1.

0

Kemahiran Asas Bimbingan Dan Kaunseling

Kemahiran asas bimbingan dan kaunseling ialah komunikasi interpersonal yang berlaku di antara klien dan kaunselor. Komunikasi adalah pemindahan maklumat atau mesej daripada sumber kepada penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan komunikasi semuka dan ia berlaku dalam satu persekitaran spesifik atau dalam bentuk kumpulan. Fungsi utamanya ialah untuk mendengar, bercakap, dan menyelesaikan konflik. Komunikasi interpersonal berbeda daripada komunikasi secara lisan ( verbal ) kepada secara bukan lisan ( non-verbal ). Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan penggunaan pertuturan dalam situasi bersemuka. Ia merupakan proses komunikasi yang paling efektif, ia membenarkan pertukaran berlaku dengan cepat; ia membenarkan penggunaan „bahasa isyarat‟ dan pencurahan perasaan di mana penerima dapat menafsir makna daripada gerak laku yang tidak diucapkan (seperti senyuman dan kerut muka) juga daripada perkataan-perkataan. Komunikasi secara bukan lisan ialah penyampaian mesej melalui gerak isyarat, seperti isyarat tangan, gerak kepala, ungkapan muka dan sebagainya. Contohnya, mengangguk kepada mungkin boleh diertikan sebagai memberi galakan peneguhan; menunjuk masam muka menggambarkan kemarahan, diam sahaja mungkin bimbang dan lain-lain lagi. Di dalam sesi kaunseling, yang kerap kali berlaku ialah komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Oleh itu, guru yang memainkan peranan sebagai kaunselor dikehendaki menguasai kemahiran berkomunikasi. Kaunselor yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang berkesan ialah kaunselor yang boleh bertutur dengan jelas, tepat serta berperasaan empati. Kemahiran berkomunikasi secara lisan boleh dikenalpasti daripada ciri-ciri pertuturan yang baik adalah diturunkan seperti berikut: “Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada. Suara yang bertenaga, tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat, mudah difahami, penghentian sejenak

1 Kemahiran-kemahiran Komunikasi Interpersonal 1. Ia hanya menjalin hubungan dengan menggunakan teknik yang sesuai di mana seseorang kaunselor itu dapat memberi keyakinan untuk menyakinkan kliennya. Dengan ini. demi menentukan kejayaan kaunseling yang diaturkan. Akan tetapi. dalam proses membina hubungan ini tidak boleh wujud dengan cara paksaan. seseorang kaunselor hendaklah menguasai kesemua kemahiran yang berkesan dan berguna dalam membina hubungan yang baik dengan kliennya. Kaunselor boleh menjalin hubungan baik dengan membuka jalan temu bual seperti menyambut kedatangan kliennya dengan ikhlas dalam memberi keyakinan kepadanya sebelum kliennya mula meluahkan masalahnya. Untuk mencapai objektif dengan berkesan maka membina hubungan di antara kaunselor dengan klien adalah syarat penting. . Kaunselor hendaklah menjalin hubungan baik dengan kliennya pada peringkat permulaan sesi kaunseling supaya proses temu bual kaunseling dapat diteruskan dengan mesra serta mengikut langkah-langkah yang telah diaturkan. serta nadanya penuh dengan perasaan yang menarik perhatian orang yang berkomunikasi. Objektif kaunseling ialah membina hubungan dengan kliennya. Situasi-situasi yang menunjukkan bahawa kaunselor menjalin hubungan yang baik dengan kliennya adalah boleh melihat dari segi kemesraan perhubungan dalam pertemuan.1 Membina Hubungan Proses kaunseling berkait rapat dengan perhubungan di antara seorang kaunselor dengan kliennya di mana menghadapi masalah atau meminta bantuan kaunselor untuk menyelesaikan masalahnya.” 1. Kaunselor perlu menunjukkan keikhlasannya bahawa dia memang seorang yang dapat dipercayai oleh kliennya.1. tanda kepercayaan lahir akibat penerimaan klien sepenuhnya tanpa syarat dan seterusnya klien akan memberitahu masalahnya tanpa keraguan.yang efektif. sudi dan rela serta mampu membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Mengikut Rogers.1.2 Kemahiran Memberi Perhatian Memberi perhatian memainkan peranan yang penting dalam bidang kaunseling. kliennya dapat dan menyedari kaunselornya benar-benar memahami perasaan. Contohnya seorang itu mungkin berkata : „ Saya tidak berasa bimbang akan peperiksaan SPM. Dengan mempunyai perasaan ini.Hubungan baik ini dapat dicapai apabila perasaan empati di mana kaunselor dapat memahami perasaan kliennya. Sebenarnya melalui kemahiran memberi perhatian.‟ Tetapi semasa berucap kontak matanya sering mengelakkan orang lain. air muka atau kontak mata tidak dapat menipu orang lain. kaunselor hendaklah berusaha menunjukkan perasaan empati kepada kliennya supaya mereka berasa dan percaya bahawa kaunselornya benarbenar memahami. Seseorang boleh mengawal komunikasi lisannya sebelum berucap tetapi komunikasi bukan lisan tidak senang dikawal. Walaupun sering digunakan di dalam komunikasi lisan. perasaan kaunselor tidak dipengaruhi oleh kliennya. Ini disebabkan gerak isyarat. 1. gaya air muka. Dengan mengadakan perasaan empati ini. 55% dengan gerak isyarat. dan tidak terjunam dalam situasi yang dihadapi oleh kliennya. Kemahiran ini dapat menghayati dan merasai dunia subjektif orang lain seolah-olah sendiri berada dalam keadaan dunia ini. Pada tahun 1971. kaunselor dapat mengumpul atau mencungkil banyak maklumat daripada kliennya. Akan tetapi. kontak mata. Ia juga merupakan kemahiran bukan lisan. Hasil Kajian Mehrabian menunjukkan peratus jenis komunikasi yang berlaku di antara dua orang individu dibahagikan kepada lisan dan bukan lisan iaitu 7% secara lisan. fikiran dan situasinya yang dihadapinya. walaupun saya belum buat ulangkaji. Kesimpulannya. Komunikasi bukan lisan orang itu telah menunjukkan bahawa sebenarnya dia merasa bimbang terhadap peperiksaannya yang akan . mendengar dan mengambil berat terhadap perasaannya. hubungan baik di antara kaunselor dengan kliennya dijalin dan kekal sepanjang proses kaunseling itu. Komunikasi bukan lisan banyak menggambarkan situasi lebih tepat daripada komunikasi lisan. 38% vocal. empati merupakan perihal merasai dunia peribadi klien seolah-olah dunianya.

menurut Rogers (1951) merumuskan: “Tanpa perhatian. Seseorang itu duduk berseorangan dan mendiamkan diri walaupun rakan-rakannya bercakap atau menanyanya soalan. Kaunselor yang mempunyai kemahiran memberi perhatian dapat merasai dan menyedari kerisauan dan kebimbangan kliennya dan cuba memujuk dan memberi nasihat supaya kliennya mencurahkan perasaannya yang sebenar supaya proses kaunseling dapat diteruskan di bawah situasi yang lebih sihat. nada suara lebih boleh „membongkar‟ maklumat daripada air muka. kejayaan dalam sesuatu proses kaunseling bergantung kepada kemahiran mendengar seseorang kaunselor. kaunselor perlu berusaha memahami tanda yang ditonjolkan. Misalnya. Misalnya.3 Kemahiran Mendengar Mendengar berhubung rapat dengan memberi perhatian.1. manakala orang yang berperasaan sedih biasanya berucap dengan nada suara yang rendah dan perlahan. Oleh itu. Dengan melalui gaya badan. seseorang itu berucap dengan nada suara yang kuat dan tinggi semasa marah. Oleh itu. (1972). kita boleh mencungkil banyak maklumat daripada pemerhatian seseorang dari segi caranya menduduk.datang itu. mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman. kerana nada suara yang tinggi dan rendah boleh menunjukkan emosi seseorang. suka hati dan baik hati dan sebagainya. seseorang itu berjalan ke sini dan ke sana menunjukkan masalah sedang mengganggu fikirannya lalu berasa kelam kabut dan bimbang. Ini menunjukkan bahawa dia sedang marah dan menjauhkan diri daripada rakan-rakannya. Manakala seseorang itu senyum menunjukkan gembira. . Mengikut Ekman et al. Misalnya.” Dalam proses kaunseling. kemahiran mendengar digunakan lebih banyak daripada berucap dan respons terutamanya dalam peringkat awal sesi kaunseling. 1. terdapat sejumlah 76 gerak isyarat yang biasa digunakan dan difahami. bergerak dan berjalan. Mengikut Argyle (1983). maka komunikasi tidak akan wujud.

Menurut Carkhuff dan Pierce (1975): Klien akan mengulang tema perbualannya dalam pelbagai persembahan. Kajian telah membuktikan ketiga-tiga faktor iaitu memberi perhatian termasuk kontak mata. Kaunselor harus mendengar kesemua perkataan. dia perlu sentiasa bersedia untuk mendengar.” Kaunselor juga digalakkan untuk mengembangkan perhatiannya „free floating‟ iaitu keupayaan mendengar semua kata yang telah dikomunikasi. Kesemua perhatian ini akan memberi maklumat yang penting dan berguna tentang pandangan atau pemikiran seseorang yang sedang menghadapi masalah. kaunselor hendak menguasai kemahiran memberi perhatian dan mendengar secara „free floating‟ daripada memikir apa tindak balas dan respons yang harus diberikan. sebaliknya.1. tidak memberi perhatian kepada fikiran masalah orang lain. tetapi mempunyai . Sepertimana Eqau (1975) mengatakan “mendengar dengan baik-baik akan memberikan kaunselor sesuatu struktur empati yang tepat. Dalam proses kaunseling. metafora. tema yang diulang akan meyakinkan kaunselor perkara yang diulang adalah usaha klien memberitahu kaunselor „yang mana dia benar-benar datang.4 Kemahiran Mengendalikan Kesenyapan dan Membuat Interpretasi Penyelidik-penyelidik telah membuktikan bahawa kesenyapan-kesenyapan dalam komunikasi dua hala bukan kerana tiada gerak balas (respons). 1. suara. gerak isyarat dan kontak mata. mendengar dengan teliti dan memcari makna dalam apa seseorang klien itu berkata.‟ Dalam proses mendengar dan memberikan respon kepada klien. nada. Oleh itu. volume. para kaunselor juga perlu menunjukkan mereka berminat dan menggunakan bahasa badan yang sesuai.Seseorang kaunselor yang mempunyai kemahiran mendengar yang berkesan. gaya relaks dan respons boleh menggalakkan kecurahan perasaan dan mempunyai peneguhan yang kuat. sebagai seorang kaunselor harus mendengar setiap perkataan klien untuk mengelakkan timbulnya pandangan prasangka.

Di dalam kemahiran kaunseling. tetapi tidak dibenarkannya tinggal agak lama. Misalnya. Kadangkala. tetapi tidak berucap dan kesenyapan diteruskan buat sementara. letih. demi mendorongkannya mudah mendedahkan perasaan secara lebih mendalam. Kajian juga menunjukkan kesenyapan akan membuat seseorang berucap. adalah wajar bagi kaunselor menyatakan secara langsung bahawa kliennya seolah-olah membimbang. Bagaimanapun. saya akan dengar dengan hati terbuka bila-bila anda telah bersiap bermula. mengakui klien yang segan berucap mungkin membantu untuk memecahkan kesenyapan yang agak lama. Misalnya. Ia juga boleh bermakna gambaran takut. mengemas idea dan membuat refleksi. dukacita atau malu. agar membolehkan klien merasa selamat untuk meneruskan perbulannya. Di dalam situasi ini. marah. Kadang-kala kesenyapan bermakna klien sedang membuat refleksi terhadap perkara yang telah dibincangkan tadi. adalah penting bagi kaunselor membenarkan sedikit masa kesenyapan di antara komunikasi dua hala. adalah perlu bagi kaunselor menjamin kerahsiaan komunikasi mereka. akan memecahkan suasana kesenyapan itu dengan berkata: „mungkin anda masih cari idea bagaimana anda patut bermula. Cara ini mungkin dapat mendorongkannya berucap lebih. memberikan ruang untuk klien berfikir. Menurut Shostrom (1968). Kadangkala.‟ Dengan kata-kata demikian. hormat.makna yang kompleks. dan kemungkinannya akan membawa dorongan untuk meluahkan masalah yang mengganggu fikirannya. Di dalam situasi kesenyapan. kaunselor harus menggunakan kemahiran empati dengan menunjukkan kefahaman perasaan klien yang menghadapi masalah. perasaan empati mula dikesan oleh klien itu. kesenyapan-kesenyapan ini mempunyai pelbagai makna yang berguna. Kaunselor perlu memerhati komunikasi bukan lisan yang mengiringinya. kaunselor yang berpengalaman selepas menunggu kira-kira satu minit. Kadangkala. „Anda merasa sukar untuk meneruskan berucap kerana anda kurang yakin atau tidak percaya saya?‟ atau „Anda segan berucap kerana anda marah kerana dipanggil berjumpa saya? Adakah ini fikiran anda‟ . merasa marah atau dukacita. iaitu seelok-eloknya tidak lebih daripada satu minit. seseorang pelajar datang berjumpa kaunselor buat pertama kali.

Selain itu. jika klien tiba-tiba membisu. Adakah anda kurang yakin bahawa saya tidak akan memahami perasaan anda?” Di dalam situasi tertentu. merasa cemas dalam masa menunggu respons daripada kaunselornya. Misalnya. Contohnya. tetapi juga kehilangan banyak maklumat yang berguna. adalah perlu bagi kaunselor membenarkan kesenyapan singkat berlaku dalam peringkat awal. kaunselor perlu memastikan ibubapa diberitahu dalam bahasa yang mereka memahami mengenai pencapaian akademik dan perancangan masa depan murid-muird. Ini biasanya berlaku selepas klien mendedahkan peribadi diri. saya bagi ruang anda berfikir dan membuat refleksi. respons hendaklah mengelakkan.5 Menggunakan Bahasa Yang Sesuai Kaunselor mesti menggunakan bahasa yang sesuai berhadapan dengan klien mereka. Memecahkan kesenyapan di bawah situasi ini akan lebih membantu jika kaunselor respons dengan berkata: “Bagaimana anda memikir sekarang?” Untuk mengendalikan kesenyapan dalam komunikasi. 1. Sekiranya kaunselor kurang bersabar menunggu kesenyapan yang berlangsung beberapa saat tetapi terus memberi respons sebaik sahaja klien berucap. kerana situasi ini seolah-olah memberitahu kliennya: „Saya sedang mendengar. ia boleh diinterpretasikan bahawa klien itu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. kaunselor boleh berkata: “mungkin sukar bagi anda mendedahkan masalah anda.1. dan kemungkinannya menamatkan sesi kaunseling lebih awal daripada masa yang ditetapkan. misalnya mengingat kembali sesuatu peristiwa yang dia ragu sama ada patut dibongkar.Seseorang kaunselor hendaklah menyesuai diri dengan penghentian dan kesenyapan dalam komunikasi. dia bukan sahaja mengulang respons ini dalam komunikasi yang berikutnya.‟ Kesenyapan boleh diinterpretasikan sebagai tidak disetujui. jika seorang kaunselor mengatakan. Bahasa kaunselor mesti “konsisten” dengan segala tindakan beliau. atau berhenti berucap dan memandang di sebelah. “ Saya sangat gembira untuk bercakap dengan . Sekiranya kesenyapan diinterpretasikan sebagai menawarkan hati atau menyingkir.

soalan „mengapa‟ perlu dielakkan dalam kaunseling. seorang pelajar merasa bimbang kerana menghadapi masalah dalam membuat pemilihan mata pelajaran elektif.‟ (memparafrasa) atau „Anda seolah -olah bimbang tentang membuat keputusan. Dorongan minimum boleh dilakukan dengan berkata „jadi?‟. „aha‟. nada suara beliau dan pergerakan badannya mesti menyampaikan suasana positif tesebut semasa menerima kliennya. dan kaunselor sedang mendengarnya. Selain itu.kamu”. kaunselor akan meletakkan diri dalam keadaan yang kurang selesa. parafrasa mengulang kandungan yang telah diucap tetapi bukannya membuat ringkasan. manakala refleksi memfokuskan mengulang perasaan yang terkandung dalam ucapan. kaunselor boleh beritahunya dengan berkata: „Anda seolah -olah menghadapi masalah membuat pemilihan. Parafrasa ialah pengungkapan semula kandungan sesuatu tulisan karangan dan sebagainya dengan memakai kata-kata lain tanpa mengubah makna asalnya. Ini disebabkan soalan ini mungkin menjadi soalan bertumpu apabila klien menjawab „saya tidak tahu‟. 1. Dalam peninjauan kemahiran menyoal. soalan bercapah seperti: bolehkah anda memberitahu saya lebih lanjut tentang perasaan bosan yang anda sedang mengalami? Penyoalan merupakan kemahiran penggunaan bahasa yang lebih jika berbanding dengan dorongan minimum. Kaunselor boleh mengguna semi soalan bercapah seperti: „berapa lama anda merasa bosan ini? Atau yang lebih baik. „oh‟ dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan 1998. seolah -olahnya klien tersebut tidak ingin meneruskan perbualan tersebut. gerak isyarat seperti mengangguk kepala atau menunjukkan isyarat tangan juga boleh menjadi dorongan minimum yang berkesan.‟ (refleksi) . „Mm‟. Tujuan dorongan minimum adalah untuk menggalakkan klien meneruskan ucapannya. Contohnya. Secara amnya.6 Kemahiran Memberi Tindak Balas Yang Sesuai Tindakbalas yang akan dibincang di sini ialah parafrasa dan refleksi. seperti. soalan diberikan untuk membuka jalan bagi penerokaan tambahan. Jika jawapan sebegini diberi. Kadangkala soalan boleh dijadikan dorongan minimum.1. selepas penjelasan klien.

Kata-kata mula bagi parafrasa biasanya mengandungi kata-kata seperti: „Anda seolah-olah kata. Guru kaunselor harus peka terhadap perkara-perkara seperti keadaan fizikal. hadhad kerahsiaan. Seorang guru kaunselor perlu memberikan respons yang mesra serta sikap menyokong. Ia bergantung penguasaan kemahiran mendengar serta kemahiran mengingat. parafrasa merujuk kepada pengungkapan semula kandungan sesuatu dalam komunikasi lisan daripada seseorang klien. Tanggungjawab seorang guru kaunselor adalah perlu berusaha menguasai kemahiran-kemahiran melayan dan berkomunikasi. 1. tindakan seragam. tetapi juga memahami maksudnya dengan tepat. kata-kata akhir biasanya mengandungi kata seperti: „Adakah ini betul?‟ atau „Adakah fikiran saya betul?‟ 1. halangan persekitaran.. Tujuan menggunakan parafrasa ini ialah bukan sahaja menunjukkan bahawa kaunselor sedang mendengar dengan teliti. halangan psikologikal.. keadilan dan kehormatan. halangan social dan halangan bahasa. Yang penting sekali ialah parafrasa pula berfungsi mendorongkan klien meneroka perasanya lebih mendalam serta membina hubungan baik di antara kaunselor dengan klien.3 Halang-halangan Dalam Komunikasi Interpersonal Terdapat lima halangan dalam komunikasi interpersonal iaitu halangan fizikal. Halangan fizikal merupakan benda-benda fizikal yang menganggu proses . tidak berhujah dan rela menerima dan menghormati klien atau pelajarnya. memberi respons yang berkesan dan mempertimbangkan bagaimana membentuk sesuatu situasi dan iklim yang kondusif.‟ manakala .2 Implikasi Penggunaan Kemahiran Komunikasi Dalam Hubungan Interpersonal Yang Berkesan Nilai-nilai dasar yang mengasaskan kaunseling dan penggunaan kemahiran kaunseling ialah integriti.Dalam kaunseling. tahap keupayaan diri dan keadilan. boleh dipercayai dan bergantung.

Halangan persekitaran merujuk kepada aktiviti-aktiviti sekeliling mempengaruhi corak dan kemahiran interpersonal dalam proses kaunseling. persekitaran yang bising mempengaruhi proses bimbingan dan kaunseling dijalankan dengan berkesan. kliennya mungkin berasa kekeliruan ataupun maklumat tidak disampaikan dengan jelas. peraturan. kepercayaan. ekspresi yang tepat supaya halangan sosial dapat dielakkan. Sebagai contoh. Contohnya. kaunseling di bawah bimbingan secara individu merujuk kepada proses perbincangan di antara seorang kaunselor dan seorang kliennya. Jika seseorang kaunselor tidak mengamalkan kelancaran bahasa. Kelancaran bahasa sangat penting semasa dalam sesi bimbingan dan kaunseling. kaunselor perlu menghormati. sehingga dia membuat pertimbangan dan .4. Kaunselor juga perlu mengambil berat keperluan sosial dan corak komunikasi yang berlainan terhadap kumpulan sosial yang berlainan kerana mereka mempunyai adat. persekitaran di mana murid-murid disuruh membuat kerja sekolah yang terlalu sukar juga mengakibatkan halangan proses komunikasi yang berkesan. 1. bunyi telefon ataupun bunyi laluan keretapi akan menyebabkan maklumat yang penting terhilang.1 Bimbingan Individu Menurut Cottle dan Downie (1970). Tambahan pula. di mana kaunselor berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri dan menerima masalah yang dihadapi. keadaan bilik kaunseling yang terlalu panas atau sejuk akan menyebabkan kaunselor dan klien berasa tidak selesa lalu menghalang keberkesanan proses kaunseling. Justeru itu. Ini akan menjadi salah satu halangan komunikasi semasa dalam proses bimbingan dan kaunseling. persekitaran yang menggalak tingkah laku sosial pasif. memuji budaya dan peka kepada adat resam klien-kliennya yang berbeza dengan menggunakan perkataan.4 Jenis Bimbingan: Individu dan Kelompok 1. latarbelakang dan pendidikan yang berbeza.komunikasi seperti tempat perjumpaan yang tidak selesa.

membantu rumusan dan mengambil tindakan susulan. berfikir dan berubah mengikut cara yang boleh memberinya manfaat. masalah pemakanan. . kaunseling secara individu sebagai proses interaksi yang menyediakan hubungan bermakna di antara diri dengan persekitaran dan menghasilkan pencapaian matlamat serta mewujudkan nilai-nilai untuk tingkah laku pada masa kelak.mengambil keputusan daripada pilihan-pilihan yang boleh membantunya mengatasi masalah. Seterusnya. Menurut Shertzer dan Stone (1981). bimbingan secara individu merujuk kepada proses perhubungan bersemuka di antara seorang pelajar dengan seorang guru bimbingan yang menyediakan peluang untuk sesuatu situasi temu bual dengan tujuan membantu palajar berkenaan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi. dengan harapan dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah diri sendiri. Di peringkat sekolah. Tujuan-tujuan bimbingan dan kaunseling individu ialah untuk menjalin hubungan baik di antara kaunseling dengan klien. mengenal pasti masalah. pemilihan strategi. mengambil tindakan. Menurut Blackhma (1977). kebimbangan. dan seterusnya membuat pemilihan daripada alternatif-alternatif yang disarankan.kemurungan dan sebagainya. Alternatif-alternatif dibahagikan kepada tujuh peringkat iaitu membina hubungan. membantu pelajar membina kemahiran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu. Masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh klien adalah masalah psikologi ataupun masalah akademik seperti maslah perhubungan keluarga. kaunseling juga dapat pmembantu pelajar supaya membuat keputusan secara rasional dan pratikal serta cara menyelesaikan masalah dengan berkesan atau mencegah masalah kritikal menimbul atau mengubah tingkah laku negatif kepada positif. kaunseling secara individu sebagai hubungan kerjasama yang unik di antara seorang kaunselor dan seorang klien yang akan diberi peluang menghayati. penerokaan.

kaunseling kelompok sebagai perubahan sosial dan psikologi setiap orang individu. mengusulkan alternative penyelesaian masalah. satu kumpulan kaunseling kelompok terdiri daripada lima hingga lapan murid yang di bimbing oleh seorang guru kaunselor.organisasi penuntut. Menurut C. .A. konflik dan pertentangan. Bentuk-bentuk khusus bimbingan kelompok seperti home room. Bimbingan dan kaunseling kelompok di peringkat sekolah merupakan proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah yang serupa.1. perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi.4. Isi kandungan kaunseling kelompok merangkumi keperluan dan minat bersama di kalangan kebanyakan pelajar. sosiodrama. psikodrama dan remedial teaching jumhur dan Surya. Carl Rogers (1970) menjelaskan kaunseling di bawah Bimbingan Kelompok sebagai orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap orang pelajar mengikut kehendak kumpulannya. Teknik yang biasanya digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling secara kelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan kumpulan. diskusi kelompok. Caldwell dalam buku mereka yang bertajuk Group Counseling In Secondary Schools. ( 1957 ). seterusnya sesi sumbangsaran iaitu orientasi dan pendedahan diri. sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial. Mahler dan E.2 Bimbingan Secara Kelompok Bimbingan secara kelompok adalah sesuai digunakan di mana apabila guru bimbingan mendapati bahawa terdapat ramai pelajar di sekolahnya menghadapi masalah yang serupa. Menurut Dyer dan Vocind (1973). iaitu mengubah tingkah laku dan pengalamannya dengan individu yang lain serta persekitarannya. kegiatan kelompok. menghuraikan kaunseling kelompok sebagai „proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap para p elajar di bawah keadaan terkawal. membuat keputusan berdasarkan rumusan dan akhirnya membuat tindakan susulan. Biasanya.

. Bhd. Ee Ah Meng. Panduan Ilmu Pendidikan Untuk DPLI Psikologi.. Ia bukan sahaja melicinkan proses bimbingan dan kaunseling. Zulkifli Yusuf. Pengenalan Kaunseling Kelompok. Selangor : IBS Buku Sdn. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.Sebagai kesimpulan. ( 2003 ). 2nd ed. Ilmu Pendidikan KPLI. Ragbir Kaur Joginder Singh. ( 1996 ). manakala keberkesanan atau keberjayaan proses bimbingan dan kaunseling adalah bergantung dengan kemahiran komuikasi interpersonal guru kaunseling tersebut. Bhd. ( 2003 ). Shah Alam. kemahiran-kemahiran komunikasi interpersonal adalah sangat penting kepada seseorang kaunselor. Mok Soon Sang. 2nd ed. Bhd. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Petaling Jaya. ( 2012 ). Bimbingan dan Kunseling..Subang Jaya. Zuraidah Abdul Rahman. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Panduan Khidmat Bimbingan. Subang Jaya. ( 1990 ).Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. RUJUKAN Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful