P. 1
planificare grupa mica

planificare grupa mica

|Views: 12|Likes:
Published by aduta_00
gradinita
gradinita

More info:

Published by: aduta_00 on Apr 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

PLANIFICARE ANUALA

NIVEL I (3-5 ani )

Săptămâna 1 Perioada: - 14-18. 09.2009 Tema: Evaluare Subtema: Evaluare iniţială bie!tivele evaluative: Să "e veri#i!e !apa!itatea: • de a ră"punde motri! la !omen$i de pre$entare a unor părţi ale !orpului % de a e&e!uta di#erite e&er!iţii motri!e% de a tra"a linii 'n "paţiul dat % de a tra"a linie !ontinuă 'n "paţiul dat #ără "ă atin(ă mar(inile% • de a denumi obie!tele din ima(ini% % de a #ormula propo$iţii "imple )i de$voltate% re!ita poe$ii !uno"!ute % • de a #orma mulţimi după #ormă* mărime* !uloare% raporta numărul la !antitate% de a de"ena #i(uri (eometri!e după model% de a ordona evenimentele 'n ordine !ronolo(i!ă% de a numi 'ntr-un !uvânt mai multe ima(ini ale obie!telor % • de a !omuni!a !u !eilalţi% de a intera!ţiona !u !opiii de vâr"ta lui% de a mani#e"ta bu!urie 'n urma reu)itelor proprii% • de a mani#e"ta intere" pentru !unoa)tere% de a mani#e"ta intere" pentru +o!% de a #inali$a o a!tivitate de "!urtă durată% de a "tabili un proie!t **,on"truie)te un !a"telCentrele de interes deschise şi materialele p se la disp!"i#ia c!piil!r$ ./.0/ TE,1: 5 , 6E 2 0: , 8ST27,9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre prima $i **,ă"uţa păpu)ii,uburi de pla"ti!% de (rădiniţă % 7tilată !ore"pun$ător pentru a!tivităţi !are ,uburi !u litere% ,aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% "e pot de"#ă)ura 'n #amilie% :a)ini * utila+e* unelte% 3lbum !u po$e din (rădiniţă% Păpu)i *ma)inuţe* alte +u!ării % Tru"a 0o(i // % ,d-uri% ,d-pla4er ;T//891: 3tla" % En!i!lopedia !opiilor% 32T1: 5 , 6E :3S1 ,reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Pu$$le a!uarele* pla"tilină Set 0 T !u !ulori Set **3le(e !e "e portrive)teActi%itatea met!dic&$ Pre(ătirea "ălii de (rupă pentru <e"tivitatea de 6e"!=idere a 8oului an ;!olar. Pre(ătirea materialului dida!ti! ne!e"ar evaluării iniţiale . Pre(ătirea probelor )i a te"telor pentru evaluarea iniţială. '!meni l 'e"%!tarea m!tricit&#ii (ine şi )r!siere$ '*'*+*F*,* '!meni l 'e"%!ltarea c!)niti%&$ '*'*C* '!meni l 'e"%!tarea lim-a. l i şi a c!m nic&rii$ '*'*L*C* '!meni l 'e"%!ltarea s!ci!-em!#i!nal&$ '*'*/*E* '!meni l capacit&#i şi atit dini$ '*'*C*A*

Săptămâna 1 Perioada:14.-18. 09.2009 TE:3: Evaluare S7.TE:3: Evaluare iniţială 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A*L*A.:'*'*C*A*5!c de r!l$665o!uri )i a!tivităţi la libera ale(ere->mani#e"tarea intere"ului pentru +o! )i +u!ării? 14.09 '*'*+*,* **3rată !e-ţi "pun eu- >probă de determinare a (radului de orientare "paţio-temporală? A'E $ '*'*L*C* 666enume)te obie!tele din ima(ine- >proba pentru evidentierea de#e!telor de vorbire? '*'*/*E* **,antă un !ânte! 'ndră(it de tine- ** 2epetă după mineA'P:'*'*+*,* **.alerinii- >"tau !u o!=ii 'n!=i)i 10@?2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă: **:ă bu!ur "ă te revăd B :i-a #o"t dor de tine-* **,alendarul 8aturii- 5o! de mi)!are: **:i)!ăm de(eţelele:329/ A*L*A*$'*'*C* **6e"enea$ă un pătrat )i un !er! după model- Dprobă de repre$entare (ra#i!ă? 1C.09 '*'*C*A.5o!uri de !on"tru!ţii- **,um !on"truie)ti o !a"ăA'E $ '*'*L*C.**<ormulea$ă propo$iţii !u !uvintele din ima(ini'*'*C* ** ,auta #orme a"emanatoare B@@ '*'*C*A* **2e(ulamentul (rupei- "tabilirea re(ulamentului 'mpreună !u !opiii A*'*P*$'*'*+*,* **<otbali)tii- >dominanta pi!iorului? 2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**,um ai petre!ut 'n va!anţă- **,alendarul 8aturii-E&er!iţii de 'nviorare. AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ Te"tarea !apa!ităţilor )i aptitudinilor :/E2,72/ A*L*A*: '*'*+*F* 6*0abirintul- >probă de !oordonare manuală? 1E.09 '*'*C*66,ompletea$ă !e lip"e)te-probă de evaluare a !apa!ităţii de anali$ă? A'E $ '*'*C* **Proba de evidentiere a !apa!itatii de di"!riminare a !ulorilor'*'*L*C.**2e!ită o poe$ieA*'*P*$'*'*+*,* **;otronul- 2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**6e !ine ţi-a #o"t !el mai dorF**,alendarul 8aturii-E&er!iţii de 'nviorare. 5 / A*L*A* $ '*'*C***Spune !ând "e 'ntâmplă1G.09 '*'*L*C***Pronunta !ore!t dupa mine BA'E $ '*'*C* 66,ompara doua obie!te B- >(reutate? '*'*+*F*.**Plia$ă !ore!t o !oală de =ârtie 'n #ormă de pătrat pe ambele dia(onaleA'P $ '*'*+*F.**Prive)te prin bino!lu- D dominanta o!ulară 2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**,ât ai mai !re"!ut**,alendarul 8aturii-E&er!iţii de 'nviorare. H/8E2/ A*L*A*$ '*'*C* I*3rata di#erite parti ale !orpului 18.09 '*'*/*E 66 Plimba +u!ariaB->"pune numele !opiilor din (rupa ?

/E+N21URA

A'E $'*'*+*,*: **:er" 'n !er!ul de"enat pe podeaB-**Săritura 'n lun(ime de pe lo! !u ambele pi!ioare pe"te J0 !m. K '*'*C*: ** muleţul- >probă de repre$entare a !orpului uman? A*'*P*$ '*'*+*F* **3rată- mi !um #a!i...!io!ăne)ti* !um tai !u #oar#e!aF D dominanta manuală 2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă: **,âte Lilo(rame aiF- **,alendarul 8aturii-E&er!iţii de 'nvioare. Săptămâna 2 Perioada: 21-2C. 09. 2009 Tema: Evaluare Subtema: Evaluare iniţială bie!tivele evaluative:"e veri#i!ă !apa!ităţi )i deprinderi: • de a reda (ra#i! di#erite "emne (ra#i!e% de a e&e!uta di#erite e&er!iţii motri!e%de a !unoa)te "!=ema !orporală%de a e&e!uta deprinderile motri!e de ba$ă% • de a !ompleta ima(inile !u părţile !are lip"e"!%de a re#a!e 'ntre(ul din părţile !omponente%de a denumi ima(inilor obie!telor 'n ab"enţa lor după o "!urtă vi$uali$are% de a reali$a (enerali$ări% de a reali$a !ompararea unor noţiuni% de a #orma mulţimi )i de a identi#i!a !i#rele !ore"pun$ătoare a!e"tora% • de a #ormula propo$iţii "imple )i de$voltate %de a denumi momentele $ilei % de 'nţele(ere a "emni#i!aţiei !uvintelor% • de a audia un !ânte! %de a redea "entimente tram"mi"e prin !ânte!* de"en% • i(ieni!o-"anitare% de a re"pe!ta re(ulile (rupului% de a mânui di#erite in"trumente% ,entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ./.0/ TE,1: 5 , 6E 2 0: , 8ST27,9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre prima $i **,ă"uţa păpu)ii,uburi de pla"ti!% de (rădiniţă % 7tilată !ore"pun$ător pentru a!tivităţi !are ,uburi !u litere% ,aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% "e pot de"#ă)ura 'n #amilie% :a)ini * utila+e* unelte% 3lbum !u po$e din (rădiniţă% Păpu)i *ma)inuţe* alte +u!ării % Tru"a 0o(ii // % ,d-uri% ,d-pla4er ;T//891: 3tla" % En!i!lopedia !opiilor% 32T1: 5 , 6E :3S1 ,reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Pu$$le a!uarele* pla"tilină Set 0 T !u !ulori Set **3le(e !e "e portrive)teActi%itatea met!dic&$ Pre(ătirea probelor )i a te"telor de evaluare iniţială.,ompletarea #i)elor de evaluare iniţială. ;edinţa !u părinţii . Stabilirea opţionalelor pe anul )!olar 'n !ur" 'mpreună !u părinţii )i avi$area a!e"tora de !ătre /n"pe!torul de "pe!ialitate. Anto!mirea plani#i!ării pe "eme"trul /.

TE:3: Evaluare iniţială 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ ALA$ '*'*C* 5!c de mas&$662e#a!eţi 'ntre(ul.**Spune-mi !e 'n"eamnă.alendarul naturii.09 '*'*C. un panto#* un !al.ţi-e "omn.D probă de evidenţiere a !apa!ităţii de 'nţele(ere . H/8E2/ ALA$'*'*+*F* Art&$ **6e"enea$ă 'n "paţiul liber din dreapta "emnul (ra#i! din "tân(a2C. E&er!iţii de 'nvioare.e-ţi pla!e !el mai mult la (rădiniţăF-.et!.de"en '*'*+*. **6enume)te ima(inile 'ntr-un !uvânt->probă de veri#i!are a !apa!ităţii de a reali$a (enerali$ări? A'E '*'*C* <ormea$ă mulţimi de obie!te după #ormă*mulţimea merelor )i mulţimea perelor.et!. E&er!iţii de 'nvioare 5 / ALA$'*'*C **Spune-mi !âteva.alendarul naturii.09 "ălbati!e->probă de veri#i!are a !apa!ităţii ab"tra!ti$are?'*'*C*:** 6enume)te mulţimile din dia(ramă. E&er!iţii de 'nvioare.ompletea$ă !e lip"e)te din #ie!are ima(ine pre$entată'*'*+*F*.09 '*'*L*C66 Spune poe$ia dupa mine B'*'*/*E*...09 '*'*L*C* **Spune !uvintele pe !are ţi le adu!i aminte->Probă de evidenţierea memoriei imediate a !uvintelor? A'E '*'*C*..Taie !e nu "e potrive)te->probă de veri#i!are a !apa!ită)ii de (enerali$are? A'E$'*'*C* **Mă"e)te #orma a"emănătoare )i !olorea$-o !u a!eea)i !uloare'*'*L*C*.alendarul naturii. AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ Te"tarea !apa!ităţilor )i aptitudinilor :/E2. **.72/ ALA$ '*'*C* 66<ormea$ă mulţimi de #ru!te* le(ume* pă"ări* mobilă* 'mbră!ăminte2J. !ărţi*umbrelă*.e ţi-ar plă!ea "ă #a!i !el mai mult la (rădiniţă.pu$$le '*'*L*C* 8i-li!teca **. 09. !âinele )i va!a->probă de !omparare a unor noţiuni? A'P$ '*'*/*E*66Suntem =arni!i.le(ume* #ru!te* animale dome"ti!e * pă"ări dome"ti!e* animale 24.itire de ima(ini21..olorea$ă !u ro)u #ru!tele mari )i !u (alben #ru!tele mi!i'*'*L*C*66Spune prin !e "e deo"ebe"!. 2009 TE:3: Evaluare D S7.2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**.alendarul naturii. :329/ ALA$ '*'*C*$**Spune !e lip"e"te B->2-4 de"ene in!omplete ? 22. **6e!upea$ă pe !ontur !er!ul )i patratulA'P$ '*'*C***<ormea$ă mulţimi..2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**.....**<a!em !uratenie impreunaBA'P$ '*'*C*66Spune !e #a!i !ând..2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă:**Nora prieteniei. ..* 66Prinde o min(e arun!ată de la 2 m>J'n!er!ări?**:er(i 'napoi vâr# !ăl!âi pe o bandă 1*Cm? /E+N21URA .09 '*'*L*C* 8i-li!tec&$ **Proba de la!une 'ntr-un te&tA'E '*'*/*E** **<amilia mea.A'P$ '*'*L*C*: **6e !e avem nevoie de ..D #ormă * mărime **An!er!uie)te mulţimea +u!ariilor.are "unt +u!ăriile tale pre#erate.2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă: **.Săptămâna 2 Perioada:21-2C. E&er!iţii de 'nvioare.

6E :3S1 .* : **. E&er!iţii de 'nvioare. • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4E"ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple delu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e.uburi de pla"ti!% de (rădiniţă % 7tilată !ore"pun$ător pentru a!tivităţi !are .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre prima $i **. 8ST27.ă"uţa păpu)ii.alendarul naturii.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Pu$$le a!uarele* pla"tilină Set 0 T !u !ulori Set **3le(e !e "e portrive)teActi%itatea met!dic&$ . • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC"ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?. • 20Să-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate..09-02.ine "unt "untemF Subtema: **Eu )i lumea mea din (rădiniţăbie!tive de re#erinţă: • 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% J"ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% E "ă mani#e"te intere" pentru !itit% 9"ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora.T//891: 3tla" % En!i!lopedia !opiilor% 32T1: 5 .10.A'P $ '*'*+*.2009 Tema: . 6E 2 0: .ar$a.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% "e pot de"#ă)ura 'n (rădiniţă% :a)ini * utila+e* unelte% 3lbum !u po$e din (rădiniţă% Păpu)i *ma)inuţe* alte +u!ării % Tru"a 0o(ii // % .>"tă 'ntr-un pi!ior G@-8@?>probă de !oordonare motri!ă? 2utina* Tran$iţii* Antâlnirea de dimineaţă: **:ă +o! #rumo" !u !ole(ii mei.0/ TE.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . .d-pla4er .1: 5 . • E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E2"ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% "ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele.d-uri% . Săptămâna J Perioada: 28./.uburi !u litere% .

.2utina% Tran$iţii% AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 5!c de r!l$ **Ple!area :ari!i!ăi la (rădiniţă9 8i-li!teca $ **:ari!i!a .'n!ăperile din (rădinita:/E2.e-aţi dori "ă 'nvăţaţi la (rădiniţă. Studiere .aută +u!ăriile..:tiin#&$ **<ormea$ă (rupe de obie!teA'E$ 'EC(ed* plastica ) 66 Mradinita mea *@@ '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) le!tură după ima(ini **2e(uli de !omportare 'n (rădiniţăA'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.**M=i!itori de"pre +u!ării )i (rădiniţă-2utina% Tran$iţii% ALA$ 5!c de mas& : .Plani#i!area a!tivităţilor din !adrul proie!telor )i parteneriatelor (rădiniţei.e-mi pla!e la (rădiniţăF. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.**. .una dimineata *dra(a (radinita B.E&er!iţii de 'nviorare. **.alendarul naturii.omi"iei metodi!e. 5o!uri de mi)!are % 8e 29. Pre(ătirea #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.09 pre(ătim pentru a!tivităţi **<a!em ordine la +u!ării.10 . .10 A'P : Antâlnirea de dimineaţă.2utina% Tran$iţii% ALA$ 5!c de r!l$ **6e-a (rădiniţa9 Art& $ **5u!ăria pre#erataA'E$ 'LC (le!tura edu!atoarei? **:ari!i!a.E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.** 6e !e vin la (rădiniţăF-.**6e-a baba oarbaALA $5!c de mas& $ Pu$$le **Mrădiniţa9 Arta $ 66.alendarul naturii 8e 28.urri!ulumului pentru 'nvăţământul pre)!olar.09 pre(ătim pentru a!tivităţi **5o!uri de mi)!are 'n aer liber.!ânte!-% +o! ritmi!:** :er(i !um bat BK :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** 5o!uri )i +u!ării la (rădiniţă. 8e pre(ătim J0.09 pentru a!tivităţi.P // **. 2utina% Tran$iţii%3uditie : pove"te :** 7nde au #u(it odata +u!ariile de la un !opilALA: C!nstr c#ii: **Mrădiniţa mea iubită9 8i-li!tec& **2e(uli de !omportare la (rădiniţăA'E $ $ '/(acti%itate matematic&) 66Spune de !e "unt a)e$ate +u!ăriile a!e"tea 'mpreună5 / 01..Plani#i!area a!tivităţilor din !adrul .TE:3: **Eu )i lumea mea din (rădiniţă0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.**<amiliari$area !opiilor !u di#erite a!ţiuni )i po$iţii de pe lo! : drepţi* pe lo! repau"* raport* alinierea* 'ntoar!eri.09. Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.ine "unt "untemS7.repove"tire A'E$ Acti%itate inte)rat& $'/(C n!aşterea medi l i) ob"ervare **Mrădiniţa.on"olidarea mer"ului or(ani$at 'n !oloana @@ /E+N21URA H/8E2/ 02.alendarul naturii E&er!iţii de 'nviorare.on#e!ţionarea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor pentru a!tivităţile din "ăptămână.alendarul naturii .ole(ul meu A'E$ 'P+ I. "ăptămâna J Perioada:28-02.alendarul naturii . E&er!iţii de 'nviorare.2009 TE:3:**.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă ** Hin !urat la (rădiniţă.de 0ui$a Hlăde"!u 'EC (ed ca#ie m "ical&) **.

.d-uri% .2009 Tema:.. • 20Să-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate.09-09.uburi !u litere% ./. • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC"ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?.ine "unt "untemF Subtema: **Eu )i #amilia mea bie!tivele de re#erinţă: • 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% J"ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 4"ă re!epte$e un te&t !are i "e !ite)te ori i "e pove"te)te* 'nţele(ând 'n mod intuitiv !ara!teri"ti!ile e&pre"ive )i e"teti!e ale a!e"tuia.0/ TE.T//891: 32T1: 5 . 6E :3S1: En!i!lopedie -.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% "e pot de"#ă)ura 'n #amilie% :a)ini * utila+e* unelte% 3lbum !u po$e din #amilie% Păpu)i *ma)inuţe* alte +u!ării % Tru"a 0o(i // % ."ăptămâna 4 Perioada: 0C.d-pla4er .10.uburi de pla"ti!% de (rădiniţă % 7tilată !ore"pun$ător pentru a!tivităţi !are .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. • E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E2"ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% "ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Pu$$le% a!uarele* pla"tilină% #i)e !u !orpul uman% 5etoane !u obie!te de u$ per"onal% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4E"ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple delu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e.ă"uţa păpu)ii. .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre prima $i **. 6E 2 0: . 8ST27.Stdiu individual.omi"ia metodi!ă.1: 5 .orpul uman% .

Plimbare 'n aer liber >ob"ervăm !um mer( !opiii !u mămi!ile lor pe "tradă?.10.a"a mea @@modela+* '7/ 66<etita *baietelul @@ >din #i(uri (eometri!e ?.5o! lini)titor K5o!ul mut-* +o!uri de mi)!are: R5oa!ă* +oa!ă băieteB-* K9ăranul e pe !âmpAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art&$ 66Ami "!riu numele.e !uloare 0E. 0G.**.TE:3:**Eu )i #amilia meaQ/73 3.otronulA'E$ ('LC)$ R7nde e F@@ de Mabriel Teodore"!u.10 A'P$ .ăiatO#ată.10 are părul meuF-* E&er!iţii de mi)!are.>de"en )i !ola+ D de#initivarea propriei #i(uri prin "ele!tarea )i lipirea o!=ilor a na"ului "i a (urii* pre!um )i prin !olorarea !u !reionul !olorat a părului?% 5!c de mişcare: K.<amilii.2009 TE:3:4 .>Dpărţile !orpului* !ara!teri"ti!i individuale* 'mbră!ăminte?% A'E$ '/ (!un.una dimineata* dra(a (rădiniţă.% E&er!iţii de mi)!are.ânte! : **.9Pove"tea mea.alendarul naturii% 2utina% Tran$iţii% **Antâlnirea de dimineaţă-9Portretul mameiOtatălui-% K:ă pre(ăte"! 08.alendarul naturii% 2utina% Tran$iţii% **Antâlnirea de dimineaţă. K:ă pre(ăte"!pentru a!tivităţiALA$ 5!c de r!l$ RE "ărbătoare 'n #amilia meaB.e !uloare au o!=ii mei F .ine "unt "untemF S7.mediului ?$le!tura dupa ima(ini **<amilia mea:/E2.a"a meaALA$8i-li!tec& $ -Eu !u #amilia mea->!itire de ima(iniOpo$e)< Art& $R<amilia mea ->de"enOpi!tură?% A'E $ ('EC)$ R.10 pentru a!tivităţi.alendarul naturii% 2utina% Tran$iţii% **Antâlnirea de dimineaţă.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P: .-:ă nume"!S)i amSani.apli!atie H/8E2/ 09.5!c de mas& R.da!tilo pi!tură 5!c de r!l$ **6e-a mama )i de-a tataA'E$ ('/) : **<ormea$ă mulţimi de #ete )i băieţi5 / A'P $ .>pre(ătiri pentru "ărbătoare* prepararea unor (u"tări* derularea evenimentului?% Art&$ ** 2ava"e "i #eli!itari @@ SE:81T723 .10 :amaOtataO#rateleO"ora meaOmeu "e nume)teS-% K:ă pre(ăte"! pentru a!tivităi.72/ A'P$ .memori$are ('EC)**<amilia mea -> +o! mu$i!al? predare -.Săptămâna 4 Perioada:0C.alendarul naturii% 2utina% Tran$iţii% **Antâlnirea de dimineaţă.>repetare? :329/ A'P$ .10-09.>!itire de ima(ini din revi"te )i di"!uţii libere de"pre #amiliile pre$entate 'n di#erite ima(ini?% 3rtă: KEu.on"tru!ţii : **.a"a mea . K:ă pre(ăte"! pentru a!tivităţiAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2 ALA$ C!nstr ctii$66.10 pre$entări.>nume* !ara!teri"ti!i* părinţi* eventual adre"ă?% E&er!iţii de mi)!are. ALA$ 8i-li!teca$ .alendarul naturii% 2utina% Tran$iţii% K:ă pre(ăte"! pentru a!tivităţi-% Antâlnirea de dimineaţă% -<a!em 0C.

6E :3S1 5o!ul umbrelor % #run$e de di#erite #orme )i mărimi% 3!tivitatea metodi!ă: Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . • EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii. E0"ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului.on"olidarea di#eritelor #orme de mer"@@ Săptămâna C Perioada: 12.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% 5 .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre toamnă% <run$e% (răunţe% .ând O !um )i de !e "e 'ntâmplăF Subtema:** E toamna iar.A'E$ 'P+ I 66Predare D aler(area !u ple!are "i oprire la "emnal * // **. .10.T//891: !ărţi !u !urio$ităţi din lumea plantelor )i animalelor% 32T1: ..bie!tive de re#erinţă: • J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate.uburi !u litere% .d-uri%. GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?. E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii.2009 Tema: . 6E 2 0: . 8ST27.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% **Toamna 'n par!.10 -1E.omi"ia metodi!ă. . GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite . GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?. • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului..0/ TE./.d-pla4er% <i(uri (eometri!e .uburi de pla"ti!% .1: 5 .Stdiu individual. • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e.

10. ima(.2008 TE:3: ..alendarul naturii% Antâlnirea de dimineaţă.TE:3:**E toamna iar.Q/73 3.ite)te o ima(ine B T A'E $ ('P+) .8i-li!tec& $ **.10 de mi)!are 2utina* Tran$iţiile* 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ALA$ 8i-li!tec&$ **.E&er!iţii 12. ALA$ C!nstr c#ii$ 66. :/E2.on"olidarea mer"ului !u o!olire )i pă)ire pe"te ob"ta!ole *a aler(ării or(ani$ate !u ple!are )i oprire la "emnal : par!ur" apli!ativ ** .5!c de mas& : **.10.**.alendarul naturii% Antâlnirea de dimineaţă.?( 'EC)!ante! **Ploaia@@-predare* **.ate vântul #run$eleAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#& $ ** 6e !e !ad #run$ele F.2009 Tema: .at din palme@@+o! !u te&t "i !ant :329/ A'P$ .aută umbra BA'E$ (':) **.e ne pove"te"te vantul de toamna @@le!t.ovor de #run$e u"!ate -*ed*plastica **Ploaie re!e @@ A'P$ 5!c de mişcare$ **Prinde #run$a.. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o!uri de mi)!are 'n !urtea (rădiniţei.um ne 'mbră!ăm )i unde ne +u!ăm* toamnaF.ânte!e de toamnă2utina* Tran$iţiile* 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ALA$ 8i-li!teca$ **<run$a.de Emil Mârleanu 5!c de mas& : **Sortăm ima(ini "pe!i#i!e> de toamna ? @@ A'E $Acti%itate inte)rat&('7/6'EC) Acti%itate practic& **.10 pre(ătim pentru a!tivităţi%5o!uri de mi)!are: 66.e ai ob"ervat a#ara F*@@ **.**Pove"te de toamnă.Art&$ 666e"enăm*!oloram #run$e ru(iniiA'E$ ('LC) **Pi!-pi! "i Pi!a-pi!a @@ de 0ui$a Tra"nea > le!t.itim ima(ini de"pre toamnă.@@>po$itii "patiale? A'P $ A di#ie $ .ând !um )i de !e "e-ntâmplăSubtema: ** 0e(ume ve"elebie!tive de re#erinţă: .2utina* Tran$iţiile*E&er!iţii de 14.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ . ed.10 'nviorre.ampionii- SE:81T723 H/8E2/ 1E.ând !um )i de !e "e-ntâmplăF S7.Săptămâna C Perioada 12-1E.alendarul naturii% Antâlnirea de dimineaţă..10 Săptămâna E Perioada:19-2J.ăn!uţa din par!..ulorile toamnei5 / 1C.alendarul naturii% Antâlnirea de dimineaţă.d. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ALA$ Arta$ modela+ :**<run$e "i !opa!i .10 A'E $(':) 66 7nde ai a"e$at (rupa de.**.alendarul naturii% Antâlnirea de dimineaţă-6e !e ne e"te #ri( ToamnaF** 2utina* Tran$iţiile* 8e 1J.Art&$ **.2utina* Tran$iţiile* E&er!iţii de 'nviorare..72/ A'P$ .

6E 2 0: ./.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre le(ume de Taraba !u le(ume de toamnă % . 21 "ă 'nţelea(ă )i "ă numea"!ă relaţiile "paţiale relative* "ă pla"e$e obie!te 'ntr-un "paţiu dat ori "ă "e pla"e$e !ore!t el 'n"u)i 'n raport !u un reper dat% • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e. GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te G9 "ă mani#e"te 'n timpul a!tivităţii atitudini de !ooperare* "pirit de e!=ipă* de !ompetiţie* #air-pla4 .Stdiu individual. 8ST27.2009 TE:3:.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate )i // temei% Pu$$le * "et din +umătăţi 'ntre( % 5o!ul . • G8"ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă a e#ortului #i$i! GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?. 6E :3S1 3tla" botani! % En!i!lopedia !opiilor% !ărţi .T/H/T19/ 6E A8H1932E SE:81T723 .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.uburi de lemn )i de pla"ti! * tru"a 0o(o / toamnă%.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* 6omino !u le(ume % 0oto !u le(ume% )i revi"te !u arti!ole de"pre #ru!te de a!uarele* pla"tilină% #i)ă !u le(ume % =ârtie toamnă % (la"ată% =ârtie !reponată% 3!tivitatea metodi!ă: Pre(ătirea materialului% Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.0/ TE. • Săpămâna E Perioada:19-2J.d-uri% .TE:3:** 0e(ume ve"eleQ/73 3.d-pla4er% litere ma(neti!e % umbrelor !u le(ume % .omi"ia metodi!ă.1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele.< • G0 "ă di#erenţie$e auditiv durata determinată a "unetelor din mediul apropiat )i a "unetelor mu$i!ale% G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale % EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului.T//891: 32T1: 5 .10.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . E1"ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e..ând !um )i de !e "e-ntâmplăS7.1: 5 . 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii% 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă.

E&er!iţii de 'nviorare..10 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.ând !um )i de !e "e-ntâmplăF Subtema:** 3l#abetul vitaminelorbie!tive de re#erinţă: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 10 "ă re!unoa"!ă e&i"tenţa "!ri"ului oriunde 'l 'ntâlne)te% C "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% 18 "ă (ă"ea"!ă ideea unui te&t* urmărind indi!iile o#erite de ima(ini.10.10 A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.3udiţie : **.**An (rădina de le(umeALA $ Art& **:or!ovi "ubţiri )i mor!ovi (ro)i T C!nstr ctii $660adite pentru le(ume @@ A'E $ 'P+ I ** Predarea aler(ării 'n linie dreaptă pe di"tanţa de 1C-20 m >vite$ă?5o! : **.modela+ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi..Art&$ ** 0e(ume ve"ele.!ânte!-predare **Ploaia. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi . • 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii% 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea ..+o! !u te&t )i !ânt A'P: Antâlnirea de dimineaţă **6e !e trebuie "ă mân!ăm le(umeF. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.ob"ervare :329/ 20.10 Săptămâna G Perioada:2E.5!c de mas&$ **0e(ume mari "i mi!iA'E$ '/(C n!aşterea medi l i)**2o"ia "i ardeiul. 8e 21. 5!c sen"!rial:**Spune !e-ai (u"tatFALA$ 8i-li!tec&$ 66Sa !unoa"tem le(umeleB.ânte!e de toamnăALA$ 5!c de r!l $ ** Piaţa de le(ume = Art& $ **0e(ume ve"ele T A'E $ '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) 666e !e e"te bine "ă !on"umăm le(ume proa"pete 'EC(ed ca#ie plastic&? **.Art&$ **:odelăm le(umeA'E$ '/(acti%itate matematic&? **3)a$ă mor!ovii 'n )ir de la !el mai "ubţire la !el mai (ro" )i inver"5 / 22.ule"ul !arto#ilorALA$ 5!c de mas&$ 66:ulte* putine*. E&er!iţii de 'nviorare. 5o!uri de mi)!are.10-J0.alendarul naturii.ampionul (rupei// ** 2epetarea mer"ului !u o!olire )i pă)ire pe"te ob"ta!ole.alendarul naturii.10 pre(ătim pentru a!tivităţi5o! de mi)!are: **.2009 Tema:. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.alendarul naturii.E&er!iţii de 'nviorare.o"ul !u le(ume.de Elena 6ra(o" >memori$are? 'EC (ed ca#ie m "ical&) 66Toamna bo(ata.o"ul !u le(ume proa"pete .>!olorare* de"en? A'E$ 'LC 663+ut pe mama.078/ 19. 5o! **.ule(em !arto#i- H/8E2/ 2J.**M=i!i *(=i!itoarea mea->le(ume? AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ **3l#abetul vitaminelor.10 :/E2. E&er!iţii de 'nviorare.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **Spune !e-ai mân!at a"earăF.

10 pre(ătim pentru a!tivităţi **M=i!i* (=i!itoarea meaBALA$ 8i-li!tec& **Toamna in livada .alendarul naturii . Săptămâna G Perioada:2E../. 8e 2E.>memori$are? de :aria 0ovin 'EC (ed ca#ie m "ical&) **Toamna bo(ata.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.uburi de pla"ti!% .ărţi !u #ru!te de toamnă% lupă% mi!ro"!op%pliante 5 . .0/ TE.ând !um )i de !e "e-ntâmplăF S7..10-J0.9//: .Stdiu individual.10.!ânte! >repetare ? **.> +o! !u te&t )i SE:81T723 .d-pla4er% litere ma(neti!e% .d-uri% .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* 5etoane !u #ru!te de toamnă% pla"tilină% =ârtie !reponată% =ârtie (la"ată% #i)e !u #ru!te de toamnă% 3!tivitatea metodi!ă: Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.TE:3:**3l#abetul vitaminelorQ/73 3.2009 TE:3:. 6E :3S1 : . 21 "ă 'nţelea(ă )i "ă numea"!ă relaţiile "paţiale relative* "ă pla"e$e obie!te 'ntr-un "paţiu dat ori "ă "e pla"e$e !ore!t el 'n"u)i 'n raport !u un reper dat% 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% E1"ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e% G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii. 8ST27. E&er!iţii de 'nviorare.5!c de mas&$ **:ulte *putine A'E$ 'LC **Hant de toamna.omi"ia metodi!ă.T//891: .• • obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă.1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u #ru!te de toamnă% .uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte% 32T1: 5 .e vitamine au #ru!teleF.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% . 6E 2 0: Taraba !u #ru!te de toamnă% .ule"ul viilor.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: • .

ânte!e de toamnăALA$ :tiin#& $ **.10 Săptămâna:8 Perioada:09..Art&$ **:ere mari )i mi!i.>lipire? A'E$ '/(C n!aşterea medi l i)**:arul "i para . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.8e 28. .aii 'n !ur"ă// **2epetarea aler(ării 'n linie dreaptă >vite$ă?5o! : **.10 pre(ătim pentru a!tivităţi 5o! de mi)!are:**.10 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă. 3udiţie : **. E&er!iţii de 'nviorare.ta#eta- H/8E2/ J0. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.alendarul naturii . E&er!iţii de 'nviorare.ob"ervare prin !omparaţie :/E2.A'E$'/(acti%itate matematic& 663)a$ă 'n )ir pan(li!ile de la !ea mai 'n(u"tă la !ea mai lată )i inver"5 / 29.alendarul naturii %5o!uri de mi)!are% 8e pre(ătim pentru a!tivităţi 5o! "en$orial: **Spune !e-ai (u"tatAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#& **3le(e numai #ru!te de toamna .11.!ânt?predare :329/ 2G.. 5o!: ** .ule(em mereALA$ 5!c de r!l **0a piaţa de #ru!te .10 A'P: Antâlnirea de dimineaţă: **6e !e "pălăm #ru!teleF.6ramati$are: **Prâ"lea !el voini! )i merele de aurALA $ Art& $ 66<ru!te ve"ele = 5!c de mas& **0oto !u #ru!te V A'E $ 'EC (ed ca#ie plastic&) **<ru!te ve"ele T 'P+ I 66Predarea aler(ării !u o!olire )i pă)ire pe"te ob"ta!ole.8i-li!tec&$** Spune mai departe .opii #rumo)i * !opii "ănăto)i..ând !um )i de !e "e-ntâmplăFSubtema: **Hal"ul #lorilorbie!tive de re#erinţă: • E"ă mani#e"te intere" pentru !itit% 10 "ă re!unoa"!ă literele al#abetului )i alte !onvenţii ale limba+ului "!ri"% 8 "ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% • 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele.11-1J.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** 6e !e mân!ăm #ru!teF.alendarul naturii.**. .alendarul naturii ..2009 Tema: ..erveţele late )i 'n(u"te T >lipire? **8umărăm mere )i pUre T A'E $ 'EC **<ru!te ve"ele'7/( ed* practica) **Salata de #ru!teT A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.**Spune !e-ai mân!at a"earăF-.E&er!iţii de 'nviorare.

alendarul naturii.• 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% #i)e !u #lori de toamnă% . 6E 2 0: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u #lori de toamnă% <lori de toamnă% .omi"ia metodi!ă..uburi de pla"ti!% .uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.* **S!=imbă lo!ul #lorilorAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ ** 3le(e dupa !uloare *marime B **6e !e #lorile au !ulori di#erite.ând !um )i de !e "e-ntâmplă ** S7. E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1"ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii E2 !onte&te< "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?.itim de"pre #lori de toamna 9 5!c de r!l: **0a #lorărieA'E$ 'LC 66.T//891: En!i!lopedia #lorilor% 32T1: ..a+al>memori$are? 'EC (ed ca#ie m "ical&)**.**3lbinele la #lori. 5o!uri de mi)!are 8e 10.11 pentru a!tivităţi.de :alina .**Hi$ită la #lorărieALA$ 8i-li!tec&$ **.11.5!c de mas&$ **.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .ule"ul viilor./.ob"ervare SE:81T723 . GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite .+o! mu$i!al :329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.% "ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului % E8 G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii..0/ TE. 6E :3S1: 5etoane !u #lori de toamnă% 3!tivitatea metodi!ă: Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.Stdiu individual.ri$antemapu$$le A'E$'/(C n!aşterea medi l i)**<lori de toamnă.2009 TE:3: .ri$antema . 8e pre(ătim 09.11 pre(ătim pentru a!tivităţi 5o! de mi)!are: **.d-pla4er .alendarul naturii . Săptămâna 8 Perioada: 09.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.repetare **:iro"ul #lorilor.TE:3: **Hal"ul #lorilorQ/73 3. 8ST27. 5 .1: 5 .are e"te !ea mai #rumoa"ă #loareF.11-1J. E&er!iţii de 'nviorare.9//: .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% .d-uri%.u!=eţele.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.e #lori ai 'n (rădinăF.

2009 Tema:.5o!: **Nora .ând !um )i de !e "e-ntâmplăF Subtema: Sărbătoarea 2e!oltei-Sărbătoarea Toamneibie!tive de re#erinţă: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie • 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă.11 Săptămâna 9 Perioada:1E. 21 "ă 'nţelea(ă )i "ă numea"!ă relaţiile "paţiale relative* "ă pla"e$e obie!te 'ntr-un "paţiu dat ori "ă "e pla"e$e !ore!t el 'n"u)i 'n raport !u un reper dat% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii% 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e.% E8 "ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul "i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% G0 "ă di#erenţie$e auditiv durata determinată a "unetelor din mediul apropiat )i a "unetelor mu$i!ale% G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e .11.ri$antemelorALA$ :tiin#&$ **Spune !e )tii de"pre a!ea"tă #loare. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.**An(ri+im #lorile de la !oltul naturiiALA$ 8i-li!tec&$ **Spune !e #a!e *!um e"te F. ALA$ 5!c sen"!rial $ **:iro"ul #orilor T C!nstr c#ii $ **Sera de #lori T A'E $ 'EC 66.ulorile #loriloe-.-euritmie II 662epetarea aler(ării !u o!olire )i pă)ire pe"te ob"ta!ole.11-20.Art&$ **.E&er!iţii de 'nviorare..ri$antema )i tu#ăni!aA'E$ '/(acti%itate matematic&) **<lori pere!=iB 5 / 12.ri$anteme @@modela+ '7/( ed ca#ie pentr s!cietate)**Să 'n(ri+im )i "ă o!rotim plantele T A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii .11 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.. **.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.11 pre(ătim pentru a!tivităţi.el mai rapid B- H/8E2/ 1J. 5o!: **.alendarul naturii.Art&$ **Ha$a !u #loriA'E$ 'P+ I **Samba #lorilor. 8e 11.ui 'i dâruie)ti #loareaF. **7nde ai mai vă$ut a!ea"tă #loareF. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.E&er!iţii de 'nviorare.:/E2.

entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor .alendarul naturii..11 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.e !on"erve au #ă!ut părinţii tăiF.omi"ia metodi!ă.0/ TE. 1E.Art&$ **:odelăm #ru!te )i le(umeA'E$ '/(acti%itate matematic&?**.2009 TE:3:. 6E 2 0: <ru!te* le(ume* #lori de toamnă% .11.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă../..Art&$ **2oadele toamneiA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **Sarbatoarea 2e!oltei DSarbatoarea Narni!iei.. 8ST27.1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre toamnă% . E&er!iţii de 'nviorare. **Toamnă #rumoa"ă* toamnă bo(ată. 6E :3S1: 5etoane !u #ru!te* le(ume* #lori% 32T1: .** Plimbare 'n 'mpre+urimile ora)uluiALA$ 8i-li!tec& $ **Toamnă* toamnă =arni!ă-5!c de mas&$ **Mrupea$ă #ru!te* le(ume* #loriA'E$ 'LC **2oata toamnei.Sărbătoarea ToamneiQ/73 3. Săptămâna 9 Perioada: 1E.uburi de pla"ti!% .11-20. 18.alendarul naturii.> +o! mu$i!al? :329/ 1G.d-uri%. 5o!uri de mi)!are.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% =ârtie (la"ată% =ârtie !reponată% lipi!i% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.9//: .alendarul naturii . **.ând !um )i de !e "e-ntâmplăFS7.T//891: En!i!lopedie !u #ru!te * le(ume* #lori% 5 .d-pla4er .T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă.TE:3:**Sărbătoarea 2e!oltei.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% .ante!e de toamna D repetare **:er(i !um !ânt.um a #o"t vremea 'n a!ea"tă toamnăF.ordonea$ă (rupele >#ru!te* le(ume* #lori? D marime*!uloare *#orma* !antitate . E&er!iţii de 'nviorare.uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte% 5 .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.tii "ă #a!i la #el !a mineF.11 A'P: Antâlnirea de dimineaţă.Stdiu individual.>+o! dida!ti!? 'EC (ed ca#ie m "ical&) )**. **.11 8e pre(ătim pentru a!tivităţi**M=i!i (=i!itoarea meaALA$ 5!c de r!l $ 66Mreierele )i #urni!a.• GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi 5o! di"tra!tiv: **Plimbă !arto#ulAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ **M=i!i* (=i!itoarea meaB.D!onvorbire SE:81T723 :/E2.

2009 Tema: . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .11 Săptămâna 10 Perioada:2J.11 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii E&er!iţii de 'nviorare.o"ul toamnei @@ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.E&er!iţii de 'nviorare.**9ăranul e pe !âmpALA $ C!nstr c#ii $ 666epo$itul de le(ume )i #ru!te = Art& : **<lori "urori T A'E ' P+ I 66Predarea "ăriturii 'n adân!ime >1C-20?. **.e !ompoturi 'ţi pla!F** . **.ro"!uţele "ar 'n la! R // **2epetare **Samba #lorilor.11.euritmie H/8E2/ 20.**.alendarul naturii .e #lori 'ţi pla!F-. **. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.11-2G.ânte!e de toamnăALA$ 5!c sen"!rial $ **Spune !e-ai (u"tat T Art& $ **3"pe!t de toamnă T A'E $act *inte)rata$ '7/( act*practica)6'EC( ed*plastica6 m!dela..) $ **.5 / 19.ine "unt O "untemF Subtema: **8oi "untem româniBbie!tive de re#erinţă: • 1G"ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% J"ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 4"ă re!epte$e un te&t !are i "e !ite)te ori i "e pove"te)te* 'nţele(ând 'n mod intuitiv !ara!teri"ti!ile e&pre"ive )i e"teti!e ale a!e"tuia% • 22"ă re!unoa"!ă* "ă denumea"!ă* "ă !on"truia"!ă )i "ă utili$e$e #orma (eometri!ă !er!* pătrat 'n +o!uri% 2E "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% • 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% CJ "ă "e !omporte ade!vat 'n di#erite !onte&te "o!iale% • C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% audiată% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% .

11 mare.11 a!tivităţi3udiţie: **. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi .5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi **Nora 24.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.>mi!i-"ubţiri* mari-(roa"e?M*:*-.ine "unt "untemF S7.+o! mu$i!al :329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini din ţara noa"tră% .0/ TE./.ânte!e populare române)tiALA$ 8i-li!teca $ **2ă"#oim albumul !u obie!te de artă populară )i portul popular la români. 8ST27.9//: .11.de :aria Maitan >memori$are? 'EC (ed ca#ie m "ical&)**/mnul de "tat al 2omaniei.o"tume populare% obie!te de arti$anat% .d-uri%.e 'n"eamnă "ă #ii românF-E&er!iţii de 'nviorare.um e"te "ă #ii românF.anta "i tu B.E&er!iţii de 'nviorare.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.le!tură după ima(ini :/E2. 6E :3S1: Hederi din ţară% 32T1: .ă"uţe ţărăne)ti-Art&$ ** ra)ul meuA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **.d-pla4er .omi"ia metodi!ă.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% =ârtie (la"ată% =ârtie !reponată% pla"tilină % lin(uri le lemn% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă. 8e pre(ătim pentru 1J.Stdiu individual..e limbă vorbim noiF.uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn..de!orare 8i-li!teca: **/ma(ini din ţara meaA'E$ '/(acti%itate matematic&) 66Tabloul pie"elor.11 3udiţie **Pove"tea tri!oloruluiALA$ Art&: **9ărăn!uţa.dan" popular AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ C!nstr c#ii $ **.uburi de pla"ti!%. 2C.2009 TE:3: . 5 . 6E 2 0: .*< SE:81T723 .auditie* **.11-2G.ărţi !u poe$ii de"pre ţară% 0e(enda tri!olorului % .Art&$ **6rapelul tri!olorA'E$ 'LC **Patria.TE:3:**8oi "untem româniQ/73 3.T//891: Ste(uleţe% 'n"emnele 2omâniei% 5 . Săptămâna 10 Perioada:2J.ălătorie 'n 2omânia.

5 / 2E.repetare ALA$ +anip lati%e $ 6rapelul tri!olor din pie"e (eometri!e @@ 8i-li!teca $ **Pove"tiri i"tori!e T A'E $ 'EC$ (ed* plastica) **Ste(ulete tri!olore R '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **1 6e!embrie DQiua 8aţională a 2omâniei T A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.um e"te a #o"t )i va #i pe pământF Subtema: **An a)teptarea lui :o) 8i!olaebie!tive de re#erinţă: • 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 10 "ă re!unoa"!ă e&i"tenţa "!ri"ului oriunde 'l 'ntâlne)te% C "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% • J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% 21 "ă 'nţelea(ă )i "ă numea"!ă relaţiile "paţiale relative* "ă pla"e$e obie!te 'ntr-un "paţiu dat ori "ă "e pla"e$e !ore!t el 'n"u)i 'n raport !u un reper dat% 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% • 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE"ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% • GG"ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale% .Ddan"uri populare )i !ânte!e populare ALA $ 5!c de r!l : **6e-a turi"tii-* C!nstr ctii$ 66 ra"ul meuA'E $ 'P+ I Predarea pa)ilor "impli de dan" 'nainte )i 'napoi !u bătaie **NoraII662epetarea "ăriturii 'n adân!ime >1C-20?. **:ult e dul!e )i #rumoa"ă limba !e-o vorbim-E&er!iţii de 'nviorare.11 Săptămâna 11 Perioada: J0. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.**8oi "utem români.**9ara mea e"te #rumoa"ă.E&er!iţii de 'nviorare.11-04. ** Sări din !opa!R H/8E2/ 2G.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .12. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. **Poe$ii patrioti!e.2009 Tema:.11 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.

E&er!iţii 02.**6arurile lui :o) 8i!olaeALA$ 5!c de r!l $ **/ată vine :o) 8i!olae TArt& $ 66:odelăm !i$mulliţe T .C!nstr c#ii$ ** ra)ul lui :o) 8i!olaeA'E$ '/(acti%itate matematic&) **7nde e"te (rupa de +u!ăriiF.>!onvorbire? 'EC (ed ca#ie m "ical&)!ânte! **Prima $apada -. E&po$iţie %%M=etuţeAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art&$ **6e!orăm (=etuţa..12 'nviorare.TE:3:** An a)teptarea lui :o) 8i!olaeQ/73 078/ J0.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% . 8ST27.:tiin#&$ **Pove"tea #ul(ului de $apada A'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **/n!eput de iarnaSE:81T723 :329/ 01.Art&$ 66.uburi !u litere%:a)ini * utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.uburi de pla"ti!%.ine e"te :o) 8i!olaeF. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. 3udiţie: **.ui adu!e :o) 8i!olae +u!ăriiF./..12. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.alendarul naturii.+o! ritmi! A'P: Antâlnirea de dimineaţă **. E&er!iţii de 0J.um e"te a #o"t )i va #i pe pământF S7.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.i$muliţeA'E$ 'LC 66:o) 8i!olae adu!e daruri !opiilor !uminţi. 6E :3S1: 5etoane !u +u!ării% 32T1: .12 :/E2..> po$iţii "paţiale? 5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.1: 2evi"te* !ărţi pove)ti de"pre :o) 8i!olae% .alendarul naturii.11 3.Stdiu individual. **.alendarul naturii.d-pla4er ..2009 TE:3:.T//891: +u!ării % 5 .predare . E&er!iţii de 'nviorare.d-uri% .. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi **M=i!itori de"pre iarnăALA$ 8i-li!teca$ **Poe$ii la (ura "obei.9//: .T/H/T19/ 6E A8H1932E A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.olinde române)tiALA$ 8i-li!teca$ 66Pove)ti de"pre :o) 8i!olae. **:er(i !um bat B.12 de 'nviorare.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.11-4. 5 .e-ai dori "ă-ţi adu!ă :o) 8i!olaeF. Săptămâna 11 Perioada:J0.0/ TE.omi"ia metodi!ă.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**Tu !e-ai #ă!ut !a "ă vină :o) 8i!olae )i la tineF .alendarul naturii. 6E 2 0: 5u!ării % (=etuţe% .

alendarul naturii. ) **S!ri"oare pentru :o" 8i!olae'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) 66:o) 8i!olae adu!e daruri !opiilor !uminţi T H/8E2/ 04. 8ST27. E&er!iţii de 'nviorare. J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% C "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie 40 "ă numere de la 1 la Cre!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% • 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE"ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia< E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e.1: 5 . **. **5o!: ** 0upul )i oile// 2epetarea pa)ilor "impli de dan" 'nainte )i 'napoi !u bătaie **Nora- Săptămâna 12 Perioada:0G.um !re$i !ă arată :o) 8i!olaeF.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini tradiţiia 8u!i% !ovri(i% "or!ovă% "tea% !lopoţel % .um e"te a #o"t )i va #i pe pământF Subtema: **/ată vin !olindători-bie!tive de re#erinţă: • 1 "ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea.12.A'E $ 'EC(m!dela. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. • GG"ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale .entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .2009 Tema: .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% .d-pla4er% .eWa) dori "ă-mi adu!ă :o) 8i!olae T 8i-li!tec& : **Pove)ti la (ura "obei'P+ I Anvăţarea depla"ării pe (enun!=i )i palme ..0/ TE.uburi de pla"ti!% .12 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.olindeALA $ Art& $ **.**.uburi !u litere% !olindatului la români%.12-11.d-uri%./. 6E 2 0: .

72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă** Pe !ine !olindămF.>pi!tura? '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) ** Primiţi !u !olindul F @@. 8e pre(ătim 0G.TE:3:**/ată vin !olindători -0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.e !olind )tiiF-.alendarul naturii.i#re% +etoane !u (lobuleţe * !lopoţel% 32T1: .de 6 Xiria! % **.ră!iunALA $ C!nstr ctii$ 66 ra"elul !opiilor .<Art& $ **<eli!itări pentru .ră!iun F.2009 TE:3:.alendarul naturii.omi"ia metodi!ă. E&er!iţii de 'nviorare.ră!iunA'E$ 'LC**An +urul bradului--le!t.12 a!tivităţi.alendarul naturii..ră!iun./* //* ///? // 2epetarea depla"ării pe (enun!=i )i palme >2m? 5o! : **Prin tunel- /E+N21URA .Art&$ **.5!c de mas&$ Pu$$le **:o) .12.alendarul naturii.ren(ute de brad.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% #i)e !u obi!eiul )i tradiţia !olindatului% 5 .audiţie :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **6e !e !olindămF-.ră!iun. E&er!iţii de 'nviorare.u !ine mer( "ă !olindF. E&er!iţii de 'nviorare.5!c de r!l: **An +urul braduluiA'E $ 'EC$ ** .radul "i molidul .**7ite vine :o) .e "unt !olindeleF-. **M=i!itori de iarnăALA: C!nstr c#ii$ ** ra)ul lui :o) .12-11.olinde de .ra!iunA'E 'P+ I Predarea pa)ilor de dan" **6an"ul #ul(ilor de nea->#i(. 8e 10.um e"te a #o"t )i va #i F S7.olindăm* !olindăm*iarnaALA: 8i-li!teca$ **7ite vine :o) ..12 a!tivităţi. Săptămâna: 12 Perioada:0G...12 pre(ătim pentru a!tivităţi. 8e pre(ătim pentru 11.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. 6E :3S1: 5etoane !u elemente tradiţionale% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.ră!iun.+o! de rol H/8E2/ A'P $Antâlnirea de dimineaţă.12 pentru a!tivităţi.**.E&er!iţii de 'nviorare.5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru 08.12 pentru a!tivităţi 5o! de rol: .ră!iun. 8e pre(ătim 09.ob"ervare :/E2..T//891: .e-a) dori "ă-mi adu!ă :o) . 5o!uri de mi)!are: **6an"ul #ul(ilor de neaAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 5!c de r!l$ **0a ma(a$inul !u +u!ării-8i-li!teca$ **Pove"te de iarnaA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **. dupa ima(ini 'EC (ed ca#ie m "ical&) **:o) .alendarul naturii.**Pre(ătim o "erbareALA$ :tiin#& $ **6e unde vine :o) .Stdiu individual.ră!iunA'E$ '/(acti%itate matematic&) 66:ulte *putine5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.

1: 5 .uburi de pla"ti!%. 6E 2 0: . pla4er .d-uri%.12.T//891: 32T1: 5 .d"au lemn.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! 3lbum !u po$e din (rădiniţă% .Săptămâna 1J Perioada: 14.ră!iun% =ârtie !reponată% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.ră!iun% 5u!ării% "!ri"ori% . . 8ST27..ră!iun* =ârtie (la"ată% .uburi !u litere%:a)ini * .0/ TE.omi"ia metodi!ă./. 6E :3S1: +u!ării * !i#re* +etoane !u (lobuleţe )i !lopoţei% .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u :o) .entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .Stdiu individual.ră!iunbie!tive de re#erinţă: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% C "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% • 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% • 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite.um e"te a #o"t )i va #i pe pământF Subtema: **An a)teptarea lui :o) .12-18.2008 Tema:.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* 5etoane !u +o!uri )i +u!ării% pu$$le !u :o) pla"tilină% #i)ă !u :o) . • E8 "ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE"ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% EC"ă privea"!ă )i "ă re!unoa"!ă !reaţii arti"ti!e !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia >portrete de !opii* +o!uri ale !opiilor* "!ene de #amilie* pei"a+e* a!tivităţi !otidiene ale oamenilor?% • GG"ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale% .

12 pre(ătim pentru a!tivităţi **6e-a "erbareaALA$ 8i-li!tec&$ **Pove"tea lui :o" .tii o poe$ie pe !are "ă i-o "pui* lui :o) .**..ră!iunF-.ine "are mai departe T // 2epetarea pa)ilor de dan" **6an"ul #ul(ilor de nea T Săptămâna:14 Perioada:04.olinde romane"ti->auditie ? +o! !u !ânt **Nora 'n +urul bradului:329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.01-08. 8e 18.ră!iunF-.Art&$ **Podoabe pentru bradA'E$ '/(acti%itate matematic&) **3)a$ă 'n brad !âte 2 !lopoţei* "teluţe* (lobuleţe.ră!iun T A'E 'P+ / Predarea "ăriturii 'n lun(ime !u elan.ine )i !um or(ani$ea$ă o a!tivitateF Subtema: **5o!urile !opiilor iarnabie!tive de re#erinţă: .rad impodobit9 H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii.12.um te pre(ăte)ti pentru "ărbătoriF.5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.5!c de r!l$ **0a !olidatA'E$ 'LC 66.12 pre(ătim pentru a!tivităţi **6an"ul #ul(ilor de neaAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 8i-li!teca$ **Surpri$ele iernii-> datini "i obi!eiuri romane"ti? C!nstr c#ii$ **Săniuţa !u daruri a :o)uluiA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **0a !olindat.%5!c de mas& : pu$$le **.ră!iunQ/73 3.alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.E&er!iţii de 'nviorare.ra!iun. 5o!uri de mi)!are 8e 1C.dupa ima(ini :/E2.12 8e pre(ătim pentru a!tivităţi**.ui trimit "!ri"oareaF.2009 TE:3: .ră!iunF.ră!iun +u!ăriiF. 5o! : **.alendarul naturii.> +o! dida!ti!? 'EC (ed ca#ie m "ical&) : **.olindăm * !olindămALA$ 5!c de mas&: **Mrupam +u!ării.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.12-18.e ai dori "ă-ţi adu!ă :o) .2010 Tema: . 8e 14.Săptămâna: 1J Perioada:14. E&er!iţii de 'nviorare. 1G.radul de .ui adu!e :o) .le!t.)**M=irlande'7/( act*practica) 66.. **.T/H/T19/ 6E A8H1932E SE:81T723 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** .ră!iun T A'E $ 'EC( m!dela.TE:3:An a)teptarea lui :o) .um e"te a #o"t )i va #i pe pământF S7.ine e"te :o) .12 pre(ătim pentru a!tivităţi.**Serbările $ăpe$iiALA $ C!nstr ctii ** ra"ul in "arbatoare.01.12 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.**Serbările ierniiALA$ :tiin#& $ **6e !e bradul e"te verde F T Art& $ **S!ri"oare !ătre :o) . 1E. E&er!iţii de 'nviorare.

d-pla4er .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre anotimpul Ambră!ăminte de iarnă% "anie% .um a #o"t vremea a"tă$iF.0/ TE.01-2010 TE:3:../.d-uri%.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* 5etoane !u elemente "pe!i#i!e iernii% a!uarele* pla"tilină* !erneală* pi!% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă. 6E 2 0: .alendarul naturii. 6E :3S1: +u!ării % .1: 5 . 8e 04.>!ânte! predare? **.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.8 "ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 10 "ă re!unoa"!ă e&i"tenţa "!ri"ului oriunde 'l 'ntâlne)te% • 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare < J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% • 44"ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% E8 "ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul "i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale%% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii%< E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e< GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te .01 pre(ătim pentru a!tivităţi **.Art& $**6e"enam oameni de $apadaA'E$ 'LC **5o!urile !opiilor iarna. • Săptămâna 14 Perioada: 04.01-08. 8ST27.ine )i !um or(ani$ea$ă o a!tivitateF S7.Stdiu individual.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ..ine a !antatF-> +o! mu$i!al? /E+N21URA .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% .uburi !u litere% iarna%.T//891: 32T1: 5 .răia"a $ăpe$iiALA: 8i-li!teca $ ** /arna D anotimpul ve"eliei.uburi de pla"ti!%. E&er!iţii de 'nviorare.TE:3:** 5o!urile !opiilor iarna0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.>le!tură după ima(ini? 'EC (ed ca#ie m "ical&) **Nai la +oa!a Da#ara B.omi"ia metodi!ă.

**. E&er!iţii de 'nviorare.01 A'P : Antâlnirea de dimineaţă.**6an"ul oamenilor de $ăpadăALA$ :tiin#& : ** 6e"pre #enomenele naturii 'n timpul iernii T 5!c de mas& : **/mbra!aminte (roa"a pentru !opii T A'E $ '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) 667nde ne +u!ăm iarna F @@ 'EC(ed* plastica) 668in(e lini"titA'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.01-1C.**Spune !e-ai vi"atF.alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. F E&er!iţii de 'nviorare.>e&periente "imple?-ob".modela+ A'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **3pa *(=eata "i $apada .Art&$ ** ameni de $apada . **Spune unde te +o!i iarnaF..01 Săptămâna 1C Perioada:11.01 pre(ătim pentru a!tivităţi.. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi .alendarul naturii. • 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii% 40"ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare< 22"ă re!unoa"!ă* "ă denumea"!ă* "ă !on"truia"!ă )i "ă utili$e$e #orma (eometri!ă !er!* pătrat* triun(=i* dreptun(=i 'n +o!uri% • 44"ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C1 "ă dobândea"!ă !omportamente )i atitudini i(ieni!e !ore!te #aţă de propria per"oană )i #a)i de alte #iinţe )i obie!te% .alendarul naturii.alendarul naturii.:329/ 0C.01 A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.01-2010 Tema:..Art&$ pi!tura ** mul de $ăpadăA'E$ '/(acti%itate matematic&)66Spune !e pie"a ai (a"itF> +o! lo(i!o-matemati! ? 5 / 0G."tarilor de a(re(are :/E2. **Poe$ii de iarnăALA$ C!nstr c#ii$ **Pe derdelu" . // 2epetarea "ăriturii 'n lun(ime !u elan :**Sportivii 'n !on!ur" T H/8E2/ 08. E&er!iţii de 'nviorare.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă**7nde te-ai dat !u "ăniuţaF.**Nai "ă râdem "ănăto)i "ă #im--+o!uri di"tra!tive in $apada ALA $ 5!c de mas& $ 665o!urile !opiilor iarna T Art& $ **3"pe!t de iarnaA'E $ 'P+ I E&er!iţii de mer" 'n e!=ilibru pe o linie tra"ată pe "ol. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.ine "unt "untemF Subtema: **Sănăto)i )i #eri!iţibie!tive de re#erinţă: • 1 "ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% E"ă mani#e"te intere" pentru !itit% 1C "ă re!unoa"!ă !uvinte "imple )i litere 'n !onte&te #amiliare.audiţie AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tin#&$ 6e !e "unt #lori de (=eaţă pe (eamF. 8e 0E.u !ine ai venit a$i la (rădiniţăF-.ânte!e de iarnă.

• G4"ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC"ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite% .d-uri% ..1: 5 .0/ TE.i(iena per"onala "i !ole!tiva* !onditii de viata Q/73 3. 8e pre(ătim 11.e #a!i dimineaţaF.!ânte! Dpredare **.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* 5etoane !u obie!te de u$ per"onal% uman% pla"tilină% #i)e !u ima(ini !u obie!te de u$ Pa"trarea dinţilor "ănăto)i% per"onal% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.uburi !u litere% ade!vate temei% .E8"ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e../.01-1C.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.aiete de lu!ru* #i)e . 6E :3S1: .ine "unt "untemF S7.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .antati mai departeB. Săptămâna 1C Perioada:11. E&er!iţii de 'nviorare.d-pla4er • .ărţi !u ima(ini )i in#ormaţii de"pre !orpul .alendarul naturii.01 pentru a!tivităţi 5!c distracti%$ **An o(lindăALA$ 8i-li!tec&$** $i in #amilia mea .01. 8ST27.+o! mu$i!al SE:81T723 .omi"ia metodi!ă.2010 TE:3:.uburi de pla"ti!% bie!te de u$ per"onal% obie!te de u$ per"onal%.Stdiu individual.5!c de r!l$ **6e-a do!torulA'E$ 'LC **8u uitaţi.T//891: 32T1: 5 .TE:3:**Sănăto)i )i #eri!iţi.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u !orpul uman )i .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. 6E 2 0: .>memori$are? de Stelian :i=nea 'EC (ed ca#ie m "ical&)** 7n !opil politi!o".

**Te "peli pe mâini 'nainte de ma"ăF.indoire H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.01 pentru a!tivităţi.um 'ţi a)e$i =ăinuţeleF.alendarul naturii. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi 5!c ri >n aer li-er$ **.01 'nviorare.2010 Tema: .alendarul naturii.01.:329/ 12.ine "unt "untemF Subtema: **Nai "ă dăm mână !u mânăbie!tive de re#erinţă: • 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% C"ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% G"ă re!unoa"!ă e&i"tenţa "!ri"ului oriunde 'l 'ntâlne)te% 8"ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% • 2E "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% 40"ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* ..01-22.01 pre(ătim pentru a!tivităţi 5!c de mişcare$ **.ati"taALA$ :tiin#& **.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.ul(ări de $ăpadăAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 8i-li!tec&$ **:ari!i!a -de0ui$a Hlade"!u Ddramati$are% 5!c de mas&$ **3le(e obie!tele de u$ per"onalA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **Prietenii "anatatii.alendarul naturii. Săptămâna: 1E Perioada:18. E&er!iţii de 14. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim 1C.01 A'P: Antâlnirea de dimineaţă **. **0a !e oră te !ul!iF.e mănân!i !a "ă #ii "ănăto"F.a"a mea A'E$ '/ (acti%itate matematic&) **.Acti%itate )!sp!d&reasc&$ **<a!em ordine la +u!ăriiALA$ Art& $ ** bie!te de u$ per"onal-:tiin#&$ **S#aturile do!torului :ă"eluţăA'E$'EC$ **Eu "i #amilia mea R '7/( act* practica) **Servetelul *bati"ta . 8e 1J.alendarul naturii.on"truiţi (rupe !u periuţe de dinţi* "ăpunele* pro"oape de !âte Jobie!te5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă...e "tii de"pre !orpul tau F %-C!nstr c#ii$ **.um ne #erim de ră!eliALA $ 5!c de masa $ **/mbra!a papu"a B-% Art& $ modela+ ** bie!te de u$ per"onal T A'E $ 'P+ I Predarea mer"ului 'n e!=ilibru pe plan ridi!at >J0 -JC !m? 5o! : **3!robatul// Tra"eu apli!ativ !u mer" 'n e!=ilibru pe o linie tra"ată pe "ol * "ăritură 'n adân!ime * aler(are printre ob"ta!ole .>ob"ervare? :/E2..Ed ca#ie sanitar&$ **.

8e pre(ătim 18.omi"ia metodi!ă.0/ TE.>e&periente "imple !u apa* $a=ar* "are *lapte*!a!ao*#aina.01 pre(ătim pentru a!tivităţi Vi"ita la ca-inet l sc!lar **Sa nu ne temem de do!tori "au a"i"tente BAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ C!nstr c#ii: ** 2a#turi pentru medi!amente-% Art&$ ** ..!ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% E0"ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite% • . 6E 2 0: .01.Studiu individual.TE:3:**3.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ./..de"en A'E$ 'LC 66S#aturile do!torului :a"eluta i...alendarul naturii.ine "untO"untemF S7.uburi de pla"ti!% .-ul "anatatii-% Art&: **.o"tume populare% obie!te de arti$anat% ..1: 5 ..01-22.modela+ A'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **/n laboratorul de pati"erie..ovri(ei ..2010 TE:3:.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini di ţara noa"tră .>le!tura edu!atoarei? 'EC (ed ca#ie m "ical&) 667n !opil politi!o".aiete de lu!ru* #i)e ade!vate Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.d-uri%.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* 5etoane !u ima(ini din 2omânia% Pu$$le% a!uarele* pla"tilină% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.T//891: 32T1: 5 .? /E+N21URA ..5!c distracti%$**6e"!=ide ure!=ea bine BALA: 8i-li!tec&$ ** 3. temei% 3lbum !u po$e din ţara noa"tră%.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei... E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii. 8ST27.>repetare ? **6e"!=ide ure!=ea bine -> +o! mu$i!al? :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **3limente bune* alimente rele .dpla4er .e #ru!te "au le(ume imi pla! !el mai mult F. Săptămâna 1E Perioada: 18. 6E :3S1: An"emnele 2omâniei% .01 pentru a!tivităţi .uburi !u litere% 2omânia %. 5o!uri de mi)!are 8e 19.-ul "anatatii0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **3i luat mi!ul de+unF.

2010 Tema:.Darti!ole din revi"te% /tiinta$66 3le(e alimente la #elBA'E $ 'EC$66 Prietenii "anatatii '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **Se!retul mainilor !urate.01.e ne trebuie "a ne pa"tram "anato"iF T A'E$'P+ I Predarea "ăriturii 'n 'nălţime !u elan )i de"prindere de pe un pi!ior pentru atin(erea unui obie!t "u"pendat . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi%5o!uri de mi"!are in "ala de (rupa ALA $ 5!c de r!l : 66Primim mu"a#iri .> #ru!te*le(ume*alimente ? A'E$ '/(acti%itate matematic&) **.01-29.ând !um )i de !e "e-ntâmplăF Subtema: **3nimalele "ălbati!e 'n timpul ierniibie!tive de re#erinţă: • 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"%% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% G0 "ă di#erenţie$e auditiv durata determinată a "unetelor din mediul apropiat )i a "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii. Săptămâna 1G Perioada: 2C.. 5o!: **3tin(e !lopoţelul. **7n mar pe $i* tine do!torul departe.:tiin#& : **.e poti "a #a!i din patrat "au !er! F5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii.de H. **2e"pe!ti "#aturile mameiF.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **Tu !e pro(ram $ilni! aiF.alendarul naturii.// 2epetarea mer"ului 'n e!=ilibru pe plan ridi!at.0e!tura edu!atoarei : **Supararea 6anielei.. 8e 21.01 pre(ătim pentru a!tivităti.Dre(uli de i(iena per"onala H/8E2/ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.de"en* modela+ 5!c de mas&: **6in +umatati .alendarul naturii.intre(. E&er!iţii de 22. 8e 20. E&er!iţii de 'nviorare.01 'nviorare.:/E2.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ..01 pre(ătim pentru a!tivităţi.alatorie in !orpul omene"! ALA: Art&$**<ru!te pre#erate .Ma#ita ALA$ 8i-li!teca 663limentele "i "anatatea.% Hi$ionarea unor dvd-uri edu!ationale: ** . E&er!iţii de 'nviorare. E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te .

reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% #i)e !u animale "ălbati!e % . 6E 2 0: :ă)ti de animale % de!upa+e !u animale% 32T1: .omi"ia metodi!ă..5!c de mas&$ **..TE:3:**3nimalele "ălbati!e 'n timpul ierniiQ/73 3.>ob"ervare? :/E2.Aţi pla! animaleleF.6ramati$are: **.ă"uţa din oalăAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ C!nstr c#ii$ **3dăpo"turi pentru animale.5o! !u !ânt :329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **Spune !e-ai vi"atF. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.01..9//: . Acti%itatea met!dic& Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă..alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. **M=i!itori de"pre animale "ălbati!eALA$ 5!c de r!l $ ** 6e-a vânătorii T Art& $ **:ă)ti de animale "ălbati!e T A'E $ 'EC66 :odelam ur"uleti'7/( act* practica) 667r"uleti @@ SE:81T723 .alendarul naturii.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.utia !u "urpri$e.on"truim (rupe !u 4 animale "ălbati!e5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.Art&$ ** 3nimale "ălbati!eA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **3nimalele "ălbati!e din ţara noa"tră.01 a!tivităţi .!ânte! -predare ** /epura)ul 9up. E&er!iţii de 'nviorare./.01 pentru a!tivităţi.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă.de tilia . 8e pre(ătim 2C.1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u animale "ălbati!e% .01-29. 8/S/P .d-pla4er . 8e pre(ătim 2G.uburi !u litere% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.umatra vulpe.u !ine te-ai 'ntâlnitF.:tin#&$ **.d-uri%.alendarul naturii.01 pentru a!tivităţi 5o! de mi)!are: **/epura)ii +u!ău)iALA$ 8i-li!tec&$ **An pădure. 8e pre(ătim 28.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineata : **.Stdiu individual.**..uburi de pla"ti!%.umatra vulpe.ând !um )i de !e "e-ntâmplăF S7.2010 TE:3:. Săptămâna:1G Perioada:2C.aută mama )i puiulA'E$ 'LC$66 .e #a! animalele "ălbati!e 'n timpul ierniiFA'E$ '/(acti%itate matematic&) **. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru 2E. 8ST27.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% 3lbum !uanimale "ălbati!e%.a$imir-memori$are 'EC (ed ca#ie m "ical&) 66.T//891: En!i!lopedie !u animale "ălbati!e % 5 .01 pentru a!tivităţi 5o! de mi)!are: ** Hulpea )i (â)teleALA$ 8i-li!tec&$ **.itim ima(ini de"pre animale.0/ TE./ 3P1 Suport de lemn !u ni"ip%3pă%<orme de pla"ti! !u animale "ălbati!e ..

02.uburi de pla"ti!%./.H/8E2/ 29.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Suport de lemn !u ni"ip%3pă%<orme de pla"ti! pla"tilină% #i)e !u animale dome"ti!e% !u animale dome"ti!e. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.alendarul naturii.uburi !u litere% dome"ti!e% . **..aiete de lu!ru* #i)e ade!vate Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn. .on"olidarea "ăriturii 'n 'nălţime !u elan )i de"prindere de pe un pi!ior !u atin(erea unui obie!t "u"pendat.1: 5 .ând O !um )i de !e "e 'ntâmplăF Subtema: **3nimalele dome"ti!e )i puii lorbie!tive de re#erinţă: • 18 "ă (ă"ea"!ă ideea unui te&t* urmărind indi!iile o#erite de ima(ini% E"ă mani#e"te intere" pentru !itit% 8 "ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor % • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % 40 "ă numere de la 1la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare< 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute< 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e • EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% . 5o! : ** :in(ea la poartă// .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. Acti%itatea met!dica Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă. 5o!: **Spar(e balonul- Săptămâna 18 Perioada:08.0/ TE. E&er!iţii de 'nviorare. 6E 2 0: .are animale 'ţi pla!F.omi"ia metodi!ă.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .02-12..Stdiu individual.d-uri%.01 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.dpla4er .T//891: 32T1: 8/S/P ./ 3P1 En!i!lopedie !u animale dome"ti!e% . 8ST27.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u animale :ă)ti de animale % de!upa+e !u animale% . temei% 3lbum !uanimale dome"ti!e%.3udiţie: **.ânte!e de"pre animale "ălbati!eALA 'EC 5!c de mas& $ Pu$$le **3nimale "ălbati!e T < C!nstr ctii$66 0a QooA'E :'P+ / / **3run!area )i prinderea min(ii de la piept !u ambele mâini.2010 Tema: .

ei trei pur!elu)i T Art& $ **3nimalul pre#erat T A'E $ 'EC$ (ed*plastica)66 Pi"i!i "i !atei'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **.+o! de rol H/8E2/ 12.ând O!um )i de !e "e 'ntâplăF Subtema: **Pă"ările dome"ti!e )i puii lorbie!tive de re#erinţă: . E&er!iţii de 'nviorare.ur"a pi"i!ilor: ** .02 pre(ătim pentru a!tivităţi 5o!uri de mi)!are: **Mrivei )i iepura)iiALA$ 8i-li!teca$ ** .E&er!iţii de 'nviorare. /E+N21URA Săptămâna: 19 Perioada: 1C.alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.!ânte!.02.ine a "pu" **miau @@F--pov.tampilăm )i !olorăm animale dome"ti!e T < :odelăm animale dome"ti!e T 5!c de r!l :**:otanul An!ălţat T A'E $ 'P+ I Predarea târârii pe abdomen !u "pri+in pe antebraţe )i 'mpin(ere 'n vâr#ul pi!ioarelor.alendarul naturii.2010 TE:3: . **.E&er!iţii de 'nviorare. 8e 08.alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru 11.02-19.aută-ţi pere!=eaAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ **. **An(ri+e)ti animaleleF.um "e depla"ea$a animalele F.itim ima(ini D0a #erma buni!ilor.ând O !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7.>+o! mu$i!al? :329/ 09.5!c de mas&$ **Mrupea$ă animalele dome"ti!eA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **3nimale dome"ti!e.02 a!tivităţi.02 pentru a!tivităţi % Pove"tiri !u animaleALA: 5!c de masa$ pu$$le **3nimale dome"ti!e9 5!c de r!l$ **/edul !u trei !apreA'E$ '/(acti%itate matematic&) **.e "unt animalele dome"ti!eF.e trebuie "ă #a! după !e mă +o! !u animaleFALA$ 8i-li!tec& $ **.02 A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.5o! : **:el!ii prin ploaie9 // 2epetarea arun!ării )i prinderii min(ii la piept !u ambele mâini.ă"uţe pentru animaleA'E$ 'LC 66 .2010 Tema: .TE:3: **3nimalele dome"ti!e )i puii lor0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.C!nstr c#ii$ 66.are animale 'ţi pla!F. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi . **.02 A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **Aţi pla! animalele F. 8e pre(ătim 10.. **M=i!itori de"pre animale dome"ti!eALA $ Art& $ **.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă**..predare **.Săptămâna: 18 Perioada: 08-12.>ob"ervare? :/E2.02. edu!atoarei 'EC (ed ca#ie m "ical&) 663$i Mrivei e manio" .ate "i tu B. E&er!iţii de 'nviorare.um putem #orma o (rupă !u 4 pi"i!iF5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă..e animale ai a!a"ăF.u pi"i!a la do!tor @@.

Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.02-19.02..T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **Spune !e pa"ări dome"ti!e !uno)tiF.1: 5 .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% dome"ti!e % Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.C!nstr c#ii: **3dăpo"turi pentru pă"ări dome"ti!e- SE:81T723 .omi"ia metodi!ă.alendarul naturii.d-uri%./ 3P1 En!i!lopedie !u pă"ări dome"ti!e % ./.2010 TE:3: . E&er!iţii de 1C.uburi !u litere% .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !upă"ări dome"ti!e % :ă)ti de pă"ări% de!upa+e !upă"ări .itim ima(ini de"pre pă"ări dome"ti!e.d-pla4er . • Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi **M=i!itori de"pre pă"ări dome"ti!eALA$ 8i-li!tec&$ **.02 'nviorare.ând O!um )i de !e "e 'ntâplăF S7. 6E 2 0: .0/ TE. Săptămâna: 19 Perioada: 1C. 8ST27.1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare< • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1"ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea uno teme pla"ti!e% G0 "ă di#erenţie$e auditiv durata determinată a "unetelor din mediul apropiat )i a "unetelor mu$i!ale% G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% • < GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te< .T//891: 32T1: 8/S/P . 3lbum !u pă"ări dome"ti!e%.uburi de pla"ti!%.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Suport de lemn !u ni"ip%3pă%<orme de pla"ti! pla"tilină% #i)e !u pă"ări dome"ti!e% !u pă"ări dome"ti!e ..Stdiu individual.TE:3: **Pă"ările dome"ti!e )i puii lorQ/73 3.

02 A'P: Antâlnirea de dimineaţă.02 'nviorare..+o! de mi"!are ALA$ 5!c de mas& $ **.alendarul naturii. . ** Te +o!i !u pă"ărelele 'n o(radă la buni!iF.8i-li!tec&$ **3tla"ul !u pă"ăriA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **<erma de pă"ări.02 a!tivităţi.02 pentru a!tivităţi % **Mainu"a !ea motata. edu!atoarei ALA$ Art&$ ** 6e"ene după )abloane )i !olorarea lor.**3i pă"ări a!a"ăF.repove"tire ALA $ Art& $ ** :odelăm pui)ori T 5!c de r!l $ **Pun(uţa !u doi bani T A'E $'P+ / Predarea arun!ării min(ii !u o mână de la umăr la ţintă #i&ă.E&er!iţii de 'nviorare.Dpov. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi % 6ramati$are** Pun(uţa !u doi baniAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 5!c de r!l: 6e-a #ermierul.>ob"ervare? :/E2. E&er!iţii de 18.obo!ei de rata'7/( ed ca#ie pentr s!cietate)66.02-2E.**Măinu)a !ea moţată.aută umbra pă"ărilor T :tiin#& **8umărăm pă"ărele T A'E $'EC$ 66 .. 2epetarea târârii pe abdomen !u "pri+in pe antebraţe )i 'mpin(ere pe vâr#ul pi!ioarelor .**Tu dai "eminţe pă"ărelelorF. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **Pa"arile in !urteB.ând* !um )i de !e 'n(ri+im pă"ări dome"ti!e F T H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.rean(a > pov.alendarul naturii. Săptămâna:20 Perioada:22..u !e )i !um e&primăm !eea !e "imţimF Subtema: **Taraba !u mărţi)oarebie!tive de re#erinţă: • 1 "ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1C "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >e&. 8e pre(ătim 1G.?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2J "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de .72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** .de /.02. 5o!: **. 8e pre(ătim pentru 19. E&er!iţii de 'nviorare.2010 Tema: .alendarul naturii.: #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* !u "entimente* (ânduri* idei proprii* lumea teatrului* a #ilmului et!.um e"te la buni!iF.edu!atoarei? 'EC (ed ca#ie m "ical&? D predare **2ăţu)tele->+o! mu$i!al?%** :er(i !um !antB->repede-lent? :329/ 1E. //.A'E* 'LC ** Pun(uta !u doi bani .arpele ')i târă)te !oada-.:tiin#&$ ** 6e !e nu "e udă penele (â)tei )i raţeiA'E$ '/(acti%itate matematic&) **8umără pă"ările din (rupă )i "pune !âte "untF->C? 5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.

e mărţi)oare iţi pla!F.>le!tura edu!atoarei? 'EC (ed ca#ie m "ical&) **M=io!elul. 8ST27. 6E 2 0: .!ânte!% **Hoi "unteţi e!oul.d-pla4er de pla"ti! "au lemn.i#re * mărţi)oare % 32T1: .:tiin#&$ ** 8umărăm mărţi)oare- /E+N21URA .5o!uri de mi)!are 8e 2J.e mărţi)oare ai vrea "ă #a!i F .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.+o! mu$i!al :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă% • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia%< EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină* plan)etă% aţă% 5 .uburi !u litere% mărţi)oarelor% . E&er!iţii de 'nviorare. 8e 22. Săptămâna:20 Perioada: 22..T//891: .d-uri%. 6E :3S1: :ărţi)oare% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.1: 5 .Stdiu individual.02 pre(ătim pentru a!tivităţi **M=i!i* (=i!itoarea meaALA: 8i-li!teca$ **6e"pre tradiţia mărţi)oarelor la români.u !e )i !um e&primăm !eea !e "imţimF S7.2010 TE:3: ..uburi de pla"ti!%.Art&$ **:ărţi)oareA'E$ 'LC660e(enda marti"orului.02.omi"ia metodi!ă.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate :a)ini * utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură temei%.alendarul naturii.01-2E. .entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .0/ TE./.alendarul naturii.9//: 2evi"te* !ărţi !u in#ormaţii de"pre tradiţia :ărţi)oare % .02 pre(ătim pentru a!tivităţi % ** Pre(ătim o "erbareAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art&$ **<eli!itări de 1 :artie..TE:3: **Taraba !u mărţi)oare0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.

alendarul naturii..0J.on"truim (rupe !u C mărţi)oare5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.. **Sunt !reativ. E&er!iţii de 'nviorare. E&er!iţii de 'nviorare. ? // 2epetarea arun!ării min(ii !u o mână de la umăr la ţintă #i&ă V 5o! **Hânătorii i"!u"iţi T Săptămâna:21 Perioada: 01.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă**. 8e 2E.?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% • 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii .02 pre(ătim pentru a!tivităţi% ** 6an"ul (=io!eilorALA $ Art& $ **:ărţi)oare T m!dela. 8e 24.u !e )i !um e&primăm !eea !e "imţimF Subtema: **:ulţume"!* iubită mamăBbie!tive de re#erinţă: • 4 "ă re!epte$e un te&t !are i "e !ite)te ori i "e pove"te)te* 'nţele(ând 'n mod intuitiv !ara!teri"ti!ile e&pre"ive )i e"teti!e ale a!e"tuia% 1E "ă #ie !apabil "ă !ree$e el 'n"u)i >!u a+utor? "tru!turi verbale* rime* (=i!itori* pove"tiri* mi!i dramati$ări* utili$ând intuitiv elementele e&pre"ive% 1G "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% E "ă mani#e"te intere" pentru !itit% G "ă re!unoa"!ă !uvinte "imple )i litere 'n !onte&te #amiliare% • 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă% 2J "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >e&.2010 Tema: .ui dăruie)ti mărţi)oareF..alendarul naturii. 5!c de mas& $ **Mrupăm mărţi)oare T A'E $'P+ / 6an" !u temă : ** M=io!ei )i viorele R Predarea #i(.02 pre(ătim pentru a!tivităţi% ** .alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim pentru 2C.0J-0C. /*//*///.ânte!e dedi!ate mamelorALA:/tiinta$ **/n!eput de primavara K9 5!c de r!l $ **6ăruim )i primim mărţi)oareA'E$ '/(acti%itate matematic&) 66.A'E$ '/(C n!aşterea medi l i): ** M=io!elul--ob"ervare :/E2. **/nimioara de pre)!olar.02 a!tivităţi% **Poe$ii dedi!ate mamelorALA$ 8i-li!tec& $ **S!riem #eli!itări de 1 :artie T 5!c de mas& $**<ormea$a pere!=i Y@ A'E $ 'EC$(act*plastica) < '7/( act* practica) $66:arti"oare @@ H/8E2/ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.: #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* !u "entimente* (ânduri* idei proprii% lumea teatrului* a #ilmului et!.

5!c de r!l$ ** 6e-a tata )i de-a mamaA'E$ 'LC ** /nima mamei>0e!tura edu!atoarei? 'EC (ed ca#ie m "ical&) 66E $iua ta * mami!oB. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi % **6an"ul: M=io!ei "i viorele .alendarul naturii.ă"uţa păpu)ii.TE:3: **:ulţume"!* iubită mamăBQ/73 3.u !e )i !um e&primăm !eea !e "imţimF S7.d-uri%. Săptămâna:21 Perioada: 01-0C. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **Poe$ii dedi!ate mamelorALA$ 8i-li!tec&: ** Horbe"te de"pre mama ta B.omi"ia metodi!ă.d-pla4er .uburi !u litere%:a)ini * mamelor 'n #amilie% ./. ** <lori pentru mama...entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .ărţi de do!umentare de"pre . 6E 2 0: .alendarul naturii.T/H/T19/ 6E A8H1932E 078/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **Anvăţ "ă "pun 87 #ără "ă 'i deran+e$ pe !ei din +ur.2010 TE:3: : .0J.i#re% +etoane% . 8ST27.aiete de lu!ru* #i)e 7tilată !ore"pun$ător pentru a!tivităţi !are "e utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! ade!vate temei% pot de"#ă)ura 'n #amilie%Păpu)i "au lemn.1: 5 .!ânte! **M=i!e)te !ine a !ântat.0J A'P: Antâlnirea de dimineaţă**.T//891: 32T1: 5 .um "pun mulţume"!F.Stdiu individual./H*H* H/ ? AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art&$ m!dela.+o! mu$i!al :329/ 02.uburi de pla"ti!%. 6E :3S1: .9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre a!tivitatea **.8i-li!tec&$ **S!riem #eli!itări pentru mamaA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) 66:un!a mamei in #amilie .le!tura dupa ima(ini SE:81T723 . 01.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* 5etoane !u obie!te utili$ate 'n !a"ă% $iua #emeii% pla"tilină% #eli!itari pentru mame% C8 Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.0J E&er!iţii de 'nviorare.>#i(.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.0/ TE. 3lbum !u po$e din #amilie%."ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% ..

um mă 'mpa! !u prietenul meuF.ânte!e dedi!ate mamelorALA$ :tiin#&$ 66Pro#e"ia mamei.**7nele "e!rete nu trebuie pă"trate ni!iodată.de : Emine"!u ALA $ 5!c de r!l $ **6e-a "erbareaT 8i-li!tec& $ **E $iua ta mămi!a mea iubită T A'E $'P+ 6an" !u temă **M=io!ei )i viorele @@ Săptămâna: 22 Perioada:08.alendarul naturii.**<ie!are pui are mama luiALA$ C!nstr c#ii $ 66 . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.0J-12.a"a noa"tră T Art& ** Surpri$e pentru mama A'E $ 'EC 66<eli!itari pentru mama mea'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) 666repturile mamei "i !opilului in 2omania @@>intalnire !u un pro#.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**.0J 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.0J ..'n !ine pot avea 'n!redereF0C.um !er iertareF.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF Subtema: **Hine * vine primăvarabie!tive de re#erinţă: • J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al%% 8 "ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% • < 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e%< GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te < • < GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are ..entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .**2u(ă!iune pentru părinţi.um putem #orma o (rupă !u C (=io!ei pentru mamaF'7/(Acti%itate practic&) **<eli!itări pentru mama5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.0J. de !ultura !ivi!a ? H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii.0J pentru a!tivităţi% **. 8e pre(ătim 0J. E&er!iţii de 'nviorare.2010 Tema: . E&er!iţii de 'nviorare. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.:/E2. 04.Art&$ **<eli!itări entru mamaA'E$ '/(acti%itate matematic&) **.**..

**:ima./ 3P1 Suport de lemn !u ni"ip% 3pă%<orme de pla"ti!.alendarul naturii.0/ TE.ărţi !u in#ormaţii de"pre (rădinărit% 5 .alendarul naturii.alendarul naturii.0J 'nviorare.Stdiu individual.e ţie nu-ţi pla!e altuia nu #a!e B.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.e )tim de"pre primăvară F T 5!c de mas& : ** 3)a$ă elementele "pe!i#i!e primăverii T A'E $'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) $le!tia de e!olo(ie :** Sa o!rotim natura B T /E+N21URA .1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre primăvară% .d-uri% ..omuni! 'n o(lindă. 8ST27.anta !a mineB.omi"ia metodi!ă. E&er!iţii de 08.Art&: **An!eput de primăvarăA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **3"pe!te !ara!teri"ti!e anotimpului primăvara.Straut Dle!tura edu!atoarei 'EC (ed ca#ie m "ical&) **Primăvara.0J-12.0J pentru a!tivităţi.alendarul naturii..T//891: . 10.de /.2010 TE:3: .TE:3: **Hine * vine primăvara0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă ** . 8e pre(ătim pentru 11.0J.um e"te vremea a"tă$i )i !um te"imţiF .!ânte! predare% **. 5o!uri de mi)!are./.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă**. 8e pre(ătim 09.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei%.0J 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o! de mi)!are: **<lori le(ănate de vântALA$ 5!c de r!l$ 666e-a (rădinarii9 8i-li!teca$ elemente de limba+ "!ri"-**Pi!aturi de ploaieA'E*$'/(acti%itate matematic&) **8umără )i "o!ote)te !âţi (=io!ei "untF->1-C? 5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7. E&er!iţii de 'nviorare.uburi de pla"ti!% .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină* #i)e !u a"pe!te de primăvară% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.>ob"ervare?%'EC:** <lori de primavara:/E2.i#re* +etoane% .+o! mu$i!al :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o! de mi)!are: **An pădureALA$ 8i-li!tec&$ **.0J a!tivităţi% 5o! : ** An pădureALA$ :tiin#& $ **. 6E 2 0: bie!te de (rădinărit% . Săptămâna :22 Perioada: 08.d-pla4er% .itim ima(ini de"pre primăvară9 5!c de mas&$ **3le(e ima(ini de primăvarăA'E$ 'LC: **Ploaie pentru ploaia !ea mi!a.. 8/S/P . 5o! de mi)!are: **6an"ul #lorilorAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ C!nstr c#ii$ ** Mrădina primăvara..9//: . 32T1: . E&er!iţii de 'nviorare.

alendarul naturii.%.2010 TE:3: .1: 5 .d-uri%.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .TE:3: **0e(ume de primăvarăbie!tive de re#erinţă: • C "ă 'nţelea(ă !ă tipăritura >"!ri"ul? are 'nţele" >"emni#i!aţie?% 18 "ă (ă"ea"!ă ideea unui te&t* urmărind indi!iile o#erite de ima(ini% E"ă mani#e"te intere" pentru !itit% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e%< GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te < • < GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% .d-pla4er . .rearea unui lo! "pe!ial amena+at pentru .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate (reble* "ape* "eminţe adu"e de a!a"ă % unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au temei% lemn.ren(uta inmu(urita A'E $'P+ I Predarea "ăriturii 'n 'nălţime !u elan pe"te ob"ta!ol* !u de"prindere de pe un pi!ior > 'nălţimea ob"ta!olului J0 !m? 5o! : **Sări pe"te "#oară T II **2epetarea dan"ului !u temă ** M=io!eii )i viorelele- Săptămâna :2J Perioada: 1C.0J. 6E 2 0: .0/ TE. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **Plantăm #loriALA $ 5!c de r!l$ 66Suntem (radinari .omi"ia metodi!ă.= Art& $ **.0J-19. 8ST27.T//891: 32T1: 5 . 6E :3S1: ...Stdiu individual. E&er!iţii de 'nviorare.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7..reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Seminţe pe !are "ă le (rupe$e pe di#erite a!tivităţi de (rădinărit* unde "ă plante$e pla"tilină% "pe!ii% di#erite "eminţe* pe !are apoi "ă le 'n(ri+ea"!ă% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă./.H/8E2/ 12.uburi de pla"ti!%. Sunt ve"el Otri"t pentru !ă.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre a!tivităţile de 7nelte de +u!ărie "pe!i#i!e (rădinăritului: ..uburi !u litere%* utila+e* (rădinărit %. .0J A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.

**Nei* am )i eu o opinieB. < C!nstr ctii $ **. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **<u(a la pomALA$ 8i-li!tec&$ **.itim ima(ini de"pre le(ume.!ânte!-predare **M=i!e)te !ine a !ântat.. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7. 8e 1G. ?-ba"m ru"e"! 'EC (ed ca#ie m "ical&) **. 5o!: **Mimna)tii la !on!ur".+o! mu$i!al :329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă .a"a "i (radina @@ 'P+ I Predarea unor elemente de (imna"ti!ă a!robati!ă: !umpăna pe un (enun!=i )i "emi"#oara . 8e 19.**6a!ă tu e)ti bine "unt )i eu bine.0J pre(ătim pentru a!tivităţi% **M=i!e"te !e ai pipaitB.2010 TE:3: .T/H/T19/ 6E A8H1932E SE:81T723 A'P$ Antâlnirea de dimineaţă**Tri"teţea* ve"elia 'n !ulori )i #orme.0J-19.D +o! dida!ti! 5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.TE:3: **0e(ume de primăvarăQ/73 078/ 1C. E&er!iţii de 'nviorare.0J 3.opa!elul.0J.alendarul naturii..0J pentru a!tivităţi% **An (rădina de le(ume.72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă...0J. E&er!iţii de 'nviorare.um !re"! le(umeleF9 5!c de mas&$ **Mrupăm le(umeA'E* $'/(C n!aşterea medi l i) **0e(ume de primăvară->ob"ervare? :/E2.um "ă 'mi #a! prieteniF.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7. ed.ine a+ută pomii "ă !rea"!ă FA'E $'EC$ modela+: **2idi!=i'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **6e !e trebuie "a !on"umam le(ume proa"peteF->vi$ita la piata a(roalimentara ? H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă. 5o! : **Anvin(em ob"ta!oleleSăptămâna :24 Perioada: 22. 8e pre(ătim 18. **. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.// 2epetarea "ăriturii 'n 'nălţime !u elan pe"te ob"ta!ol !u de"prindere de pe u pi!ior.0J pre(ătim pentru a!tivităţi% **M=i!i *(=i!itoarea mea BALA$ 5!c de r!l: **6e-a (rădinarii9 Art&$ **0e(ume de primăvarăA'E$ '/(acti%itate matematic&) **8umara "i potrive"te B.C!nstr c#ii: ** Mrădina de le(umeA'E$ 'LC **2idi!=ea uria"a ->pov.audiţie ALA$ 8i-li!tec& $ **Sa !itim de"pre le(umele de primăvară:tiin#& $ **.Săptămâna :2J Perioada: 1C.TE:3: **Primavara in (radina - .alendarul naturii.0J-2E.2010 TE:3: .a al meu * ba al tău.alendarul naturii.+o! "en$orial ALA $ Art& $ ** 0e(ume de primăvară T m!dela.. 5o!uri de mi)!are 8e 1E.0J pre(ătim pentru a!tivităţi % 6ramati$are: **2idi!=ea uria)ăAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ **. ** .

d-uri% . temei% .!ânte!% **Mla"ul #lorilor.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .TE:3: **Primavara in (radina 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **Suntem toleranţi.uburi de pla"ti!%.2010 TE:3: .0J pentru a!tivităţi% +o! de mi)!are:**An#lore"! (rădinileALA: 8i-li!teca$ **.Stdiu individual. E&er!iţii de 'nviorare.omi"ia metodi!ă. 8ST27.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.T//891: 32T1: 8/S/P . primăvară% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.0J.uburi !u litere% primăvară%.1: 5 .0/ TE.bie!tive de re#erinţă: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% • < 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% JJ"ă !unoa"!ă e&i"tenţa !orpurilor !ere)ti* a ve=i!ulelor !o"mi!e % 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e< GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te < • < GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% .>+o! !u te&t )i !ânt? /E+N21URA ./ 3P1 En!i!lopedie !u #lori de primăvară% ierbar% . Săptămâna :24 Perioada: 22..reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Suport de lemn !u ni"ip%3pă%<orme de a!uarele* pla"tilină%#i)ă !u #lori de pla"ti! de #lori de primăvară.. 8e pre(ătim 22.itim ima(ini !u #lori de primăvară.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u #lori de .alendarul naturii.d-pla4er% .0J-2E./.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7. 6E 2 0: .o"tume de #lori de primăvară% .aiete de lu!ru* #i)e ade!vate Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.5!c de mas&$ **Mrpăm #lori de primăvarăA'E$ 'LC **Primavara @@ de Elena 6ra(o" >memori$are? 'EC (ed ca#ie m "ical&) **/n#lore"! (radinile .

um v-aţi "imţi da!ă !ineva v-ar "pune... E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.(=i!itori de"pre #lori % ALA $ 5!c de r!l : **Antre #lori. 8e 24..0J Săptămâna 2C Perioada: 29.>ob"ervare? :/E2. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ** 2epetăm poe$ii de"pre #loriALA$ :tiin#& $ **8umărăm #lori!ele T Art& : **:odelăm #lori!ele T A'E $)'7/ (act*practica)660aleleA'P $ : Antâlnirea de dimineaţă. ALA$ 5!c de mas&$ pu$$le: **0alea 9 Art&$ 66.. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **M=i!i* (=i!itoarea mea.** .(mi!i e&perimente ?% Art&$ **0aleleA'E $'/(C n!aşterea medi l i) **<lori de primăvară.alendarul naturii.:329/ 2J.04.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă..0J-02. ** E o $i #rumoa"ă de primăvară.2010 Tema: .C!nstr c#ii: **Mardul (radiniiA'E $ 'P+ I Predare **6an"ul #lorilorII 2epetarea elementelor de (imna"ti!ă a!robati!ă:rularea )i ro"to(olirea laterală H/8E2/ 2E.5o!uri de mi)!are.alendarul naturii. • 40 "ă numere de la 1 la Cre!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare% J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului%% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% • 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • E8 "ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE"ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare .um e"te Oa #o"t )i va #i ai!i pe pământ F Subtema: **Nri"to" a 'nviat• bie!tive de re#erinţă:% E "ă mani#e"te intere" pentru !itit%% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 14"ă 'nţelea(ă "emni#i!aţia !uvintelor* literelor )i !i#relor* 'nvăţând "ă le tra"e$e.audiţie. **. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **<luturi )i #loriAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&:** Sa !unoa"tem #lorile.um "ă #a! "urpri$e !elor dra(iF...0J pre(ătim pentru a!tivităţi% ** .ren(uţa 'nmu(urităA'E$ '/(acti%itate matematic&) 66La (l!r&rie9( numeratia 1-C?% 'EC (ed*plastica)$** 0alele5 / 2C.ânte!e de primăvară. E&er!iţii de 'nviorare.0J A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **3$i mi "-a 'ntâmplat. E&er!iţii de 'nviorare.F.0J A'P : Antâlnirea de dimineaţă..alendarul naturii.

uburi !u litere% pre)!olari% Per"ona+e 'n miniatură de pla"ti! "au lemn de iepura)i . **<a! #apte bune 'n #ie!are $i.um e"te a #o"t )i va #i pe pământ Subtema: **Nri"to" a 'nviat0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: : Antâlnirea de dimineaţă. **Tu te du!i la bi"eri!ăF.Art&$ 66<eli!itări de Pa)tiA'E$ ('/)**3l !âtâlea ou e ro"u F- /E+N21URA .de Meor(e Topâr!eanu ALA$ 5!c de r!l$ **/epura)ul adu!e daruri.e "tim de"pre in(eriF 6ar de"pre "arbatoarea Pa"teluiF./ 3P1 Suport de lemn !u ni"ip%3pă% <orme de pla"ti! !u iepura)i )i ouă% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.0J pre(ătim pentru a!tivităţi% ** 0a Pa)ti.um ne !omportăm la bi"eri!ăFALA:8i-li!tec&$ **.0/ TE. ."pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% E1 "ă obţină e#e!te pla"ti!e* #orme "pontane )i elaborate prin te=ni!i "pe!i#i!e pi!turii% EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% EC"ă privea"!ă )i "ă re!unoa"!ă !reaţii arti"ti!e !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia >portrete de !opii* +o!uri ale !opiilor* "!ene de #amilie* pei"a+e* a!tivităţi !otidiene ale oamenilor?% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale% .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% <eli!itări de Pa)ti.e )tim de"pre.0J pre(ătim pentru a!tivităţi% **/epura)ii ve"eliAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$8i-li!tec& $ **.alendarul naturii.9//: .ante!e !u !ontinut reli(io". . E&er!iţii de 'nviorare. E&er!iţii de 'nviorare.0J-01.2010 Tema: . 8ST27.1: 5 .0J 'nviorare..o"tume de ouă )i de iepura)i% .alendarul naturii.. 8/S/P .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ** ..entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ..Stdiu individual.. E&er!iţii de 29. 8e J1.>auditie?% **Mla"ul #lorilor-+o! !u te&t )i !ânt :329/ A'P$ : Antâlnirea de dimineaţă.72/ A'P: : Antâlnirea de dimineaţă./.itim ima(ini din **.Art& **Hop"im ouă de Pa)tiActi%itate inte)rat& 'LC >memori$are? ** ul ro"u@@ % 'EC **.** 6umne$eu 'i iube)te )i 'i apără pe !opii.alendarul naturii.uburi de pla"ti!%.iblia pentru !opii% .iblia pentru !opii. 6E 2 0: .Art& : **6e!orăm ouăActi%itate inte)rat& ('/) **Hiaţa )i minunile lui /"u"->le!tura edu!atoarei? :/E2.T//891: +u!ării %!i#re% 32T1: . 8e J0.omi"ia metodi!ă. Săptămâna 2C Perioada: 29.ărţi de reli(ie pentru .04.

04 H/8E2/ 02.T//891: +u!ării % 32T1: .d-pla4er ./.. **/"u" Nri"to" lumina ve)ni!ă a omenirii. E&er!iţii de 'nviorare.04. 8ST27.**Ami iube"! părinţii #raţii )i prietnii.o" !u oua pentru Pa"te.d-uri%.2010 TE:3: .:tiin#& $ **6e !e vop"im ouăle FActi%itate inte)rat& ('EC)$66.04-1E.um "e "ărbătore"! S#intele Sărbători de Pa)ti la voi in #amilie FA'P: : Antâlnirea de dimineaţă.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate paie% Pă"ări 'n miniatură de pla"ti! "au lemn.lândul pă"torALA$ C!nstr c#ii$ **Tema la ale(ere .TE:3: **Pă"ări !ălătoare. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **.ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% <i"e !u pa"ări % 8/S/P .entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .1: 5 .('7/)Ed ca#ie pentr s!cietate$ **.:tiin#& $ 66 uă #ierte *oua !rude T A'E$ 'P+ I Predarea tra!ţiunii )i 'mpin(erii unor obie!te individual )i 'n (rup./E.0/ TE.T/HE 6E 2E<E2/891: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t%% 8 "ă utili$e$e materiale "!ri"e 'n vederea e&e!utării unei "ar!ini date% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e%< GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te < • < GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% . E&er!iţii de 'nviorare./ 3P1 Suport de lemn !u ni"ip% 3pă%<orme de pla"ti! !u pa"ări .alendarul naturii.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre pă"ări :ă)ti pentru +o!ul de rol de pă"ări% "eminţe .04 A'P : : Antâlnirea de dimineaţă. II 2epetare **6an"ul #lorilor- Săptămâna :2E Perioada: 12.uburi !u litere% !ălătoare% . .uburi de pla"ti!% .alendarul naturii. 6E 2 0: . temei% En!i!lopedia pă"ăriloe% . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ** /epurilă la mor!oviALA$ 5!c de mas&$ **3le(e )i (rupea$ă ouă.5 / 01..

Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.Stdiu individual.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.,omi"ia metodi!ă. Săptămâna :2E Perioada: 12.04-1E.04.2010 TE:3: ,ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7.TE:3: **Pă"ări !ălătoare0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă . **:-am !ertat !u prietenul meu- !e pot "ă #a!F- ,alendarul naturii. E&er!iţii 12.04 de 'nviorare. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o! de mi)!are: **Qboară* $boarăBALA$ 8i-li!tec&$ **Pă"ări !ălătoare9 5!c de mas&$ **Mrupăm pă"ărele'LC **S!ri"oare de la rânduni!ă- de Elena 6ra(o) >memori$are? -#ra(ment 'EC (ed ca#ie m "ical&)**Primăvara-repetare D!ânte! ** Nai la +o!-- +o! !u te&t )i !ât :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **Hreau... 'mi permiţiF- ,alendarul naturii. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim 1J.04 pentru a!tivităţi % ** .ar$a )i bro"!uţeleAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 5!c de r!l: **Pă"ările "tau de vorbă- Art&$ **.ar$a )i rânduni!a'/(C n!aşterea medi l i) **Pă"ări !ălătoare- >ob"ervare? :/E2,72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **0a ră"!ru!e de drumuri- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e 14.04 pre(ătim pentru a!tivităţi% **Pui)orii la !uib BALA: :tiin#&$ ** ,um "e =răne"! pă"ările !ălătoare- C!nstr c#ii$ ** ,uiburi pentru pă"ărele'/(acti%itate matematic&? **3 !âta pa"ăre a $buratF->1-C? 5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă. **Anvăţ "ă lu!re$ 'n e!=ipă- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e 1C.04 pre(ătim pentru a!tivităţi% ** ,iripel !el la!om - de 0. Hlade"!u Dle!t. ed. ALA$ Art& $ **:odelăm pă"ări !ălătoare- :tiin#&$ **8umărăm pă"ări !ălătoareA'E$'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) ** !rotiţi pă"ărelele B-%'EC$modela+:**Pui"orii in !uib @@ H/8E2/ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă. **Sin(ur "au 'n (rup- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim 1E.04 pentru a!tivităţi% ** M=i!itori de"pre pă"ări !ălătoareALA $8i-li!teca $66 ua de (aina --limba+ "!ri" % 5!c de mas&$ ** 0oto !u pă"ări- < **5o!ul umbrelor'P+ I Predarea mer"ului 'n e!=ilibru pe plan 'n!linat > la 'nălţimea de J0 de !m ? 5o! : **0a deal* la vale T II 2epetarea elementelor de (imna"ti!ă a!robati!ă : !umpăna pe un (enun!=i )i "emi"#oara . Săptămâna :2G Perioada: 19.04-2J.04.2010 TE:3: ,ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7.TE:3: **Se tre$e"! in"e!telebie!tive de re#erinţă:

/E+N21URA

J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% • < 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< CG "ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% E2 "ă e&er"e$e deprinderile te=ni!e "pe!i#i!e modela+ului 'n redarea unor teme pla"ti!e%< GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% ,entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: ./.0/ TE,1: 5 , 6E 2 0: , 8ST27,9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre in"e!te% :ă)ti )i !o"tumaţii de #urni!ă* (reiere* ,uburi de pla"ti!%,uburi !u litere% ,aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% buburu$ă% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn. En!i!lopedie !u in"e!te% ,d-uri% ,d-pla4er ;T//891: 32T1: 8/S/P ;/ 3P1 ,i#re* +etoane !u in"e!te% ,reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Suport de lemn !u ni"ip% pla"tilină* #i)ă !u di#erite in"e!te% 3pă%<orme de pla"ti! de in"e!te.

Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.Stdiu individual.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.,omi"ia metodi!ă.

Săptămâna :2G Perioada: 19.04-2J.04.2010 TE:3: ,ând !um )i de !e "e 'ntâmplăF S7.TE:3: **Se tre$e"! in"e!teleQ/73 3,T/H/T19/ 6E A8H1932E SE:81T723

078/ 19.04

A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** <ără violenţă- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **<luturii vin la #lori- 5o! de mi)!are % ALA$ 8i-li!teca$ Citim ima)ini **An lumea in"e!telor- 5!c de mas&$ **Pu$$le'LC **Mândă!elul- Elena <ara(o >memori$are?-#ra(ment 'EC (ed ca#ie m "ical&) **3lbinuţa mea- >!ânte!? **,ine #a!e a)a F- D+o! mu$i!al :329/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă. **<oto(ra#ul- ,alendarul naturii. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru 20.04 a!tivităţi % **,ând am #o"t noi la pădure- +o! mu$i!al AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art& $ **<luturi 'n $bor9 C!nstr c#ii $ **<luturi )i #lori'/(C n!aşterea medi l i) **6in lumea in"e!telor-> 0e!tură după ima(ini? :/E2,72/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă. **;i ele au #amilii- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e pre(ătim 21.04 pentru a!tivităţi% **,um putem mer(eFALA$ Art&$ **3lbinuţe =arni!e9 5!c de r!l : **6e-a #lutura)ii'/(acti%itate matematic&) ** 8umărăm buburu$ele5 / A'P $ Antâlnirea de dimineaţă.**7nele in"e!te ne pot #a!e rău- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e 22.04 pre(ătim pentru a!tivităţi% ,um ne prote+ăm de in"e!teFALA$ :tiin#& $ ** 6in tainele in"e!telor- 5!c de mas&: **Mrupăm in"e!teA'E$ '7/( act*practica)6 'EC (ed* plastica)$**<luturi multi!olori- ; H/8E2/ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă. **E)ti o albină..!e ai #a!e F- ,alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare. 8e 2J.04 pre(ătim pentru a!tivităţi% **<oloa"ele )i pa(ubele provo!ate de in"e!teALA* :tiin#& $ **8umărăm buburu$e T Art& $ **:odelăm in"e!te T 'P+ :Tra"eu apli!ativ ** ,ampionii-%Predare: Tra!tiunea "i impin(erea unor obie!te > individual "i in (rup ? Săptămâna 28 Perioada: 2E.04-J0.04.2010 Tema: ,e )i !um vreau "ă #iuF Subtema: **:e"eria e"te brăţară de aurbie!tive de re#erinţă: • 1E "ă #ie !apabil "ă !ree$e el 'n"u)i >!u a+utor? "tru!turi verbale* rime* (=i!itori* pove"tiri* mi!i dramati$ări* utili$ând intuitiv elementele e&pre"ive% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 14 "ă 'nţelea(ă "emni#i!aţia !uvintelor* literelor )i !i#relor* 'nvăţând "ă le tra"e$e* 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% • 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >e&.: #iinţa umană !a parte inte(rantă a 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate mediului* !u "entimente* (ânduri* idei proprii% lumea teatrului* a #ilmului et!.?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 29 "ă e#e!tue$e operaţii !u (rupele de obie!te !on"tituite 'n #un!ţie de di#erite !riterii date ori (ă"ite de el 'n"u)i: triere* (rupareOre(rupare* !omparare* !la"i#i!are* ordonare* apre!iere a !antităţii prin punere 'n !ore"pondenţă% 2J "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare%

.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .d-uri%. E&er!iţii de 'nviorare. 6E 2 0: .e )i !um vreau "ă #iuF Subtema: **:e"eria e"te brăţară de aur0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.Art&$ **:e"eria 'ndră(ităA'E$ 'LC **.aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% unelte "i obie!te "pe!i#i!e di#eritelor :a)ini * utila+e* unelte% Per"ona+e miniatură .alendarul naturii. 8e 2E.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* 5etoane !u di#erite me"erii )i uneltele a!uarele* pla"tilină% <i)ă !u di#eriţi "pe!i#i!e a!e"tora% me"eria)i% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.!ânte! **:i!a (o"podină. 8ST27.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u di#erite me"erii% .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. • Săptămâna 28 Perioada: 2E. 2odorre >memori$are? -#ra(ment 'EC (ed ca#ie m "ical&) .04 pre(ătim pentru a!tivităţi* 5o!uri "portive : **6e-a =andbalii"tiiALA$ 8i-li!teca$ ** .omi"ia metodi!ă.%** M=i!e"te !um am !antatF- /E+N21URA .e me"erie areF.T//891: 32T1: 5 .0/ TE.04-J0.Stdiu individual.d-pla4er% me"erii% de pla"ti! "au lemn% ..uburi !u litere% .o"tumaţii "pe!i#i!e di#eritelor me"erii% .e miro" au me"eriile./.de .2010 Tema: . 6E :3S1: +u!ării% obie!te ne!e"are di#eritelor me"erii% .1: 5 .04.4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% • EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale C8 C9 naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia< EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!% E4 "ă interprete$e liber* !reativ lu!rări pla"ti!e e&primând "entimente e"teti!e% EC "ă privea"!ă )i "ă re!unoa"!ă !reaţii arti"ti!e !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia >portrete de !opii* +o!uri ale !opiilor* "!ene de #amilie* pei"a+e* a!tivităţi !otidiene ale oamenilor?% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te%< .uburi de pla"ti!% .e me"erie au părinţii tăiF.

<5!c de r!l $ **6e-a ma(a$inerii-..alendarul naturii.e a) dori "ă devin !ând voi #i mareF..+o! dida!ti! 5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.dupa ima(.@@ le!t. E&er!iţii de 'nviorare.'EC$66Suntem pi!tori I@@ **Suntem "!ulptori@@ H/8E2/ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă. 5o! : **Qu(ravul =arni! T II 2epetarea tra!ţiunii )i 'mpin(erii unor obie!te individual )i 'n (rup.2010 Tema: .le!t...ine "untO "untemF Subtema: **Sunt !opil 'n Europabie!tive de re#erinţă: • 1G"ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie%*% 1"ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mită me"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% • 40"ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor* !la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% CJ "ă "e !omporte ade!vat 'n di#erite !onte&te "o!iale% . **0a ră"!ru!e de drumuri.ma(a$ia de unelte 'P+ I Predarea !ăţărării pe "!ară #i&ă.04 pre(ătim pentru a!tivităţi **Pove"tea painii.0C.roitorii.* **6e"i(neri ve"timentari.0C.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **3$i mi "-a 'ntâmplat. **. 8e J0.alendarul naturii..5!c de r!l$ ** 6e-a. :/E2. do!torul*de-a a"i"tentele A'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **Sa !unoa"tem me"erii.edu!atoarea'/(acti%itate matematic&) **0a ma(a$in.alendarul naturii. E&er!iţii de 29.. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim pentru a!tivităţi % **Hi$ită la atelierul de pâine din "!oala @@ AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tin#&: **:e"erii "i me"eria"i ..04 pre(ătim pentru a!tivităţi% ** . 5o!: **Tre!e-mă pe"te linieSăptămâna 29 Perioada: 0J. ed.alendarul naturii. ALA: :tiin#&$ **8umără uneltele me"eria)ului. E&er!iţii de 'nviorare. 8e 28....5!c de r!l$ **6e-a .04 A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.are e"te !ea mai #rumoa"ă me"erieF.. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o! de mima** M=i!e"te me"eria BALA$ 5!c de mas& $ **3le(e uneltele me"eria)ului % C!nstr ctii$ ** Pe "antier@@ A'E '7/(Acti%itate practic&) 66.04 'nviorare.:329/ 2G.-0G...ondo!el ')i ale(e o me"erieALA 5!c de mas& $ p ""le **:e"erii.

>ob"ervare? :/E2. 6E 2 0: .T//891: 32T1: 5 .omi"ia metodi!ă.d-pla4er% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: . • Săptămâna 29 Perioada: 0J. .alendarul naturii. **.e e"te EuropaF. E&er!iţii de 'nviorare.ălătorie prin Europa@@ ALA$ 5!c de mas&$ 66 3le(e ima(ini din Europa.itim ima(ini din ţările din Europa.. 8e pre(ătim 0J.E8"ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE "ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele%< CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are .:tiin#&$ **8umărăm "te(uleţe- /E+N21URA .0C-0G.72/ A'P: : Antâlnirea de dimineaţă.5!c de c!nstr c#ii$ ** ra) european Acti%itate inte)rat& 'LC **.uburi !u litere% de lu!ru* #i)e ade!vate temei% .0/ TE.1: 5 .e "unt !ontinentele )i o!eaneleF. 04. **.ine "untO "untemF Subtema: **Sunt !opil 'n Europa0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: : Antâlnirea de dimineaţă.0C 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **6an" !u "te(uleţeAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#& $ **..2010 Tema: .aiete .Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei. E&er!iţii de 'nviorare.e )tii )i !e-ai vrea "ă )tii de"pre Europa F T Art&$ ** 7n ora) din EuropaA'E$ ('/) **.+o! mu$i!al :329/ A'P$ : Antâlnirea de dimineaţă.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini din Europa% .o"tum "pe!i#i!e di#eritelor ţări din 7niunea .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Pu$$le !u =arta europei% pla"tilină% "tea(uri ale ţăriloe din 7niunea Europeană% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.opiii Europei.**Spune-mi ţări din Europa.0C. E&er!iţii de 'nviorare.alendarul naturii.0C pentru a!tivităţi%-6in ba"mele altor popoareALA: 8i-li!tec&$ 66.>!onvorbire) 'EC** dă bu!uriei.Stdiu individual.>audiţie? **Nora prieteniei.uburi de pla"ti!%.d-uri% Europeană% :a)ini * utila+e* unelte% . 8ST27. 6E :3S1: +u!ării %Narta europei % .alendarul naturii.e )tim de"pre Europa F.0C pre(ătim pentru a!tivităţi% **. 8e 0C../..

% 5 / 0E.um !ir!ulămF--mi+loa!ele de lo!omoţie bie!tive de re#erinţă: • 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% 18 "ă (ă"ea"!ă ideea unui te&t* urmărind indi!iile o#erite de ima(ini% E"ă mani#e"te intere" pentru !itit% 9 "ă utili$e$e e#e!tiv in"trumentele de "!ri"* "tăpânind deprinderile motri!e elementare ne!e"are #olo"irii a!e"tora% 1G "ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% JJ"ă !unoa"!ă e&i"tenţa !orpurilor !ere)ti* a ve=i!ulelor !o"mi!e % 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate % 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% .âte "te(uleţe am a)e$atF.apitalele europeiALA: Art& : **Ste(uleţe europene. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ** 3udiţie: !ânte! ** dă bu!urieiALA$ 8i-li!tec&$ ** .('7/)Ed ca#ie pentr s!cietate **Europa vă$ută de !opiiA'P: : Antâlnirea de dimineaţă.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .**7nde ai dori "ă mer(i 'n e&!ur"ieF. E&er!iţii de 'nviorare.0C H/8E2/ 0G..A'E ('EC )Ed ca#ie plastic& **Stea(ul europei.5!c de r!l:** Sunt !opil 'n EuropaActi%itate inte)rat& ('/? **. E&er!iţii de 'nviorare.ând O !um )i de !e "e 'ntâmplăFSubtema: **. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% ** .alendarul naturii.**3i rude ple!ate 'n alte ţăriF..itim ima(ini de"pre 2omânia.2010 Tema: .5!c de mas&$ 66Mrupăm ima(ini din EuropaA'E$ 'P+ I Predarea dan"ului ** da bu!uriei// 2epetarea !ăţărării pe "!ară #i&ă:5o!: **E"!aladăm turnul Ei##el- Săptămâna J0 Perioada: 10.alendarul naturii.0C-14.0C.0C A'P : : Antâlnirea de dimineaţă.

..aiete de lu!ru* #i)e ade!vate temei% ../. 8e pre(ătim pentru 10. E&er!iţii de 'nviorare.dupa ima(. 5 .alendarul naturii. 6E 2 0: .T//891: 5etoane !u ma)ini % en!i!lopedia de"pe ma)ini )i alte mi+loa!e de lo!omoţie% 5 .uburi de pla"ti!%..9//: .um ne #erim de a!!identeF.u !e tran"portăm mar#a.omi"ia metodi!ă. E&er!iţii de 'nviorare.0C pentru a!tivităţi % 5o! :** 3tenţie la "ema#orAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ Art&$ **:i+loa!e de lo!omoţie. < 5!c de r!l $ 66/n tren'/ (C n!aşterea medi l i)66 /n e&!ur"ie !u.alendarul naturii.um !ir!ulămF--mi+loa!ele de lo!omoţie 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE /E+N21URA 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.uburi !u litere% :a)ini * utila+e* unelte%Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.um ne #erim de a!!idente FALA: 8i-li!tec&$ 6*:i+loa!ele de lo!omoţie9 6C!nstr ctii$ 66Mara+e pentru ma"ini 'LC **. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim 11.alendarul naturii.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă**. Săptămâna J0 Perioada: 10.>ob"ervare? :/E2..0C-14.d-pla4er .2010 Tema: .Art&$** :i+loa!e de lo!omoţie.o"tum de 3(ent de !ir!ulaţie* "top* .u !e !alatorimF@@> le!t.0C.de"en A'E$ '/(acti%itate matematic&) **Trenul !u o di#erenţa@@>pie"e (eometri!e.ând O !um )i de !e "e 'ntâmplăFSubtema: **..Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.+o! !u te&t )i !ânt :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** . 8e 12.0/ TE. 6E :3S1: 5etoane !u di#erite mi+loa!e de lo!omoţie% 32T1: ..m!dela..u !e !ălătorim. 8ST27.Stdiu individual.0C a!tivităţi% **7nde ne +u!ăm F.0C pre(ătim pentru a!tivităţi% **M=i!itori de"pre mi+loa!e de lo!omoţieALA: :tiin#&$ ** .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% #i)ă !u mi+loa!e de lo!omoţie% Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.um !ir!ulă ma)inileF. ? 'EC (ed ca#ie m "ical&) 66Sema#orul-.!er! "i patrat? ..1: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u di#erite mi+loa!e de lo!omoţie% .!ânte! **Trenul.d-uri% .

8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **Pove"tea ari!iului nea"!ultătorALA$ 8i-li!teca $ **S!riem denumirea mi+loa!elor de lo!omoţie.-ul !ir!ulaţieiALA 8i-li!teca $**S!riem denumirea mi+loa!elor de lo!omoţie.ori!eii )i pi"i!a// 2epetare ** Nora !opiilor Europei- Săptămâna J1 Perioada: 1G.0C A'P : Antâlnirea de dimineaţă. aviatorF.o"tum de !o"monaut% .!u litere ma(neti!e :tiin#& $ **.**.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini de"pre planete % .0C H/8E2/ 14.uburi de pla"ti!% .0C.0C-21.o#er "au..pe !onturul tra"at 5!c de r!l$ **6e-a a(entul de !ir!ulaţieA'E $ 'P+ Predarea târârii din !ul!at 'nainte !u depla"area alternativă a braţului )i pi!iorului opu".uburi !u litere% min(i de En!i!lopedia planetelor% . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 5o!uri pe !al!ulator: **3. 6E 2 0: .alendarul naturii.1: 5 .2010 Tema: .um )i pe unde !ir!ulăm F.. 8ST27.aiete de lu!ru* #i)e di#erite mărimi )i !ulori% ade!vate temei% ..0/ TE.-pove"tiri !u pietoni% 'EC(m!dela. E&er!iţii de 'nviorare../.5 / 1J.um e"teO a #o"t )i va #i ai!i pe pământF Subtema: **Pamantul* planeta oamenilorbie!tive de re#erinţă: • 1 "ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 12 "ă di"tin(ă "unetele !e !ompun !uvintele )i "ă le pronunţe !ore!t% 1J "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă vo!abularul a!tiv )i pa"iv pe ba$a e&perienţei* a!tivităţii per"onale )iO"au a relaţiilor !u !eilalţi )i "imultan "ă utili$e$e un limba+ oral !ore!t din pun!t de vedere (ramati!al% • 22 "ă re!unoa"!ă* "ă denumea"!ă* "ă !on"truia"!ă )i "ă utili$e$e #orma (eometri!ă !er!* pătrat*< J2 "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% • 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare< • 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală% 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?% 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 49"ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e%< G1 "ă di#erenţie$e auditiv 'nălţimea "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% . E&er!iţii de 'nviorare. 5o!: ** .) **:i+loa!e de lo!omoţie@@ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.**..alendarul naturii.um !ir!ulă mi+loa!ele de lo!omoţie T A'E$ '7/( ed ca#ie pentr s!cietate)**.um !ir!ulă avioaneleF.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .

2010 Tema: . E&er!iţii de 20.le!tura edu!atoarei% C!nstr c#ii$ **. E&er!iţii de 'nviorare...de"en A'E $ ('/? **5o!ul !elor 10 'ntrebări5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.e !ontinent 'mi pla!e !el mai multF 6e !eF. **.alendarul naturii.d-uri%.imi permitetiF..)i **:i!a en!i!lopedie9 Art&$ **S!ri"oare pentru prietenul meu din "trainatate.opiii planetei Pamant@@.diapo$itive* 'EC **Tot !e e pe lume!ânte! % **. **.Stdiu individual.d-pla4er . 8e 1G. E&er!iţii de 'nviorare.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% #i)ă !u planetele% 8/S/P ..* 'EC$** .0C 'nviorare.. Săptămâna J1 Perioada: 1G...omi"ia metodi!ă. 8e 18.0C-21.alendarul naturii.0C pre(ătim pentru a!tivităţi% Hi$ionare dvd edu!ational** Pe"te tot "unt !opiiALA$ 8i-li!teca$ **Hiata in di#erite parti ale planetei.alendarul naturii. E&er!iţii de 'nviorare...72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă. **. **Hreau.0C pentru a!tivităţi% **5o!uri "i !ante!ele in limba romana "i limba en(le$aALA: 8i-li!tec&$ 0e!turăm ima(ini din **:emo.opiii Pamantului @@-modela+ /E+N21URA .um e"teO a #o"t )i va #i ai!i pe pământF Subtema: **Pamantul*planeta oamenilor0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă.0C..0C pre(ătim pentru a!tivităţi%**<enomene ale planetei.T//891: +etoane !u planetele% !i#re% 32T1: .ante!e din alte tari@@>auditie? :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.D#ilme do!umentare AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ 5!c de r!l $ **:i!ii e!olo(i"ti -Art&$ **:andru "unt !a "unt roman@@ A'E$ ('/) **Sa !unoa"tem alte tari./ 3P1 Suport de lemn !u ni"ip%3pă% <orme de pla"ti! .a al meu *ba al tau .a"e pentru toti oamenii planeteiA'E $ Acti%itate inte)rat& 'LC $ **.e )tiu de"pre planeta PământF.> le!tură după ima(ini? :/E2. 8e pre(ătim 19. Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 6ia#ilm:**6in ba"mele popoarelor@@ ALA$ 8i-li!tec& $ **S!riem !u litere ma(neti!e denumirea planetei "i a unor tari-5!c de r!l $**/n e&!ur"ie pe (lob@@> !alatorie ima(inara ? A'E$ ('7/)Ed ca#ie pentr s!cietate **0e!tia de e!olo(ie.

-28. 8ST27.0C. 5o! : **Ple!ăm in e&!urie @@ II 2epetarea târârii din !ul!at 'naintte * !u depla"area alternativă a braţului )i pi!iorului opu"./.uburi !u litere% Per"ona+e /ma(ini !u drepturile !opiilor % 'n miniatură de pla"ti! "au lemn.0C A'P: Antâlnirea de dimineaţă . **Să o!rotim planeta PământB..uburi de pla"ti!% .1: 5 . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **5o!uri di"tra!tive "pe!i#i!e altor tariALA: :tiin#& $ **8umărăm !opiii ./ 3P1 +u!ării %/ma(ini )i !ărţi !u viaţa !opiilor din .entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .9//: /ma(ini !u !opii din di#erite ţări% 5u!ării% e!u"oane% .C!nstr c#ii$ **2oboţeiA'E$ 'P+ Tran"port de (reutăţi : individual )i 'n (rup.0/ TE.ine "untO "untemF Subtema: **Si eu am drepturi Bbie!tive de re#erinţă: • 10"ă re!unoa"!ă literele al#abetului )i alte !onvenţii ale limba+ului "!ri"% 1G"ă utili$e$e de"ene* "imboluri pentru a tran"mite "emni#i!aţie% 40"ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare<< 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 2E "ă !unoa"!ă elemente ale mediului "o!ial )i !ultural* po$iţionând elementul uman !a parte inte(rantă a mediului% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate% 28 "ă apli!e norme de !omportare "pe!i#i!e a"i(urării "ănătăţii )i prote!ţiei omului )i naturii% • 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă? < 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% CJ "ă "e !omporte ade!vat 'n di#erite !onte&te "o!iale% • E8"ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE "ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele%< CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% • G4 "ă !unoa"!ă )i "ă apli!e re(ulile de i(ienă re#eritoare la i(iena e!=ipamentului% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% .alendarul naturii. 5o!: **Tre!i pe "ub "#oară- Săptămâna J2 Perioada: 24. .T//891: 32T1: 8/S/P .2010 Tema: .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* Suport de lemn !u ni"ip% 3pă% <orme de di#erite ţări% pla"tilină% pla"ti!.0C. Acti%itatea met!dic&$ . 6E 2 0: . E&er!iţii de 'nviorare.H/8E2/ 21.

0C 'nviorare.**6repturile mamei "i !opilului in 2omania -.0C.0C E&er!iţii de 'nviorare.omi"ia metodi!ă.opil !a tine "unt "i eu B@@ >ob"ervare? :/E2.Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă..5!c de mas&$ **Mrupăm !opiii după inaltimeA'E$'/(acti%itate matematic&) **Spune !âţi !opii "untF5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.Art&$ **.C!nstr c#ii$ **Par!ul !opiilorA'E $ 'LC 66 6repturile !opiilor din 2omania @@ >!onvorbire? 'EC (ed ca#ie m "ical&) **Qi de "arbatoare.+o! !u te&t )i !ânt :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă ** . E&er!iţii de 28.opiilor le pla!e "ă .alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.2010 Tema: ... **.0C-28. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi .**in vi$ita la "!oala din !artierALA: 8i-li!tec&$ **S!riem pe !ontur denumiri de naţionalităţi. **.. 5o! : ** 3lpini)ti V ..0C AC1IVI123I 'E 4NV23ARE /E+N21URA A'P: Antâlnirea de dimineaţă **Pretutindeni trăie"! !opii.. E&er!iţii de 'nviorare..alendarul naturii.intalnire !u un pro#e"or de !ultura !ivi!a ALA$ :tiin#& $ ** rdonam !opiii dupa inaltime T5!c de r!l $ ** An vi$ită la prietenul meu T A'E $ 'EC :**Nora prieteniei ?? '7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **6i#eriţi * dar e(ali BH/8E2/ A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă.alendarul naturii. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi. 5o!uri de mi)!are 8e pre(ătim 2C..Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.0C 'nviorare.0C pentru a!tivităţi **..!ânte!%**6a!ă ve"el "e trăie)te.. E&er!iţii de 2G..opii din lumea 'ntrea(ă.**Tri"teţeaO ve"elia 'n !ulori )i #orme. > +o!uri la ale(erea edu!atoarei ?. AC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&: **6e !e !re)temF.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă.utiuta mu$i!ala @@ auditie !ante!e pentru !opii ALA: 8i-li!teca: **.Stdiu individual. // 2epetarea e"!aladării pe"te aparate +oa"e * !u "pri+in pe di#erite părţi ale !orpului .opii de pe 'ntre( pământulA'E $ '/(C n!aşterea medi l i) **.alendarul naturii..on!ur"uri "portive ALA $ Art& $ **:odelăm !opii T C!nstr c#ii $ ** ră)elul !opiilor T 'EC (ed ca#ie plastic&) **6e"ene pe a"#alt'P+ / Anvăţarea unor elemente de ba$ă ale unor ramuri "portive : =anbal * #otbal * ba"!=et et!. He"eliaOtri"teţea 'n !ulori )i #orme. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi.opii ve"eliOtri)ti pentru !ă. Săptămâna J2 Perioada: 24.alendarul naturii. 2E.ine "untO "untemF Subtema: **Si eu am drepturi B0IUA 078/ 24.opiii !ura+o)i-> pove"te !reată?....

i#re% +etoane% 32T1: . Săptămâna JJ Perioada: J1..3: ima(ini % !aiete de lu!ru* 5 . .0/ TE. 6E 2 0: .2010 Tema:: .Studiu individual.e "tiu "i !e pot "a #a!B--evaluare "umativa 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE /E+N21URA .d-pla4er% !o"tume% ma"ti % .2010 Tema:** . 6E :3S1: 5etoane *pliante%ima(ini mi!i Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea #inala .e "tiu "i !e pot "a #a!B.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .uburi de pla"ti!% .9//: #i)e ade!vate temei%.omi"ia metodi!ă.e )i !um vreau "ă #iuF Subtema **.0E.Devaluare "umativa bie!tive de re#erinţă: • 1 "ă parti!ipe la a!tivităţile de (rup* in!lu"iv la a!tivităţile de +o!* atât 'n !alitate de vorbitor* !ât )i 'n !alitate de auditor% 2 "ă 'nţelea(ă )i "ă tran"mităme"a+e "imple% "ă rea!ţione$e la a!e"tea% J "ă audie$e !u atenţie un te&t* "ă reţină ideile a!e"tuia )i "ă demon"tre$e !ă l-a 'nţele"% 20 "ă-)i 'mbo(ăţea"!ă e&perienţa "en$orială* !a ba$ă a !uno)tinţelor matemati!e re#eritoare la re!unoa)terea* denumirea obie!telor* !antitatea lor*!la"i#i!area* !on"tituirea de (rupuriO mulţimi* pe ba$a unor 'n"u)iri !omune >#ormă* mărime* !uloare? luate 'n !on"iderare "eparat "au mai multe "imultan% 2C"ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >e&.0E.0C-04.d-uri% .uburi !u litere% Per"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.Săptămâna JJ Perioada: J1.0C-04.?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% 44 "ă !unoa"!ă )i "ă re"pe!te normele ne!e"are inte(rării 'n viaţa "o!ială* pre!um )i re(uli de "e!uritate per"onală % 4E "ă apre!ie$e 'n "ituaţii !on!rete unele !omportamente )i atitudini 'n raport !u norme pre"tabilite )i !uno"!ute% 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% C0 "ă #ie !apabil "ă reali$e$e lu!rări pra!ti!e in"pirate din natură )i viaţa !otidiană* valori#i!ând deprinderile de lu!ru 'n"u)ite% EE "ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG "ă intone$e !ânte!e pentru !opii% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia%< EJ "ă !ompună 'n mod ori(inal )i per"onal "paţiul pla"ti!%% GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite !onte&te% ./.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.T//891: .: #iinţa umană !a parte inte(rantă a 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate mediului* !u "entimente* (ânduri* idei proprii% lumea teatrului* a #ilmului et!.reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* a!uarele* pla"tilină% =ârtie (la"ată% #i)ă de lu!ru ade!vată temei% 5 .e )i !um vreau "ă #iuF@@ Subtema: **. 8ST27.

0C 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **2epetam roluri pentru "erbare ALA: 5!c de mas&$ 66. **.e "i !um vreau "a #iuF@@ Subtema: **.5!c de r!l$ **6e-a aniver"areaA'E $ '/(C n!aşterea medi l i)$ 667ite* !ate am a#lat B@@+o! dida!ti! :/E2.alendarul naturii.D#ormule de politete.e "tiu "i !e pot "a #a!F-.evaluare "umativa bie!tive de re#erinţă: • 2C "ă !unoa"!ă unele elemente !omponente ale lumii 'n!on+urătoare >obie!te* aerul* apa* "olul* ve(etaţia* #auna* #iinţa umană !a parte inte(rantă a mediului* #enomene ale naturii?* pre!um )i interdependenţa dintre ele% !ere)ti% 2G "ă !omuni!e impre"ii* idei pe ba$a ob"ervărilor e#e!tuate< 40 "ă numere de la 1 la C re!uno"!ând (rupele !u 1-C obie!te )i !i#rele !ore"pun$ătoare 4C "ă-)i adapte$e !omportamentul propriu la !erinţele (rupului 'n !are trăie)te >#amilie* (rădiniţă* (rupul de +oa!ă?< 4G "ă trăia"!ă 'n relaţiile !u !ei din +ur "tări a#e!tive po$itive* "ă mani#e"te prietenie* toleranţă* armonie* !on!omitent !u 'nvăţarea auto!ontrolului% 48 "ă de"!rie )i "ă identi#i!e elemente lo!ale "pe!i#i!e ţării .on!ur"uri de de"ene "i !on!ur"uri "portive in !urtea (radiniteiAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$66 2e$olva repede "i bineB.opiluluiF. 2E.alendarul naturii.. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% 3"a da *a"a nuB. A'P$ Antâlnirea de dimineaţă . 8e pre(ătim pentru a!tivităţi%**8e pre(atim pentru Qiua !opiluluiALA: 8i-li!teca$ **3 venit vara -C!nstr c#ii$ 66.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă . E&er!iţii de 'nviorare..um ai petre!ut Qiua .5!c de r!l: **6e-a (radinita *de-a edu!atoarea A'E$ 'P+ I **Sportivii la !on!ur"- H/8E2/ 28..**. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% . E&er!iţii de 'nviorare. .alendarul naturii.. E&er!iţii de 'nviorare. E&er!iţii de 'nviorare.** Sunt !reativ.artierul (radiniteiA'E 'LC ** (linda #erme!ata @@> per"ona+e * pove"ti? -evaluare 'EC (ed ca#ie m "ical&)66..ine "tie !ante!ulF@@ev.078/ J1..!on!ur" > !omportamente ? ALA$ Art&$ modela+ **Tema la le(ere .um "pun. E&er!iţii de 'nviorare.0E A'P$ Antâlnirea de dimineaţă .alendarul naturii.um ne !omportăm la (radinita FALA$ :tin#&$ **3notimpuri.elemente "pe!i#i!e 8i-li!tec&$ **Spune mai departe--re!itare in lant A'E $ 'EC$ ** :i!ul pi!tor@@ D tema la ale(ere *'7/( ed ca#ie pentr s!cietate) **3mintiri din (radinita @@ A'P $ Antâlnirea de dimineaţă. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi%**.**E $iua ta*!opile.e $i a #o"t *e"te "i va #i.0E...ui apartineF9 5!c de r!l$ **2eporter in (radinita A'E$'/(acti%itate matematic&) :**Mrupea$a "i numara B@@ D+o! de veri#i!are 5 / 2G.0C Săptămâna J4 Perioada: 0G.0C :329/ 01.0E-11..0C A'P : Antâlnirea de dimineaţă .2010 Tema: ** .. **.alendarul naturii.

/.alendarul naturii.evaluare "umativa 0IUA AC1IVI123I 'E 4NV23ARE 078/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă **.1: 5 .opa!ul 'n !ele 4 anotimpuriA'E$ '/(C n!aşterea medi l i) **.T//891: 32T1: 8/S/P .reioane ne(re )i !olorate* !ario!a* Suport de lemn !u ni"ip%3pă%<orme de a!uarele* pla"tilină* =ârtie (la"ată.. Săptămâna J4 Perioada: 0G.e )tii de"preF.Proie!tele )i parteneriatele (rădiniţei.e )tii depre anotimpul.e mi-a plă!ut la (rădiniţăF.9//: 2evi"te* !ărţi !u ima(ini !u pove)ti %.rea$a după ima(ini pove"tea-C!nstr c#ii$ **.uburi !u litere% de lu!ru* #i)e ade!vate temei% :a)ini * utila+e* unelte% 3lbum !u po$e din (rădiniţă%.0E.aiete **.el mai bun pove"titorALA: 8i-li!tec& $ **. Acti%itatea met!dic&$ Pre(ătirea materialului dida!ti! pentru a!tivităţi* a #i)elor de lu!ru pentru !opii )i a #i)elor pentru evaluarea !ontinuă.el mai bun !ântăreţAC1IVI1A1E 7P3I7NAL2$ ALA$ :tiin#&$ **.ă"uţa păpu)ii.entrele de intere" de"!=i"e )i materialele pu"e la di"po$iţia !opiilor: .** .dPer"ona+e miniatură de pla"ti! "au lemn.on"tru!ţii din #i(uri (eometri!eA'E$ 'LC 66. 5o!uri de mi)!are 8e 08.e "tiu "i !e pot "a #a! B-.alendarul naturii.0E pre(ătim pentru a!tivităţi% . pla4er .20 Tema :** .>!on!ur"? 'EC (ed ca#ie m "ical&) 66..0E-11.0/ TE.>+o! dida!ti!? /E+N21URA .on!ur": **. pla"ti!.on!ur": **. 8e 0G.F.uburi de pla"ti!%..ântă !a mine.+o! mu$i!al :329/ A'P$ Antâlnirea de dimineaţă **.noa"tre )i $onei 'n !are lo!uie)te >elemente de relie#* a)e$are (eo(ra#i!ă* obie!tive "o!io-!ulturale* i"tori!e* reli(ioa"e* etni!e?% 49 "ă !unoa"!ă )i "ă utili$e$e unelte "imple de lu!ru pentru reali$area unei a!tivităţi pra!ti!e% E8"ă de"!opere lumea 'n!on+urătoare !u a+utorul au$ului% EE"ă di#erenţie$e auditiv timbrul )i inten"itatea "unetelor din mediul apropiat )i al "unetelor mu$i!ale% EG"ă intone$e !ânte!e pentru !opii% CE "ă a!ompanie$e ritmi! !ânte!ele% CG"ă a"o!ie$e mi)!ările "u(erate de te&tul !ânte!ului !u ritmul a!e"tuia% C8 "ă e&prime prin mi)!are "tarea "u#letea"!ă !reată de mu$i!a audiată% C9 "ă a"!ulte )i "ă re!unoa"!ă #ra(mente din !reaţii mu$i!ale naţionale )i univer"ale* !ore"pun$ătoare "pe!i#i!ului de vâr"tă al !opilului pre)!olar )i preo!upărilor a!e"tuia% E0 "ă redea teme pla"ti!e "pe!i#i!e de"enului% • GC "ă-)i #orme$e o ţinută !orporală !ore!tă >'n po$iţia "tând* )e$ând )i 'n depla"are?% GE "ă per!eapă !omponentele "paţio-temporale >ritm* durată* di"tanţă* lo!ali$are?% GG "ă #ie apt "ă utili$e$e deprinderile 'n"u)ite 'n di#erite% .d-uri%. 6E 2 0: .omi"ia metodi!ă.el mai bun !ântăreţ.um a #o"t la (rădiniţăF.0E pre(ătim pentru a!tivităţi % **. E&er!iţii de 'nviorare..e "i !um vreau "a #iu F@@ Subtema: **.Stdiu individual.5o!uri )i +u!ării% .Art&$ **./ 3P1 /ma(ini !u a"pente din di#erite anotimpuri% .. 8ST27.el mai bun re!itator.

alendarul naturii.alendarul naturii.72/ A'P: Antâlnirea de dimineaţă: **Hine va!anta.. E&er!iţii de 'nviorare..alendarul naturii.0E pentru a!tivităţi% **2epetam pentru "erbareALA: 8i-li!tec&$66 Ha!anta la buni!i.un venit *va!anta B. 8e pre(ătim pentru a!tivităţi% **.0E A'P $ : Antâlnirea de dimineaţă..D"erbare de "#ar"it de an ALA Art& $ ** ..e )tii de"pre animale *pa"ari* plante F @@ A'E$ 'EC6 '7/$66 3 venit vara @@>modela+* pi!tura *apli!atie? H/8E2/ 11.on!ur" de (=i!itoriALA$ 5!c de mas& $ **Mrupea$ă animale*pa"ari*plante@@.:/E2. :tiin#& : **.ulorile verii@@ *5!c de r!l $ **Pre(atim de!orurile pentru "erbare@@ A'E : Par!ur" apli!ativ .. E&er!iţii de 'nviorare..5!c de r!l$ **Ple!am in va!anta A'E$ '/(acti%itate matematic&) **:i!ii matemati!ieni5 / A'P : Antâlnirea de dimineaţă.**Hine va!anţă. 8e pre(ătim pentru 10..**7nde 'mi voi petre!e va!anţaF. E&er!iţii de 'nviorare.0E a!tivităţi% **. 8e pre(ătim 09.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->