DANH SÁCH NHÓM PHÂN CÔNG THỰC TẬP MÔN HỌC LỚP: C10QT2 NĂM HỌC: 2013-2014

GVHD Nhóm 1 Đỗ Đức Anh 1 Nhóm trưởng Hồ Thị Chi 2 Đỗ Thị Vân Anh 3 Phạm Minh Tân 4 Nguyễn Bích Thảo 5 Nhóm 2 Nguyễn Văn Cường 1 Nhóm trưởng Lê Hồng Liên 2 Ngô Văn Hiếu 3 Bùi Thị Mỹ Quỳnh 4 Nguyễn Thị Huyền Trang 5 Lê Ngọc Thu 6 Nhóm 3 Trần Thị Thanh Hải 1 Nhóm trưởng Chu Quỳnh Giang 2 Đào Tùng Anh 3 Trần Thúy Tâm 4 Lê Ngọc Hoàn 5 Nghiêm Thị Thu Hà 6 Nhóm 4 Phan Thị Huyền 1 Nhóm trưởng Phan Trung Đức 2 Lê Trọng Huynh 3 Cao Thị Khánh Ly 4 Đinh Diệu Trang 5 Nhóm 5 Đỗ Thu Lý 1 Nhóm trưởng Nguyễn Hoàng Long 2 Trần Duy Bình 3 Hoàng Kiều Oanh 4 Nguyễn Thị Huyền 5 Nhóm 6 Phùng Thị Mến 1 Nhóm trưởng Nguyễn Doãn Thương 2 Trần Thị Thanh Dung 3 Bùi Khánh Duy 4 Phạm Anh Đức 5 Nguyễn Thị Xuân Phương 6

Nhóm Nguyễn Thị Vân Hoàng Anh Tuấn Phạm Đức Tài Phạm Thị Phương Thu Cao Thị Quỳnh 7 1 2 3 4 5 Nhóm trưởng .

CHÚ Ý: NHÓM SINH VIÊN: THÔNG THƯỜNG LÀ 6 SV. CÓ THỂ DAO ĐỘNG TỪ 5 ĐẾN 7 SINH VIÊN. NHƯNG TỐI ĐA LÀ 7 SV .

.

ƯNG TỐI ĐA LÀ 7 SV .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful