You are on page 1of 1

System stuprocentowy: Wikszo ludzi grajc w multilotka nie wie o tym, e istnieje system dajacy w 1 !

pewny zysk" # jednak taki system istnieje$ %dea systemu jest prosta : wy&ieramy so&ie jedn licz& i skrelamy j codziennie, zwikszajc za kadym razem stawk trzykrotnie" # wyglda to tak:

'"p 1 * , . 0 1

wysoko stawki 1) ,) /) *1) +1) *.,) 1*/)

koszt losowania 1,* ,,1 ,+ ,*,. /1,* */1,+1.,+

koszt gry 1,* .,+ 10,.+ 1.0,* .,-,+ 1,11,-

Wygrana w przypadku tra(ienia * 1+ 0. 1-* .+1.0+

zysk ,+ 1,* *,. 1-,+ ./,* 1.-,.

2ak widzimy w miar kolejnyc3 losowa4 otrzymujemy coraz to wiksze wygrane, ale kosztem coraz wikszego wk5adu" 6azwyczaj nie trze&a oczekiwa a tylu losowa4 na wystpienie danej licz&y 7 srednio kada licz&a wpada co . losowania 8, ale zdaaj si te przypadki, e dana licz&a nie wpada przez okres 1 kolejnyc3 losowa4 i wicej" 9latego trze&a uwaa przy do&orze o dpowiedniej licz&y"