You are on page 1of 3

RPH TAHUN 5 - LITAR SELARI DAN LITAR SIRI Tarikh: 9 April 2012 Masa: 11.50 a.m. – 122.50 a.

m Kelas: 5 Bestari Jumlah Murid: 30 Orang Murid Tema: Menyiasat tenaga dan daya Topik: elektrik Objektif pembelajaran: memahami litar siri dan selari Hasil pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid mampu untuk: 1. Bina litar siri 2. Bina litar selari 3. Membandingkan kecerahanmentol dalam litar siri dan selari. Pengetahuan sedia ada: murid sudah mengenali bahagian n komponen litar. Kemahiran Proses Sains: memerhati, berkomunikasi, membezakan, mengawal pemboleh ubah Kemahiran manipulatif: Melukis rajah litar siri dan selari Kemahiran berfikir: membanding dan membezakan, mengumpul dan membezakan, menganalisis, membuat kesimpulan Sikap saintifik dan nilai murni: sistematik, bekerjasama Alat Bantu Mengajar: slaid power point, video, gambar, lirik lagu.

Fasa/masa Orientasi (8 Minit)

Kandungan Menyiasat tenaga dan daya

Pencetusan Idea (10 Minit)

Menyiasat tenaga dan daya

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru tunjuk video tentang elektrik yang memperkenalkan mengenai kepentingan elektrik. 2. Guru soal murid untuk menyatakan sama ada elektrik penting atau tidak kepada kehidupan mereka. 3. Murid diminta memberi sebaba kenapa elektrik penting buat mereka. 1. Guru cuba mengigatkan semula murid mengenai pengetahuan sedia ada mereka mengenai komponen ringkas elektrik. I. Sel kering II. Suis III. Mentol IV. wayar 2. Guru soal murid mengenai jenis litar. I. Litar selari II. Litar siri

Catatan ABM: video, ppt slide KPS: berkomunikasi, memerhati

ABM: komponen elektrik I. Sel kering II. Suis III. Mentol IV. wayar KPS: berkomunikasi, memerhati

powerpoint. 2. Refleksi (7 minit) Menyiasat tenaga dan daya 1. 3. mengelaskan. Guru memantau murid dan memberi panduan kepada murid sepanjang eksperimen berlangsung. Guru dan murid menyanyikan lagi mengenai litar bertajuk “”siri dan selari ABM: video. Setiap kumpulan hantar wakil ambil peralatan yang telah diletakkan mengikut kumpulan dan mendengar arahan guru sebelum menjalankan eksperimen. 2. Apa yang berlaku kepada mentol apabila litar lengkap? Mentol pada litar mana yang paling cerah? Guru beri situasi kepada murid I.) Guru minta murid duduk dalam kempulan kecil 4 hingga 5 orang. kira pasang sendiri litar tu. bekerjasama ABM: gamber KPS: membuat inferen. Apa yang kamu tahu tentnag litar siri dan litar selari Adakah semua komponen yang ditunjukkan diperlukan untuk membina dua litar berikut? Guru tunjukkan bahan dan aparatus yang diperlukan untuk eksperimen. guru menyoal murid mengenai apa yang telah mereka dapat dan guru menerangkan dengan lebih lanjut mengenai litar dan hasil dari eksperimen. Apakah yang akan terjadi sekiranya semua litar di dunia ini disambung sengan kaedah sambungan litar siri? Guru mengarahkan murid melukis rajah litar untuk susunan lain bagi litar siri dan selari. 5. Guru menunjukkan video bagaimana membina litar siri dan selari yang ringkas. komponen elektronik I. 4. Selepas eksperimen selesai. (yang ni video aku rakam sendiri. SSDNM: sistematik.- Penstrukturan Menyiasat Semula Idea tenaga dan (20 Minit) daya 1. Mentol IV. berkomunikasi KPS: Membuat analisis ABM: lirik lagu “Siri dan selari” KPS: berkomunikasi . wayar KPS: membuat eksperimen. a) b) Aplikasi idea (15 minit) Menyiasat tenaga dan daya 1. 6. 2. Guru membuat rumusan megenai prose pengajaran. jd kita boleh trangkan secara ringkas apa guna komponen tu. Berikan sebab kamu III. Memerhati. Apakah jenis litar di rumah? II. Sel kering II. Suis III.

Siri. Litar tidakkan lenkap. jika satu terbkar. Litar apakah namanya diberi? Siri Satu lintasan arus didalamnya.Siri dan selari Litar apa yang memanjang susunannya. Litar apa yang memanjang susunannya. Litar apakah namanya diberi? selari . Litar apa ynag kemas dan memanjang susunannya. Selari. Selari. siri. Selari. jika satu terbakar. Litar apakan bersebelahan susunannya. Litar apa yang kemas. Siri. Litar apakah namanya diberi? Selari. Banyak lintasan arus didalamnya. Selari. Litar masihkan lengkap. Banyak lintasan arus didalamnya. Siri. dan bersebelahan susunannya. Litar apakah bersebelahan susunannya. Satu lintasan arus didalamnya. Litar apakah namanya diberi? Siri.