Familiehulp: 100 miljoen euro beleggingen Thierry Debels @thierryd 4/4/14

Familiehulp is een katholieke dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en het Brussels gewest Deze organisatie is een deel van het !"# $it de laatste %aarrekening bli%kt dat de organisatie over een stevige spaarpot bes&hikt 'r staan immers voor 100 miljoen euro aan beleggingen op de balans

(n het laatst gekende boek%aar )*1) werd overigens een mooie winst gemaakt+ 2,7 miljoen euro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful