You are on page 1of 19

2013.12.06.

Követelmények
December 6, 2013

Gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: - Sikeres ZH írása Elérhetőségem: gulyas@tf.hu F/319.

Közgazdaságtan alapjai

Gulyás Erika

Követelmények

Irodalmak

Miről lesz szó?

Kötelező irodalom: • Shapiro (2006): Alkalmazott közgazdaságtan (Junior Achievement) Ajánlott: • Heyne (1991): A közgazdasági gondolkodás alapjai (Nemzeti Tankönyvkiadó) • Tim Harford (2006): A leleplezett gazdaság (HVG Könyvkiadó) • András Krisztina (2006): A szabadidősport gazdaságtana, 75.sz Műhelytanulmány • Chris Gratton, Peter Taylor (2000): Economics of sport and recreation

1. 2. 3.

Mi is az a közgazdaságtan? Milyen kérdésekkel foglalkozik a mikro- és makroökonómia? Hogyan kapcsolódik össze a sport és közgazdaságtan?

December 6, 2013

2

1

hogy jobb döntéseket hozz! 6 Közgazdaság alapjai • Átszövi mindennapjainkat • Gazdasági jelenségek .06. mely a döntések és a választások rendszerével foglalkozik.Gazdasági: A) – termékek . készlet-gazdálkodás.statisztika. közlekedés-gazdaságtan. mez gazdaság-. választás = kényszer  szűkösség Közgazdaságtan alapjai • szűkösen rendelkezésre álló. marketing. stb • mikroökonómia • makroökonómia • nemzetközi közgazdaságtan • komparatív gazdaságtan • Alkalmazott közgazdaságtan 5 …. • Elméleti közgazdaságtan • • • • • • Alapvető összefüggéseket vizsgál racionális gondolkodást feltételezve az elkülönült gazdasági szereplőket vizsgálja a gazdaság egészét elemzi összevont mutatók segítségével az egyes gazdaságok egymás közötti áru és pénzfolyamatokat összegezve vizsgálja a történelemben előforduló különböző gazdaságokat vizsgálja az elméleti összefüggéseket a gyakorlatba helyezi át.köz 2 . vállalati pénzügyek. ipar-.. vállalat-gazdaságtan. általában számítások segítségével . 2013 • A közgazdaságtan olyan társadalomtudomány. Közgazdaságtan fogalma részei December 6.2013.szolgáltatások B) – magán . alternatív módon felhasználható erőforrások  Gazdálkodunk • eszköze: javak  Hasznosság • Javak csoportosítása: . könyvvitel. 2013 De miért…….mindennapi döntéseink • Választási lehetőségek korlátozottak döntés.12. December 6.Szabad .

) MUNKA • az ember szellemi és fizikai képességének összessége.12. Az elsődleges tényezők.ALTERNATÍV KÖLTSÉG GAZDÁLKODÁS Termelési tényezők. újító . átalakítás nélkül felhasználható javak.06. amely kockázatvállaló magatartásban.) TERMÉSZETI JAVAK • a természetben előforduló ált. a tőke valamilyen korábbi tevékenység során keletkezett és elméletileg korlátlanul bővíthető . erőforrások December 6. a munka és a föld minősége és mennyisége adottak.és szervező készségében tér el az egyszer munkatényezőtől. ha egy aerobik oktató a szokásosnál két órával hamarabb befejezi a munkáját.) TőKEJAVAK • már termeléssel létrehozott eszközök. 2013 Gondoljuk végig: Milyen költségekkel jár. szolgáltatások szabad javak gazdasági javak termelési folyamat (kooperáció munkamegosztás) SZŰKÖSSÉG termelési tényezők: választási kényszer lehetőség alternatív . nem kell fizetni (víz.vállalkozói ismeretek.GAZDASÁGI SZEREPLŐK . melyekért ált. melyet a tevékenység során felhasználnak 4.természeti tényező (A) .tőke (K) . A másodlagos tényező .) 3. készségek (E) (termelési lehetőségek) DÖNTÉS 10 . és elmegy moziba? December 6.2013.RACIONALITÁS . csak részben pótolhatók. 1.munka (L) . amelyet a tevékenység során felhasználhat 2. 2013 szükségletek kielégítése: javak. föld stb. 2013 A tevékenység során felhasznált erőforrások összessége.) VÁLLALKOZÓ • az előző három termelési tényezőt fogja össze és irányítja a gazdaságosság elve alapján • A vállalkozó egy speciális emberi tényező. A gazdálkodás folyamata Szabadidősportot érintő javak tipizálása kizárhatóság és a használat versengő volta alapján (András 2006) December 6. 12 13 3 .

racionalitás A gazdaságszervezés problémái Koordinációs mechanizmusok: • Hagyományos (etikai) • Tervutasításos vagy szociális (Észak-Korea. 2013 lakások teák FOGYASZTÓI DOLLÁRSZAVAZATOK MIT? HOGYAN? KINEK? Tényezőpiaci árak (bérek.06. A RÁFORDÍTÁSOK TULAJDONA KÍNÁLAT Tőkejavak KERESLET Termelési lehetőségek határa 15 A 12 D Élelmiszer 9 (forint) 6 U E B C I .12. amilyennek lennie kellene • Mikor. Kína) • Piaci • Vegyes Hatékonyság: 3 F 0 1 2 3 Cipő (db) 4 5 • eredmény / ráfordítás • Pareto-hatékonyság Haszonáldozat (alternatív költségek) 4 .Modellezés . ∑: • Közgazdaságtan = szűkösség és a választás tudománya • Két világot vizsgál: ->a világ. amilyen -> a világ. JÁRADÉKOK STB.2013. járadékok. makro megközelítésben Munkanélküli pályakezdő fiatalok számának alakulása (szezonálisan kiigazítva) KERESLET cipők KÍNÁLAT Jószágpiaci árak December 6.Ceteris paribus . kamatok) Munka Föld TERMELÉSI KÖLTSÉGEK HÁZTARTÁSOK ÜZLETI SZERVEZETEK FIZETÉSEK.

December 6. kormány • Mozgató erő: ÁR -> kereslet. A termelési lehetőségek határa segítségével modellezhetjük egy gazdaság minimális termelési képességét. ▫ elősegíti a szűkös erőforrások hatékony elosztását. nemzetgazdasági teljesítményeket. A magánjavak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.12. 2. 4. Gazdasági rendszerek működése December 6.és piacgazdaság összehasonlítása • A piacgazdaságot általánosan jellemzi a túlkínálat. 5. 8.06. míg a tervgazdaság ált. A termelési tényezők egyik jellemző tulajdonsága a szűkösség. 7. A közgazdaságtan kérdései közé tartozik a "Hol termeljenek?" kérdés eldöntése. Magántulajdon 2. ezért mondjuk. 2013 Piacgazdasági rendszer 1. Vegyes koordináció esetén a központnak elsődleges szerepe van. fogyasztása nem csökkenti a többiek számára rendelkezésre álló készletet • • • • A külső gazdasági hatásokkal történő foglalkozás Segélyezési programok Bizonyos csoportok támogatása A gazdaság stabilitásának a biztosítása 20 21 5 . A nem anyagi jellegű szolgáltatások csoportjába tartozik a szállítási tevékenység. Az elméleti közgazdaságtanhoz tartozik a vállalatgazdaságtan is. hogy a tervgazdaság hiánygazdaság. A közjavak fogyasztásából senki sem zárható ki. 2013 Igaz-hamis 1. 2013 • A piacgazdasági rendszer pillérei – szabad vállalkozás • A piaci szereplők: vállalatok. Árrendszer 3. kínálat • Színtér: piac Ár funkciói: • Gazdasági ösztönzők – profit • Terv. jellemzője a túlkereslet.2013. 18 19 ▫ rangsorolja a szükségleteket ▫ információkat közvetít (az árakon keresztül) ▫ méri az egyéni. 3. ▫ gondoskodik a fogyasztók számára szükséges javak mennyiségéről és minőségéről ▫ elosztja a jövedelmeket Állam szerepe a pg-ban December 6. 2013 • A piaci rendszer védelme • Közjavak és közellátások szolgáltatása • Kizárás nem megoldható. 9. 6. Verseny December 6. háztartások. vállalati. Nem tartozik az üzleti szervezetek jellemzői közé a gazdasági elkülönültség.

) amely csak a szegény országokban létezik. hogy télen is márciusban v áprilisban téli ruhákat vegyenek? 25 6 .) vegyes jószág d. Feladatok December 6.) egyik válasz sem helyes 2.) amelyet a gazdaságok sohasem tapasztalnak.) a piaci szereplők alá. d. A piaci koordináció esetén a. b.) amelyet csak a szegények élnek át..) azzel mérünk. 2013 Feladatok December 6.) A piac jellegét. amelyet a vásárlók adott árak mellett hajlandóak és képesek megvásárolni  kereslet = fizetőképes kereslet  kereslet ≠ szükségletek. amelyet a. formáját nem befolyásolja a. b. A szűkösség olyan helyzet.) a termelők alapvető feladata a tervek végrehajtása d. c.) Az alternatvív költség áruk és szolgáltatások költségét jelenti. szerkezetét.) a piaci szereplők területi elhelyezkedése b.) a piaci szereplők száma d.) a termék jellege c. 2013 1. amelyet a vásárló d adott árak mellett hajlandó és képes megvásárolni • Piaci kereslet: adott áru valamennyi potenciális Q vásárlójának piaci kereslete Hogyan tudnám rávenni az embereket.) magánjószág b. igény  a kereslet mindig vásárlási szándékot.06.) a piaci szereplők nagysága 3. a.) a fenti állítások mindegyike igaz 22 23 A kereslet Az az árumennyiség. d.12.) A Balaton-parti szabad strand a.) optimális erőforrás felhasználást fejeznek ki d. nem tényleges vásárlást jelent A keresleti függvény • Egy adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának függvényében P d • Egyéni kereslet: azon árumenny.) az árral mérünk bármit vásárolunk.) Pareto hatékonyságot jelentenek c.) a beruházási javak elosztásában a profit a meghatározó.és fölérendeltek b.) a maximális termelési képességet szemléltetik.) amely minden személyt és társadalmat érint.) tiszta közjószág c. feláldoznunk más áruk vagy szolgáltatások érdekében. b. c. hogy mit kell feladnunk.2013.) nem ösztönöz a takarékosságra c.) a fogyasztói árindex mér.) Központi Statisztikai Hivatal mér. A termelési lehetőségek határán lévő pontok a.

26 Paradox hatások a fogyasztásban Minőségi hatás Veblen.Alacsonyabb rendű javak irányú P d Q Rugalmasság • kereslet árrugalmassága hogyan reagál a keresett mennyiség az ár változására? • Helyettesítő és kiegészítő termékek • egységnyi rugalmasság: TR fix • rugalmas kereslet: p↓ TR ↑ • rugalmatlan kereslet: p↑ TR ↑ Időtávok: • pillanatnyi: rugalmatlan kereslet • rövid táv: kis rugalmasság. Kérdés: Ésszerű viselkedés-e? Presztízshatás és nyájhatás Presztízshatás: Ha mások veszik. pl. mennyiség változik • hosszú táv: nagy rugalmasság. kiegészítő termékek • A fogyasztó várakozása.12. reklámok • Az adott piac által kiszolgált népesség számának növekedése (például a Balaton parton nyáron lényegesen többen vannak. 2013 • Árrugalmasság • Jövedelem rugalmasság • Keresztár-rugalmasság 29 7 . ő növeli a keresletét.06.2013. ő mérsékli a keresletét .  Giffen. mint télen). • A fogyasztó ízlésére • Erre ható tényezők.hatás: A fogyasztó az árból következtet a termék minőségére. kínálat változik Kereslet rugalmassága December 6.vagy inferior javak Árváltozással egyező keresletváltozás. . Keresletet meghatározó tényezők • Jövedelem növekedése –normál termék <-> inferior • Helyettesítő. Nyájhatás: Ha mások veszik.

59 42. Rugalmas kereslet p Rugalmatlan.12. hogy a minőségváltozás. vásárlási szokást változtatni. 2013 • Az egyik évről a másikra a háztartások jövedelmében bekövetkezett %-os változás hatására milyen irányban es hány %-kal valtozott a haztartasok sportfogyasztasa? |εjövedelem| > 1 luxus jószág jovedelem| 1 letszuksegleti joszag Évek • |ε 1993 1994 1995< 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jövedel em 0. vagy sznob hatás.  butaság: „…ha drágább.94 -1 -24.19 6. vagy az infláció okozza.  a vevő azt hiszi.06.2013.01 6. vagy inferior termékek esetében. p2 p2 p1 q2 q1 q p1 q2 q1 q A kereslet árrugalmassága és az árbevétel Szabadidősport jövedelem rugalmassága December 6. A kereslet rugalmassága p Rugalmatlan kereslet A kereslet rugalmassága • A kereslet árrugalmasságát meghatározó tényezők.64 rugalm asság 33 8 .58 0.  a vevő lusta olcsó áru után nézni.  a vevők nem veszik észre a megemelt árat.88 5. ha:  nincs helyettesítő termék. biztosan jobb!”  alacsonyabb rendű.  Veblen hatás (tömeg-).06 1 4. vagy versenytárs.  presztizs.77 0.03 1.

2013. • az időtényező.06. A kínálati függvény • A termelők különböző árak mellett milyen árumennyiségeket kínálnak eladásra a piacon 35 Kínálatra ható tényezők • termelési költségek változása • Egyéb profitszerzési költségek • Jövőre vonatkozó várakozások Rugalmassága függ: • a termelési folyamat jellege. a kínálat az idő múlásával egyre rugalmasabbá válik • Raktározási lehetőségek 5 P D Többlet S Egyensúlyi pont 4 Ár ($/bushel) 3 Marshall kereszt Hiány 2 1 S D Q 0 36 5 10 15 20 Mennyiség (millió bushel/hó) 9 .12. adott áron eladásra felkínálnak • Egyéni: a csere szándékával a piacra vitt/vinni szándékozott termékmennyiség • Piaci kínálat: adott árut termelők egyéni kínálatainak összessége -> A kínálat eladási szándékot és nem tényleges eladásokat fejez ki. A kínálat • Az a meghatározott mennyiségű és összetételű árutömeg amelyet az árutermelők valamely piacon.

2013 A fogyasztói döntés tényezői A közömbösségi görbék A költségvetési korlát  Az optimális jószágkombináció A fogyasztói döntés tényezői Belső tényezők • szükségletek • preferenciák Külső tényezők árak jövedelem KERESLETI OLDAL 38 Szabadidős Elit Munka. Magán (részvételi) Szórakozni vágyó közönség Élvezeti érték..2013.. Egészségre gyakorolt hatás max. szolgáltatások Korlát: jövedelem alternatív költség Szabadidő eltöltése Egészségmegőrzés Eredményesség maximalizálása 10 . telítettségi pont Sportoló maga sporttevékenység pozitív hatásainak max. rangsor • Hasznosság független az ártól • Tényleges döntés viszont függ: • Fogyasztó értékrendje .szükséglete • Javak hasznos tulajdonsága – preferencia skálája • Pénzjövedelem – árak (nominális/reál pénzjövedelem) • Csökkenő határhaszon elve.12. előadás • • • • Fogyasztó célja: szükséglet kielégítés Eszköze: javak. hivatás Szükséges eleme a verseny Látvány Munka. Mi alapján dönt a fogyasztó? December 6. hivatás Szükséges eleme a verseny Nem feltétlenül jár fizikai erőkifejtéssel Jövedelemszerzés előmenetel Munkaerő Fogyasztói magatartás A sport Szabadidős tevékenység Fizikai erőkifejtéssel jár Nem szükséges eleme a verseny Sportoló célja Sportoló közgazdasági szerepe Fogyasztó Fogyasztó Sportoló sorrendiség. látvány Élvezeti érték.06. látvány Nemzeti identitás tudat közösségi Magán (piaci) Fogyasztó elsődleges célja Tevékenység finanszírozásán ak többségi forrása 41 II.

gabonapiac 44 11 .06. Jellemezzük: autópiac. 2013 Piaci szerkezetek • Vállalatok céljai • Termelést meghatározó tényezők • árbevétel és a ktg-ek hogyan viszonyulnak egymáshoz . • a piaci szereplők befolyása az árra és egymás termelési döntéseire.2013. 2013 • Kínálati oldal eladói -> üzleti szervezetek KÍNÁLATI OLDAL 42 • Költség  kiadás Hogyan versenyeznek a cégek? December 6. távközlés. vagy differenciált volta. a piacon lévő termék homogén. bevezetés December 6. • a piacra lépés feltételei. • az információhoz való hozzájutás lehetőségei.12.> profit – veszteség A piaci szerkezetet meghatározó tényezők: • a piaci szereplők (vevők és eladók) száma és nagysága. • a termék jellege.

mind a technológiai jellegű információk szabadok Monopólium és oligopólium Jellemzői: • 1 szereplő van a piacon. lehetősége.szereplők száma nagy (sok a termelő) Homogén termékek Szabad ki és belépés Nincs korlátozó tényező (illetve csak jogi jellegű lehet. (konjunktúraciklusok) 49 12 . kibocsátás  termelékenység Termelékenység meghatározó tényezői: Munkaerő-állomány minősége Munkaeszközök és gépek minősége (specializáció) Erőforrások kihasználásának hatékonysága (futószalag/Ford) Üzleti feltételek.  min.képes befolyásolni a termék árát • áralakító szerepe korlátozott – versenytársai várható reagálásait is számításba kell vennie. jogszabály). pld. VÁLLALTOK JÖVEDELMEZŐSÉGE December 6.12. de nem azonos terméket állítanak elő • a piacokon elvileg bárki megjelenhet. a márkának azonban nagyon nagy szerepe van • Nagyon nehéz egy-egy bevált márka mellett betörni a piacra. termelésének növelésében csak saját tőkeereje korlátozhatja. • Vállalat: ármeghatározó • Vevő: árelfogadó Oligopólium Jellemzői: • Vállalatok száma kevés • a vállalatok kölcsönösen függnek egymástól. 2013 • Cél: ∏ max. költségek max.06. vállalat számára nincs keresleti korlát. Kompetitív piac Jellemzői: • • • • • • • • Nagyon sok termék . Ár külső adottság => árelfogadó termelők piaci. a vállalat szabja meg a piaci árat birtokolja az összes információt. • a vállalat árkövető . • mások számára a belépés teljesen korlátozott • a termék áráról maga a vállalat dönt.2013. Monopolisztikus verseny Jellemzői • Számos vállalat • rendeltetésében hasonló.

Határ és áltag költéség 50 December 6.2013. Mit jelent a ceteris paribus? a. Melyik nem termelesi tényező? a.) A kínálatot növelő tényezők a.12.) a jövőre vonatkozó kedvezőtlen várakozások December 6.) a termelési tényezők árának csökkenése c. Az ar MC=MR. A vallalkozó 7. minden egyeb valtozatlansaga mellett b. fix.és változó ktg-ek rövid távon. alternativak atlagos erteke d. A munka b. csak egy tényezőt hagyok az eredeti értéken a kisérletben d. A tőke c. hogy kiserleti valtozo? c. legkedvezıbb alternativa erteke c. egyik sem d. VÁLLALTOK JÖVEDELMEZŐSÉGE • Miért változnak a termelés költségei. legrosszabb alternativa erteke b. csökkenő hozadék elve Tesztek 6. 2013 Tesztek 1.06. explicit.és implicit ktg-ek.) termelési tényezők árának növelése b. latinul azt jelenti. 2013 MAKOÖKONÓMIA 53 13 .) a technológia fejlődése d. egyik tenyezőt sem változtatjuk a kisérlet során 2. Az alternativ költség a választott tevékenység miatt elszalasztott a. ha a kibocsátást (output) változtatjuk? • költségek fogalmának értelezése • Költségek csoportosítása: • • • • számviteli és gazdasági ktg-ek.

és nem defláció • Finanszírozási egyensúly (külső pénzügyi mérlegek) 57 December 6. nem hasonlít egyetlen részpiachoz sem • ár helyett infláció.2013. az egyes vállalat) optimális gazdálkodási és cselekvési lehetőségeit és ennek feltételeit vizsgálja. magas aktivitási ráta) • Konjunkturális hullámzások. • Árstabilitás . 2013 Mivel jellemezzük a gazdasági szereplőket? 14 . A makroökonómia célkitűzései • Fenntarthatóan magas ütemű növekedés (reál GDP értéke közelítsen a potenciális GDP-hez) • Magas szintű foglalkoztatottság (alacsony munkanélküliségi ráta.alacsony (enyhén pozitív) inflációs ráta. a köztük levő jövedelmi és egyéb kapcsolatoknak az elemzésével foglalkozik. vagyis árváltozás • alkalmazkodás lassú 54 55 + A mikroökonómia az egyéni (egyes) piaci szereplők (az egyes háztartás. 2013 December 6.06.12. recessziók kezelése • Az infláció okai és kontrollálása • Átváltások (trade-off) az egyes célok között A makroökonómia a makrogazdaság (nemzetgazdaság) homogén csoportokba összefogott (aggregált) gazdasági szereplőinek viselkedésével. Miben különbözik a mikro és a makro egymástól? December 6. 2013 • szereplők száma • mérés – termelés nem fejezhető ki természetes mértékegységben – árak nem vizsgálhatóak • piacok: csak termék csoportokban • sajátos nemzetgazdasági összefüggések: – pénz – infláció – munkanélküliség – kormány/állam szerepe – a költségvetés helyzete • az idő szerepe Mikro szinten • háztartás preferenciái • háztartás jövedelme • vállalat termelési függvénye • piaci szerkezet • áralakulás • piaci mechanizmus: végtelenül gyors alkalmazkodás Makro szinten • háztartási szektor preferenciái nem vonatkozhatnak termékre • jövedelem: összesítve és szektoronként • ráfordítás és kibocsátás csak pénzben mérhető • piac aggregált.

) 58 Állami beavatkozás okai a sportban 1. Egyensúly  haszon/ktsg. PIACI KUDARCOK (közjavak.06. vállalkozásoknak és intézményeknek az összessége. Nemzetgazdaság szereplői December 6.12. és a köztük kialakult kapcsolatok és kölcsönhatások bonyolult rendszere.2013..: munkaerő termelékenysége Állam szerepe Állam szerepe. Hatékonyság  erőforrások elosztásának hatékonysága (Pareto-elv) 2. Piaci kudarcok (piaci optimum ≠ társadalmi optimum) A) Továbbgyűrőző hatások (spillover effect) • • • • egészségügyi költségek Társadalmi kohézió Ifjúság védelem/szociális képességek fejlesztése Gazdasági hatások – pl. aszimmetrikus informáltság. szétosztása a társadalomban (méltányosság) • A nemzetgazdaság egy ország gazdasági szereplőinek. externáliák. Nem tökéletes informáltság • Oktatás 3. koordinációs kudarcok. tranzakciós költségek. mint márka • Nemzeti büszkeség/identitástudat 2. 2013 Állami beavatkozás okai 1. a gazdasági tevékenységeket folytató egyéneknek. eszközei: allokáció • adó (T) (jövedelem / termék) redisztribúció • közkiadások (vásárlás (G) / transzfer (Tr) –negatív adó) stabilizáció • szabályozás Externáliák szabályozása  piaci rendszer védelme December 6. 2013 B) Közjavak • Magyarország. Meritórikus javak 61 15 .

és bérdöntéseket közvetlenül befolyásoló kormányzati tevékenységekből áll. KETTŐS AGGREGÁLÁS . 3. transzferkifizetésekkel (TR) 3. a mérlegkészítés. 4. A külgazdaság-politika elsősorban a belső és külső gazdasági egyensúly biztosításával van kapcsolatban. az indexálás.gazdasági szférák . az aggregálás. kormányzati vásárlásokkal (G) + Elemzési módszerei 1. amely az ár. + Makroökonómia eszközei • A főbb eszközök: 1. amely a pénzkínálat (pénzmennyiség) szabályozásával különösen a kamatlábakat és a hitelmennyiségeket befolyásolja. 4. A nemzetgazdasági mérlegrendszerbe tartozó egyes mérlegek a társadalmi újratermelés folyamatát az anyagi és munkaerőforrások hasznosítása. a termékmozgások. 2. A költségvetési politika. a modellalkotás.12.2013. A jövedelempolitika. Adók (T) 2. 3.06. a jövedelem mozgása és a pénzügyi összefüggések oldaláról közelítve vizsgálják A gazdaság teljesítményének mérése December 6. 2013 64 65 16 . 1.termék-aggregátumok különböző szintjei 2. A monetáris politika.

4. mint a gazdaságban keletkezett munka és tőkejövedelem összege: • a termelés során keletkezett tényezőjövedelmek: a kifizetett munkabérek. • A hozzáadott érték = a megtermelt javak és a termelő fogyasztás értékének különbsége mutatja az egyes termelési folyamatokban termelődő tényezőjövedelmet. mint a hazai termelésű javakra irányuló kiadások értékét. Az SNA mutatói Hazai (termelési) Nemzeti (jövedelmi) Rendelkezésre álló nemzeti (jövedelmi) GDP Jövedelemáramláson alapuló számbavétel GDP.06. 3. kamatok bérleti díjak. Bruttó GDP GNI GNDI Nettó NDP • • • • NNI Hazai – nemzeti bruttó – nettó (félnettó) Nominál – reál Piaci ár – tényező költség NNDI GDP Termékáramláson alapuló számbevétel: • • A GDP-t mérhetjük. a kormányzati vásárlás. 2013 • Miért érdekeltek az alábbi személyek a GDP irányzatainak vagy változásainak tanulmányozásában? A) üzletember B) A miniszterelnök tanácsadója C) Országgyűlési képviselő 69 17 . a bruttó beruházás. 2. az export és az import különbsége. A GDP-be számító kiadások: 1. a fogyasztás.12. • A GDP-t úgy is kiszámíthatjuk. és a vállalatoknál maradó profitok összege. December 6. mint a gazdaságban keletkező tényezőjövedelmek összegét.2013.

„feketézők” Általában háborús időkben.12. Hiperinfláció Több számjegyű A pénz forgási sebessége megnő Relatív árak instabilak A vagyonelosztás megváltozása (a társadalom szilárdabb elemeit tönkreteszi)  cserekereskedelem. -100%  igyekeznek a pénztől megszabadulni  a pénzpiac elsatnyul  az emberek javakat halmoznak fel  a gazdasági teljesítmény kezdetben fokozódhat. 3. Árindex Árszínvonal: a makrogazdaságban a javak árainak súlyozott számtani átlagával közelíthető mutató. vagy annak utóhatásaként léphet fel Pl.és a reálkibocsátás hányadosa • Fogyasztói árindex (CPI) A fogyasztói kosár fő részei: . December 6. stb. Magyarország: a világ eddigi legnagyobb inflációja 1944 -46. amikor az infláció kezd két számjegyűvé válni Ha tartóssá válik. Németország: 1922.Lakásépítés . 18 . - Mérsékelt infláció a relatív árak nem szakadnak el egymástól A pénz túlnyomórészt megőrzi értékét A várakozások viszonylag stabilak A szerződéseket nem indexálják nem rontja nagymértékben a hatékonyságot Amikor az árak lassan emelkednek (általában 1 számjegyű Indexszám problémák: .az egyes javakat változatlan súllyal veszi számításba (nem veszi figyelembe.Élelmiszer .2013. majd romlik.Ruházat . Novemberig az árindex 1 -ről 10millárdra ugrott. 2013 70 • Termelői árindex (PPI) Infláció Infláció: az árak és a költségek általános árszínvonal emelkedése Az infláció fokozatai 1. ha a vevők például egyik évről a másikra csökkentik a fogyasztásukat valamiből) .06. Az árszínvonal változásának meghatározása: • a kibocsátás-deflátort (GDP-deflátor) ami a nominális. Vágtató infláció Akkor lép fel.Fűtőanyag . Januártól 1923. súlyos gazdasági torzulások A pénz reálkamata évi –50.A CPI nem képes tükrözni a javak minőségében bekövetkező változásokat (a minőség javulása során bekövetkező árváltozást is inflációnak tűnteti fel) 2.Szállítás .Orvos.

12. A monopolista versenyre nem jellemző • a.) azonos rendeltetésűek a termékek 19 .) külsőre eltérőek a termékek • b.) az eladási ár a termelők számára adottság • b. 9.) a termelés átlagköltsége adottság • d.2013. hogy • a. ) külsőre azonosak a termékek • c. Az árelfogadó piaci magatartás azt jelenti.) a kérdéses áron eladható mennyiség minden termelő számára adottság • c.06.) sok vállalat van a piacon • d. Tesztek 8.) mindhárom előző állítás fennáll.