MODUL LATIHAN PEMANTAPAN PEDAGOGI SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tarikh : 27 september 2010 Hari

: Rabu

Tempoh: 60 minit Tema Tajuk : Sains Hayat : Membuat inferens mengapa manusia bertindakbalas terhadap rangsangan.

Objektif Umum : 1. Objektif : Menginferens manusia bergerakbalas terhadap rangsangan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat 1. Menyatakan manusia bergerakbalas terhadap rangsangan. 2. Memberi sebab mengapa manusia bergerakbalas terhadap rangsangan.

Pendekatan/Kaedah dan Strategi: 1. Pendekatan Konstruktivisme 2. Inkuiri Penemuan 3. Kajian lapangan/perbincangan. KPS KMS Nilai murni : Inferens,pemerhatian,komunikasi : 1. Mengendalikan peralatan sains dengan betul dan cermat. : Ingin tahu,kerjasama, mensyukuri nikmat tuhan dan hormat-menghormati.

Fasa (Masa) Orientasi (5 minit)

Isi Kandungan 1. Menyatakan manusia bergerakbalas.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran 1. Guru memanggil empat orang murid ke hadapan dan menutup mata dengan kain.

Catatan

Guru menerangkan tajuk pelajaran. Murid membentangkan hasil dapatan mereka. Guru menyembur pewangi ke udara dan pergelangan tangan murid. Murid bergerak dalam kumpulan ke setiap stesen yang ditetapkan dan menjalankan kajiselidik dan merekod hasil kajian. Menginferens manusia bergerakbalas terhadap rangsangan. KPS memerhati Komunikasi. Nilai Bekerjasama. KPS komunikasi Aplikasi Idea (10 minit) . Guru menetapkan setiap kumpulan satu rangsangan untuk dibincangkan. Hormat menghormati BBM Lembaran kerja. Nilai: Ingin tahu KPS komunikasi Nilai Bekerjasama Penstruktura n Idea.bau. Murid meneka bunyi. (15 minit) 1. (15 minit) 1. Contoh soalan adalah merujuk kepada bunyi siren bomba dan polis. kita akan menarik tangan untuk mengelakkan kesakitan. 3. 1.Pencetusan Idea. 1. (rujuk lampiran 1 3.dan rasa. 2. Contoh lain: Apabila tangan kita tersentuh gelas berisi air panas. 3. 4. Guru menyediakan peralatan dan aktiviti di lima stesen. BBM: Pewangi Kain. Guru berbincang dengan murid dengan murid mengenai aplikasi pengetahuan . 4. 2. 1. Guru menstruktur semula hasil dapatan murid. 2. Memberi sebab mengapa manusia bergerakbalas terhadap rangsangan.

Refleksi (5 minit) Rumusan: Manusia bergerak balas terhadap ransangan untuk melindungi diri daripada bahaya. 1. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat tuhan dengan anugerah 5 deria. KPS: Membuat inferens Nilai: mensyukuri nikmat tuhan . 3. Guru berbincang jawapan bersama murid dan membuat kesimpulan tentang tajuk yang telah dipelajari. Murid-murid diberikan lembaran kerja (rujuk lampiran 2) 2.

NAMA KUMPULAN :__________________________________________ KELAS: 4 _____________ TARIKH: _______________________ ARAHAN: A. B. Masa diberikan adalah 30 minit.LAMPIRAN 1 MODUL LATIHAN PEMANTAPAN PEDAGOGI SAINS DALAM BAHASA MELAYU TAHUN 4 TAJUK: MEMBUAT INFERENS MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP RANSANGAN. Nyatakan gerak balas terhadap aktiviti yang telah dilakukan . Objek Memegang Ketulan ais Deria yang terlibat Gerak balas ( Tindakan) 2 Menghidu bau belacan 3. Menyinarkan lampu suluh ke arah mata 4. C. Mendengar bunyi yang kuat 5. Bil 1. Merasa larutan limau . Aktiviti yang akan dilakukan hendaklah bergerak di dalam kumpulan mengikut stesen-stesen yang ditetapkan oleh guru. Nyatakan deria yang terlibat.

Bil RANGSANGAN CONTOH: Melihat cahaya yang terang GERAK BALAS SEBAB (INFERENS) Mengelakkan daripada silauan cahaya yang terang. Terpijak objek yang tajam 3. Memejamkan mata 2.LAMPIRAN 2 MODUL LATIHAN PEMANTAPAN PEDAGOGI SAINS DALAM BAHASA MELAYU TAHUN 4 TAJUK: MEMBUAT INFERENS MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP RANSANGAN. NAMA :__________________________________________ KELAS: 4 ____________ TARIKH: _______________________ ARAHAN: Nyatakan gerak balas dan sebab terhadap gerak balas yang diberi . Bunyi hon kereta yang kuat 5. Bau yang busuk. 1. Persekitaran sejuk 4. .