You are on page 1of 9

5.2 Analisis Berdasarkan Soal-Selidik Jadual 3.

Teman Responden semasa Mengunjungi pasar raya AEON Umur Teman Pergi Jusco Sendirian Kawan Keluarga Jumlah 3 0 0 3 3 2 1 6 1 0 1 2 8 0 2 10 3 0 6 9 (Tahun) ≤18 19-30 31-40 41-54 ≥55

Jumlah responden yang mengunjungi Pasar Raya AEON (orang)

12 10 8 6 4 2 0 ≤18 19-30 31-40 41-54 ≥55 Umur (Tahun) Bersama dengan Keluarga Bersama dengan Kawan Sendirian

Rajah 3. Jumlah Pengunjung Mengikut Umur Berdasarkan Pemergian

Jadual 3 dan Rajah 3 menunjukkan jumlah responden yang mengunjungi pasar raya AEON bersama dengan keluarga, kawan dan sendiri mengikut umur. 3 orang responden yang bawah 18 tahun hanya mengunjungi Jusco dengan sendiri. 8 daripada 10 orang responden dalam golongan 41-54 tahun pergi Jusco dengan sendiri dan 2 orang lagi bersama dengan keluarga. Golongan 55 tahun dan ke atas pula mempunyai 6 daripada 9 orang mengunjungi Jusco bersama dengan keluarga manakala yang lain pergi dengan sendiri. Hanya 2 orang daripada golongan 19-30 tahun pergi Jusco bersama dengan kawan.

3 FAKTOR UTAMA RESPONDEN MENGUNJUNGI PASAR RAYA AEON 6.3%(1 orang) dan 6.70% 3. Faktor Utama Responden Mengunjungi Pasar Raya AEON Faktor Utama Responden Mengunjungi Pasar Raya AEON Membeli barang keperluan ‘Window Shopping’ Membawa anak ke tempat permainan kanak-kanak Bilangan Responden (orang) 27 2 1 Peratus (%) 90.0 6.Jadual 4. Terdapat 90% (27orang) yang mengatakan bahawa mereka pergi ke pasar raya AEON untuk membeli barang keperluan.30% Membeli barang keperluan 'Window shopping'' 90% Membawa anak ke tempat permainan kanak-kanak Rajah 4.7%(2orang) yang memilih untuk ‘window shopping’ dan membawa anak ke tempat permainan kanak-kanak. . Hanya 3. Faktor Utama Responden Mengunjungi Pasar Raya AEON Jadual 4 dan Rajah 4 menunnjukkan faktor utama responden mengunjungi pasar raya AEON.7 3.

Jenis Barangan yang selalu Dibeli oleh Responden Keperluan Harian Lain-lain Farmasi Pakaian BARANGAN YANG SELALU DIBELI OLEH RESPONDEN .8 BARANGAN YANG SELALU DIBELI OLEH RESPONDEN Bilangan barangan (%) 30 25 20 15 10 5 0 Alat Tulis Makanan Alatan Dapur Minuman Produk… Produk Tenusu Jenis Barangan Rajah 5.2 26.Jadual 5.1 1.1 4.8 2.7 18 7.6 0 2.7 10. Jenis Barang yang selalu Dibeli oleh Responden Jenis Barang Bilangan Responden (orang) Makanan Minuman Alatan Dapur Alat Tulis Produk Penjagaan Kulit dan Badan Farmasi Pakaian Produk Tenusu Keperluan Harian Lain-lain 29 5 0 3 12 3 20 8 29 2 Peratus (%) 26.

Jadual 5 dan Rajah 5 menunjukkan jenis barangan yang selalu dibeli oleh responden. Pakaian ialah barangan yang kedua mendapat hati responden iaitu mempunyai 20 orang yang mewakili 18%. Makanan dan keperluan harian ialah barangan yang paling banyak di beli oleh responden iaitu masing-masing mempunyai 29 orang (26.7% (23 orang) responden yang berasa prestasi pekerja pasar raya AEON amat memuaskan manakala 20% (6 orang) responden yang .1%). Jadual 6. Kepuasan Responden terhadap Prestasi Pekerja Pasar Raya AEON Jadual 6 dan Rajah 6 menunjukkan kepuasan responden terhadap prestasi pekerja pasar raya AEON. Barangan yang paling tidak diminati oleh responden ialah alatan dapur yang tidak mempunyai orang yang memilihnya. Komen Responden terhadap Prestasi Pekerja Pasar Raya AEON Komen Amat memuaskan Tidak memuaskan Sederhana Bilangan Responden (orang) 23 1 6 Peratus (%) 76.3 20 KEPUASAN RESPONDEN TERHADAP PRESTASI PEKERJA PASAR RAYA AEON Komen Sederhana Tidak Memuaskan Amat Memuaskan 0 20 40 60 80 100 KEPUASAN RESPONDEN TERHADAP PRESTASI PEKERJA Bilangan Responden (%) Rajah 6. Terdapat 76.7 3.

Kejayaan Pasar Raya AEON dalam Usaha Memenuhi Keperluan dan Kehendak Responden Jadual 7 dan Rajah 7 menunjukkan kejayaan pasar raya AEON dalam usaha memenuhi keperluan dan kehendak responden.mengatakan prestasi pekerja pasar raya AEON sederhana.3% (1 orang) responden yang . Namun. Respon Responden terhadap Pasar Raya AEON Respon Ya Tidak Memuaskan Bilangan Responden (orang) 21 1 8 Peratus (%) 70 3.7 KEJAYAAN PASAR RAYA AEON DALAM USAHA MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK RESPONDEN Respon Memuaskan Tidak Ya 0 20 40 60 80 KEJAYAAN PASAR RAYA AEON DALAM USAHA MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK RESPONDEN Bilangan Responden (%) Rajah 7. Hanya 1 daripada 30 orang responden yang tidak berpuas hati dengan prestasi pekerja pasar raya AEON. Terdapat 70% (21 orang) responden yang mengatakan perkhidmatan yang disediakan oleh pasar raya AEON dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya. ada 3.3 26. Jadual 7.

Respon Responden terhadap Kualiti Kehidupan yang Dibawa oleh Pasar Raya AEON Respon Bilangan Respoden (orang) Ya Tidak 28 2 Peratus (%) 93. Terdapat 93. .tidak setuju perkhidmatan pasar raya AEON dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya.3% (28 orang) responden yang berasa pembukaan pasar raya AEON dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka manakala 6. Responden lain pula berasa kejayaan pasar raya AEON dalam usaha memenuhi keperluan dan kehendaknya agak memuaskan. Jadual 8.7% (2 orang) responden yang lain pula mengatakan pembukaan pasar raya AEON tidak dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka.3 6.7 PENINGKATAN KUALITI KEHIDUPAN RESPONDEN ATAS PEMBUKAAN PASAR RAYA AEON Respon Tidak PENINGKATAN KUALITI KEHIDUPAN RESPONDEN ATAS PEMBUKAAN PASAR RAYA 0 50 Bilangan Responden (%) 100 Ya Rajah 8 Peningkatan Kualiti Kehidupan Responden atas Pembukaan Pasar Raya AEON Jadual 8 dan Rajah 8 menunjukkan respon peningkatan kualiti kehidupan responden atas pembukaan pasar raya AEON.

0 KEUTAMAAN PASAR RAYA AEON DALAM PENINGKATAN KUALITI KEHIDUPAN RESPONDEN Bilangan responden (%) 100 80 60 40 20 0 KEUTAMAAN PASAR RAYA AEON DALAM PENINGKATAN KUALITI KEHIDUPAN RESPONDEN Rajah 9.7 90. 2 daripada jumlah keseluruhan 30 orang responden sahaja yang berasa pasar raya AEON dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari segi sosial manakala 1 orang responden memilih kesihatan. Tiada responden yang pilih psikologi.0 3. Keutamaan Pasar Raya AEON dalam Peningkatan Kualiti Kehidupan Responden Keutamaan Jusco (Aspek) Sosial Ekonomi Kesihatan Psikologi Bilangan Responden ( orang) 2 27 1 0 Peratus (%) 6. . Keutamaan Pasar Raya AEON dalam Peningkatan Kualiti Kehidupan Pesponden Jadual 9 dan Rajah 9 menunjukkan keutamaan pasar raya AEON dalam peningkatan kualiti kehidupan masyarakat Bandar Mahkota Cheras.Jadual 9.3 0. Terdapat 90% (27 orang) responden yang mengatakan bahawa pasar raya AEON telah meningkatkan kualiti kehidupan mereka dari segi ekonomi.

Kesesuaian Pembukaan Pasar Raya AEON di Kawasan Perumahan Jadual 10 dan Rajah 10 menunjukkan kesesuaian pembukaaan pasar raya AEON di kawasan perumahan.0 KESESUAIAN PEMBUKAAN PASAR RAYA AEON DI KAWASAN PERUMAHAN 10% Ya Tidak 90% Rajah 10. Komen Responden tentang Kesesuaian Pembukaan Pasar Raya AEON Komen Bilangan Responden (orang) Ya Tidak 27 3 Peratus (%) 90.Jadual 10. .0 10. Terdapat 90% (27 orang) responden yang mengatakan bahawa pasar raya AEON sesuai dibuka di kawasan perumahan malahan ada segelintir 10% (3 orang) responden yang berasa tidak sesuai untuk membuka pasar raya AEON di kawasan perumahan.

3 Pendapat Berdasarkan Temu Bual 5.5.1 Pendapat Penduduk A .3.