You are on page 1of 2

SUBIECTE PENTRU COLOCVIU DIFERENIAT LA DISCIPLINA PARAZITOLOGIE MEDICAL I BOLI TROPICALE Pentru studen !"#u$t% &ed # n% 'ener"$% 1.

C$"s ! #"re" ("r") $*r #u &(*rt"n% &ed #"$%. Cile de ptrundere a parazitului n gazd. Vectorii de transmitere. 2. N* une de ("r") t s&+ Influena parazitului asupra gazdei. Reaciile gazdei la agresiunea parazitului. 3. Artr*(*de cu importan medical i rolul lor n patologia infecioas i tropical. 4. B*$ tr*( #"$e. Rsp ndire. !oli infecioase asociate cltoriilor internaionale. "rincipalele elemente ale unei consultaii nainte de plecare ntr#o cltorie n ar tropical. $. ,*$er"+ "atogenie. %a&lou clinic n gradul I i II de des'idratare. (iagnostic. "rincipii de tratament. ). ,*$er"+ "atogenie. %a&lou clinic n gradul III i IV de des'idratare. (iagnostic. "rincipii de tratament. *. *#u$ - (*.*$e& #+ +tiologie. "atogenie. %a&lou clinic. "rincipiile terapiei intensi,e. -. ,e$& nt ")e$e+ Clasificare. Rsp ndire n Repu&lica .oldo,a. .etodele diagnosticului de la&orator n 'elmintiaze. /. ,e$& nt ")e$e+ .ecanismul de aciune asupra organismului uman. Reaciile gazdei la in,azia de 'elmini. 10. ,e$& nt ")e$e+ "rincipii de tratament i profila1ie n geo'elmintiaze2 &io'elminteaze i 'elminteazele de contact. 11. As#"r d *)" /n !")" de & 'r"re $"r."r%+ "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 12. As#"r d *)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic n faza intestinal. (iagnostic. "rincipii de tratament. 13. Enter*0 *)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 14. An#- $*st*& ")" du*den"$%+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 1$. Tr #-*#e!"$*)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 1). T*1*#"r*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 1*. Ten ")"+ C st #er#*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 1-. E#- n*#*#*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 1/. Ten "r n#-*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 20. Str*n' $* d*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 21. O( st*r#-*)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 22. S#- st*s*& ")" 'en t*2ur n"r%. Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 23. , &en*$e( d*)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament.

24. D ! $*0*tr *)"+ Ciclul de ,ia al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 2$. Tr #- ne$*)"+ Ciclul de ,ia al paraziilor. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic de la&orator. "rincipii de tratament. 2). M"$"r " tr*( #%+ Ciclul de dez,oltare al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 2*. C*&" &"$"r #%+ "atogenie.%a&loul clinic. (iagnostic. %erapia intensi,. 2-. M"$"r " . ."1+ Ciclul de dez,oltare al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. "re,enirea recidi,elor. 2/. M"$"r " &"$"r "+ Ciclul de dez,oltare al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. "rofila1ia malariei. 30. M"$"r " *."$e+ Ciclul de dez,oltare al parazitului. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. "rofila1ia malariei. 31. Fe0re$e -e&*r"' #e. Rsp ndire. Cile de contaminare. Caracteristica clinic general. "rincipii de tratament. 32. Fe0r" -e&*r"' #% #u s ndr*& ren"$+ "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 33. Fe0re$e -e&*r"' #e E0*$"3 M"r0ur'. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 34. Fe0r" -e&*r"' #% L"ss". "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 3$. Fe0r" -e&*r"' #% Den'". "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 3). Fe0r" -e&*r"' #% C*n'*2Cr &e". "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 3*. Fe0r" '"$0en%. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 3-. R #4etts *)e$e. Rsp ndire. Cile de contaminare. Caracteristica clinic general. "rincipii de tratament. 3/. T !*s e1"nte&"t #. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 40. B*"$" Br $$+ "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 41. Fe0r" 0ut*n*"s% 5de M"rs $ "6+ "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 42. Fe0r" (%t"t% d n Mun St7n#*8 + "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 43. Fe0r" 9. Cile de contaminare. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 44. Pr*t*)**$*' " &ed #"$%+ Clasificarea protozoarelor. .etodele diagnosticului de la&orator. 4$. Le s-&"n *)" . s#er"$%. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic de la&orator. "rincipiile de tratament. 4). T*1*($"s&*)" d*07nd t%. "atogenie. %a&lou clinic la persoanele imunocompetente i la cele cu teren imun compromis. (iagnostic. "rincipii de tratament. 4*. T*1*($"s&*)" #*n'en t"$%. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament i profila1ie. 4-. G "rd *)"+ "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. 4/. A& 0 ")" ntest n"$%. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament. $0. A& 0 ")" e1tr" ntest n"$%. "atogenie. %a&lou clinic. (iagnostic. "rincipii de tratament.