You are on page 1of 4

Tema 1.

Definirea creativităţii umane
În afaceri, ca şi alte domenii de activitate, reuşita depinde de capacitatea conducerii de a identifica soluţii adecvate la problemele pe care le au de rezolvat. Creativitatea este un element structural al activităţii umane, cel reprezentat de acţiunile inventive, neînvăţate, singurele în măsură să genereze cunoştinţe şi experienţe noi. Şi aceasta din cauză că, orice activitate umană poate fi repetativă sau originală (de creaţie). Psihologii au arătat că există domenii de activitate favorizante stilului creator de muncă, sinonime creativităţii înseşi. Printre aceste domenii se numără şi domeniul afacerii. Eficienţa activităţii în domeniul afacerilor ţine de o serie de însuşiri, cum sunt: - imaginaţia - spiritul de observaţie - capacitatea de selecţie - o serie de atitudini inovative care se modelează în decursul timpului. În spri inul creativităţii oamenilor de afaceri, pe l!ngă calităţi de personalitate, vin şi acele informaţii şi sisteme de cunoştinţe care le asigură inventivitatea. Există, de asemenea, o cultură specifică a oamenilor de afaceri, o cultură bazată pe creativitate şi inventivitate. "ulţi autori de management afirmă că, creativitatea nu se poate manifesta în deplinătatea ei fără acest suport cultural. !. !oldoveanu şi !. "obrescu definesc creativitatea ca reprezent!nd aptitudinea de a produce soluţii noi, capacitatea de a introduce în lume un lucru nou, capacitatea de a crea idei şi produse originale, de a revela dimensiuni necunoscute ale fenomenelor, dar şi soluţii de rezolvare a pro#lemelor. $e consideră că cele mai multe însuşiri specifice individului creator sunt şi însuşiri caracteristice omului de afaceri. %stfel, nu se poate de conceput faptul că se poate reuşi în afaceri fără:

în sc'imb. 'enerarea de noi idei concretizate în produse.interes pentru nou .imaginaţia . . soluţii organizatorice noi ş. ştiinţific. consacrate creativităţii.receptivitate . În urma analizei definiţiilor ela#orate de diverşi specialişti. Ei afirmă că resursa umană este singura creatoare. $icolescu şi %.intuiţia .originalitatea. (espre pro#lematica creativităţii s)au scris o mulţime de lucrări ştiinţifice. c(t şi prin efectuarea de sc'imbări pe baza acestora.responsabilitate .capacitatea de concentrare . asupra conceptului de creativitate nu s)a a uns la cristalizarea unui punct de vedere acceptat de ma oritatea specialiştilor. %novarea. ci şi su# aspect spiritual. Însă.. $u#iectul creativităţii este precăutat şi de către cunoscuţii autori rom!ni de management #v. se caracterizează at(t prin apariţia de idei noi. tehnologii. %cestea sunt şi însuşirile pe #aza cărora se poate previziona capacitatea creatoare a indivizilor. metode de conducere. nu numai su# aspect economic. în ciuda literaturii foarte #ogate. putem desprinde concluzia că principalul element definitoriu al creativităţii este generarea de idei noi. &erboncu.alte însuşiri distincte ale personalităţii creatoare.capacitate de a rezolva probleme .perseverenţă . &nele dintre aceste caracteristici se manifestă de timpuriu şi permit prognozarea aptitudinilor pentru afaceri: .a.pasiune . este prerogativa exclusivă a omului.

#azată în fapt pe teoria elitelor. tehnologii. +. soluţii organizatorice Inovare Ino" vaţie Soluţionarea problemei Timp #ro" pune"re reativitate !enerarea ideii . capacitatea de a fi creativ variază de la o persoană la alta su# influenţa unui ansam#lu de factori.+. potrivit căreia numai anumite persoane ar poseda calitatea de a crea. adică de a genera idei noi. dintre care menţionăm ca . Este necesar de a su#linia acest aspect întruc!t există o opinie destul de larg răsp!ndită. Evident. se înt!lneşte la orice fiinţă umană.igura +.*aporturile dintre creativitate şi inovare în cadrul firmei sunt prezentate grafic în figura nr.+ Noi produse. -nterdependenţa dintre creativitate şi inovare în cadrul firmei %ptitudinea de a fi creativ.

apacitatea de a suporta presiuni şi conflicte din partea celor care 4apără5 menţinerea stării de lucru precedente în întreprindere. . "otivarea puternică pentru succes şi forţă de convingere. manifestată în o#işnuinţa de a opera cu concepte şi informaţii indiferent de metodele de rezolvare stereotipe. manifestate prin consecvenţă în realizarea ideilor noi . printre care şi cunoscutul sociolog francez !ic'ael )rozier. calitate ce se fundamentează de fapt pe precedente. cele care se presupun înţelese de la sine. +.deose#it de important educaţia primită.ele mai importante simptome ale creativităţii sunt redate în ta#elul nr. în vederea modificării lor. Persoanele care posedă într)o măsură aprecia#ilă capacitatea de a fi creative por fi recunoscute după modul cum g!ndesc şi acţionează. . %ceasta este concluzia la care au a uns o seamă de sociologi. informaţii evidente. folosite în mod frecvent.lexi#ilitatea în g!ndire. .1 / Simptome + + 0 1 2 3 0 $ensi#ilitatea la pro#leme. %cceptare de experienţe noi. 1. fenomene.+ Simptome ale creativităţii Tabelul nr. în sensul disponi#ilităţii şi deprinderii de a privi cu ochi cercetători situaţii.