5.

Despre post §i Dumnezeiasca Impartaire Am primit cu multa bucurie §i veselie scrisoarea ta care, este adevarat, o a§teptam de mull timp. Am citit-o cu atentie §i am multumit prea bunului Doran §i pentru ca s-a refacut sanatatea ta §i pentru cate altele mentionezi in epistola. Toate acestea spun cu tarie ca procopsirea duhovniceasca ce o a-tept de la tine, in curand se va realiza. Am considerat o datorie sfanta sa-ti raspund la intrebarea referitoare la pregatirea inainte de Dumnezeiasca Imparts§ire cu Preacuratele Taine, iar prin cele ce urmeaza sa-ti luminez dragostea fats de credinta noastra §i pentru ca, precum imi scri, unii duhovnici din regiunea voastra au hotarat ca unii frati sa se imparts§easca in fiece Duminica fara a posti inainte §i pentru ca vrei sa afli de la mine daca acest lucru este corect. Raspunsul meu este urmatorul parintii duhovnici de acolo striga sus §i tare ca pentru cre§tinii ce se ingri!esc indeaproape de viata for spirituals nu trebuie sa preceada postul, ci infranarea inainte de Dumnezeiasca Imparts§anie. Daca s-ar fi putut, a§ fi vrut sa-i intrebi pe ace§ti parinti ca sa-mi e"plice ce inteleg prin gri!a indeaproape §i prin infranarea fara post# Duhovnicii, pentru a indruma pe cre§tinii ce se lupta in lume in viata virtutii, sunt datori a-i indemna sa tins posturile randuite de $iserica.
%

AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL

Postal a fost legiferat de $iserica lui &ristos i este cel mai bun hat pentru tinerea in frau a trupului. Postal se tine in toate 'iercurile i (inerile de peste an i in celelalte zile consacrate postirii. )u ma intreb flare cretinii binecredincio§i ce se ingri!esc de mantuirea lor, sunt invatati de aceti duhovnici sau propovaduitori ai *uvantului sa tina postul ce biruiete patimile §i mai ales sa tina +fantul §i 'arele Post, precum §i celelalte posturi, sau negli!and aceasta porunca dumnezeiasca ii invata doar sa se infraneze, abatandu-se de la ceea ce este drept. In orice caz ma tem ca nu cumva in spatele acestui voal al infranarii sa se ascunda o noua forma de dispretuire a postului. Din pacate astazi postul nu mai este razboit de eretici §i de necredincio§i ,al caror Dumnezeu este pantecele-, nici de masoni sau protestanti, ci de gloata urma§ilor lui Apostolos 'a.ra.is, precum §i de unii invatatori evlavioi care nu pomenesc de postul de nici un fel. De asemenea, prin incercarea de dezlegare oficiala a postului se va realiza o rasturnare a acestei porunci atat de importante. Deci, daca parintii duhovnici, precum nu ar trebui, insuesc acest modernism indeamna pe credincioi sa nu posteasca inainte de impartairea cu +fintele Taine, sa §tie ca necinstesc in mod vadit poruncile apostolice i sinodale, §i traditii%e $isericii lui &ristos. 'ai mult, instraineaza pe cre§tinii evlavioi de la sentimentele duhovniceti §i binecredincioase, pe care le intare§te i le incalze to postul, ce are drept
/

daca unii ca 0 . Deci.tel curatirea sufletului §i a trupului.

. Apostolii propovaduiau. i-as ruga pe aceti parinti duhovnici ai acriviei teologice sa studieze cu multa atentie perioada aceea istorica §i..iar Dumnezeu le dadea din b e l p g harul +au. +A vedem pe scurt in ce consta sfintenia §i inalta stare spirituals a acelor binecuvantati cre§tini din epoca primara „Iar una era inima sufletul multimii celor ce credeau nimeni nu considera ca ceva din ceea ce avea era al sau ci toate le aveau In comun. dupa ce vor pune in paralel insu irile inalte ce impodobeau sufletele sfinte ale cretinilor de atunci cu situatia cre§tinilor de azi.1apte 2 S f tuire despre desilvnrtiirea c r e t i n s . caci cei ce aveau pdmdnturi sau case le vindeau aduceau banii luati pe acelea fi puneau la dispozitia apostolilor". vazand viata sfanta a primilor cre§tini.. sa aplice din cand in cand §i iconomia descrisa mai sus. ci pentru ca nu este scris nicaieri ca trebuie sa postim inainte de Dumnezeiasca Impartaanie i pentru ca i cre§tinii din vechime neincetat se impartaseau cu +fintele Daruri ale lui &ristos cu ocazia sarbatorilor imparate§ti.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL ace§tia sustin ca indeamna astfel nu pentru a fi anulat oficial postul cel dupa lege. . lipseascd ceva. Nu era nimeni Intre ei caruia sa-i.

ci in fiecare an o treime din banii sal. *are este deci diferenta dintre cre§tinii de atunci §i cei de azi# +puneti-mi. va rog. sa o dea saracilor# *ap saraci §i amarati suet astazi lipsiti de paine.2. in timp ce cre§tinii care vietuiesc in virtute. ce provin din propria truda.0/-03-. chiar daca §tiu foarte bine poruncile evanghelice §i ar putea sa le dea din propriul 3 . care parinte duhovnicesc poate sa convinga cel putin unul dintre cre§tinii evlavio§i nu ca sa-i vanda casa sau pamantul.

mai ales cei din casa cezarului".(a saruta toti sfintii. Intr-alt loc .. Acetia nu inc lcau nici cea mai neinsemnata porunca. vinovat va fi fats de toate celelalte" . barbati i femei. scriindu-le urmatoarele . din moment ce din tot sufletul i§i vindeau averile §i le imparteau cu bucurie saracilor# 1aptul ca.Romani %:. Iar celor din Thessalonic le scria „#a $ur : . *um sa nu fie sfinti §i desavariti. va Incalca o porunca. mic se va numi in imparatia cerurilor . In aceste te"te Apostolul neamurilor ii numete pe cretini 4+finti5. )rau deosebiti de atenti sa nu se abata de la absolut nimic din ceea ce prevedea legea cre§tin 7.'atei 3. arutati pe !ilologos i pe Iulia. %3-. aceti c re t i n din epoca primar7 nu erau doar Apostoli i clerici. se afla din epistolele +fantului Apostol Pavel. Aveau mereu in gand cuvintele Apostolului Iacov .Cel ce tinand toa to legea. pe "limpan i pe toti sfintii cei dimpreuna cu danii" .. %8-.Iacov /. se comporta totu§i cu ace§tia cu duritate i cu lipsa de omenie# Acei cre§tini din vechime pe care +f antul Apostol Pavel ii numea 4+finti5.. dar §i laici.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL surplus. Nirea i pe sora lui. %9-. cunoscand ca acela care nu pline§te cea mai mica porunca a +a. erau intru toate desavariti i paeau cu adevarat pe urmele 'antuitorului Iisus &ristos se aratau implinitori incercati ai porun7 cilor 6ui.

.pe Domnul sd cititi aceasta epistola tuturor fratilor sfinti" . . /.5 . Asemenea se e"prim7 §i +fantul Apostol Petru .I Tessaloniceni 3...I Petru %..%3-%:-. In mod unanim posteau i pazeau neclintit traditii%e lasate de apostoli cu privire la postiri §i mai ales traditia lasata de ..-..

§i ceilalti apostoli in ... ci a f acut-o ca sa ne invete5. ci de cel care infometeaza. pentru ca sa inveti §i to ce mare dar este postul i ce puternica arma este impotriva vra!ma§ului.<u dispretuiti Postul cel 'are. Dumnezeiescul &risostom interpreteaza aceasta pericopa evanghelica i ne indeamna sa tinem i not aceasea virtute prin cuvintele .<u se apropie diavolul de cel care postete. dar §i din pilda +a de a posti patruzeci de zile ne indeamna spre dobandirea acestei virtuti. deoarece ne da puterea sa urmam pildei Domnului.*anoanele5 for legifereaza urmatoarele 4Trebuie sa postim in +aptamana cea 'are i in fiece 'iercuri §i (ineri5.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL ttuire despre desi vdrsirea c re t i ns +fantul Ignatie Teoforul ce scria celor din 1ilippi . Dupa saptamana Patimilor sa nu negli!ati posturile din zilele de 'iercuri §i (ineri §i sa dati saracilor ceea ce va este surplus5. Iar in legatura cu faptul ca Insu i &ristos a poruncit postul in aceste doua zile sa auzim ce spun dumnezeie§tii apostoli 4Insu i &ristos ne-a poruncit sa postim 'iercurile §i (inerile5. nu pentru ca ar fi avut nevoie de postire. Iar intr-alt loc +fantul Parinte zice . caci dupa botezul propriu nu trebuie sa mai avem atentia indreptata spre dulceata vietii. Adica dupa $otezul +au a postit patruzeci de zile i patruzeci de nopti.. =i nu numai din acestea se arata legiferator al postului Insui 'antuitorul.. 6as deoparte multele alte marturii ce ne arata > .De aceea a postit §i Dansul. De asemenea. sau spre betie i spre multimea bucatelor. ci toata atentia sa fie indreptata spre postire i infranare5.

duhul inalt al cre§tinilor din vechime i va aduc drept 8 .

tin §i celelalte porunci ale 'antuitorului nostru astfel incat sa fie considerate plini de virtuti i vrednici de Imparts§irea continua cu Preacuratele Taine.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL pilda pe insu i &risostom. hranindu-se doar cu paine §i apa. raman zile intregi nemancati. uneori prin prezenta femeilor cu care discuta. fara de indoiala. incearca sa in§ele pe cei tineri. ?nii. +a-i cercetam acum pe actualii cretini ce se infraneaza. +i a§a petrec tot Postul cel 'are5. ziua i noaptea. rugaciuni. <oi cunoatem bine realitatea faptului ca arena aceasta de lupta spirituals a viet-ii cre§tine§ti cere postiri. precum §i prin multe alte feluri de atacuri dure din punct de vedere %9 . uneori prin cantece §i aratari neru§inate. adica. *ei ce negli!eaza postul i vietuiesc in !ustificarile iubitoare de pacat ale lumii. in acelasi timp. cel care lauda pe cretinii epocii sale ce se intreceau in nevointe 4+upt unii cre§tini ce impreuna se intrec in mod minunat cine sa fie primul. ci i de alte mancaruri. cum. in vremea Postului celui 'are i a celorlalte posturi se ostenesc sa petreaca dumnezeie§te §i daca. indrumator in cele duhovnice§ti le era insui Dascalul *el cu @ura de Aur. precum i faptul ca. cere sa paim pe calea cea ingusta §i cu stramtorari §i nu pe cea plina de le!eritate. Din acestea vedem clar starea acelor cretini conforms cu traditia $isericii. comoditate §i de risipa. vor rezista atacurilor vicleanului +atan# Acesta prin multiplele lui paien!eni§uri. daca §i acetia precum cei din vechime. ear altii nu numai de untdelemn i vin se feresc. privegheri.

%% .spiritual pe care numai duhovnicul le poate depista.

facetorul de 'u diavol are diverse metode de a in3ela omul. sau un canon al +inoadelor celor sfinte. le atrage atentia asupra unei porunci a +fintilor Apostoli 3i prin aceasta incearca sa anuleze multime de alte porunci 3i traditii.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL ff tui re despre desl var"ren cre!tinn Iar cre3tinii cei evlavio3i care traiesc in lume pot veni in continuu la Imparta3irea cu +fintele Daruri fare o pregatire ce presupune postirea# *um. cand postul a fost de!a alungat din viata lorA cum fare postul ce insote-te rugaciune. )l le prezinta o pericopa din +fanta +cripture. *u un asemenea paien!eni3 inteligibil ii amage3te. Intre acestea este un mi!loc deosebit cu care a amagit 3i amage3te nu numai multimi de eretici 3i necredincio3i. ace3tia vor intampina diferitele ispite ale trupului 3i cum vor invata sa se roage 3i sa privegheze. ce a fost alcatuit pentru a zdrobi un anume cuget sau teologhisire rauvoitoare 3i prin acesta it impinge pe cel ce traie3te evlavios intr-un alt paien!eni3 al sau.. +coate in evidenta porunca . privegherea 3i binef acatoarele metanii# Toti marturisesc faptul ca vra!ma3ul sufletelor. din multe motive. Pentru a tine aceasta porunca a dezlegarii in %/ . iar prin aceasta desfiinteaza fraul cel bun a% postului ce trebuie. dar 3i multi evlavio3i 3i credincio3i cre3tini. pocainta. in cazul nostru vra!ma3ul pe cre3tinii amintiti. sa preceada dumnezeie3tii Imparta3iri.post in zi de +ambata sa nu fie5. Pentru a-i face robi trupului 3i pentru a dezlega definitiv postul cel distrugator al patimilor.

zi de sambata 3i pentru a posti cu vrednicie inainte %0 .

lipse3te postul. cum practicAm 3i noi monahii. atunci sA posteascA 3i in ziua de sambAtA 3i a3a sA se impArtA3eascA la douA sAptAmani in zi de duminicA. intreband dacA trebuie cineva sA posteascA sambAta. 3i a3a fArA pregAtire. a primit rAaspunsul .. acei cre3tini. %2 . interpretul desAvar3it al sfintelor canoane 3i vAzAtor al celor inalte. e"plicA . +fantul <icodim Aghioritul. cAci atunci cand precede postal vor putea mult mai u3or. 9 asemenea postire ce se face din respect fats de cele sfinte 3i pentru o nevointA adevAratA.mAcar de ar fi lAsat Dumnezeu sA postim in fiecare zi5. iar a!unul ImpArtA3irii it vor impodobi cu mai multA trezvie 3i atentie duhovniceascA.. sA-3i facA rugaciunile de noapte. insA. 6iciniu. nu pentru cA dispretuim sfintele canoane sau tinerea legii. nu pentru o ascezA prefAcutA. Iar dacA din pricina preocupArilor 3i a meseriei for nu pot veni sambata la Dumnezeiasca 6iturghie.<u pentru cA noi considerAm necurate mancArurile. o adevere3te 3i Bonaras 3i (alsamon in erminiile for la canoanele apostolice 30 3i :2. *and.de dumnezeiasca ImpArtA3ire. nu vor putea niciodatA sA creascA duhovnice3te 3i sA devinA cre3tini pe care-i umbre3te &arul lui Dumnezeu. precum 3i 1ericitul Ieronim. ce sunt necesare. ca 3i cum am spune cu lenevie 3i negli!entA. precum 3i cu priveghere 3i multime de ingenunchieri. atunci lipsesc 3i toate cele ce am enumArat. ace3ti cre3tini sA se impArtA3eascA mai de grabA in ziua de sambAtA. lucruri obi3nuite inainte de un asemenea eveniment.

dragul meu. comoditatea. atunci cum vom multumi Domnului Iisus &ristos sau care cruce vom mai ridica. cum sa se incerce pe sine. din moment ce traim in comoditate. ca§tigul murdar este aplicat cu minciuna §i camata. nu a!uta la desavar§irea adevaratului cre§tin. mania. cu ce frangere a Iar daca postirea nu este facuta corect. iubirea de argintiA atunci. care mai este pregatirea ce se cade a o face inainte de Dumnezeiasca Imparta§ire# Daca fara aceste datorii implinite mergem la Imparta§ire. dorinta §i iubirea de sine lucreaza fara de oprire. Aceasta nou aparuta invatatura o vad cu adanca tristete aplicata nu numai in +colile de teologie %3 . odihna §i dulceata# Ti-am scris. lenevia. din moment ce nevditorul se infraneaza la toate cele lume§ti5. doar din obicei. tot el invata in multe alte scrieri cum trebuie sa se apropie cre§tinul evlavios de aceasta mare Taina. zice se. atunci randuielile de zi §i de noapte sunt pierdute. iar omul incepe sa aleaga somnul. Iar in timp ce insu§i dumnezeiescul <icodim in scrierea sa despre neintrerupta Imparta§ire indeamna cre§tinii spre o mai deasa apropiere de +fintele Taine. dar in primul rand pentru cei ce resping randuiala legiferata a postului §i incearca sa o §tearga din viata $isericii deoarece. patimile trupului sunt scapate din frau. nu numai pentru a darama prete"tele acelora care nu vor sa posteasca inainte de Dumnezeiasca Imparta§ire.S f tuire despre desnvdrOrea cregind ci din pricina infranarii celei adevarate §i a credintei autentice.

<u cumva nici ace3tia nu au aratat in mod practic cu petrecerea for sf anta maretia postului# *umva nu 3i-au petrecut viata cu post aspru 3i cu o continua calire# *um deci ace3ti sfinti 3i-au chinuit trupurile cu o asemenea oelire. ci 3i in mod me3te3ugit o resping. ce cerceteaza cu atentie toata +f anta +criptura. (asile ce 'are. a caror slava 3i faima 3i sfintenie este laudata zilnic de vec' 3i not dascali ai $isericii. 3i care culeg zilnic citate din operele acestora. ci o vad propovaduita 3i de multi predicatori 3i invatatori evlavio3i care. la dumnezeiescul &risostom 3i la @rigorie Teologul. la cel ce s-a suit cu mintea la cer. totu3i se impotrivesc poruncii postului 3i nu numai ca nu o pomenesc. *umva toti fara e"ceptie de Dumnezeu Purtatorii Parinti ce s-au luminat 3i cu semnele 3i minunile for au spri!init Crtodo"ia. daca nu au cunoscut deloc mi!locul folositor al postirii ce ne inalta# %: . de ce nu iau in consideratie 3i Crenle Parintilor despre post. de3i predau invatatura cea fara de gre3ala a credintei noastre ortodo"e 3i critica ratacirile ereticilor.unde este predata acrivia teologica 3i dogmatica a credintei noastre ortodo"e. Ace3ti buni invatatori. a caror viata era impodobita cu virtutea postirii 3i ma voi referi doar la cei trei mari luminatori 3i invatatori ai lumii cre3tine. precum 3i partea practica a +fintilor Parinti. nu aveau ca arms biruitoare postul 3i nu prin acesta au devenit casnicii lui Dumnezeu# (oi trece peste cazul proorocilor 3i a apostolilor 3i a toata pleiada cuvio3ilor 3i de Dumnezeu Purtatorilor Parintilor no3tri.

(echii dascali luau in consideratie poruncile intaistatatorului for Iisus &ristos i.I *orinteni 8. In viata acestora. fiindca nu vroiau sa lase nici cea mai mica porunca pentru a nu fi con%. (ezi. el. se realizeaza porunca Domnului . nu spunea . cum acest apostol atat de mare iDi chinuia trupul Di it folosea ca pe un rob pentru a nu fi biruit el insui de propriile slabiciuni. care s-a urcat pana la al treilea cer.%:-. +fantul Apostol Pavel. /2-. nu dau rodul a teptat. dragul meu. .'atei 3. *and vor propovadui lumii adevarata pilda a postului..-.S f tuire despre desnvdrOrea cregind (azatorul celor inalte.cu asceze aspre fmi chinui trupul i it Inrobesc ca nu cumva altora propovaduind eu Insumi sa devin neincercat"% ..cei ce sunt ai lui &ristos i-au rastignit trupul Impreuna cu patimile i cu poftele" . Iar altundeva . /. Iar in alt loc . Insa invatatorii i duhovnicii cei de astazi.. 3-. atunci vor vedea rodul ostenelii lor.@alateni 3. 'II *orinteni :. cel ce neincetat propovaduia celorlalti mantuireaE Toti marii dascali ai $isericii foloseau postul ca un mi!loc de educare a trupului intru ascultare i de aceea au devenit propovaduitori autentici i au intors neamurile de la ratacire la cunoaterea adevarului..A p sa lumineze lumina voastth in fata oamenilor" . fiind ca incalca sistematic aceasta porunca.In postiri de multe ori".

fara e"ceptie. faceau tot posibilul sa tina toate.AVVA DANIIL CATUNAKIOTUL siderati mici i neincercati.odromion-ul sau %> . ce invata +i foloseDte duhovnicete prin Firia. Durnnezeiescul <ichifor Theoto.a urcau sa predice )vanghelia. porunci ale Domnului Di a.is.

cand era episcop in Rusia. insa pentru f aptul ca ierarhul a vazut bucate de dulce pe masa in vreme de post. Din pricina acestui eveniment ce a generat dispute. *aci modul de viatd al cre3tinului evlavios este caracterizat de post 3i nu de comoditatea vietii. top ace3tia fara e"ceptie au respins in totalitate postul. ci infierez la modul general aceasea sminteala. Adica cei ce au e3uat in legatura cu dogma ortodo"a 3i cu credinta cea dreapta. Dupa cum 3tim bine. un inalt demnitar ortodo" %-a chemat pentru a-i binecuvanta cina. dar 3i la cre3tinii ce-% asculta va vedea un mare folos. vedem 3i pe noul %8 . Acest lucru devine vizibil 3i din partea opusa. ierarhul s-a retras din scaun. Daca ar fi cu putinta cineva dintre aceia. care nu 3tiu ce inseamna postal. in of ara de ereticii latini sau romano-catolici 3i de protestanti. era intru toate ierarh desavar3it 3i in fapta 3i in cuvant. de aceea a 3i dat atatea roade.toatA lumea cea ortodo"a. dar 3i ei in3i3i dezleaga 3i se inf rupta dintru-acestea# +criind acestea nu incerc sa devin un acuzator al celor sfintiti. sa dea dovada de un comportament lipsit de ipocrizie 3i sa indemne cre3tinii la pazirea poruncii postului. a refuzat sa le binecuvinteze 3i a e"plicat ca nu poate sa anuleze un a3ezamant sfant precum postul pe care in mod legal $iserica %-a consacrat 3i i% tine de atatea veacuri. *ati pastori de suflete ai zilelor noastre oficial nu numai ca binecuvinteaza mancaruri de dulce 3i sofisticate la mesele mai marilor zilei. predicatori 3i invatatori recunoscuti. atunci va vedea nu numai intru sine o mare schimbare duhovniceasca.

pentru a-ti risipi nedumerirea.f tuire despre des%fvdr"rea crc. indemnandu-i pe cretini a se impArtAi in continuu GA a posti in prealabil. drept dogma.tinii propovaduitor Apostolos 'a. 'onahul Daniil *atuna. dar care-i va inAlta la fericirea cea mai presus de cele %umeti. al cAii celei largi ce duce la pieire. iar mai apoi a prezentat adeptilor sAi. ianuarie. dragul meu.iotul. dintr-un sentiment de datorie sfanta.ra. anularea postului.is care intai s-a aplecat sere multe inovatii in invAtAtura $isericii. ci a urma cAii celei inguste. Acestea ti-am arAtat in detaliu. cu stramtorAri. IncearcA Hi to la randul tau sA luminezi pe cei din !urul tau pentru a urma nu modului nou de viata. %89% /9 .