Tan Mei Chun, SMJK JIT SIN (SKK), Jalan Binjai, Taman Sri Rambai, 14000 Bukit Mertajam

. Pengetua, SMJK Jit Sin (SKK), Jalan Binjai, Taman Sri Rambai, 14000 Bukit Mertajam. Tuan, Memohon Cuti Bekerja Untuk Menghadiri Temu Duga Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Saya Tan Mei Chun, No. Kad Pengenalan : 901012-07-5914, guru sandaran di sekolah ingin memohon

15 Mac 2014.

sehari cuti bekerja daripada pihak tuan untuk menghadiri temu duga bagi jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41.

3.

Saya telah dimaklumkan supaya menghadiri temu duga daripada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan

Pelajaran Malaysia pada 9 pagi, 20 Mac 2014 (Khamis) di Institut Pendidikan Guru, Kampus Pulau Pinang. Oleh itu, saya dengan ikhlasnya ingin memohon sehari cuti bekerja daripada pihak tuan dan semoga tuan akan membuat pertimbangan dan meluluskan cuti untuk saya pada tarikh berkenaan. Perhatian dan kerjasama tuan amat dihargai.

Sekian. Terima kasih.

Yang benar,

(TAN MEI CHUN) Guru Sandaran, SMJK JIT SIN (SKK)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful