You are on page 1of 4

LABORATOR 1

C#
STRUCTURI FUNDAMENTALE DE CONTROL
1. Citirea unui string de la tastatura de la tastatura
static void Main(string[] args) { Console.Write ("Enter Your First Name : "); string name1 = Console.ReadLine (); Console.Write ("Enter Your Last Name : "); string name2 = Console.ReadLine (); Console.WriteLine ("Hello Mr." + name1 +" " + name2); Console.ReadLine (); }

2. Citirea unor intregi de la tastatura. Efectuare de calcule
static void Main(string[] args) { int a,b; string s1 = string.Empty; string s2 = string.Empty; Console.Write("Enter no 1 # "); // Afiseaza cererea pentru numarul 1 s1 = Console.ReadLine (); // salveaza numarul in variabila string s1 a = int.Parse (s1); // stringul s1 este convertit intr-o variabila de tip int Console.Write("Enter no 2 # "); //Afiseaza cererea pentru numarul 2 s2 = Console.ReadLine(); // salveaza numarul in variabila string s2 b = int.Parse(s2); // stringul s2 este convertit intr-o variabila de tip int Console.WriteLine(""); // Linie goala Console.WriteLine("********************* Rezultatul calculelor **********************"); Console.WriteLine(""); // Calcule Console.WriteLine("No1 + No2 = " + (a+b)); Console.WriteLine("No1 - No2 = " + (a-b)); Console.WriteLine("No1 / No2 = " + (a/b)); Console.WriteLine("No1 * No2 = " + (a*b)); Console.WriteLine("No1 % No2 = " + (a%b)); Console.ReadLine(); }

WriteLine("").3.) şi acceleratia(m/s2). Console. Console. distance = u*t + a*t*t/2. string s.t1.WriteLine("Temperatura in celsius = " + celsius).ReadLine().Write("Introduceti acceleratia (a) : ").WriteLine(""). } 4.counter. fahrenheit = float.a.Write("Introduceti viteza initiala (u) : "). daca se cunosc viteza initiala (m/s). Console.Parse(u1).Write("Introduceti intervalul de timp (t) : "). counter = 1. //resetam toate valorile pe 0 Console.Parse(t1). u = float.Parse(a1). Console. string u1. 0 = exit // counter este folosit pentru a seta de cate ori sunt setate datele Console. celsius = (float)((fahrenheit . timpul deplasării (sec.a1.0F. // Afisarea numarului de setari facute Console. t1 = Console. Transformarea gradelor Fahrenheit în Celsius static void Main(string[] args) { float fahrenheit. // Linie goala Console. t = float. // u = viteza initiala // t = interval timp // a = acceleratie // reply valoare folosita pentru a verifica daca programul trebuie repornit cu diferite valori int replyforrestart.ReadLine().WriteLine("******** Vom calcula distanta parcursa de un vehicul **********").reply. static void Main(string[] args) { float distance.8).Write("Introduceti temperatura in Fahrenheit ").32) / 1. celsius.ReadLine().ReadLine(). Console.t.u. s = Console. a = float. counter = 1 startfromhere: // Programul va reporni de aici cand sunt necesare noi valori distance = u = t = a = 0.Parse(s).ReadLine(). Calculul distantei parcurse. u1 = Console. // La prima rulare a programului.WriteLine("Numar setare = " + counter). . // replyforrestart va lua valoarea 0 sau 1 // 1 = restart . a1 = Console. Console.

200 divizibile 7 // "totalno7" va contine cate numere intre 100 . } else { // Nu trebuie facut nimic . } if (x == 0) { suma_pare = suma_pare + i. suma_pare=0.200 sunt divizibile cu 7 // "i" contor folosit in cicluri // "x" este o variabila temporara. goto startfromhere.programul se inchide } } 5. suma_impare=0.Write("Doriti recalcularea pentru alte valori? (1 pentru Da / 0 pentru Exit) ? : ").. prin care se verifica conditiile impuse for (i=0 . i++) { x = i % 2.Parse(reply). Console. // "suma_impare" va contine suma numerelor impare intre 1 . Console.20 // "suma_pare" va contine suma numerelor pare intre 1 . Sa se calculeze în acelaşi program:    suma numerelor pare/impare de la 1 la 20 suma numerelor divizibile cu 7 între 100 şi 200 câte numere sunt divizibile cu 7 intre 100 şi 200 static void Main(string[] args) { int x=0. i<=200. replyforrestart = int.WriteLine(" ***************************** "). i. // resetam valoarea lui x for (i=100.WriteLine("Distanta parcursa de vehicul = " + distance). Console. reply = Console. } } //calculul sumei numerelor divizibile cu 7 si numararea lor x = 0. if (x != 0) { suma_impare = suma_impare + i.WriteLine("").20 // "suma_div7" va contine suma numerelor intre 100 . i<=20 . Console.ReadLine().WriteLine(""). if (replyforrestart == 1) { counter = counter+ 1..i++) .Console.. suma_div7 = 0 .totalno7 = 0.

Console.WriteLine("Suma numerelor divizibile cu 7 intre 100 si 200 = " + suma_div7 + "\n"). Console.WriteLine("Totalul numerelor divizibile cu 7 intre 100 si 200 = " + totalno7 + "\n").ReadLine(). Realizati modificarile necesare in programul 4. Se vor efectua aceleasi operatii. Rescrieti programul 3 pentru transformarea temperaturii din grade Celsius in grade Fahrenheit 2.WriteLine("Suma numerelor pare intre 1 si 20 = " + suma_pare + "\n"). Console. } Exercitii propuse: 1. totalno7 = totalno7 + 1.{ x = i % 7.20 = " + suma_impare + "\n"). Console. astfel incat viteza sa fie introdusa in kilometri pe ora. dar se va afisa in plus totalul numerelor divizibile cu trei – dintre cele două capete de interval. } } Console. iar distanta sa fie afisata in kilometri 3.WriteLine("Suma numerelor impare intre 1 . if (x == 0) { suma_div7 = suma_div7 + i. Realizati modificarile necesare in problema 5 pentru introducerea de la tastatura a capetelor de interval. .