Introducere în Linux

Un ghid la îndemână
Machtelt Garrels
Garrels.be

<tille wants no spam _at_ garrels dot be> Ediţia 1.25 Copyright © 2002 200! 200" 2005 200# 200$ %a&htelt Garrels 200$0'1'

(rad)&ere *n limba rom+n,- Marian „miaumiau” Vasile &are m)l.)me/te &om)nit,.ii 0102(0 3om+nia pentr) a4)tor)l pe &are l5a primit din moment)l *n &are a des&operit a&est sistem de operare /i Gr)p)l)i pentr) so6tware liber pentr) promo7area programelor s)rs, des&his,.

1

Introducere
1. De ce acest ghid?
%)lţi oameni tot mai &red despre 8in)9 &, este di6i&il de *n7,ţat sa) &, n)mai e9perţii pot *nţelege &)m l)&rea:, )n sistem 8in)9. ;e<i e9ist, m)lt, do&)mentaţie disponibil, grat)it a&east, do&)mentaţie este *mpr,<tiat, pe web <i &+teodat, este di6i&il, de *nţeles deoare&e este orientat, de reg)l, &,tre )tili:atori e9perimentaţi de 02=> sa) 8in)9. ?st,:i m)lţ)mit, e6ort)rilor dep)se *n de:7oltare 8in)95)l a &+<tigat pop)laritate at+t *n medi)l 6amilial &+t <i la lo&)rile noastre de m)n&,. @el)l a&est)i ghid este a&ela de a ar,ta oamenilor de toate 7+rstele &, 8in)95)l poate 6i simpl) am):ant <i 6olositor m)ltor s&op)ri.

2. Cine ar tre ui să citească acest ghid?
?&est ghid a 6ost s&ris &a o tre&ere *n re7ist, a sistem)l)i de operare 8in)9 orientat, &,tre )tili:atori noi &,rora s, le ser7eas&, drept *ndr)m,tor *ntr5o e9plorare a 8in)95)l)i &) e9er&iţii la s6+r<it)l 6ie&,r)i &apitol. Cei &are s)nt mai a7ansaţi pot apela la el pentr) re7i:)irea <i *mprosp,tarea &)no<tinţelor deoare&e &onţine noţi)nile de ba:, &are s)nt ne&esare *n administrarea sistemelor <i reţelelor. El &onţine m)lte e9emple i:7or+te din e9perienţa de administrator de sistem <i reţele 8in)9 de *ndr)m,tor <i &ons)ltant a &elei &are a s&ris a&est ghid. 2oi sper,m &, a&este e9emple 7, 7or a4)ta s, *nţelegeţi mai bine sistemele 8in)9 <i &, 7eţi *n&er&a a&este l)&r)ri pe &al&)latoarele 7oastre. Ari&ine dore<te s, &apete e9perienţ, *n )tili:area liniei de &omand, din 8in)9 B<i *n general 02=>C 7a g,si a&est ghid &a 6iind 6oarte 6olositor.

!. "ersiuni noi #i dis$oni ilitate
?&est do&)ment este p)bli&at *n se&ţi)nea Ghid)ri BG)idesC a Droie&t)l)i pentr) do&)mentaţie 8in)9 B8in)9 ;o&)mentation Dro4e&tC la adresa http-EEwww.tldp.orgEg)ides.htmlF *l p)teţi des&,r&a de asemenea *n 6ormat D;G <i DostH&ript de la a&eea<i adres,. Cea mai re&ent, ediţie este disponibil, la http-EEtille.garrels.beEtrainingEtldpE. Cea de5a do)a ediţie a ghid)l)i este disponibil, &a material tip,rit la G)lt)s.&om 1ooIs &a Drint An ;emand Btip,rit)r, la &erereC. G)lt)s distrib)ie a&est ghid prin =ngram and 1aIer J (aylor &,tre m)lte libr,rii printre &are ?ma:on.&om ?ma:on.&o.)I 1arnes?nd2oble.&om and GoogleKs Groogle portal)l global pentr) &)mp,r,t)ri <i Google 1ooI Hear&h.
Gig)ra 1. Coperta ghid)l)i

2

?&est ghid a 6ost trad)s *n hind) Bhttp-EEwww.geo&ities.&omElin)9pari&hayEC de -

● ● ● ● ●

?loI L)mar ;hanan4ay Hharma Lapil D)neet Goel 3a7iIant M)y)ts) g,se<te la adresa de web

?ndrea %ontagner a trad)s a&est ghid *n limba italian,. El se http-EEwww.&ode9.alter7ista.orgEintrolin)9.html.

%. &e'i(uiri
Nersi)nea 1.2# 1'50'5200$ Comentarii de la &ititori li&enţiere. 3e7i:)it, de- %G

Nersi)nea 1.25 115055200$ 3e7i:)it, de- %G Comentarii de la &ititori a&t)ali:,ri minore eti&heta *n )tili:area e5mail5)l)i in6ormaţii la :i despre disponibilitate Bm)lţ)miri l)i AlegC. Nersi)nea 1.2" 015115200# 3e7i:)it, de- %G ?d,)gaţi termeni ai inde95)l)i preg,tire pentr) &ea de5a do)a ediţie tip,rit, ad,)gate in6ormaţii despre gpg Bgeneral p)bli& li&en&eC <i pro9y5)ri. Nersi)nea 1.2! 2550$5200# 3e7i:)it, de- %G <i GL ?&t)ali:,ri <i &ore&t)ri s&os appendi95)l 5 din no) modi6i&area li&enţei pentr) a permite in&l)derea *n do&)mentaţia ;ebian. Nersi)nea 1.22 0#50"5200# 3e7i:)it, de- %G Capitol)l O re7i:)it &omplet &apitol)l 10- &lari6i&ate e9emplele ad,)gate in6ormaţii despre i6&on6ig <i &ygwin re7i:)it, se&ţi)nea despre networI apps. Nersi)nea 1.21 1"50!5200# 3e7i:)it, de- %G ?d,)gate e9er&iţii *n &apitol)l 11 &ore&tate erorile *n se&ţi)nea newline &ompletate &omen:ile din &apitol)l ' &ore&ţii minore *n &apitol)l 10. Nersi)nea 1.20 0#5015200# 3e7i:)it, de- %G Pmp,rţit &apitol)l $- se&ţi)nea despre a)dio se g,se<te a&)m *n &apitol separat &apitol)l 11. 3e7i:)iri minore a&t)ali:,ri pentr) &omen:i &a aptit)de mai m)lte despre mediile de sto&are 0H1 tele6onie =nternet &ore&t)ri de la &ititori. Nersi)nea 1.1! 2$50"5200" 3e7i:)it, de- %G Core&t)ri de )ltim moment *nainte de a trimite material)l &,tre G)lt)s pentr) tip,rire. ?d,)garea re6erinţelor G)lt)s *n se&ţi)nea 3e7i:)iri re7i:)irea se&ţi)nilor Con7enţii <i Argani:are. H&himb,ri minore *n &apitolele " 5 # <i O ad,)garea in6ormaţiilor despre rdesItop *n &apitol)l 10 re7i:)irea glosar)l)i *nlo&)irea re6erinţelor despre 6ile)tils &) &ele pentr) &ore)tils m)lţ)miri &,tre translatorii pentr) limba hind).

). Contri u*ii
%)lţ)mes& din inim, t)t)ror oamenilor &are <i5a) *mp,rt,<it e9perienţa lor. Qi *n spe&ial )tili:atorilor de 8in)9 belgieni &are a) 6ost disponibili :i de :i <i &are a) trimis &omentariile lor 6oarte 6olositoare. ;e asemenea )n g+nd b)n &,tre (abatha %arshall pentr) &, a 6,&)t o re7i:)ire &omplet, &ore&t)r, gramati&al, <i de stil <i &,tre E)gen Crosser &are a obser7at erorile tre&)te &) 7ederea de &,tre noi do),. %)lţ)mes& <i t)t)ror &ititorilor &are m5a) atenţionat despre topi&)ri &e n) se reg,sea) *n ghid <i &are m5a) a4)tat s, re&ti6i& gre<elile <i de6iniţiile &on6):e pentr) &, a) g,sit timp s,5mi trimit, remar&ile lor. ?&e<tia s)nt oamenii pentr) &are m, str,d)ies& s, menţin a&est ghid la :i pre&)m Gilip)s Ll)tiero &are a !

o distrib)ţie de 8in)9. Cerinţele de hardware <i &oe9istenţa &) alte sisteme de operare 7or 6i de asemenea dis&)tate. . alte &erinţe. 7eri6i&aţi http-EEtille.m &onţine in6ormaţii 6olositoare despre obţinerea sistem)l)i de operare 8in)9 <i instalarea a&est)ia *n &al&)lator.tori. +. Pn s6+r<it m)lte m)lţ)miri &.beEtrainingEtldpE.r&ile <i simbol)rile )tili:ate *n a&est ghid s)nt proprietatea respe&ti7ilor deţin. Este o m)n&. 3. admir &)ra4)l. t)t)ror distrib)ţiilor de 8in)9 S <i 02=> *n general. do&)mentaţie..<tille wants no spam _at_ garrels dot be>. 8a a&est moment n) e9ist.&)t o re7i:)ire &omplet. 2) )itaţi s. *n 2005 <i 200# <i &are m5a a4)tat s.garrels. Cea mai mare parte a a&est)i ghid este 7alabil. grea &are n) ar treb)i s)bestimat. In1orma*ii des$re co$2right 8ogo5)rile m.ebian pentr) a&east. Ce 'ă tre uie? ?7eţi ne7oie de )n &al&)lator <i )n medi) &are s. &onţin. in&l)d ghid)l *n &ole&ţia de do&)mentaţie .eed ac. " .tre a)toare la. Pn 200# H)resh 3a4asheIara a reali:at )n pa&het .tre 7ol)ntarii &are trad)& a&est ghid *n limbile 6ran&e:.6.t)ri ine9istente gre<eli de tiparR (rimiteţi )n mail &.F 7.ebian <i ?le9ey EremenIo &are mi5a trimis ba:ele de la &are a ple&at &apitol)l 11. 6arsi hind) <i altele. mai *nt+i )ltima 7ersi)ne disponibil. leg.&eac*ii #i comentarii de la cititori/ =n6ormaţii lips. Capitol)l C0% HT instal. la adresa de =nternet 0. s)ede:.

l)&re:e &) )n sistem 8in)9 *n&er&+nd *n a&ela<i timp s. Capt)r. U2) tastaţi *n&.toarele &on7enţii 6olositoare s)nt )tili:ate *n a&est te9t5a elul 1.sat pre&)m b)ton)l AL.)b)nt). s. 1)ton gra6i& &are treb)ie ap. C) alte &)7inte da&. Drompter)l )tili:ator)l)i )rmat de reg)l.tre o instalare a 8in)95)l)i pe &al&)lator)l lor este &ea a distrib)ţiilor de 8in)9 &are pot r)la <i de pe C. e7ite a in7enta din no) apa &ald.espre %o:illa din browser5)l Bna7igator)lC d)mnea7oastr.si *n &adr)l a&est)i proie&t. A alternati7.&)t.lin)95iso. .&omE <i din alte lo&)ri pre:entate *n ?ppendi9 ?. H)nt )tili:ate <i )rm. 2)mele )nei 7ariabile sa) al )n)i indi&ator &e &onţine o 7ariabil.. pe &are aţi introd)s5o *n (erminal pre&)m *n hilda@home>ls 6l Hinta9a )nei &omen:i s&ris. (aste &are treb)ie ap.toarele imagini9ceasta este o notă. o linie neterminat.UHele&taţi ?4)tor W. s. Pnseamn.tre do&)mentaţia spe&i6i&. pe =nternet <i &. 5 . mai l)ng.UKernelul 8in)9 este inima sistem)l)i.tre s)rse adiţionale de in6ormaţii despre sistem)l d)mnea7oastr. <rgani(area acestui document ?&est ghid este parte a Droie&t)l)i de do&)mentaţie pentr) 8in)9 <i se dore<te a 6i p)n&t)l de ple&are *n st)dierea &elorlalte materiale pe &are le p)teţi g.r&ate de la http-EEwww. 2)mele )nei &omen:i &are poate 6i introd)s.V. (ermen sa) &on&ept important. 6iţi atenţi.V ?&est &ara&ter *ntr5o &apt)r. ?rg)ment)l )nei &omen:i pre&)m *n U&ite<te man ls.Uopţi)nea 5a a &omen:ii lsV. pre&)m *n $VARNAME Apţi)ne a )nei &omen:i pre&)m *n. Con'en*ii utili(ate în acest document 0rm. din (erminal comandă VARIABILĂ Consideraţii de la &ititori e7idenţierea )n)i r.rei persoane &are dore<te s. ?legere 6.. de te9t introd)s sa) a6i<at *n (erminal e7idenţiat de reg)l. *n mai m)lte linii X *nseamn.Inoppi9. :1aturi. 6iţi foarte atenţi. ne&esare ori&.t.. pas)l &. 4.t)ri &. 8nterV. *n&eap. *n linia de &omand. Bhttp-EEwww.e a&eea a<teptaţi57. Conţine in6ormaţii adiţionale sa) an)mite remar&i.sp)ns al &al&)lator)l)i.. Con'en*ii utili(ate în acest ghid U(e9t &itatV &apt)r. de o &omand.. de )n 6ond gri des&his. 6a&. o6er.5)rilor pot 6i des&. s.&omE C. 7edeţi o &omand. &)no<tinţele de ba:. Pnseamn. 2)mele )n)i 6i<ier sa) dire&tor de e9empl) U%ergeţi la dire&tor)l /u r/!inV. &a linie separat.&omEC sa) 0b)nt)n.. 9ceasta este o a'erti(are. pre&)m Lnoppi9 Bhttp-EEwww. opţiune argument prompt comandă o$*iune argumente nume_fişier 5astă 1)ton %eni)W?lege Terminologie X 1. pentr) &ei &are n) 7or s. &are este pre:entat. dintr5)n meni) gra6i& de e9empl). &a a&est ghid s.=maginile C. Ca atare 7. interesant. sistem)l)i d)mnea7oastr.sate pre&)m *n Utastaţi 7 pentr) ren)nţareV. din (erminal sa) sinta9. de &omand. n) 6ie &omplet &i plin de leg. 9ceasta este o aten*ionare. indi&.

?ppendi9 ?. l)&raţi &) )n editor de te9t dis&)tarea &elor mai &om)ne editoare de te9t. ● Capitol)l 1. Capitol)l #.Dreg.. )nde s. dis&)tarea di7erselor )nelte &opii de re:er7.rire.. gra6i& te9t sa) a)dio set. ● Capitol)l 2. ?ppendi9 C.Ce este 8in)95)l &)m a ap.m a4)tor.r)t el a7anta4e <i de:a7anta4e &e 7a ad)&e 7iitor)l pentr) 8in)9 &ine ar treb)i s.H.A &omparaţie. despre editarea 6i<ierelor o abilitate de &are a7eţi ne7oie pentr) a 6a&e tre&erea de la no) *n 8in)9 &.a&. la distanţ. ● Capitol)l !.rii )rm. s6at)ri pentr) ad.rţi.Con6ig)rarea medi)l)i d)mnea7oastr. pe programele tip ser7i&ii Bser7i&e daemonC <i reţea se&)ri:at. preg. &. &omen:ile de ba:.Pnţelegerea pro&eselor <i l)&r)l &) a&estea pro&ed)rile de pornire <i *n&hidere am+narea sar&inilor sar&ini repetiti7e.e asemenea )n b)n arg)ment at)n&i &+nd <e6)l insist..tre )tili:ator de 8in)9. despre s)bie&te &e7a mai a7ansate dar tot)<i de ba:.Ce este o intrare standard o ie<ire <i o eroare <i &)m s)nt 6olosite a&este elemente din prompter)l de &omand.tirea datelor pentr) &opiile de re:er7. &itiţi <i &e sait)ri s.)t.toare tratea:. Capitol)l $. Capitol)l ".. se dis&)t. *n7.H)net <i 7ideo in&l):+nd ai&i Noi&e o7er =D <i *nregistrarea s)net)l)i. Capitol)l O.)garea altor programe. 7. &a . # . Capitol)l 5.ţaţi s.. blo&aţi a&est tabel poate 6i de a4)tor.Con7ertirea 6i<ierelor *n 6ormat pentr) tip. .tirea *n 7ederea abord. Capitol)l 10. Capitol)l '. s6at)ri pentr) re:ol7area problemelor legate de tip. terminarea a&estei &..(re&erea *n re7ist.ri pentr) )tili:atorii de 8in)9 pentr) &are engle:a n) este limba matern. . 7i:itaţi d)p. Capitol)l 11.rire s&oaterea a&estora la imprimant.Ce &. (oate &apitolele a) e9er&iţii &are 7.Drim)l &apitol este o introd)&ere *n s)bie&t)l 8in)9F *n )rm. ?ppendi9 1.. a )neltelor de reţea ale 8in)95)l)i <i a apli&aţiilor pentr) )tili:atori &) o s&)rt. *n&epem a)tenti6i&area la sistem &omen:ile de ba:. instalarea *n &al&)lator)l d)mnea7oastr.rţi s.0%2E?NA?H(3T s.. testea:. Capitolele )rm. s)bie&te mai a7ansate de &are a7eţi ne7oie *n )tili:area de :i &) :i a 8in)95)l)i.e &e ar treb)i s. 6olosiţi shell5)l HT0 6a7orit.toarele do).5l 6oloseas&. Pn &apitolele " <i 5 se dis&)t. dis&)ţie a9at.e &apitol)l # a7eţi ne7oie pentr) a &ontin)a &) rest)l *ntr)&+t se dis&)t.Histem)l de 6i<iere 6i<iere <i dire&toare importante l)&r)l &) 6i<ierele <i dire&toarele ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● prote4area datelor.tor)l)i ni7el.

Pn 1'#' o e&hip.toarelor do).sea) era) s&rise *ntr5)n &od de:7oltat pentr) )n an)me sistem. e6ort. ?&est Iernel este sing)ra porţi)ne de &od &are treb)ie adaptat. H&ris *n limba4)l de programare C *n lo&)l limba4)l)i de asamblare. 02=>5)l pe de alt. mod)l de l)&r) al a&estor ma<ini. o de&ad. pe ma<ini di6erite 6.rii 8in)95)l)iR Care s)nt de:a7anta4eleR C+te 6el)ri de 8in)9 e9ist. se de:7olte )n sistem de operare &are s.torim *napoi *n timp &) aproape !0 de ani. 2.e:7oltatorii de la 1ell 8abs a) n)mit a&est proie&t U02=>V.:i.rimea a&estora ridi&a probleme s)bstanţiale e9ista &e7a &are 6. Nom dis&)ta despre tre&)t <i despre de:7oltarea a&est)i sistem pe 7iitor <i ne 7om aple&a as)pra a7anta4elor <i de:a7anta4elor l)i.r)t. a a7ea ne7oie de instr)ire. a 6ost m)lt mai )<or s. ?&est limba4 a 6ost de:7oltat *n mod spe&ial pentr) reali:area sistem)l)i 02=>. a&hi:iţionarea a&estora doar pentr) a 6a&e )tili:atorii s. Nom 7orbi despre distrib)ţii despre H)rsa des&his. ba:a )n)i sistem 02=>. at)n&i toate sistemele de operare &omer&iale &are se g. 6ie <i mai r.1.sp)nde la *ntreb. &.l. pentr) )n an)me sistem <i 6ormea:. D+n.ri pre&)m-         Ce este 8in)95)lR 0nde <i &)m a l)at na<tere 8in)95)lR 2) este 8in)95)l a&el sistem *n &are tot)l este 6. ?&est &apitol r. =maginaţi57.&)t *n mod)l te9tR ?re 8in)95)l 7iitor sa) este doar o 6ante:ieR Care s)nt a7anta4ele )tili:. r)le:e pe e&hipamente di6erite.rimea a mai p)s probleme pentr) *n&. Capabil s. de :e&i de ori mai m)lt aproape 6. e9pli&. *n general <i 7om *n&er&a s. l)&re:e la o sol)ţie pentr) problema programelor pentr) a re:ol7a aspe&tele de &ompatibilitate. Hit)aţii noi <i &i)date a) ap.. a mod)l)i *n &are 8in)95)l a de7enit sistem)l de operare a<a &)m *l &)noa<tem ast. parte a7ea ne7oie doar de o porţi)ne mi&. Himpl) <i elegant.ţii &) &al&)latoare di6erite. a<a &. re&i&le:e &od)l. Cal&)latoarele era) deosebit de s&)mpe iar sa&ri6i&ii tot treb)ia) 6.m pe s&)rt &e este G20.in p)n&t de 7edere tehnologi& l)mea n) era at+t de a7ansat. Drogramele era) *ntotdea)na dedi&ate )n)i s&op an)me iar )n program pentr) )n an)me sistem n) r)la pe )n alt)l. a a&el)i &od &are este n)mit. Comer&ianţii de programe s5a) adaptat repede deoare&e p)tea) a&)m s. *n a&eea<i reţea sa) )tili:atori &are l)&rea:. &al&)latoare at+t de mari pre&)m &asele sa) &hiar stadioanele. *nţeleag.&)te <i d)p. U=I> Dentr) a *nţelege pop)laritatea 8in)95)l)i treb)ie s. Ce este Linux6ul? Nom *n&epe &) o tre&ere *n re7ist. l)&re:i &) )n sistem n) *nsemna &.rile H)rsa des&his.1. Ei a) de:7oltat )n no) sistem de operare &are era1. de e9empl) &al&)latoare de la di6eriţi prod)&. Pn timp &e doar m.imaginaţi57. 02=>5)l a a4)tat m)lt pe )tili:atori *n pri7inţa &ompatibilit. a)tomat poţi l)&ra &) )n alt)l. %ai m)lte l)&r)ri a) $ . Era di6i&il at+t pentr) )tili:atori &+t <i pentr) administratorii de sistem..Ca$itolul 1.tori &are &om)ni&.6ie&are &al&)lator a7ea )n sistem de operare di6erit.r. . 7+nd.1. !.. Histem)l de operare <i &elelalte 6)n&ţii a) 6ost &onstr)ite *n 4)r)l a&est)i Iernel <i s&rise *ntr5)n limba4 de programare mai e7ol)at C. a&)m Iernel.&ea &a tot)l s. De par&)rs)l )rm. <i G20R 1. ? 6i &apabil s. 0tili:+nd no)a tehni&. m. Cost)l total pe )nitatea de &al&)l era enorm.). de de:7oltatori de la laboratoarele 1ell 8ab a *n&ep)t s. <i &)m aleg &eea &e mi se potri7e<te mieR Ce s)nt mi<&. de&ade de:7oltarea 02=>5)l)i a &ontin)at. Istoric 1.. Capabilitatea de re&i&lare a &od)l)i era 6oarte important.r. .

de7enit posibile iar din &e *n &e mai m)lţi prod)&. s&rie &od pentr) a&easta. &are treb)ia *nl.tori de e&hipamente <i programe a) ad. (reb)ia s. r)lea:.e:7oltatorii de 8in)9 &on&entraţi *n reţelisti&.t)ite din ser7ere <i mini&al&)latoare Bl)aţi not. *ntreb. DC5)l este )n Umi&roV &al&)latorC. . 1.torilor doi ani re:)lt+nd sistem)l de operare mat)r &are este ast.1.1 pe &al&)latoarele de a&as.e a&eea *ntreba despre standard)l DAH=> a&esta 6iind <i a&)m standard)l pentr) 02=>. pentr) &al&)latoare personale a) 6ost lansate pe par&)rs)l )ltimilor ani alternati7e &are asig)r. &)m a *n&ep)t s. pentr) a atinge )n sistem 02=>.ri *n &omp.)gat s)port pentr) 02=> *n prod)sele lor. &ine7a *l &)mp.. 8a a&el timp e9ista) &+te7a 7ersi)ni de 02=> destinate arhite&t)rii DC dar ni&i )na din ele n) era &) ade7. . &omplet. o inter6aţ. 9$lica*ii curente $entru sisteme Linux ?st.ra sisteme &are a) 8in)95)l preinstalat &) s)port tehni& asig)rat d)p. . El a *n&ep)t s. 8in)95)l n) ar 6i e9istat.toate era) e9trem de *n&ete a<a &. &a)te r.)gate pe par&)rs)l )rm. pre:ent.r)t treptat <i pe la s6+r<it)l anilor O0 m)lţi oameni a7ea) &al&)latoare a&as. %i&roso6t di&tea:. &ei mai m)lţi oameni r)la) %H . (oate &apabilit. de la *n&ep)t ţel)l l)i 8in)s a 6ost s. 1.sea) era 6olositor 8in)95)l)i. a&east. 6ie &)nos&)t sistem)l &ond)&+nd la apariţia &od)l)i liber destinat )nei palete largi de e&hipamente. a&estor oameni 8in)95)l n) n)mai &. 6ie pe deplin &ompatibil &) 02=>5 )l original. *n graniţele standard)l)i DAH=>.ri7ere noi pentr) tot 6el)l de dispo:iti7e a) de7enit disponibile &) o 7ite:. piaţa a<a &.AH sa) Yindows !.sp)ns)ri <i sol)ţii &are l5ar p)tea a4)ta s. &e )n no) dispo:iti7 era s&os pe piaţ.:i.tori importanţi de pe piaţa de dispo:iti7e <i programe a) propriile e&hipe de de:7oltatori 8in)9. 8in)95)l este o &lon.t)rat prod)selor a6late pe piaţa pentr) desItop5)ri. l)&re:i *ntr5o )ni7ersitate pentr) g)7ern sa) pentr) o mare &orporaţie 6inan&iar.!. e9ist. ?&e<ti programatori n) se oprea) la propri)l DCF ori&e dispo:iti7 g. &)m este ade7. )n sistem &are s. aib. aib.. &eea &e &)noa<tem a:i a 6i pl)g5and5play dar dest)l de m)lţi oameni dorea) )n sistem 02=> al lor *n&+t a&est l)&r) era &onsiderat doar )n mi& obsta&ol.os. 8a doi ani d)p.:i 8in)95)l s5a al. ?proape &. aib. Droie&t)l pop)lar printre hobi<ti a &res&)t &onstant r.r &are st)dia in6ormati&a la 0ni7ersitatea din ZelsinIi s5a g+ndit &.rat <i 6apt)l &.rii *n 8in)9 d)p.ri s.ar &al&)latoare mai mi&i a) ap. 8in)s (or7alds )n t+n. postare a l)i 8in)s e9ista) 12000 de )tili:atori de 8in)9. admitem &. sa) grat)it.). dispo:iti7e <i programe &are n) s)nt *n&. p)teţi &hiar &)mp. Linus #i Linux De la *n&ep)t)l anilor '0 &al&)latoarele din segment)l DC era) *n s6+r<it s)6i&ient de p)terni&e pentr) &a s. din &e *n &e mai mare. liber. de 6apt)l &. pentr) staţiile de l)&r) dar <i pentr) :ona de mi4lo& sa) se&tor)l de 7+r6 al ser7erelor. de *ndat. de l)at *n seam.sea iniţial n)mai *n medii dedi&ate al&..2.ţile 02=>5)l)i a) 6ost ad.1. ideal pe )n &al&)lator no) dar este <i sing)ra alegere *n &a:)l )nor dispo:iti7e 7e&hi sa) e9oti&e &are ar 6i in)tili:abile da&. Pn :ilele noastre m)lţi 4)&. s. a 02=>5)l)i potri7it.rat liber. 02=>5)l pe &al&)lator)l s.m+n+nd *n permanenţ.m )na din primele sale post.in maga:inele a6late *n :ona d)mnea7oastr. De at)n&i a&e<ti oameni era) n)miţi U*n&)iaţiV sa) U&i)daţiV dar asta n) &onta pentr) ei at+t timp &+t lista &) dispo:iti7ele s)portate de7enea din &e *n &e mai l)ng. . 2) ne pla&e s.t)rat. &) )tili:ator)l )<or de )tili:at <i apli&aţii pentr) biro) &ompatibile &) %H O .. a 02=>5)l)i <i s5a ap)&at s.mini9 dat+nd din 1''1- Pn&. mai m)lte alternati7e &are 6a& 8in)95 )l o alegere demn.ra <i *l s)p)nea test. integrate. <i ser7i&ii la *n&ep)t &+t <i *n apli&aţiile pentr) biro) era) )ltima barier. p)n. %)lţ)mit. <i &eea &e era mai important. %ai 4os 7. r)le:e )n 02=> *n *ntregime. . ar 6i o idee b)n. Pn a&ele :ile n) se in7entase *n&. 02=>5)l se g. )n 6el de 7ersi)ne a&ademi&.

s. .ţarea sistem)l)i. de7in. arate &a 6ost)l %H Yindows sa) ?pple. *n a&eea<i m. Este demn de menţionat &. l)mea. la a&ea 7reme. 7. n)mai pe staţii de l)&r) <i ser7ere din se&toarele de mi4lo& sa) de 7+r6 &i <i pe gadget)ri &a D. str)&t)rii sale 8in)95)l permite )tili:atorilor s. este ne&esar.rile *n a&est domeni) &ontin). Pn spe&ial 6)rni:orii de =nternet <i 6)rni:orii de ser7i&ii pe =nternet s5a) de:7oltat a4)taţi de 8in)9 &a 6irewall ser7er pro9y sa) webF 7e. ?&est l)&r) 6a&e din 8in)9 sing)r)l sistem de operare din l)me &are a&oper.p+nea) 8in)95)l se simţea) s)periori &elorlalţi &are Un) 6)seser.sp)ns)rile la a&east. *n 6)n&ţie de &)i te adrese:i.2. ?&estea s)nt doar &+te7a din miile de l)&r)ri &omple9e pe &are le reali:ea:. 0ltimele 7ersi)ni in&l)d s)port pentr) a&&eleraţie !. drept o staţie &on6ortabil. *n&epeţi imediat. 7arietate de e&hipamente. 8in)95)l are toate a&este ' . Compilator)l C in&l)s este grat)it S l)&r) op)s m)ltor distrib)ţii de 02=> &are imp)n o ta9. &iteas&. l)&r)ri importante a) 6ost 6. &orespondenţa iar *n marile motoare de &. &ine7a o g. *ntrebare di6er. de &. Pn o6i&iile po<tale ele s)nt &entrii ner7o<i &are sortea:. l)&r)ri di6i&ile iar )tili:atorii e9perimentaţi n) s)nt 6orţaţi s.ri serioase *n a&&esibilitatea a&est)i sistem.sit <i &hiar da&. )tili:e:i sistem)l.rie online Her7i&i)l po<tal al H.sea e9pli&aţiile era) date *n termeni at+t de tehni&i *n&+t )n *n&ep. Pn timp &e de:7olt. <i m)lte altele.1. .ri ale sistem)l)i sa) pa&hetelor printr5o sing)r. de gestionare. o at+t de larg.tre &om)nitate *n ideea de a )<)ra gestionarea programelor <i ser7i&iilor. Ca )tili:atori ai 8in)95)l)i din :ilele noastre a7eţi toate mi4loa&ele prin &are s.rile pe =nternet. . Com)nitatea din 4)r)l 8in)95)l)i a *n&ep)t s...r)i administrator de sisteme 02=> &are *l apre&ia:. ?&)m 7.ţile sistem)l)i.. Inter1a*a cu utili(atorul 1. de li&enţ. <i pentr) dispo:iti7e 0H1 reali:area de a&t)ali:. 6a&eţi asta pentr) a &om)ni&a sistem)l)i &ererile d)mnea7oastr. 8in)95)l modern n) r)lea:. 6iţi ne7oiţi s.atorit. se dorea &a 8in)95)l s. 6a&. ?&este pa&hete 7in &) ori&e distrib)ţie standard de 8in)9.rii )nelte pentr) de:7oltare <i reparare de erori. 1.H. Ele a) integrat *n a&estea inter6aţa gra6i&. s. )n 4)&. l)&re:e *n a&ela<i mod *n &are a) *n&ep)t s.r)t &ompanii pre&)m 3edZat H)HE <i %andri7a &are a) 6)rni:at distrib)ţii de 8in)9 preg.2. ?rmata german. 8ste Linux6ul di1icil? 3. do&)mentaţia <i man)alele s)nt in&l)se iar adesea s)nt o6erite <i e9emple pentr) a 7.A66i&e pre&)m pro&esoare de te9t 6oi pentr) &al&)l tabelar pre:ent. introd)&eţi &omen:i de la tastat)r..)tare ele s)nt 6olosite pentr) a reali:a &. %an)ale era) *n ori&e sistem dar do&)mentaţia era gre) de g. *n7eţe despre 8in)9. sp)i )n)i *n&ep. Este per&ep)t &a )n 02=> iar tre&erea de la 02=> la 8in)9 este )n l)&r) nat)ral. Linux $entru utili(atorii 1ără ex$erien*ă ?) ap..0.&ompilatoare libr. Pn &eea &e pri7e<te ser7erele 8in)95)l este bine&)nos&)t &a o plat6orm.se adresea:. &. 1. man)aleleC era o pra&ti&. &)noa<teţi sistem)l din toate p)n&tele de 7edere dar n) mai este ne&esar s. p)teţi a)tenti6i&a *n mod)l gra6i& <i lansa toate apli&aţiile ne&esare 6.s)r.si )n sistem 8in)9 la *ndem+na ori&.sare a b)toanelor ma)s)l)i <i altele de a&est 6el. da&. e9perimentale.siţi ai&i.e:7oltatorii de apli&aţii pentr) DC 6a& e6ort)ri in&redibile pentr) a reali:a &el mai 6r)mos spaţi) de l)&r) sa) pentr) a 6a&e &a sistem)l d)mnea7oastr. )nealt.?..)t.tor era repede des&)ra4at din *n7. ap. Pn :ilele de *n&ep)t ale 8in)95)l)i a 6i e9pert era )n 6el de &erinţ.. 0tili:atorii de 02=> 7or sp)ne n) deoare&e 8in)95)l este sistem)l de operare ideal pentr) )tili:atori a7ansaţi <i programatori pentr) &. Cei &are st. a7+nd *n a&ela<i timp posibilitatea de a a&&esa inima sistem)l)i da&. apar. a4)ta s. Histemele 8in)9 a) 6ost 6olosite *n reali:area )nor 6ilme &a U(itani&V UHhreIV <i altele.&)te pentr) )tili:atorii de &al&)latoare personale &onsideraţi a 6i &ei &are &)nos& &el mai p)ţin mod)l de 6)n&ţionare al )n)i sistem. 2oii 7eniţi n) s)nt 6orţaţi s. <i de *n&redere asig)r+nd ba:e de date <i ser7i&ii de &omerţ pentr) &ompanii pre&)m ?ma:on 6aimoasa libr. des&opere grad)al posibilit. pentr) a&east. *nţeleag. stabil. (oat.r. &) )tili:ator)l BG0=C de:7oltat.tite pentr) &ons)m)l de mas.2. 8in)95)l :i de :i *n toat.tre ast6el de oameni. s&himb.2. pentr) a *n&epe s. 8in)9 s.tori <i &elor e9perimentaţi.i g. il)minaţiV.tor important de piaţa sistemelor de operare at)n&i treb)ia s.ri <i altele de a&est gen. a 6ost <i este de:7oltat de &. des *nt+lnit.?5)ri tele6oane mobile m)lte e&hipamente dedi&ate &hiar <i pe &eas)ri de m+n. (ot &eea &e are ne7oie )n b)n programator g. )tili:atorilor *n&ep.tor U3(G%V Badi&.

la medi). r. 9re Linux6ul 'iitor? 1. C)nos&)t la *n&ep)t &a User7er)l ? DatCZyV pe ba:a )n)i &od e9istent <i a )nei serii de U6i<iere de peti&ireV n)mele pentr) &od)l a4)ns la mat)ritate merit.rilor et&. pe sait)ri &are a) milioane de 7i:itatori pe :i *n timp &e n) este asig)rat s)port o6i&ial din partea de:7oltatorilor *ns. des&his. este )na dest)l de simpl.ţi<are logi&. la &ea total.ririi pe ma<inile &ompatibile DC integrat nati7 de %H Yindows 2( <i AHE2 pre&)m <i de 8in)9.e9ist..ta )n 8in)9 pe )n &al&)lator personal- ● ● ● ● ● http-EEwww.rile )nei l)mi a6late *ntr5o trans6ormare rapid. in6rastr)&t)r. ?ece ani de ex$erien*ă la dis$o(i*ia dumnea'oastră De &+nd 8in)95)l este probabil &ea mai bine &)nos&)t. %ai 4os este o list.ţi de&+t alte programe pentr) ser7ere web.tre )tili:atori asig)rarea *ntreţinerii s)port)l)i a&t)ali:. )n alt proie&t &are a &ontrib)it enorm la pop)laritatea sistem)l)i 8in)9.orgEs&reenshotsE http-EEwww.rilor <i personali:. Pn timp &e m)lţi oameni din l)mea a&ademi&. des&his.rţi.t 1. :ursa deschisă =deea din spatele programelor H)rs.!. ?&este programe 7or 6i mai 6le9ibile <i de o &alitate mai b)n. p+n. =niţiati7a H)rs.rii de programe pentr) a&esta ad)&erii roadelor *ntreg)l)i e6ort &. BApen Ho)r&eC a *n&ep)t s. 10 . pre:entarea t)t)ror ser7i&iilor disponibile *ntr5o *n6. s.!.&) ser7ere pentr) trans6er de 6i<iere <i ser7ere pentr) tip. 6ie legat de trib)l de ameri&ani nati7i ?pa&he bine &)nos&)ţi pentr) *ns)<irile lor s)perioare *n strategia &on6r)nt. 7or o6eri o idee despre &)m poate ar. Aamenii *l pot adapta repara e9plora de6e&tele <i pot 6a&e a&este l)&r)ri la o 7ite:. ?&est proie&t poart. per6ormanţele de:7oltatorilor de programe din &adr)l &ompaniilor &on7enţionale. pe &are <i oamenii obi<n)iţi o pot *nţelege. a&esta este dr)m)l de )rmat distrib)itorii din l)mea &omerţ)l)i a) a7)t ne7oie de apli&aţii &a =nternet)l pentr) a reali:a &. ?pa&he s5a do7edit a 6i m)lt mai rapid mai stabil <i o6er.rii )n)i sistem de operare s&rierii <i test. pentr) a l)&ra &) noile sisteme. &are s)sţine e6ort)l &on&entrat ne&esar reali:. se imp)n. a H)rsei des&hise e9ist.&omn. o 6a&.openo66i&e. de&+t programele &are a) 6ost de:7oltate pe &anale &on7enţionale deoare&e le5a) testat mai m)lte persoane *n &ondiţii di6erite de &ele *n &are de:7oltatorii de programe proprietare pot s. mai m)lte 6a&ilit.at)n&i &+nd programatorii pot &iti distrib)i <i s&himba &od)l &od)l se 7a mat)ri:a. a programelor e9istente pe staţiile de l)&r) %H Yindows. ?&este iniţiati7e a) a4)tat m)lt 8in)95)l *n e6ort)l de a se 6a&e a&&eptabil pentr) piaţa &al&)latoarelor personale deoare&e )tili:atorii n) a) ne7oie de preg. ?sistenţ.:i 8in)95)l este gata s. &ontra &ost este asig)rat.tire s)plimentar. de terţe p.Ide.!. 1. era) de4a &on7in<i de aproape 20 de ani &..sp)ns)ri la problemele *nt+lnite s)nt 6)rni:ate de &om)nitatea )tili:atorilor. n)mele de H?%1? <i &ontrib)ţia l)i este apli&area ingineriei in7erse as)pra proto&ol)l)i Her7er %essage 1lo&I BH%1CECommon =nternet Gile Hystem BC=GHC )tili:at la gestionarea 6i<ierelor <i tip. ?pa&he r)lea:. <i tehni&. 8in)95)l asig)r. a&&epte pro7o&.2. &are &onţine &+te7a e9emple e9&epţionaleF a&este sait)ri a) m)lte &apt)ri de e&ran &are 7.mo:illa. H)nt disponibile pa&hete pentr) aproape ori&e sistem ele asig)r+nd sol)ţii de inter&one&tare *n medii di6erite 6olosind proto&oalele %H Yindows. ?&)m 8in)95)l a tre&)t de stadi)l *n &are era )n sistem aproape e9&l)si7 a&ademi& 6olositor doar )nei m+ini de oameni &) aptit)dini tehni&e. o *ntreag.l)&r)ri <i se *n&ear&.rire &ompatibile &) Yindows Bin&l):+nd Yin>DC. Doate &.gnome.org http-EEwww. pe 02=> Yindows 2( <i m)lte alte sisteme de operare.org http-EEwww. ?st. Her7er)l r)lea:. <i ei pot pro6ita de pe )rma H)rsei des&hise. *n l)mea &omer&ial. mai de s)&&es de&+t proie&t)l H?%1? este proie&t)l pentr) ser7er ?pa&he Z((D.)b)nt). <i 6oarte *n&et distrib)itorii *nţeleg p)n&t)l de 7edere al a&esteia.org http-EEwww. iniţiati7. mai m)lt de&+t )n sistem de operare.. Pn &ategoria apli&aţiilor pentr) biro) s)nt disponibile &+te7a &lone ale s)itei %H A66i&e &are merg de la o implementare parţial.1. &are sp)lber.rilor <i adaptarea e9traordinar.

r. Ea sp)ne &. G20 BGD8C. s.rile s)nt grat)ite <i &od)l s)rs. pot a7ea o &opie a a&est)i &od. 6ie disponibil <i d)p. :e&i de mii de pa&hete. 8in)95)l poate 6i portat pe ori&e 6el de dispo:iti7e. s&himbaţi &omportament)l sistem)l)i. &. ori&ine dore<te s. elibera de teama pe &are o simte )n )tili:ator *n&ep. a originilor sale &) r. Con&ret asta *nseamn.%. sp)nem &.oi de calcul <$en<11ice com$ati ile cu M: <11ice 1. s&himbe 8in)95)l <i s.tate de de&eni) garantea:. se simt. %ai m)lt 8in)95)l este grat)it <i liber d)p.&ini ad+n&i *n 02=> &) e9&epţia prim)l)i desig)r8in)95)l este grat)it.r de )tili:atori iar a&t)ali:.l. pentr) &a 8in)95)l s. Com)nitatea H)rsei des&hise se asig)r. &) 7ol)ntari l)&rea:.)g+nd ast6el mai m)lt. a )n)i program 6oarte dorit de d)mnea7oastr. &omer&iali:e:e )n tip no) de pro&esor <i &are n) <tie &e 6el de sistem de operare 7a r)la pe a&est e&hipament Bs. &) s+rg)inţ.m o &apt)r. Com)nitatea H)rsei des&hise 6ormat. p)teţi l)a o imagine a Iernel)l)i s. 7indeţi a&est no) &od at+t timp &+t &lienţii d)mnea7oastr.Adat.torie *n timp <i s. sa) *n ma<ina de sp.tiţi *mpre)n. mai m)lte *ntreb.%. ?&est ghid n) *<i prop)ne s.) )n 11 . *n general este 8i&enţa p)bli&. &. &)m se a6irm. n) doriţi s. are a&est drept &) o sing)r. ad. pre:ent.1. ta9e de *nregistrare &ost)ri pe n)m.. este disponibil *n &a:)l *n &are doriţi s. @ro$rietă*ile Linux6ului 1. modi6i&are. po:iţia pe piaţ.r&at *n *ntregime de pe =nternet absol)t grat)it. 0n 7+n:. 9'antaAele Linux6ului %)lte din a7anta4ele 8in)95)l)i s)nt o &onse&inţ. &ondiţie an)me &od)l s)rs.5i ad. &helt)iţi nimi& n) treb)ie s.tor &are dore<te s. Dre&)m berea mo&a se sp)ne. 8in)95)l poate 6i des&. e7ent)al redistrib)ie a&east. gol. mai 4os8i&enţa 6olosit. este 7orba despre )n pro&esor instalat *n a)tot)rism)l d)mnea7oastr. D)teţi obser7a &. stabilitate <i a&&esibilitate.tiţi ni&i m..tor important a 8in)95)l)i pe piaţa &al&)latoarelor personale pre&)m <i pe &ea a apli&aţiilor generale din domeni)l =(. &alitatea a&estor r. la Yindows s. po:iţia de 4)&..sp)ns)rile 7in ne*n&etat <i s)pra7eghea:.tor 7. )tili:atorilor de r+nd mani6estat.&ar preţ)l )n)i C. . liste:e toate programele e9istente pentr) 8in)9 deoare&e e9ist. 7om pre:enta &ele mai )tili:ate pa&hete &are s)nt aproape *n totalitate disponibile grat)it. Dentr) a 7. pl.lat 7aseC poate l)a <i adapta e&hipament)l)i s. &) pa&hetele pentr) &al&)latoarele personale 7ine <i atenţia a&ordat.5<i menţin. <i prin implementarea &ererilor a&estora &are de7in mai &omple9e <i mai soli&itante pe :i &e tre&e.sp)ns)ri &) o atit)dine &riti&. *n prin&ipal din oameni &are a) &ontrib)it mai bine de 4)m. 2) e9ist.)gaţi de e9empl) s)port pentr) )n dispo:iti7 de teleportare sa) de &. ?nga4aţi pl. 7ersi)ne modi6i&at.ri. Drin a&est &)rs 7. %ai m)lţi )tili:atori *nseamn.igura 161.a&.d. a) 6ost dep)se toate e6ort)rile pentr) &a &ei &are ren)nţ. &a a&as. .

(reb)ie sp)s &. *ndel)ngi perioade de testare &ei mai m)lţi )tili:atori ai 8in)95)l)i a) a4)ns la &on&l):ia &..si tot &eea &e dore<te. Deste a&east..e la )n dispo:iti7 Dalmtop &) 2 %A de memorie la )n medi) de sto&are de ordin)l petao&teţilor &are *nglobea:. de )n timp s&)rt *n &are s)nt p)se la p)n&t de6i&ienţele semnalate.Iernel 8in)9 deoare&e do&)mentaţia ne&esar.eoare&e 8in)95)l este de:7oltat <i testat de mii de oameni at+t erorile &+t <i &ei &are le pot repara s)nt 6oarte )<or de g. o alegeţiR 2) 7.r)l distrib)ţiilor de 8in)9 poate p. 8in)95)l este 6. 8a 6el &a 02=>5)l )n sistem 8in)9 este 6. 2) treb)ie s. . e9ist.tre )tili:atorii *n&ep. 8in)95)l n) ar 6i demn de *n&redere ar 6i disp.tori. s)nt ad.el se 7a adapta *n mod egal ori&. C) &+t mai m)lţi oameni s)nt impli&aţi 7or e9ista mai m)lte p. este disponibil.e a&eea o m)lţime de sar&ini s)nt e9e&)tate noaptea sa) programate a)tomat pentr) momentele de a&almie &eea &e *nseamn.rtaţi pa&hetele potri7ite <i 8in)95)l se 7a potri7i t)t)ror.%. 7edere n)m. 6olosit.r)ia. ?desea se *nt+mpl.2.r)t de m)lt.rţi pentr) a 6a&e de e9empl) ()rbo8in)9 mai potri7it pentr) *ntreprinderi mi&i <i mi4lo&ii 3edZat pentr) ser7ere <i H)HE Bsa) 0b)nt) n. .a&.tre &ei *n&ep. 6iţi )n e9pert pentr) a g. De(a'antaAele Linux6ului He poate sp)ne &. 7reme ne&)nos&+nd 12 . pentr) )tili:atorii de toate ni7el)rile.reaţ. de a&est gen de libertate. pre&)m 6irewall5)l. re6olosiţi 7e&hea d)mnea7oastr. 8in)95)l este s&alabil. . . doriţi s. *ns. E9ist. strategie este s. 8a o prim. a&eea pe &are o 6olose<te el . H)nt prod)sele H)rsei des&hise demne de *n&redereR C)m poate &e7a &are este grat)it s.tre s6at)ri demne de l)at *n &onsiderare.t. bateţi &ap)l prea m)lt &) a&est l)&r).reri. prea m)lte distrib)ţii. )n a7anta4 ma4or *n &omparaţie &) )tili:atorii programelor proprietare &are n) se b)&)r. 6im ne7oiţi s. 8in)9 sa) n) &eea &e le o6er.m 7a dis&)ta de asemenea despre alegerea distrib)ţiei. (ot)<i di6erenţele s)nt mai degrab.sp)nde &. distrib)ţie *n general 7i se 7a r. %odel)l de se&)ritate 6olosit pentr) 8in)9 este ba:at pe &on&ept)l de sig)ranţ.ţii.ar *nseamn. ?&east. la de:7oltarea de programe sa) pentr) &ontrol)l reţelei 7a 6i la 6el de se&)ri:at. 8in)95)l <i *n spe&ial inima sistem)l)i s)nt mai gre) a&&esibile )tili:atorilor de&+t %H Yindows &hiar mai gre) a&&esibile de&+t %a&AH dar pentr) a5i spori pop)laritatea a) 6ost dep)se e6ort)ri &onsiderabile pentr) a 6a&e 8in)95)l mai )<or de 6olosit de &.reriV sp)ne )n 7e&hi pro7erb roman.5l repornim tot timp)l. 8in)95)l n) este doar la 6el de b)n 6iind &hiar *n m)lte &a:)ri mai b)n <i mai rapid de&+t sol)ţiile tradiţionale.toate distrib)ţiile &onţin mai m)lt sa) mai p)ţin a&ela<i set de pa&hete de ba:. ba:. ma<in. Cea mai b)n.r. testaţi mai m)lte distrib)ţiiF din ne6eri&ire nimeni n) are timp pentr) a<a &e7a. Htaţia d)mnea7oastr. s. 6oloseas&.)gaţi sa) *ndep. 6olosind a&elea<i standarde ridi&ate *n pri7inţa se&)rit. A &.tor sa) ridi&ol *n 6)n&ţie de &on7ingerile 6ie&. ?t)n&i &+nd *ntrebaţi )n )tili:ator de 8in)9 &are este &ea mai b)n. Capitol)l C0% HT instal. este rob)st <i de o &alitate do7edit. ori&ine poate g.rea *nsp. pe Google Bhttp-EEwww.)tare rapid. 8in)95)l n) este 6oarte prietenos &) )tili:atorii 6iind &onsiderat &on6): de &.sit. &) sistem)l.)gate programe spe&iale de la terţe p. proprietate permite 8in)95)l)i s.im+nt. 1. . . s.C pentr) staţiile de l)&r).&)t pentr) a r)la 6. pe &are s. 8in)95)l este de *n&redere <i 7ersatil. o mai mare disponibilitate pe par&)rs)l perioadelor mai soli&itante <i o 6olosire e&hilibrat. distrib)ţiaV 7a ret)rna :e&i de leg. 6ie potri7it pentr) sit)aţii *n &are oamenii n) a) timp)l sa) posibilitatea de a &ontrola sistemele lor :i <i noapte. s. reali:aţi )n sistem de operare pentr) )n pro&esor dedi&at sa) s.)p. s)te de nod)ri.si &eea &e 7i se potri7e<te. . "O# 8in)95)l 7a p)tea 6i 6olosit <i pentr) a&este l)&r)ri.&ar libertatea de a alege da&. *mpotri7a ata&)rilor de pe =nternet.ad.ar 8in)95)l n) este potri7it doar &a 6ort.t)ri &. din 02=> despre &are se <tie &.&omElin)9C 6olosind &)7intele &heie Ualegeţi57. s)per6i&iale. .a&. Histem)l de operare 8in)9 <i &ele mai m)lte apli&aţii pentr) a&esta se b)&)r. trea&. [ilni& s)nt p)se la dispo:iţie din &e *n &e mai m)lte in6ormaţii pre&)m a&est ghid pentr) a a4)ta la )mplerea gol)rilor din do&)mentaţia e9istent. a sistem)l)i.google. m)lte s6at)ri pe marginea s)bie&t)l)i alegerii 8in)95)l)i.rei sit)aţii *ns. <i &. ?<a &. 6ie <i de *n&redereR 0tili:atorii de 8in)9 a) m.tori. &) tre&erea timp)l)i. UC+te &apete at+tea p.&)t pentr) a 6)n&ţiona ne*ntrer)pt. 6a&eţi l)&r)ri mai p)ţin soli&itante &a de e9empl) s. 2) mai a7eţi ne7oie de )n s)per&al&)lator deoare&e p)teţi 6olosi 8in)95)l pentr) l)&r)ri deosebite apel+nd doar la pa&hetele 6)rni:ate *mpre)n. odat. doar &+te7a ore *ntre des&operirea <i repararea )nei erori.

Dentr) a instala pa&hetele lips. 7a stim)la imaginaţia <i &reati7itatea iar &) &+t *nţelegeţi mai m)lte despre &eea &e p)teţi 6a&e &) sistem)l 7eţi *n&er&a <i mai m)lt s. a4)t.1. p)r.ri ale 8in)95)l)i 7eţi g.. aţi p)s la p)n&t )n sistem &are r)lea:.inter6aţa gra6i&.program)l pentr) gestionarea imaginilor din G20 Gnome..t)it din piese pe &are le al.)tarea erorilor Core)tils.t)irea <i gestionarea sistem)l)i.reas&. *mp. 6a&eţi l)&r)rile d)mnea7oastr.)nealta pentr) &.). potri7it.t)raţi *n 6)n&ţie de ne7oile pe &are le a7eţi sa) de 7i:i)nea proprie.a&. abordare 7. 6iţi )n b)n programator pentr) a instala )n pa&het *n sistem. :i. a )nor programe G20 mai &)nos&)te1ash. s. ?&)m )tili:atorii pot s. n)meroase implement.)tilitar pentr) &. *n<i7.pop)laritatea pe &are o are &) milioane de )tili:atori.1.). 3D% este n)mit Drogram)l de gestionare a pa&hetelor 3edZat B3edZat Da&Iage %anagerC <i este )tili:at de mai m)lte sisteme 8in)9 de<i n)mele n) s)gerea:.ba:e de date relaţionare ● 3adi)s. 7.tre do&)mentaţia a&estora. a&est l)&r). o list. *n stil)l 02=>5)l)i pre&)m ls cat <i chmod Gind)tils. e9ist. pla&e s. &) )tili:ator)l Ema&s.program pentr) intera&ţi)nea &) aparatele 6oto digitale A&ta7e.5i rede6iniţi limitele. ?t)n&i &+nd &redeţi &. a$t6get &are poate gestiona <i pa&hete 3D%. pentr) 6i<ierele DostH&ripts G20 Dhoto. 7eţi b)&)ra enorm de 8in)9 pentr) &. .. 7om *ndr)ma &. sa) pa&hete noi a7eţi ne7oie de )n tip de program pentr) gestionarea pa&hetelor. in6l)enţe:e &omportament)l sistemelor proprii <i s. &a 6iind di6erit *n 6)n&ţie de distrib)ţii e&hipament)l 6ie&. n) treb)ie s.&ompilator)l C al G20 G. a<a &.ţii ast6el sistem)l 6iind per6e&ţionat :i d)p. )n set de standarde pentr) al&. Este )n proie&t permanent e ade7. )rm.interpretoare <i inter6aţ. =nstalarea sistem)l)i este doar *n&ep)t)l )nei relaţii pe termen l)ng.ri de imagine ● G20 H\8.ebian Bden)mite <i deb sa) dpIgC din distrib)ţia &) a&ela<i n)me Bsa) din 0b)nt)n. n)mit. ?&east. s)nteţi <i da&.ri in&l)d 3D% <i dpIg.<eas&. instalaţi <i programele &are n) s)nt *mpa&hetate *ntr5o 6orm. pe )neltele G20 BG20 n) este 02=>C &are asig)r. 7. e9perienţa lor &om)nit.)tarea <i &er&etarea 6i<ierelor Gont)tils. Linux #i G=U C) toate &. pa&hete pre&ompilate ale &elor mai &)nos&)te )nelte &)m ar 6i pa&hetele 3D% de la 3edZat <i pa&hetele . 7.&onsola G20 GCC. gra6i&.t. o6er.ebian &are )tili:ea:. des&his.rt. (oate )neltele G20 s)nt s)rs.)n limba4 de programare destinat iniţial pentr) e9e&)tarea de &al&)le n)meri&e <i pro&es. 8in)95)l poate s. <i gesti)ne reţea ● .si m)lte similit)dini *n a&estea deoare&e ma<inile 8in)9 s)nt &a )n *ntreg al&. pot 6i instalate pe ori&e sistem. sistem)l)i d)mnea7oastr. Cele mai m)lte distrib)ţii 7. per6e&ţi)nea.r)ia <i pre6erinţele personale dar 6)ndamentele de la &are toate inter6eţele gra6i&e <i alte )nelte s)nt &onstr)ite s)nt a&elea<i. 8in)95)l se ba:ea:. s. 9romele Linux 1.)n set de )nelte de ba:.pIg este program)l de gestionare a pa&hetelor . De par&)rs)l a&est)i ghid 7om dis&)ta n)mai programele disponibile liber grat)it &are 7in Bde obi&eiC s)b li&enţa G20.6olositor la &on7ertirea 6ont)rilor dintr5)n 6ormat *n alt)l <i reali:area de 6ont)ri (he Gimp.C ast6el &.)n editor p)terni& Ghosts&ript <i Ghost7iew. o inter6aţ. Cele mai &)nos&)te implement.ser7er pentr) a)tenti6i&are la distanţ. apar. 1. %)lte apli&aţii &omer&iale s)nt disponibile pentr) 8in)9 dar pentr) mai m)lte in6ormaţii despre ele 7. 2o7ell >imian 3ed Carpet este o 1! ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● . . =at. ma4oritatea distrib)ţiilor 7in &) )n set &omplet de )nelte pentr) de:7oltatori &are permit instalarea de programe noi din &od)l s)rs. s)perb 8in)95)l 7. s&himbare 8in)95)l este )n proie&t &are &ontin).rat dar *ntr5)n medi) a6lat *ntr5o &ontin).

). C+te7a distrib)ţii s)nt optimi:ate pentr) )n an)mit pro&esor &)m ar 6i pro&esoarele ?thlon a7+nd <i posibilitatea de a r)la de&ent pe pro&esoarele &ompatibile &) =ntel "O# 5O# <i #O#. o distrib)ţie an)me 7a r)la pe e&hipament)l d)mnea7oastr. de sisteme a&esta este 6el)l de 8in)9 pe &are5l 7om dis&)ta pe par&)rs)l a&est)i &)rs.ri7ere pentr) dispo:iti7ele noi s)nt in&l)se n)mai d)p.. <i de pe C. )<or de 6olosit de )tili:atorii *n&ep. implement. Pn ideea de a ob.tori <i &are n) limitea:. 6ie n)mit )n sistem G20E8in)9. a7eţi *n 7edere da&.t.ine &el mai *nalt grad de independen. a&eea/i li&en. n) ridi&e probleme deosebite. a&ordat. Iernel)l 8in)9C treb)ie doar s.toare &) =nstallHhield5)rile &)nos&)te din %H Yindows sa) alte plat6orme.53A% 6. <i de pe C. 6ie )til t)t)ror distrib)ţiilor de 8in)9. Cele mai m)lte distrib)ţii o6er.ror &erinţe Bdeoare&e toate )tili:ea:. 7o&i &are &er &a )n asemenea sistem s.tori s. 8in)9DDC de e9empl) a 6ost destinat pentr) ?pple <i alte DowerDC a<a &. pentr) a r. de &. =at. . gra6i&..ebian 0b)nt) Gedora H)HE <i %andri7a &are s)nt de departe &ele mai pop)lare sisteme 8in)9 &onsiderate totodat. H&op)l a&est)i ghid este &a el s. a sistem)l)i 7e:i He&.)n sistem de operare &are r)lea:. . . 0tili:atorii e9perimentaţi pot instala ori&e &ombinaţie de pa&hete dores& pe par&)rs)l pro&es)l)i iniţial de instalare.. &e 7eţi a7ansa *n 8in)9 7eţi a4)nge s. at+t Iernel)l &+t /i )n set minimal de )tilit.eoare&e ori&e sistem &are se dore/te a 6i )tili:abil treb)ie s. instalare H)HE 8in)9 %andri7a B6ost)l %andraIeHo6tC Lnoppi9. )n set de programe pentr) &al&)latoarele personale *n pa&hete spe&iale &are &onţin Iernele optimi:ate pentr) pro&esoarele &ompatibile =ntel 9O#.rit.istrib)ţiile pentr) pro&esoare spe&iale pot 6i mai p)ţin 6iabile *ntr)&+t s)nt testate de mai p)ţini oameni.53A% 6.t)im pe *n&ep.2..2.E preinstalat. ?lţi administratori pentr) spaţi)l de l)&r) s)nt disponibili )tili:atorilor mai a7ansaţi. Dro&es)l standard de instalare permite )tili:atorilor s. stabilitate sistem)l)i. pe ser7ere <i )nei pro&ed)ri de instalare <i a&t)ali:are &are s. n) 7a r)la pe &al&)latoare &ompatibile 9O#.. reali:at. &are s)port.iei 7ersi)nii sa) program)l)i.. o testare *ndel)ngat. De m.sp)nde aproape ori&.i e9ist. s6. ?lt &a: &are p)ne )nele probleme este &el al e&hipamentelor H)n &are pot 6i ba:ate pe )n pro&esor mai 7e&hi HD?3C CD0 sa) pe mai noile 0ltraHpar& 6ie&are ne&esit+nd 7ersi)ni di6erite de 8in)9.s)r.)n sistem de operare &are r)lea:. 1.ri prede6inite &a de e9empl) pentr) staţii de l)&r) &a: *n &are s)nt instalate toate pa&hetele pentr) sar&inile :ilni&e <i de:7oltare sa) pentr) ser7ere &a: *n &are pot 6i sele&tate mai m)lte )nelte pentr) ser7i&iile de reţea. 8in)95)l r)lea:. G=UBLinux Lernel)l 8in)9 B&oloana 7ertebral. se limite:e la o distrib)ţie prin&ipal.!. . pe noile %a&5)ri dar n) poate 6i 6olosit pentr) &+te7a din modelele mai 7e&hi &) o tehnologie b)s *n7e&hit. &) programele G20. 8in)9DDC r)lea:. *ntre mai m)lte &on6ig)r.. &on.n. ?t+t Gnome &+t <i L.ilor /i )neltelor pentr) de:7oltare Bm)/&hii sistem)l)iC &are n) s)nt spe&i6i&e 8in)95)l)i s)nt l)ate din proie&t)l G20.E s)nt disponibile t)t)ror distrib)ţiilor prin&ipale de 8in)9.eoare&e 6ie&are distrib)ţie de 8in)9 &onţine pa&hetele de ba:. bine <i pe laptop)ri sa) ser7ere.. %area ma4oritate a )tilit.!.i)nea !.rii *n &ondiţii de sig)ranţ. instalare 1" . pro6esioni<tii *n dorinţa lor de a obţine tot)l de la )n sistem.ebian 0b)nt)n.).r. ?&este distrib)ţii s)nt testate e9tensi7 <i a&t)ali:ate periodi& &) o atenţie m. 1.implementare a program)l)i 3D% &are disp)ne de o inter6aţ. %edi)l de l)&r) &el mai des *nt+lnit este Gnome dar alţii pot 6)rni:a L. asem. &+t mai m)lte dispo:iti7e <i o6er. E9emple &are pot 6i date s)nt . &eea &e ada)g. 6a. &)noa<teţi )n)l sa) mai m)lte din a&este programe. &+te7a alegeri 6oarte b)ne pentr) a&e<tia- ● ● ● ● ● ● Gedora Core . aleag. n) 7om 7orbi despre )n sistem G20E8in)9 7or 6i men. Ce distri u*ie tre uie să instale(? Pnainte de instalare 6a&tor)l determinant este e&hipament)l de &are disp)neţi. ?lte &ompanii impli&ate *n &omer&iali:area de programe pot p)ne la dispo:iţie propriile lor pro&ed)ri de instalare &+teodat. &+t mai m)lte apli&aţii. .r.a&.in.1C n) este parte a proie&t)l)i G20 dar )tili:ea:. <i poate 6i &on6ig)rat.tre &ompania 2o7ell. Dentr) &on6ort)l d)mnea7oastr.ionate n)mele distrib).

de la *n&ep)tR ● Cal&)lator)l este legat la reţeaR Care este n)mele ga:dei adresele de =DR E9ist.ţat &. la o parol. . ?m ne7oie de )n dis& pentr) re&)perareR Bre&omandatC. Citiţi man)al)l distrib)ţiei alese <iEsa) C0% HT instal. distrib)ţia aleas. adapte: 1=AH5)l pentr) ori&are dintre a&esteaR %etoda de instalare ne&esit. 6ie&. de reg)l. o 6a&. pentr) d)mnea7oastr.orgEZAY(AEZardware5ZAY(AEinde9.rii n) s)nt &itite.+. ● ● ● 15 ..html at)n&i &+nd a7eţi d)bii despre &ompatibilitatea &) e&hipament)l d)mnea7oastr. &om)ni&eR Linux6ul se a#tea$tă să 1ie conectat 2e)tili:area reţelei sa) &on6ig)rarea in&ore&t. deoarece această distribuţie utilizează un sistem care cere autentificare pentru sarcinile realizate ca administrator n.e g)stib)s et &olorib)s non disp)tand)m est].e9ist. am Bn)m. Citirea a&estor mesa4e &) atenţie este prim)l pas pe dr)m)l spre s)&&es. de a&east. doriţi s. dat. ● *ntrebare probabil &. sele&te: pa&hetele ne&esare e) *ns)miR ● Noi instala de pe dis&)l 6i9 Bhard disIC de pe )n C. 1. in6ormaţiile 6)rni:ate pe par&)rs)l instal.tori.org. a a&esteia poate *n&etini pornirea sistem)l)i.=magini ale C. do&)mentaţie spe&i6i&.- ● ● ● ● 8in)95)l este o implementare a 02=>5)l)i. <tiţi tot)l despre a&est l)&r). ].5)rilor pot 6i des&. n) 7.53A% sa) 7oi )tili:a reţea)aR Na treb)i s. ● Ce tip de tastat)r.torilor. :umar Pn a&est &apitol am *n7. asta *nseamn. o6er.t. pe treab.C. pentr) administrator)l a&est)i sistem BrootC. Histem)l de operare 8in)9 este s&ris *n limba4)l de programare C.a&. ser7ere tip gateway sa) alte dispo:iti7e importante de reţea &) &are sistem)l me) ar treb)i s. Citi*i documenta*iaC Cele mai m)lte erori s)r7in pentr) &. manip)larea 1. 8)&r)ri pe &are treb)ie s.tldp. distrib)ţie pe &al&)lator)l me)R Neri6i&aţi la http-EEwww.r)l de taste po:iţionarea a&estoraCR Ce 6el de ma)s Bserial paralel n)m.instalaţi 8in)95)l pe &al&)latoarele d)mnea7oastr. )n dis& de pornireR ● 8in)95)l 7a 6i sing)r)l sistem instalat pe &al&)lator sa) 7a 6i o instalare d)al5bootR ?r treb)i s.. *n&ep.a&. posibilitatea de partiţionare a)tomat. . le <tiţi P2?=2(E de a *n&epe o instalare a 8in)95)l)i- ● Na r)la a&east. Ga&eţi )n &ont de )tili:ator obi<n)it B&are n) are a&&es pri7ilegiat la &al&)lator S nu este necesar pentru Ubuntu. n) este. g+ndiţi prea m)lt la a&east.l. 8in)95)l 6olose<te )neltele G20 )n set de )nelte standard disponibile ori&)i pentr) sistem)l)i de operare.r&ate de la 8in)9=HA.r)l de b)toaneCR C+ţi %A de 3?% amR ● Noi alege o instalare pentr) o staţie de l)&r) sa) pentr) )n ser7er ori 7a treb)i s. 8xerci*ii 0n e9er&iţi) pra&ti& pentr) *n&ep. ● Cal&)lator)l a&esta este )n gatewayEro)terE6irewallR B.istrib)ţiile prin&ipale pot 6i a&hi:iţionate din ori&e maga:in pentr) &al&)latoare &are se respe&t.0.. &+te )n 8in)9 pentr) 6ie&are. 6a& o partiţie mai mare pentr) a instala pe ea sisteme 7irt)ale mai t+r:i) sa) este o instalare 7irt)al. E9ist.saţi program)l de instalare s.C Dartiţionarea.. b)n. 7.m <i p)neţi57. n) este potri7it. 7om dis&)ta partiţionarea *n detali) *n Capitol)l !.r)i sistem da&. treb)ie s. Cal&)lator)l 7a porni *n mod)l te9t sa) *n &el gra6i&R G+ndiţi57. &.

sit. Pn &apitolele )rm.tldp.rile pe &are ar treb)i s.● Ce limb. la http-EEwww..orgE ZAY(AE=nstallation5ZAY(AEinde9. instalarea este )na re)<it. dores& pentr) sistem)l me)R 8ista *ntreag. &) 7eri6i&. le par&)rgeţi poate 6i g.html. 1# .toare 7om a6la da&.

mai bine dar &ons)m.AH &) ma)s &) 6a&ilit. Dentr) a 7.tat de4a *n e9er&iţi)l de la Capitol)l 1 &ele mai m)lte &al&)latoare &are a) &a sistem de operare 8in)95)l pot l)&ra *n do). 7. de&+t &ele pe 1$ . Nom dis&)ta-         ?)tenti6i&area la sistem =e<irea din sistem %od)l te9t <i &el gra6i& H&himbarea parolei 2a7igarea prin sistem)l de 6i<iere . . .ţi &are asig)r. a)tenti6i&a *n mod)l gra6i&. &)m am ar. *i 6)rni:aţi )n n)me de )tili:ator <i o parol.rat 6olositor 7om *n&epem imediat &) )n &apitol pra&ti& despre a)tenti6i&area *ntr5)n sistem 8in)9 <i an)mite l)&r)ri de ba:. 2. de l)&r) &) ma)s)l 7a 6i s)6i&ient. Pns.rii la )n sistem 8in)9. .r. . mai p)terni&. 7. Pntotdea)na treb)ie s. 6olosi de a&est s6at &a o reg)l.. permisi)ni spe&iale.ţi Histem sa) =nternet *n 6)n&ţie de &e administrator gra6i& 6olosiţi. este o idee proast.1. 7. reali:area de sar&ini m)ltiple <i &one&tarea mai m)ltor )tili:atori ori *n mod)l gra6i& &are arat.1.. &a )n . l)&re:e &) m. 7. 7. <i alte moti7e pentr) a 7.i*i 1oarte aten*i când 1olosi*i contul de administrator .r)ntaiele sistem)l)i. Neţi <ti &. a)tenti6i&a p)neţi &)rsor)l ma)s)l)i *n 6ereastra de &one&tare tastaţi n)mele de )tili:ator <i parola ap. . Dentr) &ei mai m)lţi )tili:atori 7e&hea metod. Modul gra1ic ?&esta este mod)l normal pentr) &al&)latoarele de ast.)tarea de a4)tor 2. mod)ri de ba:. pentr) a l)&ra &) &al&)lator)l. Dentr) a menţine &ota de ris& &+t mai 4os posibil 6olosiţi )n &ont de )tili:ator normal pentr) a 7. ?&est program poate 6i g.1. e9ist.)p. a &one&t. 6ereastr. s. des&hideţi o fereastră terminal sa) xterm pe s&)rt B> 6iind n)mele prin &are se arat. :ă înce$em Dentr) &a a&est ghid s. &e medi)l gra6i& este pornit *n 6)n&ţie de 7ite:a pro&esor)l)i de programele pe &are le 6olosiţi sa) de set. &one&taţi *n mod)l gra6i& 6olosind &ont)l de root &ont)l administrator)l)i de sistem deoare&e )tili:area mod)l)i gra6i& in&l)de r)larea mai m)ltor programe &e 7or a7ea mai m)lte permisi)ni da&. &. 7. a introd)&e &omen:i de la tastat)r. le 6olosiţi &a s&)rt.C.eterminarea tip)l)i de 6i<iere . 7iitorilor administratori de sistem <i de reţea &are 7or a7ea ne7oie s. &one&taţi la )n &al&)lator &are 6olose<te mod)l gra6i& at)n&i &+nd prima dat.. 7.t)ri pentr) a obţine terminal)l iar da&. &. pot 6i 6. de sistem.2. plimbaţi prin meni) 7eţi obser7a &.es&hiderea 6i<ierelor te9t C. a)tenti6i&aţi 6aţ. Dot e9ista i&oniţe Bpi&togrameC pe &are s. Introducere Dentr) a l)&ra dire&t &) )n sistem 8in)9 treb)ie s. ap.ori *n mod)l &onsolei te9t rapid dar sobr) &are arat. Ei a) ne7oie de o )nealt. an)mite programe s)port. mai m)lte res)rse.Ca$itolul 2.saţi AL sa) tasta 8nter. Dentr) a &ontin)a treb)ie s.a)tenti6i&aţi57. este &er)t n)mele de )tili:ator apoi *ntr5o alt.saţi pe b)ton)l din dreapta al ma)s)l)i pe spaţi)l de l)&r) 7i se 7a pre:enta )n meni) &are poate &onţine <i o apli&aţie terminal.:i.rile personale. &e introd)&eţi n)mele de )tili:ator <i parola poate tre&e p)ţin timp p+n.&)te 6oarte m)lte l)&r)ri 6.a&.root/C Pn general se &onsider. 6ie &) ade7. introd)&eţi parola.sit *n ?pli&aţii → 0tilit. 9utenti1icarea la sistemD acti'area inter1e*ei cu utili(atorul #i deautenti1icarea 2..ar a&est ghid se adresea:. inter6aţa gra6i&. &a administrator n)mai at)n&i &+nd 7i se soli&it.)p.1. 7i se &ere s. a)tenti6i&aţi &a root.

&ere n)mele de )tili:ator <i parola *nseamn. a6laţi *n sistem)l de 6i<iere.)p. le p)teţi ap.E de mai m)lte ori. )nealt. ost n)mele &al&)lator)l)i %ai t+r:i) 7om 7orbi despre promptere <i despre &omportament)l a&estora *n detali). de )tili:ator pe &are l)&raţi <i dir indi&. . des&hideţi )n terminal.&)t 6olosind a&east.. poate 6i 6. (erminal)l este pano)l de &ontrol al sistem)l)i d)mnea7oastr. ne re6erim la Gnome <i la L. n)mele )tili:ator)l)i <i dire&tor)l &)rent *n &are se l)&rea:.!. Ari&e administrator gra6i& alegeţi este b)n S at+t timp &+t <tiţi s. A 6ereastr. s)nteţi *n mod)l te9t at)n&i &+nd tot e&ran)l este negr) a6i<+nd litere B*n &ele mai m)lte &a:)ri albeC. ?&)m este s)6i&ient s. )nealt. Modul text Neţi <ti da&. ?&east.toarea- Pn e9empl)l de mai s)s user 7a 6i n)mele d)mnea7oastr. ?proape ori&e l)&r) din &ele &e )rmea:. 6orm. 1O . dar manager)l de sesi)ne poate resta)ra a&ele apli&aţii l. m)lt mai m)lţi. &. rea)tenti6i&aţi &eea &e 7a l)a mai m)lt timp iar pe de alt.. de &ea din mod)l gra6i& *n a&est &a: treb)ind s. pentr) )n prompter este )rm.r)ia. ?&est &omportament se poate &on6ig)ra *n 6)n&ţie de pre6erinţele 6ie&. an)mite in6ormaţii despre &al&)lator)l la &are l)&raţi n)mele a&est)ia <i )n prompter &are 7. Gnome sau ED8? ?m menţionat ambele medii gra6i&e de l)&r) Gnome <i L.sate des&hise at)n&i &+nd 7. se *nt+mple. (ot)<i noi 7om &ontin)a s. este &onsola <i din medi)l gra6i& p)teţi s. 7. &ere s. ele a6i<ea:. . 2.1. Ele s)nt &ei mai &)nos&)ţi administratori gra6i&i prin &are 7. arate *ntotdea)na )n prompter standard &are a6i<ea:. p)teţi gestiona spaţi)l de l)&r) de<i e9ist. 2) este neap. &e introd)&eţi n)mele de )tili:ator deoare&e n) s)nt b)toane pe e&ran pe &are s. *n&hideţi toate 6erestrele terminal <i alte apli&aţii pe &are le5aţi des&his.E pentr) a 7. t)t)ror sar&inilor. dar p)terni&. ap. &are ap.saţi pe i&oniţa de =e<ire B8og A)tC din meni). ?t)n&i &+nd 7edeţi din no) 6ereastra de a)tenti6i&are &are 7.igura 261. terminal ar treb)i s. <tiţi &. 0n e&ran de a)tenti6i&are *n mod)l te9t 7a a6i<a de reg)l. repre:entat de simbol)l ̴ . parte des&hiderea lor n) este *ntotdea)na &eea &e doriţi s.&are le pot a&ţiona &) ma)s)l pentr) a 6a&e 6aţ. o a&ti7aţi prin des&hiderea )nei 6erestre terminal. tot 6el)l de in6ormaţii dar n) s)nt parte a &omen:ilor pe &are le daţi sistem)l)i.sa &) ma)s)l. pre:enta )nele metode prin &are p)teţi reali:a an)mite sar&ini. Dentr) a ie<i din sistem *n medi)l gra6i& treb)ie s. &one&taţi- Cone&tarea este di6erit. *n&hideţi tot)l sistem)l poate 6a&e a&est l)&r) *n lo&)l d)mnea7oastr.saţi tasta 8nter d)p. lo&)l *n &are 7.ereastra terminal A alt. &om)n. 75aţi de&one&tat. te9t simpl.rat ne&esar s.

doriţi s. &onţin. a&estea 7a porni &onsola indi&at. pri7ilegii de administrator pre&)m ad. 6iţi sig)ri &. Lucruri de a(ă 2. ie<im din el s)ntem gata pentr) primele noastre &omen:i. o list. de ap. dire&tor)l *n &are se l)&rea:. 5a elul 261.r)i n)me este filename a6i<ea:. Este )n l)&r) normal *n 8in)9 <i este a<a din &a):a &erinţelor de se&)ritate. pre:ent.)taţi *n ba:a de date " atis 2.m &+te7a &omen:i de &are a7em ne7oie pentr) *n&ep)t.)p.sarea din no) a tastei 8nter.ri ale sistem)l)i &are ne&esit. ni&i m.root/ Este 7alabil <i *n mod)l te9t.a)tenti6i&aţi57.sarea tastei 8nter. Comen(ile N. terminal da&. &onţin)t)l )n)i 6i<ier te9t pe e&ran a6i<ea:. =u 'ă autenti1ica*i ca administrator .a&. de a&ela<i prompter pe &are *l primiţi *n mod)l gra6i&.)taţi )n b)ton de oprire. iar at)n&i &+nd s)nteţi *n e&ran)l de a)tenti6i&are B*n &are treb)ie s. re&)noa<te &a )tili:ator legitim p)teţi primi mai m)lte in6ormaţii n)mite mesa!ele zilei &are pot 6i ori&e. prompter *ntr5o 6ereastr. a&este pro&ed)ri pe sistemele mai noi.2.sarea b)ton)l)i de oprire lansea:. a tre&e prin pro&ed)rile de *n&hidere poate d)&e la distr)gerea sistem)l)i. Futonul de o$rire . )nele sisteme pre&)m 0b)nt) 7. Generalită*i ?&este &omen:i le 7eţi introd)&e d)p. &) 6i<ierele din dire&tor)l de l)&r) pre&)m &omanda dir din . terminare sesi)ne &itiţi paginile din man)al)l &omen:ii comandă &itiţi paginile de in6ormaţii as)pra &omen:ii comandă &. <tim &)m s.?poi treb)ie s.C &.&ar asteris&)ri <i n) 7eţi 7edea &)rsor)l mi<&+nd)5se. ?t)n&i &+nd sistem)l 7. 2. de ap.2. 2) 7eţi obser7a ni&i o indi&aţie a &eea &e introd)&eţi de la tastat)r. introd)&eţi parola )rmat. m)n&a pe )n &ont de )tili:ator obi<n)it. Ca alternati7. &e aţi terminat p. H)nteţi de&one&tat at)n&i &+nd este a6i<at din no) e&ran)l de a)tenti6i&are. an)mite g+nd)ri *nţelepte sa) n) Bdepinde de 6ie&areC.)garea de )tili:atori instalarea pa&hetelor de programe &on6ig)rarea reţelei <i altele de a&est 6el.m la sistem <i s. ?&)m pentr) &. introd)&eţi )n n)me de )tili:ator <i o parol.2.sp+ndit.e&one&tarea se 6a&e prin &omanda logout )rmat. pra&ti&a prin &are sistemele 02=> s.ri <i &on6ig)r. . Pn pl)s este r.r. &a root n)mai pentr) a 6a&e set. s)nteţi *n mod)l 1' .2.r.eoare&e 8in)95)l n) a 6ost proie&tat s.AH s&himb. a&ţionaţi &ore&t 6olosiţi b)ton)l de Aprire at)n&i &+nd 7.siţi imediat &ont)l spe&ial <i &ontin)aţi57. tip)l 6i<ier)l)i al &. Adat. 6ie oprit 6. . Comen(i de a(ă Comanda ls cd director $assGd 1ile filename cat textfile $Gd exit sa) logout man comandă in1o comandă a$ro$os string Ce execută ?6i<ea:.r. 6orţea:. 8e 7om dis&)ta mai t+r:i) *n detali). s.1. parola pentr) )tili:ator)l &)rent a6i<ea:. Aprirea )n)i sistem mai 7e&hi 6. ne a)tenti6i&. 6olosiţi sudo pentr) a n) a7ea ne7oie de a&&es dire&t la )n &ont de administrator. a6i<e:e o &onsideraţie &are s. dire&tor)l s&himb. . a6laţi *n inter6aţa gra6i&. a tre&e prin pro&ed)rile ade&7ate de *n&hidere a sistem)l)i ap.

*n alt. ad. %)t. &)rsor)l la *n&ep)t)l )nei linii de &omand. instalaţi programe noi mod)l pre6erat prin &are obţineţi a&&es &a administrator este s&himbarea identit. Pn spe&ial la *n&ep)t este important s. stim)la obi&ei)l de a &iti paginile man)alelor. 7e:i He&ţi)nea 2.unc*ie CtrlH9 CtrlHC CtrlHD CtrlH8 CtrlHI CtrlHL CtrlH& CtrlH? :ăgeată stânga <i :ăgeată drea$ta %)t. ?&east. Adat. Nom dis&)ta la obie&t str)&t)ra dire&toarelor mai t+r:i). %)t.. intre *n s+nge. 2.. de &ara&ter)l B5C pre&)m *n ls 6a. &are a&ord. H)spend. C <i B .)gaţi )n no) )tili:ator sa) s. ?n)mite &omen:i a) ne7oie neap. o &omand. doriţi s.m. s. 5a elul 262.2. pre&edat. 7. limitat. a&este pri7ilegii imediat.".2. permit s. spe&i6i&aţii despre obie&t)l as)pra &. ?t)n&i &+nd este ne7oie s.&)te *n a&est mod. *n He&ţi)nea !. Pn&hide sesi)nea &)rent. ma4oritatea sar&inilor in&l):+nd 7eri6i&area sistem)l)i &ole&tarea de in6ormaţii <i altele pot 6i 6. de tastarea 8nter adi&. ?&ela<i &ara&ter al )nei opţi)ni poate a7ea )n alt *nţeles da&. Qterge tot &e este a6i<at *n &onsol. program)l &are r)lea:. &arte *n&ear&. A &omand. &)rsor)l &) )n &ara&ter la st+nga sa) la dreapta *n linia de &omand. se &omport. pri7ilegii de root sistem)l 7a &ere parola de administrator. listarea &onţin)t)l)i dire&tor)l)i *n &are ne a6l. )n program 7e:i Capitol)l ". &)m am mai sp)s a&est l)&r) este e7itat *n 0b)nt) prin 6olosirea sudo &omand. &omand. 6a&eţi &+te7a l)&r)ri mai )<or *n &onsola G20 1ash &are 7ine pe aproape ori&e sistem 8in)9 7e:i He&ţi)nea !. pri7ilegii de administrator.!. <i a6i<ea:. 7edeţi &onţin)t)l a&el)i dire&tor *n lo& de &eea &e a6i<ea:. a&ţione:e. Citirea do&)mentaţiei treb)ie s. *n istori&)l &omen:ilor 7e:i He&ţi)nea !. (ermin. Drogramele G20 pot a7ea opţi)ni l)ngi pre&edate de do). &)rsor)l la s6+r<it)l liniei de &omand.C. Nom pre:enta mai m)lte in6ormaţii despre a&este l)&r)ri *n e9er&iţii <i pe par&)rs)l )rm. &arte pot 6i e9e&)tate 6. &itiţi do&)mentaţia sistem)l)i man)alele &omen:ilor de ba:. s)port.sarea tastei 8nter.. di6erit at)n&i &+nd spe&i6i&aţi o opţiune &are este de reg)l. ?rg)mentele )nei &omen:i repre:int. 7. in&l)dem toate re6erinţele.r)i s)bie&t dis&)tat pentr) a 7. Comen:ile pot 6i introd)se &a atare &)m este &a:)l &omen:ii ls. e7itaţi 6olosirea &ont)l)i de administrator root.!. &) tastarea exit sa) logout. similar.m &a )tili:ator obi<n)it o &omand.rat de arg)mente a&este arg)mente 6iind opţionale *n &a:)l altor &omen:i. &. 20 . Bsimilar &) 1a&Ispa&eC. opţi)ni <i arg)mente <i &are dintre ele s)nt 7alide &ons)lt+nd online paginile de a4)tor pentr) &omanda dorit. prompter)l 7e:i Capitol)l ".r)ia &omanda treb)ie s.. Pn&er&aţi s. &ara&tere B5C pre&)m ls 66all.gra6i& sa) *n mod)l te9t )rmate apoi de ap. sa) )n program &are ne&esit. pentr) a insera &ara&tere *n alt lo& de&+t la *n&ep)t)l sa) s6+r<it)l liniei. &omanda simpl. este 6olosit. d)mnea7oastr.t. permisi)ni spe&iale pentr) &. *nseamn. ?&east.r. *ndr)me &. ls )rmat. 0n e9empl) ar 6i ls Eetc )nde dire&tor)l /et" este arg)ment al &omen:ii ls. Himbol)rile B . D)teţi 7eri6i&a da&.. a&ord.n. &e aţi terminat *n&heiaţi sesi)nea &are 7. Com ina*ii de taste în Fash 5astă sau com ina*ii de taste . D)teţi l)&ra pe )n &ont de )tili:ator obi<n)it &are n) a&ord. Pn 8in)9 la 6el &a *n 02=> dire&toarele s)nt separate de &ara&ter)l B E C la 6el &) &el pe &are *l 6olosim *n adresele web B038C.2 Bd)p. C a) *nţeles)ri spe&iale *n dire&toare. pri7ilegii de root pe o perioad.!. ?lte &omen:i n) a) ni&i o opţi)ne.!. 6ie&.2. C0% HT5)rile BZAY(AC <i altele de a&est 6el. &omand.tor)l)i &apitol. Pn &ele mai m)lte &a:)ri at)n&i &+nd lans.tre do&)mentaţia ade&7at. Ca)t.!. Pntr)&+t 7ol)m)l do&)mentaţiei este enorm este imposibil s. Utili(area 1acilită*ilor Fash ?n)mite &ombinaţii de taste 7.ţii )tili:ator)l)i pre&)m se arat. ?proape toate &omen:ile din a&east. Qterge po:iţia &)rent.

!. *n &a:)l *n &are alte 6i<iere n) *n&ep &) primele trei litere din n)mele dire&tor)l)i d)mnea7oastr.esig)r treb)ie s. posibilit. 2a7igare prin terminal Bpentr) a 7edea te9t)l &are a Uie<itV din e&ranC.saţi tasta 5a n) e9ist.tre &onsol. posibilit..sa tasta 5a . tastaţi ls <i ap. 7. tastaţi U)V <i apoi ap. le a6i<e:e pe toate. litere <i ap. 6ie de a4)tor din &om)nitatea 8in)9 dar ori&ine se a<teapt. 7eţi introd)&e )na sa) mai m)lte &ara&tere &are 6a& sistem)l s.saţi tasta (ab de do). mai tastaţi literele UrthereV- . <i la &ompletarea n)melor &omen:ilor. Pn a&ela<i e9empl) da&..!. primele do). *l alegeţi &onsola &ompletea:.saţi tasta 5a <i &onsola 7a &ompleta n)mele *n lo&)l d)mnea7oastr. de &onsol. o posibilitate )ni&. 21 . m)taţi *n dire&tor)l dire"tor_"u_un_nume_foarte_lun# n) treb)ie s. n)mele 6i<ier)l)i <i s&himb. Pn &a:)l *n &are n)mele mai m)ltor 6i<iere *n&ep &) a&elea<i &ara&tere &onsola 7a semnala a&est l)&r) iar ap. este &) ade7. de ba:.esig)r da&. .r. s)nt posibile mai m)lte alegeri. dar 7a protesta din no) din pri&in.ri din tabel)l de mai s)s ne&esit. reg)l. tastaţi tot a&el n)me 6oarte l)ng. e9ist. intr. n) aţi )rmat a&east.sirea &)i7a &are se pri&epe &are are r. . ?rat. .saţi 8nter. 5a 5a 0ltimele do). a n)mel)i dire&tor)l)i 6.a&.e e9empl) da&.saţi 5a 5a din no) 7eţi 7edea &are s)nt a&esteaF da&. a6laţi la s6+r<it)l liniei &) n)mele pe &are doriţi s. &. &) toate &omen:ile disponibile B7e:i He&ţi)nea !. ori 7eţi primi o list. este ne&esar <i ap.bdare <i dore<te s.sarea tastei 5a de do). &) )n semnal a)dio sa) 7ideo ori da&. doriţi s. indi7i:ii *n atit)dinea lor de a n) depinde de nimeni <i de nimi&. )n)l d)r da&. s.)ga literele U66V *n lo&)l d)mnea7oastr. Cara&teristi&a a a&est)i sistem este a&eea &.ţi de&+t &ompletarea de &. <i ap. ori *ntr5)n inter7al s&)rt de timp 7a a6i<a posibilit. .1C.ţi sistem)l 7. da&.saţi din no) 5a sa) 8nter at)n&i &+nd 7. %ergeţi la linia pe &are doriţi s. ?&ela<i l)&r) se apli&. &a d)mnea7oastr. ap. alte dire&toare &are *n&ep &) UdV p)teţi tasta doar cd d <i apoi ap. dire&tor)l &)rent *n &el dorit S da&.ţile pentr) &ompletarea )nei &omen:i sa) a )n)i n)me de 6i<ier. alte posibilit. (astaţi doar &omanda cd dir apoi ap. Cele pre:entate mai s)s s)nt 7alabile pentr) toate n)mele de 6i<iere 6olosite &a arg)mente la &omen:i.ţile pe &are le a7eţi- Pn e9empl)l de mai s)s da&. tastaţi UaV d)p.ţile s)nt prea m)lte 7. Lua*i aminte G20E8in)9 *n&)ra4ea:.2.i pentr) atingerea )n)i s&op. ap. &a d)mnea7oastr. Căutarea de aAutor 2. Completarea &omen:ilor sa) a n)melor de 6i<iereF at)n&i &+nd e9ist. disting.rat )n n)me de dire&tor. se do7ede<te &. *ntreab. mai m)lte posibilit. o repetaţi editaţi5o da&.1.. se&ţi)ne *nainte de a *ntreba pe alt&ine7a iar mod)l *n &are a&est p)n&t de 7edere este e9primat poate 6i mai degrab. doriţi s. 2.:ăgeată în sus sa) :ăgeată în Aos :hi1tH@ageU$ sa) :hi1tH@ageDoGn 5a 2a7igare prin istori&)l &omen:ilor. A &ale de a primi a4)tor este g. a7erti:ea:. s.saţi tasta 8nter pentr) a &on6irma alegerea pre:entat. &+te7a e9pli&aţii s)plimentare. n) e9ist. *ntotdea)na mai m)lte &. 6i *n&er&at )na sa) mai m)lte metode din a&east.saţi tasta 5a &onsola 7a ad.a&.

&)m p)tem obser7a <i *n e9empl)l man man● Drima linie &onţine n)mele &omen:ii despre &are &itiţi <i identi6i&area se&ţi)nii *n &are s)nt lo&ali:ate paginile man. g+ndiţi la o opţi)ne &a la o &ale de e9e&)tare a &omen:ii. program)l n) se *n&hide a)tomat la s6+r<it)l paginilor.!. N. notaţiile tehni&e ale t)t)ror opţi)nilor <iEsa) arg)mentele pe &are le s)port. ● Hinta9a &omen:ii 7. &)m 7eţi 7edea din e9empl)l de mai 4os. Drin arg)ment *nţelegem as)pra &)i este e9er&itat. &omanda respe&ti7.. man &onţine mai m)lte se&ţi)ni standard d)p. ● Este pre:entat n)mele &omen:ii <i o s&)rt. Cele mai m)lte distrib)ţii 6oloses& less pentr) a 7i:)ali:a a&este pagini <i pentr) a na7iga prin ele. C+nd a4)ngeţi la s6+r<it man 7a da &omanda de ie<ire <i &onsola 7a ret)rna prompter)l.2. de 8nter- . ?&este pagini s)nt organi:ate pe &apitole... 22 .toare )rmat.)ta *n a&est inde9 ori&e doriţi 6olosind &omanda a$ro$os. Apţi)nile <i arg)mentele opţionale adi&.2.saţi 8nter- 2a7igaţi la pagina )rm. (astaţi U^V da&.man/ %)lţi )tili:atori *n&ep.!. pe a&esta *l pre6eraţi. D)teţi s.".toare 6olosind tasta Hpa&e. ?n)mite &omen:i n) a) opţi)ni sa) arg)mente.sate ne&ompletate s)nt p)se *ntre simbol)rileU_V <i U `V. *n terminal d)p. des&riere 6olosite <i la inde9area a&estor pagini. ie<iţi din paginile man *nainte de a a4)nge la s6+r<it)l lor sa) da&. (astaţi &omanda )rm. Dentr) mai m)lte in6ormaţii despre pagere mergeţi la He&ţi)nea !.2. D)teţi &. @aginile manualelor . &omanda respe&ti7. &e ap. Citirea paginilor man se 6a&e *ntr5)n terminal at)n&i &+nd s)nteţi *n mod)l gra6i& sa) dire&t *n mod)l te9t da&. @agere Combinaţiile de taste ne&esare pentr) m+n)irea paginilor man depind de pagerul 6olosit de distrib)ţia d)mnea7oastr. 6)rni:ea:. doriţi s. (ot)<i ele s)nt 6oarte bine str)&t)rate d)p. Gie&are pagin. &ele &are pot 6i l.tori se tem de paginile man Bman)alelorC deoare&e a&estea &onţin prea m)lte in6ormaţii.man man. Comen:ile pot a7ea pagini *n mai m)lte se&ţi)ni de e9empl) paginile man din se&ţi)nea )tili:atori paginile din se&ţi)nea administrator)l)i de sistem paginile man din se&ţi)nea programatorilor.o&)mentaţia pentr) man 7a 6i a6i<at. 7. 6olosind tasta UbV. p)teţi *ntoar&e la pagina pre&edent.

e reg)l.● Este ar. se&ţi)ne de&+t &ea pre:entat. &ealalt. Bn) pentr) toate &omen:ileC. Mai multe in1orma*ii 2. 7. doriţi s.!.sim &omanda despre &are se 7orbe<te.!. e9ist. ● C+teodat. ?&este pagini &onţin de reg)l. s)nt pre:entate &ele din se&ţi)nea &) &el mai mi& n)m. . .a&. doriţi s. %% ?n)mite &omen:i a) mai m)lte pagini man. 0tili:atorii e9perimentaţi merg la UHEE ?8HAV prin )tili:area &omen:ii E )rmat.!. ● 3e6erinţe &.tre alte pagini man s)nt date *n se&ţi)nea UHEE ?8HAV.. <i se&ţi)ni spe&i6i&e &omen:ii dis&)tate. man *n se&ţi)nea 1 <i alta *n se&ţi)nea 5. ● Dot 6i a6i<ate in6ormaţii despre a)tor <i li&enţ. <i o des&riere mai detaliat. se&ţi)ne 7i se 7a sp)ne a&est l)&r). manman -a passwd Pn a&est mod &+nd a4)ngeţi la s6+r<it)l primei pagini prin ap.!. . Pntre parante:e este pre:entat n)m. 2.1. &omportament)l &omen:ii *n &onsol.toare. &) des&rierea a&estora.tat. ● H)nt pre:entate <i in6ormaţii despre erorile BanomaliileC &)nos&)te <i )nde s.r)l se&ţi)nii *n &are g. raportaţi alte erori pe &are le5aţi p)tea des&operi. pagina man din se&ţi)nea )rm. ?t)n&i &+nd des&hideţi paginile man 7. ● H)nt des&rise 7ariabilele &are in6l)enţea:.a&. @aginile In1o Pn &a:)l &omen:ilor &a o &ompletare a paginilor man p)teţi &iti paginile =n6o 6olosind &omanda in1o. 6ie pre:entate toate paginile man ale )nei &omen:i )na d)p. .sarea tastei 8nter. a &omen:ii. 7edeţi o alt. &omanda manman 5 passwd . opţi)nile pot 6i &ombinate. de $EE <i ap. n) *n a&east.a&. in6ormaţii mai re&ente <i *ntr5)n 6el mai )<or de )tili:at.sarea tastei :@9C8 7a 6i des&his. Daginile man ale an)mitor &omen:i 6a& trimitere la paginile =n6o. ● H)nt listate opţi)nile *mpre)n. a)tomat spe&i6i&aţi a&est l)&r) d)p.r de identi6i&are.e e9empl) &omanda $assGd are pagin. D)teţi *n&epe prin tastarea &omen:ii in1o info *ntr5)n terminal- 2! . 6olosiţi &a% d)p.

geţi pentr) a na7iga prin te9t <i po:iţionaţi &)rsor)l pe o linie &are *n&epe &) )n asteris& <i &are &onţine &)7+nt)l &heie despre &are doriţi in6ormaţii apoi ap. *n &a:)l &omen:ii cat- 2" . &onţin)t)l dire&tor)l)iC <i a6i<area primei se&ţi)ni din &ole&ţia de pagini man &are &onţine o pagin. *n&epeţi <i &e pagin. Drogram)l in1o 7. introd)&. pe pagina )rm.F n) doar despre browsere web &i <i despre na7igatoare de 6i<iere <i G(D sa) browsere pentr) do&)mentaţie. Pn general o &omand. a7eţi pa&hetele pentr) de:7oltare instalate se 7or a6i<a <i paginile de man)al &are pre:int. e9pli&aţii s&)rte despre )tili:area &omen:ii <i o list. Golosiţi 7 pentr) ie<ire.tor.. )n s)bie&t no) sa) o no). B5 listea:. 2. n) <tiţi &)m s.sarea tastei 8nter 7eţi 7edea mai m)lte in6ormaţii legate de na7igatoarele BbrowsereleC &are s)nt *n sistem)l d)mnea7oastr. &) UB1CV poate 6i 6olosit.a&. e9pli&aţia pe s&)rt re6eritoare la &omand.!. de )n )tili:ator *n&ep. pre:int. sp)nem &. porniţi )n browserF *n a&est &a: p)teţi introd)&e )rm.saţi 8nter. &are arat. *n terminal &omen:ile galeon l2nx sa) o$era deoare&e este limpede &. indi6erent da&. .a&.tor arat. (asta :@9C8 7a a6i<a )rm. <$*iunea 66hel$ Cele mai m)lte &omen:i G20 s)port. ap.toarea &omand.Golosiţi tastele s. a&estea s)nt legate de na7igarea pe web.tor. a opţi)nilor disponibile. mai m)lte in6ormaţii. E9empl)l )rm. de man)al s.toare se tratea:. &omand. Golosiţi tastele @ <i = pentr) a merge la s)bie&t)l anterior sa) )rm.!. d.!. Comen(ile Ghatis #i a$ro$os 0n inde9 &) e9pli&aţii s&)rte despre &omen:i este disponibil prin &omanda Ghatis pre&)m *n e9empl)l de mai 4os- He obser7.!. n) <tiţi de )nde s. opţi)nea 55help &are o6er. H. &itiţi &omanda a$ro$os 7. . programele *n &are a) 6ost s&rise a&este browsere. mai m)lte in6ormaţii despre )tili:area sa. &) pre:entarea &omen:ii ls.!.2. &e se *nt+mpl. o pagin. man *n se&ţi)nea *nt+i mar&at.)p.toarea pagin. 2.- . 0tili:ator)l &are a 6olosit &omanda de mai s)s poate *n&er&a s.

prin ap. EonJueror ca na'igator $entru meniul de aAutor 2a7igator)l pentr) meni)l de a4)tor din Gnome este la 6el de prietenos.o&)mentaţia sistem)l)i <i paginile man s)nt )<or de a&&esat *ntr5o inter6aţ. *ntrer)pere &) orele &hiar *n &.)tarea in6ormaţiilor despre &omanda in1o. p)teţi plimba *n &. de ap.igura 262.toare.)tarea a4)tor)l)i. d)reri de &ap. %arele a7anta4 al inter6eţelor gra6i&e BG0=asC legat de do&)mentaţia sistem)l)i este a&ela &. gra6i&.)tarea &)no<tinţelor de &are a7eţi ne7oie.) personal Bsa) dosar)l personal 5 homeC ori din meni)l Gnome. introd)&eţi Uin6o-EdirV *n bara de adrese 7eţi primi toate paginile =n6o gr)pate pe )tilit..sarea tastei 8nterF 7e:i imaginea )rm. %anager)l de 6i<iere nautilus are )n inde9 din &are p)tem &.sarea i&oniţei &are arat. a&&es la paginile man <i =n6o *ntr5)n mod plin de &)loare <i &are n) d. Lon^)eror administrator)l de 6i<iere din L.!. 25 .t)ri ast6el *n&+t p)teţi 6olosi se&ţi)nea UHEE ?8HAV BNE[= Q=C pentr) a na7iga 6. D)teţi s.E asig)r. =n6o *n &are 7.t)ra Htart)p din meni) sa) prin introd)&erea &omen:ii -onJueror *ntr5)n terminal )rmat. )n &ola& de sal7are sa) prin introd)&erea *ntr5)n terminal a &omen:ii gnome6hel$. . .)ta paginile man <i =n6o &are s)nt legate prin re6erinţe <i prin &are se poate na7iga )<or. Pn a&ela<i mod Uman-lsV 7a a6i<a pagina man pentr) &omanda ls.s)nt pre:entate toate paginile man pentr) &omen:ile &are *n&ep &) UlsV *ntr5)n meni) pe &are *l p)teţi par&)rge *n mod)l der)lare Bs&roll5 downC.2. dire&tor)l t. 9Autor în modul gra1ic 2) 7.r. introd)&eţi *n &+mp)l #ocation Bbara de adreseC &omanda Uin6o-in6oV pentr) a obţine o pagin.!. toate in6ormaţiile *ntr5)n mod *n &are a&estea s)nt &one&tate prin leg.a&.ţi. p)teţi ba:a <i pe a)to&ompletarea n)mel)i &omen:ii. pre:int. prin &are p)tem na7iga *n &. N. este ad)s de Lon^)eror ZandbooI de s&)rt.sarea i&oniţei &are pre:int. 0n &onţin)t e9&elent *n pri7inţa a4)tor)l)i 7.%. Pl p)teţi lansa prin sele&tarea ?ppli&ationsW Zelp din meni)l Gnome prin ap. 2a)til)s se porne<te din linia de &omand. nelini<tiţi da&. . pre6eraţi o inter6aţ.

!. 6ie *n&.m &. )tili:atorii s.2. Pn a&est &a: 7eri6i&aţi da&.a&. 6ie <tears. *n sistem dar s. 8xce$*ii C+te7a &omen:i n) a) do&)mentaţie separat.2. posibilitatea &a do&)mentaţia s. Cei mai m)lţi )tili:atori *n&ep. 2. tradiţional *n mod)l te9t sa) *n mod)l gra6i&. parola d)mnea7oastr. Cons)ltaţi He&ţi)nea !. a sistem)l)i este posibil &a paginile man s.tori de 8in)9 6oloses& o &onsol. 7om *ndr)ma &. dire&tor)l (erminarea )nei sesi)ni a &onsolei ?6i<ea:. pe par&)rs)l a&est)i &)rs 6olosind o 6ereastr.C.etalii despre a&est s)bie&t s)nt pre:entate *n He&ţi)nea $.1. &onsola n) mai este a&ela<i. n) 7a treb)i s. in6ormaţii despre &onţin)t)l )n)i 6i<ier Citiţi paginile =n6o ale )nei &omen:i (erminarea )nei sesi)ni a &onsolei ?rat. ?sta n) *nseamn. a&)m)le:e &)no<tinţe <i s.2.a&. de7in.!.i ale &onsolei program)l d)mnea7oastr. cd exit logout <i $Gd s)nt ast6el de e9&epţii.7om l)&ra *n medi)l liniei de &omand. *n He&ţi)nea $. C) &+t &itiţi mai m)lt.sp)ns)l la o problem. Ele s)nt p. &.!C. ţineţi &ont de 7ariabila MAN'A(). sa) )n s)bie&t ?rat.!. medi)l *n &are r)lea:. ?6i<ea:. in6ormaţii despre o &omand.5. independenţi. Dentr) mai m)lte in6ormaţii despre ele &. . Pn &el mai r. Pn a&est &a: treb)ie s.)tare 7i se ret)rnea:. aţi s&himbat &on6ig)raţia original. din a&est l)&r).r. <tiţi nimi& despre mod)l te9t. reinstalaţi pa&het)l &are &onţine &omanda as)pra &. BHe&ţi)nea !. .). n) le p)teţi a&&esa pentr) &.!. &+t mai &)r+nd )n obi&ei din &itirea do&)mentaţiei. ?m *n7.ţat &+te7a &omen:i5a elul 26!.)taţi prin paginile man sa) =n6o ale &onsolei pe &are o 6olosiţi. &)m se arat. &e7a legat de s)bie&t)l *n &a):. do&)mentaţie &) at+t mai repede 7. 8in)95)l *n&)ra4ea:.2 pentr) mai m)lte detalii despre &onsole. do&)mentaţie pentr) a re)<iF de a&eea d)p. opţi)ne.eoare&e &ost)l pro&esoarelor <i al 3?%5)l)i n) mai este e9orbitant *n :ilele noastre ori&e )tili:ator de 8in)9 poate l)&ra *n mod)l gra6i& <i 7a 6a&e o reg)l. ?n)mite programe sa) pa&hete a) doar )n set de instr)&ţi)ni sa) re6erinţe *n dire&tor)l /u r/ hare/do". sa) problem. ?t)n&i &+nd n) <tiţi r. . . Cons)ltaţi He&ţi)nea !. a<a aţi dorit este o idee 6oarte proast. terminal. )nealt. &onţin)t)l )n)i dire&tor Citiţi paginile de man)al ale )nei &omen:i H&himb. a&&idental Bsper. *ns. &arte. a6laţi 2# . =ne7itabil 7a treb)i s. &)m 7eţi 7edea 7.2. pre:entate *n a&east. pentr) &. dire&tor)l *n &are 7.)tarea prin do&)mentaţie ar treb)i s. ele s)nt parte ale altei &omen:i. 7eţi obi<n)i &) man)alele <i 7eţi *nţelege mai )<or &onţin)t)l a&estora." pentr) detalii.!. a&&idental deoare&e <tergerea a&esteia pentr) &. n) treb)ie s. 6ie prima d)mnea7oastr. Ga&eţi57. Comen(i noi în ca$itolul 2K :ă înce$em Comanda a$ro$os cat cd exit 1ile in1o logout ls man $assGd $Gd Ln*elesul comen(ii Ca)t.tre alte s)rse de do&)mentare pentr) aproape ori&e &omand. prin 6olosirea )neltelor de &. &itiţi m)lt.) &a: e9ist.reia aţi &ons)ltat do&)mentaţia d)p. shell <i s)nt n)mite &omen:i proprii consolei $s ell built%in commands&. &onţin)t)l )n)i 6i<ier sa) a mai m)ltora H&himb.%. &. :umar Histem)l de operare 8in)9 l)&rea:. 1ash.

)n an)mit n)m.toare s)nt importante pentr) &. e7it. E9er&iţiile )rm. ● . @arole ?)tenti6i&aţi57. de )tili:ator <i &) parola. 9utenti1icarea #i deautenti1icarea ● .a&. Ardinea *n &are le 6a&eţi este 6oarte important. 7a 6i UD#p!. pe &are aţi a7)t5o *naintea e9er&iţi)l)i de mai s)s a&east. intraţi *n s)bie&t- ● =ntrod)&eţi &omanda cd blah.saţi tasta 8nter.iaţi &e este in&ore&tC ● ?)tenti6i&aţi57.m s. n) aţi re7enit la parola d)mnea7oastr. p)ne *n sit)aţia de a &iti )nele mesa4e de eroare..ţ.!.2.m *n a le 6a&e. H&himbaţi57. parola *n '(p).1.R ● Pn&er&aţi din no) &) o parol.. 6olosiţi 6a&ilit.). din no) &) )n n)me de )tili:ator ine9istent.aabV. de&+t d)p.) sa) aaa .). &) n)mele de )tili:ator <i parola pe &are le5aţi stabilit pe par&)rs)l instal. 2) )itaţi s. e6e&t)area e9er&iţi)l)ib ?n)mite sisteme pot s.R @arolă nouă .rii. ● H&himbaţi57. parola la lo& d)p. ● ?)tenti6i&aţi57. n) permit. s.. parol.). W Ce se *nt+mpl.r de &i&l)ri de s&himbare a parolelor ori &hiar pot l)a *n &al&)l ambele 7ariabile.eterminaţi mod)l *n &are l)&raţi te9t sa) gra6i&.aa* <i ap. B(. s&himbarea *n &ea original. 2.R 2.*n&er&aţi s. Directoarele =at.R ● Pn&er&aţi &omanda $ssGd *n lo&)l $assGd. 8)aţi aminte la spaţi)l dintre U&dV <i U. 7. pre&)m +. 6a&eţi e9er&iţiile tast+nd &+t mai p)ţine &ara&tere posibileb 2. perse7er. E) l)&re: *n mod)l te9tEgra6i&.Vb Golosiţi &omanda $Gd. re&i&larea parolelor adi&. W Ce se *nt+mpl.. W Ce se *nt+mpl.ea)tenti6i&aţi57. W Ce se *nt+mpl. din no) &) n)mele d)mnea7oastr. 2$ . *n &a:)l d)mnea7oastr. )n an)mit timp sa) d)p.2.R ● =ntrod)&eţi &omanda cd . a4)t. W Ce se *nt+mpl.m s)nt despre &)m se pot 6a&e gre<eli <i &)m p)tem s.ţile o6erite de 1ash *n &eea &e pri7e<te linia de &omand. 8xerci*ii %)lte l)&r)ri din &ele pe &are le *n7.).. &+te7a e9er&iţii &are 7. ridi&ol de simpl.

W Ce se *nt+mpl. W Ce se *nt+mpl. a6laţi &e7a prin 6olosirea &omen:ii cat as)pra l)i U . ls -a. Qtiţi o alt. sa) *n&er&aţi :hi1tH@ageU$ #i :hi1tH@ageDoGn. W Ce se *nt+mpl..t.W Ce se *nt+mpl.R ● %ergeţi la dire&tor)l personal BhomeC &) &omanda cd. posibilitate prin &are s.. distrib)ţie.t. W N. Golosiţi opţi)nea de 2O . a4)ngeţi *n a&est lo&R 2.. W (ip)l 6i<ier)l)i initta! este . s)nt a&esteaR W Neri6i&aţi 6olosind &omanda $Gd. Gi<ier)l initta!%&onţine r. . a4)t.toare. ● Pn&er&aţi &omen:ile cd root Bpentr) )b)nt) cd B.R W 8a &are dire&toare a7eţi a&&esR ● 3epetaţi pas)l " BcdC. W Ce 7edeţiR W Ce &redeţi &.%.i#ierul inittab nu se regăse#te în U untu 2) p)teţi apli&a a&est e9er&iţi) pentr) a&east.VR ● D)teţi s. a6laţi *nţeles)l l)i U .config *n a&east. D)teţi *n&er&a &) Eet"/e*ent+d/r"& default%dar n) este 7orba despre a&ela<i 6i<ier d)p. (astaţi lsF da&. la &omanda cat /et"/e*ent+d/r"&default este di6i&il de *nţelesn..R ● ?6i<aţi &onţin)t)l a&est)i dire&tor.VR ● ?6i<aţi a4)tor)l *n &a:)l &omen:ii cat prin )tili:area opţi)nii 5 5help. ori. ● Golosiţi &omanda cat inittab <i &itiţi r. ordinen. .R ● 8istaţi &onţin)t)l dire&tor)l)i &) a4)tor)l &omen:ii ls. r. &)m se 7ede iar &eea &e se ret)rnea:.. ● =ntrod)&eţi &omanda cd.sp)ns)l &al&)lator)l)i este mai mare de&+t 6ereastra 6a&eţi5o mai l)ng.i#ierele ● H&himbaţi dire&tor)l pe E <i apoi pe et". W Care este mod)l de l)&r) *n &are porne<te &al&)lator)l d)mnea7oastr.sp)ns)l. s.). Pn&er&aţi &omanda 1ile pe a&esta.sp)ns)l la *ntrebarea )rm.R ● 3epetaţi pas)l 2 de do).C.cd . ● =ntrod)&eţi &omanda 1ile . ls.

rare a liniilor ret)rnate pentr) a n)m.si *n pl)s despre cdR ● Citiţi <i *n&er&aţi &eea &e 7.n)m.). Căutarea de aAutor ● Citiţi man intro ● Citiţi man ls ● Citiţi in1o passwd ● =ntrod)&eţi &omanda a$ro$os pwd ● Pn&er&aţi &omanda man sa) in1o as)pra cd W Ce mai p)teţi g. este ret)rnat de &omanda ls 6 6help 2' .ra &+ţi )tili:atori s)nt listaţi *n 6i<ier)l /et"/pa . 2.).d.

dis&)t. &itiţi <i s.siţi 6i<ierele as&)nse sa) pierd)te H. . *ntre )n dire&tor <i )n 6i<ier deoare&e )n dire&tor este doar )n 6i<ier &are &onţine n)mele altor 6i<iere. des&rieţi &ele mai importante 6i<iere in&l)si7 Iernel)l <i shell5)l H. . le 7edem organi:ate pe dis&)l 6i9 *ntr5o str)&t)r. <tergeţi 6i<iere <i dire&toare H.strate *n an)mite lo&)ri. propo:iţie este ade7. !.1.)n sistem pentr) a 6a&e )n 6i<ier sa) )n dire&tor 7i:ibil *n mai m)lte p. din Capitol)l 2 s)ntem gata s. <i 8in)95)l)i este )rm. s&himbaţi permisi)nile a&estora !. Dentr) a ne des&)r&a &) toate a&este 6i<iere *ntr5o manier.rat. &) 6r)n:ele &opa&)l)i &are s)nt 6i<iere obi<n)ite. . Nom dis&)ta *n detali) despre a&este leg. imagine a )n)i &opa& dar 7om a6la mai t+r:i) &. Pn mod normal este re:onabil s. g. Drogramele ser7i&iile te9tele imaginile <i a<a mai departe s)nt toate 6i<iere. terminarea e9er&iţiilor din a&est &apitol 7eţi p)tea-         H.ispo:iti7ele *n general s)nt &onsiderate <i ele 6i<iere din p)n&t)l de 7edere al sistem)l)i.1.1.elurile 1i#ierelor Cele mai m)lte 6i<iere s)nt 6i<iere simple n)mite 6i<iere obi-nuiteF ele &onţin date normale de e9empl) 6i<ierele te9t 6i<ierele e9e&)tabile sa) programele &omen:ile <i r.rţi ale sistem)l)i de 6i<iere.tre )n 6i<ier H. *nţelegeţi <i s.m mai *n detali) despre 6i<ierele <i dire&toarele dintr5)n sistem 8in)9.ţile 6i<ierelor <i s. 0n sistem 8in)9 la 6el &a 02=>5)l n) 6a&e ni&i o di6erenţ.. . ram)rile groase &are a) alte ram)ri iar ram)rile din 7+r6 se termin.me&anismele 6olosite pentr) introd)&erea &omen:ilor <i ret)rnarea r. Dentr) *n&ep)t 7om 6olosi a&east. n) este o imagine &are &oresp)nde *nto&mai &) realitatea. s)ntem obi<n)iţi s. < $ri'ire asu$ra sistemului de 1i#iere din Linux !.ta de asemenea &ele mai importante 6i<iere <i dire&toare 7om 6olosi metode di6erite prin &are p)tem pri7i &onţin)t)l a&estora <i 7om *n7. !0 .ţi *n )tili:area 8in)95)l)i deoare&e n) a) o 7edere de ansambl) as)pra a &e 6el de date s)nt p.1.1. a )n)i sistem 02=> &are se apli&.)p. Nom ar.2.toareaUPntr5)n sistem 02=> ori&e este )n 6i<ierF da&. pe &are o &)noa<tem din %H5. &reaţi s.t)ri H.t)ri. deoare&e e9ist.irectoarele. s&rieţi &alea &. Generalită*i A des&riere simpl.V ?&east. a altor 6i<iere. des&rieţi str)&t)ra de 6i<iere a )n)i sistem 8in)9 H. Nom *n&er&a s.6i<iere &are s)nt o list. a6i<aţi &onţin)t)l )n)i 6i<ier H.sp)ns)rile )n)i program <i altele.in tr)n&hi plea&. ● Cele mai m)lte 6i<iere spe&iale se g. ● /i-iere speciale.1.m organi:area 6i<ierelor *n sistem)l de 6i<iere.ses& *n /de* le 7om dis&)ta mai t+r:i).isI Aperating HystemC de e9empl).i#ierele !.1.sp)ns)rilor. m)taţi <i s. e9plorarea iniţial. ordonat. 6olosiţi mai m)lte tip)ri de leg.)p.Ca$itolul !. %)lţi )tili:atori a) di6i&)lt. Des$re 1i#iere #i sistemul de 1i#iere . ● . &e7a n) este )n 6i<ier at)n&i este )n pro&es. pres)p)nem &. ori&e este )n 6i<ier &onstit)ie o generali:are a&&eptat. . e9pli&. a6i<aţi propriet. #egături. arbores&ent. tot &eea &e *nt+lnim *ntr5)n sistem 8in)9 este )n 6i<ier &) &+te7a e9&epţii.AH B. 6i<iere spe&iale &are s)nt mai m)lt de&+t ni<te simple 6i<iere B&ele n)mite pipes S &one9i)ni <i so&Iets de e9empl)C dar pentr) simpli&itate a sp)ne &.ţa &)m pot 6i &reate m)tate sa) <terse 6i<ierele <i dire&toarele.1.

r.derile de tensi)ne p)tea) &ond)&e la )n de:astr). Dentr) a 6a&e tot)l mai a&&esibil )tili:ator)l)i *n&ep.!.ri. .<)rarea pro&eselor *n reţea prote4ate prin &ontrol)l as)pra a&&es)l)i la sistem)l de 6i<iere. ?&esta este prin&ipal)l moti7 pentr) &are se 6a& partiţion. a )tili:a semanti&a so&Iet5)rilor de reţea. din :ilele *n &are 8in)95)l n) a7ea )n sistem de 6i<iere de tip 4)rnalier iar &.rţirea dis&)l)i 6i9 Bhard disI5)l)iC *n partiţii datele pot 6i gr)pate <i separate. ?&)m *nainte de a ne aple&a as)pra dire&toarelor <i 6i<ierelor importante treb)ie s. *ntr5o parte a sistem)l)i n) 7a p)ne *n peri&ol *ntreg)l &al&)lator.2.rea &i)dat )nora a<a &. a&&idente n)mai datele din partiţia ata&at.t)r.t)ri. .a&.m mai m)lte despre partiţii. 8in)95)l 6olose<te mai m)lt de o partiţie pe a&ela<i dis& &hiar da&.<i &&"olor s)nt &ombinate pre&)m se arat. 'entru Ubuntu.● 0oc1et%uri $de domeniiC.pa neatinse. doar pentr) a 7edea 6el)l 6i<ierelor mai m)lte sisteme *n mod normal )tili:ea:.)n 6el spe&ial de 6i<iere asem. ● des6. Gi<ier spe&ial Ho&Iet 2)mite &one9i)ni BpipeC . !.&)te mai m)lte partiţii este obţinerea )nei se&)ri:. tip)l 6i<ier)l)i )tili:+nd prim)l &ara&ter al 6ie&.. !1 .ispo:iti7 Dentr) a n) a6i<a mere) listarea am. Drin *mp. <i s)nt m+n)ite de administratorii de sistem <i de programatori.rei linii- 5a elul !61. Dentr) &. 7or 6i distr)se *n timp &e datele din &elelalte partiţii 7or s&. raţi)nilor de se&)ritate <i rob)steţe pentr) &. ori&e sistem de operare poate 6a&e sa) <terge partiţii. Des$re $arti*ionare !.se &omport. 0n)l dintre s&op)rile pentr) &are s)nt 6.ţ.tor ambele opţi)ni &. e9e&)te &eea &e doriţi d)mnea7oastr. Ca )tili:ator 7eţi 6olosi doar 6i<iere obi<n)ite 6i<iere e9e&)tabile dire&toare <i leg. o &ale pentr) &om)ni&area *ntre pro&ese 6. ?&est prin&ipi) datea:.n)nţit.1. <i &omanda ls -FD &are p)ne *naintea 6ie&. ?t)n&i &+nd se *nt+mpl.1. doar 7ag.t. (ip)rile spe&iale de 6i<iere s)nt g+ndite pentr) a 6a&e sistem)l s. )n e9empl) simpl). despre partiţionare pentr) &.1.toare &) so&Iet5)rile (CDE=D &are asig)r.ri mai p)terni&e a datelor *n e7ent)alitatea )n)i de:astr). a6i<ea:. 2umite conexiuni $pipe&. )mple dis&)l. De ce $arti*ionarea? Cei mai m)lţi oameni a) o idee &hiar da&. Apţi)nea &l%a &omen:ii ls 7. poate p. *n He&ţi)nea !. este instalat prin pro&ed)ra a)tomat. )n s&ript )n program sa) o apli&aţie web &are *n&epe s.)n )tili:ator &reea:.n. *n7.1.ire&tor 8eg.elul 1i#ierelor în listarea amănun*ită :im ol Ln*elesul sim olului 5 d l & s p b Gi<ier obi<n)it . 2oi 7om 6olosi ls -F pe par&)rs)l a&est)i do&)ment pentr) o a6i<are a tip)l)i de 6i<ier mai la obie&t. =at.r)i n)me de 6i<ier )n)l din &ara&terele UE cdleV pentr) a indi&a 6el)l 6i<ier)l)i. răspunsul la comanda ls ia 3n considerare din oficiu opţiunea --color.1. felul fi-ierelor fiind e4idenţiat prin culorin. *n a&est mod o bre<. mai m)lt sa) mai p)ţin &a so&Iet5)rile <i 6ormea:.2. 0tili:area *n &ontin)are a partiţiilor se datorea:. se &ere o e9pli&aţie.

. soli&ite mai m)lt spaţi) pentr) partiţia swap. o 6iabilitate m. 4ă rugăm să 3nc ideţi unele aplicaţii mai 3nt5i -i 3ncercaţi din nou deoare&e a&east. n) treb)ie s. *n general pe alo&area )n)i spaţi) pe dis&)l 6i9 destinat memoriei swap de o m. *n 4)r de 250 %A pentr) partiţia de root. prin &ara&ter)l U E VC are m.o partiţie swap de 1 GA ● a do)a posibilitate. Histemele mi9te pot a7ea partiţii de date proprii alt)i sistem pre&)m partiţii &are 6oloses& G?( sa) NG?( &a sisteme de 6i<iere pentr) datele spe&i6i&e %H Yindows. l)&r.rit.2.1. 0tilitar)l 1dis. partiţii swap de 512 %A ● a treia posibilitate. Hpaţi)l swap Bindi&at prin s"apC este a&&esibil doar sistem)l)i 6iind as&)ns *n timp)l oper. prote4ea:. a&el program pe o alt.)p. ?t)n&i &+nd instalaţi )n sistem treb)ie s. delo& a&est swap din &a):. (reb)ie ar. <tiţi &)m s. prote4ea:. memorie *n pl)s este mere) la dispo:iţie. pra&ti& n) 7eţi 6i deran4at ni&iodat. &el mai b)n re:)ltat *n &a:)l *n &are soli&itaţi intensi7 sistem)l. a 6ost implementat. 7. Pn a6ar. Nom dis&)ta mai m)lte despre swap odat.o partiţie swap de 512 %A pe 6ie&are dis& 6i9.pe ele s)nt sto&ate datele normale ale )n)i sistem 8in)9 &are in&l)d <i partiţia root ● &are &onţine toate datele &are permit pornirea <i r)larea sistem)l)iF <i partiţia s"ap. 6a&eţi a&est l)&r). 6olosiţi o sol)ţie 3?=. Cele mai m)lte sisteme a) o partiţie root )na sa) mai m)lte partiţii de date <i )na sa) mai m)lte partiţii swap.rii pentr) partiţionare. &. a)tomat.sistem)l are o sing)r.pe do). n) 6iţi a<a de noro&o<i. 6el)ri prin&ipale de partiţii *ntr5)n sistem 8in)9- ● partiţiile de date. Citiţi do&)mentaţia programelor pentr) aspe&tele spe&i6i&e. ?lte sisteme pot s. Pn asemenea sit)aţii treb)ie s. &) d)bl)l memoriei 6i:i&e.rime egal. Golosirea memoriei de pe dis&)l 6i9 este )n pro&es mai lent de&+t 6olosirea &ip)rilor de memorie propri)5:ise dar disponibilitatea memoriei swap asig)r. A instalare standard soli&it. Lernel)l se a6l.eluri #i ti$uri de $arti*ii H)nt do).r)l O2 pentr) swap <i O! pentr) &ele de date &are pot 6i 4)rnaliere Be9t!C sa) normale Be9t2 pe sistemele mai 7e&hiC.riile sistem)l)i )n spaţi) temporar <i dire&tor)l personal BhomeC al )tili:ator)l)i &) drept)ri administrati7e. *mpotri7a blo&)rilor de6e&te sa) erorilor logi&e din sistem)l de 6i<iere. . n) aib. partiţie el n) 7a mai 6)n&ţiona at)n&i &+nd dis&)l este plin. ?n)mite apli&aţii &)m ar 6i ba:ele de date pot s. 7or 6i a6e&tate pe &+nd &elelalte partiţii de sistem sa) de date 7or 6)n&ţiona *n &ontin)are. 6a&eţi tot man)al partiţionarea *n sine.tat. 2) 7. de a&este do). n) a) prin &onstr)&ţie dis&)ri 6i9e. datele n)mai *n &a:)rile de &.do).*n moment)l instal.a&.2. De sistemele 8in)9 p)tem sp)ne &. garantea:.tat 6apt)l &.rii improprii ale dispo:iti7elor de sto&are. )tili:ator)l sto&hea:. %emoria swap sa) 7irt)al. Dentr) a&estea din )rm. . pre&)m *n sistemele 02=> p)tem &ontin)a s. pe o partiţie separat. ar treb)i s.o e9pandare a memoriei 6i:i&e a &al&)lator)l)i memorie *n pl)s pe dis&)l 6i9. . B3ed)ndant ?rray o6 =ne9pensi7e .. Pn an)mite o&a:ii tot)<i s5ar p)tea s.isIsC.&onţine <i partea de a4)tor a<a &. 8in)95)l se ba:ea:. de mesa4e iritante pre&)m Memorie depă-ită. Cele mai m)lte sisteme 8in)9 6oloses& 1dis. memoraţi a&este 7alori. *n m)lte distrib)ţii deoare&e este &el mai important 6i<ier al !2 . dis&)ri 6i9e. sele&taţi tip)l partiţiei man)al <i s. Hwap5)l este a&el l)&r) prin &are ne asig)r.m &. Dartiţiile standard ale 8in)95)l)i a) n)m.dere de tensi)ne sa) de&one&t. sistem)l de 6i<iere de tip 4)rnalier 7.rimea de 1005500 %A <i &onţine 6i<ierele de &on6ig)rare ale sistem)l)i &omen:ile prin&ipale <i programele ser7i&iilor libr. 0ltima opţi)ne 7. de reg)l. *n :ilele noastre <i de alte sisteme de operare &are n) a) nimi& de5a 6a&e &) 02=>5)l. &) pre:entarea pro&eselor *n Capitol)l ".rii. partiţie at)n&i n)mai datele &onţin)te de partiţia *n &a):. Hpaţi)l alo&at memoriei swap poate depinde <i de 7ersi)nea de Iernel. A partiţie root standard Bar. tip)ri 8in)95)l poate l)&ra &) mai m)lte tip)ri de sisteme de 6i<iere pre&)m relati7 mai no)l 3eiser fGH 2GH G?(99 <i alte sisteme de 6i<iere proprii altor sisteme de operare BproprietareC. )n e9empl) pentr) )n sistem &) o memorie 6i:i&. =at. &)m probabil aţi obser7at din e9er&iţi)l de la Capitol)l 1 a&est l)&r) se *nt+mpl.m indi6erent de &eea &e se *nt+mpl. !. de 512 %A- ● prima posibilitate.

Este de pre6erat &a a&est dire&tor s. ori mai mare de&+t memoria 6i:i&. De ser7ere datele sistem)l)i s)nt ţin)te separat de datele )tili:atorilor. a&est l)&r) <i gre)l apas. pentr) in6ormaţii detaliate.e reg)l. . 7eţi g. De sistemele mai mari el sa) ea 7a e9panda o partiţie pe mai m)lte dis&)ri 6i9e 6olosind programe ade&7ate. D)n&t)l de montare de6ine<te lo&)l )n)i set an)me de date *n sistem)l de 6i<iere. di6erit pe ast6el de sisteme- ● o partiţie &are &onţine toate datele ne&esare pentr) pornirea sistem)l)i ● o partiţie &are &onţine 6i<ierele de &on6ig)rare <i programele ser7er)l)i ● )na sa) mai m)lte partiţii &are &onţin date sto&ate *n ser7er pre&)m tabele din ba:ele de date mail5)rile )tili:atorilor arhi7a 6tp et& ● o partiţie &are &onţine programele <i apli&aţiile )tili:ator)l)i ● )na sa) mai m)lte partiţii &are &onţin 6i<iere spe&i6i&e )tili:atorilor Bdire&toarele personaleC ● )na sa) mai m)lte partiţii swap Bmemoria 7irt)al. *n inter6aţ. &.t)im s..g.1.rţirea dis&)l)i 6i9 *n partiţii este 6. Pmp.rţite pe mai m)lte partiţii p)teţi g.)ga altele. se asig)re &. ser7i&ii s)nt ţin)te separat de datele ne&esare a&estor ser7i&ii. 6olosirii *n prin&ipal de &. Drogramele sele&tate pentr) instalare re6le&t. as)pra pa&hetelor )tili:ate *n mod &)rent pre&)m teme atr. dar n) 7. memorie 6i:i&. Dartiţionarea este 6. probleme. ata<.&)t. 3est)l dis&)l)i 6i9 este *mp.tre )na <i a&eea<i persoan.rţi sa) alte s)rse B6optC Adat. programe m)ltimedia internet <i alte ser7i&ii. . A instalare &a staţie de l)&r) standard este destinat. 6ie <i gol. @unctele de montare (oate partiţiile s)nt ata<ate la sistem prin p)n&tele de montare. partiţie &are este indi&at. <i iat. ?t)n&i &+nd ast6el de in6ormaţii s)nt *mp.orim s. (ot)l este p)s laolalt.sistem)l)i.rit sa) mail5)rile B64arC o partiţie pentr) programele de:7oltate de terţe p.ri prestabilite optimi:ate pentr) staţii de l)&r) B)tili:atori de ni7el medi)C sa) ser7ere &) s&op general a&&ept+nd *n a&ela<i timp <i partiţionarea man)al. *n sistem. ele&troni&.toare pentr) spaţi)l de l)&r) )nelte pentr) de:7oltare programe pentr) &lient)l de po<t. o partiţie &are are )rm. pe o partiţie mare spaţi)l alo&at pentr) swap este setat la o m. &e aţi 6. se g. staţia ta de l)&r) este gata asig)r+nd &el mai mare spaţi) disponibil pe dis&)l 6i9 pentr) 6olosinţa personal. ?n)mite pro&ese asig)rate de ser7er &)m ar 6i ba:ele de date pot soli&ita mai m)lt swap de&+t de obi&eiF &itiţi do&)mentaţia spe&i6i&.a&. de administrator)l de sistem. Cele mai m)lte distrib)ţii permit set. .&)t. De par&)rs)l pro&es)l)i de instalare p)teţi de6ini propri)l tipar de partiţionare 6olosind 6ie )nealta spe&i6i&. . !.ri per6ormanţele swap5)l este di7i:at *n mai m)lte partiţii. este <i &a:)l distrib)ţiei alese de d)mnea7oastr.e e9empl).ţii sa) tip)l)i partiţiilor e9istente este posibil.seas&.si )rm. partiţiile s)nt &one&tate prin partiţia root. Pn a&east.C Her7erele a) mai m)lt. partiţie *n sistem)l de 6i<iere *ntr5)n dire&tor n)mit /opt/media. Dentr) a m. pentr) datele &are aparţin )tili:ator)l)i B6 omeC o partiţie pentr) sto&area datelor temporare pre&)m 6i<ierele de tip. dar &) de:a7anta4)l posibilelor pierderi de date *n &a:)l sit)aţiilor &are ridi&.!. distrib)ţiei alese &are este pre:entat. 6a&eţi a&est l)&r). gra6i&..espre &)m se 6a&e a&est l)&r) 7om 7orbi tot *n a&est !! .toarele dire&toare- .&)t partiţiile mai p)teţi doar ad. pe o sing)r. partiţie &)m ar 6i *n &a:)l )nei instal.rime de do). pe mod)l te9t &) &are p)teţi 6a&e partiţii <i alege tip)l a&estora. <i de&i mai m)lt spaţi) alo&at pentr) swap. ba:at.rţit *n partiţii de date de<i este posibil &a toate in6ormaţiile &are n) s)nt deosebit de importante pentr) 6)n&ţionarea sistem)l)i s. Dentr) a 6a&e a&est l)&r) administrator)l de sistem treb)ie s.2.ri standard pentr) staţii de l)&r).si o partiţie 6boot &are &onţine Iernel)l <i 6i<ierele de date &are *l a&ompania:. H&himbarea &apa&it. dire&tor)l /opt/media e9ist. Drogramele &are o6er.. ?&este dire&toare goale 7or 6i p)n&t)l de start al partiţiilor &are 7or 6i ata<ate la ele. 6ie 1dis.se d. s6.m a&east.o )nealt. prin &ara&ter)l B E C s)nt &reate ni<te dire&toare.tor)l tipar- ● ● ● ● o partiţie pentr) programele )tili:ator)l)i B6usrC o partiţie 6olosit.

a) mai m)lte 6a&ilit. . D)teţi obţine in6ormaţii despre partiţii <i p)n&tele lor de montare prin &omanda d1 B&are 7ine de la dis1 full % disc plin sa) dis1 free 7 disc liberC. De )n sistem 8in)9 standard 7eţi g. 5i$arul sistemului de 1i#iere din Linux !" . ?poi )tili:+nd &omanda mount administrator)l poate ata<a partiţia la sistem.igura !61. Mai multe des$re ti$arul sistemului de 1i#iere !.a&.si &.1. *n mediile &orporatiste.N. arbores&ent..1. date mai prietenoase &) )tili:ator)l. 3eţineţi &.ţi <i *n general s)nt mai b)ne. %% !. . Comanda d1 a6i<ea:.&apitol. &e$re(entare Gi<ierele din 8in)9 s)nt pre:entate prin &on7enţie &a o str)&t)r. tipar)l sistem)l)i de 6i<iere se *n&adrea:. opţi)nea &h% sa) uman readable 7 inteligibilă &are o6er. Pn 8in)9 d1 este 7ersi)nea G20 <i s)port. 7eri6i&aţi &onţin)t)l dire&tor)l)i /opt/media &are era gol 7eţi &onstata &.!. in6ormaţii doar despre partiţiile a&ti7e <i &are n) s)nt de tip)l swap. pe medi)l montat Bdis& 6i9 sa) partiţie a dis&)l)i 6i9 C. memorie 6lash 0H1 sa) alte dispo:iti7e de sto&areC. Ele pot in&l)de partiţii ale altor sisteme din reţea pre&)m *n e9empl)l de mai 4os *n &are dire&toarele personale s)nt montate dintr5)n ser7er de 6i<iere a&&esat prin reţea o sit)aţie des *nt+lnit.1. *n s&hema pre:entat. .!. mai 4os. ma<inile 02=> a) propria 7ersi)ne a &omen:ii d1 <i propriile 7ersi)ni ale altor &omen:i. Comportament)l a&estora este a&ela<i *n mod obi<n)it dar 7ersi)nile G20 ale )neltelor de ba:. el &onţine a&)m 6i<ierele <i dire&toarele &are e9ist.

sistem)l de 6i<iere 7irt)al *n detali).n. n) *l 6olosiţi pentr) a sal7a &e7ab Drograme libr.toare de sistem &are e9ist. Htr)&t)ra arbores&ent. a sistem)l)i &are este <ters la repornire a<a &. dire&toarele pot 6i ad.d. Dentr) s&op)ri di7erse D)n&t)l standard de montare pentr) sisteme de 6i<iere e9terne &)m ar 6i C. 8o& de sto&are pentr) toate 6i<ierele 7ariabile <i temporare &reate de )tili:atori pre&)m 6i<iere 4)rnal po<t. C)m p)teţi a6la &.&in. . <i Eroot dire&tor)l personal BhomeC al )tili:ator)l)i root &el &) pri7ilegii administrati7e.r&.&inaV sistem)l)i de 6i<iere. BrootC s)nt adesea pre&edate de &ara&ter)l B E C pentr) a indi&a po:iţia a&estora <i pentr) a e7ita &on6):ia &) alte dire&toare &are pot a7ea a&ela<i n)me. pe palier)l imediat )rm.r&ate de pe =nternet sa) 6i<iere &are p. l)&raţi pe )n sistem no) este o idee b)n.strea:. Gi<ierele ne&esare pornirii sistem)l)i <i Iernel)l *mlinu.ire&tor)l personal al administrator)l)i de sistem.. e9ploraţi dire&tor)l r. Gr)b 7ine de la G3and 0ni6ied 1oot 8oader <i este o *n&er&are de a s&. s. 2i&i n)mele dire&toarelor pre:entate mai s)s n) s)nt neap. ?&est dire&tor &are &onţine toate dire&toarele <i 6i<ierele sistem)l)i este n)mit directorul root sa) Ur. ele&troni&.siteC *n dire&tor)l prin&ipal.pa de di7ersele *n&.a. Hpaţi) pentr) 6olosinţa temporar.C drept !5 Eroot Esbin Etmp E)sr E7ar . str)&t)ra poate 7aria pentr) &. terminal.d. a:i. 2) *l <tergeţib Gi<ierele libr. Pn 6)n&ţie de administrator)l sistem)l)i de distrib)ţie <i de destinaţia &al&)lator)l)i *n &a):. *nainte de s&rierea a&est)ia. *n a<teptare 6i<iere &are a<teapt.rat ne&esare *n a&east.toare &) &ele din Dano)l de &ontrol al Yindows5)l)i. dorinţ. al a&est)ia. imaginea )n)i C.root/ Director Ebin Eboot Ede7 Eet& Ehome Einitrd Elib Elostg6o)nd Emis& Emnt Enet Eopt Epro& Con*inut Drograme obi<n)ite 6olosite de sistem de administrator)l sistem)l)i <i de )tili:atori. B*n an)mite distrib)ţiiC =n6ormaţii pentr) pornirea sistem)l)i.?&esta este tipar)l )n)i sistem 3edZat.tor dire&tor)l)i r.ire&toarele &are se a6l.rei partiţii *i aparţine )n dire&torR Golosind &omanda d1 &) )n p)n&t B. *ntr5o 6ereastr. % Conţine re6erinţe la toate e&hipamentele peri6eri&e &are s)nt repre:entate &a 6i<iere &) propriet. &e p)teţi obţine- 5a elul !62.F ele s)nt doar o &on7enţie.rţi 0n sistem de 6i<iere 7irt)al &are &onţine in6ormaţii despre res)rsele sistem)l)i. s. :u directoarele directorului rădăcină .riilor &are in&l)d 6i<ierele programelor 6olosite de sistem sa) de )tili:atori. Gi<ierele sal7ate *n )rma a7ariilor s)nt *n a&est dire&tor. D)n&t)l standard de montare pentr) sistemele de 6i<iere din reţea Conţine *n mod normal programe de la terţe p.ire&toarele personale ale )tili:atorilor obi<n)iţi. a sistem)l)i de 6i<iere *n&epe &) tr)n&hi)l indi&at de &ara&ter)l B E C.. %ai m)lte in6ormaţii despre *nţeles)l 6i<ierelor din pro"% s)nt obţin)te prin &omanda man proc introd)s.ţi spe&iale. . =at. 3emar&aţi di6erenţa dintre E dire&tor)l r.rite 6i<iere des&. . Drogramele 6olosite de sistem <i de administrator)l)i sistem)l)i.rii do&)mentaţie <. ?t)n&i &+nd *n&epeţi s.&in.d. 6ie tip. Gie&are partiţie are )n lostg6o)nd Bpierd)te <i g. Cele mai importante 6i<iere de &on6ig)rare ale sistem)l)i s)nt *n dire&tor)l /et" a&est dire&tor &onţin+nd date asem.)gate sa) s&oase d)p. 6orm.53A% sa) &amere digitale. Pn )nele distrib)ţii re&ente datele #ru!.&in. Gi<ier)l pro"+t/t dis&)t.d. pentr) toate programele 6olosite de )tili:atori.

s. ?t)n&i &+nd )n dis& 6i9 este iniţiali:at &a medi) de sto&are *n mod obi<n)it pe par&)rs)l pro&es)l)i de instalare a sistem)l)i sa) at)n&i &+nd s)nt ad. Pntr5)n sistem de 6i<iere )n 6i<ier este repre:entat de )n p)n&t sa) nod BinodeC )n 6el de serie &are &onţine in6ormaţii despre datele &are indi7id)ali:ea:. se a&&epte &.2. ne ba:.ţile 6i<ier)l)i in&l)si7 lo&)l 6i:i& de pe dis&)l 6i9 *n &are se a6l. *n listarea &omplet. . . Gie&are partiţie are )n sistem de 6i<iere propri). imediat s)b dire&tor)l r.2. alte opţi)niC.tre 6i<ier)l respe&ti7 Bs)bie&t detaliat pe par&)rs)l a&est)i &apitolC. 5rasee .r)l de leg. Cal&)lator)l *ns. arbores&ent.. .ata <i ora la &are 6i<ier)l a 6ost &reat des&his <i editat. Pn a&est nod s)nt )rm..". Dermisi)nile &are s)nt ata<ate 6i<ier)l)i &ons)ltaţi He&ţi)nea !. a *ntreg)l)i sistem dar n) este &hiar a<a de simpl). e9e&)te o &omand. e9&epţie.ses& ai&i dire&toarele 6i<ierele spe&iale leg. arbores&ent. (ip)l 6i<ier)l)i Bobi<n)it dire&tor .&in.1.ata <i ora la &are a&este in6ormaţii &onţin)te de nod a) 6ost s&himbate.r)l)i ma9im de 6i<iere de toate tip)rile Bse reg. Citiţi mai m)lte despre a&est s)bie&t *n man hier.rimea 6i<ier)l)i.)gate dis&)ri noi )n)i sistem este &reat.reia aparţine dire&tor)l *n &are ne a6l.m <i in6ormaţii despre spaţi)l )tili:at pe a&east. )n an)me 6i<ier. 0tili:atorii pot a6i<a n)m. la O Io de memorie ai medi)l)i de sto&are. 2)m. 6ie&are dire&tor &are se a6l.toarele in6ormaţii- ● ● ● ● ● ● ● ● .$ath M adresăD cale/ ?t)n&i &+nd doriţi &a sistem)l s.m pe e9istenţa )n)i nod la 6ie&are 2 p+n.r)l nod)rilor prin opţi)nea &i%a &omen:ii ls.d. 6i<ierele <i dire&toarele s)nt ordonate *ntr5o str)&t)r. partiţia &.C. m)lţimea a&estor nod)ri o m)lţime &are are )n n)m.r. pentr) !# . partiţie- Ca reg)l.t)rile et&.. daţi adresa ei &omplet. D)tem so&oti &. ne imagin. <rientarea $rin sistemul de 1i#iere !..str+nd in6ormaţii despre propriet. Elementele a&estei m)lţimi &oresp)nd n)m. Gie&are nod des&rie str)&t)ra datelor a6late pe dis&)l 6i9 p.r)ia a&esta aparţine.strate *ntr5)n dire&tor spe&ial dedi&at 6i<ierelor. pe &are )tili:atorii o pot *nţelege.a&. n) *nţelege nimi& din noţi)nea de &opa& sa) str)&t)r.C &are pot e9ista pe a&eea<i partiţie. A adres. ?&este in6ormaţii s)nt p.eţin. sto&at pe dis&)l 6i9.). Hing)rele in6ormaţii &are n) s)nt in&l)se *ntr5)n nod s)nt &ele re6eritoare la n)mele 6i<ier)l)i <i dire&tor)l s.&)i aparţine <i )nde se a6l.1. pe partiţia root &) o sing)r. %. 2od)rile a) alo&at )n spaţi) spe&ial pe dis&)l 6i9. la &omanda d1 Bsa) d1 -h 6. Gie&are partiţie are set)ri proprii de nod)riF pe )n sistem &) mai m)lte partiţii pot e9ista 6i<iere &) n)mere de serie identi&e. arbores&ent. n) 6ie a6i<at &a intrare separat.m toate a&este sisteme de 6i<iere *mpre)n. n) treb)ie s. :istemul de 1i#iere a#a cum este în realitate Dentr) &ei mai m)lţi )tili:atori <i *n &a:)l sar&inilor obi<n)ite de administrare a sistem)l)i este s)6i&ient s.t)ri &. ne p)tem 6orma o idee despre str)&t)ra arbores&ent. !. lo&)l 6i:i& pe dis&)l 6i9 o&)pat de 6i<ier. &are arat. se a6l.1.!. Drin &ompararea n)melor 6i<ierelor <i a nod)rilor sistem)l &onstr)ie<te o str)&t)r.r 6i9 limitat de elemente. a&el 6i<ier. !. ?t)n&i &+nd 6a&em )n 6i<ier no) el prime<te )n nod liber. ret)rnat.tor)l <i gr)p)l &.2.opţi)ne se a6i<ea:.

. =at.)tarea programelor soli&itate. ?&east. . problem.e *ndat. se &ontin).toarea 6. *n 6ormat)l B inBls pentr) a lista &onţin)t)l dire&tor)l)i &)rent. *n medi)l alt)i )tili:ator &) &ondiţia s.) personal &are &onţine )n program n)mit tot Gc.ses& 6i<iere e9e&)tabile pentr) &a )tili:atorii s. ordinea *n &are s)nt disp)se dire&toarele &onţin)te de 7ariabil. &a)te *n dire&tor)l personal la s6+r<it!$ .) personal este g. a&ele dire&toare din sistem *n &are se g.i B*ntotdea)na e9ist.)tarea prin 7ariabila de medi) a&est program este &el e9e&)tat iar &eea &e i se sp)ne s. mai m)lte &. remar&aţi 6olosirea &omen:ii su Bs&himb. a 6i separate prin ap. o potri7ire &. mai m)lte &.m s.)tarea este oprit.sit. &) )rm. &hiar da&.e9e&)tarea a&elei &omen:i. a&est )tili:ator are )n dire&tor !in *n dire&tor)l s. &. 6olosim a&east.tor )tili:atoarea <tie &.C% N. prin 6olosirea &omen:ii Ghich &) opţi)nea &a. &on6ig)raţiei 7ariabilei 'A() Badi&. ?st6el 'A() &onţine m)lte dire&toare &are a) *n n)mele lor !in d)p. e9ist. 7eri6i&e n)m. a &omen:ii pe &are o dore<te &are poate 6i a6lat. )n )tili:ator 6olose<te mai 6re&7ent programe din alte dire&toare el poate s&himba &omportament)l 7ariabilei de medi) pentr) &a a&easta s. ?&est l)&r) poate s.e e9empl) <tim despre &omanda ls &.r. de a&este sit)aţii. des&hideţi o &onsol. e9e&)te n) este re&)nos&)t a<a &. n) toate dire&toarele din 7ariabila de medi) a) 6ost &er&etate. *n dire&tor)l /!in B7eri6i&aţi &) Ghich -a lsC tot)<i n) treb)ie s.r. imaginea de mai 4os.i6erenţa este datorat. 7ariabil. &)m ne arat. *n dire&tor)l s. *n 8in)9C. 6)rni:e:e adresa &omplet. e9ist. &. Cara&ter)l B X C ne arat. )tili:ator)lC &are 7. an)le:e &omanda prin &ombinaţia de taste CtrlHC deoare&e n) se *nt+mpl.r)l de linii dintr5)n 6i<ier prin &omanda Gc Bword &o)nt S n)m. linia &)rent. &)noa<teţi parola a&el)i )tili:ator. . memore:e adresele &omen:ilor sa) s.sit prim)l la &. )n program n)mit sendsms prin &are poate trimite mesa4e H%H <i &.eoare&e program)l Gc &are se a6l. &omand. &e este g. )n e9empl) *n &are )n )tili:ator dore<te s. listea:. n) 6ie obligaţi s. pentr) a6i<area &onţin)t)l)i BUhVC 7ariabilei 'A()% Pn a&est e9empl) dire&toarele /opt/lo"al/!in /u r/011R2/!in % /u r/!in /u r/ !in <i /!in%s)nt e9plorate 6re&7ent *n &. Pn e9empl)l )rm.i pentr) a re:ol7a o problem. permite s. nimi&- Comanda Ghich ne arat. .sarea tastei 8nter. &ond)&. . Nariabila de medi) 'A() se o&)p. la sit)aţii nea<teptate. Dentr) a re:ol7a a&east. r)g. treb)ie oprit.)na ar 6i reden)mirea program)l)i Gc propri) )tili:ator)l)i sa) )tili:ator)l poate s. se a6l. taste:e 6oarte m)lte &ara&tere. Comanda echo este 6olosit.a&. &)7inteleC dar treb)ie s. )n alt )tili:ator al a&el)ia<i sistem *l poate 6olosi dar ea n) *l poate a&&esa.

sp)n s. de:7oltatorilor Iernel)l)i n)mai pe a&est s)bie&t prin &are se tratea:. &+te7a e9emple- ● ?t)n&i &+nd doriţi s. *n dire&tor)l personal al )tili:ator)l)iC <i !in/.. (raseele &are n) *n&ep &) E s)nt &onsiderate trasee relati7e. <tiţi &.2. Eernelul Lernel)l este inima sistem)l)i.shell6ul/ !." &are se g. =at.C pentr) dire&tor)l &)rent <i dire&tor)l s)perior. &ompilaţi din &od)l5s)rs." B6i<ier &are se a6l. permanente prin ad. o6er.ri s.&in. !O . S rootC. &om)ni&aţiile dintre dispo:iti7ele sistem)l)i. spe&ial.2 7om *n7. A m)lţime de alte sar&ini importante s)nt e9e&)tate de Iernel at+t de m)lte *n&+t e9ist. de dis&)ţii destinat. El asig)r. !.!. la 6i<ierele de &on6ig)rare ale &onsolei. )n 7ol)m impresionant de in6ormaţii.2.1.stra &omportament)l iniţial al 7ariabilei de medi). este *n des6. adesea instr)&ţi)ni &are 7.es&hiderea )nei noi sesi)ni &hiar *n &a:)l *n &are sesi)nea &)rent.:chim ările nu sunt $ermanenteC (reb)ie s.se<te *n alt.&)te &on6):iin)mai )n sing)r 6i<ier din sistem &oresp)nde a&est)i trase). s&himb. parte a sistem)l)i.2. .!. de7in. . &are este trase)l pe &are treb)ie s.2. Pn He&ţi)nea $. &a pornind de la tr)n&hi)l &opa&)l)i B E sa) dire&tor)l r. dea)tenti6i&aţiC.C <i B.5l )rmaţi *n str)&t)ra de 6i<iere pentr) a a4)nge la )n an)mit 6i<ier poate 6i des&ris.Bcon1igure &are porne<te program)l configure din dire&tor)l &)rent B&el &are 7ine &) no)l &odC <i n) alt program &on6ig)re &are se g. at)n&i &+nd 6olosiţi &omanda ex$ort *ntr5o &onsol. .<)rare 7a p. o list. Dentr) moment este s)6i&ient s. &e 7. este &el mai important 6i<ier al sistem)l)i. de e9empl)l pe &are l5am o6erit mai s)s.is&)tarea Iernel)l)i *n detali) ne5ar p)rta prea departe de s&op)l a&est)i ghid. !. Pn 6i<ierele Z(%8 traseele relati7e s)nt 6olosite la reali:area )nor pagini &are pot 6i )<or m)tate *n alte lo&)ri- ● ● 3emar&aţi di6erenţele din &apt)ra de e&ran de mai 4os- !. Ce este o consolă? ?t)n&i &+nd am &. <tiţi despre a&esta &.2. r)laţi &omanda .2.2. Cele mai im$ortante 1i#iere #i directoare !.)garea liniilor *n &a):.!.!.rile s)nt temporare ele 6iind 7alide doar pentr) sesi)nea &)rent. Bp+n. Consola . Pn a&est &a: trase)l *n&epe &) &ara&ter)l B E C <i este den)mit trase) absol)t deoare&e n) pot 6i 6. Dentr) traseele relati7e 7om 6olosi *ntotdea)na &ara&terele B.e asemenea Iernel)l porne<te <i opre<te pro&esele <i ser7i&iile e9a&t at)n&i &+nd este ne7oie.2.ţi.)tat o de6iniţie potri7it. 5rasee a solute #i relati'e A adres.se<te *n dire&tor)l /u r &on6):ie re6le&tat. &on&ept)l)i de consolă am *nt+mpinat m)lte gre)t.1.ţa &)m p)tem 6a&e &a a&este s&himb. do&)mentaţia de instalare 7. Pn sit)aţia *n &are trase)l n) *n&epe &) &ara&ter)l B E C pot e9ista &on6):ii pre&)m a&eea dintre 3/!in/.d.

● ash sa) &onsola 1o)rne ?gain B1o)rne ?gain HZellC.!.. se a6l. A *ns)<ire s)plimentar. &) alta introd)&eţi n)mele &onsolei pe &are o doriţi *ntr5)n terminal a&ti7.2.tori. este a&eea prin &are se poate reali:a a)tomati:area sar&inilor. 5i$uri de console . din sistemele 02=> 6olosit. <i 6le9ibil. Consola permite )tili:atorilor s.ar *n a&est limba4 &al&)lator)l &ond)&e &on7ersaţia )tili:ator)l a7+nd doar )n rol pasi7 *n &are poate alege doar dintre sar&inile &are *i s)nt o6erite. Consola pe de alt. Este gre) pentr) )n programator s. intera&ţi)nea dintre sistem <i )tili:atorii a&est)iaV. de o linie asem. *l a&ti7ea:. &onsolele e9istente *ntr5)n sistem 8in)9- Consolă Fourne simulată 8)aţi aminte &. Consola este mai m)lt de&+t at+t. Histem)l g.ţile lor *ntr5o inter6aţ.este apre&iat. arat.)p..toarea- Dentr) a s&himba o &onsol.este o de:7oltare a &onsolei C mai prietenoas.E9ist. se mani6est. Cea mai potri7it. o leg.U&onsola este )n interpretor de &omen:i &ompatibil &) limba4)l shV <i se termin.2. Consola impli&it.rilor din 'A() <i 6iind 7orba despre )n 6i<ier e9e&)tabil BprogramC &onsola &)rent. Na 6i a6i<at )n alt prompter deoare&e 6ie&are &onsol. )n program mi& &) &+te7a 6a&ilit. ?mbii parteneri s)nt egali a<a &. *n 6i<ier)l /et"/pa . Gi<ier)l /et"/ hell 7.toare &) &ea a limba4)l)i de programare C.e&i &onsola 1o)rne ?gain este &ompatibil.se<te dire&tor)l *n &are apare n)mele introd)s de d)mnea7oastr.este &onsola standard G20 int)iti7. <i e9e&)t. imagine este a&eea potri7it &. . =n7ers)l n) este 7alabil *ntotdea)na. &omportament)l &onsolei sh..t)r. a sistem)l)i d)mnea7oastr. Cei mai m)lţi )tili:atori 6oloses& alt limba4 &el al &li&)l)i de ma)s de:7oltat pentr) spaţi)l de l)&r).tat. *n a&este sisteme sa) *n mediile *nr)dite &) 02=>5)l. mai este n)mit. *n medi)l 02=>. *n a&est 6el. ?t)n&i &+nd este *n mod)l &ompatibil DAH=> &onsola ash em)lea:.sinta9a a&estei &onsole este asem. ● csh sa) &onsola C. prin &are &om)ni&aţi &) sistem)l deoare&e permite o &om)ni&are *n ambele sens)ri *n &are d)mnea7oastr. *ndeosebi de programatori. prin )tili:area set. &)m oamenii &)nos& mai m)lte limbi <i diale&te &al&)lator)l *nţelege <i el mai m)lte tip)ri de &onsole- ● sh sa) &onsola 1o)rne. &onsol. parte este o &ale a7ansat. tot 6el)l de de6iniţii &are *n&ep &) simpla &omparaţie &are sp)ne V&onsola este pre&)m 7olan)l )nei ma<iniV in&l)d de6iniţia dest)l de 7ag. ● -sh sa) &onsola Lorn. gra6i&.reia &onsola este o &ale de &om)ni&are &) sistem)l )n limba4.n. de ba:. din man)al)l 1ash. !. *ntr5)n mod aparte- !' . Este o de:7oltare a &onsolei 1o)rneF *n &on6ig)raţia standard este )n &o<mar pentr) )tili:atorii *n&ep. p)terni&. la *ndem+na &elor a7ansaţi sa) pro6esioni<ti.toare &) )rm.tori este *n a&ela<i timp o )nealt. 6oloseas&. sistem)l *ntr5)n mod 6le9ibil. in&l)d. . &) &onsola 1o)rne&omen:ile &are merg *n sh 7or 6)n&ţiona <i *n ash.&onsola original.2. Este soli&itat. dire&tor)l /!in/ h &onţine de reg)l.tre &onsola 1ash e9e&)tat. (oate e9emplele <i e9er&iţiile din a&east. &. pentr) )tili:atorii *n&ep. ?&east. superconsola 1o)rne deoare&e &onţine mai m)lte s)plimente <i mod)le. U&onsola asig)r. &) e9presia <i mai obs&)r.. Este o &onsol. mai m)lt de persoanele &are a) e9perienţ. *n mod)l de &ompatibilitate &) &onsola 1o)rne at)n&i &+nd este adresat. *n&. p)teţi &hiar prel)a iniţiati7a. toate opţi)nile <i toate &omen:ile &) posibilit.n. Pn 8in)9 ash este &onsola standard pentr) )tili:atorii obi<n)iţi. .e a&eea inter6eţele gra6i&e BG0=asC s)nt mai p)ţin &apabile de&+t &omanda sa) &omen:ile &are s)nt in&l)se *n s)port)l Bba&Iend5)lC sistem)l)i. pot 6i testate noi idei.ţi. 3e&omandat. ● tcsh sa) &onsola ()rbo C. &) )tili:atorii <i mai rapid.d <i este ar. &arte 6oloses& &onsola ash.

si Juota at)n&i n) este apli&at.<irea limitelor poate 6i tolerat. D)teţi 7edea da&.- /*ar/mu i"/al!um /arno/<881 *n dire&tor)l ima#e De par&)rs)l a&est)i &apitol 7om 7orbi despre &omen:ile pe &are le 6olosim *n gestionarea 6i<ierelor "0 .dosarul/ dumnea'oastră $ersonal . =u găsi*i Juota? . . posibilitate ar 6i a&eea *n &are administrator)l de sistem optea:.ator B/nethome/5our_u er_nameC.ator% B/path_to_home/u er_nameC. bateţi &ap)l prea m)lt &) el.2.si.a&. <i la obie&t. Ari&are ar 6i trase)l dire&tor)l)i personal n) treb)ie s. &) a4)tor)l &omen:ii Juota- Pn &a:)l *n &are s)nt alo&ate &ote 7eţi 7edea o list. ni&i o limitare *n )tili:area sistem)l)i de 6i<iere.ire&tor)l personal este destinaţia impli&it. *n dire&tor)l s. n) <tiţi &e &onsol. pres&)rtarea de la /tra eul% "4tre dire"torul per onal/numele t4u de utili. Comanda e&ho 7a a6i<a &onţin)t)l a&estei 7ariabile- D)teţi 6a&e absol)t ori&e doriţi *n dire&tor)l personal. de graţie &) p)ţine restri&ţii sa) 6. ?&ela<i dire&tor poate s. o &ot. din dire&tor)l &are se a6l. se a6le pe dis&)l 6i9 al )n)i ser7er de 6i<iere din reţeaF *n a&est &a: dire&tor)l personal poate 6i g. =at.rile spe&i6i&e. =n6ormaţii detaliate pot 6i g.2.r. alo&e o &ot. 7. pe o perioad. este alo&at.) personal 6olosind o &omand.!.ME a<a &.r)i )tili:ator.ire&tor)l personal este indi&at de &ara&ter)l BiC &are repre:int. Ce consolă 1olosesc? . (rase)l &ore&t al dire&tor)l)i d)mnea7oastr.rimea partiţiei sa) &+teodat. ?lt.sit la /nethome/numele_dumnea*oa tr4_de_utili.home director2/ . &) partiţiile restri&ţionate <i limit. o apli&aţie 6oarte simpl. sto&at. ni&i )n 6el de restri&ţie. din /et"/ pa . Qi pres&)rtarea se a6l.ep. a&est trase) s. &one&tarea la sistem. Pn &ele mai m)lte &a:)ri este )n s)bdire&tor al dire&tor)l)i /home de<i a&est l)&r) poate s.2. . pe 7remea &+nd preţ)l pe )nitatea de sto&are era dest)l de ridi&at. *l poat. 6iind doar posibilit. n) treb)ie s. *n 7ariabila de medi) ). obi<n)it. limitea:. sistem)l n) poate g.!. Directorul .!.)tili:ator)l de mai 4os se m)t. 6olosiţi 6ie 7eri6i&aţi linia &are aparţine &ont)l)i d)mnea7oastr. D)teţi 6a&e &+t de m)lte 6i<iere doriţi *n tot at+tea dire&toare &eea &e 7.a&. administrator)l &are poate s.ME pentr) &a programele &are soli&it.!. g.d 6ie tastaţiecho $SHELL !.ţile 6i:i&e ale e&hipament)l)i <i m. di6ere la )nele distrib)ţii. 8imitarea a&&es)l)i la dis&)rile 6i9e era o pra&ti&. 6ie&.!. pentr) )n tipar mai p)ţin inteligibil <i dire&tor)l personal ar p)tea e9ista *n /di 62/)7/89/:#illard. d)p.site prin &omen:ile in1o q ota sa) man q ota. 6a&eţi nimi& pentr) a o a&ti7a. Pn :ilele noastre &otele s)nt alo&ate aproape e9&l)si7 *n &a:)l mediilor de sto&are 6oarte mari. elegant. personal este sto&at *n 7ariabila de medi) ).

&ine se poate &one&ta &e p. Pn a&est 6i<ier n)mele )tili:atorilor lo&ali s)nt &omparate &) n)mele reale a<a &)m apar ele *n adresele de e5mail sa) &) alte adrese lo&ale.cat fi!ier" fi!ier#.<i dire&toarelor pentr) a menţine dire&tor)l personal &)rat. C+nd 7eţi &iti 6i<ierele de &on6ig)rare 7eţi obser7a &.rile sar&inilor &are treb)ie e9e&)tate periodi& S e9e&)tarea &opiilor de sig)ranţ. Conţin)t)l poate 6i a6i<at prin &omanda cat &are trimite 6i<ierele te9t la ie<irea standard Bde reg)l. &om)n. a &al&)latoarelor &are pot 6i &onta&tate 6olosind reţea)a 6. lista n) e &omplet...este ar. Editaţi man)al n)mai da&. !.i#ier In1orma*iiBser'icii Gi<ier pentr) alias)rile de po<t. Cele mai im$ortante 1i#iere de con1igurare .m *n a&east. la sistem B*n mod)l te9tC poate 6i ho t initta! i ue ld+ o+"onf lilo+"onf ilo+"onf a!oot+"onf et&.ire&tor &are &onţine instr)&ţi)ni pentr) &omportament)l ser7er)l)i de mail.2.)garea pa&hetelor s)plimentare s)nt ad.tor)l)i de sisteme din 8in)9 8=8A B8in)9 8oaderC dar &are este *nlo&)it grad)al &) G301.e6ine<te 6)n&ţiile <i alias)rile pentr) toţi )tili:atorii.rţi ale sistem)l)i s)nt a&&esibile et&. =n6ormaţii pentr) pornirea sistem)l)i ne&esare *n&. Gi<ier)l de &on6ig)rare pentr) gr)p)rile de )tili:atori. =n6ormaţii despre distrib)ţie B7ersi)ne <iEsa) in6ormaţii despre IernelC. C) sig)ranţ. a &elor mai importante 6i<iere de &on6ig)rare.ses& *n dire&tor)l /et".r. Golosiţi )tilitarele se&)ri:ate grou$add grou$mod <i grou$del pentr) editarea a&estor 6i<iere. default file 5 tem f ta! ftp= #roup Apţi)nile impli&ite ale an)mitor &omen:i pre&)m useradd. Con6ig)r.rile de reţea ale sistem)l)i &are se g. )tili:at. 2) are nimi& de5a 6a&e &) &on6ig)r. *n l)mea 02=>5)l)i iar aproape 6ie&are distrib)ţie de 8in)9 &onţine )n pa&het Hendmail. 5a elul !6!.rile ser7er)l)i 6tp.ţarea sistem)l)i a&t)ali:area "ron+= % rapoartelor et&. %esa4)l :ilei. ?&t)ali:area BrotireaC 6i<ierelor 4)rnal )n sistem &are pre7ine a&)m)larea *n e9&es a 6i<ierelor tip 4)rnal.%.tat ori&)i se &one&tea:. Gi<ierele de &on6ig)rare pentr) ser7er)l web ?pa&he. &.2H5)ri. A list. Gi<ier de &on6ig)rare e9tins pentr) &onsola 1o)rne ?gain.)gate <i 6i<ierele de &on6ig)rare pentr) a&este pa&hete *n /et".. .)p. 8istarea partiţiilor &) p)n&tele lor de montare. =n6ormaţii pentr) pornirea sistem)l)i. Hinta9a este simpl. Drin ad. a7eţi e9perienţ. E9istenţa )n)i ser7er de mail pe 6ie&are sistem este o pra&ti&. a a7ea ne7oie de . Con6ig)r. pre:ent.fi!ier$ Nom *n&er&a s.ses& *n /et"/ 5 "onfi#.. ?lte &onsole pot a7ea propriile 6i<iere de &on6ig)rare e9tinse pre&)m " h"r. lo#rotate+= mail module +"onf motd "1 . Cele mai întâlnite 1i#iere de con1igurare . alia e apa"he !a hr" dire&toarele "ronta! <i Con6ig)r.r)l &onsolelor te9t et&.. 7.ri ale mod)lelor &are asig)r.r&. ele s)nt bine &omentate <i 6oarte bine e9pli&ate. ?n)mite 6i<iere a) &hiar pagini de man)al &are &onţin do&)mentaţie *n pl)s pre&)m man gro p. monitor)lC.mod n)m. se&ţi)ne o tre&ere *n re7ist. 8o&ali:area 6i<ierelor bibliote&i. a&t)ali:.e9t! 76at iso'##0 et&.ri ale sistem)l)i &)r. &)m am mai sp)s &ele mai m)lte 6i<iere de &on6ig)rare se g. Histemele de 6i<iere &)nos&)te. . *ns)<iri spe&iale Bdri7ere S mod)le de n)&le)C. &) ser7erele Hendmail <i Dost6i9. ele&troni&.

&ii de s)net <i ale e7enimentelor &one9e. . =ntrare spe&ial. Gi<ier de &on6ig)rare e9tins al medi)l)i &onsolei. Dis$o(iti'e des întâlnite =ume Dis$o(iti' 0nitate C. !..).d print"ap profile r"= re ol*+"onf endmail+"f er*i"e nd"onfi# sa) ound% Con6ig)r.ispo:iti7ele *n general ori&e peri6eri&e ata<ate la )n &al&)lator *n a6ar. le *n7eţe. Ardinea *n &are s)nt &onta&tate ser7erele . mta! n .e a&eea 7.omain 2ame Her7ersC.t)im s.ire&tor)l &are &onţine 6i<ierele de &on6ig)rare ale &onsolei se&)ri:ate &lient <i ser7er. &) dispo:iti7ele este a&ela &. pre:ent. Golosiţi )tilitarele se&)ri:ate useradd usermod <i userdel pentr) a edita a&est 6i<ier. 2) editaţi man)al de&+t da&.ri *n dire&tor)l /de*. s)nteţi )n )tili:ator e9perimentat. a7eţi e9perienţ. &) dispo:iti7ele despre &are 7om 7orbi pe par&)rs)l a&est)i ghid.ire&tor &are de6ine<te ser7i&iile a&ti7e pentr) 6ie&are ni7el de e9e&)tare Br)nle7elC. n) editaţi a&est 6i<ier ni&iodat.ţi impli&ite ale 6i<ierelor noi limit. Conţine <i indi&aţiile generale pentr) administratorii de 6erestre disponibili *n sistem de e9empl) gdm 1'Gm tGm et&. Gi<ier dep.rile mod)lelor de a)tenti6i&are. s6. Gi<iere de &on6ig)rare pentr) ser7i&ii =nternet &are r)lea:. . 3edZat 6olose<te >6ree &eea &e se re6le&t. Cele mai întâlnite dis$o(iti'e . Cei no) 7eniţi *n 8in)9 sa) 02=> *n general s)nt adesea &ople<iţi de 7ol)m)l de &on&epte <i termeni pe &are treb)ie s. N. )tili:at de &on6ig)rare a imprimantei. apelarea )nei ga:de Bhost nameC.rile pl. ni&i )tili:ator)l <i ni&i sistem)l n) treb)ie s. 8istea:. prin ser7i&iile Be9tinseC de =nternet ale sistem)l)i Bser7ere &are n) r)lea:. Ardinea *n &are treb)ie &onta&tate n)mele de apli&aţia de sol)ţionare a e&hi7alenţei &+nd )n pro&es soli&it.ispo:iti7e pentr) e<antionare <i *nregistrare "drom "on ole "ua= d p= "2 .. reţea spaţi) de l)&r) 6re&7enţa sistem)l)i administrarea &ons)m)l)i et& Bspe&i6i& distrib)ţiei 3edZatC. )tili:atorii lo&ali.ri ale res)rselor et&.:)te de sistem &a intr.ire&tor &are &onţine 6i<ierele de &on6ig)rare ale sistem)l)i. 5a elul !6%. .2.rile ser7er)l)i gra6i& >. prea m)lt &ap)l &) spe&i6i&aţiile a&estor dispo:iti7e. 0n)l din a7anta4ele mod)l)i *n &are 02=>5)l l)&rea:. Cone9i)nile a&&eptate de sistem)l respe&ti7 Bport)rile des&hiseC.6olosit de administrator)l de sistem pentr) a an)nţa *n&hiderea sistem)l)i pentr) *ntreţinere et&.m mai 4os o list.5<i bat. . Gi<ier)l prin&ipal de &on6ig)rare pentr) ser7i&i)l Hendmail.2H B. pentr) &onsola 6olosit.7ariabile propriet. Het.ma)s tastat)r. h 5 "onfi# 011 /inetd+=%sa) inetd+"onf De par&)rs)l a&est)i ghid 7om a6la mai m)lte l)&r)ri despre a&este 6i<iere <i 7om st)dia &+te7a *n detali). Editaţi man)al n)mai da&. de pro&esor)l propri)5:is s)nt 7.<it dar *n&. pam+d pa . Con6ig)r. )n ser7i&i) independentC.it"h+"onf Histemele de 6i<iere montate. *n n)mele prin&ipal)l)i 6i<ier de &on6ig)rare >6reeO#Con6ig. *n mod &)rent Dort)ri seriale .

prea7i: &a parte a sar&inilor obi<n)ite sa) la repornirea &al&)lator)l)i.E &are asig)r.t)rilor =H. sa) ada)g.se<te )n set de dire&toare pentr) sto&area datelor &are n) s)nt prin spe&i6i&)l lor &onstante Bop)se &elor din program)l ls sa) &elor &)prinse *n 6i<ierele de &on6ig)rare ale sistem)l)i &are se s&himb. pe o partiţie separat. dire&tor)l despre &are 7orbim se &omport. 6oarte rar sa) &hiar delo&C.2 foysti&I5)ri =mprimante %emorie Dlayer midi %odel ideal al )n)i mi9er B&ombin. de reg)l.ţile )tili:atorilor pot 6i g. )mple tot sistem)l de 6i<iere a6e&t+nd datele importante &)m ar 6i programele <i 6i<ierele de &on6ig)rare. a7eţi d)bii *ntrebaţi administrator)l de sistem. (ot)<i pentr) &.a&.2.e )tili:at pentr) pl. B'arBtm$ #i Btm$ Gi<ierele din /tmp pot 6i <terse de &.=C Console 7irt)ale &are sim)lea:. Pn a&est mod n) e9ist. s6. 6)nd de g)noi =ntr.&ii a)dio B&ontroller5e ale dispo:iti7elor %=. Cele mai întâlnite 1i#iere 'aria ile Pn dire&tor)l /*ar se g.fd= hd >a&t? >1&12? ir= i dn= : = lp= mem midi= mi/er= <i mu i" modem psmo)se inp)tEmi&e psa)9C =ntr. a&est administrator s)nteţi &hiar d)mnea7oastr.ispo:iti7e in6raro<) ?dministrarea leg. poat. ris&)l &a o bomb. p)teţi 6i *ndea4)ns de sig)r &. de&i )n moti7 pentr) &are dire&tor)l /*ar &) toate s)bdire&toarele sale se a6l.site ai&i <i &hiar a&ti7it.r. "! .strate de reg)l.s)ţele de mail &o:ile *n a<teptare et& s)nt p. (oate 6i<ierele &are se s&himb. terminale 7t100 . 6iind / de*/fd8 )nitatea de dis&hete de 1 "" %A ?sistenţ.s)r.tre sistem 6.t)im s. 6ie s&ris de ori&ine.&ile gra6i&e &are in&l)d 7ideo !. de se&)ritate a&este 6i<iere s)nt p.sprirea permisi)nilor a&olo )nde este &a:)l. separat de 6i<ierele prin&ipale ale sistem)l)i pentr) a le ţine s)b s)pra7eghere stri&t. A mare parte a a&estor 6i<iere a) ne7oie de mai m)lte permisi)ni de&+t *n mod normal pre&)m /*ar/tmp &are treb)ie s.ispo:iti7e 0H1 <i s&annere .ţile de sinteti:are ale pl.a&. dis&)ri <i partiţii HCH= Dentr) apli&aţii a)dio &are 6oloses& 6a&ilit. pentr) )nit.ispo:iti7e de pornire a sistem)l)i ?sistenţ.strate *n s)bdire&toare ale dire&tor)l)i /*ar.ri pentr) asistenţa port)rilor paralele Dse)doterminale Dentr) dispo:iti7e radioamatori BZ?%asC . . De )nele sisteme Bpersonali:ateC <i /*ar/tmp poate s. &) *n. .r. se &omporte impre7i:ibil. %)lte din a&ti7it. 6olosiţi dire&tor)l /*ar/tmp pentr) sal7area 6i<ierelor temporare.+. =at.ri pentr) dispo:iti7ele 6loppy Bdis&heteC intrarea impli&it. Ca m.ţile =. de mail de e9empl) s. 6re&7ent pre&)m 6i<ierele raport Blog 6ilesC &. n) este )n &omportament impli&it 7. semnale a)dioC %odem mou e Bsa) msmo)se logimo)se (oate 6el)rile de ma)s)ri null par= pt5= radio= ram= d= e@uen"er tt5= u != *ideo= Ha& 6. prin =nternet.ţi generate de )tili:atori ne&)nos&)ţi &one&taţi la sistem)l d)mnea7oastr.. n)m.r)l ma9im de partiţii .

6ie p. toate a&ţi)nile )tili:atorilor pro&esele e7enimentele din sistem et&.s)ţ. .normal da&.ta de asemenea permisi)nile aso&iate )n)i 6i<ier m.!. Pn &a:)l &elor mai m)lte instal. Her7erele de <tiri 6oloses& <i ele dire&tor)l /*ar/ pool% din &a):a &antit. De staţiile de l)&r) pe &are s)nt instalate programele pentr) biro) a&est dire&tor &onţine <i lpd &are p.V a )tili:ator)l)i B)seras Uinbo9VC.si sar&inile programate. Dentr) &. Consultarea $ro$rietă*ilor 1i#ierelor !. ser7er)l. 0n)l dintre prin&ipalele sisteme de se&)ritate dintr5)n sistem 02=> implementat de asemenea pe toate ma<inile 8in)9 este 6a&ilitatea de p.!.a.si *n general dire&tor)l /*ar/ pool/mail &are &onţine mail)rile primite de )tili:atorii lo&ali sto&ate *n 6i<iere separate pentr) 6ie&are )tili:ator a<a n)mita U&. le p. Mai multe lucruri des$re comanda ls Pn a6ar.C <i alt)l &are &onţine doar do).t)ri &. Ari&e aţi 6a&e *n&er&aţi s. aso&iem &omen:ii ls opţi)nea &a s)nt a6i<ate <i 6i<ierele &are s)nt *n mod normal as&)nse. modi6i&.. lista *ntreag. a&elea<i 6i<iere doar &. datele spe&i6i&e tot *n a&est dire&tor /*ar. ?&este p.rţi ale sistem)l)i pot 6i 6oarte soli&itate *n &a:)l ser7erelor de mail &are a) 6oarte m)lţi )tili:atori.strare a 6i<ierelor 4)rnal &are *nregistrea:.strate *ntr5)n s)bdire&tor al l)i /*ar. De sistemele 6olosite &a ser7ere 7om g. des )tili:at.r&ate de )n &lient a6lat la distanţ. este ls -alF ea arat. Pn a6ar.r)i n)me &onţine doar )n p)n&t B. Gi<ier)l de &on6ig)rare al a<a5n)mit)l)i s8slogdaemon determin. de timp pe )n an)me sistem 7eţi obser7a &.VC. este limitat a&&es)l doar la 6i<ierele sig)re &are n) impli&.!. 7. ele&troni&. n) aţi s&himbat &on<tient *ns)<irile /*ar/tmp B&a root deoare&e )n )tili:ator obi<n)it n) o poate 6a&eC.1. .ri ma4ore *n sistem. &e 7eţi l)&ra o perioad. N. !. &itiţi paginile In1o despre ls deoare&e este o &omand. Apţi)nile pot 6i &ombinate &omportament &are este spe&i6i& m)ltor &omen:i <i opţi)ni ale 02=>5)l)i.ire&tor)l /*ar/li!/rpm este spe&i6i& distrib)ţiilor ba:ate pe 3D% B?dministrator)l de pa&hete din 3edZatCF este lo&)l *n &are s)nt sto&ate in6ormaţiile despre pa&hetele 3edZat. =at.ri &a staţii de l)&r) /*ar/ pool 7a &onţine &el p)ţin )n dire&tor at <i alt)l "ron *n &are 7om g. poate ar. limitaţi la pri7ilegiile aso&iate )n)i )tili:ator obi<n)it S n) sal7aţi 6i<iere dire&t *n se&ţi)nea de root B E C a sistem)l)i de 6i<iere n) le p)neţi *n dire&tor)l /u r sa) *n s)bdire&toarele a&est)ia ori *n alt lo& dedi&at.tori <i n)m.C &are s)nt 6olosite *n &ombinaţie &) n)m.straţi ai&i departe de partiţiile <i dire&toarele &are &onţin date sensibile. &+te7a e9emple- "" .rirea 6i<ierele de &on6ig)rare ale imprimantei &+t <i 6i<ierele 4)rnal ale a&esteia. Pn dire&tor)l /*ar s)nt <i datele ser7erelor &are s)nt ţin)te ai&i pentr) a 6i separate de datele sensibile pre&)m programele *n sine <i 6i<ierele de &on6ig)rare. de a&est l)&r) 6ie&are dire&tor &onţine )n 6i<ier al &. 2)mele a&estor 6i<iere *n&epe &) )n p)n&t B&ara&ter)l U.a&. Mani$ularea 1i#ierelor !.C s.&)t deţin.rimea 6i<ier)l)i n)m.tre a&el 6i<ier.ţile lor pre&)m <i destinaţiile spre &are ţintes& e7ent)alele leg. 8o&)l impli&it pentr) 6i<ierele 4)rnal este /*ar/lo# <i &onţine 4)rnalele de a&&es 4)rnalele ser7i&iilor mesa4ele de sistem <. )nde <i pentr) &+t timp 7or 6i p.1.strate in6ormaţiile din 6i<ierele 4)rnal.r)l de nod BinodeC data <i ora la &are a 6ost 6. *n ordine in7ers.r)l de leg. (reb)ie neap. A &ombinaţie des *nt+lnit. e9ist. a 6i<ierelor &) propriet. netrimise *n&.. pe )n ser7er G(D Bdatele &are pot 6i des&. de n)mele )n)i 6i<ier ls 7.r)l nod)l)i aso&iat lor pentr) a determina po:iţia dire&tor)l)i *n sistem)l arbores&ent de 6i<iere. .. personal s)nt e9emple tipi&e. poate o6eri m)lt mai m)lte in6ormaţii &)m ar 6i tip)l 6i<ier)l)i despre &are am 7orbit de4a.rile &are a<teapt.1.t)im &a <i sistem)l de 6i<iere G(D &are se a6l..)p. tip. ?lţi administratori de pa&hete p. 0n dire&tor *nr)dit este m@ueue &oada de a<teptare pentr) mesa4ele de po<t.strea:. a&este date s)nt a&&esibile p)bli&)l)i <i s&himbate adesea de )tili:atori ne&)nos&)ţi este mai sig)r s. Gi<ierele de &on6ig)rare din dire&tor)l d)mnea7oastr.ţilor enorme de mesa4e pe &are le pro&esea:.rat s. *n a<a 6el *n&+t 6i<ierele &are a) 6ost modi6i&ate re&ent apar la ba:a listei. in6ormaţii despre l)&r. p)n&te B. :e&i de 6i<iere <i dire&toare &are n) s)nt inde9ate. 0n e9empl) tipi& sistemelor 8in)9 este dire&tor)l /*ar/. ls -latr a6i<ea:. &are &onţine paginile Z(%8 s&ript)rile <i imaginile pe &are le o6er. ?st6el 7..t)ri simboli&e. N. s6..strea:. &are are m)lte opţi)ni 6olositoare.

ar.ta a&este in6ormaţii 6ie&are tip de 6i<ier este pre:entat printr5o &)loare distin&t. prin &omanda in1o coreutils ls. "5 . *n /et"/AIR_B.r)i 6i<ier de tip spe&ial.r. Dentr) )tili:area *n medii mono&olor B&)m ar 6i printarea )nei liste a dire&toarelorC <i pentr) a&&esibilitate a&east. este *n&. :chema im$licită de culori $entru color6ls Culoare albastr) ro<) alb ro: &yan galben 7erde 5i$ de 1i#ier dire&toare arhi7e &omprimate 6i<iere te9t imagini leg. 6a&ilitate 7. ?&este in6ormaţii era) a6i<ate la *n&ep)t)ri prin ata<area )n)i s)6i9 6ie&. a 6olosi 7reo opţi)ne as)pra ls. s&hem. ?&east. permite 7i:)ali:area tip)l)i 6i<ierelor 6.t)r. so&Iet &one9i)ni Bnamed pipeC A des&riere &omplet. *n ):5a elul !6+.ţilor &omen:ii ls poate 6i &itit.si *n paginile man.L.Pn &ele mai m)lte distrib)ţii de 8in)9 &omanda ls este e9e&)tat. a 6)n&ţiilor <i 6a&ilit.t)ri dispo:iti7e e9e&)tabile ro<) intermitent leg. Dentr) a 7.. :chema im$licită $entru su1ixele ls Caracter nimi& E ∗ e = | 5i$ de 1i#ier 6i<ier obi<n)it dire&tor 6i<ier e9e&)tabil leg. H&hema standard se a6l.R$5a elul !6). impli&it s)b 6orma alias)l)i &olor5 ls.t)ri deteriorate %ai m)lte in6ormaţii 7eţi g.

a terminal)l)i <i des&hideţi )na no). s. propriet. Pns. 0tili:aţi &omanda in1o file pentr) o des&riere detaliat. &) mai m)lte opţi)niF opţi)nea &. C) alte &)7inte 1ile poate 6i p. ?&este )nelte n) 7or 6)n&ţiona da&. *n&er&aţi s. n) )itaţi &.!. 7.. =at.a&.&.ţile )n)i 6i<ier *ntr5)n 6ormat mai elaborat. pentr) a pri7i *n fi-ierele text simplu. 7i se *nt+mpl. Pn &el mai r.lit.!. 7. Mai multe unelte Dentr) a a6la mai m)lte despre tip)l de date &) &are l)&raţi 6olosiţi &omanda 1ile.. a&est l)&r) *n&hideţi sesi)nea &)rent.ţile 6i<ierelor n)mere magi&e <i teste de limba4 1ile *n&ear&. . s)nt 6olosite pe tip)ri gre<ite de 6i<iere. re:)ltat)l &omen:ii 1ile n) este )n)l absol)t &i o pres)p)nere.) &a: ele 7or determina *n&hiderea &onsolei <iEsa) 7eţi a):i m)lte proteste pe ie<irea a)dio. Drin teste &are 7eri6i&.1.. &+te7a e9emple- Comanda 1ile poate 6i 6olosit. H. permite s. )itaţi *n 6i<ierele &omprimate. e7itaţi prod)&erea "# .2. a6i<e:e propriet. De ce se acordă o aten*ie atât de mare ti$ului #i $ro$rietă*ilor 1i#ierelor? De s&)rt 7om dis&)ta &+te7a )nelte proprii liniei de &omand.

?&est l)&r) se *nt+mpl. apli&aţiile pre:entate mai s)s s)nt doar "$ . Nom 7orbi n)mai despre )neltele te9t din &onsol. pentr) a&east.ţi &are 7in *n mod normal &) ast6el de apli&aţii. s.orgEdire&toryE sa) la )n sait5oglind..gnome.. toate dire&toarele <i 6i<ierele &are *n&ep &) )n p)n&t 7om a7ea m)lt mai m)lte po:iţii *n a&east. 8ista de mai 4os este o pre:entare a &elor mai &)nos&)ţi administratori de 6i<iere din G20E8in)9.http-EEdo&s. a7eţi de )nde alege 7.)- . dire&tor)l d)mnea7oastr. 1O5 *n &a:)l de 6aţ. *ntr5o reţea a<a &.%idnight Commander administrator)l de 6i<iere din 02=> *n stil)l 2orton Commander. personal sa) din linia de &omand. mc. Pn se&ţi)nea )rm. . A do&)mentaţie ● ● e9&elent.este administrator)l de 6i<iere )tili:at impli&it *n spaţi)l de l)&r) L. De(ordinea. p. p)tem sp)ne &. ele impresionea:. &ontrol.gn). la.toare de &. C+teodat. )nealt. poate 6i g. a7em ne7oie de o s&hem.2. Pn :ilele noastre aproape ori&e sistem se a6l.http-EEwww. ?&este 6i<iere s)nt &reate de reg)l.org.E.. 7. !.r.org.tre &eilalţi.org.!. %erit. <i se reali:ea:. Pn spe&ial at)n&i &+nd l)&raţi *n medi)l gra6i& &rearea de 6i<iere noi n) p)ne ni&i o problem. Ion^)eror.sarea i&oniţei &are arat. deoare&e )neltele gra6i&e s)nt int)iti7e <i a) a&eea<i pre:entare <i mod de l)&r) pre&)m bine&)nos&)ţii administratori de 6i<iere %H Yindows in&l):+nd 6)n&ţii de a4)tor *n mod)l gra6i& <i alte 6a&ilit.ibiblio. Qi a&este a&ti7it. pre:enta problema 7.1.ar da&. s)nt in&l)se *n a&east. Este de *nţeles &. ast6el- ● nautilus. list. de obi&ei pe &ei no) 7eniţi *n 8in)9 iar despre 6apt)l &.m a&este probleme.!. des&ar&e 6i<iere <i ata<amente *n &al&)lator)l propri).Ide. apli&aţiile pentr) =nternet <i s.este administrator)l de 6i<iere impli&it din Gnome spaţi)l de l)&r) G20.sit la..stra ordinea.. at)n&i &+nd pornim o apli&aţie pentr) prima dat. pre&)m http-EEwww. Crearea #i #tergerea directoarelor !. deoare&e &ele mai m)lte apli&aţii a) propriile dire&toare <iEsa) 6i<iere &are &onţin opţi)nile de &on6ig)rare ale )tili:ator)l)i *n dire&tor)l personal al a&est)ia.toare 7om dis&)ta mi4loa&ele prin &are p)tem p. pre:ent. Pn pl)s *ntotdea)na s)nt &reate noi 6i<iere deoare&e )tili:atorii dores& s. 6oloseas&. Cei mai m)lţi pot 6i porniţi din meni)l administrator)l)i spaţi)l)i de l)&r) prin ap. ne a4)te s.stre:e mai m)lte 7ersi)ni a &eea &e a) l)&rat s.e7enimentelor de a&est tip deoare&e pot 6i &onsiderate s)p. %an)al)l poate 6i g.. . dintr5)n sistem *n alt)l.m &onţin)t)l &omplet al )n)i dire&tor personal no) &reat pe )n sistem standard 3edZat- 8a prima 7edere ni&i &onţin)t)l )n)i dire&tor personal 6olosit *ndel)ng n) arat. Dentr) a 7. &are s. 6amiliari:aţi &) a&este apli&aţii pentr) &. adesea 6. 6i<ierele s)nt &opiate &) )<)rinţ. list.sit. prea r. sal7e:e date s. 7eţi 6i noti6i&aţi at)n&i &+nd )n dire&tor 7a 6i &reat dar de &ele mai m)lte ori tot)l se 6a&e a)tomat.o&)mentaţia este disponibil. a se &ere aprobarea )tili:ator)l)i.n) este gre) de atins.2.r. la http-EEwww.ţi s)nt de neoprit.

!.1. !.. pre&)m 02=>5)l ma4)s&)lele &a 6iind semni6i&ati7eC.2.2.a&. !.a&. 0na din &ele mai importante restri&ţii este &. a&elea<i reg)li &are se apli&. 6i<iere &) a&ela<i n)me *ntr5)n dire&tor Bdar amintiţi5 7. &omand. p)nem 6ie&are 6i<ier r. &a 8in)95)l tratea:. Mutarea 1i#ierelor .2. <i *n &a:)l reden)mirii 6i<ierelor- "O . le n)miţi ast6elC. (eoreti& n) e9ist.2. s)nt 6olosite ma9im O0 de &ara&tere pentr) &a n)mele dire&tor)l)i s. poat. a7eţi d)bii 7eri6i&aţi ?ppendi9 C. . e9&l)deţi &ara&terele &are a) )n *nţeles spe&ial *n &onsol.t)irea n)mel)i )n)i 6i<ier dar 7.!. ?&)m 7om p.!. &e ne5am str)&t)rat dire&tor)l personal este timp)l s. se apli&. ?&est l)&r) se 6a&e prin &omanda m-dir- Crearea dire&toarelor <i s)bdire&toarelor *ntr5)n sing)r pas se reali:ea:.stra l)&r)rile s)b &ontrol este s. 6i a6i<at pe o linie a terminal)l)i. Nom dis&)ta mod)rile de a&&es *n se&ţi)nea re6eritoare la se&)ritatea 6i<ierelor. n) p)teţi a7ea do).tr)nde *n esenţa lor <i 7om 7edea &)m a&este )nelte gra6i&e 6oloses& &omen:ile obi<n)ite ale 02=>5)l)i. pre6eraţi s.2.2. s6. Crearea directoarelor A &ale prin &are p)teţi p. no)l 6i<ier are ne7oie de alte permisi)ni de&+t &ele alo&ate impli&it noile drept)ri de a&&es pot 6i &on6ig)rate *ntr5)n sing)r pas tot prin &omanda m-dirF &ons)ltaţi paginile =n6o pentr) mai m)lte detalii. 6i<ierelor normale.r)l de &ara&tere &are pot &omp)ne n)mele )n)i dire&tor dar *n pra&ti&. limite *n n)m. alo&aţi an)mitor 6i<iere lo&)ri impli&ite prin &rearea de dire&toare <i s)bdire&toare Bsa) 6oldere <i s)b6oldere da&. 2)mele )n)i dire&tor treb)ie alo&at d)p.:leţ *n lo&)l potri7it &) a4)tor)l &omen:ii m'- ?&east. prin opţi)nea &p- .&ele mai *ntreb)inţate )nelte de administrare a dire&toarelor <i 6i<ierelor m)lte alte proie&te a6l+nd)5se *n de:7oltare.t)im s.2 Uneltele !.)p. D)teţi 6olosi ori&e &ara&ter doriţi *n al&.

)n a&t re6le9 pentr) d)mnea7oastr.Este &lar pentr) ori&ine &. de7in. este &opierea &on6ig)r. Cât de gol $oate 1i un director? Este )n l)&r) normal &a dire&toarele .rilor &are aparţin )tili:ator)l)i oldgu8 *n dire&tor)l personal al )tili:ator)l)i ne"gu8- Nor e9ista ni<te erori legate de permisi)nile ata<ate 6i<ierelor dar toate a) de5a 6a&e &) 6i<iere personale de &are )tili:ator)l ne"gu8 n) are ne7oie.m)riri *n pri7inţa a&estor opţi)ni dest)l de peri&)loase.sp)ns)rile la problemele pe &are le *nt+lniţi s)nt &onţin)te de &ele mai m)lte ori *n do&)mentaţia sistem)l)i. Nom dis&)ta *n alt.. a&elea<i &on6ig)r. Ptergerea 1i#ierelor Dentr) a <terge 6i<iere 6olosiţi &omanda rm iar pentr) <tergerea dire&toarelor goale 6olosiţi &omanda rmdir B6olosiţi ls -a pentr) a 7eri6i&a da&.sare a tastei Enter pentr) a prod)&e 7reo pag)b. &o< de g)noi S &el p)ţin n) *n &a:)l &onsolei pentr) &.!. )n dire&tor este gol sa) n)C. B&opierea t)t)ror 6i<ierelor <i s)bdire&toarelor dintr5)n dire&torC ata<+nd &R% &omen:ii c$. Dentr) a prote4a )tili:atorii *n&ep.ri 6re&7ente BG?\asC paginile man <i alte s)rse s)nt *nglobate *n )ltim)l timp grad)al *n paginile =n6o &are se &onstit)ie ast6el *n &ea mai a&t)ali:at. *ntotdea)na. Co$ierea 1i#ierelor Copierea 6i<ierelor <i dire&toarelor se 6a&e prin &omanda c$. Hinta9a *n &a:)l general estec$ N-%O fi!ier&de&copiat destina'ia&no ( Bc$ N-%O fromfile tofileC N. p)tem <terge dire&tor)l &) toate s)bdire&toarele sale. 3. le &iteas&.tori se poate a&ti7a &omportament)l intera&ti7 *n &a:)l &omen:ilor rm c$ <i m' prin opţi)nea &i.ţile &omen:ii m' pot 6i g. parte despre &)m s. Bp)n&tC <i . ?<a &.ţi r.2. pre:ent. Pn 8in)9 la 6el &a *n 02=> n) e9ist. Golosirea do&)mentaţiei treb)ie s. !.!.m &.!.)p. o &ale prin &are s. in6ormaţiile &onţin)te de C0% HT5)ri Pntreb. este ne7oie de o a do)a ap. <ters )n 6i<ier este pierd)t <i *n general n) e9ist.m drept e9empl) &a:)l )n)i )tili:ator ne"gu8 &are dore<te s. dest)le alternati7e.site *n paginile man sa) =n6o ale a&estei &omen:i.m a&este permisi)ni *n &a:)l *n &are de7in o problem. de &a:)rile *n &are a7eţi &opii de sig)ranţ.%.2. de in6ormare. este &a:)l- Nom dis&)ta *n Capitol)l $ *n &are 7om pre:enta detalii despre personali:area &onsolelor mod)l *n "' . Bp)n&t5p)n&tC s. de do&)mentare. &ei no) 7eniţi *n 8in)9 ar treb)i s. Pn s&himb 7a &ere &on6irmare a<a &.m+n a&elea<i. a&east. primar. %enţion.. (oate &elelalte propriet. *n &a:)l inter6eţei gra6i&e e9ist. Comanda rm are opţi)ni pe &are le p)tem 6olosi *n <tergerea dire&toarelor &are n) s)nt goale adi&. 6ie imposibil de <ters deoare&e ele s)nt absol)t ne&esare *ntr5)n dire&tor &hiar gol pentr) a determina rang)l a&el)i dire&tor *n sistem)l de 6i<iere. &on6r)ntaţi &) o problem. A opţi)ne 6olositoare a a&estei &omen:i este &opiere re&)rsi7.2.ri ale spaţi)l)i de l)&r) Gnome pe &are le are )tili:ator)l oldgu8. odat. Chiar <i )tili:atorii e9perimentaţi &ons)lt. *n e9empl)l de mai s)s doar n)mele 6i<ier)l)i s5a s&himbat. Cons)ltaţi paginile =n6o pentr) l. . Pn a&est mod sistem)l n) 7a rea&ţiona doar la &ererea simpl. pagini man *n 6ie&are :i a<a &. ale 6i<ier)l)i respe&ti7 sa) s)nteţi 6oarte rapid <i a7eţi )n administrator de sistem 6oarte b)n.. a )tili:ator)l)i. aib. )n timp 7eţi &)noa<te &ele mai )tili:ate &omen:i <i opţi)nile lor dar tot 7eţi a7ea ne7oie de do&)mentaţie &a s)rs. s)rs. problem. s&himb. da&. !.2. *l p)teţi re&)pera *n a6ar. =n6ormaţii detaliate despre sinta9a <i 6a&ilit. A &ale prin &are poate 6i re:ol7at. *n &a:)l *n &are 7.

&on6r)ntaţi &) probleme de gen)l U&ommand not 6o)ndV 5 &omand. !. *n /opt/a"roread/!in dar dire&tor)l n) este listat *n 7ariabila ei 'A()- Droblema poate 6i re:ol7at. Chesti)nea este similar. (oate s)bstit)irile pot 6i 6olosite sim)ltanF &onsola are o logi&. pe a&ela<i sistem.sarea tastei 5a de do). Pn &onsola 1ash n) este ne&esar s. o &omand. n)mai traseele dire&toarelor &are &onţin 6i<iere e9e&)tabile Ghich n) ne sp)ne nimi& despre 6i<ierele obi<n)ite. de neg.!. Pn e9empl)l de mai 4os )tili:atoarea tina n) poate 6olosi program)l a&roread *n timp &e &oleg)l ei n) are ni&i o problem. *n &a:)l 7ariabilei 'A() *ntr5o se&ţi)ne pre&edent.1. )nealt. *n a trata e9presii pre&)m ls dirname/*/*/*[2-3].2.sa) al ori&.r)i n)me *n&epe &) U?V a&est 6i<ier 7. . doriţi. Pn alte &onsole asteris&)l este 6olosit pentr) a )<)ra m)n&a )tili:atorilor prin red)&erea n)m. Doate s)bstit)i ori&+t de m)lte &ara&tere doriţi &) )n astersi& <i )n sing)r &ara&ter &) )n semn de *ntrebare.!. ni&i o &on6):ie &onsola 7a g.!. a)to&ompletarea n)mel)i 6i<ierelor. *n a&east. lips. doar )n sing)r 6i<ier al &. e9ist. din 02=> este o )nealt.Găse#te #i locali(ea(ă/ ?&estea s)nt )neltele &ele mai b)ne &are pot 6i 6olosite <i *n &. 6olosiţi &omanda alias- !. imbatabil. 7. ori *n lo& de ap. program)l e9ist. 6a&em a&est l)&r) deoare&e a&east. e9ist. Qhich A &ale 6oarte simpl.e e9empl) da&. !. tastaţi doar primele &ara&tere ale &omen:ii Bori)nde 7. Con&ret da&. 6oarte 50 . deoare&e 7ariabila listea:. Comanda Ghich este 6olositoare at)n&i &+nd 7. n) este posibil.!. 6i<iere &are *n&ep &) litera ? prin &omanda ls A )rmat.r)l)i de &ara&tere &are treb)ie tastate. de sistem)l d)mnea7oastr. .ind #i locate .!.&are p)teţi &on6ig)ra &a impli&it a&est &omportament. de ap. prin tastarea &omen:ii &a trase) &omplet sa) prin re5e9portarea &onţin)t)l)i 7ariabilei 'A()- Golosiţi &omanda Ghich <i pentr) a 7eri6i&a da&.!. 1ind a<a &)m este &)nos&)t.in e9empl)l *n &are am tratat m)tarea 6i<ierelor aţi obser7at &)m &onsola poate l)&ra &) mai m)lte 6i<iere *n a&ela<i timp.!. Căutarea 1i#ierelor !.)ta *n dire&toarele listate *n 7ariabila 'A() a )tili:ator)l)i respe&ti7 d)p. &) &ea e9pli&at. 6i pre:entat imediat &a arg)ment al &omen:ii ls . (reb)ie s. G20 are o 6a&ilitate n)mit.&oleg)l (inei *i sp)ne a&esteia &.!. Utili(area 1acilită*ilor consolei . .rei &omen:iC. Consola 1ash de e9empl) n) are ni&i o problem. pri7inţ. Consola poate s)bstit)i serii de n)mere <i &ara&tere ma4)s&)le ori n). a6laţi *n str)&t)ra de 6i<iereC sa) ale )n)i 6i<ier B&are aparţine dire&tor)l)i &)rentC <i da&. <tim &..ast6el p)teţi introd)&e cd dir* *n lo& de cd director). 6i<ier)l dorit. prin &are p)tem &. Pn a&el e9empl) &onsola <tie &e i se &ere prin &ara&terele &)prinse *ntre parante:ele drepte U _ V <i U ` V.!.)tarea 6i<ierelor &are n) s)nt listate *n traseele &onţin)te de 7ariabila 'A().a&. po:iţionaţi *ntr5)n dire&tor &are &onţine m)lte 6i<iere p)teţi 7eri6i&a da&.si &eea &e d)mnea7oastr.sit.sarea tastei 8nter..)ta 6i<iere este &omanda Ghich prin &are p)tem &. este )n alias al altei &omen:i- Pn &a:)l *n &are &omanda n) este e9e&)tat.

ast6el. &) rm &a arg)ment.)tare &are ia *n &onsiderare <i aspe&te legate de se&)ritate &are n) permite )tili:atorilor s. *n toate s)bdire&toarele <i 6i<ierele determinate de trase)l dat <i a6i<ea:. g.UCa)t.r)i propriet.sit )n 6i<ier ale &. )tili:atorii root <i !enn8 6oloses& &onsola C at)n&i n)mai 6i<ier)l /home/:enn5/+" h"r 7a 6i a6i<at n) <i a&ela din dire&tor)l personal al administratorului. 6i<ier)l g. 6ie apelat. 7a apela rm ori de &+te ori este g. parte o &. adi&.seas&.cshrc pentr) a i se a6i<a toţi )tili:atorii &are deţin )n 6i<ier personali:at pentr) &onsola C. 0n mod de l)&r) mai realist este 6olosirea )nei &one9i)ni Bpipe S =C <i a )neltei xargs *mpre)n.rii =EA pentr) a 7. *n e9empl)l de mai 4os *n &are )tili:ator)l peter dore<te s. n)mele 6i<ierelor &i a&&ept.)tare. dat. Gi<ierele din dire&tor)l personal al administratorului Brootas home dire&toryC de e9empl) n) s)nt *n mod normal a&&esibile p)bli&)l)i. *n lo& s. at)n&i &+nd linia de &omand. 6orm. 6oloseas&.n)nte despre )tili:area redire&ţion.sp+ndit. 7eri6i&aţi da&. o &. pentr) program)l slocate- 0tili:atoarea tina poate s. Dres)p)n+nd &.rime determinat. Cel mai bine este s. o sing)r. re:)ltatele s)nt a6i<ate aproape instantane).5l &iteas&.)tarea 6i<ierelor de o m. De de alt. 20 de ani de 1indC a 6ost de:7oltat. g.. ?lt mod *n &are p)tem 6olosi &omanda 6ind este &. n) lansaţi &omanda 1ile &) opţi)nea de e9e&)ţie &e/e" <i doar d)p. d)p. 0n )tili:ator &are dore<te s.ţi se potri7es& &) &riteriile de &. &omanda locate.sit este &el dorit de d)mnea7oastr. e9presie poate 6i interpretat. 7eţi &. 2) n)mai &.t)r.rimea 6i<ierelor data )ltimei modi6i&. &)m se obser7.)tare introd)sCV. paginile man d)p. Cons)ltaţi Capitol)l 5 pentr) mai m)lte am.toare- 51 . aib. ne l). poate &) preţ)l )nei sinta9e mai di6i&ile. 7. pre:ent.m d)p. . pe :i. este &ea prin &are se &a)t. pe &ine7a &are 6olose<te &onsola C poate introd)&e &omanda locate .)tare *n ba:a de date a &omen:ii locate 6olose<te mai p)ţine res)rse de&+t 1ind a<a &.si apli&aţia de &are are ne7oie d)p. %ai t+r:i) B*n 1''' da&.a&. la 6ie&are 6i<ier g..ţi ale 6i<ierelor.)tarea d)p. simboli&. toate 6i<ierele din dire&tor)l &)rent sa) din s)bdire&toarele a&est)ia &are s)nt mai mari de 5 %A- . Cea mai r. Pn a&est 6el &omanda rm este apelat. Este )n program mai )<or de )tili:at dar &) mai m)lte restri&ţii de&+t 1ind deoare&e re:)ltat)l a6i<at de a&east.ar &omanda 1ind din G20 se poate des&)r&a &) problemele ridi&ate de sinta9. &omand. &)m 7. este pre:entat *n imaginea )rm. 6i<iere- 1ind *path+ -name <criterii_de_căutare+ ?&east.)tare a 6i<ierelor de tip)l +tmp- <$timi(a*iC ?&east. &riterii &a m. &omand. 6ind poate e9e&)ta an)mite operaţii as)pra 6i<ierelor pe &are le g. %ai 4os 7.r&area sistem)l)i. a&&es la )n re:)ltat pe &are n) a) drept)l s. este ba:at pe )n 6i<ier &are &onţine )n inde9 al )nei ba:e de date a&t)ali:at.sit.m o &. ?&est l)&r) 7a determina *n&.)ta *n paginile man 7eţi a6la &.se<te. Pn &el mai r.seas&. este plin. Cele mai m)lte distrib)ţii de 8in)9 6oloses& a&)m slocate adi&. lo&ate pentr) a g.) &a: pot 6i :e&i de mii sa) milioane de 6i<iere.ri pre&)m <i alte propriet. De &ele mai m)lte sisteme locate este o leg. a&eea reintrod)&eţi &omanda prin &are <tergeţi 6i<ier)l respe&ti7. )<)ra sar&inile de :i &) :i. Ca e9empl) p)tem 7orbi despre <tergerea 6i<ierelor. permite &. n)mele 6i<ierelor &are &onţin *n n)mele lor Bn) *n &onţin)t)l a&estoraC &riteri)l de &.p)terni&.

?pelaţi la paginile =n6o despre ash pentr) detalii. o des&riere &omplet.ire&toarele &are n) &onţin n)mele bin n) pot a7ea program)l S ele n) &onţin 6i<iere e9e&)tabile. mii de apli&aţii ale program)l)i gre$. prompter)l de &. 7edeţi &omen:ile anterioare &are &onţin a&ela<i <ir ap. Pn e9empl)l de mai 4os !err8 6olose<te gre$ pentr) a 7edea &)m sta) l)&r)rile &) 1ind- Căutarea în istoricul consolei Goarte 6olositoare *n a&este &a:)ri este 6)n&ţia de &. &. potri7ire &) &riteriile d)mnea7oastr.%.)tarea de7ine mai pre&is.%.1. dat.sit.)tare reali:at. !. de &.sarea tastelor CtrlH& o sing)r.m+n trei posibilit.)tare a &onsolei ash a&ti7at. %ai r. sp)nem din no) &. d)p.rii. Gi<ier)l din /u r/lo"al/!in este &el pe &are *l dore<te tina.)tare. N.!. doriţi s. :ortarea liniară generală 0n program simpl) dar 6oarte p)terni& gre$ este 6olosit pentr) sortarea liniilor introd)se <i a6i<area an)mitor tipare &a re:)ltat al pro&es. &ea mai b)n.saţi din no) CtrlH&.ţilor &omen:ilor 1ind <i locate poate 6i g.stra traseele &+t mai s&)rte posibil ast6el *n&+t sistem)l s.tre )n s&ript &are porne<te program)l *n sine- Dentr) a p. He &ite<te istori&)l &omen:ilor pentr) a&east. *n &are se dore<te 7eri6i&area trase)l)i apelat de )ltima &.a&. ad. Comanda gre$ !.!. Este a6i<at. . 52 . n) &a)te prea m)lt at)n&i &+nd )n )tili:ator dore<te se e9e&)te o &omand. prin &omanda 1ind- =ntrod)&eţi <ir)l &are &onţine &riteriile d)mnea7oastr. E9ist.m /u r/lo"al/!in 7ariabilei 'A() <i n) &elelalte dire&toare &are &onţin doar 6i<ierele binare ale )n)i program an)me pe &+nd /u r/lo"al/!in% &onţine <i alte programe 6olositoare. pre&)m *n e9empl)l &are )rmea:.. *n paginile =n6o.)g. a 6a&ilit.!. sesi)ne a &onsolei B&are este s&ris *n +!a h_hi tor5 din dire&tor)l d)mnea7oastr.este o leg. de ap.. C) &+t tastaţi mai m)lte &ara&tere &.ţi. personal la *n&hiderea sesi)niiC.t)r.)tare.!.

ri am ar)n&at o pri7ire as)pra )nei apli&aţii de biro) ApenA66i&e.%. sp)nem &. Dentr) a 7eri6i&a rapid ortogra6ia )n)i &)7+nt n) este ne&esar. 8ista &omplet.tor.ţi de&+t &.r)l s. doriţi s.5l porniţi &) gim$ din linia de &omand. Consola re&)noa<te a&este &ara&tere spe&iale printre &are &ele mai des *nt+lnite s)nt E . &ale este desig)r )tili:area inter6eţei gra6i&e pentr) )tili:ator *n lo&)l )neltelor linie de &omand.i&ţionar)l este o list.se<te *n /u r/ hare/ di"t B*n &a:)l 0b)nt) dire&tor)l este /et"/di"tionarie &"ommon/.- Dic*ionar 's. 8a 6el <i 8in)95)l. E9ist.. de &omanda &at &are n) prea 6a&e alt&e7a *n a6ar.!. .!.ord C.) de tele6onb Qi &are era adresa de mail a l)i ?rnoR 1ind <i locate s)nt 6olosite adesea *n &ombinaţie &) program)l grep pentr) a de6ini &. 6ie separate de a&est *nţeles spe&ial BescapedC. in7ers. ?lte e9emple s)nt G=%D Bp)teţi s.2.!.)tarea )n)i &)7+nt *ntr5o list. mai m)lte 6a&ilit.sit. !.. *nţeles)l spe&ial al &ara&ter)l)i )rm. &omanda dict &are o6er.%. B X CF prin el se el)dea:. mii de apli&aţii pentr) 8in)9F pentr) a le menţiona pe toate a7em ne7oie de &+te7a :ile. Generalită*i Pn a6ar.ile !. ni&i o apli&aţie gra6i&. Cine este deţin. Cea mai )<oar. 6olosiţi less .%.o&)ment GormatCF GhostNiew Bg'C pentr) 6i<ierele DostH&riptF %o:illaEGire6o9 lin-s B)n na7igator *n mod)l te9tC Lon^)eror Apera <i m)lte altele pentr) &onţin)t)l webF >%%H Cdplay <i altele pentr) 6i<iere m)ltimediaF ?biYord Gn)meri& Lo66i&e et&. alte )nelte pentr) a 7i:)ali:a &onţin)t)l )n)i 6i<ier.C program)l de manip)lare a imaginilor din G20 B G20 =mage %anip)lation DrogramCF x$d1 pentr) a 7i:)ali:a do&)mentele *n 6ormat D. Cara&ter)l din 1ash pre&)m <i *n alte &onsole &are 6a&e a&est l)&r) este linia obli&. pentr) tot 6el)l de apli&aţii pentr) biro) <i tot a<a.1.!. Pn introd)&erea a&estei l)&r.org. a6i<aţi 6i<ier)l U=V *n lo& de a a6i<a toate 6i<ierele dintr5)n dire&torF at)n&i treb)ie s.ord &are se g. &onţin )n di&ţionar. 5! . Dentr) mai m)lte in6ormaţii &ons)ltaţi Capitol)l 5 partea despre redire&ţionarea =EA.(oate sistemele de operare 02=> &are se respe&t.)t. <i n)melor de 6i<iere &are &onţin )n spaţi)cat 5hisR . de a trimite 6i<ierele la ie<irea standard e9ist. . Mai multe moduri în care $ute*i a1i#a con*inutul unui 1i#ier !. R <i d. Caractere s$eciale ?t)n&i &+nd 6olosiţi *n alte s&op)ri &ara&terele &are a) )n *nţeles aparte pentr) &onsol.tor)l &el)ilalt dire&tor personalR Zei iat.?&ela<i l)&r) se apli&.ri mai ra6inate. ele treb)ie s. poate 6i g.G BDortable . listă de cu'inte H)nt <i distrib)ţii &are o6er. a &)7intelor &)nos&)te *ntr5)n 6i<ier n)mit .e e9empl) s. *n paginile =n6o <i *n do&)mentaţia proprie &onsolei pe &are o 6olosiţi. n)m.

sit. Dentr) a a6i<a )ltimele 10 &omen:i introd)se tastaţi- head l)&rea:.!. ba:a t)t)ror &elorlalte apli&aţii.. !. Cara&terele spe&iale &)m s)nt &ara&terele al6abeti&e &are s)nt a&&ent)ate &ara&terele &hine:e<ti <i alte &ara&tere ale )nor limbi &e 6oloses& )n tipar di6erit de &odarea impli&it.n. 7eţi a):i pe &ine7a sp)n+nd a&east.%. este *n&.Pn s&himb ne 7om &on&entra pe apli&aţiile pentr) &onsol. ● ?poi a 6ost $g &are poate 6i g. propo:iţie mai de7reme sa) mai t+r:i) da&. &ontin)) )ltimele n linii ale )n)i 6i<ier &are are )n &onţin)t *n permanent.!. ?&este probleme s)nt dis&)tate *n He&ţi)nea $.si *n 6i<ierele de do&)mentaţie ale sistem)l)i. ?&east. D)ţin. s&himbare. te9t)l la ie<irea standard pagin. primeleE)ltimele n linii din 6i<ier)l respe&ti7. *ndoial.less n mele&fi!ier l i Bless name&fileC %ai m)lte in6ormaţii s)nt &onţin)te de paginile =n6o.espre pagere a7eţi de4a o idee deoare&e ele s)nt 6olosite pentr) a 7i:)ali:a paginile de man)ale.ţi &are permit e7idenţierea &riteriilor de &. H. &omand. <i a&)m pe )nele 02=>5)ri mai 7e&hi.r.)tare der)larea et&. &)noa<tem de&i )neltele te9t pe &are le a7em la dispo:iţie pentr) a pri7i *n &onţin)t)l 6i<ierelor. de administratorii de sisteme pentr) a 7eri6i&a 6i<ierele 4)rnal. Sless înseamnă mai multT G. .!. ● less este 7ersi)nea G20 a &omen:ii more <i disp)ne de mai m)lte 6a&ilit. ele 6ormea:. @ro leme legate de 1onturi 0neltele te9t simpl) pre&)m &ele pe &are le 7om dis&)ta a&)m a) adesea probleme &) 6i<ierele &are &onţin te9t Usimpl)V din &a):a &od. ?&este &omen:i se apli&. ?&east.rii 6olosite pentr) 6ont)rile din a&este 6i<iere. asem. pentr) a e9pli&a a&est l)&r)- ● 8a *n&ep)t a 6ost cat.". opţi)ne &f este )tili:at. Hinta9a este 6oarte simpl. Comen(ile head #i tail ?&este do). ?&east. !. ● Drogram)l more a 6ost o 7ersi)ne re7i:)it. &) pagin.tor. &. a l)i $g. en9U0 s)nt a6i<ate in&ore&t sa) *nlo&)ite &) g)noaie &are n) pot 6i &itite. &omen:i a6i<ea:. l)&raţi *ntr5)n medi) 02=>. a7eţi d)bii legate de )n 6i<ier 7eri6i&aţi5l prin &omanda 1ile. sa) apli&aţiile pentr) medi)l te9t pentr) &. .a&. disponibil. istorie a 02=>5)l)i este ne&esar.2. &omand. pe ori&e sistem 8in)9. a6i<ea:. 5" .%. %ai m)lte in6ormaţii p)teţi g. Comanda tail are o opţi)ne 6olositoare prin &are arat. *n medi)l te9t a&elor 6i<iere &are &onţin te9t. 3e:)ltat)l &omen:ii era di6):at *ntr5)n mod in&ontrolabil.

leg. 5i$uri de legături Pntr)&+t <tim a&)m mai m)lte l)&r)ri despre 6i<iere <i repre:entarea a&estora *n sistem)l de 6i<iere *nţelegerea leg. tip)ri de leg. E9ist.t)rilorC este 6loare la )re&he.i#iere de legătură !. sa) mai m)lte n)me de 6i<iere *n a&ela<i set de date.!. sp)nem &.t)rile simboli&e pot tra7ersa partiţii.t)r. )n al treilea tip de leg.. Dentr) Iernel <i &onsol.t)ri simboli&e 5 n)mite <i so6t linIs Bsa) pe s&)rt symlinIC.t)ri 6i:i&e.t)rilor Bsa) s&)rt.)n 6i<ier mi& &are este )n indi&ator &. Ele s)nt 6i<iere &are &onţin meta5date &are pot 6i interpretate doar de administrator)l gra6i& de 6i<iere. )nei s&)rt. ● 8eg..ri peste partiţii deoare&e n)m. leg. s. &. do). se &omporte &a 6i<iere independente. &)m p)teţi obser7a din s&hema de mai 4os.t)r.t)r.r)l )n)i nod este )ni& doar *n interior)l )nei partiţii date.igura !62. al )nei leg. Mecanismul legăturilor 1i(ice #i sim olice (reb)ie s. *n s&himb)l lo&)l)i 6i:i& de pe dis&)l 6i9 al 6i<ier)l)i ţint.). 8eg.!.r)l aso&iat nod)l)i este )ni& doar pentr) partiţia *n &a):.t)r.t)ra utilizator%spaţiu &are este similar.t)ri simboli&e a&ea leg. n) este alt&e7a de&+t o &ale prin &are potri7im do).t)rile 6i:i&e *mpart a&elea<i blo&)ri de date pe dis&)l 6i9 *n timp &e &ontin). Cele do).des1top sa) . A leg.!. metod. <tergeţi 6i<ier)l ţint. da&.site *n iE .tre alt 6i<ier. Ele se pot termina &) s)6i9)l Be9tensiaC .aso&ia:. A leg. Gie&are 6i<ier obi<n)it este *n prin&ipi) o leg.t)rile 6i:i&e n) pot tra7ersa partiţiile deoare&e ele a) &a re6erinţ. )n de:a7anta4 &are sare *n o&hi.eoare&e nod)rile n) s)nt 6olosite *n a&east. 8eg.t)r. 6i:i&. H)nt do). n) mai este 6olositoare.t)ri se &omport. la 6el dar n) s)nt a&ela<i l)&r) d)p.i prin &are obţinem a&est l)&r)- ● 8eg. sa) mai m)lte n)me de 6i<iere a&el)ia<i nod. . nod)rile BinodesC iar n)m.ln1F e9emple pot 6i g.t)rile 6i:i&e n) pot s..gnome5 desItop- 55 . e9ist. simboli&.tre 6i<ier)l ţint. &onţine trase)l &. He poate arg)menta &. leg.1. .). a&este 6i<iere s)nt 6i<iere normale. 7.t)ri din sistem)l %H Yindows.

6ie prima d)mnea7oastr.tori.t)r. o leg.toare 7om st)dia reali:area leg.ele s)nt )<or de 7..tori <i ni&i n) aparţin )n)i gr)p &are deţine )n an)me 6i<ier.nameC Pn e9empl)l de mai 4os )tili:ator)l fredd8 reali:ea:. r)le:e pe nea<teptate *n medii noi <i 7. ?pli&aţiile leg.=at. &hiar mai rigidC &a model)l 02=>5)l)i &are este ori&)m dest)l de rob)st. 6a&eţi gri4i *n pri7inţa partiţiilor. &eali(area legăturilor sim olice 8eg. dore<te &a tot)l s. Dentr) 6ie&are &ategorie de )tili:atori pot 6i a&ordate sa) n) Binter:iseC permisi)nile legate de &itire s&riere 5# .t)rile simboli&e s)nt interesante *ndeosebi pentr) )tili:atorii *n&ep. a7eţi ne7oie de a4)tor do&)mentaţia sistem)l)i treb)ie s..t)ri 6olosind 6a&ilit.!. din dire&tor)l /home &. se a6le *ntr5)n alt lo& s)nt 6olosite pentr) s&ript)rile &are treb)ie s.t)rilor simboli&e *n stil)l 02=> 6olosind linia de &omand.tre no)l lo& /di 6</home. m)n&.%. . simboli&. Ele s)nt 6olosite pentr) a sal7a spaţi) pe dis& pentr) a 6a&e o &opie a )n)i 6i<ier *n ideea de a satis6a&e &erinţele de instalare ale )n)i program &are se a<teapt.%.a&. parte a sistem)l)i- 8eg. m)te dire&tor)l personal al )n)i )tili:ator *ntr5)n lo& no) di "ul < Bdi 6 <C de e9empl) dar da&. !. )n e9empl) dintr5)n sistem &) medi)l gra6i& L.) personal &) alt. *ntr5)n s)bdire&tor al dire&tor)l)i s.ţile p)se la dispo:iţie de medi)l gra6i&..E- Este )<or s.rime &a 6i<ier)l original.t)rile 6i:i&e a) a&eea<i m. Dre$turile de accesK $rima linie de a$ărare a Linux6ului %odel)l de se&)ritate din 8in)9 este ba:at pe &el 6olosit *n sistemele 02=> <i este la 6el de rigid B&+teodat. Dentr) a reali:a o leg. se 6olose<te opţi)nea & ln -s fi!ier&'int( n me&leg(t r( Bln -s targetfile lin. &a )n an)me 6i<ier s. res)rs. E9ist.t)rile simboli&e s)nt 6i<iere 6oarte mi&i pe &+nd leg. 0n administrator de sistem poate de&ide s. :ecuritatea 1i#ierelor !. Pntr5)n sistem 8in)9 ori&e 6i<ier este deţin)t de )n )tili:ator <i )n gr)p de )tili:atori. simboli&.2.d &) )n e6ort minim 7a reali:a o leg.t)rilor simboli&e s)nt 7ariate.t)r. Comanda prin &are 6a&em leg. 7.t)ri este ln.1. de asemenea o a treia &ategorie de )tili:atori a&eia &are n) s)nt )tili:atori deţin. 6)n&ţione:e &a *nainte &)m ar 6i 6i<ier)l /et"/pa .t)r. pot s&)ti *n general de m)lt. 6a&eţi ast6el de leg. !.:)t <i n) treb)ie s. simboli&. Pn se&ţi)nea )rm.).

Daginile =n6o e9pli&. *n &e mod &omanda ls a6i<ea:.. =at. (oţi &eilalţi )tili:atori a) doar permisi)nea de a &iti a&est 6i<ier dar n) *l pot s&rie sa) r)laEe9e&)ta B&ea de5a patra <i a &in&ea lini)ţ. Categoria de )tili:atori de6init. reţea)a n) este se&)ri:at.)p. propriet. este apli&at.C. drept)rile de a&&es ale )tili:ator)l)i &are deţine 6i<ier)l. 5a elul !60. are drept)ri de &itire. .ţile 6i<ier)l)i. Dentr) &a )tili:area &omen:ilor *mpre)n. <i gr)p)l iniţial de &are aparţineţi e7ent)al &elelalte gr)p)ri al &. ?&east. Categoria de )tili:atori de6init. at+t permisi)nile sa) mod)rile drept)rile de a&&es &+t <i gr)p)rile de )tili:atori a) )n &od. 6ie &+t mai 6a&il. &) 6i<ierele s. a&&es)l )tili:atorilor la programe p)ne la dispo:iţie an)mite 6i<iere &onsiderate ne&esare t)t)ror )tili:atorilor <i prote4ea:. &ara&tere &are )rmea:. poate r)la 6i<ier)l. 6oarte stri&t &eea &e permite )n ni7el dest)l de ridi&at al se&)rit. &omand.tor primele trei &ara&tere din seria de no). Codurile care arată gru$urile de utili(atori. a6i<ea:. Cons)ltaţi tabel)l de mai 4os. de )tili:ator. permisi)nile ata<ate 6i<ierelor pentr) a&este trei &ategorii de )tili:atoriF ele s)nt indi&ate prin no). &)m se poate obser7a din e9empl)l )rm. 5a elul !63. ?r treb)i s. Cod 0 sa) 5 " sa) r 2 sa) w 1 sa) 9 Ln*eles . ?ţi 6olosit de4a opţi)nea completă pentr) a lista 6i<ierele 6olosind &omanda ls -l de<i din alte moti7e. Dermisi)nile a&ordate &elorlalţi.ror membr) s)nteţi- . a6i<ea:.r)i 6)n&ţie este a&eea de indi&ator al tip)l)i de 6i<ier la *n&ep)t)l liniei &are arat. Categoria de )tili:atori de6init. Drintre alte 6)n&ţii s&hema de se&)ritate asig)r. . n) a&esta poate 6i a6i<at prin &omanda id &are 7. arat.e asemenea n)mele d)mnea7oastr. are drept)ri de s&riere. date sensibile &)m ar 6i dire&toarele personale <i 6i<ierele de &on6ig)rare ale sistem)l)i. permisi)nile *n detali)F &ons)ltaţi se&ţi)nea :e informaţii sunt listate. Cel de5al doilea e9empl) este )n 6i<ier e9e&)tabil di6erenţa. 6ii root administrator pentr) a5l s&himba.ori&ine poate r)la a&est program dar treb)ie s. 0tili:atoarea &) n)mele marise sa) )tili:atorii &are aparţin gr)p)l)i users pot &iti <i s&rie Badi&. Codurile care arată dre$turile de acces.&itire s&riere <i e9e&)tare pentr) )tili:ator gr)p)l &.sa) e9e&)tare ale )n)i 6i<ier.r)ia aparţine )tili:ator)l <i pentr) &eilalţi. prim)l &ara&ter a &.tat. Cod ) g o Ln*eles Dermisi)nile a&ordate )tili:atorilor.r)ia aparţine )tili:ator)l iar )ltimele trei pentr) &eilalţi )tili:atori. de prim)l &ara&ter U 5 V C. Dermisi)nile a&ordate gr)p)rilor. Dermisi)nile s)nt listate *ntotdea)na *n a&eea<i ordine. ?&east. &+te7a e9emple- Drim)l 6i<ier este )n 6i<ier obi<n)it Bproprietate ar. s&himbaEm)taE<tergeC a&est 6i<ier dar n) pot r)la a&est 6i<ier &a program Ba do)a <i a treia lini)ţ. d)p.C.a&.rept)rile de a&&es aso&iate 6i<ier)l)i n) s)nt a&ordate. <tiţi *ntotdea)na n)mele d)mnea7oastr. de )tili:ator este sto&at *n 7ariabila de medi) 7$ER- 5$ .toarele trei s)nt pentr) gr)p)l &. s&hem.ţii &hiar da&. 0rm.

N.1. (abel)l )rm.tori- Aperan:ii H <i M s)nt 6olosiţi pentr) a a&orda sa) inter:i&e drept)rile )n)i gr)p.. &ele mai *nt+lnite &ombinaţii5a elul !64. 0n 6i<ier &are poate 6i a&&esat p)bli& dar &are poate 6i s&himbat doar de )tili:ator)l &are a introd)s a&east. Comentarii pre&)m Uieri a 6)n&ţionatV sa) Uda&. )tili:atorii *n&ep.tor n) a) ni&i )n 6el de drept)ri. a apli&.r 6ormat din trei &i6re &are &onţine 7alorile simboli&e ale set. . &hiar nepl.m *n&..r)i drept de a&&es a&ordat treb)ie apli&ate la ni7el)l gr)p)l)i. le apli&e. opţi)nile al6an)meri&e 6olosite pentr) re:ol7area )nei probleme &) &are se &on6r)nt. E9empl)l de mai 4os arat. ?t)n&i &+nd 6olosim &hmod &) arg)mente n)meri&e 7alorile 6ie&.e a&eea a7em )n n)m.tor 7. opri pe d)mnea7oastr. Comanda chmod poate 6i 6olosit.%. pla& mai m)lt.2. *n &ele mai m)lte &a:)ri aspe&telor legate de drept)rile de a&&es. @roteAarea 1i#ierelor cu chmod Comanda chmod 400 fi!ier chmod 00 director chmod !00 fi!ier chmod !44 fi!ier chmod !!0 fi!ier chmod "00 fi!ier Ln*elesul comen(ii Dentr) prote4area )n)i 6i<ier de o s)pras&riere a&&idental. normal. Dentr) a 7.. s. 0tili:atorii &are aparţin gr)p)l)i t.%. r)le: a&est 6i<ier &a root mergeV s)nt datorate *n prin&ipal permisi)nilor gre<it alo&ate. <tergeţi reden)miţi sa) s. drept)rile de a&&es 7or treb)i s&himbate din mai m)lte moti7e.) pot s&himba a&est 6i<ier pe &+nd &eilalţi n) a) ni&i )n 6el de drept)ri as)pra l)i. Combinaţiile separate prin 7irg)le s)nt permise. pre:ent. arat.2.rii )nor permisi)ni stri&te *n pri7inţa drept)rilor as)pra 6i<ierelor &are poate 6i &onsiderat.&ere este a&eea &. &omand. Daginile =n6o <i man &onţin e9emple 6oarte 6olositoare. m)taţi a&&idental 6i<iere &are aparţin a&est)i dire&tor. de mesa4)l de eroare &are sp)ne &. 5O . 2)mai )tili:ator)l are drept)ri depline &eilalţi indi6erent de gr)p)l aparţin. &) opţi)ni n)meri&e sa) al6an)meri&e *n 6)n&ţie de &are 7. 0n 6i<ier pri7at &are poate 6i s&himbat doar de )tili:ator)l &are a introd)s a&east.!. Comanda chmod A &onse&inţ. Golosim &omanda chmod pentr) a 6a&e a&est l)&r) iar to c mod aproape &. &)m 6i<ier)l din e9empl)l anterior este trans6ormat *ntr5)n 6i<ier pri7at al )tili:ator)l)i asim- Droblema legat. a de7enit )n 7erb a&&eptat al limbii engle:e *nsemn+nd s&himbarea mod)l)i de a&&es as)pra )n)i 6i<ier. &omand. Uneltele !. n) ai permisi)ni se datorea:. )n)l &are arat.rilor pe &are &hmod treb)ie s. &+teodat.

.e reg)l.!.. )n e9empl)- Cel de5al patr)lea &+mp *n linia din 6i<ier)l /et"/pa . Ari&ine poate 6a&e ori&e &) a&est 6i<ier.eoare&e a&este gr)p)ri s)nt gr)p)ri se&)ndare pentr) )tili:ator)l nostr) el treb)ie s. le aparţineţi pre&edate de n)mele d)mnea7oastr. 6ie &itite sa) r)late <i de &. :chema de gru$ $ri'at al utili(atorului Dentr) a permite o 6le9ibilitate m.2.5)l &) &are s)nteţi &one&tat *n a&el moment. sc emă de grup pri4at al utilizatorului &are aso&ia:. gr)p)l asim *n e9empl)l de mai s)s.2.%. &ree:e 6i<iere &are s. Gi<iere &are s. =. =niţial a&est gr)p a&ti7 sa) primar este a&ela &are *ţi este aso&iat de 6i<ier)l /et"/pa .2.d &onţine 7aloarea U501V &are repre:int.d. %od)l standard de a&ordare a permisi)nilor pentr) )n gr)p.) primar. s. Dermisi)nile standard &are s)nt 5' .rit.in /et"/#roup p)tem a6la n)mele &are &oresp)nde a&est)i =. a4)t. . a&est gr)p are a&ela<i n)me &) n)mele )tili:ator)l)i &eea &e poate genera an)mite &on6):ii.5)l gr)p)l)i primar al )tili:ator)l)i &are este 7eri6i&at prin 6i<ier)l /et"/#roup. Dentr) 6i<ierele &are treb)ie s. ?&est gr)p este )n gr)p &are &onţine n)mai a&est )tili:ator parti&)lar de )nde n)mele de grup pri4at. primiţi o list.". a t)t)ror gr)p)rilor &. *n m)lte sisteme 8in)9 poţi 6i a&ti7 doar *ntr5)n sing)r gr)p. ?&)m *n moment)l *n &are asim &reea:. *n 8in)9. Pn e9empl)l &are )rmea:.%. alo&ate permisi)ni n) e9ist. Cons)ltaţi paginile man ale &omen:ii neGgr$ pentr) mai m)lte in6ormaţii.5)l <i n)mele gr)p)l)i pl)s =. pre*nt+mpinaţi 6olosirea &omen:ii choGn B7e:i He&ţi)nea !. de gr)p. 6i<iere noi a&estea 7or 6i deţin)te de gr)p)l "eb *n lo& s.tre alţi )tili:atori dar chmod "" fi!ier chmod """ fi!ier !. n) aib. =at..chmod " director s&rise Bs&himbateC doar de )tili:ator)l &are a introd)s &omanda des&ris. 6ie deţin)te de gr)p)l asim- ?)tenti6i&area *ntr5)n gr)p no) 7."C sa) &hemarea administrator)l)i de sistem pentr) a s&himba permisi)nile as)pra 6i<ierelor pentr) d)mnea7oastr. 6ie deţin)te de gr)p)l "eb. *n sistem. ?&est)i gr)p <i n) alt)ia 7a aparţine asim la a)tenti6i&area iniţial.2. Pn a6ar. Masca 1i#ierelor C+nd )n 6i<ier no) este sal7at )nde7a de7ine *n prim)l r+nd s)bie&t)l pro&ed)rilor standard de se&)ritate. 6oloseas&. Cel de5al patr)lea &+mp al a&est)i 6i<ier arat.rora este posibil s. de )tili:ator pl)s =. &ele mai m)lte sisteme 8in)9 6oloses& o a<a n)mit. !. 6ie&are )tili:ator &) gr)p)l s. neGgr$ pentr) a se a)tenti6i&a *n ori&are din ele B6olosiţi mai *nt+i g$assGd pentr) a stabili parole pentr) a&este gr)p)riC. 9utenti1icarea într6un alt gru$ ?t)n&i &+nd tastaţi &omanda id *ntr5o linie de &omand. asim dore<te s. . de a&est gr)p pri7at )tili:ator)l asim poate aparţine <i gr)p)rilor user <i "eb. Pns.

a)tenti6i&aţi *ntr5)n alt gr)p 6olosind &omanda neGgr$ mas&a r.. Comanda choGn poate 6i apli&at.%. n) le5ar a7ea dire&tor)l n) ar 6i a&&esibil." <i He&ţi)nea ". mas&a impli&it.".i#iere 's.1.tor 02=>5)l)i are o 6)n&ţie pentr) &rearea de noi 6i<iere &are este apelat. des *nt+lnit.e a&eea *n &a:)l *n &are este stabilit.2. din a&este permisi)ni impli&ite d)p. !. &a <<. este e9tins. as)pra *ntreg)l)i sistem prin 6i<ierele de &on6ig)rare a res)rselor &onsolei de e9empl) /et"/!a hr" sa) /et"/profile. 6)n&ţie 7a a&orda permisi)ni pentr) &itire s&riere <i e9e&)tare pentr) toate &ategoriile de )tili:atori. permisi)ni. ori de &+te ori )n )tili:ator 6olose<te )n program &are &reea:. Modi1icarea a$artenen*ei la un utili(ator sau la un gru$ C+nd )n 6i<ier 6ig)rea:.%.e a&eea *nainte &a mas&a s.torii )n)i 6i<ier at+t la ni7el de )tili:ator #0 . a m. ?&east. 7aloare impli&it. )tili:ator)lC sa) chgr$ Bs&himb.#. Pn&er&aţi a&est l)&r) prin s&himbarea permisi)nilor )n)i dire&tor B&hmoddingC *n #""b . ?&est l)&r) 7. e9ist. 6i<ierele <i dire&toarele pe &are le &reaţi *n timp &e s)nteţi *n gr)p)l no) 7or 6i a&&esibile <i &elorlalţi membri ai gr)p)l)iF n) treb)ie s.r)i 6i<ier &)m se *nt+mpl. H&himbarea deţin. 6ie parta4ate de &. de administratorii de sistem *n mediile *n &are este ne7oie &a 6i<ierele s. Drim)l :ero este parte a atrib)telor spe&iale de &on6ig)rare ale )n)i 6i<ier despre &are 7om dis&)ta *n He&ţi)nea !. directoare 0n dire&tor 7a primi impli&it mai m)lte permisi)ni.2. doar trei &ategorii &. Ari&e sistem asem. He poate *nt+mpla &a a&est prim :ero s. gr)p)lC.torilor )n)i 6i<ier este o sar&in. &e 6)n&ţia a &reat )n 6i<ier sa) )n dire&tor no). &a 6iind deţin)t de )n )tili:ator sa) )n gr)p despre &are &redeţi &.:)t. este demonstrat *n e9empl)l de mai 4os- . . o 6a&. . 6i<iere noi de e9empl) &+nd des&.ţiţi s. 7edeţi doar trei n)mere &are arat. sa) r"xr"xr"x )n 6i<ier obi<n)it ((( sa) r"%r"%r"%.rora li se apli&. at)n&i &+nd introd)&eţi &omanda umas.<tii este B0C002.tre gr)p)ri de )tili:atori. 7aloarea m.. &)m p)teţi a6la prin opţi)nea 5 5help.utilizator grup <i alţii. drept)rile de a&&es posibile. $$5 <i )n 6i<ier ##" da&. ?st6el )n dire&tor 7a a7ea permisi)nea impli&it. at+t 6i<iere &+t <i dire&toare.a&. Pn e9empl)l de mai s)s tot)<i obser7. 7. 6ie apli&at. 0tili:ator)l root are de obi&ei permisi)ni iniţiale aso&iate 6i<ierelor noi mai stri&te- ?&east..alo&ate impli&it 6i<ierelor noi s)nt determinate de mască Bmas1C.el 7a a7ea *ntotdea)na permisi)ni de executare.<tii poate 6i a6i<at. p)teţi repara eroarea prin &omen:ile choGn Bs&himb.m+ne nes&himbat. ?mbele &omen:i s)nt 6le9ibile d)p.:)te din n)m. prin &omanda umas-- Pn lo& de a ad.<i s. Naloarea n)meri&.a&. Naloarea umas1 este s&.r)l &are arat.)ga 7alori simboli&e 6ie&. pentr) &rearea de 6i<iere.n. n) 6ie a6i<at de sistem)l d)mnea7oastr.m a6i<ate patr) 7alori *n timp &e <tim &. 8a &rearea )n)i dire&tor no) a&east. 6)n&ţie &reea:. prin 6olosirea chmod pentr) a &al&)la permisi)nile aso&iate )n)i no) 6i<ier ele s)nt s&. n) ar 6i *ndrept. . A p)teţi s&himba din 6i<ier)l de &on6ig)rare a &onsolei 7e:i Capitol)l $ despre personali:area medi)l)i &onsolei. )n dire&tor are permisi)nea . 8a &rearea )n)i 6i<ier no) 6)n&ţia 7a a&orda permisi)ni de &itire <i s&riere pentr) toţi dar ni&i o &ategorie de )tili:atori n) 7a a7ea permisi)nea de e9e&)tare a a&el)i 6i<ier. pentr) a s&himba deţin.r&aţi )n 6i<ier de pe =nternet &+nd sal7aţi )n no) do&)ment te9t <i a<a mai departe. 6olosiţi chmod.

Moduri s$eciale Dentr) &a administratorii de sistem s. Dentr) a modi6i&a doar )tili:ator)l deţin.ri are s)6i&iente permisi)ni as)pra 6i<ier)l)i sa) 6i<ierelor as)pra &.a&. a&east. De sistemele 8in)9 6ie&are )tili:ator are propri)l s. e9e&)tarea )nei sar&ini &omanda este p. !ac18 7a dori s. l)&re:e &) a&est 6i<ier. Pn :ilele noastre memoria n) mai este a<a de s&)mp.%.) gr)p ast6el &.esig)r sistem)l 7a 7eri6i&a da&.2.a&. 0tili:atorii &are n) aparţin gr)p)l)i menţionat n) a) ni&i o treab.sar&inile mari era) *n&. pentr) a &rea 6i<iere pri7ate- . n) s)nteţi administrator)l sistem)l)i n) p)teţi s&himba )tili:ator)l sa) gr)p)l &are deţine )n an)mit 6i<ier din moti7e &are ţin de se&)ritatea sistem)l)i.tor al )n)i 6i<ier 6olosiţi sinta9a de mai 4oschoGn utili#ator_nou fi!ier . pentr) a sal7a memorie. &estric*ii De &ele mai m)lte sisteme 6olosirea &omen:ilor choGn <i chgr$ este restri&ţionat. 6olosiţi do).tor *n gr)p)l primar al )tili:ator)l)i &are introd)&e &omanda. 6orm.a&. &) a&est 6i<ier.r. p)n&te d)p.ţile de optimi:are &onţin)te as)pra 6i<ierelor sing)lare. tehni&i mai b)ne de gestionare a a&esteia a<a &. ?mbele &omen:i choGn <i chgr$ pot 6i 6olosite pentr) s&himbarea deţin. n)mele de )tili:ator B&ons)ltaţi paginile =n6oC 7a 6i modi6i&at <i gr)p)l deţin. 6oloseas&. doar gr)p)l &are deţine a&el 6i<ier.&+t <i la ni7el de gr)p pe &+nd chgr$ s&himb.. )tili:atorii r.)5intenţionaţi pot modi6i&a apartenenţa 6i<ierelor la )n )tili:ator sa) la )n gr)p <i ar p)tea s&himba medi)l de l)&r) al )tili:atorilor legitimi sa) &hiar distr)ge 6i<ierele &elorlalţi )tili:atori.d)p. 8a *n&ep)t)ri a&est mod era 6olosit pe s&ar. n) 6ie deran4aţi tot timp)l pentr) a re:ol7a probleme legate de drept)rile de a&&es drept)ri spe&iale pot 6i alo&ate dire&toarelor *n *ntregime sa) n)mai programelor. parta4e:e a&est 6i<ier 6. s.rora dore<te s.strat. . <i e9ist. a &omen:ii poate 6i 6olosit. o6ere ori&)i permisi)ni de s&riere poate 6olosi &omanda chgr$- ?st6el )tili:atorii din gr)p)l pro!ect 7or p)tea s. n) mai este 6olosit pentr) &apa&it. )tili:ator)l &are introd)&e a&este s&himb. a&este &omen:i. . dat. E9ist. (ot)<i apli&at as)pra #1 . larg.a&. *n &a:)l )tili:atorilor obi<n)iţi. )tili:area a&estor &omen:i n) ar 6i restri&ţionat.torilor re&)rsi7 prin opţi)nea &R.). trei mod)ri spe&iale- ● %od)l bit5)l)i lipi&ios Bpersistent S sti&Iy bit modeC. !. *n memoria sistem)l)i. Pn a&est &a: toate s)bdire&toarele <i 6i<ierele &onţin)te *ntr5)n dire&tor 7or aparţine )tili:ator)l)i sa)E<i gr)p)l)i dat. .r&ate *n memorie doar o sing)r.

1it5)l lipi&ios este indi&at printr5)n t la s6+r<it)l liniei &are arat. dar &are s)nt &reate *n alt.torC iniţial. drept)l de a 6a&e modi6i&.ses& *n 6a&ilitatea proprie 02=>5)l)i sa4e Text acces. )nealt. ?st6el )tili:atorii n) treb)ie s. <i &ea pres)p)s. m+n)ias&.)n)i *ntreg dire&tor a&est mod are )n alt *nţeles. 6i<ierele *n 02=>. Bstabiliţi identitatea gr)p)l)i S set gro)p =.C <i HG=.m din no) *n tabel)l de mai 4os- Comanda ash cat fi!ier/e0 cd director chgr$ gr p&no Ln*elesul comen(ii Consola G20.tor. permisi)nile aso&iate 6i<ier)l)i a&ord. gr)p)l deţin.ţi. la aparţin. )tili:ator)l <i gr)p)l deţin. Pn a&est &a: )n )tili:ator poate s&himba 6i<ierele &onţin)te de dire&tor)l *n &a):.rat. )tili:ator)l <i gr)p)l deţin. ?m 6.ri.seas&. permisi)nile de a&&es as)pra 6i<ier)l)i. ● HG=.torii )nor 6i<iere &are treb)ie parta4ate- ?&esta este mod)l standard prin &are se parta4ea:. fi!ier/e0 chmod mod fi!ier/e0 choGn tili1ator&no NKNgru$UnouOO fi!ier/e0 H&himb. permisi)nile alo&ate )n)i 6i<ier. 6ie deţin)te de )tili:atorii &are le &reea:. 6ie a&&esibile t)t)ror dar *n &are )n )tili:ator oare&are n) are 7oie s.tor)l a&el)i 6i<ier sa) da&.r)ia aparţine dire&tor)l &are le &onţine B*n timp &e &omportament)l normal este &a 6i<ierele noi s.ţile s)nt pre:entate sistem)l)i *ntr5)n 6el sa) alt)l &a 6i<iere &are a) aso&iate an)mite propriet. <tearg. Consola este &ea mai important. 0tili:area traseelor Bprede6initeC permite )tili:atorilor <i administratorilor de sistem s. ?&est mod este )tili:at pentr) dire&toare &a / *ar/tmp &are treb)ie s. .strea:. este deţin. (rimite &onţin)t)l )n)i 6i<ier B)nor 6i<iereC la ie<irea standard.ţat &+te7a &omen:i pentr) &onsol.tor Baparţin. permisi)nile alo&ate )n)i 6i<ier- %od)l este apli&at prin &omanda chmod o$t director). C+nd a&est mod este apli&at )n)i 6i<ier e9e&)tabil el 7a r)la &) permisi)nile )tili:ator)l)i <i ale gr)p)l)i *n lo& de a&elea ale )tili:ator)l)i &are introd)&e &omanda o6erind a&&es la res)rsele sistem)l)i.i#ierele existente nu sunt modi1icateC Gi<ierele &are s)nt m)tate *ntr5)n dire&tor HG=. <i s. Bstabiliţi identitatea )tili:ator)l)i S set )ser =.m &) sistem)l.&)t primii pa<i pe &alea &are ne 7a trans6orma *n e9perţi. ?&est &omportament poate prod)&e &on6):ii.*n a&est &a: aparte 6i<ierele &reate *n dire&tor)l *n &a):. pe &are 7i le pre:ent. 7or aparţine a&el)ia<i gr)p &. H&himb.s)nt repre:entate de &ara&ter)l s *n linia &are arat. ● H0=. dire&tor)l. H&himb. datele &are aparţin &elorlalţi.tor al )n)i 6i<ier &) gr)p)l no).C. !. Bstabiliţi identitatea gr)p)l)iC as)pra )n)i dire&tor. parte p.am dis&)tat str)&t)ra ade7. Ariginile istori&e ale l)i U t V se g.C. s&himbe sa) s. Pn a&est &apitol aţi *n7.). prin &are intera&ţion. doar da&. :umar Pn 02=> &+t <i *n 8in)9 toate entit. a )n)i sistem de 6i<iere <i 75aţi 6ormat o imagine despre model)l de se&)ritate a 6i<ierelor din 8in)9 &+t <i despre alte &+te7a pre&a)ţii de se&)ritate &are s)nt apli&ate impli&it *n ori&e sistem. #2 . se g+ndeas&. 6i<ierele. &iteas&. g. Nom apro6)nda a&este l)&r)ri *n Capitol)l ". %odi6i&.

*n 6i<ier)l ţint.etermin. (rimite prima parte a )n)i 6i<ier la ie<irea standard.tat 6i<ier)l &) a4)tor)l )n)i 7i:)ali:ator mai p)terni&. &) &are 7.t)r. Qterge dire&toare.N. )n 6i<ier. trase)l &omplet al &omen:ii *n &a):. sistem)l)i 7ariabilele <i 7alorile a&estora. dire&tor)l &)rent *n &are l)&raţi..)tare. liniile &)7intele <i &ara&terele dintr5)n 6i<ier.ri. <ir)l de &ara&tere introd)s. o6er. ar treb)i HT C=(=@= D?G=2=8E .c$ fi!ier l&s rs( fi!ier l&'int( d1 fi!ier echo %ir ex$ort 1ile n me&fi!ier 1ind traseu e&presie gre$ '()A* fi!ier head fi!ier id in1o comandă less fi!ier ln fi!ier&'int( n me&leg(t r( locate criteriu_căutare ls fi!ier/e0 man comandă m-dir director& no m' fi!ier&2echi fi!ier&no neGgr$ nume_+rup $Gd Juota rm fi!ier rmdir fi!ier tail fi!ier umas. o leg. sa) s&himb. a permisi)nilor aso&iate 6i<ierelor5a elul !611. mod)l *n &are s)nt &reate 6i<iere noi. . liniile din 6i<ier &are &onţin tipar)l introd)s.tat ai&i. . H)bliniem iar.se<te 6i<ierele *n ierarhia sistem)l)i de 6i<iere. ?6i<ea:.<i &.tre )n fişier_ţint4 ?6i<ea:. nume_le#4tur4 &. importanţ. o tre&ere *n re7ist. &onţin)t)l dire&tor)l)i. Pn s6+r<it dar a7+nd dest)l. 6i<ier)l s)rs. &omen:ile de ba:. 8ista de mai s)s pre:int.o&)mentaţia este tr)sa d)mnea7oastr.E %?20?8E. )n dire&tor no) gol. ?6i<ea:. 3eden)me<te sa) m)t. ?rat. Este ar. ?6i<ea:. ?6i<ea:. n)mele reale <i e6e&ti7e ale )tili:atorilor <i gr)p)rilor. de prim5a4)tor <i ea &onţine r. ?rat. ?rat.. limitele alo&ate <i grad)l de )tili:are a dis&)l)i. posibilitatea de a &ontrola tot)l a<a &)m doriţi. pentr) &omanda *n &a):. ?6i<ea:. man)alele sistem)l)i pentr) &omanda *n &a):. tip)l )n)i 6i<ier.r.. 7eţi *nt+lni *n 6ie&are :i dar a&estea pot 6a&e m)lt mai m)lte l)&r)ri de&+t &ele pe &are 7i le5am ar.. 3eali:ea:. Dre:int. ?6i<ea:.aloareO Gc fi!ier Ghich comandă Copia:. Citirea do&)mentaţiei 7. Dre:int. do&)mentaţia disponibil. G. )ltima parte a )n)i 6i<ier. ?6i<ea:.. n)mit. @ermisiunile asociate 1i#ierelor #! . 2)m. Qterge 6i<iere <i dire&toare. Creea:. Darte a &omen:ilor proprii &onsolei &are an)nţ.sp)ns)ri la m)lte *ntreb. toate 6i<ierele a&&esibile &are a) *n n)me elemente ale &riteri)l)i de &. ?)tenti6i&are *ntr5)n gr)p no). spaţi)l )tili:at pe partiţia dis&)l)i &are &onţine 6i<ier)l *n &a):.

Care este dire&tor)l &)rent de l)&r)R !.saţi &al&)lator)l s.e/x.CineRCe r. pe sistem)l d)mnea7oastr. C+t timp p. &omand. 8xerci*ii ?)tenti6i&aţi57.r&ateR . a4)ng. ● E9portaţi o &ale ine9istent. personalR C)m poate )n alt )tili:ator s.R C+t de m)lt. *n /et". de &. 3?% Bmemorie &) a&&es aleatorC 6olose<te a&)mR C+t spaţi) alo&at pentr) swap a7eţiR Ce dri7ere s)nt *n&.ecute/ execută 1 1 1 )BserC 5 )tili:ator " gBro)pC 5 gr)p oBthersC 5 alţii !..1. personal 6olosind )n trase) relati7R %ergeţi *n dire&tor)l tmp din *ar. in6ormaţia re6eritoare la :ona de timpR H)nt instalate *n &al&)lator in6ormaţii de tip)l C0% HTR %)taţi57.+.raţi l. Ce ser7i&ii ar treb)i s. sistem)l d)mnea7oastr.)tare. De &e pro&esor r)lea:.ead/ citire " " G. de e9empl) ex$ort 345H6-lah <i *n&er&aţi s. Care este trase)l dire&tor)l)i d)mnea7oastr.strea:.rile )tili:atorilorR Ce 7ersi)ne 6olosiţiR E9ist. %ergeţi *n dire&tor)l hare din u r 6olosind o sing)r.rite/ scriere 2 2 2 . a&est l)&r) *n lo&)l d)mnea7oastr.. la dire&tor)l d)mnea7oastr. 6a&. C+te gr)p)riR 0nde este p. sistem)lR Ce sisteme de 6i<iere s)nt re&)nos&)te *n sistemR %)taţi57. *n sistem)l d)mnea7oastr.e &+te ore r)lea:. 5urul sistemului ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● %ergeţi *n dire&tor)l /pro". 2)miţi trei programe &are s)nt in&l)se *n pa&het)l G20 coreutils. alte noti6i&. *n /et"/r"+d C /et"/init+d C /et"/runle*el <i alegeţi dire&tor)l potri7it ni7el)l)i de e9e&)tare Br)lareC al sistem)l)i d)mnea7oastr.+. r)le:e *n a&est ni7elR Ce ser7i&ii r)lea:. *n u r/ hare/do". Ce 7ersi)ne a &onsolei B ashC este instalat..strat. @arti*ii ● ?6i<aţi trase)l d)mnea7oastr. H&himbaţi dire&tor)l &) do".R #" .ri sa) mesa4e ale :ileiR C+ţi )tili:atori e9ist. listaţi &onţin)t)l ● ● ● dire&tor)l)i.R 2) *i n)m. sistem)l 6i<ierele 4)rnal *n &are s)nt monitori:ate a)tenti6i&. *n mod)l te9tR %)taţi57. &a )tili:ator obi<n)it Bnepri7ilegiatC. *n mod)l gra6i& <i n) r)lea:.!.+. !.

6)n&ţionea:.C %ergeţi *n dire&tor)l no) <i &reaţi )n dire&tor pentr) 6i<ierele &are *n&ep &) liter.t)r. Ce *nseamn.R #5 . mi&. %)taţi57. 6)n&ţionea:. personal. =ntrod)&eţi &omanda locate root.tre /root.R !.t)ra e9istent.t)r.). mare <i )n alt)l pentr) 6i<ierele &are *n&ep &) o liter. leg. Qtergeţi 6i<ierele &are 75a) r. <i listaţi &onţin)t)l dire&tor)l)i. Qtergeţi prima leg. &omand.!. Neri6i&aţi <i da&. Ce s5a *nt+mplat &) &ea de5a do)a leg. 0nde se a6l. Creaţi alt..mas. program)l ser7i&i)l)i sendmailR Creaţi o leg. Doate 6i 6olosit. ?sig)raţi57. aţi &opiat <i toate 6i<ierele <i dire&toarele &are s)nt s)bdire&toare ale l)i /et"b B&opiere re&)rsi7..tre /*ar/tmp.t)r. D)teţi m)ta a&est dire&tor pe a&ela<i ni7el &) dire&tor)l personalR Copiaţi toate 6i<ierele >D% din /u r/ hare/pi/map *n dire&tor)l &el no). *n dire&tor)l personal &. H&himbaţi permisi)nile aso&iate 6i<ier)l)i 3/+!a hr" *n a<a 6el *n&+t n)mai d)mnea7oastr.t)r. simboli&. &. &iti. primar s. personal &. &. Mânuirea 1i#ierelor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Creaţi )n dire&tor no) *n dire&tor)l d)mnea7oastr. in7ers.%.R H&himbaţi deţin. <i gr)p)l d)mnea7oastr. Golosiţi gre$ pentr) a a6la &are s&ript porne<te ser7i&i)l 6ont)ri BGont Her7erC *n ni7el)l de r)lare gra6i&.. %)taţi toate 6i<ierele *n dire&tor)l potri7it.+. *n dire&tor)l d)mnea7oastr.. simboli&. Abser7aţi &e7a deosebitR Creaţi o leg. Qtergeţi tot dire&tor)l <i &onţin)t)l a&est)ia printr5o sing)r. &are este *ndreptat. Creaţi )n dire&tor no) <i &opiaţi toate 6i<ierele din dire&tor)l /et" *n a&esta. simboli&. *n dire&tor)l personal. >D%R ?6i<aţi toate 6i<ierele *n ordine al6abeti&.. Golosiţi &+t mai p)ţine &omen:i posibil. @ermisiunile asociate 1i#ierelor ● ● ● ● ● ● D)teţi s&himba permisi)nile aso&iate dire&tor)l)i personal /homeR Care este mod)l impli&it pentr) &rearea 6i<ierelor *n &a:)l d)mnea7oastr.t)r. *l poat.tre leg..+.torii dire&tor)l)i Eet& *n )tili:ator)l <i gr)p)l aso&iate d)mnea7oastr. Neri6i&aţi da&..

Nom st)dia mai m)lte l)&r)ri despre-            Dro&esarea m)lti5)tili:atori <i m)lti5sar&ini (ip)ri de pro&ese Controlarea pro&eselor &) semnale di6erite ?trib)tele pro&eselor Ci&l)l de 7iaţ. %ai m)lt 8in)95)l este ba:at pe 02=> *n &are &omportament)l obi<n)it este a&ela prin &are mai m)lţi )tili:atori lansea:.sp)ns)l Dro&ese programate Histem)l &ron Ni9ie C)m s. 5i$uri de $rocese %.sp)ns. %. r)le:e &hiar <i at)n&i &+nd )tili:ator)l &are le5a iniţiat se dea)tenti6i&. st)diem mai *n detali) pro&esele pe &are le p)tem porni. &om)ni&aţi &+t de &+t &) sistem)l a 7enit 7remea s. a treb)it s. gestiona toate pro&esele <i s.multi6user #i multi6tas-ing/ Dentr) &. &) )<)rinţ. &omen:i di6erite *n a&ela<i timp pe a&ela<i sistem. *n &a:)l *n &are )n pro&es r)lea:.1. 6ie &one&tat la sistem pentr) a porni a&este pro&eseF ele n) pot porni a)tomat &a parte a 6)n&ţiilor sistem)l)i. Drin a&est sistem programele pot 6i pornite *n 6)ndal imediat. Nom e9pli&a str)&t)ra pro&eselor din 8in)9 *n se&ţi)nile )rm.1. 6a&eţi &e7a.. @rocesele ?l. *n 6)ndal )tili:ator)l poate 6a&e alte l)&r)ri *n &onsola din &are a pornit a&el program &hiar da&.. program)l este *n des6. Nite:a sistem)l)i <i r. Pn an)mite &a:)ri pro&esele treb)ie s. *n prim5plan S timp)l ne&esar pentr) e9e&)ţia lor a 6ost prea s&)rt pentr) a 6i obser7ate dar 7i:)ali:area )n)i 6i<ier &) a4)tor)l &omen:ii less este )n b)n e9empl) de &omand.e asemenea )tili:atorii a) ne7oie de mi4loa&e prin &are s.1. a&)m 75aţi obi<n)it &) medi)l de l)&r) <i s)nteţi &apabili s. @rocese interacti'e Dro&esele intera&ti7e s)nt iniţiali:ate <i &ontrolate printr5o sesi)ne terminal. mai m)lte pro&ese. de a&este pro&ese. &are o&)p.2.s)ri pentr) &a pro&esor)l BCD0C s. 6ie asig)rat. ?lternati7 ele pot r)la *n 6)ndal ast6el *n&+t &onsola *n &are aţi pornit program)l poate a&&epta &omen:i noi *n timp &e program)l este *n des6. ## . pro&esele din prim5plan *n 6)ndal. o sesi)ne a &onsolei. o serie de pro&ese &)m este mo(illaF altele pre&)m ls s)nt e9e&)tate &a o sing)r.1. Multi6utili(atori #i multi6sarcini . &omand.1.2.1. ?n)mite &omen:i iniţia:.t)ri de 6i<iere pro&esele s)nt &ele mai importante l)&r)ri *ntr5)n sistem 02=>E8in)9. D+n.toare.e7ine e7ident 6apt)l &. %. Drogram)l este &one&tat la terminal din moment)l *n &are a 6ost pornit <i a&est terminal este 6olositor n)mai da&.<)rare. introd)&eţi &omen:i pe &are program)l le poate *nţelege. Pn a&est &apitol 7om pre:enta *ndeaproape a&este pro&ese. rea&ti7e:e pro&esele *ntrer)pte. obţineţi &ele mai b)ne per6ormanţe de la sistem)l d)mnea7oastr. ?lte &omen:i 7or ret)rna erori sa) sistem)l n) 7a da ni&i )n r. o &ale prin &are )tili:atorii s. Pn a&est &a: program)l a&ti7at a<teapt. 2) toate &omen:ile pornes& )n sing)r pro&es.Ca$itolul %. 9natomia $roceselor %. a&)m ne5am &on&entrat *n prin&ipal pe programele &are r)lea:. s.<)rare. Pns. poat. . <i HG=. Consola disp)ne de o 6)n&ţie n)mit. 6ie l)ate m. controlul sarcinilor B!ob controlC prin &are gestionea:. . al )n)i pro&es Dornirea <i oprirea sistem)l)i H0=. disp)n. ?&este pro&ese pot r)la *n prim5plan o&)p+nd terminal)l &are a pornit program)l <i n) p)teţi porni alte pro&ese at+t timp &+t pro&esele e9istente *n prim5plan r)lea:. C) alte &)7inte treb)ie &a &ine7a s. G)n&ţia &onţine )n me&anism &are &om)t. &a d)mnea7oastr..

*n 6)ndal Beliberea:. pe &are le p)teţi deta<a. H)spend.si *n e9er&iţiile &are 7or )rma. Pntrer)pe Btermin. %. *n alt.tor *n &are se l)&rea:. <i pentr) optimi:area per6ormanţelor sistem)l)i. &onsol. a&est mod pentr) &. <i stopea:. &omand. m)lte res)rse de sistem s. mai degrab. Pn reţelele mari administrator)l de sistem pre6er. &omand.strat pe sistemele 8in)9 de<i e9ist.r&at. &e sistem)l &oboar. din 6)ndal *n prim5plan. &omand.r prin &are poate 6i identi6i&at. &) e7ent)ala &omand. de a<teptare p+n.ţile 6)n&ţiei de &ontrol a sar&inilor s)nt e9pli&ate *n detali) *n paginile =n6o ale &onsolei B ashC a<a &. spe&i6i&at. Golosind e9presia = p)teţi s.se 6a&e prin 6olosirea &omen:ii at pe &are o 7om dis&)ta *n partea a do)a a a&est)i &apitol. Controlul $roceselor . Pn a&east. ?t)n&i &+nd apelaţi a&est program este iniţiat. doar &ele mai 6olosite apli&aţii de &ontrol ale sar&inilor s)nt listate ai&i5a elul %61.&)t *ntr5)n sing)r terminal te9t. =mpli&it sar&inile s)nt aran4ate *ntr5o &oad. Cele mai m)lte sisteme 02=> a) posibilitatea de a r)la program)l screen &are se do7ede<te 6olositor *n &a:)l *n &are doriţi s. &onsole 7irt)ale de aproape :e&e ani. introd)&erea )nei &omen:i ad. (re&e o sar&in. )n program &are a 6ost s)spendat *n 6)ndal. &riterii- ● 8a )n moment de timp bine determinat. o alt. &onsolele 7irt)ale <i tot)l treb)ia 6. sesi)ne a terminal)l)i *mpre)n. 6ie e9e&)tate de )n sistem de4a *n&. resta)raţi a&el screen. ?rat. Pn e9empl)l )rm. Dentr) a elibera )n terminal d)p. 3)lea:. ● Pn momentele *n &are sistem)l este mai p)ţin soli&itat ast6el *n&+t poate prel)a <i alte sar&ini alegere &are se 6a&e prin &omanda atch. (ermin.ţi de date sa) pentr) a se e7ita &a sar&ini &are soli&it.C )n pro&es &are r)lea:. Dlasarea )nei sar&ini *n 6)ndal se 6a&e *ndeosebi at)n&i &+nd e9e&)tarea a&elei sar&ini ne&esit. Dentr) &ei dependenţi a 6ost p. D)teţi deta<a sesi)nea *n timp &e programele pe &are le5aţi pornit 7or &ontin)a s. &omen:ile &are s)nt e9e&)tate *n 6)ndal. 7eţi dea)tenti6i&a din &onsola originar. ?&estea s)nt sar&ini &are pot 6i gestionate *ntr5o :on. introd)&eţi o &omand. #$ .. %ai m)lte e9emple 7eţi g. r)le:e &hiar da&. ?st6el de sar&ini pot 6i e9e&)tate l)+nd *n &onsiderare )n)l din )rm. sesi)ne p)teţi 6a&e ori&e doriţi. apelaţi a&ea sar&in. @rocese automate Dro&esele a)tomate Bsa) periodi&e intermitente &ontin)eEdis&ontin)e 5 bat&hC n) s)nt e9e&)tate *n terminal.2. 3ea&ti7ea:. 7. a&east. prel)&re:e mari &antit. sistemele treb)ie s. la )n ni7el de o&)pare mai mi& de 0 O. pro&es)l B&ons)ltaţi <i se&ţi)nea Hhell 1)iltin Commands 5 &omen:ile proprii &onsolei din paginile =n6o despre ash 5 &onsole terminaleC. &ara&ter)l U J V. *n prim5plan. *n prim5plan. terminal)lC.3)larea )n)i pro&es *n 6)ndal este 6olositoare doar programelor &are n) 6oloses& instr)&ţi)ni de la )tili:ator Bprin intermedi)l &onsoleiC. Dro&esarea ba&h este 6olosit. *n 6)ndal prime<te )n n)m. (oate programele <i operaţiile 7or r)la independent de &onsola primar.)gaţi d)p. a&east. pre&)m *n 1g .$artea de/ comandă comandăUo i#nuită comandă V Ao s CtrlH? CtrlHC =n g 1g -ill :emni1ica*ie 3)lea:. ?&est program a 6ost de:7oltat mai dem)lt &+nd n) se in7entaser.C )n pro&es &are r)lea:. Bdar n) *ntrer)pe n) termin.2.1.. o perioad. *n prim5plan. de timp mai mare. de a<teptare de )nde 7or 6i lansate *n e9e&)ţie pe &riteri)l prim)l 7enit 5 prim)l ple&at BG=GA S 6irst5in 6irst5o)t S basisC. *n medi)l gra6i& este des&his )n alt terminal din interior)l pre&edent)l)i- (oate 6a&ilit.2. pentr) &a ori&+nd doriţi s. Gie&are pro&es &are r)lea:.toarele do).

91i#area in1orma*iilor des$re $rocese Comanda $s este )na din )neltele &) &are a6i<aţi pro&esele.5)l pro&es)l)i sa) D=.tor)l pro&es)l)i. a 6ost apli&at )n)i 6i<ier. a&&es)l la res)rsele sistem)l)i. E9empl)l de mai 4os &lari6i&. din lista &) toate pro&esele 6olosind &omanda gre$ *ntr5o &one9i)ne pipe &ons)ltaţi He&ţi)nea 5.C. 0n e9empl) tipi& este pro&es)l de reţea xinetd &are este pornit aproape la ori&e pro&ed)r. Daemons . interesea:. ● =.r)l de ami&iţie.r)l pro&es)l)i BD=..%. &e )n program &lient pre&)m )n &lient G(D soli&it.1. a&este aspe&te. &one&tarea.e &ele mai m)lte ori ele s)nt iniţiali:ate la pornirea sistem)l)i <i apoi a<teapt. S 7eţi sele&ta pro&esele &are 7. &omand. ● Gr)p)l real <i e6e&ti7 &are deţine pro&es)l B3G=.tor)l real este )tili:ator)l &are a introd)s &omanda deţin. <i E=G=. pe ba:a a&est)i n)m. in6ormaţii s)6i&iente S *n general &el p)ţin &+te7a s)te de pro&ese r)l+nd pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. a&elea<i iar pro&es)l are drept)rile de a&&es pe &are le are )tili:ator)l &are l5a pornit. *n 6)ndal p+n.:)te &) a4)tor)l &omen:ii $s- ● =.grad)l de atit)dine prietenoas. al a&est)i pro&es 6aţ.na7igator)l mo(illa din /u r/!in/ este deţin)t de root- C+nd )tili:ator)l t eo porne<te a&est program pro&es)l *n sine <i toate pro&esele &are s)nt pornite de pro&es)l iniţial 7or 6i deţin)te de )tili:ator)l t eo <i n) de administrator)l sistem)l)i. .2.)n n)m.m mai 4os &omand. a&&es)l la an)mite 6i<iere el 7a 6i determinat pe ba:a permisi)nilor pe &are le are t eo <i n) pe &ele ale administrator)l)i de sistem root. p+n. s)nt de reg)l. 9tri utele $roceselor 0n pro&es are o serie de &ara&teristi&i &are pot 6i 7.Gr)p)l real &are deţine pro&es)l este gr)p)l primar al )tili:ator)l)i &are a pornit pro&es)l. . de &elelalte pro&ese Ba n) ● ● se &on6)nda &) prioritatea pro&es)l)i &are este &al&)lat.tor)l e6e&ti7 6iind &el &are determin. <i E0=. (erminal sa) ((M. ne*n&etat.1.!.%. %.r de ami&iţie <i pe )tili:area re&ent.deţin.rinte sa) DD=. ?&east.)p. n) spe&i6i&aţi ni&i o opţi)ne $s 7a o6eri doar in6ormaţii despre &onsola &)rent. <i pro&esele e9istente- Pntr)&+t n) o6er.5)l pro&es)l)i p.. &e s)nt soli&itate. ● 2)m. . de boot. &e sistem)l este pornit a&est pro&es de reţea a<teapt. 2)mele de )tili:ator al )tili:ator)l)i real <i e6e&ti7 B30=.r )ni& de identi6i&are 6olosit pentr) apelarea pro&es)l)i. %. &are 7a sele&ta <i a6i<a toate pro&esele deţin)te de )n an)me )tili:ator- #O . 30=. <i E0=. C+nd mo(illa soli&it. are &+te7a opţi)ni &are pot 6i &ombinate pentr) a6i<area di7erselor atrib)te ale pro&eselor.C.aemon5ii s)nt pro&ese &are r)lea:.!.@rocese daemon/ .a&.terminal)l la &are este &one&tat pro&es)l. .2.eţin. a pro&esor)l)iC. Gr)p)l e6e&ti7 este *n aproape toate &a:)rile a&ela<i e9&ept+nd pe &el *n &are mod)l de a&&es HG=.1.1 pre&)m *n linia pe &are o pre:ent.n)m.1..C &are a pornit pro&es)l *n &a):.

Bpentr) &are treb)ie s.$s --help sa) man ps.ror res)rse n) s)nt soli&itate. . adi&. 6)rni:aţi n)mele de )tili:ator <i parola pre&)m a)tenti6i&area *n mod)l te9t sa) a)tenti6i&area la distanţ.a&. Drogram)l to$ a6i<ea:. n) 7reţi &a a&est l)&r) s. doar pro&esele a&ti7e la moment)l *n &are aţi introd)s a&east.lista pro&eselor arat. ţineţi minte &.sarea pi&togramei 6erestrei terminalC. in6ormaţii mai pre&ise a&t)ali:+nd in6ormaţiile obţin)te &) $s B&) m)lte opţi)niC la 6ie&are 5 se&)nde gener+nd o list. se *nt+mple 6olosiţi &omanda $gre$. %ai m)lte in6ormaţii pot 6i obţin)te &a de obi&ei pe &.$s 6e1 W gre$ ash nume_de_utili#ator ?&est e9empl) arat. pornite de e9empl) prin ap. de asemenea &are dintre ele s)nt a)tenti6i&ate *n &onsol.ile obi<n)ite. $s arat. E9emplele )rm. (reb)ie s. Comanda G20 $s poate l)&ra &) mai m)lte stil)ri de 6ormate ale opţi)nilor. )n &a: spe&ial.toare n) &onţin erori. &ons)ltaţi Capitol)l 5. toate pro&esele &) n)mele bash &onsola &ea mai *nt+lnit. pe sistemele 8in)9- Pn a&este &a:)ri &omanda gre$ &are &a)t. este o 6otogra6ie a pro&eselor la moment)l respe&ti7. linii &onţin+nd <ir)l bas este a6i<at. s)bstanţial sistem)l integr+nd *n a&ela<i timp mai m)lte in6ormaţii despre )tili:area memoriei swap <i despre starea pro&esor)l)i BCD0C din 6i<ier)l pro"- #' . &) pro&esele &are *n&ar&. W? Nom e9pli&a operand)l j *n &apitol)l &are )rmea:. s)nt pre&edate de &ara&ter)l U 5 V. Dro&esele a)tenti6i&ate *n &onsol. adesea pe sistemele ale &. &omand. di6erite de &ele &are n) s)nt a)tenti6i&ate *n &onsol. Consolele bash repre:int. no).

e la Gresh %eat <i Ho)r&eGorge 7eţi p)tea instala :e&i de apli&aţii &are &entrali:ea:. a&este date pre&)m Gnome Hystem %onitor <i la4aps. staţie de l)&r). tot 6el)l de apli&aţii gra6i&e &are arat. 3elaţiile dintre pro&ese pot 6i a6i<ate prin &omanda $stree- $0 . E9ist.Drima linie din listarea generat. &) alte date spe&i6i&e ser7erelor <i 4)rnale de la mai m)lte ser7ere pe )n sing)r ser7er BwebC &eea &e 7. . permite monitori:area *ntregii in6rastr)&t)ri =( de la o sing)r. a&este in6ormaţii laolalt.atele pentr) a&este programe s)nt sto&ate laolalt. &) altele *n /*ar/run/utmp Bin6ormaţii despre )tili:atorii &one&taţiC <i *n sistem)l de 6i<iere 7irt)al /pro" de e9empl) /pro"/loada*#% Bin6ormaţii despre grad)l de soli&itare a sistem)l)iC. de &omanda to$ &onţine a&elea<i in6ormaţii pe &are le p)teţi obţine prin &omanda u$time- .

?&est pro&es &opil disp)ne de a&ela<i medi) &a p.m+ne nes&himbat in&l):+nd &on6ig)raţia dispo:iti7elor de intrare <i ie<ire 7ariabilele de medi) <i priorit. H&hema )rm. me&anism)l 6orI5and5e9e&.Apţi)nile &u <i &a %o6er. "ia*a #i moartea unui $roces %.ţile. a<adar o &omand. este n)mit. bootstrapping.rintele s. pro&es)l de bi6)r&aţie spaţi)l de adresare al pro&es)l)i &opil este s)pras&ris &) datele no)l)i pro&es. ?&est me&anism este 6olosit pentr) &rearea t)t)ror pro&eselor 02=> apli&+nd)5se ast6el <i sistemelor de operare 8in)9. este di6erit. Crearea unui $roces 0n pro&es no) este &reat deoare&e )n pro&es e9istent 6a&e o &opie e9a&t.r)l =.toare il)strea:. Pn se&ţi)nea )rm. in6ormaţii adiţionale. 7e&he &) )na no).)p. Mecanismul 1or-6and6exec $1 . Dentr) mai m)lte opţi)ni <i &eea &e 6a& ele &ons)ltaţi paginile =n6o. *n timp &e medi)l *n &are este e9e&)tat no)l program r.).toare 7eţi a6la &)m )n pro&es poate &rea alt)l.1. Chiar prim)l pro&es init &are are n)m. ?&est l)&r) este reali:at printr5o apelare exec &. pro&ed)r. pro&ed)ra de bi6)r&aţie.tre sistem.1.5)l pro&eselor s)nt s&himbate d)p. for1ing BbifurcaţieC.igura %61.). .1. ?&east. %e&anism)l 6orI5and5e9e& s&himb. =.r)l =. %. a l)i *ns)<i. 1 este bi6)r&at pe par&)rs)l pro&ed)rilor de pornire BbootC *n a<a5n)mita pro&ed)r.) n)mai n)m.

%.rintele &are l5a pornit s. Pnainte de asta <i *n&. 0n pro&es poate s.sit ni&i )n 6i<ierV. t)t)ror prin a&easta e7it+nd)5se e9p)nerea datelor &on6idenţiale <i a res)rselor. o &onsol. de ret)rnarea semnal)l)i de ie<ire 0 al &.rinte sa) *n s&ript)ri. 0n alt e9empl) este &el al &omen:ii proprii &onsolei 1ash true &are n) 6a&e nimi& *n a6ar. Comanda -ill -l arat.)p. p. pentr) a o6eri )tili:ator)l)i obi<n)it posibilitatea de a e9e&)ta sar&ini pe &are *n mod normal n) ar p)tea s.<)rare.r)i *nţeles este *n&heierea &) s)&&es. Pn &a:)ri e9trem de rare )n pro&es poate 6i stopat *nainte &a p.. normal Bn) este omor+t stopat S Iilled sa) *ntrer)pt pe nea<teptateC program)l ret)rnea:. *ntrer)perea apli&aţiilor *n des6. Cele mai m)lte s)nt 6olosite de sistem pentr) ):)l intern sa) de programatori at)n&i &+nd s&ri) &od)ri. poat. *n &are p)teţi introd)&e &omen:i.r)ia este a6i<at. ?&est semnal este )n n)m.rinte se opre<te sa) este oprit.rintel)i semnal)l de ie<ire S exit status.). ?&este mod)ri e9ist. mai *n detali). Cod)rile de ie<ire ret)rnate pot 6i interpretate de pro&esele p. linia &are &onţine masa4)l U2o 6iles 6o)ndV 5 U2) am g.e:7oltatorii 8in)9 a) *n&er&at s. program)l gre$ ret)rn+nd de e9empl) &1 da&. :emnale comune =umele semnalului H=G(E3% H=G=2( H=GL=88 H=GZ0D =umărul semnalului 15 2 ' 1 Ln*elesul semnalului (ermin. H)nt m)lte semnale pe &are le p)teţi trimite )n)i pro&es. din &a):a sistem)l)i de permisi)ni aso&iate 6i<ierelor pe sistemele asem. le *ndeplineas&. ignore a&est semnal. pro&es)l &opil &. ?dministrator)l de 6erestre este e9empl)l tipi&F el porne<te )n pro&es xterm &are generea:.n. 0n pro&es poate s.Pn &+te7a &a:)ri init de7ine p.+. Nalorile a&estor &od)ri s)nt spe&i6i&e 6ie&. %. 0n ast6el de pro&es terminat anormal ne*ngropat se n)me<te zombie. C+teodat.r)i program. %. D)teţi &iti mai m)lte despre a&ţi)nile impli&ite &are s)nt apli&ate )n)i pro&es prin trimiterea )n)i semnal *n man 7 si+nal. %)lte programe de e9empl) trans6orm.r. ordonat. le e7ite pe &+t de m)lt posibil.torii a&estor 6i<iere d)p.toare &) 02=>5)l. ni&i o potri7ire pe ba:a &.sit. ignore a&est semnal. l)&r)rile pot merge prost &hiar *n 6amiliile b)ne. Histem)l prin &are se ret)rnea:. &)m am promis *n &apitol)l anterior 7om dis&)ta mod)rile spe&iale H0=. Pn sit)aţia ideal. Drin 6olosirea a&est)i me&anism administratorii de 6erestre pot 6i s&himbaţi 6. &)m se 7ede *n e9empl)l $stree. &)m se poate obser7a din e9empl)l de mai 4os- $2 . Pntrer)pe pro&esele. deoare&e ele primes& )n semnal.site de obi&ei *n paginile man ale programelor *n &a):.1.). Nersi)nea pentr) 8in)9 a &omen:ii $s de e9empl) 6olose<te in6ormaţia sto&at. Golosiţi &omanda -ill pentr) a trimite semnale pro&eselor. a&est pro&es &opil n) este pornit de init d)p. *n 6i<ier)l /pro" &are este a&&esibil. r)la <i d)p. ?&este in6ormaţii pot 6i g. in6ormaţii despre e9e&)ţia sar&inilor are originile *n limba4)l de programare C *n &are a 6ost s&ris 02=>5)l.1. <i pasea:. a<tepte &ompletarea &i&l)l)i normal. Ca )tili:ator 7eţi a7ea ne7oie de )rm. .!. ?poi administrator)l de 6erestre respinge ori&e responsabilitate )lterioar. 5erminarea $roceselor C+nd )n pro&es se termin.1.toarele semnale5a elul %62. o list. pro&esele *ntr5o manier. Pntrer)pe pro&esele. :UID #i :GID .r ret)rnat de program &are &onţine in6ormaţii despre e9e&)ţia sar&inii.tre init.re&ite<te 6i<ierele de &on6ig)rare. mod)rile spe&iale s)nt )tili:ate &+t mai rar *ntr)&+t ele in&l)d ris&)ri legate de se&)ritatea sistem)l)i. &e pro&es)l5p. n) este g. 7alabil pentr) sistemele 02=> mai 7e&hi program)l $s a7ea a&&es la 6i<iere pre&)m /de*/mem <i /de*/6mem de:a7anta4)l ma4or 6iind legat de permisi)nile aso&iate lor <i deţin. :emnale Dro&esele se termin. Dentr) ser7i&ii. <i HG=. &are &onţine mai m)lte semnale.rinte al )n)i pro&es &hiar da&.2. BdaemonizeC pro&esele pornite de ele Bpro&esele5&opilC *n ser4icii pentr) &a ele s.

.esig)r &. s&himba in6ormaţiile re6eritoare la propri)l &ont &onţin)te de a&est 6i<ier. se apli&a) mod)ri spe&iale. adesea &rearea )nor gr)p)ri noi. H)nt il)strate *n imagine <i drept)rile de a&&es aso&iate program)l)i Grite &+t <i &ele aso&iate terminal)l)i o&)pat de )tili:atoarea &are 7a primi mesa4)l l)i !oe.riiC.rii )n)i H0=. nimeni *n a6ar.tori- (ot)<i )tili:atorii treb)ie s.. ei *n<i<i a&est l)&r) *n lo&)l administrator)l)i de sistem.)p.Pn &a:)l 7ersi)nilor mai 7e&hi ale &omen:ii $sD n) era posibil.tor n) are ni&i )n 6el de permisi)ne as)pra dispo:iti7)l)i &) e9&epţia gr)p)l)i deţin. n) este permis. *ntr)&+t HG=. *n prim)l r+nd la &are terminal este &one&tat. Este &a:)l programelor Grite <i Gall &are s)nt 6olosite pentr) a trimite mesa4e )tili:atorilor altor terminale BttysC. &) terminal)l de destinaţie poate trimite mesa4e &.d &are are aso&iate )rm.tre a&esta. problem. D)teţi obţine a&est l)&r) prin apli&area )nor permisi)ni spe&iale program)l)i $assGd- ?t)n&i &+nd este apelat program)l $assGd 7a r)la 6olosind permisi)nile aso&iate &ont)l)i de root prin a&easta asig)r+nd)5se )tili:ator)l)i obi<n)it posibilitatea de a edita 6i<ier)l &are &onţine parolele &are este deţin)t de administrator)l de sistem. gra6i&. Pn an)mite &a:)ri tot)<i treb)ie s. %od)l HG=.tre alt. tre&em prin a&este in&on7eniente *n ideea de a p)ne la dispo:iţie o sol)ţie elegant. . pornirea program)l)i &a )tili:ator obi<n)it de&+t da&. e7it. impli&. Pnţelegem 6apt)l &. &omen:ilor Grite <i Gall ele 7or r)la 6olosind drept)rile de a&&es &are s)nt aso&iate a&est)i gr)p &are le deţine *n e9empl)l nostr) 6iind 7orba despre tt8. 6a&. $! . . a 6ost &reat )n gr)p &are deţine toate dispo:iti7ele terminal. *n mod normal.tre terminal)l alt)i )tili:ator sa) &. Pn e9empl)l de mai 4os )tili:ator)l !oe a6l. a&easta *i trimite )n mesa4 6olosind &omanda Grite. este bine s.m apli&area mod)rilor spe&iale dar &+teodat.tor &are are drept)ri de s&riere.)p.rii parolelor. )tili:atorii 7or dori s. &orespondenta sa 6olosind &omanda Gho. Bn) 7. 6a&eţi prea m)lte gri4i S gr)p)rile ne&esare s)nt &reate pe par&)rs)l instal. . ?t)n&i &+nd se alo&. (rimiterea de te9t &. al )n)i 6i<ier n) apare la 6el de des &a mod)l H0=. 0n e9empl) b)n este me&anism)l s&himb. Dentr) a tre&e de a&east. apare ne&esitatea apli&. de )tili:ator)l deţin. &)m <tim n)mele de )tili:atori <i parolele s)nt listate *n 6i<ier)l /et"/pa .este &lar &. Comanda Grite s&rie )n mesa4 pentr) )n sing)r )tili:ator *n timp &e Gall s&rie t)t)ror )tili:atorilor &one&taţi. poat.eoare&e a&est gr)p are drept)ri de s&riere as)pra terminal)l)i de destinaţie )n )tili:ator &are n) are ni&i o permisi)ne aso&iat. permisi)ni HG=.toarele permisi)ni <i deţin. inter6aţ.

$" . 1=AH5)l asig)r. )n dis& pentr) a5l 6olosi la pornirea sistem)l)i. . sistem)l &a)t. oot/ C+nd este pornit )n &al&)lator 9O# pro&esor)l &a)t. de obi&ei de )n s)bmeni) al 1=AH5)l)i. &ontrol)l pro&es)l)i a&est)ia din )rm. 6ie&. Introducere 0n aspe&t aparte al 8in)95)l)i este metoda sa des&his. inter6aţa primar. &ontrol)l ma<inii a&el)i sistem de operare. oot/D ini*iere .toarele- ...tor)l de sisteme al 8in)95)l)iC pentr) pornirea sistem)l)i.r&ate programe spe&i6i&e 6olosind &on6ig)raţia parti&)lar. 2oi 7om dis&)ta doar despre G301 tot)<i &are este mai )<or de 6olosit <i mai 6le9ibil B*n ultimul timp. instalat 8in)95)l pe dis&)l 6i9 al sistem)l)i 1=AH5)l &a)t. C+nd G3015)l a primit instr)&ţi)nile &ore&te de pornire ale sistem)l)i de operare ales ori din linia de &omand. @rocesul de $ornire . &on6ig)raţie pentr) a &ontrola pro&es)l de pornire *n&hiderea 6iind 6. Drogram)l 1ios este s&ris *n memoria permanent. @rocesul de $ornire . Ardinea dispo:iti7elor 6olosite la pornire este &ontrolat.e reg)l. %135)l &onţine instr)&ţi)ni despre *n&. prin &are porne<te <i opre<te sistem)l de operare. a a&estor pro&ese este bene6i&. <i 7eri6i&. *n&.. A *nţelegere de ba:.t. =umele gru$urilor $ot 1i altele H&hema gr)p)rilor este spe&i6i&.C G3015)l 6olose<te set. s.0tili:atoarea !enn8 prime<te pe e&ran)l ei )rm.&)t.r&. %.shut6doGn/ %. Dentr) a &ons)lta lista &) )tili:atorii &are a&&ept. %135)l *n&ar&. %. apoi *n&.rei distrib)ţii. %aster 1oot 3e&ord B%135)lC &are se a6l. ?mbele sisteme pot gestiona instal.se<te 6i<ierele ne&esare pentr) pornire <i pred.2. ?lte distrib)ţii pot 6olosi alte n)me sa) alte sol)ţii. Bsa) *n )nitatea C.rei &omen:i s)nt e9pli&ate *n am. pre:enţa mediilor bootabile *n )nitatea de dis&het.init/ #i o$rire .tor)l de sisteme este instalat *n %13C. a a&estora permiţ+nd)57. de asemenea *ntr5o manier.5 3A% la sistemele mai noiC d)p. <i este mere) gata de )tili:are.n)nt *n paginile =n6o ale &omen:ii respe&ti7e.CF ne 7om re6eri la ZAY(A5)ri pe marginea a&est)i s)bie&t pentr) e9emple pra&ti&e <i in6ormaţii de ba:. a7eţi ne7oie de in6ormaţii despre lilo &ons)ltaţi paginile man <i ZAY(A5)rile. %)lte sisteme 8in)9 6oloses& lilo 8in)9 8oader B*n&.C.r&. Dentr) a n) primi delo& mesa4e B&) e9&epţia &elor din partea administrator)l)i de sistemC 6olosiţi &omanda mesg. din distrib)ţia 8in)9 3edZat B -i Ubuntun. de aspe&tele legate de &ontrol)l pro&eselor de pornire <i oprire nat)ra 8in)95)l)i 6a&e mai )<oar. ori dintr5)n 6i<ier de &on6ig)rare g. &) dispo:iti7ele peri6eri&e <i &ontrolea:. Pn a6ar. 8a pornire s)nt *n&. &are &a)t.2. <i elegant. primirea )n)i mesa4 terminal)l poate 6i eliberat prin &ombinaţia de taste CtrlHL. determinarea e9a&t..a&. mesa4e 6olosiţi Gho -w.t. (oate aspe&tele 6ie&. *n :ona de la s6+r<it)l memoriei de sistem 1=AH5)l B1asi& =np)tEA)tp)t HystemC <i *l r)lea:. 1=AH5)l testea:. pentr) ori&ine &are )tili:ea:.t.ri d)al5boot Bmai m)lte sisteme de operare pe a&ela<i &al&)latorn. *n memorie <i pasea:. Adat. Pn &on6ig)raţia impli&it. pe dis&)l 6i9. &a)t.2.rile din %13 pentr) a6i<area opţi)nilor de pornire *ntr5)n meni). a s)rselor &elor mai m)ltor probleme aso&iate &) pornirea sa) oprirea sistem)l)i.2.tor)l de sisteme &are 7a prel)a pro&es)l Bda&. )n sistem 8in)9. s&himbaţi a&east. *n prim)l se&tor al prim)l)i dis& 6i9 *l *n&ar&.)p. .r&. tendinţa de a folosi >?U@%ul c5-tigă teren 3n cazul ma!orităţii distribuţiilor de #inux n. prim)l pas al pro&es)l)i de pornire.r&area G3015)l)i Bsa) a 8=8AC 6olosind )n sistem de operare prestabilit. peri6eri&ele <i apoi &a)t. organi:at.1.

2ormal *n a&est mod n) se permite a&&es)l )tili:atorilor obi<n)iţi a<a &.r&are al sistemelor de operare a7+nd posibilitatea de a 6olosi an)mite opţi)ni <i de a ad)na in6ormaţii despre sistem. G3015)l poate gestiona mod)l 8ogi&al 1lo&I ?ddressing B81?C &are este ne&esar pentr) a&&esarea m)ltor dis&)ri 6i9e =.2. a *n&orpora nimi& din &on6ig)raţia e9istent. De s&)rt a&est pas gestionea:. a sistem)l)i de operare 6.Init/ Lernel)l odat. sistem)l de 6i<iere <i a<a mai departe. 6i<ier)l init din !in <i *l e9e&)t. G3015)l are m)lte alte &ara&teristi&iF &ele mai importante s)nt- ● G3015)l asig)r. )n s&ript &are &onţine o &on6ig)raţie iniţial. *n&.E <i a t)t)ror dis&)rilor 6i9e HCH=. init r)lea:. 6olosiţi aproape ori&e sistem de operare &ele mai 6olosite sisteme de 6i<iere <i aproape ori&e dis& 6i9 re&)nos&)t de 1=AH.si )n 6i<ier. *n pro&es)l de *n&. ?&est l)&r) distr)ge ori&e in6ormaţie sto&at.. metod. ni7el)l de r)lare impli&it al sistem)l)i d)mnea7oastr. Este 6olosit la d)&erea la b)n s6+r<it a sar&inilor de *ntreţinere pentr) a elimina alterarea datelor sistem)l)i sa) ale )tili:atorilor. s. init porne<te toate pro&esele ne&esare sistem)l)i &are r)lea:. de pornire se n)me<te *n&.es&rierea &omplet.!. Drim)l l)&r) pe &are *l 6a&e init este s. instr)&ţi)ni program)l)i init s. tot &eea &e treb)ie 6. %135)l ţinte<te prim)l se&tor al partiţiei pe &are se a6l.acilită*ile G&UF6ului ?&east. ?poi init &ontin).r&area nemi4lo&it. 8in)9. Histemele de operare %i&roso6t &a <i alte sisteme proprietare s)nt *n&. .)p.toare He&ţi)nea ". Pnainte de 81? dis&)rile 6i9e a7ea) o limit. Pn a&est mod doar administrator)l de sistem se poate a)tenti6i&a la sistem.se<te 6i<ierele ne&esare pentr) pornirea sistem)l)i. pe %13. &iteas&. de *n&. prin introd)&erea &omen:ii in6o gr)b sa) pe sait)l G301. &iteas&. %. 6i<ier)l de iniţiali:are /et"/initta!. pentr) ma<inile ● 9O# &are permite 6le9ibilitate ma9im.r&are dire&t.r. <i restartea:.&)t la iniţiali:area sistem)l)i.2. 2i7el)l de r)lare este &on6ig)raţia )n)i pro&es. s. ser7i&iile disponibile a&estora s)nt de:a&ti7ate. Golosiţi &omanda Gho pentr) a a6i<a ni7el)l de r)lare &)rent- %ai m)lte despre ni7el)rile de r)lare 7om 7orbi *n se&ţi)nea )rm.r&.r&ate 6olosind o metod. ?lt ni7el de r)lare este &el de repornire Breboot r)nle7elC sa) r)nle7el # &are opre<te &on6orm pro&ed)rilor &ore&te toate ser7i&iile &are r)lea:. toate s&ript)rile de pornire Bn)mele a&estora *n&ep &) )n HC *n dire&tor)l potri7it $5 .5.AH <i Yindows res&ri) &omplet %135)l la instalare 6.%. C+nd init porne<te el de7ine p. peste a&easta 1=AH5)l n) p)tea g. a G3015)l)i poate 6i g. &od intermediar *ntre *n&. sistem)l de operare )nde g. &+nd modi6i&aţi opţi)nile de pornire. Bdire&t loadingC din &a):. ?&est 6i<ier de iniţiali:are d. 6i<ier)l /et"/initta! &are des&rie &)m treb)ie setat sistem)l *n 6ie&are ni7el de r)lare <i stabile<te ni4elul de rulare Bdefault runle4elC impli&it. . de 6apt)l &. &+nd sistem)l este pornit pre*nt+mpin+nd res&rierea %135)l)i de 6ie&are dat. Droie&t)l de do&)mentare pentr) 8in)9 are )n %ini5C0% HT reali:aţi o instalare d)al5boot &) a4)tor)l G3015)l)i.r&at &a)t.r. Gi<ier)l de &on6ig)rare al G3015)l)i este &itit de pe dis& de 6ie&are dat. sistem)l. *n %13 de alte sisteme de operare pre&)m 8in)9. de 102" de &ilindri imp)s. &iteas&. instr)&ţi)nile s)nt 6olosite pentr) *n&. metod.%. Dro&es)l de pornire e9istent *n &a:)l altor sisteme de operare di6er. )n medi) pre5sistem de operare ba:at pe linia de &omand. &. a medi)l)i prin &are s)nt stabilite traseele se porne<te memoria swap se 7eri6i&.potri7irea &eas)l)i pornirea port)rilor seriale <i altele. ?poi r)lea:.e e9empl) sistemele de operare de la %i&roso6t .r&are *n lanţ.tor)l de sisteme <i 6i<ierele prin&ipale ale sistem)l)i de operare B&)m ar 6i Iernel)lC. G3015)l poate gestiona ambele metode de pornire permiţ+nd)57. 6ie&are s&ript de oprire Bn)mele 6i<ierelor a&estora *n&ep &) )n LC &) )n parametr) de stopare.sit. *n 6)ndal prin &itirea dire&tor)l)i r" potri7it ni7el)l)i de r)lare desemnat. Ini*ierea .n. 6oarte p)ţin de &el pe &are 7i l5am pre:entat mai s)s. ● . (oate sistemele asem.rintele sa) b)ni&)l t)t)ror pro&eselor &are pornes& a)tomat pe sistem)l d)mnea7oastr. &e determin.2.toare 02=>5)l)i pot r)la *n di7erse &on6ig)raţii ale pro&eselor &)m ar 6i mod)l single )ser B)n sing)r )tili:atorC &are este &)nos&)t &a r)nle7el 1 sa) r)nle7el H Bori sC. . Drin a&east.

A leg.rile impli&ite ale sistem)l)i poate 6i *ntr)&+t7a di6erit el depin:+nd de distrib)ţia de 8in)9 aleas. dire&tor)l &are &onţine set. Pn a&est &a: s&ript)rile s)nt pornite d)p... e9pli&. &+te )n s&ript de iniţiali:are pentr) 6ie&are administrator gra6i& <i este 6olosit &onţin)t)l dire&tor)l)i /et"/011/default&di pla5& mana#er pentr) a determina &are dintre a&estea este 6olosit. Ca(uri s$eciale 8a pornirea sistem)l)i s)nt e9e&)tate *n mod normal s&ript)rile a6late *n r"<+d <i r"D+d. gett2 des&hide liniile tty stabile<te mod)l a&estora a6i<ea:. D)teţi e9e&)ta a&elea<i s&ript)ri man)al d)p.tre s&ript)rile propri)5:ise a6late *n /et"/init+d. )n s&ript n)mit /et"/011/prefdm+ H&ript)l prefdm r)lea:.saţi tastele menţionate.tre s&ript)ri di6erite s)nt n)merotate *ntr5o ordine prestabilit. doriţi &a )n an)me ser7i&i) s.ebian de e9empl) e9ist. a modi6i&a s&ript)l *n sine &are opre<te sa) porne<te )n ser7i&i). 2i&i )n)l din s&ript)rile &are pornes& <i opres& de 6apt ser7i&iile n) se a6l.tor *n lo& s. $# .dBhtt$d stop sa) ser'ice httpd stop a)tenti6i&aţi &a root &omand.ţi. 8o&)l *n &are se a6l. gestione:e )n )tili:ator &are apas. doar ser7i&ii &are s)nt pornite. D)teţi s&himba ordinea *n &are s)nt pornite sa) oprite ser7i&iile prin reden)mirea leg.rei n)me *n&epe &) UH'0V. ser7i&i)l. %ai m)lt do&)mentaţia proprie sistem)l)i d)mnea7oastr. *n /et"/r"E/>+d. . pentr) &a a&estea s.r de mai m)lte ori da&. are ata<at. &a BetcBinit. prompter)l de a)tenti6i&are obţine n)mele de )tili:ator <i apoi iniţia:. /et"/initta! poate sp)ne de asemenea program)l)i init &)m s. Pn a&est &a: n) este oprit ni&i )n ser7i&i) B&el p)ţin n) permanentC. sistem)l d)mnea7oastr. pro&ed)rile de pornire printr5o &omand.ire&toarele /et"/default <iEsa) /et"/ 5 "onfi# &onţin intr. %ai m)lte l)&r)ri despre inter6aţa gra6i&.ni7el)l)i de r)lare ast6el *n&+t toate ser7i&iile <i apli&aţiile s)nt pornite &ore&t. 6ie pornit sa) oprit &hiar *naintea sa) d)p. ?&esta este de reg)l.t)rii simboli&e &are se re6er.)p. alegeţi dintre mod)rile p)se la dispo:iţie prin ap. =mpli&it &ele mai m)lte sisteme o6er. al &. # &onsole 7irt)ale dar a&est &omportament este &on6ig)rabil d)p. o )nitate 0DH. 6. . 6ie oprit <i restartat &oresp)n:. alt ser7i&i) pre&)m *n e9empl)l de mai 4os &are listea:.ri pentr) mai m)lte 6)n&ţii <i ser7i&ii &are s)nt &itite la pornirea sistem)l)i.!. ?st6el se permite a)tenti6i&area )tili:atorilor la sistem <i 6olosirea sistem)l)i de &.. *n detali) aspe&tele legate de init.t)ri simboli&e &are ţintes& &. n) este alt&e7a de&+t )n 6i<ier &are ţinte<te alt 6i<ier <i este 6olosit.t)rile simboli&e &.tre a&e<tia. Pn pl)s /et"/initta! determin. &)m p)teţi a6la din 6i<ier)l initta!. pot 6i &itite *n He&ţi)nea $. &e sistem)l termin. Dentr) &a )n sistem s. gdm da&. <i <tears. De &ele mai m)lte sisteme ba:ate pe 3D% e&ran)l de a)tenti6i&are *n mod)l gra6i& este pornit *n ni7el)l de r)lare 5 *n &are /et"/initta! r)lea:. 6ie pornite *n a&ea ordine. D)teţi 6olosi a&ela<i n)m.E dar ele pot 6i ameste&ate e9ist+nd &hiar <i xdm &are 7ine odat. de o leg. . Bprompter)l de a)tenti6i&are din mod)l te9tC. e9e&)te &omanda Bs inBshutdoGn -t8 -r now de e9empl) at)n&i &+nd ap. pro&es)l de a)tenti6i&are pentr) a&el )tili:ator.r. %ai degrab. )n pro&es gett2 pentr) 6ie&are &onsol. re6eritoare *n a&est &a: la oprirea ser7er)l)i web.t)r. la s&ript)l &are &ontrolea:. &) instalarea standard a ser7er)l)i >. &onţin)t)l dire&tor)l)i /et"/r"F+d *n &are cron <i x1s s)nt pornite am+ndo).sarea pi&togramei Ie#ire *i p)teţi transmite l)i init s. 6olosiţi G2A%E sa) -dm *n &a:)l *n &are 6olosiţi L. 8eg. E9ist. Pn . *n a&est &a: deoare&e poate 6i &reat. ordinea al6abeti&.ar mai s)nt <i alte posibilit. toate 6i<ierele din dire&tor)l /et"/r"E/>+d s)nt leg. 7irt)al.rii da&. taste CtrlH9ltHDel *n &onsol. administrator)l gra6i& pre6erat pe ba:a &onţin)t)l)i dire&tor)l)i /et"/ 5 "onfi#/de 6top.t)r. simboli&. &e init a tre&)t prin ni7el)rile de r)lare pentr) a a4)nge *n &el impli&it s&ript)l /et"/initta! bi6)r&. &omportament)l l)i init *n &a:)l *ntrer)perii aliment.

tot)l merge a<a &)m treb)ie d)mnea7oastr.rţite *n mai m)lte dire&toare /et"/r"ELEVEL>+d. leg. a&este ni7el)ri *n mod)ri &are li se potri7es& mai m)lt l.2. 75aţi )itat p)r <i simpl) parolaC porniţi sistem)l *n mod)l &oresp)n:.s+nd ni7el)rile de r)lare standard nes&himbate. prompter)l de a)tenti6i&are sa) e&ran)l de a)tenti6i&are la s6+r<it)l pro&es)l)i de pornire. &al&)lator)l d)mnea7oastr. %.r. porneas&. n) 7.tit pentr) mai m)lţi )tili:atori sa) &+nd este disponibil. %)lţi )tili:atori &on6ig)rea:.Pn a6ar. este stabilit pe alt&e7a de&+t &el desemnat impli&it *n 6i<ier)l /et"/initta! e9ist. aleas. a6laţi *n a&est &a: 7eri6i&aţi ni7el)l de r)lare &)rent prin &omanda Gho 6r. dire&tor)l /et"/r"+d/init+d *n lo&)l dire&tor)l)i /et"/init+d. Pn a&este &a:)ri ser7i&iile &are depind de )n mod s)perior al sistem)l)i n) s)nt r)late deoare&e n) are ni&i )n sens ele ne6)n&ţion+nd &ore&t pe )n ni7el in6erior de r)lare. impli&it *n mod)l gra6i&. Drin 6apt)l &. r)le:e 7reo sesi)ne a ser7er)l)i > Bmod)l gra6i&C. s. 8)aţi leg. 6ie&are ser7i&i) este desemnat de4a s. 6. 7eţi a7ea *n 6aţ. opriţi man)al. *n moment)l *n &are ni7el)l s.a&. . pe &al&)latoarele &ompatibile 9O#. E9ist. 9lte $roceduri ?m e9pli&at *n &e mod HysN init l)&rea:. porniţi sa) s.ar da&. s. . sa) mod BmodeC de e9empl) at)n&i &+nd este preg. mai p)ţin res)rsele a&est)ia. E9emple s)nt dest)le pre&)m repararea dis&)rilor 6i9e *n ni7el)l de r)lare 1 pentr) &a ni&i )n alt )tili:ator s. ?lte sisteme pot 6olosi stil)l init 1H. *n prin&ipi) din 6apt)l &.tor )n)i sing)r )tili:ator.t)ra la =nternet. n) 7i s5a pre:entat )n e&ran gra6i& de a)tenti6i&are *n &onsola &al&)lator)l)i d)mnea7oastr. Dro&ed)rile de pornire pot 6i di6erite *n &a:)l altor arhite&t)ri sa) distrib)ţii. &)m doriţi. 6i<ier)l /et"/pa . *ntr5o stare parti&)lar. . 6oloseas&. 6olosiţi sistem)l *ntr5)n mod &are soli&it. &a s. de inter6aţa gra6i&. p)teţi m)ta *n &onsola $ sa) mai s)s pentr) a obţine )n e&ran gra6i& de a)tenti6i&are. ?&est l)&r) le permite s. Este posibil &a sistem)l d)mnea7oastr. &. sisteme di6erite pot 6i 6olosite *n mod)ri di6erite. 2i7el)rile de r)lare disponibile s)nt des&rise *n general *n /et"/initta! )n &a: parti&)lar 6iind pre:entat mai 4os- D)teţi &on6ig)ra ni7el)rile de r)lare ne6olosite B*n mod obi<n)it este &a:)l ni7el)l)i "C d)p. n) 7. sistem)l d)mnea7oastr. p)teţi a)tenti6i&a din &a):. )n)i 6i<ier /et"/ . =i'elurile de rulare init =deea de a opera ser7i&ii di6erite pe ni7el)ri de r)lare di6erite re:id.ără gra1ică? ?t)n&i &+nd l)&raţi *n mod)l te9t din &a):. n) 6ie a)tenti6i&at *n sistem sa) p)nerea )n)i ser7er *n ni7el)l de r)lare ! 6. 7.d este distr)s Bsa) da&.tor sa) da&. initta! ne&oresp)n:.r. se m)te *n <i din &on6ig)raţia lor parti&)lari:at. n) porneas&.) de r)lare este atins obţineţi )n pro&es de pornire ordonat <i p)teţi s&himba repede mod)l *n &are se a6l. modi6i&e aran4ament)l impli&it al ni7el)rilor de r)lare standard.r. . &. posibilitatea &a sistem)l s. m)lte alte ser7i&ii pot 6i pornite.t)ra &) administrator)l de sistem sa) &itiţi $$ . 6. de asemenea momente *n &are doriţi s. 7. *n &are 6i<ierele de pornire n) s)nt *mp.a&.). ?n)mite ser7i&ii n) pot 6i 6olosite de&+t at)n&i &+nd sistem)l se a6l. a4)nge *ntr5o stare *n &are n) poate porni datorit. s. g+ndiţi la &e ser7i&ii treb)ie s.a&.

a sistem)l)i dar 7. Pn s&himb 7om st)dia problemele :ilni&e &) &are se &on6r)nt. )tili:atorii obi<n)iţi <i &eea &e pot 6a&e a&e<tia pentr) 6olosirea optim. 6ie *n&his dar da&.ţi. Pn pl)s an)mite sisteme o6er.arICon6 &are printre alte 6a&ilit. Dentr) &on6ig)raţia adresat. <$rirea 02=>5)l n) a 6ost proie&tat s. 6olosind &omanda telinitF tre&erea din mod)l te9t *ntr5o &onsol. nts2s' &are asig)r.!. &)m 7eţi *n7. %. s&himbarea ni7el)l)i de r)lare. . posibilitatea s&himb. aib. %. a ch-con1ig. demonte:e partiţiile. )tilitate de7ine %andri7a 8in)9 Control Center. Nom e9pli&a &+te7a aspe&te din p)n&t de 7edere teoreti& despre per6ormanţele sistem)l)i dar n) 7om atinge s)bie&te legate de optimi:area dispo:iti7elor sa) alte pro&ed)ri a7ansate.!. . H&himbarea ni7el)rilor de r)lare este bine s.&)t. . &) sistem)l d)mnea7oastr.tor p)teţi &a):a pierderi de date. *n s)bdire&toarele dire&toarelor /et"/r">/?+d. . n) se opre<te de6initi7 n) treb)ie s. *n ori&e dire&tor de pe ori&e ni7el de r)lare pentr) a porni sa) opri )n ser7i&i) pe )n ni7el de r)lare an)me.is&)tarea ni7el)rilor de r)lare s&ript)rilor <i &on6ig)raţiilor 6. )nealt. *n linie de &omand. a res)rselor disponibile. E9ist. 6ie 6.e e9empl) Gentoo 8in)9 p.. treb)ie neap. o inter6aţ.rat 6olosiţi &omanda shutdoGn.&ar o idee despre a&est s)bie&t *n spe&ial despre pro&esele proprii <i despre &ondiţiile optime de e9e&)tare ale a&estora. asig)r.)p. Ele s&)tes& pe administrator)l de sistem de la gestionarea man)al. sistem)l d)mnea7oastr.t)ra potri7it.a&. gestionarea res)rselor sistem)l)i in&l)si7 a pro&eselor este o sar&in.2.strea:. &e primiţi )n mesa4 prin &are 7i se sp)ne &.igura %62. Pn %andri7a a&east.+. Cele mai m)lte distrib)ţii o6er. &itiţi s&ript)rile la &are 6a&e re6erire /et"/initta! pentr) a *nţelege mai bine &eea &e se *nt+mpl. o )nealt. Comen:ile reboot <i halt s)nt disponibile pentr) a apela &omanda sh)tdown at)n&i &+nd sistem)l se a6l.5l opriţi de&+t d)p. gra6i&. gra6i&.ţi o6er. . Gestionarea $roceselor %.)p. a terminat pro&ed)rile de oprire pentr) a da timp sistem)l)i s.toare a&est l)&r) este *n prin&ipal o abordare de gen)l Ug+nde<te *nainte de a a&ţionaV. a n)meroaselor leg. (ot administrator)l de sistem poate &rea man)al leg. simpl.bd.&)t.1.paginile man init. *n a&est ghid este )na &are se dore<te &+t mai general.2.d &+nd s)nt instalate *n sistem)l d)mnea7oastr. m)lte 7ariaţii. ?pelaţi la do&)mentaţia sistem)l)i propri) pentr) mai m)lte in6ormaţii. sistem)l este oprit sa) &. *n mod)l te9tF 7eţi a6la &.ţi treb)ie r)late &a administrator.. pentr) &on6ig)rarea pro&eselor 7eri6i&aţi a<adar do&)mentaţia sistem)l)i d)mnea7oastr. sa) in7ers n) impli&. . m. 6a&eţi )n obi&ei prost *ntr)&+t n) toate 7ersi)nile de 02=>E8in)9 disp)n de a&este 6a&ilit. a&easta este mai )<or de 6olosit de&+t inter6aţa stil linie de &omand. =u $o*i merge mai re$ede? $O . ?lte sisteme pot tre&e mai *nt+i prin )n)l sa) mai m)lte ni7el)ri de r)lare pentr) a e9e&)ta toate s&ript)rile de a&olo *nainte de a a4)nge la ni7el)l de r)lare 6inal <i a e9e&)ta s&ript)rile &onţin)te de a&esta. (oate a&este )tilit.ţile ch-con1ig <i u$date6rc.si )neltele 2ast <i insser'.rii ni7el)rilor de r)lare *ntre ! <i 5. Pn H)HE 8in)9 7eţi g. &are este 6olositoare la 7eri6i&area ierarhiei dire&tor)l)i /et"/init+d. Uneltele 0tilit. s)nteţi ner. . &ompletarea pro&ed)rilor de *n&hidere opţi)nea &h 7a opri sistem)l *n timp &e &r *l 7a reporni.1.ţa *n se&ţi)nea )rm. &are &ade *n gri4a administrator)l)i de sistem este bine &a )tili:ator)l obi<n)it s. D)teţi de asemenea s.t)ri simboli&e &are se a6l.).a&. s&ript)rile *n /et"/runle*el . )tili:atorilor obi<n)iţi p)teţi *n&er&a . %. Muncă $entru administratorul de sistem C) toate &.. *n ni7el)rile de r)lare de la 1 la 5 asig)r+nd)5se prin ele oprirea &ore&t. o inter6aţ.

rei &omen:i. Comanda time din G20 &are se a6l. *n /u r/!in Bop)s. timp)l ne&esar pentr) e9e&)tarea )nei &omen:i. 7ersi)nii proprii &onsoleiC a6i<ea:. time 7a genera $' . ?rat.tate pentr) a 6a&e a&ea &arte.%. 3. ?&eea<i &omand.!. dar 6olosind 7ersi)nea independent. proprie time &are a6i<ea:.2. mai m)lte in6ormaţii &are pot 6i disp)se *n mai m)lte mod)ri. <i semnal)l de ie<ire al &omen:ii pre&)m <i timp)l total &are a 6ost ne&esar.sp)ns)l este 6oarte pre&is <i o p)teţi 6olosi as)pra ori&. o &omand. Cât durea(ă? Consola o6er. Pn e9empl)l &are )rmea:. este ne&esar )n min)t <i 4)m.

&a 6irewall ser7er HHZ ser7er de 6i<iere ro)ter ser7er de mail ser7er pro9y <i &are asig)r. .r&a grat)it deoare&e &ele mai m)lte dintre ele pot integra tot 6el)l de s)plimente Badd5onsC. NG? ie6tin. Ca utili(atorD $ot 1ace ce'a? 0n medi) st)6os 7. a &. 7a 6i *n&etinit s)bstanţial la randare. a7eţi stabilite m)lte 7ariabile de medi) B*n s&himb)l 7ariabilelor &onsoleiC traseele mai l)ngi de &. O0 . *l p)teţi des&. &)mp. &are asig)r. optimi:e:e per6ormanţele sistem)l)i pentr) a&el sistem &a *ntreg in&l):+nd )tili:atori toate programele <i ser7i&iile.!. sisteme di6erite se &omport. ?n)mite sisteme Bm)lti5pro&esorC pe &are le5am 7.sp)ns)l liniei de &omand.!.)rm.s)ra ni7el)l de soli&itare a sistem)l)i d)p. 0n spaţi) de l)&r) mai atra&ti7 are )n preţ &hiar da&.!. D)teţi a6la *ntr5)n sing)r mod S 7eri6i&aţi periodi& ni7el)l de soli&itare pentr) a <ti &are este &el normal. gra6i&. aparte *n &a:)l a&el)ia<i ni7el de soli&itare.ni'elul de solicitare a/ sistemului De s&)rt. r. *n timp &e a&ela<i sistem &) o pla&.r)l )tili:atorilor din sistem n)m.raţi )n &al&)lator no) *n 6ie&are an. Lncărcarea . Ne&hi)l me) D1!! 7a rea&ţiona greoi la pornirea ser7er)l)i > Bmod)l gra6i&C *n timp &e pe sistemele moderne 7eţi obser7a &) gre) di6erenţe *n ni7el)l de soli&itare a sistem)l)i. %.*n&. %odestia este o 7irt)te at)n&i &+nd n) s)nteţi disp)s s.!. Bper6ormanţele reţeleiC n)m. Dentr) )n gestionar de sistem pe de alt..)tare &are n) s)nt optimi:ate Berori *n stabilirea 7ariabilei de medi) 'A()C <i alte asemenea regla4e 6.. a&&esibilitatea sistemelor la distanţ. m)lt mai m)lt.a&. de s)te de 6a&tori.:)t s)porta) dest)l de bine )n ni7el de soli&itare de #$. a&&elerare n) 7a a7ea probleme la randarea imaginilor !.&)te Udin :borV sistem)l 7a a7ea ne7oie de mai m)lt timp pentr) a &. poate *n&etini.r&area depinde de &eea &e este normal pentr) sistem)l d)mnea7oastr. este in6l)enţat. %. .r)nte &are n) s)nt &ontabili:ate de &omanda time- ● ● ● ● ● ● program)l &are este e9e&)tat este s&ris prost sa) n) 6olose<te &ore&t &al&)lator)l a&&es)l la dis&)ri &ontrolere monitor alte dispo:iti7e et&. sim)ltan perioada e6e&ti7. e9e&)tarea rapid. din :i . Ne&hi)l me) D1!! &are r)lea:. %.).administrator)l de sistem treb)ie s. a )nei &omen:i.%.)ta <i &iti datele. Pn > administratorii de 6erestre <i medi)l spaţi)l)i de l)&r) pot m+n&a m)lt din p)terea pro&esor)l)i.rei 7ite:. 2) )itaţi &. parte *nseamn. alte &+te7a ser7i&ii n) se pl+nge &) $ )tili:atori a)tenti6i&aţiF ni7el)l de soli&itare este tot 0 *n medie.e e9empl) )n sistem &are are o pla&. n) o 6a&eţi p)teţi m.a&.r)l &elor &are l)&rea:.. . @er1orman*ă Dentr) )tili:ator per6ormanţa *nseamn.toarele- Dentr) toate in6ormaţiile apelaţi la paginile =n6o. Der6ormanţele sistem)l)i pot depinde de mii de l)&r)ri m.

<i &omanda 1H. H)nt &+te7a a&ţi)ni pe &are le p)teţi *ntreprinde da&. <i swap p)teţi *n&er&a- ● (erminarea stoparea sa) m. noaptea. &)noa<teţi sit)aţia normal. s6.) amical.r)l)i ami&al al programelor pentr) a le 6a&e mai prietenoase este 6olositoare pentr) pro&esele &are soli&it. adi&. Cele mai m)lte sisteme asig)r. *n e9e&)ţie. 6oloseas&. %omentele *n ● ● &are sistem)l este mai p)ţin soli&itat se *nt+lnes& de reg)l. l)aţi *n &onsiderare s&himbarea pro&esor)l)i. pentr) a6i<area memoriei 6olosite 6i:i&e &+t <i swap.a&. E7itaţi &a sistem)l s.sp)nde la &omen:i a<a &)m ar treb)i- ● 3)laţi programele &are *n&ar&. s)nteţi sing)r)l )tili:ator a)tenti6i&at *n sistem. 6a&. a7eţi ne7oie s. *n &a:)l sistem)l)i d)mnea7oastr. de sistemF n) este o sar&in.tre sistem prin a&ordarea de prioritate Bli se aso&ia:. *ndr)m. @riorită*i Drioritatea sa) importanţa )n)i ser7i&i) este determinat. De o ma<in.%.tre paginile de do&)mentaţie spe&i6i&. d)mnea7oastr.r de &i&l)ri ale pro&esor)l)i pentr) a r)la. memorie de&+t disp)ne 6i:i& sistem)l )n sistem 8in)9 n) 7a *ngheţaF 7a *n&epe s. gestione:e alte pro&ese. permite s. Dot e9ista momente *n &are n) s)nt disponibile s)6i&iente &i&l)ri deoare&e pro&esor)l este o&)pat. administrator)l)i de sistem. Bea a6i<ea:. Histemele &are 6oloses& glib& o6er. %. ar treb)i s. ● Pmb)n. ● ?d. Comanda u$time este mai degrab. m)lt.a&. s&himbaţi prin nice sa) renice n)m.toare &are pre:int. pentr) a6i<area memoriei *n ): &omen:ile memusage <i memusagestat.!. Pn a&est mod se *n&etine<te dest)l de m)lt sistem)l deoare&e a&&es)l la dis& este mai lent de&+t a&&es)l la memorie. e9e&)te sar&ini &are n) s)nt ne&esare.).1. *n prim5plan.t.).t)im s. pro&es)l 7a 6olosi memorie de pe dis&)l 6i9 sa) din spaţi)l swap m)t+nd &onţin)t)l memoriei 6i:i&e B6ragmente din program)l r)lat sa) tot program)l *n &a:)l swapping5)l)iC pe dis& permiţ+nd *n a&est mod memoriei 6i:i&e s. Dro&esele &are 6oloses& intensi7 timpii =EA s)nt r.C dar departe de a 6i ne6olositoare. Comanda to$ poate 6i 6olosit.rţi &) alte programe. %. 02=> a&est l)&r) este o sar&in.<)rare a) ne7oie de mai m)lt.!. orientati7.. este 6olosit. &esursele de memorie Pn sit)aţia *n &are pro&esele a6late *n des6.r)l ami&al este mai mi& &) at+t este mai important. 3)laţi sar&inile mari &ons)matoare de res)rse &) o prioritate s&. Golosirea a&estor &omen:i este re:er7at. memorie 6i:i&.r)l ami&al al programelor sa) sar&inilor &are r)lea:. m)lt pro&esor)l B&ompilatoare apli&aţii matemati&e <i altele de a&est 6elC.).r)l)i ami&al al programelor &are 6oloses& m)lt. Citiţi paginile de man)al sa) &ele =n6o despre 6)n&ţiile disponibile administrator)l)i de sistem. a le *mp.m din no) &.r.2.tite a)tomat de &. N. sistem)l at)n&i &+nd sistem)l este mai p)ţin soli&itat. 0n program &) )n n)m.spl. pro&esor)l este 7ino7at de 6apt)l &..opriţi ser7i&iile <i programele pe &are n) le 6olosiţi 6olosiţi &omanda locate *n lo& de mai soli&itanta 1ind . renice &are 7.:)t..!. important. &are &ade *n gri4a administrator)l)i de sistem. pagine:e sa) s. pro&esor)l *n a&ela<i timp &hiar da&. Cons)ltaţi se&ţi)nea )rm.r ami&al mare este prietenos 6aţ. sar&ina <i 7or 6i 6olosite mai m)lte res)rse 6.)garea de memorie sistem)l)i B*n )nele &a:)ri m. &esursele $rocesorului .ţii )n)i program se 6a&e prin &omanda nice.rirea spaţi)l)i swapC. Gie&are program are ne7oie de )n an)mit n)m.r ami&al mai mi&C )n e9empl) 6iind &el al tastat)rii &are are &ea mai ridi&at. s&himbaţi gradul de amiciţie BnicenessC a )nei &omen:i &are se a6l. %. Citiţi lista din O1 . C) &+t n)m. memorie. programarea sar&inilor. )n n)m. a7eţi &on7ingerea &.. . doar media pe &+nd d)mnea7oastr.e6inirea priorit. &redeţi &. @rograme interacti'e 2) 7. sistem)l)i d)mnea7oastr.ţirea per6ormanţelor sistem)l)i l)&r) &are n) 6a&e obie&t)l a&est)i ghid. . sistem)l n) 7. d)mnea7oastr.!. .C@U/ De ori&e sistem 8in)9 m)lte programe dores& s..rirea n)m. de n)m.rirea n)m. ni&i )na din a&este sol)ţii n) este o opţi)ne 7iabil. de alte programe alţi )tili:atori <i 6aţ. prioritate *ntr5 )n sistem. r. &eea &e se n)me<te s"apping.r)l s.

memorie a&e<ti )tili:atori 6olosind de reg)l.soare r. inter6eţelor de reţea <i l. disponibil. )nelte &are s.). disponibil.ţimea de band. res)rsele =EAF netstat a6i<ea:.rţiţi *n &+te7a &ategorii d)p.apar at)n&i &+nd datele s)nt trans6erate in&ore&t. A tre&ere la magistrale &ontroller5e <i dis&)ri mai rapide este &ealalt.ţi 6oarte pre&ise pentr) m..&ei &are r)lea:. este de 6olos B<i este am):ant totodat. de 6olosirea res)rselor- ● 0tili:atori &are r)lea:. optimi:at. E9ist. n) 6ie &one&tate &ore&t la sistem.C s.%. doar &+te7a sar&ini dar &are soli&it. ● 0tili:atorii &are r)lea:. des&riere a 6olosirii =EA *n general. s)pra*n&. Gie&are dispo:iti7 are problemele sale dar l. pentr) a&ţi)nile de intrare <i ie<ire. e&hipamentele s)prasoli&itate s)nt &a):a problemelor. &)noa<teţi obi&ei)rile &elorlalţi <i sistem)l pentr) a 6olosi &+t mai bine res)rsele pentr) s&op)rile d)mnea7oastr.r BmareC de sar&ini &are n) soli&it.7ite:a de &itire sa) s&riere per pro&es este prea mi&. a sar&inilor &are impli&. %. pe &are o p)ne la dispo:iţie sistem)l t)t)ror programelor &are r)lea:. Droblemele =EA &a):ate de dis&- ● ● rata de trans6er per pro&es prea mi&.s)rarea per6ormanţelor =EA.stra a&ela<i e&hipament.ri asem..). Utili(atorii 0tili:atorii pot 6i *mp. doar o s&)rt. &ale prin &are p)teţi re:ol7a problemele de a&est gen. ● rata de trans6er global. datele a6i<ate de a&este programe *ntr5o 6orm.. n) mai 6)n&ţione:e &)m treb)ie sa) s. se &on6irm. )n n)m. statisti&i ale inter6eţei de reţea dar pra&ti& n) e9ist.. O2 . total. *n prin&ipal de:a&ti7area proto&oalelor <i ser7i&iilor de &are n) a7eţi ne7oieC sa) prin re&on6ig)rarea reţelei Bde e9empl) 6olosirea reţelelor intranet *nlo&)irea h)b5)rilor &) swit&h5)ri a&t)ali:area programelor <i moderni:area e&hipamentelorC. )tilit. p)ţine sar&ini dar 6oloses& 6oarte m)lte res)rse ale pro&esor)l)i Bde:7oltatorii <i &ei &) preo&)p.a&. s.. prea mi&.&antitatea de date transportat. de stres pentr) administratorii de sistem 8in)95)l n) o6er. l)&raţi pe )n sistem &) mai m)lţi )tili:atori 7.?ppendi9 ? pentr) mai m)lte in6ormaţii. <i 6i<iere de date 6oarte mari. pe reţea este mai mare de&+t &apa&itatea reţelei l)&r) &are d)&e la e9e&)tarea &) *n&etineal. %. dis&)rilor s)nt prin&ipalele &a):e ale g+t)irilor &are a6e&tea:. A sol)ţie ar 6i o &on6ig)raţie 3?=.ri &al&)le em)latoare sa) alte programe &are a) ne7oie de m)lt. &) 6ie&are &ategorie de )tili:atori <i &.rile imp)se de =EA s)nt &a):a prin&ipal. . la )n moment dat este prea mi&. Droblemele &a):ate de integritatea reţelei. sistem)l. Neţi obser7a &. &. n)meroase inter6eţe gra6i&e &are organi:ea:.r&area sistem)l)i iar &omanda iostat o6er. inteligibil. per6ormanţele =EA. reţea)a pentr) toţi )tili:atorii. 3e:ol7area a&estor probleme se 6a&e doar prin identi6i&area element)l)i de6e&t <i *nlo&)irea a&est)ia. . *n&epeţi &) 7eri6i&area &onta&telor &one&torilor <i &)pla4elor. a5i m)lţ)mi pe toţi este )n l)&r) di6i&il. m. ?st6el 7.ţimea de band. Dot 6i re:ol7ate prin red)&erea soli&it.l.!.). &omportament)l lor 6aţ.tor de 8in)9 de e9empl). Drogramele $s 'mstat <i to$ da) an)mite indi&aţii despre &+t de m)lte programe soli&it. &erinţele de sistem di6er.ţimea de band. 6oarte m)lt sistem)ld)mnea7oastr.toareC. )tili:ator)l *n&ep. p)teţi p. Droblemele de reţea ale =EA- ● H)pra*n&.rii reţelei B&are *nseamn. redistrib)ie 6l)9)l de date pe magistrale &ontroller5e <i dis&)ri da&.a&. ● 0tili:atori &are r)lea:.r&area reţelei..!. sim)l. pentr) d)mnea7oastr. D)teţi s.n.r&area n) este &a):a problemelor este posibil &a e&hipamentele d)mnea7oastr. ?&est 6el de probleme s)nt mai gre) de depistat <i a) ne7oie de e&hipamente s)plimentare &are s. &esursele IB< Pn timp &e limit.sp)ns)l =EA la *n&.

le opriţi &i doar s. *n &oloana U2=V printre &ele &are a) o prioritate negati7. Pn a6ar. p)teţi ori&+nd s. Em)latoarele ma<inile 7irt)ale &ompilatoarele <i altele de a&est 6el s)nt e9emple de pro&ese pe &are n) aţi dori s.. C+nd reali:aţi &.5i rede6iniţi prioritatea. Gnome Hystem %onitor B%onitor)l de sistem pentr) medi)l GnomeC &are poate &. miniapli&aţie pentr) monitori:area sistem)l)i.%. a 6i *ntrer)ptF 2.!. )n)l din pro&esele d)mnea7oastr.r)l)i ami&al de e9empl) U20V. Pn &a:)l *n &are doriţi &a a&el pro&es s. ?m ar. modi6i&aţi n)m. prin &are p)teţi obser7a pro&esele &are prod)& ne&a:)ri pentr) a le red)&e prioritatea. Lntreru$erea $roceselor Ca )tili:ator obi<n)it p)teţi in6l)enţa doar pro&esele d)mnea7oastr. O! . o&)p.). sistem)l. ?&est l)&r) *nseamn.r)l ami&al BreniceC al pro&es)l)i &are soli&it.r. ?poi introd)&eţi 7aloarea n)m.tat de4a &)m p)teţi a6i<a pro&esele <i &)m p)teţi 6iltra pe a&elea &are aparţin )n)i an)me )tili:ator <i am 7orbit despre restri&ţiile pe &are le p)teţi *nt+lni.+ Unelte gra1ice Dentr) medi)l gra6i& s)nt disponibile dest)le )nelte pentr) monitori:are. %ai 4os este o &apt)r. (astaţi r <i introd)&eţi =. C.). le rede6iniţi prioritatea.)ta <i a6i<a in6ormaţii despre pro&ese <i res)rsele sistem)l)i- H)nt disponibile de asemenea mai m)lte apli&aţii pe &are le p)teţi instala *n bara de sar&ini &a pi&tograme &are monitori:ea:. l)&r)ri pe &are le p)teţi 6a&e1. prea m)lte res)rse ale sistem)l)i s)nt do). pla& mai m)ltb %.0.!. r)le:e *n &ontin)are dar s.5)l pro&es)l)i &.. &el m)lt n)mai 1E5 din &i&l)rile pro&esor)l)i 7or 6i 6olosite de a&est pro&es. Apriţi de6initi7 pro&es)l. de )tili:area &omen:ilor nice sa) renice to$ este *ntotdea)na o &ale )<oar. &. pro&es)l 7a 6olosi mai p)ţine res)rse 6. dis&)rile 6i9e memoria <i ni7el)l de soli&itare a sistem)l)i.r)ia doriţi s. =denti6i&aţi pro&esele problem. a&ordaţi *n a&ela<i timp <i altor pro&ese o <ans.)taţi pe a&elea &are 7. de e&ran &are arat. &. ?sig)raţi57. xloadD de e9empl) este o alt.

Golosirea a&est)i timp disponibil se do7ede<te a 6i m)lt mai ie6tin de&+t &)mp. a7eţi r. He disting trei tip)ri de e9e&)ţie *nt+r:iat. *n e9e&)ţie prin &omanda slee$.pt. a7eţi posibilitatea *n&er&aţi s.da&. U=I>6ul 1ără conexiuni . deoare&e &omanda trimite impli&it semnal)l H=GL=88 a<a &.1. Pn medi)l gra6i& program)l x-ill este 6oarte )<or de 6olosit. .rat. . este ret)rnat doar pro&es)l gre$ p)teţi 6i sig)ri &.e an)mite pro&ese s&.r.toare 7a dis&)ta 6ie&are posibilitate. Drintre pro&esele &are s)nt gre) de oprit se n)m.saţi 8nter <i alegeţi 6ereastra apli&aţiei pe &are doriţi s. 7eri6i&aţi da&.a&. doar pe par&)rs)l program)l)i de l)&r). *n or. opriţi pro&es)l *ntr5 )n mod mai p)ţin br)tal trimiţ+nd semnal)l 0A>TB?M. doriţi s..a&..sat a&&idental Ctrl6C *n linia de &omand. p)s.a&.rarea )nor e&hipamente de &are a7eţi neap. &) pro&ed)rile des&rise *n &od)l program)l)i- Pn e9empl)l de mai s)s )tili:ator)l !oe a oprit %o:illa deoare&e r. O" .%. 6ie 6. &omand. *ntr)&+t &ombinaţia de taste menţionat.m+nal sa) din or. &ele mai m)lte sisteme 8in)9 s)nt *n a<teptare dimineaţa seara noaptea <i la s6+r<it)l s. este e9pli&at.$i$es/ este de neconce$ut Golosirea &one9i)nilor BjC *n a<a 6el *n&+t ie<irea )nei &omen:i s. o opriţi.- ● Har&in. %. trimite semnal)l H=G=2(.%.olosi*i acel tim$ dis$oni ilC 0n sistem 8in)9 poate s)6eri din m)lte &a):e dar s)6er. de7in. ?&esta este o instr)&ţi)ne &are &ere oprirea *n &on&ordanţ.tor Capitol)l 5. prea m)lt res)rsele =EA sa) alte res)rse ale sistem)l)i 6olosiţi &omanda -ill. 3)larea )nei &omen:i la )n moment de timp spe&i6i&at 6olosind &omanda at. soli&it. opriţi )n pro&es deoare&e este *ngheţat sa) pentr) &. pro&es)l este &) ade7. doriţi &a toate l)&r)rile s.m+nii.sp)nd. . . Este )n l)&r) b)n. =ntrod)&eţi n)mele &omen:ii ap. .&)te *n a&ela<i timp.a&.sp)ndea gre) la &omen:i. *ntr5)n medi) de biro)ri ori &amera ser7erelor sa) a&as. 6olosiţi5o n)mai *n &a:)rile *n &are apli&aţiile n) mai r. <i &onsola. &+nd aţi 6i ap.bdare le p)teţi trimite semnal)l H=G=2( pentr) a le opri.rat oprit 6olosind 6iltrarea gre$ as)pra D=.a&. Pn e9empl)l de mai 4os !oe opre<te %o:illa deoare&e *ngheţase- Pn ast6el de &a:)ri aţi p)tea s. Gie &. intrare pentr) alt. Este o abordare peri&)loas. 3)larea )nei &omen:i reg)lat l)nar s. ● ● (imp)l de e9e&)ţie depinde de timp)l sistem)l)i *n moment)l introd)&erii. se a6l. He&ţi)nea )rm. ni&i a&esta n) re)<e<te 6olosiţi &el mai p)terni& semnal H=GL=88. E9e&)tarea sar&inii depinde de timp)l sistem)l)i n) de &el al introd)&erii. *n &apitol)l )rm. *n a<teptare pentr) p)ţin timp <i apoi relansat. de reg)l. ar 6i )<or de terminat aţi 6i pierd)t &onsola de 6ie&are dat. . aţi re)<it oprirea pro&es)l)i.pt. ne7oie da&.paţi mai gre). @rogramarea $roceselor %. prin 6olosirea &omen:ii cron.

rilor <i =e<irilor B3edire&ting =EAC.tre O5 . dar *n&. Apţi)nile &omen:ii at s)nt dest)l de prietenoase d)p. este ora &in&i doriţi s.%.ri de tip. tip. de timp. *n Capitol)l O.%. 0tili:ator)l ste4en *n e9empl)l )rm..ri *n a&est timpl$ foarte&m lt&textX slee$ 700X l$ fi!ier&imensX slee$ 700X l$ alt&fi!ier&imens (ip.)tarea <i inde9area de &..!.a&. dea)tenti6i&aţi s. da&. a<tepte. a7eţi a&ti7at.00 B)n) dimineaţa S de pild. (ot &eea &e 6a&e slee$ este s. *ntr5o 4)m. ie<irea din )tilitar)l at <i a6i<ea:. poat.rirea 6i<ierelor este dis&)tat. impli&it. la a&ela<i moment de timp.". mesa4)l UEA(V. Dentr) &e e9ist. . este ne&esar. %. &)m 7eţi obser7a *n se&ţi)nea )rm.sarea tastelor CtrlHD determin. a7eţi 6oarte m)lte l)&r.toare He&ţi)nea ". Comanda atJ listea:. Drogramatorii 6oloses& adesea &omanda slee$ pentr) a opri e9e&)ţia )n)i s&ript sa) a )n)i program pe o an)me perioad.tate de or.t)im s. o modalitate de a)todea)tenti6i&are <i ţineţi minte s. )itaţi de *nt+lnireBslee$ /000X echo 12nt3lnire cu 45556 C V C+nd n) p)teţi 6olosi &omanda at din di7erse moti7e s. N. pre:ent. s)nt probabil &ele mai s&)rte din &+te e9ist. Comanda slee$ Daginile =n6o despre a&east. porneas&. n) pre&i:aţi alt.".%. &)m 7. :i&em &. &omand. a7eţi de l)&r) <i &hiar *n a&este momente &ine7a 6olose<te res)rsele sistem)l)i.2.rit dar doriţi &a <i alţii s. &ine7a la tele6on <i *i sp)neţi UNoi 6i la d)mnea7oastr. &. opţi)ne B&ons)ltaţi paginile manC. at)n&iR =at. Apţi)nea &m trimite )n mail )tili:ator)l)i la terminarea sar&inii sa) o6er. *nainte de programarea )nor sar&ini pentr) a n) introd)&e *n e9e&)ţie sar&ini &are s. =mpli&it timp)l de a<teptare este e9primat *n se&)nde. &a)t. Comanda at Comanda at e9e&)t.tor 6a&e )n l)&r) mai p)ţin *nt+lnit &ombin+nd do). Drin &omanda atrm p)teţi <terge sar&inile programate da&.slee$ /0000X $rogramulUmeu/ V Pn a&este &a:)ri treb)ie s. <i n) 7reţi s. *n&)iaţi desItop5)l ori biro)l sa) r)laţi ast6el de sar&ini *ntr5o sesi)ne screen. &omand. sar&inileF introd)&eţi a&east. n) programaţi sar&ini la ore 6i9e deoare&e a&este momente s)nt 6olosite adesea pentr) e9e&)ţia sar&inilor de sistem d)p. e9pli&aţii *n &a:)rile *n &are sar&ina n) poate 6i e9e&)tat. ple&aţi a&as.V dar s)nteţi absorbit de m)n&a d)mnea7oastr. 7.m *n e9empl)l de mai 4os- ?p. programele desemnate la timp)l pre&i:at 6olosind &onsola d)mnea7oastr. . &omen:iF 7om st)dia a&este pra&ti&i *n Capitol)l 5 3edire&tarea =ntr.e e9empl) ast6el de sar&ini s)nt r)late la ora 01. &+te7a e9emple pra&ti&eN. s6.

De sistemele &are 6oloses& Ni9ie sar&inile &are se repet. 7ineri introd)&eţi 155 *n )ltim)l &+mp iar pentr) a r)la o sar&in. 0n asteris& pre:ent *n a&este &+mp)ri repre:int. a res)rselor sistem)l)i. 8a pornirea sistem)l)i ser7i&i)l &ron &a)t.5l a&&elere:e. =at. )n e9empl) de 6i<ier &rontab Ni9ie- 9lternati'ă D)teţi 6olosi ori&+nd &omanda cronta -l pentr) a6i<area 6i<ierelor &rontab.tat )tili:ator)l pentr) &are treb)ie s.m+nii B05$ at+t 0 &+t <i $ 6iind d)mini&aC. *n&ep+nd &) &in&i &+mp)ri &are arat. pro&esele <i asig)r.sistem a )nei ba:e de date standardC a<a &. Cron #i cronta Histem)l &ron este gestionat de ser7i&i)l BdaemonC cron. de l)ni p+n. 6ie r)late *n momentele stabilite s)nt sto&ate &a s&ript)ri shell pre&)m )rm.tor)l arat. mai )<or &omportament &are este op)s 6)n&ţiilor &ron standard din 02=> &are 6olose<te )n sing)r 6i<ier mai mare pentr) toate intr.%. Drim)l &+mp &onţine min)tele Bde la 0 la 5'C )rm. delo& a&&es la 6a&ilit. o &on6ig)raţie &ron Ni9ie *n &are administrator)l r)lea:.r. :ilni& pentr) a a&t)ali:a ba:a de date 6olosit. ora la &are sar&ina 7a 6i r)lat.rile din 6i<ier)l &rontab generate de sistem sa) de )tili:atori. Na e9e&)ta &omen:ile &) drept)rile aso&iate )tili:ator)l)i &are deţine 6i<ier)l &rontab <i trimite mesa4e &are &onţin ie<irile generate de programele e9e&)tate a&estor )tili:atori.ri *n 6i<ierele &rontab &are s)nt den)mite d)p. %. ?poi este ar.pt. *n dire&tor)l /*ar/ pool/"ron intr. n) aib. are &e7a de 6. Cons)ltaţi paginile =n6o pentr) mai m)lte in6ormaţii. De an)mite sisteme )tili:atorii obi<n)iţi pot s. *n /et"/"ron+d/ <i /et"/"ronta! apoi 6olose<te a&este in6ormaţii *n 6ie&are min)t pentr) a 7eri6i&a da&. H)nt stabilite &+te7a 7ariabile d)p.rile. r)le:e 6olosind intr. elimin+nd soli&itarea ma9im.. ?&est program ad)n. 2)mai administrator)l de sistem are drept)l s. E9empl)l de mai s)s arat. de &omanda locate- O# . H)nt permise <i listeleF pentr) a r)la o sar&in. l)ni mier&)ri <i 7ineri introd)&eţi 1 ! 5.tor)l &are r)lea:. B052!C &el de5al treilea &+mp arat. programarea )nei alte sar&ini la a&eea<i or. Pn a&este dire&toare sar&inile propri)5:ise &are treb)ie s. B15!1C apoi n)m.%.pt.&)t. &ont)rile e9istente *n /et"/pa . &are s)nt a6i<ate sar&inile programate 6ie&are pe o linie separat. program)l run6$arts la inter7ale reg)late a7+nd &a opţi)ni dire&toarele potri7ite.ri separate *n dire&toarele Eet& pentr) a p)tea 6i tre&)te *n re7ist. ora <i data. :i)a din l)n. la 6ie&are or. r)le:e pro&esele listat *n )ltima &oloan.r)l l)nii B1512C )ltim)l &+mp 6iind pentr) :i)a s. Dentr) a pre7eni sit)aţiile *n &are sar&inile s)nt r)late *n a&ela<i timp p)teţi 6olosi <i &omanda atch &are 7eri6i&. in6ormaţii despre programe <i despre momentele *n &are a&estea s)nt programate s. a&&ese:e 6i<ierele &rontab ale sistem)l)i )tili:atorii 6.tre sistem *ntr5o manier. pri7ilegii spe&iale a7+nd propriile 6i<iere &rontab *n &are pot introd)&e sar&ini &are 7or 6i e9e&)tate la )n an)mit moment. poate d)&e lesne la *n&etinirea sistem)l)i *n lo& s. e9e&)tarea a&estora de &.d &a)t. a&&eptarea t)t)ror 7alorilor apli&abile a&el)i &+mp.ţile cron.m+nal <i l)nar a) intr. :ilni& s. e&hilibrat.

des&hiderea a mai m)lt de o &opie a 6i<ier)l)i &rontab. pre:ent. restartaţi ser7i&i)l cron pentr) &a s&himb.).- H&ript)l !a"6up+ h este e9e&)tat *n 6ie&are 4oi <i d)mini&. .C s)nt trimise prin mail deţin. o intrare &rontab &are aminte<te l)i bill8 s. Drintre altele aţi *n7. Editor)l impli&it este 'i B&ons)ltaţi Capitol)l #C dar p)teţi 6olosi ori&e editor de te9t pre&)m g'im sa) gedit da&. p)teţi g. O$ . sar&inile pentr) r)larea programat.tre )n s&ript &are 6a&e &opii de re:er7. e6e&t)l. 6ie r)late d)p.2.5<i 6a&. 3eţineţi &. mesa4ele mail lo&ale /*ar/ pool/mail/ Enumele_dumnea*oa tr4> &a 6i<iere te9t simpl).- . 0rm.toarea imagine pre:int. Nite:a de e9e&)tare a pro&eselor depinde de mii de l)&r)ri m. ie<irile )nei &omen:i Bda&. 2) treb)ie s.)gat o linie &are ţinte<te &. sar&inile &are a<teapt.si a&este ie<iri generate de &omen:i *n dire&tor)l &are p.tor)l)i 6i<ier)l)i &rontab. a4)t. N. ele&troni&.a&. Qterge sar&inile &are a<teapt.r)l aso&iat lor.)garea )nei noi sar&ini programate sistem)l 7. mearg.5 pentr) noţi)ni introd)&ti7e *n s&ripting)l shell. Ea pre*nt+mpin.rile s. 7a sp)ne &.)p. Gestionea:. Cine rulea(ă comen(ile mele? 2) treb)ie s. este instalat )n no) 6i<ier &rontab. Cons)ltaţi He&ţi)nea $. 6i<ierele &rontab pentr) )tili:atorii indi7id)ali..r)nte. 7. e9e&)te &omen:ile pe &are le programaţi.el Ln*elesul comen(ii Ardonea:.t)iţi s. Comen(i noi în Ca$itolul %K @rocesele Comanda at atJ atrm atch cronta halt init run le.strea:.tor)l)i.ţat m)lte &omen:i noi &are 7. e9ist. 6ie r)late.. Apre<te sistem)l. ad. s. spe&i6i&aţi )tili:ator)l &are treb)ie s. ?rat. n) este &on6ig)rat ni&i )n ser7i&i) de po<t. 7a an)nţa &.0tili:atorii s)nt s6. edite:e 6i<ierele &rontab *ntr5)n mod ade&7at prin 6olosirea &omen:ii cronta -e.rii sistem)l 7. n)m. la 7i:)ali:area <i gestionarea pro&eselor. s.m o list. pla&e mai m)lt )n editor propri) mod)l)i gra6i&. E9e&)t. 8a *n&heierea edit. &) &ele mai des 6olosite &omen:i *n gestionarea pro&eselor5a elul %6!. %. este instalat )n no) 6i<ier &rontab. %ai 4os bill8 a ad. Ele 7or 6i r)late impli&it 6olosind permisi)nile deţin. &ontrol)l pro&es)l)i. la &l)b)l de sport *n 6ie&are marţi sear. :umar 8in)95)l este )n sistem de operare m)lti5)tili:atori <i m)lti5sar&ini &are gestionea:. =niţiali:ea:. sar&inile at)n&i &+nd ni7el)l de soli&itare a sistem)l)i permite a&est l)&r). pro&esele *n stil)l 02=>5)l)i.

6olosirea res)rselor.rile m)ltiple Bm)lti&astC.e &+t timp este pornit sistem)l d)mnea7oastr.<)rare. *n a&el moment. =ntrod)&eţi &omanda dmesg. 6ie eliberat.rile pro&eselor din /pro" deţin)te de 0=. pro&esele &are soli&it.tre terminal)l t.+. Apre<te sistem)l. %. ?6i<ea:. 3)laţi &omanda xcalc dire&t *n 6)ndal pentr) &a prompter)l terminal)l)i *n &are aţi introd)s &omanda s.. e9er&iţiile *ntr5alt)l. ?6i<ea:. stat)t)l pro&eselor. Citiţi *n paginile man &)m p)teţi s. pro&esor)l. OO . pro&esele.ţii a&est)ia. Ce e6e&t are as)pra ni7el)l)i de soli&itare a sistem)l)iR Apriţi a&east. &omand. (rimite )n mesa4 terminalelor &elorlalţi )tili:atori. %odi6i&. leg. Apre<te de6initi7 sistem)l.1. ?rat. ?rat. o imagine arbores&ent. prop)nem &+te7a e9er&iţii &are 7. Apriţi program)l prin &omanda -ill.R Care este terminal)l B((MC pe &are5l 6olosiţi *n a&est momentR 2)miţi trei pro&ese &are n) a) 6ost generate de init &a p. statisti&i re6eritoare la memoria 7irt)al. sa) a6i<ea:.. o &omand.). ?rat.. ?6i<ea:. Cronometrea:. &ine este a)tenti6i&at. Ce 7. (ermin. trimiteţi mesa4e dintr5)n)l *n &el.rinte iniţial.*n prim5plan. ?6i<ea:. Controlea:. 3)larea )n)i program &) modi6i&area priorit. a pro&eselor. 7. Ce 6a&e &omanda -ill -9 -"R . a6i<aţi toate pro&esele.es&hideţi do). 3)laţi &omanda $s. 3)laţi &omanda 1ind B. &)m p)teţi a6la &e repre:int. de intr. &ine este a)tenti6i&at <i &e 6a&e. 6ormaţi o idee despre pro&esele &are r)lea:. sar&inile &are r)lea:. Pn mod)l gra6i& porniţi program)l xcloc. prioritatea pro&eselor a6late *n des6. Generalită*i ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3)laţi &omanda to$ *ntr5)n terminal <i 6a&eţi57. ?6i<ea:. sistem)l. . terminale sa) 6erestre terminal <i 6olosiţi Grite &a s. ?rat.t)rile de reţea tabela de ro)ting statisti&ile de reţea &one9i)nile deghi:ate Bmas^)eradeC <i di6):.+. trimiterea de mesa4e &. )n pro&es. (rimite )n mesa4 alt)i )tili:ator.lalt. r)larea &omen:ii ls *n dire&tor)l &)rentR Golosind)57. sp)neR C+t d)rea:. ?poi m)taţi5l *n 6)ndal. 8xerci*ii N. pe sistem)l d)mnea7oastr.Ao s -ill mesg netstat nice $gre$ $s $stree re oot renice shutdoGn slee$ time to$ u$time 'mstat G Gall Gho Grite 8istea:. 7or a4)ta s. de &+nd r)lea:.etermin.5)l d)mnea7oastr. de 6apt a&este pro&eseR . o *nt+r:iere &) )n an)mit timp spe&i6i&at. %.

pornirea sistem)l)i <i r)laţi a&est ser7i&i) man)al 6olosind )n s&ript n)mit li*rea. s)nt gata *n :e&e ● ● ● ● min)te. %. a)tenti6i&aţi d)p. de l)ni p+n.+. &reaţi )n s)bdire&tor *n /*ar/temp da&. @ornirea . Ce Iernel este *n&.rit *n sistem)l d)mnea7oastr. ● C)m p)teţi s&himba ni7el)l de r)lareR (re&eţi din ni7el)l de r)lare impli&it *n ni7el)l de r)lare 1 <i ● ● ● *napoi. aminte<te &.&)ţi pe par&)rs)l opririi. Neri6i&aţi da&.. doriţi &a s. ● 2)miţi &omen:ile &are determin.. Na treb)i s. 6ie pornit a)tomat *n ni7el)l de r)lare " pe &are l5aţi de6init n)mai *n a&est s&opR %. @rogramarea ● Golosiţi slee$ pentr) a &rea )n an)nţ &are 7.a din dire&tor)l personal. Ce se *nt+mpl. toate 6i<ierele din dire&tor)l personal *n /*ar/tmp peste o 4)m..straţi )<or ordinea pe dis&)l 6i9. 6a&eţi pentr) &a a&est ser7i&i) s. ● D)teţi restarta sistem)l &a )tili:ator obi<n)itR .2. p. 7ineri *n timp)l pr+n:)l)i. Creaţi o sar&in.pt. E9pli&aţi de &e.!. &) toate ser7i&iile <i sar&inile &are s)nt r)late la pornirea sistem)l)i.+. ooting/D ini*iali(area .init/ etc. Ga&eţi o gre<eal. *n general )n ni7el de soli&itare m. *n a&est moment 7. Ce treb)ie s. Ga&eţi o list.r&at la pornireR H. D+n. pres)p)nem &. a6laţi n)miţi pa<ii &are s)nt 6. la e9e&)tarea sar&iniiR O' .m+n. 6)n&ţionea:.4_pi.tate de or. *ntr5o intrare &rontab pre&)m indi&area &omen:ii ine9istente co$$2 *n lo&)l c$. &ron &are 6a&e a&ela<i l)&r) *n 6ie&are s.● 2)miţi trei &omen:i &are 6oloses& mod)l H0=. at &are &opia:.. pastele d)mnea7oastr. r)laţi )n ser7i&i) neobi<n)it la pornirea sistem)l)i.. Creaţi o sar&in.e &eR ● Pn 6)n&ţie de ni7el)l de r)lare *n &are 7. treb)ie s.

n) s)pras&rieţi 6i<ierele BimportanteC e9istente at)n&i &+nd redire&ţionaţi ie<irile. Gestionarea mesa4elor standard de eroare. 6iţi 6oarte atenţi &) a&east. &omand.&)te prin U>V Bsimbol)l mai mare de&+tC sa) prin 6olosirea operand)l)i UjV B&one9i)neC &are trimite ie<irea standard a )nei &omen:i &a intrare standard pentr) alt.n.Ca$itolul )..1. &edirec*ionarea IB< ?&est &apitol pre:int. (astat)ra este dispoziti4ul d)mnea7oastr.rile pre&)m )n 6i<ier sa) alte atrib)te ale &omen:ii <i s&ri) ie<irile. Combinarea redire&ţion. standard de intrare BstdinC iar e&ran)l sa) o an)me 6ereastr. ad. 3edire&ţionarea intr. =e<irea standard de e9empl) *n &a:)l )n)i ser7er monitori:at *ndeaproape a6lat *ntr5)n medi) de:7oltat poate 6i o imprimant. 3edire&ţion. B*nl. &)m am 7.rilor ie<irilor <i 6l)9)rilor de erori.)p.rilor.ri ale ie<irilor.1. Giltrarea ie<irilor.. s.tre )n 6i<ier el 7a 6i &reat S sa) s)pras&ris da&. treb)ie s. ). e9ista de4a a<a &. terminal dispoziti4ul d)mnea7oastr. &edirec*ionarea ie#irilor cu Y #i W C+teodat. &omand.2. &omand.1. intrare pentr) alt.. la ie<irea standard.:)t &omanda cat &one9ea:. mai m)lte detalii despre me&anism)l p)terni& al 02=>5)l)i prin &are s)nt redire&ţionate intr.)ieC 6i<ierele <i le a6i<ea:. C)m s. <$eran(ii de redirec*ionare ). ). C)m s.rile standard ie<irile <i erorile. p)neţi ie<irea )nei &omen:i *ntr5)n 6i<ier pentr) &ons)ltare )lterioar. %)lte '0 . ?spe&tele dis&)tate in&l)d-          =ntr. Ce sunt intrările standard #i ie#irile standard? Cele mai m)lte &omen:i 8in)9 &ites& intr. C)m s. =mpli&it intr. 6olosiţi ie<irea )nei &omen:i &a intrare pentr) alta. iar ie<irile s)nt a6i<ate pe e&ran)l d)mnea7oastr.1. p)neţi ie<irea )nei &omen:i *ntr5)n 6i<ier sa) doriţi &a ie<irea )nei &omen:i s. Aperan:ii de redire&ţionare..rile ie<irile <i erorile.1. Drin redire&tarea a&estor ie<iri &.rilor intr. (ot)<i deoare&e 8in)95)l este )n sistem 6le9ibil a&este opţi)ni de &on6ig)rare impli&ite n) s)nt apli&ate *n toate &a:)rile.rile s)nt generate de la tastat)r.)gaţi ie<irile mai m)ltor &omen:i *ntr5)n 6i<ier. . ?&este l)&r)ri s)nt &)nos&)te s)b n)mele de redire&ţion.1.rile s)nt 6.2. &edirec*ionări sim$le ). standard de ie-ire Bstdo)tC... =u su$rascrie*iC ?7eţi gri4. de7in.

doriţi &a )n 6i<ier s. *n sistem n) treb)ie s. '1 .tre )n 6i<ier e9istent este a&ela<i l)&r) &) <tergerea &onţin)t)l)i a&el)i 6i<ier- ?&est pro&es este n)mit trunc iere BtruncatingC. introd)&eţi adresa *ntreag.rilor se 6a&e 6olosind &a operand simbol)l U<V Bmai mi& de&+tC.si )n &)7+nt *n &adr)l )n)i te9t a6i<aţi toate liniile &are &onţin U&riteri)l1V <i e9&l)deţi liniile &are &onţin U&riteri)l2Vgre$ criteriul/ fi!ier W gre$ -2 criteriul2 Dentr) a a6i<a &onţin)t)l )n)i dire&tor &) listarea paginilor )na &+te )nals -la W less Dentr) a &. de a&est ris&.tori cat fi!ier W mail cui. &edirec*ionarea intrărilor Pn alte &a:)ri poate &. ?&ela<i tip de redire&ţionare &. )tili:ator)l mi1e e9ist. 6olosiţi a&est tip de redire&ţionare. Pn 1ash p)teţi ad. redire&ţionare a intr. &a arg)ment al &omen:ii mail.. intrare pentr) o &omand. &+te7a e9emple despre 6olosirea &one9i)nilor *n &omen:iDentr) a g.1. &)m p)teţi trimite )n 6i<ier &)i7a 6olosind redire&ţionarea intr.a&. . doriţi s. Cons)ltaţi paginile =n6o pentr) mai m)lte in6ormaţii. ele&troni&. de po<t. este mai di6i&il de&+t 6olosirea &omen:ii pre6erate de *n&ep.2. o modalitate elegant.r. de7in. *ndoial. prin &are 6olosiţi )neltele pe &are le a7eţi la dispo:iţie.2.)ga &omanda set -o noclo--er la 6i<ier)l de &on6ig)rare +!a hr" pentr) a pre7eni s)pras&rierea a&&idental.&onsole printre &are <i 1ash disp)n de o 6a&ilitate &are 7.)ta )n 6i<ier *ntr5)n dire&torls -l W gre$ nume_par8ial_fi%ier ).a&. 3edire&ţionarea a Unimi&V &. prote4ea:. a )n)i 6i<ier. N.a dar este 6. . ?&east. =at. pre:ent. &are *n mod normal n) ar a&&epta )n 6i<ier &a opţi)ne.tre )n 6i<ier ine9istent 7a &rea )n no) 6i<ier gol &) n)mele pe &are l5 aţi introd)s *n &omanda de redire&ţionare- Capitol)l $ 7a o6eri mai m)lte e9emple despre &)m s.m )n e9empl) &are arat.noclo er. trimiteţi 6i<ier)l &)i7a pe =nternet introd)&eţi *ntreaga adres. Doate &.rilor.

&ara&tere U>V Bmai mare de&+tCE9empl)- Comanda date 7a p)ne *n mod normal )ltima linie pe e&ranF a&)m ea este ata<at.straţi ie<irea a&estei &omen:i pentr) a o 6olosi mai t+r:i) redire&taţi5o- =e<irea )nei &omen:i poate 6i &one9at. <$erandul YY Dentr) a n) s)pras&rie datele dintr5)n 6i<ier p)teţi ad. &. Com inarea redirec*ionărilor 0rm. p.).tre a&estea 7a *nlo&)i &onţin)t)l lor.a&. 3edire&ţionarea ie<irilor &. opţi)ni spe&iale &are sp)n a&estor &omen:i s.!.i hli t. C+teodat.rile &are n) ţin &ont de literele mari sa) mi&i S amintiţi57.1.1. &)m pot 6i &ombinate redire&ţion. toate &omen:ile pe &are le p)teţi 6olosi pentr) e9aminarea 6i<ierelor at)n&i &+nd 6olosiţi less- Apţi)nea 5i este 6olosit. BpipedC altei &omen:i ori de &+te ori doriţi at+t timp &+t a&este &omen:i 7or &iti intr.rile de la intrarea standard <i 7or a6i<a ie<irile la ie<irea standard. N. ).toare listea:.%. doriţi s.ţi.2. '2 .rile intr.log Comanda )rm. .rilor <i ie<irilor.)ga te9t la )n 6i<ier e9istent 6olosind do). Gi<ier)l te/t+t/t este 7eri6i&at mai *nt+i din p)n&t de 7edere al ortogra6iei iar ie<irea generat. se &omporte *n &on&ordanţ.tor)l e9empl) arat. &) de6iniţiile standardF &itiţi do&)mentaţia Bpaginile man <i =n6oC &omen:ilor pe &are le 6olosiţi *n &a:)l *n &are *nt+mpinaţi di6i&)lt.txtY error. sistemele 02=> s)nt &ase5sensiti7e. atragem din no) atenţia as)pra 6olosirii n)melor )nor 6i<iere e9istente de &are mai a7eţi ne7oie. 6i<ier)l)i . la )n 6i<ier 4)rnal de eroris$ell Ztext. pentr) &.)t. este trimis. n) 6a& a&est l)&r) dar *n a&este &a:)ri e9ist.2.

o &ale prin &are le p)teţi e9aminacomandă 2YV1 W less Este )tili:at. ?&east.1. pe larg at)n&i &+nd s)nt reali:ate programe noi prin &omanda ma-e pre&)m *n- '! . ar 6i separat am 6i ţintit din no) &. din a&est moment de e9empl) n) &on6)ndaţi 6olosirea semn)l)i UJV &) sens)l pe &are *l are a&esta *n He&ţi)nea ".ţi s)nt e9pli&ate *n detali) *n paginile =n6o 1ash. 6apt)l &. Utili(area descri$torilor de 1i#iere H)nt trei tip)ri de =EA 6ie&are a7+nd propri)l identi6i&ator den)mit des&riptor de 6i<iere- ● intrarea standard. 2 &a 6iind n)mele )n)i 6i<ier &are *n &a:)l nostr) n) e9ist.a&.tre &are este redire&ţionat.2.a&. 8)&r)rile se &ompli&. .2. ni&i o eroare ast6el *n&+t 6i<ier)l &.2. ?i&i el ser7e<te &a indi&ator &are arat. la intrarea standard Bdes&riptor)l de 6i<iere 0C.r)l &are )rmea:.0 ● ie<irea standard. n)m. a<a &. C+te7a e9emple pra&ti&e 7or &lari6i&a l)&r)rilels Y dirlist 2YV1 7a dire&ţiona at+t ie<irile &+t <i erorile standard &.1. ). de nanc8 este &ore&t.tre 6i<ier)l dirli t *n timp &e &omanda ls 2YV1 Ydirlist 7a dire&ţiona doar ie<irea standard &. Bn) este generat. 8xem$le ).tre 6i<ier)l dirli t. Cea de5a do)a &omand. atragem atenţia as)pra 6apt)l)i &. n)m. 9nali(area erorilor .tre ie<irea )n)i 6i<ier.2. o eroare. (oate a&este 6a&ilit. N.acilită*i a'ansate de redirec*ionare ). E9empl)l de mai 4os 7. este a6i<at. .1 ● eroarea standard. prim)l &ara&ter este operand)l > redire&ţionarea se re6er. eroarea standard este golC. la ie<irea standard Bdes&riptor)l de 6i<iere 1C. m)lte erori iat. pro&esele generea:.2. &onsider. opţi)ne este 6olositoare programatorilor.tre &are ţinte<te 6l)9)l de date. demonstrea:.toare da&.2.).1.2 Pn des&rierile )rm.2.r)l des&riptor)l)i de 6i<iere. introd)s.1 )nde era 6olosit pentr) r)larea *n 6)ndal a )n)i pro&es.a&.r)l des&riptor)l)i de 6i<iere este omis <i prim)l &ara&ter este operand)l < redire&ţionarea se re6er. . semn)l Umai mare de&+tV n) este separat prin spaţii de n)m. a&est l)&r)- Drima &omand. n) este )n n)me de 6i<ier &i )n lo& &.

!. Apţi)nile pot 6i &ombinate &a *n mai toate &a:)rile.tor- ). l)i tee intr. 0nealta este apelat.!. Cea mai )tili:at. %)lte e9tensii ale G20 s)nt disponibile pre&)m 55"olor &are 7.rii <i a6i<area re:)ltat)l)i la ie<irea standard se n)me<te 6iltrare. a &ara&terelor pe &are doriţi s. .tre )n program a )nei operaţii prin &itirea intr. la potri7irea e9a&t. &omand. *n toate s)bdire&toarele )n)i dire&tor prin opţi)nea &r.r)l liniilor d)p.eoare&e '" . C+te7a e9emple. pres)p)nem &.rile la ie<irea standard <i *ntr5)n)l sa) mai m)lte 6i<iere *ntr5)n sing)r pas. n)m. 6ie a6i<ate *ntr5o 6ereastr. sal7aţi ie<irile generate. D)teţi introd)&e o &omand.!.)p.2. Nom dis&)ta &+te7a 6iltre mai importante *n &ele &e )rmea:. . terminal iar erorile *n alta. Aperan:ii > <i >> n) permit e9e&)tarea ambelor a&ţi)ni sim)ltan. (oate liniile &are &onţin tipar)l 7or 6i a6i<ate la ie<irea standard.)tare *n liniile prea l)ngi <i 55after&"onte/t &are a6i<ea:. <tim &e 6i<iere dintr5)n an)mit dire&tor a) 6ost modi6i&ate *n 6ebr)arie- Comanda gre$ &a ma4oritatea &omen:ilor 6a&e deosebire *ntre literele mari <i &ele mi&i. Comanda este 6olositoare *n &a:)rile *n &are doriţi at+t s. E9presiile reg)late pot 6i 6olosite pentr) detalierea p+n. &ons)ltaţi &+t <i s.tat *n He&ţi)nea !. 6iltrare este &ea prin &are s)nt restr)&t)rate ie<irile. arat.)gate 6i<ier)l)i B6i<ierelorC. n) 6a&. printr5o &one9i)ne BjC d)p. :e$ararea ie#irilor standard de erorile standard Constr)&ţii &a a&estea s)nt 6olosite adesea de programatori pentr) &a ie<irile s. C) opţi)nea &a apli&at.!. di6erenţa *ntre ma4)s&)le <i literele mi&i. dorim s. &)m am ar. e9empl)l )rm. Golosiţi opţi)nea &i pentr) &a a&east." gre$ s&anea:.2. &)m 7.)tarea tiparelor.rile 7or 6i ad. le sele&taţi din toate liniile de intrare. Cea mai b)n.iltre 3eali:area de &. s.s.. la e7idenţierea tiparelor de &. )ltima linie &are se potri7e<te.2. &ale de a *n&epe *n pri7inţa e9presiilor reg)late este &itirea do&)mentaţiei gre$.!. a4)t.2. :crierea simultană a ie#irilor în 1i#iere D)teţi 6olosi &omanda tee pentr) a &opia intr. Mai multe des$re gre$ .1. Comportament)l poate 6i in7ersat prin opţi)nea &*. 0n &apitol e9&elent este in&l)s *n paginile =n6o ale &omen:ii gre$. ).2.). gre$ re&)rsi7. &are &a)t. ie<irile linie &) linie *n &. Htabiliţi mai *nt+i &e pse)doterminal 6olosiţi prin &omanda tt2- ).

pe sistemele 02=> <i 8in)9.!. .r.rime de la &ele mai mi&i la &ele mai marils -la W sort -n. Doate sp)ne m. *n&epeţi &) a&el &apitol da&.C pentr) a sorta ie<irile <i a 6iltra intr.rile d)ble- ). e6ort)l <i timp)l petre&)t &) deprinderea a&estei p)terni&e &omen:i de 6iltrare. ). s6. m. obţineţi a&ela<i re:)ltat prin 6olosirea &omen:ii ls -la W sort :. doriţi s. obi<n)it.- . 7e&he &are n) este &on6orm. f)&aţi57. *n &ombinaţie &) program)l uniJ Bsa) sort . C) a4)tor)l a&estei &omen:i p)teţi sorta 6i<ierele d)p.ar sort poate 6a&e m)lte alte l)&r)ri. :umar Pn a&est &apitol aţi *n7. &omand. &a intrare pentr) alt.ţat &)m p)teţi &)pla &omen:ile <i &)m ie<irea )nei &omen:i poate 6i 6olosit. Comanda sort poate 6i 6olosit. E9er&iţiile de la s6+r<it)l a&est)i &apitol 7or 6i )n b)n *n&ep)t &ons)ltaţi a<adar He&ţi)nea 5.%. ?&est me&anism p)terni& permite 6olosirea 6le9ibil. &) standardele de a:i. a U&.. impli&it liniile *n ordine al6abeti&.2. 3edire&ţionarea intr.rţilor din &are este &onstit)it 02=>5)l. &)noa<teţi mai m)lte despre a&est s)bie&t. :intaxa 'eche Este posibil s.iltrarea ie#irilor Comanda sort aran4ea:.rilorEie<irilor este o sar&in.n dar este o 6orm.5. '5 .rimea 6i<ier)l)i de e9empl).t)im s.dis&)tarea intr. p)ţin &) gre$ deoare&e merit.rilor <i ie<irilor e9presiilor reg)late ne5ar p)rta prea departe 7.mi:ilorV p.

ra permisi)nile di6erite din a&el dire&tor. (rimiteţi ie<irea &omen:ii date *ntr5)n 6i<ier. de listarea )n)i dire&tor &are &onţine m)lte 6i<iere pentr) a ● a6i<a doar permisi)nile aso&iate 6i<ierelor.si do&)mentaţia despre Iernel)l 6olosit. &itiţi paginile man re6eritoare la &omen:ile *n &a):. Bn) spe&i6i&aţi ni&i )n E@domeniu> doar n)mele de )tili:ator 7a 6i s)6i&ientC. C+te pro&ese r)lea:. *n a&est moment pe sistem)l d)mnea7oastr.s)ţa de po<t. C+nd le *nt+lniţi n) )itaţi s.toareY timeX date YY timeX cat Z time ● Ce &omand.R C+te 6i<iere as&)nse s)nt *n dire&tor)l personalR Golosiţi locate pentr) a g. 7eţi 6olosi pentr) a 7eri6i&a &are s&ript din dire&tor)l /et"/init+d porne<te )n an)me pro&esR '# . )nele &omen:i 7or ret)rna erori. a tastei 8nter. &+nd introd)&eţi &omanda )rm.). <i dat.5)l d)mnea7oastr. ele&troni&. (rimiteţi a&est 6i<ier &. lo&al.dBcron start Y <2ar<tmp<o tp t #+V" Neri6i&aţi re:)ltatele prin introd)&erea din no) a a&elora<i &omen:i redire&t+nd ie<irea standard &. ). H&op)l prin&ipal este 6olosirea &+t mai red)s.toarele &omen:i &a )tili:ator obi<n)it.s)ţa lo&al. ?poi reali:aţi o &one9i)ne &) sort <i uniJ pentr) a 6iltra ori&e d)pli&ate. Hortea:.. =ntrod)&eţi )rm.dBsshd start Y <2ar<tmp<o tp t BetcBinit.. Cone9aţi prin less pentr) a le 7i:iona &)m se &)7ine. 8xerci*ii E9er&iţiile &are )rmea:. E9&l)de d)pli&atele liniilor dintr5)n 6i<ier sortat. ?d. cat fi!ier&inexistent 1ile <sbin<ifconfig gre$ root <etc<passwd <etc<fi!ier&inexistent Yre1 ltat&grep BetcBinit. liniile de te9t.tre 6i<ier)l /*ar/tmp/error. Ga&eţi toate e9er&iţiile 6olosind )n &ont obi<n)it <i n) 6iţi s)rprin<i da&. Hp)neţi &e 6i<ier &onţine intrarea )rm. Golosiţi apoi Gc pentr) a n)m. Comen(i noi în Ca$itolul )K &edirec*ionarea IB< Comanda date set sort uniJ Ln*elesul comen(ii ?6i<ea:. Pn &a:)l *n &are 6olosiţi 1ash 7eţi obser7a o noti6i&are de mesa4 no) *n &. s)nt e9emple despre &)m p)teţi &ombina &omen:ile.5a elul )61. da&. .tre &.)gaţi ie<irea &omen:ii ls a&el)i 6i<ier.toare- ● ●       ● ● ● ● Qi a&easta- ● Hp)neţi &e se *nt+mpl. Con6ig)rea:. &onsola Bopţi)nile a&esteiaC..tre 6i<ier)l /*ar/tmp/output <i erorile standard &. in6ormaţii despre or.b ● Golosiţi &omanda cut pe ie<irea generat. aţi e6e&t)at &ore&t e9er&iţi)l. 8istaţi dispo:iti7ele din /de* &are s)nt 6olosite de 0=.eterminaţi intrarea ie<irea <i eroarea standard pentr) 6ie&are &omand.

pre:ent. terminarea a&est)i &apitol 7eţi p)tea s. laolalt. este asig)rat de ast6el de editoare este 7i:ibil at)n&i &+nd l)&raţi la distanţ.F editea:. pre6eraţi &a &ele patr) dire&ţii prin&ipale de mi<&are ale &)rsor)l)i Bs)s 4os st+nga <i dreaptaC s. do). &. &antitatea de in6ormaţie pe &are treb)ie s.  3e7eniţi la starea iniţial.p+niţi m.  ?l.2. 6ie repre:entate pe tastat)r. .ţi &are tre& de simpla inserare <i <tergere. .ţi enorm prod)&ti7itatea d)mnea7oastr. abordaţi a&east. (e9t)l &are este editat este 7i:ibil pe e&ran <i este a&t)ali:at a)tomat *n timp &e introd)&eţi &omen:ile. 8ditoare de text Pn a&est &apitol 7om dis&)ta importanţa st.ţit 'i. imediat d)p. sa) a &. *n mod)l te9t.2. &) Udd>V p)teţi sp)ne editor)l)i Ema&s s. 7eţi dori s. obi<n)iţi &) )n editor p+n. .t)raţi 6i<iere.Ca$itolul +. .eprinderea 6olosirii )n)i ast6el de editor de te9t este prim)l pas &.1. e9presii <i &omentarii proprii &+tor7a limba4e de programare.e e9empl) da&. &are l)&rea:.m &ele mai *nt+lnite editoare+. CtrlHI 7i se pre:int.  G.ţile de &are disp)neţi. Doate 6i personalizat pentr) &. editaţi 6i<iere &are in6l)enţea:.p+nirii )n)i editor de te9t. De ce tre uie să 1olosesc un editor de text? Este 6oarte important s.p+nirea )n)i editor 7a *mb)n.tre independenţ. 0n a7anta4 *n pl)s &are 7.rţi s. a)tomat programeleF a6i<ea:.t. &.t.i prin &are s.1. . p)teţi tre&e de simpla personali:are &.t. Brepararea erorilorC.ocumentat *nseamn.tor)l)i &apitol deoare&e 7a 6i ne&esar s. 8ditoare de text +. Na treb)i s. Este &) a6i<are *n timp real deoare&e e&ran)l este a&t)ali:at 6oarte 6re&7ent de reg)l. H)nt &a de obi&ei mai m)lte &.ţe<te s)bstanţial 7ite:a reţelei.1.ror inter6aţ.1. Pntr)&+t n) este ne7oie s. problem.)p. <i *n 6erestrele terminal. de:7oltaţi sait)ri web sa) programe noi. te9t 6ormatatF gestionea:.)taţi *n 6i<ierele te9t.  C.  3e&)peraţi 6i<iere pierd)te.es&hideţi <i *n&hideţi 6i<ierele *n mod)l te9t. st. n) poate 6i a&&esat.1.. Este a7ansat deoare&e asig)r.  Editaţi 6i<iere. +. Ht.tre s&rierea de &omen:i *n *ntregime noi programe *n limba4)l 8isp &are s)nt r)late de propri)l interpretor 8isp al Ema&s. ori&+nd tastaţi an)mite &ara&tere de reg)l. .1.&ar )n editor &are l)&rea:. 7. &) abilit. medi)l sistem)l)i d)mnea7oastr. 6oloseas&.. 2e 7om &on&entra *ndeosebi as)pra editor)l)i *mb)n. a&este <ir)ri BtipareC *n &omen:ile de gestionare ale &omentariilor. &ara&tere &)7inte linii propo:iţii paragra6e <i pagini &a <i d)p. 8macs G=U Ema&s este )n editor e9tensibil &are poate 6i personali:at &e &onţine do&)mentaţia ne&esar. Ema&s este )n sistem '$ . *ntr5)n model de diamant p)teţi realo&a tastele *n a&est s&op. pe alte sisteme. pentr) biro). introd)&erea )n)i &ara&ter sa) a )nei pere&hi de &ara&tere.siţi )n program sa) s)it. ?&est l)&r) minimali:ea:. opţi)nile pe &are le a7eţi.e e9empl) da&. Ca )tili:atori a7ansaţi poate &.&ontrolea:.. s)bpro&eseleF indentea:. 6a&ilit. Ce editor ar tre ui să 1olosesc? Nom 7orbi mai m)lte despre editoarele de te9t &are pot 6i 6olosite pe sisteme &are n) disp)n de inter6aţ. +. &) a6i<are *n timp real &)nos&)t pe m)lte sisteme 02=> <i non502=>. gra6i&. o reţineţi *n timp &e editaţi. la *n&ep)t)l )rm. sa) mai m)lte 6i<iere deodat. d)p. Bxtensibil *nseamn. 6olosiţi )n limba4 de programare *n &are &omentariile *n&ep &) U<ddV <i se termin. gra6i&. p)teţi s&himba an)mite de6iniţii ale &omen:ilor Ema&s. s&rieţi s&ript)ri sa) &. N. ?lt tip de personali:are este posibilitatea de rearan4are a introd)&erii &omen:ilor. trans6eraţi *ntreg)l medi) gra6i& pe reţea l)&r)l &) editoarele de te9t *mb)n.

Nim este )n editor de te9t &are in&l)de aproape toate &omen:ile din program)l 02=> 'iD pre&)m <i m)lte altele noi.1. =a'igarea $rin text 2a7igarea prin te9t se 6a&e de reg)l. "i.ţit. U7ee5eyeV. Nom dis&)ta doar &omen:ile prin&ipale &are 7. m)taţi *n mod repetat m+na pe ma)s. re&omand. )n meni) propri) <i disp)neri &on7enabile ale b)toanelor ma)s)l)i. &.ar Ema&s asig)r. Comen(ile $rinci$ale +. &are disp)ne de )n man)al &)prin:. @ronun*ie He pron)nţ. &) tastele s.a&. *ndeplineas&. do). mai )<or de 6olosit deoare&e meni)rile le o6er.e9tensibil 3n timp real deoare&e este di7i:at *n mai m)lte 6)n&ţii &are pot &om)ni&a 6iind posibil. +. este a&eea &. <i mod)l inserare. &e a 6ost s&ris.rei 6)n&ţii &hiar *n mi4lo&)l )nei sesi)ni de editare. &are asig)r. sar&in.. ?proape ori&e parte a Ema&s poate 6i *nlo&)it. permit s. a7+nd libertatea de a alege ori&e editor doriţi. meni)ri <i bar. Utili(area editorului "im +. C) toate &.geţi. Era &)nos&)t drept UNi =%itationV 5 Ni =%itat dar e9ist. doar )n programator poate s&rie o e9tensie ori&ine o poate 6olosi d)p. na7igaţi prin te9t s. p)terni&. o an)mit. *nţeles)ri. Cele mai m)lte &omen:i de editare ale Ema&s s)nt s&rise de4a *n 8ispF e9ist.e e9empl) p)teţi a6i<a sa) edita mai m)lte 6i<iere *n a&ela<i timp p)teţi m)ta te9t dintr5)n 6i<ier *n altele <i p)teţi edita 6i<iere *n timp &e r)laţi &omen:i shell. 6olosiţi man sa) in1o &are n) &onţin at+t de m)lte in6ormaţiiC. de &omen:ile 'im pa&het)l 7=m poate &onţine g'im 7ersi)nea Gnome a l)i 'im.tor &are poate 6i a&ti7at prin &omanda Khel$ &+nd program)l este pornit B*n lo& s. *nlo&)iţi s. are n) )n)l &i mai degrab. 6. a &omen:ilor &a 6iind )n a7anta4 pot 6i a&ti7ate at+t integrarea ma)s)l)i &+t <i o 7ersi)ne gra6i&. mar&aţi porţi)ni <i s. 7. &arte &+nd 7om 7orbi despre editarea 6i<ierelor d)mnea7oastr. des&)r&aţi &) ori&e sistem 02=>.m s.2. Dentr) &ei &are n) &onsider. l)&raţi &) 'im.ţiri *n&+t s&himbarea de n)me este 4)sti6i&at. repre:inte o &omand.&ar noţi)ni elementare legate de 'i deoare&e este editor)l standard pe aproape toate sistemele 02=> Ema&s 6iind )n pa&het opţional.poate ori s.m/ Nim *nseamn.t. 6ie &on6): pentr) *n&ep.1. a 6i ne&esar.2. trea&.2.1. at+t de m)lte *mb)n. Două moduri Editor)l 'i este o )nealt. . 7. reali:aţi alte sar&ini de editare &are pot s.2. rede6inirea ori&. +. asimilaţi m. a6laţi *n a&est mod. mod)rimod)l &omand. editor)l *n mod)l inserare. . *n&epeţi s. Nom 6a&e re6erire la 'i sa) 'im *n a&east. gra6i&. m)lte din bene6i&iile )nei inter6eţe gra6i&e &hiar *n medi)l te9t. Ceea &e 6a&e &a 'i s.2.tori *l &onsider. 7. Pn a6ar.)taţi s. Comen:ile s)nt introd)se *n editor)l 'i 6olosind n)mai tastat)ra &eea &e are a7anta4)l &. ori )n &ara&ter pe &are *l doriţi inserat *n te9t *n &a:)l *n &are 7. %od)l &omand. a6laţi *n mod)l &omand. da&. permite s. 6olosind &omen:ile standard ale 'im. <i o&hii pe e&ran *n lo& s.2.. n) re)<iţi 6olosiţi- ● h pentr) a m)ta &)rsor)l &. de der)lare.r. Dot e9ista di6erenţe mi&i *ntre di7erse &al&)latoare sa) terminale dar ideea prin&ipal. a4)tor *n &a:)rile *n &are )it. poate opera *n do). 0tili:atorii *n&ep. &. (ot)<i noi 7. ori&e tast.2. ?&est l)&r) *nseamn. p)teţi ţine m+inile pe tastat)r. . +. reali:area )nei &opii separate a *ntreg)l)i Ema&s.. *n inter6aţ. a editor)l)i at)n&i &+nd 7. &+te7a e9&epţii *n &are &omen:i &are ar 6i p)t)t 6i s&rise *n 8isp a) 6ost s&rise *n limba4)l C pentr) e6i&ienţ.t. sa) n) <ti) &)m s. S > Yindow Hystem Bpornit &a xemacsC Ema&s 6)rni:ea:. introd)&erea doar de la tastat)r. UNi =%pro7edV 5 Ni P%b)n. p)teţi l)&ra &) 'i a7eţi toate <ansele s.2.tre st+nga 'O . C+nd r)lea:.tori este 6apt)l &.

ţa &hiar tot)l despre 'im doar *ntr5o 4)m. 6olosiţi &ele do). sa) linia de &omand. m)taţi pe linia n a 6i<ier)l)i KG 7a apli&a modi6i&.)tarea a&el)ia<i <ir m)t+nd &)rsor)l la potri7irea )rm. +. 7a d)&e la s6+r<it)l do&)ment)l)i. ie<irea at)n&i &+nd doriţi s. litere ale &od)l)i de limb. este g+ndit pentr) a de7eni o &lon. t. a &)rsor)l)i. 6olosiţi Nim &a editor de te9t potri7it t)t)ror s&op)rilor. 22 7a &opia )n blo& de te9t. s5a do7edit a 6i )n mare de:a7anta4 *n atragerea de noi )tili:atori &. ?&east.r)ia este po:iţionat &)rsor)l.6ormatele %i&roso6t Yord E9&el <i DowerDoint s)nt standarde ale ind)striei &) &are 7eţi a7ea de5a 6a&e mai de7reme sa) mai t+r:i). <$era*ii de a(ă =at.2. de H)n %i&rosystems pe la s6+r<it)l anilor '0 &hiar *nainte de lansarea 7ersi)nii 5. introd)&eţi 'imtutor fr Bda&. Pns. Dentr) a a6la da&. permisi)nea s.tre dreapta ● .2. ie<iţi dintr5)n 6i<ier &are &onţine s&himb. x 7a <terge &ara&ter)l as)pra &.)ta <ir)l *n 6i<ier <i 7a po:iţiona &)rsor)l la prima potri7ire g. re&)noa<tem. KJC 6orţea:. 2) p)teţi *n7. Este )n t)torial de trei:e&i de min)te &are 7. B 7a repeta &.2.1.sit. de %H A66i&e <i s.toare. s.tate de or.2. n dG 7a <terge n &)7inte din partea dreapt.ri neapli&ate. teama &. Kn 7. de:7oltarea set)l)i original de '' .r. prin introd)&erea &omen:ii 'imtutor. K1D [sBcu'ântBaltUcu'ântBg 7a *nlo&)i "u*Gnt &) alt_"u*Gnt *n tot 6i<ier)l. este disponibil <i *n limba d)mnea7oastr. este instalat *n sistemC.r. &+te7a &omen:i 'i 6oarte des 6olosite- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● n dd 7a <terge n linii *n&ep+nd din po:iţia &)rent. +..gad. Istorie De par&)rs)l )ltimei de&ade domeni)l biroti&ii a 6ost dominat 6. <i &+te7a trad)&eri ale t)torial)l)i. sit)aţie *n &are %i&roso6t are o po:iţie monopolist. )tili:aţi )n &ont de rootC. a7eţi la r+nd)l d)mnea7oastr. o p)teţi edita 6. Dentr) 6ran&e:. Compania lor Htar. K 1i#ierUnou 7a sal7a te9t)l *n 6i<ier)l fişier_nou. &ele mai *nt+lnite &omen:i Nim *n opt e9er&iţii )<oare. E9ist. de:7oltarea dar restr+nge a&&es)l la s)rse. a &)rsor)l)i.2. KJ 7eţi ie<i din editor.ţa primele &omen:i Nim. KGJ 7a apli&a modi6i&. Pn 02=> <i %H Yindows da&.!. Calea mai u#oară Pn lo& s. dar 7eţi &)noa<te dest)l &omen:ile &are 7. )n gr)p de de:7oltatori germani a) *n&ep)t proie&t)l HtarA66i&e &are a 6ost <i *n&. Ea 7a 6a&e o &opie a 6i<ier)l)i t)tore a<a &. distr)geţi original)l. *n7aţ.pentr) a5l m)ta *n s)s ● A pentr) a5l m)ta *n 4os HZ=G( S G 7.tre 8in)9 a<a &. Linux la irou +. +.● l pentr) a5l m)ta &.rile S 7a sal7a S Bs&rieC 6i<ier)l.i7ision a 6ost a&hi:iţionat. Kreco'er 7a re&)pera )n 6i<ier *n &a:)l )nei *ntrer)peri nea<teptate. &itiţi tot te9t)l )n l)&r) pli&ti&os p)teţi 6olosi 7imt)tor pentr) a *n7. a s)itei %H A66i&e.!.rile <i 7eţi ie<i din editor. Nim este instalat &)m treb)ie p)teţi porni program)l din &onsol. 6a&eţi a&est l)&r) de e9empl) da&. KGJC tre&e peste permisi)nile aso&iate 6i<ierelor Bda&.!. dedes)bt)l po:iţiei sale. a4)t. H)n &ontin). Ba#ir BEastringC 7a &.

6oloseas&.s)rse este &ontin)at. . %H Yindows sa) pentr) &.!. 6olosiţi &omen:ile 'im dar da&. Utili(area generală a documentelor de irou Pn&er&aţi s.!. ?proape sim)ltan alte proie&te &)nos&)te a&)m a) 6ost demarate. ?&este linii n) 7or 6i interpretate &ore&t de &. N5am pre:entat o imagine *n He&ţi)nea 1. . )n)i ast6el de 6i<ier. &emarci +. porneas&. insistaţi *n&er&aţi gedit -edit -Grite sa) xeditF a&este programe s)nt doar pentr) 6i<iere te9t e9a&t &eea &e a7eţi ne7oie.1.istrib)ţiile &)rente 7in &) toate )neltele ne&esare.ri *n meni)rile de a4)tor n) le 7om dis&)ta *n detali). ada)ge &+te7a linii de &od &are de6ines& 6ormat)l 6i<ier)l)i <i 6ont)rile )tili:ate.e asemenea este o idee proast.i#ierele de con1igurare ale sistemului #i ale utili(atorilor. doriţi s.!. *ns.ţi a&este &omen:i s)nt disponibile prin meni)ri. 8a 6el &) original)l a&east. doriţi s. +. Cons)ltaţi a<adar do&)mentaţia sistem)l)i sa) sait)rile proie&telor pre&)m- ● http-EEwww. de reg)l. ?&e<ti )tili:atori n) s)nt 6)rio<i pentr) &. +.!.orgE ● http-EEwww. *nt+mpinaţi di6i&)lt.!. mod)l *n &are se &omport.2.UHal)t 7rea) s. s. reden)meas&. treb)ie s. Pntr)&+t a&estea asig)r.!.a&. pentr) &. este g'im 7ersi)nea Gnome a l)i 'im. Pn &apitol)l &are )rmea:. sp)n &e7a 7e:i ata<ament)lV iar ata<ament)l se do7ede<te a 6i )n do&)ment &ompatibil %H Yord pre&)m. ApenA66i&e este disponibil a&)m pentr) mai m)lte plat6orme in&l)si7 pentr) %H Yindows 8in)9 %a&AH <i Holaris. A alternati7. (ot 7a treb)i s. 100 . printre )tili:atorii distrib)ţiei H)HE. de7in. . de &om)nitatea H)rsei des&hise BApen Ho)r&e &omm)nityC &are a treb)it s.a&. alte programe. programe &ompatibile &) %H Yord <i E9&el <i m)lte altele. *n&orporea:. 7. 6a&eţi &e7a serios at)n&i opriţi57. <i a&est l)&r) in&l)de editarea a tot 6el)l de 6i<iere &are determin. +.R ?7eţi timp pentr) a l)a pr+n:)l *mpre)n.!.2.2. apre&iat.!.)t. . )n e9empl). Pn an)mite &a:)ri p)teţi sal7a 6i<ier)l &a te9t simpl) dar 7eţi a7ea probleme da&.a&. programele.openo66i&e. proie&t)l ApenA66i&e.ri ale program)l)i &are &ite<te a&este 6i<iere.orgE ● Greshmeat <i Ho)r&e6orge pentr) alte proie&te. inde9at. la )n editor propri) mod)l)i te9t pre&)m 'im sa) 8macs. &lon. o do&)mentaţie e9&elent. limitaţi 6olosirea do&)mentelor de biro) la s&op)rile pentr) &are a) 6ost &reate. ata<aţi semn. 2u editaţi aceste fi-iere cu nici un component al suitelor de birou* Hpe&i6i&aţiile 6ormat)l)i impli&it al 6i<ierelor 7or determina program)l s.UHal)t prieteni &)m merge treaba la no)l lo& de m)n&. e9trem de 6)rios. &on6ig)raţi medi)l sistem)l)i d)mnea7oastr. =at.!. 7eţi *n&epe s. m+ineRV este to&mai &eea &e treb)ie &a )n )tili:ator de 8in)9 s. trimiteţi )n mail &are sp)ne &am a<a. semnaţi mesa4ele sa) 6i<ierele 6olosiţi GDG G20 Dri7a&y G)ard &ompatibil DGD sa) &erti6i&ate HH8 BHe&)re Ho&Iet 8ayerC.!. +.Io66i&e. A alternati7. Dar eu doresc un editor gra1ic de textC .tre programele de &are depind gener+nd ast6el erori sa) blo&. a&&eptabil.biro)l. :uite #i $rograme . este Lo66i&e s)ita de biro) &are este 6oarte pop)lar. n) pot &iti a&este do&)mente sa) pentr) &. Droie&te mai mi&i s)nt destinate )nor programe parti&)lare ale s)itei %H A66i&e pre&)m ?biword <i %H Yord7iew pentr) &ompatibilitatea &) do&)mentele %H Yord <i Gn)meri& pentr) 7i:)ali:area <i &rearea 6oilor de &al&)l &ompatibile &) E9&el. treb)ie s.t)ra d)mnea7oastr. 6i<iere mai mari &i pentr) &. a&est l)&r) de7ine )n obi&ei. s)nt *ngri4oraţi deoare&e a&este 6ormate generea:.da&.!.

C) toate &. 6olosiţi )n editor. &)noa<teţi &)m se 6olose<te &el p)ţin )n editor de te9t. pre6erinţele indi7id)ale primea:.porniţi t)torial)l Nim prin introd)&erea &omen:ii 'imtutor *ntr5o sesi)ne terminal <i par&)rgeţi5l. Cele mai m)lte distrib)ţii 8in)9 in&l)d o s)it. +. Editor)l 'i este disponibil pe ori&e sistem 02=>. D)teţi porni alternati7 emacs <i tastaţi Ctrl H I pentr) a lansa t)torial)l propri) al Ema&s. 8xerci*ii ?&est &apitol are doar )n e9er&iţi).). :umar Pn a&est &apitol aţi *n7.%.+. *n alegerea editor)l)i de te9t este ne&esar s. pentr) biro) <i )n editor gra6i& de te9t. Dra&ti&a este sing)ra &aleb 101 .ţat &)m s.

2. pre:ent. &on6ig)rarea medi)l)i d)mnea7oastr.rii &)r.m &+te7a &. =ntrod)&eţi &omanda Juota -2 pentr) a a6i<a spaţi)l disponibil pe dis&)l 6i9. 2) 7om p)tea s)blinia *ndea4)ns ne&esitatea p.1.a&. pre:int.p. a4)t.r&ate de pe web 6oi de &al&)l 6i<iere personale <i a<a mai departe. interes dar doriţi s. 3edire&ţionarea ie<irii )nei &omen:i n)le este metoda prin &are goliţi )n 6i<ier *n &onsolele 1o)rne <i 1ash- 102 . se&ţi)ne 7. ● 3estr+ngeţi permisi)nile alo&ate dire&toarelor. 6orţea:. . )<)raţi m)n&a- ● Creaţi )n dire&tor bin pentr) 6i<ierele programelor d)mnea7oastr. n) r)laţi ni&i )n program de monitori:are. Gi<ierele &om)ne de &on6ig)rare ale &onsolei Con6ig)rarea &onsolei Con6ig)rarea prompter)l)i Con6ig)rarea medi)l)i gra6i& ?pli&aţii legate de s)net <i 7ideo ?dministratorii de e&ran <i 6erestre C)m l)&rea:. simţi mai bine a&as.1. ● Argani:aţi 6i<ierele ne5e9e&)tabile *n dire&toare potri7ite <i 6a&eţi &+t de m)lte dire&toare &redeţi de &)7iinţ. 0.i prin &are p)teţi s.1. 0.ta o deprindere 6olositoare &are 7. ?&)m pentr) &.2 . <tergeţi date de pe dis& din timp *n timp sa) limitele 6i:i&e ale dis&)l)i 6i9 7.. 7a e&onomisi timp *n &a:)l *n &are 7eţi programa pe sisteme 8in)9 sa) 02=> sa) *n &a:)rile *n &are 7a treb)i s. ● 2)miţi s)gesti7 6i<ierele pre&)m 'lGn#ere%"4tre%primul&mini tru%8F8D8< *n lo& de "ri oare1.straţi n)mele a&el)i 6i<ier &a marIer Bde e9empl) a7eţi ne7oie doar de data <i ora la &are a 6ost &reat 6i<ier)l respe&ti7 doriţi s.)p. E9emplele in&l)d dire&toare separate pentr) imagini do&)mente proie&te 6i<iere des&. *n7.ace*i loc De an)mite sisteme program)l Juota 7.str. &)m am mai ar. Comanda chmod "00 n me&director 7. e9e&)taţi sar&ini &are ţin de gestionarea sistem)l)i. Introducere . p.1. Iome sGeet Bhome ?&est &apitol tratea:.1. ad)&eţi de:ordine *n sistem. a&el 6i<ier a e9istat sa) poate &.Ca$itolul 0. 7. <tiţi &)m se 6olose<te )n editor p)teţi modi6i&a tot 6el)l de 6i<iere pentr) a 7. a7eţi ne7oie de a&esta *n 7iitorC. <tiţi &.. Golirea 1i#ierelor C+teodat. N. . eliberaţi spaţi) &hiar da&. sistem)l > &lient5ser7er Apţi)nile de &on6ig)rare pentr) limb.tat este 6oarte )<or s. <i 6ont)ri =nstalarea de programe noi ?&t)ali:area pa&hetelor e9istente 0. &+te7a mod)ri *n &are p)teţi 6a&e rost de spaţi) pe dis& altele de&+t &omanda rm.ţaţi a&est l)&r) de la *n&ep)t 7eţi &. determin. s. s. @ăstrarea ordinii #i cură*eniei 0. <i pentr) s&ript)ri.1. &onţin)t)l )n)i 6i<ier mai pre:int. ?&east. de l)&r).)p. terminarea a&est)i &apitol 7eţi <ti mai m)lte despre-            Argani:area medi)l)i d)mnea7oastr. *n a&est sens.ţeniei *n sistem.

Chiar <i *n a&este &ondiţii in6ormaţiile &onţin)te pot 6i neinteresante pentr) d)mnea7oastr.ta pre&)m )rm. el ada)g. ele&troni&.t)ra simboli&. Cons)ltaţi paginile =n6o ale &omen:ii touch pentr) mai m)lte detalii.. &e s. Pn a&est &a: sistem)l 7a trimite toate mesa4ele la a&east. lipsa 6i<ier)l)i 4)rnal <i n) 7or mai s&rie date 4)rnaliere. de in6ormaţii &)m ar 6i re7enirea dintr5o eroare.ard poate ar.2. ele&troni&.rat importante. &) mesa4ele d)mnea7oastr. al 8in)95)l)i &a)t. Conţin)t)l 6i<ier)l)i sp)ne ser7i&i)l)i de po<t. 6a7orit de &itire a mesa4elor de po<t. 2) 6a&eţi a&est l)&r) pentr) programele &are r)lea:.a&. Pn&er&aţi s. pres)p)nem &. de E5mail 7alid.!. 0. Pn &a:)l )n)i 6i<ier e9istent &omanda touch 7a a&t)ali:a doar data <i ora la &are a 6ost &reat.e reg)l. a7eţi )n dire&tor pentr) &o<)l de g)noi goliţi5l reg)lat. pre:ent. ?&este programe pot *nlo&)i leg. sa) a &elor &) ade7. . li7re:e mesa4e.2. Mai multe des$re 1i#ierele Aurnal ?n)mite programe din 8in)9 ţin morţi< s.rimea lor- ● Pn&er&aţi s.. &reas&. N.t)ri simboli&e &. p. @o#ta electronică C)r. l)&r)rile pe &are le5a obţin)t.ţaţi &) reg)laritate &. <tergeţi 6i<ier)l 4)rnal iar program)l *l re&reea:. noi dorinţe dar n) <terge ni&iodat.tre /de*/nullF da&. Dentr) a goli parţial )n 6i<ier )tili:aţi &omanda tail. . a7eţi noro& program)l n) se 7a pl+nge.pa de a&este 6i<iere 4)rnal sa) &el p)ţin limita m.a&. s&rie doar erorile sa) o &antitate minim. 6a&.e e9empl) &+nd *n&hiriaţi spaţi) pentr) )n sait web pentr) a n) irosi spaţi) pe dis& p)teţi redire&ţiona mesa4ele de po<t. pentr) &.ard din dire&tor)l personal. s)nteţi sig)r &. Doate &onţine o sing)r. H.stre:e doar )ltimele &in&i po:iţii- 0. la pornirea sistem)l)i sa) a programelor &are s)nt r)late prin &ron B&ons)ltaţi Capitol)l "C. ele&troni&. &itiţi do&)mentaţia a&el)i program pentr) a identi6i&a opţi)nea &are sp)ne program)l)i s. linie &are de6ine<te o adres. n) 7. 0nele programe at)n&i &+nd s)nt repornite &onstat.Dro&es)l prin &are se red)&e )n 6i<ier e9istent la )n 6i<ier &) a&ela<i n)me dar &are &onţine 0 o&teţi este n)mit tr)n&hiere. adresate webmaster5)l)i &. Dentr) a &rea )n 6i<ier no) gol a&ela<i e6e&t *l obţineţi prin &omanda touch. da&. ?&)m dore<te s. *n timp.1. &+nd treb)ie s.. Dentr) redire&ţionarea mesa4elor 6olosiţi 6i<ier)l +for. ● ● ● treb)ie. . Pn a&est &a: dire&tor)l +for. s)nt &on6ig)rate s.s)ţa de po<t. adres. lista de dorinţe a )tili:ator)l)i andi de7ine din &e *n &e mai l)ng. Bmailbo9C &reaţi s)bdire&toare <i redire&taţi a)tomat 6olosind $rocmail B&ons)ltaţi paginile =n6oC sa) 6iltrele program)l)i d)mnea7oastr.tor)l e9empl)- 10! .... s&rie tot 6el)l de date *ntr5)n 6i<ier 4)rnal.m &+te7a metode prin &are p)teţi s&. Pn&er&aţi *nlo&)irea 6i<ierelor 4)rnal &) leg. reali:aţi 6i<iere 4)rnal mai mi&i prin &on6ig)rarea s&rierii in6ormaţiilor &are s)nt rele7ante pentr) d)mnea7oastr. ele&troni&. Her7i&i)l de po<t.2. . ele&troni&. <tergeţi 6i<ierele 4)rnal at)n&i &+nd program)l n) r)lea:. &) )n 6i<ier mi& dar &are 7a *n&epe s. n) mai &ree:e 6i<iere 4)rnal.tre &ont)l d)mnea7oastr.1. a&est 6i<ier de 6ie&are dat.

8eg.1. )n n)me s. &omprimaţi din no) pagina man respe&ti7.t)r.rimea lor prin &omanda ulimit. e7it+nd *n a&est mod 7eri6i&area pe r+nd a t)t)ror a&estor adrese.2. &)r.tre a&ela<i 6i<ier.i#iere de de$anare? 0n 6i<ier de depanare sa) renunţare B&ore 6ile &ore d)mpC este )n 6i<ier generat at)n&i &+nd &e7a n) merge a<a &)m ar treb)i *n timp)l e9e&)t.Golosirea redire&ţion.da&. Cei mai m)lţi oameni 7or )ita probabil s. 10" . %)lte 6i<iere in&l)si7 paginile de man)ale s)nt sto&ate *ntr5)n 6ormat &omprimat *n sistem)l d)mnea7oastr. *n dire&tor)l /li!. *n &a:)rile *n &are s)nt trans6erate pe reţea. <i at)n&i &+nd a7eţi mai m)lte adrese de po<t.t)ri simboli&e m)ltiple pot a7ea n)me di6erite de e9empl) o leg. introd)&eţi &omanda ls -l <lib 7eţi obser7a &.riilor de &are a) ne7oie. 8conomisi*i s$a*iu cu o legătură ?t)n&i &+nd mai m)lţi )tili:atori a) ne7oie de a&ela<i 6i<ier sa) program &+nd n)mele 6i<ier)l)i original este prea l)ng sa) gre) de ţin)t minte 6olosiţi o leg. simboli&. dire&tor)l este plin de leg. 8eg.ses& in6ormaţiile de &are a) ne7oie.ţime de band.). de6ineas&.%. mai mi&. despa&hetaţi o pagin.+. Citiţi paginile =n6o ale &onsolei BbashC pentr) e9pli&aţii detaliate.i#iere com$rimate Gi<ierele &omprimate s)nt 6olositoare deoare&e ele o&)p. a&este 6i<iere o&)p. ?&est l)&r) se *nt+mpl. despa&hetarea a&estora pentr) a &ons)lta in6ormaţiile <i &omprimarea lor din no) s)nt a&ţi)ni &are &ons)m. El &onţine o &opie a memoriei sistem)l)i a<a &)m era *n moment)l *n &are a ap. Limitarea mărimii 1i#ierelor Consola disp)ne de o &omand.. . de man)al pentr) a &iti despre opţi)nea )nei &omen:i apoi s.rii mesa4elor este )til. ?lt a7anta4 este a&ela &. o l.1. *n lo& de o &opie separat. 0. de 6i<ierele &are &onţin in6ormaţii pentr) depanarea programelor B&ore d)mpsC. bene6i&iaţi de in6ormaţiile &onţin)te de a&este 6i<iere p)teţi stabili m. pentr) 6ie&are )tili:ator sa) s&op. 6a&. <i la a6i<area limit. Ele s)nt &reate pentr) &a programele &are &a)t. D)teţi 6a&e &a 6ie&are adres. 0.2. . timp. *nainte:e mesa4ele &. ne&esit.r)t eroarea.t)ri &are ţintes& &. 2) doriţi s. se poate n)mi fişierul_meu *ntr5)n dire&tor personal al )n)i )tili:ator <i le#4tura_mea *n alt)l. o redire&ţionare *n 6i<ier)l lo&al de mail *n a&ela<i mod *n &are )n &ont este *n&his dar E5mail5)l r. mai p)ţin spaţi) pe dis&)l 6i9. .rii )n)i program.rilor res)rselor sistem)l)i- Cindy n) este de:7oltatoare de programe <i n)5i pas..t)r.1. n) *ngheţe ele 6iind dire&ţionate &. ele&troni&.tre )n sing)r &ont &entrali:ator )<or a&&esibil. &e g. s.2. proprie prin &are p)teţi limita m.ţenie d)p. 0. Pns.a&. doriţi s. D)teţi &ere administrator)l)i de sistem s.m+ne a&ti7 pentr) )n timp.t)ri m)ltiple B&) n)me di6eriteC &.rimea 6i<ierelor ulimit &are poate 6i 6olosit.tre n)mele &ore&tE&)rent al libr.tre a&ela<i 6i<ier pot e9ista &hiar *n a&ela<i dire&tor.

2) este nimi& spe&ial *n n)mele 7ariabilelor &) e9&epţia 6apt)l)i &. e9ist. D+n.a&. Pn mod)l te9t este 7orba despre em)lator)l de terminal linux *n medi)l gra6i& probabil &. in6ormaţii despre d)mnea7oastr.si pe ori&e sistem 8in)9 pre&)m 'A() <i ). Pns. 0n e9empl) des *nt+lnit este e9portarea 7ariabilei 'A(). &onsol. programele *n a6ar.ţi ale 8in)95)l)i &are soli&it. in6ormaţie este sto&at. %)lte programe 7or s. Gi<ier)l &omprimat de pe dis&)l 6i9 n) este modi6i&at. pentr) a5<i 6a&e treaba. as)pra 6i<ierelor &omprimate despa&het+nd)5le doar *n memorie. (ot)<i at+t timp &+t no)a 7aloare a 7ariabilei D?(Z n) este &)nos&)t. alte )tilit. poate 6i obţin)t.. Mediul dumnea'oastră text 0.se<te *n /opt/-li#htHear/!in treb)ie s. instr)&ţi)ni &onsolei s.rilor <i &omprim. *n medi)l *n &are r)lea:. Pn opo:iţie &) 7ariabilele obi<n)ite ale &onsolei 7ariabilele de medi) s)nt mo<tenite de ori&are program pe &are *l porniţi in&l)si7 o alt. e9emple despre &onstr)irea arhi7elor. e9ist. Generalită*i ?m pre:entat de4a &+te7a 7ariabile de medi) pre&)m 'A() <i ). doriţi s. &)rent. noilor pro&ese pe &are o pot &iti modi6i&a <i transmite pro&eselor pe &are ele le generea:.reia &ele &om)ne s)nt s&rise &) litere mari. &on7enţia potri7it &. *n 7ariabila $)ELL tip)l sistem)l)i de operare *n . 6a7orit *n &a:)l *n &are treb)ie s.2. &)noas&. e9portaţi noile 7alori din medi)l d)mnea7oastr. Capitol)l ' tratea:. &e 6el de terminal 6olosiţiF a&east. de&laraţi )rm. *n 7ariabila (ERM. Cons)ltaţi dire&tor)l binar al sistem)l)i <i paginile =n6o.2. medi)l)i programele n) 7or l)&ra- 105 .ME.1. 8x$ortarea 'aria ilelor Conţin)t)l )nei 7ariabile indi7id)ale poate 6i a6i<at prin &omanda echo- .ME. )nelte &are a&ţionea:. linie d. 7eţi 6olosi xterm.1. 0. )n editor soli&itat de )n an)me s)bpro&es. &)noas&. A list. &are este editor)l d)mnea7oastr. porneas&. $'A() &i <i *n dire&tor)l /opt/-li#htHear/!in.toarele- ?&east.1 "aria ilele de mediu 0. a t)t)ror 7ariabilelor de6inite pentr) sesi)nea d)mnea7oastr. a&ele programe. 0. Consola pe &are o 6olosiţi este sto&at.rilor in)tile. prin introd)&erea &omen:ii $rinten'. <i 7ariabile standard &are s)nt dest)l de importante pentr) a se reg.1. la a&est moment am pre:entat e9emple *n &are a&este 7ariabile ser7ea) an)mitor s&op)ri ale &onsolei. s&himbaţi &onţin)t)l )nei 7ariabile pentr) a 6olosi &elorlalte programe treb)ie s.E9ist.2. D)teţi s&orni ori&e n)me de<i e9ist.2.$ <i a<a mai departe. &a)te n) doar *n 7ariabila &)rent. A &opie a a&estor 7ariabile este 6)rni:at. &omprimarea 6i<ierelor <i 7. *ns. Bpro&ese5&opilC. de &ele &onţin)te de dire&toarele 7ariabilei path <i homeR %)lte programe a) ne7oie s.. Cele mai m)lte sisteme pot l)&ra &) (gre$ (cat (less <i alţi membrii ai 6amiliei : pentr) pre7enirea de&omprim. Nariabilele de medi) s)nt gestionate de &onsol.2. o6er. Dentr) a p)tea 6olosi *n &ondiţii optime sim)lator)l de :bor &are se g. Ce alte in6ormaţii soli&it.

personal 2)mele ga:dei B&al&)lator)l)iC 8o&ali:area 6i<ier)l)i de de6inire a dispo:iti7elor de intrare pre&)m tastat)ra 8imba pre6erat.r de linii (rase)l &. doriţi s.!.R )I$($IJE ). terminal Ca)t. 0.alue ?&eea<i tehni&.imensi)nea 6i<ier)l)i arhi7.$(I'E 'AHER 'A() '$1 '$< 'KA 10# .)gaţi noi programe sistem)l)i *n dire&toare noi sa) nepotri7ite do&)mentaţia a&est)ia se poate g. &ele mai *nt+lnite 7ariabile prede6inite5a elul 061.tor tre&e *n re7ist.si tot *n a&este dire&toare. de sistem)l > Yindow pentr) identi6i&area ser7er)l)i gra6i& 2)mele domeni)l)i Hto&hea:. <tie &e treb)ie s.)tare a paginilor de man)ale Qir &are des&rie sistem)l de operare %ai m)lte in6ormaţii despre 7ersi)ne et& Golosit de programe &a man &are a) ne7oie s. (rase)l de &.1.HNAME MAIL MAN'A() . .a&.tre dire&tor)l d)mnea7oastr.ire&tor)l de l)&r) &)rent AI$'LAI A. la mai m)lt de o 6ereastr. &a)te pentr) paginile arhi7ate man. &itiţi paginile de man)al ale a&estor programe e9tindeţi 7ariabila MAN'A()- D)teţi e7ita reintrod)&erea a&estei &omen:i *n 6ie&are 6ereastr. este adresat. pe &are o des&hideţi prin ad. 6a&.E9portarea 7ariabilelor se 6a&e prin &omanda proprie &onsolei ex$ort- Pn &onsola 1ash p)teţi 6a&e a&est l)&r) *ntr5)n sing)r pasex$ort =4%>4?LE\.a&. *n &a:)l *n &are ie<irea generat.)garea ei )n)i 6i<ier de &on6ig)rare a &onsolei &ons)ltaţi He&ţi)nea $.ME ).$(NAME IN'7(RB LANH LA_LIBRARI_'A() L. ad.2.2. "aria ile comune de mediu =umele 'aria ilei In1orma*ia stocată Golosit.$ . traseele &omen:ilor Drompter)l primar Drompter)l se&)ndar . ele&troni&.2. editor)l d)mnea7oastr.)tare a libr. o p)teţi 6olosi *n &a:)l 7ariabilei MAN'A() &are sp)ne &omen:ii man )nde s. 6a7orit . al &onsolei *n n)m.MAIN EAI(.riilor 2)mele de a)tenti6i&are 8o&ali:area dire&tor)l)i de po<t. "aria ile re(er'ate (abel)l )rm. (rase)l de &. .

riilor gra6i&e %)lte alte 7ariabile n) s)nt doar prede6inite &i <i pre&on6ig)rate prin 6i<ierele de &on6ig)rare. apoi 6i<ierele 3/+!a h_profile 3/+!a h_lo#in <i 3/+profile *n a&east. personal 7eţi obser7a )n)l sa) mai m)lte 6i<iere &are *n&ep &) )n p)n&t B. a sistem)l)i /et"/!a hr". &omen:ile din prim)l 6i<ier &are le &onţine da&. ele n) e9ist. Ln1ă*i#area ti$ică a 1i#ierelor de con1igurare 0. .)tare ale libr. B&)prin:. ash &a)t. *n ni&i )n 6i<ier se apli&. 6a7orit *n mod)l 6)ll5s&reen 8o&ali:area &on6ig)r. s)nt 7alide..toareC a t)t)ror 6i<ierelor in&l)si7 a &elor &are *n&ep &) )n p)n&t din dire&tor)l d)mnea7oastr. (ip)l de terminal =dentitatea )tili:ator)l)i 2)mele )tili:ator)l)i Editor)l d)mnea7oastr. *n detali) *n paginile man ale login <i ash. ordine <i &ite<te <i e9e&)t.!.tor este &itirea pro6il)l)i general profile din /et" da&.2. 0. *n rc. as)pra &+tor7a dintre a&este 6i<iere de &on6ig)rare.i#ierele de con1igurare ale consolei ?t)n&i &+nd introd)&eţi &omanda ls -al pentr) a obţine lista l)ng.C <i se termin. &ele din /et"/!a hr".!. Pn &a:)l ash pas)l )rm. ?&est 6i<ier este oglinda 6i<ier)l)i de &on6ig)rare l.a&. 8xem$lul BetcB$ro1ile Nom ar)n&a o pri7ire *n &ele &e )rmea:.1.rgit.toare. Pn &a:)l &onsolei ash a&esta este +!a hr". e9ist. Drim)l este &itit /et"/profile *n &are s)nt &on6ig)rate 7ariabile importante pre&)m 'A() 7$ER <i ).2.2.2. intera&ti7.$(NAME- 10$ . Dro&ed)ra este e9pli&at. 8e 7om dis&)ta *n se&ţi)nea )rm. C+nd &onsola prime<te &omanda de ie<ire ash &ite<te <i e9e&)t. a&est 6i<ier e9ist. . 8a a)tenti6i&area *ntr5o &onsol. 0. &omen:ile din 6i<ier)l 3/+!a h_lo#out da&.rilor personale ale &omportament)l)i ser7er)l)i > (raseele de &.NEMEN( 0-ILE$EARB)'A() Consola &)rent.$)ELL (ERM 7IA 7$ER%LNAMEM VIJ7AL 0ENVIR. login 7a reali:a a)tenti6i&area 7a &on6ig)ra medi)l <i 7a porni &onsola..

a&. instr)&ţi)ni &onsolei s.este 6olosit. 0. root des&hide o &onsol.r&at 6i<ier)l impli&it de &ontrol. / !in /u r/ !in <i /u r/lo"al/ !in s)nt *n 7ariabila 'A().rii <i altele. *n &onsiderare pentr) a pre7eni alterarea &omportament)l)i &onsolei. &on6ig)rarea traseelor. 0. <i n) e9ist. 8xem$lul .)gate.5)l de )tili:ator 0C se 7eri6i&. B=. prima dat. ni&i )n 6i<ier . *n dire&tor)l personal al )tili:ator)l)i 6i<ier)l +!a h_profile- ?&est 6i<ier de dire&ţionare d.inp)tr& *n dire&tor)l personal al )tili:ator)l)i este *n&. Dentr) ori&e )tili:ator se 7eri6i&. Nariabila temporar. ?i&i le s)nt alo&ate 7ariabilelor generale 7alorile potri7ite. l)&raţi *n medi)l &onsolei. ashU$ro1ile ?poi ash &a)t.se<te *n trasee. i n) este l)at.2. Directorul $ro1ile.!. . . (ot g)noi)l merge &. Ele 6a& l)&r)ri pre&)m a&ti7area color%ls atrib)irea alias)l)i 'i l)i 'im &on6ig)rarea lo&ali:. la modi6i&area &on6ig)raţiei medi)l)i &)rent.da&. Neţi *nt+lni &omanda proprie &onsolei source &) reg)laritate da&. a&east.d (oate s&ript)rile shell 7alide din dire&tor)l /et"/profile+d s)nt &itite <i e9e&)tate. da&. 3/+!a hr" <i apoi 3/+!a h_lo#in. 7ariabila IN'7(RB n) este &on6ig)rat.2.!. /u r/011R2/!in se reg.2.!.?&este linii mar&hea:. n) ele s)nt ad. )tili:ator)l n) s&himb.a&. 10O . (oate 7ariabilele s)nt e9portate pentr) a 6i disponibile programelor &are a) ne7oie de in6ormaţii despre medi)l d)mnea7oastr. da&. &iteas&.tre Ede7En)ll da&.. &ale.

ţa terminal)l pentr) &a d)mnea7oastr.ta pre&)m a&esta- ?&este linii &on6ig)rea:. ashUlogout 8a dea)tenti6i&are s)nt e9e&)tate &omen:ile din 3/+!a h_lo#out &are pot de e9empl) &)r.).+.2. 8xem$lul .".sirea &onsolei sistem)l)i10' .a&. 6i<ier)l 3/+!a hr" este &itit impli&it /et"/!a hr". 7aloarea umas-.!.2. ashUlogin Gi<ier)l 3/+!a h_lo#in de6ine<te ni7el)l impli&it de prote&ţie prin &on6ig)rarea 7alorii umas&ons)ltaţi He&ţi)nea !.2.ri.%.2.!.)ga propriile &on6ig)r. . n) e9ist.)p. goal.r.!.0. . 0. s. )masI. Este &itit *n prim)l r+nd /et"/!a hr" &are des&rie prompter)l impli&it B'$1C <i 7aloarea impli&it. a&easta p)teţi ad. Eet&Ebashr& ar p)tea ar. 8xem$lul . 8xem$lul BetcB ashrc Gi<ier)l d)mnea7oastr. sa) la p. ?poi *n 6)n&ţie de tip)l &onsolei pe &are o 6olosiţi este &on6ig)rat prompter)l- 0.2. Gi<ier)l 3/+!a hr" este 6olosit pentr) de6inirea mai m)ltor alias)ri <i 6)n&ţii spe&i6i&e )tili:ator)l)i pre&)m <i a 7ariabilelor personale de medi). a7eţi o 6ereastr. la ie<irea dintr5o sesi)ne la distanţ.

n)mele )tili:ator)l)i *n ro: <i dire&tor)l de l)&r) &)rent *n albastr). apelaţi la paginile =n6o sa) man.ţi *n remar&area di6erenţelor dintre prompter <i te9t)l introd)s de la tastat)r. a6i<e:e in6ormaţiile simple &a n)mele de )tili:ator n)mele &al&)lator)l)i <i indi&aţiile despre dire&tor)l de l)&r) &)rent.2.9h9[9033[0m9] = ?6i<ea:. @rom$terul Fash 0. a prompter)l)i &)rent *ntr5alt.r)l sar&inilor &are r)lea:.2. e7it+nd s&rierea l)i *ntr5)n 6i<ier de &on6ig)rare al &onsolei.1. <ir)l &are &onţine n)mele )tili:ator)l)i <i &el al &al&)lator)l)i *n ro:.%od)l *n &are l)&rea:. Apţi)nea XY a6i<ea:. a&este s&ript)ri 7.)ga alte in6ormaţii pre&)m data <i ora &)rent. ● ex$ort )B/C=9[9033[/A3 m9]9u9[9033[0m9] 9[9033[/A34m9]9w9[9033[0m9] = ?6i<ea:. ● ex$ort 3S"6=9[9033["A34m9]9u.. Pl 7eţi a7ea *napoi de asemenea la rea)tenti6i&are at+t timp &+t 75aţi 4)&at &) prompter)l doar *n linia de &omand. de medi)- Pn &a:)l *n &are s&himbaţi prompter)l de e9empl) prin &omanda 3S"6@-+@ p)teţi re&. este pre:entat *n se&ţi)nea &are )rmea:. date despre 6olosirea 6ie&. 0. ● ex$ort 3S"6@[9t 9:] 6 ?6i<ea:. introd)&eţi &omanda 3S"6$AB3%CA35.p.9h 9w] < 6 ?6i<ea:. 7eţi a7ea ne7oie de &omanda in1o -ash.rei &omen:i.%. ● ex$ort 3S"6=9[9033[/A3 m9]9u9[9033[0m9] 9[9033[/A34m9]9w9[9033[0m9] = Drompter pentr) persoanele &are a) di6i&)lt. ● ex$ort 3S"6=9[9033[4A34m9]9u.2. 7ariabil. doar n)mele de ba:..ta ori&+nd prompter)l original da&. (reb)ie s. al dire&tor)l)i &)rent. Câte'a exem$le Dentr) a *nţelege a&este promptere <i se&7enţa de ie<ire 6olosit. Introducere Drompter)l 1ash poate 6a&e mai m)lte l)&r)ri de&+t s.%. ora <i n)m.2.9h 9w 9[9033[0m9]= Drompter s)bliniat. 7. 0. ● ex$ort 3S"6=9[9033[/A3 m9]9u. sp)nem &. data n)mele )tili:ator)l)i al &al&)lator)l)i <i dire&tor)l &)rent de l)&r). 110 .9h 9w 9[9033[0m9] = Cara&tere albe pe 6)ndal albastr). n)m. D)teţi ad. Pnainte de a *n&epe tot)<i 6a&eţi o &opie de re:er7. ● ex$ort 3S"66[9d] [9u.r)l )tili:atorilor a)tenti6i&aţi et&..%. ● ex$ort 3S"6=>9?@ = ?6i<ea:.

a&el s&ript 7a 6i interpretat de 1ash &hiar da&.. ● ex$ort 3S"6.a&. atenţiona despre terminarea &omen:ii. n)mele interpretor)l)i *n prima linie a s&ript)l)i )rmat de rest)l arg)mentelor.&)t e9e&)tabil 6olosind &omanda chmod &are determin. Ce sunt scri$turile? 0n s&ript shell este d)p. ?t)n&i &+nd 1ash g. &hestie de &are *ns. s)nt 6)rni:ate.se<te )n ast6el de 6i<ier *n timp &e &a)t. ast6el &. .site *n 1ash5Drompt ZAY(A. e6e&t)l este a&ela<i &) in7o&area )nei noi &onsole &are s.r. *n 6i<ier)l de &on6ig)rare al &onsolei 3/+!a hr". Câte'a exem$le sim$le =at. C+nd este 6olosit )n asemenea 6i<ier &a prim arg)ment 6. Nariabilele treb)ie e9portate pentr) &a medi)l de l)&r) s. interprete:e s&ript)l &) e9&epţia &. prima linie a )n)i s&ript *n&epe &) do).. ?&east.a&.. &ara&tere UkbV rest)l liniei spe&i6i&. opţi)ni &e in7o&. 1ash <i n) s)nt pre:ente ni&i opţi)nile &" sa) & 1ash &ite<te <i e9e&)t.).%ai m)lte in6ormaţii pot 6i g. <i de &onsola &opil B&itiţi despre hash *n paginile =n6oC. pentr) r)larea a&est)ia. :cri$turi shell 0. doriţi prompterele pot e9e&)ta s&ript)ri shell <i se pot &omporta di6erit *n &ondiţii deosebite. o &onsol.2. non5intera&ti7.9h 9w 9[9033[0m9]9a= Drompter ro: &are *<i s&himb. 7eţi pli&tisi repede.straţi o &on6ig)raţie parti&)lar. *ntr5o sing)r. p. 6ie p)s.a&. &) Bpres)p)nem ai&i &. C+nd 1ash r)lea:.2.2. )n s&ript 6oarte simpl) &are &onst. 0.l)&irea pentr) a 7.).rinte este reţin)t. interpretor)l a&el)i program. e9presie sp)ne &. 0n s&ript de shell poate 6i 6. se reiniţiali:ea:. <i p)teţi s&rie rest)l s&ript)l)i *n a&el limba4 de programare. &omen:i *n 'A() des&hide o s)b&onsol.$erl sa) alt interpretor sa) &onsol. &)m aţi obser7at din e9emplele &are trata) &on6ig)rarea &onsolei )n 6i<ier te9t &are &onţine &omen:i pentr) a&easta.m+n nestabiliţi. a&este a&ţi)ni pe sistemele &are n) gestionea:. str. parametr)l spe&ial 8 n)mel)i de 6i<ier *n detriment)l n)mel)i &onsolei iar parametr)l de po:iţionare Btot &eea &e )rmea:. doriţi s.● export 3S"C=9[9033[3A3 m9]9u.1. &+nte o melodie de 6ie&are dat. &on6ig)raţie s. . 6ie &)nos&)t de &omen:ile &e 7or 6i e9e&)tate. este e9e&)tat *ntr5o alt. &omand. H&ript)rile 1ash *n&ep de reg)l. Un)me_6i<ierV este )n s&ript shell e9e&)tabil.a&. . &+nd introd)&eţi o &omand. 0. &) e9e&)tarea ash nume_fi%ier A*DEFGH'G da&. l)area *n &onsiderare a bit5)l)i &are mar&hea:. n)mel)i s&ript)l)iC este aso&iat arg)mentelor disponibile da&.2. Cele mai m)lte 7ersi)ni de 02=> in&l)d a&est l)&r) *n me&anism)l de e9e&)tare a &omen:ilor propri) sistem)l)i de operare. &omen:ile din 6i<ier <i apoi se *n&hide. n) s)nt 6)rni:ate arg)mente adiţionale parametrii de po:iţionare r.). 7.. . *n /!inC deoare&e a&east. a prompter)l)i &el mai bine este &a a&east. )n s&ript de shell aso&ia:. C) alte &)7inte e9e&)tarea numeU1i#ier A*DEFGH'G este e&hi7alent. lo&ali:area &omen:ilor e9e&)tate de &onsola p. ?st6el p)teţi spe&i6i&a ash aG. &onsol. &are sp)ne hello )tili:ator)l)i &are5l e9e&)t.ţi. ?&est mod de operare &reea:. 1ash este instalat.. s)b&onsol. s&ript)l &a e9e&)tabil. 1ash reali:ea:. D)teţi &on6ig)ra prompter)l s.- 111 .. ?rg)mentele pentr) interpretor &onsta) de 6apt *ntr5)n sing)r arg)ment opţional po:iţionat d)p. ele *nsele a&est gen de a&ti7it.

*n 7ariabila 8=H(.m )n alt)l tot de o sing)r. list.rii a&ti7it. linie 6olosit pentr) a6i<area )tili:atorilor a)tenti6i&aţi- %ai 4os este )n s&ript &are &onţine mai m)lte linii 6olosit pentr) reali:area de &opii ale t)t)ror 6i<ierelor dintr5)n dire&tor.ţilor. Este a6i<at )n mesa4 pentr) 6ie&are 6i<ier prel)&rat- Drin simpla introd)&ere a )nei linii &a m' --.introd)&eţi &+te )na d)p. &)m treb)ie. echo este 6olositoare *n general *n &a:)rile *n &are )n s&ript n) l)&rea:. Comanda echo a 6ost ad.He obser7. N. ser7er)l 6i&ti7 =CanHeeMo)- 112 .old n) 7eţi obţine ni&i )n re:)ltat l)&r) )<or de 7eri6i&at pe &+te7a 6i<iere de test. pentr) a6i<area des6. 6ie&are pas despre &are a7eţi d)bii <i 7eţi a6la eroarea imediat. H&ript)l listea:. pre:ent.. . 6i<ierele. s&ript)l &onţine doar &omanda echo &are 6olose<te 7aloarea 7ariabilei de medi) B$C 7$ER pentr) a a6i<a )n <ir personali:at pentr) 6ie&are )tili:ator &are *l r)lea:.ire&tor)l /et"/r"+d/init+d &onţine m)lte e9emple de s&ript)ri. mai *nt+i toate 6i<ierele din dire&tor)l &)rent <i p)ne a&east. ?poi stabile<te n)mele &opiei 6ie&. &.m pe a&ela &are &ontrolea:. pre:ent.<)r. N.)gat.r)i 6i<ier &opiind *n &ele din )rm.

i. soli&it. ?legerea )n)ia din a&este mod)ri se 6a&e prin &itirea arg)ment)l)i BprimC al s&ript)l)i &) e9presia C+.2. 0.)n program de redire&tare a &onsolei itma$.m reţele <i apli&aţii la distanţ.rintele s.es&rieri detaliate ale 6a&ilit. Mediul gra1ic 0. tip hart.a&.)tat <i oprit *nl. Bp)n&tC s)nt *n&. 0n)l dintre a&estea poate 6i ICan:ee]ou start.garrels. Pn &a:)l start program)l este pornit &a ser7i&i) 6iind)5i alo&at )n =.beEtrainingEbashE.rile de la )tili:atori <i a&&ept. distrib)ţiei alese pentr) a&est e9empl). 0. de pro&es <i blo&at B*n&)iatC.E de<i m)lţi )tili:atori de 8in)9 pre6er.r.toare &) spaţiile de l)&r) standard %H Yindows ?pple sa) 02=> C.rile ie<irilor generate de mai m)lte programe &lient prin mai m)lte &anale de &om)ni&aţie interpro&ese.administrator de e&ran xconsole.Pn prim)l r+nd prin &omanda . 7eţi des&)r&a de min)ne.. Her7er)l > distrib)ie intr.se<te ni&i o intrare este apli&at &a:)l impli&it &el mar&at &) )n asteris& sit)aţie *n &are s&ript)l generea:.!. a s)b56erestrelor operaţiilor te9t <i gra6i&e at+t *n sistemele mono&rome &+t <i *n &ele &olor. a r)lat 6. s)prap)nerea ierarhi&.e<i &a:)l &el mai des *nt+lnit este a&ela *n &are programele &lient r)lea:. p)teţi e9perimenta d)p. <i poate 6i asem.rile spe&i6i&e )tili:atorilor. Daginile de man)ale re6eritoare la ash &onţin m)lte in6ormaţii despre &ombinarea &omen:ilor &i&l)rile 1or6 <i Ghile6 <i e9presiile reg)late pre&)m <i e9emple. 8istarea case este *n&heiat. Golosirea <i &on6ig)rarea gestionarelor de 6erestre <i a spaţiilor de l)&r) este dire&t. &omanda case &are de6ine<te patr) mod)ri *n &are poate 6i e9e&)tat s&ript)l. pe a&elea<i &al&)latoare &) ser7er)l ele pot r)la 6oarte bine <i pe alte &al&)latoare Bin&l)si7 &al&)latoare &) arhite&t)ri <i sisteme de operare di6eriteC.) da&. n)5i pese 6oarte m)lt de &on6ig)r.i *n medi)l > medi)l gra6i&. Abser7aţi &. H&ript)l ret)rnea:. de &al&)latoare <i dispo:iti7e gra6i&e.m &. 2)m.rile medi)l)i de l)&r) dar 8in)95)l o6er.!. n) se reg. :istemul > QindoG Histem)l > Yindow este )n sistem de tip &lient5ser7er &are r)lea:. este spe&i6i&. probleme.)mnea7oastr. Pntr5)n sistem 8in)9 r)larea ash &a sh are &a re:)ltat o &onsol. Con6ig)raţia pre:entat. despre 1ash pentr) administratorii de sisteme <i )tili:atori &are dores& mai m)lte p)teri *n relaţia &) sistem)l s&ris de a)toarea pre:ent)l)i ghid poate 6i g. Nom pre:enta a&este aspe&te *n Capitol)l 10 *n &are trat. H&ript)rile r)late la iniţierea sistem)l)i d)mnea7oastr. . pe &al&)latoare &) gra6i&. =at. ?poi este e9e&)tat. 0n &)rs de ba:.r)l programelor &lient > &are 6oloses& ser7er)l gra6i& > este 6oarte mare. &) de&laraţia esac.ţilor 1ash <i apli&aţii ale a&estora p)teţi g.sit la http-EEtille. Histem)l > integrea:. pot 6olosi alte 6)n&ţii de6inite *n alte 6i<iere sa) ni&i )n)l. &+te7a din programele 6)rni:ate &a parte a distrib)ţiei Consorţi)l)i >- ● ● ● ● ● xterm. 6ie 6olositor pe mai m)lte sisteme. o 7arietate *nsemnat.tre p.t)r+nd)5se blo&a4)l B*n&)ietoareaC <i D=. . spaţii de l)&r) <i administratori de 6erestre mai elabora.)n em)lator de terminal tGm.!.1.editor pentr) harta de pi9eli 11! . de pi9eli Bimagine raster S bitmapC. 7. . Apţi)nile &a de e9empl) opţi)nea daemon <i 6)n&ţiile &a de e9empl) 6illpro" s)nt de6inite *n 6i<ier)l /et"/r"+d/init+d/fun"tion . &are l)&rea:. 2) 7om dis&)ta ai&i &on6ig)r. *n mod)l &ompatibil DAH=>. 6ie &itit mai )<or m)n&a 6iind terminat. larg. Pn &a:)l stop pro&es)l &are a 6ost pornit este &.)n gestionar de 6erestre minimalist xdm. 7om pre:enta sistem)l *n linii generale. ?&est s&ript este )n e9empl) 6oarte b)n *n pri7inţa 6olosirii 6)n&ţiilor &are 6a& &a s&ript)l s. .r&ate an)mite 6)n&ţii ale &onsolei 6olosite de aproape 6ie&are s&ript din /et"/r"+d/init+d. asig)r. mai repede.5)l.si *n ghid)l ?d7an&ed 1ash H&ripting.n. &itirea do&)mentaţiei 6olosind 6)n&ţiile integrate de a4)tor &are s)nt integrate *n a&este gestionare <i 7. &od)l de ie<ire 0 &. pe o gam. Introducere 0tili:ator)l)i de ni7el medi) poate s. (ot)<i noi 7. de 6erestre <i administratori ai spaţi)l)i de l)&r) BdesItop managersC &are s)nt 6olosi. Her7er)l > Yindow r)lea:. a 6ost 6olosit sh *n lo& de ash pentr) &a a&est s&ript s. )n mesa4 de eroare.

ele&troni&.)n &eas xls1onts <i altele.n)mele ga:dei este n)mele &al&)lator)l)i &lient la &are e&ran)l este &one&tat 6i:i&. 7ariabil. %)lte alte progr. Pn &a:)l )nei )tili:.r)i e&ran *i este dat )n număr de ecran B&are porne<te de la 0C *n moment)l pornirii ser7i&i)l)i gra6i&. program)l de 7i:)ali:are a 6otogra6iilor )neltele pentr) redarea s)net)l)i <i a<a mai departe s)nt &lienţi ai ser7er)l)i >. %ai m)lt toate apli&aţiile d)mnea7oastr. ● . 0.)t.ţi &are listea:. a&est n)me n) este dat este 6olosit. 7ariabil.org <i http-EEwww.tre em)lator)l de terminal xterm. tastat)r.site *n paginile de man)al ale ser7er)l)i >. numărul afi-a!ului.&)7+nt)l Ua6i<a4V este 6olosit pentr) a des&rie )n gr)p de monitoare &are *mpart a&eea<i tastat)r. &ea mai e6i&ient. .!. numărul de ecran. .)n a6i<or de 6ont)ri )tilit. 0. Pn &a:)l &one&t.ses& pe sait)rile anonime G(D.m din no) &.numărul ecranului ?&east. 6ie posibil pentr) mai m)lte persoane. a&est n)m. %ai m)lte e9pli&aţii as)pra 6)n&ţiilor disponibile p)teţi g. N.rii la alt &al&)lator prin reţea poate 6i ne&esar s. <i dispo:iti7e indi&atoare Bma)s tablet. Dentr) e7itarea sit)aţiilor &on6):e 6ie&are a6i<a4 al a&est)i tip sistem are aso&iat )n număr de afi-a! B&are *n&epe &) 0C la pornirea ser7er)l)i >. 2)m. pe a&ela<i &al&)lator.programe pentr) &on6ig)r.mele administratori de 6erestre 4o&)ri )nelte <i altele s)nt in&l)se *n distrib)ţiile Consorţi)l)i > &a programe reali:ate de )tili:atori &ontrib)tori sa) se g. &on6ig)raţi a&east.org.2. este &on6ig)rat.ser7er pentr) 6ont)ri . <i )n sing)r dispo:iti7 indi&ator la do). in6ormaţii despre 6ont)ri 6erestre <i e&rane x1s. . =umele ecranelor . de apli&aţii pentr) determinarea mod)l)i *n &are se &one&tea:. 8o&)ri *n &are p)teţi *n&epe &.2.1.". sa) mai m)lte monitoare.96ree.!.a&.rile s)nt http-EEwww.9.a&.!.r)l a6i<a4)l)i treb)ie s.an)mite a6i<a4e *mpart o sing)r. Histemele mai mari m)lti5)tili:atori a) tot)<i mai m)lte a6i<a4e pentr) &a l)&r)l *n mod)l gra6i& s. a)tomat de &. modalitate de &om)ni&are &) )n ser7i&i) de pe a&ela<i &al&)lator. &ons)ltaţi He&ţi)nea 10.ire&tor)l /u r/ hare/do" &onţine do&)mentaţie as)pra a&est)i s)bie&t. et&. Cele mai m)lte staţii de l)&r) a) *n mod normal o sing)r.ri obi<n)ite a mod)l)i gra6i& &lienţii > <i ser7er)l > se a6l. tastat)r.in p)n&t)l de 7edere al )tili:ator)l)i 6ie&are ser7er > are )n n)me de e&ran *n 6ormagazdă: numărul afişajului.r n) este alo&at 7a 6i 6olosit a6i<a4)l 0.2.C. *ndr)m. man)al pentr) a indi&a a6i<a4)l d)mnea7oastr.e<i m)lţi administratori de 6erestre se 7or des&)r&a &) spe&i6i&aţiile geometri&e e9istente alţii pot ignora a&este spe&i6i&aţii Bele 7or soli&ita )tili:ator)l)i desenarea e9pli&it. Pntr)&+t 6ie&are dintre ele are propri)l set de 6erestre 6ie&. 11" .programe pentr) &ontrol)l a&&es)l)i xsetD xmodma$ pre&)m <i altele de a&est tip. ?&east. 6ie mere) pre:ent *n n)mele a&est)ia.ri personale xcloc-. de programe spe&iale n)mite administratori de ferestre. gra6i&e pre&)m na7igator)l de internet program)l de po<t. ● De sistemele DAH=> n)mele e&ran)l)i impli&it este sto&at *n 7ariabila de medi) AI$'LAI.. a regi)nii 6erestrei pe e&ran 6olosind )n dispo:iti7 indi&ator de e9empl)C.2.tre paginile de man)ale ale a&estor &omen:i pentr) in6ormaţii detaliate. > Dlib 7 : language D Anterface *n spe&i6i&aţiile proto&ol)l)i Histem)l)i de 6erestre > <i *n alte man)ale ale &omponentelor a&est)i sistem gra6i&. <i )n sing)r monitor. in6ormaţie este 6olosit. la ser7er)l > <i &e e&ran 7or 6olosi impli&it Bpe sistemele &) mai m)lte monitoareC- ● numele gazdei.. 9dministratorii de 1erestre #i de ecran ?6i<area 6erestrelor pe e&ran)l monitor)l)i este &ontrolat. %ai m)lte in6ormaţii pot 6i g.si *n man)al)l &onţin)t de distrib)ţia d)mnea7oastr.● ● ● ● ● ● xauthD xhost #i iceauth.

rii sistem)l)i. 0. . 0n administrator de e&ran Bspaţi) de l)&r)C 6olose<te )n administrator de 6erestre pentr) a aran4a spaţi)l de l)&r) gra6i& *ntr5)n mod &on7enabil &) bare de meni) meni)ri &onte9t)ale mesa4e in6ormati7e &eas administrator de programe administrator de 6i<iere et&. de d)mnea7oastr. Pn &on6ig)rarea impli&it.riile L. disp)n. *n paginile =n6o sa) man ale 0-N2Bonfi#.C pentr) &on6ig)rarea tastat)rii pentr) mod)l gra6i&.t.in &a):a aspe&telor legate de li&enţiere *n &a:)l >6reeO# sistemele mai noi 7in &) distrib)ţia de ser7er > <i )nelte pentr) a&esta a D. este posibil s. are propriile )nelte de &on6ig)rare. &)m am sp)s a&esta ar p)tea 6i &a:)l impli&it.tor)l &a:- . .E este p)ţin mai deosebit. porniţi spaţi)l de l)&r) *n L.!. s6. a a&est)ia poate 6i g. &e7a mai so6isti&at at)n&i &+nd &on6ig)raţia sistemelor permite a&est l)&r).m Gnome <i L.t)im s. *n s)bdire&toarele dire&tor)l)i 6e5map . ale Gnome5)l)i.si *n&er&aţi a6i<area de &. ?&est 6i<ier &on6ig)rea:. s&himbaţi &on6ig)r.E. &) regi)nea *n &are 7. pla&a 7ideo <i poate 6i g.a&. &) stil)l <i personalitatea sa.istrib)ţia Consorţi)l)i > &onţine )n administrator de 6erestre n)mit tGm dar m)lţi )tili:atori pre6er. Ca )tili:ator n) treb)ie s. ?&este se&ţi)ni &onţin in6ormaţii despre monitor pla&a 7ideo &on6ig)r. 0. Gi<ier)l prin&ipal de &on6ig)rare este /or#+"onf pe &are5l p)teţi g.&on6 &)m ar 6i *n &a:)l 0b)nt)n. . . pe aproape ori&e distrib)ţie de 8in)9 <i pe m)lte sisteme 02=>. Con1igurarea ser'erului > . et&.sit. sa) editaţi se&ţi)nea Ke8board BTastaturăC din >GO#Con6ig Bsa) 9org. se 6a&e prin &omanda load-e2s *n &a:)l &onsolei te9t. de )n spaţi) de l)&r) *n &on&ordanţ.a&.E pentr) a r)la apli&aţiile spe&i6i&e L. treb)ie s. a 6i<ierelor de &on6ig)rare pe &are doriţi s.Pntr)&+t administratorii de 6erestre s)nt *n general Bde<i &omple9eC programe &lient pot 6i &onstr)ite n)meroase inter6eţe &) )tili:ator)l..istrib)ţia &are este 6olosit. obser7aţi &. Con1igurări regionale s$eci1ice 0. )n sing)r set de libr.%. des&rierea &omplet. 9$lica*ii ED8 în GnomeBa$lica*ii Gnome în ED8 2) este ne&esar s.a&.a&. 6i<ier)l /et"/011/0-N2Bonfi# este pre:ent *n sistem)l d)mnea7oastr. Drintre &ei mai &)nos&)ţi administratori de e&ran menţion. poate d)&e la a6i<area *n mod)l gra6i& a )nor g)noaie de ne*nţeles 7.eoare&e o &on6ig)rare gre<it. reali:aţi o &opie de sig)ranţ. deoare&e n) e9ist. . a6laţi se 6a&e prin *nlo&)irea 7alorii dintre ghilimele &) ori&are alta listat. a7eţi &on6ig)rat )rm. distrib)ţiei d)mnea7oastr. le editaţi pentr) a p)tea 6i resta)rate.1. *n mai m)lte lo&)ri &el mai des 6iind /et"/011. a7eţi instalate libr.tre sistem a lo&)l)i a&est)ia prin &omanda )rm.sit. Gi<ier)l &onţine o serie de se&ţi)ni &are pot 6i disp)se *n ori&e ordine.rii de ba:. 7.toare- 115 .Frg.)p. H&himbarea aspe&t)l)i tastat)rii *n &on&ordanţ. Golosiţi )nealta spe&i6i&. .%. bateţi &ap)l prea m)lt &) &eea &e este *n a&est 6i<ier *ntr)&+t este &on6ig)rat la moment)l instal. Haw6ish <i Enlightenment s)nt e9emple apre&iate &are permit 6ie&.!. n)5l p)teţi g. Cons)ltaţi paginile man pentr) mai m)lte in6ormaţiiF *n )nele &a:)ri distrib)ţia 6olosit.r)i )tili:ator s.rile ser7er)l)i gra6i& p)teţi r)la )neltele de &on6ig)rare sa) edita 6i<ierele de &on6ig)rare &are menţin in6rastr)&t)ra ser7er)l)i >GreeO#.rile a6i<a4)l)i tastat)r. de obi&ei *n 8in)9 DfreeE( 6olose<te 6i<ier)l de &on6ig)rare 0-N2Bonfi# pentr) &on6ig)rarea impli&it.si *n /et"/011.E &are r)lea:. 3)larea apli&aţiilor Gnome *n medi)l L. Con1igurarea tastaturii Con6ig)rarea model)l)i de tastat)r. . (ot)<i prin instalarea dependinţelor <i a )nor pa&hete e9tra &are 7or 6i &er)te 7eţi p)tea 6a&e a&est l)&r).E Bpa&het)l IdelibsC p)teţi r)la a&este apli&aţii din meni)l Gnome sa) dintr5)n terminal Gnome.

*n :ilele noastre. . ada)ge linia la 6i<ier)l /et"/!a hr". sistem)l)i pe &are *l 6olosiţi. s6. *n sistem *nainte de a)tenti6i&are.!.mel. &)m 7. sa) 6ran&e:. De &ele mai m)lte sisteme en_0H. a&eea pot 6i a&t)ali:ate 6olosind )n &lient 2T' B2etworI (ime Droto&olC.E are o )nealt.%.ri ale ser7er)l)i >. <i a)tenti6i&aţi57. Pn &a:)l &elor mai m)lte e&rane gra6i&e de a)tenti6i&are &)m ar 6i gdm sa) -dm a7eţi posibilitatea de a &on6ig)ra limba 6olosit.% Lim a .onturi Golosiţi )nealta set1ont pentr) a *n&. pre:int. <i do&)mentaţia &onţin)t.m &. &ombinarea aspe&t)l)i tastat)rii d)p.2. a :onei de timp p)teţi 6olosi &omen:ile t(con1ig sa) time(one. similar.r&a 6ont)rile *n medi)l te9t. *ndrept. 0. ?dministrator)l de sistem ar treb)i s. .tor)l e9empl)- Ga&eţi o &opie a 6i<ier)l)i /et"/011/0-N2Bonfi# Bsa) d)p. Her7i&i)l nt$d n) treb)ie s. e7ident p)teţi a&&esa )n ser7er de timp. %)lte sisteme a) )nelte spe&i6i&e distrib)ţiei pentr) &on6ig)rarea a&estor opţi)ni a<a &. s&himbarea imediat.%. Cei mai m)lţi administratori ai spaţi)l)i de l)&r) a) )nelte proprii pentr) &on6ig)rarea timp)l)i sistem)l)i &) soli&itarea pri7ilegiilor spe&iale.tre do&)mentaţia spe&i6i&. 0. &on6ig)r. primiţi mesa4e de la sistem *n olande:. &on6ig)raţi 7ariabilele LANH <i LANH7AHE a&estea asig)r+nd in6rastr)&t)ra pentr) limba dorit. Cele mai m)lte sisteme 8in)9 6oloses& impli&it nt$d- D)teţi r)la nt$date man)al pentr) &on6ig)rarea &eas)l)i da&. pentr) s&himbarea aspe&t)l)i tastat)rii. 7.. la instalarea sistem)l)i pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. de pa&het)l 2(D. [ona de timp este <i ea &on6ig)rat.)p. 0. )rm. r)le:e at)n&i &+nd 6olosiţi nt$date pentr) a4)starea &eas)l)i. 6olosiţi &ont)l de root pentr) a&est l)&r).e&one&taţi57.tat a /et"/011//or#+"onfC *nainte de a5l editab (reb)ie s. <i n) doriţi a&est l)&r) 7. &)m am mai ar. din no) pentr) a 6olosi noile &on6ig)r.e)maps Este posibil. a aspe&t)l)i tastat)riiF n) este ne7oie de permisi)ni spe&iale pentr) 6olosirea a&est)i progr.t)im s.%. 6ie alegerea impli&it. ?&est 11# .rile lo&ale <i 6ont)rile legate de &ara&terele spe&iale ale respe&ti7ei limbi. Cele mai m)lte sisteme 7in &) )n 6i<ier standard inputr" &are permite &ombinarea &ara&terelor &)m ar 6i 6ranţ):es&)l ]l] Bmeta&ara&tereC. Golosiţi )n ser7er de timp &a arg)ment al &omen:ii- Cons)ltaţi man)al)l sistem)l)i d)mnea7oastr.a&. Dentr) &on6ig)rarea &ore&t. din Gnome asig)r. Data #i (ona de tim$ Con6ig)rarea in6ormaţiilor legate de timp se 6a&e la instalare. L. .locate .0(G5O tinde s. ?pplet5)l pentr) tastat)r.

<i alţi &lienţi de reţea s)nt in&l)se *n distrib)ţiile prin&ipale. 7in &) toate programele pentr) a&east. n) a&opere ne&esit. &odare. ?mintiţi57.t)im s. Drograme *n pl)s 6aţ. grea&.5)l de pe &are aţi instalat sistem)l sa) pe =nternet. rapid iar programele s)nt *mb)n.e asemenea )nelte &om)ne &)m ar 6i s)ite pentr) biro) na7igatoare de =nternet &lienţi de po<t. pot 6i g.)t+nd re:ol7area )nor probleme pentr) &are a) m)n&it alţii. &one&taţi la )n sistem mai 7e&hi &are n) se des&)r&.ţilor &are le a7eţi la *ndem+n. instalare pe tip)l de 8in)9 pe &are5l 6olosiţi &ons)ltaţi ?ppendi9 ?. &. Citiţi paginile man pentr) o 7edere de ansambl) a 6a&ilit. &on6ig)rare este impli&it. bine <i mai m)lt de&+t at+t gata de 6olosireF &ele mai m)lte distrib)ţii &onţin dri7ere pentr) pl. 5i$uri de $achete 0. s6. sol)ţie ar 6i l)&r)l temporar &) o alt.5l &itiţi neap. Hait)l ApenA66i&e. 6ran&e:. slo7en.2.). lit)anian...). esperanto 6inlande:. A alt. &on7ersia dintr5)n set de &ara&tere *n alt)l. Pntotdea)na &itiţi do&)mentaţia &are este &onţin)t. polone:. a7eţi program)l ne&esar dar a&esta n) 6a&e &eea &e ar treb)i s.toare &)prinde re6erinţe despre lo&ali:area *n limbile bangla bielor)s. Generalită*i Goarte m)lţi oameni s)nt s)rprin<i de 6apt)l &.%. o problem.&ile 7ideo sa) &ele de reţea monitoare <i alte dispo:iti7e e9terne ast6el *n&+t de obi&ei n) mai treb)ie s.. thai <i t)r&. a&el l)&r) n) este instalat *n sistem)l d)mnea7oastr. 6a&. N.org are in6ormaţii despre lo&ali:area s)itei de biro) ApenA66i&e.). Ha) poate &. 0tilitar)l recode se poate do7edi 6olositor *n a&este &a:)ri &) a4)tor)l l)i 6iind posibil.1. de6iniţie a &od. instalarea 8in)95)l)i a) )n &al&)lator &are r)lea:. s+rb. slo7a&.a&. 0. spaniol. In1orma*ii s$eci1ice $entru alte *ări 8ista C)m s. ?st6el 'i poate edita toate 6i<ierele din sistem cat n) se 7a &omporta &i)dat et&.. de programele noi pre&)m <i ori&e indi&aţii re6eritoare la instalare &onţin)te de a&el pa&het. Cele mai m)lte programe 7in *n pa&hete. 0.)ga pa&hete ori&+nd doriţi. Chiar <i a<a o instalare impli&it. . )rm..rii prin &on6ig)rarea 7ariabilei 8?2G- Cons)ltaţi sait)l %o:illa pentr) a a6la &)m p)teţi a7ea Gire6o9 *n limba d)mnea7oastr.). 0. 2) 7.si &eea &e a7eţi ne7oie poate &. d)p.2.l)&r) n) repre:int. &) a&est sistem de &odare sa) at)n&i &+nd des&hideţi )n 6i<ier &odat *n UT/%E pe )n sistem &are *nţelege n)mai &ara&tere ale 6ont)rilor pe 1 bit. instalaţi alte dri7ere.ţite :i de :i.).site pe C. Instalarea de noi $rograme 0. de instalarea impli&it. n) p)teţi g. este )n lo& b)n *n &are p)teţi *n&epe &.rat. ele&troni&. @achete &@M 11$ . poate s. ..1. p)teţi a&t)ali:a sistem)l <i ad.t. 2e&a:)rile *n&ep at)n&i &+nd 7.)tarea de programe adiţionale &are &onţin <i instr)&ţi)nile despre &)m se 6a&e a&east. irosiţi timp)l &. 8in)95)l progresea:. (oate programele 7in &) )n 6i<ier REAAME pe &are 7. &hine:. deoare&e sistemele pe &are a&east.ţile d)mnea7oastr. Hait)l web al distrib)ţiei d)mnea7oastr.

progres)l a&ţi)nii- Da&hetele &are &onţin )n Iernel no) 7. porniţi &al&)lator)l &) 7e&hi)l Iernel da&.t)im s.2. *ntr5o arhi7.2. ?re &onţin)t )n sistem de 7eri6i&are a a)tenti&it. %)lte alte distrib)ţii 6oloses& pa&hete 3D% *n a6ar. %eta5datele in&l)d s&ript)ri a4)t. a program)l)i &are s)pras&rie 7ersi)nea e9istent. Da&hetele 3D% &onţin 7ersi)nea &omplet. &el no) n)5 <i 6a&e treaba.1. 8xem$le de $achete &@M Cele mai m)lte pa&hete s)nt instalate &) opţi)nea de )pgrade &7 &hiar da&. mai m)lte date de ie<ire iar &h a6i<ea:. mod)l *n &are p)teţi <terge )n pa&het gestionat de r$m- 11O . 0n pa&het 3D% &onsist. &.0. a pa&het)l)i. sa) este instalat &a pa&het no). &are &onţin &od)l s)rs. de 6i<iere <i meta5date 6olosite la instalarea <i <tergerea 6i<ierelor arhi7ate. ?&este pri7ilegii s)nt ne&esare n)mai *n &a:)l *n &are ad. )rm. N. <i reţeta ne&esar. )n pa&het este instalat *n sistem- Ha) p)teţi a6la &are pa&het &onţine )n an)mit 6i<ier sa) )n e9e&)tabil- 2) treb)ie s.age/s0 Apţi)nea &* generea:. prod)&erii pa&hetelor binare. ?st6el 7eţi p)tea s.1. 0.ţi. le instalaţi &) opţi)nea 5i pentr) a n) s)pras&rie 7ersi)nea e9istent. programele de instalat <i pa&hete s)rs.2. )n pa&het *n sine este instalat sa) n). de mai &)nos&)tele 3edZat Enterprise 8in)9 %andri7a B6ost)l %andraIeC Gedora Core <i H)HE 8in)9. de s6at)rile spe&i6i&e distrib)ţiei alese p)teţi &iti man rpm.riţi 6i<ierele &are s)nt in&l)se de 6ie&are pa&het. o bar. 0tili:atorii a7ansaţi pot s. N. s6.toarear$m -D2h <path<to<rpm-pac.)gaţi modi6i&aţi sa) <tergeţi pa&hete.)ta *n ba:a de date 3D%. este )rm. Pn a6ar. 0tili:area tipi&. de stare &are arat.ţii pa&hetelor des&. D)teţi 6olosi r$m <i pentr) a 7eri6i&a da&. pre:ent. 7ariet.1.toare atrib)te ale 6i<ierelor <i in6ormaţii &are des&ri) pa&het)l *n sine. Da&hetele pot e9ista *n do).pa&hete binare &are *n&aps)lea:.).r&ate de pe =nternet.). propriile pa&hete &) a4)tor)l 3D%. a&&esaţi &) pri7ilegii de administrator &omanda r$m pentr) a &. Ce este &@M? 3D% ?dministrator)l de pa&hete 3edZat este )n administrator de pa&hete p)terni& pe &are5l p)teţi 6olosi la instalarea a&t)ali:area <i <tergerea pa&hetelor de programe.)taţi pa&hete <i s.5<i &onstr)ias&. permite s.m mai 4os )n )ltim e9empl) &are il)strea:.

dispune de doi administratori de pac ete deb foarte bune. 7edeţi a6i<at pre6i9)l U)nV *n &a:)l *n &are pa&het)l n) este instalat dar e9ist. 3D% poate 6a&e m)lte alte l)&r)ri *n a6ara 6)n&ţiilor de ba:. <tiţi &e 7ersi)ne a program)l)i Gallery este instalat.ses& *n 6i<ier)l REAAME.2. @achete sursă Cea mai mare parte a programelor pentr) 8in)9 s)nt 8ibereEH)rs.2.C.5.5)l despre 3D% &onţine m)lte alte in6ormaţii.!.ebian &onţine toate in6ormaţiile de &are a7eţi ne7oie in&l):+nd o do&)mentaţie adresat. Dentr) distrib)ţiile ba:ate pe 3D% s)rsa este adesea 6)rni:at. sa) similareC.ebian este Ubuntu #inux. pentr) listarea pa&hetelor disponibile <i pentr) &on6ig)rarea lor. s)rsa adaptat. de program.- Dre6i9)l UiiV *nseamn.2C este 6oarte 6olosit &hiar <i pe sisteme non5. &are poate 6i obţin)t. de &al&)lator)l d)mnea7oastr. 8a moment)l s&rierii a&estei &. Cerinţe spe&i6i&e dependinţe <i instr)&ţi)ni de instalare se g. ?&est &ompilator C G20 este in&l)s *n &ele mai m)lte sisteme 8in)9 <i poate 6i portat pe m)lte alte plat6orme. a4)ta s. ?6laţi &. . 6olosind &omanda a$t6get source.2.rţi le 6olosea) &in&i distrib)ţii ma4ore din top)l &elor :e&e. doriţi s. *n lista gestionat.Qtergerea pa&hetelor n) a6i<ea:. 0. Gi<ierele s)rs..2. *n pro#ram&*er iune+ r"+rpm. Pn )ltima 7reme pa&hetele .E1..2.rii )n)i sistem . de6iniţi metoda de a&&es 6olosit.). &ompresat. tarball Bpro#ram&*er iune+tar+#. 11' . care. pe sistem)l d)mnea7oastr. )n an)me pa&het a 6ost <ters.e asemenea a$t6 get B&ons)ltaţi He&ţi)nea $. BUn exemplu de sistem bazat pe .siţi *n paginile =n6o ale d$-g.1.). Ce sunt $achetele De ian? ?&est tip de pa&hete este &el impli&it pe sistemele .ebian G20E8in)9 *n &are dselect <i mai no) a$titude s)nt )neltele standard pentr) administrarea lor.r)i pa&het aparţine )n 6i<ier prin opţi)nea &$ a l)i d$-g- %ai m)lte in6ormaţii g.e e9empl) da&.!. C)m s. C+nd a7eţi d)bii 6olosiţi r$m -qa din no) pentr) a 7eri6i&a da&. actualizarea -i -tergerea pac etelor 3ntr%un mod simplu. n) obser7aţi nimi&. pe &are le5am pre:entat *n a&east. 08naptic 3n cazul >nome -i Gdept 3n cazul K. pa&het)l este instalat. intuiti4n.2.2. Hait)l .).torilor pentr) dsele&t B]dsele&t . ?r treb)i s. care permit consultarea bazei de date. . @achetele D8F . 8xem$le de unelte D8F Neri6i&aţi da&. instalarea. tot mai m)lt teren de7enind din &e *n &e mai pop)lare.sp+ndite. Neţi a7ea ne7oie de )n &ompilator C gcc. H)rsele )n)i program pot 6i des&.r&ate de pe sait)l propri) adesea &a arhi7.B.ebian <i &ele mai m)lte distrib)ţii ba:ate pe a&esta asig)r. pa&hete &are &onţin s)rsa programelor s)nt disponibile ele 6iind dest)l de r. 3n modul grafic.o&)mentation 6or 1eginners]C.).2. )n pa&het este instalat sa) n) &) d$-g. a<a &. introd)&ere. 0. 0.de / 0. *n&ep. .ebian pentr) a 7.ebian &+<tig. des&his. H)nt 6olosite la sele&tarea pa&hetelor pe &are le doriţi instalate sa) a&t)ali:ate dar 7or r)la <i pe par&)rs)l instal.t. impli&it date de ie<ire este normal s. s)nt ne&esare pentr) &ompilarea 7ersi)nii d)mnea7oastr. &.

Pntotdea)na apelaţi la do&)mentaţia spe&i6i&. e9e&)te doar a&east. ?&t)ali:.&inile *n distrib)ţia . &)m l)&rea:.ţi noi <i re:ol7. administratorii administratorilor de pac ete. s. a pro&ed)rilor.).!. t)t)ror sistemelor de operare <i 8in)95)l n) este di6erit.ebian G20E8in)9 *n &are este administrator)l impli&it pentr) pa&hetele .rile pentr) &ele mai m)lte sisteme 8in)9 se g.rile treb)ie apli&ate &) reg)laritate :ilni& &hiar da&. 7ersi)ne a distrib)ţiei deoare&e 8in)95)l se a6l.n.).ri reg)late a pa&hetelor s)rs. ?D( a 6ost portat <i pe sistemele &are 6oloses& pa&hete 3D%. He&ţi)nea )rm.ses& de &ele mai m)lte ori pe )n sait apropiat )n sait5oglind.ebian. s&)tes& de a&t)ali:area a :e&i de pa&hete man)al :i de :i. Nestea b)n. (reb)ie s. A list. .. ?&t)ali:. &on6ig)raţi sisteme *ntr5)n mod asem. a&easta p)teţi 6olosi a$t6get pentr) a&t)ali:area sistem)l)i d)mnea7oastr. ?D( *<i are r. 120 .!. instalaţi )ltima 7ersi)ne a )n)i pa&het sa) a *ntregii distrib)ţii. s)nt 7i:ate aspe&te importante legate de se&)ritate.1. *n&er&aţi s.toare.)p. *ntr5o &ontin). a&t)ali:aţi pa&hetele <i &)m s.ri ale )nor probleme s)nt p)se la dispo:iţie *ntr5)n ritm &onstant <i &+teodat.!. &ons)ltaţi ?ppendi9 ?. obţineţi )n inde9 al pa&hetelor disponibile. &)m am mai sp)s 6a&ilit. 0. Pn general la prima )tili:are a a$t6get treb)ie s.- Abser7aţi opţi)nea &" a &omen:ii su &are indi&. s&himbare. este a&eea &. 9@5 (he ?d7an&ed Da&Iage (ool este )n sistem pentr) pa&hetele de programe. prin &are 7. Generalită*i Drim)l l)&r) pe &are *l 6a&eţi d)p.d. este posibil S dar <i do). 6iind administrate a)tomatF 7om lista doar &ele mai *nt+lnite sisteme. permite s. instalarea )n)i sistem no) este a&t)ali:area a&est)iaF este )n 6apt &are se apli&. sistem)l)i ales de d)mnea7oastr.)p. &omand. Drin&ipal)l a7anta4 al ?D( este a&ela &. pentr) *nţelegerea &ore&t. 9utomati(area administrării $achetelor #i a actuali(ărilor 0.2. al distrib)ţiei d)mnea7oastr. pe sait)l prin&ipal al distrib)ţiei d)mnea7oastr. &ele mai m)lte distrib)ţii de 8in)9 asig)r. a sait)rilor &are o6er. a7eţi &ea mai re&ent. Pn a6ar. este a$t6get &are disp)ne de pagini man e9&elente &are des&ri) &)m s. de a&est mod general de )tili:are a$t6get este 6oarte rapid *n instalarea pa&hetelor indi7id)ale. )nelte &are 7.sit. &onsolei root s. =at. menţineţi sistem)l la :i <i *n sig)ranţ.0. este liber <i 6le9ibil *n )tili:are. instalaţi <i s.toare tre&e *n re7ist.).a$t6get up+rade Ga&eţi a&est l)&r) des este o &ale simpl. a&est ser7i&i) poate 6i g. H)nt 6oarte m)lte de dis&)tat pe marginea a&est)i s)bie&t &hiar a&t)ali:. 0nealta pentr) linia de &omand.tor &) )nele )nelte spe&i6i&e an)mitor distrib)ţii B*n )nele &a:)ri &omer&ialeC listate *n se&ţi)nea )rm. ?&est l)&r) se 6a&e prin &omanda a$t6get update .pt. N..m+ni este )n termen re:onabil.

*mpre)n. sp)ne da&. Drin a&este a&t)ali:.si *n ?D( ZAY(A.&)te toate s&himb. &are a) rol)l de a simpli6i&a instalarea de noi programe.e asemenea administratorii spaţi)l)i de l)&r) L.%. alegeţi &e Iernel s. aţi )itat s. la medi)l )tili:ator)l)i. 0. =ndi6erent da&.ri pentr) distrib)ţia %andraIe. permite s. dependinţe 6aţ. 6olosiţi )n Iernel &ompilat <i optimi:at de d)mnea7oastr. e9ist.1 p)teţi a&t)ali:a sistem)l 6olosind o inter6aţ. Cons)ltaţi man urpmi printre altele da&.a&. Mellowdogas 0pdater %odi6ied B2umC este o alt. Creaţi )n sistem d)al boot &are 7.).!. impli&it o pi&togram.ri ale 8in)95)l)i s)nt *n reg)l.raIe <i %andraIe 0pdate pentr) asig)rarea &elor ne&esare pentr) instalarea <i <tergerea *n b)ne &ondiţii a pa&hetelor de programe. larg. )nealt. :isteme care 1olosesc $achete &@M 0pdate ?gent &are a 6ost disponibil iniţial doar pentr) pa&hetele 3edZat 3D% este a&)m portat pentr) o gam. 6ie *n&. 9ctuali(area -ernelului Cele mai m)lte instal. *n moment)l *n &are s)nteţi sig)r &. %andraIeAnline o6er. . De sistemele H)HE 8in)9 tot)l este 6. pe sistemele Gedora.). )n e9empl) simpl)- 121 . &) &el 7e&hi p+n. 6)n&ţionea:. sa) n) a&t)ali:.r&a <i instala <i a&este pa&hete ne&esare.ţi &are n) s)nt &)prinse *n Iernel)l impli&it al distrib)ţiei 8in)9 alese. sa) da&. doriţi mai m)lte in6ormaţii.tor)l)i d)mnea7oastr.rile ne&esare *n sistem)l d)mnea7oastr.&)t &) a4)tor)l MaH( Met another Het)p (ool &are integrea:. a&t)ali:aţi periodi& distrib)ţia pe &are aţi ales5o. %ai m)lte in6ormaţii p)teţi g.!.. )nealt.. De spaţi)l de l)&r) este a&ti7at.t. e9tins. Compilaţi <i instalaţi )n Iernel no) n)mai *n &a:)l *n &are a7eţi ne7oie de 6a&ilit. Pn linia de &omand. asig)r. web <i MA0 Mast Anline 0pdate. ?&east. Pn&ep+nd &) H)HE 8in)9 $. &) 3D%.C &are 7. de sisteme &) a4)tor)l 6i<ier)l)i #ru!+"onf...C.E <i Gnome disp)n de propriile 7ersi)ni Bgra6i&eC ale administratorilor de pa&hete BGdept -i 08naptic. Pn a&est mod n) p)teţi sp)ne &. se re7in.ri de distrib)ţie se 7a instala )n Iernel no) at)n&i &+nd este ne7oie <i s)nt 6. ?&este )nelte l)&rea:. a<a &)m treb)ie.ri disponibile pentr) sistem)l d)mnea7oastr. mai m)lte sar&ini de administrare a sistem)l)i printre &are a&t)ali:area pa&hetelor 3D%. de programe in&l)si7 arhi7e Brepo:itoareC non53edZat. 03D%= )n set de programe str+nse laolalt.r&.apoi s. de ser7i&ii <i poate noti6i&a a)tomat administratorii de sisteme at)n&i &+nd s)nt disponibile a&t)ali:. tastaţi u$2date pentr) a a&t)ali:a sistem)l d)mnea7oastr. n)mit. 0. o gam.r. &are este din &e *n &e mai apre&iat. Este )n program intera&ti7 dar a)tomat pentr) instalarea a&t)ali:area <i <tergerea pa&hetelor 3D%. . *l 6olosiţi pe &el p)s la dispo:iţie de distrib)ţie instalaţi )n no) Iernel *n &oe9istenţ. e9ist.r&at prin &on6ig)rarea *n&. o )nealt. =at. Este )nealta impli&it. menţionate mai susn.siţi &ont)l de root. )n sistem &omplet pentr) a&t)ali:area pa&hetelor 3D% pe sistemele 3edZat <i Gedora Core. da&. Bi&oniţ. de alte pa&hete a$t6get 7a des&. p. %andraIe 8in)9 <i %andri7a asig)r.

a&easta p)teţi 6olosi &omanda unmount <mnt<cdrom sa) eAect cdrom Dis$o(iti'e locate 2A:AF. a4)t. pentr) a5l 6a&e a&&esibil.5)l)i treb)ie s. montarea )n)i C.5)rile n) s)nt montate a)tomat.).5)l)i a6lat. s&oate *ntr5ade7.)gaţi sistem)l de 6i<iere al C. 6ig)re:e &a ne6olosit. ie<iţi de a&olo.5)l din )nitate d)p. deoare&e ser7i&i)l automount este pornit la iniţierea sistem)l)i. 6a&e a&est l)&r)mount <de2<cdrom <mnt<cdrom De )nele sisteme doar 6olosind &ont)l de root p)teţi monta medii de sto&are e9terneF este )n l)&r) &are depinde de &on6ig)raţia sistem)l)i. d)&e *n dire&tor)l d)mnea7oastr.5)l 6ig)rea:. Apţi)nea noauto% *nseamn. sistem)l arbores&ent de 6i<iere.5)l)i la &al&)lator)l d)mnea7oastr. Golosiţi a&elea<i &omen:i pe &are le )tili:aţi *n l)&r)l 0.). administrator)l de 6i<iere n) 6a&e a&est l)&r) pentr) d)mnea7oastr. treb)ie mai *nt+i s.ţile opti&e.r.a&. &e no)l Iernel se do7ede<te a 6i stabil <i 6iabil p)teţi <terge liniile &are de6ines& Iernel)l 7e&hi din 6i<ier)l de &on6ig)rare al G3015)l)i de<i 7.r. s6. &) &ea &are )rmea:.olosirea CD6ului .GTH s.). Montarea unui CD He 6a&e *n prin&ipi) *n a&ela<i mod *n &are instalaţi man)al pa&hetele &) e9&epţia 6apt)l)i &. are o intrare *n dire&tor)l /et"/f ta! &are listea:. 8Aectarea CD6ului Dentr) a s&oate C. 0. n) este disponibil a)tomat introd)&eţi &omanda mount *ntr5o 6ereastr. o ast6el de linie- Ea indi&.e &ele mai m)lte ori doar repornirea sistem)l)i 7.t)im s.).r C. C. (r)&)l &) agra6a pentr) h+rtie este o idee proast. Comanda mount 6. =at. sistemele de 6i<iere <i p)n&tele lor de montare &are 6ormea:. Dentr) a)tomati:area a&estor pro&ese )nitatea opti&.5)l d)mnea7oastr.!. Ga&eţi a&est l)&r) prin introd)&erea &omen:ii cd 6. de sistem a<a &. a<teptaţi m. a6laţi doar *ntr5)n)l din s)bdire&toarele p)n&t)l)i de montare *n &a:)l nostr) EmntE&drom C. pe spaţi)l de l)&r) pentr) a monta C.). . arg)mente 7eri6i&.5)l)i.1. &e aţi terminat sistem)l de 6i<iere al C.&ar &+te7a :ile pentr) a 6i sig)ri..5)l dar sistem)l 7a &rede &. da&. Instalarea de $achete a1late $e CD6ul de instalare 0. Pn 6)n&ţie de &on6ig)raţia sistem)l)i o linie similar. ad. &) 6i<ierele a6late pe dis&)l 6i9.5 )l da&. terminal.). personal. &. &a U6olositV 6aţ. a&olo deoare&e n) a) 6ost )rmate pro&ed)rile &ore&te. *n p)n&t)l de montare /mnt/"drom )nde p)teţi a&&esa &onţin)t)l C. D)teţi *n&er&a )n &li& dreapta pe pi&tograma C. deoare&e 7.)p.)p.5)l)i *n )nitatea opti&. sistem)l *nţelege &omanda mount <mnt<cdrom. a&ţi)nea a a7)t s)&&es- 0. . n) 6orţaţi )nit.)p. 6apt)l &.). .).. Chiar da&.2. p)teţi s&himba dire&tor)l de reg)l. s. pe a&est sistem C. De &ele mai m)lte sisteme este )n pro&es a)tomat lansat la inserarea C. arg)mente &eea &e 7. treb)ie s. 7. ad)&eţi sistem)l 122 . . a&esta este *n&.

sa) a6i<ea:. =denti6i&. ?dministrea:. :ona de timp. Con6ig)rea:. 7. 8xerci*ii 0. :ona de timp.ace*i6'ă comod acasă Comandă a$titude automount d$-g dselect load-e2s lso1 mount nt$date Juota recode r$m set1ont time(one t(con1ig ulimit u$2date ur$mi 2um Ln*elesul comen(ii ?dministrea:. Con6ig)rea:. ?lege )n 6ont.. Drogramele s)nt administrate *n mod a)tomat sa) man)al prin pa&hetele de programe. pentr) a a6la mod)l &ore&t de &on6ig)rare a a&estora. pa&hete 3D%. Con7erte<te 6i<ierele la )n alt set de &ara&tere. toate sesi)nile &onsolei a) p. sisteme noi de 6i<iere. Con6ig)r..r. limitarea res)rselor.&)te la instalarea sistem)l)i. &on6ig)raţia tastat)rii. ?dministrea:. pa&hete 3D%. timp)l sistem)l)i 6olosind )n ser7er de timp. 0.si pro&esele &are 6oloses& res)rsele a6late pe C. %edi)l gra6i& depinde *n prim)l r+nd de &on6ig)rarea ser7er)l)i > *n &are s)nt integrate mai m)lte apli&aţii &)m ar 6i administratorii de 6erestre <i ai spaţi)l)i de l)&r) 6ie&are a7+nd propriile 6i<iere de &on6ig)rare. %ontea:. pa&hetele 3D%. Comen(i noi în Ca$itolul 0K . :umar C+nd toate s)nt *n lo&)l potri7it 4)m.1. Con6ig)rea:. pa&hete . a&esta este 6olosit de apli&aţiile gra6i&e. 0rm. pro&esele. Pn&ar&.ebian. in6ormaţii despre 6olosirea spaţi)l)i pe dis&)l 6i9. 0.0. ?dministrea:. pentr) sto&area tip)l)i de pro&esor al 12! . &itiţi do&)mentaţia spe&i6i&.+. Con6ig)rea:. Ce 7ariabil. %edi)l te9t este &ontrolat de 6i<ierele de &on6ig)rare a &onsolei.strarea ordinii este important. %ontea:. poate 6i 6olosit.a&. este 6. pa&hete 3D%.0.*ntr5o stare normal. a7eţi *ndoieli 6olosiţi )nealta lso1 pentr) a g.toarele &omen:i a) 6ost tratate *n a&est &apitol5a elul 062. ?dministrea:.. pa&hete .rile regionale &)m ar 6i &ele ale tastat)rii instalarea 6ont)rilor potri7ite <i limba 6olosit. primiţi mesa4)l Ude7i&e b)syV Bdispo:iti7 o&)patC 7eri6i&aţi *n prim)l r+nd da&. . Mediul consolei ● ?6i<aţi medi)l &onsolei.5)l)i sa) da&.ebian.ebian. .tate de treab.sit 6i<ierele C.&)t. a)tomat sisteme de 6i<iere no) inserate. organi:aţi bine medi)l dire&tor)l)i personal *n mod)l te9t sa) gra6i&.a&. ?6i<ea:. D. sistem)l)i <i programelor d)mnea7oastr. de sistem s)nt &el mai bine 6. <i la 6el de important este s. (reb)ie s. ?dministrea:. ?dministrator)l de pa&hete .

?&ordaţi5i permisi)nile ne&esare pentr) a5l r)la.2.)gaţi applet5)ri &)m ar 6i )n monitor de sistem barei de meni).R 3eali:aţi )n s&ript &are poate a6i<a &e7a de gen)l )nei linii Uhello worldV.5.strarea 6i<ierelor a)dio )n dire&tor do"umente pentr) notele d)mnea7oastr.)gaţi dire&tor)l &reat la trase)l de &. a5i da trase)l &omplet al lo&)l)i *n &are se a6l.i"4 pentr) p. <i a<a mai departe. erori pentr) 6i<ierele &are s)nt dire&toare. El generea:.r. Dersonali:aţi57.r.0. .2 n) este per6e&t. e9e&)te de 6apt ls -la. Bslopp8 6o&)sC. ?daptaţi s&ript)l ast6el *n&+t s. 3eali:aţi )n alias lll &are s.E da&. H&ript)l &are se g. ?d.e &e n) 6)n&ţionea:. <i sele&taţi )n alt tip de sesi)ne de e9empl) L.5l e4e&taţi &+nd n) mai a7eţi ne7oie de a&esta. 0. Golosiţi b)toanele ma)s)l)i pentr) &opierea de te9t dintr5)n terminal *ntr5alt)l. pentr) &a a&easta s. de 8in)9 <i e9ploraţi5l. (estaţi da&.strarea de 6i<iere di7erse de e9empl) )n dire&tor mu. 3eali:aţi s)bdire&toare *n dire&tor)l d)mnea7oastr. Golosiţi 1ind pentr) sele&ţie. 6ereastra terminal.● ● ● ● ● ● ● ● ● ● &al&)lator)l)i d)mnea7oastr. 3eali:aţi )n dire&tor *n dire&tor)l d)mnea7oastr. Con6ig)raţi administrator)l de 6erestreF *n&er&aţi di6erite spaţii de l)&r) Be&rane 7irt)aleC. 12" . (estaţi a&est s&ript. ?6i<aţi limitele apli&ate res)rselor. E9ploraţi meni)l. personal <i m)taţi a&est s&ript *n el. 8e p)teţi modi6i&aR Pn&er&aţi s. &omanda tail testfile + testfileR %ontaţi )n C. 6a&eţi &li& pe 6ereastr. 6a&eţi s&ript)l e9e&)tabil *nainte de a5l r)la. personal pentr) p. H&himbaţi administrator)l de 6erestre. sele&te:e doar 6i<ierele simple pentr) &opiere. H&himbaţi tema. 6ie a&ti7.ea)tenti6i&aţi57. &itiţi paginile de man)ale 6. 3epetaţi pas)l. ?&ti7aţi opţi)nea prin &are 6erestrele s)nt a&ti7ate prin mi<&area &)rsor)l)i ma)s)l)i pe deas)pra a&esteia ast6el *n&+t n) mai este ne&esar s. 2) )itaţi s.. .se<te la He&ţi)nea $. ?d. 2) )itaţi s. a le de&ompresa. s&ript)l poate 6i e9e&)tat 6. &) date &)m ar 6i dis&)l de instalare al distrib)ţiei d)mnea7oastr. aţi 6olosit Gnome.2 Mediul gra1ic ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Pn&er&aţi toate b)toanele ma)s)l)i *n regi)ni di6erite Bterminal 6)ndal barele de meni)riC. Golosiţi5leb Con6ig)raţi )n prompter personali:at.)tare al sistem)l)i *n mod permanent.

?legeţi o imprimant.1. 6olosit. 5i$ărirea 1i#ierelor 3.rire *i este alo&at )n n)m.rirea pe o 6aţ. &) a4)tor)l opţi)nii Drint B(ip. e9ist. 8a introd)&erea a&estora 6. G.)p. :tatutul lucrărilor trimise la ti$ărire Adat.1. Im$rimante #i ti$ărirea Pn a&est &apitol 7om pre:enta l)&r)ri legate de imprimante <i tip.1.Ca$itolul 3. (ip. 3.rţi 7eţi p)tea s.rire. &itirea a&estei p.siţi do&)mentaţia ne&esar. de sistem)l d)mnea7oastr.rii )nei imprimante.rilor 6olosiţi &omen:ile l$J sa) l$stat. 6olosiţi &omen:ile l$ sa) l$r. Citiţi paginile man)alelor pentr) mai m)lte in6ormaţii. de )n sistem &are are a&&es la mai m)lte imprimanteR 125 .re<teC din meni).!.rirea 6i<ierelor.in linia de &omand. arg)mente 7or a6i<a &onţin)t)l impli&it- 3. imprimanta asig)r.1. . 8in)9. instal.r.1.-       Gormataţi do&)mente.2. 6ie re&)nos&)t. :tatutul im$rimantei Care este imprimanta impli&it.r)l)i de &opii imprimanta pe &are doriţi s.1.1. b)n. a&est l)&r) &on6ig)rarea marginilor et&. l$ fi!ier/e0 l$r fi!ier/e0 ?&este &omen:i pot &iti o &one9i)ne BpipeC ast6el *n&+t p)teţi tip.ri ie<irea )nei &omen:i 6olosind comandă W l$ ?7eţi la dispo:iţie m)lte opţi)ni pentr) &on6ig)rarea aspe&t)l)i paginii n)m. . 3.r de identi6i&are- Dentr) a 7eri6i&a stadi)l l)&r. &e 6i<ier)l este a&&eptat *n &oada de a<teptare pentr) tip. Ni:)ali:aţi do&)mentele *nainte de a le trimite la tip.1. mai m)lte alegerea tip)l)i h+rtiei tip.1. 5rimiterea 1i#ierului la im$rimantă (ip. &are s.riţi 6i<iere <i 7eri6i&a stat)t)l imprimantei.1.rirea din interior)l )nei apli&aţii este simpl. 3e:ol7aţi problemele legate de imprimante. o 6olosiţi da&. sa) pe ambele 6eţe da&. 5i$ărirea în linie de comandă 3.

tre )tili:ator pentr) o gam.rire- ● gro11. .rire. Pn a6ara programelor pentr) 6ormatare &are e9ist. o 6ereastr. &+te7a limba4e &om)ne *n &onte9t)l sar&inilor pentr) tip. 8in)95)l &onţine )neltele de ba:. Dentr) a&ele 6i<iere &are a) ne7oie de 6ormatare 8in)95)l integrea:. n) 7. Unelte #i lim aAe . n)meroase s)ite pentr) biro) m)lte dintre a&estea 6iind libere <i grat)ite.. Pn medi)l gra6i& poate s.n. ?&este &omen:i pot &rea 6i<iere &are apoi pot 6i 6olosite pe alte sisteme &are n) disp)n de )neltele de &on7ersie. s)nt mai la *ndem+n. pentr) &ontrolarea mai m)ltor imprimante. de &. 3.1.1. stadi)l imprim. . de tip. apar.l$stat -d Care este stat)t)l imprimantei meleR l$stat -p 3. sa) pe &ele &) &are s)nteţi obi<n)it de pe alte sisteme asem.rirea do&)mentelor. )nelte de 6ormatare pre&)m &omen:ile $d12$s 1ax2$s <i a2$s &are &on7ertes& alte 6ormate *n DostH&ript. abord.ristil)l de tip.rire &are 6olose<te l$. &are 7.in moti7e de &ompatibilitate ser7i&i)l C0DH al 8in)95)l)i l)&rea:.e asemenea l$ n) se &omport. .rei &omen:i. <i stil)l HystemN. Histemele moderne 8in)9 asig)r.a&. Este o inter6aţ. sp)ne &.2.1.G DostH&ript <i pentr) &+te7a 6ormate de imagini pre&)m D2G fDEG 1%D <i G=G. E9ist.ormatarea 3. de 6i<iere..)taţi *n paginile de a4)tor integrate <i *n do&)mentaţia spe&i6i&. de a&este &omen:i ale liniei de &omand.te9t D. e9e&)tat. obţineţi &e7a an)me de la imprimant.r. tip.toare 02=>5)l)i. 2) este important pe &are5l 6olosiţi alegeţi &omen:ile &are 7. larg.org LA66i&e ?biYord YordDer6e&t et&. Ptergerea din coada de a#te$tare a lucrărilor trimise la im$rimat .1. De ce există două comen(i $entru 1iecare sarcină legată de ti$ărire? (ip. 6ie&.7ersi)nea G20 a &omen:ii 02=> ro11. o 6ormatare prealabil.toare are o istorie l)ng. ?7eţi la dispo:iţie mai m)lte inter6eţe gra6i&e pe &are le p)teţi 6olosi pentr) &omanda l$ iar &ele mai m)lte apli&aţii gra6i&e a) o 6)n&ţie de tip.%. e9a&t &a l$r l$J are *ntr)&+t7a opţi)ni di6erite de &ele ale l$stat <i l$rm este aproape a&ela<i l)&r) dar n) e9a&t a&ela<i &) cancel.n. Pn a6ar.rii l)&r.1. Cons)ltaţi paginile =n6o ale 6ie&. C.rirea dire&t. legat. din ab)ndenţ. 6. pla&e &eea &e 7edeţi prin &omen:ile &are a6i<ea:. doriţi s. Pn medii mai mari &omanda l$c este 6olosit. =at. Pn mod 12# . ?&estea reali:ea:. Dentr) a n)mi doar &+te7aApenA66i&e.r)i program pentr) mai m)lte in6ormaţii. 6i<ierele treb)ie mai *nt+i 6ormatate. a)tomat 6ormatarea *n moment)l iniţierii )nei sar&ini pentr) tip.rirea pe sistemele 02=> <i pe &ele asem. o an)mit. a sistem)l)i de 6ormatare gro66. a7eţi la dispo:iţie m)lte )nelte gra6i&e pentr) pro&esarea te9t)l)i. sar&in.rilor 6olosiţi l$rm sa) cancel pentr) a <terge sar&inile legate de tip.a&. ale 02=>5)l)i pentr) 6ormatare <i limba4.2.rire a 6ost an)lat. ?) e9istat do). &) ambele.rire 1H.

rire *n &a:)l sistem)l)iE&ont)l)i d)mnea7oastr. p)teţi introd)&e &omanda man -t comandă pentr) a trimite pagina 6ormatat. ● Gi<iere (e> d7i. ● 3. alegeţi tip)l imprimantei dintr5o list.riţi 6i<ier)l DostH&ript. Con1igurarea im$rimantei în modul gra1ic Cele mai m)lte distrib)ţii disp)n de o inter6aţ. 3. Nersi)nea )n)i D.. n)mai pentr) 7ersi)nile p+n. prin &omanda 1ile. (ip. gra6i&. Pn 6)n&ţie de 6ormat)l 6i<ier)l)i p)teţi 6olosi )na din &omen:ile de mai 4os- ● Gi<iere DostH&ript..# &elelalte 6)n&ţionea:.ţi <i *n alte apli&aţii.. C0DH este <i sistem)l pentr) tip. C0DH este o implementare a =nternet Drinting Droto&ol B=DDC )n proto&ol standard 3GC asem.n.&)te &) 8a(e> deoare&e a&esta integrea:. Generalită*i D+n. 6ie 6ormatate *nainte de a le trimite la imprimant.2.t. l)mea r)la a&ela<i 7e&hi program pentr) tip. .2.o&1ooI >%8 )n sistem pentr) do&)mente Ba&east. la 1. =n7o&at de reg)l.G 1. 12$ .in interior)l )nor apli&aţii &)m ar 6i Gire6o9 sa) ApenA66i&e p)teţi alege opţi)nea Ni:)ali:are *nainte de tip.prin &omanda g' BGhostNiewC. &omanda tro11 <i )n post5pro&esor &on7enabil pentr) dispo:iti7)l sele&tat. 5i$ărirea documenta*iei Daginile de man)ale &onţin date pre56ormatate tro11 &are treb)ie s. G20. 2) a7eţi de &e s. :er'iciul în sine 3.2. 3. la dispo:iţie <i &hiar p)teţi testa a&ea imprimant.rirea se 6a&e 6olosind opţi)nea &t pentr) &omanda manK man -t command + man-command. ?dobeas reader este destinat 7ersi)nilor D.G. poate 6i a6i<at <i pe e&ran.tor Z((D5)l)i *nlo&)itor al 7enerabil)l)i B<i demodat)l)iC proto&ol 8D..x$d1 -$d1 g$d1 sa) 7i:)ali:ator)l ?dobe acroread &are &are este disponibil grat)it dar n) este )n program liber. bateţi &ap)l &) sinta9a &omen:ii sa) &) lo&ali:area 6i<ierelor de &on6ig)rare.2. "i(uali(area 1i#ierelor 1ormatate Ari&e trimiteţi la imprimant.rire 2et52 &ode al 1H. de tip)l do&)ment)l)i. C0DH este distrib)it s)b li&enţa p)bli&. ● Gi<iere D.1.. dire&t la imprimant.G poate 6i a6lat.ps ?poi tip.)n)l dintre &ele mai r.s)nt disponibile 6ormate libere pentr) 02=> <i 8in)9. pentr) tip.a&. 7. pentr) &on6ig)rarea imprimantelor lo&ale Bpe port)rile paralele sa) 0H1C sa) de reţea. 8)&r)rile &are ţin de domeni)l tehni& s)nt 6. ?poi 8D3ng a de7enit mai 6olosit dar *n :ilele noastre &ele mai moderne distrib)ţii de 8in)9 6oloses& C0DH Common 02=> Drinting Hystem BHistem)l de tip. permit s.rire BDrint Dre7iewC din meni)rile a&estora. p)s.rire &om)n 02=>C.C.2. 6i<iere <i le trimite &. a&)m &+ţi7a ani alegerea )tili:atorilor de 8in)9 era )na simpl..tre )n dispo:iti7 &orespondent o repre:entare independent.. este &on6ig)rat. ● HG%8 <i >%8.toat. .1. &a tex 6ormatea:. 6orm)le matemati&e 6iind dep)se e6ort)ri de &. (e> <i pa&het)l ma&ro 8a(e>.prin xd'i sa) -d'i propri) L.E5)l)i. &arte este s&ris.rire impli&it pe &al&)latoarele %a&AH>. Pntotdea)na *nainte de instalarea )nei imprimante 7eri6i&aţi do&)mentaţia sistem)l)i d)mnea7oastr. >%8 este no)a generaţie HG%8 &are 6ormea:.● normal r)lea:.sp+ndite limba4e de mar&are pe sistemele 02=>. N. *n >%8 de e9empl) S &artea original.5.tre Y!C BConsorţi)l Yorld Yide YebC pentr) in&l)derea a&estei 6a&ilit.2. ba:a pentr) .n. Dermite generarea 6i<ierelor DostH&ript. o destinaţie impli&it.

!. 2) ne 7om re6eri la problemele &are a) de5a 6a&e &) partea de ser7i&i) *n sine a sistem)l)i de tip. este prea t+r:i) s. 7.C0DH poate 6i &on6ig)rat &) a4)tor)l )nei inter6eţe web &are r)lea:. 5i$ăritura nu iese din im$rimantă Golosiţi &omanda l$J pentr) a g. *n &+te7a se&)nde. &are 6olose<te )n port serial paralel sa) 0H1 ori la o imprimant. 12O . n)mai *n &a:)l *n &are 6i<ier)l d)mnea7oastr. 3. a<teapt. 2) este &hiar o metod.m o ast6el de inter6aţ.2. Pn :ilele noastre importanţa a&estei reg)li de b)n simţ este tre&)t. Pn tre&)t &ea mai b)n. Dentr) a 7eri6i&a da&.2. este tip. ?&east.rire.tori de imprimante p)n la dispo:iţie dri7ere pentr) C0DH ast6el *n&+t a&est ser7i&i) se 7a &one&ta &) )<)rinţ. a&east. &e a) a4)ns la imprimant. :tatutul im$rimantei a1i#at de o inter1a*ă Ge . 7or 6)n&ţiona. Adat.sar&in. n) a) )n dri7er pentr) 8in)9 s&ris pentr) a&estea. pe port)l #!1 al &al&)lator)l)i d)mnea7oastr. 6iţi *ndea4)ns de rapi:i da&.!. &) 7ederea.. deoare&e poate &a):a blo&area h+rtiei <i alte nereg)li. *n &oada pentr) tip.i#ier gre#it . *n&er&aţi adresa lo&alhost-#!1Ehelp sa) lo&alhost-#!1E. =mprimantele DostH&ript s)nt p)ţin mai s&)mpe dar s)nt dispo:iti7e independente &are 6oloses& )n limba4 de programare liber <i p)teţi 6i sig)ri 100m &. 3. imprimanta *ntr)&+t do&)mentele s)nt trimise la imprimant. opriţi imprimanta. <tergeţi sar&ina 6olosind )neltele 8in)95)l)i. Neri6i&aţi *ntotdea)na la adresa http-EElin)9printing. &are are integrat.rire o 6a& *n DostH&ript limba4)l de &ontrol ales de ind)stria imprimantelor.rit )n 6i<iere gre<it p)teţi an)la &) a4)tor)l &omen:ii l$rm IDsarcină )nde =.. ies doar g)noaie este s. este a6i<at s)b 6orma numele9imprimantei%numărul9sarcinii9de9tipărit Bpoate 6i g.igura 361. pre:ent.orgE at)n&i &+nd a7eţi *ndoieli.rire *ntr)&+t a&est l)&r) este o sar&in.!.- Goarte m)lte imprimante disp)n de inter6eţe web &are pot a6i<a in6ormaţii despre stat)t)l imprimantei prin introd)&erea adresei imprimantei *n na7igator)l d)mnea7oastr.si sar&ina &are n) este 6inali:at. pentr) toate tip)rile de imprimante. se&ţi)ne 7om dis&)ta despre &e p)teţi 6a&e &a )tili:ator at)n&i &+nd &e7a merge prost. . 6oarte b)n. (reb)ie s. s)nteţi sing)r)l &are )tili:ea:. . pentr) administratorii de sistem. 3. De pagina &are )rmea:. (ot &eea &e p)teţi *n&er&a *n a&este &a:)ri sa) *n &ele *n &are aţi &on6ig)rat )n dri7er gre<it <i din imprimant. @ro leme legate de ti$ărire Pn a&east. de pe reţea. =mprimantele &are 7in doar &) dri7ere pentr) Yin'9 pot p)ne probleme da&. alegere ar 6i 6ost o imprimant. C0DH 7a asig)ra o pre:entare )ni6orm. la o imprimant. 3. Cum$ărarea unei im$rimante $entru Linux (ot mai m)lţi prod)&.!. ie<iri pentr) tip. *n 6irmware 6a&ilitatea DostH&ript deoare&e aproape toate programele 02=> sa) 8in)9 &are generea:.1.sit printre in6ormaţiile a6i<ate de l$J <i l$statC.a&. opţi)ne este disponibil. abordare este posibil. de =nternet.

B&ons)ltaţi Capitol)l 10 *n &are se 7orbe<te despre )tilitatea $ingC 12' .5)l este listat 7eri6i&aţi da&. a7eţi 6re&7ent probleme de a&est gen. Pn &a:)l )nei imprimante de reţea *n&er&aţi s. poate l)&ra *n a&est mod.re<te.Inter1a*a Ge CU@: 'ersus inter1a*a Ge a im$rimantei 3eţineţi &. . =. Pntrebaţi <i administrator)l de sistem da&. 6a&ilitate. )nei imprimante &are integrea:.a&.re<te nimi& 7eri6i&aţi da&. .a&. are h+rtie 7eri6i&aţi &one9i)nile 6i:i&e &) reţea)a de ele&tri&itate <i &abl)l de date.sit ni&i la imprimant.a&. de &al&)lator)l d)mnea7oastr.a&. &eea &e a7eţi pre:entat *n imaginea de mai s)s n) este inter6aţa web C0DH &i o inter6aţ. imprimanta n) tip.a&. . da a<teptaţi 7a sosi <i r+nd)l do&)mentelor d)mnea7oastr. Neri6i&aţi do&)mentaţia imprimantei pe &are o 6olosiţi pentr) a a6la da&.5)l sar&inii d)mnea7oastr. web spe&i6i&. Este posibil s. imprimanta tip. . aib. &onta&taţi administrator)l de sistem.. n) este de g.sit. ne7oie de o repornire.riţi de pe alt &al&)lator. a&east. imprimanta este g. . tip. =.

*n&er&aţi s, trimiteţi )n 6i<ier 6ormatat &)m ar 6i )n fişier+p *n &a:)l )nei imprimante DostH&ript 6olosind )n &lient G(D. ;a&, imprimanta l)&rea:, *nseamn, &, sistem)l d)mnea7oastr, de tip,rire n) este &on6ig)rat a<a &)m treb)ie. ;a&, n) imprimanta n) *nţelege 6ormat)l *n &are aţi reali:at do&)ment)l trimis la tip,rire. Hait)l G20E8in)9 Drinting &onţine mai m)lte s6at)ri pe marginea a&est)i s)bie&t.

3.%. :umar
Her7i&i)l de tip,rire din 8in)9 integrea:, o serie de )nelte pentr) tip,rire ba:ate pe )neltele standard 02=> 8D; 6ie &, 7orbim despre implementarea Hystem N sa) &ea 1H;. N, pre:ent,m mai 4os mai m)lte &omen:i legate de tip,rire5a elul 361. Comen(i noi în Ca$itolul 3K 5i$ărirea

Comanda l$r sa) l$ l$J sa) l$stat l$rm sa) cancel acroread gro11 g' $rintcon1 xd'i x$d1 ^2$s

Ln*elesul comen(ii (ip,re<te )n 6i<ier ?6i<ea:, do&)mentele trimise la tip,rire a6late *n a<teptare Qterge do&)mentele trimise *n a<teptare pentr) tip,rire Ni:)ali:ator D;G 0nealt, pentr) 6ormatare Ni:)ali:ator DostH&ript Con6ig)rea:, imprimantele Ni:)ali:ator ;N= Ni:)ali:ator D;G Con7erte<te 6i<ierele *n DostH&ript

3.). 8xerci*ii
Con6ig)rarea <i testarea imprimantei impli&, e9istenţa )neia <i a&&es)l la &ont)l de root. ;a&, s)nt *ndeplinite a&este &ondiţii p)teţi *n&er&a )rm,toarele-

● ● ● ● ●

=nstalaţi imprimanta 6olosind inter6aţa gra6i&, BG0=C a sistem)l)i d)mnea7oastr,. (ip,riţi o pagin, de test 6olosind a&eea<i inter6aţ, gra6i&,. (ip,riţi o pagin, de test 6olosind &omanda l$. (ip,riţi din interior)l )nei apli&aţii de e9empl) %o:illa sa) ApenA66i&e sele&t+nd Gi<ier 5> (ip,re<te BGile 5> DrintC din meni). ;e&one&taţi imprimanta de la reţea sa) de la &al&)latorEser7er de imprimare. Ce se *nt+mpl, &+nd *n&er&aţi s, tip,riţi &e7aR 0rm,toarele e9er&iţii pot 6i 6,&)te 6,r, imprimant, sa) a&&esarea &ont)l)i de administrator.

● Pn&er&aţi s, 6a&eţi 6i<iere DostH&ript din di6erite 6i<iere s)rs, B&)m ar 6i Z(%8 D;G pagini manC. ● ● ● ● ● ●
(estaţi re:)ltat)l &) 7i:)ali:ator)l g'. Neri6i&aţi da&, ser7i&i)l de tip,rire r)lea:,. (ip,riţi ori&)m 6i<ier)l. Ce se *nt+mpl,R Ga&eţi )n 6i<ier DostH&ript 6olosind %o:illa. (estaţi5l &) g'. Con7ertiţi a&el 6i<ier *n 6ormat D;G. (estaţi5l &) x$d1. C)m aţi p)tea tip,ri )n 6i<ier G=G din linia de &omand,R Golosiţi a2$s pentr) a tip,ri 6i<ier)l Eet&Epro6ile *ntr5)n 6i<ier de ie<ire. (estaţi5l din no) &) g'. Ce se *nt+mpl, da&, n) spe&i6i&aţi )n 6i<ier de ie<ireR

1!0

Ca$itolul 4. 5ehnici 1undamentale $entru crearea co$iilor de siguran*ă
%ai de7reme sa) mai t+r:i) se pot *nt+mpla a&&idente. Pn a&est &apitol 7om dis&)ta despre &)m s, trimiteţi datele *ntr5)n lo& sig)r 6olosind )n alt &al&)lator dis&hete C;5)ri <i ben:i. Nom dis&)ta <i despre &ele mai 6olosite programe de &omprimare <i &omen:i de arhi7are. 8a terminarea a&est)i &apitol 7eţi <ti &)m s,Crea.i e9plora.i /i despa&heta.i 6i/iere arhi7ate. 8)&ra.i &) dis&hetele /i &)m s, &rea.i o dis&het, de pornire pentr) sistem. H&rie.i C;5)ri. 3eali:a.i &opii de sig)ran., in&rementale. Crea.i arhi7e fa7a. C,)ta.i do&)menta.ia ne&esar, pentr) )tili:area altor dispo:iti7e /i programe pentr) &opiile de sig)ran.,.  Cripta.i B&i6ra.iC datele d)mnea7oastr,.

     

4.1. Introducere
C) toate &, 8in)95)l este )n)l din &ele mai sig)re sisteme de operare e9istente 6iind proie&tat s, l)&re:e non5stop mai pot 6i pierd)te date. Dierderile de date s)nt de &ele mai m)lte ori o &onse&in., a erorilor *n )tili:are rareori 6iind generate de o dis6)n&.ionalitate a sistem)l)i &)m ar 6i o &,dere de tensi)ne sa) de6e&tarea dis&)l)i 6i9 a/a &, p,strarea )nor &opii ale datelor importante este o idee 6oarte b)n,.

4.1.1. @regătirea datelor
4.1.1.1. 9rhi'area cu tar ;e &ele mai m)lte ori datele &are treb)ie arhi7ate s)nt &ole&tate *ntr5)n sing)r 6i/ier pe &are *l 7e.i &omprima mai t+r:i). Dro&es)l de arhi7are impli&, &on&atenarea t)t)ror 6i/ierelor listate /i s&oaterea spa.iilor goale. Pn 8in)9 a&est l)&r) este 6,&)t prin &omanda tar. Comanda tar a 6ost &reat, la *n&ep)t pentr) arhi7area datelor pe ben:i dar poate &rea /i arhi7e &)nos&)te &a tarballs. tar are m)lte op.i)ni &ele mai importante 6iind pre:entate mai 4os-

● ● ● ● ●

&*- generea:, in6orma.ii. &t- testea:, arat, &on.in)t)l )nei arhi7e tarball. &/- e9trage arhi7a. &"- &reea:, arhi7,. &f%di po.iti*_de_arhi*are- 6olose/te di po.iti*_de_arhi*are &a s)rs,Edestina.ie a arhi7ei impli&it 6iind prim)l dispo:iti7 &) band, Bde reg)l, /de*/ t8 sa) similareC. ● &:- 6iltrea:, prin (i$2 &ons)lta.i He&.i)nea '.1.1.2.
Pn mod normal pre6i9)l dash B5C este p,strat *n op.i)nile tarD d)p, &)m 7e.i obser7a din e9emplele &are )rmea:,. @entru com$ati ilitateD 1olosi_i comanda tar G=U ?rhi7ele &reate &) 7ersi)nea proprietar, a tar pe )n an)me sistem pot 6i in&ompatibile &) alt, 7ersi)ne proprietar, tar a6lat, pe alt sistem. ?&est l)&r) 7, poate da m)lte b,t,i de &ap legate de ne&esitatea de&omprim,rii arhi7ei pe )n sistem &are n) mai e9ist,. Golosi.i pe toate sistemele 7ersi)nea G20 a program)l)i tar pentr) a s&)ti administrator)l de sistem de probleme *n pl)s. 8in)95)l 6olose/te *ntotdea)na program)l tar G20. ?t)n&i &+nd l)&ra.i pe sisteme 02=> introd)&e.i &omanda tar --help pentr) a 7eri6i&a &) &e 7ersi)ne l)&ra.i. 8)a.i leg,t)ra &) administrator)l de sistem da&, n) obser7a.i ni&i)nde a&ronim)l G20.

1!1

Pn e9empl)l de mai 4os este &reat, /i despa&hetat, o arhi7,-

E9empl)l il)strea:, de asemenea di6eren.a dintre )n dire&tor arhi7at /i o ad)n,t)r, de 6i/iere arhi7ate. N, s6,t)im s, arhi7a.i dire&toare pentr) &a 6i/ierele s, n) se *mpr,/tie peste tot la despa&hetarea arhi7ei tarball B7, 6olose/te 6oarte m)lt *n moment)l despa&het,rii pe alte sisteme *n &a:)l &,rora n) &)noa/te.i &e 6i/iere a) e9istat pe a&ele sisteme /i &e 6i/iere a.i despa&hetat din arhi7,C. ;a&, e9ist, o )nitate &) band, &one&tat, la &al&)lator /i &on6ig)rat, de administrator)l de sistem 6i/ierele &are se termin, *n +tar s)nt *nlo&)ite &) n)mele dispo:iti7)l)i &) band, de e9empl)tar c2f <de2<tape mail< ;ire&tor)l mail /i toate 6i/ierele &are s)nt &on.in)te de a&esta s)nt &omprimate *ntr5)n 6i/ier &are este s&ris imediat pe o band,. Este listat /i &on.in)t)l a&est)ia pentr) &, a 6ost 6olosit, op.i)nea 7erbose.

4.1.1.2. Co$ii de siguran_ă incrementale cu aAutorul tar Drogram)l tar poate s, &ree:e &opii de sig)ran., in&rementale prin introd)&erea op.i)nii &N. C) a&east, op.i)ne p)te.i spe&i6i&a o dat, iar tar 7eri6i&, modi6i&,rile 6i/ierelor aso&iate. ;a&, a&este 6i/iere a) 6ost modi6i&ate d)p, data introd)s, ele 7or 6i in&l)se *n &opia de sig)ran.,. E9empl)l de mai 4os 6olose/te o not, de timp apli&at, )nei arhi7e &a 7aloare pentr) dat,. Pn prim)l r+nd este &reat, arhi7a ini.ial, /i este ar,tat, nota de timp. ?poi la apari.ia )n)i 6i/ier no) 7a 6i 6,&)t, o &opie de sig)ran., no), &are &on.ine doar a&est 6i/ier no) ap,r)t. =maginea &are )rmea:, il)strea:, sit)a.ia des&ris, mai s)s-

1!2

?&est mod de l)&r) are de:a7anta4)l &. A alegere mai b)n.i de e9empl) )n 6i/ier .iale noile 6i/iere 7or apare pentr) tar &a 6iind 7e&hi /i n) 7or 6i in&l)se *n &opia de sig)ran..i)nea &N. :ilni&."C *n &are s.ri sp)n+nd)57. o list. se &a)t.. in&remental.tre /de*/null. 6i/ier)l fileO. 6i/ier)l fileD /i &reea:. des&."...a&. 8a reali:area &opiilor de sig)ran. /i )n alt)l pentr) &opia de sig)ran. notele de timp ale 6i/ierelor. list. H. pentr) &opia de sig)ran. 7or 6i *nlo&)ite la reali:area )nei &opii de sig)ran.ine 6i/iere &are a) 6ost &reate &) doi ani *n )rm. a 6i/ierelor &e 7or 6i in&l)se *n &opia de sig)ran.pt. spe&i6i&a..i)nea *n &a):. =at. de sig)ran.- N5am pre:entat &+te7a &omen:i simple dar le p)te. programat.ine &opiile d)mnea7oastr. .toare )tili:ator)l !imm8 modi6i&.- Pn :i)a )rm. reali:at..int.int.r&a. &)m l)&rea:. B&ron4ob 5 &ons)lta. &opie de sig)ran.i He&. iar arhi7a &on.. Gi/ierele . *ntr5)n dire&tor &are &on. ar 6i op.i)nea ".i o arhi7. op.i a&est l)&r) tar 7a a6i/a )n &+te mesa4 pentr) 6ie&are 6i/ier &are n) a s)6erit modi6i&.i)nea &# prin &are se generea:. 8a &ompararea notei de timp aso&iate a&estor 6i/iere &) nota de timp a arhi7ei ini.. &) op.. 8a s6+r/it)l :ilei el 6a&e o no).ionate &. in&rementale s)nt 7eri6i&ate 6i/ierele din a&east. sp)nem &. a&estea n) 7or 6i in&l)se. n) 6a&e. integrale..m+nal. &.i 6olosi *ntr5o sar&in. s..Erorile standard s)nt redire&.. 1!! .

arhi7.si *n do&)menta.i de instalarea )n)i program &are 7ine s)b 6orma a/a n)mitor Uarhi7e tarballV. Comanda g(i$ 7a ad. )/)re:e *mpa&hetarea &od)l)i fa7a a applet5)rilor /iEsa) apli&a. (i$2 l)&rea:. &) &ea a &omen:ii tar pentr) di6eren. *n do&)menta. mai m)lte 6i/iere *ntr5)n sing)r 6i/ier arhi7at f?3.ii. ?m 7orbit despre tar deoare&e este 6oarte )tili:at *n distrib)irea arhi7elor. Pn timp &e poate 6i 6olosit.!. *n s&op)ri generale legate de arhi7are &a )nealt. 7. Pn pl)s permite &a intr. important. 6ie semnate de a)tor ast6el *n&+t pot 6i a)tenti6i&ate originile arhi7ei. sa) +t#. Hinta9a este aproape identi&.1. adesea s.)ga s)6i9)l .i He&.. Comanda tar G20 re&)noa/te 6i/ierele &reate &) g:ip. De re_inut . /i )nelte &are s)nt mai )/or de administrat at)n&i &+nd dori.ie fa7a &are &ombin. reg)late.ii despre instalarea program)l)i *n &a):.)p.i 6i/ier)l REAAME. Aar )rm.atele in&l)si7 arhi7ele tarball pot 6i &ompresate 6olosind )neltele :ip. Golosi.%.tor dar 6olose/te )n algoritm &omple9 de &omprimare re:)lt+nd 6i/iere mai mi&i.r&ate m)lt mai repede. de &omprimare ba:at.i &omanda tar 1x2f fiEier. arhi7a.re/te 1!" .ri indi7id)ale s.ia tar.tar.n. E9ist.1.5l 6a&e.ii *ntregi dis&)ri sa) proie&te mai mari. Golosi.i s.! pentr) &.tar.i paginile in6o (i$2 pentr) mai m)lte in6orma. &iti.g: la n)mele 6i/ier)l)i /i 7a /terge 6i/ier)l original. &are s.iilor *ntr5)n sing)r 6i/ier.ii fa7a pot 6i des&.espa&heta.ele spe&i6i&e &ons)lta. *ntr5)n mod asem. 4.i)nea '. despa&hetarea )nor ast6el de arhi7e prim)l l)&r) pe &are ar treb)i s.. impli&it independent de alte )nelte 5 deoare&e este de 6apt 7ersi)nea fa7a a (i$.i parti. Cons)lta.i g.i este s.1.%ai m)lte in6orma. .ia standard este a&eea &.g1 pentr) despa&hetarea 6i/ierelor +tar+#. *ns. 4. He *nt+mpl. 9rhi'ele aa'a Droie&t)l G20 p)ne la dispo:i. tarD Aar `i legăturile sim olice A not. pe 6ormatele [=D /i [8=1 Aar a 6ost g+ndit *n prin&ipal &a o )nealt. )n set de 6i/iere de a&ela/i 6el.ie )nealta Aar pentr) &rearea arhi7elor fa7a. Combinate *ntr5o sing)r. Da&hetele de programe pentr) 8in)9 s)nt distrib)ite adesea *n arhi7e tarball &reate &) g:ip.i in1o :ar.)p.i)nea &d pentr) &omanda g(i$. El &on.ii p)te.1. Cons)lta.. &omponentele )nei apli&a.b1# pentr) despa&hetarea arhi7elor tar &are a) 6ost *mpa&hetate &) (i$2. Este o apli&a. 9rhi'area `i des$achetarea cu g(i$ sau (i$2 .i obser7at tar este de )n real 6olos at)n&i 7orbim despre dire&toare normale adi&.i tar Fx2f fiEier.ine *n general in6orma. &)m probabil a.i mai )/oare de reali:are a &opiilor de sig)ran. &are n) este in&l)s. . lo7i. Hpre deosebire de tar Aar arhi7ea:.i 6i/ierele 6olosind op.

toare 7om dis&)ta despre dispo:iti7ele lo&ale de sto&are.ilor de dis&het. De )nele sisteme e9ist.ormatarea dischetei De &ele mai m)lte sisteme 8in)9 )tili:atorii pot 6olosi dis&heta. 1d1ormat 7a a6i/a o eroare da&. pentr) &rearea dis&hetelor &ompatibile .i administrator)l de sistem.t)ri 7or 6i in&l)se *n arhi7e. este 6ormatat.i Capitol)l 10 pentr) mai m)lte in6orma.). poate 6i montat. 5rans$ortarea datelor D. *n 6)n&.1. 1d1ormat este )nealta de ba:.strarea &opiilor datelor d)mnea7oastr.1. dar poate 6i s&himbat &) op.i ne7oie instala.ii despre sc$ 1t$ /i altele. Ca op.2.. dis&heta este prote4at. &opie:e doar leg. de pe &are sistem)l 1!5 .ootdis.a&.. &e o dis&het.1. Comportament)l impli&it al tar este s. .1.2.i )tilitar)l m.&are &reea:. 7ia /mnt/flopp5.2.atele spre &are .leg. Cons)lta. Mutarea datelor $e un dis$o(iti' de stocare 4. . n) s)nte.t)rile simboli&e.. &a )n dire&tor normal mai mi& de reg)l.AH &are pot 6i a&&esate prin &omen:ile m5 -mco$2D mdir /i altele.igura 461.i sig)r *ntreba. /de*/flopp5 &are .i)ne are n)mele )nit.ii de dis&het.i)nea &h a a&eleia/i &omen:i tar.)p.ie de tip)l /i n)m.C este )n mod simpl) /i pre&is de reali:are a &opiilor de sig)ran.r)l )nit.intes& a&este leg. o dis&het.i)nea )rm.1. 4. 4. a7e. da&. probabil /de*/fd8% Bdispo:iti7)l dete&tat a)tomatC sa) /de*/fd8)1OO8 B&on6ig)rat pentr) dis&hetele de 1 "" %AC.inte/te dispo:iti7)l *n &a):. &eali(area co$iilor $e dischetă 4. 2)mele dispo:iti7)l)i di6er. . pentr) 6ormatarea dis&hetelor. H)nt disponibile /i )nelte gra6i&e. o leg. la s&riere. Comanda m1ormat Bdin pa&het)l mtoolsC este 6olosit. *n sistem)l de 6i/iere /i a&&esat. pe )n alt &al&)lator Bsa) ga:d. Pn se&.. Unealta gra1ică de 1ormatare a dischetelor .t)r. ..t)ra simboli&.

&eali(area unei co$ii cu aAutorul unui inscri$tor de CD6uri De )nele sisteme le este permis )tili:atorilor s. Neri6i&a.atele treb)ie 6ormatate mai *nt+i. este parte a pa&het)l)i G20 coreutils. &)m p)te.53A%5)l)i *n di6erite sisteme de 6i/iere d)p. &) &ea a dire&tor)l)i &)rent- Ap. .5)l poate 6i &reat &) )nealta cdrecord 6olosind op. . 6oloseas&.is&hetele &reate *n a&est mod n) pot 6i montate *n sistem)l de 6i/iere dar este metoda prin &are se pot 6a&e dis&hete de pornire sa) de re&)perare. )n e9empl)- %)tarea datelor este 6.1. pentr) reali:area trans6er)l)i )n)i *ntreg dis& 6i9 br)t. 5rans1erul discurilor Comanda dd poate 6i 6olosit. pentr) m)tarea datelor pe o dis&het. 4. Golosi.i) disponibil deoare&e 7a 6i &reat )n 6i/ier no) de o dimensi)ne apro9imati7 egal. )nealt.i &) a4)tor)l d1 da&.2.2.poate porni.5writer5)l. C.2..i)nile 5f /i 5r s)nt 6olosite pentr) a 6a&e posibil.site *n paginile man.i)nile potri7ite- 1!# . %ai m)lte in6orma. a7e.ii despre posibilit.ile dd pot 6i g. montarea C.ine 6i/ierele pe &are dori.)p. le &opia. pe )n dispo:iti7 nemontat.i dest)l spa.ie de dispo:iti7)l de intrare /i &el de ie/ire 6olosit.&)t.i s. a&easta C. sa) la trans6erarea a&estora *napoi pe dis&)l 6i9 *n 6)n&.olosirea comen(ii dd $entru mane'rarea datelor Comanda dd poate 6i 6olosit. .i. 4. ?&east.i &omanda m-iso1s *n dire&tor)l &are &on.i a6la din paginile man.2. . =at.

De sistemele mai noi de la Iernel)l 2. p)te.i *n do&)menta.!. 1!$ .ses& tot *n /de*/ d=.2. 4.9 *n s)s 7eri6i&a.tos s.ii.i *n sistem )n sti&I 0H1 a&esta 7a 6ig)ra &a intrare *n /de*/ da iar da&. dori. 6)n&. 8a terminarea sar&inii 7e..i &.ia *n &are n) a7e.i primi )n mesa4 de &on6irmare- E9ist.rilor n)mit Z?8 BZardware ?bstra&tion 8ayerC se asig)r. Co$ii de siguran_ă $eBde $e unită_i Aa((D dis$o(iti'e U:F `i alte medii externe ?&este dispo:iti7e s)nt de reg)l. pro&ed)ra de montare ele s)nt a&&esate &a dire&toare normale a/a &. ad. aparat)l 6oto este sing)r)l dispo:iti7 de sto&are 0H1 pe &are5l &one&ta.igar. sa) mai bine /i mai s.. a&el sti&I 7a 6ig)ra &a intrare *n Ede7Esdb 5 *n sit)a. )tili:atorii n) se mai lo7es& de a&este probleme.)p. .)ta. D)te.ia spe&i6i&.i &omanda dmesg d)p. 6)ma.E &+t /i Gnome 7.a&.i o &ea/&. ata/a.5)rilor d)mnea7oastr. &one&tarea a&est)ia.#.i liniile ne&esare *n /et"/module +"onf /i /et"/f ta! pentr) &a sistem)l s.. .53oast 6iind in&l)s *n mai m)lte sisteme /i *n dire&tor)l G20. .ri *n dire&tor)l /de* odat. /iEsa) s. p)n la dispo:i. dispo:iti7)l d)mnea7oastr.i /i paginile de man)al ale mod$ro e /i 6i/ier)l modpro!e+"onf.ar re.i dis&)ri HCH= &are se g. ?st6el da&. &.i o . Pn e9empl)l de mai 4os s)nt &opiate imagini de pe o &amer.Pn 6)n&.i 6olosi &omen:ile obi/n)ite de manip)lare a 6i/ierelor.ie de ins&riptor)l d)mnea7oastr.i o 6r)&t.ione:e bine.i la sistem este *n reg)l. %ai &)nos&)te s)nt xcdroast &are este disponibil pe sait)l >5C. ?t+t L. 7eri6i&a. tasta..i )nde se a6l. /i )nelte gra6i&e &are 7.i aparat)l 6oto d)p.)ga. m+n&a. De sistemele *n &are 7ersi)nile Iernel)l)i s)nt de la 2. introd)&e. dispo:iti7ele 0H1 a) intr.ie programe pentr) &rearea C. de &a6ea.# )n sistem de gestionare a &one&t. dispo:iti7elor pentr) mai m)lte in6orma.i timp s. ser7i. &e s)nt &one&tate la sistem.ine. a7e. (reb)ie s. 6a& 7ia.a mai )/oar. 0H1 pe dis&)l 6i9- . C.n. montate *n sistem)l de 6i/iere..i s.a&.i apoi &opia 6i/ierele- Pn a&ela/i mod )n dispo:iti7 4a:: poate 6i montat *n /mount/:a.

*ntr5)n dire&tor "ron pentr) a 6i e9e&)tate *n mod reg)lat.. 4. Un exem$luK rs2nc $e un dis$o(iti' de stocare U:F .53A% /i a altora de a&est gen. n) treb)ie s.i lista din ?ppendi9 1 pentr) mai m)lte in6orma. a&eea p)te.i do). la distan. &al&)latoare pentr) a 7. )/)ra m)n&a. &e7a din &ele pre:entate. pentr) &ontrol)l dispo:iti7elor &) band. a)tomat montarea dispo:iti7elor 0H1 C. . Este &om)n. Comen:ile &ore&te pentr) &rearea &opiilor de sig)ran. %andraIe.)p. /i ext)..!. in7it. UrV din rs2nc 7ine de la UremoteV n) *nseamn.. permite reali:area &opiilor de sig)ran..i &) dmesg da&.>5C. s)nt p)se de reg)l. 0nealta mt este 6olosit. pentr) sistemele de 6i/iere ext. rapid.oar pentr) &.. 7.r. 1a:ele de date pot ne&esita alte pro&ed)ri pentr) reali:area &opiilor de sig)ran.- ● H)HE.i /i reali:ea:.. Unelte ale distri u_iei dumnea'oastră Cele mai m)lte distrib).. Utili(area rs2nc 4.r dispo:iti7)l de montat. ● ● )nealta >5C. Cele mai m)lte distrib).!. magneti&.i dispo:iti7)l.ie pe dis&)l 6i9 a/a &. 6olosi de a&est program. pe mai m)lte &al&)latoare deodat.Gile 3oller asig)r.i)ne- U`or de 1olosit . 8)&r)l &) ben:ile *ns.1. parti.!. propri)5:ise dire&tor)l)i /home/6arl1!O de e9empl) &opia . se pre6er.rat &. &are 7.ii &omer&iale s)nt 6olosite la reali:area &opiilor de sig)ran.. neap. permite reali:area &opiilor de sig)ran. . opera. Dre&)m dd 7.2. Neri6i&a.2. 6i/ier)l 6i/ierele sa) sistem)l de 6i/iere bit &) bit pe dispo:iti7)l spe&i6i&at. a7e. Ula distan. administrarea 7i:)al.MaH( in&l)de a&)m mod)le pentr) reali:area de &opii de sig)ran. pe dispo:iti7e e9terne.. Introducere Drogram)l rs2nc este o )nealt.i Ghid)l 0H1 pentr) a4)tor *n &a:)l *n &are n) 7.ionea:. &eali(area co$iilor de siguran_ă $e unită_i de andă He 6a&e prin &omanda tar B&ons)lta.a asisten.V poate 6i )n medi) de sto&are e9tern pe 0H1 sa) o alt. magneti&.ii permit a&&es)l la dispo:iti7ele e9terne pentr) )tili:atorii obi/n)i..). &a *ndatorire a administrator)l)i de sistem este din&olo de s&op)l a&est)i ghid.i *n&epe reali:area &opiei de sig)ran. &)m am dis&)tat *n He&. larg. a arhi7elor B&omprimateC.toare 02=>5)l)i )/or de &on6ig)rat /i de 6olosit *n s&ript)ri. Este posibil s. &)m ar 6i /de*/ t8. Cons)lta.ie propriile )nelte pentr) a 7. sistemelor 02=> /i &elor asem.m s.4. 4..ii p)n la dispo:i. . ?&est ghid pres)p)ne e9isten. n) p)te. monta..ispo:iti7)l d)mnea7oastr..i se&.1. de dispo:iti7e e9terne /i literal ar)n&. 6ie ne7oie de &ont)l de administrator pentr) a&east.2.ii in&l)d )tilitarele dum$ /i restore pentr) reali:area &opiilor de sig)ran. ?&est program poate s&rie pe o gam.ea.2.n. /de*/ da1 este *ntr5ade7.i)nea !. =at.i *ntregi despre reali:area &opiilor de sig)ran..53oast pentr) m)tarea &opiilor de sig)ran.i 6olosi program)l de&+t *n re.! treb)ie mai *nt+i s. din &a):a arhite&t)rii a&estora. Pn medii mai mari s)ita ?manda sa) alte sol).in &e *n &e mai m)lte distrib). 6)n&.)p. 4. ● 3edZat. tre&ere *n re7ist. o s&)rt..i)nile de mai s)sC.ii. /i resta)rarea a&estora. /i 6le9ibil.%.ei 0H1 *n sistem)l d)mnea7oastr. He pare &. pe band.53oast. a/a &. ?) 6ost s&rise &. pentr) 6i/iere spe&iale &)m ar 6i &ele din /de*. &iti.

de o parol.2. ele&troni&. re&omand. Cri$tarea 4.ii. mesa4ele pe &are le trimite.i &) &heia pri7at.stra apoi *n lo&)ri p)bli&e.site *n paginile man)alelor mai m)ltor &omen:i. Dentr) a 7.ea)a =nternet)l)i.in in6orma..1. 4. 4.i &heia pri7at. . asig)ra &. &oresponden. pe &are le de&ripta.i.stra. este prote4at. &riptarea este 6olositoare *n &a:)rile *n &are treb)ie s. Dere&hea de &hei este generat. &) se&reti:area.%.i nim.2. De ce ar tre ui să 'ă cri$ta_i datele? Criptarea este sinonim. p. al )neltelor de &riptare /i 7om ar.stra. /i )na pri7at.ii sensibile este mai bine s. Generarea unei chei Pnainte de a *n&epe &riptarea datelor treb)ie s.m paginile man pentr) mai m)lte in6orma. le &ripta. Generalită_i 4. o 6olosi. Pn a&est ghid 7om pre:enta mod)l de )tili:are de ba:. /i E5mail5)rilor.i p.r.i datele *n lo&)ri *n &are n) p)te.%.Ca de obi&ei 7.i pentr) &riptarea datelor d)mnea7oastr. pe &are le p)te.. prin &omanda- 1!' .1. n) o p)ne.%. 4. n) apare ni&i )n a&&ident &heia pri7at.i.ie de programe &are s)nt &ompatibile &) program)l DGD BDretty Good Dri7a&yC disponibil &omer&ial. n) s)nt &riptate /i ele s)nt trimise *n &lar pe re.1.si Gn)DG G20 Dri7a&y G)ard &are este o &ole&. Pntotdea)na treb)ie s. *ntr5o &heie p)bli&.i &on.a&. G=U @ri'ac2 Guard De sistemele 8in)9 7e.i o pere&he de &hei..ie deoare&e *n a&est mod datele destinate n)mai d)mnea7oastr.n)i la dispo:i.i g.1. de asta &riptarea poate 6i apli&at.. p.%. Pn a6ar.e p. %od)ri de 6olosire mai a7ansate pot 6i g.ilor &are o 7or 6olosi pentr) &riptarea datelor pentr) d)mnea7oastr.ta l)&r)rile de &are a7e.i trimite &heia p)bli&.%. Dere&hea &onst. 8egat de &opiile de sig)ran. 7. D)te. s. &rea.i &ontrola a&&es)l &)m ar 6i ser7erele 6)rni:or)l)i de internet. pot 6i de&riptate de ter.*n mod normal mesa4ele de po/t.i ne7oie pentr) generarea )nei &hei de &riptare /i &)m s.

a &heii d)mnea7oastr. 7e. Doate 6i o 6ra:. &) at+t mai bine sing)ra &ondi. ?&easta este o se&7en. .a proprie. D)te. ori pe ori&e &al&)lator.i la *nt+mplare &+te7a &ara&tere *ntr5o 6ereastr. /i n)mele d)mnea7oastr. pre:entare am pres)p)s &. de "0 de n)mere he9a:e&imale at+t de l)ng. pentr) a o 6olosi la &riptarea datelor &are 7.ine m)lte &i6re di6erite &res& iar &heia 7a 6i m)lt mai gre) de spart. D)te.i primi )n mesa4 despre amprentă.i &)rsor)l sa) introd)&e.11V. /ti.ii despre &heia d)mnea7oastr..i trimite &heia p)bli&.%. Des$re cheia dumnea'oastră . porni. Dartea p)bli&. pentr) a pre*nt+mpina apari.i parola.a&.i 6i sig)r de )ni&itatea a&estei se&7en.. Dentr) 7eri6i&are treb)ie s.i)nea 55e9port a &omen:ii g$gg$g --export -a Pn a&east. de n)mere pe &are o 7ede. &e &heia a 6ost &reat. terminal /ansele de a 6i generat )n n)m.%ul c eii generate este U1G5C!. din n)mele d)mnea7oastr. ast6el- A. D)te.r &are &on. dire&t persoanelor &are a) ne7oie de ea. )rmat de )ltimele O n)mere he9a:e&imale. dori.i trimite a&est =. %ai p)te. 1"0 .!. &) &+t mai l)ng. 6ie disponibile &oresponden.ilor d)mnea7oastr. 4. s)nt destinate.e.Pn a&est moment introd)&e.i )nele programe m)ta. a &heii este &omp)s.)p. Dere&hea de &hei este generat. a7e.i mai m)lte l)&r)ri pe a&est s)bie&t. n)mere la *nt+mplare *n 6)n&.i s.i ob..i prin op. de )n program &are ameste&.ia a&eleia/i &hei de do).ine in6orma.ie 6iind a&eea de a n) o )ita ni&iodat. )n)i ser4er de c ei ast6el *n&+t s. introd)&e. Citi.i din no) parola aleas. Gorma s&)rt.i paginile man ale program)l)i g$g da&.ie printre altele de a&ti7itatea sistem)l)i.i ne7oie de &heia de &riptare pentr) a &ripta /i de&ripta date n)mai pentr) 6olosin. este seria l)ng.

4. . aminti. 6i/iere %H.AH peEde pe 02=>. pentr) &ine s. op.i &ripta o arhi7.tat d)p. mount 1"1 .ootdis.i)nea &o a &omen:ii g$g- Li$să $arolă \ date $ierdute .. /i despa&hetea:. &ripte:e op. doar )tili:ator)l &are este ar.). =at. Pnregistrare de date sa) a)dio pe C.i)nea &e sp)ne program)l)i g$g s.i des&hide &) program)l potri7it.. Decri$tarea 1i`ierelor Drin op.i)nea &r indi&. sal7a.. )n dire&tor %H.i &omanda g$g pre&)m *n e9empl)l de mai 4osg$g -e -r /parte a0 id arhi2( Ap. pe )n medi) de sto&are sa) pe )n ser7er pentr) &opii de sig)ran.i de&ripta datele &are a) 6ost &riptate pentr) d)mnea7oastr. *nainte de a o sal7a drept &opie de sig)ran. Golosi. de &e o &opii ale &heilor importante /i parole s)nt p. 0n e9empl)- 4. ?da)g.tit o list. Dentr) alte 6ormate de&+t te9t)l simpl) treb)ie s. )n 6i/ier. .n&ilor..Creea:.%. Copia:. Comprim.strate *n sei6)ri ale b.4. o dis&het.m+ne pe dis&.i &.%.ine. a )nei dis&hete.&ar administrator)l de sistem n) 7a p)tea de&ripta datele d)mnea7oastr. )n sistem de 6i/iere B*l integrea:. ?6i/ea:. 7a r.i parola datele s)nt pierd)te. de pornire a sistem)l)i. m. Cri$tarea datelor ?&)m p)te.i datele de&riptate pentr) &a s.. le p)te. Con7erte/te /i &opia:.. &om)n. Criptea:.ine &omen:ile 6olosite *n reali:area &opiilor de sig)ran.a&. :umar N5am preg. 6ormatat. ?&est l)&r) se 6a&e prin op.5a elul 461.i)nea &d a &omen:ii g$g p)te. &are &on. Comen(i noi în Ca$itolul 4K Co$iile de siguran_ă Comandă (i$2 cdrecord dd 1d1ormat g$g g(i$ mco$2 mdir m1ormat Ln_elesul comen(ii 0n &ompresor de 6i/iere sortator de blo&)ri.i)nea &r poate de&ripta datele. Gormatarea &om)n.). 3e.atele se 7or der)la pe e&ran dar o &opie &riptat. 2i&i m.AH.%. &ripte:e. datele.tar sa) )na &omprimat.. n) 7. )n 6i/ier %H.AH la o dis&het. *n sistem)l &)rent de 6i/iere prin ata/area la )n p)n&t de montareC. /i de&riptea:. %ontea:. 6i/iere.

i dis&heta &) )na &are apar.i ni/te 6i/iere pe a&esta.i s.i o dis&het. &)rat. 8xerci_ii ● Ga&e.. Crea.i o arhi7.ea. 3eali:a. at)n&i &+nd dori.i /i &opia.a&. Golosind)57. 6olosit /i pentr) reali:area &opiilor de sig)ran.i s. 1"2 .ea este bine &a a&este 6i/iere s.i *n sistem)l de 6i/iereR . dire&toarele. o monta.i5o. )na &are s.i ● ● ● ● ● ● apoi 6i/ier)l 6olosind g(i$ sa) (i$2. de.i o dis&het.i 6i/ierele &on. *n . sistemele de 6i/iere.i o &opie a dire&tor)l)i d)mnea7oastr. n) se *mpr. &) o dis&het. de rs2nc 6a&e.i 6i/iere pe ser7ere din re.rs2nc tar unmount Hin&roni:ea:.stra. s&rise pe dis&)ri. H&himba. 0tilitar pentr) arhi7are pe )nit. /i p)ne. Golosi. ne6ormatat.i )n dispo:iti7 de sto&are )sb *n&er&a.emontea:. 6ie &riptate.AH.i de band.ine alt)ia /i &opia. Ce se *nt+mpl. ./tie peste tot la despa&hetare.i pe ea &+te7a 6i/iere din dire&tor)l d)mnea7oastr.i o &opie a dire&tor)l)i d)mnea7oastr.ine. tar a dire&tor)l)i personal /i &ripta.in)te de a&ea dis&het.+.. Gormata. 4. home *n /*ar/tmp 6olosind &omanda tar. personal.i o arhi7. Gormata. personal pe )n sistem de 6i/iere lo&al sa) din re. p.i mtools pentr) a &opia /i a /terge 6i/iere pe a&easta. *n dire&tor)l personal. ?t)n&i &+nd dori. Comprima.

ele&troni&. &.elisti&.ile ni7el)l)i a6lat deas)pra sa..i prin ni7el)l apli&a. terminarea a&est)i &apitol 7e. l). 6a&. .ea.ea do7edit..C.ii *n mod grat)it &i pentr) rob)ste.1. 3a6t)ri *ntregi de &.in)t.ii.este &apabil s.ea. l)&re:e *mpre)n. Pn a6ar. intim *n sistem)l de operare propri)5:is /i s)nt p)se la dispo:i.ea 8in)95)l este sistem)l de operare &are o6er. &e_ele C+nd 7ine 7orba de re. Pn &al&)lator)l d)mnea7oastr.elei Comen:ile pentr) &on6ig)rarea /i probarea re. &on7erse:e &) sistem)l de operare al &al&)lator)l)i printr5)n proto&ol spe&i6i& dar n) poate &om)ni&a &) dispo:iti7ele *n sine.Ca$itolul 1.)F 6ie&are ni7el */i poate e9porta 6)n&. de &eea &e se 7ede &one9i)nile de re.ile ni7el)l)i a6lat dedes)bt)l s.ea @rotocoalele ni'elului Z((D .1. ?7e. a )nor &omen:i /i apli&a.eles mai )/or a&est model este red)s la )n sistem de proto&oale *n " ni7ele des&ris *n tabel)l de mai 4os=umele ni'elului 2i7el)l apli&a..D =D =D7# DDD DDDoE Ethernet Gie&are ni7el poate 6olosi 6)n&. o6erim o pri7ire de ansambl) pe marginea a&est)i s)bie&t.r.rirea E9e&)tarea de la distan.ionalit.. de E5mail..*l introd)&e. Girewall5)ri /i dete&tarea intr)/ilor 1.iilor 2i7el)l de transport 2i7el)l de re. parte &al&)lator)l treb)ie s..i &)noa/te mai m)lte despre-          Droto&oale de re. Dentr) a 6i *n. 1"! . de po/t.)p. de po/t. pe tot trase)l &. de la &al&)lator)l d)mnea7oastr. a&est l)&r). (oate a&este dispo:iti7e /i programe 6oloses& limba4e di6erite.i ne7oie de )n program spe&ial *n sistem)l de operare &are s. 8a destina.1..i)ni de ba:. C) alte &)7inte. H. ele&troni&. l).ie.ionalit.ea prin ni7el)l de a&&es la re.ii 2o. &om)ni&e &) linia tele6oni&. (ot a&esta este /i ni7el)l &are5l poart..tre )n alt &al&)lator a6lat la &ap. d)p.ea de e9empl) )n mesa4 de po/t. despre &one9i)nile de re.ea admise Gi/ierele de &on6ig)rare a re. ele&troni&.m *n &onsiderare program)l d)mnea7oastr. des&his. Generalită_i des$re re_ele 1.ea)a este integrat. H. &ele mai m)lte a7anta4e n) doar pentr) &.ie &al&)lator)l de destina.iilor... Cal&)lator)l *l transmite *n re. sa) alt sistem de &one&tare la =nternet.ea E9e&)tarea se&)ri:at.elei Her7i&iile /i programele &lient &are permit apli&a.l. noi *n&er&+nd doar s.tre &al&)lator)l de destina. el &. (oate a&este proto&oale di6erite de &om)ni&are s)nt &lasi6i&ate *n $ ni7ele &are s)nt &)nos&)te &a Fpen 08stems Anterconnection ?eference Model pe s&)rt F0A Model.m din no) e9empl)l mesa4)l)i d)mnea7oastr.)n ni7el poate &om)ni&a doar &) ni7el)rile adia&ente. re. *n 4)r)l l)mii. Modelul <:I 0n proto&ol este la ba:.ie *l preia prin ni7el)l propri) de re.ea /i *l 7a a6i/a &) a4)tor)l ni7el)rilor de transport /i apli&a. s)b tra6i& intens ob.tore/te prin ni7el)rile de transport /i re. (CD 0. ani de testare /i re:ol7are a problemelor raportate *n &adr)l proie&t)l)i Apen Ho)r&e BH)rs.ie m)lte )nelte /i apli&a.ii di7erse de re.ea Darta4area de 6i/iere /i tip.. De de alt.t)l l)mii mai m)lte dispo:iti7e /i programe treb)ie s.ii a) 6ost s&rise despre 8in)9 /i re.i pline de in6orma. Dentr) a transmite date *n re.iilor la distan. a apli&a.2H H%(D DAD .ea 2i7el)l de a&&es la re.ea a) ne7oie de &om)ni&are pentr) a transmite mesa4)l d)mnea7oastr. )n set de reg)li pentr) &om)ni&are.

1.i termeni proprii re. &onsolida. sol).i )n p)n&t de ple&are da&.2.. pa&hetele *n 6l)9)ri ast6el *n&+t pa&hetele di6eritelor apli&a. r.1.html.toarele l)&r. =D asig)r.2.ii s. 1.i mai m)lte detalii pe marginea a&est)i s)bie&t. ● ● edi.implementarea proto&ol)l)i 8in)9 =D7#. n) se ameste&e /i s. 8a ba:.toarele do&)mente- ● man 7 ip. din &ele mai pop)lare &.ia /i de:7oltarea arhite&t)rii =nternet)l)i.. &ale prin &are )tili:atorii indi7id)ali a&&esea:..i &ons)lta a&este 3GC5)ri 7ia http-EEwww. @@@D :LI@D @LI@D @@<8 Lernel)l 8in)9 integrea:. C+te7a apli&a.1.i)nea de mai s)s /i &ea )rm. 7e. 5C@BI@'+ 2imeni n) se a/tepta &a =nternet)l s. man 7 tcp. .iile /i ser7i&iile pot l)&ra *n&.elei l)&r)rile n) s)nt a/a de &lare *ntr)&+t a) 6ost l)ate tot 6el)l de m.sp)nde de opera. &) =D7#.!. ne7oilor a&t)ale ale =nternet)l)i.ii /i ser7i&ii &are pot bene6i&ia de pe )rma implement.ionalitatea =nternet)l)i pre&)m /i de e7ol).rii proto&ol)l)i amintit.o&)mentele 3e^)est Gor Comments &on./)rare *n &a:)l m)ltor apli&a.toare s)nt in&l)se deoare&e mai de7reme sa) mai t+r:i) 7.i lo7i de an)mi.sp)nd. Pn moment)l *n &are 7eri6i&a.ional.2.1. de =nternet are o arhi7.site *n )rm. &are r. 6)rni:or)l de =nternet B=HD 5 =nternet Her7i&e Dro7iderC de/i *n :onele des pop)late a&esta este 1"" .lalt. s. %igrarea este *n des6..ri- ● man 7 ip.in des&rierea standardelor de re. .ii pot 6i g. 0n p)n&t de ple&are *n st)dierea (CD /i =D este repre:entat de )rm. DDD este &ea mai 6olosit.ii pentr) trimiterea pa&hetelor de in6orma. 5C@BI@ T e Transport :ontrol 'rotocol /i Anternet 'rotocol s)nt do).ia re. Câte'a $rotocoale de re_ea mai cunoscute 8in)95)l re&)noa/te mai m)lte proto&oale de re.in ne6eri&ire n) toate apli&a. 3GC$'! 3GC1122 3GC2001 pentr) (CD iar pentr) =D 3GC$'1 3GC1122 /i 3GC1112. &reas&.iilor /i implement.2. a6la.ie a a&est)i proto&olC. .i &on6ig)ra. =D are an)mite de:a7anta4e at)n&i &+nd )n n)m. 1.ea.iet6. 1.r)i &al&)lator e9istent *n re. s)nt reali:ate pe ba:a a&estei s)ite de proto&oale.ea a proto&oalelor apli&a. G)rni:or)l d)mnea7oastr.i de &om)ni&are pe =nternet.orgEr6&..ie *n ordinea &ore&t. 6ie primite la destina. /i programele de po/t. sa) p)te. ele&troni&. 7or a4)ta s. %ai m)lte in6orma.s)ri pentr) a *mpiedi&a ameste&area &one9i)nilor prin as&)nderea )n)i proto&ol de &el.ii 6oloses& 7e&hi)l proto&ol iar pentr) &ele &are a) 6ost reproie&tate no)a 7ersi)ne este a&ti7.1. . ● 3GC1OO! &are des&rie proto&ol)l =D7#. Nom pre:enta pe &ele mai importante- 1.o&)mentele s)nt administrate de =nternet Engineering (asI Gor&e o &om)nitate interna.. disponibil.ea &el mai mare 6iind a&ela legat de alo&area )nei adrese )ni&e 6ie&. H5a do7edit &. treb)ie s.e a&eea =D 7ersi)nea # a 6ost destinat. *n ritm)l pe &are5l &)noa/tem a:i. proto&oalele DDD BDoint5to5Doint5Droto&olC H8=D BHerial 8ine =DC D8=D BDarallel 8ine =DC /i DDDD A7er E(hernet.Ln realitate lucrurile sunt mult mai com$licate He&.rile a&estora. %)lte apli&a.ii de la )n &al&)lator la alt)l *n timp &e (CD aran4ea:.r 6oarte mare de &al&)latoare s)nt *n re.implementarea proto&ol)l)i (CD.des&rie implementarea proto&ol)l)i =D7" *n 8in)9 B7ersi)nea " 6iind &ea mai des *nt+lnit.ea.elisti&iiF a&este se&.!.2.ii pre&)m na7igator)l d)mnea7oastr. 7.i)ni 7.

2.ia sistem)l)i d)mnea7oastr.1.1. Dosibilit.1. iar *n &a:)l DDD )n n)m.igital H)bs&riber 8ineC.r.parta4area dis&)rilor 8in)9 &) &ele ale Yindows5 )l)i a&&esarea H%1 de pe &al&)latoarele 8in)9 a&&esarea imprimantelor 8in)9 de &.t)irea prin&ipal)l)i 6i/ier de &on6ig)rare pentr) ser7i&i)l Hamba.i de ba:.ionalit. *n mod)l gra6i& &) a4)tor)l )nei inter6e.ionalit.ile a&oper.1. 1"5 . Cele mai m)lte distrib). ga:d. apar. din medi)l %H Yindows. &)m ar 6i parta4area de 6i/iere /i imprimante.).+. ● (he Hamba Dro4e&t .i sait)l5oglind. G)n&. drept o ga:d.2. Her7i&i)l 6a&e &a )n &al&)lator 8in)9 s.. ?&este date s)nt introd)se *ntr5o apli&a.2.ii de 8in)9 in&l)d )n pa&het samba &are &on6ig)rea:.*nlo&)it de DDDAE proto&ol 6olosit *n &a:)l &one9i)nilor ?.des&rie al&. l)&rare.tre sisteme 8in)9. e&hipamente dedi&ate n) le 7om dis&)ta *n a&east.omeniiC.ii din )rm. Neri6i&a. /i mod)l *n &are p)te. &ea mai mare parte a ser7er)l)i /i porne/te sm d ser7i&i)l Hamba /i nm d ser7i&i)l netbios impli&it la pornirea &al&)laror)l)i.eles pentr) instalare /i testare &are e9pli&. Dermite o re. /i deri7ate.toarele s)rse- ● man smb. Droto&ol)l Her7er %essage 1lo&I B&)nos&)t /i drept Hession %essage 1lo&I 2et1ios sa) 8an%anager Droto&olC este 6olosit pe sistemele %H Yindows !.ie &are r)lea:.ine )n ghid )/or de *n. *n mod)l gra6i& &are 7. lo&al al samba. &) a4)tor)l 6i/ierelor te9t de &on6ig)rare..ea peer5to5 peer &) 6)n&.i *n do&)menta. implementarea total. 1. De a&est sait s)nt disponibile /i toate paginile de man)ale. I:D= Lernel)l 8in)95)l)i in&l)de /i tratarea proto&ol)l)i =H. pl. 6ir dar *ntr)&+t a&este proto&oale ne&esit.)ta.ine. %H Yindows *n 6ereastra %y 2etworI Dla&esE2etworI 2eighbo)rhood proprii mediilor %H YindowsF parta4area )n)i sistem 8in)9 n) poate 6i distins.H8 B?symetri& . =ntegrea:..r de tele6on.tre &al&)latoarele Yindows /i a&&esarea imprimantelor Yindows de &.%. Ab. 9lte $rotocoale 8in)95)l se poate des&)r&a /i &) ?mate)r 3adio Y?2 internetworIing B>25 Grame 3elay ?(%C =n6ra3ed /i alte &one9i)ni 6.ii de 8in)9 a) *n&orporat )nelte )/or de 6olosit pentr) &on6ig)rarea &one9i)nii la =nternet. simpla )tili:are a )n)i program terminal &+t /i o &one9i)ne total.orgC &on. ale s)itei Hamba s)nt.omain Controller BControlor Drimar de . r)tarea ?pple(alI &are deser7e/te sistemele de 6i/iere 02=> /i ?GH &are )tili:ea:.&ile =H.11 2( '5E'O 2L /i >D pentr) parta4area dis&)rilor /i imprimantelor. 8in)95)l asig)r.2.. 9$$le5al?ppletalI este n)mele sistem)l)i de &one&ti7itate al &al&)latoarelor ?pple.2 DC /i poate em)la )n modem &) set)l de &omen:i Zayes B&omen:ile U?(VC.i &on6ig)ra ser7i&i)l Hamba &a Drimary . de ori&are alt.0.conf..o&)mentation Bsa) &.i mai m)lte in6orma. ?ppleHhare /i imprimantele 02=> pre&)m /i pe &ele ?pple(alI. Ceea &e treb)ie s. &)noa/te. pe ori&e sistem &ompatibil 02=>.. 1. :MFB=MF Dentr) &ompatibilitatea &) medi)l %H Yindows s)ita Hamba &are in&l)de proto&oalele 2%1 /i H%1 poate 6i instalat. Gie&are &al&)lator se poate &omporta *n a&ela/i timp &a ser7er sa) &lient iar programele /i dispo:iti7ele ne&esare s)nt in&l)se *n ori&e &al&)lator ?pple. Cele mai m)lte distrib).ile de ba:. destinat sistemelor 1H. a ?pple(alI. Hamba poate 6i &on6ig)rat.2.i este n)mele de )tili:ator /i parola 6)rni:ate de =HD5)l d)mnea7oastr. =sdn"lin)9 &ontrolea:. 2etatalI este implementarea la ni7el)l Iernel)l)i a proto&ol)l)i ?pple(alI Droto&ol H)ite 6iind la ba:.. la =nternet. permite /i pornirea sa) oprirea &one9i)nii la =nternet. 1.e web sa) *n mod)l liniei de &omand. 1..

de 6i/ier ho t al )nei mi&i re.i o re.1.ine m)lte s6at)ri /i in6orma. 6irC. a 6i ne7oie de 6olosirea )n)i ser7i&i) e9tern de n)me pre&)m . Con1igurarea re_elei `i in1orma_ii des$re re_ea 1. n) s)nte. De sistemele L. A mostr. s6.gnome6netGor-6$re1erences.&are disp)ne at+t de inter6a.t)im s. =n6orma.2.E.ele este )rm.iiile interpro&ese.. 6i/iere de &on6ig)rare ale re. a)tomat o adres..i ni&i o in6orma.i- ● Dentr) &one&tarea la re. M?H( sa) M?H(2 din H)se s)nt o )nealt.0.i )n modem pentr) linia tele6oni&.toarea- Citi.ea lo&al.i sig)r mai bine n) introd)&e.i s. G)rni:or)l d)mnea7oastr.0.ie.omain 2ame Her7erC.i din %andraIeas Control Center BCentr)l de Control al %andraIeC De sistemele Gnome.ia /i 7ersi)nea de 8in)9 pe &are o 6olosi. de &on6ig)rare all5in5one. &on6ig)ra. *n mod)l gra6i& &+t /i de &ea te9t.1. Dentr) &one&tarea la =nternet.iile pe &are le5am men. le 6)rni:a. %andraIeE%andri7a 7ine &) )n )tilitar n)mit 2etworI and =nternet Con6ig)ration Yi::ard pe &are 7. legate de =nternet s.ia sistem)l)i pe &are l)&ra. .iile prin&ipale de 8in)9 prietenoase &) )tili:ator)l 7in &) di6erite )nelte gra6i&e &are permit &on6ig)rarea &al&)lator)l)i pentr) o re.ii despre disponibilitatea /i mod)l de 6olosire a )neltelor spe&i6i&e.a&.iile d)mnea7oastr.i mai m)lt pentr) *n&ep)t.i &on.. 3edZat 8in)9 in&l)de redhat6con1ig6netGor. de =D /i toate &ele ne&esare pentr) &a apli&a. de =nternet 7.i`ierele de con1igurare ale re_elei ?sistent)l gra6i& modi6i&. .1. 2)mele e9a&t al 6i/ierelor de &on6ig)rare /i lo&ali:area lor *n sistem)l de 6i/iere depind *n mare m. sa) din meni)- ● Con6ig)rarea 0b)nt) este 6.ele wireless B6. 6olosi.ea lo&al. )n set spe&i6i& de 6i/iere de &on6ig)rare ale re.toare 02=>- 1. de &om)ni&a.1 6olosit.-netGor-con1. sa) de la ser7i&i)n)mele &al&)lator)l)i n)mele domeni)l)i /i adresa de =D. BetcBhosts Gi/ier)l /et"/ho t &on. ?&este )nelte pot 6i pornite din linia de &omand. este bine s. 7.r)l de tele6on da&.ii pe &are treb)ie s.i mai m)lte *n man hosts.n.ea)a lo&al. &one&tarea la )n 6)rni:or de ser7i&ii =nternet sa) a&&esarea )nei re.2.5l porni. Con1igurarea inter1e_elor de re_ea (oate distrib).i a&east.s)r. 1"# .2.a&.ine adrese ale altor &al&)latoare &are pot 6i &onta&tate 6.2.i. st)dia. =D a &al&)lator)l)i 12$. de e9empl) la &al&)latoarele de a&as.elei 6olosind &+te7a &omen:i de ba:. de distrib). dori. . &on. l)&re:e &)m treb)ie. (ot)/i e9ist. linie ni&iodat. 2) /terge.2.2.b C+teodat.ionat s)nt 6)rni:ate &al&)lator)l)i de &ele mai m)lte ori la pornirea a&est)ia.r.r. alo&. prin sele&tarea Hystem 5> ?dministration 5> 2etworIing BHistem 5> ● ● ● ● ● ?dministrare 5> 0tilitare de re.elei &are s)nt *nt+lnite pe toate sistemele asem.n)mele de )tili:ator /i parola 6)rni:ate de =HD5)l d)mnea7oastr..ine *ntotdea)na adresa lo&al.2H B.. n)m...o&)menta.&)t. ● 1. de reg)l.eaC. . 8a ser7i&i) in6orma.

/i modi6i&. apar. 6i:i&. 2) s&himba..ea.1.in)t minte- ● apar do).2.!.ele 6i:i&e a) tot 6el)l de &ombina. 6ir s)nt de6inite de reg)l.ea pentr) &on6ig)rarea r)t.. &onta&te:e ser7er)l .toarele &omen:i a6i/ea:.b)&la lo&al.tilor pentr) =nternet /i alte re.iile interneF Ueth0V este )n n)me &om)n pentr) inter6a.$. pentr) a alo&a adrese =D inter6e.con1 Gi/ier)l <et"/n .8.0.2H da&..ine n)mele d)mnea7oastr. *n Iernel. n) apare *n a&est 6i/ier.e ale &omen:ii i$ Bsa) i1con1ig /i route pe sistemele mai 7e&hiC &are a6i/ea:.it"h+"onf de6ine/te ordinea *n &are s)nt &onta&tate n)mele di6erite de ser7i&ii.i ni&iodat.1 *n timp &e inter6e. adresa de =D /i in6orma.1.ia b)&lei lo&ale pentr) &.ele 6.iona in&ore&t. adresele de =D mar&ate &) UinetV.2.ele pentr) a6i/area &on6ig)r.elor de re. Comanda i$ H&ript)rile spe&i6i&e distrib). Dentr) )tili:area =nternet)l)i este important &a dns s.0. sistem)l 7a 6)n&.ea integrat.ii legate de r)tare- 8)&r)ri de . Comanda i$ este 6olosit.&on6.rilor (CDE=D /i altele.conf.ii de re. =nter6e. 1.UloV este b)&la lo&al.2. BetcBresol'.2H &ons)lta. de &om)ni&a. &on6ig)ra.r. *ntotdea)na are adresa 12$.!.ii.i)nea 10. 1.?D 2=H /i 2=Hg.!.i *n man nsswitch. de re..2. Blo&al loopC 6olosit. a&&es)l la )n ser7er .a reală.2.r.2. &on6ig)ra. 1"$ ● . Comen(ile de con1igurare ale re_elei 1.i He&.2. inter6e.ea &hiar pe &al&)latoarele &are a) doar o pla&. Ca de obi&ei mai m)lte despre a&est s)bie&t g.e de re. de domeni) /i n)mele ser7er)l)i Bser7erelorC &e treb)ie &onta&tate- Citi.ia p. BetcBnssGitch. ?&est 6i/ier &on.!. 0rm.i mai m)lte *n paginile man ale resol7. &a)te n)mele ga:delor /i adresele de =D *n&ep+nd &) 6i/ier)l Eet&Ehosts /i s. &a Uwlan0VF modem)rile &a Uppp0V dar pot a7ea /i alte n)me. ?lte n)me posibile de ser7i&ii &are pot 6i listate s)nt.iilor /i )neltele gra6i&e s)nt doar inter6e.si. *n linia UhostsV- Drin a&easta se da) instr)&ţi)ni &al&)lator)l)i s. o an)me ga:d.con1 Gi/ier)l /et"/re ol*+"onf &ontrolea:.

de paginile man)alelor pentr) ser7i&iile pe &are dori.2.&iiC DC%C=?. &ale de &on6ig)rare a )n)i sistem 8in)9 i1con1ig este *n&.elei )tilitare pentr) administrarea &ard)rilor DC%C=? ne6iind ne7oie de e9e&)tarea man)al.i obser7a /i ai&i &ele mai importante aspe&te ale &on6ig)r.ea are # pere&hi de &ara&tere he9a:e&imale din &are primele ! pere&hi s)nt spe&i6i&e 6abri&ant)l)i. op. primar.i 6a&e a&est l)&r) prin )tilitar)l de &ontrol cardctl sa) $cccardctl pe distrib).i de reg)l. Pnainte de a s&oate &ard)l 6olosi.!.i &omandacardctl e:ect A distrib). 1.!. integre:e *n )neltele de &on6ig)rare ale re.ii despre inter6e.is&)tarea mai m)ltor &hesti)ni legate de &on6ig)rarea re. pentr) &one9i)nea la re. d)p.ei- ● ?dresa de =D este mar&at. 8e&t)ri adi. /i &eea &e este 6oarte important da&.i p)/i *n sit)a.. i$ este &ea mai no).!..C. =at.rii inter6e. ?mbele &omen:i i1con1ig /i i$ a6i/ea:. eti&heta UZYadrrV. 6olosi. le &on6ig)ra.ea)a &ompaniei pla&a Ethernet dar da&.i5l 6.● adresele 6i:i&e ale e&hipamentelor &are pot 6i soli&itate &a parte a pro&ed)rii de a)tenti6i&are *n re.2.i &on6ig)ra &ard)l 6ie *n mod)l gra6i& 6ie prin inter6a. are # pere&hi de :ero iar pla&a de re.. 6olosit dest)l de des.elei este din&olo de s&op)l a&est)i do&)ment...ii /i date statisti&e despre 6ie&are inter6a.i)ni pentr) a a6i/a in6orma.i.ii este repre:entat.a liniei de &omand.ea- D)te.%. s)nte. mai *n detali) in6orma. sa) *ntr5)n hotel este posibil s. Comanda i1con1ig C) toate &. Comen(ile @CMCI9 De laptop)l d)mnea7oastr.r.!. pentr) mai m)lte in6orma.ea s)nt mar&ate &a UetherV.ia de a &on6ig)ra o &one9i)ne a&as. Golosi.i s.2.ele de re. &) Uinet addrV. 1)&la lo&al.iile mai noi. H)rsa d)mnea7oastr. a a&estor &omen:i.2. 1. 1.ionale- 1"O . Mai multe in1orma_ii . a&estea s)nt U0DV BporniteC /i U3022=2GV Bl)&rea:. 6ie ne7oie de a&ti7area &ard)l)i Bpl. ● ?dresa dispo:iti7)l)i se a6l. ar treb)i s. D)te.ie serioas. )n e9empl) de )tili:arecardctl insert Pn a&est moment p)te.

d.).ea deser7it.ea . p)te. s.iilor da&.0. 3)terele Bro)tersC &are 6a& leg. =n6orma.iile legate de r)tare. de re. re. n) este 6olosit.%.ie este 6olosirea &omen:ii i$i$ route show C+nd a&est &al&)lator *n&ear&.i obi/n)i.i5l prin &omanda locateCF 6ormat)l DH al a&est)i 6i/ier poate 6i 7i:)ali:at de e9empl) &) g'. Drim)l dispo:iti7 ethernet et < *n &a:)l )nei inter6e.2.ea BND2C iar mai m)lte inter6e. E9ist. ?re doar o pla&.prima 7a primi n)m. a7e. de &omanda i$ &are a6i/ea:.ional in6orma.i )n modem pentr) a 7.0 7or 6i &onta&tate tot prin intermedi)l inter6e.ea.0.a&.ele disp)n de &+te )n dispo:iti7 de re. la alegerea &one&tarea &on6ig)rarea re:ol7area problemelor /i ● ● *n. 1. a&esta 7a 6i den)mit ppp<.estinations5GatewayV pentr) &one&tarea &) di7erse re. listele de ZAY(A despre re..rii apli&a.a&.elisti&.iC r)tare se&)ritate /i altele.ea pentr) 6ie&are re. ni&i o op.D ZAY(A =nde9 He&.i 7eri6i&a *n s&op ed)&a.1 /i pentr) asta 7a 6olosi inter6a. *n alt.ea. a4)t.e pot 6i a&ti7e sim)ltan de a&eea ie/irea &omen:ilor i1con1ig sa) i$ poate de7eni st)6oas.● (he %odem5ZAY(A. Pn a&est &a: ele 7or 6i den)mite se&7en. 7a trimite &ererea de &one&tare &al&)lator)l)i Br)ter)l)iC &) adresa de =D 1'2. pe r)tere 6irewall5)ri /i m)lte altele.ea =D.i)ni /i este 6oarte 6olositoare pe sistemele 02=>.2H ND2 bridging Bp)n.0.e de a&ela/i tip. eth0. Cal&)latoarele &are s)nt &lien.0.a. m)lt mai m)lte n)me de e9empl) pentr) inter6e.m.)ta. Cele mai m)lte sisteme a) o 7ersi)ne a 6i/ier)l)i ip&"ref B&. da&.. Ca:)l despre &are am 7orbit este *nt+lnit pe ser7ere pe sisteme &are a) o &on6ig)ra.". .t)ra *ntre re. r)tarea datele s)nt p)se dire&t pe re.ei primare dar n) mai este ne&esar.ele. 1"' .i a) doar o pla&.i)nile &nr ale a&estei &omen:i- Pn imaginea de mai s)s este 7orba despre )n &al&)lator tipi& &lient *ntr5o re.i o&a:ia de a 7. =umele inter1e_elor de re_ea De )n &al&)lator 8in)9 n)mele dispo:iti7)l)i lo sa) al buclei locale Blocal loopC este legat de adresa intern.inte/te &.. lo&al.ii de e9empl) la lo&)l de m)n&.N.tre adresa d)mnea7oastr. 1.i)nea ". 12$. de a ob.2. "eri1icarea con1igura_iei calculatorului cu netstat Pn a6ar.ial.iile legate de r)tare s)nt a6i/ate prin op. a6lat.ea linia &are *n&epe &) 1'2. &on6ig)rarea re.i)ne. a&est dispo:iti7 n) este pre:entF este mere) disponibil &hiar pe &al&)latoarele &are n) s)nt legate la re. *n general proto&oale dial5)p . Cal&)latoarele pot a7ea tabele de r)tare m)lt mai &ompli&ate de&+t a&esta &) di6erite pere&hi U. Dot 6i a&ti7e mai m)lte inter6e. de re.0.elei e9ist."2. 8.elegerea modem)rilor *n sistem analog pentr) DC5)ri.1#O.administrea:. .ea..1#O.e 6i:i&e Bpla&.a primar.a lo este b)&la lo&al. prin linia &are *n&epe &) 0.ele 7irt)ale pri7ate de re.1.ea et <. &one&ta la )n ser7er de apli&a.r)l 0 a do)a s)6i9)l 1 &ea de5a treia 7a primi 2 /.C standard de re. =nter6a.ie red)ndant. &onta&te:e o ga:d.ine a&eea/i in6orma. 8?2 =D. 6olosi. &omanda netstat &are disp)ne de m)lte op."2. Metoda modernă %etoda modern.ea de&+t &ea proprie indi&at. Cal&)latoarele &are s)nt *n a&eea/i re. Cal&)lator)l 7a 6i p)s *n di6i&)ltate *n moment)l lans. &one&ta la =nternet probabil &.

+. )n pa&het prin re.i $ing prin &ombina. Comanda traceroute Dentr) a 7eri6i&a r)ta pe &are o )rmea:..ea 6olosi.2.. . a &al&)latoarelor 8in)9.+. de )nelte este destinat.ia spe&i6i&.ea 6olosi. deoare&e dis&)tarea a&estor aspe&te n) 6a&e obie&t)l a&est)i ghid.ia de taste CtrlHC- 1.2. administr. se&.i)ne doar &omen:ile )neltelor te9t 6oarte )tili:ate pe sistemele 02=>E8in)9.rile *n ser7er)l de n)me.1.2. dest)l de m)lte ast6el de )nelte.!.1. in6ormaţii adi. programelor &are 7.2.ie impresionant.rii de la distan... Nom dis&)ta *n a&east. )n &al&)lator este disponibil *n re. sistem)l este &on6ig)rat pentr) a transmite mai m)lt de )n pa&het *ntrer)pe.2.i $ing.ii despre ga:de sa) domenii 6olosi.. lo&al 7. 1.i &omanda traceroute- 150 .+. ?pela.i &omanda host- =n6ormaţii similare pot 6i a6i/ate prin 6olosirea &omen:ii dig &are o6er. interesea:. Hait)l oglind. 9lte ga(de A &ole&. Comanda $ing Dentr) a 7eri6i&a da&.+.ionale despre &)m s)nt sto&ate *nregistr.a&. o6er. 1. Comanda host Dentr) a a6i/a in6orma.i la do&)menta.

trace$ath. Comanda Ghois =n6orma.De )nele sisteme traceroute a 6ost reden)mit.net .2.org /i ..be domainsGhois domain5-e.i ser7er)l whois pre&)m a&esta pentr) .+.%. &)m se e9pli&.ed) s5ar p)tea s.&om . 6ie ne7oie s. 1. spe&i6i&a.ii spe&i6i&e n)mel)i de domeni) pot 6i apelate prin &omanda Ghois d)p.whois5dns5-e 151 . de n)meroasele ser7ere Ghois pre&)m &el din e9empl)l de mai 4os- Dentr) alte n)me de domenii pre&)m .

trans6era.i treaba. n) e9ist.i 6i/iere dintr5)n &al&)lator pe alt)l din &+nd *n &+nd 6olosind G(D sa) Hamba Bpentr) &one&ti7itatea &) sistemele %H YindowsC.ri de ba:.i ne7oie depind de )n program &entral &are as&)lt.1. re. se&.1. . Drintre ser7i&iile administrate se reg. Este posibil s. este named Bser7i&i)l de n)meC )n ser7i&i) pentr) s&himbarea de n)me.- .i g.e pentr) a ser7i sim)ltan mai m)ltor )tili:atori. se des&)r&e &) mii de &ereri G(D pe :i. *n do)... 0n)l din ele r)lea:.!. ?&estea bene6i&ia:. /i a/teptarea &ontin). de reg)l. E9emple ar 6i ser7i&i)l G(D ser7i&i)l se&)re &opy sa) 6inger.inetd /i xinetd Bthe e9tended =nternet ser7i&e daemonC..toarea &erere..!.i s. *n mod normal pe ori&e sistem 8in)9- Her7i&iile pentr) &are este responsabil =nternet daemon s)nt listate *n 6i/ier)l s. H)nt do). as&)lte.x/inetd porne/te ser7i&i)l de &are a7e..i &one9i)ni la distan.ea /i s.ri *n p)n&te spe&i6i&e de &one9i)ne sa) port)ri pentr) &are s)nt &on6ig)rate s. ?lte e9emple s)nt depo:itele mari de programe pre&)m Ho)r&e6orge sa) yo)r ()&ows mirror &are treb)ie s.1. . Her7i&iile independente a) propriile pro&ese &are r)lea:.. a ser7i&i)l)i soli&itat.ori )n an)me ser7i&i) r.1. e7iden. ?st6el *n e9empl)l de mai 4os &+nd )tili:ator)l bob porne/te o sesi)ne G(D pe ga:da lo&al. este prea o&)pat ar treb)i &reate mai m)lte instan. toate port)rile ser7i&iilor de &are este responsabil. &alme. H)nt ini..m &ele mai &)nos&)te ser7i&ii /i apli&a.iali:area sistem)l)i.i o mi&. Pn a&east.tor pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. ?/a &.esig)r a&ela/i l)&r) se *nt+mpl. la )rm.ea. non5stop. e9&elent.i)ne 7om *n&er&a s. 152 . pentr) ele. 7e. 1. 6ie disponibil 2" de ore pe :i iar da&.si &. *n &on6ig)r.iate de &omanda $s- E9ist.x/inetd De &al&)latoarele de a&as.i ne7oie doar o&a:ional /i r)larea a&estora &ontin)) este )n l)&r) de7orator de res)rse. p+n. Her7i&iile de re.ses& ser7i&iile de parta4are de 6i/iere /i imprimante HHZ G(D telnet ser7i&i)l de &on6ig)rare pentr) Hamba ser7i&iile talI /i time.s)nt programe de sine st. ser7i&iile de &are a7e. :er'icii inde$endente A6erirea )n)i ser7i&i) poate 6i abordat.rile de ba:. C+nd apare o &erere este pro&esat. 9$lica_ii InternetBIntranet Histemele 8in)9 s)nt o plat6orm. ser7i&i)l &entral 7a porni o instan. de a&as.ea. .e *ndat. ?&est s)perser7i&i) =nternet ser7i&e daemon este pornit la ini. de ser7i&i)l =nternet . Pn a&este &a:)ri pornirea t)t)ror ser7i&iilor de &are a7e.) de &on6ig)rare / et"/inetd+"onf pentr) inetd /i *n /et"//inetd+d *n &a:)l xinetd.aemon BinetdC &are as&)lt. l)&r)rile s)nt mai degrab. mod)ri.toare &are r)lea:.. 5i$uri de ser'icii 1. &hiar da&. independent.1. 0n ser7er web este )n e9empl) tipi&. a/tepta. a7e. tot)/i /i ser7i&ii &are s)nt )tili:ate pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. pentr) a&el ser7i&i).!. 7. 0n ser7i&i) Bsa) daemonC poate r)la *n mod)l independent sa) poate depinde de a&ti7area )n)i alt ser7i&i)..2. &+nd des&hide.sp)nde dire&t ori )n ser7i&i) la distan.t.7.iate adesea la pornirea &al&)lator)l)i /i a/teapt. 0n e9empl) de ser7i&i) de sine st. pentr) ser7i&iile de re. 1. pre:ent.!.i ne7oie /i *l opre/te *n moment)l *n &are termina.ii de re. &e o &erere de &one9i)ne este primit.ea &are s)nt )tili:ate intens /iEsa) &ontin)) r)lea:. implement. )n ser7i&i) G(D 7a r)la at+t timp &+t sesi)nea este a&ti7. soli&it.t. ni&i )n pro&es &e r)lea:.

6iind mai )/or de se&)ri:at. =%?D /i DAD permit opera. este optimi:at pentr) ob.!.i)ni. a 6i mai se&)ri:at de&+t Hendmail. poate sto&a /i ad)&e mesa4ele de po/t. simpl.!.. Drogram)l mutt este &hiar mai re&ent /i o6er. . liste de mail 6iltre s&an.rime mi&.emplo)erGwhere>want#wor. de ani b)ni &hiar *nainte de e9isten.i57. inter6a. 1. ?lege. elm este o *mb)n.t.com+ * c2. a&est program n) mai este 6olosit drept &lient de mail *n :ilele noastre el este tot)/i 6olositor de e9empl) pentr) trimiterea ie/irii )nei &omen:imail *f t re.ele de mi&.i)ni o66line B*n mod)l de&one&tatC a&&es)l la distan.2. s)nt %ailman 8istser7 %a4ordomo /i E[mlm.t.t)im s.e de po/t.tre al. E9emple de programe pentr) liste de po/t. Cons)lta.txt Cititor)l de mesa4e de po/t. ele&troni&. a&t)ali:.ie &) e&hipamentele potri7ite se des&)r&..a re. @o`ta electronică 1. C) toate &.s)..2..e asemenea treb)ie &itite paginile man sendmail /i man aliases.ri grat)ite ale )nor s&anere anti7ir)s /i antispam.ri /i &.ire de &are mail a7ea ne7oie o ast6el de *mb)n.elelor. Pn timp &e Hendmail este )n program monolit \mail este &omp)s din programe mai mi&i &are intera&.a gra6i&.E.1. 15! . &. =%?D l)&rea:.2. 6a&ilit.2. pop)laritate deoare&e se pre:int. s)nt 'F') /i AMG'I. 6a7orit)l.. e9ist. Cel mai apre&iat program de )tili:atorii noi este %o:illa %ailE(h)nderbird &are disp)ne de o op. poate 6i 6olosit la a&&esarea mesa4elor 0senet /i a altor do&)mente.. \mail este alt ser7i&i) de mail &are &+/tig. Dost6i9 este )n alt ser7i&i) de mail &are &+/tig. teren printre )tili:atori.ionea:.. N. pe ser7i&i)l H%(D pentr) trimiterea de mesa4e.ire 6iind /i $ine BDine =s 2ot E8%C. s6.iona r. Dentr) a&ei )tili:atori &are pre6er. Hendmail s)nt in&l)se *n pa&hetele sendmail /i sendmail5&6. :er'iciile Hendmail este program)l standard pentr) po/t.i /i 6i/ierele REAAME /i REAAME+"f din /u r/ hare/do"/ endmail.i paginile web ale program)l)i anti7ir)s 6a7orit pentr) in6orma. at+t pentr) medi)l gra6i& &+t /i pentr) &el te9tF noi 7om ar. ele&troni&. ele&troni&.!.ri de 7iri/i /i m)lte alte l)&r)ri..s)..i )tili:atori &are pot sal7a a&este mesa4e le pot redire&.. at+t on5line &+t /i de&one&tat. &om)ne. ele&troni&. pentr) trimiterea de mesa4e /i 6i/iere de m.r. Ea este o inter6a.ii despre 8in)9 /i ser7i&iile asig)rate.!. 7ite:. a ser7i&iilor de po/t.. ele&troni&.1. Clien_i de $o`tă electronică E9ist. ?ma7is /i Hpamassasin s)nt implement. :er'icii de mail la distan_ă Cele mai &)nos&)te proto&oale pentr) a&&esarea la distan. ?&este ser7i&ii administrea:.i noi.. Pn timp &e DAD este )n proto&ol simpl) )/or de implementat /i a&&eptat de aproape ori&e &lient de mail este pre6erat =%?D deoare&e- ● ● ● ● ● ● ● poate administra eti&hete persistente ale stat)t)l)i mesa4elor. sa) %ail (ransport ?gent pentr) plat6ormele 02=>.i)ne anti spam )/or de &on6ig)rat /i E7ol)tion &lona program)l)i %H A)tlooI. ele&troni&.. %ai m)lte in6orma. poate a&&esa /i administra mai m)lte &. Lmail este apre&iat de )tili:atorii L.sp)nde et&. ele&troni&. Drograme anti7ir)s grat)ite sa) &omer&iale s)nt disponibile pentr) 8in)9. este &on6ig)rat &ore&t *n &ombina. &) mii de )tili:atori 6. Este solid s&alabil /i da&.inerea )nor per6orman.2. m)lte programe pentr) po/t.ii despre &)m se &on6ig)rea:. s)te de op.e de po/t. la mesa4ele noi /i ambele se ba:ea:.ta pe &ele mai &)nos&)te. administrea:.e ma9ime on5line *n spe&ial pentr) re.. &iti. 1.!. Comanda mail din 02=> este pre:ent. ele&troni&. ni&i )n e6ort. pentr) po/ta ele&troni&.

,igura 1;61. @rogramul de $o`tă electronică `i citire a `tirilor 8'olution

%ai men.ion,m e9isten.a apli&a.iilor web pentr) po/t, ele&troni&, &)m ar 6i H^)irrelmail Mahoob gmail de la Google /i Zotmail. A tre&ere *n re7ist, g,si.i la 8in)9 %ail 0ser ZAY(A. Cele mai m)lte distrib).ii de 8in)9 in&l)d 1etchmail )n program de primire a mesa4elor /i de *naintare a a&estora. El ad)&e mesa4e de pe ser7erele de po/t, ele&troni&, BDAD =%?D /i alteleC /i le pred, sistem)l)i lo&al de li7rare. D)te.i apoi gestiona a&este mesa4e prin intermedi)l &lien.ilor normali de po/t, ele&troni&,. Doate 6i r)lat *n sistem)l daemon pentr) a sonda *n mod repetat )n)l sa) mai m)lte sisteme la )n inter7al spe&i6i&at. =n6orma.ii /i e9emple de )tili:are g,si.i *n paginile =n6oF ;ire&tor)l /u r/ hare/do"/fet"hmail%>&E*er ion>? &on.ine lista &omplet, a 6a&ilit,.ilor /i G?\ pentr) *n&ep,tori. Giltr)l $rocmail poate 6i 6olosit la 6iltrarea mesa4elor primite la &rearea listelor de mail la pre5 pro&esarea mesa4elor la *naintarea sele&ti7, a mesa4elor /i la alte l)&r)ri. Drogram)l &are *l a&ompania:, 1ormail printre altele permite generarea a)tomat, a r,sp)ns)rilor /i di7i:area &,s).elor de po/t, ele&troni&,. Dro&mail este 6olosit de m)lt, 7reme pe sistemele 02=> /i 8in)9 6iind )n program rob)st proie&tat s, l)&re:e /i *n &ele mai rele &ir&)msan.e. G,si.i mai m)lte in6orma.ii *n dire&tor)l /u r/ hare/do"/pro"mail%>&E*er ion>?/i *n paginile man)alelor. < notă $ri'ind eticheta .regulile de com$ortament/ în ca(ul 86mail6ului ?n)mi.i oameni &red a:i &, mesa4ele de po/t, ele&troni&, n) ar treb)i s, 6ie prea 6ormale. ;esig)r a&est l)&r) depinde de mai m)l.i 6a&tori. ;a&, s&rie.i &)i7a pe &are n)5l &)noa/te.i este bine s, p,stra.i distan.a la 6el &)m a.i pro&eda *n &a:)l )nei s&risori tradi.ionale. ni n) )ita.i- oamenii pe &are n)5i &)noa/te.i pot 6i at+t b,rba.i &+t /i 6emei...

15"

1;.!.!. Qe
1;.!.!.1. :er'erul Ge 9$ache ?pa&he este de departe &el mai &)nos&)t ser7er web 6olosit pe mai m)lt de 4)m,tate din ser7erele de pe =nternet. Cele mai m)lte distrib).ii de 8in)9 in&l)d ?pa&he. Drintre a7anta4ele ?pa&he se n)m,r, al&,t)irea mod)lar, a a&est)ia &apabilit,.ile HH8 stabilitatea /i 7ite:a. C) e&hipamentele &oresp)n:,toare /i &on6ig)rarea &ore&t, poate s)porta &ele mai grele &ondi.ii de tra6i&. De sistemele 8in)9 &on6ig)r,rile ser7er)l)i s)nt 6,&)te *n dire&tor)l /et"/httpd. Cel mai important 6i/ier de &on6ig)rare este httpd+%"onfF este dest)l de e9pli&it. ;a&, a7e.i ne7oie de a4)tor p)te.i &,)ta *n maginile man ale htt$d sa) 7i:ita.i sait)l ?pa&he.

1;.!.!.2. =a'igatoare Ge E9ist, n)meroase na7igatoare web at+t libere /i grat)ire &+t /i &omer&iale pentr) plat6ormele 8in)9. 2ets&ape 2a7igator &a sing)ra op.i)ne de l)at *n seam, este de domeni)l tre&)t)l)i de &+nd %o:illaEGire6o9 o6er, o alternati7, &ompetiti7, pentr) mai m)lte sisteme de operare &)m ar 6i %H Yindows /i %a&AH >. ?maya este )n na7igator Y!C. Apera este )n na7igator &omer&ial &ompa&t /i rapid. %)l.i administratori de e&ran p)n la dispo:i.ie 6a&ilit,.i de na7igare pe web &a nautilus. Drintre na7igatoarele &)nos&)te din medi)l te9t en)mer,m l2nx /i lin-s. (reb)ie s, 7, de6ini.i &on6ig)rarea ser7erelor pro9y *n &onsol, prin &on6ig)rarea 7ariabilelor ade&7ate. 2a7igatoarele te9t s)nt rapide /i la *ndem+n, at)n&i &+nd n) este disponibil )n medi) gra6i& &a at)n&i &+nd se 6oloses& *n s&ript)ri.

1;.!.!.!. :er'ere $rox2 1;.!.!.!.1. Ce este un ser'er $rox2? Companiile /i organi:a.iile dores& &a )tili:atorii lor s, 6oloseas&, )n ser7er pro9y. Pn spe&ial *n mediile &) m)l.i )tili:atori )n ser7er pro9y poate *mb)n,t,.i *n&,r&area paginilor web. Her7erele pro9y sto&hea:, paginile web. Pn moment)l *n &are )n )tili:ator soli&it, o pagin, web &are a mai 6ost 7i:itat, ser7er)l 7a o6eri a&ea pagin, imediat )tili:ator)l)i 6,r, a mai 6i ne7oie de ob.inerea ei de pe =nternet &eea &e ia mai m)lt timp. ;esig)r &, se ia) m,s)ri &a ser7er)l pro9y s, 7eri6i&e /i s, 6)rni:e:e &ea mai re&ent, 7ersi)ne a paginii soli&itate. Pn an)mite medii 6olosirea ser7erelor pro9y este obligatorie *n altele poate 6i la alegerea d)mnea7oastr,.

1;.!.!.!.2. Con1igura_ia $rox2 ;a&, /ti.i n)mele /i port)l ser7er)l)i pro9y normal &, treb)ie s, 6)rni:a.i a&east, in6orma.ie na7igator)l)i d)mnea7oastr,. (ot)/i m)lte apli&a.ii B*n linie de &omand,C depind de 7ariabilele http_pro/5 /i ftp_pro/5 pentr) &a ele s, 6)n&.ione:e &ore&t. Dentr) )n &omportament normal treb)ie s, ad,)ga.i o linie asem,n,toare &) )rm,toarea *n 6i/ier)l iE.bashr&ex$ort http&prox)6httpH<<n me& tili1atorHparol(Gn me&prox)&ser2erHn m(r&port ;e e9empl)ex$ort http&prox)6httpH<<will)H4ppelsi8ntF8Gprox)HIJ ;a&, n) este ne&esar s, 6)rni:a.i )n n)me de )tili:ator /i parol, n) introd)&e.i nimi& *nainte de semn)l UeV semn)l 6iind ne&esar.

1;.!.%. ,ile 5rans1er @rotocol .@rotocolul $entru trans1erul de 1i`iere/
1;.!.%.1. :er'ere ,5@ De )n sistem 8in)9 ser7i&i)l G(D este r)lat din xinetd 6olosind ser7i&i)l Y056tpd de/i ser7i&i)l 155

G(D poate 6i &on6ig)rat &a )n ser7i&i) independent pe sistemele &) tra6i& G(D intens. Cons)lta.i e9er&i.iile. Her7i&i)l G(D in&l)de pe l+ng, altele 7s6tpd 2&6tpd /i Dro6tpd. Cele mai m)lte distrib).ii de 8in)9 &on.in pa&het)l anon6tp &are &on6ig)rea:, )n ser7er G(D anonim /i 6i/ierele de &on6ig)rare ne&esare.

1;.!.%.2. Clien_i ,5@ Cele mai m)lte distrib).ii de 8in)9 in&l)d nc1t$ o 7ersi)ne *mb)n,t,.it, a &omen:ii 02=> 1t$ pe &are este posibil s, o &)noa/te.i din linia de &omand, a Yindows5)l)i. Drogram)l nc1t$ o6er, 6a&ilit,.i s)plimentare &)m ar 6i inter6e.e mai prietenoase /i mai stili:ate a)to&ompletarea n)melor 6i/ierelor ad,)garea /i rel)area an)mitor 6)n&.ii semne de &arte administrarea sesi)nilor /i altele-

Daginile man s)nt e9e&elente ele &on.in+nd /i m)lte e9emple. ;in no) 7, sp)nem &, s)nt disponibile /i apli&a.ii gra6i&e. ,5@ nu este securi(atC 2) 6olosi.i Droto&ol)l pentr) trans6er de 6i/iere BG(DC pentr) &one&t,ri non5anonime de&+t da&, /ti.i &e 6a&e.i. 2)mele d)mnea7oastr, de )tili:ator /i parola pot 6i inter&eptate de al.i )tili:atori ai re.eleib Golosi.i *n s&himb G(D se&)ri:atF program)l s1t$ este in&l)s *n s)ita He&)re HZell &ons)lta.i He&.i)nea 10.".".".

1;.!.). Chat `i con1erin_ă
H)nt disponibile mai m)lte sisteme /i programe pentr) 6ie&are distrib).ie &are *nlo&)ies& &hat5)l ba:at pe stil)l 7e&hi al =3C. iat, o list, s&)rt, /i in&omplet, a &elor mai 6olosite programe-

● gaim- mesagerie instant m)ltiproto&ol pentr) 8in)9 Yindows /i %a& &ompatibil &) %H2 ● ● ● ● ●
%essenger =C\ =3C /i m)lte alteleF Cons)lta.i paginile =n6o sa) sait)l Gaim pentr) mai m)lte in6orma.ii. xchat- &lient =3C pentr) sistem)l de 6erestre > B7e:i Gig)ra 1'52 de pe pagina &are )rmea:,C. Dagina program)l)i se a6l, pe Ho)r&eGorge. aM:=- o &lon, a %H2. Eon'ersationD -o$eteD E"Irc /i m)lte altele pentr) s)ita L;E. gnomemeeting- program de 7ideo&on6erin., pentr) 02=> Ba&)m &)nos&)t drept EIigaC. Aa er- plat6orm, de mesagerie instant Apen Ho)r&e &ompatibil, &) =C\ ?=% Mahoo %H2 =3C H%(D /i altele.

15#

,igura 1462. >6Chat

● $si- &lient 4abber &ons)lta.i the DH= fabber Client Zomepage. ● s-2$e- program pentr) &on7orbiri asem,n,toare &elor tele6oni&e 6olosind =nternet)l &) al.i )tili:atori ●
HIype. Cons)lta.i http-EEwww.sIype.&om pentr) mai m)lte in6orma.ii. HIype este grat)it dar n) liber Bdes&hisC. Gi(mo- )n program grat)it Bdar n) liberC de tele6onie pentr) &al&)lator)l d)mnea7oastr, &ons)lta.i http-EEwww.gi:mopro4e&t.&om.

1;.!.+. :er'icii de `tiri
D)nerea pe pi&ioare a )n)i ser7i&i) 0senet impli&, m)lt, e9perien., /i aten.ie la detaliile &on6ig)r,rii a/a &, 7, *ndrept,m &,tre pagina =22 pentr) mai m)lte in6orma.ii. E9ist, &+te7a gr)p)ri de /tiri interesante *n ierarhia compJ &are pot 6i a&&esate 6olosind mai m)lte programe pentr) medi)l te9t sa) gra6i&. %)l.i &lien.i de mail se pot des&)r&a /i &) administrarea gr)p)rilor de /tiri 7eri6i&a.i a/adar program)l propri) sa) &,)ta.i *n sait)l oglind, lo&al programe Apen Ho)r&e &a tin slrnn /i mutt sa) des&,r&a.i %o:illa ori alt &lient gra6i&. ;e4a.&om p,strea:, o arhi7, o t)t)ror gr)p)rilor de /tiri s)s.in)t, de Google. Este )n instr)ment e9&elent at)n&i &+nd a7e.i ne7oie de a4)tor- s)nt 6oarte m)lte /anse &a &ine7a s, se 6i &on6r)ntat &) a&eea/i problem, s, 6i g,sit /i sol).ia iar r,sp)ns)l s, 6ie postat *ntr5)n)l din gr)p)rile de /tiri.

1;.!.0. 5he Domain =ame :2stem .:istemul numelui de domenii/
(oate a&este apli&a.ii a) ne7oie de ser7i&iile ;2H pentr) a potri7i adresele =D &) n)mele ga:delor /i in7ers. 0n ser7er ;2H n) &)noa/te toate adresele de =D din l)me dar l)&rea:, *n re.ea &) alte ser7ere ;2H pe &are le poate &hestiona *n leg,t)r, &) adrese ne&)nos&)te. Cele mai m)lte sisteme 02=> pot r)la named &are este o parte a pa&het)l)i 1=2; B1erIeley =nternet 2ame ;omainC distrib)it de =nternet Ho6tware Consorti)m. Doate l)&ra &a )n ser7i&i) independent de ser7er de n)me pentr) a *mb)n,t,.i a&&es)l la re.ea pe sistemele 8in)9.

15$

Gi/ier)l prin&ipal de &on6ig)rare este *n /et"/re ol*+"onf a&esta determin+nd ordinea *n &are s)nt &onta&tate ;2H5)rile-

%ai

m)lte

in6orma.ii

pot

6i

g,site

*n

paginile

=n6o

ale

named

*n

6i/ier)l

/u r/ hare/do"/!ind>&E*er ion>? /i la pagina Droie&t)l)i 1ind. ;2H ZAY(A a&oper, )tili:area
1=2; &a ser7er ;2H.

1;.!.3. DIC@
;ZCD este the ;ynami& Zost Con6ig)ration Droto&ol BDroto&ol)l de &on6ig)rare dinami&, a ga:deiC &are *nlo&)ie/te grad)al b,tr+n)l oot$ *n mediile mari. Este 6olosit pentr) &ontrolarea parametrilor 7itali de re.ea pre&)m adrese de =D /i ser7erele de n)me ale ga:dei. ;ZCD este &ompatibil retroa&ti7 &) oot$. Dentr) &on6ig)rarea ser7i&i)l)i treb)ie s, &iti.i ZAY(A. Cal&)latoarele &lient &are 6oloses& ;ZCD s)nt &on6ig)rate de reg)l, prin inter6a.a gra6i&, &are &on6ig)rea:, dhc$cd ser7i&i)l &lient ;ZCD. Neri6i&a.i do&)menta.ia sistem)l)i da&, treb)ie s, &on6ig)ra.i &al&)lator)l drept &lient ;ZCD.

1;.!.4. :er'icii de autenti1icare
1;.!.4.1. 5radi_ionale (radi.inal )tili:atorii s)nt a)tenti6i&a.i lo&al 6olosind in6orma.iile sto&ate *n /et"/pa ,d /i /et"/ hado, 6i/iere e9istente pe ori&e sistem. Chiar 6olosind )n ser7i&i) de re.ea pentr) a)tenti6i&are 6i/ierele lo&ale 7or 6i *ntotdea)na pre:ente pentr) a &on6ig)ra &ont)rile sistem)l)i pentr) )tili:area administrati7, pre&)m &ont)rile de root ser7i&iile &are r)lea:, pe an)mite &ont)ri /i &ont)rile &reate pentr) an)mite programe sa) s&op)ri. ?&este 6i/iere s)nt primele &are s)nt e9aminate de &ine7a &are dore/te s, preia &ontrol)l as)pra &al&)lator)l)i d)mnea7oastr, a/a &, asig)ra.i57, &, politi&a permisi)nilor /i a de.in,torilor este stri&t,-

1;.!.4.2. @9M 8in)95)l poate 6olosi D?% a)tenti6i&are pe sistemele 02=>. ?7anta4ele D?%(he Dl)ggable ?)thenti&ation %od)le o metod, 6le9ibil, de

● Doate 6i 6olosit, o s&hem, &om)n, de a)tenti6i&are pentr) o gam, larg, de apli&a.ii. ● D?% poate 6i implementat, pe m)lte apli&a.ii 6,r, a 6i ne&esar, re&ompilarea apli&a.iilor pentr) a r)la ● ●
&) D?%. ?dministratorii /i de:7oltatorii de programe se b)&)r, de a7anta4e &a 6le9ibilitatea /i &ontrol)l a)tenti6i&,rilor. ;e:7oltatorii n) treb)ie s, proie&te:e )n program pentr) o an)mit, s&hem, de a)tenti6i&are. Ei se pot &on&entra pe detaliile program)l)i *n sine.

;ire&tor)l /et"/pam+d &on.ine 6i/ierele de &on6ig)rare ale D?% B*nainte era /et"/pam+"onfC. Gie&are apli&a.ie sa) ser7i&i) are propri)l 6i/ier. Ari&are linie din 6i/ier are patr) elemente-

● Module $Module& auth- asig)r, a)tenti6i&area propri)5:is, Bpoate prin soli&itarea /i 7eri6i&area )nei paroleC
/i stabile/te permisi)nile pre&)m apartenen.a la )n gr)p sa) bilete Lerberos. 15O

 a""ount- 7eri6i&, pentr) a se asig)ra &, a&&es)l este permis pentr) )tili:ator B&ont)l n) a e9pirat )tili:ator)l)i *i este permis s, se a)tenti6i&e la a&el moment al :ilei et&.C.  pa ,ord - 6olosit pentr) &on6ig)rarea parolelor.  e ion- 6olosit d)p, &e )n )tili:ator se a)tenti6i&,. ?&est mod)l e9e&)t, sar&ini adi.ionale de &are este ne7oie pentr) permiterea a&&es)l)i Bde e9empl) montarea dire&tor)l)i personal al )tili:ator)l)i sa) p)nerea la dispo:i.ie a &,s).ei po/taleC. Ardinea *n &are s)nt al,t)rate mod)lele *n a/a 6el *n&+t s, 6ie 6olosite mai m)lte este 6oarte important,. ● :ontrol /lags BBtic ete de controlC- sp)ne D?% &e a&.i)ni s, ini.ie:e *n &a: de e/e& sa) s)&&es. Nalorile pot 6i re@uired re@ui ite uffi"ient sa) optional. ● Module 'at B:alea către modulC- trase)l &,tre mod)l)l &are 7a 6i 6olosit de reg)l, *n /li!/ e"urit5. ● Grguments BGrgumenteC- in6ormaţii pentr) mod)le.
Gi/ierele /et"/ hado, /i /et"/pa

,d s)nt dete&tate a)tomat de D?%.

%ai m)lte in6orma.ii s)nt disponibile *n paginile man ale $am /i pe pagina Droie&t)l 8in)95D?%.

1;.!.4.!. LD9@ 8ightweight ;ire&tory ?&&es Droto&ol este )n sistem &lient5ser7er pentr) a&&esarea )nor dire&toare de ser7i&ii globale sa) lo&ale prin intermedi)l re.elei. De sistemele 8in)9 este 6olosit, implementarea Apen8;?D. =n&l)de sla$d )n ser7i&i) independentF slur$d )n ser7er repli&ator independentF libr,riile &are implementea:, proto&ol)l 8;?D /i o serie de )tilit,.i )nelte /i &lien.i. Drin&ipal)l bene6i&i) al )tili:,rii 8;?D este se&)ri:area an)mitor tip)ri de in6orma.ii *n interior)l organi:a.iei d)mnea7oastr,. ;e e9empl) toate listele de )tili:atori din organi:a.ia d)mnea7oastr, pot 6i integrate *ntr5)n dire&tor 8?D;. ?&est dire&tor poate 6i apelat de toate apli&a.iile pe &are 8?D; le permite /i &are a) ne7oie de a&este in6orma.ii. Dot 6i a&&esate /i de )tili:atorii &are a) ne7oie de in6orma.iile din dire&tor. ?lte bene6i&ii ale 8?D; sa) >.500 8ite in&l)d )/)rin.a *n implementare B&omparat, &) >.500C /i ?ppli&ation Drogramming =nter6a&e B?D=C &eea &e se trad)&e prin 6apt)l &, n)m,r)l apli&a.iilor 8?D; /i por.ile 8?D; 7or &re/te &a n)m,r *n 7iitor. Ca min)s)ri da&, dori.i s, 6olosi.i 8?D; 7e.i a7ea ne7oie de apli&a.ii &are s, 6)n&.ione:e &) a&est ser7i&i) sa) de abilitatea de a 6olosi por.ile 8?D;. Pn timp &e 6olosirea 8?D; se e9tinde n) p)tem sp)ne &, disp)nem de m)lte apli&a.ii pentr) 8in)9 &apabile s, l)&re:e &) a&est ser7i&i). ;e asemenea &) toate &, 8;?D disp)ne de )n an)me &ontrol al a&&es)l)i n) posed, at+t de m)lte 6a&ilit,.i legate de se&)ritate pre&)m >.500. Pntr)&+t 8;?D este )n proto&ol des&his /i &on6ig)rabil poate 6i 6olosit la sto&area ori&,r)i tip de in6orma.ie legat, de str)&t)ra parti&)lar, a )nei organi:a.ii. E9emple &om)ne s)nt ba:ele de date &) adrese de po/t, ele&troni&, a)tenti6i&area *n &ombina.ie &) D?% ba:ele de date &are &on.in n)mere de tele6on /i ba:ele de date &are &on.in 6i/ierele de &on6ig)rare ale sistemelor. Cons)lta.i in6ormaţiile spe&i6i&e sistem)l)i d)mnea7oastr, /i paginile man ale &omen:ilor &are a) leg,t)r, &) a&est ser7i&i) &)m ar 6i lda$modi12 /i lda$search pentr) mai m)lte detalii. %ai m)lte in6orma.ii p)te.i g,si *n 8;?D 8in)9 ZAY(A &are pre:int, instalarea &on6ig)rarea r)larea /i *ntre.inerea )n)i ser7er 8;?D pe sistemele 8in)9. ?)toarea a&estei introd)&eri *n 8in)9 a s&ris /i 8;?D Aperation ZAY(A *n &are s)nt des&rise l)&r)rile de ba:, pe &are treb)ie s, le &)noas&, ori&ine &are are de5a 6a&e &) administrarea operarea /i integrarea ser7i&iilor 8;?D.

1;.%. 8xecutarea la distan_ă a a$lica_iilor
1;.%.1. Introducere
E9ist, mai m)lte mod)ri *n &are pot 6i e9e&)tate &omen:i sa) lansate programe pe &al&)latoare a6late la distan., /i ob.inerea ie/irilor a&estora *n mod te9t sa) gra6i& pe sta.ia d)mnea7oastr, de l)&r). Cone&tarea poate 6i se&)ri:at, sa) n). C) toate &, 7, s6,t)im s, 6olosi.i &one9i)ni se&)ri:ate *n lo& s, 7, 15'

ii retroa&ti7e &) programele 02=>.. Combinat &) )n ser7er > apli&a. *ntre a l)&ra lo&al pe )n &al&)lator /i 6olosirea )n)i &al&)lator a6lat la distan.eoare&e &one9i)nea n) este &riptat. parte este *n&. permiterea )nei leg. pe par&)rs)l a&estei se&.i parola ne&riptat. permi. (elnet pe de alt. ris&)ri ma4ore de se&)ritate.elelor moderne &)m ar 6i r)larea sa) repararea )nor apli&a.t)im s.trimite. 2) este ni&i o di6eren...%.sp)ns)l)i la &ereri de ba:..i He&)re HZell sa) ssh.i)ni. 6olositoare *n mediile re. (ot)/i telnet este 6olosit *n m)lte &a:)ri. 7. s6. pe re. 1.t)ri telnet impli&.2. 6olosit adesea de &.tre administratorii de sisteme sa) re. Nom pre:enta metoda sig)r. a 6i/ierelor /i pentr) administrarea la distan.ii gra6i&e de pe )n alt &al&)lator pot 6i a6i/ate lo&al. a &omen:ilor s)nt mo/tenite din 02=>. &shD rlogin `i telnet Comen:ile rlogin /i rsh pentr) a)tenti6i&area /i e9e&)tarea la distan.. s)nt e9trem de nesig)re dar sint integrate *n ori&e sistem 8in)9 pentr) asig)rarea &ompatibilit. =nternet.rii )n)i ser7er de mail- Neri6i&area )n)i ser7er web din p)n&t de 7edere al r. %ai 4os s)nt &+te7a e9emple *n &are )n ser7er de mail /i )n)l de web s)nt testate pentr) r.ele..sp)ns)riNeri6i&area st.. a programelor la distan.- 1#0 .ea 7om dis&)ta /i )nele apli&a. 6olosi. (elnet este )na din &ele mai p)terni&e )nelte pentr) a&&esarea la distan..ii pra&ti&e ale me&anism)l)i mai 7e&hi Bnese&)ri:atC *ntr)&+t a&estea s)nt *n&. Dentr) e9e&)tarea normal.ii e9oti&e. ..+nd &one9i)ni de ori)nde e9ist. Ele s)nt 6olosite rareori pentr) &.

si *n 3emote appli&ation mini5ZAY(A. terminal na7igator)l d)mnea7oastr. Her7er)l /i &lien. 1.iilor /i a/a mai departe. 6olosind res)rsele de &al&)l a6late la distan. a&&es)l la a6i/a4)l d)mnea7oastr.ii &are soli&it.ii importante din re.i &al&)lator)l)i a6lat la distan..5l 6a&e. pro&ed)r. (oate apli&a. Pn operarea normal.iilor /i programelor.- .ii > pe de alt.C s)nt &lien.?&east. apli&a.rile /i ie/irile 7ia tastat)r. dar res)rsele gra6i&e proprii Bser7er)l > propri)C pentr) a6i/area apli&a.i g.ii > 6a& m)n&a propri)5:is.)p. doar apli&a. Clien.i a/a &. de partea gra6i&. este sig)r. ?st6el de &al&)latoare &are l)&rea:. a6i/a4)l.%.rile /i ie/irile. pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. a6i/a.ie de l)&r) 8in)9 este )n ser7er > pentr) sine &hiar da&.2.i57. a6i/e:e gra6i&a pe &al&)lator)l d)mnea7oastr.ine res)rse ale pro&esor)l)i.!.i5i s. prin &on6ig)rarea 7ariabilei AI$'LAI- . deoare&e n) a treb)it s. pro&ed)r. r)lea:.i de o 7ariant. 6ereastr. pe a&eea/i ma/in.. a ser7er)l)i > B>GreeO# >.i Bde e9empl) Gimp o 6ereastr. r)la. 2at)ra &lientEser7er a sistem)l)i > *l trans6orm.a&. terminal 7a 6i a6i/at.!.ii *n a&est &a: r)lea:. *ntr5)n medi) ideal pentr) e9e&). 6olosi.iile gra6i&e. :istemul > QindoG 1. pentr) a ob.i este s.ia dintre ser7er)l > /i apli&a. &)m am e9pli&at de4a *n Capitol)l $ B&ons)lta. 6a&e. 1.org E9&eed CygwinC instalat &oresp)n:.i telnet pentr) a a6i/a apli&a. /i sp)ne..)p. &) ser7er)l > &are gestionea:. disp)ne.i ai ser7er)l)i >..tor pe &al&)lator)l pe &are dori.ia la distan. ?rhite&t)ra /i sistem)l de operare ale &al&)lator)l)i &lient n) s)nt importante at+t timp &+t 7. &elei de mai 4os *ntr5o 6ereastr. par&)rgerea a&estei etape ori&e apli&a. dori. plea&.i distin&.i He&. de la ipote:a &.%.. dispo:iti7ele de intrareEie/ire *n mod dire&t.1. doar &a ser7er > s)nt n)mite terminale > /i a) 6ost 6oarte pop)lare *n tre&)t.ine datele pe &are le dori. nimeni n) poate &apt)ra a&este in6orma... a apli&a. Ei &om)ni&. Bmedi)l gra6i&C ori&e sta.ii p)te.5)rilor et&. pe )n &al&)lator a6lat la distan. permit s. *n a&east. Este important s. ma)s /i e&ran. parte n) a&&esea:.%.i s. 5elnet `i > .iile pe &are le r)la. ?&east.!. dire&t a6i/a4)l /i este responsabil pentr) toate intr. s)nt &ons)mate p). Her7er)l > doar des&hide 6erestrele prin &are se transmit intr.eoare&e pro&esele s)nt e9e&)tate de 6apt pe &al&)lator)l a6lat la distan.ie pornit.i )n n)me de )tili:ator /iEsa) o parol.. 6)rni:a. a&easta &one&ta. pre&)m &al&)larea 7alorilor r)larea apli&a. pentr) &lien. intr.rile /i ie/irile pentr) &lient)l spe&i6i&at.!. %ai m)lte in6orma.i apli&a. pe ga:da lo&al. similar. terminal de pe &al&)lator)l d)mnea7oastr. Caracteristicile > . Bla ser7er)l > propri)bC prin 6olosirea &omen:ii xhost introd)&+nd o &omand. Her7er)l > &ontrolea:..)p.!C sistem)l > Yindow in&l)de )n ser7er > &are se o&)p.iile de biro) program)l pentr) redarea C..iile &lient ale a&est)ia. la &al&)lator)l a6lat la distan. permite.iilor. prim)l l)&r) pe &are treb)ie s.ea.i )n ser7er 1#1 .i s. Clien. .ii &lient.iile gra6i&e &are r)lea:.i)nea $.

pe 8es intrarea 011-or. re*ntoar&e..i &.. 0tili:ator)l n) treb)ie s..a&.i)nea 10. C+nd 7.ii > 7ariabila de medi) AI$'LAI 6iind &on6ig)rat. sa) pentr) &onsol. &one&ta.i s. de la &al&)lator)l lo&al. 7or 6i &riptate a)tomat. o e9e&)ta.i- Este important s. s)nt terminate /i toate &one9i)nile >11 /i (CDE=D s)nt *n&hise.si *n paginile man sshd.a&.5/i pre:inte identitatea &. 7.i s. &om)ni&a.%.> pe a&estea. Gi/ier)l de &on6ig)rare este dest)l de e9pli&it /i permite *n &on6ig)rarea impli&it.i.. . &one&ta. :uita ::I 1.i He&.ia HHZ treb)ie s.tre partea a6lat.a&..%. Lnaintarea conexiunilor >11 `i 5C@ . la distan.&)t. . Drin a&easta se modi6i&. pe &al&)lator)l a6lat la distan..i introd)&e &omanda pe &are dori.%.. tasta.". &) &ea din 6i/ier)l de &on6ig)rare hd_"onfi# &are poate 6i g.i doar s. de ser7er a&esta e9e&)t.iile la distan. 3e. /i a&east. la o ga:d.i pentr) prima dat. identitate treb)ie s..!.i &e7a pe &al&)lator)l a6lat la distan. 7. 1#2 . Pn &on6ig)rarea standard &one9i)nile > s)nt *naintate a)tomat dar port)ri arbitrare (CDE=D pot 6i de asemenea *naintate 6olosind )n &anal se&)ri:at.i g. stabili. . &e identitatea )tili:ator)l)i a 6ost 7eri6i&at.i ne7oie de a4)tor *l p)te..i la &al&)lator)l d)mnea7oastr. &omanda primit.)p. la &al&)lator /i o6er.iile &omen:i pentr) apli&a.i a)tenti&itatea a&elei ga:de la &are dori. (oate &om)ni&a.si probabil o 7ersi)ne a ApenHHZ implementarea Apen Ho)r&e a proto&ol)l)i HHZ &are asig)r.. De sistemele 8in)9 7e. normal. &. la ga:da indi&at. p)te.%.sit *n &ele mai m)lte &a:)ri *n /et"/ h. &oresp)nd.i g.i la distan. sa) se &one&tea:. at)n&i &+nd &omen:ile sa) &onsola de pe &al&)lator)l a6lat la distan. 7a par&)rge &anal)l &riptat iar &one9i)nea &) ser7er)l > real 7a 6i 6.i UyesV toate &ele trei &ara&tere n) doar UyV. 1.ine.ardin# pe &al&)lator)l . Client)l ssh se &one&tea:. a7e. 7eri6i&a. este &on6ig)rat. )tili:ator)l)i o &onsol.ii se&)ri:ate &riptate *ntre &al&)latoare &are 6oloses& o re.%. /i apoi s.ea nesig)r.. dori. /i a&&eptat. &a a6i/area )nei imagini.int. Hesi)nea este *n&his. &ele mai 6olosite 6a&ilit. 0tili:ator)l treb)ie s.n_ho t &ons)lta. 6i/ier)l 3/+ h/6no..2. ast6el *n&+t ori&e program >11 pornit din &onsol. este tratat. /i )tili:ator)l 6olose/te apli&a. Introducere Cele mai m)lte sisteme 02=> /i 8in)9 )tili:ea:.tre &al&)lator)l a6lat la distan.. a6i/area )nei 6erestre terminal de pe )n &al&)lator a6lat la distan.%.1. &a arg)ment pentr) ssh- 1. &one9i)nea &) ser7er)l > este a)tomat *naintat.. He&)re HZell pentr) a pre7eni ris&)rile de se&)ritate generate de telnet.".. 6olosind ori&are din programele &are s)nt in&l)se *n &ole&.

1..ii %H Yindows /i n) n)maiC sa) E9&eed 6iind ast6el posibil. &) ori&e &al&)lator &are r)lea:. pe &al&)lator)l d)mnea7oastr.*n e9empl)l &are )rmea:.i s.strate *n $).i o apli&a. di6erit. poart. Naloarea pentr) AI$'LAI &on6ig)rat... /i n) pe &al&)lator)l a6lat la distan.%.i &on6ig)rat )n ser7er > pe &al&)lator)l pe &are dori.inti &. (ot)l se 6a&e a)tomat a/a *n&+t at)n&i &+nd tasta.ine identi6i&area t)t)ror ga:delor &are a) 6ost 6olosite.iile &lient >C pentr) *naintarea &one9i)nilor pe &anal)l &riptat. o ba:. .6!.igura 1. din linia de &omand.. *ntr)&+t este )n program mi& *n general instalat pe toate sistemele 8in)9 ideal pentr) ast6el de teste.r de a6i/a4e mai mare de 0. ?&est l)&r) este normal /i apare pentr) &. :er'erul > Dro&ed)ra de mai s)s porne/te de la pre:)m.ME/+ h/6no. sa) prin 6i/ier)l de &on6ig)rare sshd.&on6ig)re:e man)al 7ariabila AI$'LAI. Client)l poate a7ea o arhite&t)r. apli&a. a7e. a6i/a. prin ssh 7a .%.ie de pe &al&)lator)l a6lat la distan. CooIie5)l real de a)tenti6i&are n) este trimis ni&iodat. /i )n alt sistem de operare at+t timp &+t poate r)la )n ser7er > &)m ar 6i Cygwin B&are implementea:. reali:area )nei &one9i)ni la distan.strat *n 6i/ie)l >a)thority de pe ser7er /i 7a 7eri6i&a da&. &)m ni&i )n 6i/ier &ooIie n) este trimis *n &larC.org pentr) &lien.i n)mele )nei apli&a. Pn a&est s&op 7a genera la *nt+mplare )n &ooIie de a)tori:are p. de date &are &on. 6ie&are &one9i)ne *naintat. ::I >11 1orGarding HHZ 7a &on6ig)ra a)tomat /i datele >a)thority de pe &al&)lator)l ser7er..ii gra6i&e este a6i/at..tre &al&)lator)l ser7er dar &) )n n)m..n_ho t a6lat *n 1#! . 9utenti1icarea la ser'er Histem)l &lientEser7er ssh men. Cheile ga:delor s)nt p.!. ssh &rea:. 02=> sa) 8in)9. )n ser7er > prox8 pe &al&)lator)l ser7er B&are r)lea:. 2oi )tili:. a&est &ooIie pe &are5l 7a *nlo&)i &) &el real *n moment)l *n &are &one9i)nea este des&his. &al&)lator)l)i ser7er Bd)p.ine /i 7eri6i&. )n ser7er >. Pnaintarea &one9i)nilor >11 poate 6i &on6ig)rat.m xcloc.ia &.

%. pentr) generarea &heilor de ga:d. 2) e9ist. sto&he:e &heile pri7ate.strat.ile Lon^)eror legate de &opierea se&)ri:at.sat gol &eea &e *nseamn. ni&i o modalitate de a re&)pera o propo:i. n) permit. sig)r. Hpre deosebire de rc$ sc$ 7a &ere parolele sa) propo:i. de a&ea parol.ie de &ontrol Bparol.. *n larg)l d)mnea7oastr. pentr) a pre7eni &a 7re)n (roian s.n. no)..a&. propo:i. 6oloseas&. /i o propo:i.. pentr) sistem.n_ho t este 7eri6i&at a)tomat *n 7ederea &ompar. B&heile ga:dei treb)ie s.ie de &ontrolC sa) poate &on. 1. /i &on7erte/te &heile de a)tenti6i&are pentr) ssh. ?&est program generea:. &omand.. ga:de a6late la distan. este ad. )n 6i/ier *n &are s. *ntr5)n 6i/ier &) a&ela/i n)me dar &) termina.ie de &ontrol. 1. &. pub.%. a)tomat *n 6i/ier)l )tili:ator)l)i. sc$ 6olose/te ssh pentr) trans6er)l de date )tili:ea:. Pn mod normal ori&e )tili:ator &are dore/te s. /i )tili:atori pentr) a indi&a 6apt)l &. asem. la )n moment dat ssh emite )n a7ertisment /i de:a&ti7ea:. treb)ie s.H? pentr) proto&ol)l HHZ 7ersi)nea 2. Cheia p)bli&.toare G(D )tili:a. genera. la distan. standarde ridi&ate de se&)ritate sshd poate 6i &on6ig)rat s. Cheile de autenti1icare Comanda ssh6-e2gen generea:. . a)tenti6i&area prin parol. o &opia. n) aib.i o &heie no). este p. Pn pl)s 6i/ier)l /et"/ h/ h_6no. se 6oloseas&. Doate genera &hei 3H? pentr) 6olosirea &) proto&ol)l HHZ 7ersi)nea 1 /i &hei 3H? sa) ..R Pn&er&a.i paginile =n6o pentr) mai m)lte in6orma. HHZ &) a)tenti6i&are 3H? sa) .ror &hei a) 6ost s&himbate sa) n) s)nt &)nos&)te.ine )n /ir de o l)ngime arbitrar.%. ?lt s&op al a&est)i me&anism este pre7enirea ata&)rilor man5in5the middle &are pot 6i 6olosite la s&)rt&ir&)itarea &ript.%.tre a&ea ga:d.ii despre ga:d. a&eea/i se&)ritate &a ssh.i s1t$- Co$ii securi(ate sau inter1e_e gra1ice . ele s)nt &er)te pentr) a)tenti6i&are- Ari&e n)me de 6i/ier poate &on. 6olosi. 6i/ier)l este destinat &opierii de peE&.rii..i mai des o inter6a..C pierd)t.rii &) ga:dele &)nos&)te. &opierea *n &a:)l a do). Cole&.i &apabilit. Cons)lta.ia de &ontrol poate 6i l. Ari&e ga:d.a&.ia HHZ in&l)de &omanda sc$ &a alternati7. &heile /i soli&it..5@ 2) 7. &omand. ..i D)tty. 1#" .dire&tor)l personal al )tili:ator)l)i.i *n &heia p)bli&. C+mp)l pentr) propo:i..i. Pn pl)s administrator)l de sistem poate )tili:a a&east. &one&tarea la &al&)latoarele ale &. pentr) a genera &hei de a)tenti6i&are *n $). Este permis. sa) instala. *n medi)l liniei de &omand. ea n) e9ist. Co$ierea securi(ată la distan_ă.%.)gat. sa) )itat.ia . . Pn mediile &are ne&esit.ii.a&. Drogram)l soli&it. administrea:.ME/+ h/identit5 id_d a sa) id_r a. /i s. sim.iile de &ontrol da&. a&eea/i a)tenti6i&are /i asig)r. a&east. m.ine spe&i6i&a. a &omen:ii 6olosite e9tensi7 *n tre&)t rc$ &+nd e9ista doar rsh. identitatea )nei ga:de se s&himb.i *n&.&ar odat.H? r)lea:. propo:i..ia de &ontrol este pierd)t.).

prietenii Bsa) /e6iiC &) mod)l Upe tot e&ran)lV di7ersele tip)ri ale aspe&t)l)i tastat)rii /i mod)l single appli&ation identi&e &) &ele din implementarea original. H)rprinde.ia de l)&r) &)rent. r)la.ionarea )neltelor liniei de &omand. D)te.ie de administrator)l spa..ri /i *n alte 6i/iere de &on6ig)rare.ii.. Comanda man rdesItop 7.rdesItop.ii 02=>.ionalit. mai m)lte in6orma. 7. >. (oate in6orma.%.. r)le:e. permite a6i/area programelor 8in)9 pe &lien.i rel)a l)&r)l de la alt &al&)lator din p)n&t)l *n &are a. a6i/a.i g. ● ● ● ● 1. da&. modi6i&a.toarele &ara&teristi&i 6a& &a N2C s. &ale prin &are p)te... Este di7i:ibil.iBusrB>11&+B inB>Qin. Cygwin 1ash tasta.i de e9empl) s.0.%.exe -JuerK numele_calculatorului_dumnea.+. Pn 6)n&.i) de l)&r) poate 6i a6i/at pe mai m)lte &al&)latoare.i &on6ig)ra. sa) este repornit toate apli&a.n &are primi. at+t ser7erele &+t /i &lien. de a permite 6)n&.&orespondent. deran4a.i r.".i 7or 6i terminate.iile de &are a7e.E sa) alt)lC pot 6i ne&esare modi6i&.i)l)i de l)&r) *n *ntregime p)te.i la http-EEwww.mas.ia > Gont Her7er B>GHC pentr) permiterea a&est)i tip de &one9i)ne . de l)&r) BGnome L. pe &are le r)la. . n) a7e.r. @rotocolul rdes-to$ Dentr) a permite administrarea &al&)latoarelor &are r)lea:..i ie/irea pe )n spa. instalare poate r)la de pe o dis&het. Nom st)dia &heile HHZ prin e9er&i.ii. %ai m)lte in6orma..ia > . p)te. Droto&ol)l este 6olosit de an)mite prod)se %i&roso6t in&l)si7 Yindows 2( (erminal Her7er Yindows 2000 Her7er Yindows >D /i Yindows 200! Her7er. "=C N2C sa) Nirt)al 2etworI Comp)ting este de 6apt )n sistem de a6i/are la distan.si *n paginile man ale N2C Bman ." 6. &are permite 7i:)ali:area )n)i spa.rile &omer&iale- ● 2) este sto&at nimi& pe &al&)lator)l pe &are se a6i/ea:... %H Yindows distrib).i p. s.i %H Yord pe )n sistem Yindows 2( /i s.iile re&ente de 8in)9 integrea:.i)nea 10.i )n ser7er > pe )n &al&)lator /i a&esta *nghea. r)l+nd pe ori&e a&&ept. 6)n&. este ne7oie.DC &are este implementat *n &lient)l rdes-to$.i57.i) de l)&r) 8in)9 pe sistemele %H Yindows prin )tili:area la distan.nc.ii a/a &. Dagina de =nternet a proie&t)l)i o g. o6er.i Yindows.iewer/ sa) pe sait)l N2C. Este mi& /i simpl) n) ne&esit..).isplay %anager B>.site *n paginile man sa) =n6o.oastră_sau_() Cone9i)nea este respins. C) N2C a&estea 7or &ontin)a s.i )n e&ran de a)tenti6i&are pe &al&)lator)l a6lat la distan.orgE.i) de l)&r) BdesItop en7ironmentC n) doar pe &al&)lator)l lo&al &i ori)nde pe =nternet pe o mare 7arietate de sisteme /i arhite&t)ri in&l)si7 %H Yindows /i &+te7a distrib). /i in7ers adi&.%C /i posibil &on6ig)ra.i a mai edita 6i/iere de &on6ig)rare.p)te.iile la distan. 6ie di6erit de )n ser7er > normal sa) de implement.ionea:.si..ii p)te. Este liber /i grat)it.r.i) de l)&r) 8in)9.i ne7oie de a6i/area spa....iilor gra6i&e spe&i6i&e 02=>5)l)i poate 6i 6olosit la a6i/area )n)i spa. Pn a6ar. C) &lient)l fa7a este independent de plat6orma 6olosit.si sta. 1#5 . 1.i )tili:a HHZ *n Cygwin e9a&t *n mod)l pre:entat *n He&. N2C asig)r. /i a apli&a.. 3emote . C+nd r)la.%.ile 02=> pe sistemele %H Yindows.i ne7oie pot 6i g. (reb)ie s. N2C este probabil &ea mai )/oar. a ser7er)l)i >. *n &on6ig)rarea impli&it. m)lte din 6)n&. Pntr5o &onsol. C2gGin Cygwin asig)r.a&. 1. 0rm.i)l)i d)mnea7oastr.i a7ea &one9i)ni > pe &al&)lator)l d)mnea7oastr.)n spa.esItop Droto&ol B3. /i 7.

.i sa) ignoran.).i &a e&hipamentele d)mnea7oastr.i sistem)l de 6ie&are dat. 7.i toate ser7i&iile &are a) leg. 2) 7. n) 6ie disponibile pentr) &one9i)nile e9terioare. r. n) re&)noa/te.2. empiri&. *ntreba. >11 pe &al&)latoarele ser7er.m o list. n) 6ie ne&esar. r)le:e &i 7eri6i&a. 1. 7oieC *n a&ti7it. n) dori. &+te7a &hestii logi&e de ba:.i l)a pentr) *nt. 6ie 6olosite pe =nternet. 1## . n)m.i s)pra7eghea mai )/or medi)l sistem)l)i. 7orbim despre )n sistem ba:at pe 02=> sa) ori&are alt)l. 2) permite.i 7i&tima )n)i ata&R H)nte. n) e9ist. pre:ent. legat.).i s)nt mai degrab.i &a a&este l)&r)ri s..i in&riminate penalR Nre. )rm. tem. sa) la ser7i&i) *ntr5)n medi) &) )n grad mai mare de se&)ri:are. a) 6ost s&rise e9traordinar de m)lte l)&r.r. n) e9ist.i s..R 2oi pres)p)nem &.i disp)s s. 2) 6olosi..i )n &al&)lator a&as.ii. la sistem. :ecuritate 1. s. H)nt *ns. 2) permite.i 2GH /i 2=H pe =nternet de:a&ti7a.e asemenea an)mite ser7i&ii n) treb)ie neap. &+nd s)nte. este men. a&este &onsidera. 6ie 6olosite de alt&ine7aR N. /i pe &e port)ri (CD 6olosind &omanda netstat- 8)&r)ri pe &are treb)ie s.i )n ser7er de mail.s)rile pe &are le p)te.ri /i n) ne 6a&em )n s&op *n sine din dis&)tarea *n detali) a s)bie&t)l)i se&)rit. =n6orma. N. ba:a.i B6. le e7ita.ine ser7i&ii.in)t la minim p)te..t)r. sp)ne &.sp)nde.ii se apli&.ii sistem)l)i d)mnea7oastr..i.i G(D de&+t da&. Pntreb. &) a&estea pe &al&)latoarele independente.rile la &are treb)ie s.i &are s)nt ser7i&iile &are as&)lt. 7.1.rat s. este soli&itat )n ser7i&i) G(D.. Pn &a:)rile *n &are ser7i&iile n) pot 6i oprite pentr) re.i- ● ● ● ● ● ● ● exec rlogin /i rsh /i telnet pentr) a n) p)ne la *ndem+na ata&atorilor di7erse oport)nit.ii pe larg p)te.i ris&)l pierderii &one9i)nii la =nternetR Nre. /i *n &a:)l d)mnea7oastr. :er'iciile H&op)l nostr) este r)larea a &+t mai p). .i poate da&.i s. pe a&east.a&. &are 6olosi. a7e. prin &are )n )tili:ator no7i&e &hiar poate ob. %H Yindows n) a7e.i pe &e ar trebui s.r)l port)rilor &are s)nt des&hise pentr) l)mea e9terioar. *n&er&a.i )n ser7i&i) an)me s)nt m)lte /anse &a a&est ser7i&i) s..i date personale sa) alt 6el de date importante pentr) d)mnea7oastr. n) s)nte. A metod.1.i.i &a ele s. da&.ea de7in posibile tot 6el)l de agresi)ni 6ie &. C)noa/tem &.i s.).rirea se&)rit.a&. 2) r)la. realitate a/a &.toarele- ● ● ● ● ● ● Nre. . pierde.i lp da&. reinstala. parti&ipa. de7in.i %(? da&. ni&i o imprimant.R Nre. &) m.ea &al&)latoare &are r)lea:.i ne7oie de Hamba. as)ma.ine )n sistem mai sig)r deoare&e ma4oritatea intr):i)nilor s)nt posibile din &a):a )tili:atorilor negli4en.i g.ea)a lo&al.i &ontrol)l as)pra sistem)l)i d)mnea7oastr. *n re.si *n 8in)9 He&)rity ZAY(A. Introducere =mediat &e )n &al&)lator este &one&tat la o re. .

1#$ .. din filtrele de pac ete &are pot &.dite pe Ureg)liV &are s)nt )tili:ate pentr) de6inirea a &eea &e este permis a intra /iEsa) ie/i dintr5)n sistem dat sa) re. instalare este &. Pn pl)s a&este )nelte de.5l 6a&e. &) xinetd pentr) a 6)rni:a n)mele ga:dei /i &ontrol)l a&&es)l)i pe ba:a adresei de =D.a pentr) 6irewall5)l 8in)95)l)i B*n )ltima 7reme se 6olose/te Girestarter &a inter6a.i B/i este 7alabil pentr) ori&e 6el de sistem de operareC d)p.). Ce este un 1ireGall? Pn se&.● . administrarea 6irewall5)l)i este o sar&in.site la pagina proie&t)l)i 2et6ilterEiptables.ii /i n) la ni7el)l re.ine sa) este *n leg.). Neri6i&a. &a o barier.rare este &onstit)it. treb)ie permis.ea treb)ie s.ea.in)t)l a&estora. sp)ne &e este *n interior)l )n)i pa&het dar poate sp)ne /i da&. %ai m)lte in6orma.doar &one9i)nea dintre biro)l d)mnea7oastr.. *ntrer)perea ser7i&iilor &are n) 7.ie pentr) 8in)9.in posibilit. asig)ra &. 6ie din &e *n &e mai atra&ti7. prote&ti7.ireGall6uri `i $oliticile de acces 1. 6)n&. a&t)ali:are. noi re&omand+nd)57.. ?n)mite a&t)ali:. /ire"all este )n termen 7ag &are poate desemna ori&e l)&r) &are se &omport..ie de &on. de dispo:iti7e /i programe. *n alt mod. 1. &one9i)nile la ni7el de apli&a.C.i &+te7a l)&r)ri despre a&esta.rilor. apoi s)nt e9aminate 6i/ierele de &on6ig)rare hot. 5C@ Gra$$ers (CD wrapping5)l asig)r.). *n general a&elea/i re:)ltate &a 6iltrarea pa&hetelor dar l)&rea:. 1.i ser7i&iile permise pentr) a red)&e la minim n)m.. Cel mai *nt+lnit este pa&het)l 2et6ilter &are &on.i ser7i&iile prin &omanda ch-con1ig s&ript)rile de ini.. a&est wrapper este )tili:at /i ser7i&i)l operea:.)tarea a&t)ali:.ionalitate.iltrele de $achete Drima linie de ap. He 6olose/te de reg)l.!. pa&het)l apar. Girewall5)rile s)nt &l.i toate pa&hetele pe &are le )tili:a.i Breg)latC.)ta *n interior)l pa&hetelor =D d)p.ar apare /i posibilitatea &a a&t)ali:.. Hhoreline Girewall sa) pe s&)rt Hhorewall este inter6a. 0n b)n e9empl) este &a:)l *n &are l)&ra. .ri de se&)ritate s.ii pot 6i g. a&east. 1.ie a a&estora in&l):+nd o s)m. Girewall poate 6i at+t )n sistem dedi&at &+t /i o apli&a. Apri.iri din Ierenelele noi este &apabilitatea stateful inspection &are n) doar &.1. pentr) i$ta les sa) &hiar mai re&ent )6wn. *ntre noi /i l)mea e9terioar.iile pe &are le prote4ea:.rii &a 6irewall a )n)i sistem 8in)9.i a&as. genera.r)l &one9i)nilor ne&esare. /i &al&)lator)l de a&as.&al&)lator)l &are se &one&tea:.2.iona. 9ctuali(a_i regulat ?bilitatea de a se adapta rapid la )n medi) *n s&himbare este &eea &e 6a&e &a 8in)95)l s. gra6i&. 1. Controlea:. inter:i&erea &one9i)nile &) &elelalte &al&)latoare de pe =nternet.)..)..%.)p. . sa) e9istent.ie &are asig)r. a&easta a&t)ali:a. *n general =nternet)l.%.i de administrare a a)tenti6i&..ri pot &ere 6i/iere noi de &on6ig)rare *n a&est &a: 6i/ierele 7e&hi 6iind *nlo&)ite. . restri&. am ad)s 7orba despre posibilitatea &on6ig)r. Pn&er&area de reali:are a )nei &one9i)ni este a&&eptat. .elei. din a7anta4e.iali:are sa) prin editarea 6i/ierelor de &on6ig)rare BxCinetd.%. pentr) administrator)l de re..i do&)menta.. s)nt ne&esare treb)ie s.t.. 0na din &ele mai notabile *mb)n. separat de apli&a.rilor )/or de &on6ig)rat /i s)nt a&&esibile *n )tili:are. .!. &)noa/te. C) toate &.o).%. 6ie disponibile &hiar *n moment)l *n &are instala.i o 7ersi)ne no)5no).)p. .t. &) o &one9i)ne no).ine &omen:ile pentr) i$ta les 6iltr)l de pa&hete de no). n) are de )nde /ti &.r+nd)5se ast6el a&&eptarea sa) respingerea &ererii de &one&tare. &are ia) o de&i:ie *n 6)n&.ia pentr) a 7. tot)l merge bine /i d)p.i)nea pre&edent. prim)l l)&r) pe &are treb)ie s.t)r. a/a &. Doate 6i o &ombina.

i57. Gi/ierele )rm.ine a&&es la &ont)l de root 7a determina o modi6i&are )nde7a *n sistem. printr5)n sistem &are anali:ea:. )n ni7el *n pl)s de &ontrol. tra6i&)l &are tre&e prin 6irewall Bn) s&annere de port)ri la &are port)rile rea&. Mai multe s1aturi =at.&om 6)rni:ea:. limitat.i determinarea 4)rnali:.e:7oltatorii 02=> a) n. . %)lt mai bine din p)n&t de 7edere al se&)rit.i la pre7enirea pag)belor dar &el p).i e7ent)al s.ete&tarea intr):i)nilor *n re.ri sa) ad.ea este reali:at.ea)a din spatele ser7er)l)i pro9y a&&esea:. Daginile man &are tratea:.)giri 6i/ierelor de sistem. reali:area a&esteia.). a&estea s)nt *n esen. s)nt Hamba > Yindow 1ind ?pa&he /i C0DH.+.. g+ndi..rii doar a e7enimentelor anormale. . &al&)latoare indi7id)ale. o ba:. pri7ilegii spe&iale &eea &e 7. intermediari 6a&e &a ele s. do). &+te7a l)&r)ri bine de .r)i do&)menta.. /i e9emple pe &are le p)te. &ree:e 6i/iere 4)rnal mari a/a &.t)r.). Gi/ierele 4)rnal ar treb)i 7eri6i&ate reg)lat man)al sa) a)tomat.tr)nde *n sistem /i ar ob. 1.i)ne &a administrator d)p. E9emple la *ndem+n.ri ale &one9i)nilor dire&te prin intermedi)l )n)i 6irewall /i s.i &omanda su6 sa) a)tenti6i&a.+.si.toare &on. Use 6a&e &e7aV. Yhitehats. .in do&)menta.i *n Girewall ZAY(A sa) pe sait)l H^)id.tr)ndere *n des6. Pn a&est din )rm. .. semnale:e toate amenin. ● ?&&es)l dire&t &a root este *ntotdea)na peri&)los /i permite erori )mane a/a &. &omportament)l 6ie&. re.ele /i &ele &are prote4ea:. 1. de date des&his.. &) se&)ritatea./)rare sa) s. E9ist. . a)tenti6i&a. apar.)tarea modi6i&.H de ba:.).i &are monitori:ea:. dete&te:e o p.rilor ap. tot 6el)l de a&ti7it. apela. /i ho t +den5. sistem)l de 6i/iere *n &.r)te. de intrare sa) pentr) a lansa )n ata& as)pra alt&)i7aF *n ambele &a:)ri se ad)& modi6i&.in s)nte.. Detectarea intru(iunilor =ntr)sion .%. se &on6ig)re:e mod)l *n &are re. Girewall5)rile /i alte mi4loa&e de &ontrol al a&&es)l)i tind s.H. *n&er&a. @rox2 Her7erele pro9y pot *ndeplini m)lte sar&ini n) toate a7+nd leg.i`ierele Aurnal %ai m)lt de&+t ori&e alt&e7a stil)l 02=> prin &are se &onsemnea:.).s&o&it a&)m mai bine de do).. 1. la &are dori.ri &are n) ar treb)i s.rirea se&)rit.rile &are a) tre&)t prin 6irewall. s)rprind. 1./u r/ hare/do"/t"p_. 6i/ierele de &ontrol al a&&es)l)i ba:at pe ga:de o6er. &e7a n) este *n ordine. tip)ri =. 6olosi. o perioad.. o6er.i st)dia. &. *n &ombina. Neri6i&a.%. doar prin ele *nsele ser7erele pro9y asig)r. 7.e obi&ei este prim)l l)&r) pe &are l5ar 6a&e )n intr)s pentr) a p)tea 6olosi apoi o poart. Pn &a:)l =.i &a administrator da&. &are se 1#O ..%.ionea:. d)p. =nternet)l.i treab.si. s)nt )n indi&i) &.tr)ndere re)/it.e reg)l.).i.ii g.r)i ser7i&i) *n parte.i pe sait)l (ripwire Apen Ho)r&e Dro4e&t.in)t minte- ● 2) 7. ?n)mite sisteme in&l)d pa&het)l de monitori:are a sistem)l)i tri$Gire a &. 7. 6ie )n nod *n &are s. 1. s6. %ai m)lte in6orma.ie o g. Doate s.&ele &are prote4ea:.i a7erti:at din 7reme as)pra problemei.i *n an)mite tip)ri de 6i/iere ne &on6irm.. se implemente:e politi&i de &ontrol al a&&es)l)i de limit.%. 9ccesarea a$lica_iilor indi'iduale ?n)mite ser7i&ii pot a7ea propriile metode de &ontrol al a&&es)l)i.:e&i de ani su pentr) *nt.). pe )n &ont separat de administrator &+nd este ne7oie.ete&tion Hystem BHistem)l pentr) dete&tarea intr):i)nilorC este proie&tat s..t)im s. Gi/ierele de sistem &are a) s)6erit s&himb..?&&es)l este &ontrolat prin 6i/ierele ho t +allo.i &e 6i/iere de &on6ig)rare di&tea:.ie &) )n 6iltr) de pa&hete /i &+teodat. n) a7e.rapper >& E*er ion>/? /i /u r/ hare/do"/t"p. o a&ti7itate de p. de a&. =ntr)sion dete&tion ara&h2=. Ari&ine ar p. Hnort este )n e9empl) de ast6el de progarm Apen Ho)r&e.)..ii.ii este 6olosirea &omen:ii sudo pentr) e9e&)tarea a&elor &omen:i &are ne&esit. &a: este prea t+r:i) s. .C.ia s)plimentar.ar 6apt)l &.H5)rilor &are p)n a&&ent)l pe ga:de s)nt 6olosite )tilit.

i &.i a6laR =at. 3esta)ra.iona.i res)rsele sistem)l)i prin 6olosirea Juota sa)E/i ulimit.a&.i57. 7.i ser7i&iile de &are a7e.i port)rile obi/n)ite &)nos&)te de ha&Ieri.i ne7oie de a&easta.i parole noi. Cons)marea ine9pli&abil.i &opii de sig)ran. este posibil ● ● ● ● ● ● 7eri6i&a.imii de band.ii sistem)l)i. din no) la =nternet. a6la.i s. 1.i de sistem B&omen:i obi/n)iteC &are se &omport.i s)rsa programelor noi l)a.). Pn&er&a. se&)ritatea.a&. C)noa/te.i57. 6ie &ompromis pentr) a 7.ele s)nt a6i/ate *n mod)ri neobi/n)ite.i *n ordinea de mai 4os- ● .i reg)lile 6irewall5)l)i /i politi&ile de a&&es.ie printr5)n ser7i&i) de po/t. ● Pn&er&a.i sistem)l.. Gi/iere raport alterate sa) lips.ri stranii *n 6i/ierele &are p. 3einstala. parola reg)lat.i &al&)lator)l de la re.i despre mod)l *n &are 75a 6ost &ompromis.i ser7i&iile &are n) 7. Gi/iere temporare neidenti6i&ate.i *n serios parolele. ?&t)ali:a.. =nter6e.. 3)la. 1#' . &e1acerea de $e urma unei intru(iuni De s&)rt 6i. 8imita. se *nt+mpl..i5le dintr5)n lo& sa) sait de *n&redere. 6. %esa4ele pentr) root treb)ie li7rate sa) m.ea. ele&troni&.i &almi.e&one&ta. ● Ga&e. o 7reme p)te. =nstit)t)l H?2H 7.i a&este date &) datele p.i57. . .). 9m 1ost 'ictima unui atac? C)m p)te. H&himba. doar se&)ri:area &al&)lator)l)i &i /i se&)ri:area parolelor d)mnea7oastr. &e7a ai)rea.i sistem)l.&ar &itite de &... o6er.● ● ● ● ● ● ● ● ● re7ine a)tomat la medi)l normal de l)&r). s)nt ne&esare 7eri6i&a. 6olosi.)p.i ne7oie pe port)ri aleatorii *n lo& s.blo&a.strea:. &) e7enimente &are ar treb)i s. E7ita. asig)ra de integritatea a&estora. =ntr. He&)ritate n) *nseamn.0. 3ee9amina. strani).... 6olosi.i s. n) &. Golosi.3. 0tilit. mai m)lte s6at)ri sortate *n 6)n&. Neri6i&a. dea de g+ndit- ● ● ● ● ● ● ● ● ● Dort)ri misterioase des&hise pro&ese &i)date. 8)a. Golosi.tre )n sistem a)tomat. 1. .i &hiar sim.i parole &riptate. %odi6i&.tre o persoan..i pa&hetele noi *nainte de instalare.i *ntotdea)na HHZ sa) HH8. a&ti7itatea Bistori&)lC &onsolei. Cone&ta.i sistem)l.ie de distrib). 6olosi. Bliste de mailC.strate drept &opii de sig)ran. sistem)l.i telnet G(D /i &lien.&)te *nainte &a sistem)l s.. a l.ri nea/teptate ale 6i/ierelor de &on6ig)rare.i datele 6olosind &opiile de sig)ran.i o &one9i)ne la =nternet temporar. *n&hide.ea. &omportament &i)dat al ser7i&i)l)i de raportare a a&ti7it. ?poi a&.i5o imediat &e n) mai a7e.i &+t de m)lte p)te. ale 6i/ierelor datelor importante &e n) .ii de e5mail pre&)m /i alte programe &lient &are trimit parole *n &lar pe re.in de sistem. o list. Drobleme de a)tenti6i&are. Neri6i&a.

a introd)&e adresa de =D tot timp)lR C)m p)te.&omR 1$0 .ii de re.. e9e&)tarea la distan.t.ea ale 02=>5)l)i s)nt pre:ente *n ori&e distrib). a a&t)ali:.elelor.sp)ns &.0. 8in)95)l este alegerea ideal. pres)p)nem &. /i la *ndem+n.iile &are asig)r..ea 6.tre alt &al&)lator. 8xerci_ii 1.ea *n &a:)l sta.ele se 6a&e prin apli&area 6re&7ent. Comen(i noi în Ca$itolul 1.adresa de =D r)t. &hei de a)tenti6i&are pentr) He&)re HZell.r. de l)&r). H)bie&t)l se&)rit.tre /i de la )n alt &al&)lator. Generea:. ?6i/ea:..rirea se&)rit.tre alte &al&)latoare. &) alt &al&)lator...62. :umar 8in)95)l este &on&ep)t spe&ial pentr) a l)&ra *n re. 6i/ierele &. 8in)95)l este ren)mit &a plat6orm. n)meroase ser7i&ii de =nternet n)m.. &) alt &al&)lator.iile despre re.2H.5a elul 1. a programelor.i 6a&e pentr) a a&&esa )n &al&)lator din re. ?6i/ea:. Cone9i)ne se&)ri:at. ?pli&a. ?6i/ea:. Copiere se&)ri:at.ii despre &al&)latoarele din re..ii despre adresa de =D.i) de l)&r) %H Yindows pe sistemele 8in)9. Ce p)te.ie. )n spa. Lernel)l a&est)i sistem de operare integrea:. ?rat..1. a&estea &ele mai m)lte distrib).ea.ii o6er.K &e_elistica Comanda 1t$ host i1con1ig i$ netstat $ing rdes-to$ route sc$ s1t$ ssh ssh6-e2gen telnet Ghois xclocxhost Ln_elesul comen(ii (rans6er. pentr) )tili:area &a 6irewall o sol).i sto&a permanent in6orma. pentr) testarea )nei &one9i)ni la distan.ea.rilor /i prin 6olosirea b)n)l)i5sim.elisti&. stabil. n) este disponibil ni&i )n .iei d)mnea7oastr. proto&oalele 6olosite *n mod obi/n)it dar /i )nele din &ele mai spe&i6i&e. in6orma. domeni)l redhat.rile ● ● ● n)mele ser7erelor de domenii. dar poate 6i 6olosit *n alte &+te7a 6)n&.ii a 6ost atins *n trea&. a 6i/ierelor de la /i &. in6orma.tre alt &al&)lator Bnese&)ri:atC. ?6i/ea:. 1.ie ie6tin.ii despre r)tare /i statisti&i de re. ?6i/ea:.ea &)m ar 6i ro)tere /i ser7ere pro9y.ii despre adresa de =D. Dre&)m 02=>5)l p)te. Pnt. de &ontrol al a&&es)l)i pentr) > Yindow. o tre&ere *n re7ist.i 6olosi /i administra )n sistem 8in)9 de la distan. 3eali:ea:. a4)t. trace$athBtraceroute ?6i/ea:. in6orma. )nelte &are 7.0.ii )nei re.+.r)l programelor disponibile pe =nternet 6iind )ria/.i in6orma. 0nealt. Ab.tre alt &al&)lator. =at.ii despre )n n)me de domeni). a )nor &omen:i legate de re. Generalită_i des$re re_elistică ● ?6i/a. De l+ng.iile ser7er)l)i pro9y pentr) )n na7igator *n mod)l te9t &)m ar 6i lin-sR Ce n)me de ser7er operea:. 0neltele standard de re.ine in6orma. pe &are r)lea:. (rimite &ereri de r.1.ea. o &one9i)ne nese&)ri:at. la instalarea /i administrarea re. in6orma. pa&hetele &. in6orma. de 6i/iere &.ie > Yindow ideal.. r)ta pe &are o )rmea:. (ransmitere se&)ri:at. 6olosind )na din sol). H.iile legate de r)tare..

7.!.b ● Con6ig)ra.. repetiti7.i )n mesa4 de po/t.C de pe &al&)lator)l d)mnea7oastr.i &a User7er pentr) &opii de sig)ran.2.e la sta. r)la. 6olosind s1t$. p)tea &one&ta la )n alt &al&)lator 6.● (rimite.ie gra6i&. ?rhi7a. a&&ept. Cont)rile de &are a7e. reaminteas&.a&. 6olosind ssh despa&heta. &ont)l)i d)mnea7oastr. /i pe &ea de root de asemenea.i 7edea &ine s5a &one&tat la &al&)lator)l d)mnea7oastr.i &opia de sig)ran. s&himba.. &are s.0.i )n 6i/ier *napoi la &al&)lator)l d)mnea7oastr.i o list. la distan.i o &one9i)ne se&)ri:at.i 7eri6i&a da&. de )tili:ator /i parol. ele&troni&. Conexiuni la distan_ă ● .. /i trimite. Ce ser7i&ii a. ● C)m p)te. a a7ea ne7oie de o parol. Golosi. metode de ● ● trimitere /i de &itire. ● H.V )tili:+nd sc$. 1. lo&al.i a&t)ali:.pe e&ran)l )n)i alt &al&)lator.e &e a.i primitR Cal&)lator)l d)mnea7oastr.i5o.r.i o sar&in.i &heile HHZ pentr) a 7. )n ser7er webR .. a dire&tor)l)i d)mnea7oastr.i57.i s.i )n ser7er web. &) toate port)rile des&hise B&are as&)lt.i o &opie de re:er7.i /i &omprima.i datele *nainte de trans6erb Cone&ta. personal *n dire&tor)l E7arEtemp al &el)ilalt &al&)lator pe &are5l 6olosi. Pn&er&a.i do). n) 6a&e. s..0.ia d)mnea7oastr. 1$1 . l5a.i 6i/ierele 4)rnalb 1.rile disponibile. r)lea:.. &)m ar 6i xcloc. de l)&r) a6i/a.i o apli&a.. ● Ga&e.i program)l nc1t$ pentr) a)tenti6i&area &) n)mele d)mnea7oastr.i de:a&ti7aR . :ecuritate ● Ga&e. 7. Neri6i&a.i parola de )tili:ator *n 6ie&are l)n.i ne7oie treb)ie &on6ig)rate.R ● Crea.R Cal&)lator)l d)mnea7oastr. C)m p)te. pres)p)nem &. &one9i)ni G(D anonimeR C)m 6olosi.i 6a&e a&est l)&r)R ● =nstala. dpri.

Ca$itolul 11. :unet `i 'ideo
?&est &apitol tratea:, )rm,toarele Bpe s&)rt *ntr)&+t domeni)l a)dio /i 7ideo este 6oarte largC-

     

Con6ig)rarea pl,&ii de s)net 3edarea C;5)rilor &opierea C;5)rilor 3edarea 6i/ierelor de m):i&, Control)l 7ol)m)l)i Nideo /i tele7i:i)ne Pnregistrare de s)net

11.1. Generalită_i des$re domeniul audio
11.1.1. Instalare
;e reg)l, sistem)l are instalate dri7ere Bmod)le de n)&le)C a)dio iar &on6ig)rarea a 6ost 6,&)t, la moment)l instal,rii. ;a&, dori.i s, 7, s&himba.i e&hipament)l a)dio &ele mai m)lte sisteme asig)r, )nelte &are 7, permit instalarea /i &on6ig)rarea 6,r, probleme a a&est)i tip de dispo:iti7e. Cele mai re&ente pl,&i de s)net &) &apabilit,.i pl)g5and5play ar treb)i s, 6ie re&)nos&)te a)tomat. ;a&, a):i.i mostrele de s)net &are s)nt redate pe par&)rs)l instal,rii ap,sa.i AL /i tot)l 7a 6i &on6ig)rat a)tomat. ;a&, pla&a de s)net n) este dete&tat, a)tomat 7a 6i pre:entat, o list, &are &on.ine tip)rile de pl,&i de s)net /iEsa) propriet,.ile a&estora din &are p)te.i alege. ;)p, a&eea treb)ie s, 6)rni:a.i port)l =EA &ore&t &on6ig)r,rile =3\ /i ;%?. =n6orma.ii despre a&este &on6ig)r,ri g,si.i *n do&)menta.ia pl,&ii de s)net. ;a&, 6olosi.i )n sistem d)al5boot &are in&l)de /i %H Yindows p)te.i g,si in6orma.iile *n Dano)l de &ontrol al a&est)i sistem de operare. Dacă detectarea automată a $lăcii de sunet e`uea(ă ;a&, pla&a de s)net n) este re&)nos&)t, impli&it de sistem treb)ie s, apela.i la alte tehni&i. ?&estea s)nt des&rise *n 8in)9 Ho)nd ZAY(A.

11.1.2. Dri'ere `i arhitecturi
E9ist, *n general do), tip)ri de arhite&t)r, de s)net- mai 7e&hi)l Apen Ho)nd Hystem sa) AHH &are merge &) ori&e sistem ba:at pe 02=> /i mai no)l ?d7an&ed 8in)9 Ho)nd ?rhite&t)re sa) ?8H? &are l)&rea:, mai bine &) 8in)95)l d)p, &)m s)gerea:, /i n)mele. ?8H? in&l)de mai m)lte 6a&ilit,.i /i permite de:7oltarea mai rapid, a dri7erelor. 2e 7om a9a pe sistem)l ?8H?. ?proape toate pro&esoarele a)dio mai des 6olosite l)&rea:, &) ?8H?. ;oar an)mite sol).ii pro6esionale din segment)l de 7+r6 /i an)mite pl,&i de s)net de:7oltate de 6abri&an.i &are re6):, s, p)n, la dispo:i.ie do&)menta.ia pro&esoarelor pe &are le )tili:ea:, n) s)nt &ompatibile. A tre&ere *n re7ist, a dispo:iti7elor pentr) &are e9ist, s)port poate 6i g,sit, pe sait)l ?8H? la http-EEwww.alsa5pro4e&t.orgEalsa5do&E inde9.phpR7endorc?llkmatri9. Con6ig)rarea sistemelor instalate &) ?8H? se 6a&e prin )nealta alsacon1. Pn pl)s an)mite distrib).ii asig)r, )nelte proprii pentr) &on6ig)rarea pl,&ii de s)netF a&estea pot integra at+t &alea mai 7e&he &+t /i pe &ea no), pentr) administrarea dispo:iti7elor de s)net.

11.2. &edarea sunetului `i a 1i`ierelor 'ideo
11.2.1. &edarea `i co$ierea CD6urilor
Da&het)l cdp este in&l)s *n aproape ori&e distrib).ie /i asig)r, cd$ sa) cd$la2 )n player C; *n mod)l te9t. ?dministratorii de e&ran in&l)d o )nealt, gra6i&, &)m ar 6i gnome6cd player *n Gnome &are poate 6i pornit, din meni)l gra6i&. (reb)ie s, *n.elege.i di6eren.a dintre )n C; a)dio /i )n)l &are &on.ine date. 2) treb)ie s, monta.i *n sistem)l de 6i/iere )n C; a)dio pentr) a5l as&)lta. ?sta deoare&e datele de pe ast6el de C;5)ri n) s)nt 1$2

6i/iere de sistem proprii 8in)95)l)iF ele s)nt a&&esate /i trimise pe &anal)l de ie/ire a)dio dire&t 6olosind )n program de redare pentr) C;5)ri a)dio. ;a&, 7orbim despre )n C; &are &on.ine 6i/iere +mpD treb)ie &a s, monta.i a&est C; *n sistem)l de 6i/iere apoi s, )tili:a.i )n)l din programele pe &are le 7om dis&)ta mai 4os pentr) a reda m):i&a *nregistrat, pe a&est dis&. ?m dis&)tat *n He&.i)nea $.5.5 despre montarea C;5)rilor *n sistem)l de 6i/iere. 0nealta cd$aranoia din pa&het)l &) a&ela/i n)me &ite/te 6ormat)l a)dio dire&t de pe C; &a date 6,r, &on7ersie analog /i s&rie datele *ntr5)n 6i/ier sa) le li7rea:, *ntr5)n alt 6ormat dintre &are mai 6olosit este +,a,. Cele mai m)lte distrib).ii in&l)d di6erite )nelte de &on7ersie a 6ormatelor de e9empl) *n . mpD sa) p)n la dispo:i.ie pa&hete de programe pe =nternet pentr) a&este sar&ini. Droie&t)l G20 6)rni:ea:, &+te7a playere programe pentr) redarea C;5)rilor e9tragere de 6i/iere a)dio /i )nelte de &on7ersie a 6ormatelor pre&)m /i administratori de ba:e de date pentr) 6i/ierele a)dioF &ons)lta.i Gree Ho6tware ?)dio He&tion pentr) in6orma.ii detaliate. Crearea de C;5)ri a)dio se 6a&e mai )/or printre m)lte altele &) )nealta -audiocreator din s)ita L;E. =n6orma.ii &lare s)nt &on.in)te de L;E Zelp Center BCentr)l de a4)tor L;EC. H&rierea C;5)rilor a 6ost tratat, *n He&.i)nea '.2.2.

11.2.2. &edarea 1i`ierelor audio
11.2.2.1. ,i`ierele .m$! Gormat)l +mpD este &itit de sistemele 8in)9. Cele mai m)lte distrib).ii in&l)d n)meroase programe &are pot reda a&este 6i/iere. Drintre m)lte altele >%%H pre:entat *n imaginea de mai 4os este mai apre&iat *n parte datorit, aspe&t)l)i asem,n,tor &) program)l Yinamp din Yindows.
,igura 1161. @rogramul de redare a 1i`ierelor mu(icale >MM:

Goarte )tili:ate s)nt /i apli&a.ia L;E ?maroI &are &+/tig, &onstant pop)laritate /i %Dlayer &are *n pl)s poate reda 6i/iere 7ideo. &estric_ii ?n)mite distrib).ii n) permit redarea 6i/ierelor %D! 6,r, modi6i&area &on6ig)ra.iei din &a):a restri&.iilor de li&en.iere a 6ormat)l)i %D!. Na 6i ne7oie de instalarea )nor programe *n pl)s pentr) a re)/i redarea a&est)i 6ormat. o Este /i &a:)l distrib).iei 0b)nt) &are *n instalarea standard n) red, a&est 6ormat. (reb)ie s, a&ti7a.i arhi7ele de programe )ni7erse /i m)lti7erse pentr) a instala pa&hetele adi.ionale )b)nt)5restri&ted5 e9tras &are se o&)p, printre altele /i de redarea 6ormat)l)i +mpD. Ne.i a7ea ne7oie /i de pa&hete adi.ionale pentr) redarea ;N;5)rilor. ;e men.ionat &, *n 7arianta Liwi8in)9 )n 0b)nt) &on&ep)t pentr) 3om+nia /i 0ngaria a&este 6ormate s)nt s)portate *n instalarea standardn.t..o Pn mod)l te9t 6olosi.i &omanda m$la2er-

1$!

11.2.2.2. 9lte 1ormate ;is&)tarea t)t)ror 6ormatelor a)dio /i a mod)l)i de redare pentr) a&estea ne plasea:, din&olo de s&op)l a&est)i ghid. N, pre:ent,m doar o tre&ere Bin&omplet,C *n re7ist, a &elor mai 6olosite programe de redare /i administrare a 6i/ierelor a)dio-

● Agg Norbis- 6ormat a)dio liber- &ons)lta.i dire&tor)l a)dio G20 pentr) )nelte 5 a&estea pot 6i de4a
in&l)se *n distrib).ia d)mnea7oastr,. Gormat)l a 6ost de:7oltat deoare&e 6ormat)l %D! a de7enit proprietar. o;e men.ionat &, Agg este s)perior at+t din p)n&t de 7edere al &omprim,rii &+t /i al nat)rale.ii s)net)l)i redatF din p,&ate p).in 6olositn.t..o 3eal a)dio /i 7ideo- real$la2 de la 3eal2etworIs. Ho> sa) Ho)nd e>&hange- de 6apt )n &on7ertor de 6ormate &are este in&l)s *n program)l $la2. 3ed, .waw .ogg /i alte 6ormate in&l)si7 &ele binare br)te. Dlaymidi- )n player midi &ons)lta.i dire&tor)l G20. ?lsaDlayer- in&l)s *n proie&t)l ?d7an&ed 8in)9 Ho)nd ?rhite&t)re &ons)lta.i sait)l ?lsaDlayer. m$la2er- red, pra&ti& ori&e in&l)si7 6i/iere mp!. %ai m)lte in6orma.ii g,si.i pe sait)l %DlayerZ\. hx$la2er- integrea:, s)port pentr) 6i/ierele 3eal?)dio /i 3ealNideo mp! mp"a)dio Glash waw /i altele &ons)lta.i Zeli9;2? Bn) toate &omponentele de mai s)s ale a&est)i program s)nt libereC. rh2thm ox- &onstr)it pe &adr)l GHtreamer poate reda ori&e 6ormat &ompatibil &) a&esta din )rm, &are pretinde &, red, tot &ons)lta.i sait)rile 3hythmbo9 /i GHtreamer.

● ● ● ● ● ● ●

Neri6i&a.i do&)menta.ia sistem)l)i /i paginile man ale programelor &are 7, interesea:, pentr) e9pli&a.ii detaliate despre mod)l a&estora de 6olosin.,. =u am aceste a$lica_ii instalate $e sistemul meuC %)lte din apli&a.iile /i )neltele dis&)tate *n se&.i)nea de mai s)s s)nt programe op.ionale. E9ist, a/adar posibiliatea &a ast6el de apli&a.ii s, n) 6ie pre:ente *n sistem)l d)mnea7oastr, d)p, instalarea impli&it, dar s)nt disponibile pentr) distrib).ia aleas, &a pa&hete adi.ionale. He poate *nt+mpla *ns, /i &a )n)l din programele men.ionate mai s)s s, n) 6ie disponibil pentr) distrib).ia d)mnea7oastr,. Pn a&est &a: des&,r&a.i program)l de pe =nternet.

11.2.2.!. Controlul 'olumului aumix /i alsamixer s)nt do), )nelte des 6olosite pentr) &ontrol)l 7ol)m)l)i. Golosi.i tastele s,ge.i pentr) na7igarea prin &+mp)rile disponibile. alsamixer disp)ne de o inter6a., gra6i&, pentr) meni)l Gnome sa) prin &omanda gnome6alsamixer. 0nealta -mix 6a&e a&ela/i l)&r) *n L;E. 1$"

&eilal. sa) alte 6i/iere a)dio aminti. /i . (a$$ing. n) 7.i)ne.i de &eea &e se red. Dlayba&I ZAY(A /i des&rie di7ersele instr)mente disponibile pentr) redarea 6ilmelor pe sistemele &are a) )nitate .i a&ela/i medi).player pentr) 6ilme al 8in)95)l)i.i la dispo:i. &edarea 'ideoD redare 1lux `i tele'i(iune H)nt disponibile mai m)lte instr)mente- ● ● ● ● ● ● ● ● xine.)gire bine7enit.i s.o alternati7. 8D./ti de &alitate *n lo&)l &elor &are s)nt introd)se *n pa7ilion)l )re&hii pentr) a n) distrage pe &ei &) &are *mp. &on6ig)r.5)ri a)dio NC.i &i7ili:at *n spe&ial a&olo )nde se l)&rea:. 6ie 6oarte 4os. 11. mod)l de instalare pentr) )nit.si &) sig)ran.E a ogle.N.i Zeli9. Dentr) 7i:ionarea programelor (N p)te. Este o ad. a):i. 3e. sa) 7o&e. totem. p)rta. n) s)nt disponibile *n instalarea impli&it.i alege din programele )rm..red. des&. hx$la2. He n)me/te .program pentr) tele7i:i)ne spe&i6i& Gnome. 7eri6i&a. apli&a.de la 3eal2etworIs.r. as&)lta.2.. 6i/iere 7ideo /i a)dio C.rile prin alsamixer sa) inter6a. 2) )ita.i m):i&. real$la2. m$la2er.eles /i altele- ● t'time. &a mi&ro6on)l s.. -a11eine.i 6olosi arecord *n linia de &omand. &. o-le.iei d)mnea7oastr. 6ie *n&his sa) 7ol)m)l a&est)ia s. Ceea &e 75am pre:entat mai s)s este )n test pe &are5l p)te.N.i g. Pn&er&a. a&east.iilor intera&ti7 &) telete9t)l mod 6ilm /i m)lte ● ● altele.r&a. Lnregistrarea ?7e. .N.i 7o&ea 7eri6i&a.player .player 7ideo liber.i 6a&e *nainte de testarea apli&a.ie )n do&)ment &are &ompletea:. ZAY(A &are e9pli&. toate &ode&)rile ne&esare pentr) redarea di6eritelor 6ormate 7ideo.ie dest)le )nelte pentr) *nregistrarea de m):i&.E.program pentr) (N spe&i6i& >11.ine. )n)l din a&este instr)mente *n meni)l gra6i&. ?desea se *nt+mpl.rile de s)net.i oameni n) s)nt interesa.7ersi)nea L.. Na treb)i s.i &.i )/or re6a&e &on6ig)r. 1$5 .i da&..ia a primit semnal)l CtrlHC. pentr) 3eal &ons)lta.player media pentr) L.iilor &are a) ne7oie de 7o&e &)m ar 6i Noi&e o7er =D BNo=DC. la .ile .N..=ndi6erent de maniera *n &are alege.toare e9ist+nd bine*n..2?. Ne. 3eda.i s.!.i &ode&)rile w!2 /iEsa) libd7d&ss. &.i *n&er&a -rec iar din Gnome 5 gnome6sound6recorder.i57.i.i &. xaGt'.a&. ogle. .!. mi&ro6on)l este a&ti7at. a p)s la dispo:i. Dentr) *nregistrare de 7o&e p)te. 11. se&.N.i s.E p)te. Golosi. 7.. distrib).)n program 6oarte b)n &) administrator al sta.N.i *nregistrarea prin &omanda $la2.i57.- U=nterr)ptV *nseamn.a gra6i&. pe &al&)lator)l d)mnea7oastr..in L. D)te. pentr) 7ol)m spe&i6i&.

i alo&at )n n)me de )tili:ator /i o parol. &are aminte/te de &ea a mesageriilor instantanee /i >58ite 7ersi)nea grat)it. larg.este de a/teptat s.i *n m. ?&este ne7oi s)nt imp)se de &ode&)rile 6olosite de apli&a.1. 7. Ce 'ă tre uie? 11.i de )n mi&ro6on *n&orporat *n &al&)lator)l d)mnea7oastr.i57.ii n) 6oloses& &riptarea a/a &.. . a6la.i57. n) poate *nlo&)i s)b ni&i o 6orm. 11.i re)/i e6e&t)area )nei ast6el de &on7orbiri. pe 0H1 *ntr)&+t 6)n&.an)mite apli&a.i *n spatele )n)i 6irewall &are 6olose/te 2etworI ?dress (ranslation B2?(C e9ist.i ne7oie de )n 6)rni:or &are s. 11. este a&eea &.2.i do&)menta. 6i. Her7i&ii de tele6onie n)mai pe =nternet s)nt o6erite de HIype H=D 1roIer Google.a&. Drintre &ele mai &)nos&)te apli&a. n) 6)n&. .iile ne&esare n) e9ist. @artea de ser'er Pn prim)l r+nd a7e. s)nte.rii pe =nternet de e9empl) at)n&i &+nd 7. pentr) a)tenti6i&area la ser7i&i). 6olosirea )n)i asemenea program ridi&.ii p)tem en)mera HIype &) o inter6a.ie &. n)meroase semne de *ntrebare legate de ni7el)l de se&)ritate al sistem)l)i d)mnea7oastr. Pn timp &e e9ist.ti.a&.. ele n) s)nt libere. la =nternet n) 7e.i *n re.%. %area di6eren. a >(en so6tphone &are arat. . &one9i)ni de ori)nde ast6el &. 1'2.in la apel)rile de )rgen. g+ndi.e spe&iale dar pentr) moment a&est l)&r) n) este )n standard. sa) )n alt pre6i9 de s)bnet &are n) poate 6i r)tat. 5ele1onie Internet 11.ine re:)ltate mai b)ne da&.%.ea dedi&at.ii. n)meroase apli&a. 6olosi.i a&hi:i..ea)a &ompaniei /i adresa =D *n&epe &) 10. 6olosi.ii s)nt optimi:ate pentr) &ons)marea )nei l.1. pentr) transmisia de 7o&e.. . C) alte &)7inte.i 6)rni:ori lo&ali &are o6er. a7e.i de o &one9i)ne dire&t.Gi:mo 8inphone Gnome%eeting /i LDhone.H=Dphone Nonage 8ingo ?A8(otaltalI /i m)l.2. C) toate &.i pre&a).i deoare&e este dest)l de )/or &a &ine7a s. &el p). permite p. datele s)nt p)rtate pe o re.ional. 5 g+ndi. . doar adresa =D a 6irewall5)l)i n) /i pe &ea a &al&)lator)l)i &eea &e d)&e la imposibilitatea r)t.i )n set dedi&at mo&ro6on5&. mai mi&i *n timp &e altele pot soli&ita &one9i)ni de band.2.imi de band.a&.imea de band.i serios la se&)ritate &iti.ionea:. &) )re&hea. &a )n tele6on mobil.i /i &.ia re. Histem)l n) este de *n&redere poate 6i *n&et sa) s. a&este programe s)nt disponibile grat)it /i s)nt 6olosite pe s&ar. )n ni7el de :gomot de 6ond dest)l de ridi&at a/a &. o re. aib.i a7ea probleme pres)p)n+nd &. n) p)te.i depind de &on6ig)ra.i la &e ser7er s.i ob.ele pot 6i &one&tate tot)/i *n &ir&)mstan.iile pe &are le 6olosi.ia &are *nso.ea &) s&op)ri generale =nternet)l &ontrar tele6oniei &lasi&e &are )tili:ea:.2. C) toate &. a/a n)mit)l User7i&i) tele6oni& integralV.i s)na pe &ine7a &are disp)ne de o linie tele6oni&. 7.. 7.a&estea 6oloses& proto&oale proprietare /iEsa) s)nt disponibile doar *n pa&hete binare n) *n 6ormat &od s)rs.e asemenea l. re.11. dori. disp)ne.i )n set &are l)&rea:.i alsamixer pentr) &on6ig)rarea intr. &one&ta. a&esta este )n laptop 7e.i )n ser7er propri) aple&a.. 6)rni:orii */i ia) pre&a). Cele mai m)lte apli&a.a&. 7. Her7i&i)l o6erit poate integra /i tele6onia tradi. 6a&e.e/te &lient)l d)mnea7oastr.r. Golosi. s&himbe 6l)9)ri de date B7o&eC pe re.i s. *n spe&ial da&. larg.i al. ni&i o garan. trag. independent de dispo:iti7ele a)dio e9istente pe &al&)lator. 7e.ione:e *ntr)&+t este 7i:ibil.ii pentr) tot 6el)l de s&op)ri at+t libere &+t /i proprietare *n domeni)l tele6oniei =nternet n) s5a) *nregistrat progrese spe&ta&)loase. %en.ional. poate 6i )n 6a&tor de blo&a4.elei.ion.s)r. .. de&ide.. as)pra ?sterisI. &lasi&.%.1#O. @artea de client De partea de &lient apli&a. o6ere a&est ser7i&i). tele6onia &on7en. Drograme No=D grat)ite /i libere s)nt.ilor s.m &+. poate 6i grat)it sa) n).i )n 6irewall treb)ie &on6ig)rat s.ie. s)nte.a&. pl.a&.. s. posibilitatea &a an)mite ser7i&ii s.%.. permit. /ti.i7a ast6el de 6)rni:ori. 8chi$amente Chiar da&.iona. ?&est l)&r) depinde tot)/i de proto&ol)l )tili:at de apli&a. Pn pl)s da&.rilor /i ie/irilor pentr) 1$# . .%. No=D.ea. Cele do). disp)ne./ti. este posibil 7a treb)i s.i )n abonament pentr) a&est l)&r). Ce este? (ele6onia =nternet sa) alt6el sp)s Noi&e o7er =D BNo=DC ori tele6onia digital.

=nter6a.i )n ni7el de s)net &are 7. &. pre6erin. s)nt a&operite de 8in)9. de s6+r/it a/a &.a gra6i&. E9trage pistele a)dio de pe )n C. 2.a Gnome pentr) redarea C.). Neri6i&a..i pano)l de &on6ig)rare a s)net)l)i. pre:ent. A mare 7arietate de dispo:iti7e pre&)m pl.i s. D)te. Pnregistrea:.E pentr) &rearea C.N. . L.i5le. !. *nregistra. a)dio.i o )nitate . de s)net.a&. din Gnome pentr) ?8H?.r.r.i )n partener de &on7ersa.i &a ni7el)l de intrare a s)net)l)i s. s. l)mea *n&ear&.i5l.r. .5)rilor a)dio. :umar Dlat6orma G20E8in)9 integrea:. =nter6a.in meni)l Gnome sa) L.i pano)l de &on6ig)rare potri7it. 11. #.. %i9er a)dio. 1$$ . /i . bo9ele sa) set)l de &.i propria 7o&e.i &omen:ile arecord /i a$la2 pentr) *nregistrare /i redare de s)net. 8ista apli&a.m o list. a liniei de &omand. total &apa&it. )n C.7oip5in6o.a L. gnome6sound6recorder =nter6a. C. *n &re/tere e9traordinar de rapid.i )n program No=D Bprobabil 7a treb)i s.E pentr) a4)st. 8o&ali:a. a7e. o mostr. sistem)l de s)net ?8H?. 5.i.i )n mi&ro6on *n&er&a. ?sig)ra.orgE.a&.ni7el)rile de s)net d)p. de s)net.i s.N. de o pia. instala. ?4)stea:. Nol)ntari din toat. Comen(i noi în Ca$itolul 11K 9udio Comanda alsacon1 alsamixer arecord aumix cd$ cd$aranoia cd$la2 gnome6alsamixer gnome6cd -audiocreator -mix -rec m$la2er $la2 Ln_elesul comen(ii Con6ig)rea:.+.iilor este pra&ti& 6. . /i reda. Dlayer m)ltimedia 0nealt.toare *n &on7ersa.E des&hide. 8xerci_ii 1. tr)n&hiat. a)dio.i m)ltimedia. . a7e.a Gnome pentr) *nregistrare de s)net. =nter6a. =ntrod)&e.rile de s)net. pentr) redarea mostrelor de s)net./ti s)nt &one&tate la sistem /i stabili. 7. ni7el)rile de ie/ire a s)net)l)i pentr) dri7er)l ?8H?. n) 6ie prea mare deoare&e 7a ad)&e ton)ri *nalte s)p.. a)dio.i as&)lta )n post de radio de pe =nternetR $. ?pli&a.i )n sistem &ompatibil ?8H? alege..5)rilor a)dio.E pentr) *nregistr. =nter6a. /i )n 6ilm pe )n ast6el de dis& *n&er&a. pla&e.ele d)mnea7oastr. 7.a L.a&.i 6i/ierele de s)net din sistem)l d)mnea7oastr. 11.i57.ie /i &on6ig)ra.i sa) 7a trans6era :gomot)l de 6)ndal.i *n&er&a s. p)te. a)dio /i reda. 6olosi. )n C.i mai *nt+i )n)lC. &) noi &omen:i limit+nd)5ne la &omen:ile a)dio generale5a elul 1161.i )n C.5l reda.)ta. =nter6a.&i de s)net t75t)nere mi&ro6oane playere C.iile No=D se b)&)r.iile &) &eilal. a7e. 3ed. do&)mente:e stadi)l a&t)al la http-EEwww. . ".in linia de &omand.. 3ed.

> QindoG p ]Gnome 0serKs G)ide] de the Gnome Comm)nity i0ni7erse.ra.0 .a7id (ansley ?ddison Yesley D)blishing Company =H12 0201#$"$2# p ]0ni9 C Hhell Gield G)ide] de Gail /i Da)l ?nderson Drenti&e Zall =H12 01!'!$"#O> 9. Hams =H12 0#$2!2!1#O 1$O . Linux în general p ]8in)9 in a 2)tshell] de Ellen Hie7er fessi&a D.] de 2i&olai 8ang6eldt \)e =H12 0$O'$22$!' p ]=mplementing 8.2H and 1=2. 8ditoare p ]8earning the Ni Editor] de 8inda 8amb /i ?rnold 3obbins AK3eilly 0L =H12 15#5'2"2## p ]G20 Ema&s %an)al] de 3i&hard %.alheimer 8ar La)6man AK3eilly 0L =H12 15#5'2"#'> p ]8in)9 0nleashed] de (im DarIer 1ill 1all .1.i o distrib). =H12 0$#"5"#'2' p ](he Con&ise G)ide to >GreeO# 6or 8in)9] de ?ron ZHiao \)e =H12 0$O'$21O21 p ](he 2ew >GreeO#] de 1ill 1all Drima D)blishing =H12 0$#15!1521 p ]1eginning G(Lg and Gnome] de Deter Yright Yro9 Dress =H12 1O#100!O11 p ]L. a )nor l)&r. Căr_i 1olositoare 9. =H12 05'51!2251 p ]L.Lo&han and Datri&I Z.1.a7e 2ash Z)ngry %inds =n&.ebra Cameron 1ill 3osenblatt /i Eri& 3aymond AK3eilly 0L =H12 15#5'2152# p ]Derl CooIbooI] de (om Christiansen /i 2athan (orIington AK3eilly 0L =H12 15#5'22"!! 9.2.2H and 1=2.a7id Ditts Hams =H12 0#$2!1#OO' p ]Yhen Mo) CanKt Gind Mo)r Hystem ?dministrator] de 8inda %)i AK3eilly 0L =H12 15#5'210"# p ?t)n&i &+nd &)mp. =H12 05'5100!!! p ]8earning G20 Ema&s] de .1. Za&Iman Htephen Hpainho)r Htephen Giggins AK3eilly 0L =H12 05'#000251 p ]3)nning 8in)9] de %att Yelsh %atthias Lalle .Com =n&. 9.a7id Hweet and %atthias Ettri&h Hams D)blishing =H12 0#$2!1O'11 p ]G(LgEGnome ?ppli&ation . 3i&hard Hte7ens ?ddison5Yesley Dro6essional Comp)ting Heries =H12 052015#!!"#5' p ]. 9. o6erim o tre&ere *n re7ist. &e_ele p ](CDE=D =ll)strated Nol)me =.?D dire&tory ser7i&es] de (im Zowes /i &o.Htallman i0ni7erse.1. Console p ]0ni9 Hhell Drogramming] de Htephen G.] de Da)l ?lbit: Cri&Iet 8i) %iIe 8o)Iides /i .eborah 3)ssell AK3eilly J ?sso&iates =H12 05'#0015O" p ](he Con&ise G)ide to .Com =n&.ri /i sait)ri 6olositoare.?D] de %arI Yil&o9 Yro9 Dress =H12 1O#1002211 p ]0nderstanding and deploying 8.).E 1ible] de .e7elopment] de Za7o& Dennington 2ew 3iders D)blishing =H12 0$!5$00$OO 9.1.1.%.1.(he Droto&ols] de Y.9$$endix 9.e7elopment] de .Yood Hams D)blishing =H12 0#$2"O""O> p ]8earning the 1ash Hhell] de Cameron 2ewham /i 1ill 3osenblatt AK3eilly 0L =H12 15#5'2!"$2 p ](he Complete 8in)9 Hhell Drogramming (raining Co)rse] by Ellie \)igley /i H&ott ZawIins Drenti&e Zall D(3 =H12 01!0"0#$#$ p ]8in)9 and 0ni9 Hhell Drogramming] de .E 2.!. De aiciD încotro? N.ie a&easta 7a &on.ine /i )n man)al dest)l de bine p)s la p)n&t.

6ind a 8in)9 that goes with yo)r style.ii di7erse despre iptables. a s)rselor a&t)ali:. p 7=m homepage 1$' .8in)9 pentr) arhite&t)ra ?lpha Bde e9empl) . p 8in)9\)estions.&om.ianna J Le7in %)llet AK3eilly 0L =H12 05'#00012> 9.2./tiri :ilni&e.ghid)ri pentr) instalarea /i r)larea 8in)95)l)i pe laptop)ri D.1.2. p %andri7a p 0b)nt) .rilor gr)p)rilor de /tiri &are in&l)de &omp.ine in6orma.&om.?5)ri tele6oane mobile et&. :aituri utile 9.Email Dro&essing and Giltering] de Geo66 %)lligan ?ddison Yesley D)blishing Company =H12 0201!$'5$0 p ]%anaging =%?D] de .8in)9 pe %=DH Bde e9empl) HG= =ndyC.&on.org. p ApenHHZ.ebian p ()rbo8in)9 p Hla&Iware p H)HE p 8in)9=HA.iile pagini man ZAY(A G?\. p Hamba. p .E. p G20.pre:entarea 6a&ilit..ie programe pentr) des&.oreilly.!.i despre administrarea sistemelor 8in)9 /i a re.Apen8. p 8in)9 Z\.programe noi arhi7e de programe. p %I8in)9. p DAH=>.elelor Derl fa7a. Gi/iere de &on6ig)rare pentr) di7erse modele.rilor /i do&)menta. p Hlashdot.arhi7.iile. p Zome o6 the Apen8.i nimi&. p ApenA66i&e. p .2.2.istroYat&h.ZAY(A G?\ ghid)ri .iile despre program)l G20 de manip)lare a imaginilor. &) %H A66i&e.)tare spe&iali:at..ie. p Google 6or 8in)9. p Lnoppi9.igital YorIstationC.5)ri &) imagini pentr) toate distrib). instala. de biro) &ompatibil.r&at m)lte altele. p L. de 3edZat.2.. In1orma_ii generale p (he 8in)9 do&)mentation pro4e&t.os.?D ser7erE&lientE)tilit.i nimi&. &e1erin_e s$eci1ice di'erselor arhitecturi p ?lpha8in)9. p http-EEwww.org..G20 /i programe G20.toate pa&hetele 3D%. n) treb)ie s.r.sait)l o6i&ial Gnome. p 8in)9 on the 3oad.8in)9 pentr) ?pple . p Ho)r&eGorge.2.ie &are r)lea:. de pe C.distrib).toate do&)menta. p Hait)l o6i&ial G=%D . 9..esItop.sait)l He&)re HZell.ser7i&i) de parta4are 6i/iere /i imprimante &) sistemele %H Yindows.?D Dro4e&t. p 2et6ilter. n) treb)ie s. de pe C.iilor pentr) di6eritele 7ersi)ni ale Iernel)l)i 8in)9.men. Distri u_ii p (he Gedora Dro4e&t.. p 3D% Gind.net.i G?\ /i do&)menta.%.ie &are r)lea:.ine o ba:.6or)m)ri do&)menta.distrib). p Hendmail Zomepage. p Google Gro)ps.. p 8in)95%=DH.C..)n motor de &.ilor Hendmail &are in&l)de e9emple de &on6ig)rare.toate in6orma. instala. 9. 9. @rograme p Greshmeat. p .lin)9.sistem de operare de:7oltat de o &om)nitate spri4init.sait)l pentr) de:7oltarea programelor Apen Ho)r&e.&.standard)l. p Gnome. a post.p ]Hendmail] de 1rian Costales /i Eri& ?llman AK3eilly 0L =H12 15#5'22220 p ]3emo7ing the Hpam . de date &omplet.s)it.sait)l L .

ii. @re(entarea comen(ilor D<:BLinux Comen(i D<: ZcomandăY B? cd chdir cls co$2 date del dir echo edit exit 1c 1ind 1ormat mem m-dir more mo'e ren time Comen(i Linux man ZcomandăY sau comandă 66 hel$ cd $Gd clear c$ date rm ls echo 'im . op.AH /i e&hi7alent)l a&estora pentr) 8in)9. 5a elul F61.9$$endix F. Ca )n mi4lo& s)plimentar de orientare pentr) noii 7eni. Comen:ile proprii 8in)95)l)i a) de reg)l. interesea:. Comen(i D<: 'ersus comen(i Linux Nom pre:enta &omen:ile . *n Yindows tabel)l de mai 4os listea:.AH /i e&hi7alent)l a&estora *n 8in)9. Citi. &omen:i %H5.i paginile man sa) =n6o ale &omen:ilor &are 7.i *n 8in)9 dar &are a) e9perien. pentr) mai m)lte in6orma.sau alt editor/ exit di11 gre$ m-e21s sau m1ormat 1ree m-dir more sau chiar less m' m' date 1O0 .i)ni n)meroase..

e9pansi)neC Citea:. o &onsol.acilită_ile consolei N.tor Golosi. E9e&)t.i e9ist. H&himb. a 6a&ilit. arg)mentele E9e&)t.ial.ie de tip.ilor &om)ne t)t)ror &onsolelor &+t /i a &elor spe&i6i&e *n 6)n&.acilită_i comune tuturor consolelor Comandă > >> < << j J F d R _` BC aa KK KK KK X h7ar hh h0 hn hd k bg breaI &d &ontin)e e&ho e7al e9e& 6g 4obs Iill newgrp shi6t Ln_elesul comen(ii 3edire&. *n ori&e &onsol.ionali 1O1 .ia )n)i program ?6i/ea:.ionea:. . =.r.. no). Contea:. n B&) n de la 0 la 'C (oate arg)mentele &a simple &)7inte Pn&epe &omentari)l E9e&).ionea:. sar&inile a&ti7e %)tare *ntr5)n gr)p no) H&himb. *n prim plan ?rat.5)l pro&es)l)i 2)mele &omen:ii ?rg)ment)l nr.1. 5a elul C61..m o tre&ere *n re7ist. &ontrol)l sar&inilor.ionea:. ie/irea ?da)g. C.toarele 6a&ilit. H)bstit)ie ie/irea &omen:ii &)prinse *ntre &ara&tere Citare par. Comen:ile stop s)spend 4obs bg /i 6g s)nt disponibile n)mai pentr) sistemele &are integrea:.i 7aloare pentr) 7ariabil. dire&tor)l 3eia e9e&). &ara&ter)l )rm. ie/irea E7al)ea:.. )n sing)r &ara&ter din n)mele 6i/ier)l)i Gie&are &ara&ter &)prins *ntre parante:e drepte &ontea: E9e&)t. *n s)b&onsol.9$$endix C. parametrii po:i. pro&ese *n 6)ndal Comen:i separate *n a&eea/i linie Gie&are &ara&ter din n)mele 6i/ier)l)i &ontea:. la 6i/ier 3edire&.acilită_i comune 0rm. Bpermite 7ariabile /i e9pansi)ni ale &omen:ilor Citare *n *ntregime B6. intrarea 3edire&. ie/irea 3)lea:. sar&inile a&ti7e Htopea:. . pre:ent.ie *n 6)ndal Da):. . intrarea Cone9ea:.

stop s)spend time )masI )nset wait H)spend.file 1O2 $Sar#* $ tatu 2)m.ii ?/teapt.. *n prim plan Cronometrea:.comandă/ [ . C. stdo)t /i stderr &.file $S $T $U $& source file sa) . )n ser7i&i) &are r)lea:..ea:.ire&tor)l personal Himbol)l dire&tor)l)i personal ?&&esea:. redire&. &a )n ser7i&i) din 6)ndal s.2.ME i ig i5 ex$ort 2ar\'al $home i c5 c2 seten' 2ar 2ar\'alue ex$ort 2ar =4%\'alue ex$ort =4%\'alue 2ar\'alue set 2ar\'alue 2)mirea 7ariabilelor .comandă/ ecomandăe $).al Con6ig)rea:.ionea:. . di6eren.acilită_i $articulare (abel)l de mai 4os pre:int.ME i ig i5 dirs $).ire a &onsolei sh toate &omen:ile sh 7or 6)n&.file $S $T $U $& . Com$ati ilită_ile între console Pntr)&+t &onsola 1o)rne ?gain HZell este o *mb)n.ii de 6)n&.ire a csh toate &omen:ile csh 7or 6)n&. ash disp)ne de m)lte 6a&ilit. sa) listea:. permisi)nile aso&iate 6i/ierelor nterge 7ariabile sa) de6ini. Pntr)&+t &onsola ()rbo C este o *mb)n.r)l arg)mentelor Htat)t)l de ie/ire al &elei mai re&ente &omen:i D=. )n ser7i&i) &are r)lea:. dire&toarele YW Y 1i`ier 2YV1 VY 1i`ier sa) 1i`ier 2YV1 cd ecomandăe ecomandăe sa) [. o &omand.t. Con6ig)rea:.i)nile &)rente source file Cite/te &omen:ile din . &)m arat. 5a elul C62.tre fiPier E9pandea:. /i tabel)l de mai 4os m)lte altele importate din alte &onsole.acilită_i $articulare ti$urilor de console sh [ [ ash -sh [ YW Y 1i`ier 2YV1 csh b YC YV 1i`ier cd Ln_elesB9c_iune Drompter)l impli&it al )tili:ator)l)i Gor. .. 7ariabilele de medi) Dot 6i desemnate mai m)lt de ' arg)mente (oate arg)mentele l)ate separat drept &)7inte $QnnnnR KK$@KK KK$@KK $QnnR% KK$@KK $S $T $U $& .iona /i *n tcsh dar n) /i in7ers.ME $).iona *n ash 5 dar n) /i in7ers.i parti&)lare /i d)p. elementele listate H)bstit)ie ie/irea &omen:ii . se termine. *n 6)ndal H)spend.5)l &el)i mai re&ent pro&es trimis *n 6)ndal Ap.ionarea 3edire&.t.ele ma4ore dintre &onsolele standard BshC 1o)rne ?gain HZell B ashC Lorn B-shC /i C BcshC.

&iti.i la dispo:i. res)rsele ?6i/ea:.&ar 5 min)te..i *n asimilarea &omen:ilor &onsolei.t)im s. &onsol. lo&ali:area &omen:ilor 8istea:.re/te alias)rileC ?minte/te lo&ali:area &omen:ilor 0it. i1 . a7e. s6. (ermin.file alias x\f2f case done esac exit n 1orBdo case done esac exit n 1orBdo set 61D set 6o alias x\2 case done esac exit n 1orBdo alias x 2 sGitch sa) case end endsG exit .ii &are n) s)nt listate ai&i. &omen:ile dispersate B)rm. &) *n&ep. Cons)lta. case sa) sGitch =e/ire &) a6i/area stat)t)l)i (re&ere prin 7ariabile =gnor. o de&lara.ii goale *n &oloana &oresp)n:.iei i1 8imitea:. dire&tor)l &)rent Cite/te din terminal =gnor. r &CK cmd Ccmd<s/&/K/ &omand. &are *n&epe &) U&mdV apoi e9e&)t. doar &)m a&east.i5l ori&+nd a7e.i este in1o ash ash 6iind &onsola G20 /i &ea mai prietenoas. &are *n&epe &) UstrV n llglobKdotglobK nocaseglobKnoglob hash hash cmds hash -r hash hash cmds hash -r histor2 5asta :ăgeată:usH8nter sa) CC Cstr histor2 r r str alias -t alias -t hashstat rehash unhash histor2 CC Cstr cmds Ccmd<s/&/K/ i1 N$i 6eJ O 1i ulimit $Gd read tra$ 2 until GhileBdo i1 N$i 6eJ O 1i ulimit $Gd read tra$ 2 unalias until GhileBdo Pnlo&)ie/te U9V&) UyV *n &ea mai re&ent. /i l)a.in )n man)al man)al)l &onsolei pe &are o 6olosi.i665// 1i ulimit $Gd read tra$ 2 unalias until GhileBdo Ghile i1 .toare &onsolei ash.i ?ppendi9 1 da&. spa.i5l la imprimant. o 6a&e. &omen:ile anterioare 3eia &omanda anterioar. %ai m)lte in6orma.ie *n b)&l. ?legerea pe &are 7. 1O! .ii(reb)ie s.i.si.e&pr/ 1oreach noglo 2)mele x se re6er. par&)rge.n) e9ist.i)nea U1ash Geat)resV. &ara&terele s)bstit)ite pentr) generarea de n)me ?6i/ea:. (abel)l arat. la &omanda 2 ?lege alternati7ele (ermin.i &el p).ie m. H&oate.i di6i&)lt.ii despre &omen:ile parti&)lare 1ash g.i *n paginile =n6o se&.i5l &) d)mnea7oastr. *ntrer)perile nterge alias)rile Pn&epe b)&la until Pn&epe b)&la Ghile 1o)rne ?gain HZell disp)ne de m)lt mai m)lte 6)n&.$i665/ endi1 limit dirs [Z onintr unalias (est H6+r/it)l de&lara. %ai m)lte in6orma.torii. 3eia )ltima &omand. a *n&orporat idei b)ne din alte &onsole..

i)nea 11. aumix ?4)stea:.2 /i He&.1.2. a &al&)lator)l)i.g/aG8imba4 de s&anare /i pro&esare a tiparelor.2.i de &on7ersie pentr) sistem)l > Yindow.rire pe o imprimant.2. pla&a de s)net 6olosind dri7er)l ?8H? &ons)lta.i He&. 1O" .!.!.i)nea 2. DostH&ript &ons)lta.!. a$t6get ?dministrator)l de pa&hete ?D( &ons)lta. arecord Pnregistrea:. *n 6)ndal &ons)lta. (i$2 0n &ompresor de 6i/iere &ons)lta. g 3)lea:. 6i/ierele /i a6i/ea:. adduser Creea:.!. atD atJD atrm (rimite *n a/teptare e9aminea:. F ash 1o)rne ?gain HZell &ons)lta. cd H&himb.i)nea 10. *n ordine al6abeti&.i)nea ".G &ons)lta.!.Glosar He&.1.i He&. atch (rimite *n a/teptare e9aminea:. C cardctl ?dministrea:.2.2. 6i/ierele pentr) tip. anacron E9e&)t.2.i He&. cd$aranoia 0n )tilitar a)dio pentr) &itirea C. itma$ Editor hart. )n )tili:ator no) sa) a&t)ali:ea:.i He&.1.2.1. ortogra6ia. &ons)lta.2.i He&.i)nea $.2.!.1.2.5)rilor a)dio *n 8in)9 &ons)lta. a$ro$os Ca)t. 9 a2$s Gormatea:. a &omen:ilor dis&)tate *n a&est do&)ment. cat Cone9ea:.i He&.2.i)nea ".i)nea 11. /ir)l introd)s &ons)lta.i de 7eri6i&are a datelor &ons)lta.2.1. dire&tor)l &ons)lta.1.5. &omen:i periodi& n) pres)p)ne r)larea &ontin).i)nea 11.i He&.i He&. de pi9eli /i )tilit..2. o tre&ere *n re7ist.i)nea !.i)nea 11. alias Creea:.i He&. alsacon1 Con6ig)rea:. *n &onsol. o mostr.i)nea ".i He&. alsamixer 3eglea:. &ard)rile DC%C=? &ons)lta.i)nea 2.2. sa) /terge ser7i&ii &) e9e&)tare *nt+r:iat.2.2 /i He&.1. as$ell Neri6i&.i)nea 2..i)nea &)rent. s)net)l pe ie/irile dispo:iti7)l)i de s)net ?8H? &ons)lta.i)nea 11.2 /i He&.i)nea 11.i)nea '.!. )n alias pentr) o &omand.. *n ba:a de date whatis d)p.2.!.!. o sar&in.2.1. 7. /i /terge sar&inile &) e9e&)tare *nt+r:iat. mi9er)l a)dio &ons)lta. pre:int.i)nea O.i He&.i He&..!.i He&. in6orma.i)nea O.1.".5.i He&. .i He&.2.2.2.i He&. re:)ltat)l la ie/irea standard &ons)lta. cd$Bcd$la2 0n program intera&ti7 *n mod)l te9t pentr) &ontrolarea /i redarea C.5)rilor &are in&l)de 6a&ilit. de s)net &ons)lta.i)nea $.".i He&. acroread Ni:)ali:ator D.iile impli&ite ale )n)i )tili:ator.!.i)nea !.

1.i He&.1 He&.tre 6i/iere.2. dum$ Creea:.in. gr)p)rile.1. mediile deta/abile.2. sa) &ere in6orma.i)nea ". atrib)tele 6i/ierelor.i He&.2.53 &ons)lta.i He&. emacs Dorne/te editor)l Ema&s &ons)lta. eAect .2.ii despre ni7el)rile de r)lare pentr) ser7i&iile de sistem &ons)lta.2.". 6i/ierele. permisi)nile aso&iate 6i/ierelor &ons)lta.".2.i)ni din 6ie&are linie a )n)i 6i/ier Bale )nor 6i/iereC &ons)lta.2.2.. data /i ora sistem)l)i.i)nea $. chattr %odi6i&.5. D date ?6i/ea:. memoria tampon a Iernel)l)i. com$ress Comprim.2.i He&.!. egre$ grep e9tins.".i)nea #. chgr$ %odi6i&. dhc$cd Client .i)nea '.i He&.!.".2. 6i/iere /i dire&toare &ons)lta. )tili:area spa.i)nea 2.i He&. di6eren. de.5.2. dmesg ?6i/ea:.tre ser7erele de n)me &ons)lta.i)nea 10. 6i/ierele &rontab &ons)lta.1.2. csh .emontea:.!.2.i)nea !.i He&.i He&.5.2.".1.5.2.1.2. du Estimea:.2.i He&.i)nea !.".i He&. )tili:area sistem)l)i de 6i/iere de pe dis& &ons)lta.i He&.cdrecord Pnregistrea:. sa) modi6i&.i He&. exec =n7o&. &ons)lta. 1O5 ..1 He&.2. o linie de te9t &ons)lta.i)nea !. s)bpro&esele &ons)lta.i He&. C &ons)lta.i)nea $. ex$ort ?da)g. dd Con7erte/te /i &opia:.torii 6i/ierelor /i gr)p)rile &ons)lta.1 /i He&.i)nea !.i66 pentr) translator)l *n limba engle:.i)nea '.1.ZCD &ons)lta. pentr) sistem)l de 6i/iere &ons)lta. chmod %odi6i&.i He&. 8 echo ?6i/ea:. ch-con1ig ?&t)ali:ea:.2.i)nea !. &opii de sig)ran. cut nterge se&.1.i)nea ". cronta ?dministrea:.!. sa) &ontrolea:.i)nea !.es&hide o &onsol. /i e4e&tea:.i He&. c$ Copia:.2.1.ii medi)l)i &onsolei &ons)lta.O.".i)nea 10.i)nea ". 6)n&. exit Pn&hide &onsola &)rent.i)nea !.i He&. di11 Ca)t. d1 ?6i/ea:.1. )n 6i/ier Btrans6er pe dis& 5 disI d)mpC &ons)lta. 6i/iere.#. choGn %odi6i&.i)nea $.i)nea !.ele dintre do). )n C.2 /i He&.i He&.2.i)l)i de &.1.".2.i)nea !.2. edi11 . dig (rimite pa&hete de interogare &.i He&.i)nea '.!.

1ortune ?6i/ea:.i He&..". dispo:iti7ele din &onsol.i)nea O.i)nea '.1.1. )n mesa4 la *nt+mplare de reg)l.i)nea !.2H5)rile &ons)lta.!. &omanda nro66 &) gro66 &ons)lta.i)nea O. ele&troni&. 1ormail B3eC6ormatea:.!. hel$ ?6i/ea:.2.i)nea #. &ons)lta. gro11 Em)lea:.i He&. dis&hete &ons)lta.i)nea '.!. 1d1ormat Gormatea:. g'im Nersi)nea gra6i&.".2.1.!. gim$ Drogram de manip)lare a imaginilor.i)nea 10.in)t)l)i 6i/ierelor &ons)lta.etermin.#.i He&.!.i He&. 7eri6i&.i He&.i He&. g$g Criptea:.2.1.2. prima parte a &on. 1g ?d)&e o sar&in. 1O# .i)nea 10.i He&.!.i He&.i He&.i He&. 1ind Ca)t. mesa4ele de po/t.i) de l)&r) Gnome &ons)lta.2.#. /i de&riptea:. 1orCreea:.2.i He&. g' Ni:)ali:ator DostH&ript /i D.2.i)nea 10.!. a editor)l)i 7=m &ons)lta.!.i He&." /i He&. &ons)lta.i)nea !.1. 6i/iere &ons)lta.2.i He&.minBa/gett2 Controlea:.i He&.2.i He&.G &ons)lta.ii pentr) 8in)9 &ons)lta.! /i He&.i)nea 10.i)nea ".". head ?6i/ea:.2.2.!. gedit Editor pentr) inter6a.!.i He&.1.1. interesant. liniile &are se potri7es& )n)i tipar Bsortare liniar. gru Consola gr)b &ons)lta. 1t$ G galeon 2a7igator gra6i& de =nternet gdm ?dministrator)l de spa.!. 1etchmail ?dministrea:.i)nea O.i)nea ".2.!.i He&. a4)tor)l pentr) &omen:ile proprii &onsolei. 1ax2$s Con7erte/te )n 6a&simil (=GG *n DostH&ript &ons)lta.!.!.i He&. )n pro&es no) &ons)lta.1.i He&.1.2. 1ile .1.%3 &ons)lta.i)nea !.i)nea ".1. . 6i/iere &ons)lta. gre$ ?6i/ea:.2.!.!. I halt Apre/te sistem)l &ons)lta.i)nea ". 1dis?dministrator de parti.!.1.i He&. de pe ser7ere DAD =%?D E(32 sa) A.i)nea '.".i He&.!. 6i/iere &ons)lta. sa) despa&hetea:. ele&troni&.a gra6i&.1. host 0tilitar &are &a)t.!. .1.i)nea 5.i)nea !.!. 1ire1ox 2a7igator de =nternet &ons)lta.2.!.i)nea $. tip)l )n)i 6i/ier &ons)lta.1..C &ons)lta.!. g(i$ Comprim.2.i He&.i)nea !.1.5.i)nea ".2. din 6)ndal *n prim plan &ons)lta.i)nea #. mesa4ele de po/t.5.

!. load-e2s Pn&ar&. -edit Editor gra6i& L.!.rire &ons)lta.i He&.i)nea O.i He&. sar&inile &are se des6. &on6ig)ra.!.1.!.i He&. i$chains ?dministrea:.es&hide o &onsol. pro&esele &ons)lta.i He&.".i He&.i He&. L less more &) mai m)lte op. -Grite Editor gra6i& L.".i)nea #.ia &ons)lta.tor de sisteme pentr) 8in)9 Ba&)m se 6olose/te mai m)lt gru C &ons)lta.i He&.iali:area pro&eselor &ons)lta. tabela de modi6i&are a aspe&t)l)i tastat)rii &ons)lta.!. ln Creea:.i He&.all/ (ermin.1. pa&hetele =D &ons)lta.htt$d Droto&ol ?pa&he de trans6er pentr) hiperte9t &ons)lta. E -dm ?dministrator pentr) spa.i)nea ".!.!.i)nea O.". l$J Drogram pentr) e9aminarea l)&r.2.5.i He&.".rire 8D &ons)lta.i)nea !.i He&.!.i)l de l)&r) al L.2.i)nea O.i)nea ".2.E &ons)lta.!.2.5.i)nea ".1.i He&. &ons)lta.1.ea sa) a6i/ea:.E &ons)lta.i)nea !.i)nea 10. I id Con6ig)rea:. leg. *n 6)ndal.2.2.!.!. de arhi7are fa7a &ons)lta.i He&.i)nea 2.i)nea ".".i)nea 10. a Aar 0nealt.1. lin-s 2a7igator YYY pentr) mod)l te9t &ons)lta.!.i He&.i He&. Lorn &ons)lta. 6irewall5)l =D &ons)lta.1.i He&.2.2." /i He&. logout Pn&hide &onsola &)rent.1 He&.2.2.1. insser' ?dministrea:.i)nea #.".r&. -sh .i He&.1.". s&ript)rile init &ons)lta. in1o Cite/te do&)mentele =n6o &ons)lta.!.2.a de re.tre ser7i&i)l de tip.!.". locate Ca)t.i)nea !.1.rire &ons)lta.2.1.i He&. Ao s 8istea:. init Controlea:.!.1. 6i/iere &ons)lta.! /i He&.i)nea '.5.". -onJueror 2a7igator de 6i/iere pentr) pagini de a4)tor /i pentr) =nternet &ons)lta.t)ri *ntre 6i/iere &ons)lta.5.i He&.1.i)nea ".i)nea 10.i)nea ".E &ons)lta.2.2.i He&.i)nea 10.5.1.i)nea 10. l$c Drogram de &ontrol pentr) tip.1.i He&.rilor trimise la &oada pentr) tip.i He&.i)ni.i He&.i)nea $.i)nea ".i)nea 2. 1O$ .".1. statisti&ile =EA &ons)lta.i He&. ini. lilo Pn&. iostat ?6i/ea:. inter6a.i)nea ".2.i He&.!.!.i)nea !.i)nea ". -ill. i$ta les ?dministrea:. l$ (rimite &ereri &./oar.!.

ls ?6i/ea:.iile &) ben:ile magneti&e.i He&.2.$.!.2.e de te9t &+te )n e&ran pe a6i/are &ons)lta.!.i He&.2 He&.!.i)nea '.i)nea !.!.2.i)nea 10.i He&.!. opera.i)nea 10.rire o66line &ons)lta.i)nea ". l$rm nterge sar&inile trimise la imprimant.5.!.i He&.".i He&.i)nea 11.i)nea !.i He&. mount %ontea:. more Giltr) pentr) a6i/area )nei se&7en.i)nea $. n1sstat ?6i/ea:.ea. ele&troni&.i He&.2.!.1. nc1t$ Drogram de na7igare pentr) ser7i&iile 6tp Bnese&)ri:atbC &ons)lta. statisti&i despre sistemele de 6i/iere *n re.a de re. M mail (rimite /i prime/te mesa4e de po/t.ea &one9i)ni deghi:ate /i di6):. &ons)lta. l2nx 2a7igator YYY pentr) mod)l te9t &ons)lta.i)nea ". )n program &) modi6i&area priorit. mco$2 Copia:.i)nea !.1.5. 1OO .1.i He&.l$r (ip. netstat ?6i/ea:. m.i)nea O.i He&.1. man Cite/te paginile de man)ale &ons)lta. mdir ?6i/ea:.i)nea ".1.i)nea 2. pentr) pornirea sistem)l)i.5.".i)nea 10.AH *nEdin 02=>.ii despre )n sistem de 6i/iere de4a montat &ons)lta. grad)l de 6olosire al memoriei &ons)lta.!.i)nea !.2. m$la2er Dlayer pentr) 6ilme al 8in)95)l)i &ons)lta.i He&.!.".AH.5 /i He&.in)t)l dire&toarelor &ons)lta. statisti&i re6eritoare la )tili:area memoriei &ons)lta.rile m)ltiple &ons)lta.2.1. memusage ?6i/ea:. o dis&het.i He&.i)nea !.i He&.ootdisCreea:. mc %idnight CAmmander na7igator de 6i/iere &ons)lta.5.ii programate &ons)lta.. &one9i)nile la re. mtr 0nealt. nautilus ?dministrator de 6i/iere &ons)lta. m' 3eden)me/te 6i/iere &ons)lta.i He&.i He&. m1ormat Gormatea:.2 /i He&. = named Her7er pentr) n)me de domenii &ons)lta. nice 3)lea:.#. o dis&het. &ons)lta.i He&.2.2. de diiagnosti&are pentr) re.i He&.1.!. neGgr$ ?)tenti6i&are *ntr5)n alt gr)p &ons)lta.1.1. m-iso1s Creea:.i)nea 2.i)nea !. &on.i)nea 10.".1.i He&.2 /i He&. )n sistem de 6i/iere hibrid =HA'##0 &ons)lta.i He&. a&&es)l la s&riere *n terminal)l d)mnea7oastr.2.i)nea 10.!. mo(illa 2a7igator web &ons)lta. memusagestat ?6i/ea:.ea tabela de r)tare statisti&i re6eritoare la inter6a.1. mt Controlea:.!.2.!.!.i)nea 10.2.1.ele.1. )n dire&tor %H.i)nea !. 6i/iere %H. )n sistem de 6i/iere sa) a6i/ea:.i)nea ".i)nea 11.i He&. *n %H.5.!.1. mesg Controlea:.i He&. in6orma.AH &ons)lta.!.i He&.2.i He&.2.!.2.i)nea '.i)nea O.2.2. &ons)lta.!.i He&.2.2.2.i)nea 10.

1O' .!.2 /i He&.".elei /i s&aner de se&)ritate.i He&.i He&.i)nea !.2.!.i He&.1.".i)nea $. grad)l de 6olosire a dis&)l)i /i limit. $ing (rimite o &erere de r.i)nea !.2.i He&. parola &ons)lta. $erl Dra&ti&al E9tra&tion and 3eport 8ang)age.!.".2.".2.2.. pentr) e9plorarea re.i He&. $stree ?6i/ea:. &are &ite/te meni)rile .. ie/irea te9t &ons)lta.G *n DostH&ript &ons)lta.1. nt$date Con6ig)rea:.1.i)nea $. pro&ese pe &riterii ba:ate pe n)me /i alte atrib)te &ons)lta.i)nea 10.i)nea ".!.2.sp)ns )n)i alt &al&)lator &ons)lta.5.#. re oot Apre/te sistem)l &ons)lta. & rc$ Copiere la distan.i)nea ". $s ?6i/ea:.!.i He&.#. $Gd ?6i/ea:.i He&.i He&. 6i/ierele D." /i He&.i He&. pro&esele *n 6orm.i)nea ".!. de s)net &ons)lta.i)nea 11.2.i)nea ".i)nea '.i He&.".#.1. &ard)rile DC%C=? &ons)lta.2. ele&troni&. &opiile de sig)ran.i He&.i He&.ririi.#.i)nea O.i He&.i)nea ". &ons)lta. *n parte sa) *n totalitate 7ariabilele de medi) &ons)lta. $d12$s (rans6orm. restore 3esta)rea:.i)nea 10.i He&.i)nea ".". stat)t)l pro&eselor &ons)lta. $g Daginea:. $ger$ Ca)t.".1. Bnese&)ri:at. &ons)lta. rdes-to$ Client 3emote . < ogle Dlayer ..".nma$ 0nealt.N. $r Con7erte/te 6i/ierele te9t *n 7edeera tip. arbores&ent.bC.i He&.i)nea 10.i He&.i)nea $.2.i)nea 2.!.rile &ons)lta.i He&.i He&. $rocmail Dro&esor independent de mesa4e de po/t.!.5.!. $ccardctl ?dministrea:. $rinten' ?6i/ea:.".1.!. o mostr.i)nea ".!.5.esItop Droto&ol &ons)lta.i He&.!.i)nea ".2. pentr) &on6ig)rarea ni7el)rilor de r)lare &ons)lta. simpl.i)nea 2. 7 Juota ?6i/ea:. ora /i data &) a4)tor)l )n)i ser7er 2(D &ons)lta. recode Con7erte/te 6i/ierele *ntr5)n alt set de &ara&tere &ons)lta.1. nts2s' =nter6a. &ons)lta.1. &reate &) dum$ &ons)lta.5.2.i)nea 11. nt$d Her7i&i)l 2etworI (ime Droto&ol &ons)lta.i)nea $.N.i He&.i He&. dire&tor)l de l)&r) &)rent &ons)lta.2.i He&.i)nea 10. renice %odi6i&. @ $assGd H&himb. $la2 3ed. prioritatea )n)i pro&es &ons)lta.!.2.

1.!. tail ?6i/ea:.i)nea 10.i)nea !.". &ons)lta. tar 0tilitar pentr) arhi7are &ons)lta.1.5.es&hide o &onsol.i He&. standard &ons)ltaţi He&.!.i)nea 10.t. rs2nc Hin&roni:ea:.".in)t)l)i )n)i 6i/ier &ons)lta. sh .i)nea 10.i He&.5.1.5. talCon7ersea:.i)nea '. snort 0nealt. &ons)ltaţi He&.2. rsh Consol.i He&.i)nea !. rm nterge )n 6i/ier &ons)lta.1. la distan. 1'0 . /i a6i/ea:. ro11 Histem de 6ormatare &ons)lta. &hei de a)tenti6i&are /i le administrea:. do). &ons)lta..2 /i He&.2. set ?6i/ea:.i)nea 10.i)nea '.!.i)nea ".1. &ons)lta.!..i He&.2.!.2. slocate Nersi)ne *mb)n. stt2 %odi6i&.i)nea ". o perioad. 6i/ierele *n ordine in7ers..i)nea 5.". din p)n&t de 7edere al se&)rit.rile terminal)l)i.i)nea $.i)nea $.5. slrnn Client *n mod)l te9t pentr) 0senet &ons)ltaţi He&.!.i He&. linii din 6i/ierele te9t &ons)ltaţi He&.ea.#.i)nea !.i)nea 5.2.i)nea 10.2. &on6ig)r. &ons)lta.!.2.2.1 He&. dire&toare &ons)ltaţi He&.1. ssh6-e2gen Generea:. )ltima parte a &on.".". 5 tac Cone9ea:.2. stabilit.i He&.#. ssh Consol.". rmdir nterge )n dire&tor &ons)lta.1. Bnese&)ri:at.i)nea ".2..2.i He&. screen ?dministrator de e&ran &) em)lator pentr) N(100 &ons)lta.i)nea 10.". pentr) dete&tarea intr):i)nilor *n re.1.es&hide o &onsol.ii pentr) G20 8o&ate &ons)ltaţi He&.i He&.2.i)nea 10.i)nea !. /i a6i/ea:.!.i cat.i)nea !.i)nea O. r$m ?dministrator de pa&hete 3D% &ons)lta.i He&. Btelnet nese&)ri:at.!.!.. introd)&e sa) modi6i&.2 /i He&. se&)ri:at. ()rbo C &ons)lta.i He&.".bC &ons)lta.2. se&)ri:at.".i He&.bC &ons)lta.2.i He&. setterm Con6ig)rea:.". s1t$ 6tp se&)ri:at B&riptatC &ons)lta.i)nea 10..1.!.i)nea 10.".i)nea !.".it.2.i He&. s$ell Neri6i&.1.2. ortogra6ia &ons)lta. tcsh .#. shutdoGn Apre/te sistem)l &ons)ltaţi He&. )tili:ator)l &ons)lta. su H&himb. atrib)tele terminal)l)i. &) )n )tili:ator. sort Hortea:.!. o 7ariabil.i He&. : sc$ Copiere la distan.1.i He&.i)nea !.i He&.2. slee$ ?/teapt.".1.rlogin ?)tenti6i&are la distan.!.

i)nea ".i He&. )n sistem de 6i/iere.2.2.i He&.".i)nea #.iali:area pro&eselor &ons)lta.!.i)nea 10.5.2.".i)nea O.i)nea ".2.2. U ulimit Controlea:.5. ur$mi ?&t)ali:ea:." /i He&.#.#." He&. t'time ?pli&a.2.i He&.d Con6ig)rea:. o &omand.2. s&ript)rile init &ons)lta.i)nea ". telnet =nter6a.i)nea ".i He&.1.t. u$date6rc. to$ ?6i/ea:.i)nea 10. tro11 Gormatea:.telinit Controlea:.1.ea &ons)lta. pa&hete 3D%.i He&. 1'1 . traceroute ?6i/ea:.5. integritatea 6i/ierelor )n)i sistem 02=> &ons)lta. statisti&i legate de memoria 7irt)al.!.2. in6orma.i He&. pro&esele &are soli&it.i He&.!. mas&a 6i/ier)l)i *n 6)n&.5.ie de b)n. r)ta )rmat.i)nea $. touch %odi6i&. u$date Her7i&i) al Ierenl)l)i &are trimite *napoi pe dis& memoria tampon ne6olositoare. tGm (ab Yindow %anager pentr) sistem)l > Yindow.i)nea ".2.2.5. tri$Gire Neri6i&. tex Gormatea:.. &el mai m)lt pro&esor)l &ons)lta.i)nea ".i He&. eti&heta de timp a 6i/ierelor &ons)lta.i He&.i)nea O.i)nea !.!.!.i)nea ".5.2. pa&hetele 3D% &ons)lta.1.i He&.2. time Cronometrea:. 'mstat ?6i/ea:.itC &ons)lta.i He&.1.1.!. u$time ?6i/ea:.i)nea 10. 6i/ierele &omprimate.i)nea ".!.i He&.5.!.m/ Dorne/te editor)l 7i B*mb)n. userdel nterge &ont)l )n)i )tili:ator /i 6i/ierele &one9e.emontea:.a &) )tili:ator)l pentr) proto&ol)l (E82E( Bnese&)ri:atbC &ons)lta. uncom$ress .espa&hetea:.i)nea ".i He&.2.i)nea 10.2.i)nea $. u$2date ?&t)ali:ea:. tin Drogram pentr) &itirea /tirilor &ons)lta. 'imtutor ()torial)l Nim. 6i/iere te9t &ons)lta. timp)l de l)&r) al sistem)l)i /i soli&itarea medie a sistem)l)i &ons)lta.i)nea $.1.i He&. res)rsele &ons)lta. sa) o6er. do&)mente &ons)lta.! /i He&.i He&. &alitate pentr) tele7i:i)ne.i He&.ii despre res)rsele 6olosite &ons)lta.i)nea 5.i He&. &ons)lta.!.". umasCon6ig)rea:. uniJ nterge liniile d)pli&ate dintr5)n 6i/ier sortat &ons)lta.5.2. " 'i.ie de )tili:ator &ons)lta. ini.i He&.".". de pa&hete *n re.1.1. umount .2.5.

] 2ast 0nealt. pentr) &dre&ord &ons)lta.2.i He&.!. 1'2 .i)nea 10.!. o ba:.2.i)nea O.i)nea ". 6ont)rile *n >.!. =.!.#.i)nea 11.1 /i He&. x$d1 Ni:)ali:ator D. Gall (rimite )n mesa4 &.5. Ghois =nteroghea:.2.!.#.Q G ?rat.1.i He&. xclocCeas digitalEanalog pentr) >. xcdroast =nter6a.!.2.1. xedit Editor gra6i& pentr) > Yindow &ons)lta.2.i He&.tre terminalele 6ie&.i He&." /i He&.2. xauth 0tilitar > a)thority.1. xaGt' 0n program >11 pentr) tele7i:i)ne.i)nea ".i)nea $. xterm Em)lator de terminal pentr) >.i)nea $. &ine este a)tenti6i&at /i &e 6a&e. xinetd Her7i&i) e9tins pentr) =nternet &ons)lta.i He&.2. xhost Controlea:.5)l )tili:ator)l)i &)rent.i He&. xdm ?dministrator de e&ran &) s)port pentr) >. > xargs =ntrod)&e /i e9e&)t.i)nea !.i He&.#. xd'i Ni:)ali:ator . &omen:i de la dispo:iti7)l standard de intrare &ons)lta.%CD host &hooser &ons)lta.r)ia &ons)lta.i He&.i He&.2. xload ?6i/ea:.i)nea !.2. soli&itarea medie a sistem)l)i *n > &ons)lta.2. Gc ?6i/ea:.i)nea ".i He&.!.2.".ilor al &)7intelor /i liniilor dintr5)n 6i/ier &ons)lta. Ghich ?rat. 2um ?&t)ali:ea:.i He&. xconsole %onitori:ea:.i He&.G &ons)lta. gra6i&.!..1.1.2. de date whois &ons)lta. xmms Dlayer a)dio pentr) > &ons)lta. n)m.i He&.i He&.#.!. Gho ?rat.!.#.i)nea !.!.1.!.5. x1s Her7er)l de 6ont)ri >.2.i)nea ".i)nea !.1.i He&. trase)l &omplet al &omen:ilor B&onsoleiC &ons)lta.r)l bi.i)nea 10. mesa4ele de sistem *n >.!.1. a&&es)l programelor *n > &ons)lta.i)nea #. xls1onts 8istea:.i)nea ".i He&.i)nea 11.i)nea '. pentr) administrarea sistem)l)i *n 2o7ell H)HE 8in)9. &ine este a)tenti6i&at &ons)lta. xine Dlayer 7ideo liber &ons)lta.i)nea 10.N= &ons)lta.i)nea O.i He&.i He&. Gho am i ?6i/ea:.!.2. Grite (rimite )n mesa4 alt)i )tili:ator &ons)lta.2. pa&hete 3D% &ons)lta.2.2.

. 1'! . (more Giltr) pentr) a6i/area te9t)l)i &omprimat. sa) despa&hetea:. *n 6i/ierele posibil &omprimate o e9presie reg)lat.? (a$$ing Drogram pentr) tele7i:i)ne *n medi)l Gnome. (cat Comprim. 6i/iere. (gre$ Ca)t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful