia S30 are nevoie de un lant pentru a functiona8 ea putand fi introdusa manual pe bara de formula sau direct in celula unde doriti sa fie afisat re$ultatul * de e'amplu8 $S%'(A! A()). AutoSum este o ?scurtatura@ din toolbar pentru a crea o formula de tip S30.

Folosirea AutoSum pentru a crea o suma (de linie sau de coloana)
 Sfat Selectea$a celula unde vrei sa introduci suma Suma poate fi facuta doar pe o singura linie sau doar pe o singura coloana

 5e pe toolbar*ul Standard8 dati clicA pe AutoSum Formula va fi afisata in celula si pe bara de Formula bar. O selectie trasata cu o linie punctata va aparea in -urul lantului seletat. Screen:ip*ul aferent formulei va fi afisat cand muti cursorul e celula.  5aca au fost selectate celulele gresite8 poti modifica lantul prin selectarea altor celule8 prin folosirea mouse*ului si a tastaturii  5ati clicA pe semnul de bifare de culoare verde si apasati *+nter,pentru a completa formula

Folosirea functiei AutoSum pentru a calcula suma unei singure coloane

Folosirea functiei AutoSum pentru a calcula suma unei singure linii Sfat Function Argument Screen:ip (Screen:ip*ul argumentului functiei) iti aduce aminte de structura sau sinta'a unei functii. 5aca mai ai nevoie de a-utor legat de modalitatea de completare a unei functii8 poti apasa pe Screen:ip pentru a avea acces la 0icrosoft &'cel Belp. O noua formula poate fi copiata folosind patratelul din coltul din dreapta*-os a selectiei. "n timp ce aceasta este copiata in celule noi8 referirirle la celule din formula se vor scCimba in mod automat. 5e e'emplu8 daca o fomula este mutata de pe coloana A pe coloana D8 toate referirile la celule se vor scCimba pentru a calcula suma coloanei D. pag. 3 din 1!

-ota

Crearea unei formule

.entru a calcula suma mai multor coloane
 SA%  Selectea$a celulele care contin valorile dorite Selectea$a celulele unde doresti sa fie afisate raspunsurile

Folosirea AutoSum pentru a calcula suma a mai multe coloane   5e pe toolbar*ul Standard8 dati clicA pe AutoSum 1a fi afisata suma fiecarei coloane.

Afisarea sumei (totalului) unor coloane

.entru a calcula suma mai multor linii
 Selectea$a celulule unde doresti sa apara suma

Folosirea AutoSum pentru a calcula totalul unei linii  5e pe toolbar*ul Standard8 dati clicA peAutoSum 1or fi create sumele fiecareia dintre liniile selectate.

Afisarea sumei (totalului) unor linii

.entru a calcula sumele mai multor linii si mai multor coloane
Crearea unei formule pag. ! din 1!

Selectea$a celulele care contin valorile pe care doresti sa le adaugi in calcul8 si celulele adiacente lor unde doresti sa fie afisata suma acestora  5e pe toolbar*ul Standard8 da clicA pe AutoSum 1a aparea suma totala in ultima linie si in ultima coloana selectata. 

Folosirea AutoSum pentru a calcula suma totala a mai multor linii si coloane

Afisarea sumei calculate cu AutoSum a mai multor linii si coloane

Introducerea unei formule

+&emplu de formula O formula poate contine urmatoarele elemente7 +lement E "escriere 0arcCea$a inceputul unei formule.. Semnele > si F pot fi folosite in locul semnului E8 doar daca urmatorul element este o referire la o celula8 nu si daca este un nume de functie. 5e e'emplu8 >A1 6 D1. Folosite pentru a pentru a incadra lanturile folosite intr*o functie8 sau pentru a arata ordinea in care vor fi efectuate calculele. O locatie de pe foaia de calcul care contine o valoare cu care se va lucra. "nmaga$inarea valorilor in celule mai degraba decat in formula usurea$a mult intretinerea unei foi de calcul. / 0 1 2 3 4 Adunare Scadere "nmultire "mpartire ,idicare la puterea n (3G2) Calcularea unui procenta-

DracAets * arante$e ( ) ,eferiri la celule

Operatori aritmetici

Constanta

3n numar. Acesta va ramane nescCimbat pana valoarea va fi scCimbata in formula.

Crearea unei formule

pag. # din 1!

+lement H H literale

"escriere :e'tul dintre gCilimele va fi afisat ca atare e'act in locul in care a fost po$itionat. For e'ample7 EH:odaI is H J :&;:(:O5AK()8HddddH) ...va afisa H:odaI is :CursdaIH intr*o celula. Cuvinte cum sunt S308 CO3/:8 A1&,A9& si multe altele sunt folosite pentru a efectua calcule aritmetice speciali$ate. rima si ultima celula dintr*un grup. Acesta trebuie sa foe separate prin semnul < =8 daca repre$inta un lant8 de e'emplu S30(A17A2+)8 sau despartite prin virgula8 daca repre$inta o referire la mai multe celule8 care nu formea$a un lant8 de e'amplu S30(A18A#8A1#8A2+).

Functii ,eferiri la lanturi de celule si la mai multe celule

Calculul rezultatului unei formule
5e obicei8 celulele care contin formule afisea$a re$ultatul ultimului calcul. 5aca valorile din cadrul foii de calcul se scCimba formula va fi recalculata si celula care contine formula va fi actuali$ata 5e asemenea este posibil sa sa utili$e$e recalcularea manuala. "n acest ca$ celulele care contin formule nu vor afisa re$ultatul corect intotdeauna.  5in meniul 5ools8 selectea$a 6ptions si da clicA pe tab*ul Calculation  Asigura*te ca butonul cu optiunea Automatic este selectat

.entru a introduce o formula
O formula poate fi introdusa manual8 de la tastatura sau construita cu a-utorul ferestrei Function Arguments. oti sa combini amandoua metode8 tastand partile usoare ale functiei si folosind fereastra Function Arguments pentru a introduce calcule mai comple'e. O functie e o formula predefinita8 care efectuea$a un calcul. Acestea pot fi relativ simple8 ca de e'emplu cele care implica AutoSum8 sau mai comple'e. Cand introduceti de la tastatura o formula8 puteti introduce referiri la celule prin selectarea unui lant de celule cu a-utorul mouse*ului sau prin introducerea celulelor de la tastatura.  o$itionati celula activa in locul unde doriti sa afisati re$ultatul formulei  Apasati *$, pentru a incepe introducerea formulei  :astati sau folositi mouse*ul8 pentru a introduce prima referire la celule sau prima valoare a formulei  :astati operandul pe care doriti sa il folositi ( */, *0, *2, *1, *3, *4,)  ,epetati pasii anteriori pentru fiecare referire la celula si operand pe care doriti sa il introduceti  5ati clicA pe 67 sau pe semnul de bifare de culoare verde sau apasati tasta *+nter, pentru a accepta formula

+&amplu de formula8 celula 9# fiind selectata cu ajutorul mouse0ului

+&emple de formule
3rmatoarele e'emple demonstra$a cum se construiesc formule aritmetice simple. &'emplele folosesc o imbinare de referiri la celule si valori de constante.

"atele care urmeaza sa fie folosite in e&emplele de mai jos Crearea unei formule pag. % din 1!

6perator Adunare (>) Scadere (*) "mpartire (6) "nmultire (L) ,idicare la putere (G) rocenta- (M)

+&amplu de formula EA1>A2 E1+*A2 EA16A2 EA1L2 EA1G! EA1M

Rezultat 2# # ! !+ 1%++++ .2

6rdinea efectuarii unui calcul
Calculele din formule sunt efectuate intr*o ordine stricta. Aceasta ordine poate fi scCimbata prin adaugarea de parante$e (). Aceste sectiuni vor fi calculate primele8 iar re$ultatul va fi retinut in memorie ca si subtotaluri care vor fi folosite pentru urmatoarele calcule. +lementul arante$e &'ponentiala "nmultire "mpartire Adunare "mpartire Functia Semnul () 3 21 /0 S%'() 6rdinea efectuarii calculului .rimul ,e$ultatul va fi retinut ca un subtotal. Cand apar parante$e in interiorul altor parante$em8 primele parante$e calculate vor fi cele din interior. Al doilea &'ponentiala inseamna H2a puterea aH (deci 3G2 este )). Al treilea Calculat de la stanga la dreapta. Al patrulea Calculata in ordine de la stanga la dreapta. &ste calculata separat si va fi inclus in calcul in relatie cu operatorii de calcul adiacenti.

Sfat

&ste bine sa stii re$ultatul pe care il calculea$a o formula. Foloseste numere simple pentru a verifica daca formula a fost introdusa in mod corect. 5aca re$ultatul este gresit8 sau formula a fost introdusa gresit8 sau ordinea calculelor nu este cea corecta.

Construirea unei formule folosind functii
.entru a folosi fereastra Function Arguments pentru a construi o formula
  SA%  SA%  Selectea$a o celula unde doresti sa apara re$ultatul formulei 5e pe bara de formula8 da clicA pe buton 5in meniul Insert8 selectea$a Function:::

Apasa *$, pentru a incepe introducerea formulei8 apoi da clicA pe sageata din casuta -ame si alege o functie (daca selecte$i optiunea 'ore functions:::8 va aparea fereastra Insert Function) 1a aparea fereastra Insert Function.

Crearea unei formule

pag. ( din 1!

Fereastra Insert Function  5aca nu esti sigur de care functie ai nevoie8 scrie o scurta descriere ( in engleza) a ceea ce vrei sa calcule$i in casuta Searc; for a function SA%  Alegeti o categorie din lista 6r select a categor<  Selectea$a o functie din casuta Select a function  5ati clicA pe 67 1a aparea fereastra Function Arguments.

Fereastra Function Arguments aratand argumentele functiei S%' Aceasta fereastra afisea$a o casuta pentru fiecate argument cerut de catre functie. "nformatii legate de diferitele argumentr vor fi afisate in mi-locul ferestrei8 iar un total al valorilor selectate va fi afisat in marginea inferioara a paginii.  "ntroduce referirile la celula sau valorile numerice in fiecare casuta de la tastatura sau prin selecatarea cu a-utorul mouse*ului. 1aloarea curenta a celulelor selectate va fi aratata in draepta casutei8 iar re$ulatul va fi actuali$at. Sfat 5aca Fereastra Function acopera toate celulele pe care le folosesti8 poti sa o muti din drum8 sau sa dai clicA pe butonul S;rin= pentru a o colapsa in timp ce selecte$i celulele8 apoi sa apesi butonul +&pand pentru a o aduce la marimea normala.

Crearea unei formule

pag. N din 1!

Editarea unei formule
Cand selecte$i o celula care contine o formula8 toate celulele care sunt folosite de catre formula vor fi selectate pe ecran cu a-utorul unor cCenare colorate. Aceleasi culori cu care sunt selecate celulele vor aparea si in celula8 ele colorand referirile la celulelel aferente. 1a fi afisat si Screen:ip*ul Formula Screen:ip.

.entru a edita o formula
  SA%  SA%  5ati doublu*clicA pe o celula8 apoi editati o formula in oricare din modurile urmatoare &ditati manual referirile la celule sau dati clicA in bara de formula si efectuati modificari dupa cum este necesar "ndreptati mouse*ul spre un colt a unei celule selectate si modificati selectia 0utati o selectie in alta parte cu a-utorul mouse*ului

+&amplu de editare a unei formule

Efectuarea unui calcul pe bara de status
Cand sunt selectate doua sau mai multe valori de pe foaia de calcul8 va fi afisat in mod automat o suma a lor pe bara de status.

Suma afisata pe bara de status

.entru a efectua calcul folosind bara de status
 entru a efectua alte calcule statistice pe lantul selectat dati clicA*dreapta pe bara de status 1a aparea meniul de sCortcut al barii de status.

Crearea unei formule

pag. ) din 1!

0eniul de sCortcut al barii de status bar  Selectea$a calculele care doresti sa le aplici selectiei curente si urmatoarele selectii

Folosirea de date statistice intr-o formula
0eniul de sCortcut al barii de status afisea$a o lista de functii statistice care pot sa fie afisate. Aceste functii pot sa fie introduse si ca si formule pe foaia de calcul. Functiile statistice au aceeasi sinta'a ca si functia S308 dar cu un cuvant funcional diferit. 5e e'emplu $S%'(A! A()) si $A>+RAG+(A! A()). Cand te*ai famili$ari$at cu aceasta sinta'a8 aceaste functii vor putea fi introduse de la tastatura destul de rapid. "n mod alternativ8 butonul de AutoSum poate fi modificat pentru a calcula ma-oritatea din aceste functii statistice. .entru a folosi o functie statistica intr0o formula  o$itionea$a celula activa cand doresti sa afise$i re$ultatul  5e pe toolbar*ul Standard8 da clicA pe sageata indreptata in -os din dreapta butonului AutoSum 1a aparea meniul Autosum.

'eniul Autosum  Selectea$a Average (medie aritmetica)

Functia Average este afisata "n acest e'emplu selectia va trebui sa fie redimensionata8 pentru ca totalul nu ar trebui sa fie inclus in calcule.  5ati clicA pe semnul de bifare de culoare verde sau apasati tasta *+nter,

Crearea unei formule

pag. 1+ din 1!

Functii folositoare
Categoria 'atematica J 5rigonometrie Statistice Functia S30() CO3/:() A1&,A9&() 0A;() 0"/() "ate calendaristice J 5A:& (IIII8m8d) timp /OO() :O5AK() Folosita pentru a Calculea$a suma tuturor numerelor dintr*o selectie sau dintr*o lista de valori.:e'tul are valoarea+ ($ero). /umara cate celule cu valori numerice. Celulele goale si cu continut te't nu sunt incluse. 0edia aritmetica a valorilor dintr*o selectie. Celulele goale si cu continut te't nu sunt incluse. Afla cea mai mare valoare dintr*o selectie. Celulele goale si cu continut te't nu sunt incluse. Afla cea mai mica valoare dinr*o selectie. Celulele goale si cu continut te't nu sunt incluse. Calculea$a cu datele calendaristice introduse. "ntroduce datele in formatul din parante$e. Afisea$a data si ora. Afisea$a data.

Folosirea referirilor relative si absolute la celule intr-o formula
,eferirile relative la o celula sunt folosite atunci cand o formula este copiata si referirile la celula se a-ustea$a pentru noua locatie de pe foaie in mod automat. 5e e'emplu8 daca formula $S%'(A! A?) este copiata in urmatoarea coloana din dreapta sa8 formula va deveni automat $S%'(9! 9?). ,eferirile absolute la o celula sunt folosite cand referirile la celule dintr*o formula raman la fel cand sunt copiate. Acest lucru poate fi obtinut prin introducerea de semne de dolar ( @) inainte de partea din celula care doresti sa nu se scCimbe. 5e e'amplu7  Cand copie$i in lungul unor coloane8 @A! tine fi'ata referirea la coloana8 dar linia va fi a-ustata.  Cand copie$i in lungul liniilor8 A@! tine fi'ata referirea la linie8 dar coloana va fi a-ustata.  Cand se copia$a in oricare directie8 @A@! va tine fi'ate amble referiri.

.entru a crea o referire absoluta la o celula
 SA%    "ntroduceti de la tastatura semne de dolar in formula unde este necesar 5ati clicA pe referirea la celula care doresti sa ramana fi'ata in formula Apasa *FA,pentru a insera semne de dolar Apasa de cate ori e nevoie tasta *FA, pana cad semnul este po$itionat unde doresti

Crearea unei referiri absolute la o celula

Recunoastere erorilor de referiri circulare
Oca$ional8 o formula este construita in asa fel incat se foloseste pe sine insasi pentru a efectua calcule8 ea neputand afisa un re$ultat corectP de e'emplu8 daca formula AB2AB este plasata in celula AB va aparea urmatoarea casuta de mesa-

Crearea unei formule

pag. 11 din 1!

Casuta de mesaj  5ati clicA pe Cancel daca referirea circulara a fost creata intentionat Formula va fi calculata cat de corect este posibil si marcata pe bara de Status cu Circular. SA%  5ati clicA pe 67 daca referirea circulara e o greseala 1or aparea patratele albastre si sageti de legatura in fiecare celula care a generat eroare. 1a fi afisat toolbar*ul Circular Reference si va fi descCis un meniu de Celp cu e'plicarea metodei de folosire a acestuia.

Recunoasterea erorilor de referiri sterse
&'ista posibilitatea de a sterge linii si coloane din foaia de calcul. 5aca celulele la care se referea o formula au fost sterse8 va aparea mesa-ul de eroare DR+F in celula care contine formula.

'esaj de eroare pentru o referire stearsa 5aca dai clicA pe celula8 referirile lipsa vor fi afisate. 5e e'emplu8 considerand ca formula este $C(/"(/+(8 daca coloana 5 a fost stearsa din foaia de calcul8 formula va arata astfel $C(/DR+FE/+#. Cand continutul unei celule a fost sters8 si nu celula propriu*$isa8 celula va fi considerata ca fiind completata cu cifra $ero. "n a S30 or A1&,A9& formula8 tCis Qill not produce an error8 as tCe cell Qill be counted as $ero.

Recunoasterea altor mesaje de eroare
"n afara de DR+F8 e'ista si alte mesa-e de eroare des intalnite pe care le poti vedea atunci cand o formula este incorecta. :oate mesa-ele de eroare sunt indicate de simbolul die$ ( D).

DDDDD
"n general indica faptul ca continutul celulei este mai lat decat latimea coloanei. Acest lucru afecta afisarea8 dar nu indica o eroare in general.  0areste marimea coloanei pentru a vedea continutul celulei sau foloseste o marime mai mica de font SA%  :ine cursorul peste celula pentru a vedea Screen:ip*ul -arroF Column

D-A'+?
Acest mesa- de eroare indica faptul ca te'tul dintr*o functie nu a fost recunoscut. Acest lucru se intampla in general in urma unor greseli de ortografie din formula.  1erifica numele functiilor8 numele lanturilor si referirile la celule  5aca folosesti te't intr*o formula8 verifica daca este impre-muit de catre gCilimele (H...H)

D>AG%+E
Aceasta inseamna ca una sau mai multe valori folosite de functie e de un tip gresit. 5e e'emplu operatorul / se astepata sa lucre$e cu valori numerice sau date calendaristice. 5aca una sau mai multe valori sunt te'tuale8 va fi afisat un mesa- de eroare.  1erifica daca referirile la celule din formula sunt corecte

Crearea unei formule

pag. 12 din 1!

5aca trebuie sa efectue$i un calcul pe un lant de celule care contine si valori numerice si te't8 foloseste o functie cum este S30 (care ignora celulele care contin te't)

D"I>2)E
Aceasta inseamna ca formula incearca sa imparta cu $ero8 calcul care nu poate fi efectuat. Acest lucru s*ar putea intampla pentru ca e'ista o referire la o celula goala sau care contine cifra $ero.  1erifica referirile pentru a fi sigur ca nu e'ista celulele goale sau care contint valoarea $ero

Crearea unei formule

pag. 13 din 1!

+&ercitii Crearea unei formule
    5escCide fisierul C6%S+ Foloseste functia AutoSum pentru a introduce o formula in celula CH care va calcula venitul total pentru luna "anuarie si copia$a aceasta formula pana in celula CH Foloseste AutoSum pentru a introduce o formula in celula C!? care va calcula cCeltuielile totale pe luna "anuarie si copia$a aceasta formula pana in celula C!? Adauga urmatoarele eticCete coloanei A

   

"n celula C!H8 langa 'a& calculea$a ma'imul cCeltuielilor totale din "anuarie pana in "unie "n celula C!I8 langa 'in calculea$a minimul cCeltuielilor totale din "anuarie pana in "unie "n celula C!J8 langa Average calculea$a media aritmetica a costului coloanei 9roceries din "anuarie pana in "unie Salvea$a si incCide fisierul C6%S+

Crearea unei formule

pag. 1! din 1!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful