‫ים של שלמה עירובין יד‬

‫בס"ד‬

‫כל בהיקיפו ג' טפחים יש בו רחב טפח‬
‫ ה ָיסֹב אֹת ָס ִביב‪:‬‬
‫ְקו ְ ל ִֹ י! ָ
ָ‬
‫קמת >וקוה< ו ָ‬
‫ ה ָ‬
‫ְח ֵמ ָ
ָ‬
‫ ה ִמ ְ ָפת ַעד ְ ָפת ָעגֹל ָס ִביב ו ָ‬
‫ַע ֶאת ַה"ָ! מ ָצק ֶע ֶר ָ
ָ‬
‫ַו" ַ‬
‫)מלכים א ז‪,‬כג(‬
‫‪60‬‬
‫מקוואות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪6‬‬
‫מקוואות‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫‪ 3‬אמות‬

‫‪V = πr2 x H‬‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪100‬‬
‫מקוואות‬

‫מקוה טהרה‬
‫ארבעים סאה‬
‫‪3‬אמות ‪1 x 1 x 3 = 3‬‬

‫‪V = 3 x 52 x 5‬‬

‫‪3‬אמות ‪V = 10 x 10 x 5 = 500‬‬

‫‪V = 3 x 25 x 5‬‬

‫⅔‪3 = 166‬אמות ‪3 / 3‬אמות ‪500‬‬

‫‪3‬אמות ‪V = 375‬‬

‫‪50‬‬
‫מקוואות‬

‫‪3 = 125‬אמות ‪3 / 3‬אמות ‪375‬‬

‫נפח = ‪V = Volume‬‬
‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫גובה = ‪H = Height‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫‪=3‬‬

‫ ה‬
‫הקרי‪ְ :‬ו ָקו ְ ל ִֹ י! ָ
ָ‬
‫ ה‬
‫הכתיב‪ְ :‬ו ָקוה ְ ל ִֹ י! ָ
ָ‬
‫קוה = ‪111‬‬
‫קו = ‪106‬‬

‫‪ 5‬אמות‬

‫‪ π‬על פי הגר"א‬
‫‪100‬‬
‫מקוואות‬

‫!!!‪111 / 106 x 3 = 3.1415‬‬

‫‪3‬אמות ‪3 = 450‬אמות ‪150 x 3‬‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ים של שלמה עירובין יד‬

‫בס"ד‬

‫ רביע‬- ‫כמה מרובע יתר על העגול‬

‫ אמות‬10

‫ אמות‬10

V = Volume = ‫נפח‬
D = Diameter = ‫קוטר‬
r = Radius = ‫רדיוס‬
H = Height = ‫גובה‬
L = Length ‫אורך‬
W = Width ‫רוחב‬
P = Perimeter ‫היקף‬
=3

*‫טעות בחשבון של רש"י‬
‫רש"י החליף חשבון שטח\נפח בחשבון היקף‬
Rashi used perimeter calculation for area/volume

‫ אמות‬10

V (Cube ‫ = )קוביה‬L x W x H (10 x 10 x 5 = 500)
V (Cylinder ‫ = )גליל‬πr2 x H (3 x 52 x 5 = 375)
V (Cube ‫ )קוביה‬/ V (Cylinder ‫)גליל‬

P (Cylinder ‫ = )גליל‬πD

L x W x H / πr2 x H

P (Cube ‫ = )קוביה‬4D

X • X • H / π(½X)2 • H

P (Cube ‫ )קוביה‬/ P (Cylinder ‫)גליל‬

X • X • H / π(½)2X2 • H

4D / πD

X2 • H / π¼X2 • H

4D / 3D

X2 / π¼X2

P (Cube ‫ )קוביה‬/ P (Cylinder ‫ = )גליל‬4 / 3

1 / π¼
1/¾
V (Cube ‫ )קוביה‬/ V (Cylinder ‫ = )גליל‬4 / 3 = 500 / 375
375 ‫אמות‬3 / 3 ‫אמות‬3 = 125

‫* עיין סוכה ח שיש אותו טעות בגמרא‬

www.swdaf.com

2

‫ים של שלמה עירובין יד‬

‫בס"ד‬

‫תני רמי בר יחזקאל‪:‬‬
‫ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעות‬
‫ושתים עליונות עגולות‬

‫אמר אביי שמע מינה‪ :‬האי גודשה תלתא הוי‬
‫‪ 10‬אמות‬
‫‪ 7.5‬אמות‬

‫‪ 30‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫‪ 2‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬
‫‪ 5‬אמות‬

‫)‪) = L x W x H (10 x 10 x 3 = 300‬קוביה ‪V (Cube‬‬
‫)‪) = πr2 x H (3 x 52 x 2 = 150‬גליל ‪V (Cylinder‬‬
‫‪3‬אמות ‪) = 450‬גליל ‪) + V (Cylinder‬קוביה ‪V (Cube‬‬
‫מקוואות ‪3 = 150‬אמות ‪3 / 3‬אמות ‪450‬‬

‫‪3‬‬

‫נפח = ‪V = Volume‬‬
‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫גובה = ‪H = Height‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫‪=3‬‬

‫)‪) = πr2 x H (3 x 52 x 5 = 375‬גליל ‪V (Cylinder‬‬
‫‪) = ⅓π‬גביע ‪V (Cone‬‬
‫)‪πr2 x H (⅓ x 3 x 52 x 7.5 = 187.5‬‬
‫‪) = 2 / 1 = 375 / 187.5‬גביע ‪) / V (Cone‬גליל ‪V (Cylinder‬‬
‫)‪) = ⅓ = 187.5 / (375 + 187.5‬גליל ‪ + Cylinder‬גביע ‪) / V (Cone‬גביע ‪V (Cone‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫* עיין סוכה ח שיש אותו טעות בגמרא‬