You are on page 1of 17

Prof. univ. dr.

Carmen Pintilescu

ECONOMETRIE
- anul universitar 2008-2009-

Structura cursului prezintă două părţi: prima parte vizează studiul modelului de regresie.  - . a doua parte vizează studiul seriilor de timp şi previziunea fenomenelor economice. Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice în scopul evaluării legăturilor dintre fenomene şi a modelării variaţiei lor în timp.

3. 6. Elemente conceptuale Demersul metodologic al econometriei Modelul de regresie liniară simplă Modelul de regresie liniară multiplă Modele de regresie non liniară Modele cu variabile dummy .Planul cursului 1. 4. 5. 2.

. homoscedasticitatea. necorelarea erorilor. 8. Modelarea seriilor de timp.Planul cursului 7. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor. multicoliniaritatea.

Turturean.. 4. C.. 2007 Jaba. McGraw-Hill.. Editura Universităţii “Al. Jemna.Cuza”.Bibliografie obligatorie 1.I. 2006 Jemna. C.. D.. Dunod. Gagea. 5ème édition. Editura Sedcom Libris. Basic Econometrics. D.. C. 2007 . D. C. Chirilă.N. Econometrie aplicată.. Balan. Econometrie.. D. Econometrie.... 2003 Gujarati. Paris. 5. M.Cuza” Iaşi. E. E. Bourbonnais. Editura Universităţii “Al. Iaşi. Viorică.I. 3rd Edition. Pintilescu. 1995 Jaba. 3. Iaşi.. V. D. Jemna. Econométrie. Chirilă. 2. R..

. C. McGraw-Hill. Editura Sedcom Libris.. E. 2004 Turturean.. Metode statistice de analiză a seriilor de timp. Analiza statistica cu SPSS sub Windows. A. Grama. Editura Polirom. Iaşi. 2006 . 1987 Jaba.Bibliografie secundară    Maddala. G. Econometrics. Iaşi.S..

examen final.evaluare la seminar. 20% .30 nov.Evaluare 40% .    .test de evaluare pe parcurs (24 .). 40% .

Scurt istoric . Termenul de econometrie 1.2.5.3.4.1.1. Scopul econometriei 1. Metoda de lucru 1. Elemente conceptuale 1. Obiectul de studiu al econometriei 1.

 Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie. 1. utilizat de Galton şi Pearson.1. matematică şi statistică. Termenul de econometrie Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de către economistul şi statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie” (cercetări biologice cu ajutorul statisticii şi matematicii). .

.

2.1. econometria construieşte modele (expresii cantitative) pentru realităţile economice studiate care au un corespondent în teoriile economice. Obiectul de studiu al econometriei  Pe baza datelor din economie. .

 Exemplu: relaţia dintre rata inflaţiei şi rata şomajului poate fi exprimată printr-un model de forma: 1 rata _ inf   o  1  somaj .

cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric. Metoda de lucru  Econometria studiază realităţile economice sub aspect cantitativ. .1.3.

1. Scopul econometriei  Scopul principal al econometriei este identificarea.4. prin care se surprind relaţiile dintre fenomenele economice reale. . estimarea şi testarea modelelor.

Reprezentanţi: F.1. al XX-lea. Pearson.sfârşitul sec. comerţ exterior sau impozitare.începutul secolului al XVII-lea . în Anglia se desfăşurau activităţi de cercetare a legilor naturii şi a geneticii umane. Petty pune bazele “aritmeticii politice” prin care se foloseau sistematic fapte şi cifre în elaborarea unor studii legate de populaţie. .Y. F.   Laboratoarele biometrice engleze . Edgeworth.A: Fisher. finanţe.5. al XIX-lea şi începutul sec. K. Scurt istoric Şcoala Aritmeticii politice engleze . Galton. R.englezul W.

R. care a dezvoltat analiza dispersională). Fisher (matematician şi biolog. Jan Timbergen (fizician olandez). la Cleveland (S. instituţie care a creat şi promovat termenul de “econometrie”. . Frisch (primul preşedinte al societăţii) ş.A. Societatea de econometrie La 29 decembrie 1930.) a fost întemeiată “Societatea de Econometrie”.a.U. Dintre membrii societăţii. menţionăm cele mai importante figuri: Irving Fisher. R. A.

Schultz. R. J.W. . Timbergen.studiul riscului şi incertitudinii în economie. .M. din diferite direcţii ale cercetării: producţie. Haavelmo. Samuelson. Mari gânditori ai secolului al XX-lea Econometria se dezvoltă prin contribuţia unor cercetători importanţi. T.. Frisch. cererea de consum.H. H.A. L. Cobb C.teoriile economice şi construirea modelelor. Keynes. P. K. Klein. . R. J. modele macroeconomice. Theil. şi Douglas P.