You are on page 1of 25

TORTE

BROWNIE TORTA SA SIROM

Sastojci: Za brownie smjesu: 115 g maslaca 115 g čokolade 180 g šećera 1 vanilin šećer 2 jaja 0 g brašna malo soli Za smjesu od sira: 2!0 g krem sira "ja sam stavila #indiju$ %5 g šećera 1 vanilin šećer 1 jaje &ri'rema: &ećnicu u'alite na 1%0 stu'njeva( &ri'rema brownie smjese: )asto'ite maslac i čokoladu na 'ari( *ad se rasto'i+ dodajte šećer i vanilin šećer( ,iksajte i dodavajte jedno 'o jedno jaje( -a kraju umiješajte brašno( .ko 'ola šalice smjese stavite sa strane+ a ostatak ulijte u 'rotvan( &ri'rema smjese od sira: ,iksajte sir te dodavajte šećer+ vanilin šećer i na kraju jaje( Smjesu od sira stavite 'reko sme/eg dijela( Sačuvani dio brownie smjese lagano 0ličicom 'relijte 'o 0utoj smjesi "ja sam na'ravila rešetku$( Zatim 'ro/ite vilicom da se boje 'omiješaju i da dobijete 1mramorni2 i3gled( *olač 'ecite !5450 minuta( .6ladite u 6ladnjaku7 80ivajte7

TRUFFLE TORTA 9ijesto: 50 g maslaca 50 g šećera u 'ra6u 2 0utanjaka %% g čokolade 1:2 velike 0lice gorkog kakaa 1 vanilin šećer !5 g brašna 1:2 0ličice 'raška 3a 'ecivo 1:2 0ličice soli 0(!! dl slatkog vr6nja 2 bjelanjaka 0(%% dl mlijeka *rema: 500 ml vr6nja 3a šlag 00 g čokolade 500 ml vr6nja 3a šlag &ri'rema: -aj'rije 'ri'remite čokoladni biskvit( &jenasto umutite maslac i šećer 'a dodavajte jedan 'o jedan 0utanjak( Zatim 'rimiješajte oto'ljenu i 'ro6la/enu čokoladu+ kakao i vanilin šećer( Sve dobro i3miksajte( Smjesi dodajte 'rosijano brašno s 'raškom 3a 'ecivo i solju( .d 500 ml vr6nja istucite šlag( >licom umiješajte šlag u čokoladnu kremu( <3lijte na tijesto i ostavite u 6ladnjaku da se dobro o6ladi "najbolje 'reko noći$( .agano umiješajte vr6nje+ mlijeko te na kraju snijeg od bjelanjaka( <3lijte u okrugli kalu' i na 180 stu'njeva 'ecite oko 15 minuta( <3vadite tijesto i3 'ećnice i ostavite ga da se o6ladi( -a'ravite kremu( 500 ml vr6nja 3a šlag 'roku6ajte( =okoladu raskomadajte i 3alijte vrelim vr6njem( &romiješajte i ostavite da se 'ro6ladi( .

PARFE TORTA OD KESTENA =okoladni biskvit: 50 g maslaca 50 g šećera u 'ra6u 2 0utanjaka %% g čokolade 1:2 velike 0lice gorkog kakaa 1 vanilin šećer !5 g brašna 1:2 0ličice 'raška 3a 'ecivo 1:2 0ličice soli 0(!! dl slatkog vr6nja 2 bjelanjaka 0(%% dl mlijeka *rema: 500 g sku6anog i očišćenog kestena 500 ml vr6nja 3a šlag 100 g šećera u 'ra6u 1 vrećica 0elatine u 'ra6u šlag od tučenog vr6nja naribana čokolada 3a 'osi'anje &ri'rema: -aj'rije 'ri'remite čokoladni biskvit( &jenasto umutite maslac i šećer 'a dodavajte jedan 'o jedan 0utanjak( Zatim 'rimiješajte oto'ljenu i 'ro6la/enu čokoladu+ kakao i vanilin šećer( Sve dobro i3miksajte( Smjesi dodajte 'rosijano brašno s 'raškom 3a 'ecivo i solju( .agano umiješajte vr6nje+ mlijeko te na kraju snijeg od bjelanjaka( <3lijte u okrugli kalu' i na 180 stu'njeva 'ecite oko 15 minuta( ?ok se tijesto 6ladi+ 'ri'remite kremu( *estene sku6ajte+ očistite i 'ro'asirajte( >elatinu 'ri'remite 'rema u'utama na vrećici( 8 kesten dodajte šećer+ a vr6nje istucite u šlag( &omiješajte kesten i šlag te na kraju dodajte rasto'ljenu 0elatinu( &romiješajte smjesu 0licom te stavite 'reko čokoladnog biskvita( ?obro o6ladite u 6ladnjaku( *ad se torta o6ladi+ ukrasite je šlagom te 'os'ite ribanom čokoladom( .

stavite tijesto sa strane da se o6ladi( *ad se tijesto o6ladilo 'rema0ite ga -utellom( &osebno rasto'ite maslac+ a 'osebno čokoladu na 'ari( 8 oto'ljenu+ ali ne i vrelu čokoladu+ umiješajte 0licom naj'rije cijelo jaje+ a onda još jedan 'o jedan 0utanjak( ?odajte šećer i na kraju rasto'ljeni maslac( Smjesu i3lijte na tijesto 'rema3ano -utellom i 'os'ite nare3anim lješnjacima( &ecite na 1B0 stu'njeva oko 12 minuta( <3vadite tortu te je dr0ite na sobnoj tem'eraturi7 80ivajte u još jednoj čokoladnoj 'oslastici7 .agano miksajte i 'olako dodavajte brašno( @oš malo i3miksajte+ oblikujte kuglu i stavite je u 6ladnjak na najmanje dva sata( )a3valjajte tijesto i stavite ga u kalu' oblo0en masnim 'a'irom( <3bockajte tijesto vilicom+ 'okrijte ga aluminijskom Aolijom i stavite na njega gra6orice( -a 180 stu'njeva 'ecite 20 minuta( Skinite Aoliju i gra6 i 'ecite još 'et minuta( .ČOKOLADNA TORTA S NUTELLOM I LJEŠNJACIMA 9ijesto: 150 g maslaca na sobnoj tem'eraturi 5 g šećera u 'ra6u 1 vanilin šećer 50 g blanširani6 i mljeveni6 badema malo soli 1 jaje 255 g brašna *rema: 200 g -utelle 150 g čokolade 200 g maslaca 1 jaje 2 0utanjka 2 0lice šećera u 'ra6u 150 g 'r0eni6 lješnjaka+ nare3ani6 na komadiće &ri'rema: .iksajte maslac te mu 'olako dodavajte naj'rije šećer+ 3atim bademe+ sol+ šećer u 'ra6u i jaje( .

CRNO-BIJELA TORTA C 9ijesto: 100 g maslaca 100 g šećera u 'ra6u 5 0utanjka 1!0 g čokolade 1 0lica kakaa 1 vanilin šećer 0 g brašna 1 0ličica 'raška 3a 'ecivo malo soli %% ml vr6nja 3a šlag 5 bjelanjka 1!0 ml mlijeka *reme: 100 g bijele čokolade 200 g crne čokolade %00 ml vr6nja 3a šlag &ri'rema: &ri'remite tijesto( 8mutite maslac i šećer mikserom+ a na 'ari rasto'ite čokoladu( Zatim u smjesu od maslaca i šećera dodavajte 0utanjke 'a o6la/enu čokoladu+ kakao i vanilin šećer( ?obro i3miksajte7 ?odajte brašno sa solju i 'raškom 3a 'ecivo( .agano umiješajte vr6nje+ mlijeko i snijeg od bjelanjaka( &ecite na 180 stu'njeva oko 'ola sata( .d vr6nja istucite šlag( -a 'ari rasto'ite čokolade "svaku 'osebno$( *ad se čokolade o6lade+ u svaku dodajte 'ola šlaga i lagano miksajte( Sla0ite tortu7 -aj'rije stavite 'olovicu tijesta+ 3atim bijelu kremu+ 'a crnu+ o'et tijesto+ bijela krema i crna krema( -eka se torta dobro stisne u 6ladnjaku "najbolje tijekom noći$( <3vadite je i3 kalu'a+ ukrasite šlagom i ribanom čokoladom( ?obar tek7 .6la/eno tijesto 'rere0ite na 'ola( Sada 'ri'remite kremu( .

iksajte 0utanjke sa šećerom te im dodajte oto'ljenu mješavinu maslaca i čokolade( Zatim dodavajte nai3mjenice brašno i snijeg od bjelanjaka+ 'romiješajte ručno te ulijte smjesu u kalu'( &ecite na 1 0 stu'njeva oko !5 minuta( &ečenu tortu i3vadite i3 kalu'a i okrenite je nao'ako "neka donja strana 'ostane gornja jer je ravnija$( Zatim je 'rere0ite na'ola( 8grijte marmeladu sa sokom od limuna te nama0ite donju koru+ 'oklo'ite te 3atim nama0ite cijelu tortu( Sada 'ri'remite gla3uru( #r6nje istucite u šlag( Sve sastojke ugrijte na laganoj vatri i 'ustite smjesu da 'roku6a minutu do dvije( 9akvu vrelu gla3uru 'relijte 'o torti( 80ivajte u sočnoj čokoladnoj torti7 .SACHER TORTA Sastojci 150 g maslaca 1%0 g šećera 180 g čokolade 8 0utanjaka 120 g oštrog brašna snijeg od 8 bjelanjaka !00 g marmelade od marelica 0lica soka od limuna 3a gla3uru: 115 g čokolade 50 g šećera u 'ra6u 1 0ličica meda 1 dl vr6nja 3a šlag 1 vanilin šećer P!i"!#$a -a laganoj vatri rasto'ite maslac s čokoladom( .

TORTA OD NARANČE Tij#sto 225 g brašna 115 g maslaca 2 0lice šećera u 'ra6u 1 jaje K!#$a 1 litra soka od naranče korica od četiri naranče 8 jaja !00 g šećera u 'ra6u "u rece'tu 'iše !50+ ja sam stavila !00$ 225 ml slatkog vr6nja vr6nje 3a šlag P!i"!#$a Stavite ku6ati sok od naranče u koji ste naribali koricu i ku6ajte dok količina ne 'adne na 225 ml( 9o će trajati više od 'ola sata+ neka se sok 'olako krčka+ 3gusnut će se i 'ostati siru'ast( .iksajte jaja+ šećer+ slatko vr6nje i siru' od naranče( 8lijte u kalu' i 'ecite još 55 minuta na 180 stu'njeva( -eka se kolač o6ladi na sobnoj tem'eraturi+ a 3atim ga stavite u 6ladnjak i 'oslu0ite 6ladan u3 tučeno slatko vr6nje( .stavite sa strane da se o6ladi( Sada na'ravite tijesto( &omiješajte sve sastojke+ oblikujte kuglu i stavite je u 6ladnjak na 'ola sata( Zatim ga ra3valjajte+ oblo0ite njime kalu' i stavite u 6ladnjak na još 'ola sata( -emojte ni'ošto koristiti kalu' 3a 'ite jer nije dovoljno dubok+ u3mite klasični kalu' 3a torte( &rekrijte tijesto Aolijom+ na Aoliju stavite gra6 i 'ecite 15 minuta na 1B0 stu'njeva( Zatim skinite Aoliju i gra6 i 'ecite još 'et minuta( &ri'remite kremu( .

6la/enu tortu 'o 0elji 'oslu0ite s tučenim slatkim vr6njem( 80ivajte7 .iksajte maslac+ šećer i vanilin šećer te dodavajte 0utanjke+ jedan 'o jedan( &osebno 'omiješajte brašno s 'raškom 3a 'ecivo i kakaom( Smjesi od maslaca+ šećera i 0utanjaka dodavajte nai3mjenice mješavinu od brašna i mlaćenicu( .stavite tortu da se o6ladi i 'ri'remite gla3uru( -a 'ari rasto'ite čokoladu i maslac( Zatim ostavite na sobnoj tem'eraturi da se gla3ura malo stisne( -ama3ite cijelu tortu( .ČOKOLADNA TORTA .vo je jedna vrlo jednostavna torta( Dr3o je gotova+ a baš svima se svidjela( Tij#sto 1 5 g maslaca 250 g šećera u 'ra6u 1 vanilin šećer 5 0utanjka 5 bjelanjka 100 g oštrog brašna 50 g kakaa u 'ra6u 2 0ličice 'raška 3a 'ecivo 1 5 ml mlaćenice %&a'(!a 200 g čokolade 100 g maslaca P!i"!#$a 8'alite 'ećnicu na 180 stu'njeva( .d bjelanjaka na'ravite čvrsti snijeg te ga 0licom umiješajte u smjesu( 8lijte sve u kalu' 3a torte 'ecite oko 1 sat( .

vo je još jedan u ni3u br3i6 i Aini6 rece'ata( 8'otrijebila sam smr3nuto šumsko voće+ no uskoro će lje'še vrijeme 'a ćemo imati 'riliku ku'iti svje0e voće na tr0niici+ koja 'redla0e ku'ine+ a ja sam koristila mješavinu ra3ličitoga šumskog voća( 9ako/er sam i3ostavila cimet koji mi u ovoj kombinaciji baš ne odgovara( Sastojci 150 g maslaca 150 g šećera u 'ra6u 1 vanilin šećer 150 g mljeveni6 badema 150 g oštrog brašna 2 0ličice 'raška 3a 'ecivo 1 jaje 2 0 g šumskog voća P!i"!#$a &ećnicu u'alite na 180 stu'njeva+ a kalu' 3a torte oblo0ite masnim 'a'irom( .BR)A TORTA SA ŠUMSKIM *O+EM I BADEMIMA .iksajte maslac sa šećerom i vanilin šećerom te dodavajte bademe+ brašno s 'raškom 3a 'ecivo i jaje( &olovicu smjese vilicom ras'oredite 'o kalu'u( Zatim stavite voće 'a drugu 'olovicu tijesta( &ecite oko 50 minuta( *olač 'os'ite šećerom u 'ra6u i u0ivajte7 .

to'ljenu 0elatinu umiješajte u tučeno slatko vr6nje+ a onda sve sku'a dodajte u kremu od jaja i 'romiješajte 0licom( -a 'ečeno tijesto i3lijte kremu i ostavite u 6ladnjaku da se stisne i o6ladi "obave3no 'reko noći$( 9ortu mo0ete ukrasiti listićima čokolade ili kakaom u 'ra6u( .arasc6ina nekoliko ka'i ekstrakta gorkog badema 1 vrećica 0elatine u 'ra6u 200 ml vr6nja 3a šlag P!i"!#$a &ećnicu u'alite na 180 stu'njeva( =okoladu rasto'ite na 'ari te joj dodajte maslac i 'romiješajte( >utanjke tucite s 20 g šećera dok ne 'osvijetle( Djelanjke tucite sa %0 g šećera dok ne očvrsnu( 8 bjelanjke ručno umiješajte 0utanjke+ a onda i čokoladu( 8lijte u kalu' nama3an maslacem i 'ecite oko !0 minuta( ?ok se tijesto 6ladi+ 'ri'remite kremu( &olovicu šećera stavite u mlijeko i 3agrijavajte+ a drugu 'olovicu šećera stavite u 0utanjke i miksajte( Zatim smjesu jaja i šećera 'olako ulijte u mlijeko i ku6ajte na laganoj vatri dok se ne 3gusne( *remu od jaja i mlijeka ostavite da se o6ladi( >elatinu 'ri'remite 'o u'utama na vrećici+ samo jednu 0licu vode 3amijenite 0licom .!#$( 250 ml mlijeka 100 g šećera 5 0utanjka 1 0lica .BA*ARSKA TORTA )a tij#sto 250 g čokolade 50 g maslaca 5 0utanjaka B bjelanjaka 80 g šećera )a .arasc6ina( Slatko vr6nje istucite u šlag( .

d trakica na'ravite kri0aljku i cijelu tortu vratite u 'ećnicu na oko 1 6( <3vadite i 'ustite da se o6ladi( &o 0elji mo0ete 'osuti šećerom i 'ra6u u koji ste dodali malo cimeta ili 'oslu0ite u3 domaću marmeladu od naranče( .statak tijesta ra3valjajte i na'ravite trakice( . 100 g ječma koji ste večer 'rije namočili u vodi !50 ml mlijeka 110 g šećera u 'ra6u 250 g ricotte malo cimeta 50 g kandirane korice naranče 2 0lice marasc6ina ! 0utanjka ! bjelanjka P!i"!#$a -aj'rije 'ri'remite tijesto( &omiješajte sve sastojke+ oblikujte dvije kugle "jednu malo veću od druge$ i stavite i6 u 6ladnjak( #eći dio tijesta ra3valjajte i stavite u kalu'( &ecite samo 'odlogu oko 15 minuta na 180 stu'njeva( @ečam ku6ajte u vodi oko 1 6( &rocijedite ga( Zatim ga stavite ku6ati u mlijeko u koje ste dodali cimet( *u6ajte oko 'ola sata+ a ječam će u'iti mlijeko( .USKRŠNJA TORTA S RICOTTOM I JEČMOM .stavite da se o6ladi( )icottu miksajte sa šećerom+ kandiranom koricom naranče i marasc6inom( Zatim dodajte 0utanjke i ječam koji se o6ladio( -a kraju dodajte bjelanjke koje ste istukli u snijeg i 'romiješajte 0licom( 8lijte nadjev 'reko 'olu'ečenog tijesta( .vu sam tortu 'rvi 'ut radila 'rošle godine oko 8skrsa( &remda sam bila vrlo ske'tična oko ječma u kolačima+ konačan re3ultat me ostavio be3 da6a 'a sam je i ove godine odlučila 'onoviti( Tij#sto 500 g brašna 1 jaje E 1 0utanjak 1!0 g šećera u 'ra6u 200 g maslaca Na-j#.

arasc6ino( &osebno miskajte četiri bjelanjka te 'oste'eno dodavajte drugi6 'et 0lica šećera( >licom 'omiješajte dvije smjese( <3lijte smjesu u kalu' koji ste 'ret6odno oblo0ili masnim 'a'irom i 'ecite na 180 stu'njeva oko 50 minuta( <3vadite tortu i3 'ećnice+ neka se o6ladi( 9orta će G'ro'astiG te nastalu Gru'uG na'unite tučenim slatkim vr6njem u koji ste dodali vanilin šećer i 'os'ite kakaom u 'ra6u( ?obro je o6ladite i u0ivajte7 .arasc6ina 500 ml vr6nja 3a šlag 2 vanilin šećera 2 0lice kakaa P!i"!#$a =okoladu oto'ite na 'ari i 3atim joj dodajte maslac kako bi se i on rasto'io( =etiri 0utanjka i dva cijela jaja miksajte s 'rvi6 'et 0lica šećera+ 3atim dodajte mješavinu čokolade i maslaca te .CHOCOLATE CLOUD CAKE Sastojci 250 g čokolade s visokim udjelom kakaa 125 g maslaca 2 cijela jaja 5 0utanjka 5 bjelanjka 2F5 0lica šećera 2 0lice .

TORTA OD SIRA S BORO*NICAMA Tij#sto 225 g brašna 115 g maslaca 2 0lice šećera u 'ra6u 1 jaje K!#$a 50 g svje0eg kravljeg sira 200 ml kiselog vr6nja 1%0 g šećera u 'ra6u 2 vanilin šećera 5 0utanjaka 5 bjelanjaka 100 g borovnica P!i"!#$a .blikujte kuglu i ostavite je u 6ladnjaku na 'ola sata( Zatim ra3valjajte tijesto+ njime oblo0ite kalu' i 'ecite samo oko 20 minuta na 180 stu'njeva( <3vadite tijesto i3 'ećnice+ neka se o6ladi( Sada 'ri'remite kremu( 9ucite 0utanjke sa šećerom i vanilin šećerom 'a dodajte sir i vr6nje( Zatim 0licom umiješajte snijeg od bjelanjaka+ a na kraju borovnice( 8lijte u kalu' na 'olu'ečeno tijesto i 'ecite još 1 6 na 150 stu'njeva( .d svi6 sastojaka 3amijestite tijesto( .6la/enu tortu ra3re0ite i u0ivajte 7 .

!00 g marmelade od smokava !00 g svje0i6 smokava+ oguljeni6 i nare3ani6 na manje komadiće ! jaja 250 g ricotte 200 ml slatkog vr6nja 100 g šećera u 'ra6u vanilin šećer med P!i"!#$a .TORTA OD SMOKA*A I RICOTTE Tij#sto 210 g brašna 115 g maslaca 50 g šećera 1 jaje malo soli Na-j#.d svi6 sastojaka umijesite tijesto+ oblikujte kuglu i ostavite ga u 6ladnjaku da se stisne( Zatim ga ra3valjajte i njime oblo0ite kalu' koji ste 'ret6odno nama3ali maslacem( &ecite samo tijesto oko 20 minuta na 180 stu'njeva( <3vadite ga i3 'ećnice i+ kada se malo o6ladi+ nama0ite marmeladom od smokava( -a marmeladu 'oslo0ite komadiće svje0i6 smokava( -a'ravite kremu( 9ucite jaja sa šećerom i vanilin šećerom 'a dodajte ricottu i slatko vr6nje( &relijte 'reko smokava i 'ecite još 55 minuta na 1%0 stu'njeva( *ada se o6ladi+ tortu mo0ete+ a i ne morate lagano 'reliti medom( .

agano umiješajte "0licom+ ne mikserom$ vr6nje+ mlijeko i snijeg od bjelanjaka( &ecite na 180 stu'njeva oko 'ola sata( *ad se tijesto o6ladi+ i3vadite ga i3 kalu'a i na'ravite kremu( .TORTA FERRERO ROCHER Tij#sto 100 g maslaca 100 g šećera u 'ra6u 5 0utanjka 5 bjelanjka 1!0 g čokolade 1 0lica kakaa 1 vanilin šećer 0 g brašna 1 0ličica 'raška 3a 'ecivo malo soli 0 ml slatkog vr6nja 1!0 ml mlijeka K!#$a 500 g nutelle 500 g mascar'onea 250 g 'r0eni6 mljeveni6 lješnjaka "neki skro3 usitnjeni+ neki malo kru'niji$ 5 na'olitanke "mljevene$ P!i"!#$a -aj'rije 'ri'remite tijesto7 8mutite maslac i šećer mikserom+ a na 'ari rasto'ite čokoladu( Zatim u smjesu od maslaca i šećera dodavajte 0utanjke "jedan 'o jedan+ i3me/u o'et malo miksajte$ 'a o6la/enu čokoladu+ kakao i vanilin šećer( ?obro i3miksajte7 ?odajte brašno sa solju i 'raškom 3a 'ecivo( .iksajte mascar'one+ nutellu+ lješnjake i mljevene na'olitanke( -ama0ite tortu kremom i to je to7 .

MALA TORTA OD BUNDE*E I SIRA 9ortu sam radila u malom kalu'u+ 'romjera 20 cm+ 'a ako 0elite veliku tortu+ slobodno udvostručite sastojke( Po-&o/a 150 g integralni6 keksa "ja sam koristila .c#ities$ 1 0lica sme/eg šećera 1 0lica siru'a od agave 1( 5 0lica oto'ljenog maslaca malo cimeta malo muškatnog oraščića Na-j#. 250 g krem sira 150 g 'irea od bundeve 2 jaja 2 0lice siru'a od agave o'et malo cimeta o'et malo muškatnog oraščića slatko vr6nje 3a šlag "250 ml$ i 2 0lice šećera u 'ra6u P!i"!#$a -aj'rije 'ri'remite 'odlogu: kekse sameljite+ dodajte im sve ostale sastojke i 'romiješajte( *alu' oblo0ite masnim 'a'irom i utisnite smjesu od keksa na dno kalu'a( Zatim 'ri'remite kremu( Sve sastojke 'romiješajte+ naj'rije sir s 'ireom od bundeve+ 3atim jaja 'a siru' od agave i 3ačine( *remu i3lijte na 'odlogu od keksa i 'ecite na 1%0 stu'njeva oko 50 minuta( &ečenu tortu i3vadite i3 'ećnice i ostavite u kalu'u da se o6ladi( <3vadite je i3 kalu'a+ stucite slatko vr6nje+ dodajte mu šećer u 'ra6u i ukrasite tortu7 @a sam je još malo 'osula cimetom( .

ČOKOLADNA TORTA S *IŠNJAMA *oristila sam manji kalu' 3a torte+ 'romjera 20 cm( Tij#sto 120 g čokolade 25 g maslaca ! 0utanjka 5 bjelanjka 50 g šećera =okoladu rasto'ite i dodajte joj maslac( >utanjke tucite s 'olovicom šećera+ a bjelanjke s drugom 'olovicom( Sve 'omiješajte 0licom i 'ecite oko 20 minuta na 180 stu'njeva( K!#$a krema: 200 ml slatkog vr6nja !50 g čokolade 250 ml vr6nja &roku6ajte 200 ml vr6nja( =okoladu ra3lomite na manje kockice i 'relijte vrelim vr6njem( &romiješajte i ostavite da se malo o6ladi( <stucite šlag od 250 ml vr6nja( 8miješajte šlag u čokoladnu kremu( Osta&o višnje i3 kom'ota slatko vr6nje 3a šlag kakao u 'ra6u 3a 'osi'anje -a 'ečeno tijesto stavite višnje+ na višnje kremu( -eka se torta dobro stisne u 6ladnjaku+ 3atim skinite obruč+ nama0ite je tučenim slatkim vr6njem "ja sam u3ela 500 ml vr6nja$ i 'os'ite kakaom u 'ra6u( .

iksajte 0utanjke+ 50 g šećera+ vr6nje i sir( .d bjelanjaka istucite snijeg+ dodajte mu 25 g šećera te miksajte dok smjesa ne 'ostane čvrsta( Zatim 0licom bjelanjke umiješajte u 0utu smjesu( <3lijte na jabuke i 'ecite oko 50 minuta na 1 0 stu'njeva( Zatim 'ećnicu isključite i ostavite kolač da se o6ladi u njoj( Iladan kolač i3vadite i3 kalu'a i dobro o6ladite u 6ladnjaku( . 2 jabuke 200 g krem sira 5 0utanjka 2 bjelanjka 50 ml slatkog vr6nja 5 g šećera malo maslaca 3a 'irjanje jabuka P!i"!#$a *ekse sameljite u multi'raktiku+ dodajte im mljevene lješnjake+ maslac te sve 'romiješajte( 8tisnite na dno kalu'a i ostavite u 6ladnjaku na 104ak minuta( @abuke ogulite i očistite+ nare0ite i6 na kockice i 'irjajte na maslacu dok ne omekšaju( *ada se 'ro6lade+ stavite i6 na 'odlogu( .CHEESECAKE S JABUKAMA Po-&o/a 85 g keksa "ja sam koristila Hrancereale s kakaom$ 125 g mljeveni6 lješnjaka 50 g oto'ljenog maslaca Na-ij#.

it ! 0utanjka ! bjelanjka B0 g šećera 5 g oštrog brašna K!#$a 200 g bijele čokolade 250 ml slatkog vr6nja 500 ml slatkog vr6nja 100 g kokosovog brašna P!i"!#$a -a manje komadiće nare0ite bijelu čokoladu i rasto'ite je u 250 ml slatkog vr6nja( .ta'ajte ili na laganoj vatri ili na 'ari( Zatim mješavinu stavite u 6ladnjak na nekoliko sati "mo0e i 'reko noći$( -a'ravite biskvit( >utanjke tucite sa šećerom+ a 'osebno istucite bjelanjke( Zatim u smjesu 0utanjaka i šećera umiješajte nai3mjenično 0licom bjelanjke i brašno( 8lijte u kalu' koji ste nama3ali maslacem i 'ecite 154ak minuta na 1 0 stu'njeva( -eka se biskvit o6ladi( <3vadite kremu i3 6ladnjaka i miksajte je desetak minuta( &osebno na'ravite šlag od 500 ml slatkog vr6nja( 8 kremu dodajte šlag i kokosovo brašno te 'romiješajte( Dijelu kremu i3lijte 'reko biskvita i stavite u 6ladnjak da se dobro o6ladi i stisne( ..TORTA S KOKOSOM I BIJELOM ČOKOLADOM Bis.

TORTA OD NARANČE S KREMOM OD SIRA To!tica 0.d bjelanjaka istucite snijeg te ga 0licom umiješajte u 'rvu smjesu( *alu' oblo0ite masnim 'a'irom+ rubove nama0ite maslacem te ulijte smjesu( &ecite oko 55 minuta( <3vadite i3 'ećnice i 'ustite da se o6ladi( Sada 'ri'remite kremu od sira( .stavite da se o6ladi i dalje 'ovremeno miješajući( -aranču nare0ite na manje komade 'a u multi'raktiku na'ravite 'ire( ?odajte smjesi od jaja i šećera( Zatim dodajte mljevene bademe te oto'ljenu čokoladu i sve 'romiješajte( .a&(" "!o$j#!a 12 c$3 1 cijela naranča 2 0utanjka 2 bjelanjka 1 cijelo jaje 150 g šećera u 'ra6u 125 g mljeveni6 badema 5 g rasto'ljene čokolade K!#$a o.d slatkog vr6nja istucite šlag( 8 drugoj 'osudi miksajte sir+ šećer i marmeladu dok smjesa ne 'ostane kremasta( -a kraju u nju umiješajte šlag i ostavite u 6ladnjaku( 9ortu 'oslu0ite na sobnoj tem'eraturi u3 0licu4dvije 6ladne kreme( 80ivajte7 .si!a 150 ml slatkog vr6nja 150 g krem sira 25 g šećera u 'ra6u 2 0lice marmelade od naranče P!i"!#$a -aranču dobro o'erite+ stavite je u lončić+ 'rekrijte vodom i ku6ajte oko 1 6+ dok ne omekša( Zatim je ocijedite i ostavite da se o6ladi( &ećnicu u'alite na 180 stu'njeva( ?va 0utanjka i jedno cijelo jaje ku6ajte sa šećerom na 'ari desetak minuta stalno miješajući+ dok se smjesa ne 3gusne( .

L><9J 9.? *J*SL < .<*SL@9J S<) < MJNJ) ?.$ 2 >.<-89L+ L .<*SL@9J < <Z.*.-?L 9J.L?<( .8. *. -.I.<-89L( -J*L SJ 9..S9L#<9J 9. S .><9J .9<&)L*9<*+ -J*L SJ S#J &.LS.* S.N<( 8><#L@9J7 ...*.L?< -L S.<*. < #L-<. @J?-.M ?JSJ9 .@<#.. 15 .I.LS.@JS8 -L &.L *)J.7 .<*SL@9J #)I-@J SL MJNJ). -L)JZL-<.<@9J S..CHEESECAKE 9<@JS9. &L&<).L?<( <Z. @L@J+ ?.S9L#<9J ?L SJ . &)J.L: 2 *<SJ.?.? *J*SL( &JK<9J -L 1 5 S98&-@J#L .. &J9 .-?L @J <Z#L?<9J < . &.S9L-J *)J. ?.H8 . .)98 -J*.LKJ.L?-@L* &)J*.-?L @J S9L#<9J 8 I.L: <Z.<-89L( -L*.<..D<-<)L.. 9J 89<S-<9J &.?.MJNJ).<9J *J*SJ &L <I ZL@J?-.#J>J( *L.D.)9L .L &I<.&J=J-@L .K*<KJ S9L#<9J 8 .@JSL -J &. < &L>.D).&J)L98)<+ L . -L *.K#<9<JS ?<HJS9<#J *J*S<KL 100 H .<-89L 8 .<-89L( <Z#L?<9J <Z &JN-<KJ < &8S9<9J ?L SJ .@ 9J.L #)I-@L "K)#J-.LS..@ &JN-<K<+ L .<KJ MJNJ)L 1 #L-<..D-.L &8-.L?J.: 250 H "K)#J-< &L*J9<K$ .&J)L98)8 S&8S9<9J -L 1%0 S98&-@J#L < &JK<9J @.MJNJ) &)<&)J.L#..)98( #)L9<9J 8 &JN-<K8 < &8S9<9J ?L SJ -L 150 S98&-@J#L &J=J .LS9L( ZL9<. S<)L "@L SL.&I<L S<) < LDK S<)$ 2 @L@L 5 >.@LK+ I#L.<.8& ZL 9.L: %00 H *)J. < &..LKL Z89L *)J.?M*)<-89.H8 .<KJ MJNJ)L D<@J.?L@9J @J?-.I. <Z.LKL( &JK<9J -L 1 0 S98&-@J#L &J9 .LS-<.)9J .

TORTA CAPRESE Sastojci 250 g maslaca 150 g čokolade !0 g kakaa u 'ra6u 1 vanilin šećer 5 jaja 5 0lica to'le vode !00 g šećera u 'ra6u "ja sam stavila 250 g$ !00 g mljeveni6 badema P!i"!#$a &ećnicu u'alite na 150 stu'njeva( -a 'ari rasto'ite čokoladu s maslacem( .dvojite 0utanjke od bjelanjaka te 0utanjke miksajte s vodom dok se ne 3a'jene( .nda im dodajte šećer i miksajte nekoliko minuta( ?odajte raso'ljeni maslac s čokoladom+ nastavite miksati 'a dodajte i kakao+ vanilin šećer i bademe( 8 bjelanjke dodajte malo soli te i6 istucite u čvrsti snijeg( Zatim snijeg 0licom umiješajte u 'rvu smjesu( *alu' 'romjera 2% cm nama0ite maslacem te 'os'ote šećerom u 'ra6u( <3lijte smjesu i 'ecite oko 55 minuta( 9orta bi na 'ovršini trebala imati 6rskavu koricu+ no i3nutra bi trebala ostati mekana i sočna( &rije serviranja 'os'ite je šećerom u 'ra6u+ a mo0ete je 'oslu0iti i s malo tučenog slatkog vr6nja( .

ČOKOLADNA PA*LO*A sastojci 3a koru: % bjelanjaka "velika jaja$ sobne tem'erature 250 g šećera 1 3ličica bijelog octa 1 3ličica ekstrakta vanilije 1 3ličica skrobnog brasna "gustin$ 5 0ličice kakao 'ra6a "be3 šećera$ 3a nadjev: 500 g smr3nutog bobičastog voća 200 g d0ema od bobičastog voća 250 ml slatkog vr6nja "vr6nja 3a šlag$ "!i"!#$a 1( 3agrijte 'ećnicu na 150 OK i oblo0ite lim 'a'irom 3a 'ečenje "mo0ete 'a'ir dodatno nama3ati maslacem i 'osuti brašnom+ jer se kora inače tesko odvaja s 'a'ira$( 2( tucite bjelanjke mikserom dok ne 'ostanu 'jenasti+ a onda 'ostu'no dodavajte sećer i miksajte dok se ne 'očnu stvarati glatki vr6ovi( .stavite da se o6ladi na sobnu tem'eraturu+ a onda o6ladite u 6ladnjaku( B( 'rije serviranja istucite slatko vr6nje u šlag i stavite ga na sredinu svake be3e kore( -a slag 'relijte bobičasto voce i servirajte odma6( "koru je najlakse 'rebaciti na tanjure tako da ju lagano odskli0ete s 'ek 'a'ira$( .iksanje traje malo dulje+ a 3avršava onda kada je smjesa lagano tvrda+ glatka i sjajna( Lko vam ostane 3rnata+ 3nači da se sećer nije GsjedinioG+ tako da nastavite miksati dok ne 'ostane glatko( !( koristeci ku6aču ili š'atulu 'olako umiješajte ocat i ekstrakt u istučene bjelanjke( 5( 'os'ite kakaom u 'ra6u i gustinom i lagano umiješajte u smjesu( 5( na 'a'iru 3a 'ečenje Aormirajte % 6r'ica i 0licom oblikujte krugove na način da rubne dijelove ostavite malo višima od sredista( "u slučaju da 3elite veliku 'avlovu+ iscrtkajte krug cca 2! cm na 'a'iru i čitavu smjesu Aormirajte na isti nacin$( %( 'ecite toliko dugo dok vanjski dio ne 'ostane 'ot'uno su6+ !5455 minuta( "3a veliku 'avlovu nešto du0e+ oko sat do sat i 'etnaest minutaP 'ečena 'odloga bit će skro3 is'ucala+ 6rskava 'o rubovima i sa strane+ su6a na 'ovrsini+ ali ako 'rstima 'ritisnete sredinu+ osjetit ćete na3nake mekoće$( ( isključite 'ećnicu+ ali be3e kore ostavite u njoj "u3 'ritvorena vrata$ dok se 'osve ne o6lade( 8( odmr3nite voće i odstranite mu 'olovicu 'rocije/ene tekućine+ tu 'olovicu 3agrijte na laganoj vatri+ dodajte mu d0em i 'ustite da malo 'roki'i "cca ! minute$+ 'a vratite odmr3nutom voću( .

statak 'injola 'os'ite 'o torti i 'ecite još oko 55 minuta na 1%0 stu'njeva( 9ortu mo0ete 'oslu0iti mlaku ili 6ladnu+ a 'o 0elji je mo0ete 'osuti šećerom u 'ra6u( .TORTA S RICOTTOM I PINJOLIMA Za ovaj sam 8skrs osim ne3aobila3ne "i4c# radila i ovu tortu( )ece't sam 'reu3ela i3 ku6arice La Dolce Vita autorice 8rsule Qerrigno( &osebno me oduševio dodatak 'injola7 Tij#sto 150 g maslaca 80 g šećera u 'ra6u 5 0utanjka !50 g brašna malo soli naribana korica jednog limuna Na-j#.iksajte 0utanjke sa šećerom i vanilin šećerom te smjesi dodajte ricottu+ slatko vr6nje i cca B0 g 'injola( -adjev i3lijte na 'olu'ečeno tijesto+ ra3valjate ostatak tijesta te nare0ite trakice i stavite i6 'reko nadjeva( . !50 g ricotte 2 vanilin šećera 50 ml slatkog vr6nja ! 0utanjka 115 g šećera u 'ra6u 115 g 'injola P!i"!#$a -aj'rije 'ri'remite tijesto( &romiješajte sve sastojke+ oblikujte kuglu i ostavite je u 6ladnjaku na 16( Zatim odvojite 2:! tijesta+ a ostatak ostavite u 6ladnjaku( 9ijesto ra3valjajte i stavite u kalu' 3a tortu 'romjera 20 cm( Samo tijesto 'ecite oko 20 minuta na 180 stu'njeva( ?ok se tijesto 'eče+ 'ri'remite nadjev( .