subiecte MUREŞ OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ “IONEL TEODOREANU”, FAZA ZONALĂ, CLASA a V-a - decembrie, 2009-

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ “IONEL TEODOREANU”, FAZA ZONALĂ, CLASA a V-a - decembrie

, 2009-

Citeşte cu atenţie următoarele texte: ( 30 de minute) a) “Băiatul se sculă înainte de miezul nopţii şi se uită pe fereastră. În pridvor, calul lui de lemn lepădase căpăstrul şi mânca ciuperci. - E-hei, zise băiatul, paiele nu-ţi plac, de iarbă nu te atingi, dar la ciuperci te -ndeşi! Ciocăni în fereastră şi calul, speriat, se lipi de perete şi începu să sforăie. Sus, în cer, luna, bucălată şi pusă pe gâlceavă, trăgea de codiţe o stea verde. - Proasto, să nu te mai prind că-ţi bagi botul în copca pe care-am făcut-o în Dunăre! Steaua, fiindcă fusese prinsă asupra faptului, tăcea şi-şi trosnea degetele subţiri şi nevăzute…”Dacă nu termină cu obiceiul ăsta prost, o să-i rupă luna urechile”, se gândi băiatul. Se ridică în picioare în pat, smulse scara făcută din câteva frânghii de lemn, înfiptă în ghiveciul cu muşcate, o potrivi pe perete, se urcă pe ea şi, printr-o spărtură a tavanului de lemn, scoase din pod patru nuci. Le sparse, tăvăli miejii prin sare şi îi mâncă. Era o noapte de la sfârşitul lui februarie, liniştită, în casă mirosea uşor a frunză de salcie, iar afară, pe Dunăre şi în stuf plutea un vânt necunoscut.” (Fănuş Neagu,” Covorul violet”) b) “Somnul începea de la păpuşi. Nuni şi Suzica se culcau pe urmă. Păpuşile se pregăteau de culcare cu mâinile fetiţelor, întocmai ca ele: îşi scoteau pantofii şi şosetele; îşi dezbrăcau rochiţele înfoiete, cămeşuicile scurte de zi , cu iniţialele potrivite poreclelor şi le pătureau pe taburetele dinadins aduse pentru aceasta; îşi desfăceau fundele din păr, se legau cu câte un tulpan ca să-şi ocrotească roiul buclelor în timpul somnului, îmbrăcau lungi cămeşi de noapte care din albe deveneau roze pe trupul lor; îşi făceau rugăciunea; păpuşile aveau câte o iconiţă prinsă de pătucul lor; şi apoi se culcau. Suzica, mai duioasă, îşi adormea păpuşa legănând-o în braţe. Când îi venea somn Suzicăi, păpuşa se culca.” ( Ionel Teodoreanu,” Cel din urmă basm”) Alege una dintre variantele de subiect propuse şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru. ( 90 de minute) ATENŢIE! Nu ai voie să rezolvi ambele subiecte. Trebuie să optezi pentru cel care îţi place mai mult.

III. -introducerea în compunere a structurilor indicate.(6p.(10 puncte) 1. în care să foloseşti şi următoarele îmbinări de cuvinte: “miezul nopţii”. bucle……(. din fiecare text propus.6p).(6p. “frunza de salcie”.(4p.Precizează trei caracteristici comune celor două fragmente. -valorificarea valorii expresive a părţilor de vorbire într-un text narativ. -respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii.verb.( 8p. câte două dintre următoarele părţi de vorbire:substantiv..SCRIERE IMAGINATIVĂ (25 de puncte) Valorificând ambele texte. utilizarea unui stil adecvat acestui tip de compunere. o propoziţie dezvoltată şi transform-o în propoziţie simplă……………………………………………………………………. 3.(10 p.Precizează care sunt personajele prezente în aceste fragmente şi ce jucării le bucură copilăria.) C .”vânt necunoscut”.Extrage. de cel putin 20 de rânduri. tavan.adjectiv…………………………………………. având în vedere că amândouă reprezintă naraţiuni.) Se acordă 10 puncte din oficiu.Selectează.) II. 2. REDACTARE (pentru ambele compuneri II şi III : 14 puncte) -respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie. Pentru a obţine punctajul maxim. B . INŢELEGEREA TEXTULUI(16 puncte) 1. “ghiveciul cu muşcate”.PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII.LECTURA – 80 de puncte I. două cuvinte cu diftongi şi două cuvinte cu triftongi din textul al doilea……………………………………………………………….) 2. alcătuieşte o compunere narativă. -utilizarea naraţiunii ca mod de expunere.) 2. vei avea în vedere: -propunerea unui titlu sugestiv. din primul text . motivează că textele prezentate sunt fragmente de opere literare. din primul text.VARIANTA I A .Găseşte sinonime potrivite pentru cuvintele :gâlceavă. aşezarea în pagină a textului. .ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 de puncte) 1.Alcătuieşte familia de cuvinte pentru cuvântul “ stea”(4 cuvinte)………( 6p). SCRIERE DESPRE TEXTUL LITERAR ( 25 de puncte) Într-o compunere de 10-15 rânduri.Extrage .

) SE ACORDA 10 PUNCTE DIN OFICIU.ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII (20 DE PUNCTE) 1. două verbe şi două adjective.Găseşte antonime potrivite pentru cuvintele:” înainte”. -respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii.Alcătuieşte familia de cuvinte pentru cuvântul “noapte”. SCRIERE DESPRE TEXTUL LITERAR (25 de puncte) Intr-o compunere de 10-15 rânduri. 2.ÎNŢELEGEREA TEXTULUI (16 puncte) 1.(10p). -valorificarea valorii expresive a părţilor de vorbire într-un text narativ REDACTARE (pentru ambele compuneri II SI III :14 puncte) -Respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie . (4p.Transform-o in propoziţie simplă. utilizarea unui stil adecvat acestui tip de compunere. unul în care să existe un diftong şi .(10p.) 2.(4 cuvinte) . LECTURA.VARIANTA a II-a A .6p. PRACTICA RAŢIONALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A LIMBII (10 puncte) 1. -utilizarea naraţiunii ca mod de expunere.îşi făceau rugăciunea”. având in vedere că amândouă reprezintă naraţiuni. 3.Selectează.(6p.din al doilea text.”cămeşi de noapte”.Precizează care sunt personajele prezente în aceste fragmente şi ce jucării le bucură copilăria. Pentru a obţine punctajul maxim.) C. B. aşezarea în paginş a textului. -introducerea în compunere a structurilor indicate .Extrage . in care să foloseşti si următoarele îmbinări de cuvinte:”somnul începea de la păpuşi”.Precizează trei caracteristici comune celor două fragmente.– 80 de puncte.”tăcea”. motivează că textele prezentate sunt fragmente de opere literare.4p. III. II. Subliniază aceste grupuri . “se urca”. I .Extrage din al doilea text prima propoziţie dezvoltată .”liniştită”. vei avea în vedere : -propunerea unui titlu sugestiv . alcătuieşte o compunere narativă. de cel putin 20 de rânduri. un cuvant cu triftong.”iconiţa”.SCRIERE IMAGINATIVĂ (25 de puncte) Valorificând ambele texte. din primul text un cuvânt în care să existe hiat. . din al doilea text. câte două substantive.(6p) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful