PROIECT DIDACTIC

PROPUNATOR: Cojocariu V.Ioan Emanuil

Disciplina: Religie
Data: 05.03.2013
Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Evaluare finală
Tipul lecţiei: evaluare şi sistematizare a cunoştinţelor
Scopule lecţiei: evaluarea finală a cunoştinţelor elevilor la sfârşitul clasei a VI-a
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să scrie şi să explice rugăciunea ,,Tatăl nostru’’;
O2. Să precizeze imoprtanţa primirii Sfintelor Taine studiate în acest an şcolar;
O3. Să ştie ce este postul şi să-l poată clasifica după criteriul asprimii şi al lungimii;
O4. Să definească minunea şi să clasifice minunile săvârşite de Domnul Iisus Hristos în funcţie
de destinatari;
O5. Să prezinte sărbătorile dedicate Maicii Domnului şi sfinţilor;
O6. Să enumere modalităţile în care erau persecutaţi creştinii în primele veacuri creştine;
O7. Să exemplifice atât împăraţi persecutori cât şi martiri ai primelor veacuri creştine;
O8. Să prezinte modalităţi de cinstire a sfinţilor studiaţi în acest an şcolar.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, argumentarea;
2. Mijloace de învăţământ: Caietul special, teste de evaluare
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală
Resurse:
1. Oficiale:
 Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;
 Planificarea calendaristică, clasa a VI- a;
 Proiectările unităţilor de învăţare
2. Temporale:
 1 oră
 Durata: 50 min.
3. Bibliografice:
 Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală, II, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor,
1990.
 Cucoş, Constantin, Psihopedagogia pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Editura ,,Polirom’’, Iaşi, 1998.
 Muha, Camelia, Caiet special pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, clasa a VIa, Editura ,,Sf. Mina’’, Iaşi, 2008.

Vom citi itemii şi voi da explicaţiile necesare pentru o bună rezolvare a tuturor cerinţelor. Dr. . MOMENTUL ORGANIZATORIC .Reîntregirea’’. CAPTAREA ATENŢIEI .. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________ 2. aşa cum v-am anunţat astăzi o să dăm un test de evaluare finală. 2001.. Editura . Pr. Scrie rugăciunea . Prof. Precizaţi importanţa primirii Sfintelor Taine pe care le-aţi studiat în acest an şcolar. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR NUME ŞI PRENUME: _______________________________________________ CLASA A VI-A DATA: ________________ TEST DE EVALUARE FINALĂ 1. Sebastian.Notarea absenţelor 2. Şerbu.Ca urmare a recapitulării făcute ora trecută. .Salutul . 3.Tatăl nostru’’ şi explică două din cele şapte cereri.Rugăciunea . SCENARIU DIDACTIC 1. Cununia_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________ .Voi împărţi foile cu testul. Metodica predării religiei. Univ. Alba Iulia.

Completează staţiile punctate cu informaţia corectă: 4. Ce este minunea? Clasificaţi minunile săvârşite de Domnul Iisus Hristos în funcţie de destinatari.Preoţia________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________ Maslul________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________ 3. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .

...........Adunarea testelor... ........................................................................................... La 25 martie ne bucurăm de sărbătoarea ....................... săptămâni pentru a participa la marea sărbătoare a ...... ................. Sărbătorim Naşterea Fecioarei Maria pe .. .................................. Prezentaţi modalităţi de cinstire a sfinţilor studiaţi în acest an şcolar... ÎNCHEIEREA ....................... .......................Rezolvarea itemilor consideraţi mai dificili de către elevi.............................Salutul ............ ................................................. Completaţi spaţiile libere astfel încât afirmaţiile următoare sa aibă sens: Maica Domnului este Născătoare de ........Rostirea rugăciunii ...... ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 4......... şi Intrarea în Biserică pe ... pe data de ............................................. Cu multă evlavie........ . Menţionează persoanele sfinte comemorate în următoarele zile de sărbătoare: + 6 decembrie + 23 aprilie + 29 iunie + 20 iulie 7.......... 6........................................ ...5............................... ...................................................... . 8........... ................ ................... Menţionează trei nume de împăraţi persecutori şi trei nume de martiri din primele veacuri creştine....... creştinii ortodocşi se pregătesc prin post şi rugăciune timp de ....................... august........................ .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful