You are on page 1of 1

1. Modelul de evaluare a activelor financiare –CAPM (Capital Asset Pricing Model) 2.

Modele bazate pe ecuaţii şi odele bazate pe agenţi. !. Modelarea cibernetic" a fir ei. #ubsiste ele fir ei. $ucle feedbac% interne şi e&terne. Modele dina ice ale dezvolt"rii opti e a fir ei ('orgenson( )ud*ing). +. #tructura şi funcţionarea siste ului cibernetic al econo iei reale. Modelul A,A# static şi dina ic. .. Modelul /#-)M 0. Modele ale creşterii econo ice (#olo*-#*an( 1o er). Modelarea ciclurilor şi fluctuaţiilor econo ice. 2. #tructura şi funcţionarea siste ului cibernetic al econo iei onetare. Modelul lui 3ried an (static şi dina ic). Mecanis ul feedbac% al trans isiei onetare. 1olul $"ncii Centrale 4n reglarea econo iei onetare 5. Modelul Ando-Modigliani-$ru berg (ciclul de viata) 6. Modelul ,uesenberr7 (venitul relativ) 18. Modelele preli inare teoriei oderne a portofoliului9 Modelul :3air ;a e<( Modelul : artingale< şi :sub artingale<( Modelul :1ando *al%< 11. Modelul Mar%ovitz. 3rontiera eficient" a pieţelor financiare 12. Modelului AP= (Arbitrage>pricing>t?eor7) 1!. Modelul 1a se79 alocarea opti a interte porala continua a resurselor pe orizont infinit 1+. Modelul lui P?ilips 1.. Aparitia teoriei siste elor ?aotice 10. Model al ecanis ului feed-bac% neliniar al profitului (#tace7(166!) 12. Modelul ?aotic al lui #tutzer (1658) 15. 3ractali. #patiu fractal. ,i ensiune fractala 16. /potezele pietei fractale( analiza fractala a pietei financiar-valutare.