Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Introducere
Manualul de faţă „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural” este conceput în cadrul proiectului, „Un start bun în viaţă!” implementat de Fundaţia Pro WOMEN din Iaşi. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate - cu un buget de 82.800 euro. El se desfăşoară în perioada ianuarie 2010 – noiembrie 2010 în parteneriat cu Primăriile Comunelor Cristeşti şi Fântânele (judeţul Iaşi), Vetrişoaia şi Fălciu (judeţul Vaslui), Suliţa şi Truseşti (judeţul Botoşani). Proiectul Un start bun în viaţă îşi propune să dezvolte în parteneriat cu autorităţi publice locale din judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui o strategie comună de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural. De asemenea proiectul are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor sociale, civice şi de viaţă ale tinerilor din aceste zone folosind instrumente de educaţie non-formală. Grupul ţintă al proiectului îl constituie tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani din judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui, cadrele didactice de la clasele a IX-a – a XII-a din aceleaşi zone, asistenţii sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă ale primăriilor şi ONG-uri care derulează activităţi în sprijinul tinerilor defavorizaţi din aceste judeţe. Principalele activităţi ale proiectului sunt următoarele: • Elaborarea manualului “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural” • Instruirea cadrelor didactice şi a asistenţilor sociali din cele 6 comune pe tema dezvoltării abilităţilor de viaţă a tinerilor • Susţinerea a 6 sesiuni demonstrative de instruire a tinerilor din mediul rural în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă • Derularea timp de 5 luni de activităţi de educaţie non-formală în domeniul abilităţilor de viaţă ale tinerilor în cele 6 comune partenere • Schimb de experienţă şi transfer de bune practici în dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural • Diseminarea rezultatelor proiectului Manualul de instruire „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural” constituie un instrument important în cadrul proiectului, un punct de reper necesar în conceperea şi derularea programelor de educaţie non-formală destinate tinerilor defavorizaţi. Parcurgând acest manual, cadrele didactice din şcoli, autorităţile publice locale şi ONG-urile active în sprijinirea copiilor şi tinerilor defavorizaţi, vor înţelege mai bine care sunt nevoile specifice tinerilor din mediul rural, vor putea crea noi strategii de lucru în această arie şi vor putea implementa proiecte pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă a tinerilor. Acest manual este necesar pentru a oferi asistenţilor sociali/referenţilor, cadrelor didactice şi ONG-urilor un instrument util în derularea unor programe de educaţie non-formală pentru diminuarea vulnerabilităţii şi pregătirea pentru viaţă a tinerilor din mediul rural.

Un start bun în viaþã!

Un start bun în viaþã!
CUPRINS

I. Ce se înţelege prin abilităţi de viaţă? ............................................................................................................... pg. 3 II. Tipuri de abilităţi de viaţă .................................................................................................................................. pg. 6 III. Evaluarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural ..................................................................... pg. 10 IV. Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile sociale ........................................................................................... pg. 14 a. Autocunoaşterea ................................................................................................................................... pg. 15 b. Soluţionarea conflictelor ...................................................................................................................... pg. 17 c. Stilurile de comunicare ....................................................................................................................... pg. 19 d. Stima de sine .......................................................................................................................................... pg. 21 e. Acceptarea diferenţelor ....................................................................................................................... pg. 23 V. Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile emoţionale ................................................................................pg. 26 a. Abordarea sentimentelor ......................................................................................................................pg. 27 b. Exprimarea emoţiilor pozitive şi negative ...........................................................................................pg. 29 c. Ajutarea celorlalţi ...................................................................................................................................pg. 31 VI. Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile cognitive ..................................................................................... pg. 33 a. Abilităţi de negociere .......................................................................................................................... pg. 34 b. Luarea deciziilor ................................................................................................................................. pg. 37 c. Rezolvarea problemelor ...................................................................................................................... pg. 39 d. Învăţarea eficientă ................................................................................................................................ pg. 41 e. Estimarea riscului ................................................................................................................................. pg. 46 VII. Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile comportamentale .................................................................... pg. 49 a. Planificarea .............................................................................................................................................. pg. 50 b. Comportamentul nonviolent .............................................................................................................. pg. 51 c. Voluntariatul .......................................................................................................................................... pg. 53 d. Lucrul în echipă .................................................................................................................................. pg. 54 e. Drepturi şi responsabilităţi ................................................................................................................. pg. 57 VIII. Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor .......................................... pg. 59 a. Abilităţi sociale – exerciţii şi jocuri ......................................................................................................... pg. 60 b. Abilităţi emoţionale – exerciţii şi jocuri ................................................................................................ pg. 61 c. Abilităţi cognitive – exerciţii şi jocuri ................................................................................................... pg. 62 d. Abilităţi comportamentale – exerciţii şi jocuri ................................................................................... pg. 63 IX. Bibliografie ...................................................................................................................................................... pg. 65

Capitolul 1 Ce se înţelege prin abilităţi de viaţă? .

Incapabilă să vadă şi să audă.). În general. a fost admisă la Colegiul Radcliffe. Priveşte lumea direct în faţă!”  Helen Adams Keller s-a născut în Alabama (S. Însă nu se pot avânta într-o asemenea cursă fără ca înainte să înţeleagă care este pista pe care alergă. de statutul său social sau de resursele materiale pe care le are. Urma apoi lectura cursului în Braille (alfabetul orbilor). La vârsta de 10 ani.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Capitolul I Ce se înţelege prin abilităţi de viaţă? „Viaţa este un joc dur şi halucinant. înseamnă să cazi şi să te ridici. motivaţia. Helen a devenit mută.A. Să îl ţii mereu ridicat. A supravieţuit. înseamnă alpinism. Keller s-a hotărât să înveţe să vorbească şi s-a înscris la o şcoală specială pentru surzi. În anul 1904.U. suferea că nu poate să comunice cu oamenii din jurul ei şi era foarte agitată. abilităţi de gândire sau abilităţi emoţionale. de contextul istoric şi familial în care se află. Unii autori folosesc termenul de competenţe referindu-se la o abilitate dezvoltată până la acel nivel care permite obţinerea de performanţe deosebite în activitate. cât şi în situaţiile dificile şi care contribuie la o calitate a vieţii mai ridicată. în 1880. pentru că nu vedea şi nu auzea. înseamnă risc. Abilităţile de viaţă pot fi definite drept competenţele care ajută o persoană să facă faţă eficient atât în viaţa de zi cu zi. Nu erau speranţe că ar putea să capete o educaţie. prin abilităţi se înţelege comportamentul controlat care duce la atingerea unor ţeluri. Fiind un copil inteligent. indiferent de capacităţle înnăscute de care dispune. Concepţia sa despre viaţă poate fi redată pintr-un sfat pe care ea i l-a dat unui copil orb în anul 1932: „Să nu-ţi pleci niciodată capul. unul dintre cele mai prestigioase la acea vreme. dar a rămas surdă şi oarbă şi următorii cinci ani au fost trăiţi în izolare într-o lume întunecată. Annie Sullivan a însoţit-o permanent la cursuri. pentru a-şi realiza scopurile propuse la un moment dat şi pentru a face faţă diferitelor obstacole. la 20 de ani. Povesetea vieţii ei este impresionantă şi ne demonstrează cât este de important să îţi dezvolţi abilităţile de viaţă cu orice preţ. cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a obţine performanţe ridicate în respectivul domeniu. O persoană este competentă într-un anumit domeniu dacă aceasta are abilitatea. a absolvit colegiul cu 4 . Şi-a continuat pregătirea şi. care sunt regulile jocului. pentru ce premii se luptă. Abilităţile de viaţă sunt tocmai acele mijloace prin care fiecare se poate înscrie în jocul vieţii pentru ca în final să poată câştiga marele premiu. a făcut febră mare. înseamnă voinţa de a ajunge în punctul tău cel mai înalt şi a te simţi nemulţumit şi neliniştit când nu reuşeşti să o faci. Se poate referi la abilităţile de comunicare. reproducându-i în palmă cu răbdare literele prelegerilor. Helen a fost încredinţată lui Anne Sullivan. Un exemplu elocvent în acest sens pentru tineri şi un model de persoană care a biruit în cursa cu obstacole a vieţii este Helen Keller. o profesoară specializată în surdocecitate. viaţa înseamnă salturi cu paraşuta. La vârsta de 6 ani. Istoria ne învaţă că oricine poate învinge obstacolele vieţii odacă ce şi-a dezvoltat abilităţile de viaţă indiferent de vârstă. Când era foarte mică. îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea unei situaţii. Helen Keller a rămas în memoria posterităţii ca un simbol al muncii fără preget pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor orbi şi surzi. Orice persoană are nevoie de anumite abilităţi pentru a se dezvolta şi a menţine relaţii normale cu ceilalţi. Îşi crease singură un limbaj al semnelor care era însă limitat la situaţiile de viaţă din familie.” (Paulo Coelho) Viaţa se aseamănă foarte mult cu o cursă cu obstacole în care tinerii trebuie să apeleze la toate resursele şi toate abilităţile pe care le au pentru a termina în timp record şi cu un scor cât mai mare. ce exerciţii trebuie să facă pentru a se antrena şi chiar să înveţe din experienţa altora care au concurat cu multă vreme înaintea lor şi au ieşit biruitori.

dintre care: Jurnalul lui Helen Keller. Cu intuiţie. persoane. în 1968. Lumea în care trăiesc şi Povestea vieţii mele. unul dintre cei mai proeminenţi activişti şi comentatori politici ai vremii. cu siguranţă că şi tinerii noştri vor putea învinge. să înveţe să citească şi să converseze în câteva limbi. Când Keller a murit. Dacă Helen Keller a reuşit să înfrunte viaţa dobândind asemenea abilităţi. Prin eforturile profesoarei sale. Keller a călătorit şi susţinut conferinţe de-a lungul Statelor Unite şi peste hotare. cazuri care au excelat în domeniul respectiv şi de la care tinerii pot învăţa. Manualul de faţă este conceput special pentru tineri astfel încât viaţa să le fie prezentată drept o cursă cu obstacole. iar Premiile puse în joc se referă la reflecţii cu privire la beneficiile pe care tinerii le pot dobândi însuşindu-şi abilitatea de viaţă. Care este pista de alergare? prezintă o definiţie pe larg a abilităţii. expunându-şi opiniile despre o varietate de aspecte politice şi umanitare. Ea este autoarea mai multor cărţi. Astfel. Keller a putut să-şi depăşească condiţia de surdă-oarbă. Optimism (un eseu). Exerciţiile de antrenament pentru cursă constau în jocuri şi aplicaţii practice pentru ca tinerii să poată învăţa mai uşor cum să dobândească o abilitate. să scrie cărţi. energie şi adâncă dăruire faţă de oameni. să aibă o viaţă socială şi politică activă şi să cunoască şi să se împrietenească cu unii dintre cei mai celebri oameni ai timpului său. Tot ce trebuie să facă este să ia un START bun în viaţă fiind gata să înveţe şi să aplice zi de zi abilităţile dobândite. în ciuda unor limitări fizice severe. să facă studii superioare. 5 . Ca tânară femeie a fost hotărâtă să înveţe despre lume şi să îmbunătăţească viaţa altora. la început. I-a învăţat pe orbi să fie curajoşi şi să-şi îmbogăţească existenţa. la Regulamentul de joc sunt surprinse lucrurile importante pe care tinerii trebuie să le ştie legat de abilitatea respectivă. Împreună cu Sullivan. numele său a devenit un simbol internaţional a ceea ce poate realiza spiritul uman. s-a adresat Congresului American şi a scris mii de scrisori către donatori pentru a îmbunătăţi viaţa orbilor. iar Cine sunt campionii are în vedere modele şi exemple de personalităţi.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural onoruri deosebite. făcând-o productivă şi frumoasă pentru ceilalţi şi pentru ei înşişi. A fost o personalitate progresistă. un concurs în care sunt cu toţii înscrişi. Fiecare capitol prezintă câte un tip de abilităţi de viaţă şi este strucutrat sub forma unei competiţii. Viaţa mea din urmă.

Capitolul 2 1

Ce se înţelege Tipuri de abilităţi prinde abilităţi viaţă de viaţă?

Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Capitolul II Tipuri de abilităţi de viaţă
“Viaţa este un exerciţiu continuu pentru rezolvarea creativă a problemelor.” Michael J. Gelb Viaţa se aseamănă cu un manual de matematică plin de probleme şi exerciţii ce aşteaptă să fie rezolvate de fiecare în parte în modul său unic. Fiecare zi poate fi o nouă problemă cu care tinerii se pot confrunta şi pe care încearcă să le rezolve folosindu-se de experienţa şi de cunoştinţele lor. Dobândirea unor abilităţi de viaţă eficiente poate duce la o rezolvare tot mai rapidă şi mai creativă a tuturor acestor probleme. Deprinderile pentru viaţa independentă reprezintă: • acele abilităţi care îi permit tânărului să ducă o existenţă normală, fără a depinde de asistenţă din partea societăţii şi folosind oportunităţile pe care societatea i le oferă. • deprinderile care ajută o persoană să facă faţă eficient atât vieţii de zi cu zi cât şi situaţiilor dificile şi care contribuie la o calitate a vieţii mai ridicată. • abilităţi de comportament, de adaptare care permit indivizilor să se confrunte eficient cu cerinţele şi provocările vieţii cotidiene • un grup de competenţe psihosociale şi deprinderi interpersonale care ajută oamenii să ia decizii bune, să soluţioneze probleme, să gândească critic şi creativ, să comunice eficient, să stabilească relaţii sănătoase, să fie empatici cu alţii, să se adapteze şi să gestioneze vieţile lor într-o manieră sănătoasă şi productivă. Tipuri de abilităţi de viaţă Abilităţile de viaţă reprezintă un set de anumite deprinderi necesare oricărei persoane pentru a duce o viata echilibrată, pentru a dezvolta şi menţine relaţii normale cu ceilalţi, pentru a-şi realiza scopurile propuse şi pentru a face faţă diferitelor dificultăţi. Noţiunea de abilitate face referire la comportamentul controlat care duce la atingerea unor ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii sau abordarea unor situaţii. Există, deci mai multe tipuri de abilităţi de viaţă: abilităţi sociale, abilităţi emoţionale, abilităţi cognitive şi abilităţi comportamentale. Abilităţile sociale sunt deprinderi necesare în relaţionarea adecvată cu cei din jur şi reprezintă o condiţie a reuşitelor atât în plan profesional, cât şi personal. Oamenii de succes rezolvă problemele comune în aşa fel încât relaţia cu alte persoane să nu fie periclitată. Problemele relaţionale o dată rezolvate nu reapar în alte situaţii. Printre caracteristicile personale se evidenţiază flexibilitatea şi evitarea capcanelor prejudecăţilor. Aceste persoane percep clar şi interpretează adecvat comportamentul celorlalţi. Abilităţile sociale garantează astfel eficienţa în domeniul relaţiilor interpersonale, al comunicării, al rezolvării situaţiilor conflictuale, al luării deciziilor etc. Comunicarea nu este suficientă, atunci când nu este însoţită de ascultare. Ascultarea implică auzirea semnalelor sonore şi interpretarea lor prin integrarea acestora în propriul sistem de gândire. Oamenii lucrează cel mai bine în medii în care aşteptările sunt clare, flexibile, în care se simt apreciaţi pentru ceea ce sunt şi sunt trataţi cu respect. Fiecare dintre noi are nevoie să-şi dezvolte abilităţile de lucru in echipă. În orice tip de relaţie sau grup apar diferenţe. Oamenii gândesc în mod diferit, au valori diferite, interpretează informaţia în mod diferit. În echipele eficiente există un sentiment de unitate, de angajament faţă de obiectivele şi idealurile comune; cu toate acestea în grupuri se dezvoltă şi un sentiment de diversitate care presupune existenţa diferenţelor. Acestea sunt binevenite şi oferă oamenilor ocazii să îşi lărgească cunoştinţele în diverse domenii, contribuind astfel la progres. Iată motivul pentru care oricine trebuie încurajat să-şi exprime şi

7

Un start bun în viaþã!

Un start bun în viaþã!

să-şi susţină punctele de vedere astfel încât toţi cei implicaţi să îşi aducă aportul, iar părerile fiecăruia să fie respectate. Diversitatea se transformă în conflict atunci când oamenii nu sunt dispuşi să accepte alte valori, priorităţi sau puncte de vedere cu privire la ceea ce este „corect” sau „important”, iar divergenţele nu pot fi împăcate (negociate în mod satisfăcător). Conflictul nu este neapărat un fapt negativ şi chiar dacă este dificil de rezolvat, atunci când este bine gestionat, poate oferi unui grup şi membrilor săi ocazia de a învăţa şi evolua. Abilităţile sociale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Cine sunt eu • Soluţionarea conflictelor • Stilurile de comunicare • Stima de sine • Acceptarea diferenţelor Abilităţile emoţionale se referă la capacitatea de a ne administra pe noi înşine şi relaţiile noastre într-un mod eficient. Spre deosebire de IQ, care este în mare masură genetic (se modifică foarte puţin din copilărie), abilităţile de inteligenţă emoţională pot fi învăţate la orice vârstă. Aceste abilităţi se demonstrează într-o varietate largă de contexte şi au implicaţii asupra dezvoltării emoţionale şi asupra capacităţii de a iniţia şi construi relaţii sociale. Cu ajutorul exerciţiilor, tinerii conştientizează rolul influenţelor din mediul şi anturajul lor asupra comportamentelor pe care le adoptă ulterior. Grupul de prieteni joacă un rol important în viaţa lor, iar dorinţa de integrare şi acceptare este o pârghie foarte puternică în adoptarea anumitor comportamente. Din cauza presiunii exercitate de grup este posibil ca unele consecinţe negative pe termen lung să fie ignorate datorită beneficiilor de moment. Scopul exerciţiilor de dezvoltare a abilităţilor emoţionale este acela de a ajuta dezvoltarea empatiei tinerilor, a capacităţii de înţelegere şi a capacităţii de oferire a suportului emoţional prietenilor şi familiei. Tinerii sunt încurajaţi să acorde o atenţie sporită comunicării şi înţelegerii celor din jur, să acorde sprijin, să se adapteze emoţional în funcţie de situaţie, astfel încât să poată contribui la depăşirea unor situaţii dificile. Abilităţile emoţionale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Abordarea sentimentelor • Încrederea în sine • Exprimarea emoţiilor pozitive şi negative • Controlarea emoţiilor • Riscurile: expunere şi asumare Abilităţile cognitive sunt reprezentate de procese mentale şi deprinderi de bază care sunt necesare pentru a îndeplini o sarcină indiferent de complexitatea acesteia. Orice sarcină poate fi divizată în segmente cognitive mai mici pe care le conştientizăm, le evaluăm şi le cultivăm prin exersare. Rezolvarea de probleme este un proces prin care abordăm situaţiile zilnice într-o modalitate sistematică şi raţională. Etapele procesului de rezolvare a problemei sunt: definirea corectă a problemei prin strângerea tuturor informaţiilor disponibile, identificarea tuturor soluţiilor posibile, examinarea fiecărei alternative, alegerea unei soluţii finale şi testarea ei. În selectarea alternativelor de rezolvare a problemelor, individul lucrează concomitent şi la procesul de luare a deciziilor. Luarea deciziilor este o sarcină ce implică de asemenea rezolvarea de probleme, însă presupune dezvoltarea capacităţii de a discerne între avantajele şi dezavantajele fiecărei soluţii pentru a o alege acea posibilitate care răspunde cel mai bine nevoilor noastre. Indiferent de complexitatea problemei este necesară etapa de strângere a informaţiilor corecte şi relevante, în baza cărora construim paşii spre soluţie.

8

să ştim să ne dozăm eforturile şi să recunoaştem factorii care ar putea afecta siguranţa personală. de ale lor şi de abilitatea de a negocia şi convinge pe celălalt de soluţia care serveşte cel mai bine interesele comune. Managementul timpului şi a resurselor materiale reprezintă deprinderi esenţiale care presupun capacitatea de planificare. să desfăşurăm activităţi fizice. să ne odihnim. Acestea presupun folosirea deprinderilor de viaţă şi gestionarea adecvată a resurselor pe care le au la dispoziţie.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Atunci când rezolvăm probleme aproape mereu intrăm în contact cu diverse persoane şi. Abilităţile cognitive sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Abilităţi de negociere • Luarea deciziilor • Rezolvarea problemelor • A învăţa să înveţi • Estimarea riscului Abilităţile comportamentale sunt deprinderile necesare pentru a pune în practică ceea ce intenţionăm. Estimarea corectă a riscurilor cu care ne confruntăm reprezintă o sursă importantă de informaţii în luarea deciziilor corecte şi alegerea celor mai potrivite soluţii la probleme noastre. Avem nevoie de aceea să ţinem cont de scopurile noastre. Sarcinile pe care le avem zi de zi de rezolvat comportă şi anumite riscuri de grade diferite. care presupune să ne alimentăm corect. ne intersectăm cu oameni care ne sunt alături sau nu. abilitatea de a căuta resurse şi asumarea responsabilităţii pentru felul în care tânărul îşi petrece timpul sau îşi cheltuie banii. fără să vrem. modul nostru de a duce sarcina la capăt influenţează şi viaţa celorlalţi. Pe măsură ce se dezvoltă tinerii doresc să fie implicaţi în activităţi independente de care să se simtă responsabili şi pentru care să fie recompensaţi adecvat. avem de luat decizii. Zi de zi ne confruntăm cu probleme. Abilităţile comportamentale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Planificarea • Comportamentul nonviolent • Voluntariatul • Lucrul în echipă • Drepturi şi responsabilităţi 9 . În contextul unui ritm de viaţă din ce în ce mai alert nu trebuie să uităm să ducem un stil de viaţă sănătos.

Capitolul 3 Evaluarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural .

de exemplu. comportamente agresive. izolare socială. cognitiv sau comportamental. realizat în anul 2008. alcoolism. Chestionarul permite colectarea unui număr mare de date relevante. De asemenea. psiholog) care face evaluarea adolescentului sau poate fi aplicat chiar de către adolescent pentru a se autoevalua. Ei trebuie să ştie cum să reacţioneze atunci când se confruntă cu probleme de ordin emoţional. Chestionarul poate fi aplicat de un adult (profesor. că în anul 2006 numai 24. “prin comparaţie cu alte grupe de vârstă. Una din metodele ce pot fi utilizate în evaluarea abilităţilor de viaţă este chestionarul. De aceea tinerii au şi mai mare nevoie să îşi dezvolte abilităţile de viaţă pentru a putea face faţă tuturor problemelor de zi cu zi. Iată mai jos un exemplu de astfel de chestionar: 11 . Primul pas în procesul de formare a abilităţilor de viaţă ale tinerilor constă în identificarea abilităţilor necesare acestora. Conform specialiştilor. delincvenţă. Pot fi utilizate atât întrebări închise. în timp ce în 2005 proporţia lor era de 36. părinte. iar aceste efecte iau forme dintre cele mai diverse: abandon şcolar. atât în 2008 cât şi în 2009”.8%. copiii şi tinerii continuă să se confrunte cu cel mai mare risc de sărăcie. ponderea elevilor din mediul rural care urmează liceul este în scădere de la an la an.” Ralph Waldo Emerson Potrivit studiului „România – O evaluare rapidă a impactului crizei economice asupra sărăciei”. efectele sărăciei sunt resimţite mai pregnant de către copiii şi tinerii din mediul rural.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Capitolul III Evaluarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor din mediul rural “Viaţa este o succesiune de lecţii care trebuie trăite pentru a fi înţelese. social. Raportul din iulie 2007 al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării arată.54% dintre elevii din mediul rural au ajuns să urmeze liceul. cât şi deschise. Copiii şi tinerii reprezintă 43% din populaţia afectată de sărăcie. asistent social.

Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU ADOLESCENT Instrucţiuni: Aceste întrebări vă vor cere să răspundeţi ce cunoaşteţi şi ce puteţi să faceţi. Eu sunt: O fată [ ] Un băiat [ ] Vârsta actuală [ ] Nivelul de şcolarizare [ ] clasa a 7-a [ ] clasa a 8-a [ ] clasa a 9-a [ ] clasa a 10-a [ ] clasa a 11-a [ ] clasa a 12-a [ ] şcoala complementară [ ] şcoala profesională [ ] Nu este la şcoală [ ] Altele Selectaţi răspunsul care descrie cel mai bine situaţia în care vă aflaţi În prezent locuiesc: [ ] împreună cu părinţii biologici [ ] împreună cu mama sau tatăl biologic [ ] împreună cu părinţii /părintele adoptiv [ ] împreună cu asistentul maternal care nu este rudă [ ] împreună cu o rudă (nu asistent maternal) [ ] împreună cu rudele care sunt şi asistenţii săi maternali [ ] împreună cu un prieten de familie (nu asistent maternal) [ ] pe cont propriu [ ] altele De cât timp locuieşti în aceste condiţii? ______luni_____ani Vă rugăm să selectaţi răspunsul care vă caracterizează cel mai bine: Nu SARCINI PRIVIND VIAŢA DE ZI CU ZI 1. Îmi pregătesc masa singur 5. îmi cos nasturii 4. Mă protejez împotriva posibilelor spargeri la domiciliu 3. încercaţi să răspundeţi la toate întrebările. s-ar putea să nu obţineţi rezultatul dorit. Dacă sunt prea multe întrebări la care nu răspundeţi.Păstrez curăţenia în spaţiul în care trăiesc 7. Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Depozitez mâncarea astfel încât să nu se strice sau să se altereze 6 . Îmi aranjez hainele când este nevoie. Planific mese sănătoase în fiecare săptămână Seamănă foarte mult cu mine Seamănă puţin cu mine 12 . de exemplu. Ştiu să îmi spăl hainele urmărind eticheta produselor 2.

Pot descrie paşii pentru a-mi atinge unul din scopurile mele TOTAL NU SEAMĂNĂ PUŢIN CU TÂNĂRUL DESCRIE CEL MAI BINE TÂNĂRUL 13 . Pot contacta locaţii în zona în care locuiesc pentru a obţine informaţii despre viaţa sexuală şi sarcină 21. ziarele. Pot explica ce se întâmplă cu organismul dacă fumez. Folosesc biblioteca. Ajung la şcoală în timp util 38. Mă pregătesc pentru examene sau discursuri 35. Pot exprima idei abstracte în scris 39. Pot descrie două sau mai multe locaţii de unde pot primi ajutor dacă mă simte în nesiguranţă 20. Merg la cumpărături LOCUINŢA ŞI RESURSELE COMUNITARE 9. Cunosc despre existenţa serviciilor sociale din comunitate 12. Pot dezvolta un buget lunar necesar vieţii independente 14. Mă gândesc la mai multe variante atunci când iau o decizie 33. Sunt capabil să fac prezentări verbale în faţa unui grup 40. Pot refuza avansurile sexuale 25. Reflectez asupra propriilor greşeli 34. Pot să mă îngrijesc în cazul rănilor sau bolilor uşoare 23. Pot completa un contract de închiriere 16. apă. Ştiu unde să mă adresez în caz de abuz 13. dentistul sau clinica atunci când am nevoie 19. Pot descrie trei modalităţi de a găsi un loc de muncă 32. consum alcool sau folosesc droguri 24. Îmi îndeplinesc sarcinile în timp util 37. electricitate) 11. Fac faţă mâniei fără a folosi violenţa 27. Pot explica unde pot cere ajutor în cazul unui conflict cu proprietarul locuinţei 17. Apreciez lucrurile pe care ceilalţi le fac pentru mine 29. cablu tv. Cer ajutor atunci când am nevoie 26.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural 8. internetul sau alte resurse pentru a obţine informaţii 36. Sunt capabil să organizez şi să conduc activităţi de grup 31. computerul. Pot să-mi calculez costurile pentru locuinţa în care stau 10. Pot explica unde îmi pot obţine carnetul de conducere AUTOÎNGRIJIREA 18. Pot explica două modalităţi pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală precum HIV sau sifilis 22. Pot stabili o întâlnire cu medicul. Respect proprietatea celuilalt 30. Sunt politicos cu ceilalţi 28. cablu internet. Pot calcula costurile de început într-o locuinţă nouă 15. gaz. Ştiu unde să mă adresez pentru plăţi serviciile şi utilităţile gospodăriei în care locuiesc (telefonie.

Capitolul 4 Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile sociale .

atitudinea faţă de alţi oameni. Problemele relaţionale o dată rezolvate nu reapar în alte situaţii. viaţă emoţională • Tinerii trebuie să se privească în oglindă şi să identifice cel puţin 5 calităţi şi 5 defecte proprii 15 .). al rezolvării situaţiilor conflictuale.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Capitolul IV Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile sociale? “Viaţa este o bibliotecă aparţinând unui autor. Fiecare om are propria reprezentare asupra trăsăturilor pozitive de personalitate.) formează ceea ce numim caracter.) şi faţă de muncă (hărnicie. patriotism etc. orgoliu. culpabilitate etc. dacă cineva consideră că a fi disciplinat este o calitate. Autocunoaşterea •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care tinerii trebuie să înveţe să alerge se numeşte autocunoaşterea. iar a fi indiferent este o caracteristică negativă.” Harry Emerson Fosdick Abilităţile sociale sunt deprinderi necesare în relaţionarea adecvată cu cei din jur şi reprezintă o condiţie a reuşitelor atât în plan profesional. Trăsăturile de personalitate reprezină însuşiri caracteristice unei persoane. faţă de societate (sinceritate. Pozitive sunt caracteristicile considerate bune. Trăsăturile negative sunt cele care au conotaţie depreciativă. meticulozitate etc. eficiente şi sunt numite calităţi. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Abilităţile sociale garantează astfel eficienţa în domeniul relaţiilor interpersonale. al luării deciziilor etc. De exemplu. cât şi personal. dar cele mai multe dintre ele au fost scrise pentru el. faţă de ceilalţi. Aceste persoane percep clar şi interpretează adecvat comportamentul celorlalţi. Aceştia trebuie să înveţe să îşi definească propria personalitate. Oamenii de succes rezolvă problemele comune în aşa fel încât relaţia cu alte persoane să nu fie periclitată. Dar recunoaşterea acestor părţi mai puţin bune este importantă. al comunicării. •• Regulamentul de joc . Abilităţile sociale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Cine sunt eu • Soluţionarea conflictelor • Stiluir de comunicare • Stima de sine • Acceptarea diferenţelor A. deoarece îl ajută pe tânăr să îşi accepte întregul Eu şi să schimbe trăsăturile de care nu este mulţumit. activitate. să facă cunoştinţă cu ei înşişi. iar această opinie îl ajută să se orienteze în procesul de autoperfecţionare. Iată principalele reguli în căutarea răspunsului la întrebarea cine sunt eu: • Tinerii trebuie să descopere care este imaginea lor despre trăsăturile ideale de personalitate • Tinerii trebuie să identifice la ce domenii ale vieţii se referă trăsăturile alese de ei: atitudinea faţă de sine. atunci îşi va dezvolta această trăsătură. Toate trăsăturile care se manifestă în comportamentul omului şi arată atitudinile lui faţă de sine (modestie. De exemplu: a fi harnic este o calitate. altruism. Are câteva cărţi scrise de el însuşi. Printre caracteristicile personale se evidenţiază flexibilitatea şi evitarea capcanelor prejudecăţilor. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului.

După ce toţi tinerii şi-au lipit foile cu numele de personaje pe ele ei vor încerca să afle cine sunt întrebând pe oricine din jur doar întrebări la care ceilalţi au voie să răspundă cu da sau nu. Apoi o va lipi pe spatele acestuia fără ca el să vadă ce scrie pe ea. Acesta trebuie să exprime cel puţin două calităţi şi două defecte. În final tinerii vor descoperi că: • Ei sunt fiinţe unice. Fiecare trebuie să explice de ce a ales numele acelui cântec justificând cu trăsături din propria personalitate.. El este cel care a făcut afirmaţia “oamenii îşi folosesc doar 10% din creier”. Ce cântec eşti? Fiecare tânăr este rugat să înlocuiască numele său cu numele unui cântec care consideră el că îl reprezintă cel mai mult atât prin versurile. se poate încerca un exerciţiu de şitaţi că din rândul personalităţilor de la care ei pot învăţa ceva bun. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Autoportretul Tinerii vor lucra în mod individual. cât şi prin ritmul său. simpatiile şi dispoziţiile proprii sunt uneori diferite de cele ale altor oameni • Au o voinţă puternică care îi ajută să se descurce în situaţiile dificile • Tot ce se întâmplă în vieţile lor. 16 . timp de mai multe luni până reuşea ce îşi propusese. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. În final. beneficii reale care îi vor ajuta să se dezvolte la potenţialul lor maxim. Personalităţile prezentate de mass-media lasă o amprentă adâncă asupra lor şi cei mai mulţi îşi doresc să ajungă asemenea unor vedete de televiziune sau unor politicieni influenţi. imaginaţia şi visurile lor sunt irepetabile • Interesele. Astfel. obişnuinţe şi pasiuni.. necesităţile. supărări şi decepţii. •• Despre campioni  Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele pe care să le urmeze în viaţă pentru a-şi putea însuşi noi calităţi. Cine cred ceilalţi că eşti Tinerii vor fi împărţiţi pe perechi şi li se va acorda un timp de 10 minute în care să stea de vorbă şi să-şi pună întrebări unul altuia pentru a afla cât mai multe unul despre celălalt. personaj din desene animate etc. Fiecare este rugat să deseneze pe o foaie de hârtie un obiect care să exprime cel mai bine trăsăturile sale de personalitate. Apoi fiecare va decide cu ce personaj (actor. De aceea este important ca tinerilor să li se prezinte viaţa unor personalităţi de calitate. sunt experienţele lor pe care le acceptă •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. • Lui Leonardo da Vinci i-au trebuit mai bine de 10 ani ca sa picteze Mona Lisa • Motto-ul lui Einstein era: “Nu te lasa invins!” El era pregatit să se gândească la aceeaşi problemă mai multe ore pe zi. cântăreţ. Însă nu toate personajele prezentate de către mass-media sunt modele demne de urmat.) se aseamănă cel mai bine perechea sa şi va scrie numele acestuia pe o foaie A 4. amintirile lor. de la care au de învăţat lucruri importante pentru dezvoltarea propriei lor personalităţi. personaj de film. după ce fiecare tânăr va afla ce personaj a avut scris pe spate va trebui să spună celorlalţi de ce crede că el a fost asemănat cu respectivul personaj. Apoi fiecare este invitat să îşi prezinte autoportretul în faţa colegilor şi să îl explice. bucurii şi succese. Ştiaţi că.Un start bun în viaþã! •• Premiile puse în joc Un start bun în viaþã!  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a descoperirii sinelui nu este în zadar. nu mai este nici un om ca ei • Ceea ce îi caracterizează pe ei le aparţine doar lor • Felul în care ei gândesc.

În uzul zilnic. Conflictul. Într-o perioadă de 4 ani el a obţinut 300 de brevete. Nu prezenţa conflictelor este problematică. începând cu o mică tensiune până la o ceartă în toată regula. • Să treacă peste conflictele încheiate. existenţa unui conflict între două sau mai multe persoane nu înseamnă un război veşnic. Pentru a face faţă cu bine conflictelor tinerii trebuie: • Să se calmeze. care (a) urmăresc scopuri diferite. care avantajează doar una dintre părţile implicate. El şi-a stabilit o “fabrică de invenţii”. înclinate spre preluarea puterii şi spre impunerea propriilor interese şi care cred că doar ele deţin „adevărul absolut“.300 de invenţii brevetate în SUA şi în alte ţări. era instructor al copiilor surzi. Dar. şi să nu le confundăm cum formele sale mai avansate. Dosarele încheiate trebuie uitate •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a învăţării soluţionării de conflicte nu este în zadar. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. dar care nu poate fi atins decât de o singură parte. care propagă sisteme nedrepte. în viziunea lui Wasmuth este prin urmare un „fapt social la care participă cel puţin două părţi (indivizi. să fie sinceri în vederea aplanării conflictului • Să asculte punctele de vedere ale celorlalţi pentru că într-o ceartă există întotdeauna cel puţin două puncte de vedere • Să fie pregătiţi să îşi ceară scuze şi să facă compromisuri.” •• Regulamentul de joc . Prin dobândirea abilităţii de soluţionare a conflictelor tinerii: • Vor fi capabili să identifice principalele surse de conflict • Vor putea să dezvolte abilităţi de negociere în soluţionarea conflictelor 17 . Conflictele au existat dintotdeauna. El a inventat telefonul ca să-şi ajute soţia surdă şi mama să audă. şi/sau (b) doresc să facă uz de mijloace disputate pentru a atinge un scop anume. cu puterea sau cu uzul de violenţă. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. neconciliabile sau chiar acelaşi scop. nu ea este cea care constituie o ameninţare la adresa păcii. state). Câştigătorul. prin asociere. în care şi-a propus să producă câte o invenţie la interval de 10 zile. un laborator industrial de invenţii. grupe. inventatorul telefonului. B.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • Thomas Edison are mai mult de 1. Conflictul semnifică orice. ceea ce înseamnă o invenţie la 5 zile! • Alexander Graham Bell. Dacă încearcă să discute atunci când sunt furioşi sau când sunt invadaţi de emoţii vor ajunge să ţipe sau să spună lucruri pe care mai târziu le vor regreta • Să aleagă momentul potrivit pentru a discuta. conflictele sunt deseori asociate în mod automat cu certurile. este cel mai puternic. ci formele ei violente. ele sunt un fenomen universal care poate fi întâlnit la toate nivelele convieţuirii umane. conflictele nu trebuie să fie limitate prin prisma unor evaluări concrete şi nu trebuie confundate cu cauzele lor. Asemenea atitudini pot degenera cu uşurinţă în modele de gândire şi de comportament orientate după cucerirea totală: pierderile suferite de una dintre părţi sunt câştiguri pentru cealaltă. dreptatea stând de partea lui. Neînţelegerile care apar între diferite persoane sunt calificate ca fiind un conflict. cu conflictele de interese. Wasmuth a atras atenţia asupra faptului că este important să considerăm conflictele ca pe nişte simple fapte sociale. Cercetătoarea Ulrike C. Soluţionarea conflictelor •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte soluţionarea conflictelor. Trebuie să vorbească în particular cu persoana cu care se află în conflict şi să discute în linişte • Să spună ce gândesc.

El crede că toate conflictele ar trebui evitate în favoarea armoniei şi că oamenii nu pot discuta în contradictoriu fără a strica relaţiile dintre ei • Bufniţa – Colaborare constructivă – preţuieşte extrem de mult atât scopurile personale. cât şi relaţiile interpersonale.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! T • Vor înţelege faptul că fiecare este diferit şi că dezacordurile generate de puncte de vedere diferite nu trebuie să se transforme în conflicte distructive • Vor deveni conştienţi de interacţiunea propriei personalităţi cu factorii externi •• Exerciţii de antrenament pentru cursă Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. precum şi cele negative. Se citesc cuvintele asociate conflictului şi se discută pe baza acestora despre: • aspectele pozitive si negative ale conflictelor. După prezentarea fiecărei scenete ceilalţi trebuie să ghicească despre ce tip de strategie era vorba. • trăirile în situaţii de conflict • posibilitatea de rezolvare a conflictelor prin empatie • negocierea situaţiilor conflictuale • managementul tensiunii generate de conflict Interpretare: Din cuvintele enunţate şi pe baza experienţelor lor conflictuale. cât şi cele ale taberei adverse • Broasca ţestoasă – Retragere – se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictele. Martin Luther King. Fiecare participant primeşte câte o foaie de hârtie pe care o rupe într-un număr de bucăţi egale cu numărul de litere din numele său (de ex. prin opoziţie. o emoţie. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Ce este conflictul Desfăşurare: Se scrie cuvântul CONFLICT pe o bucată mare de hârtie care se aşează pe podea în centrul grupului. se construieşte o situaţie care va fi scrisă pe o foaie de flipchart. o reacţie fizică. o acţiune. ANDREI va rupe foaia în 6 bucăţele de hârtie). •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe mai uşor modalităţi de soluţionare a conflictelor dacă vor face cunoştinţă cu mari campioni în astfel de situaţii şi vor avea astfel modele pe care ar putea să le urmeze. aspectele benefice ale situaţiei conflictuale. Participanţii vor sugera modalităţi pozitive de rezolvare ale conflictului. precum şi modalităţi negative de soluţionare ale acestuia. Strategii de soluţionare a conflictelor În situaţiile de conflict fiecare dintre noi recurge la o strategie de comportare: • Ursuleţul – Aplanare – doreşte să fie plăcut şi acceptat de cilalţi. Participanţii scriu pe fiecare bucăţică de hârtie o idee. un sinonim al cuvântului conflict. Pot fi identificate de asemenea. Tinerii ar putea să înveţe despre soluţionarea conflictelor făcând cunoştinţă cu unul din laureaţii premiului Nobel pentru Pace. 18 . renunţă parţial la scopurile ei convingând cealaltă tabără să procedeze la fel Tinerii vor fi împărţiţi în 5 grupe şi fiecare grupă va trebui să realizeze o mică scenetă prin care să ilustreze prin tragere la sorţ una dintre strategiile de soluţionare a conflictelor enumerate mai sus. Ei aşează hârtiuţele în jurul colii mari din centru pe care scrie CONFLICT. Vede conflictele ca probleme ce trebuie rezolvate şi caută soluţii care să satisfacă atât interesele personale. La final elevii vor discuta despre avantajele şi dezavantajele fiecărei strategii. Ea renunţă la scopurile şi relaţiile ei personale • Rechinul – Forţare – încearcă să-şi domine adversarii prin a-i face să accepte soluţia sa într-un conflict • Vulpea – Compromis – tinde să facă compromisuri.

• ascultarea cu atenţie. Tennessee) a fost un pastor baptist nord-american. dar fără a jigni sau a încălca drepturile celeilalte persoane. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. atitudinea de superioritate determină formarea unei relaţii defectoase de comunicare. • solicitarea mai multor informaţii. comunicarea asertivă funcţionează cel mai bine în majoritatea situaţiilor de viaţă. C. Atlanta. Reacţiile pasive se manifestă prin incapacitatea de a exprima gânduri şi sentimente. Memphis. asertivi sau agresivi. încurajează dezvoltarea conflictelor. câte una pe rând. pentru că deseori sfatul este perceput de cealaltă persoană ca o insultă la inteligenţa sa. 15 ianuarie 1929. focalizate pe ceea ce simte emiţătorul si pe comportamentul interlocutorului. sunt cauzele unor acţiuni şi emoţii negative. Georgia . Fiecare aplică unul dintre aceste stiluri de comunicare pentru a putea face faţă situaţiilor de zi cu zi. Deşi în unele situaţii o persoană poate fi pasivă. Adesea se simt vinovate şi îşi cer scuze în loc să exprime ceea ce simt sau cred. Oamenii agresivi îşi exprimă sentimentele prin tachinare. comunicarea empatică conţine mesaje de înţelegere. să spui ce crezi cu adevărat. punerea de întrebări deschise. 4 aprilie 1968. intimidare a persoanei sau chiar prin violenţă fizică şi nu iau în considerare drepturile altora. • utilizarea mesajelor care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. acestea dau vorbitorului posibilitatea de a se deschide. Din 1986. Reacţiile agresive implică învinuirea şi criticarea celor din jur. ziua lui Martin Luther este o zi de sărbătoare în Statele Unite. ascultarea activă este o modalitate de a asculta şi a răspunde care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în comunicare. L-a cunoscut pe John Fitzgerald Kennedy care i-a acordat sprijinul în lupta împotriva discriminării rasiale. prevenind astfel reacţiile defensive în comunicare. violenţă şi genocid. sentimentele şi atitudinile într-un mod direct şi sincer. activist politic. •• Regulamentul de joc . pentru desegregare rasială şi alte drepturi civice elementare pentru cetăţenii de culoare nord-americani. Voting Rights Act. compasiune şi afecţiune faţă de interlocutor. au fost promulgate sub preşedinţia lui Lyndon B. Stilurile de comunicare •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte stilurile de comunicare. cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii. Preşedintele american Jimmy Carter i-a acordat Medalia prezidenţiala pentru libertate. mai eficiente. • evitarea ameninţărilor. 19 . A organizat şi a condus marşuri în favoarea dreptului la vot. În timpul unui marş pentru libertate (28 august 1963) a pronunţat unul dintre cele mai celebre discursuri: I have a dream (Am un vis).Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Martin Luther King Jr. Cele mai multe astfel de legi. • dovedirea egalităţii. Când oamenii comunică. Iată principalele reguli în ce priveşte comunicarea eficientă: • utilizarea mesajelor adresate la persoana I (limbajul responsabilităţii). Persoanele care aleg stilul pasiv pot face ceva ce nu doresc. (n. duc la discriminare. îl putem înlocui cu noi comportamente. posibilităţi de rezolvare a unei situaţii. de a explora gândurile şi sentimentele sale.d. • evitarea stereotipurilor si prejudecăţilor deoarece conduc la opinii negative despre ceilalţi. • spontaneietatea în exprimarea opiniilor personale. iar alteori se manifestă agresiv. ei pot fi pasivi. să-ţi exprimi gândurile. Asertivitatea este un stil de comunicare care îţi permite să îţi aperi drepturile. şi anume Civil Rights Act. Martin Luther King a fost cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru Pace în 1964 pentru lupta împotriva segregaţiei rasiale. Johnson. Dacă un stil de comunicare nu funcţionează bine într-o situaţie sau alta.

Prin exersarea stilurilor eficiente de comunicare tinerii: • Vor înţelege dificultatea comunicării fără feedback verbal sau vizual • Vor vedea importanţa feedback-ului în comunicare • Vor înţelege că atât comunicarea verbală. Voluntarii au voie să pună întrebări şi să facă sugestii. Pot de asemenea să răspundă la întrebările adresate. pentru a le ridica moralul. tonul vocii. Rugaţi pe unul din ei să dea instrucţiunile iar pe celălalt să le urmeze. • citirea limbajul corpului: expresia feţei. Un voluntar. negativişti. Cei doi voluntari nu au voie să se uite unul la celălalt sau să pună întrebări.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã!  • utilizarea confirmărilor verbale. Când ajunge în dreptul primei perechi din şir se opreşte şi aşteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi pune mâna pe umăr şi îi spune o caracteristică. cât şi cea non-verbală sunt importante • Vor învăţa să comunice eficient utilizând anumite stiluri de comunicare •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Maşina de spălat Se formează două şiruri de tineri faţa în faţă. Etapa 1 Unul dintre voluntari trebuie să ia cămaşa. Cel „spălat” mulţumeşte şi trece mai departe. cel care rămâne fără pereche sau animatorul trece printre cele două şiruri („maşina de spălat”). Observatorii trebuie să păstreze liniştea pe parcursul exerciţiului. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: Invitaţi tinerii să se aşeze în cerc. 20 . • Ai reuşit să urmezi instrucţiunile? Cum ţi s-au părut instrucţiunile date de partener? • Ce te-a ajutat să urmezi instrucţiunile de data aceasta? • Ai avut posibilitatea de a da instrucţiunile într-o manieră mai potrivită? De ce? Puteţi implica observatorii în discuţie cerându-le opiniile. Interpretare: Întrebaţi-i despre a doua experienţă. Acordaţi 5-6 minute pentru această activitate. Aceste instrucţiuni trebuie urmate întocmai. ochilor. •• Premiile puse în joc Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a comunicării nu este în zadar. Plasaţi cămaşa în centrul cercului şi rugaţi 2 voluntari din rândul tinerilor să se apropie. Atenţie: se va insista de la început pe caracterul pozitiv al comunicării! Neapărat trebuie să treacă prin „maşina de spălat” tinerii trişti. Acordaţi 5 minute pentru a termina. dar este foarte probabil că vor termina mai repede. cu ajutorul următoarelor întrebări: • Ai reuşit să îmbraci cămaşa corect datorită instrucţiunilor? Cum ţi s-au părut instrucţiunile date de coleg/ partener? • Din ce cauză crezi că instrucţiunile nu au fost eficiente? Etapa 2 Rugaţi voluntarii să stea faţă în faţă. iar celălalt trebuie să-i dea instrucţiuni despre cum să o îmbrace. vizuale şi non verbale. o calitate personală sau o vorbă bună. pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv. precum şi sunete care îl fac pe vorbitor să înţeleagă că este ascultat cu interes şi cu respect. cu spatele unul la celălalt. ţinuta corpului şi gesturile. timizi. Rugaţi-i să stea în centrul cercului. aflaţi impresiile voluntarilor. Interpretare: La final.

care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. pe propriile prejudecăţi. Acţiunea filmului se compune din deliberările celor doisprezece juraţi chemaţi să se pronunţe asupra vinovăţiei unui tânăr de 18 ani. de origine hispanică. legate de proces. fără complicaţii.) • sentimentul de competenţă. a crede în capacităţile sale şi a-şi proiecta un viitor. Ceea ce părea iniţial un caz limpede.cere ca legea să fie respectată până la capăt. Aşa încât. el îşi apară cauza cu obstinaţie. care nu rămâne neschimbat. cu atât tânărul este mai mulţumit de viaţa sa. mai ales. D. mai ales că prezintă fapte ce se petrec în mod curent în viaţa de zi cu zi în Justiţie. Unul singur . pentru condamnarea tânarului. filmul este de o valoare inestimabilă. Convins că hotarârea celorlalţi este pripită. fiecare actor depăşindu-se pe sine în interpretare. Pe parcursul a ore întregi. greşeli din trecut. este posibil să cunoaştem valori foarte înalte ale stimei de sine. pe parcursul vieţii. Pe parcursul filmului sunt prezentate motivele mai mult sau mai puţin corecte care stabilesc viaţa unui om şi modul în care defectele umane pot influenţa viaţa cuiva. de la bun început. la un grup etc. hotarât să îi convingă de faptul că decizia lor se bazează numai pe dovezi neclare şi. învinuit că şi-ar fi ucis tatăl. •• Regulamentul de joc . dar şi foarte scăzute. a asculta necesităţile şi aspiraţiile sale. de acuzat sau de ceilalţi membri ai juriului. din toţi 11. Cu o distribuţie alesă parcă special.interpretat de Jack Lemmon . într-o atmosferă înnăbuşitoare juratul reuşeşte să-i facă pe rând pe fiecare să-şi recunoască propriile frustări si regrete. conform literaturii de specialitate. mai fericit. Stima de sine constituie o valoare umană fragilă şi schimbătoare. ci are nevoie de o permanentă creştere 21 . Ea creşte de fiecare dată când ne străduim să ne respectăm standardele şi scade atunci când nu reuşim să atingem respectivele standarde. Stima de sine •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte stima de sine. Unsprezece dintre jurati votează. analizând fiecare personaj în parte ca pe o tipologie umană. toţi vor vota „nevinovat”. Stima de sine se conturează. din 4 componente principale: • sentimentul de siguranţă • cunoaşterea de sine • sentimentul de apartenenţă (la o familie. de aceea ele verifică dacă au acţionat corect după reacţia oamenilor din jur • Stima de sine este un element destul de mobil al personalităţii tânărului. se va transforma într-o etalare a prejudecăţilor fiecărui personaj în parte. Stima de sine este felul în care ne vedem şi dacă ne place sau un ceea ce vedem.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe elemente eseneţiale despre stilurile de comunicare urmărind împreună filmul Twelve angry men şi discutând pe marginea lui. Reuşeşte să identifice destule puncte slabe în teoria procurorilor cât să îi pună pe ceilalţi pe gânduri. mai ales că verdictul le-ar putea schimba viaţa pentru totdeauna. a acţiona fără teama de eşec şi de opinia celorlalţi • Persoanele care au un nivel scăzut al stimei de sine au nevoie de ceilalţi să le aprobe comportamentul. Iată principalele reguli în ce priveşte stima de sine: • Cu cât stima de sine este mai bună. Atunci când este negativă ea provoacă suferinţe şi neplăceri • Stima de sine înseamnă a se respecta pe sine indiferent de ceea ce i se întâmplă. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. chiar cu proprii lor fii şi treptat.

Îmi place să socializez 4. Anglia. Întotdeauna spun ce gândesc şi îmi exprim părerile 13. până când.Stimă de sine scăzută. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Priveşte-te în oglindă! Tinerii vor primi o oglindă pe care o vor da din mână în mână şi în momentul în care fiecare va primi oglinda va trebui să se privească în ea şi să spună 3 lucruri pe care le apreciază la el însuşi. Este important sa fiu eu însumi 8. Nu am nevoie de aprobarea altora să mă simt bine 16. După moartea mamei sale. Un astfel de campion care şi-a depăşit condiţia sa fizică deplorabilă şi a reuşit să fie mulţumit de sine acceptându-şi limitele este cunoscut sub numele de Omul Elefant.fiecare răspuns pozitiv se considera un punct. Joseph Merrick s-a născut în Leicester. Alţi oameni nu sunt mai norocoşi decât mine 2.Tu ai un nivel ridicat de stimă de sine! Între 12-14 puncte . Îmi  recunosc greşelile în mod deschis 11. restul familiei l-a dezmoştenit pe Joseph din cauza faptului că era absolut desfigurat. Testul stimei de sine Fiecare tânăr va primi un set de 16 întrebări la care va trebui să răspundă cu da sau nu şi fiecare răspuns afirmativ va fi notat cu câte un punct. Între 15-16 puncte .Nu e rău. Părea să fie un copil normal şi sănătos. Merit dragoste şi respect 5. iar răspunsurile negative cu câte 0 puncte. a început să devină diform. Mă accept aşa cum sunt şi sunt fericit cu mine însumi 3. Nu mă simt vinovat pentru ca fac şi spun ceea ce simt •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum să lucreze la ridicarea stimei de sine luând modelul unor campioni în acest sens.Un start bun în viaþã! •• Premiile puse în joc Un start bun în viaþã!  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a stimei de sine nu este în zadar. iar acestea se adună. dar este loc de mai bine! Între 8-11 puncte . Acest exerciţiu îi va ajuta pe tineri să îşi mărească stima de sine dovedind apreciere şi respect faţă de propria persoană. Sunt fericit şi  fără griji 14. Nu am nevoie de alţii să-mi spună că am făcut o treabă bună 7. Prin înţelegerea impactului stimei de sine tinerii: • Vor învăţa să aibă o percepţie corectă despre sine • Vor fi capabili să se accepte aşa cum sunt. Îmi fac prieteni cu uşurinţă 9. Nu-mi ascund  adevăratele sentimente 12. un bărbier care l-a luat la el pe micul Joseph şi l-a îngrijit cum nu l-ar fi îngrijit nimeni altcineva. Singura excepţie a fost unchiul Charles.  Nu mă interesează ce cred alţii despre opiniile mele 15. cu toate calităţile şi defectele lor • Vor putea să aibă mai multă încredere în ei înşişi •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi.Nivelul stimei de sine este extrem de scăzut! Testul stimei de sine : 1. Pot accepta criticile fără a ma simţi doborât 10. la vârsta de cinci ani. în 1862. Cum calculăm scorul . Mă simt apreciat şi necesar 6. 22 . te trage înapoi! Mai puţin de  8 puncte .

Singurii care mai aveau privilegiul de a-l deranja erau cei bogaţi şi celebri. şi pe care se învăţase să le tolereze. a reuşit să se accepte pe sine aşa cum era şi astfel să trăiască o viaţă împlinită cu o stimă de sine ridicată. în secret. l-a văzut pe Joseph. John Merrick. recomandă toleranţa ca reacţie faţă de un comportament aberant. Lui Voltaire i se atribuie fraza. În anii care au urmat. În acea perioadă a vieţii sale. care defineşte respectul libertăţii altuia. singur şi sărac. dar voi lupta până la moarte pentru ca Dumneavoastră să le puteţi exprima”). Joseph avea să îşi găsească liniştea pe care o căuta. Scopul lui era să câştige suficienţi bani cât să scape de mulţimile care se holbau la el. La 21 de ani. John Locke. în efortul său de combatere a fanatismului religios. Joseph se bucura să facă mici călătorii la ţară. de la un spectacol de ciudăţenii la altul. În secolul XIX. Lessing apără libertatea religioasă. inteligenţă şi cultură. precum şi al opiniilor sale de orice natură (politice. Frederick Treves. acest gen de atracţii era extrem de răspândit.). i-a dat cartea sa de vizită şi l-a rugat să ia legatura cu el dacă va avea vreodată nevoie de ajutor. Până la urmă însă. al modului său de gândire şi de comportare. Alte personalităţi care s-au ilustrat în atitudinea lor consecvent tolerantă în confruntarea cu alte opinii sau reprezentări asupra lumii au fost John Locke (1632-1704). El şi-a petrecut ultimii ani din viaţă citindu-l cu pasiune pe Shakespeare şi scriind versuri. practic. Toleranţă (lat. După ce a făcut un nou turneu. religioase etc. Omul Elefant nu s-a plâns niciodată de aspctul său fizic sau de condiţia sa. apoi a fost dus la Spitalul Regal. la Spitalul Regal din Londra. unde se putea lăsa în voia pasiunii sale pentru natură. în ciuda aspectului fizic. devine prietenul său. Treves i-a oferit în spital o cameră plină de cărţi şi tablouri. 23 . din cauza aspectului său hidos. luptând pentru a convinge lumea să nu-i judece pacientul după imaginea exterioară. iar cei afectaţi puteau strânge sume mari de bani prezentându-se în faţa publicului. Acceptarea diferenţelor •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte acceptarea diferenţelor. însă aceştia nu au reuşit să îi diagnosticheze boala şi nu i-au putut oferi nici un tratament. în strânsă legătură cu gândirea umanistă. „trebuie suportat ceea ce este contrar uzanţelor comune”. mais je me batterai jusqu’à la mort pour que vous puissiez les exprimer” („Nu-mi plac ideile Dumneavoastră. însă acest loc avea să îi schimbe viaţa. la vârsta de 27 de ani.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Joseph credea că este diform pentru că mama lui fusese călcată de un elefant de la circ în perioada când era însărcinată cu el. Treves devine mai mult decât doctorul lui Merrick. medic în spital. după ce a scos la iveală cartea de vizită a doctorului Treves. Norman l-a expus pe Joseph în vitrina unui magazin aflat peste drum de Spitalul Regal din Londra. căci a fost transformat într-un exponat viu pentru Societatea de Patologie. El este un model de om care şi-a învins condiţia. A fost mereu mulţumit de ceea ce i-a dăruit Dumnezeu. Joseph a trecut. Noţiunea de „toleranţă” apare în istoria culturii europene la începutul secolului al XVI-lea. 1689). în Franţa. Joseph s-a reîntors în Anglia în 1886. etic şi religios aplicabil unei colectivităţi sau individ.: tolerare = a suporta) este un termen social. După ce a făcut turnee prin toată ţara cu el. ci un om de o mare sensibilitate. A fost salvat de poliţie din mâinile unei mulţimi dezlănţuite. A murit împăcat în spital. în „Scrisoarea asupra toleranţei” („A Letter Concerning Toleration”. E. considerată deviză a toleranţei: „Je n’aime pas vos idées. În drama „Nathan înţeleptul”. Dr. printre cei care veneau să îl vadă numărându-se chiar şi prinţul şi prinţesa de Wales. El sperase că medicii l-ar putea ajuta. Voltaire (1694-1778) şi Gotthold Lessing (1729-1781). El însuşi a devenit o celebritate în rândul claselor privilegiate. unde a locuit netulburat. nu este defel un monstru. el a devenit cunoscut sub numele de omul-elefant. întruchipată în persoana lui Erasmus din Rotterdam. Joseph Merrick s-a alăturat trupei de circ a lui Tom Norman.

Un start bun în viaþã! •• Regulamentul de joc Un start bun în viaþã! . Iată principalele reguli în ce priveşte acceptarea diferenţelor: • Acceptarea diferenţelor înseamnă însă mai mult decât o simplă „suportare” în sensul originar. Acest exerciţiu va permite să ne apreciem reciproc trasăturile pozitive. Apoi. Când cercul este complet. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: Invitaţi tinerii să se aşeze în cerc. Cu cine ţi-ar plăcea să locuieşti în aceeaşi casă ? • cu o mamă singură cu 3 copii mici al căror tată este negru şi îşi vizitează fiii ocazional. mama e profesoară • cu o bătrână de 70 ani trăind dintr-o pensie infimă • cu un grup de 4 somalezi. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Începeţi de la un punct oarecare al cercului şi rugaţi fiecare tânar să-i spună persoanei din stânga un lucru care îi place la el/ea. Prin toleranţă se respectă deciziile altor oameni. alte stiluri şi moduri de viaţă • Criticile cu privire la opiniile celorlalţi sunt strict interzise • A fi diferit decât propria persoană nu înseamnă a fi inferior •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a acceptării diferenţelor nu este în zadar. alte moduri de gândire şi puncte de vedere. popoare. religii. ea presupune respectul opiniei contrare şi este strâns legată de libertatea persoanei. tatăl ei e funcţionar bancar. Interpretare: Puteţi folosi următoarele întrebări pentru a facilita discuţia după exerciţiu: • Cum v-aţi simţit făcând un compliment? Din ce cauză? • Cum v-aţi simţit primind un compliment? Din ce cauză? Aceeaşi casă De regulă nu ne alegem vecinii. aducându-şi atunci şi câţiva prieteni • cu o familie de refugiaţi cu 5 copii între 1 şi 12 ani • cu o familie cu o fată de 17 ani. facilitatorul cere participanţilor să aleagă dintre posibilităţile următoare 3 variante pe care le agrează şi 3 variante care nu le plac. Prin faptul că ei învaţă să accepte diferenţele celorlalţi tinerii: • Îi vor aprecia mai mult pe cei din jurul lor • Vor transforma diferenţele dintre semeni din conflicte în oportunităţi • Vor învăţa din diferenţele celorlalţi şi îşi vor însuşi anumite calităţi • Vor evita conflicte inutile • Îşi vor face mai mulţi prieteni •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Explicaţi că avem cu toţii laturi bune şi mai puţin bune. să-şi discute opţiunile individuale şi să vadă dacă pot găsi motive pentru care ar putea conveni a avea aceleaşi alegeri si să prezinte acestea celorlalţi (care lucreaza în paralel pe aceleaşi chestiuni). în grupuleţe formate din câţiva participanţi. din clasa XI. Activitatea propusă în continuare explorează câteva din atitudinile de alegere . repetaţi exerciţiul în sens invers (fiecare participant îi va spune colegului din dreapta ce îi place la el/ea). Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. pe unii putem spune că îi cunoaştem .pe alţii nu. Cu ei convieţuim în relaţii mai bune ori nu. grupuri. şi că este important să recunoaştem ce este bun în fiecare dintre noi. toţi lucrând la un depozit 24 .accept sau refuz: într-un grup.

Clint Eatwood a regizat şi a jucat în acest film în care un bătrân ursuz. întreg grupul va face un schimb de păreri asupra acestui exerciţiu vizând acceptarea diferenţelor. 25 . Apoi ei vor fi rugaţi să se gândească la diferenţele pe care ei le acceptă cel mai greu la cei din jur. Un model de luptă pentru acceptarea diferenţelor poate fi descoperit urmărind filmul Gran Torino care îl are în rolul principal pe Clint Eastwood. înstrăinat de familia sa reuşeşte să se împrietenească cu cine nu se aştepta şi ajunge să lupte pentru lucruri care nu mai păreau să fie importante în amurgul vieţii sale. În urma vizionării acestui film tinerii vor fi rugaţi să identifice etapele parcurse de către personaje privind acceptarea diferenţelor pe tot parcursul acţiunii.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • cu un grup de 5 tineri trăind un stil de viaţă alternativ (ideologia materialistă a consumului maxim) • cu 3 studenţi palestinieni angajaţi politic • cu o familie de ţigani. din 5 persoane. ei fac parte dintr-o familie mare cu obiceiuri puternice şi le place să ţină festivităţi • cu un cuplu american fără copii.şi îl practică regulat după-amiezele • cu o familie religioasă musulmană cu 5 copii • cu un grup de 3 studenţi care sunt pasionaţi de muzică hip-hop. soţul e diplomat. rap şi video La încheiere. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe despre acceptarea diferenţelor în cadrul societăţii luând modelul unor campioni în acest sens. soţia e casnică şi au 3 câini • cu o fată studiind pianul . în plen. rasist. tatăl lucrează ocazional şi este şomer aproape totdeauna.

Capitolul 5 Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile emoţionale .

agresiv (verbal sau fizic). abilităţile de inteligenţă emoţională pot fi învăţate la orice vârstă. furia şi teama. a unui job. modul în care noi alegem să-l folosim nu este întotdeauna cel potrivit şi de aceea auzim vorbindu-se despre “sentimente negative”. asertiv (spunând ce nu este ok pentru ei şi ce au ei nevoie). prin aceea că oamenii nu-şi dau voie să se bucure de propriile succese.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Capitolul V Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile emoţionale? “Viaţa este arta de a desena fără radieră. chiar şi la acest nivel pot exista blocaje. tinerii îşi pot exprima furia într-un mod acceptabil. tristeţea. În psihologie vorbim despre patru sentimente de bază: bucuria. 27 . Dat fiind faptul că nu trăim într-o lume ideală. etc). Tristeţea este legată de o pierdere (a unei relaţii. sau într-un mod non-ok. tristeteţea este cea care ne ajută să îi facem faţă. Furia este acel sentiment care ne semnalizează faptul că o nevoie a noastră nu este împlinită sau o limită personală este încălcată şi ea conţine şi energia necesară să rezolvăm problema. de exemplu prin dureri de inimă. tristeţea neexprimată direct. Indiferent de pierdere şi de semnificaţia ei. Din păcate. este important ca tinerii să fie deschişi la negociere şi să accepte faptul că nu putem obţine întotdeauna tot ce dorim şi să învăţăm să facem compromisuri acceptabile. Aceste abilităţi se demonstrează într-o varietate largă de contexte şi au implicaţii asupra dezvoltării emoţionale şi asupra capacităţii de a iniţia şi construi relaţii sociale. Cu alte cuvinte. Abilităţile emoţionale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Abordarea sentimentelor • Încrederea în sine • Exprimarea emoţiilor pozitive şi negative • Controlarea emoţiilor • Riscurile: expunere şi asumare A. a sănătăţii. corporal. Toate celelalte sunt combinaţii din cele patru.” John Gardner Abilităţile emoţionale se referă la capacitatea de a ne administra pe noi înşine şi relaţiile noastre într-un mod eficient. Iar bucuria este modalitatea de a celebra lucrurile bune din viaţa noastră. Abordarea sentimentelor •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţie tinerii să alerge se numeşte abordarea sentimentelor. Teama este acel sentiment care ne semnalizează pericolul şi ne ajută să ne apărăm. Sentimentele în sine transmit un mesaj important pentru noi. care este în mare masură genetic (se modifică foarte puţin din copilărie). îşi reprimă teama. Spre deosebire de IQ. Adesea furia este confundată cu agresivitatea. rolul durerii este de a vindeca rana. Şi există şi situaţia inversă. se confruntă cu teama de a pierde partenerul şi cu furia că nu primeşte atenţia de care are nevoie. Pentru fiecare situaţie există un anumit sentiment adecvat. se poate manifesta indirect. Persoanele care se expun unor situaţii de risc ridicat. Sentimentele sunt acele stări care ne ajută să facem faţă unei situaţii. când anumite persoane exacerbează pericolul şi trăiesc cu sentimentul de teamă aproape în permanenţă. de exemplu când o persoană simte gelozie. Mulţi oameni nu-şi permit să fie trişti şi să accepte pierderea. Astfel ele sunt aliaţii noştri atât timp cât folosim sentimentul care ne ajută sa rezolvăm situaţia.

spunându-i să privească admirativ aşazisul “iepuraş roz” . Exerciţiul continuă pâna când “iepuraşul roz” revine la facilitator (deci a trecut pe la toţi din cerc). în afara cercului. În final tinerii vor descoperi că tineii care îşi exprimă adecvat emoţiile: • Depăşesc mai uşor stările negative din societate. facilitatorul remarcă extraordinara dragoste pe care o aveau de împărtăşit participanţii cu el. că îţi vine să-l pupi de cum îl vezi.cum îl dezmierdă mai frumos. 28 . fără să se întoarcă. fiecare membru al grupului. ascuns în căuşul palmei. Jocul acesta provoacă reflecţia participanţilor asupra sentimentelor proprii în raport cu neprevăzutul şi îi face să trateze situaţia fiecare din punct de vedere al eului său. Facilitatorul începe o poveste astfel: “În această zonă se vorbeşte că trăieşte iepuraşul roz. au prietenii mai bune • Învaţă mai bine • Se descurcă mai bine cu stările sufleteşti negative • Au mai puţine probleme comportamentale • Sunt mai puţin vulnerabili faţă de diferite boli şi infecţii • Rezolvă mai eficient conflictele •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi.. care poate găsi că l-ar pupa pe unul din obrăjiori.când a circulat “iepuraşul roz”. acesta deodată ţâşneşte din palmele lui şi se pierde. itinerariul îl duce pe om la ceea ce acesta aspiră (la ceea ce nu-l pot ajuta facultăţile intelectului): iubirea. obiect sau eveniment. ci doar au zis-o. În această situaţie. etc. Vecinul va înmâna următorului membru al grupului acest “iepuraş roz”. va fi pupat de vecinul dintr-o parte şi va pupa pe celălalt vecin exact în locurile zise cu voce tare la primul tur . Facilitatorul apoi cu grijă înmânează “iepuraşul roz” vecinului (nu contează direcţia . despre necesităţile. să-şi pupe vecinul în locul spus că ar pupa “iepuraşul roz” cu atâta drag. pe rând. obiectele şi evenimentele pe care le întâmpină omul pe parcursul vieţii • Doi oameni diferiţi pot avea emoţii diferite în legătură cu una şi aceeaşi persoană.făcând un efort de imaginaţie – şi cerându-i să zică. Participanţii sunt rugaţi să se aşeze într-un cerc. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Iepuraşul roz Pornind dinspre lumea lucrurilor sensibile înspre interior – înspre sufletul omului – şi de aici urcând spre transcendent. De exemplu. în sensul în care a circulat “iepurasul roz” în cerc. . Acesta este un joc de energizare. Facilitatorul apreciază cu voce tare ce iubit este “iepuraşul roz” de către toată lumea şi. Aşadar.în dreapta sau stânga).(şi un loc al corpului este menţionat)”. care face apel la emoţii. ca atare.. îl alint şi rostesc cu voce tare că l-aş pupa. doar ce l-am pomenit şi iată că mi-a sărit în braţe şi-l am acum aici.. el este foarte mic. îl ţin cu grijă înauntru să nu fugă şi mă uit la el cât e de simpatic. rămaşi fără “iepuraşul roz”. că poţi să-l ţii ascuns în palmă şi e foarte drăguţ. Ei bine.Un start bun în viaþã! •• Regulamentul de joc Un start bun în viaþã! . care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. De exemplu.nu pe urechi că deja au fost pupate. Regula jocului este ca “iepuraşul roz” nu va fi pupat în acelaşi loc. să zicem că a fost spusă urechea dreaptă. să zicem că a fost aleasă acum urechea stângă. dar că totuşi ei nu l-au pupat. dorinţele şi tendinţele ei •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a abordării sentimentelor nu este în zadar. unde l-ar pupa. Şi emoţiile aceleiaşi persoane în privinţa unui anumit lucru se pot schimba • Emoţiile şi sentimentele sunt semne despre ceea ce se întâmplă în forul interior al persoanei. el le cere ca fiecare. cu voce tare. frunte. o lăbuţă. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Iată principalele reguli în abordarea sentimentelor: • Stările afective sunt provocate de persoanele..

dar gloria îi este brusc spulberată când cursa „doar pentru băieţi” este căştigată de o nou-venita.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Curcubeul Fiecare participant este rugat să povestească pe scurt un eveniment din viaţa lor şi apoi să spună: “Atunci m-am simţit. dar şi emoţii negative • Exprimarea tuturor emoţiile constituie o descărcare utilă pentru sufletul lor • Nu îţi poţi exprima emoţiile afectându-i negativ pe cei din jur • Exprimarea eomţiilor trebuie să fie acceptabilă din punct de vedere social şi cultural •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a exprimării emoţiilor pozitive şi negative nu este în zadar. Chiar şi în domeniul abordării sentimentelor este bine să cunoască personalităţi care au excelat la acest capitol şi care pot fi un bun model pentru ei. Când ei se află într-o situaţie dificilă şi doresc să îi facă faţă cât mai eficient. Aşa vor face toţi participanţii pe rând. dacă o utilizează eficient • Emoţiile îi pot ajuta să depăşească o situaţie dificlă 29 . Emoţiile le sunt date pentru ca să îi mobilizeze. exprimarea şi dirijarea tuturor aspectelor vieţii emoţionale sunt abilităţi care pot fi dezvoltate. creat de producătorii Cronicilor din Narnia. fie şi negativă. iar altele suferinţă. este util ca ei să îşi cunoască sentimentele şi gândurile. •• Regulamentul de joc . Tinerii pot învăţa cum să îşi exprime emoţiile urmărind împreună filmul Podul către Terabithia şi comentând apoi pe marginea lui. Acceptarea. Jess s-a antrenat toată vara pentru a deveni cel mai rapid alergător din şcoala sa. Cum te simţi azi Fiecare participant este rugat să îşi exprime cum se simte el în acel moment prin intermediul unui desen. Acesta este un film fantastic despre prietenie şi puterea imaginaţiei. Exprimarea emoţiilor pozitive şi negative •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţie tinerii să alerge se numeşte soluţionarea exprimarea emoţiilor pozitive şi negative. B. de exemplu. Apoi fiecare îşi prezintă desenul în faţa colegilor explicând sentimentele sale. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. În viaţă tinerii au parte de diferite experienţe. Prin dobândirea abilităţii de exprimare a emoţiilor tinerii vor învăţa că: • Orice experienţă de viaţă. Ceilalţi colegi trebuie să descopere ce sentiment a vrut să exprime persoana respectivă prin culoarea aleasă. să îi facă mai îndrăzneţi şi mai hotărâţi. Pentru a face faţă cu bine exprimării emoţiilor pozitive şi negative tinerii trebuie să ştie că: • Există şi emoţii pozitive. se ceartă cu un prieten.. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. •• Despre campioni  Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele pe care să le urmeze în viaţă pentru a-şi putea însuşi noi calităţi. unele le aduc bucurii. emoţiile îi pot ajuta să depăşească problemele sau pot fi un obstacol pentru ei.” şi să continue cu o culoare. Când ei se află în situaţii grele. li se îmbolnăveşte un părinte sau iau o notă mic. Modul în care acţionează tinerii este influenţat de ceea ce gândesc şi simt.. Leslie Burke. Jess Aarons (Josh Hutcherson) este un neadaptat la şcoală şi chiar şi în numeroasa lui familie. îi ajută să devină mai puternici şi mai buni.

Listaţi apoi 21 de afirmaţii pozitive. Discuţii: Împărtăşiţi cu tinerii faptul că e nevoie de cel puţin 7 lucruri plăcute pentru a şterge o remarcă pozitivă. singuri.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! • Exersearea abilităţilor de identificare şi exprimare a emoţiilor va duce la o reacţie adecvată într-o situaţie dificilă • Gândirea pozitivă favorizează consolidarea sistemului imunitar al organismului • Starea optimistă de spirit produce mai multe emoţii plăcute decât neplăcute. (după ce citiţi câteva expresii verificaţi dacă toată lumea a făcut îndoiturile corect). singurătate. furioşi. Inimile arată oarecum diferit dar toate sunt cu cicatrice. anxietate. 30 . Ce culoare are? Ce formă are? Fiecare să selecteze două. Regulile sunt de data aceasta următoarele: după fiecare 7 lucruri plăcute diferite cereţi elevilor să desfacă o îndoitură a inimii. culori Desfăşurare: Discutarea diferitelor emoţii (gelozie.Cereţi participantului să găsească un cuvânt care descrie cel mai bine cum se simte azi. Chiar dacă dezdoim toate pliurile rămân urmele. Apoi citiţi lista cu cuvinte jignitoare. deoarece atitudinea lor acţionează încurajator •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Încurajaţi-i să se gândească la lucruri care-i ajută atunci când sunt speriaţi. Acestea sunt listate fără a face referire la o persoană anume. etc. iar aceasta influenţează pozitiv sănătatea. “nu ai fost invitat”. Urmează să citiţi lista cu expresii plăcute. excluşi. Tinerii ar putea să înveţe lecţii despre exprimarea emoţiilor făcând cunoştinţă cu unul din cei mai mari poeţi români. De exemplu. De fiecare dată când citiţi o expresie dureroasă cereţi copiilor să îndoiască să facă un pliu pe inima pe care o au în faţă. nesiguri. Variante: • să deseneze feţe care să exprime diferite emoţii. copiii trebuind să le identifice •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe mai uşor modalităţi de exprimare a sentimentelor pozitive şi negative dacă vor face cunoştinţă cu mari campioni în astfel de situaţii şi vor avea astfel modele pe care ar putea să le urmeze. Să deseneze simbolic emoţia lor. furie. • se poartă discuţii despre situaţii vesele si triste • aceste feţe le pot folosi ulterior pentru a arăta cum se simt • se pot prezenta imagini din reviste cu feţe exprimând diferite sentimente. frustrare. Să închidă ochii şi să-şi imagineze cum arată emoţia. trei culori care să descrie cel mai bine emoţia pe care o simte. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Inimă zdrobită Durata: 40 minute Obiective: Identificarea modului în care comportamentul nostru afectează sentimentele celorlalţi Echipament: Câte o inimă de culoare roşie decupată dintr-o coală A4 pentru fiecare participant Desfăşurare: Listaţi pe tablă 21 de comentarii jignitoare pe care tinerii le-au auzit sau le-au folosit vreodată unii la adresa altora. etc. bucurie. să deseneze pe o parte a foii o faţă veselă şi pe cealaltă una tristă. plăcute pe care ei le-au auzit sau leau exprimat unii la adresa altora. Designul emoţiei Durata: 30 minute Obiective: furnizarea unui vehicul pentru comunicarea simbolică sau indirectă prin: • desenarea modului în care simţi o emoţie • identificarea culorilor care exprimă emoţia Echipament: hârtie de desen mare. De exemplu. teamă). relaţiile cu alţi oameni şi viaţa în general • Optimiştii sunt agreaţi de toţi oamenii care vor să-i aibă în preajmă. “nu ai ce căuta cu noi”. Tinerii sunt rugaţi să dea exemple de experienţe proprii cu astfel de emoţii. Lucian Blaga.

furie. 1937). Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Sistemul său filosofic. Generosul împarte oamenilor cunoştinţele sale. indiferenţă. Trilogia valorilor (Artă şi valoare. este cuprins intr-o suită de trilogii: Trilogia cunoaşterii (Eonul dogmatic. Până la vărsta de 4 ani viitorul meşter al cuvântului şi al exprimării sentimentelor nu a articulat nici o vorbă. unde a obţinut şi titlul de doctor. cu teza Kultur und Erkenntnis (1920). iubire. Ideea sacrificiului constă în renunţarea voită la o serie de bunuri sau plăceri pentru dobândirea altor satisfacţii care ţin de realizarea unor idealuri înalte. nelinişte. filosoful şi profesorul Lucian Blaga a fost una dintre cele mai importante figuri ale culturii româneşti contemporane. mirare. “Fericit ori nefericit. C. anxietate. spunea poetul Jacques Delille. 1931. Cunoaşterea luciferică. agonie. omul are nevoie de alt om. experienţă. În esenţa sa. •• Regulamentul de joc . cuvinte şi fapte. de a-i ajuta la nevoie. speranţă. Răsplata sa este bucuria celorlalţi. nu-şi face calcule meschine şi nu-şi trâmbiţează faptele. Lucian Blaga a reuşit să exprime prin versuri cele mai diverse emoţii şi sentimente: bucurie. filosofia lui Blaga este o reflecţie inspirată asupra condiţiei omului în univers. Ajutarea celorlalţi •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte ajutarea celorlalţi. admiraţie. Omul generos este animat de dorinţa de a realiza ceva folositor pentru cei din jur. extaz. El nu aşteaptă cerinţe şi rugăminţi pentru a-şi oferi ajutorul.1935 Geneza metaforei şi sensul culturii). ură. căci un trăieşte decât pe jumătate dacă trăieşte doar pentru el”. Despre gândirea magică. disperare. Religie şi spirit. sfaturi. iar ca expresie literară cu opera lui Nietzsche sau Bergson. decepţie. despre care scrie mai târziu în Geneza metaforei şi sensul culturii (1937). S-ar spune că în cei 4 ani de muţenie Blaga şi-a însuşit în mod inconştient „Înavăţătura lui Atman”(tăcerea). A urmat cursuri liceale la Braşov şi a făcut trei ani de teologie la Sibiu. în faţa aşa-zisului Mare Anonim. ambiţie. Prin dăruirea unui sprijin tinerii: • Vor învăţa noi modalităţi în care să-şi ajute prietenii la nevoie • Vor ajuta persoanele care au nevoie de ei în gestionarea unor situaţii dificile • Vor dezvolta comportamente altruiste • Vor beneficia de satisfacţia de a fi făcut un bine cuiva 31 . care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. dezgust. Iată principalele reguli în ce priveşte ajutarea celorlalţi: • Atunci când ajutăm pe cineva nu trebuie să aşteptăm o răsplată • Orice ajutor se duce până la capăt • Atunci când oferim un ajutor unei persoane nu trebuie să o facem să se simtă datoare faţă de noiDacă ajutorul oferit nu este răsplătit nu înseamnă că ne oprim din facerea de bine • Oferim ajutor celor care au cele mai urgente şi mai mari nevoi •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a oferirii unui ajutor nu este în zadar. Trilogia culturii (Orizont şi stil .Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Scriitorul. Cenzura transcendentă. plăcere. 1933. confuzie. Ştiinţă şi creaţie 1942). 1939. nici cuvântul vital „mamă”. comparabil ca anvergură şi ca arhitectură a ideilor cu acela al lui Hegel. teamă. Studiile filosofice le-a facut la Universitatea din Viena.

Un vultur uriaş.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! T •• Exerciţii de antrenament pentru cursă Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Scenariul 5 . Scenariul 2 .Prietenul tău (prietena ta) şi-a început viaţa sexuală şi acum se teme de posibilitatea de a fi seropozitiv (ă).Prietena ta este însărcinată. Scenariul 3 . fiul lui Iapetus şi al Clymenei şi frate cu Atlas. Prometeu a fost unul dintre titani. pe nume Deucalion. El răspândeşte în lume toate relele şi nenorocirile. iar pe de altă parte îl înlănţuie pe Prometheus de o stâncă pe muntele Kazbek din Caucaz. Evită să mănânce şi stă departe de activităţile de grup (ieşiri la picnic. titanul şi-a atras pentru prima dată asupră-şi mânia acestuia din urmă. Făcându-le acestora partea cea mai bună la împărţirea unei victime destinate lui Zeus. Explicaţi că au 20 de minute pentru a pregăti jocurile de rol şi pot folosi orice recuzită şi materiale pe care le consideră necesare pentru prezentarea lor. Daţi câte un scenariu fiecărei echipe. inconstant. pasăre monstruoasă zămislită de Typhon şi de Echidna. îi devorează zilnic ficatul. în drum spre Grădina Hesperidelor.Colegul tău nu se poate concentra la ore şi lipseşte destul de des. petreceri). Acum pedeapsa lui Zeus este şi mai aspră. părintele zeilor le-a luat muritorilor focul. El ucide vulturul cu una din săgeţile sale otrăvite şi-l eliberează pe Prometheus. care peste noapte se regenerează. 32 .Prietena ta devine din ce în ce mai îngrijorată de propria greutate. Ai observat de asemenea că devine tot mai ciudat. invitaţi tinerii să se aşeze în cerc şi facilitaţi o discuţie folosind următoarele întrebări: • Cum aţi luat hotărârea asupra lucrurilor pe care să le expuneţi în jocul de rol ? • Cum te-ai simţit în timpul celorlalte jocuri de rol ? Ce a determinat modul în care te-ai simţit? • Puteţi folosi moduri similare pentru a vă ajuta prietenii la nevoie ? De ce? • V-aţi ajutat vreodată prietenii în circumstanţe similare ? Aţi vrea să le împărtăşiţi grupului ? Scenarii posibile: Scenariul 1 . cu Epimetheus şi cu Menoetius şi a avut la rândul său un fiu. Din nou însă Prometheus a găsit mijlocul de a le veni într-ajutor şi fură focul din ceruri şi-l dă oamenilor. Este necăsătorită şi speriată cu privire la viitorul ei. Scenariul 6 . pe care o ia de soţie Epimetheus. El (ea) nu mai participă la activităţile de grup şi îşi petrece majoritatea timpului singur(ă). În felul acesta titanul este supus unui chin veşnic. ale cărui chinuri se sfârşesc. în pofida lui Zeus.Prietenul tău este căsătorit şi intenţionează să divorţeze. pe acolo trece Heracles. Din întâmplare însă. Scenariul 4 . Explicaţi că fiecare grup va avea de pregătit jocuri de rol pentru a pune în evidenţă moduri în care îşi pot ajuta prietenii. Prometheus era considerat drept binefăcător al oamenilor. şi a scăzut în greutate. trimiţând-o pe pământ pe Pandora. pe de o parte. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: folosiţi un joc interesant pentru a împărţi tinerii în grupuri de cate 4-6. Drept răzbunare. Unul dintre personajele recunoscute drept campioane la acest capitol este Prometeu. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe elemente eseneţiale despre ajutorarea celorlalţi cunoscând personalităţi sau personaje care au ştiut să se sacrifice de dragul altora. Interpretare: După ce toate grupurile şi-au terminat prezentările. pe baza scenariilor primite.Prietenul tău (prietena ta) a devenit brusc foarte retras(ă) şi trist(ă).

Capitolul 6 Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile cognitive .

prin a complimenta persoana cu care se negociază. Lipps Abilităţile cognitive sunt reprezentate de procese mentale şi deprinderi de bază care sunt necesare pentru a îndeplini o sarcină indiferent de complexitatea acesteia. Viaţa este într-un cuvânt. examinarea fiecărei alternative. Cel mai important în negociere este ascultarea. Negocierea presupune ca ambele părţi să îşi ducă la îndeplinire scopul. năzuinţă şi împlinire.orice fel de tranzacţie. • Tinerii trebuie să se asigure că ştiu care este scopul. 34 . •• Regulamentul de joc . nu este bine să te laşi prins în jocul lui. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. activitate” Th. ea are principiile ei. alegerea unei soluţii finale şi testarea ei. nu. Este bine să se hotărască dinainte ce vor şi ce nu vor de fapt. identificarea tuturor soluţiilor posibile. Cu alte cuvinte. efort interior. Deşi este considerată mai mult o artă decât o ştiinţă. Negocierea implică persoane cu cereri diferite care caută un teren comun pentru a încheia tranzacţia . Rezolvarea de probleme este un proces prin care abordăm situaţiile zilnice într-o modalitate sistematică şi raţională. Abilităţile de negociere se referă la modul de a aborda o tranzacţie astfel încât aceasta să satisfacă ambele părţi implicate. acest lucru se întâmplă când oamenii eşuează în negociere. Orice sarcină poate fi divizată în segmente cognitive mai mici pe care le conştientizăm. Iată principalele reguli într-o negociere de succes: • Cel mai bine este să se ajungă la situaţia win-win. Negocierea implică de fapt o formă de compromis de ambele părţi. comunicarea şi să acceptarea compromisurilor. De fapt. să nu se abată de la ele. Negocierea nu presupune doar a te impune şi a-i face pe ceilalţi să facă ca tine. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Aceste aprecieri vor creşte respectul de sine de ambele părţi. Este recomnadat să se zâmbească şi mai devreme sau mai târziu o să se calmeze. • Dacă persoana cu care se negociază este nervoasă sau ostilă. • Întotdeauna este bine să se înceapă negocierea pozitiv. în care problemă vor accepta compromisul şi în care. Etapele procesului de rezolvare a problemei sunt: definirea corectă a problemei prin strângerea tuturor informaţiilor disponibile. le evaluăm şi le cultivăm prin exersare. Ambele părţi trebuie să părăsească masa negocierii cu sentimentul că au câştigat ceva şi că sunt satisfăcuţi. Abilităţile cognitive sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Abilităţi de negociere • Luarea deciziilor • Rezolvarea problemelor • A învăţa să înveţi • Estimarea riscului A. Dupa ce stabilesc lucrurile acestea. Abilitati de negociere •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte negocierea. sau măcar sentimentul că se pot împăca cu situaţia.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Capitolul VI Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile cognitive? “Viaţa este energie. De exemplu: „Am observat cât de mult ai muncit” sau „Chiar ai făcut o treabă bună în ceea ce priveşte raportul acela”.

Jumătate din aceşti bani vor fi comisioanele lor. Participanţii vor avea de negociat scopuri opuse într-o situaţie în care beneficiul mutual reciproc este aproape imposibil. plătite de către şefi atunci când le prezintă “cecurile” completate (de clienţi). Numărul participanţilor: cel putin 15. Scenariu: un puternic trust multinaţional a fost criticat adeseori datorită politicii sale discriminatorii de cadre în ceea ce priveşte minorităţile şi femeile. într-unul din colţurile spaţiului de desfăşurare a simulării. ei stau la o masă. Obiectivul jocului nu este de a câştiga cât mai mulţi bani (mituind clienţii cu biscuiţi gratuiţi şi colectând “cecuri”). lobbiştii oferă oamenilor sfaturi gratuite de nutriţie). oferindu-le gratuit mostre şi colectând comenzi (sub formă scrisă / ca şi “cec” bancar) pentru mai mulţi biscuiţi. etc. Fiecare reprezentant regional va distribui biscuiţi vizitând consumatorii. cerându-le să refuze mostrele gratuite. E important să termine negocierea politicos. Materiale: descrierea scenariului şi etichete pentru fiecare jucător. trustul desfăşoară publicitate printr-o agenţie specializată. Adoptând această atitudine. invitându-i pe toţi la masa lor situată în alt colţ al 35 . arată respect şi îşi demonstrează intenţiile bune. plus o mare cantitate de biscuiţi (ori grisine. • Este indicat să fie deschişi la alte opţiuni. Dacă ascultă.). Iată câteva exerciţii ajutătoare: Biscuitii Este un joc despre prospectarea pieţii cu un produs în condiţii dificile de vânzare. care este punctul de vedere al celuilalt. Pentru a contracara această publicitate adversă. Ei încearcă şi chiar ca agenţii să li se alăture (pe lângă a-i face pe consumatori să le refuze produsele).). să semneze o petiţie care cere boicotarea biscuiţilor şi să facă o donaţie pentru campania contra. într-o situaţie în care fiecare are propriile interese poate avea un final fericit dacă tinerii: • Vor deveni conştienţi de influenţa pe care o exercită asupra colegilor lor • Vor exersa capacitatea de a-şi influenţa în mod pozitiv colegii • Vor obţine ceea ce doresc fără a răni pe cei din jur •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. furnizează biscuiţi agenţilor şi socotesc “cecurile” primite. se pot gândi că întotdeauna mai există o şansă.bazat pe motive de sănătate publică. Dacă nu primesc ceea ce doresc cu adevărat de pe urma negocierii. printre produsele sale cele mai populare sunt şi faimoşii biscuiţi care recent prin presă au fost acuzaţi că ar conţine ingrediente cancerigene. Este vital să înţeleagă cu adevarat ce spune cealalată persoană. De asemenea. (În schimbul darurilor trustului. trebuie să reziste impulsului de a ceda nervos şi de a insulta cealaltă persoană. Timp: mai multe ore. trustul a decis să declanşeze o campanie de relaţii publice şi să distribuie biscuiţi gratuit pe durata jocului care reprezintă orice perioadă de timp (ca o saptamană. Celălalt se va simţi important şi valoros. Lobbiştii vizează consumatorii / clienţii. deoarece grupul advers conduce un lobby activ direcţionat contra sa . Pentru aceasta. la preţul promoţional prezentat. Lobbiştii sunt determinaţi să submineze/saboteze vânzările trustului şi să facă oamenii să abandoneze biscuiţii. lună. Exersarea argumentării. unii oameni cred că acei biscuiţi pot cauza cancer deşi nu există nici o dovadă pentru aceasta. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a negocierii nu este în zadar. etc. calculând care e comisionul lor şi câţi biscuiţi îşi pot permite să ofere gratuit publicului prin oamenii lor. Informaţiile trebuie gospodărite astfel încât părţile să fie capabile să le faca faţă în loc să le discrediteze. • Ascultarea este deosebit de importantă.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • Tinerii ar trebui să-şi ofere spaţiu să jongleze cu armele lor. ci de a promova biscuiţii pe când lobbiştii antibiscuiţi sunt pasional opuşi oricărui produs al trustului. Munca şefilor trustului este de a atrage noi consumatori de biscuiţi şi ţin evidenţa lucrului agenţilor pe teren. Cu alte cuvinte. zâmbind. persuasiunii şi negocierii. să se asigure că au ceva de oferit şi ceva de primit.

facilitatorul nu intervine. Guvernul dumneavoastră este plin de ambiţie şi caută să pătrundă în mediile internaţionale.Sunteţi pentru galben. de aceea veţi relansa discuţiile de fiecare dată când se apropie un acord. contra galbenului şi a portocaliului. Marile puteri au căzut de acord pentru a căuta mijloace de realizare a unităţii mondiale. Nu se pune problema dungilor sau altor amestecuri de culori. Aveţi treburi mai importante decât aceea de a alege culoarea unui drapel. încercaţi să faceţi lucrurile să avanseze. Faceţi tot posibilul pentru a fi acest preşedinte. Desigur că orice donaţie atunci este binevenită. laureaţi ai premiului Nobel. Aceasta uniune a depăşit deja faza de zvonuri de coridor.Sunteţi pentru violet. pe care-i consideră barbari.Nu aveţi o preferinţă privind culoarea. ci observă jocul şi ia notiţe. JAPONIA .Sunteţi pentru portocaliu. aţi dori mai degrabă un leu negru în colţul inferior stâng. In mod evident. felul acţiunii în simulare depinde de ei. galben. Preocupat să terminaţi rapid. Vă aşteptaţi la mai multe reuniri ale acestei comisii înainte de a se lua o decizie finală. cu atat mai mult cu cât drapelul dumneavoastră naţional ar putea foarte bine să devină drapelul mondial. contra albastrului. Instrucţiuni specifice GUINEEA . contra portocaliului. Susţineţi toate propunerile interesante. Misterul OZN -urilor a fost elucidat în urmă cu un an de patru cercetători. pentru că este flexibil. dar ţineţi ca steaua verde cu cinci colţuri care figurează în centrul drapelului naţional să fie reluată pe drapelul lumii. Sunteţi de neclintit şi nu veţi pleca de la sedinţa decât atunci când portocaliul va fi ales. Ţara dumneavoastră a devenit recent independentă. Organizaţia Naţiunilor Unite Instrucţiuni generale: Zvonuri ciudate circulau pe culoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aveţi tot timpul şi nu vă grăbiţi. se va putea ajunge la un acord mâine . BOLIVIA . un număr de comisii lucrând deja pentru a reduce divergenţele existente între state. MAROC . au decis să-şi unească eforturile pentru a răspunde la un eventual atac. Fără îndoială. Nu luaţi discuţia prea în serios. aflând de existenţa unor posibili inamici comuni. LUXEMBURG . Mijlocul spaţiului este rezervat clienţilor/publicului. ELVEŢIA . Aţi fi foarte mulţumit să obtineţi această onoare care s-ar răsfrânge şi asupra ţării. cuvântul „albastru” acoperă culorile albastru. iar când gândiţi „roşu” spuneţi „verde”. Cercetările lor au arătat că există şi alte lumi pe care s-a dezvoltat viaţa. Zâmbiţi de fiecare dată când nu sunteţi de acord cu ceilalţi colegi. dar împotriva violetului care este pentru dumneavoastră o culoare de doliu. Steaua pe care o propune unul dintre colegii dumneavoastră vă revoltă. Facilitatorul dă participanţilor câte o copie a descrierii scenariului şi fiecare îţi lipeşte o etichetă pe el (la loc vizibil) pentru a-i fi identificat rolul de către ceilalţi: fiecare trebuie să ştie cine-i celălalt. trebuie să alegeţi o singură culoare. În limba dumneavoastră însă. daltonismul de care suferiţi vă afectează şi limbajul: când gândiţi „verde” spuneţi „roşu”.Sunteţi pentru verde. Totuşi. Aţi fost desemnat să participaţi la comisia „Drapelul lumii”. Dificultăţile vizuale şi lingvistice vă fac să doriţi o finalizare cât mai rapidă a dezbaterilor. Atunci când vreţi să spuneţi una dintre aceste culori.Sunteţi pentru verde şi contra roşului. folosiţi cuvântul „albastru”.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! spaţiului simulării ca să primească sfaturi gratuite de alimentaţie sănătoasă şi să semneze petiţia. Roluri şi reguli: jocul are nevoie de un spaţiu larg. Secretarul general ONU v-a adresat o invitaţie personală şi confidenţială. În loc să-şi continue certurile interne. TIMOR .Sunteţi pentru albastru. acestea sunt încă secrete de stat. ţinând cont şi de instrucţiunile precise pe care fiecare le-a primit de la guvernul vostru. confundaţi galbenul şi albastrul. Aţi aflat în mod confidenţial că la sfârşitul şedinţei va avea loc alegerea preşedintelui comisiei. CANADA . Aţi aflat din surse secrete că la sfârşitul şedinţei va avea loc alegerea preşedintelui comisiei. După ce participanţii şi-au însuşit instrucţiunile şi facilitatorul a răspuns întrebărilor lor. statele Terrei. De asemenea. Comisia voastră trebuie să ajungă la un acord unanim privind o culoare anume. portocaliu şi verde. Vă este interzis să dezvăluiţi instrucţiunile pe care le-aţi primit de la guvernele voastre.Sunteţi împotriva roşului. 36 . Cei opt membri ai comisiei voastre trebuie să determine culoarea de fond a drapelului.

cu ce să ne îmbrăcăm azi. influenţa oamenilor din jur şi mulţi alţii. impasurile şi tărăgănările. • Folosiţi în avantajul dumneavoastră timpul. determinaţi-i punctele slabe şi dezvăluiţi informaţii ascunde de valoare. • Fiţi flexibil şi analizaţi mai multe soluţii pentru ieşirea din fiecare impas. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Cartea începe prin a expune cele opt principii-cheie pentru negocierile în stil Trump: • Consolidaţi o atmosferă de încredere. În fiecare zi suntem puşi în faţa alegerilor. Hotelul International Trump. Tinerii pot astfel învăţa de la Donald Trump cum să negocieze eficient toate tipurile de tranzacţii din viaţa profesională şi personală. El este astăzi preşedintele consiliului de administraţie al organizaţiei Trump. Pentru a dobândi abilităţile de negociere e important ca ei să facă cunoştinţă cu personalităţi care au excelat la acest capitol. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Interpretare: Invitaţi grupul să se aşeze şi facilităţi o discuţie utilizând următoarele întrebări: • Ce anume vi s-a părut cel mai dificil în acest exerciţiu? • Ce abordare aţi adoptat? • Cum v-aţi simţit trebuind să agumentaţi împotriva colegilor voştri? •• Despre campioni  Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele pe care să le urmeze în viaţă pentru a putea fi şi ei campioni.000 de angajaţi. În luarea unor decizii tinerii se pot confrunta cu o mulţime de factori: valorile şi priorităţile lor. Altele sunt mai dificile. termenele finale. prietenie şi satisfacţie în relaţiile cu partea adversă. Deciziile nu sunt altceva decât nişte alegeri pe care le facem în diferite situaţii. Donald Trump a devenit cel mai faimos negociator din lume în urma publicării cărţii sale The Art of Deal (Arta negocierii). • Convingeţi partea adversă că va obţine mai mult decât se aştepta. Iată principalele reguli în ce priveşte luarea unei decizii: • Cum se împacă decizia luată cu valorile personale? Corespunde opţiunea sa celor mai importante 37 . însă cartea respectivă nu vă explica cum puteţi să negociaţi ca Trump. Unele sunt simple. acesta deţinând hoteluri de lux precum Trump Palace. de exemplu. alteori sunt nefaste. tinerii învaţă faptul că fiecare alegere făcută are şi consecinţe. cum ar fi să decizi ce facultate doreşti să urmezi sau cu cine să te căsătoreşti. • Descoperiţi ce doreşte partea adversă. Unul dintre marii negociatori ai lumii este Donald Trump. însă nu există nici o decizie fără consecinţe. • Deveniţi un expert în subiectul pe care-l negociaţi. Luarea deciziilor •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte luarea deciziilor. miliardarul american este cel care a construit cel mai luxos cazino-hotel din lume: Trump Taj Mahal. Uneori consecinţele sunt bune. Seven Springs Mansion ori Plaza Hotel. De aceea chiar şi cea mai simplă decizie poate lua uneori foarte mult timp. Negocierea înseamnă înţelegerea naturii umane şi folosirea înţelegerii perspective pentru a-i motiva pe oameni să ne adopte ideile. • Apelaţi la puternice instrumente organizatorice şi de planificare menite să vă ajute să câştigaţi. Mai mult. companie care are peste 15. B. sentimentele şi intuiţia. De asemenea. •• Regulamentul de joc . • Recurgeţi la tactici psihologice de negociere. Compania sa este astăzi cel mai mare jucător de pe piaţa operatorilor hotelieri.

Şi tu te-ai străduit mereu să le îndeplineşti aşteptările. beneficii reale care îi vor ajuta să cucerească noi comori ale vieţii. Ce faci în această situaţie? 38 . trist. înseamnă că nu este ceea ce el îşi doreşte cu adevărat • Care pot fi consecinţele deciziei luate? Vor fi negative? Vor fi pozitive? • În ce fel îi va afecta alegerea sa pe ceilalţi? Oare această decizie îi va răni sau le va face necazuri celorlalţi? Va afecta în vreun fel viaţa cuiva? •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a luării deciziilor nu este în zadar. Explicaţi că pot folosi foi de flipchart şi markere. Fiecare grup va primi câte un scenariu şi va lucra timp de 25 de minute. mândru. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Tehnica FAST Împărţiţi tinerii în grupuri mici de câte 4 persoane fiecare. În afară de exemplele de mai jos. Scenariu 1 . Acum te temi că această persoană ar putea să distrugă relaţia pe care o ai. pot fi făcute multe alte scenarii cu probleme reale întâlnite de elevi. Cum vei comunica acestea părinţilor tăi? Scenariu 2 . Ei locuiesc într-un mic orăşel. După prezentări. unul din prietenii tai îţi oferă droguri şi te îndeamnă (provoacă) să le foloseşti.Tu locuieşti cu unchiul şi mătuşa ta şi lucrezi într-un magazin universal. dar pot folosi de asemenea jocul de rol sau amândouă. vinovat? Se va împăca el cu sentimentele sale în urma luării deciziei respective? • Ce îi spune instinctul? Este potrivită alegerea? Dacă decizia luată îl dezamăgeşte. Prin exersarea capacităţii de a lua o decizie tinerii: • Vor fi capabili să ia o decizie • Vor putea să explice procesul de luare a deciziilor • Vor fi capabili să evite situaţiile şi comportamentele de risc • Vor putea să identifice punctele tari şi punctele slabe în luarea deciziilor • Vor putea defini şi înţelege procesul de luare a deciziilor • Vor fi capabil să ia deciziile cele mai bune •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! valori ale sale sau este în dezacord cu ele? • În ce fel se potriveşte alegerea luată cu priorităţile sale? Este această opţiune legată de ceva ce reprezintă o prioritate pentru el? Sau nu? • Ce simte tânărul în legătură cu decizia luată? Această opţiune îl face să se simtă vesel.Eşti foarte implicat într-o relaţie. Deşi munceşti din greu şi stai şi peste program nu reuşeşti să strângi bani să-ţi cumperi o locuinţă. jenat. dar într-o noapte într-un moment de rătăcire faci sex cu altă persoană. In timpul unei petreceri. Fiecare grup va face prezentarea. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. Adesea îţi spun că le-ar plăcea să devii un doctor de succes. Ce faci în situaţia asta? Scenariu 4 . Prietena/prietenul tău insistă că ar trebui să -ţi iei o nouă slujbă şi să te muţi în altă parte pentru a putea petrece mai mult timp împreună. şi de asemenea eşti îngrijorat de consecinţele privind sănătatea ta.Eşti singurul copil la părinţi şi ei au aşteptări mari de la tine. Tu eşti foarte încântat de faptul că eşti într-un oraş mare şi vrei să explorezi noile posibilităţi de a-ţi petrece timpul liber. furios.Tocmai ai fost admis la un nou colegiu şi eşti foarte dornic să-ţi faci noi prieteni. Ce faci? Scenariu 3 . tinerii vor pune întrebări şi îşi vor împărtăşi observaţiile. Fiecare grup va trebui să-şi pregătească prezentarea pe baza metodei FAST. Explicaţi metoda de luare a deciziilor FAST şi cereţi grupurilor să utilizeze această metodă. dar acum când a venit timpul să te înscrii la facultate nu ştii cum să le spui că de fapt eşti cu adevărat atras de meseria de actor şi nu de cea de medic. Daţi-le feedback şi faceţi un rezumat al exerciţiului. Te duci la petreceri şi încerci să răspunzi aşteptărilor noilor tăi prieteni. Familia ta a cheltuit o mulţime de bani şi efort pentru a-ţi putea permite să intri la acest colegiu.

deşi a avut de înfruntat nenumărate obstacole. dar ea/el spune că dacă nu faci sex cu ea/el nu te va mai crede. Timp de aproape trei secole. dar părinţii cred că eşti încă un copil. C. un individ“. Sclavia desemnează condiţia umană a persoanelor (sclavii) care lucrează pentru un stăpân fără remuneraţie şi ce nu dispun de drepturi asupra propriei persoane. iar filozofic sclavii erau consideraţi o specie aparte şi inferioară. Ce faci în situaţia asta? Scenariu 6 . Ce faci în această situaţie? Scenariu 7 . Abraham Lincoln. Unul dintre aceştia este Abraham Lincoln. Principala finalitate a sistemului cognitiv este de a rezolva probleme. Decizia lui Abraham Lincoln de a lupta împotriva sclaviei l-a costat în cele din urmă viaţa şi a declanşat un întreg război. 12 milioane de africani au fost duşi în lanţuri spre America. Ce faci? Interpretare: După prezentare. Participanţii trebuie să prioritizeze prin consens 12 obiecte ce le pot salva viața. Rezolvarea problemelor •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte rezolvarea problemelor. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să ia mai uşor deciziile cele mai bune dacă vor face cunoştinţă cu mari campioni în astfel de situaţii. Preşedintele Lincoln. Ai sentimentul că viaţa va fi aşa doar dacă realizezi asta cât mai curând posibil. La sfârşitul exerciţiului discutaţi cu tinerii care au fost problemele întâmpinate în luarea deciziilor împreună. America de Nord şi America de Sud şi erau puşi să muncească din greu pe plantaţii. pentru discuţii puteţi folosi următoarele întrebări: • Cum aţi luat decizia? • Puteţi identifica ce abilităţi aţi folosit în luarea deciziei? Sumarizaţi răspunsurile într-un tabel pe o foaie de flipchart şi agăţaţi foaia pe perete. de a-l ajuta să rezolve problemele cu care se confruntă pentru care instinctele sale nu sunt suficiente. socială şi economică în care este ţinută o ţară. Sclavii.Vrei să fii bogată şi să ai succesă. perioadă în care europenii au început să exploreze coasta africană de vest. Diferenţele existente la nivelul stării actuale. tocmai această decizie a sa a dus la abolirea sclaviei în America şi deci a ajutat la eliberarea a milioane de oameni.Ai 17 ani. O cunoştinţă îţi oferă şansa să câştigi o mulţime de bani lucrând ca prostituată. sunt realizate cu scopul de a spori adaptabilitatea organismului la mediu. ocupă o mare parte din sfera comportamentului uman. Supravieţuirea în munţi Timp de lucru: 2 ore Un elicopter se prăbuşeşte într-o zonă  muntoasă. ce prieteni ar trebui să ai şi la ce colegiu ar trebui să mergi. a motivaţiei pentru atingerea unei stări dezirabile. Sclavii trebuie să îndeplinească toate ordinele stăpânului de la naştere sau capturare până la moarte sau eliberare . Reprezentarea cognitivă a mediului şi calculele efectuate asupra acestor reprezentări. Acest exerciţiua contribuie la dezvoltarea abilităţii de luare a deciziilor în cadrul echipei. Ei îţi spun cum ar trebui să te îmbraci. Sclavia poate fi definită şi ca o „stare de totală dependenţă politică. De asemenea îţi promite un contract şi oportunitatea unui parteneriat de afaceri pe termen lung.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Scenariu 5 . al 16–lea preşedinte al Americii. Confruntarea cu situaţii problematice şi tentativele de rezolvare a acestora. rezidă în diferenţe interindividuale a repertoriului 39 . Te simţi oprimat şi vrei să iei propriile decizii. rămas în istorie pentru că a abolit sclavia. s-a nascut în 12 februarie 1809.Tu îţi iubeşti prietena/ prietenul. Deşi nu a fost deloc uşor să ia o astfel de decizie. o categorie socială. a capacităţii operatorii şi modului de estimare a şanselor de reuşită. capturaţi sau cumpăraţi. Comerţul cu sclavi din Africa spre cele două Americi datează din secolul al XVI-lea. erau transportaţi cu vaporul în coloniile din Caraibe.

să ia decizii în cunoştinţă de cauză. să aleagă modalităţile optime de a soluţiona o problemă. „formularea problemei este adesea mult mai importantă decât soluţionarea sa. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Acolo unde cineva vede o „problemă”. De asemenea observatorii îşi vor nota măsura în care membrii grupului parcurg cei 7 paşi ai rezolvării de probleme: • Identificarea situaţiei sau problemei . Pentru creaţia ştiinţifică. La o analiză mai profundă.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! de probleme. Repertoriul problematic variază de la individ la individ. să judece şi să caute soluţii ale unei probleme folosindu-se de propria judecată şi experineţă • Tinerii trebuie să fie capabili să caute o informaţie potrivită pentru soluţionarea unei probleme. Membrii grupului sunt liberi să îşi aleagă un conducător sau dimpotrivă să lucreze în echipă fără a desemna un leader. să identifice asemănări şi deosebiri la nivelul unor informaţii. Iată principalele reguli în ce priveşte luarea rezolvarea problemelor: • Tinerii trebuie să înveţe să perceapă diferite situaţii problematice. să utilizeze metode matematice. precum şi încercările de soluţionare care conduc grupul către o soluţie finală. să se gândească la discrepanţele şi cauzele acestora. depind de baza sa de cunoştinţe declarative şi procedurale. surprinderea unei probleme (problem-finding) este mai importantă decât rezolvarea ei (problem-solving). Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: Se lucrează în echipe de 11 elevi. să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile obţinute pentru a descoperi diferite variante de soluţii • Tinerii trebuie să înveţe să îşi rezolve problemele proprii. altcineva trece nepăsător. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Parafrazând pe A. Pe parcursul discuţiei cei doi observatori au rolul de a urmări contribuţia fiecăruia dintre participanţi şi de a remarca momentele de stagnare. dar se vor împărţi mai puţine jetoane de lucru). să susţină şi să apere un punct de vedere. •• Regulamentul de joc . grupul are la dispoziţie 20-25 de minute să identifice o regulă comună astfel încât oricare ar fi cifra enunţată de conducătorul de exerciţiu de la 0 la maxim 81 (9*9) simultan cei 9 participanţi să ridice câte o cifră potrivită pentru ca prin însumarea tuturor celor nouă jetoane ridicate să se obţină exact cifra indicată de către conducător. să îşi asume responsabilitatea propriilor decizii şi să evalueze propriile acţiuni •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a rezolvării de probleme nu este în zadar. problemele pe care subiectul şi le pune. 9 participă la sarcina şi doi sunt observatori (se poate lucra şi în grupuri mai restrânse. Einstein. logice şi empirice pentru rezolvarea problemei • Tinerii trebuie să fie capabili să verifice corectitudinea unei soluţii şi să aplice metodele verificate în rezolvarea unor probleme sau situaţii similare • Tinerii vor şti să utilizeze gândirea critică. de pildă. care poate fi nimic altceva decât o chestiune de deprinderi matematice sau experimentale”. 40 .Recunoaşteţi că există o problemă şi decideţi ce să faceţi. Prin exersarea capacităţii de a rezolva probleme tinerii: • Vor fi cunoaşte etapele de rezolvare de probleme • Vor putea să dezvolte abilităţi de lucru în echipă în vederea soluţionării unei probleme • Vor fi capabili să identifice problema • Vor putea să strângă informaţiile utile pentru rezolvarea problemei • Vor putea identifica soluţiile posibile şi alege pe cea mai bună •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Instrucţiunile sunt următoarele: fiecare din cei 9 tineri primeşte un set de jetoane numerotate de la 0 la 9.

Astfel.Luaţi fiecare soluţie în parte şi faceţi o listă cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia. fără a avea vreun loc în care să meargă. Acesta este mesajul filmului.Strângeţi toate informaţiile relevante. compasiune. îi apropie şi mai mult şi scoate în relief tot ce au mai bun. relaxat. A mers? Cum?/ De ce nu? Dacă regula este identificată. care urmăreşte povestea lui Chris Gardner. ce rol a avut? • Cum se poate folosi schema de şapte paşi în alte situaţii problematice de viaţă? •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum să rezolve problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi învăţând de la campionii în soluţionarea de probleme. furtul unuia aduce dezastrul economic peste familie. prietenie şi suţinere reciprocă. un agent de vanzări extrem de inteligent şi talentat. dragoste. cu un „look” proaspăt.Gândiţi-vă cu atenţie la toate posibilele alternative pe care le-aţi putea folosi. departe de a-i abrutiza pe cei doi. aşa cum stă bine unui angajat al unei companii de renume. Eroul principal îşi încearcă norocul prin înscrierea la un curs de brokeri organizat de o prestigioasă firmă de marketing bursier în condiţii foarte dure.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • Strângeţi informaţii . Chris este urmărit în mod constant de ghinion. Împrejurările nu îi sunt nici pe mai departe favorabile lui Chris: aflat în imposibilitatea de a-şi plăti chiria este evacuat din locuinţă. Chris trăieşte drama de a fi dat afară din apartamentul său din San Francisco. cu o selecţie draconică a candidaţilor dintre care doar unul. cel mai bun. • Alegeţi o alternativă . el va gasi puterea de a rămâne drept în faţa furtunii ce pare să-i devasteze viaţa şi va lupta să găsească o soluţie potrivită pentru fiecare problemă pe care o întâmpină. tată-fiu. Folosiţi cele 6 întrebări ajutătoare: Ce? De ce? Când? Unde? Cum? Cine? • Identificaţi posibile soluţii . adăpost în staţii de autobuz sau metrou. valori şi sentimente. ei ar putea viziona împreună filmul realizat după un caz real. sunt dificil de cărat.Decide-te la una din alternativele din lista facută. dar îmbărbătându-se pentru a nu-l descuraja şi pe fiul său. De asemenea luaţi în considerare ceea ce credeţi voi despre soluţia respectivă. dar căruia i se refuză şansa vieţii. Oricât de greu ar fi să-ţi urmezi visul. Alegerea se va baza pe informaţii. odihnit. va fi ales să lucreze pentru companie. Deznădăjduit. Gândiţi-vă la cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Interpretare: Ulterior grupul va avea la dispoziţie 20 de minute în care să asculte părerea observatorilor şi să discute: • Cum au simţit ei desfăşurarea sarcinii? • Cine. aparatele pe care le comercializează se vând greu. iar eforturile şi credinţa îţi vor fi răsplătite. începând să caute. alături de copilul lui. Problemele materiale sunt dublate de instabilitate emoţională. mai frumos şi mai preţios în suflet: răbdare. care îl are în rolul principal pe actorul Will Smith. • Examinaţi fiecare alternativă . conducătorul va verifica funcţionalitatea ei cu cel puţin cinci încercări. în toalete publice sau în adăposturi de noapte pentru vagabonzi. ceea ce o va determina pe soţia lui să-şi părăsească cu inima zdrobită soţul şi copilul. • Implementarea soluţiei • Evaluaţi decizia. pentru ca a doua zi dimineaţa să se prezinte la curs la patru ace. O viaţă dură care. avantaje şi dezavantaje. În căutarea fericirii. trebuie să ai puterea să treci peste toate momentele de deznădejde. După ce primeşte custodia fiului său de numai cinci ani. 41 . Discutaţi despre acestea cu oamenii care vă pot ajuta.

a unei experienţe în sfera comportamentului.Peron. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Este nevoie de experienţă directă într-un context real pentru ca aceste concepţii eronate să fie înlocuite sau modificate. a unei noi forme de comportare. iar învăţarea poate avea loc în medii informale. • Tinerii au astfel posibilitatea de a stabili. reflecţia devine necesară pentru a atinge acel nivel de învăţare aprofundată care îi va permite acestuia să folosească eficient informaţia în viitor. în timp ce descifrează sensul situaţiilor de învăţare. de la televizor sau de pe internet. în afara cadrului şcolii. învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unei achiziţii. învăţarea reprezintă orice nouă achiziţie a organismului ca urmare a simulării. • Pe măsură ce tânărul descoperă noi legături între cunoştinţe atunci când se află într-o situaţie stimulativă. Învăţarea eficientă Un start bun în viaþã! Y •• Care este pista de alergare? Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte învăţarea eficientă. care depăşeşte o experienţă directă prin faptul ca această situaţie implică consecinţe reale. defineşte învăţarea ca fiind o modificare sistematică. Iată principalele reguli în ce priveşte învăţarea: • În primul rând. • Este esenţial rolul corector al feedback-ului frecvent pe care tinerii ar trebui să-l primească de la educatori şi colegi în timpul procesului de învăţare. • Procesul de învăţare nu are loc doar în contextul mediului şcolar şi nici nu se limitează doar la timpul destinat predării. A învăţa mai bine nu înseamnă numai a lua note mai bune. fără a avea prilejul de a practica cele învăţate. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. iar din perspectivă pedagogică ea este procesul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a priceperilor şi desprinderilor. După W. Învăţarea este informală şi se poate desfăşura oriunde şi oricând.S. • Deoarece elevii sunt implicaţi activ în crearea propriilor lor modele şi conexiuni. Montipellier. •• Regulamentul de joc . Activitatea de învăţare se referă şi la multe lucruri pe care tinerii le află din afara şcolii. Permanent se învaţă câte ceva din ceea ce se întâmplă cu fiecare. atunci învăţarea va fi mai stimulativă şi mai interesantă pentru elevi. cu repetiţia aceleaşi situaţii stimulente. ca urmare a repetării situaţiilor sau exersării. în sens restrâns particular din perspectiva psihologică. iar după H. în forme generalizate. Elevul nu primeşte informaţia. de la colegi. este o modificare adaptivă a comportamentului în cursul probelor repetate. este inevitabil să nu avem concepţii eronate.Torpe. tânărul este implicat activ şi participă la propria sa instruire. învăţarea este o schimbare propriu-zisă a comportamentului. a interiorizării informaţiilor externe. a testa şi a prelucra modele şi conexiuni. chiar şi deprinderile cel mai bine fixate vor fi uitate. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a învăţării nu este în zadar. învăţarea este organizarea comportamentului ca rezultat a experienţei individuale. în sensul larg reprezintă însuşirea experienţei sociale. părinţi. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului.A. • Dacă un context care favorizează învăţarea reprezintă o situaţie stimulativă. achiziţie care are ca efect o schimbare în comportament. relaţii permanente de conduită iar pentru W. În accepţiunea ei cea mai largă. Învăţarea specific umană.Un start bun în viaþã! D. ci şi-o construieşte singur. Prin exersarea capacităţii de învăţare tinerii: • Vor învăţa cum îşi pot însuşi mai bine diverse informaţii • Vor descoperi care este stilul lor de învăţare şi îl vor folosi • Vor fi capabili să identifice obstacolele ce pot sta în calea învăţării 42 .Hunter. beneficii reale care îi vor ajuta să cucerească noi comori ale vieţii.

participă la discuţii şi îşi ia notiţe. Când învaţă stă singur într-un loc liniştit şi transcrie materialul pe foaie. tabele. • Tipul auditiv – lucrează cel mai bine atunci când aude informaţia. • Pentru completarea chestionarului ai la dispoziţie atât timp cât ai nevoie. Când este posibil îşi face scheme. Dacă are posibilitatea înregistrează ideile pe o casetă şi vorbeşte cu cineva despre acest material. • Răspunde la întrebări prin DA sau NU. sinceritatea este foarte importantă pentru completarea acetui chestioanar. citeşte în timp ce face exerciţii. dar şi într-un cadru informal • Vor învăţa cum să înveţe •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. stau în picioare când lucrează. motor. completarea chestionarului durează între 20 şi 30 minute. merg prin cameră. auditiv. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: Tinerilor li se poate oferi o listă de afirmaţii legate de modul în care ei preferă să înveţe. Aceştia îşi vor descoperi astfel tipul de învăţare. aceştia pot fi invitaţi să completeze următorul chestionar: Acest chestionar te va ajuta să găseşti modul în care poţi învăţa cel mai bine. mestecă gumă. • În mod normal. • Încercuieşte doar un singur răspuns la fiecare întrebare. • Pentru a obţine cele mai bune rezultate. După ce a finalizat face un rezumat în glas a ceea ce a citit. tabele. Citeşte materialul cu voce şi vorbeşte cu sine însuşi despre punctele importante. hărţi. scheme. Astfel. • Tipul motor – se referă la persoanele care nu pot sta pe loc. dar nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. grafice. • Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Tinerii cu un astfel de stil de învăţare realizează un proces de învăţare mai dinamic. • Tipul vizual – tânărul învaţă mai bine când materialul este prezentat sub formă de grafice. Ei trebuie să se mişte prin cameră. Sunt trei tipuri de bază: vizual. subliniază cu diferite culori ceea ce citeşte. elevii trebuie să selecteze din lista de afirmaţii cele care li se potrivesc cel mai bine şi apoi să discute împreună despre acestea: Prefer să învăţ de unul singur Îmi place să lucrez în linişte Îmi place să lucrez perioade lungi Îmi place să lucrez cu multă lumină Lucrez mai bine în timpul zilei Prefer să învăţ ascultând Prefer să învăţ din cărţi Prefer să învăţ împreună cu alţii Îmi place să lucrez cu muzică sau cu TV Îmi place să fac multe pauze Îmi place să lucrez cu lumină palidă Lucrez mai bine noaptea Prefer să învăţ văzând Prefer să învăţ făcând lucrurile Chestionar referitor la stilurile de învăţare Pentru ca fiecare tânăr să îşi poată descoperi propriul stil de învăţare. 43 .Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • Vor putea să înveţe într-un cadru formal. La lecţii priveşte profesorul când vorbeşte. • Completează chestionarul pe cont propriu. să aibă muzică sau televizorul incluse şi aproape tot timpul sunt disrase. desenează fişe.

sau când te uiţi la vitrinele magazinelor.pe teren” şi să afli singur informaţii. bicicleta)? Când încerci să-ţi aminteşti ortografia unui cuvânt ai tendinţa de a scrie cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până găseşti o ortografie care arată corect? Când înveţi ceva nou. 12. 33. 23. în linişte? Găseşti că este mai uşor să îţi aminteşti numele oamenilor decât feţele lor? Când ortografiezi un cuvânt. 24. 13. 11. pe loc? Înveţi mai bine dacă asişti la demonstrarea practică a unei abilităţi? Găseşti mai uşor să îţi aminteşti feţele oamenilor decât numele lor? Pronunţarea cu voce tare a unor lucruri te ajută să înveţi mai bine? Îţi place să demonstrezi şi să araţi altora diverse lucruri? Îţi plac discuţiile şi îţi place să asculţi opiniile celorlalţi? La îndeplinirea unei sarcini urmaţi anumite diagrame? Îţi place să joci diverse roluri? Preferi să mergi . îţi aminteşti ce ţi s-a spus. fără repetarea acelei informaţii? Îţi place să efectuezi activităţi fizice în timpul liber (ex. sunetele şi zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? Te foloseşti de gestica mâinii când scrii? În locul ziarelor. vorbeşti în detaliu despre muzica.. 17. 32. 16. 6. 4.)? Îţi place să asculţi muzică în timpul liber? Când vizitezi o galerie sau o expoziţie. 20. 30. decât să îţi petreci timpul singur într-o bibliotecă? Când vizitezi o galerie sau o expoziţie.. Un start bun în viaþã! DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten. de exemplu: icoanele.. sport. scrii cuvântul pe hârtie înainte? Îţi place să te mişti în voie când lucrezi? Înveţi să ortografiezi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? Când descrii o vacanţă/o petrecere unui prieten. imaginile din bara de meniuri. 2.. 7. grădinărit. 28. 9. imagini reprezentative? Când joci . 5.X şi O” sau dame poţi să-ţi imaginezi semnele de . 3. 14. îţi place să vorbeşti despre articolele expuse şi să asculţi comentariile celorlaţi? Urmăreşti uşor un drum pe hartă? 44 . 8.X” sau . 27. vorbeşti despre cum arătau oamenii. îţi place să priveşti singur. discuţiile sau/şi cursurile orale? Îţi place să asamblezi diferite lucruri? La utilizarea calculatorului consideri că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul asupra unei greşeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru? Când recapitulezi/studiezi sau înveţi ceva nou. 19. 21. despre hainele lor şi despre culorile acestora? Când începi o sarcină nouă. sau când te uiţi la vitrinele magazinelor. 26.Un start bun în viaþã! 1. plimbări etc. 15. sublinierile colorate etc? Când notezi anumite informaţii preferi să nu iei notiţe. ci să desenezi diagrame. îţi place să utilizezi diagrame şi/sau imagini? Ai rapiditate şi eficienţă la copierea pe hârtie a unor informaţii? Dacă ţi se spune ceva. 25. preferi radioul sau televizorul pentru a te ţine la curent cu ultimele noutăţi sau ştiri sportive? La utilizarea unui calculator consideri că imaginile vizuale sunt utile. îţi place să începi imediat şi să rezolvi ceva atunci. 10. 31.O” în diferite poziţii? Îţi place să desfaci în elemente componente anumite obiecte şi să repari diferite lucruri (ex. îţi plac instrucţiunile citite cu voce tare. 29. 22. 18.

. a terminat liceul la Arrau..Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural 34. Auditiv/ Ascultare 1 3 9 11 14 16 18 21 26 28 32 36 38 Total întrebări încercuite: . 35. 36. 39.. Practic 2 5 7 10 15 19 20 23 27 30 31 34 39 Total întrebări încercuite: ... în Elveţia. îţi imaginezi scenele descrise în text? Când îndeplineşti diferite sarcini... DA şi preferi să fii activ aproape tot timpul? Interpretarea chestionarului După completarea chestionarului. Atunci când falimentul repetat al afacerii a determinat familia să plece din Germania către Milano.... Deşi nu a vorbit până la vârsta de 3 ani.. Tinereţea şi-a petrecut-o la Munchen... Einstein s-a născut pe 14 martie 1879 la Ulm... atunci când i-a fost clar că va trebui să-şi croiască propriul drum în viaţă. Vizual/A vedea 4 6 8 12 13 17 22 24 25 29 33 35 37 Total întrebări încercuite: .. a folosit ocazia ca să se retragă de la şcoală.. Şi-a dat examenele şi a absolvit în 1900 studiind lucrarea unui coleg de clasă. află care este stilul tău de învăţare. care avea 15 ani... de aceea lipsea adesea de la ore. Tânărului nu-i plaăceau metodele de instruire de aici..... 37. Profesorii săi nu aveau o părere bună despre el şi nu l-au recomandat pentru un post universitar. ai tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu tine însuţi? Te uiţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a decide ce să îmbraci? DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU Când planifici o călătorie nouă. Fizician american de origine germană.. La 12 ani a învăţat singur geometrie euclidiană. Un astfel de model de învăţare îl constituie Albert Einstein.. A petrecut un an cu părinţii săi la Milano şi.. încă de tânăr a arătat o curiozitate vie pentru natură şi o abilitate înăscută în înţelegerea conceptelor matematice dificile.. 45 . îţi place să te sfătuieşti cu cineva în legătură cu locul DA destinaţiei? Ţi-a fost întotdeauna dificil să stai liniştit mult timp şi preferi să stai liniştit puţin timp.. Einstein. în Italia. unde familia sa avea un mic magazin care producea aparate electrice. Încercuieşte numai numărul întrebăriilor la care ai răspuns cu DA. 38.... şi s-a înscris la Politehnica din Zurich. Einstein ura rutina şi spiritul lipsit de imaginaţie al şcolii din Munchen. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum să înveţe luând modelul unor campioni în învăţare... Crezi că unul din cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este să o atingi? Când citeşti o poveste sau un articol dintr-o revistă.. folosindu-şi întregul timp pentru a studia fizica pe cont propriu sau pentru a cânta la iubita sa vioară..

inclusiv Premiul Nobel în 1921. «Constructori ai universului»(1932).Estimarea riscului •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte estimarea riscului. E. Riscul? Nimic mai simplu şi în acelaşi timp ceva mai complex de identificat şi mai ales de controlat. Deşi Einstein s-a dedicat mult cauzelor politice şi sociale. Dacă în accepţia dată de dicţionar. • Acceptarea riscului: reprezintă acceptarea consecinţelor si reprezintă o metodă de răspuns mai ales atunci când riscurile sunt necunoscute echipei de proiect sau atunci când avantajele obţinute în caz de nematerializare a riscului ar fi imense. ce nu poate fi redus la un singur element. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a estimării riscului nu este în zadar. • Atenuarea sau diminuarea efectelor: presupune reducerea expunerii la risc prin scăderea probabilităţii de apariţie a acestuia. «Evoluţia fizicii»(1938). dar posibil ce apare permanent în procesul activităţilor socio-umane. Acest lucru poate înseamna evitarea unei acţiuni.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Dupa 1919 Einstein a devenit renumit internaţional. reconfigurarea unui proces etc. Prin exersarea capacităţii de estimare a riscului tinerii: • Vor identifica situaţiile dificile şi situaţiile uşoare • Vor deveni conştienţi de abilităţile lor de a face faţă situaţiilor dificile • Vor descoperi modalităţile de a evita sitauţii sau comportamente de risc • Vor învăţa faptul că sitauţiile şi comportamentele riscante fac parte din viaţa de zi cu zi • Vor deveni mai conştienţi de capcanele comportamentelor de risc 46 . «Despre sionism»(1931). schimbarea unui furnizor. acesta este identificat drept un element incert. se defineşte riscul drept “expunerea la posibilitatea pierderii sau pagubei”. ale cărui efecte sunt păgubitoare şi ireversibile. «De ce razboi?»(scrisă împreună cu Sigmund Freud). Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. pentru că. Alte definiţii pentru risc: • Şansa de a pierde • Posibilitatea de a pierde • Incertitudinea care afectează rezultatul • Dispersia actuală a rezultatelor aşteptate • Concept multidimensional. la o cifră •• Regulamentul de joc . Însă. Documentele adunate ale lui Einstein sunt publicate într-o operă de mai multe volume începând din 1987. şi «Din ultimii mei ani»(1950). trebuie să se ţină cont de faptul că nu pot fi evitate sau eliminate toate riscurile. ştiinţa a fost întotdeauna pe planul întâi. Vizita sa în orice parte a lumii devenea un eveniment naţional. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. A dobândit medalii şi premii. «Lumea aşa cum o văd eu»(1934). fotografi şi reporteri îl urmau pretutindeni. Din zorii istoriei. Scrierile sale includ: «Relativitatea: teoria specială şi generalizată»(1916). din partea a diverse societăţi ştiinţifice internaţionale. numai descoperirea naturii universului ar avea un înţeles de durată. Iată principalele reguli în ce priveşte estimarea riscului: • Evitarea riscului: expunerea la risc este mult prea mare şi atunci decid înlocuirea factorului care ar putea cauza riscul. Ce este riscul? În accepţiunea teoriei clasice a deciziei. riscurile au constituit una dintre cele mai mari şi fascinante provocări pentru umanitate datorită omniprezenţei acestuia în toate domeniile de activitate. societăţile de asigurări consideră acest element drept ”hazardul sau posibilitatea de a pierde”. • Transferul riscului: presupune căutarea unei modalităţi de a-ţi asigura ieşirea din impas în caz de risc. spunea el adesea.

Sarcina este să alegeţi primele cinci cele mai importante obiecte de care aveţi nevoie pentru a duce la îndeplinire misiunea. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Desfăşurare: Se formează grupuri de câte şase. fecale de animale şi urină şi chiar de câţiva şoareci. De altfel sunt persoane care cunosc destinaţia voastră probabilă. • Când grupul nu va ajunge la motel spre seară se va şti că ceva nu e în regulă. numărul total de grupuri de lucru ar trebui să fie multiplu de cinci. Sarcina este să alegeţi primele cinci cele mai importante obiecte de care aveţi nevoie pentru a duce la îndeplinire misiunea. • A doua poziţie presupune ca membrii grupului să strângă mâncare şi apă dacă vor să supravieţuiască. Ei trebuie să planifice cu grijă cea mai bună procedură pentru a reuşi să ducă la capăt planul. La sfârşitul exerciţiului grupurile se vor reuni pentru a discuta experienţa. Se oferă grupurilor descrierea situaţiei şi se desemnează câte o poziţie pentru fiecare dintre grupuri: • O poziţie este cea în care membrii grupului trebuie să meargă până la cea mai apropiată fermă dacă vor să supravieţuiască. • Aria în care vă aflaţi este foarte uscată şi pustiită. Material de prezentare a situaţiei de joc • Sunteţi unul din membrii unui club de geologie care se află într-o excursie de studiu în deşertul New Mexico. Sarcina este să alegeţi primele cinci cele mai importante obiecte de care aveţi nevoie pentru a duce la îndeplinire misiunea. Este ultima săptămână din iulie. Ei trebuie să planifice cu grijă cea mai bună procedură pentru a reuşi să ducă la capăt planul. dificultăţile întâmpinate şi concluziile. • A cincea poziţie presupune ca membrii grupului să stea să păzească automobilul răsturnat şi să se mişte cât mai puţin pentru a putea supravieţui. se rostogoleşte într-o prăpastie şi arde. • Şoferul şi conducatorul de club sunt ucişi. dar apa este contaminată de viermi. Sarcina este să alegeţi primele cinci cele mai importante obiecte de care aveţi nevoie pentru a duce la îndeplinire misiunea. Formaţi apoi noi grupuri amestecând membrii din primele grupuri formate şi redistribuiţi poziţiile anterior descrise. Există o sursă de apă în apropiere. Ei trebuie să planifice cu grija cea mai bună procedură pentru a reuşi să ducă la capăt planul. cu pălării de soare şi ochelari. Sarcina este să alegeţi primele cinci cele mai importante obiecte de care aveţi nevoie pentru a duce la îndeplinire misiunea. La nivelul fiecărui grup ar trebui să fie numit un observator care să înregistreze particularităţile contribuţiei fiecărui membru. • A patra poziţie presupune că grupul trebuie să se ferească de căldura din timpul zilei şi de frigul din timpul nopţii pentru a putea supravieţui. • Stiţi că cea mai apropiată fermă este la aproximativ 72 de kilometri spre est faţă de locul unde vă aflaţi acum.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Ei trebuie să planifice cu grijă cea mai bună procedură pentru a reuşi să ducă la capăt planul. Nu există nici un altfel de adăpost mai aproape. minibusul special echipat pentru deplasările clubului dvs se răstoarnă. În mod ideal. Instruiţi grupurile să construiască o argumentare cât mai raţională. 47 .00. • Aţi tot parcurs rute îndepărtate de drumul principal pentru a studia formaţiunile de interes. • Sunteţi toţi îmbrăcaţi în haine subţiri de vară. • A treia poziţie este cea în care grupul trebuie să facă tot posibilul pentru a-şi semnaliza poziţia pentru a fi reperaţi de avioane de căutare sau alte vehicule. Restul sunteţi relativ răniţi. dar datorită micilor devieri nimeni nu ştie cu exactitate unde vă aflaţi. • Aţi auzit la postul de radio înainte de a pleca prognoza meteo care anunţă o creştere a temperaturii care va face ca temperatura la sol să fie de 53 de grade. Ei trebuie să planifice cu grijă cea mai bună procedură pentru a reuşi să ducă la capăt planul. Aproximativ în jurul orei 13.

 El îşi asumă un foarte mare risc într-o lume rasistă prin faptul că lansează o echipă de oratori de culoare. Interpretare: puteţi folosi următoarele întrebări pentru a facilita o discuţie: • Pe ce v-aţti bazat în luarea deciziilor? • Ce vi s-a părut dificil în acest exerciţiu? • Cum v-ţi simţit ştiind că este o situaţie de supravieţuire? •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum estimeze riscul unei situaţii luând modelul unor campioni în gestionarea riscului. Obiectele oferite spre clasificare sunt: o Un compas magnetic o bucată de pânză tare de 20 pe 20 o carte. De aici elevii pot învţă să estimeze mai bine riscul. În urma vizionrăii acestui film se poate realiza o dezbatere cu tinerii pentru a pune în evidenţă modul în care profesorul Melvin Tolson şi-a asumat riscul şi dacă a făcut bine sau nu.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! • În momentul în care a scăpat din minibus fiecare dintre membrii echipei a salvat câte un obiect. dezvăluindu-ne viaţa profesorului Melvin Tolson. O figură extrem de controversată. • Sarcina voastră este acum să ordonaţi aceste obiecte în ordinea importanţei pentru sarcina de supravieţuire pe care aţi primit-o. un om genial însă foarte imprevizibil ce se ocupa de formarea echipei de dezbatere a liceului. În total sunt 12 obiecte. 48 . cât şi discrepanţa dintre costuri şi beneficii în luarea unei decizii. Acesta îşi foloseşte talentul de orator pentru a transforma un grup de elevi ignoranţi şi subestimaţi de toată lumea într-o echipă de dezbateri ce va intra în istorie. Filmul este inspirat dintr-o poveste reală. profesorul Tolson pune la încercare standardele sociale din acea vreme şi datorită metodelor sale neconvenţionale de predare şi nu în ultimul rând datorită opiniilor politice radicale e supus unor presiuni şi atacuri constante. Un astfel de exemplu de gestionare a situaţiilor de risc poate fi descoperit urmărind filmul The Great Debaters care îl are în rolul principal pe Denzel Washington. „Plantele deşertului” o oglindă retrovizoare o Un cuţit mare o lanternă (cu patru baterii) o Câte o jachetă de persoană o pelerină transparentă pentru fiecare persoană o Un pistol de calibru 38 o Câte o ploscă cu apă pentru fiecare persoană o harta corectă a zonei o cutie mare de chibrituri.

Capitolul 7 Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile comportamentale .

să ne odihnim. care presupune să ne alimentăm corect. listează paşii de activitate individual pe bucăţi mici de hârtie şi apoi pune-le în ordine. Cum se vor succede proiectele importante? • Fă-ţi planificarea pe hartie pentru a captura toate ideile şi pentru a te asigura ca nu se pierde nici una. Apoi scrie întregul plan în ordine. Planificarea •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte Planificarea. Iată principalele reguli într-o planificare de succes de succes: • Planifică un interval de timp în fiecare zi pentru a-ţi face planificarea. materiale sau eşecuri ale mecanismului. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. • Gândeşte-te la întreaga săptămână. Abilităţile comportamentale sunt deprinderi care se referă la teme precum: • Planificarea • Voluntariatul • Leadership-ul • Cetăţenia activă • Lucrul în echipă • Drepturi şi responsabilităţi A. avem de luat decizii. să ştim să ne dozăm eforturile şi să recunoaştem factorii care ar putea afecta siguranţa personală. Furnizează intenţionat acţiuni şi planuri de contingenţă în situaţii importante de risc înalt. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. În contextul unui ritm de viaţă din ce în ce mai alert nu trebuie să uităm să ducem un stil de viaţă sănătos. • Anticipează posibile probleme pe care le-ai putea întâlni în proiectul tău din cauza unor oameni. Zi de zi ne confruntăm cu probleme. diseară. • Planifică pentru mâine. • Când dezvolţi un plan specific. să îşi planifice timpul cu înţelepciune şi să îşi stabilească scopuri şi obiective pe care doresc să le atingă. Aceştia trebuie să înveţe să fie organizaţi. să desfăşurăm activităţi fizice. ne intersectăm cu oameni care ne sunt alături sau nu. Putem lucra mental cu în jur de şapte părţi de informaţie fără a pierde ceva. Planificarea reprezintă procesul stabilirii obiectivelor şi a măsurilor privind atingerea acestora. Subconştientul tău te va ajuta sa te organizezi în timp ce dormi. Planificarea aduce cu sine multiple avantaje: • Îi determină pe tineri să se gândească la viitor • Conduce la ridicarea standardelor performanţei • Formularea planurilor duce la articularea obiectivelor şi a resurselor •• Regulamentul de joc . Dacă nu îţi stabileşti nici un obiectiv în viaţă nu ai nici o şansă să îl atingi. • Foloseşte primele 10 minute ale fiecărei zile pentru a planifica sau reviziona planul acelei zile.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Capitolul VII Ce sunt şi cum putem dezvolta abilităţile comportamentale? “Viaţa este arta de a desena fără radieră” Richard Bach Abilităţile comportamentale sunt deprinderile necesare pentru a pune în practică ceea ce intenţionăm. 50 .

se poate organiza o discuţie cu tinerii în care fiecare să povestească despre modelul său personal în ce priveşte organizarea şi planificarea în viaţa de zi cu zi. Comportamentul nonviolent •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte comportamentul nonviolent. Acest exerciţiu îii va ajuta pe elevi să conştientizeze faptul că realizarea unui plan este îi poate ajuta foarte mult în atingerea obiectivelor pentru ziua respectivă. a patra grupă o excursie într-o altă ţară. fratele sau o vedetă. În final tinerii: • Vor învăţa să îşi planifice timpul şi activităţile în mod eficient • Vor exersa capacitatea de a-şi stabili obiective • Vor învăţa să îşi estimeze resursele necesare pentru atingerea obiectivelor •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. trecând în registru toate activităţile pe care le au de realizat şi timpul necesar pentru fiecare în parte. Fiecare grupă va avea la dispoziţie 40 de minute pentru realizarea planului şi 10 minute pentru a-l prezenta în faţa celorlalţi. mama. Apoi se vor analiza punctele tari şi punctele slabe ale planificării.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural • Nu grăbi procesul. lipsită de apărare este supusă violenţei mai frecvent şi mai uşor. Există mai multe tipuri de violenţă: fizică. • Ţine mine cele mai importante puncte ale planificării: performanţele slabe sunt prevenite de planificarea timpurie şi adecvată. sau în eşecul urmăririi unui plan deja existent. Orice violenţă are ca rezultat consecinţe emoţionale negative. • Ia în considerare să te mulţumeşti cu completarea a 90% din proiecte. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. Astfel. tata. inferioară. tulburări emoţionale şi prin care unele persoane se expun unor situaţii periculoase. a treia grupă o excursie de vizitare a punctelor culturale şi istorice importante. O persoană care arată că este neajutorată. De aceea este important ca tinerii să-şi dezvolte abilităţile de comunicare asertivă. emoţională. beneficii reale care îi vor ajuta să cucerească noi comori ale vieţii. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a palnificării nu este în zadar. sexuală. a doua grupă o excursie la mare. acest lucru poate de obicei să îşi găsească sursa într-o planificare slabă. Este dreptul fiecărei persoane de a fi protejată împotriva oricărei forme 51 . Cei 10% finali nu vor merita costul îndeplinirii lor. •• Despre campioni  Tinerii zilelor noastre au nevoie de modele pe care să le urmeze în viaţă pentru a putea fi şi ei campioni. • Stabileşte-ţi propriile termene limită pentru proiecte mai devreme decât termenul oficial. Violenţa este orice acţiune prin care se produc vătămări corporale. pentru a manifesta un comportament hotărât şi ferm. Aceşti eroi ar putea fi persoane apropiate. Planificarea unei zile Fiecare tânăr este rugat să realizeze o planificare a unei zile pe ore. B. • Când lucrurile merg prost. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Planificarea unei excursii Tinerii vor fi împărţiţi în 4 grupe şi fiecare grupă este rugată să realizeze pe o foaie de hârtie o planificare a unei excursii: prima grupă o excursie la munte. Ceva îţi va scăpa din vedere.

Prin exersarea comportamentului nonviolent tinerii: • Vor fi capabili să îşi respecte aproapele • Vor putea să se apere de pericolele unor eventuale abuzuri asupra lor • Vor fi capabili să evite situaţiile şi comportamentele de risc • Vor putea să identifice situaţiile cu risc • Vor putea defini şi înţelege comportamentul nonviolent • Vor fi capabil să întreţină relaţii sănătoase şi de calitate cu cei din jur •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. dar nu violenţi. Tinerii ar putea să înveţe lecţii despre comportamentul nonviolent urmărind împreună filmul Freedom Writers şi discutând apoi pe marginea lui. • Să îşi exprime în mod liber opiniile. Dacă nu înţeleg clar ce au în vedere alte persoane. mijloace de transport. • Să fie asertivi şi să îşi apere drepturile. opiniile lor. • În orice situaţie care presupune un risc să caute căi de retragere în caz de necesitate. de violenţă şi abuz. afişe. După prezentarea fiecărei scenete se vor discuta punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui scenariu. ei vor lucra împreună la realizarea unor pliante. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe mai uşor comportamente nonviolente dacă vor face cunoştinţă cu mari campioni în astfel de situaţii şi vor avea astfel modele pe care ar putea să le urmeze. tinerilor le pot fi de folos următoarele tehnici de autoapărare : • Dacă simt disconfort atunci când se află cu persoane sau într-un grup. • Să fie atenţi la limbajul celorlalţi. Regizorul Richard LaGravenese aduce în prim-plan proiectul Jurnalele scrise de nişte tineri dintr-o şcoală la îndemnul profesoarei lor de limba engleză. în emoţiile lor şi să nu se preocupe prea mult de ce vor spune sau ce vor crede ceilalţi. scris de profesoara Erin Gruwell. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Persoanele cu o imagine de sine pozitivă sunt mai puţin expuse riscului de a fi silite să ajungă în situaţii în care să fie neputincioase. locuri publice etc. să întrebe. • Să înveţe să se iubească pe sine. Erin Gruwell (interpretată de Hilary Swank) 52 . şcoală. Violenţa se poate produce în diferite locuri: familie. Să îi privească pe cei din jur ca persoane care au dreptul să aibă convingerile. Să înveţe să refuze. dorinţele. • Să aibă încredere în intuiţia lor. impreuna cu elevii ei. •• Regulamentul de joc Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Pentru a evita situaţiile de abuz. Scenete nonviolenţă Tinerii vor fi împărţiţi în 4 grupe de câte 8-10 persoane şi fiecare va trebui să realizeze o scurtă scenetă prin care să pună în evidenţă situaţii dificile în care ei să răspundă printr-un comportament nonviolent. discoteci. stradp. • Să îi respecte pe ceilalţi şi să manifeste o atitudine echitabilă faţă de oameni. bennere cu mesaje de impact. să părăsească grupul. baruri. să spună „nu”. Astfel. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a învăţării comportamentului nonviolent nu este în zadar. Ceea ce încep să scrie elevii „periculoşi” împreună cu profesoara lor.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! . grupuri de semeni. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Organizarea unei campanii antiviolenţă Tinerii vor fi rugaţi să îşi folosească imaginaţia şi cunoştineţele pentru a realiza împreună o campanie antiviolenţă.

Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un câştig financiar imediat este un act de voluntariat. Voluntariatul •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte voluntariat. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. prestată de o persoană în scopul ajutorării unor alte persoane (care nu fac parte din propria familie şi nu sunt rude sau prieteni apropiaţi) sau unor instituţii constituie tot un act de voluntariat. Voluntariatul este exprimat prin impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompense financiare. în folosul altora. Voluntariatul reprezintă activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă. beneficii reale care îi vor ajuta să cucerească noi comori ale vieţii. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural este o odisee împotriva ignoranţei. neremunerată. Cu ajutorul ambiţioasei şi sufletistei profesoare ei se vor transforma din nişte elevi însetaţi după răzbunare şi violenţă în nişte tineri maturi gata să lupte pentru o lume mai bună în care să domnească pacea şi înţelegerea între oameni. Munca benevolă. •• Regulamentul de joc . C. abilităţi şi cunoştinţe în vederea  obţinerii unui loc de muncă • Pot testa o carieră nouă • Pot să îşi valorifice cunoştinţele sau abilităţile pe care altfel nu le folosesc • Pot să îşi facă noi prieteni sau să petreacă timp împreună cu prietenii • Pot să îşi dezvolte o reţea de contacte personale şi profesionale • Pot să se distreze. ce le va deschide ochii şi-i va învăţa să devină eroii propriilor vieţi. Iată câteva exerciţii ajutătoare: 53 . de care să fie mandri • Se pot implica în cadrul unei echipe. Prin exersarea activităţii de voluntariat tinerii: • Vor căştigi experienţă. a neînţelegerii şi a forţelor negative din propriile vieţi. de orice persoană fizică. dar şi să aibă un sentiment de mulţumire interioară • Pot contribui la prevenirea sau soluţionarea unei probleme • Pot marca un moment important din viaţa lor • Pot realiza ceva semnificativ. îşi pot dezvolta abilităţi • Pot înţelege mai bine problemele cu care se confruntă comunitate • Pot deveni persoane mai bune •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare constituie un act de voluntariat. Iată principalele reguli în ce priveşte voluntariatul: • Să fie desfăşurată de o persoană • Să fie desfăşurată în beneficiul altcuiva • Să fie desfăşurată fără ca cel care o desfăşoară să primească o recompensă • Să fie desfăşurată din proprie iniţiativă •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a voluntariatului nu este în zadar. fără a primi o contraprestaţie materială.

oricum. plecând în Irlanda. acestea vor fi prezentate în faţa celorlalţi şi vor fi discutate. într-o familie albaneză catolică. Asia.. India începe să-i atragă ca un magnet pe cei care vor să ajute neapărat. Insista mereu asupra valorii fiecărei vieţi umane. Orientul Mijlociu. Agnes Gonxa Bojaxhiu (viitoarea Maica Tereza) se naşte la 27 august 1910 la Skopje (azi capitala Macedoniei). epidemie). Treaba trebuie întotdeauna repartizată pentru a asigura eficienţa. în ciuda lipsurilor. acoperiţi de viermi. apoi.Un start bun în viaþã! Ecologizare Un start bun în viaþã! Tinerii pot fi provocaţi să organizeze o activitate de ecologizare din comunitatea lor. să se 54 . Dar fiecare individ trebuie să se concentreze. Va primi de-a lungul vieţii peste 124 de premii internaţionale. lasă noaptea. blandă. Dă-i lumii tot ce ai mai bun şi poate nu va fi niciodată de-ajuns. Casa muribunzilor. pe cei flămânzi. Tatăl. După ce fiecare şi-a realizat micul proiect de voluntariat (în aproximativ 30 de minute). Africa. Un campion în acte voluntare este cu siguranţă Maica Tereza.. în Calcutta. Dă-i lumii tot ce ai mai bun. Unde afla că s-a petrecut o nenorocire (război. Deschide ea însăşi Case ale Misionarelor Carităţii în SUA (una dintre ele este dedicată bolnavilor de SIDA). Nicolae. oricum. le da de mâncare. şi trăia sărăcia spirituală prin obscuritate. comerciant şi bun patriot. Insulele Caraibe. se vor echipa cu mănuşi. Ei vor alege împreună zona din localitatea lor care necesită un ajutor suplimentar la strângerea deşeurilor. a putut atinge sărăcia interioară cea mai adâncă deoarece ea însăşi a experimentat-o. Lucrul în echipă •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte lucrul în echipă. Fii voluntar! Tinerii pot fi împărţiţi pe grupe de câte 5 persoane şi fiecare grupă va fi rugată să realizeze un proiect de voluntariat pentru comunitatea din care fac parte. oamenii îl vor uita mâine. alăturându-se Surorilor Misionare de Loreto. la periferia Calcuttei. Îi aduna de pe stradă pe cei bolnavi. Ea trăia sărăcia materială în solidaritate cu cei sărci din punct de vedere material. Oceania şi în Europa de Est (în 1990 ea vine pentru prima dată în România). Înfiinţează. între care cel mai important este premiul Nobel pentru Pace în 1979. Este foarte important ca fiecare membru să se adapteze muncii în echipă. fiecare trebuie să aibă în primul rând grijă de partea lui.. Australia. îşi va creşte copiii. de la momentul conceperii până la moartea naturală şi sublinia demnitatea fiecărei persoane ca Fiu al lui Dumnezeu chemat să facă lucruri mari. Lucrul în echipă nu trebuie înţeles într-un mod extrem. dar mai ales credincioasă. în solidaritate cu cei săraci spiritual. pe sarcina sa. Apoi poate avea loc o discuţie în urma acestui act de voluntariat şi fiecare să mărturisească cum s-a simţit în timpul acţiunii şi după şi ce efecte a avut asupra sa. Îndrumătorul va alege proiectul cel mai realist şi mai eficient şi îl va propune elevilor spre realizare. pe ascuns. femeia energică. Dacă fiecare îşi face bine şi repede treaba. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum să fie adevăraţi voluntari învăţând de la campionii în facerea de bine. Agnes părăseşte ţara.” D. pentru a iubi şi a fi iubit. După moartea soţului ei. pe cei singuri îi spăla. le curăţa rănile. Fă binele.. Maica Tereza spunea: “Binele pe care îl faci astăzi. Centrul pentru leproşi. Astfel. America Centrală şi de Sud. îi mângâia. cutremur. în primul rând. Când împlineşte 18 ani (1928). Maica Tereza îşi lua surorile şi pornea să dea o mână de ajutor. cu demnitate şi în spirit creştin. îi poate ajuta şi pe ceilalţi să şi-o facă pe a lor. Maicii Tereza i se adaugă treptat voluntari şi multe călugăriţe. haine şi hrană familiilor sărace. fiecare grup va identifica nevoile principale ale comunităţii şi fiecare va alcătui un plan de ajutorare prin forţele proprii. Drane. saci menajeri şi voie bună şi vor face astfel o activitate în folosul comunităţii de care să fie mândri. Chiar dacă toţi lucrează pentru binele proiectului.

1.Este un membru esenţial al echipei. Ceea ce generează stări de mândrie şi câteodată un sentiment al ratării. echipa se autoreglează şi fiecare membru îndeplineşte un rol în funcţie de aptitudinile sale. Acest lucru generează atitudini autentice de modestie şi spirit de echipă.Este o persoană manipulativă.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural poată integra într-un mediu în care rezultatele finale depind nu numai de fiecare sector în parte. întreprinzătoare şi de multe ori oportunistă. care se obligă la scopuri performante. ceea ce presupune existenţa mai multor resurse. Uneori nu este interesat de ideile netestate şi nu este flexibil. La sfârşitul alergării îi aşteaptă premii importante. O persoană primeşte singură laudele şi suportă singură vina. Echipa în general se concentrează pe scopuri finale care sunt limitate în timp şi măsurabile. pentru care ei au responsabilităţi mutuale.   3. Echipa este formată dintr-un număr mic de oameni cu calităţi complementare. Membrii echipei performante au tendinţe de a avea foarte clare rezultatele dorite ca şi modalităţile de obţinere a lor. ca rezultat cantitativ şi cu influenţe calitative.Organizeaă operaţiunile şi resursele echipei în scopul îndeplinirii obiectivelor acesteia. ci şi de modul în care aceste sectoare interactionează. care îndeplineşte sarcini pe care altcineva nu vrea să şi le asume. Puterea de înţelegere a unui singur individ este rareori la fel de largă şi profundă ca aceea a unui grup atunci când se confruntă cu o anumită problemă. Coordonatorul . Modelatorul .Este o persoană introvertită. mai multor idei şi a unei energii mai mari în cazul unei singure persoane. Este cel care organizează operaţiunile. Fiecare ăşi va citi propriul bileţel şi va încerca să ăşi îndelinească rolul respectiv. inventivă şi inteligentă. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. Prin exersarea lucrului în echipă tinerii: • Vor învăţa cum să lucreze în echipă • Vor descoperi care este rolul fiecăruia în cadrul echipei • Vor fi capabili să identifice punctele tari şi punctele slabe ale echipei • Vor putea să îşi escopere potenţialul de eficenţă • Vor învăţa să îi respecte şi să îi aprecieze pe ceilalţi membri ai echipei •• Exerciţii de antrenament pentru cursă T Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Fiecare grupă va primi un set de bileţele cu cele 8 roluri din cadrul unei echipe. ambiţioasă. •• Regulamentul de joc .  2. Designerul . Potrivit testului lui Belbin. Iată câteva exerciţii ajutătoare: Rolul tău în echipă Tinerii vor fi împărţiţi în grupe de câte 8 persoane. • Echipele împart laudele în cazul unei victorii şi împart vina atunci când suferă o înfrângere. Modelează eforturile echipei pentru stabilirea obiectivelor şi priorităţilor. Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. formulând astfel mai multe alternative pentru fiecare situaţie. • Echipele oferă perspective multiple cu privire la modul în care se poate satisface o nevoie sau se poate atinge un scop. • Echipele cresc la maximum potenţialul unui lider şi reduc la minimum punctele sale slabe. •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a lucrului în echipă. Este interesat de aspectele generice şi 55 . Îşi cunoaşte echipa şi maximizează potenţialul fiecărui membru şi lucrează foarte bine cu oamenii.   4. Diferenţa dintre grup şi echipă este dată de concentrarea pe rezultate. beneficii reale care îi vor ajuta să cucerească noi comori ale vieţii. Realizatorul . Punctele forte şi punctele slabe mult mai vizibile la o singură persoană decât la o echipă. Planifică sistematic şi munceşte constant pentru a transforma planurile în activităţi concrete. şi moduri de abordare comune. Iată principalele reguli în ce priveşte lucrul în echipă: • Echipele implică prezenţa unui număr mai mare de persoane.

În lumea animală sunt nenumărate exemple de echipe care lucrează împreună cu succes. câteva albine lucrătoare au sarcina de a distruge toate ouăle care nu sunt depuse de regină. anumiţi indivizi asigură rolul de poliţişti. Fiecare echipă va primi sarcina de a realiza un program pentru Balul Bobocilor. Grupul se srânge în jurul cercului. Creionul în sticlă . Tot ea este cea care.dezvoltarea cooperării.Este orientat spre relatii. scopul fiind introducerea creionului într-o sticlă aşezată jos.Se lasă rareori purtat de entuziasm. Astfel. Aceste camere vor 56 . Duce la bun sfârşit proiectele. spre deosebire de alte vieţuitoare care trăiesc în grupuri din motive egoiste. chiar cu preţul vieţii. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe cum să lucreze eficient în echipe luând modelul unor campioni în acest sens. este obiectiv şi împiedică echipa să cedeze unor impulsuri negândite. Lucrătorul în echipă . La sfârşit fiecare va împărtăşi celorlalţi ce rol a avut de îndeplinit în cadrul echipei şi cum s-a simţit. în cadrul stupilor. Rolul fiecărui “locuitor” din furnicar (alt nume al musuroiului) este foarte bine stabilit şi respectat în cadrul grupului.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! aduce idei noi în proiecte. nu simte nevoia sa domine. şi se formează o nouă familie de furnici? În timpul “zborului nupţial”. În alte grupuri. poate fi indecis in momentele de criza. legate prin alte tuneluri mai mici. femela se împerechează cu o furnică-mascul. la început. Timp de lucru: 30 de minute. “Cu capul în nori.a cărei unică sarcină este aceea de a face ouă. sociabil.se formeaza apoi aşa-numitele “camere subterane”. în scopul de a se afla cât mai departe de prădători. denumite supraorganisme.” ignoră detaliile. Din acest tunel principal . protocolurile.Este extravertit. extinzând-o sau eliberând-o. fiind mereu îngrijită şi apărată de toate celelalte furnici. Studiul pare să confirme ideea despre lumea insectelor portretizată în filmele de animaţie “Antz / Furnicutze” şi “Bee Movie: povestea unei albine”.regina muşuroiului . coordonarea propriilor acţiuni Se pregateşte o sfoară în formă de cerc (aprox 2 m pentru 15 persoane) de care se leagă diferite eşarfe sau bucăţi de material în formă de latzuri. colonia este condusă de o singură furnică . în centrul cercului sau într-o laterală. ÎI este greu să lase o lucrare din mână.care poate avea şi 5 metri adâncime . albinele lucrătoare sunt fericite să ajute comunitatea. îşi cunoaşte foarte bine echipa  6. Ei au descoperit că bizonii şi peştii vor să ajungă de fiecare dată mai aproape de centrul grupului mare din care fac parte. în care personajele principale trăiau într-o societate organizată după reguli foarte stricte. Investigatorul de resurse . iar după un timp îi cad aripile. Într-un stup. dacă i s-a potrivit sau nu rolul respectiv.  7. de fapt. De exemplu. Cercetătorii de la universităţile britanice Oxford şi Edinburgh au folosit modele matematice pentru a studia „comportamentul de turmă”. Imbunatateste comunicarea interpersonala. Aici începe căutarea unui adăpost (sub o piatră sau într-un lemn scorburos în cazul termitelor) sau sapă un tunel subteran.  8. pentru a se asigura astfel ca doar urmaşii reginei vor supravieţui. Popular.  5. membrii grupului sunt strâns înrudiţi între ei şi lucrează împreună pentru a se aigura că materialul lor genetic este transmis mai departe. Furnicile şi albinele lucrează împreună ca un singur organism şi sunt pregătite să se sacrifice pentru binele coloniei. a format colonia. În anumite grupuri de animale care cooperează între ele. Dar cum apare. fiecare luând un latz.Este un bun planificator. deoarece regina stupului are aceleaşi gene ca şi ele. Finalizatorul . Tinerii trebuie să îşi îndeplinească rolul primit în cadrul echipei pe parcursul realizării sarcinii. respectul faţă de ceilalţi. după care coboară pe pamânt. pe care le va transmite mai departe. Îi poate lipsi inspiraţia şi capacitatea de a-i motiva pe ceilalţi. Monitor evaluatorul . dedicat obţinerii de resurse. cu care se va controla mişcarea corzii. Studiul a fost finanţat de organizaţia Royal Society din Marea Britanie. Albinele şi furnicile dovedesc un spirit de echipă real. ea nemaiputând să zboare niciodată. Înzestrat în relaţiile cu oamenii. În centru se atârnă o bucată de vreo 20 de cm la capătul căreia este fixat un creion.

suntem obligaţi să ne păstrăm sănătatea şi să nu ne punem viaţa în pericol. În acelaşi timp.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural avea diferite întrebuinţări. În astfel de situaţii. •• Regulamentul de joc . Drepturi şi responsabilităţi •• Care este pista de alergare? Y Pista pe care trebuie să înveţe tinerii să alerge se numeşte drepturi şi responsabilităţi. Fiecare persoană are un volum anumit de responsabilităţi. Cea mai importantă responsabilitate pe care o are fiecare este respectarea drepturilor celor din jur şi a regulilor stabilite de grupul sau societatea din care fiecare face parte. au mai puţine responsabilităţi. Iată principalele reguli în ce priveşte drepturile şi responsabilităţile: • Drepturile nu există fără responsabilităţi şi invers • Oricărui drept îi corespunde una sau mai multe responsabilităţi • Fiecare are responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi • Îndeplinirea responsabilităţilor conduce direct la respectarea drepturilor proprii şi ale altor persoane •• Premiile puse în joc  Efortul pe care tinerii îl depun în această cursă a asumării drepturilor şi responsabilităţilor nu este în zadar. Astfel. Dacă există drepturi este neapărat să existe şi responsabilităţi. Prin însuşirea drepturilor şi a responsabilităţilor tinerii vor învăţa care sunt drepturile lor principale: • dreptul la viaţă • dreptul la libertate • dreptul la securitate • dreptul la un proces corect • dreptul de a fi considerat nevinovat până la dovada contrară • dreptul la intimitate • dreptul de a gândi liber • dreptul de a se exprima liber 57 . Pentru a putea intra în această cursă tinerii trebuie să înveţe care sunt regulile jocului. Acestea sunt strâns legate între ele. având dreptul la ajutor medical de cea mai bună calitate. E. care vor presupune responsabilităţi în număr mai mare. care le şterg frecându-le cu corpul. pentru a nu se depune pământ pe ele. hibernare sau depunerea ouălor. în funcţie de rolul pe care îl are în societate. Dar există şi responsabilităţi pe care fiecare persoană în parte şi le asumă. Grija păstrării ouălor intră tot în atribuţiile furnicilor muncitoare. în comunitate. De exemplu. Majoritatea celorlaltor furnici din muşuroi sunt “muncitoare”. fiecare din noi este responsabil pentru respectarea drepturilor pe care le are. Nerespectarea acestora este considerată o încălcare a legii şi a drepturilor altor persoane. La vârsta lor. tinerii. vor îndeplini diferite roluri în familie. hrana adunată de acestea fiind împărţită “frăţeşte” între toţi membrii coloniei. în conformitate cu dreptul tânărului la educaţie. În general responsabilităţile unora decurg din drepturile altora. dar odată cu maturizarea. dar persoana faţă de care tânărul şi-a asumat o anumită responsabilitate ar putea să adopte o atitudine mai puţin binevoitoare. statul şi familia sunt obligaţi să ofere acestuia educaţie gratuită până la o anumită vârstă. pe masură ce colonia creşte ca număr de furnici: depozitarea hranei. Multe din responsabilităţile tinerilor sunt scrise în documentele oficiale. care sunt principiile importante pe care trebuie să le respecte pentru a putea câştiga. nerespectarea obligaţiei nu se pedepseşte prin lege.

Un start bun în viaþã! • dreptul la o opinie proprie • dreptul de a alege o religie • dreptul la educaţie Un start bun în viaþã! T •• Exerciţii de antrenament pentru cursă Pentru a se putea înscrie în această cursă tinerii au nevoie să se antreneze mai întâi. Plasata pe fundalul războiului civil din Sierra Leone de la începutul anilor ’90. •• Despre campioni  Tinerii vor putea să înveţe despre drepturile şi responsabilităţile lor în cadrul societăţii luând modelul unor campioni în acest sens. care fusese răpit de lângă familia lui şi obligat să muncească în minele de diamante. Apoi fieare grup va realiza mica scenetă în faţa celorlalţi care trebuie să ghicească despre ce drept este vorba. acţiunea filmului Blood Diamond are în centru doi bărbaţi – Danny Archer. La finalul acestui exerciţiu tinerii ar putea să discute împreună şi să caute soluţii privind respectarea drepturilor prezentate în scenete. o jurnalistă americancă. cei doi se vor aventura într-o călătorie plină de pericole. un mercenar sud-american. Apoi ei vor fi rugaţi să se gândească la modalităţi de promovare a drepturilor tinerilor. poveştile vieţilor lor sunt total diferite. Aflat în închisoare pentru contrabandă. a găsit şi ascuns extrem de preţioasa piatră. şi Solomon Vandy. În urma vizionrăii acestui film tinerii vor fi rugaţi să identifice care sunt drepturile care au fost încălcate pe tot parcursul acţiunii. 58 . Iată câteva exerciţii ajutătoare: Ce drept a fost încălcat? Tinerii vor fi împărţiţi în grupuri de câte 6 şi fiecare grup va primi câte un bileţel pe care va fi trecut unul din drepturile omului. Archer află că Solomon. Fiecare grup va avea la dispoziţie aproximativ 30 de minute să conceapă o scenetă prin care să exprime încălcarea dreptului primit pe bileţel. un pescar din Mende. dar la capătul căreia şi-ar putea recăpăta vieţile. Un model de luptă pentru respectarea drepturilor omului poate fi descoperit urmărind filmul Blood Diamond care îl are în rolul principal pe Leonardo Dicaprio. Deşi amândoi sunt africani. Ajutaţi de Maddy Bowen. până când destinul îi aduce împreună şi îi pune în slujba unei misiuni comune: aceea de a recupera un diamant roz. care le poate schimba vieţile.

Capitolul 8 Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor .

cu aceeaşi întrebare: “Ce e?”. spunând că “Ăsta e un câine”. Se exersează îndemânările/abilităţile de reacţie. urmărindu-se momentul întâlnirii câinelui şi pisicii .câte unul de fiecare parte. Vecinul. cu exemple curente de incidente critice. Răspunsul vine de la facilitator: “Un câine”. Acesta. sunt faţă în faţă! Cei doi din frunte au de spus fiecare numele celuilalt. Facilitatorul imaginează unele situaţii şi le propune 60 . spunându-i ca “Asta-i o pisică”. o dă mai departe spunând următorului participant că este “o pisică”. Ei sunt separaţi de către o “cortină” (pătură de exemplu) astfel încât nimeni dintr-un grup nu poate vedea pe cineva din celălalt grup. pentru a-i fi clar: “O pisică”. care pot provoca bune începuturi de discuţii. Participanţii şi grupurile se văd. mirat. Jocul subliniază şi efectul multiplicator pe care participanţii sunt invitaţi să-l aibă ca rol în societate sau în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară. dar e necesar ca participantul din faţă să-l pronunţe. răspunsul revenind prin fiecare (ca un ecou) şi „pisica” e dată astfel mai departe. Participantul. spunându-i “Aceasta este o pisică”. Aici poate ieşi un moment de confuzie . vecinul pasează „pisica” mai departe participantului din dreapta sa. Jocul se practică atât timp cât este agreat de toată lumea sau până când într-una din cele două părţi nu a mai rămas nimeni. inclusiv poziţia mediatorului! Cortina Este un joc care solicită cunoaşterea numelor participanţilor şi recunoaşterea acestora. îl întreabă: “Ce e?”.care se ştie că sunt în veşnic conflict.poate ajuta (zicând numele). în sensul opus acelor ceasornicului. facilitatorul îi repetă. „pisica” şi „câinele” ajung la acelaşi participant. iar celălalt grup are mai puţin cu un membru. Din nou. La un moment dat. Cel care zice primul numele celuilalt. “cortina” este îndepartată şi cei doi vor avea din nou de spus numele celui din faţă. vecinul spune mai departe participantului din dreapta sa: “O pisică”. Cum reacţionezi? Este un joc de adaptare. La un moment dat. ca să-i fie clar. vecinul nu-i raspunde direct ci revine la facilitator . Abilităţi sociale – exerciţii şi jocuri Câinele si pisica Este un joc de comunicare cu vecinii. Brusc. mirat. l-a câştigat ca membru în grupul său – care astfel are un jucător mai mult. A îl trăi pe fiecare înseamnă a reuşi” Corita Kent A. mai ales în grupuri mici.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Capitolul VIII Alte metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor “Viaţa este o succesiune de momente. Grupul fiecăruia – din spate . distinct în faţa propriului grup (căruia îi aparţine). facilitatorul precizează: “O pisică”. El. Dumirit. Participanţii sunt invitaţi la început să formeze două grupuri egale ca număr. Câte un membru al fiecărui grup este poftit să se aşeze lângă “cortină”. îl întreabă “Ce e?”. Vecinul dă atunci participantului din stânga „câinele” şi se urmează în acea direcţie (sensul acelor ceasornicului) aceeaşi procedură ca şi cea cu “pisica” (întrebări până la facilitator – şi răspunsuri tot de la el). Acesta va avea de primit dintr-o parte “pisica” şi din cealaltă parte “câinele”. de transmitere a mesajului nealterat – fără influenţare (contribuţie proprie). tot aşa. respectivul îl întreabă “Ce e?” . Se practică după ce participanţii au ajuns să se ştie suficient de bine între ei ca să poată să se identifice. facilitatorul dă un câine imaginar. îl întreabă: “Ce e?”. În partea stângă. integrare şi toleranţă.dacă nu este coordonare suficientă – ceea ce ar simboliza lupta câinelui cu pisica dusă în persoana participantului unde s-au întâlnit. Din nou “cortina” separă cele două grupuri şi în faţă (lângă ea) sunt invitaţi alţi doi participanţi . facilitatorii îndepartează “cortina” ce-i separă (de exemplu trag brusc pătura ce o ţin fiecare de câte un capăt la o parte). având acum „pisica” în palme.întrebarea e pasată de la unul la altul până la facilitator. Participanţii sunt dispuşi în cerc. se parcurge cercul. Facilitatorul explică tuturor că are în palme o pisică imaginară şi o dă vecinului din dreapta.

în caz că sunt divergente . Împachetatul Oamenii sunt foarte diferiţi între ei. Dacă în grupuleţ s-a găsit aceeaşi opinie pe caz. Cum reacţionezi? Desenul chinezesc Participanţii fac şiruri egale ca număr şi stau unul în spatele celuilalt. Hârtia este arătată şirului. Cum reacţionezi? • Joci într-o echipă sportivă în care contactul fizic este important (fotbal. să se imagineze în postura descrisă şi să spună celorlalţi din grupuleţ ce păreri au. o mai pot împături o dată şi îndoi apoi încă o dată – până când vine decizia de oprire. etc. cel mai în măsură să aprecieze corectitudinea mesajului (în afara facilitatorului) fiind cel care a văzut desenul original şi a iniţiat transmiterea. Şeful îţi cere să-i copiezi o lucrare de 50 • pagini. Hârtiile despăturite vor arăta ulterior participanţilor că deşi au făcut (fiecare) aceleaşi mişcări cu ale celorlalţi. baschet. Plecând din orice colţ vor ei. Cum reacţionezi? • Eşti martorul unei ciocniri între două maşini. Cum reacţionezi? • Locuieşti într-un mic sat. Poliţia soseşte să consemneze faptele. neverbal. care va desena pe o bucată de hârtie ceea ce crede cş a înţeles. Tu repede pricepi că poliţia îl apără pe cetăţeanul autohton în timp ce cealaltă persoană nu este capabilă să se apere singură.). Eşti ocupat.) şi cere apoi ca fiind folosit un deget. plecând din orice colţ vor. Comercianţii nu-i servesc pe refugiaţi. Mica localitate rurală. este de asemenea prezentat celorlalţi (ce s-a găsit şi modul de lucru). Este un joc de comunicare. Cere participanţilor să îi găsească un sfârşit în mod individual. handbal. Exemple: • Este ora 17. Cum reacţionezi? • Vecinul tău se pare că a aruncat deşeurile de la o construcţie pe un loc viran din spatele casei tale. 61 . îi invită să gândească asupra celor prezentate. dar ei nu înţeleg limba străinului. Apoi acesta trasează la rândul său ce a simţit.ceea ce e normal . Apoi. în funcţie de sentimentele pozitive sau negative pe care le au cu privire la întâmplările povestite. B. o casă. ei o mai pot împături o dată în două. Unul din şoferi este străin. Abilităţi emoţionale – exerciţii şi jocuri Colajul Alege o temă şi oferă participanţilor reviste vechi ilustrate. aceasta este apoi înfăţişată celorlalte grupuleţe şi explicat modul cum au ajuns membrii săi la acea opinie comună. Cere participanţilor ca decupând (lucru individual) poze sugestive – să monteze un colaj pe acea temă în funcţie de sentimentele lor legate de aceasta. pe spatele persoanei din faţă şi tot aşa până când este atins primul din şir. De exemplu: facilitatorul împarte tuturor câte o bucată de hârtie (identică în mărime şi tip) şi zice participanţilor s-o îndoaie în două – pentru început.care nu l-a văzut anterior şi deci nu ştie despre ce-i vorba.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural participanţilor. Unul din jucători anunţă că este seropozitiv. desenul prezentat să fie schiţat pe spatele participantului din faţa sa . Guvernul decide să înfiinţeze un centru pentru refugiaţi.cu mai multe păreri despre aceeaşi chestiune. Rezultatul va fi prezentat celorlalţi şi discutat. urmele de îndoire ale hârtiilor diferind între ele – ceea ce reflectă diferenţa dintre oameni. Aceasta poate fi arătată oricui prin propunerea unui exerciţiu foarte simplu: membrilor unui grup li se cere sp împacheteze acelaşi fel de hârtie. Facilitatorul aratş ultimului din fiecare şir un desen simplu (un triunghi. înmânându-le scrise pe o foaie. modelele rezultate nu sunt niciodată identice. acum e centrul multor discuţii. Dezbate cu participanţii de ce au ales acea încheiere. Povestea Alege o poveste şi îi taie finalul. Cum reacţionezi? • Sună telefonul. ce în mod obişnuit este foarte liniştita. Este un prieten care întotdeauna te ţine mult de vorbă. Sunt descoperite furturi şi sunt acuzaţi automat refugiaţii. Trenul tău pleacă peste 20 minute. etc. care energizează participanţii.

din nou fiind respins de propta grupului. prezintă unele dileme (pregătite dinainte. C. După câteva mişcări. Activitatea reclamă şi un exerciţiu de forţă din partea membrilor grupului. bine ascuns înăuntru. O secţiune prin mijlocul cepei dezvăluie diferitele învelişuri ale miezului. el rămâne în mijloc până când ghiceşte corect “persoana-alarmă”. Participanţii. Miezul cepei sau al identităţii persoanei este în cel mai intim nivel. grupurile formate la fiecare afişare a unei “dileme” încep să-şi explice opţiunea şi să convingă pe cei din celălalt grup că greşesc şi nu au dreptate.” (spunând un numar între 1 şi 12). Prin greşeală participanţii pot scăpa voluntarul. Aceasta devine apoi următorul “ghicitor” iar participanţii. îl vor opri din cădere împingându-l cu palmele la nivelul umerilor lui înapoi în poziţia verticală iniţială. după care voluntarul poate opta pentru căderea în partea opusă sau în orice direcţie . Voluntarul va închide ochii şi se va lasă drept ca o scândură să cadă în orice direcţie doreşte. Ghicitorul: O persoană (ghicitorul) stă în mijloc cu ochii închişi. facilitatorii. când ea închide ochii se rearanjează în cadranul ceasului. voluntarul este înlocuit de alt participant.. 12 participanţi stau în cerc în jurul lui. evidente.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! Încrezatorul Este un joc bazat pe încrederea în ceilalţi. cu faţa în interior. Facilitatorul cere participanţilor să se împartă pe grupuri 62 . echipa facilitatorilor . pentru ca la sfârşitul fiecărei confruntări (nu mai lungi de 10 minute). Mişcarea voluntarului este o pendulare.indicate ca părţi opuse în spaţiul de desfăşurare.. ceea ce este neplăcut. Palmele fiecăruia sunt la nivelul pieptului gata pentru împingerea voluntarului ce se va situa în mijlocul cercului. Cel indicat trebuie să imite sunetul unei alarme de ceas. cu condiţia ca grupul să-şi exercite corect rolul. a poziţie fixă fiind tălpile. din mijloc.invită combatanţii să-şi schimbe locurile în spaţiul de desfăşurare dacă au fost convinşi de partea cealaltă (adversă). într-un cerc. ale jocului. Fiecare dintre ei reprezintă o oră pe cadranul unui ceas. Senzaţia trăită de voluntar este foarte interesantă. Ghicitorul trebuie să ghicească numele persoanei care a produs zgomotul respectiv. aşa şi identitatea unei persoane este construită din mai multe învelişuri.ca unul din scopurile vizibile. Participanţii sunt invitaţi ca din mijlocul spaţiului de desfăşurare să se îndrepte spre direcţia ce le corespunde părerilor la fiecare afişare a dilemelor. Se culeg doar opţiunile “da” şi “nu” (fără poziţia intermediară de “nehotărât”) . încercând prin argumentele oferite să-şi câştige adepţi în partea adversă şi astfel să-şi mărească grupul . Ghicitorul spune: “Alarma pentru deşteptare se declansează la ora. Participanţii sunt rugaţi să se apropie cât mai mult între ei.ce efectueaza arbitrajul . funcţie de specificul participanţilor) scrise pe foi mari de hârtie ca de exemplu: • Bărbatul este egal cu femeia • Tinerii sunt cauza majorităţii problemelor din societate • Banii sunt mai importanţi decât democraţia • Drepturile omului evoluează. Ceapa Ceapa obişnuită are foiţe. el devenind un membru al grupului. în cercul foarte strâns din jurul său. ceea ce înseamnă că nu sunt permanente • Tinerilor trebuie să li se spună ce să facă • Modernizare înseamnă occidentalizare • Adulţii nu au respect pentru tineri • Putem negocia orice • Personalitatea tinerilor are nevoie de modelare • Religia divide mai mult decât politica Instrucţiune: dilemele nu sunt prezentate cu semnul întrebării (ca întrebări) niciodată! Din poziţiile adoptate (de acord sau împotrivă). Abilităţi cognitive – exerciţii şi jocuri Confruntare pe dileme Activitatea se introduce pentru dezvoltarea argumentării şi acţiunii în grup. La început.

echipele sunt independente una de alta . decojirea cepei . carton.şi nu se văd între ele. familia. Adaugă-ţi prenumele în faţa numelui 22. Pune jos creionul După ce facilitatorul explică participanţilor că au maximum 3 minute pentru a face acest exercitiu şi ei confirmă că au înţeles. Trasează un triunghi în jurul crucii 11. adesea identitatea noastră este bazată pe emoţiile momentului. nu urma decât instrucţiunile 1 şi 2 21. cultura. iar cele mai puţin evidente spre suprafaţă. Semnează sub numele tău (colţul drept-sus) 7. DA” 8. lipici şi foarfeci. Dupa ce citeşti. sub care pot fi sentimentele. munca. Sublinează-ţi prenumele 23. sentimentele.sus al acestei coli 5. adună 107 cu 234 16. după cum se observă. etc. unicitatea. înmulţeşte 70 cu 45 13.uneori necunoscuţi chiar nouă înşine! Întelegerea Este un test cu durată a 3 minute. Abilităţi comportamentale – exerciţii şi jocuri Construcţia podului Două echipe (egale ca număr) construiesc simultan două jumătăţi de pod. Li 63 .a. Grupurile sunt echipate cu materiale ca hârtie. DA. cunoştinţele. Subliniază complet rândurile 6 şi 7 9. Categoriile folosite pentru aceasta pot include: educaţia. credinţa. iar în interior sexualitatea. strigă: “Eu sunt cel care respect instrucţiunile cel mai bine” 20. Pune titlul acestei coli “DA. etc. Scrie-ţi numele pe colţul drept-sus al acestei coli 3. Lor li se cere să aprecieze ce lucruri sunt mai importante pentru ei şi să le plaseze în centru. Strigă: “urmez instrucţiunile” 15. Desenează 4 pătrate în colţul stâng . În josul acestei pagini. Adesea putem vedea oameni asemănători cu noi şi îi lua drept identici.prin explicarea pe rând de către grupuri a lucrului pe care l-au efectuat – oferă participanţilor un bun prilej de analiză a ceea ce este identitatea. Participanţii vor avea de făcut următorul exerciţiu. Numără cu voce tare de la 1 la 10 18. La sfârşit. Citeşte totul înainte de a începe 2. Înţeapă de 3 ori coala aici 19. Desenează o cruce în colţul din dreapta-jos al acestei coli 10. Identitatea implică o sumă de termeni . Încercuieşte cuvântul “stânga-sus” de la punctul 4 12.Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural de lucru şi fiecare să treacă pe secţiune (o jumătate de ceapă schiţată) ceea ce reprezintă părţile cele mai importante ale propriei identităţi. Rosteşte (tare) prenumele tău 14. Înscrie în fiecare pătrat câte un cerculeţ 6. Fiecare persoană are o anume identitate. religia. în cel mult 3 minute: 1.). Încercuieşte cuvântul “numele” de la punctul 2 4. prezentat lor pe câte o foaie . Încercuieşte rezultatul obţinut 17. instrucţiunea 20 rezumă exerciţiul doar la primele două puncte! D. graba unora de a se încadra în timp îi poate face să nu dea curs primei instrucţiuni – care le cere ca întâi să citească toată lista.individual. etc. Pe spatele acestei coli. teritoriul. s. Dacă esti primul care ai ajuns la acest punct. varietatea.. egalitatea. De exemplu: uneori diferite părţi ale vieţii noastre ne domină identitatea (a fi mamă. astfel că la suprafaţa cepei pot apare educaţia.

La început.. iar restul sunt “flamingo”. Scopul lor este de a face un tur peste picioarele întinse ale tuturor şi a reveni la locul ce l-au avut.funcţie de identitate. Jocul dezmorţeşte pe toată lumea. caţăre. la dreapta şi la stânga. “Flamingo” nu scot sunete. înghesuie. doi voluntari sunt “pinguini”.canguri . formă. susţine. ei vor fi nevoiţi să se îngrămădească. Odată atinse. La întâlnire. etc. în timp ce povestirea continuă. aşa cum pot . Procesul necesită din partea tuturor lucrul asupra barierelor fizice şi de comunicare.).. El poate spune că a intrat şi a văzut. “supravieţuiesc” doar împreună pe mica “insulă”. el reprezintă poziţia de start a jocului: la semnalul facilitatorului. etc. Grădina zoologică Participanţii formează două şiruri paralele faţă în faţă. Între cupluri este o distanţă de maxim un metru. mai repede. Facilitatorul – în relatarea sa – poate repeta “animalele”. între participanţi.) necunoscute fiecărei părţi. Rezultatul depinde de abilităţile delegaţilor de a aduce echipelor cărora aparţin cât mai multe informaţii despre lucrul celeilalte părţi şi munca în echipă. participanţii sunt invitaţi să se aranjeze în jurul “insulei”. astfel încât “pinguinii” reuşesc . încercând să le atingă. bântuit de “rechini” – iar participanţii. “Insula” se găseşte în mijlocul unui “ocean” adânc. Pinguinul este o pasăre mai mobilă. ca membri ai aceluiaşi grup. urşii. este “insula”. Astfel aranjaţi. “Flamingo” dau graţios şi lent din “aripi” şi umblă cu “încetinitorul”. cele două jumătăţi de pod trebuie să se îmbine .să le ajungă. Îndemânarea în construcţia podului de hârtie nu este prea importantă. facilitatorul începe să povestească o vizită imaginară la grădina zoologică. atmosfera depinzând de talentul povestitorului şi dinamica mişcărilor participanţilor. participanţii au şi posibilitatea de a-şi face o imagine faţă de locurile de unde sunt originari – pentru aranjarea lor în jurul “insulei” fiindu-le permisă colaborarea / consultarea între ei. lungime.Un start bun în viaþã! Un start bun în viaþã! se permite contactul printr-un reprezentant. la jumătatea distanţei dintre ele (teritoriu neutru). perechile astfel “botezate” se ridică. astfel încât scopul activităţii . În funcţie de distanţa geografică de la care participanţii au venit la întrunire.eforturile lor fiind o rezultantă a cooperării şi solidarităţii manifestate între participanţi. bine delimitată. participanţii vor avea de ajuns pe “insulă” în timpul cel mai scurt şi vor trebui să fie toţi înăuntru.de a face două jumătăţi de pod ce îmbinate să fie un pod .să poată fi atins. care se deplasează prin paşi mărunţi. Nu conteaza numărul participanţilor. “flamingo” se transformă (devin) la rândul lor (în) “pinguini” şi încearcă să atingă alţi “flamingo”. Ca atare.dacă participanţii îşi dau silinţa de a nu cădea în “apă” şi deci de a colabora între ei pentru a-i atinge scopul. la sfârşitul activităţii (după maximum o oră). dezvoltă şi întăreşte coeziunea grupului. raportat proporţional cu ei. Ele trebuie să alerge peste picioarele întinse ale celorlalţi participanţi. alte “animale” luând startul. adăugaţi. delegaţii fiecărei echipe nu au voie să ia notiţe la aceste scurte întruniri.iar atunci când sunt pronunţate respectivele animale. Jocul este amuzant .. cu mişcări leneşe.cu toate evitările lor .şi spune că acea zonă. desigur că participantul venit de la cea mai mare distanţă va fi cel mai departe de “insulă” iar gazdele chiar lângă ea. “Pinguinii” scot ţipete scurte dar multe (“A”) şi încep să umble printre restul “păsărilor”. delegaţii trebuie să-şi clarifice cât mai multe amănunte despre lucrul celeilalte echipe. Flamingo si pinguinii Flamingo este o pasăre cu gâtul şi cu picioarele foarte lungi. “Flamingo şi pinguinii” este un joc de energizare care necesita spaţiu deschis pentru practicare. Ei iau poziţia şezând. ca să fie bine pozitionaţi. etc.eventual să fie identice. de 3 ori. Jocul explorează diferitele abordări ale indivizilor şi grupurilor ca întreg . 64 . Desigur că sunt multe detalii tehnice (ca înalţime. ☺Insula Este un exerciţiu fizic ce favorizează. cultură şi comportament propriu. cu picioarele întinse şi tălpile sprijinite de tălpile partenerului de vizavi. pentru câte un minut la intervale de 20 minute. lăţime. Scopul jocului este de a face pe toată lumea “pinguini”. Facilitatorul alege un mic perimetru (să zicem de un metru pătrat) în spaţiul unde are loc întrunirea . ceea ce face jocul deosebit de amuzant. Apoi. Facilitatorul denumeşte pe rând perechile cu diverse nume de animale (de exemplu: cangurii. Dar nu acesta este scopul principal al jocului! Odată aranjamentul făcut.

Activităţi pentru clasele IX-XII”. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (2007) – “Instruire şi sprijin pentru dezvoltarea abilităţlor de viaţă ale coppilor şi tinerilor” 2. Daniela Platon. (2003) – „Consiliere educaţională. Republica Moldova 3. Fundaţia Pro WOMEN (2008) – „Abilităţi de viaţă independentă – Ghid de aplicaţii practice adresat profesorilor şi consilierilor” 4. Elena Racu. Baban A. Editura Ştiinţa. Cluj Napoca 65 . (2004) – „Consiliere şi orientare. Cluj Napoca 5..Dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ale tinerilor din mediul rural Bibliografie 1. Ludmila Mazîlu (2005) – “Deprinderi de viaţă – Manual pentru clasele 5-7”. Editura sinet. Lemeni G. Miclea M. Editura ASCR. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere”. Iosif Moldovanu. Cluadia Coadă. Cezar Gavriliuc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful