P. 1
Regulament Ia Tehnopolis

Regulament Ia Tehnopolis

|Views: 6|Likes:
Published by Javgureanu Mihai
regulament
regulament

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Javgureanu Mihai on Apr 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2015

pdf

text

original

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INCUBATORULUI DE AFACERI (IA) DIN CADRUL PARCULUI ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNOLOGIC “TEHNOPOLIS” IAŞI

1

un incubator de afaceri este un loc in care sunt concentrate.#. întreprinderi recent create! .%% 2onform unei definiţii a 2omisiei %uropene. servicii comune i consultanţă directă în afaceri. a unor centre de cercetare cu portofolii specifice de rezultate proprii foarte importante în domeniile tiinţifice de vârf. tehnologic i economic la nivel regional! $ceste obiective pot fi atinse mai eficient prin susţinerea unor speciali ti care.ctombrie 1::. I . N"!"$%tat"a r"a&%'(r%% %n! )ator & % d" a*a!"r% În general un incubator de afaceri poate facilita aplicaţiile comerciale de schimburi knowhow. au ca obiectiv i valorificarea pe piaţă a rezultatelor cercetării române ti. a4ută populaţia să devină independentă prin propriile mici afaceri! $ntreprenorii sunt persoane care recunosc oportunităţile! . furnizându-le spaţii modulare cu servicii comune 0telecopiatoare. incubatorul oferă oportunitatea discutării problemelor i beneficierii de e"perienţă în domeniu. într-un spaţiu limitat. cum ar fi spri4in în 256 i capital de risc 7 S $$".<! &ncubatoarele de afaceri i serviciile de spri4in pentru antreprenor. spaţiu fle"ibil i la preţuri accesibile. în cadrul unor societăţi comerciale proprii! %"istenţa.timularea 2ererii de (ehnologie. D"*%n%. prin reducerea costurilor de înfiinţare a companiilor.-&. . precum i acces la asistenţă specializată.#. 2omisia 2omunităţii %uropene. la servicii de bază i la asistenţă în domeniul afacerilor! În plus. crearea de noi locuri de muncă în domeniile tehnologiilor avansate precum i dezvoltarea potenţialului tiinţific. &ncubatoarele de afaceri promovează un mediu holistic în care noile afaceri pot să se dezvolte! = .no&o/0 Tran$*"r C"ntr" Ltd. precum i a unui suport ce poate fi oferit de către #arcul 'tiinţific i (ehnologic ) (%*+.T"!. / impun realizarea i dezvoltarea unui incubator de afaceri! #. Introd !"r" #. de obicei.1 Ghid de lucru pentru intermediarii care sprijină transferul tehnologic la nivel local în Romania. permiţând acces la spaţii cu chirie mică sau chiar fără chirie. în mod esenţial.-&. pot să le finalizeze. prin ideile sau rezultatele cercetării lor. în &a i. pe dezvoltarea locală i pe crearea de locuri de muncă! . #rogram #*$8%9 .+. prin legislaţia care le guvernează. direcţia de acţiune a antreprenorului a fost stabilită! 2u alte cuvinte. computere1 ca i o încadrare în scopul asigurării unor servicii specifice! $ccentul este pus.Cap. / face ca acest gen de activitate 0activitatea de incubare a afacerilor1 să poată fi demarată i finalizată cu succes! +u în ultimul rând etapele de implementare ale proiectului prin care a fost creat #arcul 'tiinţific i (ehnologic ) (%*+. a potenţialului creativ universitar.dată ce o oportunitate a fost identificată.biectivul incubatoarelor este de a spori ansa de cre tere i durata de supravieţuire a acestor întreprinderi. precum i de formare a unei reţele de afaceri ca i de contactele necesare unei e"istenţe antreprenoriale! #arcurile tiinţifice i tehnologice.#.rientarea tehnologică este deseori lăsată pe un plan secundar! &ncubatorul de afaceri reprezintă o initiaţivă de proprietate care asigură un mic birou i3sau unităţi de fabrică firmelor nou înfiinţate sau tinere! &ncubatorul asigură.

marketing i spri4in tehnologic! 6e asemenea mai includ i softul afacerilor.!(! ) (%*+.#.!(! ) (%*+. management. precum i în spaţiile neînchiriate din cadrul clădirii 6>#-%B. astfel încât să poată avea acces la utilităţi. de către colectivele de cercetători. mi4loace de prezentare management! $sociaţia +aţională a &ncubatoarelor de afaceri din .+.#. relaţii cu instituţii financiare. precum i de alte persoane fizice care fac dovada. /.-&. cu precădere. să beneficieze de serviciile de pază i protecţie oferite de către parc precum i de întreaga reţea de telecomunicaţii e"istentă! În funcţie de posibilităţile financiare. / sau în afara acestuia! $facerea trebuie să aibă ca scop final transferul tehnologic de rezultate ale cercetării pe piaţa internă sau e"ternă ! +. S!op & IA 2 TEHNOPOLIS 3 . orchestrarea e"punerii într-o reţea de afaceri i consultanţă tehnică care promovează legislaţia în domeniu. la sfâr itul căreia firma incubată trebuie să le predea în stare corespunzătoare de funcţionare.dată ce ideea este în mi care.>$ 0+?&$1.!(! ) (%*+. engineering. care pe parcursul a @ ani să a4ungă la un stadiu ce-i va conferi posibilitatea de sustenabilitate în alte spaţii oferite de #!. abilităţi de comunicare. spaţiile pot avea un minim de dotare! .II. acces la resurse universitare i noi oportunităţi de afaceri. Or/an%'ar"a IA +. cadre didactice i3sau studenţi din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ce fac parte din rândul membrilor asociaţi la #!. incubatoarele oferă clienţilor asistenţă financiară i profesională. în conformitate cu procesul-verbal iniţial de predare-primire! @ .. care în mod tipic include spaţii fle"ibile i chirii mici.&ncubatoarele de afaceri transformă o idee într-o oportunitate! .#.%% &$ î i va începe activitatea în spaţiile e"istente din cadrul clădirii +>2-%>. O)%"!t%4"&" %n! )ator & % d" a*a!"r%  $tragerea ideilor inovatoare sau a rezultatelor cercetării în vederea obţinerii de produse competitive pe piaţa internă i internaţională A  &mplicarea cercetării instituţionale în dezvoltarea antreprenorială A  2rearea de societăţi comerciale cu activităţi specifice domeniilor de activitate ale #!. pe baza unui plan de afaceri i documente specifice.-&.paţiile vor fi oferite pe o perioadă de @ ani. drumul antreprenorului este deschis i este momentul pentru a se căuta instrumentele de lucru! $ceste instrumente includ e"pertize de afaceri.5. conform schiţelor ane"ate! Ciecărui viitor incubat i se va oferi o încăpere. cu toate dotările tehnice e"istente. în cooperare cu alţi clienţi ai incubatorului! Cap. marketing. / A  Încura4area spiritului antreprenorial local ! +. Spa.-&. că pot dezvolta o afacere rentabilă.pri4inirea iniţiativelor antreprenoriale generate. design.#. define te incubatoarele de afaceri ca programe de asistenţă în domeniul afacerilor pentru crearea i dezvoltarea firmelor antreprenoriale! În mod uzual.

r% 9% Tar%*" (ariful pentru spaţiile destinate &ncubatorului de $faceri din cadrul #arcului 'tiinţific i (ehnologic (%*+.ervicii de multiplicare documente A .alubritate!  $cces la reţeaua de telefonie i internet A  $cces la spaţii e"poziţionale D standuri de prezentare produse proprii A  .paţii acoperite An & An & # + =G =G m!p!3 m!p!3 lună lună S"r4%!%% /"n"ra&" contorizat contorizat contorizat An & 5 =G m!p!3 lună O)$"r4a. S"r4%!%% /"n"ra&" 7  . o .!&! A  .ervicii pe linie de #!. Pr".8.%% 6upă @ ani spaţiul va fi eliberat +.e plăte te lunar de către firma incubată 5.#.%%:$"r4%!%% .erviciul de recepţie A 2onsultanţă financiară A 2onsultanţă 4uridică! +. #.alubritate $cces la reţeaua de telefonie i internet $cces la spaţii e"poziţionale Spa.-&.ervicii asigurare utilităţi A o $pă rece.ervicii %nergie asigurare electrică utilităţi Încălzire . este de = euro3m!p!3lună. I . o 2anal. la care se aplică (!F!$! .6.6. o %nergie electrică.uportate de firma incubată fără (F$9 Nr. S"r4%!%% $ port 7       Einerea evidenţei contabile a societăţii A . !rt. o Încălzire.+. S"r4%!%% o*"r%t" d" IA +.ervicii de secretariat A .ăli de conferinţă i seminarii A  #aza împotriva intrării prin efracţie A  .#. $pă rece 2anal .ervicii de curăţenie i întreţinere spaţii! +.6.+. 6. 2alculaţie specifică #e bază de factură HG HG HG .

aprobată prin Ordinul !"!#!$! nr! %&%'()*!'*!+''.!1! . .8.ervicii pe linie de #. ! J . S"&"!.& . aprobată prin Ordinul !"!#!$! nr!%&%'()*!'*!+''. ##. . luni din momentul constituirii.ervicii de secretariat . care vor avea o durată de funcţionare de ma"im . #?.ervicii de curăţenie i întreţinere spaţii comune Einerea evidenţei contabile a societăţii. >. #6.ervicii de multiplicare documente 2onsultanţă financiară #+.B planul de afaceri 0pentru @ ani1 A <B &ilan%ul c!nta&il sau ultima rap!rtare ec!n!mic!'financiar$ 0 dacă este cazul1 A =B declara%ie pe pr!prie r$#pundere că societatea comercială nu se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art! 0 din Procedura de admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici.e plăte te lunar de către firma incubată 2ontract cu persoană sau firmă autorizată #rimele ... vor trebui să depună la coordonatorul activităţii de incubare următoarele documente9 #B cerere semnată de reprezentantul legal al agentului economic A +B fişa de admitere în parcul ştiintific şi te n!l!"ic a agenţilor economici. eliberate de .erviciul de recepţie +. 2onsultanţă 4uridică .& .ăli de conferinţă i seminarii #aza împotriva intrării prin efracţie . luni conform clauze contractuale În funcţie de natura problematicii În funcţie de natura problematicii S"r4%!%% $ port plată plată HG HG HG HG HG plată plată HG HG HG . dacă este cazul 0copii 6B #tatutul #!ciet$%ii c!merciale i actele adiţionale. =.%&or !o@"r!%a&" An 4"d"r"a %n! )(r%% a!"$tora 7 =!..ocietăţile comerciale solicitante. HG HG plată plată HG HG plată plată HG HG plată plată plată plată plată HG HG HG În funcţie de agendă i cu asigurarea plăţii utilităţilor >tilizare dispozitive din dotare 2ontract firmă #. luni conform clauze contractuale #rimele . <.%a $o!%"t(. . publicat în ! Of! nr! *')(+-!'&!+''. dacă este cazul 0copii legalizate1 A 8B certificatul de înre"i#trare şi certificatul c!n#tatat!r /original sau copie legalizată1..ficiul 8egistrului 2omerţului de pe lângă (ribunal A . conform anexei la Procedura de admitere în parcul ştiintific şi tehnologic a agenţilor economici. #5. 5B actul de înfiintare a #!ciet$%ii c!merciale legalizate1 A i actele adiţionale.

conform destinaţiei sale 0reparaţii capitale.%&or p"ntr In! )ator & d" A*a!"r% 2omisia de selecţie va fi aceea i comisie care î i desfă oară activitatea cu privire la admiterea agenţilor economici în #arcul 'tiinţific i (ehnologic (%*+.%%&" S. O)&%/a. reparaţiile la părţile comune ale imobilului în care se află spaţiul comercial al societăţii incubate1! 0@1 -ocatorul se obligă să garanteze pe locatar pentru evicţiune i pentru viciile ascunse ale bunului e"istente atât în momentul încheierii contractului de închiriere cât i cele apărute ulterior! 0I1 -ocatorul se obligă să nu îl tulbure pe locatar în e"erciţiul drepturilor sale stabilite în contractul de închiriere! 0J1 -ocatorul se obligă să asigure folosirea liberă a căilor de acces! . la termenul fi"at de părţi.<.L.( d" $o!%"tat"a !o@"r!%a&( %n! )at( C &o!atar &B An !adr & In! )ator & % d" A*a!"r% 011 -ocatorul se obligă să pună la dispoziţia locatarului spaţiul închiriat aprobat.!J! #ersoana fizică care dore te să fie incubată va prezenta. se va aproba sau nu admiterea în incubator a agentului economic ! =!. cu adăugarea unui nou membru i anume 2oordonatorul activităţii &ncubatorului de $faceri! 2omisia î i va desfă ura activitatea după acela i regulament aprobat de către $sociaţi! +.!@! 2omisia de selecţie va analiza documentaţia. Co@%$%a d" $"&"!.!I! 2oordonatorul activităţii incubatorului de afaceri va comunica solicitanţilor decizia comisiei de selecţieA pentru agenţii economici admi i va începe demersurile în vederea localizării acestora în spaţiile special amena4ate! =!. în special planul de afaceri urmărind cu precădere următoarele criterii 9 11 caracterul inovativ al afacerii avute în vedere A =1 încadrarea în principalele domenii de interes ale parcului A @1 ansele de succes ale afacerii.=. după ce comisia de selecţie admite persoana fizică în incubator.-&.C. reparaţii ale degradărilor provenind din uzul normal al lucrului. va solicita 0după caz1 completarea acesteia i o va înainta comisiei de selecţie! =!. . în prima etapă. un plan de afaceri care va fi supus e"aminării comisiei de selecţie! >lterior. sau cel puţin sustenabilitatea sa A I1 impactul social-economic potenţial al viitoarei afaceri A J1 numărul de locuri de muncă create! În funcţie de decizia comisiei de selecţie.R.!1! +.=!.TEHNOPOLIS S.. într-o stare corespunzătoare destinaţiei pentru care a fost închiriat i în condiţii proprii desfă urării unei activităţi normale! #redarea se face pe bază de proces-verbal de predare-primire! 0=1 -ocatorul se obligă să efectueze pe cheltuiala sa reparaţiile sau intervenţiile impuse de lucru pentru menţinerea spaţiului închiriat în stare de funcţionalitate i siguranţă.%" a $o&%!%tan.#. este necesar ca în termen de ma"im = luni aceasta să înfiinţeze o societate comercială i să depună întreaga documentaţie prevăzută la punctul =!.!=! 2oordonatorul activităţii de incubare va verifica documentaţia. C &o!ator B *a.

>. da!( d%n $%t a.#.#. 0I1 &n situatia in care după 1 0un1 an si . contractele etc!. din care să reiasă că desfă oară o activitate conform planului de afaceri i se încadrează în indicatorii planificaţi! 0@1 -ocatarul are obligaţia de a elibera spaţiul închiriat i de a-l preda. C9a$"B & n% r"%"$" !( $o!%"tat"a %n! )at( n r"a&%'"a'( pro*%t. într-un termen de 1 lună de la data notificarii făcute în formă scrisă de către .!2! (%*+.%%&" $o!%"t(. 0 ase1 luni. datorate faptelor proprii.-&. colaboratorilor sau clienţilor săi! K .#.!8!-!.!&!. la termenele stipulate în contract ! 0=1 -ocatarul are obligaţia de a prezenta la solicitarea conducerii .!2! (%*+. protecţia muncii. penalizări în cuantum de J euro3m!p!3lună3fără (!F!$! 0. conform destinaţiei sale i scopului pentru care a fost închiriat! 0L1 -ocatarul are obligaţia de a obţine avizele sanitare necesare.%%&" *%nan!%ar" pr"'"ntat" d p( # C nB an 9% . toate documentele contabile. . reparaţiilor locative i de înlocuire a instalaţiilor aflate în folosinţa e"clusivă.0. protecţia mediului i să respecte întru totul normele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre aceste domenii! 6otările necesare pentru obţinerea acestor avize se vor realiza de către locatar! 0:1 -ocatarul se obligă să asigure supravegherea #!. precum i orice reparaţii care sunt necesare datorită culpei sale! 0111 -ocatarul se obligă să nu desfă oare activităţi care pot limita buna folosire a spaţiilor comune i a spaţiilor învecinate i să răspundă pentru orice stricăciune sau degradare. pentru spaţiul ce face obiectul contractului! 01H1 -ocatarul are obligaţia de a efectua lucrările specifice întreţinerii. respectiv a utilităţilor.!&! i paza în timpul programului de funcţionare a #arcului 'tiinţific i (ehnologic (%*+.!8!-!.1 -ocatorul se obligă să asigure paza i supravegherea #!.-&. acesta se obliga să platească pentru întreaga perioada cuprinsă între data încheierii contractului i data solicitării încetării.. 0sase1 luni se constata că locatarul nu realizează profit. situaţiile financiare. împreună cu mobilierul i echipamentul e"istent la intrarea în incubator.#. împreună cu mobilierul i echipamentul e"istent la intrarea în incubator. acesta se obliga să platească pentru intreaga perioada cuprinsă între data incheierii contractului i data la care se constata lipsa profitului.-&. precum i cele de funcţionare #!. . la sfâr itul celui de-al treilea an de incubare! 0K1 -ocatarul are obligaţia de a folosi spaţiul închiriat ca un bun proprietar. în condiţiile primite iniţial.%% !o@"r!%a&" %n! )at" C &o!atar & B 011 -ocatarul are obligaţia de a plăti contravaloarea chiriei.1 -ocatarul are obligaţia de a elibera i de a preda spaţiul închiriat. O)&%/a. penalizări in cuantum de J euro3m!p!3lună3fără (!F!$! 0J1 6acă locatarul solicită încetarea contractului înainte de 1 0un1 an i . în stare corespunzătoare. în condiţiile în care locatarul utilizează corespunzător dotările specifice e"istente! 0K1 -ocatorul se obligă să asigure toate serviciile specificate la punctele =!I i =!J din prezentul regulament precum i cele menţionate în clauzele contractuale ce vor fi negociate cu fiecare firmă incubată! +.-&.!&! în afara programului de funcţionare a #arcului 'tiinţific i (ehnologic (%*+.

la încetarea contractului. &oan (onel 2$M$2> 6irector economic. canalizare. gaz metan. locatarul va ridica numai elementele amovibile din dotarea spaţiului. liber de sarcini i în stare bună de folosinţă! 01.#?.1 -ocatarul se obligă să renunţe la orice pretenţii cu privire la restituirea contravalorii îmbunătăţirilor aduse acestuia! -a încetarea închirierii.6%$ 2onsilier 4uridic.01=1 -ocatarul are obligaţia să permită locatorului efectuarea lucrărilor de reparaţii sau intervenţie impuse de necesitatea menţinerii în stare de funcţionalitate i siguranţă a spaţiului închiriat i care sunt în sarcina locatorului! 01@1 -ocatarul are obligaţia să permită accesul periodic al delegaţilor locatorului pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate prin contractul de închiriere! 01I1 -ocatarul are obligaţia de a desfă ura numai activităţile prezentate în planul de afaceri! 01J1 -ocatarul are obligaţia de a achita contravaloarea cheltuielilor curente ce îi revin ca urmare a desfă urării activităţii. termenele i alte elemente specifice vor fi stabilite pe bază de contract între . . care nu fac corp comun cu spaţiul închiriat iar ridicarea acestora nu influenţează negativ aspectul estetic al respectivului spaţiu! 01K1 -ocatarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor de care a beneficiat 0 în conformitate cu clauzele contractuale1 precum i cele specificate la pct!=!J din prezentul regulament! +.-&. i de a restitui bunul. corespunzător cu calendarul intern de plată al facturilor către furnizorii de utilităţi! 6irector general.N$+ L .!8!-! i fiecare societate comercială incubată. salubritate etc!.#. Ut%&%t(. 2orina &onela 2>82>6%- 2oordonator &ncubator de $faceri Naria Oabriela 2.% 9% $"r4%!%% 2ondiţiile de plată. curent electric.!2! (%*+. proprietatea acestuia! #rim elemente amovibile părţile înţeleg numai corpurile de mobilier i accesoriile acestora. respectiv9 apă. Narius ?.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->