CLASA a VII-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
S-a sfârşit şcoala. Iar eu sunt sigur că am rămas corigent la matematică. Am rămas corigent, pentru că
am vrut eu; sau, mai exact, nu am promovat, pentru că nu am vrut. Nu mi-e ruşine. Ştiam de mult timp că sunt
cu desăvârşire lipsit de voinţă. Numai inocenţii mei colegi mă pot socoti un băiat voluntar, pentru că citesc
până noaptea târziu cărţi de ştiinţă. Eu le-am spus că mie-mi place să citesc, nu-mi impun asta. Dar ei nu au
vrut să înţeleagă. Totul s-a petrecut firesc şi după cum era de aşteptat. (...) În cea din urmă lecţie, Vanciu ne-a
spus:
- Cei care vor să-şi îndrepte notele, să vină peste trei zile la orele două după-amiază, la liceu. Pot să-şi
îndrepte orice notă, pentru că îi întreb din materia fiecărui trimestru. (...) Fireşte, m-a chemat cel dintâi la
tablă, cu toate că nu eram singurul neascultat din clasă. Am păşit demn, cu caietul, cu creta şi buretele. Nu
voiam ca ceilalţi să afle că mi-e teamă de Vanciu. De altfel, cum mă apropii de tablă, mă liniştesc. Panica
piere din senin. Privesc calm ochii profesorului şi, când şi-i pleacă în caiet, zâmbesc îngăduitor celor din
bănci.
- Câte probleme am avut?
- Patru.
- Unde sunt?
- N-am putut să le fac pe toate, răspund eu umilit şi cântărind dispreţul privirilor lui Vanciu. (...)
Vanciu mă socotise multă vreme imbecil şi mă menajase. Poate a aflat, însă, că mă prefac, că nu învăţ
niciodată şi, de atunci, nu se mai lăsa înduioşat de nătângia mea. Totuşi, bâlbâielile, zăpăcelile şi mimica
simulată la tablă nu rămân fără efect; Vanciu îmi da întotdeauna ajutor.
(Mircea Eliade – Romanul adolescentului miop)
A. Înţelegerea textului:

2 p 1. Identifică două trăsături care îl definesc pe Vanciu, profesorul de matematică.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4 p 2. Transcrie patru structuri care conţin autocaracterizarea personajului elevul corigent.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4 p 3.  În fragment sunt utilizate următoarele moduri de expunere (încercuieşte varianta corectă de
răspuns):
a) descrierea şi monologul
b) dialogul şi naraţiunea
c) descrierea, dialogul, monologul şi naraţiunea
EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a VII-a

pag. 1 din

3

ETAPA I – 31.10.2009

B. forma corectă a cuvintelor despărţite în silabe: în-tot-de-a-una/în-totdea-u-na.Uneşte cu o linie cuvintele care sunt sinonime din cele două coloane de mai jos: s-a sfârşit singur ruşine cu desăvârşire umilit mimică expresie jena înjosit absolut s-a finalizat solitar viteaz Atenţie! Un cuvânt este în plus. substantiv c. adverb 4 p 7. Elemente de construcţie a comunicării: 6 p 4 . _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 20 p C. Transcrie din şirul următor. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VII-a pag.10. Scriere despre textul literar: 8. Într-o compunere de 10 – 15 rânduri. unul dintre personajele prezente în text. Vei avea în vedere: . adjectiv b. 6 p 5. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 4 p 6.ilustrarea acestor trăsături cu secvenţe din text . li-niş-tesc/ li-ni-ştesc. la alegere.coerenţa şi corectitudinea exprimării.2009 . caracterizează. Tanscrie patru cuvinte din text care să conţină diftong. 2 din 3 ETAPA I – 31. tri-me-stru/tri-mes-tru.identificarea a cel puţin două trăsături definitorii ale personajului . Cuvântul voluntar din structura: băiat voluntar este: a.precizarea mijoacelor de caracterizare .

Scriere imaginativă 9.utilizarea a cel puţin cinci structuri din textul propus. Continuă ideea din fragmentul propus.respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii. aşezarea în pagină a textului. . utilizarea unui stil adecvat acestui tip de compunere.evidenţierea rolului voinţei în dobândirea succesului şcolar. care să definească profilul elevului pasionat doar de cititul cărţilor (le vei sublinia în compunerea ta).40 p D. într-o compunere cu titlul: Şi totuşi. vei avea în vedere următoarele repere: .10.îmbinarea naraţiunii cu descrierea şi dialogul. . 3 din 3 ETAPA I – 31. EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VII-a pag. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Ai terminat? Mai verifică o dată răspunsurile! Total punctaj .100 puncte. .respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie. . m-am împrietenit cu matematica ! Pentru a obţine punctajul maxim.2009 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful