OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a V-a Etapa locală, 09.02.

2013 Şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a. Înţelegerea textului ( 40 puncte) 1. Exemple de răspuns : trece ca o închipuire, alb ca zăpada, cu aripile ca două scoici de argint, cu gâtul lăsat între ele, subţire, ondulat ca toarta unei amfore etc - 6 puncte; Doar izvoarele suspină etc.- 6 puncte. 2. menţionarea a cel puţin două trăsături ale operei literare – 10 puncte, menţionarea unei singure trăsături – 5 puncte - exemplificarea a cel puţin două trăsături cu elemente din ambele texte – 10 puncte, exemplificarea unei singure trăsături – 5 puncte - formularea unei concluzii adecvate – 8 puncte b. Scriere imaginativă (25 de puncte) Pentru a primi punctajul maxim: - găsirea un titlu cât mai sugestiv, în concordanţă cu conţinutul compunerii - 4 puncte, găsirea unui titlu banal, fără legătură cu conţinutul compunerii – 2 puncte - folosirea unor figuri de stil variate, expresive - 10 puncte; folosirea unor figuri de stil banale, lipsite de expresivitate – 5 puncte - adecvarea conţinutului la tematica propusă - 5 puncte; adecvarea parţială a conţinutului la tematica propusă – 2 puncte - folosirea naraţiunii ca mod de expunere predominant – 6 puncte; folosirea sporadică a naraţiunii, nerespectarea convenţiilor unui text narativ – 3 puncte. REDACTARE (pentru punctul b.: 15 puncte) - unitatea compoziţiei – 3 puncte, registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte, coerenţa textului – 2 puncte, ortografie – 3 puncte (0-1 greşeli – 3 puncte, 2-3 greşeli – 2 puncte, 4 greşeli – 1 punct, peste 4 greşeli – 0 puncte), punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2 puncte, creativitate şi originalitate – 2 puncte. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) - formularea clară, coerentă, fără greşeli de exprimare şi ortografie a unui răspuns adecvat cerinţei formulate – 10 puncte, răspuns ezitant, cu greşeli de exprimare şi ortografie – 5 puncte. SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. Transcrierea corectă a predicatelor şi precizarea felului acestora - 6 puncte (pluteşte – predicat verbal, sunt pâlpâirile - predicat nominal, -i vis şi armonie – predicat nominal). 2. Precizarea corectă a modului şi a timpului verbelor indicate - 6 puncte (au pălit – indicativ, perfect compus, purtând – gerunziu, trece – indicativ prezent) 3. Se acordă 2 puncte pentru alcătuirea unei propoziţii dezvoltate, 4 puncte pentru folosirea verbului la modul şi la timpul cerut şi 2 puncte pentru obţinerea verbului prin derivare (exemplu de răspuns: Ninsoarea abundentă înzăpezea aleile parcului.) 10 puncte se acordă din oficiu

Clasa a V-a_barem_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale

1

02. coerenţa textului – 2 puncte. fără legătură cu conţinutul compunerii – 2 puncte . Selectarea corectă a unei personificări – 4 puncte. comentarea clară. cu greşeli de exprimare – 3 puncte b. folosirea sporadică a naraţiunii. Precizarea corectă a modului şi a timpului verbelor indicate .3 puncte. Scriere despre textul literar (25 de puncte) . coerentă. cu greşeli de exprimare şi ortografie – 5 puncte. nerespectarea convenţiilor unui text narativ – 3 puncte. REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c: 14 puncte) ..formularea unei concluzii adecvate – 5 puncte c.predicat nominal. 09. Se acordă 2 puncte pentru alcătuirea unei propoziţii dezvoltate. ortografie – 3 puncte (0-1 greşeli – 3 puncte. subţire.folosirea unor figuri de stil variate. găsirea unui titlu banal. fără greşeli de exprimare şi ortografie a unui răspuns adecvat cerinţei formulate – 10 puncte. răspuns ezitant. alb ca zăpada.5 puncte. Înţelegerea textului ( 16 puncte) 1. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) formularea clară. 2. cu gâtul lăsat între ele. 4 greşeli – 1 punct.6 puncte. punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2 puncte. sunt pâlpâirile .exemplificarea a cel puţin două trăsături cu elemente din ambele texte – 10 puncte. 2. peste 4 greşeli – 0 puncte). SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. expresive .menţionarea a cel puţin două trăsături ale operei literare – 10 puncte. comentarea ezitantă.unitatea compoziţiei – 2 puncte. ondulat ca toarta unei amfore etc . COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a V-a Etapa locală. perfect compus. purtând – gerunziu. Scriere imaginativă (25 de puncte) Pentru a primi punctajul maxim: găsirea un titlu cât mai sugestiv. Doar izvoarele suspină etc. registrul de comunicare. folosirea unor figuri de stil banale. coerentă. exemplificarea unei singure trăsături – 5 puncte . adecvarea parţială a conţinutului la tematica propusă – 2 puncte . trece – indicativ prezent) 3. creativitate şi originalitate – 2 puncte. Transcrierea corectă a predicatelor şi precizarea felului acestora .OLIMPIADA DE LIMBĂ. cu aripile ca două scoici de argint. lipsite de expresivitate – 5 puncte adecvarea conţinutului la tematica propusă . stilul şi vocabularul – 3 puncte. Exemple de răspuns: trece ca o închipuire.) 10 puncte se acordă din oficiu Clasa a V-a_barem_etapa locală_şcoli cu predare în limba română 1 .6 puncte (pluteşte – predicat verbal. -i vis şi armonie – predicat nominal). 4 puncte pentru folosirea verbului la modul şi la timpul cerut şi 2 puncte pentru obţinerea verbului prin derivare (exemplu de răspuns: Ninsoarea abundentă înzăpezea aleile parcului. 2-3 greşeli – 2 puncte. menţionarea unei singure trăsături – 5 puncte .6 puncte (au pălit – indicativ.3 puncte. nuanţată .2013 Şcoli cu predare în limba română BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a. în concordanţă cu conţinutul compunerii .4 puncte.folosirea naraţiunii ca mod de expunere predominant – 6 puncte.10 puncte.

OLIMPIADA DE LIMBĂ. Dorm şi florile-n grădină – şi în ea parcă poartă. luceafărul îşi scoboară raza jos. a lumilor veşnic călătoare în necuprinsul firii. Somnul dulce! lumilor cereşti. Total: 120 de puncte Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate: A. B. Transcrie. pe bolta adâncă. scoici de argint. mândri. Înţelegerea textului ( 40 puncte) 1. Pasărea pluteşte lin. luceafărul sclipeşte tainic. purtând parcă în văpaia lui viaţa tuturor Fie-ţi îngerii aproape. Clasa a V-a_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale 12 p. rătăcit. Somnoroase păsărele) Şi se cunosc. din textul A. lebăda – bărbatul rămas singur – trece ca o închipuire. Sus. strălucitor. subţire. Se acordă 10 puncte din oficiu. Amândoi Noapte bună!” rătăcesc singuri. merg unul către altul şi se-ntâlnesc: din înalt. se văd în fiecare seară. lebăda sidefează faţa apei. unde răsare ca un mugur de aur.” (Emil Gârleanu. COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a V-a Etapa locală. amândoi străjuiesc singurătatea. o structură care conţine o comparaţie. deşi unul. mistuindu-se în tăcere. de niciun foşnet. sus. deopotrivă de reci. în care lumea pare adâncită într-un somn de moarte.2013 Şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale • Toate subiectele sunt obligatorii. bulgăre de gheaţă. pară de foc. Pe când codrul negru tace. stelele au pălit. Numai ei doi Se ridică mândra lună. sufletul unei fiinţe Dormi în pace! duse de pe lume.. cu crengile nestrăbătute Pe la cuiburi se adună. 1 . în Trece lebăda pe ape Între trestii să se culce – haosul albastru. cu aripile ca două Doar izvoarele suspină. (Mihai Eminescu.02. pe lacul adormit că pare o uriaşă Se ascund în rămurele – lespede de cristal ce acoperă o altă grădină Noapte bună! fermecată. luceafărul luminează întinsul tăriei. în adâncul apei. celălalt. • Timp de lucru: 3 ore. Peste-a nopţii feerie Şi cum jos. ondulat ca toarta unei amfore. alb ca zăpada. Singuraticii) SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a. cu gâtul lăsat între ele. „Pe lacul luciu din grădina cu florile „Somnoroase păsărele neclintite de nicio adiere. Totu-i vis şi armonie – sunt pâlpâirile nopţii acesteia. 09.. iar din textul B un vers prin care se realizează o imagine artistică auditivă.

exemplificându-le cu elemente din ambele texte propuse. timpul imperfect. al cărei predicat să fie exprimat printr-un verb la modul indicativ. purtând. lebede albe şi negre. 3. prin care îţi cere ajutorul: Pe 7 iulie. Realizează o compunere de 10 – 15 rânduri. gunoaie şi peşti morţi. vei folosi un limbaj artistic. Pentru a primi punctajul maxim: vei găsi un titlu cât mai sugestiv. iar apa este stătută. obţinut prin derivare de la cuvântul subliniat din structura alb ca zăpada. 6 p. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată. prin îmbinarea figurilor de stil învăţate. Transcrie predicatele din structurile subliniate în cele două texte. pe lacul din oraşul nostru au fost aduse mai multe specii de păsări. 8 p. b. 6 p. realizează o compunere de 20 – 25 de rânduri în care să continui textul A printr-o întâmplare ai cărei protagonişti să fie lebăda şi luceafărul. în concordanţă cu conţinutul compunerii. Scriere imaginativă (25 de puncte) Folosind naraţiunea ca mod de expunere predominant. Vă rog să mă ajutaţi să găsim soluţii pentru salvarea acestor minunate vieţuitoare. Păsările stau mai mult pe scândurile puse acolo pentru mâncare decât în apă. Clasa a V-a_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale 2 .2. 6 p. trece. lacul este foarte poluat de substanţe petroliere. aşezarea în pagină a textului. caroline. în care să ilustrezi trăsăturile unei opere literare. Din păcate. 28 p.: 15 puncte) . vei folosi naraţiunea. Menţionează modul şi timpul următoarelor verbe extrase din cele două texte: au pălit. 10 p. ca mod de expunere predominat. printre care gâşte de Nil.respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. precizând felul lor. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) În aproximativ cinci rânduri. formulează un răspuns pentru un copil pasionat de ecologie. 4p. REDACTARE (pentru răspunsurile la punctul b. aşa cum ar fi normal. vei adecva conţinutul la tematica propusă. utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 5 p. ce a postat pe internet următorul mesaj. SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. 2.

merg unul către altul şi se-ntâlnesc: din înalt. Total: 120 de puncte Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate: A. sus. „Pe lacul luciu din grădina cu florile “ Somnoroase păsărele neclintite de nicio adiere. Peste-a nopţii feerie Şi cum jos. Singuraticii) SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a.. cu crengile nestrăbătute Pe la cuiburi se adună. Somnoroase păsărele) Şi se cunosc. unde răsare ca un mugur de aur. alb ca zăpada. COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a V-a Etapa locală. Somnul dulce! lumilor cereşti. a lumilor veşnic călătoare în necuprinsul firii. 1 . pe bolta adâncă. subţire. Sus. Se acordă 10 puncte din oficiu. se văd în fiecare seară. în care lumea pare adâncită într-un somn de moarte. pe lacul adormit că pare o uriaşă Se ascund în rămurele – lespede de cristal ce acoperă o altă grădină Noapte bună! fermecată. Pe când codrul negru tace. Amândoi Noapte bună!” rătăcesc singuri. purtând parcă în văpaia lui viaţa tuturor Fie-ţi îngerii aproape. cu gâtul lăsat între ele.” (Emil Gârleanu. (Mihai Eminescu. deşi unul. Clasa a V-a_etapa locală_şcoli cu predare în limba română 6p. mistuindu-se în tăcere.OLIMPIADA DE LIMBĂ. strălucitor.. Înţelegerea textului ( 16 puncte) 1. celălalt. Totu-i vis şi armonie – sunt pâlpâirile nopţii acesteia. în adâncul apei. iar din textul B un vers prin care se realizează o imagine artistică auditivă. de niciun foşnet. Transcrie. rătăcit. scoici de argint. bulgăre de gheaţă. cu aripile ca două Doar izvoarele suspină. lebăda – bărbatul rămas singur – trece ca o închipuire. Pasărea pluteşte lin. stelele au pălit. deopotrivă de reci. 09. luceafărul îşi scoboară raza jos. sufletul unei fiinţe Dormi în pace! duse de pe lume. Dorm şi florile-n grădină – şi în ea parcă poartă. mândri. Numai ei doi Se ridică mândra lună. amândoi străjuiesc singurătatea. pară de foc.02. în Trece lebăda pe ape Între trestii să se culce – haosul albastru. luceafărul sclipeşte tainic. lebăda sidefează faţa apei. ondulat ca toarta unei amfore. luceafărul luminează întinsul tăriei. din textul A. • Timp de lucru: 3 ore.2013 Şcoli cu predare în limba română • Toate subiectele sunt obligatorii. B. o structură care conţine o comparaţie.

SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c: 14 puncte) . vei folosi un limbaj artistic.respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Realizează o compunere de 10 – 15 rânduri. Din păcate. 6 p. 10p. aşezarea în pagină a textului. obţinut prin derivare de la cuvântul subliniat din structura alb ca zăpada. vei adecva conţinutul la tematica propusă. vei folosi naraţiunea. prin care îţi cere ajutorul: Pe 7 iulie.2. gunoaie şi peşti morţi. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) În aproximativ cinci rânduri. 10 p. comentează semnificaţiile unei personificări din strofa a doua a textului B. prin îmbinarea figurilor de stil învăţate. Vă rog să mă ajutaţi să găsim soluţii pentru salvarea acestor minunate vieţuitoare. trece. lacul este foarte poluat de substanţe petroliere. Clasa a V-a_etapa locală_şcoli cu predare în limba română 2 . Transcrie predicatele din structurile subliniate în cele două texte. aşa cum ar fi normal. c. ca mod de expunere predominat. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată. caroline. 4p. În aproximativ trei rânduri. formulează un răspuns pentru un copil pasionat de ecologie. Menţionează modul şi timpul următoarelor verbe extrase din cele două texte: au pălit. Păsările stau mai mult pe scândurile puse acolo pentru mâncare decât în apă. printre care gâşte de Nil. precizând felul lor. realizează o compunere de 20 – 25 de rânduri în care să continui textul A printr-o întâmplare ai cărei protagonişti să fie lebăda şi luceafărul. iar apa este stătută. timpul imperfect. lebede albe şi negre. al cărei predicat să fie exprimat printr-un verb la modul indicativ. în concordanţă cu conţinutul compunerii. pe lacul din oraşul nostru au fost aduse mai multe specii de păsări. utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. purtând. Pentru a primi punctajul maxim: vei găsi un titlu cât mai sugestiv. 5 p. exemplificându-le cu elemente din ambele texte propuse. 6 p. Scriere imaginativă (25 de puncte) Folosind naraţiunea ca mod de expunere predominant. 8 p. 6 p. ce a postat pe internet următorul mesaj. b. 2. în care să ilustrezi trăsăturile unei opere literare. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful