P. 1
2013 Romana Locala Ialomita Clasa a Va Subiecte

2013 Romana Locala Ialomita Clasa a Va Subiecte

|Views: 6|Likes:
Published by igsmiccm
2013 Romana Locala Ialomita Clasa a Va Subiecte
“Motanul Suki încetă să-şi mai agite coada.
Asta însemna că îi mai trecuse din supărare.
2013 Romana Locala Ialomita Clasa a Va Subiecte
“Motanul Suki încetă să-şi mai agite coada.
Asta însemna că îi mai trecuse din supărare.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: igsmiccm on Apr 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA ________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - GIMNAZIU ETAPA LOCALĂ, ANUL ŞCOLAR 2012-2013 CLASA A V-A Toate subiectele sunt obligatorii. • Nu se permit mottourile. • Timpul de lucru: 3 ore. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:
“Motanul Suki încetă să-şi mai agite coada. Asta însemna că îi mai trecuse din supărare. - Câtă impertinenţă şi câtă nepăsare! Partenera lui de dialog, ca întotdeauna, îşi legăna frunzele într-un ritm numai de ea ştiut. - Ce îţi pasă ţie? Tu nu îţi poţi închipui problemele pe care le pot avea. - Of, of, spuse floarea cu glasul subţirel şi delicat, ai să găseşti un răspuns la toate, trebuie doar să fii atent la ce îţi şopteşte vântul dimineaţa şi la veştile pe care le aduc norii. Ţi-am explicat de atâtea ori, ştiu că aşteptarea e grea, dar aduce cu ea şi multă înţelepciune. Suki îşi ridică mustăţile şi o privi cu ochişorii galbeni şi tare miraţi. Nu îi înghiţea “înţelepciunile” de plantă de ghiveci. Dacă ar fi fost una de grădină sau chiar de pădure, ar mai fi zis ! Dar ea nu vedea decât cerul prin fereastră. - Uită-te, e deja aici, copacii sunt negri şi, pe deasupra, îmi îngheaţă lăbuţele de fiecare dată când ies la plimbare. - Dragă Suki, e doar toamnă. Hai, mai povesteşte-mi cum mergi şi cum ţi se afundă lăbuţele în covoraşul de frunze. Simt că am să scriu o poezie.[…] - Azi nu, nu îţi mai spun nimic, am să dorm puţin. Şi se retrase lângă foc, se făcu colăcel şi se adânci în somnul lui se pisic răsfăţat. Floricica oftă. Va trebui să improvizeze singură azi, îşi va lipi frunzele de geam şi va încerca doar să intuiască mirosul amărui sau mângâierea rece a acelei zile de noiembrie. Şi va visa...va visa...toamna e în gând amintirea trecutului verde. […] - Ce mai faci mata, Sora-Soarelui? Floarea cu coroană aurie se clătină lin spre copilă, la adierea vântului. - Îmi pare bine că te găsesc înaltă şi frumoasă, urmă Lizuca. Noi ne ducem la bunicuţa şi la bunicul. - Foarte bine, aprobă floarea-soarelui. - Căci acasă nu mai putem sta. Tata a bătut din picior la bunici şi nu mă mai lasă la dânşii. Şi când era tata acasă, mămica se sfădea cu dânsul; ţipa subţire, cerea să vândă livezile şi pădurea. Tata nu voia şi zicea că sunt ale mele, rămase de la mama. Iar mămica tropăia mărunţel şi se uita holbat şi a căzut pe scaun leşinată; şi tata a sărit şi a stropit -o cu apă. Pe urmă tata s-a dus, iar mămica mă tot bătea, dar eu nu plângeam. Mă strecuram la Patrocle, în cuşca lui, şi stam acolo ascunsă şi mă gândeam la mama, care s-a dus şi nu s-a mai întors. Mama mea a murit, SoraSoarelui! Floarea lăsă să cadă deasupra copilei două petale ca nişte fluturi de lumină şi clătină întristată din cap. - Aşa-i că pe aici e drumul la bunicii mei? Atunci hai sa mergem, Patrocle, că altfel întârziem! La doi paşi de duduia Lizuca, căţelul scurma repede cu o labă un muşuroi de furnici, apoi îşi vârâ botul în el, mirosind. Îndată începu să scuture din cap şi să pufnească, ţopăind la dreapta şi la stânga. […] - Hai să mergem! Rămâi sănătoasă, SoraSoarelui!

Motanul Suki şi floarea – Dana Stănescu Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu

Str. Lacului, nr.19, Slobozia, Ialomiţa Tel: 0243/231.825; 0372.705.073; Fax: 0243.231.825 E-mail: secretariat@isjialomita.ro

(4puncte) 2. Slobozia. (6p) Str. aşa cum se desprinde aceasta din cele două texte-suport. respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii.(8 puncte) B. Înţelegerea textului (16 puncte) 1. utilizarea.(6 puncte) 4. Ialomiţa Tel: 0243/231. holbat. prezente în ambele fragmente. introducerea. Practica raţională şi funcţională a limbii ( 10 puncte) Într-un text de 5-6 rânduri. a celor două figuri de stil diferite şi precizarea lor. prezintă relaţia realitate-ficţiune.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA ________________________________________________________________________ Citeşte cu atenţie. 0372. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. punctuaţia 2p (0-1 greşeli – 2p / 2-3 greşeli -1p / mai mult de 3 greşeli – 0p). Scriere imaginativă (25 de puncte) Redactează o compunere narativă de 20-25 de rânduri. creativitate şi originalitate -2p SUBIECTUL AL II-LEA . pe baza textelor-suport. vei avea în vedere: propunerea unui titlu sugestiv. motivează rolul dialogului în cele două fragmente date. iar din al doilea. stilul şi vocabularul – 3p.705. (4 puncte) 3. Exemplifică. în compunere. respectarea structurii specifice acestui tip de compunere. nepăsare.231. aşezarea în pagină 1p. SUBIECTUL AL III-LEA. Selectează din fiecare fragment câte un exemplu pentru a ilustra figura de stil personificare. un verb la timpul perfect compus. valorificând două figuri de stil diferite pe care le vei numi la finalul textului. alături de naraţiune. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Într-o compunere de 15-20 de rânduri. nr. Precizează trei termeni din familia lexicală a substantivului “floare”.825 E-mail: secretariat@isjialomita. se sfădea. Transcrie din primul text un verb la viitor popular. coerenţa textului 2p. Numeşte valoarea gramaticală a cuvântului “e” din structura “toamna e în gând amintirea trecutului verde”. registrul de comunicare. Redactare (pentru ambele compuneri B şi C)-14 puncte: Unitatea compoziţiei – 2p. apoi rezolvă cerinţele: SUBIECTUL I (80 de puncte) A. două trăsături specifice naraţiunii.19. Fax: 0243.073. Lacului. a unor pasaje descriptive. ortografie 2p (0-1 greşeli – 2p/ 2-3 greşeli – 1p/ mai mult de 3 greşeli – 0 p). NU SUBLINIAŢI PE TEXT! Pentru a obţine punctajul maxim. (8 puncte) 2.825. respectiv valoarea gramaticală a lui “a” din structura “a căzut pe scaun leşinată”. C.ro . Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvintele: impertinenţă. în care să prezinţi o întâmplare imaginară având ca protagonişti eroi din cele două texte date.

Ialomiţa Tel: 0243/231.” etc B.705. ortografie 2p (0-1 greşeli – 2p/ 2-3 greşeli – 1p/ mai mult de 3 greşeli – 0 p). a celor două figuri de stil diferite (2x1p )şi precizarea lor (2x1p) Redactare (pentru ambele compuneri B şi C)-14 puncte: Unitatea compoziţiei – 2p. Fax: 0243.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA ________________________________________________________________________ OLIMPIADA DE LIMBĂ. preluarea a cel puţin un erou din fiecare text dat) 3x2p introducerea. Scriere despre textul literar (25 de puncte) . COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ .ro . Lacului. prezente în ambele fragmente 2x2p Exemple de răspuns: prezenţa naratorului. în compunere. ezitantă / explicarea superficială. aşezarea în pagină 1p. ANUL ŞCOLAR 2012-2013 CLASA A V-A BAREM DE CORECTARE SUBIECTUL I (80 de puncte) A. 0372. stilul şi vocabularul – 3p.evidenţierea nuanţată a relaţiei dintre realitate şi ficţiune/ evidenţierea neconvingătoare.073.organizarea ideilor în scris (text bine organizat. creativitate şi originalitate -2p Str. coerent. existenţa unor personaje. construirea acţiunii pe momentele subiectului.GIMNAZIU ETAPA LOCALĂ. registrul de comunicare. Scriere imaginativă (25 de puncte) propunerea unui titlu sugestiv/ titlu banal/absenţa titlului 3p/1p/0p respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii/ respectarea parţială/nerespectarea relaţiei 6p/3p/0p îmbinarea naraţiunii cu descrierea/ utilizarea unui singur mod de expunere indicat/ alte moduri decât cele indicate 6p/3p/0p respectarea structurii specifice acestui tip de compunere (părţile unei compuneri. nr. Slobozia. fără referire la textele suport 12p/ 8p/ 4p .19.825 E-mail: secretariat@isjialomita. surprinderea unei acţiuni etc. cu echilibru între cele trei componente) / respectarea parţială a echilibrului între cele trei componente / absenţa uneia dintre părţile compunerii. punctuaţia 2p (0-1 greşeli – 2p / 2-3 greşeli -1p / mai mult de 3 greşeli – 0p). Înţelegerea textului (16 puncte) 1.originalitate în valorificarea informaţiei (abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi capacitatea de interpretare critică) / valorificarea neconvingătoare a informaţiei / lipsa abilităţii de a formula judecăţi de valoare 4p / 2p / 0p . Exemplificarea celor două trăsături pe baza fragmentelor date 2x2p 2. Selectarea celor două exemple pentru a ilustra figura de stil personificare 2x4p Modele de răspuns: “floricica oftă” . “ aprobă floarea-soarelui. 6p/ 3p/ 1 p .825.respectarea numărului de rânduri solicitate/ nerespectarea cerinţei 3 p/ 1p C. coerenţa textului 2p.231. Identificarea celor două trăsături specifice naraţiunii.

Fax: 0243.231. Transcrierea celor două verbe 2x2p 3. respectiv a valoarea auxiliare a lui “a avea” din structura dată 2x3p 4. Identificarea valorii copulative a verbului “a fi”.825.705.ro .19. obrăznicie Nepăsare = indiferenţă Holbat = mirat se sfădea =se certa 4x1p 2.825 E-mail: secretariat@isjialomita. nr. Slobozia. 0372. Precizarea celor trei termeni din familia lexicală a substantivului “floare”.073. 2x3p Str.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA ________________________________________________________________________ SUBIECTUL AL II-LEA . Lacului. Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. impertinenţă=îndrăzneală. Practica raţională şi funcţională a limbii ( 10 puncte) -precizarea a două roluri ale dialogului în cadrul fragmentelor date -motivarea celor două aspecte 2x2p 2x3p SUBIECTUL AL III-LEA. Ialomiţa Tel: 0243/231.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->