Informatii utile privind TVA

www.mfinante.ro infotva

Daniela Tanase

1

Persoane impozabile si activitatea economica (art. 127 CF)
• Persoana partial impozabila (institutia publica) • Alte entitati constituite conform unor legi speciale nu mai
• • •
sunt scutite de TVA daca nu sunt institutii publice Grupul fiscal unic – cei care depun un singur decont consolidat –numai mari contribuabili pana in 2012 Persoana fizica este persoana impozabila pentru livrarile de mijloace de transport noi Persoana fizica nu este persoana impozabila pentru vanzarea de bunuri personale (Atentie: daca realizeaza activitati economice, cum ar fi vanzarea de constructii noi si terenuri construibile – devin persoane impozabile)
Daniela Tanase

2

Livrarea de bunuri (art. 128 CF)
Operatiunile prevazute la art. 128 alin.(4) CF – sunt denumite autolivrari (autolivrarea se aplica cu prioritate fata de ajustare)
- preluarea de bunuri mobile pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfaşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial; - preluarea de bunuri mobile pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial; - preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei; - bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor distruse ca urmare a unor calamitati sau altor cazuri de forta majora, bunurilor degradate calitativ si perisabilitatilor.

Daniela Tanase

3

pentru care persoana impozabilă poate prezenta dovada constatării furtului de către organele de poliţie. • Bunuri pierdute .bunurile lipsă din gestiune.bunurile dispărute în urma unor calamităţi naturale.b) si c) din NM (1579) Daniela Tanase 4 . cum ar fi: inundaţiile. sau unor cauze de forţă majoră. alunecările de teren.Livrarea de bunuri (art. 6 alin. care este aceptată de societăţile de asigurări. 128 (8) a) CF si pct. neimputabile.(8) lit. • Bunuri furate . Art. 128 CF) • Incepand cu 1 ianuarie 2008 nu se considera livrari de bunuri cu plata bunurile pierdute si furate.

Livrarea de bunuri Transferul de active nu constituie livrare in conditile stabilite prin lege si norme Caz al CEJ relevant – Zita Modes Daniela Tanase 5 .

pct.Operatiuni de comert cu bunuri cu tarile terte • Import de bunuri: • . 1511. 59 norme.126(1). 142. 1322. cumparatorul poate opta pentru calitatea de importator. OMEF 2222/2006. 132(1)(a). 157 Nou! La livrarea cu instalare. 136. 143. • Export de bunuri: – Art. 126(2).art. • Regimuri vamale suspensive Daniela Tanase 6 .

• Operatiuni de comert cu bunuri intre Romania si statele membre: Livrări intracomunitare Achiziţii intracomunitare Nontransferuri cu tranzactie Daniela Tanase 7 .

art. Obligatii: mentionarea in decontul de TVA si in Declaratia recapitulativa trimestriala ( art. 128(9) LIC. daca este anterioara Curs aplicabil: art.Justificare scutiri: OMEF 2222/2006 cu modificarile aduse prin OMEF 2421/2007. Facturare: art. Probleme specifice: dese confuzii cu exportul de bunuri sau cu livrarea locala catre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA in alt stat membru. factura poate fi emisa in alta limba si in alta moneda. 72 norme. autofactura in cazul transferurilor –art155(4). Scutiri de TVA: 143 alin(2).art. diferentiat pentru livrarile IC de mijloace de transport noi si produse accizabile.cel de la data exigibilitatii taxei.Livrari intracomunitare • • • • • • • • • Definitii: art. Specific numai bunurilor comunitare Caz al CEJ: Teleos – justificare transport Daniela Tanase 8 . 128(10) transferul= LIC asimilata Locul: 132(1)(a). Exigibilitate. sau statul membru unde bunurile sunt importate.pct. 1343 : a 15-a zi a lunii urmatoare faptului generator sau data emiterii facturii. 1564). 155.locul in care se afla bunurile cand incepe transportul. 139’.

in RO neimpozabil rd. 3 decont TVA. dar nu este AIC ci o livrare locala. exigibilitate data instalarii. nu se declara ca LIC.e) coroborat cu art 132(1) lit.Nontransferuri cu tranzactie Definitii: art. rd. e) si f): 1) Realizata de un furnizor din RO catre un beneficiar stabilit in alt stat membru: este neimpozabila in RO. 2) Livrarea de gaz si energie electrica ( art. 128(12)(b) coroborat cu art 132(1)(c) 1) Furnizor RO: locul in statul in care bunurile sunt instalate. 2) Beneficiar RO: locul instalarii RO. plata art. persoana obligata la plata TVA art.150(1)(d) beneficiarul inregistrat cf. 128(12) lit. 150(1)(g). 2) Achizitionate in RO :locul este in RO. 157(1) sau 157(2) taxare inversa. persoana obligata la plata TVA beneficiarul conform art. 128(12) cod fiscal lit. 3 decont TVA( nu presupune in toate situatiile transport in alt SM). a)-e) 1) Livrarea cu instalarea realizata de furnizor ( art. 153 sau 153’ Daniela Tanase 9 .

este o livrare locala pentru care furnizorul din alt SM trebuie sa se inregistreze in RO.Nontransferuri cu tranzactie 3)Vanzarea la distanta devine nontransfer in conditiile art. 128(12) coroborat cu art.Pentru produse accizabile nu exista plafon. • Livrarea din alt SM catre RO: – plafon VD RO 35. 3 operatiunea ca neimpozabila. – Furnizorul din RO va declara la rd. Daniela Tanase 10 . 125’. de la prima livrare ar trebui ca furnizorul sa se inregistreze in RO. – este specifica numai livrarilor efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA. la depasire sau optiune vanzarea este impozabila in RO unde se termina transportul.definitia vanzarii la distanta. 132(2)-(7): • Art. dar se va inregistra in alt SM pentru livrari locale.000EURO. dar pentru alte bunuri decat mijloace de transport noi • Livrarea din RO in alt SM: – Devine nontransfer la depasire plafon in alt SM sau optiune.

definitia AIC si AIC asimilate. bunuri aflate in regimuri vamale suspensive. a fost realizata de o persoana neimpozabila 126(3)b)-c). inlcusiv avansuri.importanta pentru inregistrarea in • • • 132’ – locul AIC regula generala locul unde se incheie transportul.AIC neimpozabile efectuate de persoane neinregistrate in scopuri de TVA si care sunt neimpozabile pana la plafonul de 10. >neimpozabile AIC in RO daca livrarea din alt SM a fost realizata de o mica intreprindere. exceptie: retea de siguranta si operatiuni triunghiulare 135-exigibilitate: a 15-zi a lunii urmatoare faptului generator sau data facturii daca emisa inainte de acest termen.000EURO. operatiuni triunghiulare 130’. 126(8)-alte AIC neimpozabile in RO: de bunuri supuse regimului second hand in alt SM. o vanzare la distanta.AIC impozabile efectuate in RO de orice persoana in cazul mijloacelor de transport noi. 126(4).Achiziţii intracomunitare • 126(3)(a) AIC impozabile in RO efectuate de persoane inregistrate in scopuri • • • de TVA. Daniela Tanase scopuri de TVA in RO a unor persoane nestabilite in RO. a fost o livrare cu instalare. sau de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila in cazul produselor accizabile. 11 .

• Baza impozabila a AIC include transportul daca acesta este in sarcina furnizorului –pct.important ECJ EMAG/2007 • Prevederi speciale referitoare la achizitia IC de mijloace de transport noi si produse accizabile efectuate de persoane neinregistrate in scopuri de TVA. Daniela Tanase 12 . 1563. • Plata TVA.cursul aplicabil.modificari pe declaratia recapitulativa in acest sens in 2007.Achiziţii intracomunitare • 139’.de la data exigibilitatii taxei. 1531 – decontul special de TVA art.scutiri de TVA pentru AIC • 1564 –declaratia recapitulativa numai pentru AIC taxabile • Nerelevanta nationalitatii furnizorului si nici a codului sau de TVA pentru calificarea unei AIC impozabile in RO (Regulament CE 1777/2005).art 157 (1) pentru neplatitori de TVA si art 157 (2) pentru platitori de TVA. 18 norme • 142. • Inregistrarea speciala in scopuri de TVA pentru achizitii IC a persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA art.

Caz al CEJ .EMAG Daniela Tanase 13 . • Masurile de simplificare in cazul aplicarii operatiunilor triunghiulare.OPERATIUNI TRIUNGHIULARE • Premizele aplicarii.

– Bunuri transportate in alt SM pentru a presta servicii de catre persoana impozabila careia apartin bunurile. expozitii. – Targuri. reparatii. bunuri care sunt vandute in urma testarii .art. inchirieri de bunuri in alt stat membru.NONTRANSFERURI fara tranzactie • Specific bunurilor care circula in spatiul comunitar. IMPORTANT: bunurile trebuie sa se intoarca in SM din care provin. 128(12) si 128 (13) Daniela Tanase 14 . fara a fi tranzactionate ( prin vanzare cumparare): – Bunuri transportate in alt stat membru pentru prelucrari. in caz contrar NONTRANSFERUL devine TRANSFER. expertize asupra bunurilor mobile corporale. – Operatiuni de leasing in relatia cu SM atunci cand bunurile sunt transportate in alt SM pentru a fi utilizate.

registrul bunurilor primite.NONTRANSFERURI fara tranzactie • Obligatii de raportare: registrul nontransferurilor. • Autofactura in cazul nontransferului care devine transfer Daniela Tanase 15 .

Prestarea de servicii (art. dar nu este considerat operatiune impozabila daca este efectuat de persoana care a realizat livrarea • Tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie – Ordinul 1823/2007 • Cesiunea contractului de leasing nu reprezinta o operatiune in sfera TVA • Atentie perioada de leasing nu poate fi mai mica de 12 luni! Daniela Tanase 16 . 129 CF) • Atentie! Service-ul in perioada de garantie nu mai este scutit.

Serviciile de intermediere Leasingul cu mijloace de transport. persoana obligata la plata • Noutati legate de serviciile intracomunitare: • Transportul intracomunitar de bunuri. • Serviciile accesorii si de intermediere aferente • • • transportului intracomunitar.SERVICII – locul prestarii. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale si expertizele asupra bunurilor mobile corporale. Daniela Tanase 17 .

134 CF) • Exigibilitatea taxei .Faptul generator si exigibilitatea (art. 2007 pentru: • Stocurile la dispozitia clientului – exigibilitatea intervine la data la care clientul ia bunuri din stoc • Contractul de consignatia – exigibilitatea intervine la data la care consignatarul gaseste un cumparator pentru bunuri • Bunurile date pentru testare – exigibilitatea intervine la data la care beneficiarul accepta bunul dat pentru testare Daniela Tanase 18 .diferita fata de exigibilitatea platii taxei Reguli aplicabile incepand cu 1 ian.

2008 exigibilitatea pentru LIC si AIC intervine la data emiterii unei facturi inainte de 15 a lunii urmatoare livrarii indiferent daca este pentru contravaloarea integrala sau partiala a livrarii • Modificari pentru livrari/prestari continue • Au fost eliminate incepand cu 1 ian.continuare • Reguli noi pentru AIC si LIC Incepand cu 1 ian. in cazul in care beneficiarul este obligat la plata taxei (se aplica aceeasi regula ca si pentru serviciile efectuate in tara.2007 prevederile referitoare la – Exigibilitatea pentru garantii de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj (dar exista prevederi tranzitorii pentru contractele in derulare) – Exigibilitatea la livrarea unui bun imobil – Prevederi referitoare la exigibilitate pentru serviciile prestate de un prestator strain. nu mai sunt exceptii) – Vanzari cu plata in rate Daniela Tanase 19 .Faptul generator si exigibilitatea .

2008 exigibilitatea taxei pentru aceste subventii intervine la data incasarii lor.(1) NM) • Au fost eliminate incepand cu 1 ian. 137 CF) • Subventiile legate direct de pret a) suma subventiei sa depinda de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate. 2007 prevederile referitoare la neincluderea in baza de impozitare a dobanzilor legate de operatiunile de leasing si vanzarea cu plata in rate (dar exista prevederi tranzitorii pentru leasing) • Important! Nu se mai fac facturi suplimentare daca pretul este contractat in valuta dar plata se face in lei Daniela Tanase 20 . b) suma subventiei sa poata fi determinata inainte de desfasurarea activitatii Incepand cu 1 ian.Baza de impozitare (art. (pct. 18 alin.

optionala – Structura de comisionar fara contract Daniela Tanase 21 .factura de decontare .2007 – Plati in numele clientului / incasari in numele clientului . 137 CF) .Baza de impozitare (art.continuare Modificari incepand cu 1 ian.

) De la data aderarii s-au introdus scutiri noi de TVA la art. daca au locul in Romania. 141 –prevede scutirile fara drept de deducere in interiorul tarii( ex. 141-144¹: Art. inchirierea de bunuri imobile. s.Scutiri de TVA • Operatiunile impozabile. serviciile financiar bancare. invatamantul. 141: Daniela Tanase 22 .a. Serviciile medicale. • Scutirile de TVA sunt prevazute la art. pot fi scutite de TVA.

(2) lit.continuare • Scutirea de TVA pentru operatiuni financiar-bancare (art. precum si unele operatiuni care nu sunt scutite in baza articolului sus-mentionat. 35 din NM (1579) au fost enumerate principalele operatiuni care se incadreaza in categoria celor scutite.a) La pct. Daniela Tanase 23 .Scutiri de TVA . 141 alin.

livrarea de către orice persoană a unei construcţii. 2007 . 37 alin. dacă este efectuată de o persoană impozabilă care şi-a exercitat ori ar fi avut dreptul să-şi exercite dreptul de deducere total sau parţial a taxei pentru achiziţia. transformarea sau construirea unui astfel de imobil. Prin excepţie. a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită. a unei părţi a acesteia sau a unui teren construibil. Prin excepţie. precum şi a oricărui alt teren. Incepand cu 1 ian.continuare In per. Atentie! Operatiunea este taxabila numai daca este efectuata de persoane impozabile. scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi. 2008 . -31 dec. (pct. precum şi a oricărui alt teren. a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită.(5) NM – 1579) Daniela Tanase 24 . scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi.livrarea de către orice persoană a unei construcţii. 1 ian.Scutiri de TVA . a unei părţi a acesteia sau a unui teren construibil.

concesionare.continuare In cazul operatiunilor de inchiriere.(3) NM (1579) Daniela Tanase 25 . inchiriere si leasing de bunuri imobile – daca se opteaza pentru taxare – o copie a notificarii trebuie transmisa clientului.Scutiri de TVA . arendare. (vezi si Decizia Curtii Europene de Justitie in Cazul C-184/04 Uudenkaupungin kaupunki) Pct. Depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. 38 alin.

Scutiri de TVA .incepand cu 15 aplilie 2007 cu garantare -re-importul bunurilor care au fost date spre prelucrare in tari terte. Daniela Tanase 26 . .continuare Art. atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită conform art. 142. 143 alin.importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terţ sau o ţară terţă.prevede scutirile de TVA pentru unele importuri de bunuri si achizitii intracomunitare. (2). ex: .

-importul de bunuri a caror livrare in tara ar fi scutita de TVA. conform unor directive speciale care vor fi transpuse in legislatia nationala. -achizitiile intracomunitare pentru care persoana care cumpără bunurile în orice situaţie ar avea dreptul la rambursarea integrală a taxei care sar datora dacă respectiva achiziţie nu ar fi scutită.Scutiri de TVA . Daniela Tanase 27 .continuare -importul de efecte casnice. mobilier si alte bunuri personale.

143 prevede scutiri de TVA cu drept de deducere pentru exporturi. Scutirile de TVA pentru livrarile intracomunitare obisnuite se acorda daca se indeplinesc doua conditii de baza: -se face dovada ca bunurile au fost transportate dintr-un SM in alt SM. serviciile legate direct de nave si aeronave. De la data aderarii numai bunurile care parasesc Comunitatea sunt considerate export de bunuri.continuare Art.Scutiri de TVA . transportul international. livrarile intracomunitare de bunuri Scutirile de TVA pentru exportul de bunuri este similar cu cel aplicat in prezent. Daniela Tanase 28 .

livrarilor de gaze si energie electrica.Scutiri de TVA . se aplica alte reguli. bunuri accizabile.continuare -se face dovada ca beneficiarul a transmis un cod valabil de TVA din alt SM. Daniela Tanase 29 . In cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. bunuri supuse regimului second hand.

.plasarea de bunuri in antrepozite fiscale de TVA. precum: .plasarea de bunuri in zone libere.Scutiri de TVA . 144 prevede scutirile de TVA pentru speciale legate de traficul internaţional de bunuri.plasarea de bunuri in regimuri suspensive (valabile . Vezi Ordinele 2218 si 2219/2007 Daniela Tanase numai in relatia cu tari terte si teritorii terte Comunitatii).continuare Art. 30 .

Scutiri pentru intermediariSunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane. cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. (1) lit. 143 şi art. în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite prevăzute la art. Persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane emite numai factura de comision.Scutiri de TVA . f) şi alin.continuare Art. Daniela Tanase 31 . (2) sau în legătură cu operaţiunile desfăşurate în afara Comunităţii. 144. 143 alin. 144¹.

149 (bunurile de capital) (prescriptie) – cu acordul organului fiscal daca se exercita dupa 3 ani • Reguli tranzitorii pentru operatiunile care la data aderarii pierd scutirea. 145 CF) • Incepand cu 1 ian. si pentru investitii daca sunt in cadrul perioadei de ajustare prevazuta de art. 2007 se acorda drept de deducere pentru banci si societati de asigurari atunci cand fac operatiuni in afara Comunitatii si pentru servicii legate de export (pot solicita rambursarea taxei fara a fi inregistrate) va putea aplica ajustarea pentru taxa nededusa inainte de aderare daca au stocuri. Se • Regula noua – deducerea poate fi exercitata in cadrul perioadei de 5 ani • Reguli noi pentru serviciile sau livrarile pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei – taxa nu se inscrie in factura. Inzo Daniela Tanase 32 . dar este inscrisa in jurnalele de cumparare si in decontul de TVA Cazuri ale CEJ: Rompelman. Ghent-Coal.Dreptul de deducere (art.

147 CF) • Se pastreaza sistemul de deducere practicat – Se deduce taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni taxabile (Atentie – 19% si 9%) – Nu se deduce taxa aferenta achizitiilor destinate realizarii de operatiuni scutite (daca sunt concret determinabile) – Pentru achizitiile a caror destinatie nu este determinabila la momentul achizitiei se aplica pro rata – Calculul pro-rata definitiva – la finele anului – Pro-rata provizorie in cursul anului – Ajustarea deducerii la finele anului – pro-rata provizorie/pro-rata definitiva Daniela Tanase 33 .Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt (art.

1472 CF) – Directiva a 8-a – rambursari de TVA catre persoane impozabile din Comunitate care fac cumparari in Romania (procedura este stabilita la pct. 49 din norme) – Directiva a 13-a – rambursari de TVA catre persoane impozabile din tari terte care fac cumparari in Romania (procedura este stabilita la pct. 50 norme) – Rambursari de TVA pentru persoane fizice care fac LIC de mijloace de transport noi – Rambursari de TVA catre banci si societati de asigurare care realizeaza operatiuni in afara Comunitatii sau servicii legate direct de exportul de bunuri Daniela Tanase 34 .Rambursarea taxei catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA (art.

Rambursarile de taxa catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1473 CF) • Decontul de TVA reprezinta si cerere de rambursare • In continuare se pot reporta sumele negative de TVA. si obligatoriu se reporteaza sumele de plata la buget care nu au fost achitate Daniela Tanase 35 . daca nu se solicita rambursarea. 153 (art.

ajustarea se face de catre proprietar. construire. transformare. modernizare.Ajustarea deducerii pentru bunurile de capital (art. iar ajustarea poate da drept de deducere sau anula dreptul de deducere Daniela Tanase 36 . cu exceptia bunurilor inchiriate/date in leasing pentru care ajustarea se realizeaza de catre utilizator daca investitiile sunt realizate de catre acesta • Ajustarea se refera la taxa deductibila aferenta operatiunilor de achizitie. fabricare a bunurilor de capital • Taxa deductibila poate fi dedusa sau nededusa. 149 CF) • In general.

dar include si taxa dedusa/nededusa inainte de aderare pentru bunurile de capital Pentru bunurile de capital care au fost achizitionate sau prima data utilizate inainte de aderare sunt prevazute masuri tranzitorii la art.Ajustarea deducerii pentru bunurile de capital (art. 149 se refera la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital care au fost achizitionate sau care au fost prima data utilizate dupa data aderarii. daca dupa aderare se schimba destinatia bunurilor respective Daniela Tanase 37 . in care este redusa perioada de ajustare de la 20 ani la 5 ani in unele situatii.continuare • Perioada de ajustare – 20 ani pentru bunuri imobile – 5 ani pentru alte bunuri de capital decat cele imobile Art. 149 CF) . 161.

Ajustarea deducerii pentru bunurile de capital (art.continuare • Important! Si autolivrarea reprezinta o ajustare a deducerii si aceasta se aplica cu prioritate (ajustarea prevazuta la art. 149 se aplica numai daca nu este o autolivrare) • Nu se aplica ajustarea prin autolivrare in cazul bunurilor imobile. 148 sau la art. 149 CF) . pentru ca au valori prea mari si ar constitui o blocare a cash-flow-ului operatiunii economice • Procedura de ajustare este prevazuta prin norme Daniela Tanase 38 .

pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială.parţial pentru alte scopuri decât activităţile economice sau . 2008 s-a modificat procedura de ajustare pentru cazurile în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă: . 149 CF) . Daniela Tanase 39 .continuare Incepand cu 1 ian.Ajustarea deducerii pentru bunurile de capital (art. Se efectueaza ajustare unica. Prin norme s-au stabilit reguli tranzitorii.

e) si f) (operatiuni imobiliare) daca sunt accesorii activitatii principale.141 alin. 152 CF) Plafonul – 35. (2) lit.000 EURO / cursul la inceputul anului • Calculul plafonului exclude de la regimul pentru mici intreprinderi operatiuni scutite conform art. b) • .Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici (art. 143 alin. a) (banci = societati de investiti) b) societati de asigurare. (2) lit. • Livrare de active fixe corporale/necorporale • Livrarea intracomunitra de mijloace de transport Daniela Tanase 40 ori scutite conform art.

148) – la data inregistrarii • Pentru bunurile de capital (altele decat bunurile imobile) – daca sunt in cadrul perioadei de ajustare de 5 ani si se face o singura data (la data inregistrarii. conform art. 149) • Pentru bunurile imobile – daca sunt in cadrul perioadei de ajustare de 20 ani (se face o singura data. .Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici (art. 152 CF) continuare • Persoana impozabila care incepe o activita economica in cursul anului calculeaza plafonul proportional cu perioada ramasa de la infiintare pana la sfarsitul anului servicii neutilizate si bunurile de capital la data inregistrarii conform art. 149) Daniela Tanase 41 • Intreprinderile mici pot ajusta taxa nededusa pentru bunurile in stoc. conform art. 153 • Pentru bunurile in stoc si servicii neutilizate (art.

152¹ CF) • Se aplica pentru serviciile turistice si de calatorie • Regimul special se aplica daca agentia de turism actioneaza in nume propriu sau ca intermediar in beneficiul clientului oferind servicii de calatorie furnizate de alte persoane • Serviciile oferite de agentia de turism sunt considerate un serviciu unic care are locul in Romania daca agentia de turism este stabilita in Romania sau are un sediu fix si serviciul este prestat din Romania • Baza de impozitare – marja profitului • Baza de impozitare include costurile agentiilor direct legate de livrarea/prestarea in beneficiul direct al calatorului Daniela Tanase 42 .Regimul special pentru agentiile de turism (art.

Regimul special pentru agentiile de turism (art. dar obligatoriu se mentioneaza Daniela Tanase 43 (TVA inclus) . dar se deduce TVA aferenta achizitiilor pentru nevoile firmei • Agentia de turism poate opta pentru aplicarea regimului normal de taxa cu urmatoarele exceptii: • Cand calatorul este o persoana fizica • Serviciul de calatorie cuprinde si componente pentru care locul este in afara Romaniei • Se tin evidente separate pentru operatiunile supuse regimului special • Nu se inscrie taxa distinct in factura. 152¹ CF) .continuare • Daca livrarea/prestarea in beneficiul clientului sunt realizate si in Comunitate si in afara ei este scutita numai partea aferenta serviciului/livrarii din afara Comunitatii • Taxa pentru livrare/prestare destinata realizarii pachetului turistic nu se deduce.

129 alin. 152 prim alin(11) CF) Agenţiile de turism acţionează în calitate de intermediari conform art. (11) din Codul fiscal.Regimul special pentru agentiile de turism (art. e) în ceea ce priveşte baza de impozitare. (3) lit. 2008 Regimul special nu se aplică pentru agenţiile de turism care acţionează în calitate de intermediar şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. (pct. 1521 alin. pentru serviciile prevăzute la art. (3) lit. (art. (5) din Codul fiscal. (3). e) din Codul fiscal şi pct. precum şi în situaţia în care actionează în numele şi în contul altei persoane potrivit art. 1521 alin. 7 alin. 63 alin. 152¹ CF) . 137 alin.continuare Incepand cu 1 ian.(6) NM -1579) Daniela Tanase 44 .

141 alin. obiecte de colectie si antichitati (art. g)/alta persoana revanzatoare • Persoana revanzatoare are drept de optiune pentru a aplica regimul special pentru opere de arta sau antichitati importate sau achizitionate de la autori Daniela Tanase 45 . (2) lit.Regimuri speciale pentru bunurile second-hand. opere de arta. 151² CF) • Definitii • Persoana impozabila revanzatoare poate actiona in nume propriu ca intermediar • NOU • oganizatorul unei vanzari prin licitatie publica • Cand aplica regimul special persoana revanzatoare: • daca a cumparat bunul din Comunitate de la o persoana neimpozabila/o persoana impozabila dar livrarea este scutita conform art.

obiecte de colectie si antichitati are loc la export. pentru nava/aeronave. catre organisme care le exporta atunci este scutita ( atentie. nu si cele care se livreaza in comunitate) Pentru livrarile supuse regimului special taxa aferenta achitata nu se deduce Persoana impozabila revanzatoare poate opta pentru aplicarea regimului normal de TVA (caz in care are drept de deducere pentru achizitii) Daniela Tanase 46 • • • . opere de arta. opere de arta.Regimuri speciale pentru bunurile second-hand. obiecte de colectie si antichitati (art. 139) plus TVA achitat la import care nu se deduce Daca livrarea de bunuri second-hand. 151² CF) continuare • Baza de impozitare: marja profitului (diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare/sau din baza de impozitare la import pentru cele importate (art.

Livrarea efectuata de o persoana revanzatoare de bunuri achizitionate din Comunitate care au beneficiat de scutire de taxa pentru art. (1) lit. obiecte de colectie si antichitati (art. 143 alin. (2) lit. opere de arta. se face mentiunea TVA inclusa si nedeductibial !!! Taxa colectata se stabileste conform normelor Se tin evidente separate Aceleasi prevederi se aplica si pentru organizarea de vanzari prin licitatie publica Daniela Tanase 47 • • • • . 151² CF) continuare • Nu se aplica regimul special pentru urmatoarele: 1. 142 alin. h-m) 2. Livrarea intracomunitara de mijloace de transport noi care sunt scutite de TVA conform art.Regimuri speciale pentru bunurile second-hand. b) Taxa nu se inscrie in factura.

153 CF) • Inregistrarea normala in scopuri de TVA • inregistrarea se face: . • Incepand cu 1 ian. 153. Daniela Tanase 48 .inainte de a realiza operatiunea (la infiintare) .prin optiune • Persoanele care efectueaza operatiuni in afara Romaniei. care dau dau drept de deducere se pot inregistra conform art. 2008 se vor inregistra in scopuri de taxa toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni cu drept de deducere in Romania (cu exceptia cazurilor in care taxa se plateste de beneficiar).Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA (art.la depasirea plafonului de scutire .

continuare • Persoanele fizice nu se inregistreaza pentru livrarea de mijloace de transport noi (desi e persoana impozabila) • Operatorii din Comunitate se pot inregistra direct inainte de efectuarea unei operatiuni sau prin reprezentant fiscal • Daca persoanele obligate sa se inregistreze nu se inregistreaza. vor fi inregistrate din oficiu de organele fiscale • Organele fiscale pot anula inregistrarea unei persoane impozabile Daniela Tanase 49 .Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA (art.153 CF) .

Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (art. 1531 CF)
• Numai persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de
TVA conform art. 153 trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 153 daca depaseste plafonul de AIC de 10.000 EURO/an. Codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 1531 nu poate fi utilizat pentru livrari/prestari in tara, dar este utilizat pentru AIC si prestari de servicii pentru care se aplica taxarea inversa.

Daniela Tanase

50

Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (art. 1531 CF)
• Daca persoanele inregistrate conform art. 1531 sunt
obligate sa se inregistreze conform art. 153, organele fiscale vor anula inregistrarea conform art. 1531. Nu este posibila inregistrarea concomitenta si sub art. 153 si sub art. 1531. Persoana impozabila are drepul la anularea inregistrarii conform art. 1531 daca nu mai indeplineste conditiile (depasire plafon sau optiune).


Daniela Tanase

51

Prevederi generale referitoare la inregistrare (art. 154 CF)
• Codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art

153 si 1531 are prefix RO. • Anularea inregistrarii nu exonereaza raspunderea ce revine persoanei impozabile conform Titlului VI. • Unele persoane nestabilite in Romania nu sunt obligate sa se inregistreze (spectacole, congrese, targuri, expozitii), dar platesc taxa datorata in baza unei decizii a organului fiscal competent.

Daniela Tanase

52

154 CF) • Codul de inregistrare conform art. lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.Prevederi generale referitoare la inregistrare (art. 1531). i) (servicii de intermediere) (la fel si pentru art. servicii accesorii TIC. (2) lit. sportive. intermedierea TIC. 2008 este optionala comunicarea codului si pentru prestarile de servicii 53 prevazute la 133 (2) Daniela g) Tanase • . c)-f) (TIC. 153 se comunica furnizorului/prestatorului sau clientilor. servicii de intermediere a serviciilor accesorii TIC). Incepand cu 1 ian. artistice. h) (servicii culturale. Totusi este optionala in cazul operatiunilor prevazute la art. lit. expertize privind bunurile mobile corporale) si lit. 133 alin.

2007. In per. 2007 – 31 dec. termenul de emitere a facturii a fost de 15 zile lucratoare de la finele lunii in care a luat nastere faptul generator de taxa sau s-a incasat un avans). 155 CF) • Factura se intocmeste pana in cea de-a 15-a zi a lunii • urmatoare celei in care a luat nastere faptul generator al taxei sau s-a incasat un avans). Pentru vanzari la distanta (care u locul in Romania) si transferuri se emite factura/autofactura in acelasi termen. Livrarea/prestarea catre sine se autofactureaza. Daniela Tanase 54 .Facturarea (art. 1 ian.

Daniela Tanase 55 . • Aceste documente nu se intocmesc daca alt SM nu aplica masuri de simplificare. a bunurilor vandute in regim de consignatie sau a stocurilor puse la dispozitia clientului – se emite un document la data punerii la dispozitie si alt document la data restituirii (factura se emite la data cumpararii bunurilor).Alte documente (art. (de urmarit modificarea OUG 106/2007) • Pentru livrarea in vederea testarii sau pentru verificarea conformitatii. Autofactura nu se intocmeste daca s-a facut o plata in avans si nu s-a primit factura de la prestator. 1551 CF) • Autofactura se intocmeste daca obligatia platii revine beneficiarului din Romania si nu a primit factura pana la cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare. caz in care se autofactureaza transferul din Romania in statul membru respectiv.

128 alin. art. 1551 alin. 1551 CF) continuare • Daca persoanele impozabile nestabilite in Romania trimit • bunuri in Romania in aceste scopuri. (7). dar beneficiarul va intocmi un document de primire. nu sunt obligate sa emita aceste documente. (10). 129 alin. se va evidentia intr-un document cu un continut minimal prevazut la art.Alte documente (art. Transferul de active. (7) si art. Daniela Tanase 56 .

Vezi pct. 156 CF) • Jurnale de vanzare – cumparare (nu au model • • • prestabilit). 79 din NM Registrul bunurilor primite. Pentru asociatiile in participatiune – drepturile si obligatiile legale privind TVA revin asociatului care contabilizeaza veniturile/cheltuielile Daniela Tanase 57 . dar sunt obligatorii Registrul non-transferurilor.Evidenta operatiunilor (art.

• Trimestrul.Perioada fiscala (art. 1561 CF) • Luna. • Alte perioade. pentru o cifra de afaceri <100. Daniela Tanase 58 .000 EUR. conform normelor.

000 EURO • In vederea platii TVA.Plata TVA • Persoane impozabile inregistrate ca platitori de TVA platesc TVA aferenta operatiunilor impozabile efectuate: – Lunar – Trimestrial daca cifra de afaceri (= total operatiuni impozabile mai putin TVA) anuala este sub 100. 153 CF Daniela Tanase 59 . beneficiarii din Romania ai serviciilor prestate de persoane straine vor aplica mecanismul “taxarii-inverse” – TVA colectata se inregistreaza concomitent si ca TVA deductibila (4426 = 4427) -> NU se face plata efectiva la organele fiscale de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art.

2008) – Material lemnos • Masurile de simplificare se aplica atunci cand atat furnizorul cat si beneficiarul sunt inregistrati ca platitori de TVA • Beneficiarul tranzactiilor de mai sus va inregistra concomitent TVA Daniela Tanase aferenta tranzactiei atat ca TVA deductibila cat si ca TVA colectata 60 . 2007 – Bunuri si/sau servicii prestate de sau catre persoane aflate in stare de faliment (dupa aderare).in stare de insolventa (dupa 1 ian.Masuri de simplificare • Masurile de simplificare constituie cai de combatere a evaziunii fiscale • Se aplica masuri de simplificare pentru urmatoarele operatiuni: – Vanzarea de cladiri si terenuri – pana la 1 ianuarie 2008 – Vanzarea de deseuri si materii prime secundare – Lucrari de constructii/montaj – in perioada 1 ian. – 31 dec.

Pentru livrarile de cladiri si terenuri cu plata in rate.Pentru lucrarile de constructii-montaj .Pentru livrarile de cladiri si terenuri . 2008 .Masuri de simplificare Dispozitii tranzitorii pentru operatiuni al caror regim de taxare s-a modificat la 1 ian. pentru care s-au incheiat contracte inainte de 1 ianuarie 2007 Daniela Tanase 61 .

locul unde beneficiarul este stabilit. Daniela Tanase 62 • .locul unde prestatorul este stabilit.MODIFICARI ALE DIRECTIVEI 112 aplicabile din anul 2010 • Reguli generale referitoare la locul prestarii • serviciilor : In relatia B2B ( persoana impozabila catre persoana impozabila).IMPORTANT: se vor depune declaratii recapitulative pentru aceste servicii (VIES 2). In relatia B2C ( persoana impozabila catre persoana neimpozabila).

– Serviciile culturale.locul unde se afla bunul imobil. – servicii de transport de calatori-locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse.MODIFICARI ALE DIRECTIVEI 112 aplicabile din anul 2010 • Exceptii de la aceste reguli: – serviciile legate de bunuri imobile. targuri. artistice. Daniela Tanase 63 . expozitii: locul prestarii efective.

(in relatia B2B nu mai au relevanta transportul si codul de TVA al beneficiarului.in relatia B2Clocul de plecare al transportului IC ( in relatia B2Blocul beneficiarului.pe termen scurt. Daniela Tanase 64 . – Serviciile de transport intracomunitar. – Serviciile de restaurant: locul unde sunt prestate efectiv serviciile. – Inchirierea mijloacelor de transport: pe termen lung se aplica regula generala.locul unde mijlocul de transport este pus la dispozitia clientului. adica regula generala).MODIFICARI ALE DIRECTIVEI 112 aplicabile din anul 2010 – Lucrari asupra bunurilor mobile corporale: in relatia B2C.locul unde sunt prestate serviciile. se aplica regula generala-locul beneficiarului).

– Termene de rambursare si de transmitere a informatiilor stabilite de directiva. – Penalitati pentru nerambursarea in termen Daniela Tanase 65 .MODIFICARI ALE DIRECTIVEI a 8-a aplicabile din anul 2010 • Directiva a 8-a a fost inlocuita cu Directiva 9/2008/CE: – Cererile de rambursare se depun electronic in statul membru unde este stabilita persoana impozabila pentru cumparari din alte SM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful