You are on page 1of 2

VJEŽBA br. 2 Ortogonalna projekcija 1.

Zadatak: ORTOGONALNOM PROJEKCIJOM (model E): a) nacrtati prostoručno na milimetarskom papiru N, T, B, N1, T1 i B1 u mjerilu 1:1, b) priborom precrtati iste predmete (N, T, B, B1) sa prostoručnih skica u mjerilu 1:1. Napomena: Uzeti da jedinica mreže iznosi 10x10 mm. Dimenzija (x, y, z) prvog predmeta iznosi 30x 40x 50, drugog 50x 40x 30, trećeg i četvrtog predmeta 40x 30x 50. Potrebno je kotirati.

1. predmet

2. Predmet

3. predmet

4. predmet